OCR Interpretation


The Wheeling intelligencer. [volume] (Wheeling, W. Va.) 1903-1961, February 02, 1922, Image 4

Image and text provided by West Virginia University

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86092536/1922-02-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

The Wheeling Intelligencer
I'ubllaiivil t-v I '??? Infall k?ii< ?-( 1'ithlInhtfijf l.'onii'inr ' ^
||. ?' i >ir<l?ii i.riixml V i na gar I I
Arthur Mill*. M mi tg .iig l.<lllor.
TILI.I.I IK >NI ;H
Editorial Rooms- No. 823 - Business Office ? No. 822
M K\l It Kit < '!?' Till: ASH* M | ATKl> I'ltKHH
Tha A?*<>>-tnt'-il rr?-Mrt la tmluaivaly entitled 11> ilia nan fur t e(>nM?i at !<>n <>'
? II r.aw* 'Te<ll|<.l f?? li <.r iml hei wiin <i edited In thin paper. and *l?o the looal
Mwa puMWIiimI In-reln. Ail rUlil? of > apulil !? at luii uf apacla'l <lini' iliii?a herein
?Tc nla<> reaarved
PUBLISHED KATES
?tn*u copy i ll? | BT .VIAII.. R. T. O.
MY OAftHira. in CITY One month t GO;"'
jtva ?a?k I ti?m month* l-?
One iiixiii h _ a no
'Mi, ? . a.a* Ml MMIIl'fK . a a a a a a a ? . a . . a ? ? ? >l
In ran nh-nth* I i . ,.a
SU mr.nttia * 09 ' ??*' "
On? y ar 7 BO i M ?? h i ?. ona year !.#? I
(Tllfc I \'TI'I.I.f<:KVl"KI', amhra.'lm: It" "? ' ?' el erttthina. la entered lo the u
DoatofTli-a at \\ he-lin*. VV V ? . a ? ??. ? n>l . I i.? mail maliar )
Coin plain la ?T n>>i? ?lall\ery >>f Tha I in al Mat in ar will ha adJuataO by calllna
Clrculal Ion 1 >a*t>o11 men! I'lmiie H ' 1 ? *~'|l
... ?v~. '
Thursday. February 2, 11>22 (
'NIK SKNATK ,\M? 'NIK WAK MKhT
The 1 li > I ? ;. it i to status nf Hot ilil.-l w || .1. I ?* !?> Ihi I ll tvd Is Well
Indicated by the n> t!i>li of the icn il? <>n <I? t [??fun ling legislation. Voting on |
several phase* <-t tlm tn.i-oire. f 1 ? ? r. ? (.? li.?> tn-????? lit limit Hik uulhoi U> i>f (
the debt commission. This Is n?< It should he Tho ?li'l>l.-? of the :?111-i t? ? Hilton
Country, contracted during tlm war. roir.tllutit n piobletn that cannot !>?? settled
offhand. Win supreme court ju-tl>n mid i>rm member of the cabinet have stated i ^
publicly that they should never b<> pnld. Many ntlirri think (ho Mime way. For
congTws* to adopt rlal'l rainlri'iii' nL< at thin time would bo premature.
As might havo been e\p.-t t- d, Senator honli and a f?w other* have shouted
Chargos of "sinister Influences" in the debt legislation. They loudly proclaim
that powerful financial groups l?"th hero and abroad are seeking to prevent pay-?
xnent of the dobt. There arc. without doubt, a number of Influence* against
? payment, but they do not deserve the adjective "sinister."
Two reason* why th? allied debt to America should not he paid hn\? hern j
advance*!, t'tie Is, that the debt does not really exist. If we consider that the |
light lax which began in August. It'll, and ended November 11. 1918, was nt| on? ,
war and figure our own participation In the entire conflict, we llnd that even If j
we cancel all of the allied debt-*, we will still bo short of pa> nig our share. That
refers to the financial end oiil>. When we consider tlm loss of life of our allies
as comisired to our own. we llnd that our own was extremely email. To Insist
that our share in the war t> i.aii ? ? f?l v with our formal declaration, la to take
Advantage of n te.'lilllc.ill I y. Aim-llta. as a ?l>?lr, Is Hot strong for tei'tlllb all
ties when u hroa<| or in. ? al light and wrong In at atuke
The olhri reason a>' ilnel |?>IU< lit la a aelllsli oiuv Wloit we moat net d
llglit now l.i tl.o loliilll t.f j-t t a,.r i 11 y W.I do not neat] llaUopc n gold nol Itol
MuiliuUiil'ii") joodotie lo ? tic "I tho dr.|,| wuul.l go fa. lowaiil llm i aal oi .>' Ion
4, f a 41 Italia u i alt.i It. n...iio.il P. 11 It to Iiiihii a a II ho w la, tUui o|,t:u n t t|.?i l..i i
nan et.ll lit A io?*t !> a til a i'r"' jti t. 01 toil to. tanltol anil lo li.oi>?f,a til ttll It ,,t
am It 1.1 a ttll I... ?? It.l.t tto.l a .. .it* .til I I . t. .1., IO.I oet..l I,, t it l .. el,. II...I
Ian It IIII "lie It i it I I / I ?? 'a ?" ' ' govat o toco I ot to. I IVt.
