OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 11, 1912, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

PRIDAY OCTOBER 11 1012
CORPUS OHKWTI CALLER AND DAILY HERALD
PAOI TWO
aaitWaWWSrV-'.t
CORPUS CHRIST! CALLER
AMD DAILY MKHALI).
rmiH.linl I'.vny MtmtUtu llkii
MmAny hy (tin (fuller .'iililUiifng
Muiuwltm Bitlttol
o, a V. lit..
I?, (I, KtiltiJil. . ,
AiMhUnt Monnr.
City HdlUtr
nt; VKIh l" ,. S'"7
MTMft IfXN1n 7TB.
rhm ml i ttvtni pnm ytMnvUy
wit ei c. ii. wewa. rwt-
Ulor, Ilium 29.
n.Miw
Tho ORllor-Hofftl un nnt ta
flIHW l 6f m r.r nrtjr ny
1 f? 1 "JB 11 I. . .... t. .
ur ('nrrlcr
Hiifinnpui'ii nine nj
(III AlUMIUfi)
0a Year
00
f
St,
w mm
m Mama
(In iWMtamM in Chniiu ' hrl. T
)cm httd make nt ll lNr, dfiifi
(ii'iifcjr r4w fflnl .' wr r.
m. rlirliw mi.) '(ihihiuiiimikimk
L .in Id In rtriw"l In KIHf. 5rii
!I,HII Cllf.
riUDAY, OOTOllBIt 11. 101'4
Wr hin- utilf t'-r H.n.ii
Mill w- m f"i H.niii ' V
nn- ill-Ail Hfrai'iii ImIIidiy ll
rul
niriiti hi i" 'h ii "I h
lt.lll.llll lIlUpiP' I III-. HKIll'
! ' l. f ' IIMIf'l" ' (lllll1 II
S i UIIITiiii I In ! i 'ii
il ihjfi'r Wi' ' 1 1 1 1 ' 'iii'l. i
il .limrvr ri-i I h t
Illll0. I W I - '.III
il
il
What atMittl imviui' lU
Mi.
IkvIi ;i itVlny f Ai'i lit. aiiii
I'll! OP l Ia4' V . l- In ImKIIi nam '
Tin1 HHii- mi- imlilh iiii.'ii .' I
Tlml ilyjuuiiii. Iruil jit. hi, i
1m aliiM-kil4ff, H.'. iil nittKliil i. . ill
l lllMIUW mti' Ili'Mlllwl I" l iki
liliu v Iiti.w4xm .hikiihi nH'iii.. -ii
... II
NtlrihMluk4 ri' in ai-nnhin ut lul
111 VI. Mt.yllM Ullll a ItH' r'IM44li VIIIH-
N'lHli Tvm 'iiNm un Im.i
Willi (ll 4t4HltV ut Ull xiwr'f. mi H
iniriiM
IflltliHl Hl'(ll.a ll( I "alio H IHil.l'
111 till' KouUlW '-.tiTII t'Mlvr rails In
lioWmjr raltHMK lit" Whxi wi4t
liiwlltiB mny in lit rnml livilliMiit
)HI'tM44 tatifW , Ml fttMl III U' iMk' II
Tlinnitfli ili. tliiv. .. I
sun 'a lix'foral fill-, urn' m i ' ' ii.
ri,'iKm4iv4iit. inh in .'un t . .i d
in.iki' ifilml. Yli"li il i iiiiiii lulu if l
ll. Ml III. Slllill Siilllll ,tlt ,t... Ill I
lull ll ail IU lV' ! illlil "'iilli ir .1
l(HM4t4ll WlfllTa IIII'lthlT I ' Ii
(if Hi'lltl" VlWl"lll l Mlllv 1!. ll ,l
i inlrrvi'titlfiii i.f Sn' i kiIn i- . . hi
nii It 1 4 1 1 frill 1 1 ilir.'iii' iiil'liiiiiniii
I Kill lif t(ll Hull Mliar llh' r.ii'l
mill TihIiIv ! Mi liul. Inn.. Imu
liuiiiidir for ttt'i' iii-i'i'i' Kit iii '
KxiiriKH i1tfliNII.-n i In I III till liaW
i.r ,t;W,0UO,iHRJ ,fi Mill (ml M.i.i.
