OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 13, 1912, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

m
j
ir
1
r rni)P.TTC
I mii I BOSTON
tyox&fmrffoJfc Boss, &
-vrftaf Ifoe EoSS dfcf g
K tuts I fht .iIm.i,- lift
It I f. tl I (I II .
. Of H h,,,,
The Corpus Christi Nfitiwal'Bank
Conditio' V N Cut rrnitlAttt.
EXPERT MILL WORK
Wo nro prepared to czer.its all alaaaea of mill
work ox'patltttomlY mid enomically. 8ti fix
ture n gpuetalty. Cititarna that nro .Mttfnwl to
givu lnwttnfl mittslitciion. Let ua mwka yu mi
ostiiuata.
SiBBlYLUIWilCO.
I'llnM Uli,
W ARCHITECTS
I li,-i stniir. IUhL IU.il.llM
I.,
-irst State Bank
A guaranty Fund Bank. Interest
Paid on Time Deposits.
d QUARTER of a MILLION DOLLARS
H-caTl To Loan 0,1
I Nueces and Snn
ROBERTS & WHITE,
The Corpus Beach Hotel Addition
and the Corpus Beach North Adtilllon
()fcr superior atiraciuut and adv,inUg
:h a location fur your reditcr. Full in
formation riirding price and tertm mi
which pr(prty in ihec a lt4itunv can hr
purchased, on appljvAtii n to
H. Follairus'bee
SALES MANAGER
Room 6, C. C. Nnt'l. Bank Building
FIRE INSURANCE
Sidney Allen
Room 5 Corpus Christi National Bank Bldg.
THE CALLER GUARANTEES TWICE THE LEGITIMATE CIRCULATION
,, , I I I I l M
klnL iri I .
nil I I l
Jxam I J-urx
1 Hllll
NH 1 IHl.l.i'S IO
' tirfina lit ll 1, Trtu
?a
proved Fnrms in I M
Patricio Counlici
A.cnts, Corpus Christi
CORPUS
ED
SOX
TOOK FIFTH P.AMF
luvmii iiiyni iL
W SCORE 2 TO 1
OWTMfL,L RftttlftT AAtMT
VtTINAN MATHIWtON
TON OUIIlfJ THE GIANTS
r iih dam al Warl. ChaiwiHwaah,
wia ' ami naapwy !
In ft YarA
MOW Tm V STAND
i t I . i
i
"
I
VASTf AOAVw CAMf
I....
I
t , i
d.
. !
Hit. I t -.1 it,f
il- i .1 i
i .ion tt
f
.li ,. i
I !h .1 4
4
.. . .. 4
I I. W I..
It I ' I. r .
" - il.il tr .- i
' t - N 1 v' K 1 i 1 ,'
' ' 1 ' t tt t . N Mtiii
'l ! . .1 ' I i Hiwloli
ill .1 . - KdU i' 1 l i ! .it
' ' ' v l.' . , - I ,) , I,; ,, ,.., i
' i"i it ' hm ..ii iliris
.' mii S.v "..! m mri ii I,, .,irn
i . .nn i , iii' M 1 1.
i . Iti i i iii-ii ii, i . i . .ii i i
' t . ' . I . t i i i 14 t , in i
MfcHtl I W 1. k. , . ' ,1. , Iii u
' ! I. .1. in I
I- . I .
i'i 1 I a.. 1
SPECIAL TRAIN
DEPARTS FROM KINCSVILLE
baraiva Prtairaian Sa-r.a Dt(tt
r frimmm 0.al far Handling
yaAkH( CrA.
Ui Hr llati.i.i mum .l 1
pinHSU.I V Timaa 1 1. 1 It Tk.
