OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 11, 1912, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

4
THE CALLER GUARANTEES TWICE THE LEGITIMATE CIRCULATION OF ANY DAILY PAPER IN NUECES COUNTY
4
CHRTSTT CALLER
AND DAILY HERALD
OORPUi 0HKI8TL TEXAS, FRIDAY. OCTOBER U. 1D.
NUMHP.K 171
DEDICATE RICE
FIRST VICTORY
OF BALKAN WAR
DEFEAT SOX
ST1TUIE WITH
H i na t. '. !.
. inti..!. i i mi . r. 4
Mad.(.t.., V,ti. f.-m ft,
THRILLING GAME
CHEAT FESTIVAL
FOR MONTENEGRO ;
Hi
f1
4ntm
tiioii in
jeru "spsc. xk w m &m
VOLUMil TttlKTf'.WN
I UIAN 1 5
IN
i ,1 .WW N
4
ItO warrffo&effie Boss;
wvkr fAeho&s dfrf ,
g at j fc your mo?yf
11. I III .1 . M I
i n .
;ii i
M. 1 I K I,, ml. (ii ii J, I .
The Corpus Christi National Bank
Cmilroi ill I s t.uv I'riiini nl
4 EXPERT MILL WORK
Wo itrv praparod' to e (Acuta all ofaaaea of will
work axpaditioualy and economically. Stora fix
turua a apocialty. CMarna that ara daaignad to
givu lasting satisfaction. Lot u maka yau mi
astimate.
RY LUMBER
I'lluM
' ARCHITECTS
In
Hill ftl'lMiiifc;
.i"".'""r """"
.qfci
First S
A guaranty Fund Bank. Interest
Paid on Time Deposits.
QUARTER of a MILLION DOLLARS
'ar t i n i I 1
1 1 unnii ifii imp
Nuocaa and Saa
ROBERTS & WHITE,
The Corpus Beach Hotel Addition
and tie Conms Betck Nrth Add! (Ion
Offer mpcrtr attr iti, .nut uiv..iiut;c
a loctttiMl for v . ir n-xitlrncr. l ull Ul
forAiaitaii rtaiiimt; mo ami lenm on
whirh fhrof?lty in thM .hU'iiiuiu can he
pyrchairii, tin uppliaititMi u
to
M4 IPollxislbe
SALES MANAGER
Room 8, C. C. Kat'i. Bank DuUtilnfi
FIRE INSURANCE
Mciney
Room S Corpus Chn
i t i i t i s
CO.
in t l V
JlH-M l.ll.t.
i i i . i l.r.
Hi LPS tU
I i I 'itU 1
US SH 1
tate Bank
in
ii two i ariiia nit i ,rw I
Patricio Cauntias
I J
Agentg, Corpus Clirltti
team
" r . a
CO'IMIh MttMM? 9m A Li.
. KW TMt WOMLO
cosDinoHs me tmm
r.-.urirtj w i w
M It , . . Wat M
b'i ti !.. tw. C !
i mii.
.i ti,
I I
i.i
i
I N. ..l..f
i . li i r "i,
iilfei. ...i.
iil.k 'I I
I
' t '
.1 " ,1
.1 ii..i
. I . I.,
I'. .
r
.
. I
It.M if rl
I lit Hi
I i imic
ni'il li i i
. i.. ,n.l. .I
lull VII
. m. ..I
I III !
IVllllI
II, ,,,.
. 1 1
: i.ii.
' I III,,!.
.1 I,,
fl.
.1.1 . i
II. i.i
, Mill
I't. I
V!
Will'
.ii I
I
' I It. 4 I . .1 1 11.0111 it
I 11 ,uri i l. I
, i .n. H' Ihm UI.
i I'll .illi li ., lii-tU
111. w"th h onfti i
III III I.ll . 1,1. Ill
I, I r. f 1. 1 ) .1 .
( II... h- ' I
. Hi. (.i .ii ..f
mil tic af.ttl It. Iitiol i ii al
- , ! , Mt.l' t ' 1.1
Hi.' il ill.
I l.l-
ti .ih a
i dl j I
I Ii". t
I. . . ' ,ii ii . I. .i.
It 'tl Il il 'Hrl ' "fa
II ill. ilit, t...l
i I I 'in "'in K 11
Ilk I. I" , III.' iii.-l.
mi.
