OCR Interpretation


Wheeling register. [volume] (Wheeling, W. Va.) 1878-1935, December 24, 1878, Image 3

Image and text provided by West Virginia University

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86092518/1878-12-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I ATTORNEYS.
I ROBERT WHITE,
^vnomoy At La*w,
1 HiinilMt, W VA.
I mil" Attorney Uiiteml i ORlr?, (hMo).
I iii*>
I Ki ,1 (OtHIUN. J. >. CtX'Ha
I COCHRAN & COCHRAN,
I Aitoi-uuya at Law
3 KMU lUAPUNB ^TKKKT,
' ,,l,i WIIKKUNU. W. VA
GUY R. C. ALLEN,
j AUoruoy At Liaw,
| No I.V.'< ii teiiNK STBBkrr,
j WIIKKIINU, W VA
DENIS 0 KEEFFE,
J Attornoy At Ijmw,
| Nit ll.Ui I'll A IT INC 8TKKKT.
i,i. t. WIIKKUNU, W VA
I GEORGE P. LINCH,
I Alioiuoy At Liaw,
j ii.ii. k. Jjh> i lumNi; Sthkkt,
j ,.'ll I U.iw BaiMIn^ ItiMiiu No. 1,
j i.n 'all WIIKKI.INfl, W. VA
DANIEL LAMB,
Attmnoy At Liaw,
N<> I:IIH MAHKKT SIKKKT,
(liver l ily Hunk.)
untie WUKKJ.INO, W. VA
J. DALLAS EWING,
Altoruoy At Liaw,
No. I.I T? I.I ITII tfTHKBT.
,| ... Wll KKI.INli, VV. VA
W. H. HEARNE,
I
Altoi iioy at Xiaw,
(mile* wltli l>?iiicl I.aiul),
|ll> M IKK KT SlKt.tr. (uKfll'K UP .stAIKKi
iiiiM i Ni) I.117 MAIN SIKPKT. VVHP.ki.ISII
li mine, iiVIMlX lilt jlllillK, W tltllilltflll
I' mm*-.
BANKS.
> li I ionit I I in nk
i?K VVKST VIlt<11NI I
4 It'll tl MJ4MMMI
i 11< iv ,< i iii! t|l'|hi.|| lltll'io.1 | .111.i i
t i I?. |. . ii- \ .1. s mi'I Ili|l? .|i - ihi111. .I. K
III l? ..1.)lit .111 I nulil I iilli l Ill>11 <4 Unfit.- I
k i mi Kill |iiiH'i i 'l? |>r<>1111.|l> IVIIllllul.
una n>it.->
I l 11)11 It) II IX, I w I till II K I IN Kit,
\ii11?i k I.nil i, I'll \ S Tmin,
i: v\ ll wiiii, I X Hi iih\itii,
I iV I >1.1.) II 1 V . V| 1*1 'I I 'M h .
i v mi s M vxvvi- 1.1.. ri. M.li ni
l'i\fllll ll??*4k Itllllk
I It'll II. .... NJIHMHI
I I X 111 I 11 k III SlIH Klllll.llf.lt*, >|i?l 1441.
Mi Ituil. in,.-. Is In (lir liliilurii ill ll
'I Ii.iiiU N.iliuiinl llulik. mi I ili Id <*ul
u .is ' .ni*iiii trial |mi|m'| niul lilllnul i \cliiiii)i
i . 11 It I I I" (III ON Sl'M I VI. HKI-nsI rs
. ii. . ii.iiis uui<l? mi nil potnlN mmI |tntcwi
I i i (>i I \ 11 - in i i ( < I VmiiiiiiI- nl I ut n (. i> hi
I . I- - turn ...in it. .1. SluckhiiKlen I in I l?*
. H .1 n. ..I'll... In III, i i .li -.111111 |i >11 nl ll
Mil III. it lilt- lis iii N ill |< Dial liilllVs,
iniarnncs:
I N V t Ni K, KlV'l 1. VIIUIIIJN.
I .- I'ii ni ns. in in)..iu> H. mi il,
III SI! 1 Will 111 S 11 "UK II KIM KM.
I It'll I H I *. ll. Ill I4.IX,
W 'I ill I I Mill 4 11.
I \ X 1 Ni I I'KKnlKKN I.
\ W I I. VI ' 111 IN", VlCK PKRIIDKST.
lullS I JuNKm I'l'illili mi
Bank of the Ohio Valle
m i i.-sm in ni);
I'iii-it IN it I iouu I Itniili,
IlK w III I.I.ISii
4 11*1 I'll
IllllS' K IIU | -|-I IHI.-IHf.M
W ,\| II .-I \| I*? ?N V|I I I'HiMhlNT.
\| ni'clviil ?>n |h'|H?it.
lii>' i mi >! lit I ili-i?i?ii-.
lit i - i 11 - -1 nil lllCM roll* 11 ii I- 1 -VI
I'lui |>111- i mill n-! I >
Mill" lulls
I IIS K Il -I t-IKII \\ -I II Simi-h-IS,
I > ",l I: ii i-i - loii > I ll-'HitU
4 v Ii HVIN, Hum M Ii VHI'I H
I I 11 I >. I . \\ VI \ 111 I I,
A M \ I-11Ii
I llilil V |l \ M - I t-IIU.ll
WINES AND LIQUORS.
< \\ ci.rv tV iiw< >.,
I>i tilli'tn, lni|-irli i> til-1 li-nlor* in
foreign and Domestic Winf
I li<l olW A Nil lilt VNIlY,
Urns, Cordials and Whiskies,
No. Ills M tiN siHi.ir,
?- ? * HIIIMIxi W Yl
4 . I ? >. II. I'AUliS,
PORK PACKER,
\M? I'l'hl'K OK TIIN
Moss Ruse Brand of S. C. MEAT!
Willi I.INO. \\ XA.
CHEAPEST DRY GOODS HOUS
IN rilK I ITY AT
No. 2337 Cliapline Street.
it li!.i\ !.? f 1111*1 in I'll*llt'isN Minvtv r\r
't ij?ii..ii in llotiHckri HlHl I-mini}' I'
t ni the i'ii. I n-t t I'llHt*
' i 'i-i s , | , \?n| ii111?i111>. hltM? lit
' I lilli- II licit . Ii. . N. *? Hint III |Vllt> p
i I I 1 mi. ,i * I. i 41 iiittlnttli* 1|( MM
i' ill |.|M|H?lli'?ll I'M 11 Hi??! W
I? HI N I Mil I.I l(.
?>|.| U- No. |?LI7 t'lin|*1 lsi?k Mire!.
IMPORTANT FACTS
ABOUT BAKING POWDERS.
I?r. Mull. UotcriiiiM'Ml I'lini
N. i> l'\|Mlsi||l( ill III!' .Sl'il'lllill
t nirriraii. IliiltiiiK l*i?a?l?'r
mliilli'iainl ailli Iknriil iliw
Miillr I.mill. IiimiIiiIiIi* l*l?o
|>lialr 1.1 iii!*, *\<\ Hi' iiiiIiIImIii
an mial>NiM of soiui'. Itii'li??l4n
M'utiiI Mtlil in ilils marki'l. i
aliifii (tin in \ 111in i* UM'il i
"kII I to ri'iliii'o ilii' iwl. ?HI
aaki'ai'lira|M*rarll!'lr. Tin* m
"I lIll's!* |iuHili rN is I'i'riaiii I
|m'imIin*!' 4 ?iisii|?atlon. I4>m|ii'|
nI.i, tip. Or. Mull, a liilr nvwr
i) t aiiili'iiiuiiiK llit'M* |M?i?*oiioi
'umli'iit. waiial.l i-oauiii'iii
II a i? i it g I'iihiUtm, |?ro|M>rl
ai.Tili'. as mint riili'itl. criiiioiii
?al anil a lioli'MHiir. I.4M?4!
I IS I A m s F.\4 F.I.NIO
ii iiii\4? roil i)i:ii iiiiiii
ilifsi' tttiiiliiioiis. Ii I'oiilali
?al| |iuri' iiiati'i'ial. |tr?|M'r
<'aiii|M?iiiii|i'i|. r.ti'i't ?'\|?!'rli'iit
lias oroi i ll ii |o l?i> riii' lii-sl Hal
' U INiaili'r in tin* marki'l. 4*
??r llai' lAi'i'lsiorl Sola l?3 ll
' si tlralrrs.
Tin-: m io i ii-i'M
I .Eiiin I*. vt I. is air Kt.nl. .I iiliiintl a* Intiii *
> laiti' l.- Tlir maiiuia. iiiiyi utakoa law |>
1,1 a hi-< lii-uii man rialt fl* j*?>r idiimui
I - ' |irir<" fur n i?umiii<>u? article, met I
* l.ill iMslilctt I w
I'ofeaii, IjiMt tUOo'n
? N? I I -It .K li AKINt. |tl\VI>i K ami >un r
ri?l iu Harm Alum ..r i>)?|asUia. A*k (or
'* 'III liy till' lout ilt-illi |>. IIII4
4IIOIJV4 KICK.
Ki \ HFKt M KKt KIVKIi PlREi'T KR<
JA f i linrl. 'tnii, in tturv ?u>i lt>T sale l>v
M REIl.l.l.
I KM an.I nil Main sirtal
TllAVftXkW*' UU1UL
The follow lug guide U made ui> on Wheeling
Ume:
DWAtrvnor tkain*.
a. m. a. m ft M. rr m.
B AO. H. K .... ?;*> 10:34 6:M
| Conma Ohio DlV 8 Mi 1.101 11:14 i
-i ' a.m.
W. P. <1 B. DlV I 5:66 1:25 6 OP| 6.00
ciev A pitu? otiWiarUw 6 07j
PC A 81. I 7 07 **4 47 HIT'
a m i- m ft m. r. m
B. A U. K. K. I V.U') 6.00 HO:.70
u Central Ohio Wr... I II :SS 12:10*1 6 -0
* m
W. P. A B. DIv 10:80 6;|ul H ?*r- C. V.*
o. m. 1a. m
I lev. A PUD i U.A'i r>:h>, 6 JO 7;27|
P. C A HI. 1. t ? IC 11:32' 7 V> )
I * i'rhuUtlphU Aeuoiniuodatli.ji- Thla truln only
run* between Wheeling TrlidclphW
' f Dally uieept Sunday- Newark AivMtmniMlu
| lion.
jstenlieuville Aeeouiuiodatiou Thin trnln
dining the <1h> |m>? * baekuaril mot fnruard be
I a cell Martin* Perry ami liellalrc. sl<>|i|.tug
? lien re?|ulrr<l at Ohertitan llou?e, .Klnniille,
Weat Wheelingtta?ltiravel lltll
I:LM <-ho\ I: K hi.HOII>.
/ \N' AND \PTP.R PKII) V V. I'K? KMHKK 1!.
1 " f 1*78, t-aiv will run on the Wheeling nnii
[ Kim timet* railroad u>? follow*.
I I.rate Wheeling l.tave Maui in '?.
7:35 t lt'i 7:10 I It)
U.tX) o.iW t?;tt? e M
lt?:8.'i I 6:Y. 10:.in * <>0
II .0 a Jl II :'i"i H
I: |.t t 1). 1.7 i 1:20 11:70
2.1.7 2:1.
Alt extra ear Mill leave the ill) nit Sunday
morning uller ehnri h aetvlee*.
[ Pur till! Keiti'ter |
DON'T FOUUhlT Til hi C711I I.DHPIN
To Old Haul* Claua.
MY OMill|.?:.
Don l forget the little children.
Thla inert) ClirDluta* eye
Poreunily, toy*, ami neatniw,
They extavt to rel et n
ItrliiK a pirltiro lunik tor tmiuio,
Hrli.g tlu) l iiuiiili.il,
tlrtiiu Tutu it Imiw hikI arrow
iiiitiK -loltlt u lop ami tuilt.