of llirm mil, nf ItiiaituiMi a II
himw i tlmt fiiwi mti mil ut
rtil.wtu tlmt riuviTWiHi'iil SnL rfi r
nni will wek n rHiMitfH U tiir
moiitf tlmt Ui Uv' Wt tliiiHt
tlioirinvn m Um Umq Uv.' liwi
till' tl'lll' NJlCVf HHHliMllVfl
T!lO Juitt'Mt f 'itniHM'riip hit-. Illr
runijinf 'mmi H-tUni. Il In u.,.
tsttil Iliti-hrork, W . kn-
jiliain, V. 8!. DiM ii. i Att.irn. m
mill IWuiHaitrr Mnntnn, nr mu
fur a t4iijiiii,tit' m iuivii iiii iiriiiiiti
ilu iirviMMtoroiiK iul.lnit hi m-
-niiii i iitH'itHi w ii ki'ntnum mi
W J.il In imv tKrti Ihii h-i k' h i
n wirki'it alutoi, ur i nr.' Jin iih
luiatilk.'ll
Tmii !avuti ut mil tn mmi In i
rvfiiruutt urn I. mil Tin lt
lnvtiii fomi Mr I ..nth. n atuMf w-t
. i . .
lint inuiilHii ag.t. lit- Vtna litillMJ tit
nillit nil wrung I.. I.'lfim thf inair
iIi'IuiIkiI llJll (Ji t III ii llh tflMmwl '
I'liMir Willi llilll mi a MrU limrii' !
Jl1iMialliuiU UHH ll 'i r lr
n.,.,.,,1? It, imvmu w .,,,1 '
onijlimftlintiHiww. h trii'
Rft iy JkllH-r mttt, ,. atn ,
i i i T U,M'" i
ji nip (llimr IMW'UUW.
. .-
San JJwiiUi wo wSitwut. A m-
Hii ltmiH OttlilwKV NliiHV. ("ttllillv' r lwu t uHtaHisaaHiUtla
NtlHt(ll5Jlliuh54! iAtl.teat1l, 11 Mirl ,n Kw'"J J Watna kav W4NVii
vjf,tlihiWvoU!M!Hf wwurl3aHtllla.iihf,'' I""1 "
$mk tw , smi hm ma IZTl .ItT 1- J,,WT"
to wtdf nttr vkiiuis ,,f ii m 4151, uhM " M
Jlill)' jlfViitml Iii winrr KrAtll. Wo!
(11100 Ht,tmwUil rt llilKUit iiXv, Inn I
tint iiilihiimi 4lny snjjtfvfteil ,i)iuulil
win inn- AiiKiiiKuiiu natt tHiili.i
mow uf Vin. Ni'VirlhuK, w.
tmrvft tliiV xlKltl In lit $11 flu tlir
SKtll, ItH just otn or two (tUifum-h.
aokiHkw Ih'auMm In xiimv 'nm iuwt
tWjr tft l miiWis. Kttvirt
"IV a""!' .n . u itimiin uiurn
-.i-.iiia"i.iii r.t, .tt.ttiiit it.iiiii'
i . M ... tAt.tll .. i ..... 1
nitt ftiiw milium ami Itw hflt
AaUttrtki tixntvitf h rtiw, 4xlnn thiv
mv rtt.iswl fftuv w-'ll Ims-A to it,
' - i Jiaii4i t.j i.n: ),
THE DirFKHHNCK
Th imi Mrvnur m Hrtr Im4 ; atarii faa. -f ' ' " -
(W.rtr Wilt AfH C5!nMT.l fWr d " "' '"
;t'KwH MrfWTMM trwwa wt
Ibr tariff. (Ivn.r VVIin4i
.-laaif i.r linl fm ttdom in
htiatb Will. I.m.Ii ..nt
wnnwnn i. nmM ib wMwit 4
r,nb m mbwn -t
, Hiwwnlwr M h'. -" "
,......,,, . -
rtiwl ( r ia. -rf h- mir.
wiy
akM It twr Ibal hi MMllllkl I.
Wi fw ""il M At nr(K. 'mil I h
lhuhi of in (imt nfWltlt NVpM
U Milk NfMFIfKil. IWmUK M-r !
WwW ,
,).,,, i .ti
'
is .....
i"n
fm II.i.iiKli In l.t!i. tm
II f ull- In kMIM l !