. .1, .1.1 nn
if., itnl i i
III.. I. ill..l-.l
ml ni.1,.1 u, ihr i.i i.,
in tin ui.twl
Ml.l . I.. lilt Itltll
, I ...II I
LOUS KRAUSE IDENTIFIED
SLAYERS OE ROSENTHAL
WAS CALLIO Al WtTHItt
TNiAt op rutice UltU
TtNANT BtCKIH
IM
Yi-ltK
il
.H.ll I..
,.a nn t h
,-f,,' ' I. I I.
Ijfll I "It.
f I.
I i .,. Hi. III. .ui
i"i " )i ;i ii- I ,
II.
H.ll
' . . f ' lim g.irtiii-r
ll. - . i,i. hi ri. ii ' i
i I-..- t . r ll. mi I'.!
'. 'I I - I !
' , ,i,
ANNivKntARv or
COHAN
navotuTiouf
IU.ii, -1 l. Ttila lu mmi llw
f ri f-id iii.i-i-rft d ih. Iwaiii
i , I rn i.ii tint h.,j i lah- rif-i
...! il.dl M l.'lali, 1" .1., H.ia
.-I . , I'll.' .1 I 'll.l l"'l ll. .
, ' I " 'ill.. a,)" '"I I"
!.. ', . 1.1 1 I ' .
.1. ' . . I ' ' '
' Ml It- J . i -
,ii i . iiniil wlih mm ntw I
ti- r
l.r i
111 UlaHn i oatlul '.!. I .r. law III 1 I.
. l-liixl l .1.! HI.. I i ft ! II I' 'It -.1 Hi.
j'.. nil ,r "I,, ut,, mlm In
, fiU ; ,ij,r ... I, ,r, 4. (ii. all., I .
11. 11 I,
j m.M ...i-. T""- . .
IJ' fa fur ..n aui.MW.iwlW III. In rii
.'n a ,ni I'ir.iirrai H
" K H"h i t.t- iriiiuiiv.ji i .1. V n
i.f
C API Oft CO STMONG TUHkiSM l0
HIT ION IN MOUNTAIN
NOW PBZLLING
Fttah Bulgat Ai.i an Twrfc.ah
P inir Tmhh Hawa Run
i Hi
Ii . I
Mtiti'it vl
i .f lb. !
I ,.!, ,
lh.
f ii
-l litliil.li lli.wlltlli
I 1
I ill I-' . WIlHt'lll 1 Hill 111 I,
! I. M 'liti l.ilii titn- . rxMv.
r... i ...I. i i.. .1 tinrwlut Imii al4Uui
I ' l-.ri. -' nil' . ri ll'llil
1 I.,
S. .1
. , lli KliMhlM tllllHt
In Hili ..f v i Im4 ltfi lv,i.
" K ill .11. Ml III ll.l....
mil l .iiiit iv . .1 ali i h. i Mmi
' t' - . i-i- i ml. mi. t ill. Ilu
'i t ! . . .mrii. 1 , in i
i . f; 1 1 f j , i . i ,,
" 11 ixi- xiim-i.ii ii in . . ..n..i. f
wtlh -i fit:D iUk uri...l I,
i it. ii, , ,i.i., i,
I I II .i ' . t. I. ll. III
li.m..i i..i,i ,,, i ,i,.,l
iiil
ii 1 Turki mil llr.f. r nit In ,11
I imii. Ut.. i I'liii.... iiiiiM-t i...i.lli
mil
BBeuViaro iMtaaynn n.
III Ilu mtm PlMHI I
n . .1
t Hi.-
i.it I.
1Tiiirl
iihi-i i i.n aith Huaau
Ih. I m '4 Mwtil
"' Mtn tti Hi .M.nu.i in iitilnift Hnitr.it
.l p,.. l fi III, " I.. I rtin. ii imui
Mr il.airll.H I" 'ii'. i l,t
WILSON COUNTY GASE
TEST OF PARTY POLITICS
Ml iUBM'TTtO IN tUFUfMB
COUNT WOl'lD OUST NC
PUMMCAN NUMINRB
ill. II . . . ,w I'll n '
N I ? I I N I.i I I 111 Mm 'I I', I
i i ' I I im. . t 1 1. imii il.-iii"
'I, him 'i. f v 'U. I i.iitil , m
I ' ' - I -i I ii,l. i .1 li.l
". I.'l'.l , . . . liil'l'.l In Hi) u
I I.ll' ."'II i. ..I. Tin n. Kt..a
,..iil .1 Hi. 11 l I Ml" I I'ln Ihai
V. . ' i.'ttiii i, i.,.. rini4i, MiMt" Kn
I I- i 1 1 i.i ii, tS'ilnuli . i.iililt ITii.l
'"' ....l.li ' 'ri"litlnl!-l Ml W llai t
."inn urn 1. 1 I hi- Muttiat nntH
,1.11 I v.iIimi In III il intuit III hi
iwtx ini. Nn lt Tin itvKi Hi ii waa
W A llnw l. rwi'itvil at.