\\ (ml u( Hi.iso littlr <lillili.li '
I lium' uniiKbly Kil ls hikI Imys
\N liu illsulieyM tlioir prrmils
Arc tlioy !< lutv< in. 1'iys'
( ' sjiuiii i inns Iihio uioroy,
I ho IniVn iiiuI Kill" will Iit I
I n ho kin.I Mini K' lillo olill.troll,
If > 011 w mi l |in?s lli. in hi
I ?lit'I I.iIkoI llioliltlorli||.|ioli
Tliov imi I sloop mtiiti.l t<> iiIkIH,
TIi.'v twi st mi.I turn iiiiooHsIng
XV IsliillK lol IIIoruiliK liullt
I'toiiso Imst.-n ilowrii tlio olillllilo) .
XXilli toys ol nil klu.ls niioor
X ii<1 Hatilrt 'lull* roinotnliur.
i lirisliiutxooiuen hut ouoo n tour
>
?. TIIK YOl IIIKA.
i
Out* uf Huh I ngn-soll's Tlioorins
I'll I to tin* Ti-hI.
Nut long sineo, says i Situ, llit*
following lit turn lieu uf lloh lngoisoll
wont tiiir mil mi* of tin* |>ii|M'is:
O < 'ul.l lol lllgOIHIlll rtllVH III' kt'OpS H
ponkot *1 h h ik in un 0|i"U 11 in wor, ami his
a oli il<li on Kiiniii I linlp ilinuiNol vna i. >iii.'i iot
* w Iioii tlioy ttiiiit it. " I'liov out ttlion
tlioy want to; tiny may hIi-oii all.I;i\ n
tliot I'linoHo, ami .sit up all night if tlioy :
It'Miii'. i iluii't try lu oiiortu llioin, I
lu toi pimirsli, iievir hoi ill I. 'I'lio v Imy
lliuir own olutlioH, ami arc iiuihIoih uf
tltetllHflvt'M.".
A gontlonuin living on Marshal stroot
w tin lian a l?oy that im full as kilti'iiy an
his fnlhor, io.pI tin artinlnan.I pmnloioil
ih'oply. Ilo know that Cnlum l lugor"
null wan a hiiooohh al raising ohililn ii
in thn way tlioy hIiuiiIiIuu, ami ho
l"' thought ho wuulil try it . Tlio hut ha.I
oa natal hiin ounaiiloralilo tiumivuiuv,
ami lie nun In up his niimi that ho iunl
i, nut troutoiI lilt; huy right; ho ho oallo.l
>.| tho Imy in front Iho Htroot, whom ho was
putting Hull Huapun a lamp I'ust iuur.h r
" in hoo tlio hlliip-lightor oliuili it, ami sai.l
tu him:
"My mill, I havu tlooiiioil tu u<lupt a i
ilifforotil oouiho with von. llnmtnforo ,
I havo hooii oaroful annul giving you
iikiiiov, ami liavo waulo.l tu know whom
otory oont wont tu, ami my Hitporvisiuii
Kr, hua mi iluiiht hoo11 uuiioving l? yuit
\..w, I am going tuloavo tuv puokot huuk
in tho huroait ilrawor, with plenty uf
Y in..not in it. ami yuit aro at hhorty tu iiho
all t.oi want without asking ino. i want
von tu Imy any thing yuit iloaim, l.uv
vuttruwit oluthoa, ami tu for i as though
ii tlio mutiny was vuiiih{ ami that toil IiipI
I not got tuaoouniit fur it. Jm?t malut yoin
1 m il at huino now, ami try ami havo a
j goo'l limn."
I Tlio lary looko.l at tho u|<l gontloiiiau, j
j pul hia hum! lu his hna<i as though ho .
j iiit'I "got Tin Miirn,"iiiuI wont oiitluHou
j tho lamp lightor oliuih thai soft soap.
I ho uoxt ilay tho atom paront wont out
into thooniintrv, shooting,ami rotnmo.I
hi tho iiiiiluight train lliroo ilaxa latoi
lloopono.l tlio i|iair with a latoh kfv,
amiastraugo yoiluw ilog grahhoil him hv
tho fllaiw uf his piiiita ami shook him,
? he Haiti, "like lite HHIII ''
'I'Im1 linn Inn kftl and elm wet I until tlit< !
son ranm (lowii iu hit iii^hl shiit ami
railed liim till". ||?- told his father In'
j hail hit|i|(iit tliut dug of u Hremuii Imrll,
and it was probably tlm best tint.' bar
' lmiii that hail la-eh made this season
' ' Hi* Httiil tin* tiri'iiiiiii had told him In*
'I | 1*1 tit Id liml n mail that wanted that kind
it! a ili
Tim part ill tiaik nil his (units (what
tlm di>({ had int| removedI, and in tliehall
In* Htllliihlcil over a hiivli hark i unoe
tlm Imiv nad hmiifht nt an Indian lor ?' ?,
and an itrin\ musket with mi inni rain
rud it'll diivt ii iritin tlmiiirimr. Mm Ihi\ '
"" had paiil $ti fur tlint. I ft* hud alau huunht 1
himself hii ovrreout with a sealskin ro| ,
laraml mils, und a complete untlit uf ,
ealmo shu ts ami silk stm hm^s.
J ii his i*ihtin tlm parents luuiul tin*
I inarhlr t u| i uf a soda fountain, a wheel
? harrow and slmlltilli'd with all kinds ..f i
canned umut, preserves and ruekers.
< ami ii harrid uf apples. A wull tent ami
i ?i\|??irs of hUnkels t*i*r? rolled up trad v
E fur rmnpinn olit, and Ii buckskin shirt
ami a pair uf eurdtiro) pants lay on tin
la d, ready fur piillinu mi. Six lisli
(lulcs ami a Iwski'tlul uf tish-liims were j
read* liti business, ami an oyster can
r\ 1 lull utyruhwuiuis fur hilit Writ'Sijlllmi I
r> ! iii^ iill tin* wash stand. I'Im old motile*
)M'j ; man looked tin! lay-out over, looked at
11 Ids (MN'ket-lHiuk ill the bureau drawl i. i
as eiuptv as a ivutfibuli"ii-hu\. ami
" ?aid
"Nuuiitf man. tlm times havi'lieon too
Hush. We will now return to spivie
f basis. \\ lien von waul niuimv euiim to
me and I willnive you a iiiekel. ami you
will tell me what von intend to buy with
- i'll ......... , \ .iii llt'tll lilt '.' '
||? ' II, ??r i ii witim
le And now |lull man stand* around,
m, from lli?' i ll? . is ..I lit.- encounter with
II, the \cl|t>w ?l?nr. ami Hake every man
?r- w hm-a letter will reach Boh, (ntreisoll
m liesavs h*1 w ill kill Inprsoll, if it i* the
Ig la>l noble net Ii. .'vol a. compiisho
II
II To Consumptive*.
' i 1 Tin* advertiser. it retired physician,
**' halving pro\ idciitially discovered while
1? n Medn al Missiomti > in SnitluTii V*ia,
I'* a v?-r\ siiui.it' see* table remedy loi the
I*" >|y Mini permanent run' of i >nisunif
H /ion, Asthma. Bronchitis, Catarrh, uml
i** all throat ami lunaatlh'ctioiis?-mImi a jhisU
itivc ami radical s|m-? ifit tor Nervous I
hilily, I'rciuatiiiv Ihvav and Nmous
' Complaints, feels it his duty to make it
H know n to his suffering fellows. A t uI*
ateti l?v this motive, tie will cheerfully
send (free of ehanre' to all who desire ii.
Ij the receipt for preparing and full dirccti..us
for sueetssstullv Usim,' thisprovih"
dent uily ?li-sow-rot reined v. Those
>* who wish to avail theniMifves 01 the
<* hemtitsfi this discovery, without cost,
ran do so by return mail, hy ad dressing
1 with stamp,
I >K (hi VKI KS 1*. MiRSHAl I..
*n* No. 3d Niagara St., Buffalo, N. Y.
he < A Uard.
To all w ho are suffering from the error*
and indiscretions of youth, nervous
1 weakness, early decay, loss of mauinssl,
siL 1 Ac., T will send A recipe that will cure
- you, ? rkk or cm amok. Thia great remedy
was di*-overed hya ntiaskuiarv in Mouth
,M America. Send a self-* ki rawed envelope
hit lie kcv. Joseph T. Jninan. Station 1>.
l Bible House, New York City.
THE WHEJ
J FAST IIORSIW.
ROBERT BONNER'S UNIQUE AND WONDERfUL
STABLE.
The Foremost Collection ofTrotting Horses
in the Wotld?Edwin Forrest, Dexter,
Music, John Taylor, Startle?Scores
of Nortel Which Can Trot in
Less than 2:20.
Kn.iii tl,e'I'mi, Klrld end Km m
The greatest collection of rood horses
ill the world belongs to Mr. Itohert
| Ileum r. There are now in his stable,
I Went Fifty-fifth street, near Fifth nvetine,
tea horses, every olio u( which,
with n single exception, ha* trotted in
2:20or better. The exception in Mamie j
i It., by I'M ward Fveretl, dam St. I.aw|
reuee .Maid, one of a pair driven several |
years liy Commodore Vatuleibill. She
is a diminutive specimen of horse Mesh,
standing hut 14.1. I'nquestienahly site
is tin- fastest trotter in the world of her I
| size. She has pulled a wagon a mile on I
a thiou-yunrlcr track in 2;2dj, and bus '
1 been timed a mile in harness in 2:21 J.
She is fairly living on the road now,
and Mr. .A Hie llotiiier does not hesitate
| to hrush with uiiythiug that will accept .
his challenge; and well he may, for she
. has shown u quarter in 2,2j seconds.
She wears a Iti-oz. shoe.
Kdwin Forrest, the phenoinelial trotter,
towers like a giant, in size aliove the
little inure. Nowhere, uiuoiig first class
t liuoMi l.?. ioiiit.l .i miiilriiwl an mIkiIt. I
1 li yoin, > nil in IVIIIIU ? t UVI ra
tug in all its features. Tim Ismutiful
I bay, as he Iihh Ihmmi appropriate! \ called,
I is a fraction nvcrsixtecu bauds; Ids bead
| denotes intelligence, (lie brain being pro
| ininent. 11 is only defeat in the l irmnKViitral
< in nit wan at I'tiea, client In- wan
not allowcd to win. At Hurtlord l orrcsl
| trotted an exhibition mile in-:I41, ami ,
[ in the repeat went to tlie lialf-inilo post
I in 1:ftt|, where mi other home him yet
| ((one in a race. Along the back at retch |
j eompeteiit critics sav lie trotted a two I
ininnte unit, lie left his feel, anil (ireen I
pulled 111111 up and came home at 11in
case, having made two break a. in -: lii. !
I Those w ho have carefully watched the |
career of lOdwiu I orreal are eoiilideiil |
that he is the peer of any Imme in the '
world that if lie meets with no ucci- '
dents he will trot >? mile next year in
2:PJ, or possible'J:In Mr. Homier is '
driving him on the road in pound shoes j
forward and in hall pound shoes behind.
Hexter. by Ifvsdyk's Ilaiiibletoniau, |
dam by Amerieaii Star, is twenty years |
old. lie attracts, if possible, more, at- |
tciilioii in Mr. Ifonner's stable than Ivl I
win horrent, lie was the lirst Imrsc to i
(lot in J:171, his present record, and he
wastlie idol ot the public so long thai
the greatest desire is made manifest to
look upon him in retirement. Had lie !
been kept on the track he would have j
heaten - It In his iact'against Lilian '
\ I lei i and running mate lie was timed a i
mile in *.':IU. At Prospect Park Mr. '
lloiiuer drove Hexter to toad wagon,
weight '.'III pounds, a mile in 11, a
pelf<>imalice which has never been
equaled The once white-faced king of
the turf is as young, to all appearances, i
as a si x year old. He is as play ful, as i
vigorous, ami as lull of life as when lie |
made his farewell how to the pub- J
lie at < hieago. Vlllioiigh he looks at
tlit) timid in such a way as to irigliten 1
them, lie is an allis'tioiiate horse. lie |
is loud of hisdaily attendants, and eyes j
with lender appreciation llm hand
which oilers him a niece ot carrot or a |
lump ot sugar. \|r. Homier was not
set ii on the load for neatly a vear until i
oil last Thanksgiving I 'ay, and then he |
rode out la-hind Hester. It is his ens '
loin to drive the w hite-lnggeil gelding in j
the morning, and Kdw iu Korrest in the
llflel llooli.