1mk.1m aiKi. n 1.111 .. ri.- ta i
Ha1 m Kltiyiu ill Una inmiilni n ml
lr- ,trrl 4t 3 i m Im I Iii l..i-i H
Itranil iaIi .luiiin , . c.4ki i
V'... Mlii uriir lirtr l..ttl-n.. tf..fl
Naw iriwitia
;'' ,' . ,' t, f ,r j.i .mi I
i,N ..f i,, tf,.... .1 1 41, 1.
r. 11 tiiii,Uiii .. ir ii. uiiiti ; a ii -I
V .-.i In K. nil- ' tl 111 ,M, . f In .
lti fa. ili'li'i lila .. i..i.i tUrlilli.n
ilnl II la ft iiIkiii ii.mI h 1 1 fM.I II hill -f
i.ii ... 1 . if . im im. ' am 1. - ifj, t
til In . .11 llir i,ivnat It tnxl'
! '! Si- . I , miitll 1-11 Ii WWII "fir
i'i i.if ..nn tailili IcUrfBiak. I
nut it . nit,1 Ilk.- niiftiiirr .1
' 1 I 1 mi' 1 1 t i.i 11 r ,i r fit Ii
1- '1. (Ii r"na .. '11 nn .'... i ,,1 Hrii
1 - hi ...r! il,i ariic Tin 'Hn ant i
.1.1.. a l.a nn I' ll!f i. Mr
itililii, .i tit rii-titai ms , u ! aiiui'
1 a ,t frnii i'i! ir i-m-a
1 ft. .1.1 tii -ri1 .iff 1. r Iiml4lri !
i-i i. ilt.i.iinl m'l kii I It !..iinl 1111
" 11 t... fm ariH lh 'irv iniil.aii'.
.1. 'l-ttll. Ilnl ikifrlM
GREEKS HAKE BANK RUN
TO AID MOTHER COUNTRY
I.AAAI BatvWt ) Owtaka Haa) la PwrnMi
FvMat far latkl Va
Baal.
HMUU. Nrl m 17 lllMHlraata 4
'lrr.hu ki IrtlraMKva i)mIi nvir 1 lu aid)
i fir 11 r.thir niuiiir in war lariMl
inn iu Ih ijl. au'. 1. lira li.ml h.rr
i.mA 1- I. int. in.iah.i.1 a..ny
a it'.iui uhiii ihi o iiiii.miiii
at Wa.l'ltirl. 11 wt.ld Im a... urrd In
draA Hi. I - .1 d. 1. ti. .ft Th. run
U i-akakj . .1 1.. i. . n.- .laiiiit. m,.
tr'dst a fika 1 r mt . 1 n a
PCLlX DIAZ JDlSiS H COG US.
M ' t H ' I IT I .H.l. . Ill li
I. 1 . ;i,.t , iiiin . I'm
i ., I i. . I Itf 1. I., m ,11
t 1 t - 1 . i. 1 tr 1 1 '1 tiJ(
it 1. , 1 a r ' I- 'fi
CHRISTI CALLER
AND DAILY HERALD
OHKIBTI. TKXAS. SUNDAY. 00T0M1R 13 10U
1 1 f rv f i iirv t e
WAK iLUUl) tlAo
QFTTI Ffi HFAUII V
uli i llu iiLnilLl
OVER ALL EUROPE
Further roMPMCATiofcit
VftlOPtO VBtTCHOAY
i
TURKEY REFUSES TO ACCEPT
to Amtd RtvauM f m
rmumm ( m th OH
'Mi Hi. im l rti litf i
I SIS l i.K twM It ... ).
. ". m'K Tli fcMtur). '.tuvrt ..t
'i'.! tlM Hi U
... ii n . rhh i.,l .. ni-t.
. v(.i . i. f , ...t4Mitil r,... .(,h i.
hi. .Ihrt-l ruirt . mil'lli al
in
fl t.m..( i.i tt Mt ihI Kol
W KlrtOOt ., 4iW lnt W
"' 1 1 I 'li'ttir ill -(...
''li ' I I- (MM fcl . ii .1 I , i
n
Im II tt . iilM-M. i. ii ill. n ,.
'!'' V If I" I HI) ) , III I l,i ., I
k'li II. ulili (- ilttB9 i t. i .
'I.. til, I I In t Ii, lt ill IM
II 1 ' ll III
H. ...tf'. -,r
l-tMlM)TKA MpHrM. i , I 1
Attr an itnjfMRii" in v urn
inii,l,t Mi. 111, ittigrtea 1,1 " ti,i...i, ,
ilir TiiikLli mnha MM' 1 "" tit
""fl Ihi I l wNi. " 'H limn
! M'.iiliii.rtn inn lt. n.i-h
Naiiiinu rm f.ini -tats . m imt
, fi'in liui (ilirt 'iwl T'l-t-Uli t.rt'l..ii
i ! IMiMh . tnc iu itif mn fmii
1 1. una
( Tu Tira hitt- lartti ,1 wihi ,i M,i
fc iH t iUetm MHt .iwn0. .1 T..rl..