tonal boa,. It.tl I... 'd ...I, I.a ,ttl.| It, al I.. 11I a
a long pail.t.l .r .????? Wa ...... ... . I. .1
pt'itaiil fa. l?-i It. to## ii'tlltoial I an I at. |i ??ttiit..i I... t... lo tl.o ttaat folittt.
If ever
OOMI'FKB AND 1INF.MPI.OY ' ?
IVT F.NT ''
flui'inel Oniii|<*t4 ap'-iklng *ailr?'it
I
unemployment lnnit il? frit***! I n
I
\e,v T"?k 'I'n? Iy Mm! Mm unmiploy
mmt ?nfidltloii ? rilitlnu: today n r??
"h ' ml >ii id" pi onieill lilted arid nvnld
' lib!"" II" jnldad lh"l tinem p|..y omit 1"
it I 'llill'iilln I'l" pml'Imn milt Ill-It ?!<"
Mini. <-r i ? in' ?* in i?li i \ in ?* it t mill 'in! In
I i
Mir in- "
It w * i it 111 |io Irili'ti- tli'K t> 11 at en til
Ml ?-IIII-. I ^ explain I ml Imw Mm
present iiiimnplos men t wn.* brought
about. Sin. ?. hi- *ax s It tt.ii Ii'UkI mini",
pel Imp" In- I'll It '"'li lli" li i ill" t "f tli" '
nuikcr*. tin. n Im i litmi it win |ir"iii?"ll' |
I I
tuti'il. lie nlmul't I-il'li- I" I iy bit linger .
i?n llm plotter" I il'-lnif. li" would
rainier a treat wnl' " ?? ? I'm nation i?n*l
expona nniiin ..I* ti*** i.i?-il"'t i* r I in t iiia I *4
of modern t on i
It !? |H"l f'11 j v.ifo l'? ii.'i 'iiiti* Mist
Mr. Oi'lii|H'i l?!.nil** i III" "i'ji |'l 1.11I il I "
for unemployment \V? are ivrl.nn lliitl
h ?? doan not t> In inn labor n?r I-ilior i
loader", although th? hll?r ?-In li not i
held bliirn*li""i by many other* Hut I
capital la lotting through Mi" pren'iit !
condition", ths mill" on labor mid In '
cn.i"M mora If we inn i,(|.r Mi",
railroad*, wo find that Mm wnrkiiri wti"
havo employ iinii t nt* getting good
w?gei#?very good. In ft?"t and that the
owners of the roads tlio .stoikholderi
??ara getting nothing Tlio raMroads
, are paying good wages. hut they are not
paying any Inti rest on tlm money In
vested In them buoniiio nfl"r Mi?-y pay
operating oxponneH Mi*y have nothing
l?ft. "Would It not tin i<> the Interact ??f j
railroad capital to hiuo tlm ? ondtttoni
|
represented by employment f"r nvery* .
body and f Ir dividends for Investors''
Mr. Gompera apparently Ignores thn j
two OMtnUui'ttng caunit* of tho pftrnt I
d*l>rwM?i<>ii tho nlownoM* of rnul|unt- j
mont In our own country mi'l tlin lurk
*>f oritorw from r>>ro'icri ?>urir!< ?. Tim.
faritinr In ?l?? f!.itTit? j.tI'Tm of h'n
pro?tuota uro !??? k lo ;.ro wur I?? v ?-1-t.
But tha multtludi) of tl :nm tho fiirin.-r
him to buy uro ?<t:!I lilirh r>' !<???.I Tho
Induntrlo.n tJiut m il >< tho ? tMn?i nri<
trot A ?'?-II 11 f.ir.'n.'r ? ifilo.t
buy from .? non <l*-rt:i??*?! uurkhniii In
tha fllv. rxi < |il In \ ? i v Minll ?j? i inn
tlan. That moiiit l< i ? u iii..tit, .in
III* faniu-r In l.v Mr . n !?' ?? n t !>? i > : i* *r
clilMl.