Willi so many star perlormers to
choose from, Mi Houner eau make sev
eral last teams; and, Imt for reasons of a
private nature ilia! are well understood,
lie would have made some public per
formaiiees the past slimmer and autumn,
lie tells IIS that he lias ridden faster behind
Music and (iraftoii to pole than
he evi l rode in his life. I his is saying
a great deal when we remember that
Startle has carried him a <|itartcr to read
wagon in seconds, Hexter u hail to
road wagon in I unW Hexter a mile to
road wagon in'J -1 j, and l.ady Palmer
and I'l.ithusli Maid two miles to road
wagon ui > ul| N"t one of these per
(nriuau.-fs has ever iiei-n e.piat.'.i iiv any
other i;e nth-man to r?'U?l wagon.
After liHikihK t li roii^fl i it in wonderful
rullrt-iion wr worn (rralilioil In lmttr Mr.
Itnuuer sat tiiiil pn.bahlv ne\t yeat in'
w < nilil Irl I In-1 it I >11< ? mt I'll In in I'lini'sl
ami two hi- three ni hi* teams lint. It
wi' mistake nut, liarlfuril will Ik> * leete.l
||> the theater nf IMwill Inr rest's
ili.xjilay.
'I In-re are thousands <>f wrll In ilu men |
in the isi.untry, fullntsinstir rmnI ridrm,
whn have In en trying t..r years In ip't '
a hni'ip \t liii h would snow Ilit-in a inili* 1
hi J.'JU. Tlii-v Inn i' spellt lummy ami |
I inn* in 11n* pursuit nl this iiliji'rt, ami 1
W lu ll nlll' ni till-Ill lilts Ik'I'II bUei'essful
In- lias looked ii | m lit liis In true as tin- |
yreatcsl Irrasiirr nf earth Hi' lias walk* j
ed inmnlU aiimiit; liis fi*l|t?w ereatiiies, |
ami w>>iits have fa i lei I to deserilie liis
happiness. V - mail In inn* is an rare
as in represent a small fortune. Mr.
Homier is a mail In la*envied. In liis
town stable In: lias tell -:'_M livers, ami j
at liis farm In- lias a seme ur more w liirli
i-itIn r have lii'ali'ii nr trive |>mniise
n| ilnint; sit at an l alry tiny, His marveloilsrnlli'iiinn
nf 11nttiTs rcrtuiulv makes i
Iiini IIn-fni'i'iimst mail riilrr nl this nr
any other aire.
Asthma and Distressing Gough (Jure.I.
M t mother was a in eat sulhrer from
A St It Ilia, |nl|).'ll, l nlll,I lint sleep, till
symptoms tieeamn \ t*i v alarming, slmit
lirealli, pains ami oppression. Ih
Sway tie's t'ninpniiml Syrup nt Wild
Cherry restore.! Iter In good health. II.
Meyer, grocer, fw.-veuteeitth ami Carpenter
streets, hhilmielpliiii.
I'llVSit I INS t'KOnVIVIKMI ir.
hr. Tlmiuas J. Hlmatls, Hoyerlown. ,
H.iks eniiiity, I'elin., writes: hi.
I Nuaviis's C..ui|Mniml Setup of Mild
! Clieiry I esteem very liigidv; lime Iks H j
selling ami recommending it to my pa
In tits for litany years, am) it hIw.ixn
prov es . fti. a. nms in obstinate ennglis,
hmuehial ami usthinatieul atlis timis ll
has ina.le some reinarkahle en res in this
see t mil, ami I outsider il the Is-st reinedv
u ith w liieli I am aeijuainted. Price,
, trial sixe, -.i i en Is a buttle. I at rye Sire,
jl, or six buttles fitr >t. Prepared itIy |
hy hr. Swayne ik Son. Philadelphia.
bti|?) hy all leading druggist*.
A Medicine Cheat for 115 Genoa
l'erhaps m> one in.sli.-ine i? so uui
vcrsall) reomre.l In ever\ln*i\ as a
gno<I cathartic. >w .iynr"> Tar nml s*r
supurilla I'ills an* |>rvpaiv.| expicssh
meet this necessity, l? iitj; comj?ose<l .>i
iniiclv vegetable ingredients, <>i which
!* m?ltylliti <>i Mandrake, J'ine Tree
Tar. Sarsajtarilla. Yellow I <? k. ami other
concentrated jiiin -i liter largely into
their e<mi |h wit ion, tin- w hole strength ?t
w liu h i? e\tra< ted on an entire!) new
principle. Tin) an' mild in their u|* r
atioii, produce no griping, ami art* trttli
a valuable purgative. aperient. anti-hil
> lions ami cathartic medicine. The)
stimulate the liver to health) action,
eleattse the utoinarh ami Ixovrisof all
impurities. ( units' si? k ami nervous
dyspepoia indigestion, bilious, inter
mitteiit. remit lent and congestive levers,
languor. drowsiness. aching wains in
the Itaek. heinl, slight t-hills, with
Hushes of heat, female irregularities,
ami for a Ihliottsami costive halm, m>
uiudiciue is oo prompt ami effectual as
I>r. Swavne's Tar and Sarsajiarilla I'ills.
Prpiwwl hv l?r. Swavne A Sou, I'hiladclpliia.
hire 2"? cents a lst\; rive
tsixe* si.tin Sold hy druggists.
Tiik voting man who took tip the collection
iu church the other sun lav,
when nothing but .Veent pieces were
foilheomiug. remarke.1 that it was a
neat hit of nickel plating - .Vrtr
Reyistn.
SLmG REGISTER, TUESD.
MI?tlol oe at Chrtatmaa-Tido.
The hanging uf thi* mint li'ti <i* in a taunt'
' wi u?urh frulic ami Ulighlei in the
Iioum. It is the rule that whoever is
< aught jauming under th mistletoe
bough must submit to lieing kissed tlu-n
auil there by whosoever chooses to
1 take that liberty. -As a bough usually
I bangs from the tenter of the ceiling,
spreading over u large apace, it follows
that tbero must lie much dodging or
ranch kissing; I am inclined to think i
there are both.
The origin of this uso of the iiiistlctoe
is not anown; hut we do know that
inure than I,#00 years ago, when the
glad stars sang together over the ;
manger in Bethlehem, ami wise men !
brought gifts of gold, frankincense and
invrrft to h young child in the peasant
mothers arms j.iigland was a chill, '
inist-rovered island, inhabited only by
savages, who wore garments of skins j
and lived in lints ol mud ami stone.
Among these savage Britcns there were '
pagan priest a called Druids. These I
' orients were a mysterious folk, who
lived in dense woods far away from
I other men, and who, in the gloomy
solitudes uf the forest, performed
strange secret eereiiiuiiies. The "sacred
grovea," as they Were called, were of
I oak: for the oak was a divine tree, uccurding
to (ho 1'ruiilital religion. I
Within these sacred groves the nriests,
it is recorded in history, ottered their |
sacrifices, and in some manner, not
now known they employed the mis- i
tletoe. But all mistletoe was not sacred
to the Druids. Thev would luivelioiie
hut that which clung the trunk
ami was nourished by the sup o| the
di\inn oak. To them the iipi>fe-tive
mistletoe, which modern hngland
uses so freely in her lioliduv festivities,
would he a worthlessami common
thing.
When in later centuries, liuglaud !
was taught llir Christian icligioii l?y
pilCst* w It" went thither f lull I Home,
this j ample, though professing a belief mi
Christ, retained many of their heathen
rites ami eiistoins changed from their
original meaning ami purpose. \i any
rub*, from tin- Jbuids has come tin i
modern usage of tin- mistletoe-hough, (
strangely j?r?*^*r\f?l in l?'.**tiviti?**4 which
i-oiiiiimliiuiale the birth of llim w hose i
pure worship destroys all heathen
superstitions. SI. .\n'/iiilit* i"i- Ihfiinhi^
Mr. iieucher bpoculutoM on liow Christ
Would bo Hocotvod on ilnrth iiow Ho |
Would Huceivo lifiii lit 111* ltou.se
A Christmas Talk. 1
"How would Christ he received u lie '
Were to eome Huniuini|iiired Mr. ! i
I let she l la>t lii^lil, .it tin I'lytliolllll ! J
|Uttver meeting. "MI|?J||isc,"he eoli : |
tillUeil, "lie w olu to come auHiil to |ireaeh. ; >
II lie were to pass IIiioiil'Ii New llaveli, i j
gel the e.Nilorneiiieiitol \ ale, ol I'linee I ,
toll, or of Amherst, tiieti would sav thai j 1
lie was all l ight Hut it lie l ame ii|> 1 1
iil<mi- ami wi'iv to pi into the I'reshvlc i
nan orllie laitheran eluin h, lie weitld In- 1 <
asked a number of tpieslioiis, and it lie i j
did not answer tliutii light lie would lie '
set aside, ami not one pulpit in live
would admit liliu. It lie were to go '
among the eiithusiaslie bodies of men | ,
ami ret use to kindle at a hymn, unravel
or a shout, he would be eottstdered | J
lukewarm by the hrethern. .suppose lie i
eat me to our houses ami were to sell I
those which would be the most agree i [
able, would lie go into (lie ministers'
houses? They arc su|i|iosed to be tie ! <"
elect, ami would lie fill*I in the eleel a j '
s|iiril of meekness, of spirituality or oi ,
sweetness of temper? I don't know but
that if lie Were to eoiue to iuv house I j
lie would he treated very well: hut I ji
should look well to iuv spirit, to mv ; >
thcuglbsifl knew lie were iniiiir, ami ,
while I should not be afraid to meet
llim I know that it would be a very I '
severe ordeal. I will not speak lor nth ,
ers of iuv brother ministers. This I n
know: When I leeatue heloii 11 e I i< I not j "
eoiue to the high priests ami the rabbis. J ['
lleeoi Id not be received by them then ,
Iteeause of |he owners oflheii spiritual i
life ami of their earthly ambition.'' Mi }
Uecelier eoneluded by all appeal to bis \
audience to avail Ihrmsclvcs of tins
( bristiuas season b> make a personal inipiirv
as to how they would reeeive !
Christ Himself were lie |o eoiue oil
earth, ami toso order their life that lliev ,
might say in all sincerity, "Come, Lord
Jesus, eoiue ipiiekly," *'
mm i:
1 O
A thlwiillil o|a|Nirtiiiill> In win a I<<1I1111< t u-i
1.nihil I tint ritnil i< <it. Class \, hi Sin Orleans
l iifxlin, Jniiiiik) II, IftTn l<<Ii Ii M..11II1I) I Iran I
IliR.
Louisiana State Lottery Company.! v
Till. ItiMllutliiii \vn? n-iriilniH Iiici>t|niruli I l>>
I la 1 * la'ainlaltin <|| I lai* >ii*lr fnl 1111 a 1 iiliuiiiil <a 1111 I
liit 1 l.ilili- |iiiriniM .. hi Inii, null a 1 11' 11111 1 f 1
HI Um.lim, In nlilrll 'I lulu ulniv :><1.1< I a lfn |4?* I
fit in I of ft mum ll? iirKlhl MunIo N11111 In r I a ill i | 1
) 11 lii 111 n ill laiki' | I - liiiiiillilv mi I In- mriiinl | I
Tlli'.ilrt* II 111' V it M-lili-nnr |Mis||rfi||i - I .lint at I
llir fnl Inn Ihk illilrlliiit inn:
Capital NtfO.OOO.
UMI urn I irkt lM lit I nn liiillnr* rm h. 11
Half TUk.t? ?l UU <
1 I?I ii)- mixM.
I ( rtjillal I'll/f fmum J
I rn|ilul I'rtm ...... in ,
I 1 ajillal Pri* urn ,
'? I'riMW nf W *?i.. .. um I
. 1'ii/i -1 if I i??i um j
'5i Prljuja of ?>i inum I 1
Inn I'i 1 /1 . 1 if I<? In DUO ,
AM) It urn nl "ii .... In um I .
