OCR Interpretation


The McDowell times. [volume] (Keystone, W. Va.) 1904-1941, September 05, 1913, Image 1

Image and text provided by West Virginia University

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86092050/1913-09-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

PUIS MURE IKE
— - C!Pf-OF BULHIMRE
Bethel A. M. E. Charch Throws Wide its Doon
To Visiting Pyth'ans
TWENTY BRASS BANDS IN LINE OF MARCH
Major General Robert R. Jackaoa
of Chicago Lead* Ike Penie.
Maryland Me* Receive K»ck
Applamae—Virfiwe Delegation
Unseated *»■ Convention-Anay
Maneuvers at Military Ca*p.
L 0 WILSON IM a T. WIBTTICOIUE
(if.llT FISHT FOR JtFFtRSOl
HDD MCNEIL
BHbdl Air—
cwk. i»»~i «•"Avw,u* •"J1 ""r!
H.IUU—■ • *
• > > -. ■ ■ •ml "* L*
%uU» A-U-tr**** •na
Sup,,,,* 1-ufa-. «>-• ►
<4 ll«-*>>!>•< >»« "»"
N*«—*
». ol U»' -.LU-, l^ru.- »• «• «•' j
Ku^l.U ol Pjlb»«* «• AuK*™ •"
At liar ofM-niafC »—*» ^
mbo Mr. A
m|.o «* l-J
^ui«i u* «* ll*4 ** 4" 1 t
I It* wm •" ''J *'r* *
v uZiJl o. D.II-.
l>-« tui«-r I.. >1. wiuik- .
lUrrj S.
in brl»«M ^ t1* **■■■■ ,4 J1"*
He! J I «^Au
•. tw 1 IM SWHiry of AU
t»* ir.lrm.IJ. D»- • , Uiue U*
*n.u», t*» . Al U> u Utr
f.r.u.1 C>—i.or U ^ Uj
*..rJ In*. ».» Km*-*
,)lh^r un.W U. **<«—<*
bin .
!>,. S. S. J..II* ■M'*""1 . It.".""
dr.„... ■* »«• ,M,t .r!
*7"~
M....m-»I"Jw- M..4"- **•
I.,c—< <•*""•'■ ,"*J' '
I.uk ly rru»»rki».
NKiliT SEHSloS
_• , ,„ ..uniuxl »n*l
Tlx- rv«f»u»K ***«•,n " . ,
•'«««*"'
u.«w i.,
!J=£JSSJV ~
s^=^>"2F:
,4.,' W 11 *
CaiiiWrMlttf. Mil
MARCIIKl) IXGl»Al> AKKA^.
C»-^l rv.ryU-l, in B.»U,n.>r.
.Ui. l.liwJ tlir •fclr'walk* In,.., curt. U
baiklinf •►•*•. d*" "* ^
r >.lr l*t KrMl.f «* »» .
„ ».ir. ,-rt .4 r,»y«.Hl .m n^nUll,
t,„,r »p »**•»'j •»»u-- r»r l,m*,n
It r»*«lij • '** l-"»* <^ '",U~
,.T1«
litUr #K»
11*- morr »»>••• '* thr
u„,,„m.^ r«.ko(t».^ r. ,n «-M«
U-nr rr*M.^ntaU ■»'«* «n«l
H* an.l » *\^k °* Urn-*. *«>
l * .r *M • •" U,mn W,U' *
\mn.u^ i»~* l'-,Unr,rr
«•( t»^ ordrr in ....kin*.
lhat WW »vrr.l m.»«. U*»* >" *»» ',nr
w^r ir
k, K^u. Mi..11 >pr. Tewrrll?la
»^n,.. Ark--^.
nn-i.Mil. Trn». t+l+omm,
Kri.t'»« ^j» v. . w r .
T»^« h .-r- Mnr«t»"« IW
,n.1 ».t». .t »- • »--« "* +T*'
,4 0* »-«*-* ,-,Mlp ,B U,r
UT
11:1 M M \JoHs A|IK. FXmtlX.
1 t»rr tv no liUlr fiv«Jrj iiwuif lltr
%ar»*w < m l«» wbrli tixitiM
Iiitlif thr wtrnm in* in ihrpamlr, ainl
th tlmh ««mW| n«4 c*»nt\w+r hi |rinl
• ■I nnmlvr Irinl In iiwkr np >»f llir ri
(v!I«ikm4 Ihnr mm lunr This rivalry
■Tii .fi* Uh» nnii(«nr» waa r»<hr|nr| Ul
Utr U»i«, «»i »>>rrr were n»»«cr Imnt y
*t inta donv Irj ll# • Imtti N>»)nn ailli
their l**b<rk*! ami Inliwtird l*lniMtli«r
ba r l»rti arvti in Haltimorr U<r many
iNnrM*. Tttry w*-rv tmMUol and twirbii
an-1 |i I ln^fi in Ui*- air, ca>ifM upan.1
t.awxi utrain, U» l«n<ki all thr tin.* kap
ii.r tmw, I tiv man Iwr* k^.tmr ir
prrird <4r|i, »>nr ll» lliMUpof in#*<
an<l •'«)*•■ »ml rliiUrrn rinnilrd dm
approval. - •
M.fcCTloN iff otKICKk* AMi
► I'fcHH UAtLlMO.
Supreme riimrclliir (irt*»)f mxl tin* eler
Ukj of odk-**nt in tin- >Ufir«iir Omrt o
OtiMtkr arre flu* it aiunv of tlr i^wai.>«i
of Ihr Niiirwin- l<od>te KitjylitoUl'jtliw
and the SnimiiK1 (Vairt of I'llmllie.
Two remarkable women a<Klr>wd |)m
NlprMiH- (%Mir(. I Mk1 * (7irrif Tug*;!**
foumlec ami imnkk-nt *4 Tnntlr ln»ti
tnte, Birmingham, Ala., »lxi aorked »
a tailor for a niimtier of jtnw, and C. J
Walker, of lmliaiia|toJitt. alto aorked it
tl* riivi«Mii|M of l.oiii«iaiia and tit*
Mlk of MilM:wi|>|H,'ll4lt m itow a
the head of a larjcv maimliM'ttiriiitr plain
in 1ndianap>tli». and caor to Um* city ii
Iter owu automobile.