Tlint our i.nl' 11 fr.rn l"i< vii < oun
? rim ??? mini11. In u lu itr.'i of ? oiiiiiioii
it n * I |i?l:i lot lui ihI' 'l| r 'lli.it iin.mn fir
Ifnn r in [? ?? tin (if f
W it . II.. i I ? ? ?. . in (, iji11
in.i i?, i on -rt ii' i ?? i ivoM.ii.b ir
m*. lO# i" .11 . . in. ii i ? ?: ..ii II.V ii. t. t
lift ii 1 * ' * ' ' ' 1 ? . I ?. f
till- lull... . U . A 1 1.1 I.. |.l.l-,.| II,
m.rl I Ii. o. Mi i ? i ? i. I ii. . I in.i y
. l.i1 i"
lio la ilo.il.. I mn.on( I.. (. ...I .it,..!
Iliilimlil. i I. .in . i.tii ii,. i|. mi t.i i?i..
f.n inor
NEGRO SEEKS CANADIAN
HAVEN
i. i 1 a
aiMik. it- 1 ' ? .1 \f . i ? li<>
Hollo, k. in ? tin. ,1 of Iti'lUn* ii tint In
Xortli > t". ii ? .. I, ? i lli-.| I.. i-..u.i<l.i
iiruj ndfliH to J.i' .illowrij tu iruiiilii ihrrr
<'nn.iill'in in ^rori l.ii.o nuci r.-.l. il In
?nllitUBc tha alii of a numbor of publl'
iff lot n I *? ? ? t Mtnl y it ti?1 hit ' * it I tin
irmiMi'it tttitittt imlillft ?mi 11 fitnit? A* ?
"mill, rut nii'ti untlii m an li In IipIiik inmltt
Iif llllllln Ir It I niPlh'ifl III wlllotl tn I ?
f 11 mbi lit p 111mil I lti|l link
In tfmlr 'ffiiitu, lint iiffl f' I n J ? Iib vb tin
-nrtlipil ilm fun. on, A HiIthhii tab* nf
Itti? A ii'lfrfmli wm a kIb< ? Ami flint
In I'amiiiIu ft f t p r It 1111 f ?? lilt mnnlpr wIipii
|ltn liffpr tili-fl to rAi-it|i'iir? film. Aftpr
i |i"ik IIkIiI. AihIbtimih wnii [ipi ml I IpiI in
?iiniiln in ("annil.u mi i1ii< |ipln< into Hint
111 v ?Ijh o lii'i'iiiiif* a ffpit until nit muni
,in lip liiiii'liftl HMtlnK null
I >ln Iniinly, flin riiNe nf Itullnrk In nut
l-nru llnl. ?Int P tut wun tint .1 nliivn, Imt
If In Imilevftil In Cnnula Unit lm inn v ?
imt rrt'nlv# a fnlr trlul In North t'uro
linn Tttu wlilln infn tvptn nhut In Hie
Ixl u Imm nt In wlili'li lm In ?IIpb?u1 tn
li ts-t tukrn inn I iMit'ililu of Ilm turn
fi'iitiirr. lm l.n ft J r 111> I y u mini tua nnml nf
rrlni* wlu>- lut.n fl"i| fium mm rnuntrv
lnfi> tttiiilImr IliittPfrr. lint miffing nf
ilm riuiiil in.Int IfV t'ao.ul.i million thn
rnnn mi in ti.'i * *tl i rn; iiiiii.
SEND EM AWAY WITH A
SMILE
I'nniriiiiA ? i n 111 ??? -11-< I villi S.iik Kltnf
prlnmi imn hail u brilliant lili-.i Shortly
liitftiri* In. In i-x't iiti'.l. ??!?. h I'lituli riini il
in:in In In In- sliiuvn "ijhimI tilm nnnr
? lit-1 " Tim i.llnT off npnntn nf tht> ilratji
house will have tlm annm prlvllitytt an
tint one w lm In fitimit tn nhiifflo off thin
mortal mill via tlio elnrtrh* rhalr. Thl.n
|i|itn wa.n to lm tnniiKUrntiiil Inst nlylu,
liri>Cfi|liiK 'kit PXPOUtlnn nf u ninn run
vl<*ti"l nf killing a woman
IYi'tiirnalily. tint Slni? Slug nutlinrl
I Imt In In \ ?> that tin. ulitlr.n nf t*harl!i
I'liaplin or milim nllu-r film liuninrlnt
will takv ton iti'tlm'.i in I in! iff Mm .ii>
prom hlnn ?loom. Wo <loul>t It A man
who htiH only ii f. w Iioiii i to II . o I t
apt to ho hnril to in?i????. To ? ;irry llilt
l<li?H to Itn loKlt'al (otn hiMloti Ihr mri-ia
mIiouM )>? In ll?o do.itil ? hnii.ln-r. so that
tho (oroh'iiiniot man ???mlit ntlil In- watrh
1 n^ tli? t'oinctly from Ilia dual rosorvnl
?i:at.
