OCR Interpretation


The McDowell times. [volume] (Keystone, W. Va.) 1904-1941, December 26, 1913, Image 2

Image and text provided by West Virginia University

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86092050/1913-12-26/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

tilt JBcDottell (ElnttftJ
member
national neqro PRESS I
association
IL MINER THAN SEE* 10 BE
WHITTICO & HILL
rt'BiJMHifei a raoeftinoa*.
M. T. WHITTIOO, K.lifcf.
T. EDWARD HILL. Bumw M<r.
Artifln of iihw than U*u lin*» aill I*
U> cent* |*»r liiw.
PnMwt^i rv+rj Fn.Uy in «»*•
of th* N**r<> fcw -Hw Ci*H an.l !*«►
iibral Rurhu.
srBSCRHTION katkx.
On* J*mr in nlwrt. |l.*>
Hi* rxxiiIm in fclvwxr
Ttinw month* in wlvMW
Onf month in wlvtnrt - '
KinirU* oo|»y u"»
ADVCRTIS1 NO KATKS HRMSIIEh
BY KKQt'feT
Special rati* to rhurt-lte*, m-Ikm»1* an<l
•(Itafn.
W*rril#ni chanirinir tltei* l'<wt <Wn-»
a<l«lr«xN iniint notify the or el«
hi* mi)M<-ri|>ti<>r» will tie c«Jle«te»l t)>•
Mm** a* :f hi** liail not
Kntert*! am Sm*nl ("!*** Matter Man-I
22, l1*^, at tlr 1'ont <HRrf at Key*tone
W. Va., nn«lnr act of (^iiiirmw, March
187#.
Friday hkckmi'.ki? mi*
TLUENCE PEDDLING IUST CEASE.
lineal dealer* in 'flwnre are ii|» in th«
air Im iiM- of fxir editorial of l«>t wn k
and if tlwj nmtinoF .itthv IxMnna *<
prui"* ti> trivf tlx' jmiMk tl«- Irnrtit • >
th«*ir namea. We are tending letter* I
a * I i aixliilHlt-w for (Vintrt* ill tlim dm
trirt rikI |in*«|niti\e candidate* for coun
ty office* reijneatiiiir them to furni*h n
with tit** nam** of tliia turnery li«trile i*
or ler that «c may cur tlieir lnwaro
aoii.<* free advertising. Ttrt*ae 11*11 «In ■
ln-rviiit in attempting to iiiiprena candi
dalrwwith tlieir |«•*!iti«-al iiiifmrtaiioe an
a uienai>* to tiM' |n»litieal well heitijf
any and 11»- martier t!iey are wee*I
kI o«it tin* I letter They have i»o real ii.
fhienre, ran do iHitiiiiik.' worth while an-'
yi*t iIh*v |iiit a |iri<v ii|»iii tU-ir '(Iiimhi
It graft and v<4r m-IIiiik |mre and nun
|»l»* and it in the |Mir|>M- of tlnn |»:*|
n 4 only to ex|n*a* th« neller In it alno ti • {
buyer. tiood men will not Ivi-ihim' cat
•lid* ten for ittlH* if iIm'J ktKiw tlwir Iiv•• '
Vi'int fie made minerahi** hy thene |«4iti
< al vnltum. TIh- man with inthiem*
and ilnlity will lie nought hy «an lidnt»
and if hix a>rvi<* ia nested and if If
innat jrive np other work to n*mle» ii
be ahoiild lie |Ntid, I Hit thin eontinmd
running <iown m«>ii who a*|iire to oltie»
ahooM ri ai
THE 6ENTLEMAN FhOM KANAWHA.
We (itihlimIi in anotlwr column of tin
wane mn editorial wlm l a|i|»*ared in la?
weeka ianr of Tin* Adv«a*ate. We rv
nrmliK-e it for two n-niKiiM-lintt j la-can*
it a«U'« jUw tli** nomination and eleetioi
of a colored man for tin* I jejci*latiire Irmi
Mr I tow ell county. and aeeofid lieeaunr I
m ti»e l»nt thing ever (irmUil in <Hir e»
trfiii^l riii:U'iii|xirary alnxit tin* NejfTtn* I
of Mrlhiwell, even though tin- editor k*l
tlie inference that llrre are no «il*'
iMwk-ni Irrr. For tlie la-netit of tin* gen
lit man of Kanawha we will refrain Iron
entering ti|a>n a mmpariwiii.
