OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 08, 1912, Image 4

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-08/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FOUR

TUESDAY OCTOBER ? 1812
igi roux
OORTIJB OHRIITI OALLKR AND DAILY HERALD
PADDIIO PNBIOTI PHI FBI
VVniUO UlinitJII UflLLLn
AND DAILY IIIXAID.
ti....j.. i. ii.. vu.f PmI.iuiiIuki
CMBmnjr.
hn W Htayton Jufinajelnn tfitltor
V, B V Hom. . . AnUtiuil MatmiMr.
il. 0, Knluhl City Hdltor
I..I... .!,.. Prion. KntinfitfH Nil. CM
' m
will tMll 0. It. Walllu. Olrcu-
i.irr it vou.
TIio 0llr-HraM on rof
...i i.i.i....!
u.n-.l i .,1,1m.. fnf nW rtftt!
U a month. Payal.la In wUnnw. ' ' -" wV-N.
"." r . t- - . ! W,0 tmi l"'li HNIflWl 1
Hlirrlli(iH HmU- lr .Mrttl or (,'nrrlrr; fitaltlMt br hi rr4 Klnr-l,lM hi
(III AllMHr) , walk WIN bt Malvlf an Mc lrtM
5n Yfr I 00. II. will In Ih al irffl. Iha 4U .
Ill Month tt.?(fiity f Jfrm th -? n( J or i
Olio .Month " ff'irtil II lh lh. kinitlt
. a .. , ... . all.. aaaA a. ( 1
r.lll-r- I ......a.- " "M
(a. mttf1aM In T1trtttia I ill f I til I TAIftl
AililiaM all IiiiiIiip eommtinlta- "
Itoni ami niakn out all oliMria, draft.
i. tiny iiiilim and cxtimtn ortlnr in
Th Tailor i'ulillaliliiK (Vimpanr. Alt
itorai. artteloa and tnminniileatlHti'
ilioiild bn aildroitad tn Hill tor, Oorpin
Chrltl Callitr. !
TUESDAY, OGTOHKlt H, itHX
cuKrio'ftnunKEv tot.-
Oimmtm fmt I
Mu. i. Km h
lufhf T"'
writ. an abt.nl
M.rrallala ha v.
..i..lrmnln h ia iltHiiuraltaHia anil i
f I. a" Iml I'ui'i" T.iaa, i if inn
f. i a Turk'V I I" I III I W I.. .mi. I li. ti
ll, tf. i. tlvi Iiii ii'na. rnlrr miiin
..ii. .pf Hr ! Muhlfiil OH N., .ml..,
1 1, ii tll ..aii Htrvaai l..in. . l
l.i i, .n in 'ii,..- tmf a)Hrii.in ni,l
in f. .11,11. will lx a pa .if iiilfti'i
f. i IikWk) I.. I i.y a Maa I. iii, I
Think ii' " ii n Uhll-Hi.,,, it. . . i,..
OwilliC Tii ilial llta W't- a' ,i .
W'" ii r pi fiiilillr III Ihr I itiiril Hlali-t
Will l think Hi almul luikria
ll Mill . ill I.. inlhU h .ikl.it llin.i
v, i,, n inn, . , i ibwra In T a J,I n
ii...li tin ( to mark i i.ni , li,t .
Hi. in III t'-.il I' " ha Ihrwtltfh lh atrval i
ah ami iriillnd k Mir Itaarr I .
ii .hi in n. k ll miliaria iil'i. Hii.
inn.. I Iim l it. iii.w htma.i.l .iiajnn'
i ..ilil Pirh ini) li..i a f h h .f lurhN
(i iirrai iilril fin half a ImIUi an J an
Xlu larfl. .uia fiif 71 oailla Thai
Ii-iii .if tiinikrllHt Itirttfra haa m
lii r in rrlntH. JiuM aa Ida flfly i-ani
liiikat haa n.ni"
S.iW va liur I ii I Hay hp Wiltik n.l !
' m" "f - '
f..i ilnllni Hint aianallaji.a mm h aa
fi. ilollata ia imIiI Ini nnv imiiII. utarlt
IV.,,. I, h-ria,. Un, rMBa raa. h ,
I.., n .,, Lmuahl K-V-flv a Ih.
,1'ni r.'ivi ion n.ia iinnin in nil.
wt.al In.l.ialry ,
Irixaa m il innr turiya h t i.t
nthar Miala. attll lw Uruanii la a'
li.iml when iiiiiltlnlkMi lluiiiitmil i.
alilil.ll In Ida araal Hlla Hi Ifr- K.rviNl
n .11 th ..iHnlit'a la.llJSi mi Ttt.ink
Hi i h If I lav tm.r tn JiVr thl Imlna
tri Hi. raaa,. 4111I no ilatttJ Ih. llm. ail.
.ma whtn .'r Idlh'ky tporl wll'
i. i h liil , JipBlUfcli. i: ..i Ian .
I. ia a-lnitt'ft Mial pfnHtbMilM n . I .
" I'lhuialb Mlnila la lh mihI... llm
or iiirhn-a nn na th aamamt al Ihi.
tint f Ih y.ar . alwaya uraai.r I Imi i
tlm auiity th imlHMry ran 4l.u
In itn tiiHXlimiiii without danaar nf
K'xilie Uia iliaral nf that i .iuntrr
Tllr-ra a. ilnnn l.on,6fl (amiltaa Ii
Urn t'niiail Hutaa. mill uyary family
wania a imkny nl TbalilaaIHna li,
l.f. H.m?ll Ilia rnaipl h fbrtalnMa
Uirrtny aa wall, white thslala anil
iniiraiii ur im iu.nr ciaf flrnl 11 n
naanry in am. mrhnt- tn thalr naimu.