K.i. ii. n iiwuirtii ari
THROO pAV Or OKAOU.
ha Aa! it I
imiiih i i iuh tiniaM araHi
.1 ii 1. 1 i i.i. aluv af tm tin l
m i. (In I ,i kIihH i IMU .'I t i .illllnilii
I ton Ih mki If v'rvi.rtrt ftrtn
1 '.. "1)11 M-l i I. Hum III l n.il ilt
i t . iImii . i., I .i t,, (1 ,H ,, ft,1
It t t t III,. W II i If .f II 1 1 J flit t
r . i i m ii t- mi ii ti. i ii.t 1 1
. . . , i .-I
BALD JACK ROSE UNSHAKEN
IN HIS STORY OF CRIME
WA OaiLtRO POH CIOMT MOUilO
AVt MB MT BUNMQN
PM HOCHQH
ta Aaa.ali'l lra. )
MKV. VOHK. 11. t 12 "lll J. p
K.aw, aflrf I'iBbi hi.ura ( tfrtlllna mi
1 ha WllWli nlalid in Ik I Oat rf fiMiurt
Hr UrtHlrtiin' Hfcpt i a i-burtrr
' mt4m Hi Hinai-lktN Hk lha 4wtfc
'f tlr Milr. M. iman IUaAlkA4.
HMtftAlnaA ia hi aiir tf Ik at
"Ww-kar InM aa ' aalA MW ' IAI Kr
aaataA ii.av-uiAal rautdrrad. . uf -rtrAAIMaiil
Al KM h-cUlA I M lAri
K. ktll HNaaailkat t MM
l"X A4 lull 1 iuIIlk) kith hint oral tbv '
li. I him I I.t lit tfti Rail MM). Il.-t.-
111 dulkir fni HiHk.t ..nil told in. in
lit aakj iml l. ai'ifi but la In 1
At IKiaalf u and twi am a AUIr
ktlnaaa u-ua lli.kir dalarli) iu
Ilk a Alrtf Aim a ad waa tlln rradi
In IHK'a Mr t.i Ilir )njt
Aflr '"ha rttahi 111 aatiia) iitti ad
.iitttl uniji lln 1.
OF U. S. LIES AT
ANCHOR ON HUDSON RIVER
IfAMAi Httf mt tt llUilii. Ta
tih VHh Oltir IWfii l AM
Olaaat TktAluif tB7.
tV Ik AMlijrllM IVwMO
MKW roll if I ii IrHrtM MWI
akrfl AJMt !.. MaaaAtu wkrn Aa tfraatl
(YrAidrwIlAl rat law alid the aavaraa l
Or akuraa Ik Mmawum. aw WwaaA A
a 1 Mailt Hmmim war llHaMMwAtAfJ to
AwMfAf 1 Da wii km .af lit lal awl Haa -ikwt
Tk ap1 1 ir Arw tw f tAuaa
aoat wf urra. j.a i,. ik. Mit.ralA IJri
i f vAw wkb'ti a atdiM .if Ik ufarawlfaa,
'bvlta, ntaaia ..ad funixda oulUwaA trllb
fnr.lad .f 111 .!. n HaklA waa a
mtkMmi n
MMwa la Ih 4 f'r ri'lw rl
Ih firri h irtti .( Ilir Natl
ktaa.r 4ad Turwdar '' uitiiiiuii..ii i4
ih tin in I dr..aatralln !! . ..tii. wllk
a Irllrw In i'rrlditl 'faff
BTWKC VAB OALLCD
iltjt lh AtMMrtaUd) I'i 1
ATT.AfTTA. Oa 1 l. 4,B aw
Bkwi t- aiart ! kr lid HfDi and a
t rtlii. ih Oir tiukdrrd IrajlAMMtw and
. . Ir4illt f Ih OrH.rifl ral1eMil Mfid
ih. '.., t Mniit -1 Hie AOtrU
T.fmiii " tl 1 ktt iji. irkrj, rm
riiiiu nn f k w.ia I'UllMj
te brn rrt4eil
OFANY DAILY PAPER IN
. a . . ,
INVtSTIGATION Of
I ADFnft ftPClPCDC
LttULUU Ul I IULEV0
REVEALS MURDER
VJSXJTo A"M"
JOSE ROQUE PLACED IN JAIL
" AM la Havf Uai
Hatlf TWt NVaaitHi A.