t Afi.-t Mi- iKiiuHiv ii rnuitd rttai
,H'ii . .i i.-p ii.ii. .ii. mill Hr , limit
I'.l -v Hl.l.h .i.lttl) Hi.a lli'
' lniltM.n Ikcartt villi hi till
..iiiti. mi-. .i.",.-. in ihruw ii tk
I IihU.ii r..i Mr KvMi awl nmfcr Mr
: ')lirw.t), Hi.- nri hiahaai vntn ln
j 4awtvraUi numtoi.il ut ilu. i .i.ut.1
I taai Ml Km an riwt.irM nMl
tut! tlHI 'I i.. ii m - tti. iintnl)
i"H TTf-n -.1.. i'. i. an-f ii fru.
,111111.1 .lull. - .. Hill "f !.(.
l.lwMiw S f- '.n.'i. 1 1 m in pfr i Mi "hi
iwl ctii.itnu.iii hi Hi (wi !
! Aaa'il- J llalt l
I u brail IM h..tt'
; lxni mi4 p"" ur.l
IMHtxa.tr' r.
1 iri.iilftii
' Kll . una
.d :(iirii liMnrvi .l.i.la.
Tl Hlif.lU alloB tut HWA
1'lumu I. i'i il. v .rt'lw i if Itialrf'l
l .td. H.tirt anl iii" lain- Hr i'wIIi.
,n I hi ii i it.- I i, w lii-f'.ti ih.- au
..iii,., ....hi i win tUv tlchl Ii'
- "tiHl ..i i man ta'tw v ta Hi prt
' in.ir i-ii'l I (i.i .i.i f,,,in.l i.. i
'nmlai "f nri.iir.i.f H.rit ll l nr. I in
' i i hi i. i , ,i.. , , i j .i,. i
i m- ir .iil I" 'I. I'.'itil iifi tlir- mil
-i.i.' i.f ihl ,.
riEPUBUCANI nAltC FUNDI.
I Mr i ha latwiaUNl aa I
tAt.t,4X T "i Prumftioat
!urtli Tana iat,iliii. a in . .anf .-rrtii .
Ill ! lTMat'l liwti'l lint) ni.l Ih
naraawarr fitN f. r itnl d idd u
i laatltt- i h imrtiaii ,ftt tt'i'ii il-r ii0l.
I
IHIa .. Hi an I. it
ili i .,it.li-mi 1 1. mi,
"UI.- mil imlii-ii ( N.-rlh Taaa HMhl
'v,,,r.-ra ,i. i i,r .,),. ii.i1 la I Hello 1
"Mini . t'-m data i l) '- 'l tylfV
S MHi.ta- a rttl i i Ha.-Mtn
i J )kr A Hntiiih . rajiatrilrt(V H'
'. aVttalira liu .iraili ' aft auyn
I wairi ,i"l fi'.in Hirfl awfytlln 1 4
la.Ua .,1ft- , ..il mid aMreAfflrari
, , rl.ilwtj I I" I.. ..MllWIMl lIWllIllf
Mi Ti iinHjnji itt irHtWnrf)i !