LOSSES OF THE PACKERS
S'?rii<> i!iurnuiiif !nk fin tn iir#* Kiv?*n In
tho annual report* of tin* !?1 k |ni?k?ri?.
(Mi :i htiHlnt'H.H turnover ??f $('?n0.noi?,(MM>
! .J* I It:* I. Armour & t lont $ 'I I. Y'rii
, .V>\v ft <'?? , v\?rh n l?u lui novt'i
1 i?f $M?0 niiii r?T flu year. 11???t a Iohh
j ?.f IL'U.IMrit.tiiiu. In ?IoIIium, the anion of
X 1*1. Ir! | off $:HM? IM'O .?Mill, toil III
t l? route**. the Ikiif wuh Ollly I?M
1 i * i?t T in, ? I?? ? line in llm iiiiiiiImt of
in.main tnniketeri |?y i;iuw"hi wnn only
/ |-? f rn f
? <'?< in in nn 11 n k 'i tlo. I ?? r I report. '
' ' ?K'I? '? Armour nnyn. It \vi?i tlm inoM
i| I ? :i ht i . iij h v e i r in <. u t ) ? 11 ? 111 ?' n ft j i in
' ? \ \"\rr hrf- f r u I ? Our ultei h'lp
i I. .mi ?i In ft. ?? rn.i 11 ?? ? of *lle. Uun
Im r i $ i 11 hi - t m?f ? ? I Theft* it |
< Im I utile pi *1 * In t ll If
!? .uiriMiif The f I ri #? f I ?tt;i 1 power of fhi
I i ?!? k lio: I ? I ? i ?? t? \ it *i i w h*?ln In eri'tr
I ? ion. It'll |i I.. ? I. , o 11.1. for Ii IK'
' fun,' <? or I to- ot hi i nltili mi n will
w h ? h i I ' *1 nMiln 11 > nil ? ? I lo mii' i' I hi
| |? l.' i -t lliry Monlit lo.l liii i' lunl a hli
| p. MM i'lu* t>r v UII I/.M | |? ? It 111 the I'll' I Itf
| I tolii * t ry in virtually \\..? >1 a nl. nnri Ii
j loMourt'fM ii i o 1 ? 11 k e* A* I it f ? 1111?| no
eoftt*h<| mii? rennfi|!l v with \vorl?| roli'l!
lion*.
It In IntereniinA to note that Up
1 4
Krrntist Insf ?'uk mi Ik'I I rii ill* 'I'lil ?
.1 uiiothir proof <?T tlm Iml><? 11jiii? of
our hiiIi-h nliiimil imr tiulu*trl?M i11I
| til K<-> V oil I lux liwiiin inaikfl. lull tin I
itirPnrpii' " I'flni'1 H n. niT |?r<>lll ;nnl ?
lli-t 111*m In nff"i tcil In ti cons li|f i ;i11In
extent ill rert I v li\ foi nil: ii lillrilln-: s Tllf
Iruliift ifi'i- iH must nl.no lin consoler*
utile. Mlin-r III" K,-'i"ial prrtMpiulv of
thin country I < inllui n? ? ?l t>y primp, i If v (
' ?>r depression nl.to.i.|
Nnkliuvs of v.olxoti' tci'tli lu?\f I |
? 11 ? VT UP In ' in rin i II V. It |h lititioiilii I'll
I'orliupH llm S" IflitlM ? fur inlntnkfII
They limy In* noiim of tlm ilraKolin' trelli ,
NOW II ItV WHIu'llll II
M.nidn A <1 ii in*' lius 111X<11I<<I n n<<w
?"<<l<<r |iniiPH? for 111<? nio\!<?? A? ? ? ? i? I |
In K lii until" ? t liti s. tliny nit- all i-mly l<<<>
l< IK l< I V ? olornil
.Not IllOlf) I la 11 II sl\ loot 1* W "I I. s of
xx luti i ii li V til Iix I .!? I <i all I If fin to plan
fni ?ipi Iiij; |>I onpt'i 11 ?.
1111* iinitxiii* vini *. n11 i <? u<i <i ? x 111 IIIii.
Iif mam" rx a 111 ill 'I In V luiX" 1111111. . I ill
I III I I'll lo llili I lilt I II Ii |i< I nil
ir vi. ii "via ? 11111.1 ? i j. ."ii. ..|r ,,r i.
ll'K a (n?.illii|li'o . fni ynniliifi, nil .??