.. .. .... .
niiii Tiiar 1 mi iianirar Iharafnra f
rnlklliir Imi itMuy tiiiriava, Mmnatlmaa
of cMiurah. tv haar nf alallml marhat
hill thai l llrmt. phh.ph,.,, hanltai.
. i.ur n. inn 111BM iirirwn aaktKl nr br
rnuaf tlm fitwl ar imt ltitn i i0,
mmt aagar in.rkta
Tlinaa illffh oillu. ...ill ...
. ... ......... wwr ,,.niHPrP.
In tilttr. mill Uip liMilurar will al ihn
(lirkuva lu Ihr- uiaikal whn. Hip ,1.
nitifiil la riannaat
Tliff Ciiafw "Turhry Trtht" ttill n.i
liiililk attriiltan iiinui thU Dfaai aim
Kmwinir UldHktry nf HauHtwavt tavaa
i.f whk-li Ounrw rwj haowua tha rhtnf
Jiinrhet. A lrwn lluti aan ayaaHiblr
10 no iit turka.' ami nwrvh 1W1 Wa- I
a turka.' and iiwrvh 1W1 Wa- I o.
Mint la nat awtHK tu la.-k fDrUhjiM
lilhit A tMlitt la nal alit t n,..i
pulillf ity HHch a .laMi haa itv- k
milv Mu.h . .i-i.. t.?., .
f"D ' M lwUL anil 1, wiM
h worth anliiff mll to ..
On Novmnlirr it. hnnilrada f
uiiiia .if itiumiu ii,iu.i.., ........
- ' -
Htnlra will fiwai on ri.P.. iu.l.. ......
Prm-a -f... k.v ..,.- ...... . "
to Ilia efuntry that 1. mt, ranai lh,ltha IVv L
......... , ,H n kMHrari
"WHY I AM FON WILBON."
Oovernor Wlita iimiiti,m t tuj. i 'Hn tba HaH. thu
tlniora fame olwm. It wua not tha laJ?"'1 rnlHlatia iUr,l Uv ikT.
ault or dftala or aorrtl.t ttlm.. n hiMBr If iml ht.iary maV.
tMirwrtlm Inriurnca PAiirfiinitiht any. ,,r .'Xutrr tlaj-a f Tew. wJL,
ihln tt l conktiimimiiun. Tt(pW WA m. xmtmi
no macblna tihind It. it m n Br ' l not HiMlt) that tha awti.
MimoiHmeiislt)ti.Mi.k,iUnthai,imWn 'l a vary inn war, .v!! Ti..
tint i-otttantlon nf rival minrunt. li xh wvtov Mm(Hg ,hMU . JJ
initio iu nun aa inn aniin,u,i 1 ...1
lutblw mihU at-rvnv If ,,,,...,,. 1
llm IMi.lilm.v of irli.,.i.... ....'Tim baa iluli y.:.T' 'VWR,VR '
. . v. nnj
111a tm aartut am at is it a a Ta .v.. ... a
Vhltwl tftatra .hnll j, ,
k. (... .1 .. ,i. . . . . .
.,.., .. ,,. , ivaniriiiy H( , n.
ii tho una wan ., ti, country ttr.t !
fan f.f tn Ic-J..r.hln a Itrratl
Vat H tcml tk n,,im.,
mm aa ir
MtUlfan
iwrty
tli arr.
On tha tariff ha aWMrra llwt t)irrT
Wtuat Wa Ht VMrnaaVVkta ravhtroii d,w.
vcar4 aa jfo' df y,.
ya)tm aal h arMaMt),
""jy- V IH hth
tlM""at.alaa BSaiA IWk, f .atik. k. a. b l .f .
w-a a) naiipmaaa p,
thr .nfltrMllrtl. hit l IKH.HU. at) tin-
initaliai.i
Iln ilnrtarr ihm "Ir. whn m7 af '
liifli rom f Hvimv hi arrant?.) i.y ri
Vol.. lllnlftralanillnr "
fjv.rmr WIImh Mnhw ail ma ir 'nor. ""
anil mita tfv whlah I'Kixlaii'in f-r in ' " """" r " fw '
Wtafll f prtVtlfW" ha Wti uhfalnrd th nanr Parana am h a l-tt
frniii rtftHiUlmn rniiaaaaa-. If. kmiWl.KWT' " l.itht '"irk "IV. "''
Wrai fltMl Whanr. lha varl tartl
wbMiiilM Mm r-rnan.trl that tlarV
j,,( iMvfltimr trfrikIVM ni tfeM-
itaiMllnir"
in mn iMiiitimriii f in nrrani
' fw of -Huh f h4- I
I R'hll'IrMHi I ho I MMMaal Ihm 4mimf
tb,a ,,, MM HI him MaLr,
u ti,lr '
f
Th N-nh
MM.f i n Hi.
TEXAS PRESS
0lan anl AM.
The lu.mlnall.in uf r,.narrMfflnti N)l
i aar aa Ihr JiWiri.iM- raaattatal. f.ir-
arnur uf MW Turk I a rwr.nf
thai uttjihi i H aanaral aaliafa'ian ;
.akl .u b Bu.fa ... 1... t. , . .... ft..
- . . .
iw lafina mm uarnar m ii ninu. ,.r
, MMr Y.ilk Ml '. TlfMa
A Timaty 1 4 a. ,
II L.mi 'l.f .ill if. ili.ika in Mi.
I MI..1 ,i,.,.a ,r. i... I. i , Knr
l. '!!,! tn. T,,,'. llnl ,il Ih
link. Iii Uir I nll.rt ni.i, ,i, a.iHH
l, I i I-,. i .(.- .. rii .i if,.- ilr..h In
,t4' f I. -11,1,1 iaitr.,,1 ,,in.a .tiiil
lh. a-l ,i,. Imi .if i, , , i ail.t not laf
in.m ,,r. ;r in inia . ...iniry apn
nn, .i .in a, mi. hi., mm prop
ill.
ari .1 .inapal ouahl '.. itiar In w i r
nifi. ..un Th. irii la iinahi I., ill
t . I- I not arni . .i u ,i,ni ,.n In li.