. nihil' an im lr lllU" Ih. i.iiii IqH
.iiwli-i. t. tM tr4l4a4rfi tut in- f
1.. ii-. a tHfctkli.i Tin I'tih'tfU'
i" it a Ml thfllaa -.ur t wi. n '
' itiMtiaH i Ibu J.ti'- f f A
i'.a Nrw I liVftttirytfc-rfx i il4R-
'nmiiMt' -i. iv&tU "f lew
U. Hi tflMhki;r
Thn 'itrtm. )'frf Will
J mn
OIL MAN ADMITS
AUTHENTICITY OF
CERTAIN LETTERS
VA RUoMI NATf INvmtl
OATINu lOMMlTTIlC
FAILED ifl FIND RECEIPT
ArthkvM Cmi Ma Km m llk
I tmMt O.l C $
Cnlrittwti
W H 1 1 I S 1 1 I I
Mill. Ill M ill .4
iih rlill. ln-il l
l I" i, I Tl'
III. IH.li.MMi ..I IrllMii
ulli. i.. Win t; Mni
i.ut i.'t 1 1
,i..m l
i.- ti-
,i MhiIiI
f.W.I lo-IHawtl
nf Ilu
' liil'MU i. ml Hlrmtiot ut llw
an .ittntitl'il In n4ii4l iM4a Itatttr
ihr tt.. i . . .Hitniiiii- in. catiaattn
.nibtiati . .fiiiiii- Anuria of in
I. I n Oil' 'Kl. I.i mill fl.rtli Hrnn
tut llitil.i titr.ilinr tji.n ili.l 'h
mil lifl..l H. uli nlolU tm Mi'
i iaii tii..i..iT
An MkiM -ta III. nvilti' trf.n I..
IN (uNf ..f IhHtl n Kl In U MNll
In . 7r ltal wrvlit nrt
Hi,. i In wrwt In llnnrui ! . h lw .
inl.iin. itfT-.lr Imittiat. a n !!
i4i 'n.ii.l til thai lit I'laiiHIiiilltia itr
. il,,,l.nlMt ilnll.it t. lttm a "III In-
i- .i miIIIi-i . tin il.uil.iti a IhmI lai
itt. wi-t.it i. itii.tHuiitl ii. I'ihii a
i. in. i.i .li .i.ii.ii ih,. i..ir m4
lilM I. Mi,.ii w.-r aiiilmt fn.ni lit
Mi ,n.l In. Italiftttl ih MNIafr
. nli. in. .1 t. Ilm, a uulrl.t I ti lnai
irlll'luii I i.i 1 1 1 nii.il' IfMltM)!
..lit 111. I, II..I III., ,111 all InriHtthM
.' . tl.liin l,.. ..i II,, ittMkili il HM
' ,t .1 fl-iti I .in. (. . i ' iflvM"
,. im..l
. 1,1... I.I I'lllHII..! t,..lMt I till I Ihl I
i..i'l.i t. i ilu In.i.ilir.1 ihalMt.inrl Au
.1 In- . h ..niritniiiil In lar In
III. I, 1. 1, I'll. Ill ll))l.ll, ItHlf .,i
"ii.'twl -ml In an li.'i il.li I.. Itnil Ih
mirt . r tin- .hi.. i,ni ,i (,, ittMiaa ..f
Hi. fl,,iM,iii1 mi ..imi.ni I Mr rUr
. i "H h"rtt I h. 'ualrthuilufi aat
itwtitr an4 ll aa n.ii i t unaVtl
i'hairiwii MilHr ..f ih riuhllra
iinil i i-'mmllitar naauHtM Ut -:
l.nalliiv ut ih al..wiil iln-n .mi
'Mi Avivmm ihi tit prtaftart rttii rti ,
NtH-tli ih InflertiitiitiMMl Mai
1M iruai Htlllhata of ftultara" Hi
aakt tb i iirtttfHil aa naal mm hlr
vrlulu kii..,l"l. .if a Hn i iiM4Mifli
niitNt tt.i. il-'iii mill wlmt irtlalri
' Mill itl .1. U lit I ..i
DEMOCRACY OF ILLINOIS
GAYE WILSON OVATIONS
MUCrTION OF HOMINCC WAS
ONO OF NOlIV OlIMONflTHA.
TIOH ANO CffTUUaiABM
I III' AO I. III.. irtr. AH (arihaM
t ,,,, nun 4mmrmit tMrt ltavl
I' attt tiath aHd i'hara) a'amtrww
Wll.. fl-iam Ihr liaa af hi ttfrtval
ihl )ju rnina until ItM Hctiarrir frt
niahl f.-r 'ihl" III rvlu waa uH
..f e.:ia dvtAtmalrallim ad tftihuataaan
VBATMBH (tUUtKTIN.
AMMtialni I'rMw
WAHHIMITi'N l
H. I
la Wmllw ft."-
Waa T-Mta tir Ktidar, Ml
-l'i Hhi'Wra IM ih "llMaM
rial lri-w ta-Xlb Haf(ltMa.
