OCR Interpretation


Bryan morning eagle. (Bryan, Tex.) 1898-1909, March 14, 1901, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088652/1901-03-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

In Prescription work is a very ricus thins. When your physician
prescribes for you, you should exercisr great precaution know that
your prescription is lillcJ with exactly the medicines he prescrilxrs if
it is aJulterateJ you can iM ol -tain the dc-ircd retilts. We guarantee
everv prescription conip uiu!c.l Ivhind our cae to contain no adulter-
ations and they will n. t o-t y. u one cent nine. Hiini; us your pre
scriptions, rremium Stamps i;i'.en on every to cent puiclu : :
WILSON-JENKINS DRUG CO.
TELEPHONE 20.
HIE DAILY EAGLE
Entorad a th" i...'..(TI.-
flat insil matter.
V IN 1 lll.l.V A CIIMi.
Hr Waak, loc. - - 1W M..!'i. 4".
jm '
Tilt lilV. M i: II 7.
BR VAN IllSlNTSS I l.Vil I!.
Busy ind I'ruliiahle Mct'ling IKIJ nn
Tuesday Nixlit.
thlv mci tin j of
I In' n-iMi.ar 1 1 1 1 1 1
the Bryan I4iir.un-- I.i-atic w;i
hell Tueday iiijjht at tin- K of I'.
hal', with 1'ri i-i'li nt W . V.. Snusi
tier in tin- ehair. Tin- Third ri
nifiit liaiid a'ti iiilnl tli- in' 1 'I'o.'
and MUM'lii'il eXl elli-nt 1 1 11 i whit Ii 1
lervnl to add maik.-l int-n .-t, ami !""' tin- w.,rhl. for tin- l;.-t
ti n yearn, I Ihim- tin I uiori. 1 'li
for which the thank .' tin- I -. 1 1 1 hav in' n-i-il lirn nV Aii-'u-t IT"t.r
wer exK nd. d toth.'iii. ii.h. r- with ,,'"n ,""v "''''I" -r' '""',1'' f"r "I" I';
iri. tli-noiL'i 'I livi 1 anil -.toiiiiifli. ami
a hint that ri'il itiom- of t !ir coin- ,.r ton-t iin imi. I 1 1 I for tomi-i.
plilll"lit Would hi- appri- i.iti-il. ""' -ali -hh n. "X lor r.oiix lilllii-'
Then, wax a I .itlemlat,,- of the ""Y" I"-'' w'" r" '"'"'j'-1""
, .1 ami L-' ii' ral liml f liiit-i from irr'"-
niLMiilMTH wuli vi..in.M I'r.-.ni.,,,.,,.,,,,, ,aU tllll )ir,.,.n-s A.
Jroui 'Julvt-rt. Nuvaxot.i and Amler-, koi-t flower i 11 irran.1 reiim.lv. It
0).
(it-n. Stod'.l ud, ax a t;: n,l-i r f
tho h'ji-l.itivi ci:i,;nitt"i
a I'l. r-x.
t'll tllM loaMK oil th" -I-it I
indu-trial st hool hill.
i t..i .
Oil 110 it i' hi S
inn II. Jl.-nd,
r-il)
. added to th- !"..i-l
mitti'i-.
V. 11. Joliii!iiii, f 1 r t -arrant
UK-lit 1 'on.inii'i .,
thai tin- hoi I hi.', il .
wa- alii n.. .111 . ! I.. 1 .1 u
r.ut In- in ol in lm." to I
owiii"; lo il." 1.. i' oi
ly liom tli" 1.1!".
lil'll. 1 1 iti I lid Mlir'.'i'-t
no !
llM
! ,l" :
1.1 1.
hi i.
I!
1!
l'i... ;,.
I th" ili-
IKIllllllil'Ilt "I l I '. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 4 ' to i 1 1' 1 k
lltllT till- ro.i
111 1 l.ri.l In t.lin"
to llryau ami kri-
ii HI 111 ri pair
and tn Work in roi.juni ti'.n wi'h
thu I'oii.iiiis.-i'.iii rs t inirt ax :,. 1,
tin po--il.li' for tliH iini'rovfini tit of
the road.x. l',ou inoti..n nil ni'-ni- Sni' tana, Ti'xax, Man h 11, l'.ml.