.. ,,n,la .f ih. r (. t n . ..iiinlrla.
II., nininra (alllim altlt . i inl ,,r
Ih- r.. i l.i. lKtl,ia ri'ti.a II .in hi
W,in4 Arivia
tt I H l.,nal,.i ii ,n , .mi
affa. una ih riiui hfni wh.i haa Imf
i-.in in I hi rntimry w,.H aak.a.1 h.-
a. r. f llr 0Kntf haw III, rapllnd ',mI
w mi,i atinaSlri in .(..ihr f.mil. ilrlftk
ah.l ihnuchla N.at mink nf ihlnti
Hli.ll
nt navat ni.il,, ma 4a rh 4.
aah I ha l.ilrhl rH4 honadfal
T Ufa
an. h 44i4 .. will 41-rMv.r Ih
ri,(ll tBr ..... , . ...
h.i. .t,.!,.. .. ..
i , ,.. , n,. mr 4ta
h.... amnh.va.l ... ,II)(B w.,m,
u, . , ...
H" ii ' a nllpr nipll,
4a than hill Una imka Mirniicli win
tna Itlahl ynu . ,, ,.,., .
I ha Warpath." W.. ., Tmia .rai,i
HatlUy'. Ho),
Iciahi.an rapuhlli hi , ,-. i.,i. .
mill ,u.. aahl In hav. , 4-r
m..ii in m,i f, ri.-ai,!,,,,, Tf,
av.i.l ., fi.nira lhal ihy thamaalvn.
ar- . i..ii 1,1 it-,. Mi that i,i
thai iinir ,!,, ,, Mi()(, ( i jt(t
-r...i, Tall Thi- aar.am.nl Mill..,
i"aiaa 11 1 ai4 t.1.1 u,,.t ah.ii
tr" '" lotwhla with .L.-t.ira f lhr,
't aw. h rm.niiin tsar . an
I "'' ""M itaknnwti Unni man Thar.
' iiar.
t pnaalhlllllaa m hla
i ,1,,
ht llki'llhini.t f ,
1 wiiuhi ih mm Unya
If lhi .iml
1 '
" Inatani-
If I ha .larina.1
rM wHlali Ur Mm.,. win plM.
!,H Mr Tat Wltw ahmiht malt- , ma
"c"' tii. ay tmtnt . .m, ,
i'pnlp.1
" rtl man l,. i,i, i ... . , 1
1 I-' '
", " wMwt Inntia 1 art mwah
: Hn4lay anpa, th Mtaanun .t 1
I b"H antahai ..iut.M HMh ,hr
, no",n la 4mHi..mi i i, vuti
rwriHB 111. .i.-rn: 'nn
'wlui f a.anta aa ih. at fatorai,',
'"f him lhal la llkly 1 r ,.hef
l Inn lllll. . h...... ... .u .
- , ... . ..r nrv(aatr , iilt
ah it w,.rlK ,4 any a
innahli ralhtn. hut ll M aataathal-a. ...
Uw' Muairalh.i. .4 ihr alarnt
ra ,,f p..iiii,,i m,lri,to hM
.lhl batHHH. th t..flUa u, rHUhl
lara laltMun
I
MKIIIHMAN HEM KM I1KHC0.
Pill I'VataL I1..IL.J. . ..
1. ln
. m. h.. u .
" attan4-a
Ma 1
, ' " N . 1
n latliam.ii 1,. T.a
.Har m- tth. hm Zm L
aaimtr mrmto la rll TT.. M
! than ,htw. ZiZ
,m awaata
hur- '
Mor
I i.... v. " vraaaaa khtv ttaar'
?. . ' t N. iMPlttalt. I
riHS a Munbu ... ... . ....
uia,.. . . ' I
farther !
Ma.nl In. .i. ..... "wrmjt ft"
.vnnnir ibm .,uiniii ...
.1 tha 'ZLZ Ll'." .
. - ntr n many afi
1 iiih miiiiaa mill - -
1 - .... niiion atld miUttha.
IwriltuUrlr ao wlih aimh - Ji
I .Hi 1 1 .Mm. ml . . . . . . "
" "J c" MUmt rm UMmT"
H. M. JolutMai,. i
V 'Ch a- 0. Harris
"till. UVi.k. X v lrrn
s...r.s'!."."' . ..mm
ParHnraftiih-rUh. VT.?An
.. iM'Ul n an an.
t tWflhw M tl.Z f' "n '"'r. . ? lttH,y'' ,,1t
I ranH mlw4 iia Itxt. t.. '. 1 ',MI"
w'p l
fpl y .ifiK ! fpn'l ! KM
wh wliiif.rt r,rwt...rtr. .hat wr.
tl in rttrnr whn m t-Brii wrta
W ' lotfi 11.11. i
If all,, n if
. ...rr
HlnH'! '' 'InpW Wl
"
t IMir btri xfi
" ia1rratlfI
tn
Tli tMrnMi l wMm psrmi tn
pmml l rwinil fmtitpttr. o Bl
HMhy in (irttMf- hr protrr.i
I'AHAtiKAI'IIINliS
"Whal li mt l Ulna will fmall
an I., I A iur nallnfHil plant " "Wll
It la 6;nn 4MnM n HI t lit
mini " HalltNKa AMiarri an
Th. man a-hn HI IfTti.a I .h.r, Ma
laM klhr with fitful n ii4i
flMl ih trtrn wtt ,... m,i. i. i, .mi in
t'kl ', Marord M.r i)4
"What pmiflhmat? im i r. ,m
lC tMlllkaf I in,. I. Irffid hll
lawy.r rharinMl Mm 140 ant 1'Hla
bora "
A woMan ,n mhr
Mha ti amaah n li,.r
hatrt I'nL.n.
in I lrt( titfii.lU
inl.hiy Man
IU ' If I ahniiul prnna trniiid y.ni
xy y - Mha "If y..u hrtaw I wottM
, 'Ytm' WuHl.l yuu Mrva,.a- .