It m tl»e |Hir|Hine of tlnn |m|« r to eal
tl»e attention of tlw lb |iulili<-atK of Mr
Ikrwell county t<i th-» growing iiMiiaii*l
not iMHie among Nivrinn hill a* rx|>r»i*i ,
«nl hy nome of tlie leading white Kefmh
la-ana in tlie ntatr. for a colored legwln
tor fr'Mii tl ik ronntj, which pim ma I
large Kei>iiMn-an majoriti***. a I > >i 11 7
|M>r uMdf w hl< h an* Negro votea. It i
the ofHniod of many that tftw I* •> a I N«
gro totem of Mellowed an- entitled t>
thin re|»n-neiitatM>n and Uiat tlie whin
KrpuMaann ulioiild rniHvU tlw nomina
ln«o of (hit of tlr two n.eml«*m of tie
ll<una- of Ifcdegatca to tliem In a -lion
time we will Iririn tin* |*iMh atioii o
Irttera pvmif Um* \ **wa of neveral Ke|*ih
laana, white and roliiriii, on thin (pien
tioii, wIim-Ii will noon Iwirofne an iiwin- m
Mclkivrll iiHintj.
We thank Tl>r Advfaate f«»r even ail
n.ittiny that Uierf are • i«-w Nifrxn n
tiiu> i-onnty who are wortl.j to ait in th
law making ^naly of tin- >UW, ami if th
roiored men of M< l*iw»-ll ifernle to nam*
one we tlie fwitlwimn fr»»m Kanaw
ha will five him hia \alnal-le aijifairt.
GETTING TOGETHER
H»r pnwrtmn Imkm t>j i 'tmrrmw llenrj
l> lla.lfieM for llir rrfffuni/jtwit of U»
KtixiMk in party m in k**i*intf nith In
nwrnl l<>r vn* aixl Kjiumf . Tlx
ptaa try llr ((♦urno' >4 VV«§i
Virfinn • aa alnioM »W>|4ra| !•>
ll«r KrfanMWan National Kmntm- CVwn
initkr, mm! llir vrrj liifti h"fv>r <4 lnn»
utw '4 tJw Uiw centtrturn |<
ilrslt the «Mma u> Pr k»-ji»iMw-an
Irn ol tlx ttmnlj * ax mufwrnl nf"*>
Wml Virpnia'a rhw< mi all ye. TU
KrpnMirene t4 thai •utr atxniM fe»
ffnwl Ihit thr < rorem<>r t*
taking iw h • crania* im<a |«rt in nat»>n '
al pn4it*ra and W <V>inr an niiK ti V> I
Utr cap »»tween Pmt rin w arnt K»
pai Tirana We hrtirre the HTor«a <4 f>r
HatiieM an-1 the ^vntWna-n <4 tf»e l>*»i
imtaw will have the •tratreii effort arvl
<ww will hr • rmniV'1 part}, n>< nnlj
ta |1»l«ha« in 1*11, mm) that aa • mailt
•I «ha art»*i ukrti t.y the <'oainntw U*
B^aMna party will aw«*v the nmmtry
■Mi faar tmd m l»M pt raaiml «| bntli •
»ti» ttur tafVHlitV I «f
rihHMff'iBpftt VSt rpfctfmlStotr >Vr
••roof Hatful J Kiit! lln- ( r»*iiaulu>*
, m* rf-.
sl*KKKA«ilSTS AKK MAD
A«v«>r<fiiifcr t<> Mim* AIn* Paul. Hiair
man iif tlr ('•niiiff»"«ii>ii*l <%-ihiii 111«-» «»f
tin- National Wituni K "»iirtratf»- Ami in
tM*i ill V\',4f>!jiii|ft<>ii. tin- I«rrt» will
la* k IIm- wi|>)«>rt >4 IIw *mi*>it in Uvur
•4 UllK IIHt\«'tll**llt III r> iltf I P >1 |t Itw •• Mill
try. Mm I'mil aj« 11■ :«t Wil
«XI lia* ihi'iialHl tl»r »"»|»ial Mill rn^iiat« ■><
\iiwrit a I'V n*(n««l to tuk<-up tli«*tr • aum
»I|<1 niw tu'lurvn tlit* W<4INil*ll'l«lbl "ttt'fl
tli** iii 1111-»ii» <>l \" >U-» <•« j*ii'' ait'l tln'ir
mlnH-iHf * ilit iua'«* \' ■€»-» n^miiai itu
Ikiwrralii' party hi Hh* m it i4n tHm,
inilt-w that party «liulitr«-» it- ihIimI oh t»>«
'(WolMi irf t«ul!'r tgr. Mwm I'miiI «tiib'»
tltal Um' lYiitrnMivtn, S>N-i*IintM mi l Pr«»
liit»iti«»n |>»tti<«i 4r»* in favor <»f 111i*l nut
frag**.