1 " a flu, ft' I aCrvfifth
"il in hi 'w thp (mm
l,..vr r-lr4 Mkm '
. m U4 1 lh ... I . ,i .ut, IN. ..i.i
i-fii w i.., . .n-imwi u
' ' ' "i"'t
"
" "irn. I w.u. i. i J
ti.. '
I . . I i.f 1
...... tliw
, Ullfff ,
. i fn mi
lll.lM I lull
li'l. fill I ,
lllflll. ' ,
hi inMHt. w
i ma I hi
I. "Hill III ' i
'i ilMiirv ,
Uuiafi I Ifi i
f .rnit-!'.
.n Mmn
ii "i lili l.n i
lMl"l i. ,
Il Hi Ml. ..
III- (
'. in,.
ii 1 1.
Ml ll. I
f Hi.
I fl. I,
.f III.
.1111
til. I . I
i ii ill. nn i
I WMilll
S iia-iii. Vnini
I it.rtuni li-i in I lila
'I'll' Il '.. V .lli'l-
I II 'Inili -
a ml
01 )V
I l I
I 'III
llli .11
fa.
'Hi .IK
. 4114
i .
,11. I .1.
'lll -I
ll il II I,
till H.
II. l. I
.a ...r..i .1
1(1 1,1. (,,
miiiiin ,
i c I lll'l I
"ilfl"
..il I 11 . Ii 1 1 i '
n .ii
I li
il.,
ii ifi
1 1 "
a .i I - .1 ln'i .ii- i .i
I.. Hi. . 1 1 ..i ii .il i
ii ntiiii I lir '. '.ii- i
I ur it th' af..in I 1 1, i
I i.l fur lin n. ill Hi
k
"I 'I iiih lhii, ti Hi. I'M 'I
,1 ..Un t I ,u.la I i, .i ii,a i
iwutiiitit iaatii.a,i i.i Um fii
li i- Mm i .it
-lali.il Ii, 'I. .
' i I., i .. . .ihI.i. n
ml Htm iini.i
f h i inn
i.,i,illala I. -.in
Hutu' i
ill lv in fm. a'
I tin ini. i I .
inla ).. . i ,ii
a.
Ill I.
I Hull
i h
nttiwlrti. 'iri.ili.!v Hii-i i. ii,,
il Hull ii l' I .1 l. Vl.i.'.l in
44HI4W4II ..mill', .11, III l a Hi
4Wa-4-Ulill If! l.llfrt I'ltll f'
itnnat ih Mtirn ntauiM4iiri i
"4'ilMii i mil ni,, In mill,,,
i I., .'t ii. i . ... i. hi i ini'tai,
l'i"
I Ik
' I I..
. I. I
I If
a ,ii
f ll..
ii i.i i.i .
I. n m .,,
I . i i.i . .
Mil ll'l '
il I ,'ii I a
i i . ii
iltiliii.lf .I
' i' 1 irmti f..i
1 V hii-i I 411 in, 11.
1 if. n, . ,iri'. in
' ' 1 1 In in. 11. 11.
. ml., mil .11 II.
l 11 Hi . , I , .,.
ii 1 1 1 Ii' . I hint. ,, a
1IQI IOUS Ol .SGIUNGU
"' 111
II' ' Hi .fll, l.ll llmillM l(lara1 l
tllUllirl il aim). In Vilaltatllt 4ttl N ,
'.. ilaml 11, vt.w .1 1 1 7,ta.tMM, lha ,
rtal Huitti-iM 111 U in
I
Tli hrki a lumili 111 iim rl nhi
thp lliMU 11 1 i 1
Itftt. If hii.l flat ,
Hi Nat York ln, .
iiil m.iht a altMitli
ftart Wtila ari.iiiiil lit r,M
taj.a.1. .. . . .
, V"
Ill UWMl fa. InflM haa lta,n ikan
imiltkMl l4 ihv 1.11 in tntr ill.' tiiiirtl-t
..i.j... .. . .
"f itt-li4i ati,.a m. Intr.sMlMl
A nn.h . 11 f,.r milk .aim vtl, ti
rirtitruli I...I.!.. 1 .,,4 aiUli llir ...linn,.