'.ui I'll/.." ..f 51 lU.fMK) I
lum Prim ni in.. . In uu I .
A I I BOX IN I III 1.4 phur.n. I I
II Appi'iixliiiiiUni' I'ii/4-nof|!iui '.'Tim
ij Am ... .. I mi 1
? II*' , 1 J
1 n 1, prUoa, ommuiilliiR to Jim. nm | '
? ?>f tV?|Mi||.|illC Ufc? IIIlit j k
all |?n?liiilK lit |"?tntv to W li<oil a Miami nun |
|triit?ilioii wili Im |mi<|. 11
V k?|?1 i? atioii I*1 ato < lut>* *tioiiM only la: j
111 .i*(t i" |ii?' II41IIMI? tlici- in N'? \% 1 >j i< m*.
\\ ifttv. rl? Mil> mhIiioi full *>, tor fu*Hit r
into: mMlm. ot urn.I nlm to
M A It A lf Pit IN.
I* <? |t??\ li'.tj N? vv t M Irailh. I A
sii inn ( imixt ICxtraonliiiar) I'm* line* ah un
lrr tin- mi|m r\Moii au.l liiaii.tKt'lnciil .?l (m-io iiiI
i. t Ii. anni(anl uit?l Jul??*l \ l-i:l>.
.t.i
PAINTS A. BUILDERS SUPPLIES 1 '
11 IsADQl'A HT Hats
r..?
Builders' Supplies!
PmIiiIh,
UIwh,
SnmII.
IKmiix
Itliiulu, dr.
HANES, WILSON & CO,
novl3 Ul.S MAIS HTRKKT. J|
"KEEKP OUT THE COLO!"
c ?ill ?n< n<l |>r.tin|>tiy l?i ?rtl?n l<>r
lM CiLA/IXJ !
I'RH M MmI'KKATK.
HANES, WILSON & CO,
UlA M \ IS STREET.
DENTIST8.
tibi H Morrl" li_ l> S. A. N Jamil. I> I< ! .
Ur. L. E. ivi.iuu.
Ort. Morris, Jarrett & Coburn.
i?tSTWTS.
li:i MiKkkT SttkCT. WKAUIXd, W V1 j
l.i'iut I NUn>u??iii.li ii>? u*-l fur tb? r?in- (
cv> F ur* turn ul Te> tb. Killiui ai. 1
ibr Natural Ti*lh a ! !? < lain Artlfl. U1 Tn ia
I ?Uarailkvt. Ail (KluiuUlitnUI.Uii tffive
J.n.uii'l alien liou. t >?rv opt ? d?) 11. I l.i.l.i
A lo.ly in alumiaiuv * htu J?-*irvl i|i|>c
BUY YOUR 006 COLLARS
AT
West Ve. Stencil end Seel Works,
Ml 1731 MARKET STREET
j The only (*** ui Ui.> lily ?hrr e you ran r?t
your name ttaiaprU ou lb? collar* jautO
AT MO LINING, DEOEMI
FOR SALE.
TIIUSTBXI'S MAIjB
or THK
SuDirside Vineyard!
By vlrtua ui a davd of Hurt uiaJw L.) Chrlatlau
Frank and Wllhelmlna, hi* wife, to the under
tljriied tnutec, dated the loth day or March I87.'?,
and of record In the Clerk* office of lh? I'ounly
Court of Ohio county, West Virginia, In deed ol
truii txiok No 8. inwcs.oI. Ari and 3ftt.1 will, on
SATl'HDAY, THEJOTH UAY OF DBCKMBEK,
1 h7b. Im'uIiiuIiik at lu o'clock a. M , of ?ald day. at
the front door of the Court House of Ohio coooty
ill the city of \\ heellliK. Mill at public auction
the follow ma desert I au real estate lyiua mid
being in said eouill) ol Ohio ill the State of W cat
Virginia thai is to say u piece or lutrrultif land
altuated on the north aide of the count) mil. it
being a i01 It of what is known a? the till III!)side
Vineyard, In Mild county and State, bounded us
follows, vlt: Heiriuuiua ?' a stake nil the liotth
kh of mid county mud mm the north went
cornerof lot It it ill la red one I. dlvUlon 1 till
which M ll I onttiMin rualdea, and on tin bank
of iieorge's run limin e n W1, K 8t)0 UUpuhs> to
a stake llielieu S 7j'4 h. I.'7t> lUUpole* to a stak'
them e N O. K *.i |Milea to a stake, tnem e K E.
IJ 7.' tun |?>l.s to u slake; Jthenca UU1, E" lit 7f> I DO
(ados to a stake, then V . 1 E lit V IQU pole* to a
stake ou the dividing line between the estate of
Joseph Caldwell, deeeosrd, and Z Jacoli, now
distatel; thence N eft 7-' 100 |siles to a
slolte In said dividing line; tin lice H lit \V
iia Ml luo|io|c-s tou stake, thelo e h ii'.E. 17 an llin
isiles to u stake; tbeliee S. r*J1 ? I. IJ lit lull poles
to a stake; Ihenir S. !, K II wt-IIW point to the
place of beginning containing IJtf aereaof land,
exeeiiiing from the ahotu certain |atr< els thereof
heretofore sold and lolivejed to I' < a 11 ^ I to 11.
i hrist Meeker. E'rlcl* Becker. C Hchicertfcrger.
David Acker. I. tturgc, I. Jaekaon, P. (tvub, N.
Bts ker. t' itehwerlfeno r and Mallns E'-ggcr, l>y
deed* of sail 1 |atrt> of the find pail dnlj m opth u
in the Clerk's ortme of the County Conn of s.ih|
I dif.i county. In deed book No Vs. jsigcsjl, LI
at's?, SOU. 41 it. j*J and .Mil ami in tin d tiook'Nn
.v.I. |siaes las, I'm! ami deed hook No t.l page III.
Tt.it ws of Sci.i. One third, or as much more
of the piircluutc money gstlm iiuteliusermu) < led
lo |mi) lu citsii, and the r. s|tfuc In one and tun
' ury 'r,a.i tliaiilut' Mill* lltt* 1 *11 ft'llllHI ( IlllfiVt*
fti- nutou ultli uooiirll) Id !? ii|i|iriiv?'l by Ilio
truMoo (,,r |!ii* miIiI ili fi'irr'l Insiullmout- |.ii)
ulilo In ihid > r>ir iiihI two > i nr? n ?(.i'< ll vol v tii.m
till'(III) III Mill', II ill) illli.'r I'M (mill Mllil illi). Illll
Ik ii in* x in*]'liiu hi i ill*.
nnrt J \ NIK# l?. HOC Kits Trimliv.
< oniniinsiomus niiii:
?Ol ?
Manw' Drowory, itoo.
A Chance to Buy Cheap Lots.
in ilio miiiii< 11>111 Court i>( Wluoliiiif:
L'lirioliun lliii k Ii. vvIiukiiok,
\ k.
Mutuuroiliu Mini". mliiiiiiUlntlrlx of l).iti<i Nfuui,
ilih'oiiki'il, iiihI olln rix
i iiamckkv.
IIiii iliiiltrxlxiu <1 k|Hti*l Coin ill ikkIoIU'Ik
Iii'H'Ii) ulvo iiotli v Hull lu ilrliiri'iif ilio uiillior
i i \ vink'il in ilii'iu I * \ ii ili in made ) >' Mill)
i Hurl on ilio 1st i in) of i iitulior, i his, ilu \ will
mi
rmnisnay, the urn hay <?f i>i:< . n;*,
CoilllllriU'lliK hi 1" ii'rloi'l. i >i , mi'|| oil lii
piowi-.to in- k'.l'l In ili" i u> oi WliuvliiiK,
Ivi'mi \ iij?ii.i.i.ni \lu.i- Hii w>' v. ui |iiiiiln .tin
ili hi, In ili" IhkIii'-I Hint l"'-l lilil'lor, ilio r. ui i
lull' of wlllrli Hiivi'l Miiii ili ri'.iwil illi'il, ki'I/i i|
ill I JtOKM'?t i I III Mil I III' |ll.'IU III III III Illll
imIiiIiiK iiIioiiI (no iiiiiI olio Imll in i'i'k, on uliiili
mill l?mli| Mhum li.nl Ills rt'-iili'iiiv unit luowi ly
II II.i' lillli* of III*, ilinlll, ii Ii ii'li ii ii" run 11'J i'il I"
ilin lu olio t rim/. Hi'Kiht iiiiiI ii ilo. In ili i 'l
luii.I M.oi'li in I* , .mil lion of nvor-l lit Ilia
1. rl>'? Ollll I' III i iii' i Ollllll < Olirl iii Ml III i oil iii V
li .|oi"l I k Nu. I.'. |ui|(i' 'Jll, iiiiii ili'M'HIn'il Iii
ml*I ili'i'il il- lollott k: I'rolllllIK mi Ilio ? . m I lull
ilin'of .Muiki l "lu * I iilm l) l. il iiiori' oi I. v.,
III * iii v' rllllllilliC itilll 11 oft Illll 11 Illll iii >11 iii ll> t
'III' il ii lul 11-. i llll'l till (l it . i lil'lll'l* iii il III to fill ii
li'lil .v \|. mi l in ii m ilio tlii'iii i* i u-i to Joint
l|i i,iii. '- iiln illi'lli'i itilll iii- Illll' ullollt (iii. <
ii in i ri> i i.. i. 1111 -111. u.'-i to lloirmsn'u lino to
ho iiIhoo oi ln-triii11iiim.
A l-o lot \o i l"i on.- Ii ii iuIi o.| hiuI four, on ilio
ii >i I Ii v\ -1 i iiiiii r of T. ui rl Ii i In Ii-1 > lullo.l R.uiki
(ni l mi.I I oiil Klii'i'l, fr.-nlliiK ui (. . I on i .ml
liiH'l inul riiiiiiiuu ui-l u itli I-..mill -in . i ion
I'rl. ItoiiiK mi Ilu* lol I oil I.'Vl'.l III Mli. | I'll. Ill Mutt.
II -IttKO | 'Il It'll ilioI II ill* I.I ill i I < til 11*. I I I. loin I
I Ko. Illli I Ilo.I ui I oi it'll ill -ili<I I l.'lk-olliic
ii I '<' i it.at k No .1, |.llii> ii; nil of Mli'l i.ill i lili
- I.UIIIK III Mli'l I lit . I'l ill 111 % llll'l Mali
V It >.iiil i oiiiiiil?ii nu i niil -ill ilu' Itn *.t
rt |iroi.i iiv, lliitl I- Ihu |'io|usivconveyed I"
>uv|il M i?In Kiirnx llouiiiT uii'l ii ii. . cliln i unluiii'or
in lot > in ili i tin ui* n> kIu> it ii ii|..ui ilo
.lol lul. iiuifi' i iiu'ii I ii .in 'I, tt liiilii'V it -liill
iinko tlio iiro|? rlt ri'iili/.)' Ilu* niost inoni't V
.lot ..( Ml|.| III. it. I t I'll'l* l|) III it ii |l ii till' k.i llll*
- llll'l oil ill llll- iii ill t mllll-. iiiiii iii' -i'.'ll ill Ilio
link - iiili. o oi mii I l oini iii ili. i ii) Hull.liiu:
ii Mli'l l ilt .
Tin* Milif Coin iii l?lolirru in M Ilin? unit i'Ioiiiko
110 I illO-. i if Mill I llivl-iollK iii llll-, or III'iv soil I tio
U lilolt III 111 llll loKothi'r if till') I loom il OA|tf
i it'll t Ml iii till.