The Supreme Court cIm UsI iIm* folio*
in*<ltuvrn: K I.. HartMv, <if (ieirfYia
inatriu-tor; lf«Mie 1>. hohin*on, of )|^
aouri, in»|ivi'|rii; M. J. lU/lt-woal, o
W«* Virginia, orator; Connie A. Curl
Illinois, ttitisifr oi A. II. K**y«
<4 Texa«, rwvivrr of i!h| txiitu; Kannit* M
C ohy. <»f Alat>aiiia, i^oirl; <%»ra All**n
of L«i*aiia, armor ilim-trtw; l.ula li
Heed, of lloriila. junior dirertmn; Anna*
J. Wallace, of MiKKiKHippi, tuitaliK trewt;
M. J<*Milnirtf» r, Arkanaaa, MiwUiit «li
w-lfhii; Bertha Ktnl, Indiana, herahl
John S. Fiehtinir. of (Htio, pmWi tur; l.u
la Stiiiiutera, ot KmiMtit. In tim; N. A
1'iinre, M. !»., of IVxar, medical dire* -
tor.
IMSpl.ACK SIIKFMF KFFI'FK
Mt»t of Friday'* awiotm ware ukn>
up a i tit tit** rnkiinr <«f long tun I n*li«»u>
re porta, union* a Itu li van tltat of lit*
»u|>i>'to** k»tf«*r of rt-cnni* and aealw
ahu-li brought forth many Iharp rrt»rtr
and romnttMiU. The piewnt otti.vra oi
the l.upreme I^mIkv rant*' in f«tr a »hnrj.
attack tn the lut-nnial r*-port, which flav
ored U alnvvamv on Mm* ]**rt ««f Or
odi«-em a ho have chargv of tit** liliam-e*
«*f the lodge„ Tit** n*|a>rt of tlw nmnk
and aiil« oiiiiniittir n-milt»*d in tit** die
rhmvMuf O. K. 11uImh«)|{ Um- mi
prwi*' k**»*}»*r, aho had held Um* |»*>itio<>
lor lite pa*t 17 >t*ara. and lit** election o»
I>r. K. K. I nd»*raood, o| Kentucky, ii
inn »U*ad. H*-f«»re thin change wu muilr
titer** aaa aonte lively dtacnaMion.
IV rvp»rt <4 Supreme Mwlt r <tf F*
clt*>|iier John A. Young dImkmI Um* or
«ler toll** in a flourishing iftndithm, with
a Italance of $.'»,t*ai in liank.
Hi* following ollic**r* of tlx* Stiprcioe
l>>dg»* aere elected for lite next tao yean*
S. W. lire*-tie. Sew Orleans, re-elected
anpreme chancellor; Iieneral Jtwrpli I.
Junta, Cincinnati, Ohio, re elected viee
• haixellor and itead of tlie Su|*reiue
4'-onrt of Cahuitii**; kev A. II. Neat«»n,
Camden, N. J., tMiprrme prelate; John
Vow*, Tin** hi nil. Ark , MUpreme ma*
ler of exchequer; L. M. Mit>U-ll, Aiwtin.
Texaa. aupreute U^-tun-r; I»r. K. K. I'n
drnwnil, Frankfort Ky., nnprente keep
er «tf nior.In and ae«l. (tettrye A. Watty,
Baltimore. iMi|tretiie MMkr-U arM*; l»r.
J. Ward, lniaiia|»>h*, anprettte nt«iitt-al
tlire*-t'»r: S. A. T. Watkinn. t'locn/o. mi
|ii*w attorney, J. <5. I.^u>e, Win4»n
"aleui, N. (?.. auprem** inner tr'iar.l; II.
A. Jonea, Ja<-kaon\ilU*, Fla., «nprfio«
imlrr fiunl; I!. I(. J»lion, major ie»t»
erahimfornt r^nk.
Tlmrvlay e\eiiinir liun*lrr>U of tlx
knirlita aer» tak*-n <j«ianrsmiMon«h>«r
tit** Hay on Um- ateaim-r hatrol^. and at
nurht the unif<iru»e<t nemtrr* of tlte mil
itary dcpartou-nt *»f tlte or<i**r Iteld a mm
l»*tiUve drill in Kit hm.tmi Market Artno
•7*
Tlie Wwt Virginia <leleration «|nai
aith lite ntotli^r atate ami m»lr a irrea
ftght to aave Virginia ami Iter ilha iron
|*>n, Jolm Miirltell, Jr., altar *4 Th
Kirhnmnd flanet <«raml (1i|tMvllor I.
^ (». Wilaon nalr a hrilhant n-n h 1...1,,
inating J. Knfert Jelferaon l«tr <>«ipreiiH
I<J. 17. and thlj did F^lilor M. T. Whit
tiro mixnI tl# nomination. Tlte tigti
( made hy tlt^ae two diatintpin^te Knifht
j for lite Itonor of WnK Virginia ami Vtr
| finia aa« a»4e and IfiMiant, ami e\ti
• tltongh tliey )at(e>l t*. land J*-fTrr«>n n
!aav» Nm MI, tltey mailt* tlieir pee>em
Mt and r» eive«l nnmntil ron-xit-raU xi
WOMAN'S AUXIUAR NATIONAI
BAPTIST CONVENTION.
N»hvifV». Sfrrrt linj
tra* C'hnrrh ««n t irMti i»f. N«»rth l»«
l«v« ■rWv-tnl mm the 14m * >4 mrrtinf (<
Um* Ai)« iliar j <4 llr NatK.in
KafilMtC'oairmliiiti In nwvt in Uim »-t»
mtrr 17• I. TtiM •« Kntlly <|i
mM wp*H» tlit* nrrk thm Mm N. II
Hamnftm. HerrHa'J ciI l>*» Wnttian
Aanliaq V • U«r r>*v««tinn, Uir lirv I
L. Hillmt, |XMla>r ol ll# ivmv Mm
('hnrru, *ihI Mra M liimHv, a pr<*
ijMtl «<>rk«K in lh» Wlium * C«avn
:w* <4 tlx- Sr»r< chtirvh m a
l>lirr for the rotninrfnoralinf of the Kiftj
^t«r> «J KrinUii «ii«l tii«- bolthnc <4 lit*
«wi>M« <4 tlie women will bImi aJd (iiIIn
importance «•< tl»- Uaeetiii^ from tlie fa«l
liiMt till" in looked ll|ttm mm lite IiioUm i
chureh of N»itn< IU(4uU of TViiimmm*
«inl t»|»*ial)y N»>hvill«. The Hiur*l
t* m» ortfaiiuu*! and oane.1 a Inm«> o(
«„.Aip Mfoie the arar.^Tliia celebration
111 coniMt t"n>n w itii lite C tflYelitKMl v»ill
ha\e »urr«Hiiuliii«H that m ill not only l»
umpiring Imt historic. Miaa Burroughs
rtihxl Unit «Im* (X|m b to have an un
usually Inrjtv amount of parasternal la.