1 tl IIIUAI I.. I.i tk.lt I., .((.un inn
Iw tm.)) ,,l,.,l,., I,, 'a)tllll dlll4t
,,, m
i iuf,ti tiilvta in. I ...itim,.
I'll mrn ar -Uf i. Ulna in, ,,IWI, j
mil if .1 rH I Hllll, 1 1 1 1. ...ujli ii,,m
i ill. it j flvuti tka llhii,, I., ,, x .Mh .1,
I'nfl
T'li "tlmt if a lliai lit .'it laMp
'. Iinllaii.t Im fimiiil Hi,, i,,, malHl
f i. in ..f vlat-lli i. f.tn I.. i, hr.
.ii mil tin fmni fii. a i , imitni
tlMMtt.
.KUH1-4H "
tMyfrjiaMtif M(tRlall.in r tiJ.r
' tiviiN lb 1ilMt aaltta
" .tf trt trie
ZZJl' " w !
' n
BtM, 4fcrwv.
ww, m-'4 4wtl m 4tf vrtui
ItvaMlw lJl
t V.,iAvM a
lMaiti1 aw a Nut
! V..I4W fa aautt-atii, -.a. waL
..... :.k7 rrT'T
.. . . : 7 " - ,
Mltkntiitdt and M.nlitjod.
U'Vtvni Ilia I'liliMBvt TrUwaat
lit Unntamt thw am nw ivrrvinA
nat lMMt alMiil litlitr. but afcHit tvtwl
miRlii tw tnoHt thw ytiutli t ilutiflii'
i
in iki ...m,,i,. aal
ft hnt rmuittii iuioi)f im tiniic.i
. edutulkiiMl ailviiiiuirt. ut rNf.vi,i u.i
tHWtmi ftrf) llMhlMf IU0TW ltr ll'
hl mntycvtHUt, 't'hrv linvr iitihnr
ff w jmsktHHi Tlmjc l.tm mithlng-
,..fiil and tirr fit '"f '"" !'
iilar. i
imttjr tb .tiil
..iiil aiid dV
W(."hr tha rfewa f 'fin
ar fMlly 'if ! lrl luHifiaal. im-
in tab -i
' Sum t turnnrn
n, - , n .. . 'r -i-1. -m mi'.
- ti " " ' -'
.1! .... I., a I.i ruaa.il mi Mh...l l.
nut, lb '" 'Bin
it HT.'-t MM It
' li .a n .t
it., hriwait .iiit
try . MtlftfiiaJ m
.i..! milkma ii
(tfHi Itrti-tm
II. i,. HI. i. f..
Tfi ' . tfil'T f-'lliH
. ".' i".
lii. .fiinf .ii") hp
k .,.u .f it.. vir-4i
,hry ,,krt mrt.
lualll. (if t4t
llfM,4 HxMliI" li
H t imimiri T.. . .
mnhi(l lilal'.l. " "In I Mi . Ii .'l.v
. i .1 a,h" a.i'1 nii' tilaui 11 im I.
iiirw, r mn '4 'ir rl' H.-I. Ma.
.Ii- ri iulii)i nf mi .us .1.1 fi .'
I a maivlfi'til i. titi'l !-. I - in
IB mn- ami fi inriw tin ib ibmi .
. i.lar ami mil rill l
n
A 0mmt f.r4 'fi tvl.f Man
l4"lli'l- M'li.i.. I., .mil i
... .rn 'in. 1 'I i i i i
Una nit. a.'inl i- i m I Il '! Miti '
(HI I If I I l. 1 l lt.ti'" ..lll I
m I h ii rr il. a ii ii.li I iii W . i "
i i. ii ii'. wiiioiim .lil ' . ...ma in
aiiMHI.-ttf ail'
itla Ik. . '
In- hnt i-i
ii.. I i .iii ,
f..f hl i.i
i9t I. -ill. t
hi..' i i
ii-l
MI '
f
1 1
an fat
, i I. ,t
iiini hi r
.ml i.. i
..id. . li
i n ,i i
lliil . i,
II (! I
111. ll.
HtlM ll ' .
. Ii
I I,. ...
ri in '
..i.al i ..
..1.1 in.,. .
hn i
III tllMfVH"
. Hir luiliil.
I.ill I...M '
i alt i
i fr.
l 'M il. I. .