Tl.litln ok Sill Olio llilril iii llll' I'llli llll-o
iloiiot, oi Miili Kri iiti r kutil ii- tin- |iiiu liii?li
nut oli'i'l lu i i -1 Ilo ii -ji tin iii llnii i < | ii it i lu
ImIIiiIi'IiIk. tliillillK illll'li'K| 11 llll ilio llll) ol .-.ill
ml |'u) libit' l. -|.l'l liU'li ill -i \ , iii olio llll'l
iiiiiioiii no >u i ii ii rut i lu- itiiv of Miio. iiio inn
loi-or to itivu IioiuIk it illi m'oiiritjr, lo in- n|>
Illli I'll 11) Mli'l Colli Illi ?lolll I.k, for -ill. I 'llll'l II 'I
ui) iiiuiiIk. iiii.I lluiltlo lo Ih ri'lul i ii*. I ii ii 111 |ui)
in ul of ilio i.iirohn-o inonc) in loll
1 hWlf .- li lit HAN,
A I . l it K11 I \ I I?Ml, I I .,
si* i iul i oiiiiiiIk-IiiiioIk
J. C. HKHVIiY. AllotioliiiT no.I
Tin' ul'oio -.ilol- >i<Ijt.itiiii*>I until Thiir*lity.
iii ollll..' r I'1 Is*1* ui lu o.I. ' k i i| . Hi Ml iii'
.iiit. i.KAN i- - iorh v V
\ I.I Kh.ll < AI I'M I.I.I
l.'l'l ii S|Hi inl CoinIiiIkkIoIioI-.
ill.' iil.oio kiiIo i? ii'ljouruo.l ii it I i I I li ii r? In i
too. alitor -it. ik'.k ul lu o t lo. k a n.. on ilo
'lollll-i - Ul till' KlilllO 1'i.ili
11-.wis s .until \ v
\ l h ill I' I U I'W KM
111 i jll Siui'lul Ctiiiiiul?loiu-i-.
< oiumikmioih'iv Sale.
III tllf MtlIIi?*i|NII ? mllll nf W III** lllIK
a*hiiis. Jonlnti nii?i imiiii K. Mt'kriunui,
\
V111 lain S i it 1111 I >< *! I, TIihhIiwIii Mr
i.iniiiv i iiiiiiiii irlal iLiiik mill i * ImhIuii.
Iriixlt'v,
IN I II.IM Mt Y.
Till1 MH'I'IhI rilllllll|i?lulll IN lll'ln
>V Klv IK'UiV tllllt liV I IrlllC of lilt* II-II lll l i I )
i?t> <1 ill tlirlii liy it'lii row iiiW'Ii li) siilil I ..in I
li ulmvi' i iiIIi'mI ihii? oil tli< -Till ilw) of n|i
nil.i r |h7\ lln v ? ill. on
MOMiVY llll :inn IUYOK l>K.f KMIIKK
I. |I InTH. t nlllllli II' 1111; lit |ll o'riiw k il III v |i
I public inn linn, to lln- liii;lii'?i nml Ih i liiiU'r.
il llir frnnl iloor of lln' I'oiiri HiillW of Ohio
nliuu in tin' i ily ol t\ lii'i'linir, W ml \ irvlnlii nil
lln I pirn' of u roll nil ill mill I'ily, ?lilt li I- Ui.iu I
i| h- follow* ill illllliill-Hi llli' Nillllii'lUit roiin-r
f M.nilmiii iiiou llllli i mill Mnki I k|ri i i -. Ilii'in i)
onlit willi Nlitrki't KliT?'l 11?i'iiI> uiiii'fi i'l nioii
i iiw. to tin' f rutin- in in w.' oiiri im iu?t unit u i n
it'll lit hum in I li lloliiiiMiii. lln I it *i * tow nr.In
lit- fwM | ><ritI! -1 willi M nil n'vt'iilt tww
' I lln iii'i' iiitntlli'i Willi Mm ki t "In i l lii M .ih
till Mrtwl It 11'I III' In i- iv till M if i to ill Mint lo tin'
iliti'f ol IxtcilllliiiK
Hit *nlil irri'itii'l i' ft |mrl of lln- it-K inI lltrtf
tor> Inn k liiltiililiK iitlt-lv t-rrtt lii| tit lln- -tnilli
Ml i orin'r of Market Min Ti lilli ?ltn't'
TlkMMil-' HA I K Onr llilr-l of tin* pnmlui?c
Hiilmy * ml hi lit inli luiiru Hr tin our' Into r mm
Iti'l to |H<). ill mull oil lln- l*i% "I Mtli wlnl lln
min it''* In t li r<- fjiinl pit) im n|< nl *lx. twelve
III>t i ftillli'i'li llioltth* tfll't llli' llm of ?wli fo|
a lii, li ili'li rrt 'i |wi\iik'IiU tin: pitri'lMker *>lu* 11
till' tin' lilnli r-Uln 1 U.lnl- IwnrfliK lilt- n *1
I 'III llll' lilts of ovfe U llll tfinxl |? IMOIwl *4* mil) ,
r III tin' til ft- lii I" ril'itiu-'l until tin wlioli if
ill' liolt IntM.' Illolin) I* tui'l.
I If IUNI|I.
\ I KKI Ii f AI IHV Kl.l
SlMN'tal I nliiliiluilnlu I*
J. < . HUIVKY, AUCtlMIIi r DiiIH
I on sin:.
HorSK AKPHBVBN tCBBB IN TBI A DEL
hliU. hi* or M'Vt'll 1*1111* H ullllll
[Mill l>lk iu??*t ' ( tliviu ui II i 111 |*r?>v? I
Hcvora I hihI li#t* iii tin.* nc*iiflil*?riiocul
of Klin linut* mimI i i t ??iI iu<l
hi MiliirlliiliK )oU iiU ludki' llMilo ? ??ii. il )<?ti
lake it in tlmr lOlfW mi DON\ I T>
Hk*l7 Ki-mI Kk'I Klin t?n?vr \\ V*
i on Hii.t:.
1 IITY ? tl< >! r HI II HIM, I.OT8 <
J Mini lll.lt I-1*1: I Mill (mm III
1.,.Tl Dill) nil *l?lll III ill! |illfl lliiM' liliilll V ||
i ilr?-?1 in r*.?h Tin r.-?i'lur in n |mI>I annii
nilv lu tlvrr.iiial in-lmInn iiI-. ? ilii iiilt-rml Ui
Q/|o JOHN f. Ml.lllKI'l
.a tiih ilT..|, Mill.
fr'Aii him:.
VHKHK Mil V. HI II.IIIM. M?T KKONTIM,
Uiul II h i I mi I nlli.ll .Irvrt ami munlii.
I?i Hi l?ii ud I'kivlliHl ?lr?. l In MldMnri
>in.l In-: W t.. . hl.k I nt (littliPf llifiiriiintinii
i i\v > HMmImi i mur MlMnlh iihI
i lialiltlii'mn I' I Kiium .ii Miiu livf .
Hull* lit til luiin. Hln Ivf IU.nl t.-l.ili A.tut
' irm r Tu' tHi tlilr-l m l l|?ln "l? ilid'wu.
I or Half ClM'Mp lor I a*ll.
*1 HEAVY ?T>in: u \fHYV ri'.IIT Mil
JL i or- on. marl < ur Eat in M a u > - r. m
Wagnu tlmv imi I
CO.il. B.I MC P. 111. IRON.
Puiu hr?1 *i. l uiuut. r auiik ii.ii* in j r.ua
U'uriti M, J RLUPNni,
apt j <nr 2HU aid Harkt I tr*> U
I
FOR RENT.
fr oii Kfr:.\T.
mill LARtik IIAXHHOMI -Tola ROOM
1 \... ill" Mai.i aUcrl mm nmi|M i.?
tl K a ti? A |lrv|ni'|il4lir ?l.ifr unli <n u 111.
nil falnilj 4j.:irtl.ini!? Mi tin- u|-|a i
KM. I'm ibm' ?Uir. kiais \ . .'i la.-lith
inn uiu|*M4t K/ ' t.ji I.. i>i i
Al?> ?ioiv n?>m Nn llTi Marirt r| tu.h in
il.r)9n J U I' v
i on iifr:\T.
'IMI1 RMHINCK Willi .1 \> ii T TEX
1 itmMjBt no i|MkNNMiB
K|.a .aniirjr Ra| imar Mm ?,r?ivr knqu.r< ol
lll<' iltnlrfiliniM, lit I nl. Una " ItrMrli H.-al
K-uu Aiauit. lLoN/o LoklM.
SPORTSMEN'S COOD8.
TO NI*ABTNNi:i.
J^tlR THE BE>T I T>'E Of "fiiRTlNG
Tmkir ?urh an
Powder, Shot, Vado, Csps
K1**L> pi.u, 1.4*. Mai.Uaj r;:iU. BnwJt
!n?|.l?n. nt? Sbrlla, &r gi. U.
f. a kkvtrm.
Ifli 1 iLU Mark?( -U^?t
IK it 24, 1878.
LEGAL NOTICES.
I Assignee's Notice of Appointment
in tlie District Court o( the lulled .Slates foi
the District of West Virginia. in Bankruptcy, ii
tiic matter of William C. Ridge))', bankrupt.
To Whom it Mar Concern.
The uudertifBMd, ii. H. Pendleton, herrb)
gives notice oi hi* appointmuul us assignee oi tbi
estate o( William f. Kldgeiy.of Bethany. in th?
county of Brooke. In vai l district. and who was
to-wlt: on tha JSth day of August. A. D. ItTS
i adjudged bankrupt upon hi* own petition.
Dated at Wheeling, the llth day of November
AD IS78. H H PENDLETON,
daiaoawt Assignee
Assignee's Notice of Appointment.
In tha District Court of the i'nlted sub* for
I the District of West Virginia in Bankruptcy, iu
j the matter of Wun M liuudlau, bankrupt.
To about it may couceru.
The undersigned Denis0 Ktdfe, hereby gives
| notice of hi* appiiihtnieiit h- assignee of the estate
: of M ill M. Han linn of Wlu'elillg. ill the county
of Ohio in said distrh t and aid uu. u nit on
I the 2Wn day of August v l> IsTs adjudge,!
I bankrupt tijaiti his own petition
Dated ill Wheeling, tiie I till duy of November,
I A D I87K. DKN'IS OKKKKKK
| iiuvlloaws Asaignee
J Assignee's Notice of Appointment.
In tlu> District Court of the Culled Stun* for
tiie District of West Viigiliiu. in lianlitipicy, in
tiic iiialter of John I' Daniels, bankrupt.
To whom It mar rornitm:
The undersigned, John Campbell. hereby gives
notice of his Hp|ioinimcut n? assignee of the
nsteteof Johnl Daniels, of New Cumberland,
in the county of Haiti m k. In said dlstiict, and
alio viae tq:wit;ou the :ulidm of August. A.
ii IM7H. adjudged liankrupt iijs.n nlsou u petition
lintel n( Wheeling, the loth day of November
A D. ls> JiillN (AMl'liKld.
lloJlli.lU S
IN THli DISTRICT I olRl OF THE UNITED
Mules. District of West Virginia, In bank
nipuy, in the mutter of Jatncs s Muldooti,
banknipt.
To vvlioiii it may Concern.
i Ic undersigned hereby gives notice of Ids ap
noiutllielit as As-lgiiee of the estate of lames h.
Sliildoou, of Wheeling, in tiie county of Ohio,
ill said District, and alio am adjudged a batik
rupl. to a it: on ilic .Dili day of *< ptemhcr, A
D ]87H, upon lila own petition
Dated at VV heeling the Ji'.tli dav of Noveuilair,
A. in IH;H. I.I.II. u rnii.i.ii-H.
llu'JiiNtua Assignee
'IAIIK MATE OK WEST Vllti.lNIV, t ITV
1 of Wheeling. ill the Muiilt l|a?l Court of
vv heeling.
J hennas McNabb, |
v In ('hanceiy.
\\ 111 in in MeNabli, I
I'nrsiniiii to n disTec ctilctcd hy said Court to
lid' UlMlW I'll 11 (It 11 (HUM' nil lilt' .Allll >la)
N'dti lulu r. 1>7* il i?- n Inn -I In Hit- iiiiilarsitthad,
oliilill**liiiit'r <if Mlil i niHl l<? Inkt*. stata nu t
n |H>rl
I l*t. An m I'minl in .ill (In- lli im, Willi lliiir n
s|H'< Ufa illillllllll- Itlal hrllirillak, hit till- lasllllla
1 ill tin' |iru|n rtv l?-\l?*<l ii|m>ii In , irluonf tlx*
III lid llllK'lll III till' i H*r.