ImTk ol lli" road coiiiiiiitti')' v h n il j ',. art' hnvitiK '''cu w cathi'r at
did Hii li i xn !Ii'i,t w 1 r k in tin' j t w riiinu'.
Naya-ota riv. r holt..,,, la-t yi .r,. Tht, i,,.,.,;,!, f tl," c .inniiinity i
ami w ho an1 lin n, Imrx ,i t In-Ii . ifii". i
wir.' aoimint-il .1 I'lrmamnt road ,.. s ,ir,l..v
ciunnrtti ", tin' .M'0,. t.iK.i,''
j.l j. ..f il... f 1. ... 1 .. ..
.... p.. .', tt.iM.- ait.i nrriin.in
thr ol,liL':iti,,i.x ,,f t! 1.1 , !i
t..f. r.-a. imii.ti'.l ax l',.l.,,,t. U'
K. .1. .In, -ton, J l,n i I). ('.
.uh.T. 1:. s. w. 1,1,, t;
don, Tom S S- 1 r 1 v . .1.
'I li" ri'iiiiniUi " on -,,;
liii tii'i'i r- w i. r. i,,'i:i. .i
M I'.IMII-
A M m I-.
itil.o lO'lV
wm9t tMo: 4 3tc 1
Onnlity is ui' first importance in meiliuiK'.
01 'M.I I V of tho )vw or Clicmk.'il ucd in
Prccriplion lillinv; means cvcrythinr-"tnc
ua ess of t ho physician, the reputation of
the ilrtiist, the health of the patient
t ? t Ve take scrupulous care to have
our drusand chemicals of the riht quality
Kmniel's Prescription IMiarmacy
caasn
j liiMii'-nt iharaittr of it1 duties ami
ur'i'l t'i hi; u a it' 1 (luiii.
V M. Law Jr , W. II. JnlinMcii
ami W. 1'. Cmiii'lly wi-re appoint
ed .1 111. it t i t Tt- to iriVf-tiatf the
iri.ct and prartiealiiiit v of i lal.lih
ii r and f 1 r 1 1 1 -1 1 i 1 1 a wailing room
fur Indie rtlm (nun' In re Id trade
l'r 111 tit' surrounding nmntry, ami
t'i npoit ut tin- in xl luri liiii,'.
A iiiiiuln-r of topi" :i n 1 endr
priw4 fui liriixiiiii W'Ti' mil".:''-'''
i . ami two of tin- will lm t.ikt'i
i iiji at tin- next nii'i'tiiiL'.
! tti r lo a,!., tn I'ry oi mid 1 1 "
1 to lief llirtii !''i r liy I.. I,
Mi Inni-. (iini tal ili.i tl--ion.
lit W t'i fi.'t tin- M-'-t i""d out
Infrt llii-ine-x IVipi-r tiv
' todd.trd. deneral iIim'U.i-
-l"ll.
' Tin-re l.fiiid no further hu-ine,
the iiifi tiu adjourned.
At (.IM' ri.oWKK.
1
I -III:
Prof. II. Mil. ill. --llnit in iiiv travel In
i,.rs mil injur" til" Mstrlll liV f'l
(li-llt IN". Mini Is l "l l"llt for !.