Anflal.a Mara Id
If I a waata nf inn. f i input, ,,
inh. a fool ..( hlmarlf l..i, n I a,.
- ii, i,, aai n w,,ni ii, i.. ,i.. ii f ,i mm
hii-aat- hf.wa
"tla "thi y..n inn imii ni. k. Mi..-. k
.,n4.f y.iur fillkr.iv ah.ii y... Wi In i.
I...I.I " (atlama "hi., .r n..
,r(rt a.w alhU
(h. kallHM.k W nil 111
Ifik. inv atllira I'M, hi a ih.n aflar i
.k ,,i an lharr l.i. i , i, el, in ll i ,
'., niitlnu 4hal ll..1.,n Timnarrlpl
A I i nitai pM.'iihi I'm i ha t .
Ha m'la maHf-a wniinia nnaM rail
Mt'i anltl" .llrli ... ii ii lli lirvaiia.
'inir i,. .a u I,. I M.. lit. i.
i ! .Unit l.aa.lar
arr
II.
"If I waa fli'h ilarHna Wnnl4
mi
ma Miira than ynu ilu" Hh
WpI) I mtahl n.il l... ynu any mnr.
hul I w.mltl limh fiirwnril in mu wail
Mrm ilay wilh a araat ..l miirr Imua
'lh. . than I ,o i ,raaain Nw t-rk i
HaHrn
tin wav fnr ,i w.-iaaii I.. 1. 1 whin
ah. I ur..wu,a '.l.i W i.y th. way ah.
tak . nl.l wlirn aha ....an I Mr any
hlna hut a In. .. I i.i, I,, i , ,. (,,
taainn N.'wa
Wif. 'Mr-iiki ,.'..
.im alway .1...11
1 . pnkar plirf.ll Ml 1
I wa raiaarf "Vim
It a. 1. ma 1.. nt,
if mmt lliiti
'In. ., ih. wav
' I'll.. 1 a 1 la hi
''am. 11 1 in yuiir 1
1 mn 1 Ipl
.1 11ar.nl a ' ll.valnn
If if ... a., mu li I,, ,,
mi li II mat I., ,i ink an I
H tii mini.- itutt
I Milk I., 1
h. m..ri y
I'allani "I wiah 1
r.iinl 1,1 my uliai !,.
nil t ui with
..f in.inon
' H " 'l a, , ...
f Ihi. i.liir I .tail. i,lrr. mt f-
u .linn, i' 4 -In, i: 111 li,ii.ig,.n,pr
l'"
UGI IOUS OKSCMINOU
1 ,
llv fraanr. n.,M.
i.ia.1 with
Nnw ,irk
... ,.
m.n Mrwi
ih Ini anil, hi nf
.".I.. I. ..Ml'. I..I .III . .u...i I
.. . .
"OM """IM-ptl mi., pin., m ,.n
illMani 1
j
ttuaai. h.. J.Tun.i..
hnHartatHHK h.n.1. tha, llBV.i .m3
1 ha. ,;.Un:,i li ina lom...il. a.l.r
naann in iluiain.ua 1,1 f.ui.ia ,,,,4
hurata
Th.i tlimlaina fl.'.i .nn.it lit
I nlla.l Mialr cm vriiiii. nl i,.i war
' H rltara a.a.1 luipiu... ,.,....k.a.
taau r, 11,1 i. ih. iarlfai f M. fciaj i
hi ih,. m. u id ;
Ihi'. th. Knallah 1 lit nf tilrmingtMIM !
ST 'rl .1 ""
r.r,r.?t k..",. ' V",,mi",r !
.
itnuui a.'ttn .hutf pai.ma.i hy
man Ihr bnrrrl turna m n.'
",r""" IMHWIaa inahl It la th.
la
Bknakaaanutiy. al laaat. a ymtn
,UU r' Irri .ahn,r.ph aT
rw"a . rmaapaniaa tvriliaw MaWaaaana.
ka. .k.-at..w, -w... ...TZTT.
. n.a,.,,, ajaaava irm BBBTO Y1I ;
aarta of 4aalM.
TrlMM)lMHt a Ik nanta rlVtHi . nu
Ur iNraiialiMH, & lurbltia n-lkr
m whl)i la Mihl In tui I
""mu auawt tt tiwaa aa htn aa hhth
Itasilan hrrma. I
t
Tii ..Kit. .
KlTfiZ
la . " P
the
utia . tuu... .
thta
raarh ,w 'T" 7!. .
1.. . w..mT imm
....
th ukMMMl.
DICU88C8 WATER SITUATION.
Wanraiald. "In tlwa af itaruw nr.
W far war t intatBat wall ha addml
.n .ini c piam, itrajmra (wr fnmtna. '
ink Wattif alluall.tti rull. ra,.k n,.
... 1 ' '- tn,. ww
1. natal lu. "Imi.i.l . n 1
',iii,. , ;
. . .... ,H , ,UU), lo'itimrt . Ha had nevrr lwfw uttarwl -
!0IMlr Of Ik. ,.,u.l ' . . " . "
I " ,K ,,,u,w trt
, r. llu i-i'iiiviiiin .tit i
nA all on th
c" . r " "v wmuvinj nnd lon.r
"mnw ,""41 nw-VtolLr arrant, TU
arfroaam wht if,. nalirl. tv
i- fi t in
',
m .-, n..., flio.t Sn 'id
day ?' th rwM tar brwrnat nHt
l ff
If. .
1 I .hi- II,.' ft'
I i u
f nrr i
1 1 '
i tin ,uif . i u t iit m in
'
ll ! hr ii, !indnrlil hr "!