Misr.i:AM»t:i» mkim'iianmsk
That tla- ptVPimiHiit will r»-«*rat utan
• i(»-fiir«n in li«*' nana* way that Inn tai-n
«niM|ilii4wl hy tla* | mi re law«. i»
•wln*U-<l l>y lli*» lM-ariiiLPS« la*l«l l>j (lorn
niitUi-n «4 (Vm(nw on I»iIto l>»r from
I nil ('<iWiBwfir iin-.(.riiri<|f.I »«lu!u
rat»i| artn-U-a «4 t*\«-ry ih-w ri|«tioti. l£t*|»
"wiit4tiw ('MiiipU'll <4 Kitn-iw. «h<> i
• ►in* <4 tla* iiMHt al«*rt Mil. 1 nkilUtl <4 (Im* i
»n WaniiiiiKtHi, tlerlarva tlia'
"ik> nuiufttinrrr h*» tla* riirht to riUh |
fr«««n Um- |»uMh- on an arti. l«* w hit-li i»
what it |Hir|M.rt* to la*.*' He farther
• Wvlar»* that "a n |Mitahl«* manufacturer
*<miI<! not |Hit hiH nana* on an a<lnlu-ra
»»il (.r--11i<t. \|r. famine*!! Iiw
- fare I (<if hiit ttillfatriM-M in C<>«ii;miH a
• |iiaiitity "f whu li In- nay* are not
■ male <4 |xire leatlwr. « >tla*r artalea «.i
na-rtliamlixe have likewise Um hr<Mi|fht
forwaril Mhowiug tla* mill fthin lryiM
lation
«H»|i ISKS I'KNSIoN I.KijISLATImN
It ia real refreshing in llmr <lay» wla-n
inrmi Nil UyiMlation paam-a the lloma* oi
lu-|*ri <«-ntati\i-M with only twenty-ti\e or
thirty iliantiaK votra, to IK4r Um* n«
tMfr <4 Um* off MaatMNI. A* an illnntra
tin* arti. le «4 Iteprewetitative Ctllo
vay <4 Texaa, ia in |«»int. In a »|*eeh
■ n tla* lloiiw .4 Uqmwfilatiw* la* tautl:
I n-na*mla*r that wla*n tin- river ami
liartior l.ill wraa tt|» ami wr weiv making'
t light atfuiimt that, claaimitiir that it wan
» |»>rk l'*rnH Itill, tla* tfenileman fnmi
«Im iIimIm that tla* II<mi»
totiM m*ver yi**l<| to a |M»hti.-al preantire,
MaanlUtl the river an t hartxnir Kill, ami
«ai«l that it waa a tall worke.1 .nit to
.'ream* tlw* Iwarmgw i4 tin- iwarliiimry in
la* re*|a<rtive iliatrieta I*.** tin- gentle
nan thir.k that tla- II mi«* w«il.| ya hi I
la* inthn mr of a |«>rk l>arn-l on tin
iver itii'l harlxtr hill ami woiiM m4 U
iitliHtiitil hy a p*rk-l«nH tall i«»r tla
a*naioii ihatrilHitiofi?'"
^ .
CURRENCY BILL PASSES S4
TO 34.
W awhiiiirtofi, IK*!-. |!i.—Tla- atlminin
ration rummy reform ImII. |»ro|.»niir a
•niaxai of tla* tinamial »yat**ni <4 tla
nitol StaU-a, an.l tla* t ivation <4 rririon
' p>*»t\«* Ixtnkn t > aa't a« MtaUili/inir »4«*
afit* in ila* l«nkiiitran<l tinaia ial worhl.
Ila* StiiaU* hwi|h| hy a \otr «4
I to
that ha*l fruirht torHla*r |«.r
iifMinarM ami anatalimfit >4 tf» i
a*a«iir»* to tla* la«t. ilivi<U «hm tla
nal t-aaar. Sniat«r llit<-tM>a-k. who ha.1
il tla* <if^imt>on to tla* I all, rrtnrn**| |*. I
I NriHx ratir ranka. atnl S-nator
V« ka, «aa* of tla* U*a.|-tra <ai tla* j
• an ai.lr, with «vr otla r IU-,miMh «i - j
»m| S*-nator i nmirttiY ( IVnyn wary |.
ot»"«l for tla* i.Maaatrt- «4 tla* na*ai*nn>.
VIlAT t'l*KI;KN<'Y ICII.I. Wil l. Hi
Il»-r»* in what tla* IH'tina-ratM tl„
• irrifh j Kill will »« < <>ritt<«fi
>Ukr I'mHt <ain Mi-t» n<l .4 tla* l>«nk«
• km hi« own m >twj.
I'wvt-nt tla* arrtmmlalio« <4 m>«»/ n<
w |>l:v»-. mh h a» VA'aM-at.
l imit tla* v«4ima* «4 iihmk-j <infs| in
-|a« nlat»o«i.