Hi'lnai'lis ami lm! i'"' i. hi." Samph
r, ,tt, ir
ill W 1 1 i 'ii -.1 i n k i n I )riu
1 '.i I.;,- ,i il. is iii all riv ili.i il
.oiinirii-s. ' ilj.iii-o'J
Wl.v I'o miiiii, liakni " "owil-r is
tin- 1 -1 mail" It is iii.-nl" of th"
1. 1 l.i.!ii-l "i'.i "I I I'.inh fry t a I
I I I
1 1 1 a 1 1 1 "I 1 .it 1
1 . . . ! i 11 ; I- ii i
.imi ' 1
1,
I
1 I lull-. I a I.
ml v.. I l ..'
mi of I:'.'' I
all I." H"i
' 1 1 ; .t' . 1 ' . 1 I t.-. . .! .a
ali'l -".I I l"f in It' - .'N.I
II. plan.- nt 1
.tin i.f 1 aro r I" 1 a1'. I
,',', . t ' I'l'' ..Il'ltll
' I.-.:.-
' .,, t,,. 1 j , 1.. ... i.i,. j t... r -.- r
! u..'t'!.'. If !! ' 1 '." '; oi'i-t.H-t ' v
ri t urn 'liii'' v "an ami
, t 1 1 1 1 1' 1 1 1 ' 1 1
I
k II. -nr- to ft It in
A a 1 1 1 1 1 .1 " 1 1 11 ' 1 1 1 y ll" I'"'- "'.
.HI 111. .1 I y tin I'"t t
!'., I. r I o l or sal" lo-
1 atrn ,t c, ,,,! c,,.. ;r,,s. ,-,(u
su:tana.
or 0.1 . ui," r ' .'
1,1
:ht mid S11nd.1v in"rn 1 11H .
l''ani,"i x ar
ii,e.itio rain to
'-"ill" i vt.-nt, a- t." irr
iinul wa-
1 v ry dry wl."ii lilai.tii..' torn
' I,
I
Th" -1 liooi at t!
ui-". A 1 -o I :i" !-
Sim tana is vmy
ijii
i t an
jc jstMxjr?f.
Si
, TEXAS LEGISLATURE.
Tb MaprMi "f Ik Hill With
! Airntui. Van-h !:. Tim Htiti diiiil'ti
lmiilir I'lll infiiiiiixl nliii'iRt the -n:rt-iUt
j. -tmlny in tlin wnutM ami wn
ilmnrtil t -iii(rtMiui-ut kuJ buiillT
I The bill aa finally pajt wan vorr
Biatchullr i-liantrisl hy the ailopttnn of
the Jamil anienrlmfnt, whlrh atrotk
'out thnjiniTiHit.il?) riuittuig the um of
tnore than mi nKin to the train in
niiiKl(. itM-p and nmttnuinu K"al'."
' It hail tm-n tint inti-litlnll of tin' frii'lirU
1 (if tin lull, in tliM i-vi'nt tli Janu
I mm nilini iit hlimilil li ailoptixl, fi iilTt-r
an Hiiii iiiliiii'iit ili lliuiijr a niuotiatile
iiiuiiU r uf cura u not 1 uorij tliuu tlnrly.
lillt ttll'T WITH l ilt 'iff.
Mr. Jami olTrn tl a innrnrri'iit n-wi-lutioii
r olnirf fur mum liit mljourti
nu'iit mi Anl !. It wan i with
nut ii;ixiiiiiii ami in iiiou to ri'im il r
talilxl.
'J lii Ihiiik' ali ui1oiUhI April H iv the
ilav for tvljoiirniiii'Mi, Imt iimrb ili-ui-t
ion ritii uihI it miiy ln rii-oiiMil.Ti I
Tin- li'iuw iiiiuli' -iiuf ir"k'i-' i-- "ii On
i,'irl' iiotu.-tri.tl mI) "1 bill, but K "' 'i' l
tli il ll oil till' Ik -l'l"ll.
Th.. Iiill of Mr. WflU of K.1 Km r.
iti titniirf n lnwfiil fi-ni . wan lunl 1 I'Tr
till' llUllM'. It WIU lll'llX4l.
Tlif t iiilvistoii ill"t lull wild laiil If
fur" tlti' lioi.x- mi tli. ol riailniK uii I
ta- il.
Ialltlll WuitlNM lll.
Kii'tiiiioiHl. 1ml., Manh lit. Mr.