! Mrrv,liM,n .in. r ihr rniMrt ni
tn(rwi. m ..in.,1, n '. i
'r , , ,,, .,,, ...., ,i, . ,
fi' -ri ifif fi.r tirii i" in, i.
i,. .h , . . .i,,.i,(. .
hoit1 himI MmI int'i hr llmM
t win
haa. prxfti In ih.
Nik
N 4 ri v r iti. r.r ...
I"ll H,i..lHl. ,, p. ,t,i.
M hlh a Mi pr !rt.l r ,r i
.'-a t-m
j., t ,.,
. inn
ir I'
W'in'1 tk. niiMharn ,pitilta ,,n( ,
"ii.maf thla ailnaikim Airniv ii.fs
Ih. inr-ialiia ' ni'.nay lialtaaj i,...,ao !
la nat miii f. ntnr i.r
.i.. i.iiii ii. ii,m, i. ay a)..,, if.
. in.ra Ai:ii..-v n.il ,ai. iwkr n (.
,.i. a illi iti. ir i.i,,, ha an4 Ih.
ri.,!l.ri in;,!, f.lla f..ial4 l.ll.vln:
f.r ' ilk inp K..I.1.I, t... i anil wl. h
lux .Ii ini.,,., la ..ikii wliii.. mailt h.
i.K a. ,i.i, ,l. .,! uiMl.t ih
hntnlia r I hi, mwway ftctuia. anil
.i...- ii..- I.... l rai (I aa iaay will
'""
' ina I,. aatMWl hn4a aflil bill It
iimciiirii i,i I.,, i. la f..r th. , i umaan .
li i .ii .,f iii.. trual Ti..r Now
iiy r.a . i.ttt. inj mk lli.maalv.a
i.y iMMf.ni.M. whfjk ih.y tna.
l-Ui.a in ,ul tin wftol. .if I'urpua I'hrtt-
II. ffi" Ih. nnrlh katrk lu lb Altu VU
la niwl.f Ih. Ili'imh un ,.,.fwllnl
walar lrul naawtwny
Vol ina i lilkpfia.
hawara' Th l,.ill limk hut Iha
honk la lli.rr n4 mhwrr If vnu hllr
IVonl mil- ihawn Murlharn , Mpilallata a
h.it-a I.. m.i I hair rii.v.i in ymr
f.. mmm i .rem .iff m. nkp i.
ONLY ONE
.iiIiiii,m( fn.m l'a un.)
ftn.iin frnrii lii-t huahaml ..a 4l4"lliaf
r. i ii-, k.i
l .lv J lihVMtrliaiil ll. a. i iur.i
I'll .llnl l.afl"l tlt n ,l ihi.la' nf mm
itai
Ana I rraak Mvllar. aliaa Whltey
,l ,ii. ,i ill. Rnlisl.ra win. fl.,1
'i n.iln in nAntiHti ,i. (, .fin ih..
imirwai ortr-.laat In Ih. I'alahllla
Aua I 'ii Iiwuiimi . .m. i.rnina ai
li-4 .t.ap.Milu ,.f irmuaaiHta nf il illara
iml Ih Imiik in Maw T,.rti fit- mt
itaxwhnaa h l.laul IWIm ami hla
wlf
Atia i lllankpi ln4iiimi.nl rlirn
..I aaalnat Ma. k, r
Ana 11 Xititt Hih.pii ,a l
l.aP'l Jink llnax I.. ,w ...n ihr
man whn hii mi aanaai.f. f.-r H.. h.i
an4 I1.1I1I Ihim ..ff aft r th. 111,11, 1.,
Iniil Itr.n iA. .iiit,lial,.,1 . ia i),t.
i.lnl.l 111 II., I Milling .k ,i,,i r,
iiirnavt tn N.w T.ek
H.'ii 31 ll.-, k.l IT 1, 1 1 fUi-.t I . In-
alii I.afol- ll,-, . .p, df; i.i, HaplPHI
l,.i 1
H.pl II Tin- trial . f Ik., k.i mii
in nw.1 hy ,iara.nnnt nf I'lttinail iintil
i. Cnli.i !
.l II llrtl 1 l It 1 , M i 1 , i in
lii Ihr Ml I mil I nla It'.a.iiliia
illua 'I afn I la fniiml In .1 flnl In
llti...kliit .ml .itraalrHt f. Ihr munlcr
Tin., iwn w.rp auai.tn I.il ..f hlna
ih. in- Ihi' in In, it ahnnllna if tli.antithnl
Mrtlh.lr
,, f .,
.ilium ..tiifrli l.1 ill. rmiinl
f tlnayp Imllpi. n.1 I.. h.i. ha.n
Urn. tit 1 on. rriiKl 111 the rtnn
M.i( ta John K Mi lnltrn llr. k
rr'a 1 hl.t . ,iunp .Irr lnr.il hi hatlpl
that Ih,' ,i- uaril pnlh-r ItaulaOHM
1- ..,,ini,.t ,.r lhai thaw
a....n.i 1 n.,.r...i...i .rf in. 1 ..p.
ip. uuaa ,.f thp i harai tT uf thr tail
naaana aiM l ...ia.- ,.f tha hkjral uaa
It.nta Int. .It ail
MM it tXairlal AlturnlV Whli
. . ...
aa. in I'lMtrf. m in pr.a uimn
praaa4 htmaalf aa mora ,U4.nt than
rf ,M' .t i.-tiaj
",, mur" "J " uh tUm
w.hM anrtii.' ant ratirw lit th. hmk
nat iHtttrla
POLITICS OF WOMAN
SUFFRAGE QUESTION
by Sara t!arn,,mM-h 8..',.-
T.... Waman'. NaUawl Wl.-a,.
liimai,.
t'Hlt'Alrt'. IH ih!t T Tthi l.al'.n
fm anawa Huaatlnn aptraiir 1.1 hi
.
air waawtwi ttua inn akwra
! t In4u Ina witaaan it. Ir .utt
J-" 4n?
la iniaal an
ttiin ni,. rurva
- . ...