I n 1 1 i l , Ml il . ,i , i
i.-l ! "i. lnlili Ami II.
f . tialii " ii Ii ii. .a ir .
I' il I Un mi .an I I i
I I . I. Hull il In (ll'l i
.1 I.. . Hi'. if a,.l i in 1 t.ii
'.. I.... ia alar h i I , ii i.f
ml. li i it ainl mi iiiIk. ia
ll.. Ii.. Hi .J Ilia nnti laaTl4illl l.l l.1
aniii i4i In III Ittlk -if lua l.k ..,i f i,,
'ii. i iiiita ir..n- nut iiin ..r i Ma ,,! i ,1,1,1,
iMi hi i-harni ift if ainiiil. l...iial.
i ml I. .ii fm HI aoit
Aula Lt4M Win Onnhiikf.
iti.il4i Hi.. K ina i'ii l im.a 1
I In- III. ilnt , hi ill itl iliil I
lUf ltlllihlli . fm, , ... ,
l l" WJ..i It ; Mm. i,.,. t,
... a-' 11. in inn auiii.i' am
1 " I'" Hill- n 1 . if 1! 1 iil.i,, ,,
Willi (,l. 1..,,. I,, ,, ,,. w
' 1 1t I -rili 1 1, 1111 111 , rt .in f l
Im . . 1 . 1 1 . ,f 1 1, ,,iPv
Im Mill I'ltaltliaa I.i tfilti I. fi.,l"
In nam ik . n ali 1,1 niili Mi. 11
S , 11 111. .- .( i' hi i.. 11 In a 11. 1 1
III.. II. .1.1 Wliil. train it I'd.
. tftaa r .. nii,. .Ii ink am I. 1.. . . ,
a lit-. .1 in' , 1.111. ( ilti li .1.111
1111 iiat.u , Tin ri. ii.'Hl. t ii h
H"i 1 1 l.iil 1 1 M III ft' ml In .l 1 11 1. .
Illll.. nut ami tllMi. Imlli I.. . . un
1
lit,. Iihatl H 1 ml bavnuar it n ia Un
f.Htil'lll Hllll llll i.lM'.ll til llli' in, I I
' tHlaVrt fl , ,MI.f iNMlll1'il I 11
! ht lli' li 1 irt umalnii. i I
M4l hut-itltta t rmt ami I in. , .
hW war- aiHnit ihr aant Tu .'i,i.n.u ,
MMI4 M A nm iftoiil l.Hi nmt t,, ..
jtytn Wll aa.ilfUaal iNth .'" ..t
. Ml mtnh la nntamtimi im wua 1 n
a4MJ ttt itr aai Mii .,f lb t ,n
!rmtta ha, i. a alnveani aarv lit H. Th
,'im 1. u tiukaJ. r,.
.v........ .
. W...1--IH tantttri i.tntiii'n in.4 in.
tMmuri'aall,l !,. ut 4ra m ,.r l
Itanta I'mttml (rain Imm niMr 111.
H4nil Iwta cvaaeit Xui.ir 1 nia 1 ..
lAtifT and Ihv 1 ..1 i...
h,t kill.. I llll- Im In. In. I,,
ttnli
,1
I'AHAIiltAI'lllNliS
"Thai fMHti miat ur .a .
H.-m mi"" ili'f I i"iJ i
allt Irlfl it a J atn (in t. nit an. Im
kitiita- I WAB .l i I ..ma. i'V f i .
Jfumal
Wltai n.'t m h. ... 'Torn
ii .l.i .1 01,1,11 n . , ,v k 1
Walhtl.y ,,..l'il ih- a.- -
l'i a.ia t.niii.' ( h. 1
k "f" HaaltliMn.ni ll.f..i.l
1 ... .in. m7, .... .
twn ri.w
rh.44.m Nr.. ,t,l Vu4k
Ittltt tlti wtttl flail llt.tl .aauM im . '
. ....... ........ 7T .........
""H""" '' vv im
mu , aunavraraai hla t4ittil
I'MtalMtru ltal
A iriilinrii4n (a airir4 la
t ta aNaja. Hr ahtiuld H tavatikfu
ttv( bfi atWaa da llfa MniuMtw n
wajr Jaw Yok HfraW
"WImw It Man iwur hkiaiMMd ttntt nnt
to da U a. rtUMitr "l'4ai! ttiim
I ttHt tt trll kiHi fKtttivthiHtt imi' ii
nW."-UiMal( IViw t'ffina
; TMvr in'i ,. , , tia.n m ih.