M.irv I'.ia. U of t'liutoii foiiuty.wli 1 Ii 1 I
an att.ii I of .ililiu'i ili- a-x'. Liovmi
iih o:tii uti mi, hax atirai ti'il tin wuli-
Utti'lltloll i.f . I. lltlnt.i .lll't llll'llll'lll in. :i
f ir is ilium lo., U cl ti l. Tin- pr. .ir. "
nf tlir iIimiix- r. mi 111 nil up t' tin- tu n'
of ln-r ili utli S!u- Inn .lino irf' i '!v
ln'lpl''i, tin- fti-li linrili ii.iiif until li t
wlinl" IkmIv ua- 11. Iii.'1'l a ntoiie, Mini
t.K.k 011 11 iiiurlil.' lil' HM'iiruu'u. Tin
Imnli iiim' pr.-'- itUn.i!r.. t' '1 tilt- rllt.l'.'
inn. r I'r'.iiiiiM. Tin- linniiii roliir ot
tlif liaru'ii"ii !! -Ii. a r .iiiiiu i.t f a!. ii.
of th.. i-tlii-li of tin. iIim 'ii.M' travi' way t"
a ilarli trav rol.T l r r' il.alli. ..r
vin lti tlif woiiKin'" fi-aiin liavn Imnm
iihTi- of a ri "x iitlilati 'i-to 1 lil- l.-l nlal
uarv tin, a to a 1111111.111 ''tinmii,iiitt.
Thr llitr I ntrr4l IlliUltrit.
Vaslnn'toii, M.irrli S.- r tary
Wils.ni li.i. iiuthnruiil Prof. Mimrr,
11. r , :i. v r t,. . . r
thri'i' ni'W fiiNTinMUB illiidous, uinli-r
tin. iri niTnl authority of tin- lat appro
print 1-'ti m-l. Thi'so ilivi.ioiis havi' Is-i'ii
M-lis o-il its f-illous: Ni-w Kuiatnl,
t 1 . 11 . . ... it-... , . 1 '...if
ut'iioiiiinro rs ut jt.Liiu, tivsM.m nun
1 . . , , ,
MHO-, III .I'l, ptltl 1 "1 S ill .l.llr !"!l llll'l-
Outral l!. ky Mountain plntcm, In.t.l
q iartirsnt Hi iimt. It Is u:nli r-t ssl
til" following fups'il-t nltii'l.lls lillV" In i ll
III.;' .llili 'l to hill" 1 h.iri' nf thi x. ilivi-.-inns:
Jnliii V. Smiih itt r.f.iii: l- ia"
M. Cliim at )nlv"toti and l-"r.-l. 1 u k
II. Itrittnli-nViTirt; ut I . uv r.
This w ill null," n total nf si vnti fore
cast in),' 1I1 vi -lulls in tin- ui at In r st mro.
llrlO.li iltl l.ll.iKlr.
Iiii'lon. M r"!i I I Th" llnti-h ti.nal
i-t iina'.s I ,r I '.'ol I'"..' atiimiiif to l!",- I
1111 in. r.-ast- of oV'T B1"1,1"1.
1 !n l!v f. r sin ,l,iii!.inu', Tht.- is ri 1 1
n,i t. .1-" nf t . 1 1 ia. iou.ii -r ..i i.fil-
t i'l - ai.il la. 11. '1 ..' I" v, -In, ! i..!.lnu'
. . ; 1 1 1 1 1 -
1"
..r ll, r. -.
t
Kit;
- 1 ' l ! l .
: 1 1 r ' n
1 r -. ts'.
I - i.f -.r ii. l tii
. "1" l.f t'i. -' . .
. 1 - 1 '
ll. II, .
At ram:
11 in r' "i. , . ti..
f ,, ,
,,, m- 'nil I- i"
: . at -'. inn-la 1 1 . .no
r It 11. -1 v.---. i. w'l
tills
v ,1 Ii Ii- arlv ml ti:
1 miii"-iv vt m. 11 1
In- h. 'ui at tli" ih-o.-it f t!i" ii'l-
iniriiliv f..r 1 1 1 1 I 1 v n 1 ut ii-arun 'I 1 nils-
ir w h. 11 i.-.Uir. 'I.