Mnrt- hai latdjnnawt. Ht Ihr tpiatuw
:nf ankktt ( ua. Hawavnr. If it
m . . . , m . .
tliraai roiaa in Mr itit.M.trii i- anal
tata HXlht ta Mr. ftiHr alt if m llr
- It ltraf4a ttwm -ira f. r h- oat-
M tar vnnvaj..
&r Hom.avaii that that with ,t ntant,
f.u .,.... .. ... ...
"
Mint farm hn rmuM prtdaaWt win fn-m
'1' -Waf,hanv.Pa,tUb,h.ar.
H(rai) aialr. and intaaitily with ihr
JtMU U "'
w.mwUji', .nUMat tn iVImnJ' amt
who rtaa rwalli hi laai by tha) woaacr.
it lhal hiatal. h Hiltthl win rM thv
dCHinrtratle rnHKa Iti tut of iNtrwwiln
tin iijia. iwmbvw. M( r awnc io
OlHfn(iejMtMtl Ma kaKil u)am thr
klaUa'a a nnrtaw ami fait tltat with j
,tli.m ti. ,uiiLI i.i.L . aK. ... ,ttul i
..,, ..... .,.nv w .... ..jmw nm,)
m , 1 . 1 l.i. v. Mhajl. I.l. Ih. .r. Max.
o"-
. . .
mini mr tvtiuifliva cuurtvaa aim n nan
InvlttHl bl thr wmtll f t Anar-lra
t conia t tUWr vltv tr ,nl4r ihrm,
net lunar Wfora CaltfornlA vo(r.t nn
"tho tutJo hp awaptH thylr
rt ! ' fn ' 'i J'" ' I
,fhrr a
ta I...I ! f I-T.-I
rad
In Ih-
4MlKn r, ' ilftr harta
f, m . (, .ft"
a.ilt' a- .i'l. .in. 'A
I. It, If '
If.l
IH.
. jni .' . I ' i i '
a
.ilci .,. f. tA Ii-'Hh! n.il
W'.flHfl Hl Ih. I.l..t r'.i
tiafoal .if Uf M'n-a. . n :n
I'f.i.fllH
',- Jin
r. , i , , fr.ill.fi it ii vttm
1 1... i,. . ' i -marra i1TtitM l
thai . .!...i f ' w.ifnari anffraj.
aj .... ii) i.. in . ftlparn plif..rm
Mr t'. i ii a plank f..f
ffa. in ' ! if "TUB nf hie ftv
limply t a v.taa
ff,, i,a(..t f..f imn i n..i . fl.r
, ,-" kit ll.maan i-l" inm.i '
a ii, ih' Halt-.! .naraaa !
i " nmt i" ' Jii'.t J..it.n. i
In .1- a ly - i.rf .pt i.. ta. ..m
it,.l ah awiin4m.nl ill- filif
nailf irlK.n mf lh hall' t ti. ,
mii whi-h mni .l.rin.4 .. .- ii
." ih ! ',.ai nlv-u ilv.
balK.I f.r w.im.i ,n l).,ll man
nf alala I laili- 1 1 i. nla II,.
w.f.a .if ttii'ti uf .nil - fur
I'-' .'fi .1 "ill I an- I. ii nil- '..Ii, a4.l
ha ra ..ttin.n.il. 1 ,'l ,il it,m..l 'tw
atataa ,,i t. ... -,l,li .i..n., w lit
lhara l. l ,a,i,r ll m nm '
it,, alali-a Mia lima V
wMiaar
When w.t-n aah m Win .l-a'-
Onaarhnr Wll,i. ,-,am , i a,,f
. fa My i.iawi; la n. ... ia
hlaituti i t'i- mmm i...iti n
M,. ll Thai. I ..ah than. ' a
n,, h, 4- v.hi thit.k I
Hnoartvli i am ..ni fur aurTm.. ' "
4)4 mil ihn r"aar..i..n nf W n.
iMulai il lhlr flli-nMnl In i- If.'
,.ib-,. n4ufa. wntriari' aufftaa.
Th. I,, pntlttiHl .un. i,ir
Whkh tin lt,i paMkNi f
heva fmiahl f-rt i.at t. i
rrain, .,nly i"t inf ''
ilirti ln.erla I h. '.f-i I. -
haap Irlarl Thp ap. ,n,l h.i t i
lm.aH , ..iIIiihhIIi foi Ih. f.a
Hill '.
' I.. I
fit
yaar Th. (irll.. l.'. 'ii ,llt ' i i
wrong: I'a tt ii "
Mlittta thri.nali ihi mat un
atrflMrilBtf -ll.ma i.. . f M pl
anil ufir nf lr Tuft if fi - nr. -.I'll
lipl.ll llli, ..'llllfl in n. .).,. I.. '
trnubi ri4 Ih. , ,.untt In. j v I
at hxat In tha thai tn lwn
4iaa ' II Kmni Ih. t.ifilH.ni nf
lualli. .ilnl la til ii.n rnmt.l aup
Mri th. ,(in.H4m. wh" fini'f Ur
mr1 V tn Mini wrniia ami what- point
fat npanh aa.ilnai Ht. UMiinv f Ihi
uml th- Iviana .tf Ih. tniala
Tit. r.awi.i. wh.. . aata h.r t ft
a ihitMlala W afci-wlna .t .M
lira an4 la ilultia what i nahi in tin-
Mtlarnata "f th. l..unlt ami thp
nnmh of h.r h-.in.