' ula \ In I "I
; Church Con^M^alioii
I IttltIs oil lo |\tsloi
i \t.u I it. liiii r \ n i.i. i ..a,,
I Ii I Hi. I" I If . ? it in If ? 11. |,t i . -1 I I,,
? I o< a I I'll I l|i ti ? It | Ii if i i. i i . | I li| i n i I
^ x* l.rii I tin i ? ??,? I ? i; > I Inn ,,f 11,. | 'I, ,| ||,,(,
I I Ml I tl II I I 11 II I I I I fl I III' 11 I,. ||| , ,, 111 I
, llm i. sU'iiat inn ..I In \\ i" -| , v lur, aa
pnnfnl III I ill.,, I"i"l|fl> I I ' | V fl | I,
? ? all I Ill M Ii .Inn k \ . . ,.,,.| ,?(,.,|
, llif i niiK i I'll . 11 ?. 11 I., ii 11. * ix I, | in I,, I
? < I ? I 'I III". I nil, I ll|( In \| | I . I 1,1,, ,
I I tlm <-|,-rK'. nan xx . "I. i Inn, .| t i'|.,,i, .
I Inn i;
t> I'-P <? K-T-f N I f V
,1 INTI1I.I.KJK.\< 'Jilt WANT AI?H.
t
What Other
^Editors Say |
MnkliiK i li?nlli Kt:< r <11 iiih wrli.it
h-IIm woiiM I" <n|.i\il I'Mii:> iiin? ii 1
Inn' iiik? "it \'I v i i 11? i t
Tlll'lll W.I' .1 tllli" W In Ii .'?III Will ll**ll
!nr fin I iiiHf? I of iii<j1111 > lllurll. Ill
ril"M,-ln|.li
N?'W V"ili f"tii|il;iln :11 ?? 111 tin <|ii.i;11>
I' iii wnl'T n 111 ? | ? I >, 'hi! Ii Iih |i i "i
liiill.'lii; III" urn Ml Unlit", |n 11
11.1 ill I nil I .11 ,'I'M i
l? ' Willi. I 11 ;i 11 III.I Ii 1.1 llin I 'li'Vi
I; 111 % I l'i ? I ? i at I !? ? ? mi v'n 11 i ii I.. i i li| I ii i
i I ii ? ? 111?-ii I Immiii"! I "i )? ? ? 1 ? I .i .i 11? ? 11 ' * ii ii
ill > . ??|:ilfi||n-ii| Ii K ?? I 11 ft I I.il' 11 h Mini\
11 ?? I ilmiiiliiK Hi mil ill W lil. I
III' HIIM I III I IiIImIihm* Ill' III, 1.11 ? I III-ft:
11 ii ii 11 ii i; i ? n lli r ?. I ? I I >1 n |m I ? 11
II llin I ii 111 ? i|i < I :i wii hi .i i I'll iii' 111 iii Ii
i iii. I i I ii 11 ii I .if f ' '? >ti, in* 11 <? nil. .ii 'i
lill'iU In. Ill I.I ll II \ It III! II ill I I 'I In ||
I??? 11? .i j "lii|i|ii i n i .nil.I m l l Ii 11? |.
I ""i I" II. .1 I.,
II...I ? I I ? I| III I III! II I I." I'l III,. I
, .... I 11. I'm III.i -.1.1111; U ?'
M.li. i i? in I I.i \ iik i. i... 'l . 11 l.-l .In |,i.i \...
?iii u 1111? i i>v iii.. am" !? hi i.i i " r-.i?
.1 Ww ' 'I ||- i| || ull.il'.'Ll !'. Ill In III!
I.I II III III '? V. I I fill I M 'III ll III II II.. I I" | I.I
"f ? V III. ll. ?< II .|| "I" .-'III I I III.
I.i' ? I N in iii Ii ?? r i K i ?'ii I I III "i; 'I i ii in 11
In .i i iih" i>f u 11? ? I Ii? 11 I i I? Ik* l-i. I'll
? fti'i ' *1 ii i U ii 11111 K 'I ' I'T i n in
W In n i|,? in w . .in. i. . ?..
? i| .1 III" ll III I 'i 11 ll?'. I I ? ill W 11 11 I ?i tin* ' |"
III, it? I 1.1 ??luiim Irl lull.- I.In Mi'-v n
\ it v ii iiiiiii'IiiiW i mi. iv 'In. hni?t |.i.f. |*.
II. it I ll III III III III. I" II " II 1.1.i||,l,.| |,
? tut'i.i iii i-ii I ''llin Ml,ii. 11 ? iii ii .?i
". It w .11 ll \ .1 v"i 1 f ?? I "I I no, | v iii" I In
? l'i..I In wi.li > fin IV.,i ll... , li| i.|,,
fill K"l hull Ii V ?K liliifilnnn III til
? In ml' Ii I'liii. In,I It..w i In- In tin?i
? nil' ? I III',I "limit r.'illiei x tiolll* till.
Iill>wlll|{ lit'.
' TTTTTTtt,....
i ?