MK-li mm k>a<l|i', Imttoiw aa>l oilier run
matter, > u liaiul. The Woaiau'i
OtHi\enttoil Watl^e i« ail eiulUetn of the
woH 1 with Uieir motto: "Women anae.
lie . alleth thee." Ttiere ia a l>ar in the
rifpilar ha.l*.**- known mm a memhervhip
i»a«ljri'. hut tlii* year tliere mill he a •nvi
t»ir k.lm> aith tlte aor«l, " IH-Jejtate"
'limiualcd, except in tlww cam *l*n
ilie per»oii» are really <leleftat**- Arrn#e
itentii for «otne of tlie leading »| leaker*
•hrontrlxiut lite country have Iwen u>a«le
•y lite women. Among Ui«Me wh« at
endy have lueiia-t J»«n m tlie Key
l«Jui K. White, 1>. I> , Atlanta, lit , one
4 tlie leading uwiiilvo tj tlie SMtlieni
KaptiMt t%»n\eiitioii. Then there will In
VI r. Weatlirrforil, a prominent whip
% ticker ..I tlie Y. M . C. A. located ii
h a lily, Mr*. Maggie K. Walker, I'rem
It lit of tlie X. I.liken Nlvili)M 1'ailk «•*
Kh luiioiiil, Va.; Mm. 1?. S. We tall
rctary of tlie WiMnen'a American Bap
llat I h'lite M 14KIOII StH'lely, Chicago, 111.I
Ke\ . C. T. Walker, 1 >. D., Auguata
• a., antl tlie Hev. Klliert W. Moore, D
!». of Hiilaiielpliia, ailldeli\er special
«rawaa
BUCK FROM [VACATION
It m ha'xl Uiat <••«! made lltf eouutr)
■ «1 man l»uil<U-d tla* eity.
Wf rrail liiMt man wax plared in a gar
len with tit** iuntrurUoii to keep it.
It w »K«t refreahing to ti*-t ha« k U
itan'x tirat iInnW, U»e paradise. tl»** gar
ten uinl. r the trM*. el<.«e U> nature's ra
lltedrul* to Ih nr Uh- lueUidioiai ehimen m
Uit»y an* waft*-*! hy 11m* gentle air, to Uh
aerry toilers of earth.
It ha* I■•-*•11 my i?<««d fortune to go t>a<'k
lor a vacation u > the In hut of Mr. Ile«e
kiaii Whitti. o I entered elcvMi )«ar» a*r<
when I lirat made my ileiait aa a minis
ter, ami among the |o «j»(« many of a Ik>ui
then rv«vi ved me cordially au.l hear. I um
jtad'y. Many of the faaw seen tla-n are
•s mii no more. Many voire* heartl tiien
are »iletil forever; yH tiwf li\e in Uh
left Miin l, whit-li in not to die.
Tl«e pastor, lie v. J A. I>a\is, Um wi'e
slid hi« gissl |«eo|>le spared no efforts to
make my visit aii<! ntay among (Item Is.th
i iieflylit and a profit to tur. Rev. I>a\i>
is doing a MptemluA aork among thin ]*-o
pie - if hy tnvi»i»r of one's sell to a raiM
m the |»ri«* «rf itiin-w. Ifev. Uavia i* nn
hesitatingly paying Ute |»ri« e. lie m a
prepared ami r.n.se« rated man, and if it
m hi* k<kmI pleasure t<> remain on that
iiel.l Utere * ill la* many to riar ny and
•-all him hlni'il.
Am a result of a rpviva' *erra-e held at
llolm«-M Memorial, ten aonU were brought
into Ua- eliureli to take up tlwir i rorw and
f<Jlo» Uwir hii>—1| Master.
If yon are tired and net*! re»t go to the
onmilry.
II t<hi Uiink that tl»>* Negro race i* tly
<ng one, go I la* i-iioMry.
If yon think a man ean't li\e on UN
l'arm if la- will aork, go to Kulgeway,
Virginia.
If yon think young |«-of»le have all lor
«ktti Ua* rhurrh, go to lloliiM-a Memo
rial rhnreli. ICidgeway, Va., ami tlieae
l Im sights will la- eradicated
I am hark Mir am to lend my ai«l to
►•verjI tody and everything that a moving
<Hi or ii|» towartla maii'i I»-st interest and
lngl«e»l g««»l, rraiM-mlieriiig always to trj
to Uh' words of the |«*-t
"liive to tlte world tne l*-*t you have
Aral Um- is-sC will route hark to yon."
ICKV. IC. V. JtHIXsoX.
GREAT EMANCIPATION CELE
BRATION-SPEECHES, PA
RADE, FEAST AND
BASE BALL GAME
H*rr «JI tr a cmM hnwx'i|i*lMKi
(VW>f»lt«in in Una ritjr im tlw» .la)
<4 UlM HfHlUl lIlKlrf llir <»( Utr
M- lfc>a*-ll • % Mint j Caikiml Kf|xitilii-«ii
I irtfamrat ion.
Dip *r>-k%r* |>ara>lr r\rr ■»' n Iwrr • il
ukr |4jm■( hi <• a im. in win- li at
tlirt-** l.«n«U aill (i«rtM l|Nit- A ftri
ll«r |•ara»W-. Ufam lna will l« <lHi\rrr»l on
m Uir rMiimli try amw of Wwt Virfi
hi«'iiiH«l •liMiiinriMlMNl mmu.
Hon. hl»tnl will l» Ihr i|#«k
er <4 lli*- i)«jr mkI will I•" iiitr.»|i»ti| t.y
a ^rakrr id r»4r alxar nanir will l«
PhMi«Im-I latrr.
Allrr Um* •ja-akintr, ft Innrli will la
<ffvr>l r\rrj jirrwui prnrnt who wmIm1
y t<> rat alula Um- l«n.|a rwvWf wwr.
V Ixkil ran** a ill ><MUrw amJ 1)hmm
. aim «m!i to «tr|>art <«n train* I or hi ran
a} <V» ao.
. | I >rrat i>rrparainma arr Irinf malp U
1 makr Uiw Um» (rralrd «l«j in Utr loatorj
ol krj«t<inr mm! mouanliiM m iba puli
Ural tuatfj od WraC V>npa*a
A lull aad rooi(4«tr prggraai will t*
■d lairr.