Tha ballni fnr w nun la par a
.raniixiain prim ipi t li.re , an
n.. tr.i,. inmi rni with nitlv ,.n half
..f ih. i...,l r.'pi aalii -I Th- u9
11, .11 ...llm' ' ( 11,, jruiii.lil itm tjr i
il,' ia in ..iiip.1 Iii. I. ,11,, 1 f..r w.
m .11 In ih' linn autTri. atip
.t:
11 in
,..11.1- 1.. dri .. 1 i,i,l .a m ni in
ih'.w. 1 man h.r t.alfp fm 11 tn
workiim 11 Ih. 'iii.i-ata ( an
l-nllli. n Hut W"A imi 1 mm nf nn.t
atmiil.t lit,- ini.n f It.. iifftatf.
.lal.a ...imliatt .if. t.. tin' iiipii f lln.
1 ,,it,fr ' if 1 1' r 1 1 1 .' nil . it
,iiitni il- "l.i .1 f ih, r.itinitv 1
ihr w i' ai , if,. ' .1 1 1. ii i .r woman
ilM'lrfi il ii I h.i. ' '
VETERAN NEWSPAPER HEN
WILL HOLD BIG RE-UNION
.
1
T U af Cat Trank
Mai
ntnaJ at Oak Bhar Ciab. Near
llaaharl.
' .
1 Tha Catalr la rnat4 In publlah lit.
ralhiwiaa
thaiktay Praftamrn Puhlkiatrun ,
I ha annMWianawi hwlnw tn t,mr nawa
la roiirtaawat), rraiwaata!. with Ih.
nanuaat Ih.i ton aak lha hrnthriin t
' paaa It l, putntahtnai ink ma nn
. Una nf It
' TMtai tirwtl'irr mi'ti aim )ia lrnn
1 I4IIIHI with Ih. pulilli aili.it nf n.wa
' Hirra in Iht Ml 11,- atn, , na trr 1 '
' kitM a railnlim a r..niil.,n it,t will !.
atrtfiiy ft.r nht ttnt.ru tim. 11 win n.,
ItU'ltaJ. th. t.ninawiPi wh,- mlrrnl ihr
, flrM atmr lift
It will hr not.ititr in, I tint ri in .V
ny; alhvrina aa ihr numhrr rint.rr
WitHipra in Ihr T..ia nrwapapri fl.l.l
who awrtita.1 ih. airaaa it,l grta.t
pAlhtkral) am.tll Thar. ir. thn.. -f
thaw dill ,m th. irr4mli who h-
ftur4 . .ii.a. .11 uaiv ,11 id. m.kili .f
Taaaa hlalnrt in thr cn.ralhina aln.v
IB1M), anil wh.tt ih.t -m 1.11 .if Kniith-
awautaaa . han
l.i rtoprnrnt nf thr
Mai and thrllltna tntrwn nal idt-rntnrpa
wt -t, .,f
hiatily inirraaiin
rhaxilrr 1.1 ihr htai.iit .if thr Mtai
aa. . . .
inv itvanm aii.i na a naua't .m.
lM.u a- ..t..-. -w.. .. .-.
- - - - fiiurNH(ri
lhal ii(onri Plunk P Holland .if P.
n4 Ham h anal HolUnd' Uacaam.
i llallu 1. . y k.. ... hl. ...
w rMftaaaan and will ontartain ihrm
jM hhi aarnnaal i- al th iktjMathr
Owtliu Club ta Arana. it,, Bv
. ,M Bv,'
naiywi on. m iaa in nat ltMutifUl r.
atirta on thr Twxaa otatat Thr bkiih.
t. ... W. halj ST.. ""
ami t
nr ii .... aa utnrr ladt man
.ir in tain lima af lha trtran r.1
ahu art- int'tlad .t marl wtih ikmi
aa .t mart with than, r .,
.r:;,,!m:r,r:::;,
nrhiMllaM af
wilt laxlurw
aw mupnaiit- Th mrnn t lha . lut
during th mart ma w m 'hum html.
nf nirr. finh .uji Jkl.,, ana) nthar
Mtma
.. .
?ra r,..,, 1 1 t u k .... .
,.,. ,,. . aaM in
Taxaa nan ahl Uui. .taraat thai
,w. ..... " "
1,11 mr nur.ii. ami 11 at - ,k., ...
'" who arr igtblr uhvl.r lr) ,
"nut wiU mk rarni ff,
tr. s 1 ii ,i
Vint Ji will ha woyth whiu
Tnkr wf.... wti, ,rnint, , b, ,rien,
" ifiiwit.J iii .! ih .r,, . r.m.t
i.r mj. i, ,,,,, ,,.,. i ..n.l
rUr. i.r to l ..hi, n Luaaf. n
i il r ' n- - t,iak
" ' I f .
taalaaa:
Mr left lay ar anil Umm I itna Mo I
f Wla.nl pan Mamt la n ia. lartwrl
tixal union n tana4a It ha a mwm
brl) ..f m.r. hn 124 i4 it alw,,
atruna) rini.ii. ully
Houston
Two Trains a
day with nice
connections
for points
beyond
L. HALE,
City Tiakct Agent
Wj Kit. BmV 9Un m
THI MILL ROAO IMU It NOW
OfIN TO TM fUBLlC
If 1.m r .r Ma lit whati y. .1 nf
hiinan .ml Jr Th. fh.ll H"l Int. n
lit. !! i. , li, ir
A LAUIMOBR. Irp.
VOO0 WOOD
I urn ini ,r,.p4r t 1.1 ili.r 1 .nt
pai t of ih. nit tin. m.,iiii. w.k.,1
In ant iianilt
lpra Natw nfar tht f!4 Wtalhtr
writ In
N. IL WOMASK
l'h..i,p
FRANK OUMWINS
CON T ft AC TO) an aUILttSr)
I'l.tiia and KailHtaliai t 'ti.f dHy Kar
mahi .L
lit H !,.,!.. 1 nt l'h..o.