Wait ut da I, tmHMr frilr
Maun Traaa wlr la ih mH
wttti awrf awt cawiar Ih lt
iwaftli ldr r KiWar atjrtit
ttaiMHta yiaWMy fair mmI
iwaW In lb auulh rarUm.
5-m-cI fuliwm! far Nkte:
HHHi4aatt w.ntlM, atallMMarr
GKM ttHl I" MMrlMmi
ajtl,!) waHtartr Wlfiiia.
iiiiiI1mi runiitl dr If liwura
fiittWia! Tl'Wlav at 1 i m
Tmiitf -I' -fr littr-fl 1, Mull
fiat ll HI I III rt Willi!
XOtltt 7 I' l I llllll JUT
, r
Ih fltl Hlala (
l;Sr l'i.ilallni.
lAf 0 t P
v and f
rt, Itt SO,
Is-iUf Jir.irl
j. alalalalalalaKlBlalalalalalalam .
CONTEST WAS PITCHERS BATTLE-SCORE 2
TO 1 GAME WAS FULL OF FEATURES
RED SOX FIELDED SUPERBLY-FOURTH
GAME OF WORLD'S SERIES IN NEW
YORK THIS AFI'ERNOON
HOW TMI V STAND
id.)
8
i. .mi r.
i t
lt.t.'H
tit) lH AMiwHl4 tTiMUi
'KNWAV tAHK HHim itxi t
Tlir Mr .V ilUMIr .1. I.uImI I hi
1 1, viH.it I HmI hrl. till tlMHw.li
In Hit i.ii i.f i l it I tit III III.
.title nti I.ii Ho I. ,. I...II .liiM.
u.tii. ..i..ii Hi. i, ii,.nn ii.in)
ittt I. I il t !'.! i' i. It .Mil I III MMtlt..
! ..ill 1.1 iiit.i niM .uvi.l
1.i il.. tl i 4 lll.ltt tMtttl-
ttt liiih I il.. Mni.tMii . I.ll I..I. I..
; ! nkii'tti I. hi litil. .1. fl ml. iii. r hnl
NlHthU'il iiHiImwii i.-.l lit Htttntii't itllli liM
lh A mm I. ii l.mi . lMinil.4t iri
ihI h.i.ir in.t in I ii.at
lirn I.. at . .,4lihml Nil Mini .awl
tai i w IwMtM lij tattlNar An m
ifl ..l i hi.. ii i.-U .,ii Muhl anl
V.i4i.rt .it. . ,1 nii.l tiutrt tw Hia
Il lull Jltll IS..II In u luKI ftm
iMMli ,. ,.,, , aav
I (b ,,,, i, Nail! i.,il Ntt
! ..ia l.lllli . ....-I.
' fi( ..
j HiM SiiprMy.
i Th lli'l N llMt-l arlilr 4
iHafMl ah tt'a.ia am Vrla NMh
at. Ik TaaaM nrft in Hi- iimi
HM and ma) a t it, nt.iai tt aaw IVllW. t Jlfij til t vim
laititai iMara tJ lA iwm It Ium 'Ma.1 " nr(lrff(t.'rUllil
lNal Ihir ll. ra.Hi had aralhad ha i ha had Hum hi mil ami
IIM MI .) a im.li.! Mil 4 llMKajM ularaa Urn! WilL
wwimi wiiii.- utina in aim i aannHd
4hlal Maara atnl4 aaai IMnla
WBto and I'lil. Ii.t ..in., in iht
hai II. -ni '-n iltit, in .1,1.1
liflil, a Mill Mlwnkfr ikiimIiI .illri
fitt run in! Hi. ii in n r M it l kIim dtf)
IH il ln. 1. HI,iM ..I. hint ll
r iN mm ni Hinhiim i.- iii n
l.'llHI IMl ItHlllh Ih Mr VinhM
Murra) I.. i..r in il..
mh.khI awl i ,.ihI on ll. i,.a , ii
"Vt llHI M.-tlllr h,, , I 111,,1 (,'(1,1
m Murrat in I till. I Tin mnl tun
tor Ih Miania iam in ih Mih tHv
MavStW till (,.; la.. Una- Mti- HI
mil uliil H.ii.w in. mI l- mi. ,,ii ih.