MODERN LIGHTS
( By S. 11. Mimmi. >
We rtntitit ltel|> Ir» •*ii w<»n«tf ring lot
old tlw worl«l «m »U>«i iIk* tir»« eoni
plkiut mm matif ftlnjut lln> I«M-ur•< o
ttw prwut an.l tlw* (lory ol I In- |a-t
Tlte world (if «r are l» la-lieve lite |«
rennially Itluaatttmnir |»ro| lt« t* <4 |<««i
inimiii I in fa»t ir>iiiir to tin- «l.c. Tlx
"jfrowlera" ol U>- lay m) lltal «lh n tin*]
*rrv in iltfir |»ritite tiling *«fv dilf«fei.i
uul brttrr. If ««• of tliia (lay ami j^-ne
ratkiii VHitun* hi dtwii.t lliriHirnvlnmx
■Midi a view, tlM* viala <>l wratti <4 tl>«
wiworwi are uiMttrfced mul «i* an
• leltnced willi tlte tiery Huh*, 'lite « \
<*IImm* of tit** |>ni»t ali i lite il< iTfiMTifc j
<tt tlte prevent u a delti*i»n tltal it |i*i in-*
frtmi lalltt-r to nxi an«l fro* u v«*ut r.ilioi
lat generatutn a* an r\erl»lin< inlrri
Untv, Tin* tur father* >a tlw pwoiii
• amittt fotrver live uj»m tin* earth, lit
time wilf tnii* wIm-ii tin y t.lu>li |>uw l<
tlieir reward or wbatf.fr «u:tiU limi
acrtMt tlie dark river. 'J lt« n. we »Ih m<
itow tl e unworthy win* ol lite imwiit
will ttierru|Min awren I tin- tl>ion«- <>; il»
'all tent ainl la* wail tlw* »fakinw** «>l ttii
mil ••l!nprintf. We ahull Itave lite |>ro
itiiind natiafactioii «»f letlu.^ «air wit- thai
Alien *f t aiiM* al-mif tl"' «<>il<l w*» om
IiiiikIivI tent Itetler ilian iIh- <1:1) «•
lite y<Miitjrit«*r lind» il. Wf diall vt t on
rrveiitfe iitit tlx kUiIi^ i • lit-rati >ii lot
iltt- humiliation jmiI lit .y tl M* V% I'M
•Id croaker* c4 to-• lay. »!• :ti« i »\
• ii|T thfir itUiiligB, antl wt- ait t:ikiti • lit.
ptiniahiiteMl UiVf N i«trl. ' ut if\t lit
tw nwfftfr, aii«l unt il a rt \t iiif*- »■* we>hai
<akf ii|»'ii tlir yttniiK Ik»|« in*l > I .<ii
UnI Ijflitre we die —«iur h'\iii|;e w • nuf,
•hall In* ait itl trioii* and wli Mli«f)iiit
diat Um* irliiiiiKtiin revenue >H I a ifaii, tl*
vtintfii Indian clue!, will, in fodiparinoi
ilierewitli, Itmk like a *i« k Htan'a t.r.»lIt
11m* |>iht will t-ttitiiuiM- to U- ItalIt#w•**
iinl lite prevent to lt»- dauutf! Ion.' »
*ue ia wUiiiiwI aa a t»*»l>.*» ol wi-«t«.iu am
youth it> nvar.lftl na an ttniMiiin^ iikIi
raltofl ttf fully and •i.-kidnt*.
■Mil 01 » iruin litii* iioax. Mini li « :n
KMM*raU<iii pluy* 111»■ mi r» li Mnrw*lin;
immtiun it k«tH| khmiiwI. 1 lw vurii
im <-outing v> realm* a» it h;t» n«*\t r rral
uwrl U*f.»rv that of flit <•!•! f.»4« an
Um* t»i|OD«t f««»l*. Maturity mi»l an.
Im»ty art* Mirviy Imtiiimf (Im* ilM«nn
%fc Iim-Ii lis* liitlM rto «i-|>arat«-<i tli«' » riniU
of infancy simI Um- iM^rti (<ni<>»Ut! <»l muu
btNid'a inUlr. An U'ltiT Mini :non* fill
<i**nt um-OmmIm <4 |»riMi««iiir»* have « >mim
11A1 ft ft l**iiiif mii-I im* in :iiiit< »>t e\«iy hiM-o
1»il■ 11mii eiiib'ivitr, mi, 1*m>, li;i« llt»- M»4«
■ »( tii** valuable year- •») youth uixW tin
• l«'lu»ii«.n tliat 1)m- iihimI « au n«»t la* clrithi
enough for tin* worhl'a *ar«*fare until a
it-rtain aj;«* i« rtwlMil, groan granally
Ina an tlte aorUI ha- |>rot;iv>Mi-<l. 'l it*
.J.I fM.i la atriMig aixi im tlymir lurl
'Twaa ii night hut 1111« ati|M*ratilaMiM rr\
rrviM* for age that rawnl li*' farn«r>v>
<»( llr | .-.|«tmI t 'oiiMtitiilioii to |ft*M in thai
inalruiiM-nt tlw |'r<>\ iaiona rv|iiitiug »
rvjirwnlalivr in nHitrimi to la* at Iraat
twv*tj-tivr >ear-ol.|; a netialor ol |Im
Initial SlatiK to !»• thirty ami iIm* |.»vmi
<U*nt to la* thirty li\e y«*arM of agr. Th
generation llial H naning after »»a ail
auMy «•• 'imlifii th< m' agr w>r»lii|'|'iug
|>rova»i<>i>m to IIm* ruM'iMh |.i!«- l.y |tffMt
aiiM'ii<hiM*tilM. mIi.miI.1 the |.r»<>«-tit g»-in-ra
lion n«*gt«i-t bi |M-rlorni «> olivion- a'Inly
A m*« year- Imcr, an«l our ilmniiUiiti
aill rtv»f'l »» a great joke, that in otu
time a man «ai> not iM-ruiillfl to v4»
an.I aaa not n-4|iiir«"l to |»ay t*ti« nnti
Im* ha«I r»*ai Im*«I Um- great age ol twenty
imm* year*.
W. VIRGINIA WORKMEN'S
COMPENSATION LAW
()n Oh* '.'M ilaj «»f Mifnurj, I'M tU
\V»-»t Virginia Irjcmlatnrv t-iix !»•«I ■ n< w
law, an r*ani|4r j»r<«i.»m»i\r U-iri-l:*
tH«. kiMi«n tm Um< Worltmrir* <%*ti|« n
Mlimi Art, •Iih Ii %rt ariit iiil>» rll«rl
May T.'wl, iihI atiirh »■ l»» I ••f«*ra
tivr < N-V«li**r lat. Tl»i" law w •miliar in
t»> art* |«miI • <J ff«l HIm-i
«Utn> *liH> and W awliintrt'tfi in i-arti. n
lar an<l ia a»lii.itn«lrr»-«l l*j |Im- I'iiMn
Srrvw-r C*«mnii»a»i'»n. «li»<li (Vhwiiiin»n
«a« ilvi rrralnl t>y llw miim* Uv-I»t>ir»
Aa lK«a w» U |tf* tn »l!y t \i f j
rm|4«»yrr <■! I»l>»r in tiiM «ImI»-. it i« (In
carnM ilrwrv <4 tlir <'omni-n U> f»t .