1 llll" AlHi tbtttiatia ..r . '.tf vrvofrtri
j aU tb tlnip M.,t.i n, i. , (iMin
"Htiy. -.Mum, tv..Ki in niri it .
"tiit tcunx. -vvtn; a
lUll l)).w,i
1 "IWt riNMt t .1 . t. otmb
1 mwnjla ie tr ltie un vtrti.'
ivirtiftii ivu mntn rrwli ivmir
Wmhitiuitm Hiar
ttrr4l lhlnu mu r 111 lint
' Jv.utJ li- ihc wny hi' li u
w tuui jjfntbu Jtswa.
WEATHER BULLETIN.
OtomMMi uutm at
in f -l.-i'i -
41 ill n
ami. T.a
hi- Il
,, ,( I H 4'llltlNI!
iiaovar, '..
n - r .i- T -. -
II f V4
K1MI I' I M
' ki.l...m 'Ilk
l'nm), Txx
H -)! Itr,'.
foil li!i
I f
T.
I"""4
"'
, rtV'l4jrilt)l4ii H
a ini fn'if !.,.
i I I 1 I I I
r i
ana Cl laluula,
f .
"I-.'
i,...f
fthar.ff Wr 9il M( i-n
I' n H' .in
I
I . . fi...
in in .
FARM CO 0PERAT1VL PUN
EWilNCE) BY MILKER
aSaf
faila.al Da.. I.i aiii il A ji.. .illma
4llil In (' .. . i an Oaii'imlf i
lian Wm k Jo nil ,
' ". I I 1 1 1 - I
I ii nil. in i I
1 ill 1 1 11. 1 Ml. "
.1 lltl..ltl ml -
I ,.. i i ,
I in ii-i i
' v .. I'
Mali.
1 1 . III. Ill
l.trfi "
lr4HIH 41 .r. -.l
ii il nam l
.in ii i li.ni in
HW'W iii'ii 'H
iliairt uf i In- I un ! .si. il. . I. fin
t.ii'HI uf 1.41 1- -ill .if in. 1 tut I. t 1 n
-l iliil y.-' I.i.r... ii 11 iii- .if '1 1 . 4a
Hi I'll 'il ! I I'ltl ll.'.ll !: . i ll. II ll'illl
ill iua j I.. I ii.l.i iiil i.ttlilK .ii
H. ?!' ill llul fill- Ml .. -111111. Ill
Hi I ' l.ifi.l. Mi. I 1 1 . I - ' - .1 , .
till-Ill il i4l ! Ml' 'It.
I
. ial
I III.
,n,aHt...i .'( siu ill ...
! 'I .
Milt I,
I In il.. .
l.. I. .
I"l ' It
ml
I lit w) I. ti
ll,, ai ! ...
"I-l 1
TATE
At Dallas, October 12-27
Very Low Round Trip
ares
1
i.la44aiaaMiwiiaaBfaa) iaafkja
We Can
m g4Wa"jaaja n i ajin mmMmmmn in ai ainrn unm m n ki u jmjw a if it hup mmm l
noakesIbros.
LkWlTaaMjlaTi,-.! UllWlimWlIM lb , .11.111. HaWkafHtlHlla
'Hill'
llnft Mil-' y '
I a. m tv i
' ( - 4
' in 1 1 ' i'n ''.fftitJ'
n, ,m IWH' -' ' ffr.i,..
, , , , -li. i II I .l,r ! ' '
, w ! .l. i '.J.fil, !, M ! .111 -ii
I ' ' I
I t. i, HI ' ' ' . I ' 1 '
, r . ,!' ti"' i
il n m i.n. i'iil i I f. ' 'f ' ' h'
w t ti -! n .t i Pf1i i
4 vi (! ... .ni. .ii .!!. M' If.B-trr
,, , . t , in .1. 1. 1 (
. i, , i i - . it I.' ' '
I, 1 . , 'l I . ill .f 1
f in. -til A ' ' 1 '
I I vii fcii!i mi- ' i. v
ir twM mtt i ,iiin i w '.
a "I -
t a., i
.tla-l-
I .1- 1.1
1 I'.- I nil
' 'III ill 11
'ilk ,'llilit.