Mak»* a»..i* inot„.y availahU* f.^ oati
>atrial ami atrranllnral rx|*»n«ion.
Kiiililr laHinm na*n ami faraa-r* t«*
«^-nrr rmlii <ai raaa*r U*rtn«.
^ah-vnanl tla* .b|aaa|a<4 Unk |.itr.aia
mI. a nirrrm y whirh will rK|*ml
f r>*taH a i tli tla* ta-r^U .4 laMBraa.
Williamson News
T)im Iihp • vrry HrrtwoMia «n k
a itli tin- fr»«ltiiU thm city in nmkititr
im|4r In aat»«fy lltr mxir
mi n4 tin* UhxmniikIm «rf IittU* rhiMrv-n
ah<> arr ll* «|i4« «W hnr>.|r»*l« >4 Ikh *■«
thf«n|ti<«i( thin unl • •th«r ti«t»« <4 lln
iwnlry.
IH. J. M WIhIIh-o. Iii «r\rr»l 'Inyo
l«d, ha« l»rn iiiitrli iii.l,«|.«»<| <m mr
•mint n4 t»>i>a!iU* I'.nt it m |>bt«Mtif l»
rv4r hy Iim many frwti.h that lw h«
vava^l U» U»r nlrnt that Ir i» in
..rtn-r MMHVerilig t)»f rtiai.y rail* <4 hi*
l«trnti lli" rapKl nr^rry m larfrly
Jiw Vi the «|*rt atW-iitHti rnrn him ».y
l*r. A. M. IVrry
Kittle Iiroff* T»»y, Jr. arrive hrnnr
i^utNlay evenin* in rr<ni|>any with hi*
nnrW, frmn the llhirfW-hi (V4nml I riati
tiitr. lie aill af*f«t tlir fhrtatiuaa Ik4
Mtaya •ith hn> nnitln-r an«l father llr
m a hrnrtrt little Mhm aixl ia in tlir
nvaWH <te|«>rtment of tlw aU>ve naiiMol
irtovA.
Nr. Itenjamin Harlan rrf I'.lnetieM an<t
• «i weff (>i«-aaaiit ^nn.tay vi»t<>ra <4
Innate ami rriabtea in WiHiatMu*.
Dr. 54»0 4lu-*, Um> only eoioreil tiro bat
In Minifi (tt rh* p"t>*
n'»r r'ty of *nill«:i»un h*<* a lucrative
pra*tH* an1* M making an enviable it;,
oni aioti|2 U* tin*-* «»♦ ni* |>rvf«*>KiQ.
Mr*, flattie Small. ol liw puMti
* t»a«l>er» 4.1 \|t-nrf (tMUlly, w
in* (Im i hfi*lm»« Ih4m lay- » uli Im»t Iiiw
l>aii«t K. A. Small, ti»e tailor, of tliw city.
Hut iittl** Iim> la-en pm»i'1 »loiiir tit* linn
of tit** (^.iik'^M'jMal caMifNU*n. Yrt »itl>
iMir fn**fi<< lHK>l)k>a«t< 'Hit of I'k' «at,
mIimIi a|.|»-ara ml that Im* * ill be.
it i« ima* . *ftaiw that a n»*|oriry >4 tt»
\<4**r« will tri\*> tlieir mi, -»rt In ll«Mi,
Cni|rr <4 I '.run t«. ■mmivhJ
Jiiut* 4 M>>»•»-# 1 'ala-ll i-oinity.
Golden Rule News
Tl»' HMloniiittit of \lr* M«ry Walker
of Arlington mill j.ai.i \\ «- ln«* lay night,
|«J
Tit*- «*li<lo* ii»'lit til %|r«, MmIIMn Woanl
*>»i ot Vivian mnm |»m«l on tin- 17th inat.
Tl»»'* loliU-n IJhU* in |.rot»r(^Kiinr nicely
ami wh <<111111I11< i* l» in/ i 1 j Tie-1 in tl>e
»'>rl[ An extvfWiil re|H>rt khh rv»nv#*.|
front I'rnf. I,. I). |iavt».t! ol Wiiliuinw.ii
* f«w 'lit)* lipi.
All of It** re|»ort* iii<|u'4te that tlie < ir
<k»r i> in< reading in Hlkinny.
RECORD BREAKING
YEAR IN W.VA. MINES
Fewer Accidents and Fatalities
More Coal Produced and Con
ditions Better Generally
Clmrltnton, \V. Y;» , |(m'. TI.~ Tit* »■
mk-iil rv»<»r«l in tlx* ■itliiv of Karl l|.-nry
rliwf «>f (Id1 I of >|itint of
Wt-wt Virginia for tlw tir»t eU-\«*n iini<itli>
• >f I'M:'. kIhiw that tlii« Hill lie a l>aniw«
mihI that tlwrv have l»*»*n f«**t«r falalti^*
than in an J ye*r simv l'.»H.