'in! Wliut |H|>||||||I |||||?II>. li all). in flow
| I'ini ivl l>) lid 'll aH "i li ii>1 nin,11 l,y thi'Mil l
W 111 in in Mn.Niilili ( > J i ill ii ItnlnilMiu mnlHatiH
Ilia |Htli <In\ Hi Mn.< V l> 1 In M ania m
I i't rlniii ili lil llirrciii -(? < IIti-iI
j Inl. An* nihil imiilt'i ih iid-il |?f liiit'iil In lint
| I'ltliiIiilrv-itHil l tu H'i|ilili l h) nil) call) ih ill
llTl'Ml.
: II, Ilia n rm* ,,| -aid Hit ft* lh?' c'lhlh nllmi nf
I III* Imlirt' i ill, i a n at k hil milr klli'i. *si 11 w ifks,
sluill In t i|iii* ult'iil In |? r-? ii in I st it in ill imlii't'
nil I ii it |nil til's In this s||i|, ,n ?|l) ,i( 11 dill
Nnlii ' I- lit li I ) kin U 1'ial I flliti' li VO'I 111 I
snlllt'lii) , ltd' lilt ?|ji> <if .lilli(litI \ I |i Ial
j II) uVlin k I i| iialliu lltiir. unit lilt tilllcf, Nd
I,'.J I l|ll|>llilt- sill I'l. ill lid' I II) t'l \\ llt't'lliu. Ns
1 lid | tlni - di Ink in;: mil laliiui i In- ninth r* Iii
- an I ih 11*i iin'litluiiaH.
w. i. w .i nw iii;\.
' iiiiiiiii?s|nhi r iif ih- Mutili lent < diirl of W liael
llllt HaalsutUI
\ I1 Hell lllfll I \olifC.
I ii l Id' *1 iinli'lc 11 Cuurlnl W hut'II UK. *?:
l ht rilliiini'l Ki'liihtidl ami ilintil lliaidlnli.
I Vs.
iMrn I il<i li,?,
is twit ni?.it u mi aii tniwk.nr.
Tills ilnt it in, Ihc )i|iihitill's In lliiir ulhiriuys,
i ii ii I mi ihi ir inolliiii tin nihil him nl l*siits| In
| this 1111--1'I* iim Lih il. ihi- diu.it nl ilii'ir suli
1* iii IIi in. r II i '111 llit* slt'lt iii III 111 lilt' Slllu dl
s al 'i with inl n"s| frtnii tin I*s|Ii tint nl (it in
| hur \ I' IV, a, ii ii 111 calil iliti' Ihi- shii| iiIhIiiIIIIh
Inl llldlll) |M|I In lid III lis autlolsall till Al iii lit'
a i tunn in tilt- i" ih* nnlii i. r. ii i.iiii lu iiiiiin
- In ! luid'I |s,s mil luitiililt' I, tindi"iillis nitt r
I 1 Ini< in 1 Im tinli'i ui ilit smii>I i'liiiniiil* nl iht'
I licnilUII Hank "I WllUuilllU t U'l'U ' >1 In lilt) Mill
I > 1 n 11 I ill- iital h\ I lit-111 | sai i*l nftt 1 |'i'Ui-l nidlfa
1 lid rlliirV'stil fiinh'sl niiditiiilidg hi >1.11: nidi
Inl tilt* 11111 Iii 1 iilili'? I 1 #1 ullai hlliu uliil siliiji'i'lilii;
n 1 1 lain It .im- Id >hl 1 -lul' in 11 lain la la Is nil mill!
ill III'1 sill'l I lit nl W In I'llng nidi Irilst it hi ill,
I suhl tli h'lhlanl hil a li'iIn nl Irii tint's In Mi- A.
I t il Id U t'l I In a ! .1 'lad > I Inhlini) I. 1*7*.
(lull 1-l" i> ,1 111111' lit'hl mil III id lahlwtH*
' run iiial >11 I nf M t illicit Ii stri'i'l Ilia tuulnla
UUilllaTisI ulia Mlal Ivtn Itillll luillh iii Ilia siihl
| la til anil llm Inl I hi Inns (ht'lauu. In Ilia im) unlit
"full, j 11 Ik Iiii Ill t lilt I Ina, la It ll'li It 'I ill 1 ii i*
1111-1 11 ii,I all 1 ti-l? ati'l il 111'|is itrllike In tliv -udl
I 1 "IIII. frniil Iht iiII|i|h\lis nf lha sillil |il<tilitiIt's.
Hull lid- -ai I -ii It'll'lit 111 i- iiul n it'siilt'iil tif this
1 >tah mal 11 in I Iht i'l'tii "I n 1 lid hinaiil lianliiltuc
issuail Im haaii <1111> avai'iit'-'l hy 11 lav) u|m>ii
Ih.- sill'l |.iii|siH ii is "I'ltri d I In* I lha said da
faii'litiil In- riuiiiiiil In itdiM'ur Hi itaxl Unit s fur
-11 il I < iii It iii Ilia -^ai'iilaf A|diii|il\ iii I Sk'k'i' iii Im i',
V I' IH7H, mal dutllwl I* UltttkMftr) b) |if< !?'<-t
hi- 11111 it -l in 1 li is- siiii, ninl II111I litis urdar Im
|>iiiiiislik-'l nidi | ? 1*|, ? | us if.iulrnl li, law
i Nl It,tin iii. 1'lark
1 Trill) aii|iy I fsit:
T M I) I Kit ,11 I It lit
I'lHilitiir* nil ,S Itussi ll ,c Htifal nu'.Vuuw I
11 lllfll lllfll ( \lllilT.
J11I1II I ll'ililts. Jiilln II Hut.In. Charles W
Itrui k 11 Ii ii riiml W Hllmii l.alKhltiii, Jr.. |.?rtuirn
iluiiu Inisiii, ? iiidlai 1 Im iir 111 muiia "I J II
II11I1U Ih." kmilt 1 A 1 u .
v*.
J11I111 I'. l imit mi'I Willi,tin J. t link, curtiiani
iluiiik hiisliu uii'lt 1 tin- llrin inline kif I lark.
A'laiii* A Clark
attaciimi.it ii ,-si Miiir.
'I tils 'hi, t'tiiid 1 In- I'l.tiuiiil's, ii* ilialr allunirr,
' llldl oil lid il 111 < 11 III 11 ill,' ill lut 11 lllall! isslik' I ill
I Iiii* ami's i* 11 Oft lor led Tin uhjis I ?if III ii* -nil I*
: luii'u,. ! fruin llm ilaf, iitlanla Ilia suliii'nf una
11II1 a 11 I mal Hint la, II tliilliirs ninl sixtaaliraiils,
I with iiili'tisi thai, "ii frum Nuvamlier 1 laTH,
unl 11 |"ti<I ami iswtalit suit, w 11 ii h slim ul II I'l In
is 'lut' "II u|s II III I'lStl III f"P 4'1'sls Sul'l Mild dallvri'il
In I'lnlnlllVs In ilifatalliui \ ml mini
Lui hiiiuiil lutvluu haaii Issued In this suit, mal h)
virtue nf .sniil iilhu Iniii ul Ilia ? rili'iint of lha 1 IIV
df W'ia alia): h.iv i I IK la V list nil ililil Ink all Ihlu Ills
puuui'wlkwt lilnr til) trrfrm nssuita?l htmis. tiuiii
twnii 11 imh-tlvely ma Ml. VUL IH*. U'4, MM, M,
111'> an I >11 ami 1 a linf siil't Ih rn - In llnl liutrkisl
' 1 lurk kfiaiu* tk Clark, HuaUm, Ma** j" Mini II
I (miliar ii|>|sariii4 In mi nlli'likVII llhsl in litis
rnusa that Iht Halt ii.Iniil* iii' ii"i r> sail lit* uf lha
-M',1, "f Wat Viminl.i nil.I II flinlMT pMMtrtltg
I thai Ilia ilt'falalnlif* ha\a iml In i ll wrvail willin
..... .a il,.. ..11 .. I .... t.i 1. ,.>l it, 11,1 , us. i,,.r
, M lift u i ?ii>) <>l I lie hiliitluoii-. UmiimI liniili, ml
I llotl lln >!i Irii'Ulll- ItaVi liol M|i(MHriul Id itli??rr
i Mil l ulliK'hmrnt or rnmmon* II l? urilrriil tlml
tin -It fi in In 111 - I..In. 1 lurk hii<I William J
j i lull, ilo u|i|m .if it illilii I'iui it 1 I- Hfli r llo 'luti*
I of tin- lirn |ill 1 >1 Ii'mIloll III till- onlrr ami ?|o wlial
! I? iu4i wutrv in |In l llii-ir iiiu-ri ?t? In Mil* *1111
' mi l till* nnli i rliiill Ik (.iiIiII Iii-I iii |<?li'l ?'
t oMlnk to Intt T M l>?Kit til l ink
? I III I o|i) I
T M I* t i?M t II, I Ii ik.
Plaintiff* alt v, It < lliirr iio.^>awt
1
WHOLESALE GROCERS.
MICHAEL REILLY,
I
Wimr.F-.U.E f.ROf KR,
PORK PACKER,
A ml Ikwier la
Provisions, Sugars. Molasses.Rice,
HYRI P!" H.OI K, MK\H. Ac
Bute a^HiiI for lite Ituimiit I'ottiUr Mill PulcW
flafvl)' Viimv
Num. MOW and Mil Vfalii Mrn-I,
HIIKIililNSi, H. %'i.
Di romWIIKKM.NIU POH.
It
T HA VI 11 hM. T1MKS IX M4U1X1VK V
? Mia iluti i<( tin ihoit irkbnMtii hiiitn
v!/ w[?>rtlnif In i-mii* llliullti* *li<1 Win
ll.rf III lili ultr I'll La*. whi.ii I *111 a. il *1
u ll.il.ttlU> al MMUlM'tU'tI ! |ill< (t I k?lr |a.rl
hi. luutcnxilic- ul illrt. u I.I ill.? hit .lil| | iux
Hi uiUiltlh) * fr?f uti Bf i.r t?*t Tlita |?.a
il.T l? llliniiMlnl ill tlmi^lti aii'l ,iutli|ir
M. MOUV,
?>.it l^ni
I lil.HH Tt:tfc.
*tj w/ k kn.i- f.i Mi??rhfc.K ini i
f J? f nai. 1 "ilix II ~ n. lixlttii* i i rfli li
Hrmklfttl ?nl - .in !. ,.i l?*. l-.lr ?ti*l !??f
I al* M ! '? flxi.f'-t M KBI I A
i Wui'l I'.II Wain -Iftal
PLUMBERS.
THOMPSON I HIBBERD.
I K in H A I FtlHHKR*
Gas and Steam Fitters,
i.tlI M IRKKT -ft * IIrn Ijfii H VK.
I>c*l.m in ftii liii.lt ol Iaxt'l. rt r.uilti Mfl
I'nl lr>m Pit* Pl|?t mi i it I in or jr T.j?.
tiramaiKl ??iit'.?'i|K alul.tMi rmup. Mlriy
j Vriitt Uaiii lob*. HI:.a... fL> r?.a A|rbli fat
j the
Celebrated Cameron Steam Pump
UNDERWRITERS GAS MACHINE.
Gnkf? frnus the w.m:y |.ir?ui|il) flilwl. mOI
Will. 1110,
1 Practical Plumber and 6ae Fitter,
KO a TWELFTH KTKKLT
W Vi.
I (Jrien li ea tl.c i-ounlrr aiu-iete-l u> <m Wi?m
' DMin lUfll
Pittsburgh, Cincinnati 4 St. Loult
r ! KAlLWAY-PAN-HANDUC ROl'TB.
