OCR Interpretation


The Wheeling intelligencer. [volume] (Wheeling, W. Va.) 1903-1961, December 06, 1911, Image 10

Image and text provided by West Virginia University

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86092536/1911-12-06/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

h »>, | -Co v rv \ v, vo
&•>•>» Cart*, m * «•( . ■ ■ • i x
Tn“k »’ -r. c.tr s.»( t .. t„w»
*,#0 * ^ l' tv
T»*' •*•«! »V. »» ». f JO u VO
. TH* Ow,» I Tj. B.*'a ■- . . ..... 4S.
H*« tl t>fn»
*" *»•'•«• A* t do . a «- V. «» «tc * .
On..*. Me t'C4 | 2V o, .
Otntt ■ • . . .... . *•
* ' • ^ 2V. wo
IVM TOfV .
Thf I • ♦ % M ll.rt P| msg V| iff.._« I' .. .
• »«» inn Tar*
Ml n««f T»i ■>■
* »•* IBtlntii M«i -»
V*i*c h«ii I' VO L K VO «.Mn T ...
H2V l.2t
•*4/e'* *.. iio.v ,
•H*«rc Tool.i Y* t
Fumiti'* ml * /*• at,*. 1-4 o'1'**
T*Jf O.•»..«, 7V I'QO I/IJO «l « ..
2'« ■ -« •
..... .u,.
t !>
Oaf F.aot fl-.-.f I'f H ... II
Christmas Headquarters at Joseph Graves’ Store
* ' ■ Grt**« A «r«Jl am—g the taMts •( T*r» ®a m M aa4 M
M«r>thmg new that the *«<u* the a . . .. acjoy wHm
To’» on (.hrntaa* morning < “
He *cre *o t -■* rt e *bil4’tn in and let *bm enjo> lookm* •broach ?h:» *'?*» Tov t »po«it»on
'*« t’« Ga<*-« tf B ja tm vo
O'.'* 'Oc .ad itn C at aa
Cj'pat ta«iK' ICe
A IJ'1 J.agrj T a* a h ■ >d
*•• Tr* « • •« T-«C ' aar • a^dlaa tt a T»* a * Ff
*•■<•1 aid !i*«*rk«a rai
tar I W tal Ta, O aa*.
IC3at
■*•'*' t""M ' • - *• •*! a Min al i>. V-r* t»>.
• •* If.ia a ’La I.. :»l a . . . icmtiir.Fd H»a- ■ H4- • ■- r, • . ,r
' 1 ' 4»' *' . • •- - ► ‘ t h * 4 • * . * * |J * * ' • Af ~ ’ * ‘ ? . „ •
< '• » » »*» •bout a- bnufca
Tfa Ha>,tii»r. i, par •> |t
o* t**t St»* bk M«rr •) |i 15
^ ,
Iff k.,c |< |J
H » • •• ta tn ^,1 *rr |1 >5
; ‘ Bri j A • 5
4 Cciw*,trv b ?M *■ : *• i i 2*>
CM . • * r - - ~ B#^1#U 5
I Wftvtf |
Mi«*OSCO*ES
Miftti „ *•
*
I *
f* g-*'
DOlLS
lairnigg K v!• :■ Tei.gsJ
Cj’-p** > » 4* Igmtr • .» ate a' **. a t Me
\ ’h ivt k» r am .a lb* 4“ »<*:4
I aaa Ogii »aa. HOC MX H So
*•* Oat*. OX Xx *X * » r» ,
Ja -tad B. i I n I ’) 10 .'V V ’5 *J Os |) *4
O O- • IX t’» HSO |0 OO *0 74 yg
*a. -j C fa I'OS »• *4 10 SC
0*. OaCiMi I f -4. I V »j '4. MX’ » ’SO
Bad* |y > tt %'OC M 44
Da' Hcada a p
IL(Oi-lk|l6NI *
Pat. &.a a-a. MX 15 90 I* SO
» *■ g t t .»• S’, # > fi r . I' to."