L . I 111 I '" " t
HC'HANICAL IDENTIFIED BY
SEVERAL HOTEL CLERKS
HCMBMllUfllU) HIM IN OirPCIir.llT
amen whchp. cxpi.o.
I0N5 OaOUMMI.'O,
Ht 'hr immmtmt
IKIifANAI1l.l. lad
M ih
MAhlAal It. in iMM tatl..aa M(U yw,tHlj balwtrii Jlinlnc flllil
J.J rUTL T " Tr.uNH yattaintuy. aiwinllim In JvUU
NiNMWtat fe kH i fiviiNMii an I tan). prtpmj lrtM(nl!H)j ,,lg .jj.ji
T ar .H WrM.aniPl . nHfaaMaN 4Ht n,,,,,,,, Mw(rv4, It la
r,,M -;,'i",M"1i,r,i-t.i ti .r .1 itmiuiwi
"' " h ra Kal 1VM. wU v.u mfK 11-
Mirtiwtal ihtia. it. u.wi.U... l Tb, tv(Mt, ta M ,,,, ,
Mi aiillv IwwM if ihr lNlrnalittt (mB f) llJ.y,
it Aaaw halluti id llrldar ,nnl Mlrilwi ,, , ,
W hr imld l.iu. i in, rata f ' ACTIVITIES AT KINOIVIUH.K
4"IUr ' lONOftS'll.l.lt 'raxiU. OIIh IO-fUU
- iWAUiruiirrirt hi.mi.it uwiiuhijubi fttmmx tmHy uwrmmM nf
j ANUKI.IV l hl ! !fmf ,Mk(r.MurMllNiHll4.lk
it i im-i, raiaaatUtij iha rual- TUu p., Ums )M,yj( wrfjijiliilWi ihl
il liuaid ml ItfWaUiaUv vmn lllliwrt ,,i,n libtl I. Ilia Iriai lllliA alltdiriiH umf ititil.
altt . .d IH atata. Malttlail li la ,Mmw Bw mMrhlUrr h lm !
AlHiatM lialajr lr Ih tHlli linal , 0tMiM, r, wl nVi rll-vul.! I(i.
nwii-nlloa th 0lif.nnl.t Mia. MVp wt1h rt,,m MUiwiiirl
HawMr I'adaralHa. TI i"ta will wlt4, w, pI,,K , v,.fl ( tf'irt
lM Ihl a Ml wUI m. iImtmImI Hril Ui llii'jinil IfaffUs rti, llilfl
Uw tifUlifHIi ! UnatHio, li'iWWiyjdttiai,,,,. th i.rtr otnirrilir pHmr.
ailw dWl IIMalia) lanctaUltam. WallO Utl0l Will li VtfU lllulw a "
MuH1mH trf Hon ' Hi fw ray aa tha iknm liaofrv4'iiil
IlfaaHlAJIl tf IH Mffwllrtw wild wvafil- ililin will r)Utiaia at Mil Nrly li(f
Him Har f Hie awnvaiiilaii T fail, j mm
itm jimitii lit umlvriaho i vl. COTTOf OIL ""aOlCTION,
itrntM auttiiMluti Id itldtMH Ilia Inmaii. j WMIIINUTON. ); 0, 0. W-A
nw irwittrri frwin frnmlHliii anil ilwlmn-
1 rai Matn uruiiMM am) iJw.iim
H
INBTAt-LINO NEW MACHINCKV
olUNdK. 'fJiwi, Oel, Id TU
cniKitii !) M)8 ni UwlHiHiiiK
j HhwIUIi liipliifWlir l fwwir lh (iftlM. Tli tf l lanUty frHfM )
rlwmlwl oi III mrtf irnf.i'turlri m w fU,J7 ton, fcH wmm oyi-
: ir. WB Jijttlll Urt AlHlt T,0 of I,TT tM. T 11 kr- lalH
i woiHi fehfrtijUnln rttr1 (innuui ht 'J --.
4Jlniir(tl mrhlnftr will make a ii HHOOC ISLANO DKOORATil,
iahltmUt Mvlnni T mill ui ol i'0VaHwtl5i H. ! ptii
ahuiit 19 im )f wrai'r" JSlt" (rr ""1 foMiff fraaliHml e'aHiiw af
, day. rrnploy 1K0 laUirrr afl'i rrr
ra mi nvimm of Mlllrod
. . . . . J. lll ".a Aa
f a flOU trt WlflHtl. .ll (Wll. twyT
lni' iiin nna im iifnw. ra
.IM . . ..A .....11 .t ....IJ
mi) tliroiiKticmt
ttiikrl)
Ula
Hattlt.