1 Tim* labia fur Kaal and Waal, Noveiabar 11.
UTH. Traina laave Pan Haadla Daput. tool ol
Elwruth ?treat, near public landing, dally, ax
' I cap! Sunday, a> follow*:
| ouiMe un
fTTi F
ifli J!
i ILLLLLi
Litv( a.m.. en r. m.
I Wheeling. ?1 7.07 4:37 6:17:
i a halve
WallabuiM 7:46 6:1#, 4 80.
tfUuibenvTlle #35 4 00 7:66
1 PltUburgh 10.10 7 .Jo I
r. M A.M. i
iUrrWburtf 10:66 4 00 '
Baltimore .......1 7:40 1 ...'
Washington. # 00
A. M.i
1 Philadelphia. _.J I 00 7:40 -
I New Yora......... 4:46 10:S6
r m r m ,
1 Boston 4:00 ISO
uol.NU WMT.
rFil
1 f Is '
i |f i ? [' i!
UUYI A M r. M.
Wheeling 7:07 4.37 i
AHklVK.
AtruU-uvilU K iV 0 00.. '
l a.lii 11.6V ? 16
DVIIIIImjU ......... 11.66 #.3o
r. a
Newark. 'J:in 11.56
I. M
i ColniiiMii 3;.l) IJ.6V
MA VI. AM AM
t'oliiuihus. 3:40 l:lo 6 JO It' ll).... . .
akkivh. r. M
I Pay b?n ' ;' 7 06 1:06
' Cllirlllllall... 6:0o C.Ju 11:16 S:(lu
I*. M
; Indi?n*|iolM .... 11:2.1 I'l .V>
a m
SI. I.oiil*..... 7 :?> #00
; riilcKK'i. 7.:i) H
TiwIiih leav lux I oliunbii* al 6 40 r. m. an<l6::w
? m mil ilnil) Through i hii nK*' Kxptvee,
w till nits-plug car hIIn< hrd, leavi-8 I'ollllllhUi
| toils i'(iv|>l Sunday, at 6 Dir. m. arriving In
I '!? Ii 'aaaai > tai . 'hi tiAiVl tin >1 li i liif iU'fllia rail tic 4a'
ciirrdiii Itmit'C hi I utoii Df|?il llckrt ulll'*. i
I ('..llllllliU*
Pullman's ilraw nig mum ?li>o|>ltiu ram llimugli
VV 11li<iIII <)imii|(i- (null Slrliluuiv lllr Hint ( nliini
in* In I'liuiiiuall, l.uliisvlllr. IikII*iih|hiII? ami '
St. laillU.
Knr lliniugh lli ki t*. tuvggag.' cIms ka, kliv|illlg
fill Mi l milIIIM.|iltinl|s, ill' , Hplily I" JnslM.ll M
Brllrvlllr. Til kit A Kill! at Inn Hamtli* t?i'|ait.
(ihiI u( Kli'ii'iitli Mini oral I'll) Tli'ktl t'tnoi
utiilui Hi Lure llmiM . \t biwllni
l> \\ CnMvull, lirnoral Manager. I'uliiinlni*.
II.; H M I'ullolt, li . 11 mural Sii|ai||iu? luli ui
. l'ltlsliiiikli. Pn , | u Hi n il, < .Mural Pasn'ii
gi l illut Tlfki-t l grill, I'lilltllllill*. o lliill
BALTIMORE 4 OHIO R. R. CO.
On mill allt-r Nov. IT I?Th. Passviigrr Tiaiti*
i uin leave a* follow* lYhcvlltiii lluir t
? IMWII Mi TIUI**.
Nil I N.I. 71 N.I I N.I I t* :
ikvvm. a . n v n r m in
I \\ lurlliig I. Ill Vi . v. T.IO
Ik'lliilri' > m lit.a> > It*
ivkkivm vi p n p. x. i
j i?tii(t<hi to io iPi.. io:iti i:jo
f m a. a ...
t'umlM'ilainl .. '.'. to * 00 !*> . . ,
\\ it-lii'n fit) a in ; :n
tin 1111it.>r?- o to a: to
a. a p. n I
Plllliul. IlilliH '.a. II .
N. IV V.HL t. I' ?
a a
llnslnii I "Jo o I .
*iMily nii'iit Stiliilay
No Ill *l?i|?s at all slut Into Ih'IhivIi \t liif Hug
Mini lilllll.UI
! '
vv Ml lt.ll Mi 10 vl!??.
Nil f N.i Nil III
i t.vv i s a. n r. a I', a
\\ liifliiiy a.li. l iv III.
Il. ll.llll . * 'it 'l it tl ?
.hiiiivi vi r. a v a
Zmiipav III.- I.M.il Mi 'I'll
, Kuwaiti I ' a Ul ? ? t lI'lllliotbus
, S III II II till
Miii.lu*k) I 7 HO' In.hi ,
a. a.
t'liii'liioali a on' ii " lo to
I r a
iii<liaiia|Mi||t ..... II in l-tsi '
ill
I SI. I .mils 7 11 . ! H OC I
t tiling. I. ? I... I.Jf !
'Ilai'jr rliv|>l siiiou)
N.i |n. mi Knlili.livv i.lalil. In* on mmiiiih ll.ili
(t.r l lil. atf.. mi -alnlii'k)
Piilliiii.n i'mIii... i i?vv 1111; It.m.iii Hint Hi't'l'lug |
t ars (in nil night trains.
I'l.rfM' r.iiiii.-. II.iii? arc iiimiIi* l<u hII |miiils
S. Ill ill ninl Snlillivvr*! Nurtli hioi NiiHli*f?l
| making Hit* a .tvslraiili' nmir Inr vsi|ioil*i? ami
lnrs.ui* in.iv iiiu tu tini glial it r*l, ami in ivlinui
|i|ll tll'llllll lit (ill 11. iii i* kIVI'II
M III KI.INU, III l-ltl in.II \NHH\I 11 Mi iii K
IUVIMiiN
Leave Wheeling ..'i vM a I '.'if a
'I iIn.I.-1|.|iin Aif.iinonalatli.il
I fa vp Wheeling i. in * a til P a
| Tli'ki'ls In nil in tin l|sil |?iloti* mi *?li> at .1. i?.l
UOIre (i|is'ii at nil Imiirs .Inrtna Hi" ?>
I uf. ir inul i.iii In Hi., iimv i-1111 tc i.iilillc .li.irl nil)
; glv.u W M'l I MKN I** M .1 I
II T ItKVKKIKS, liropfil Vifviil. Wheeling
lin.il
CLEVELAND 4 PITTSBURG R R
f'a*ii<l?'iiM*4l lime 'I Mhlc.
I
itOlNO KAlft' ASH WK*T.
On mi<l nft. r Sm 10, IH7N. nit InnumUR* H i* '
0T|.| HlllllU) I.
;t I UrouKii iiaina i<? I'itubnirfk.
J 1 liltiugli train* to I li lrlMlil
1 liritiiitli Iraki* tn? lilmtrii
I'uIIiumii ?I'mltii tma im i?vitn w t'll?vilir and j
(,'li't i-laml I
Hult-I ami ntifi.ing * ?' nil tiaina I'l-twi-t u
A lllnino Mini lilt utin
I K A V > I IVtllll Mull K*,.|f?a j
Hal loin * m n? ? ? * l:.U r.V I
Hrlifamrtffl i. Hi ii uu ; i
Hl-llltfllt lllf , I?i L1 IN K 4 ? ?
UXIaVflW. n 5i I Vt i ?
Kulifli r H :ju " U.M " C ?' "
AKMVK.
I'lll-liiHgli III " ?. Hi " ' l'i "
: A llmiliA ' r M V 10 " |i | | A a
i IIMt > l?i|tilTK I" it I HI A M 4 III "
Unlllnuiiv J;M a m i in
Wnlilliflai) . I Hi v irj
flillu-l.-l|>lila !.?? * ? i? A * # 40 "
SrH Viifk ii It " 14:3m " In it "
Ik I.lull I Jit I' M I Jl 4" M ? i't I" M
Villain* I.' 'm i 1*4 '
Hltt I 1111A I II " ft ii "
1111 I -V 11 .* (?t h Jl "
I It ii Uiul ... ill l it
Mmmflt ltl I in V jl
I'irt Hi)it? II it i In a m
l lilt-UK" ' i*l A M N '*i "
i-U uIa Ii> lilt M*it iiilii-*latlull |i*iit lit 11?Irt at
I lil* m HiI Iki id aii'l arm i - al -l- ii
la nt lilt' at I I i r M
latttt-a Hi nl? litIHi nl a III a M Hil l*. |-uil
al i Ji t M arrlti nl lu Halt* at lii ? N.
r Til kl'lt Mini 1 "1 Ka?tiK < In* ka III all |itllH'll?l
Iailnt* III thf lai't anil Wi-at tall 4tf (irta ii rixf al
lit- I ii Inn Tlrii-I t illti*, Mil.urti (lunar Mint]
till', ami al lli it I utfitv In Hii lai i<- fl
F It tlYKIK
tui.'J lit-tii ml Pax?t uct-r A Tli lit i Ag'm
MACHINIST*.
Wiei, Reynolds & Hickman,
VI a an. n M t'iiiw tan In ti ana i a
American and Scotch Granite !
so. i an; Vf t HS IT ttTHVkT,
nwiM <t.air atniTt itir I'uat tNr-a ?
SaiiuiHfiilti. TNMHN A tnrui*
liirc Work.
Oil ttlil t Alt'! IIU'U Ilr* fill h! f r.<?'
?! ii&Ijr < ?? h?ii?fl mmS'iit
1 11 11
( . HTCIK NKrt
M aki i %< ti nut or .11.1. k I HIM or
i "Ui aii'l liniuilalHin > rtimf Ik.ir* ( ?(
r'.aar Maimta. Iitr* r> ilxi ill klii'l-"/
It..*. ? I'Uiu
ram v fArm ash work roxch
la * pxl M)k< atcl at a? I./* |*Vr* anj
b<ait?' tu U?r inlltitl)
4waaa*aw?a>**avai?*JiaBttiM?iMiMiUaMaw
MOUNTAIN
BUCKWHEAT FLOUR.
ftaj* ;u-l nn runiifaM??l Vf
D. C. LIST, Jr.,
MHl'. J> KOI KTtl.VTH in Bin
PHYSICIANS.
I HON. J. KI*M N I. II.
Omit tM? (t?x?l I.TIM, ROOM" Ml
llai* an?t batliat. It Ya. (Mbtn?
nlu-1 ua i..aita-r* f-rtajittf w Lla |?jBtuua
ciibrf la ti.all'fc ?.? Orrmart.
tlinrtin lifaraara <A the HmA. Throat. I.aiqp
Hnrt Unt. Ilmd CduqlMlM.
NVrr./.i* ^Mra F mat. ('? alaiui* aai all
I ?rf>?lilutl..uai tfn|HiU< IMIMiWIimlb.
i urn all ia? of niM J*a IflrfiOM fruoi
builiK" Mnllrtiwl lurtiialta'i II Mml
Xiflinlla (wua.|rfl| *a>.'ia>l fn.m ll?a uSn
|5t.r?
KfknV UIOHTAIHIANT,
! T IU*'? <y*NU> A kKlftACftAMT IM COWMICCtlOM
X with my Saloon ami Kail, ami ain ixv|?rf<1 to
i Mrva up everything the market afloriU lu all
I ?tyle*.
I *p?t'iaitv. aliMiMiht by bulk to ault
famlllua. Open at all hour*.
Lluuora of all kimln <>u hand conaUutlr.
C'HAS. KOfll. Proprietor.
. No* Uivaud S&U Jacob St , Staubauracb* Old
|.?5& _ J*.
OXK OK Tilh BKST K vl INt. HOl'bfcri IN THK
ST Vl K IS
Martin's Capital Restaurant,
lit. MAKKKl STRKKI.
(ioo.1 Vegetable imiiiiit %c
?io>?l hrnui?>i.,pmi ?... '*
I wad Suppi i. ..... ........