P as «» » -a M in »• Ot » 75 to ♦» 1145 and HOC
- ■» j - .» i- • ;• hk
•a • . - ... 1 i j i « i
. i |
• * CO M 74 ta.s
D»aaa * tagyl Cnaira. I' X f 5C
S angc.rca OX I'X. I ' 74 40 0* a
Our fcocond and Th.rd Ftaar* V
for To>t of o%orp utorr pi on. V*.
__TH£ 3 FLOOR TOV SHOP ^ . V.*
Taft Defends Sherman Act
And Trust Case Decisions
IIM.KSTHAT \NTITKI >T
•.aw iik iT.rr ivi \<t
>iipplrmcnl*r\
li*»n for Itii; liiMnrM—h]\<irn
f nlml I harlrrv
Mlllr'fn Hilt InlrNlalr I iimhinr.
Should llr I ndrr < onlrol of
I ioi rrnmrnl.
MICOVME NOATlONS IN
PRESIDENT'S MESSAGE
firf^ii<i» Hhvrni.in *ici in (
l#f|»h I»h! hi «w|»r»*f? •• r«mri
«»P|.nft*-« r*»pr.» r»r am* nd '
of fh«* *'.tf .r*•
frlujcK«»t« f»>« 1 inrorpom !
I4oii l.t •% in*! mial
l«wn
I rn* n f** i^rnl l oinmimilnn
j to control fifi-rnfji* !• |
!Kiu!f»rnpH min'in I trtiiit
pm. * « tit i •*»
WASIIIM* I < »N
f*rr«ldrnr wuium li t*?i .,.nl i,,.
inrnkiu** to »ornn«*»* IihI.ii *!**i'itjh
«*Hl!rr!y w(th !!«•• fr -f m»,t.-»t um. «*,««
rtfommrnildiioiis .,r u ♦* Mol.ifinn of
blR huhliicn- probl* inn ar* mad** Tli*
tnrsMjiKo follow*
To fh« *# » «tr « I II f |>,.,**®rn
Vatlv**:
TM» W#*»IC* tl.r* (tisl .f sMrr,|
whlrn f Ahoi . | ,t ,rjT»k*
A
IrrfflUi
»a.- • v • ■ » j •
Information i. ,,,, , , ,ri1 ,,,
i" .. * ' ».»
tho nunihor .if mr> r|4fii .. .•*(•
Irg for rommai ♦ tvy »h- «x l \ »* i
1 «•
ha - I .
maw.- f M
m«a«Miro . r a r# r In ** * • *
«HHia*r>n ,.f I „ «.ry. «• f ,f , fQ . <g,
i i.. 11 , „f s ,,
i.rgiM|alii« r a' ft* n* »rC,,| lf ,r,M„n
• AiU Tr»i»t l*ak Tha Buprama
Court Darlaiwni
In Mav U«( tha mama .»ur' •
«|r• t«t««na m t • - *« M . ,,, fV
hr*Mi|> I to (hr I (l, , ,,
Join t»**• f •«» i * ,,.r % r
Alan *arI Cm! T« i , » ft. \
ran T»»u*. . «» Tr ,»r.| «, ,f, .,rr t. ,, ,
flft|mN(||ltt«»t1 T . ,| ,mi rm
makitif *n«f t.. #■(..,• # . , „
Vtrld
of*or.*» •»•!. uf Ur a»tl-t i * t m, f , r fh a *
'I
at m m U«* I nay fen | • » ,,
r talon a of in* . irt ,, . !n«’ M,.l( |
ar>nl\M>K till a •• t.
' I
tlaAf.u a f»»a nlrr.1 - . t.. r«• t ,
*
tty Ihw •!*<•*•« i .. r tr * .# «, f. •
prraaflant . t t . f.r. , -r ».,♦ im\ ..t
1 .rltn* « r
t
gaat tha nrr.l >mI » » inm , f , • - , , ,|
t*r aunplar* . r.fal if! »f • ( .
ra« (• a
IIP *
fagaltM f • % An vit . «f *1-1 «t r » . . t.
» i 1
af reasonable ■ ■•on# t i * .« *•
c*f real aff in
t« Chaaca In tha Bui* of Dee tala*,
tfaraly la Ita form of Biaranioi.