i v .,v,l,l Ma
i oiUhi t. mi ii in
i M laai A..il.niiii
IhaMAn. a4 Ta
-ar
It ltd I,., tali
Itanmiota ft,
ha r a Mi It W MtitlH -,
,rttaa .., I.me mmti. I.. .
r-Krslih hla atMtotHf Mna4iUtrf ,,
I A aln t Hi m.l . ..ifHfea Aa aMVilt.
'i- -wnHi a tara -
aaia ix.,1 mi-i a iik ril
IW-titl Ml. iifl Hki.i M.,1,.,,,1, mf
.l.lmlml . II,, i.li,,,,, ,( ,,,,rl
,i !. ,1 I., I),, ,, ,, ,tH J,,,
'' -tialilrlwl.il ,. A Himi,
...l.l ... . .! ,i,,ii, , ..nfraatiina ml.
" a. nut. hr.i thr .inti s
-t ..in ..I .t.M.ntl miin.r.
.. . ntiiii.i in i hi 1H.IU1H
i.r madi 1,, lit, hi
a
in. ih. .!! .f l.tiai 11 k,Ht, ,
hail a iiuatirl wtlli hla f 1 mull Jim-t
MNUr ,..rt , ! utir kk k WiMi
til b Thai Mlil alHivi I VI.:.
hi- irltiinrd In lit H..tia Hlirff tliar,
i. Munirti Ilir tiNnnairtnf im
I w.i mail an I -iilrrlkn IA fmm WMIa
I hi . lit m ill att 1 t iiHM-r kr aajkallail
I A wi.m-n In kri iukl TW i
.III aiPMlllilli 1,1 hr iklr cif lki .M
mmi ainl im kiwi in lb l-at-a ,if tn,.
Im .11 a (li inamlii .1.1, akl ' k
. utli-l n n.. a ia ir.aMll4 ,i,,
a till, in , i-v iimlM-nl niMMi liaajur
hi luari a'ml Umaa nf (ha kaavA af
fa. uhiii h liataMr uik hhai laaja, TAaA
n. iirawr-l 'it" atl Mi'ika .mi imia ikt
ar.
iii In 1 1111 lia.-k I., ihf li-nua anil
mi a HW-B ait.l altat.i aiwt 4 Mai a HAl
hi ihr ..11,1 I., an... a (rrata N
alallwl I. Hit I ....It n Uin hull
nut ili.'ii at-. M .ml aj'tlt Ikr . lull Hi
! miMli .i ,, l.i.l ..nil f,,, f ir,
u Mini irn aii lulu -i full. M Ikn
tin. a 1 im.. ilir i..l. mtil ..urmtll m
11. 1 '.tl him 1,. nil- iii.ii.r i. uitiml4uiiii
KM a .11111 i.t 1 .vinttw hrm that If IA. y
in-hi,. I ,.r nai Had i nirad lk
"iil.l mi . almilat fat.' Tkn lh
fc'i lku a-M'trl itmilt la-. ntiNillia .11
iinill H araa fix .-il fr..m ih-m kr llrn
ill) Hh-llff Ma. hi nil., ah., lalrr aat4
tn muram 41. .1 ih i,. wmnhui Hi
jail
'r l"V ha 111. 1 hrn rmk4 bill tf
fit a id . 1.. Ik arau nf lh aaur
dai wlih ll.-iu. ah. aar k trltl aimvr
' arhrr-' h tiurtta ih nUI tAan
Ifl.r k lit trial lH aaxl laatckar H.aiirr
aaauni'A alianlui iimlr..!
awd Ik lata barrf itf .
Ikr aa
RESULTS OF FOOTBALL
AHONC THE COLLECES
T.M U D.f.ati Amtifi CJlnj-T. 0
U. Wan fm tiawK v...n
Ihar PkaliMH Oaw..