••«'|»f «»f tlir miim- in llw Iiii«I« «f all «h I
e»«i|4«>yrra. t>> tlir • n>l (liat tl»»y may |«r*»
V^-t lliMiiTlm l«y |>aytiitf into tlw fatal
•tm| at ti»' am'it*- ttnif »<« iirr tlir Imirliti
•4 thr art U* U»ir mi|il<ijtra.
Tlir |irinri|4ni <*f thai art *p*p Im-U
rvmatitnUonal »»y liw Sn|ifma <%*trt h
■ iImmho in I'M I, »lu« l> aai.l I «f- ak iitf
of tlw Wa4«nfft'>n I *«aii|irf >«al i< o la«
"that Uir ait thilalr* ik> j.r«.\ n^h •
, rtllwr thr "lair <f ► •alrrai I *wi«4»t»i1m»i.'
ITIiia art -rrtiili |»r«Hii|4 finaii
cirl aal at* I rrltrl U> lln- «<>rli
man affcl liai family . ar, in rar <4 lata
I •n-Mlnit. lit Iim »hIhi», rtuUtmi i# >4Im
ilpfrixlmb, » tlw rar may l». it al»
, (km anaj muHy aithtlir im«afi«(ar
tnry amla fur injury l*tami tlir »m|4<>)
Irr atvl
Wf anlimit l«»r y<«nr r art-litI or**** Irr
r atMMi an<l (fniiariam tlir Ml«»wini
. lifiim takm frmu "Hojil <«i Work urn'
I <Vi—|a naa«ii<n. ' llnar Urimi an- ap
i proiimatr
of ||m* WolkllMlin (\mi
X) A. t in l(i<
Stab- ot Waa h i n k t •• u
' i-li..«n tt i>rvii.iuiu in. ..ii*«
«l ik-ar!) (l,(Ul,Uik(i
I*;»»• I (•> tKuLimii <>u la-ne
ttcitfim...... 4tu,U>U
, >:ir|»!uM an.l _# .W\H»» f
IW<«' till* l»« ailil iutii t tlr. t I
' U frliiiii^'ii, wkItt tk i MMlty »)»u u
lite liability iMW|4iii>« inikvW i in | n
. till IIIII* —
Kr**n manifartinvni f
I'ai.l to ui|im<>l «t>rLim'U
(marl) I lui,U>Mi
1 ►iir«*r*»*ni«* f J**iti»»t.ii
t*<4ii|>nr«- tin* «l«r.
11m- t xn ii#' to tl*' Mat*
• -f W a.-lnii^ton (or »l
lii iiti»-t«-r inc 111at ? !<»»»,
iui >»i wa* < |«K,Ull.tl
11m* «*\|h*1i<«' lo ill.' lial>ll
• 1/ COllllmllHH I'M" llHII'l
tln')4ilt*l,UaI.UI«»l,
»|>|><tt\itn;iU-!y .Uili,
In lla-rv anything w•' ran mi) that Mil
nt« a* lon<U-r tliuii iIm-m* li|(iiM?
\ Vtty iiii|Hirtunt li-atnrv «<> tin* iui
i4nyi*r m In l»- n«.>iin>l 11i.it lw «i!l i o
*• lura-ml l.y t\|«iini\i' litigation au<
,nMn|l4«' llllUlM lal mill ||) IH HIM* NlM-lllH
ill clam iui it l<>r lUiiiair! Morv iui|«>r
mnl ntill i-tlM o rt^m «4 h of k
im'U an.l tlii-ir taiiiilirw tliat in raat* i4 •«
n.U iit in |Im* I'MMilcr l«»r llw family, in
iIm* iiHin*' <4 liin nynUr iiiijdoy im-iil
that [iMtm t luminal m l Mill !«• Iiuni-li
*1 l -|«il.(l mi.I nnn«* il nm-Aor) ». an«l
in mil»iih" *ln!«- tin- iiu|4oyiv in nnalUi
0 kIIi ikI t«i nil •lulu-* ixttwuiiy to In*
w.rk . an.l, «lial tin- aitti-r mUM h-rt
•till liion- tni|n>rlalit tliali ail tliia, la tin
vtlain ktamkiim1 lliat iairnlalr anlliori
iih, liy tarrying on tin- 1mm
»'<i oi tin* Wurkmrti'n ('.Hii|«it«uti<Mi
hnml. Hill nMiie in -.iii-li i-liw "i mi tail
»uli tlw mum* ol |.i i. In ally i'\« ry mi*i
k ill lavurrinif wiilnn tin- ntali*, a ill taLi
4r|a lii |*ri'Vi'iit a iwnrniH* ot mm Ii a*
i'U'i.1^, nior.| ot alm-li arc < au*nl l»y
■u k < .1 kiH>«kiltv i>l 11 ii* «laii»r»'r on tin
,«ar| i.i U4I1 rtn|4oyrr ami i-«ii|4oyt**
iMiiMi'Uii uiilt tin- »oik in alixli Uw-y
in* In »tli «-iiir»ifiil.
All i'ti>|>loyi an «Ihi IuM' Hot alri-a-ly
1 MM' no till* rmjia'ntinl |o IIMIilllllllli all'
tilll lilt* t'-olllllllnnloll. All'lri-V all 11*11
iiiiiuii .iliotii. |.i |Im- I'iiIiIm' Vr»hr IVwi
umniMi, imknmi • I «)M|MnIMi I- iiinl.
I'liurU-Mlon, W i ni Virginia.
REPUBLICANS ORGAN
IZE EOR CAMPAIGN
\\ :i*!iinirtofi, Aatf J"i.---Tlw
Imuii oHtfn mtoiial •-••luiiilltti' t>«lny «»r
»aw/--«l iiifl * h it 11 in** I trriwral |Jaii» f<«r
tl»- • <i«iiiiii.' l.'«|>r«T" iiiuli\t
Krwik I*. Wi»«l, <4 Iowa, who i» niimJ
'■»! »« n »•» iiriyniMtf »jx t
ii| rh.iirmaii. Il«* "uii'ifiinnl tli.it tlw
iHiimilbv'* * >iL I r<tin im« «»ii *ihiM
>ft I*- hi Lni'iit ;i •liri-ct ml to iimIixmI
i.*1 i'MhIkUiik hut liirniahintf iiiforuiM
| 11.>u |<> tlw \• 4»*r-« • >1 tlw ••oiiiilry.