HrtWi-wt HII. M awl 0(1 wntit .
liitia I In ImI III Hit. HtHld. Urtl ttt
iillliil n4 UHAWn IH !Wllulll
th wttiM hall AawHtt! w n flH
li.tnn ami ImM Ika (IkmtM HUhwii
it.iNi Ant fwikar rwm. Mmt Ui Uw
I h4 hmmi 4a. Kt llHti mim
fi ltt Hi II, .IHMt bat VNW HII-
h4i i.. iMhm iihh haii) iHr
In IH aantf UUilM U Im al
ii.' I.ill1 Ii' .1111 rl Ihr H. MMMty Ml.
Ind tHyil Oil,
Hit i Til imi i mil I,. twi
m ilu fifth Hw laintl ftlNyml "iHtla."
mi i hi Trn fiwunua d natdMs n
' ' irtltBlr Ike hull nhltHHl In
i . n ii, hi Mm kmmh hmM BRtliltl hltn
Hii.l . m Ml Mr ml0 an IU rutl
i
ltif iwsa anj MatMMar HWW lar-
ml i lh Wai twt llitMalt. mh KHIItNIt
i.i iiiia nui ut fiiwf itiHm on. VhiLwl
MHahr Ml IhtHlaar Mali lituila a lii.
r far HuMMI lmifjM 111? '
Nwv tafkat Ut IfHfrTUJl'HM Wilt
hh. h cmmmi iwn Itt fnir Tlnu-a u,
MMtNkrtam Murrar, 'llwuenr. Mm'fi
im1 Ha'War am h HHiMil Mffily
i UlrV
rUlir Iniprtivrs,
Klttt. (mriii far llm nintiid,
' n totaf ila)lnit ntli.rtililr In
l,lri W.l(ir,
Th viCMthM- WW I'IiniI. Dutlnn Hia
HiiirHitm a inik wiini !.., imii nlmri.
it lirrfiw thtan hail mtmlilti)
uitlbr waa Ha. A firm!
iiarauMa wiiHal (im aiti1..i. In lit
nlalh, wlt4i Jt.jiUil IHiil XSt u iwvi
.nil ihh nui. aiHt tvitJi mio tun ImliliMl,
ih i-Miwii wrii wiM aiMl yallrtl tr
Mi Wiii i, I'atlr Ml lh Unit. II IrMU.I
r.ir aui thai litMlnli trail HKitll) Wni.
i. ui H. im. w,ii th iia iihii mnl
at nil Ih 4a fur tha (litHlNMilln.
In N Yerk Tedny.
Th- Icimih 'lr ut Nw Vtilk lixtsi'.
ii'i.i'iiiuirii i.n I'naa Mix.,
FORCES OF REBELS ALMOST
ANNIHILATE 159 FEDERALS
.fCOCIIALB OUMPHIBKD NUAH JIM)
, inez ano ohuv scventken
!
CBCAi'tD.
I.AJ.1IIHI. Tana. llL JIUhfil
.maS HatlallaaHllir alvlllntlll IhIIKIMiTI Ulla
mmi nullr-Hli arn vrry hiltk iitrt At
tomllnur Ut llw wiS (t,st w lh
rrlurr ut Cmnuwr !' l(4lw, Tumi
fiiitiiui't-.l tu 10 lr;nr amuunl wt
' wlliilit nil thi y tiUiiT Ml In
,ii uiilun wnrlimffif ll.f ft vHt of
iitha liilAl ruiiutMluii In lb 1,'hKtM
- ! ii -HiHWi-aw 0c wMf
ir.ii, (H ainia awM'nwHi
. I (TMaUifUt Ut. IH Ji'i lia al Tka aauaaat
T-a? '1" waapaa.
Mtwai -4llirlna a.M MBkadHMd iu
nfiiLlika'
haMUH hwaa.
rU a jum?' A ImU aUti' tkkai air
I.IHiiaaa('iwMiltiaw Witt lMWt4l
ii . 'n
cl Bank Bid.
t ' ifur.
tret jtivp twti
IWatHi Ji ija-.''

xml | txt