I
AAN ANTi.NKi T 01. II ,
fwillull raaulta la Ta IwAar Warai
mm r.dinwa j
Al IharfttiHll HMIlMlM H !
nil 1. ' nrmUA I irtrr kr
hia haha . a.-. ... . r.,
twt.a mad and wa. raail ih t i f
....
i ttl"i I fll.rrallr if TMM, I
AuaMn 1 'nil. ar
At ITIAaXa rtm4. 11, Vwmf
la. tt
Af PMbmMaM- fan hay IvawfA
1
awktwAinrw CUaA. f
DASEUAUL IIUBUtTS.
At CTihtaaja . AawarK-aaa Ii KallatA
iU I
At Imi. Ir(lv- A4HawAM. ii Kalhdl
IA,
GENERAL WEATHER CONDITIONS
Cloud and Ceal Ovrr Cnlir filati
YaiUrday-l)jitA (Itparltd at
Sent Poinlt).
Al Wh. .. Ilrln. I ' H 1 1 Mlb -
I . t. .. . 7 ' W " -lt.--tiaii. nr Itrlnk rlhlrH! mlllTHUl tHA
'it 7CS1 i'L . ' "4't' -'' aliralN l.rr,l III .ulr fdffiftltlra
itl aT, . rMh,,,'T ,r,r .,:.h", - -, Ami upitmlad fr praUMlAli wlti llmr
n"T llnU7 . ITAM M lu S aaa AtftJ a, UllL.1Lt.-a a u au. a, ... . .
Al MawhairM r-la. M laaa-l. a I IT' . - Mki H4 ho! Blvel, lr h JlrlltMn
Al wwaaa) Taia, l, LaUdy, a 1 kaa aitrn rvri Iruat inuirual a faail ...i
IMM-SH Tana. Orl If (Ifirrral , u flfJ,, j,,, rVrt- uml 8dllt IdHllf
T. .'tar rwkHMr fuJ. , .wj,!!,,, fr IhuUMAfll
TtfM.-Nkftll: (lMklr M.4 AAAl. twIiWIflla, Jfihliawi trnrffff fllllMICO nrl.
tte; tonttkMt tl tJt f-r AM,tfB)( ,j W u,n
HMUk. nmmir a 11 !; rtn at M wl AI,-ra,l) M
Ha!? 1 d and ..attl rain al Tr- , .. , , IILr-n-.
Ton ids unit Wr ifriM.riur. Id
aikjin. luiii-f rmuf It
Want VUa4t n' rwil; lib rain
It itmratur if r
rMlral ilAKIw arid r Mil frl'irltiiM
I T.i.ir. - . .1. iinitfi.
rAln kt f'wulCBfia liiii!fagf o.
NUECES COUNTY
FYDFDT WIN QTIIIW
LA! Lll 1 if
CITY WATER PROBLEM
CITY COUNCIL AT
CEPTED PROPOSITION OF ALEXANDER
POTTER TO MAKE COMPREHENSIVE
REPORT AUTHORIZE CITY ATTOR
NEY TO DRAW UP CONTRACT
Tr H.;hlan l aw uit am fm
IKta . lt u BtibW4n thai ha iln)i
" P1t ! UUa, HM
Tl H xtlWMMI INa Ml HMt
l araa tantM aftM-NiMH At M
i '
iiVliH'k
tHl atHiWlaaJI lAr
Hl
Al
1 1. At a a raMMroi'l
! Alan ik itmirit.H.
tA
tMr
tiMroi
Ihi - lit will ritnt.j AlrmW M ll
Ur a a!iM rmtt ,4 Hiii.rnalKwal
1 rtntn liH
Mt l'.i-.f )ii H. itaatattal kt a
n ' Hi I.I man mm) kla ln walla
im a hi Im 1M1.11M a4 imtMiavtitHB
fln hla litiaallaallA a. ill haa kv
ixit4rlin(, kkt a)a4i'-l( k aati
aalllaa) lu a aia irtlr aiatutlnl ivkuii
! k it)kll A. ir4lAa In hi auk
I ra" flUl Id rtl) k la aMv In yra
ai a -WMtkl lAol I ha H wlM
ka tiki. I.' haltwta
01lln' Miv,
Mai in la aikl fwAimlAalaiim SIM
Ifhta. rAUnaw ajM 1Mmim
wi.r trrawAAi al lh AaMtnn, AiAVfw
ftata raw I At InthvwMUl
llnri frtwA Ih tliJl 1 UMMNMIAAI
''rua I'Ailall Tal . kt It
T Ik rm I'.'uti. 11 nf ihi t 'tl t nt fm
iua I'Ariatl
aMIIMwa
Wa tMttwtlh h.A4 k-AwMKiua
Mr AlaaAAdar lltAf, tat Stow
V. whaaa. h- pmira i ih.-r,.uih
avli. ,.na) numrl I.. ,u Ik.