In tli«' eleven month* *-ti.i111 wr Novetn
'■"tli, tlhave l»vn :>*# <U-HtliM at Uh
ininm » to Mr. Ileiirv'a rwmln.
mm »iraitipl for tin* lir»t eleven month*
•»i IUI2.
What u mor«» •l^iiiil< aiit> at-roMm^; !»►
Minim; IWiT'l*. tl»«- <!»•«■ r«-ui«> of .11 in Uw
•umtaf of tlettli* Iwk taken |>la> f in
*|>ile of tl»e faet tliat Uw fact that Um*
^LhU''<* mining |» filiation h** inerea<*e<|
In IHI2 flw nimttrr •>( nwti tw -
'■loynl in \Ve»t Virginia niiiim .V*. |
'Is, ahiletlw D" i l«-«iU« lliM year j
i ui v »• iMTiu^i la* a |h > | »< 11 mi ion <>< 7:*.,j
.r.lnitf to Uw lliriimi of tla*
. ■ d% . .
•vrv*r («4iiiiiiwii>ii.
Another mb'nwtini! hIhiw ma<le l>y tlw
I h*|>artiiMMit rvrnnlc m i<|at *ixti<eti of tlw
• i>al pr.-lix iiikr eoimtww of tlw MtaU* have |
■nUMmIniI a iwa worM'a rtinnl for na
i.-ty- * >f 11w »i*tini iiHinttiK in «|iw»ti<»n,
«i* liatl one i|eath each while in ten
•onntiea iIhw wm none Tin* rumril
lie I'liiteil State* lt>ir»*Mi| of Miiwd w|
orUi that in l!t|".' Ukw itMintirt pro
hut-"! |'|M|t*ii t>>n« of eoal. liawl on
• Iim l'»l« UMtnatP' au<l it will la* larifer in
l!M:>, it a ill Ir »fii tliat Uwrr li.tn Urn
>nly one mining fatality in Uhw conn
,»■» for nwy tona of coal inineil
t'hwf llenry'a re«« >r«i for Um* aho|.»
■>L»te make tlw fatahiy rate 4.21 for
■aril Ih< i men «-t111>1<>y»-.I. Thin i«
ilr U«t rati* miiiv I'.n'i, wht'ii it »ai> .'l
Ilw rale in l!»r.' a aa
In revwaihg tlx* figim-* toMav. Mr
Henry |n»iiiU'<I .mt that tlwy in.licateM
learly that tlw ojwiator* hikI initwm t
ArrriiMifrraliac witli tlw Minimr lie i
artnwnt V> make Went Virginia one oi
Iw Mlmt *tat»n in Uw I'nioii J«»r mining
llr aai>l Iw lwiwve«l tlw 1**1 I r»i-or«l
»onl«l, even Iwtter than tliiwe of IWITl,
i«»a ■•arn« «tly tlw miner* ami o|«-rat »r* i
umI official* of tlw Mining iH'partnwnt ]
•vere working f<»r tlw rnmni m welfan*.
<«»v«Tnor ll'-nry l». Ilatllei'l, nIhi, Ir
au*e of Iim many yeara of m«* lical |»rac
iuv among mining i»*>f»le, ukfuroim i*1
in Uw < «»al in«ln*try of tlw State, hatl Um i
U-tail rv|«»rU • hi* <lc*k when tlw re
«l>itiilation of tlw mining re«*«»r<la a»
lm«n Inn.
II*- «»• |>Un»»*<l w Mr. Il*-nry uw aith
lrrx<rll«it *lNi«inf. Tin* rimnm
• •■>k to «ay that It - lia<l l»rn
rakitiir. mnl aoitM <-ontimw t«» tak«*. a<l
.»iita*»- of rvrrj |HM»il4c o|>|H>rtnnity l>
'•rip Mr llt^irj ami tlw <>|wratora »n<l
'iiiiwra imfWirTP ron<litH>m> in \Vt*i
Virginia lie a<M»*l th.it aaritfl
• »Kli <>i»T«l<>r an<l ininm to know that
iIm-staU-ailmiiiotriitioti intm-h-vl !•» I*
••^rmlirr rather than pnnilivr in tlw
-nloro iiH-nt of tlw nunintr law4.