AlbtiUoft will (imh Nt ocm*** to tlw
,» iwliiisr roiii«-»t in tlw tliu.l ami tw»*»i
lit-tli Xi-« % "f i ; liriM WV>4 Virginia mil
tlitrd >hr)lnii<l r»nn?ni»«i.Nial ih«tri«t*
IIh- iniiiiiiilt>r i- |>i*r11i^r t"«» l«»r tl*
1111r• I linw in iN lii«tory to Ukf |»nrt in w
•-natofial lion in \|.iryh#l wlwrt* •
•mii-wir h to t-foUal to «i
• ••■•••I •^•n.ttof J at k«m. Next )>**f tlw ri
nk ill i«- :;i I Hit'il ~t.it«-» n)-iiMtor« t in Uii
in tlw \ari««i« •t^U'o. 11m* i*«miiinitt«*«
|.r>>|.•Ht-K t< ■%•••• I any i-«»«illMtj< Mwmi
.t- |>ltin .• i•• I tli** wo«L >4 tlw* National
U»'|N|hl la :ill i'*Hli||llttli'.
|^-f•ri M-iit.itivr ( Vaiu|«4<Hi o( Mm'Iiil'iii
Hiir««liH» •• a fi-aohitioii to t all a national
•mi rNtiuM himI to nilmT tlw r»-|.r> -wnta
tm*ii ol tlx Mitlx-iii >taliK. It wan <b*
t»-riniiw«l lH'*i*»rr to n-U-r tlw i|iM«lH><i
to tlw rXn utiv«* fiHniMttn*.
COAL MINERS !N,UW FIELD
FAVOR ORGANIZATION
Coal Miners in That Region Are
Tired of the Conditions Thai
Exist in That Field and Are En
(leisisslir for Organizers to Gel
to Work Soon
fkanaalta ('«li«rti I
Tlciii •< |>ri*i'lfiit i4 tin* I tit
bil Wnrlrr< ill tli** Kanawha •l»«tri< I
! -t-iU-*! I kI m jilt that a a ft--nit <4 tlw rr
i i »-nt j»iiih hh». t-tiM ut llirmirli tlw kaiia
! wlia l'iti»-ii a»xl <4l#r iww«|*|a-r« tlia
(i an<l>«iri *m»I<hiIIii -tart w itli i
miw ti tlw (•rrJniMlKHi ol all llrr.«
fwl-U ol tlw "tatr. tlw al MImt* liaxi
• •»n (b lii.t^l witli h-ttt-m lr»*H nunm u
tlw lairiti-«nl. No*l«4lt A WiM»-rii an
IVwalMifita* III U a-kii'if thai traiix-l of
iraiii/m !■' •■nt into tlwar Mtk
" I In iik m in tin* »i tH«n" a r -r
rr— (»-n-lftil lf»*n tlw N M lwU|. "mr
^ i ra/1 Ut urgwiia n ill »»l| to I<m»
tin»ia v«-» toirt-tln-r uwwr j.ro.wr lr»|t-r
•hi|> a»i«l I" -irilir. il ry, l«>r tlwi
rnrliU. Wt- want tlw Ufal fijrl.t- an
|«*i\t-W-i«» that havf l«n a* nni| hy mi
hrrtlirm in tlw >r* liixrf. I'amt (^rw!
mmI t'aJNii Cru V In l«U. (' -nw over mi
Manlotua arxI lal|« ita.
11w matter ol arlrrtinc an«l ilm|«|< li
ii,If r.rjr im/»Tv will I#- lak-ri <ip with \*
ti->nai l'rn»<bfit J>4»n I'. t.iU*. ul U>
iiklmtnl t«rrani/aCi<«i mnI dfCnitr ar'u>i
w ill Ur takM « • few la;a.
WITH THE MINER AND OPERATOR;
CONDITIONS STEADILY IMPROVING
- Operators and Miners Doing Well Under New
Agreement; Prospects For Prosperous
Year in Coal Fields
(BY K. W. WIIITK.I
M. \l.liX, W. YA.. S*|4. —li
I .an Ut n irtir |>rt\ i!«%.'«• to vinit ui.trv tliaii
• tw**iit) « <«*l 4(|m ralioiiK in tit** |>u>( ««rk
4411* I ill.' fc^'IM-ial «*Otl<llllO|| »l|o*n I* \ I
nuj>r<>\cMH'iit in |n.int 1'i.linl h i.iti..ii
IiH*«*ll tllf o|«rator MI tin' lllilNV o\«'l
1 wli it it tiitl i*\mi two wivLk I'Imtt
I >l.ni> not »|>|r«l to I*' ao unit Ii <>i u W*«l
iiik' <>l mirvnt in tli«* •-*»j»I lit-lii mii*I it ik
ifi\fii out tlmt kI« u«Imt tinm* in IwiiikT lua.l*'
l|o» till II «l« llut'lr It IIMklltll ajfo, nil of
wliM'll M MU lll.ll.'alloli tlmt |Im* liutU'r in
ru|'i<ily iiM'iMliiiif in «'V**r) |«rtirtil«r. <>m
«»l tilt- »nn>t iii.li.utioiin .>i tlit* tin nt an.l
KimlimtM Willi mIimIi tin* iim*k in* vi.nl
III*, wan iiiMint.-otol on l.aln»r l»ay. wIh'Ii
liter** »w I»ut \«*ry uiiiu-n tlmt . I"
•li.towii. iK iniint', iIm- ility iri\.'N
mill It «IW * • | I < •! IMI Willi IIm* Iiiiim r
wIm-Umt Im* wiitkcl or Iiot, l»u» in tl«
irivai majority <>i rata-K tiw imiimh ran tn
liliM* (Im- t-iilirr* ay ihI tli«* iiuiM-i > ai.M
out III iIm* Mll. riKN'll Mini k! ill I.U.I t HIM* to
ii.| »y tin* ifimlrr part ol iIm* «•*••»• m- . M
tin.t .lay.
'I'Imt*- in a ifr.n* uu» aixl M^t-alniL' l.**t
uiK itm.Mit; tin* o|M*ralor« an.I |Im* iiunri*
to |Im* •*tl*"*'t that tlu'y Wolikl Ilk** lo In
l«*t t-ntir.ly al'Hif ••• tln ir im a •• ImIm.u
uinl l»* allowol to go hUmiI |Im II Hollt III
411 illl.llnt lirtnil II.MI.IMr, TIm* muur
I milI lia\t* Lalkol m ill* l*uiMlr«*<U •
Um-iii willliu tltt* I'MKt V* .In) n I U*»*l lli.it
• Im-m- n| i. Hit. I la- Mil 1*11.1 | •* 11 til lilt'fat loll
.III.I Ktlll*' Nil.I lliltl It nil.Mil.I II. it IM' toll
liiiiutl'y ki |.t ii|> ui1.1 «-n|n-»-ially wIm-m tin
ktf|rili|f 111» of tlx nuilM' In (Mlly M <1* til
iiM'iit to 111111 IIm* o|afator In l» «ImmiI
tin* ojttiM* *ny it I •. *i 11 III*- luutlri uml I*
U."« ii tin-ill tlu*y liavi* ill-.ut .I*** i.l.tl,
itn.l in many iimtjiii. «•«. Iiavc ali. M.ly <I..im*
it, to |«uy l.ut IittU* if Miiy Im-*i| to tl*.mm*
*lio w.miUI MttriM t iIm-ui lr.Mii iIm-it .litily
laln.r. I Ion in . l.-.irly lit. ri t. l>ui an.l
it . oi.m-m with pn«i «-it»«»-t »iii.I at a v»*ry
.>|>|K>rtuii.* tniM*. Vi*rily IImt** ia iio tlm
u l\alltuiT** Will).Mil llwlt* Ik n..lll»* Mil\.ill
tut'.- hi.I tin* u<l\aiita*r»- hi tin* ri • « ill
«tllk<* 11 .Ik im II lliul It !lU- I >1 • 'I I _»l 11 III.