(AAA hi tvhtah Ikr ..ii.
fan Ih ramiaKil
with an a daaitaU
aiiil .if wairt mil -alt 111.H Iihi fan
ihi' luli.n- n. in iru liw- nut kavv hf
lli"tia..i..l liilniliiiania
W li-.. ilu.i ualiit ill, aaai.il ihr
mnlUl a Uli all I'l.Kn and friHA 'hai
tta. iiaal.ai nh.l ikr rrfarcrua wkk'h
lu iltaa fnr-l Ikal auti a.md kr iatl
tint in rmvluiln klm aluna I A Una
aitld I.t kiwi alid iai him (ml
iMtiiianttti aa i-u itutr rt-ni l-rl
lli Mf"iwr luialnaaa aa rf tta rti
llraiMK-u wtijr aulMniiiiMt
t J Rt.KtiaKti.
O It Hl'llTT.
X M HAVAUM
W M JIANKIN
W r T1MOM
Wltafi Ik ra4Hlt ftwat tf
"-r arnim,
' a
raaUt Ih '.lklli- tiilar. wkkk -
. 1 1 .... ... ... .. .. ...
" --m 11 t.i 1 1 1 wwi .tit i-niar
'lit ,M I hi lal I I'rt 1 I. I II IVII
In ll Mnh.1 ait.l I im I uulll II Ilia
ROOSEVELT CONTINUED
ATTACK ON COV. WILSON
6Af0 Wli.llOW WOULD I1C DC
UOHTr-'UL AMD MAIlMliDti
flOMI'AHIBN fOH TIIU8T0,
11 m h
rillOAfaTMi. Ikrt'Vr vSSi W.
, aMlffkif al Md -ii.mi-mi i.ihimo'W rr
I tk (maia, if aiMtuai mm ,HAt, .A. !
, kaMkjt WAaal tvllh fraal affa.1 agalArl
, icwaia kul WIKD Had kM HdMtNlldar-
-Tr wHh a "rf.. kirfhMiB' '
1 rr wad Ik. drMl uf an allack hi
M of rawAirul o.
UD! ali
Mr
Wtliak '
JACK JOHNSON SICNED
FOR AUSTRALIAN FIGHTS
to hcccive punm: of imxoo to)
FIOHT SAM M'VCY AND BAM I
1 itini-nMn I
I
' ' in- I
nnoAno. 111. 01. ii-niARk
aait, Ih Wtirlil'a )iif yv.rl.hl tliujn.
UalL lrifillflit wiilHimu wl liw had nifftsil
CONVICT KwCAKi
hawwwoh. Vr-, it..'
- - - rirtl if.ii'a w
Klv4 ra mill al tar. IwlflW. ytmm'41"' IH
,..,i.,.t .n ffiiip - i,. w-r fjvi r " ,
m In miAwU. 1
NUMBER 177
ILL UiUUl
CALLED SESSION AC-
A.!.t..i t'MiaaMi- KHWMtliwi (H
Walar Niph ym CUnttt, 'Ptx.
tfWtaiWi
wui rva ta laV p Mm mnM'
atatloM 4 tto attllra Miff AMtt(dk
IHMWIMW tmf m ally, ftlut 1 nVl.
iMrala ai xmmmtt Hr.a a( itipiilr
tl ip .H. wfcMi 111 my yj)tni
ara awllial vUi tH f nivmfOAv
li4k aa in wkUA Mwttit k H)n)ltial.
WUI atM fnril. IA HH iMMl r
lafl H IHKIM tnf iIm aIiMam J
Ai imni. nlar airiMitwa KkMi wl Ht
nmnirh t- lri'ivfvilAl4ati
I UI maka an nAfn(Hltrnii In ,(.