Yankee Officials Barred
Saoto Domingo Is To Conduct Its
Own General Election.
flju.to |M»iiinro, l»rrv»nl*T
f»-twrs»l •l**rtt<>n«. «l»»-)i will Ir hrM W»
iiH>rr<>* ami T'xwkiy lor itti>I••m nl
llir Clitmlrf < I will kr r»«n
ilm tnl in an nnlrrly manner, tl»r tin*
♦*rnn»t»t pratMainff that irff \>4rr shall
h«re a frar an l fair y !»• rr*T»
Irr lua rlnarr at Vw |»JU
Ttr Mniik icat C-mm il haa •brNlnl
tl.at only ita inriiila>r«. rr)in>«niUli«^i «l
(lie «tilh*frtit |rt»rtt^» atxl (|»f >|*rlj nr»
trnol r«4rni «h*il la |vritnttral in the
City llail cm itw |»4lin* day*.
TIim mra"iw enlmlt* tl»e frnertl
(xiUx arvl liwfn vwwUir* Anion# thr
laMrr arr tl»r Anarriran (>»ntint««i.n>rf*,
• lm have l»**n ia*nt lierr t» i»laar\a th.»
rln-tmrn ainl In a t -rtfi-.aly in caar of
<1 ia,*itr
All »!•«• nrtr-pa|*e- |*tMi»h arbrka
prntr»tmf afain4 any aiu-ni|»t on tlw
(art n| U«r Arnmran rrnitniwmarfi |i>
n«lml thr ^ tKua, alw h Utey roaanlpr
an Mlark on Ur uaUonaJ <li«ntfy.
LOCALS
K'V W. H. Mil '» I t»o
v»-ry iliW a^riiKitM at llw lia|4i*i • hun h
niimU}. B>>th m-r\ ut-w »rrv a«-ll tUfixl
mL
Alitor M. T. WkiUwn
»»y hia littk* •'►u J'A.n V. Ivili'X Ih^Ihhih"
<n Henry Vs., Trnwi*). »l*»r**
tJ»»y will fjitfHl Uh* h« Ji*l:ty«.
U W. >V>>iU* ajaMif tlr latter I«rt <4
Iwt »«*k hi Una city ittntcmM »uh tli*
l»ij« <m |*>liti«ai matW-ri.
CvnstaWe llwirj |{i. Iiar<l« of KlUit»ail
»w *filing (riniiU lw*r<*
I'M. K. I<. Kami mm hi \\>Uh Suu
■lay «l(rrou>>n.
Mr* R. |. (tann \i-it»->l Iwr f»tli«T an<l
KUb'f Sniwlay ainl Mot»lay
I'rof. J. \V. k> .I.iii- m of kiniltall »*•
in lti«* uitj M'lhUf. lit- M'ltHiiiMtnl
t»jr l£i v. K. |>. \v. •>»« •»( 11 uiitiiik'*
ton »Ik> Iin l»*n nHNlm lniK a revival at
Um* Kin«t H*|»ti<*t rlnin li in Ritnliall.
k»*v K II. of Itratuaeil, I'nx
»<i**tit o( Um- «i<ICnV .\HMa i»tiua him
in Us* »*itj M«»ii<l»y
Mi* Jw»W* H lilll vl»it»-«l Iter ItMlIrr
an«l «Ii«J *>kim' in tin* «-ily M««n
•lay. Sh«* waa Um-<»f Mm* lt<»* I'.
BrhlgpfurU.
To'tf** •!«>)te-tit «»f tli.ir many fri**»<U of
U'W city. Mm. Mary l |>irruian, fnrtml*
froni r.l\»»*rtrl«l |ii iVnirr. ami Miaa Mary
William* wrrw avti on tin* jrtrv^tn l*-r»
•loin* Um-it Ciinatmaa *i>o|»|»ititf Tnt*<l») 1
<»f tliia w«»k.
Dr. FJ. L#. Yountfue, of Weld I
wa* a business visitor to this c ■
ty Tuesday.
D E. V. Jordan, of < 'harletttn*
W. Va. and Kentucky atcent f>»
the American Workmen, w»»
looking after policy holders in
Keystone and vicinity TWsdav
H. B Hundley, of MacDonald
*-a-» looking after business mat
urn of importance h*re Tue*d*v
Kev. H P. Johnson, t»f Kim ha11
«pentafew hours in this c ty
Tnewday.
M«*a. Mary McSwain Upp^r
roan, of Premier, w-i< th * nuest
of Mrs. G. N. Mtrshtll Motdaf
«?♦?.
Miss Mary Whimhs, of Mar» •
town was calling uis>n friend*
Monday eve.
Emperor Menelik Dead
For the 77th Time
iMr. I<» —A fr«.m
JilMitt, Afrira, najM tli.it Kin|im»r M*-iw
ik of Altytwi'iiu 'Iml Kr»la> la»t.
Ring Menelik t»>rn £in ' <4
11 u> !#«*n ref»orW*<| <m »>veral 0*1 •
alms.
(rum A<l<lirt Al«l«
l«*t Kot»ni»r* iuiii»<iii(nl hi* <1»-i tit m <1
the >ivcuni«iirti bi tli • Ui'o it* irf I'rii «*»
I.Ulj JtMcau, on of ||U trrMiulaon*.