?Merely McEvoy;
^ A ^ ^ ^ . n y J ]? M C F. V 0 Vi-*.-*--*--*.-*--*--*--^
typicm. cony ehnationr
Two H?.Uila?l Uh In Mlllhi?ry Simp
?>A \ . v% I ? ? ? ? I v ?% till fill Mill Hi ??. ?? 11 \ w 14 > ? Mi i A ? f ? i
Wh y. whioMv*. Miami. Mi* \??I? ? i '
\ on k n ? ? what | rni'iiii, nil Hi; lit U li<*rn <1?? I ni*t ..|i u? M mk all** wIioii I j
pMM?t n II in v 11 in ?? |??i t f iiik ii iMi y thn.hn" > ?> 11 m a f I rr all ? ? \ ? i I lia | ? I ft ? o *'
w"ii*? in in ?. jin t h,
Sin ?\ > on tiih i i nil I'ln imth ilohiji all iliiv. f?111111 <? h.'itn l?n? I* I h ?' \ ? 11 I
?ul i?r nil ??\ ? i (I... j.lm ? V
Will. J \ n f;nll;i * h ? i w Jin I fi 11" I'm K"hi? i m II ItsitM. ?hoi i |
llov\ uJhiuj iiic w l?? ll (iii i l rl ii i lull t<? ? ? ? -1 1 Minn hal l 1
? Jo aln.nl nhil nail thi.n wltul ?i to pii*\'ant you'' |
\v Jill i 'm i o |?r'n \ i'll! on " 1*1. a 1 ?? i;? mm i i i?? w a Ml i f ? ?|i Mil mi* ij hat W h? h i ' ?*
at tu vpaiol nl| my t.M.n |>iit.|lliK V mi I'M uwin 1 I ImmIiIi-.-i If \-?. 11 ? ia ? . I mi- poll*
mill i \\oiii?im'1 iuiv ?* ??? m iii m v iiiiih in jut away nn>vv.iv
.1 imI?; mailt ' I Hid J11 ? IK 111 ?l 11
Y#* v yi? 11 ?!??
f I
I ?!?? I II <? It.I IlilM Jl II M VOI| lilt. II ll v VMl v.
i ? > ?? 11.Ink iii 11? ? t all hum. hill not 11 If hill 1111MI? thai J.i I J. i i ' ...i ?. tl
mil llfa ( olililn't Vmii Moo f.lm i JliMt Mhnppliig MM.ill 'i mih-'i our o| iim-iii
rt I i;.i III j111111oi:?
\V?||. un'vi M"t I ni I r. /? III ?' ??'ii, It it v ?-1 ?' I U o "
I I a ft I wit v II 1 Jl a I ?! h ? I I. Inn will. I I ? I I Mill k lint I Im l? ?I Jt'l ? 11 * I hv?l ll ?* i. i
?iii. f Ml# ? li ? iik ?? iii 'till.Will j.|? I* ??? t tl* *1 iii i lint* 1111 i 11 r i ill. |j m r?m o
Till iii n 111 ** kill.I thai lo . .1 folly ilolt.ii IiiiIm
vim, I UflMVV. |?i|f iiioim'm III!* li 1 It 11 llint IM*\?*| hat t h a i'i ? I" I v iliillnvrf
1'l?. > i*ii kiinw i- \ i' r \ lltln ir, ? 11 ? it * t \'n
Wall. | UllllW I ll ? ? I I'll tl WIlMto 111 \ IIm.M i 11 ? ? W I 111 ? I i 111 ? '. Ilka (hit ..?ia i!| I )?
Hit n In l In* - hop w l.i-ii I' V w jr.'! *? ? IH I la i Iimim a I.. ? ? -11 . n. a n > \\ a \ I In I 1 .nip- f
notrt that IH'Mllf t I.Mlll you Mil lonii A M Mil liu\it MM In <to \ ???If pp'kllli; hp
iflor you
Slop itriKi: ln?; n jm?u t > t ? 11 v Oh) phkitii; up. You ?l.?u t ilo ?'iioui;li to huii
-oiiiM.-ir
ir i 'ii>. !?>???? ?.r it r.i ?"t ni".?? ."tai.'i. i Uth-u iim.
Mail.', you woul'l wixl milv!??? y.>n vvouMn t .
im ihiil *<>??llntN? i:iki*i i""-. uuhimiii
Vl-S, Itlllt'M- Now lli-IK oil.. "I t!" Ill'W'i'ff tlllllK
ISl li'llMit'''! 1. > A hm.icIu t ...I IM.t.'ix i
TARAGRAFHS:!1
? < , |
a a a .iR y ROBERT QUILL E N m. a. a a a jl ,
""'*?"