I' I II till Il
' 1 I) ill , .a -il
, nd. ! 1
I . .',. ,1 ,, . ,
in I1.1t , '
1 . ..I., ,1 1 1 1
. ll.
V. I, I, VI
n 1
'4
1 11 II . lai. 1,
'Ml.
.1 il. i'ti 1 1.1. 1,1
I 1
Lit nl , .
..II. ,
te.AS COTTON OlNNlNOt
WAmiivin . ti
1
FAIR
Via
aa4Viian Vataaaaa,runiialaV4M4riiar.
Su
Your Wants
Ammunilion,
Guns, Rifles
Coats,
Leggings, etc.
Tho Sp&rtsmon's
Headquarters
!
ppiy
COOKE COUNTY CROPS OOOO
-r-1- Ih l
;i '
UN' i.
' in,
.f -.. . .,,
4f
It, '
.Hy I. i
Hi! . i' !.. (i
w,t il J4j i.i(cii
)'-tt 4A iVi
Al ATlAL Ttt IM OALCA.
' II) ' i .i.'-l I'n.)
ft I I . 1 ' " ! ,
!l.' rl ' ' . I I ' ' i. ( . .
' II. .'i-l S,1 i -i
iir . .- ia ! i ii.
iat"jir Tin 4JN-1 f" 1. 1 -
I ' !
I" '
i I
'..'il
I '.,
I I tH
l . . .1
ti hm.o w .1 i..
''''n Ifcwn1' Th
'tiff - I.'WM
Ha wl l . i f i.r
Ita f n ' 1 1 r ' -i
. I'.'' i-l. in i
iwrf ia
H.f.S II"iK
n
n.mt-t- l i
. . .ii..- i
-I tl)ji - .' . i- ' ' . in
(( am .li iit., I t
i.i. r.'ii.. i4i
.1
ti iiai.1u
VSrirfht
nit-;
ll (. - .
"..
4-'tf l.'i.i
i a tiilit'
al. il
I 4'l
r ' 4a 1 1
.1 I ,.,
Flowerhig Bulbs
II I VII V
V i I I . . I
I II
I 1 Hi
I II
il'
'.ill
11..
HASr.rio CURIO 0TORI
t'J Chopar.al Strattt
I if SMILL ROAO IMN It NOW
Ut't.N TO THE fuatlC
II l .11 I i ..!. I , vi n fi if
.ti i i a .ii . 1 1.. i a H.H..1 int. i
I
A. LAMIM0SR. V4.
00 WOOD
I un n ti. t il It. .i!i. .1 !.. .1111
I-ill .f II. if iirtr Hl ill. at. ..,,
il. 1 in.. I tlf
Pi (...! Hum Ovfof tht CM Wlar
la In
N . WOMACK
' '...'.. 4J!
CONTRACTOR ih! HUlLOf R
"Vina m l I. f i.h, hr. ,1 ur
1 '..
'..ilK.I Ml
I
ECONOMY PNOOUCaf CO.
POLLTHV. EUO. PltH
ANO OYSTERS
Pou f. Draaaaat "ia of CHara
t 'In
I '
K. tin ill. a
Vt -
I'll
ll.
TUB PA LAOS
rtEANINQ. RRBMINtJ 4 OVtINO
i"nc Cuilamar, Alvrayt a CwttotMar
in In il it t..ur f)uit la all thai W
A4t.
)" I t ttlolta t4
DALT0N ADDING
AMO
LISTING MA0HINES
J.8. a. SHrftLliY. AB.nt ;
W Will Soil UbUI Farther Notice ,
Our Iktra PaaVtr Hit" PalMtl
Plwur at
taarttf a,., ka ! aw
mhu 1. k ;
Rait WI1.1.
I Jtt. ai' ka 1 it
NtrU' ': an- ka tu
Tha iad Wgh raaNt
l.4ta i ka 1 4
Hinali aaik ... 7'.
ULUrF CASH STORE
Tkat Mar lh
Rhar IMt.
OUS 0RIMM
t .ti-kmHl4. Utt-vrla, vu Mowai
turf ilninl Rntvilr Haas MtHir ym
haw a DruR 81 ore t'ootlri Sir
t'lmntt N'n. 47.
SHERMAN
CONCRETE CO.