11*111«-r uii-l tlw >.|n rulor . i.aa- •-uoii^lt to
if»*tl.**r to IraiiKU. t IIm ir own Umimio
W itliolll MKKlKt'tll. .*. \ filly Umti* Ik h i» *
.'i:i 'lamiiiliK lor Ih.iIi ..|> iator uimI umi
«*r, wlii. li lli. y tli.'i.i-n I\. k an- I.ihijiii.
alnHlt.
A \«-ry »trikiitjf (•Klurr h »aM tl> • |»r«
« lit -lll.»ll>ll Mil. I till' |» *. I i I I It'll M il !
►I I I ••• - llll**, 11 MM IM ■«••• tin- I Mil tin- I'iunI
• ii mi i'I ti» v* i v«*w mikI «i 'In « ol tl"
IIIIIMTM 11.1 \ I* |ll«)ll| III It. Il «lllll<| t«
•>111 |>l l-lllj»' lo t)»*> <Mllf»l>l<* w.trhl to ItlHiM
jii-l km inU-rNtnl tJum »<rtiMti am- in
tin* matter i4 lli« ir Iiii^I.mii.U uii ) l>r'»ijt< ri
ritiia:iitii£ ■! amk ami iIihiik *i*II. \imI
Mlta-r all lla-m im nothing •Iuiiki< mImhiI
tlii« lor tlx ) ar»* Um- tiinn aim tla* »nl
l'«*rit»fr wIh ii iIm* Iimr• i tiua*a • •ata* Il i«
-In-, Um* »<NiNii, uml tin- lilt I*- • hihlrrn
*Ihi Iwar tli- IkihU tin- Iriir• !••• i ami
llrfrlit€ lliry. Imlli of iIh'Iii. "IikiiM ha\i
• *ih- <a>y mo in tin* mall* r <.l it« wljiM
um nt \V»* liMvr* ii -U- I *itli k- .11 - r
|.iim» wli;il inU-rrat •« Ukiii in tin- r« |-.i
|> il inil ami iIm- ifflirraJ i uihIiIimii III at
fmrn l>) llw »<aii«*it l<4k. TIh'J *i«* a»
rUk'i'l 1.1 r<-M' I (Im* <Ulljf |«|ru i«ml lf» t
tla* IH**M, Jff», lllorc •> > fll.Mll tla* M'll
IIm-iiim>*I\c4 III ll.it* matter tla*y ha\r
Im**ii a mil**ii 1 Inn , working l«>r if «»l mimI
lla*y liaw* ilrtwiiwlmUil that 11»« y arc a
tartttf aii'l a |airt ol Una all.ur ami Um*j
havr ii'ilauily i-iHitrilaitol tla*ir aiiarv l »
«ai<U il< a-tllniNtil Tla*y Irlrvr tl>it
iIhti* im little iM<r*l in «-uttuijf olt oimh i(.«••
Ui M|»it«- oim-m (air. Ttn-y an* a unit hi
la-tU-r kh».|i|ioii« alien tla*y t ail la' li*l
Imt lla*y <W> not UHlrrr in for Making ami
alMMMkrtiinrf what lla*y have, la-fort* tlwy
tlwy arr -UM- Uh-j will «m iiri* ■nih-iIiiiii.'
la-tUt M"fi* |«>«rr t»» la* tf<*"l *"Iih,ii
m tin*" w* rt-latioii >A l**r». Sin- ha*
■ |<hm' ill tin*, aliat mI** alwajr* <I*m-» at tl*•
|ir<i|«*r Iiimt, •U-|.)m*«I in an*I lauirht ih a
|irof*r linr, «•♦» |*|a^l m nxl Unylit U» a
nil |>ra I- aJ U-aa-ti in n <«<iwn'ii.
Any « im* «Ihi \ imi|*«I any >A tin* ni ml
l.al»ir I lay irlrlifilKm •(»»* Ihh ami ImI
•*m*«l all# nli\»*ly nmM 1*4 lait li»*i|> ii>.|i
rui* tlw whil atW*n>|4 t»» lurtla-r tla
I>laii* lor r*im«W umiiiialKiit, a Ia n
tla* i«ra«a<iii m «i|>|nw>l to Inn* riM-ajit
( otily a a< lal oiilm*, MxliMrri-liaaflr ami
reia-a ai ul |.r«.lital»n* a* <|iiaint»m ••
la airnr in-taiw»*a ilwrv nam no ain i'.i t
|
I niak* !■> rMKral tla* fa< t. an*I Imaiir*
riw-viirHpi »♦*«• It--'*I aiftf»*•*»■• I «■ i.«i-|«-r»">|
• l»olly, ratla-r Uian llw <lay «fMirtl»»l
m- anf*«aa*l.
TW a»» a fin* "I 'It li ira* ami ihK
j tlw ilnktt Wiiw* ul |a-*rr in llir ai|.ln*«
i ira* >A tlw Wtahii* lal».r ••r*»n\/rm ii
>taU*. itrraU-*! an*l Mrratnl tli« la< I
j tA Um *N t»i»y tlwy lia>l rmwl ami it in
-•». ii a aay m» Ui n<» «1<mi t iA In*
mU*Titio*i to Um>« <|o«n tla* ifaiiiitl**t an<l
tl.iti «killlulty rliawaal it aiUi a hrnti
liil |a*rorati*>n 'A |mv arxl liarnmny,
lint Iw hail Ml tlw artil, liw \«hhii Ii*.:
«|«aw it* *"»k A rtfUM« iI«k rraililj
—Ail^mal lliat it mm awwil that Ua «
, alaatM >|iia Uy roaitinur thr »r y *uck
«huii Uwy, mi thnr acrwrawr I, nkl t wy
i .liiM otitniiH-.
TUt'll MtfMIII MMk'll **" mj*vti*l
in *|*<«vli»*», tUl*'«kk>, ■••it in * maimer
Ui iIh' unwary, y.t t» oUmii a
U«ii^ « lu ii-lwl «»nl In tint iii.iJ Irxfu
tl** tin*- Italian IimikI >•( a «vrtair» jm*Jill
«al party in |*ir»uit •»» |>l*v ami |»mrt
in fitim Mink*.