Thr atatufa n * t
daraa t.f * •• I- t
rami, •mfliiii a f • m ,.r $ »t ,
alhtrw'*'
fra«lo
ptata> of
fh# «a« >ihI e
0M .
PO ■ I f# * rtftro*
rOfiit.'ur nr i-nfiti a a it m .n
.
%»tt» forrU •<»
In t«a i*orh • a*.- •• r t •!«.
t»aa ffiiitfc- 1 *
. rata agree r? . « ♦ i . • . . ♦ . tr i .

f»n «taf* r*#o \ • '
aa «o rata* .a A'
■Mo a* r mtfvon ' .a ha* an«e • a -
aa*«f that f •• off* 't* '.t«
aaatuaf a’t <nUa

tola U front • a
rrm r»- « r m.
#f rofnm.»n ’ • *
tv#
r Kf> g(«"P 1 • •
L # * |rt " * ^4fHr ♦ r* •* •
Iort» f R •
«rh|< h •• 4« ' • '
40 |n«1»r*c*
T • • 4 ■ f
!'<• rwi*» •|»t#-l f »fM t *»
of |Kr * *
rtmini •»> law
f»4«#flgl>|4 4*1 f *
?!*•»•• • * ^'
rnr'rl* •'* *«trM •
.* !•«. »" .!»•»»., « . \ r
tlfrr«l <*•’ **1 "4 '
#i«|mH 14 *ttr-«4 f >- 1 «• ••*•*
rt*#v»'«1 «•*■
b «• t tn «, * ’
fh» •Ilf4'*»,4 f '*
k. f«#tf of 1*io ••‘•t •’* w *T*4«
#11 %h»
1 % r •
4#4' Mi 14 fh# •!*
or'#1n «’ I> il- ri“f^*l
tfi# r«»l.' «l "
11
Iniorfurdic ■ v •*
#t*f**o .^mrr*ot» a*
#«»««• ulAt*** *t
tr».r, H' *• •
#n«1 minffiiii
#f#l# fr.,.4r n-W *
w»r»‘ •**% +* 1 • f o
gtttlmc r«mpri » • ' r •#
|«l 9H|Ol# O'
irtd^ -
mr.It #«t -*rrrr
4 «i«4 fJ i»t "i*
4#' »»r »t«* *
r1Mn I- <'
XI»o •
I »»K*rn# *m,r
l4*f «•** rt°V
mui' «*’<* * *’ ' *'
IK»!«'*> •« * *’
r,*ri •■' •
of lh> •»"»*'*■
A |l« " »»■►'» I* •
■U-l, »*• »• ««i! Hl"» !•!>• * »| J I*
I
• -'4 * iWflltA'! |* , f ,
•"■■■'»•« • i . -»
• • .4- • i-i • f -
* *
4 MOAtl ,
' Hr I*.' .f rt-4# » t- In • *•
•t>P' • r ■ . ... . . v» • .
•»*if fH »• . , . ,,,, , ,
• *•»••«* ■ • Tr »
• .Mb. -I >
• 14 |r*» I* ,
14 -*,, . *, f..
« * -' •»< •- •« i%.; . » . «
041 - rt II. , ion
F«»rc» Abd EffACt.ftAAM of StAtbtA *
Mmttmr of Omwrth
" • • •**•»*» i.fH i r* « ,, .
I_
' !• -'Vff. .* . .
» r-r *• . r
» cl *n /.r. f . • .
p- • .» » fir t*« t, pap *• i*
• ' • ’tt'p •* r : , • A , 1 p
•*P» . t * A •- * **.*»■•«•
» a • *t r f . .» p» «t «*
. »***•♦- n?« n I u+ tr -r , •
* A
••p* • l ■ C « • |»f» -M - Aft
P f .cl - f < ♦ *
pt <lpf p
Voluntary »p-rr»ai*«tio«e ®f Ollier
Trnele %t
- » Vr * f pr P#r . I# • • 1 a*
«»-« IT « •
a •*(«*.'* a cccie cr »r« ... .*
**' ;t^*r «®4,r.pf |-a
»• •* !. T' •* • *t 49.