101 South Broadway
Office 'Phono 880.
Mil ll'l il I. iyi .1 I
i"
4:
!!. .Ut I. .an!. I. . 1'h.ntr "
All Cia.tl f Cin.rtt v ontrulrtn
Rubber Stamps,
Stencils and Seals
Siutkivfmrrk tSeat Jk HUtl Tt'erts.
'hoD N US Oorpoa ClirliU. Txa
y1"
, TucTinr Irus The Talc
1 CSV. .XALPRCCF - OWtNAl FVRI1Y
aaiVLt,ai.ta.iiaaa.aart ..tilaaaa
rroiessionii barus jy;
2J
A. S. HARRISON
MERCHANT TAILOR
mh0 With Othtn.
41t Ptpt Strati.
..r VUhir ttrrtfe tiruti H. r
R. A. MbOULLOOH
OCNTIST
1 1
U 111
DR QE0. 1, 8PIVEY
Oat tad OorilKAlmaiatUt
OR. J. D. G0HN
H cyji Hani aw,,.
Il.itim
,ii i,
S t. I i m
III lai- n i'.ti.ln. ., i i.e.
J. II WOOD
OIMTttT
Wa4 IM
4U tint i. r
limwBnii 0APE
!.. HiM it, 4h.' li.ll.ll
" muliila-iii Mm. hama lun.
h $(. i tlljC
M l' ilialit -i (,. ,i)
i n.. fn i . turn
W fi n n
KLBHBR8 A STAYT0N
ATTORNBV AT LAW
I ita; til, I. Ilank lliiil.i;if
i M ki.nn- il'i
SUTTLB A TODD
ATTOIiNBYt
4MI4I CCHIMtBLOni-AT LAW
Ota) art I Law PraaLe
tl.4i 14M (Hr N.ilUnal KaVBk Hull.
I 'im in. si
M Krrn. h
II M II ,1 -rr
PItiWCm A HABERER
civil ettoiNnens ano
OUVBVOitS
Yfmrk Accural! m4 (ramfUy Don
4..i I nit 1. 1 I .(
urn or . uv
I ial mi Hnnk 1 1 1.1k
' ' i i in. 1 . 1 i m v Hlii ir
i li i in i. in t
ii .ii.tt . ut. -tut N.i. ia ,',.im
0 P. H. v. HLU0HBR &. SON
Civil Kftfliftaara and Srvtaritl
' "i" t'liiiaii. ivta v
''ml" iiflVi' li I'miti l uan
fcmiiii Ktutlti.-i f tnit iru. II. i. .ii. iml
in l.ih.l mil . v i:ia. ill i , i..,.i,.,, ,,f
uiniiluti inwrliva. Irriiiii. n
..nil .Irafllita ut Imal
iim4 i all'ii.ti
I'liirft.- IM I'h.ma JJl
MbLEMORE &, REID
AftCHtTEOTS
W 4iiaranlaa. all Mtlmataa and nil
nlrlt-l aM'ta uf start Ii aa. luu Ntvtt
ruun tnl tim whan luu
a-ora aut'h a'trH'
R. E. EWINQ
Cantrlar and Duilder
"na4rtiil4.il work a apaclalty Ktl
Bialaa oltr1ll furiikattml
W. J. BIRKHEAD
CONTRACTOR mt DUILDER
Jab CapfitnUr Shop
KWa Cablnat Work, itnd Mtnra XII li 11c a
inin 673
BLUFF 0ITY PANTIT0RIUM
M. A TURNRR. prop.
Hat Clr:na.t aa4 aWwttlal ta our
M pacta ItT
Clt4ii4tf. Pramng rtd Oy.lng
1'h.m. 704
f4H Mraaulla fit.
i
li t n tm -
a Mkrat rlawn, r,i rttmn a,i
f ...p,
, BELDEN HOTEL
i ! Dkkea
I Ml MMnlit HI
l'i riu 4'hrl
Oil, You Garbage Go
E.L.CUKTIS
THE TINNER
Any Size, Price or Colo'
4
ltM44 It
tl t9t
LEO'S CAFE
Evarythino, F4rtt-CU and Up t
uaia
nj a Qwi rrr , rmu-aer
v llinni!ti H .ti,
1
IK
.5
4
4
'I
m
A

xml | txt