Ten Days' Revival,
K initial I, W. V*., IVe. '11. —T1 ie I-ir«t
t'hnivh. I lev. J. \V .
l«at ir, liax I**mi ttie mi-tie of him* of l)»
/retUewt refitcioiw meeting* e\er IwM •«% i
ihttf city.
Tlie 10 ilajfK trfri * **•< i-"n»lm t< <1 hy
I lev. K. I). W. Me* of lliintiiiir
bm, tin- frc«t rrvi«iili4 an«l Suj.t. of
MiaMoiu^of Um' I'. Church of \V
Va.
The religion* awakening wii-li th t
ttiere were !•'» antwioM to tlw rlinn h
lll>l flHK-tl Ifooal Iikd requite-1 fr. Mil tin*
merlin* an<l Iciih K *v H •hin*>n an<t
I lev. it re t»*i«ii» lustily «•. m
■nemle»l for tie- ia«t)1miI iiieeliii>r».
Steel Cars Will
Displace Wood Ones
Bristol, TVnn , [>e<\ 22 -Tr»
Norfolk Si W»»*fern Utilway .
is Huh>titutintf su*H coaches fo>
the wcioden coaches that for m*
ny years have mvle up their
principal trains. Trains Nos H
4, 15 and Hi are bring run a* a )
id steel trains. Other wnodei
roaches will he eliminated »s
fant a.H tho hUv| equipment ar
rivea. All n»*w cars ar« provider
with all modern convenience
and ars pamU' l maroon.
Notice to Take Deposit ion
TO AI.ICK tt'AYNK
Take ivKk* UidI «m Jannary 1, 1 «»1 4. at
Ittf Uar ihTmw of C. O. Fr<», in
tlir U>«n nl VVilma, Mr l> n • f I 1
dainty. W. V'g., Matm tlir h»mni «♦
o'clnrk a. m ami 4 o'rlork |». m. of that
•lay. I nhah finrr«l In takr tbr >W|««t
tK>na nt mywlf urtfl nUcn W> la* rv®«l »
fvalffK* in my IrltaH, in a «-rrtain ami
in r«|mty. itrj»n<linf in tlir ('trrnil Cian
M< llirtrrtl comity. ahffnn I am |>tain
tiff arvf y«n arr i«n<lant. ami if front
any r»*» tlir tak>n« of lh«- aaxl <W^»»
■ttHpn* f» mS nimni>iw»i<. or. if mm
iw wrnl. Ir iv4 nmHolnl. on tl>at 'lay,
ll* taking thrmof will I* a> i j<«•rnr»tfmm
timr In turn-, at tlir MMtr plarr ami hr
twrm ilw aamr In iim until tlir >amr aliaJI
I* roni|4rV-»l.
Ixtnia Waynr.
S. B. Mao, P. ().
When you read, read
THE TIMES
THE PACIFIC MUTUAL LIFE MCE COMPANY
$ C.OOO.M* ASSETS
ORGANIZED 185J
$39,004,091 PAID IN finite
OPERATES IN EVERY St ATE IN THE UNION
EMPLOYS MORE THAN 8,000 AGENTS
PAYS A CLAIM EVERY EIGHT MINUTES
THE OLDEST, L\RGE5T AN J STA).Vj£>r LIFE, ACCIDENT AND
HEALTH INSURANCE COMPANY IN THE WORLD
W H HARRIS Special Agent
NORTHFORK, WEST VIRGINIA
Second Hand new Furniture
Of All Descriptions
Bought and SolI)
NEXT DOOR TO HIPPODROME
5££
A. L. CALHOUN
White Oak i
Shoe shod
ELECTRICAL SHOE REPAIR
ING WHILE YOU WAIT .
S»H==
G'«»d work, reasonable
prices, best of leather
used—polite treatment.
We sell Robber Heel*
He»»l I'lates. Spar Stiff
ners. Shoe Lares, But
tons etc- Call and see as
L. E. JOHNSON, Mgr.
Order of P«Uic«dM.
WKJTT VIRGINIA
At Rule* hrWI in the <» tHftor nf the i ir
in it « ouit nf McKowrll County, on the flrat
Monday in Ihcember IMS.