Vlitlhrr Mil l sti lr..ll.l
Spriio.-ti,M.Mo.,M.tr. h 111.
n.'vn.il.l. mi l li'T !i m ai - .1.1
.Mi s. Jerry
...il were
ilrowiii-il 111 th.. Si" rivi-r, at tl hi 1
Ilii korv fnril. iil-uil I inili s ii..rtiiw-
of Si'riucti.'iil. Th. v ha. I tn arlv t-r-
tin-nv.T w h"ii oil" of the Imr-es l.iti lii'.l , (lt ()l )t ruav. Tii.T" is n a-.ti tn
to the vtak'i'U halr.nl a'i.1 tin -' 1 -ti -t ll t,,.',,,. that tin pr. ) I ' !' 101 inn rii.t
of the iiiiieiit -.sin lanii'l the i .,,al i-onyrt -s at u-hiiituii w . 'uiil
iiml t. am into ih . p t.it - r 1 1." w ;hii
., u, u,i ,,ir ami was tiiiii '.l "t. r in
the VMlt. T .ll"Mim.' the I.. V alll.'.-f ill -
statitlv. Th" woman itiiiu.r;-! to rlinif
to it I T a ipi:r 1. r "I a mi!" t I .r- In r
treiiu"li ax . viiau-.-.I iiml sin- Ion
vt. tit ilown. A I ve.tr-nlil ls.y was
r. 11. ,.
,, mill 1,1111 li. It. let
V , him." 'ii. M ir !i
III I',.' ,1 joe , !.. ' ::
.1, ',,'liiM 11! t . I- m.i.V"
I ll0 ... 1 11 1;.
1 ' '' '
1 . - . Mir
'in:- I' I- iis.
i llli,'. 1 M i,, '1
i.f t'.," I'i.'-l
I
f.
I
III-.' '''I -.'I I 1 a .
Ilill'tai ". 1 ' imi, ' ' aln I
' 111. iii . It. . .. ,',i f.-.j; '
l.iill.''l'
j I'i. -a. 1.1 1.1..
San l'i im 1 , M 1 i
' hit itat l". I ti 1- 1 11
I 1 M.I. "f M.Vl'u l.v lee
1 . n l'.
I,-
. ii.-. 1.
ii.,1
hut
it l'i
. pt 11 .11 - "ll
-.' th" 1 liter
I until e. vt lie 1
I I. llllil" lit I.f I'l
, Ills pi. .lm ll
- in
,1. nt M K 111.. t ma nit;
it , Hit ii . !)' I'l , -. I- 111
Ill.i. to visit I In- .it v al the suae llim-
I'ruiiitli nt Mi K 1 1 1 1 , v ilm s.
Ilanpr.tft l...lyg In l .u..l.la,
Wa-sluuKtoii, Mm t'ii i:i 'I'lie K'unls'iit
Ilancroft Iuik l' ii ..oternil to pr.'. ".l tu
M.-niphi-ntml ri'inain thnr.. .lurii.tf tin.
Ctiiif.iU.rut rrtinmn. Th y-'l will
arrivo at Mntiipius imi later ttian May
'i ami rouuiio until after the nuiniou.
alvll.r from Ih riilllpptntt.
Pan Franoiitcii, March 13. Tho United
1 8tat. H transport Itan.-oek luu arrivwt
hiTi). Sin- han on Iward tho Thirtintll
voliintiMT infantry. Mif urn Uu
to iiuaraulu.o.
TERMS MODERATED.
final Brllala Wllllnf I Oraal th !
Hamm CltBa
I.oinl.111. Man h U.Ths Dally X.-w
maki i. tlui following Impurtaat tai.
untit:
"Vi. nndi'mtanfl that th gTrnmt ii
him Ko atly uimlifinl the naoouAltl'iu.i
wirn uil. r polic y. We bllTt Cn. m
Kin hi tn-r ha tvn authortid to off. 1
amnnxtr tolrnth tho Boert ttai IIt
1 :uli r, .xci pt whT treachary UcWy
provi-l. Cai) r hfU only ar to U un
Uhf.l ly (lufraut lnteuieit:
"Im arn to 1 (rrantod to (he It r
for n liullillnit ami rutocklng th'
farms, unit finally tho goviTuiin'tit w.'
otTiT to fiitaliliili nomn kili'l of i-ivil ': "
Tiiiui'iit a K"ii an all tho oniimaii'l
havn utirri'iiiliTi-il.