CONOMV IIO0UCI CO.
aOUL7V, IO0. ftiwM
and ovtrint
raultry 0raaa4 Prw af Oharyt
I'., l',.ivrr !.. A) I'.lt f Ihi- I'ltt
AU.. 1 try 1 till1 I..11. , f tll.n'k
I' 1 'trt .ml Y$ u 1 111 ii t
Hi'inaitipc
til M.aiu.l. Mi lhnna Mf
THE 1'AI.AOE
CLUANIHO. "nflMINfi anal tJYBINO
OMw. at C kiA IaMbU ala. A Ihaaak aa at Aiaatjkkia.a
"T -""--'
til t.ataa at. Ptkuna to
DALTON ADDING
AN
W8TLN0 MA0IUWE3
MS, ft. SMIRLQY, ABtnl
lhnp 11
We Will SoU UMlfl Farther NoUM
wr Stra Panay Hloh fattnt
Fhmr at
LArir aarka .'
Wmaii awcha
OaA Whit
ltrw. an, k a
Mm 1 1 an .'ha
Thr lint Hi ftttnt
luira aai ha
il M
II
I II
ta
Mi
Ti
BLUFF 0A8H STORE
Th Star that tavat yai ntaatay
Mtan Mt.
OUS GRIMM
laMhaaaUB. HI.JI.W. UW JtWvTt.
ml Oaaaral UiAir Hh.tp nmt Hi
han'i Of ur Htnra Pvoplaa St rat
I'liitnn Nn. I7fv.
SHERMAN
CONCRETE CO.
101 South Broadway
Office 'Phono 880.
-y,.. ., , .
raman Hral.l.ii, . I'h.w lu
Mntxlai-ia ii
am r. . if
C' ' C"e',U
i lr ii. e I'hona MT
Canitrwltion.
Rubber Stamps.
Stencils and Seals
HaaUnrritra 8r Ktcielt Warki.
t'hnna No US, tVirpui Chrtttl. Ttua
mirluuucnxc
T r TiTir Tells The Tale
il.PfO0r 0Rldl! PURITY
Professional Cards
A. S. HARRISON
MERCHANT TAILn
fJamriar My Pratt, fitaall i Wrk.
nttnthif With OUttM.
411 I'a4 Strati
,'. nar r'lahff Mt J In.i
R. A. MlOULLOOH
ncMTirr
' titli-w Hour
a in i , i. p a
Hi n.i Aft
DR. 0E0. L SPIVEY
fatatiaij) ttt4 (rwhlHatmalaf it!
iW a)U4Utt Txyknr Kt ff, n tt
DR. J. D. 00HN
Of m t Cly Nat'l Hank DI4,
Hour
ia In I .
t. I j.
i.-l-in .
Ill
ltMn.-a
It-
DR. J H WOOD
OBMTItT
fhat Mt
nar I IO I SI
11IDWELI. OAFE
v i 1 pen 1.1 tha putln II. ur j a
. miilniaht Man hunu Inn. h. I' . rwla
tpi. 11 4iaha a aaw tali) v. ry
tuna flrai . l.iaa
PriU Ztthtr, rrp.
m 1 1 I: k, tre I: '.1 u ..
KLEUBRO A 8TAYT0N
ATTOHMIVS AT tAW
I it: ..' lunik Hu:l.lim
M H .11.. J ,
SUTTLE t TODD
ATTOflNBYi
an4 C0UN9BL0K AT LAW
8tna Ljiw Praatia
H.m in. On vmionai Hank Huii4t
i'i, ii. ii
v M ''"'I' II M i,.rvr
PREWOH A HA.RERBR
CIVIL BNOINIIM AHS
URVBVORf
1
Wrh Aaaurataly ana) fkramplly Own.
' ,.a ..f ,n j, ,, 1 , ( unni, IST ,.tty
l..r
I iiat N'mU li.utk Itnlir
I
h 1 llli. tin I at t
Him h.r
' I' II t III u. In. .
Hill Mun.t,., N.ia, ... ..,,u,.,,. ,
I" .
0 F. II . IlLUOHQR SONS
Civ l Bnfiniara anj Bwrvtyar
fnrpiia 1 tniiti Taaaa
I'hnria irj iifl,. m f.Hrrt lluuaa
itPh-r,.; Knainwtirlria ir.'tii, in. Iu4
ma Iiit4 iiri,iiii iiavi-hmtrni nf
ulnirb,iii irMrtaa. irrtcatl. n
an4 .Iraflttw Vmar htial
naa i anii.'iiMt
tHonr 1
rhu mi
MtLBMORE A REID
AHCHITBirS
amaranlr all aaxunai. and .u
ulnar a. ta nf anrt taaw Vou aata
nuaiar and lima wImm you
aavuta auch aarvkaa
R, E. EWINO
Cant.aakar aa) Dknt4tr
c'nnaliu, 1 1, ui wink a apavlaltv
matin .Iio.-MmJI, furnlah.4
W.J.BIRKHEAD
OONTRACTOn rJ DUILOER
Jah Oarptntar Sriop
rtM Cablnrl W..r and aUufw ritttka; a
Mpavtalty
144 UaarVanra Mt. I'hoM tti
i
BLUFF 01TY PANTITORIUM
H. A. TWnNCn. Praik.
Mala raanad a4 Ittackad l .
atkaMHalty
9tnn, I'rntiwg M Dya.ng
Z4
taa Maiuli St
i
tf yuti want
ih-r vhaan. caa rmm and a
f aaat -
BELDEN HOTEL
' Ml Ih pla.r
IMI Maaauil Hi CWyna Ohrin,
Oil, You Garbage Cans
MKK
E. L. CURTIS
THE TINNER
Any Slxc, Price or Color
Wk IM t.r St.
ipMHMlta rrmM' Uirt,,
LEO'S CAFE
Evcryth.nu ririt-Clau nd Up.to.
ha a 1'tt.i.MBrf .',. . ru,t(nlf,
a
ill

xml | txt