4 llie M<«ote.
n»iitif. 1
n. In flMMrrr
J. K
f | | |
The '>h)frt <4 thi« «il i« to nhltin from the
Defendant by I he Plaintiff a divorce
A VIN< IflO MATRIMONII
Ind it am«e»»i»W frtwn an aMdarit now on Ale
with It* in thi« <'»uae. that the PlaTntiff
>va* rnarte ri11ifent warrh fo» the Defendant in
»det that «he mitht have til* pmww in thta
-aw eon1 upon him hut <he ha* been unable to
iwnttli %ny information aa W» the IXendaat'a
whereabout*. it k» therrfore otdeied that the
aid Iirfendant do antear at the < lerk'« (HTloe "t
>he «"iiruit Court nf Mct»nwell <ounty. within
f»e month from the date nf the Ar«t publication
4 thi« order, and do what ia aacnaiy to pro.
teet hi* interest herein
And it iafaither ordered that m copy of thta
TTder he publiahed fmrm a week for four aqore «a
re week* la «*ae newspaper published la M«v
I h.well « oanty and that a copy "f the aamr be
leMted at the front d<«w nf the < oart Hooae nf
M<-l>owel|4 oanty lor twenty daya before decree
ia rendried
% l opy Ti ate:
A H *MPTO*f. ORAT, I deputy
'or W HaitMhH* Payne <lerk.
vit-it S. R. t'a*V». P. U |
ORDER OF PUBLICATION.
WKHT Vimi!>lA
At hlk* 'Vfl't iMkwnf the rlf
<~mii «•< Milt of y.fv.wrll I <mntf om tW fir at If on
<1ay t* llw»ni>>f, l»1t.
Juki R Birkimi
Plaintiff.
ra ; la ckMtvrr
Ktlm M Ri< hi**>n.
IMnnUm
TV nktrc< nf 1 hi« aaH it In nM«l« finm t he rV
Mklaiit by Ikr ■ itttn»e»
A ITlNi nil MATRIMONII
kmIM fi.na oa mm nn Sir
•Itklkr p«(m t» Ikki raanr. tktl Die iMrtxl
ant :• a n tv ieafcV nt nf the Rtate if WH ▼!»
rtmt. H la therefore milwwl that the «M <te
<-f rwtaH An aptw-ar a* the (Kl> e nf the
(>wtl I <mrt «f Mrflmrell Cnrnntf within one
mrmis frni the date nf the lr*t ^iMvalln* of
'Ma onlet ami 4o what to ner» »ot> In yrntert
her intereat toi»la
AnHH W further iterteiert that a enpf of t Ma
T^®er he ^thftahe^ n^nee a iee^R S^ntr
Iff week* ta »)— n» ■ ^»>»r inMliM la M<
Itnerll < ««alf »nri thai a of the aaate tie
ftnated at the frrynt 1V10* i4 the enart hnnae nf
Mr ftowel' I 'riaaly forjl wenty tofiiii ihmi
A i-nyy TMe;
» N4MPTON ORAY. fleunty
fneW MnrhrMge Payne, t lerh
J ■ Mtk. V «
Notice to Tike Depositions
r»t || %f*Alf CAKTKR:
Take aitlee that «• t*e 17vh Aay nf pee
llll at the lav nR*e nf Tana. L R«pni la the
>n«a of Klathall la McDnatll 0»„ Weal T'r
data, he twee* the hart of • nVlne* 4. M . aawt
4 n'eWwfc W M . nf that 4ay. I ahaJi >n ■ aea* Ir
take A^nafUrwenf myaetf arwt nthera. to he ratol
ta tiMiw 'a af >ihi»la aomtofa aaMla efcae
nary aMMllac la the OtaH rvtart nf Me Dt. net I
. naatt and Mate <4 Wat Vu«iaia. a ahMd I ant
ftlalntiff and f<m aee tih a<ant. and If fmae any
rwaae the taklnc flf aaM <V»nMtktaa to ant nrwtt
iat n»a»t na that <tay. or • (ji'iaiaMni i 4. If they to
an< uwflttm — that Aay the tnktt^ «f aaM -to, ♦
laltmaa. win to iilliiri I fwn <lay to Aa*. at
THE
Cases Surgical and
Medical Treated at
Reasonable Rates.
KFFICI K N T S T A K K
Phone Excelsior Drag Company
Kimball, West Va.
F. E. BRYANT
The only Registered Pharmacist in Anawa't
HIS MOTTO: "Fresk Drugs and Polite Accomodations"
Drag* Medicines Toilet Articles. Sodas, Tobacco aid Cigars
Ana wait, W. V.
W II. COHlt'K Drag Stare, 442 Raleifk Stre«t
IDWARD 8 BUILDINO
BM'KFIKM). W. VA.
iVunp'f'f l,inf>n( l>fnori*<' Snn-lri«*. nn>l T'»iM
tirl«i Whm in Bli»Arl<l rail w> »t <u». Only fivr minotiii walk front
(he railn*! lUtinn. Kntia at |)m> f«*int.
IS ALMOST HERE
If yon are in need of good
We are headquarters for this line of work
The McDowell Times Printing Co.
rui a KEYSTONE, V. VA.

xml | txt