• A !■'•»?*• C •' *
% • - # >
a A nr* liAftf e»r f P l»r*r'
• t . p ? p ci«in* '••■*■
-•A Q | P** ••
• er t •
* C .» t «’ «r -A- r-- .* » •
» • k' «' * n . • • . ,
■ 'tenet foe ■er^n of tfce Aati-Tmct
Me.
H • • - I el t .i-v » • , .
f 'C » T f f - • A .
' " • Vf ** * .>W •• f *• r- .
a- • * ■ »t f fpr»- «- *
. *0 *'«.•
# 4 ' '•! Pt 0-1* * -;•*(. • •, * , ..
• ’ ' 0 . -r «a4 ♦ ft • p
• f **n t• » .. • ...
‘ *9>ef1f>
c cvr
m 'r' ****_!’ ce v
* ,Kc rctl^n cn4 me
* pc*’ • mr.^t «r p'fA • 'A f.#
• l I A if C »T,^‘ r.. A. 1 a Af.<| 4
* ' * «« * o . ar te • r—! M r!
• * m r, ..... t *!;•» atat «
>!r * « ^
- * '-Tl< » • n
» '»• r »’ t i^««o«k t* • • t»
*• • \ 1 t » .'* ojjrt; »at! »n •
• « f
• •* *'f rf •!»#»• *• ;.<r* «lar • ruj.»t:
...
*' f •- **• a» I rrjto a rt.<-i «•*>..: * 1
**•' * «f Daflaitanaaa ;» tba Btatuta.
i
• •*•»!' t •- • •• .nor• • » o • - •
-l 'i. ■» * » I . f at. . li on. • . p. . ,
’•* 1 r jr ». ,f •! a.»
• -• .1 It.
■ uppUmBntBl _Wot
or An.ndai.Bt.
I -*rn ol . t ..i. „.„t Indoo.1 I nr '
• Inl.lnl ..t..,;t«t.. |(1 ,r, . i
■ - ft . f ., ... •* ' , . all ... . I
• i. '<ii.tr tprO. "!» ..f rl t ..• « • i, r •
• i* or. faff pud or» ..f t #
o*r*“'*- ••>' *• ! la Ub
*'T •• T’ o • tro •., * ^n ! ; irpnur ro 1
’ ' ' '•tap--.. .* pro-tal o *,* t*. *
**/ • ■ *»», . it . f I - • V «.• r-.o »t h|iT«
•>T M.l'it'ta , .t.tra oft . »a* ' -r»
f l' * ' f p. n»» roijiino 1 t g!\o
•»»•*«-ml !••»! w i* f ..t # : : r*.. • . f.« -fir** •
»» •’ ' in.rui .. k!n*!rH tn* t> »d« f.f
‘ * (f • ■ 111 ■# It. •. 1 ,-ft. . nr( .
' I dot. r fta«l u r ABt.ff.
miMl Btatutr
»* * rti.* tard f«# or.• hi• t .*• K»VMun «ni
fo almrton l»* (oak i i * •'•o. Ufinr -.ngV
n i«d* mean* r« matoa.i **f an miir» *-r
aplrw and. ..r. t* » t.fhor Pan-! »-• npr- m
• o prtrpoao ;f (..tinting mjt m«»ro n da
ta.I t** tr. »Bii«tr.o--t <H»mniun-1 . •. *r
n» i*t hr ftvoUJr !
Y*adaral XftrorporatlOB BrroantndH
I*. .« »fi ft I mogaago t » tV*i gr. • • on
*f' ih!*» I un ifrl to pBBint .# r
n - ,,»*l ’* •* - to liufttr ana to* „ , I
J-r. f * i attor l r - «)fa* ,.r »f,*,
*
« |
' 1 * » ’ • • r f « 'r|.<-rB»fl t«*a.' • *
j.' i-tor t- d«-*trit • *n a •Tort a tno
r
i. I.--via <f »ag~ o.*rnftr». tmplovooa ant
at-.« j4fo1 tr«*•»• ••r.on rn it. roMtarHv
»-• .1 to dctirh tlio I rfidor a. .f ..a.