Churl ty tiiiihi'm a rmt 11 i Hula ii| yriii.t
|.'<>uls rush In whi'ii< h mr men I li i ? ? 111 ?* il..wn unit iliUr nl..wl\
Our lili? <if a Until I) lull I rlu|iul Ml 111 <? I:, nllu lliit will 11 !???/.?' Ill" ? .ill-1 |.l|"'t. J
\t Hit ulitli mliklill II ll..t lull il.ll I it 11 In t'l Hi lilllg in I III.ill II11 .< 11 ? f In a |.u|iei
u .-In !? I
II \ r i > <1 > iro.il I It. It ? ? i ? t ? <11 it ii.|-t i II -.'i I. hi . w yi.u ? mi ll. U ll.i .. 11. ? i
IrlluH
I m|.II, in. ?>. nil. at. .'in.'hi II..I l.|..ll.ii li.m > i I Miyiinl.il i.n 11 ? li'i 11/?? 11 11 ? ?
' 11..... ii.. .i
.'ml nil II,r I ? I IO i* ? ?? |.M.nn
t.r II.? ?.? Mir I.I ..|4?I*I ?
\\ I. y <?!?'.hJ?Ih I ? .ii nt ? ? Hi I ??ol '
II... *? .1 . I I ..'I I I..11 I.Ml. I.' III.??!.*1.11.1
' > I ? " .!?* ||
II... | . ? -I t- .. I I Ml I... | ll I .. I
l..nl* * Il.i. Ilw.t I., I .11. II... ?
...?I . ....... ..I I l I... II .i .. I.
? ? ? . .1 i . | i ....
I >??? |f I I Ml M ?... .
I., y II I f ft. ? |* I V I. I?l, llMII 1.1 I.H*
I'MIM. | ..| l. . ..Ml . I. ( I I MM .1, II... C Mil I |... I. M. I. .I , I l.l I .. *M..M|> I.
M, * I. | M.| l| I., . MMl.
^ n I I f ' ? . I' ? ? ? ? ? l.l .1 I .?? M 'M*|..|| I. I . Ml I I l.n M M ? I I M ? M ft g M I 11 I ?.
Ill* M.'.l. Hill I..lilt | ..f MM.,. . .
? ?Ill In if In n nli'iw u ? miii,'
? > ... i * . i.. ni
I'll* I ?? fill' HtHl|.|"'l II.,
iit?? i.-ii it i>r tin* wiM-IMw
A w i I f? i mi v u I I.M I f ?> i fi <hin rt> ? I n I
V ?.ft'l?| I'll r *.*!? I \\ ill It r ... |m,. , j
ii I m.I !? v?? i f V11y? ii ? * ? < |.f ?h ? ? i ? 11? ? n
W n riot I* o I h#> ill*. ' i . . i on! . l li *?
f In* <| \ 11 | ^ ? [?' 11 :t I I'M hi. t ii Ii in n |? (tin >
Ht ! r i 1111; \v.i | ? I V "Tl ?? ?t '? III I ??11 I ? j
What* thi> Mcfi-n 1 f i fill* ? . .n i h r 111? ii II ??'?k /VII < I | ? 111 ATI* I u in.mi (
)l(?Ot"h for th#% ft'ink, 11?? Ii'ih ho im**'1 I ? f ;i |?*11 *? ? ?
'I tin cliiip who ii*i v m wo mIimiiIiI ioiihi "'il flu t f.n?|#*i| fot i . f ?? in run v hr
I IK' * I. v\l.; I l?.*i v? f i lion n i? Iiom f.? ? I ? ? Willi n It fv
T.hr l?i'!? * of jc" r??llrio iiiiiIimIh ii-i, v* r> ?nn lot tli* ??)? 1 jii iMiK. ami <1o|..n t
irik. Iravn behind ii-i foolinliitu on i!?* *%n\ to work |
t M) ml i< a t oil |?v Aavo iiitotl I ? 111 or *1 ?
|: RIPPLING RHYMES I
? i
y WALT M A B 0 N. a A a ^ a i. a J|
THE HI* EEDma YIIAIt
|i s ImI.'Ii <1 Nllo-li'li Ti < 111 \ 'I *11, IIiIm |i|i-m|.?-i| yiou ?? T >;l nii'l !| will
.???II I it if \.'W. Hit owllllv ?|ni"i ,1 inin, !?> Join tin. 'mil mil pint li I - .in i i ?? v
in I . no- ?< < l.i i I. <1 n rniil in; |.l Hi' ::?? t tri lumln no hhi-TiiI ? I > ??. l?ol ? -111 ? I ? Hum n ?