"A Ih.. . uAMIMI ai III) Ulaltillt
datlMkumai urMwW, U ll(lM)IMy (
ikta ktaiaw in miirrtir a tlr f Htly
ikuuMAd NHiita amI wtll mr a
KMI lJ K Ml4mM() Af Wt)f
h. akaat arakabt rltAlti.iiHlU Af th
I will mm tartrarv nN ait HtMIIII,
rAA. attHka tlf fr (19 am
j w JM.0J tf r iUy ftir fnr
w P!! aStrvtlMji lr rmh anil
tJA HrRM- Hiiflll Uie tMi.k. mill
! l Rial llalil New Wk unit
Ha llaflMl UI9WI f liny KIT (li.l.l
' al adlMrMI' tit rt( ,.r -tj rJ-,
:4MMar MI ily fur a UiniiKlitii.
. HWk, amV will i.ir i limit Hi iiiinl
?" - 1 !'k ,B "'J"1 'f Hirro
i'T,, .!'.?' !l
, . .""r "w "u" "
"lwr wrvr " '"
7 Vf 'f)mc r9"mH
I '"H'ksjiwi wi Mir miiuni
f Uwi ttiBJ" Ii imi.
aManM
I will a Hr to tt)'nihjt)ac VratH mkI
Iku in.r.i ai ilia aMtwt ivmaiWh
imtmaiii atnoiirtHa ia bAfu '. aii.
akl mflnwl Man Uif, JffAUDt!, If KJ.
aiw. toikln UMa waHp. AtHl win Will
lfai ia iiir iH.timiiinn an or
iwf.ir ikr m.i ,ta. MRrji, mi,
1 ni fwrihar kirrt t, pnt rrwrj
ft kraraaa IVaiu llitu, In l,w. M ttirt
1 w.trv -iaa4aiV, IimHiik Dm mnumti unit
Ititar inHrHirlla atlvltat) a , l)ri).
iaa mI Ik mark.
I WtHrlll bniawltli H Kit f hwk 1lm
whk-li t Mv Wrrtl aflHUifl, ,111,1 .,lMl
k tAMrii)ii af mi tl I Iwva itn
ItlAlHAli w. a AUinb.it. uf elfirr ultlaA.
ttrwaiiK wUfh Htm lu Ihi mtii!itii! Whii
"t". ia llfrliMt . 1 Miliar U.
'"-
I lama. .A. Naw Vuik. KimiikltuL
!5" , atul uitiar it irk
11 111111111 .,)) vhv Jour)
SMUGGLING REPORTS LEP
TO A
IIAILflOAD MEN MAKK Af'f'KAI.
; fOII I'MOTCCTION IN
MKXICO.
... Mr '.hA .Mrjd I'rma.)
Irjioit
mt Jmfns U4 Ma rtuM Iiiii,ii.h .y
M7t,rUrr; 2i , 5 , J
flll6
ll'illlti Ilia ufflrtala .if" Ilia Uarlliit...i.
.rii nAi.l niak IlKhl tha rbl ihrania
tH KHI nil AWaHwUm AetAtfl (twIfK
LETTER WAS IDENTIFIED
by mmm smith
j BTCNOQHAPHKM WlTMEkB IN
"DYNAMITE TIAU AT lN
BANAPUia.
INIAMA1MH, Jnd 0l, JIMlm
Kuutillrr: Miullli. u MaaitiaLruka In-.
ntlylM-l.yJo.MrfwArA,
ltinttrrii tilwiiKAr H-l mi IH "ay
(laliilta Irl.l" fiMlfty m IA4 ( aik ma4
wrlltrii ntul urfiafraaaaj U aM Nkkl IM
lon 1)10 tNlvtMdiUtkatI iAaAawMM .lAf u
Jii)in tw4 fHrnmmA
ilildOrlllw tk)) ItrafllMrfAir Af
HV(llnllhlf lf tV WW1 HrlAAtSAA. f Ad
1)(IK-THill fWlfAA IAW Itdlar WA AVt
, -i.
'" l-Trrfi
RIGID INSPECTION
ktut Mr mni
"0
i) . i ,V ,,-
1 -

xml | txt