Mi*, r ota f..r niuhlty. 1 4i up * o n- w
f ■' ' - — . * ' I ftp** . , *r . , fft
plat on ».f *ard r.g ar.d | riBdura a a!#
»n mr prnaont pro ;orit> that will • *,«#
*•*
• ni * «c fn*- f r»i.. . b> b*i( mam f.»r t\o ft ,|f«
••f tlio |f! ill \ fan T» *• B|*»* all. r n f,| »»
I a tap in tl.ia moaaago *•» bring rloar.
to 1*0 . • t aflo* -• un at I dl ,•«. n of
• •*» «r* • •• ftrt.afbar •• on’. - to *%■». I
*’ • >ic an n. | h# .tor*- its w •.,»»*
bt.atfftftg , .|tii, r.gti. no • ., |.« ..ffotad a
n o.»... a it * , .,i (i.m f. , . j,af j!
•' " ' hartg.r.g » o .- B.ta, organ
» of . o»! b «t« r,. .f f l.u - 'itoaa io*»
' • **l’»*n »* a hnaa . f f»a l*»*v M.Jar
» o.forai .-n»- I or, i o .*^r •»
»» g •ompltftffo a i{It tno ftnt »r,.at or f 1
t Jan# r a i A. ir, t - n <fii* trial . omh|r»ft.
« r # A :«..i t*t*. I •* *Brlr,rl|-«l t- #’
"** % * - to^o i.f ■ . t« n r» »Bt atafog
» . «
*'• *o «* .•»' tf | f ro « r , ♦* a far
• * ood. ♦ I. a B.A „ anv ono
• to o r * f» » a | J i«tif \ t* o |‘a-i
o-« rovorrrr.oft ■ fra* fy.g « 1 rd.-r..l
tr -r . .... t, N . o nh nat on t . tnah*
I aril ir ta* of a to avid frrogr <«.fn
r.;a- - r a pr»d #f .a.fuj mar.fa.**
• *o • dor « , Ml *a» -t m «ft * || «p. #
r-nmwrnk urn nr * ■Mf.f,,; trtm ]
♦ tn ! -Mjfv 1‘i' |#y t - '
t «j?M0 | ,f f«»
nn-l . AnirM r,v m# »tth
• * t« %>ue*)r •< nt|
•»• 'f*f, M - t#r I ■ Mi t
1 !*♦ i-r• • i t'lH fr«*m • » ■ ■• if»l
■' ' •
•V’ f *»•*. *-• u »T pf »t
v » 0 P* 'V m l> ,»f»1 0 .t» f ’» • f .0
*♦ V # *» • fMl ..n^0- MtV r «• » •
i- - W M
« ,t- •• •;•♦#• f f*. **• r.n« n ^'fn»
»» b##*! # * »** f|»0
»«Aif n f • irMfi.n thi fr*-0t
tf<»«f0 |n i Tm-r'*;.- 00
1* * ** h*»i t f • 0 *n» t* 0t
• 0«m r* ti'h ■ n" '• ‘ »#»•' • »?
*■**'» |0 t|» *• r*0 • ■. 0* irf'-r-W* t» 10
•••••'»> f 0. »►• \„ .at r;«.«e#nfV!0~t
i * r « * • *. ti ft rf * *•
«e:»* »f • fr. -irry r»f» * >#.
* ~ ’ •» * • • • a .• f •• f
f* * nuf • r ,0# •■' i*-0 I f
'0- f f• 0 1*n 0 h 'Mf*A f t
f^r" « H .»♦ i i .* ffK-il*
#r » »-—•••. f * nr.0 rf1 .*r»f '•«
f It • ‘ * 0-f • I *F0' 0*1'# 0/> ••
0 t a • fr#
••' t * 0«
>*%*!.»; •• - .ir~ i
► AdmulT’I'.iK
to Air C*nrt» im Trust
DlSSv'.uf.vSS
T * •'•ft « • * r 1, .e... . r
•* I *’ <<• • * ti e f.r» • t t'k n
I * 14.e 1 f tMiflk 4' •. if*- . ;««
»»s*e ,.f* .rtt .« | 4- I l.le » •• .