-1 1 t form will pnilmlilr ! that of 11
rniwii itiloiir, luit with an iiii)itaut
ritni-i'vii'ii wlut li Sir .Mfr'-l Milmr a 1
viM', until 1 v : A i-oiiiii il in. Imliiu'
IVn r of nitlin liUf liiili-ralx ltolha,
l.U'iit, Mi-vi'i- il Mr. N ha;liur.,'iT.
V
lloihn Vaiilii( on l'l
I. 'inl.iii. TI.iii li I'l Tin ri' has l i'n
ti t fur !n r nt s n inline tli-- .t
In it:.iti.ni- at I'll t Tla, 1 i ' 't h.f
t;. in nil l'.itha i- w .ut 111:; f.T lm' ri'Oi.n
ot ( Inn ral Ili'Wt t to tin- in .1 01 Ik luit'
l omiiii; to a ilis im.iii.
CLASH AT TIEN TSIN.
HrllUh n.l lliiulani i.i.r. Ki It Ktlirr
AIiuimI lu riglillnii;.
Iuiilim, Manli 111. Frii-fimi Iim
an ti ai Tii ii T-111 I t w .-. 11 tin- I'.riti-ii
11ml tin- Mils 0V1 r a p:
nf 1. ill 111!-
1. ir- 'l to l-l Hi,.' to tin- railwiiy roiiinr
llllil to llllVl' In'l'll ill muH..,oM nf t 11"
cnini anv for sniiir i',tr. A-'i '-rilnu' t 1
ili-p ti 'i' tro'ii To il T-111 tli" l!u--
,1 ... rt t1 .it th s Lunl 1. a j ..ii : ..t l". I
lll'W I'olll'i's.lnll It 11 1 1 tllt ll fnO Kl.-..tM
ptnjN rty. Mr. Kiuth r, iiianat-'i r of tn"
r.utroail, h.i'l l''.oi I i t-. ' 1 !". -,
lmt a ntopKi hy th" l'.ii--..oi nut !ur-
irus. lie iip-ah il to ( '..I I M.Tl no
iM. who p'f' rrixl r I - nmtmr to tii ii' ial
I ri ov, llntuk rliii'f ut i-i.t" 111 l'i Liu,
who ri'plii'il:
"Carry oil tln siiluij with iirnu il forre
if iin-i-sary."
liiiariU v. r put mi t'i" liii" hy fh-t
l'.r:i:-h itn.l lli" wm U "out nun il. (ir-u.
WliLM-slli, til" Itlls-l.lll 1-. i it II..H ! 1-t. pr
1. 'ill ,111.1 -.11.1 ', .1" l.li, K V. .lli. I lint
luit" ! 11 il. ii" if fhi' tin -i-iaii t hnil a
many tr k.i. as th" I'.nrish, tt I 1 1 1 thai
Mil 11 IliaO. 1 . -hnlli.l I' l.-ll to lllpl.illl.il -.
t'nl-iiii-t M. I). ni.o-1 in.'. mi 1 . 011 111 11 m-
. . . 11. ..1 ,1
cali'l with (i"in ral Kirnm, ulin d ly
i;rapii."l'
"I '"IIMMU" th" si.litllf."
(" ti. ral Wa.i-ai;. v. ry ui li'iiaiit, n
p. til. "I to til" Itu-siaii lliilil-t. 1 at l'i ni,
M. ili (iii rs.
NO FUTTHEH STEPS.
Noltl.or Ml.lt. Mk. a M,,r In lt.
l'NlMM-fnl Trritlt.