Bti'filcak. fncl n..taba<? bread ami butter,. a'
Out*i . Ire a >1 una bllUl .... I |
OyatdV, frti.l..? ... ?v
0)Sen. uiilk aleu. .....i?:
Oyalerv plain atria ile
Oyui'tn, raw A'*
Ylalt ami Mann. alvigy* mi hand iu-A'i
New. Handsome, Spacious,
KLftMNP gi I? I AM) IMI'I I .AH
JOACHIM BEUTER'S.
fieiiiilne Turtle Roup ?, rv<*<t evert morning to
mi iimoiikr? mil*
VII tliiUK* m? r. iota, ul.'.l 1 mi van get u bol
tie o( genuine lteuWl> i. ip- n*ui|i> at a ?i*k m
lam r Sonatal.> i.poi liu.i.H inr |aullim. J'be
a In." ami li.|Unr? hat r i?i up, n.ir for one. la ad
ami loin- N?i I K?> w.., , laur* iilt?m?oii
li..ii.I. i.:u UUihfc.i .sTKfc.hr.
jaii ,
DRUGS AND MEDICINES.
GRAY'S SPECIFIC MEOICINE.
TN A 01 Milt. .aAUka^tA.
Mi *1 li-li 1,1 iilr.l) rill M
Mm II < ui<71
'<m Inn I Ql *J
Uuiliii". i
111!
I .ill
V'* Ik. a , Hail"
Sefoi-o fukiai !,i.'."iVr.'i, Aft-ir Takiujr.
Vhiiki . a* lrii? ni m> iimii I n it cm.I |jinllmli',
I'ain In Ihr Kai k. Imu.i.i 1.1 V pinti i'rvMiiluiti
Old tar, Ullil lil.Hl> nihil Im.mm i iiu I h ml In
Inaaiiltv, ?VillMiiii|.f|..n ami Pivinutiirv t.igve
we l ull uaithulai? In our pamphlet, it l.uli
\t i* .Ii tlrv tu m-ii.I fit* ti\ mail t?* i > it on.
1 lie siaiini Mi d" tin i- -ni.I t.y .ill 'If mi
?U|? III II i* r p.i. kiw "I >l\ |*H'kilgrk fill f nl
II ill Iri' M'lil r'll i III III.ill nil Ii I i |pl ill till' llnilll')
l.y adducing Till ?.It V % Ml i ) INI (U N,.
iii MiiIimIiIk' ihih i. i'. i'' ii Mi.'ll
N.I.i iii \\ III.ling lit i til.Ill |\ iihit- A
(St. almlraah' ami I. lull ii-unl*. an.I hi all
WALL PAPER.
JUST RECEIVED.
A \I"U i N ft ll H \ N I s11 h K or
waijIJ rAi'mn
Knr llir Knll tin.li' llirw? kihn|i nrr nil rlt"l.
? <??. iim .t u. r vi i l. .v> into .
ii 'SI Hi' i|nln -liifl
INSURANCE.
\ i .1?i ?>s
(llMI.li IS.IIIlSil Ml H.n.N
I I iniikllii lilt 11. II it til. . III. Win I III
Mill III Ii -I 11.1 II 'I I' .1 11. L' i I I II11'I II I '.I I ill* I IIUll Ii
ninl \ tin i H ?i*i i 11111..Ihi |
i II.i. i?M |<
Nnrllii i'i hi I mi l in i.'i .ii <i ii
" il "I I iHlilnil I ill "tni .
I '.'III III* Ii-IiiM ' lllnll nl I iill'lnll II ' 4i i l it l
HtmllMl I iillllnrri'l.il. 'iln.j ilv il 41 l ill
t lln i II n 'i I iii I'll i ill'Ii 11 i. i i i . I4t| i"
ii t?li ln*4|i i, ni \i n t.>iV 'ail. I Ii lit
it fl 11 ii ii i-I ill rn 11 i Ii v Nr?? \iirk *? ?>i,-'
I il 111mI I i.l Ni v? lurk ill.jTMii
h mill. Illl. i.| \\ ||fi Illu: an*
Kiniuhii'v l*iiit-l. nf u Ni I .i>. 'tit i*
M IklM'.
III. ill >11 ln.it, nl Ni n i . | I I i , ,|7|
i-i n i' I.I v . nvim > r
k ll ii wi'iImh lii | i .1 -111111 > ni'u i i, i |'4i '
l*n?|n-rt\ (iftir. il H| tin Mi lu\?r?| rnli .
I ||.S4"? | mi ii I |iii'in I'll > I iinhI i i-i . nli'l rrllnliln
Iti'lit' Willi lliil III I'll I) I'M I nl it n| i ll|flulu
. ' v I I'l l. I'
.l<*ivi'ii KM-iinxrr bnMi t in.i'
1 1
UPHOLSTERING.
MARTIN KLEINHANS,
% i NtIS rlltl.lt, llllflll.t I
I ' I |'li.? I -1- It I lull will, Vli'liilrl
III Mltfl li. I I.
ill I. IihI- ill I jitinluli rlntf il"H|. III I ll*. I nil.|
hi) ii n 11 I IU'ki il u lr i In i (ill i "ii nl ii in ii i i, l"m i i
i linryr III.iii mi) Iiiiiim' lii I-ivvii Hnll'lm linn
uuitihlil'i'l i'ii11.>r Hull* ii.iiii. imiitiii*
it ii I ii?. UmHi t iiwr*. I nr|t.iin mini mil In t-1
f'lvitw Kive lilt' u < nil.
Ii> l| i gri it ?n I Uh<? u?h III"."I titirlfi itir pf"|*
tl l?r. I'l< f' ' I ii i.H Mi"'I ! |H?'i'H( ll"
nil Hunt*. If in lii" "..r I Hf-fiiltt In ii.mii .
BMib. I'll*'p!r. I f lrtt|iilnt?. M. r. nrtnl <tl . .
Mil" ml I'"! '.', nu t t'"" ifriii. ?if timlltH'
mi.I '.Ivuri'U In 'Hli ?i"i ? "i l ii'HliitV n ?"
ll.li. .1. I rynl|t? Inn* Unli-fl.. urn. ? H-f.n, !.
r Caafh Mia. Ill >1" ll II HI - I I , I
llu".l.ii i"i.'|U' I'll) I I.l. J.flnl, | uilijli'ir, 11. I
llit l|f>.f mlI'ltf ln.-l|. ilir.
I rn I'inlltr l>M ll Imblf' lit |i"J' ti? I I "
Trlitr, llanv Uwk. Ilt-IK I'tfiwnK ?.?< I . 1,
WiH.Um WfM t.ai N?.lll?tt.. H kn? imlliH'.
U4lr? ?r Ifcbk kill, tui t.tlbrfij
If jro'i t> > I dull. ilma ?)", I I|J?I> I, I ?t. ti >
i "l-r > ( (kin. <r y ll .? Mh4'| ?ii i-?U uu ( <
bud), lft"."?lil I. - I.. In If i]|//|iri ?*, I", I t< l
fit''in', tul' ifi?l l.??l if t lt? all' rmli'l ?lli> I
I liHtii . I<>? tuilu lultlimut (vti I'vIIm tin
Villi' ' I , ?ll I I . ' I I.) Ik' tun. fll.f .
Wpt4 liiir. i.f ' I1III?..MM " In nikl.) it* f
'lini < ** i 11 ) *'! I ili. - i i u,|.l .i"
r ?|a 11' ri' I. A? ri1 " If f"f all ft -i % I
I'll i> li. Mm II 'It' I Ilia ' ft ?r I'm b * ,1m
III U H i I ?l. I I. .Ill' I
lull.' IIIT' i f lliwfclll*. * !?<-niftM, ?i. Mill
' ikilf itf-f fit t'mmmmmfthHf, II l.?- ttluij i.i i I
a.h ill tl In till, in. I i liji.' lit I'-'l lim 1" vt> <
' II Hi- prtli ! ln? II' ?l ilia i'M-ri 1,f ii,. af*. t) ; t
It i lid Hit *k\i n ?t I ikigli*. il ti?T.(ll i im Uu .
u I aarlV* lb? ktaad. K 11 I ) 'tf.ir* !
II \. I'll H' f V !?.. I'!' f'f. V THifl 1 'Uli I. .1 '
I tail 11.1 tiki II lb I. tJutli V I
Wjjicasavvt
0^1 Auets
THf ' U CATMA*1,C?
XuB???^i?Aln?i?M'lifr,.r?'t<ilitT'.?iii'?'iwni' .
rrit rriV | < f r!Klp. ffU'W, fell1! I u|kf ' r
Ti_j ? I'kU-tt ait maf fir larger I baa amltit ? ?! .
Iifcl atlrr If TigiUMf. IMT J-k ?Ur null
<|nlr"l atilU u.lr.f fix lb. Tlttj hit fat'- Itli' ' I "
turVkiK * lo U4 f' n'IMiill' u, 1"t. "f " ij i
i i<5?2? vnk.'7 r;,.
fSTtTttt M??k Mm Mt?U Ma Si r' sW
(f IMmhi CwmI I a?r?. |4mI<4 tilli|
I fcgwk^Mt ? W| Ma Maa^ I at.* w/rVf
( M'liU |i*? r r/ll> rar?JhvVrili1a "<
arral a itfkti of'il*> , It i. *r U -a! I II V lit 1/
I HI? an* lit I I'll?> h aala ml M< a
^aa4 av I?a i ?*!-? IV lr lapr ? \j
, Ho*a |>>lTi.uaJr I!.' fc?./ta-rll? of lta-?T.lt?' .
| Tt>?"7 a/" aaraf ' .a1' I I lo l -a- l In ?!-.?? I, ' ,
tlarlr alitoa-a Lrtua I. a fi ? i(rar.i4ku[iiii aui 'II-/
of of lit.* . la anf (tla:?l?. n il.al II*. , a' <
laaailhaaaaX i< -all . 7l.HUi.llla ?*.. ?..i
Uttt bat UL la ' laaap a - a. ?f : ??( ?. an la.
For in il.'lPtai Waff a la?lta. ila?lo, r
K*^ttn%l* U. M all7. ia< a-, Illii i'l Via olll ,
lb* no*|Ja-rfr/l ca 'Ufa'i; *>. Will InirlaU.
nr.nia/ *. |l.*.ru vv .rtr# iiTi?i..?ir
?rtlu*aU?' U"<a I, MaaAaa-H >. a .
CATARRH
\ -m Mrwiwk </ >? ! i
I XTB a. la .;i.r.i
JW ?*> Ilia a. ? 'try, I
" Hi la. alltl. l-ab.ll'. - a ,
| In HlHIlt a </'. "?a rj. ?ia\.uf |i.f..i I
aT**> B H'Lla;. . ira/t. *. f IW fc> al i
lay* "ttaittu la n/>, ? afa- v i.i * p . / ao . / c
fcl lalnaf IM t' roai.ul'. r allot.-.a. a' . iT' fj Ll. < a
ttocflllaM. fib *11* ar/. - :l??al >? I raal'i. lot | at I" I
j or t UX tUprita > <a -a* %.Ur" ( ...? ( U,|.,
iMM, Mtw <k-pr> a?i'?, U| f ?(j, iIIa. hi ,i/. .
I pk aaini'a loaatlla. II-a (a. l? .i> a
fc??r llaaaa rTMfH'/Wa a<? h. |jr I a i . j r, atal I I ...?
(Oa? al MM lib.
DR. SAGE'S CATARRH REMEDY
' ItMcm ra-ll'al rar ?if ti? ' raj ram (ffiUrrh,
aa Mtter t4 bom l< aaf aCaa Ik', lia li.ail-1 ? '> /
I ?? fc* win, Of la|l.* -l-iiM-l 17 IW 0*0 Of i>?
nanririM/la. TV* I* Ua Mf I nn of loaiiuI
MM (at Ili'uUi ?till arl i n Oil ka.<U.lb?caa ?
fill miwm tr tux iriii?<li t AifiitD u. Ml
M/la tr UH itarU'l MMl paMfaa. a?l tlao than.*
Mnc^^l^wl| a I lap Uttrrtrljfc. la ?j,j. I,
Wlo -u^' * ? Vu^ Vj\

xml | txt