t v sp^a. e||t t I at e » tv *• • f
:r.%».5ej alt * He s-tstu i- K* r i i
• t • •nsK* tr • r • #. . 11
u»r e, # ,.te^» .*. v t-. «. -Kents*
* • 1 * a«» - 411 : t •
' t-e en.rv I , kr t • • -I
• * » - . f ,e
• ‘ ’ » ’ - - Mr kSt pm «
f » r . niesrsfr J„'t. t
•" e t . aft r* r <• • • a. e
.» '*M i ff 41 * i1 4 t - .1e 'e^ •»»
• t fr-'ti. t . r««
Fsdsrsi Corot rsuoa Cobu.im u
rropsttd
1 .... » » aet ».*! H •'* 11» ,| * e »* V •
I —
"■*••• • - 9* *' « «l 1 l» f..« i|..p f. r
• * * ■' • “ a»rf if (Ofimwit
*»* » i - • • i ifv.1 . f all .• a ra.lr *• I.
If a * ' g la a f e f n
* i • | **> .n*l.l i -* ‘ms* »~a*i
KM * • '»•! *• lr» , 9 Kan* •!
V M II T \ l T
1 * r \\ •* II »•
inti
Ciriltrrii — Mm t Slippt'l, all
kinds 4Sc 9ti* $160. $1 ft
McFAODLNI
rAKlM I
BALTIMORE HOSPITAL.
‘ . tl I» • ♦ * • I • I* talltgrt. ar
ST \IARVS VN \k l»ec+ i .w»
I I. r vire |iri*«iit*,ni of ihe Mr** \«*
i filial of thta t in nitfl one *»f Hi#
mom i.rommem oil niM-raUir* In Hi#
Mate m,i> fiihftl to John llo|»k?n*’

'
Ilf ul» •* lluit h** great I> alferlnl hl»
mi ml
Fnjoymtnt ,
tonight may im.ni Miffcrin^ to
morrow, hut not if y t>ur dUiUMu’li,
Ii'.r, nini Imi.cIh an; In Ijh.J
to du tlair nut oral work liy
rJEECHAIVl’S
PfLI-S
UU F varywUrt. la Loam 1C*. jv
i^ary Robens Rinehart’s
New Novel—Greatest of the Year
The Amazing Adventures of
Cetitia Car berry .

6 Mary Roberts Rinehart
A«lhor of
Tka Cirralar Suirraa* Tha Wn4o« at tha Whlta Cal
tha Ha a li Lawar Tan Whan a Han Ha mat S»»an Dim
/ x r»\ ENTI^F1 i ta.iit)] l.i bar rrairilt I
A~ \ *l*f I ,;h t-'-t haarf ra at p.|la-1 b-,
ro rarr.a* -ia1a-ra,1 \y „„ ^arr.rnm
-;.?ar* rig a < nma alia n aka. tl>a [a.li a lrv-k
: ka n :,ia.I nnk- • Stub la tha a.ar a harm
ingnhl mail who -t.-miaa-a. tha ham---.ii. tmma.
.»ijrrrru carbruky w
naw n-.val ,, ona -I ,h. „,aa, fh-^,
Mr. Rtnahiat ha. wnttan It .. rhaa- far
I Mir • f h»r hobbling g.aal humr.r. «hir h blan.).
a. L-. -ha talk, that It «... I-a a.U ,ha-a ,. f„,,y m„r,
__ R iifhirt in tht% »**fk than in aay prewioi #tv
I tMihutfk
7»« / wrf'— *v W" - A'milta^ a., /'-i, |; v; .w
r ... a-— v -* tm »ok»\ mi * *n i rumtAtrr i nj . .
--------- •
Say Boys
Yoo Can Take It From Me
A* a Palate Tickler a
FORT HENRY ^
AND
GREEN BAND
WHISKIES
ARE UNSURPASSED
4#» tr
Delicious For High Ball* You’ll find them for tale almott
—— - everywhere... Insist upon them.
~ - i -
Schaefer & Driehorst Company
1128 Main Street FINE WHISKIES ttheelinfl. W. Va.

xml | txt