Washiii't iii, Muf. h i:i No t-p Inn
IM. II t.ltn'l hv " ' lit" -!-l" -111'" t!l ll"-
ln.rvufth Kr-; i n--t" tr- at mi; i.f tli.t
s.'ii .t- nun n In., nts to th.- Ilav I'.iuii' ii
f t" ' . . a' v mi. I. It is ii!iil"r-ol. that
li-'ti. vt ill ! tak. n III th" i u i n . I lit f 11
t,.r.'. 'I ,i" to a.v ' vp.o I M to Ii a, aii'l
It i- -i.tl" I .-itiv. 'v that I" f .!" this
It -hall
ut. r ii".ii I"
il.'. 1!
1 a , u ' 1 .ii f. T it
1: v..:i
1
' t- t . 1. o'i Hi" vi
f"'1 i"'v ;' "' r "' '
w .1. no 10 ' - -
1 1 ' 1 - . i ' pt 11 ' . 1 ' . ' '
..I
ail I.
'I ii. n
1
1 .. , i-1 ; 11 ta. t ,li- - .
' nl,. d,,.
.1 In., thil l. ,.f th"
I l,.,.lv.
A s,i :.-.', -ti ui hasl.. . i ma. I" tli.ii nil
Int. ri'iitii.'nil .-.in -r--. I" I' '"11 i't
, Viisluii;t'iu mi'lit pout. Ih" U'.t 111. mux
I f I.,...,, ,,,,,, . Hi" iiill. o m "s ami
ili'it a
I
1 'i:t
'1. h
nf mi.'Ii
.11 ;r.
ui. w t
tin 1 1 1 1' ill
vt. lu ll
-ii I r-! - the n -aye
,,.,., ,lvr. ,
! Oni.l.l. V- I I" ll.'I'.Tl..
! l.n. Man h I ! Tli" I .f n.-n .'l'i-
n;lU Hn- m l 1 l. 'l hy t In- -taii'iu. lit ' ahlnl
i, r that 110 opt'tiiu is h-tt for further
ein.ii in th" 1 11 f 1 li.-al Hi Hani's in-
! 1 !v tu the I'm: t"l Sl.tt.-s ti .In all. ,11 uf
1
li'.'
ate . iti.."i 1. 1" Il
tu I'," II. iv
l'iule-l nut
l'anii. . t'ii" 1 1', a: v ll
ii.,t C. 1: Cut m -
I I .it l.l. It
I 1 1 ' t ', , 1 I I'l"!
Ml.. M :.
ii..-! r ' imi- 1
r- I- v
r ' 1
lut ii- -I
nit.-!
1
1 -
. . -1. 1.
: -!'.
I 1 1
1, . .
' " a
.lit I ,
ll" !
Ill I
t
I I
,1
t.,,1 -hp,
mi. -
t . i
t..-
In '
.' Ih.
I "
in . '
I I 11
in:. i I , ai ! -I
uh t. ,.
- .ti I, ,' ,
M,, I, 111 V. ll,' I, II. ! ta III l"'l tt' ;
i-v 1, 111:: .I !n r a 1 I1.1 ' l! 1
Ilm tin 11 ti I" 1 apliiie.l, mi" I" 1-
Wullll'le'l.
1 1 ora .1 1 II'. tlx I "lunl.
M.'U.i". tin.. Maivh i;t.-'I'll.. I.. a.ll. -triiiili
nt a mull was fnaml III tin-
liiuli;.'i riv . r h. r.'. Tin- In-ml was ap
mreiiilv M-tiTi'd fnnii th" Irmly with tin
axn. an't tliern an wouiiuh on ui" eiie-t
,,,,!. wlj.h W1.r i,irii, t,.,
n ui), Tin Is uly lia.l W11 111
wi((,r ft . mtf (l ,(.r u
admit it wliH'li Kive.
tity.
I I'lllH tO till) llll
Irvrllna In l'oiulallaa.
r.otnlinr, Mun-li IS.--Tlio iicvt rinni
,rt b1iw, thl, ,,,,,
pri.,,,. T, vvlin Ii, in n
1 Ilk t it ui of rHiiuhav
iiri-siili'lii'T. vv in ll. 111 Torilllilf to tim in
mjiit TrUlrHn f ;,i wu is,bJ(i,b.'n, to lia
I Urtlmod l.tloii.uoo.
n
i
A Good
a'
ti
K
.