TImk** ik toair «• trlunni' Inm *lnt
Liiiiim m llniiv' <>r (•<■, ti>.• t »r litii lit*
tliiuk *»• nmltl I* nforik^l, a- :• |«m(4i«p
I* I Willi* HI I'Mll)' tlll|«l| It |-« lt>l|«*>l
llmf il«- I M. \V«. Mill bIWh ii'» |k4ili
• 1*1 |Mtll) •»' Mnltlt^l !•> II l"l It llt«*.*ll«
(Ih* lilt intuit* •llw«dll|i<4* H I- 'III III I IH-I -
lln-r :»r«- aitli Hit ll"» ►T-knI |«iilitv
ELKS HOLD
! * GREAT MEETING
Att/. T. G. Nutter, of Charleston
Kin ted Grand Exalted Ruler
A Great Parade
\tlam in- t'i|y. \. J , \ii;-ii .i * I In
11111>r>• v•-«I linrNnlmt I'ltitii lite < »».!•• i <>t
I Ik* ui tlw ttiiiM licM 11m II jliiiu.il r
umiii Im-m- tlii* «n'li.
I 11«-rHi it- |*ri*at «|»i i Ih - utlt ii-.1 iu -
Mitolulm, liiv'li rl.t-w |-.llli. :tli<l nil*' ui Ilit
lii*i»l l.lllli.ilil |tMr;«<lttt III tin- liintniy ill
tla* t ity. IItf t-iilirt' Imtly m .ihiiiii.>iiih-<|
ami m*\t-ral laiuli fnrni<«>H*il nul l. IIw
Hum! Iit-Mtllul (flitttrv* ttf tin- |>uru>li* *at<
tin- ll.iul ami lliiral iliiiiratMiii.
I InirM lay m^lit Vtmii^'a M ill i mi lit I
lar I'mt luim l nve* Ui Uh< I.Ik • »« /
tlw ii (nt ii.U A fli.m Mm yiim alter
wlilt'll tin* III ml In Ullllill I,.,|| tit U*t* wa
»>ii him IteM.
Ally. T. *i. NnttiT, ui t*!i»rlt~»i<i«i, U
\ a.. w a* rltvteil < iraml h\4llfl link r
nvt r Alty. AmihhuI W. St4l, tit W a-li
HHfttiM, l» t'. it h n*|ttt«l*-<l tli.it iIm
lfli.il t>| Mr. Null «• j»»h| I»iiii
taint.
'Ilit* rl*>'l»<4* t»t Mr. Nntti-r t-.tm.-* hi .»
|4«*uitaiit niir|>ri«i* t.i In* iimii) lri<-ml«
.in.I alinin-fii in W'nl \ ir^ini.i uml lin y
jre t-lnii-tl «i\#*f In* tnt'i-**M«. Mr. \ntli*r
i« i.iii- t>| ilif in*it*t liiilli.iiilv'iniit' la-tye •
in IIm- r*talf, a t ier It in tin->l:ilt* Vn.lil tc'a
illn f, ami lii/li in iIh* ttHiiii ilt til |Ih*
kiiiifliln n| I'yllnan. I It* «ill till ll*>* ImtI*
•lli »• In aIn* Ii In- Iiiw lm*n rlt* lr»l aitli
■ rtilit ami tlitrnily itn-1 iIm- IKik-r, mi
• !•hiIiI, v ill IIn i t i ttil 1 >y li.* iriikc 2
FEAR
\V*» ufi)linn;' r\rt »m- l.y tur «!•«•
«IM .llfMll '
VV 'Hlkl (/diiliilrtlH Ui ti |• r»•. • Im-'I
l>> I Ik- r« hi |>iti4 <«l iIm- «'>rlil ii lit'
Hil«H>lliir) 11 I lrjp'1 Ii < Hll«Kill '
■n* li;»w Idi-II St I llllf |
i( til*' upH'fn «»l llif In-. I*uIh>Ii i>l
.* Ii»l for llwir Ihr*. m
*«-ll IIm-jt illicit.
WihiM tlx- milr-m-l- Iimvi- rri«Mi| Or
<-o«i|um'|iI mihI |iH'rivi| IIm* Ml*l
«<hiM iHir i«|>|j4iiM nl iinhMr) lm\r li»«l
Uh- iMiutn ill llM-tr i-'HiMiliiiiin. in l*nl
■ luitr mif iiMl'i«lri«-» tin- MixxU-r «4 llr
4<>f|i| (in mw, Hit(|iii| Hint «iit;i> —il tlii'jf
lt»l l«rn IuuhI wlilU- |In | «*i r«- rt-LiiiK
inlii'ii." '
Waaevrf a l>aitU* n-m l>y a ^ (nnI
a'*# Ir4r»%l ' Wan r\rt a rawr \in
• li< j*U <l lij 11W wiIIhkiI a •4n*n< Irjit
mihI m»I)ih« Imfr"* XV a* r\#r a \#i/r
W*m l<) a ih.i trr
llr rm> > U lirtiiit; lr iimhI a«»i a«*»l I
win'.' |
In aiijtliiiiif m ifr t onfa-tiii I<t4«- than
nMarilxt ' In aiijflluiif iitorr
llian iMtrafr? In aiijitlnny iimim- ilttMali
than If»r, <>r anything iVivtif than niH
rWflNV Mi ail Illirt-M, lllirr-atM'>A.«N
|>k *-n aiel iMorlnUMY '
l«4 m* turn irtrtu tlw tli-niii >«aiu| 4
an»i till n|) *mt r|w in tlw hilU. I^t
Iwfw )naf>irr ami r*/f »(im tiwn ai *i
llw liaUk' a ill lir ami.
TIim m lir U «••»> I" trarh (lir • Inklrrn
in iMir ■ l»*4a, IHI t>• th • |>atwnl imlrf
atlm «mk, b> >|* alt IhIIh' rnitHMa.lnai
imp man at In* In nn|*fan llw
(•r*» Irr IN hia |*ll|-lt Mvl llw r> -nnarl.*
im llw hail >4 U-KMlati Hi.
AikI la«hl Ili-art .\«*\«*r \\ Kair l»»
• lj n Wt- KI>
\|i« Nannn- I.. ('■•Mm <4 linn ciljf ah •
haa Imii ■fwttilm/ llw m.mim-r at 11m
Wi-nl Vir|NiM liii'ini! Iiintitnu* ami %»
alinK Mm lila Airman.Irr at I'tnitl lira
miiI i t<mwl Wrniindij n atlj to Ivfin
kk-r mock aa a Ira k*r « Hi U a / la*, an

xml | txt