K
ALWAYS
ATTRACTS
ATTENTION
2
S
V
a'
a'
a'
a
a
U llsinn .1 littlfjilioi'illrilt t M
f an du-ss a 1 1 1 .it t i 1 1 v .111 I I ' -
It t us "ir von .1 It-w p'.iiitt t - 1 'i
, q
1 i
SPRING
SGITS
a
i M
1 3
11 1 I ui -i 11c v i , , , ,
v . . -t I . , 1 1 i. tail. .ii-, I
jl.lill- I - t.tki II :
Wr .U" now !..i ':
laks. c rri s,
11 r
ILll -
GIVE US
Thomas
THE
It
st I'l KlnU I'
aim , 1 i . u '
ST. L0l!i3
A'
t -
1 1-
,t- .
T'lr.nj'i ' 11.
DALLAS, FT. WORTH AND
KANSAS CITY
AM noi'h
I - r
TRICE.
Jli.l V, . I':.-
t 1 - 1 " , 1 II ' k I
: ' I, .1-1 . 1
H.
A JJ
Sunset-Central Special
I .irr!- I f V.- ',; '! 1 1 r
NOIITI I ti:x S
'11(1 11
O ',
W 1,
, a t- ... , t , l ,
A'l-'n s- I !. ,, ' t. .
I'liAif cms on ihty i rail (i iwimti Houston mnl Austin mid Mt'ninir.v
IE V 1' t. I il. n. t
' " 1 1 "i ",i
si,,,. ! u : -tl:.
San Francisco, flc.v
H K D. M0II.-.K. P,t. Trir'.r Vm-uir,
lloli'.o, T l-.X jVH.
S ,
GET UP
Is what you will do when
steppers. My horsi'S arc of
nh
th"
S (,'0 when hitthed tip; and tny
If fact everything is lirst-tlass
il-
i have such ood pat rou.ic. We
tC IN OUR BOARDING DEPARTMENT.
; I J. V. BROCDON, Prop. '"" "' Ji
I r,jU'jijijiji-jij-jijj'i'ji'jtjijjjt'jik'jjinjjtji
Dresser!
II tin' llioilti.ilc l.ibl icil II I rill
t o !i .n. I nr.it. lt'ii iii am!
::::::::;
0
n
r 1:1 fi if, (!f . ( lur
'. hi t .1. ii tuli
.'a :i .-.mi ours,
t MIIIMS. K)..
ii,' Ii it- t An't 1 r I rat
ml 1 , r u I
. On
A TRIAL
a Hunter
i G- N.
. u 1 1 I
' I 1 1 ' M I .
. x r 1 i' !-
Mil. inn .1 n 1 1 S j 1 1 1 .( If Uoiili'
k .. ii' 1 W. II V. lUlu, .1
, " r v. fit..
D. J. PRICE.
. . ti 1 1 ..... -".,.( i,.- .. I'.... r l.. k. 1 Ak'-t
I. & li. N. k'ailroaJ, I'ali-Mtiiie, leva,
& T. C. R.
Short and fluick Lint! Bnlwren
Nnrlli .intl South Texas.
.kj t. I n
v .,
'i r . .'-..t I ,'.)- f.'
n i-:r oili-;ans
1 . 1 . 1 . 1 r. 1 (
. 1 1
1 Vt
W n r lir
. i 1
tt , I h, ,
"I 111 -ti 1 'in in. ir ittik tjtrrrinir KuUmkn H
I II ! ','trv Si.'i". ,r. i,
Orleans and tho East.
. 2
AND GET!
you start off with a span of my hijjh- J
jjoml stoik, well fed tin f are ready to Ji
rip;s are alwayi bright ami clean; in
in my liverystahle. That' why I
have room for a few more horses
MMtMfMMMMCI

xml | txt