tlll'V I'llHtl, i ? |l*l Mil W out mill Ino' 1*111' llllll/i'. mill 1 lit Mil lilllilll ?? I titll'Oi. Ill
II (lilt I.Ill ??M? VVI' t.ll.'lll tin'.' till- f?l I 1 11 f .?*? I IlIMp n I it H Oil! ><lll ' III IIM't'lllll'lll
;ir? fow, fiinn In ! I m llln Ml To 11^ in in i vim, iili'l 1 ? ? I li /? I j: . :i 11ii I; ? Iln- Ilo-W. nil
l'i k rows II." Ilinli; in.'iik tin" ?l;? yn of 'I'v.inty two. nml null ilu-m hi i t,v
? III in Mow II II I'll 1 to till' ||||;;|I||| ||"'|| Willi |o| lost ? I ? .1 li ? ? i w |n * II.u
fullli' Is till! liltmti*i| ImiIi. Willi III till- I li1111? i? .'.III |. ? Tin- VI ir llnil n i;..in'
I'nlili'S Ikh k li" Miori'i lis loojnol tin. limp lor Ino p So lit II" l.ili'O Willi mil*
lininK nml Willi mil 11? ? 11? ? iilnl I'lo'l, in nlllti-s "i p'.imil il.ui'l . ? n lli-lils
?li|i-.|i|..| win-ill. nml wln-n n|i| .i?:?? upi-li us liimls. m l I.ml llf.', wllili-r nw.il
- Th?? liriu iv in-w y .-li r s|-i i-iIiiii; l*v. il.i iyll'nl?-is :i I i ..11, it's i-llinloiii; nil lli
lulls oil IiIkIi. -Sli'l Hi:.'Willi, till.-.I Mint I'lll. <? Knit. I In- lutplil hour-. IIS III. \ llv.
ilnv iniiniH-s u-i tlu-v Hit
11 'op.v i ikI,I. II''Ji i* "i ti? v .Mntttn-w \iliuiis I
Letters to Tlbie
Intelliigeimcer
i .11., r-?, i hi . ...iiniii '?! ' ,''1
hi in !i*i H-. |... .?ill....,
ii-i.i.-t , ..,.* i, i. ii.-. i ml ""
111. nil* iii ii iin . llriiHy '
Nil inn ..f .I'.llml'i linil V |
nil le'lii. 'III- I n'i MI k i* in ' wl" I
T i. > | . k i. ? i.. |.i in* I ii l !<ii Hi I
l-i.M'l i.iil mi I' I . ?? >??! ??ni'i'iiiilly
. . i Him: ii.if.-i . in im iii m.iit?iN wl"
i *i iy ii ii.
\ FEW THOUGHTS
FROM A MINER
! . ? ? . I | III ll IJ It I II" '*?
I'. I I. i |m II.. n ?' In >????? nl VI'.II 1 till
.. i, 111 fii'imn* * I ih**i ?' l '.II 11 U"M' '
i,.i. ? r. 11* i\**I*i 1" "iv 11"
, ..III.I I.. II. I ? 1,1
I 1.1 -in I <i i i?l i I |t*ii I" * I * i' I *' i *'1,1'
I,, ii rimnli v. nl line iii? ? 11!?*? i? I*"'
11 .iii* I in. I.. lull I' * 11 w : i f 11
?| | ,*,. ,i iv .1 '\llli i.II liiM'ii'ii* * ?'
I . Ill 11,. |. I ? H. 1.111 lnl'1
I*. |.i .* u .*i I Im* ?*. I"*' lll.ll' v ''
.,.11,,,* ,* .1 ?*.* *1 ? III"" I
, ,* |,. u , I ll" I'll" Will Hill'" I"
v lll. ll im*. I|*H ll^'l ' "I'" ' 1 'I "
I..- p. i mil 11*.I I" mil''
\\ . l.llll.l I ? ? i*lll"l li"i II il I" *i Iii""!'
;111.1 ? |? 11 11 ll. 11 i'* i. i' In* I " i ? w ' i ' k " I'l
|..*i iii.i*ii*i *', inn t ? i I > 1 v. *iin I'liljiHl
in.ii*.-in :?? Ii n i. lily ii M ??*? I*."I "Hi 111
< 11 \ iilmi I iii.? urn I iv r i * I ?* plrll mi I iiii'-n*'
?II,,. UI. it Will ill I'll ? llli'l lll'lll* 11 III I
:? lfii 111 Tin* w.ii lil mi" ? h Ihim'"* TltH j
will iipccsmii rl v In* t ? * 11 ? ? 11 -? 'I li" i; I ? *:i I -
.** vllllii" linn A ill. Mi n ll i*ni
l?.i,H.*ns mi tlil llui" In put l**n*'" smtf
I *.*i 11. ii* ?? will iiii ii 11 *.M1 ;in f-i*l t In I*
flliltiltiy li'iin v; t ii !'? ?.i 11 v ?? :i.*i*ii ilium
Tl.* n**t ti.i* iiiim-IIMi I'Ht ril'mr ?<nt
tli.tis MIID ?!*'iii*iiiiii* m*IH!??m":'H. IiimIii
, ,.**;i y Is ,*i in. Ma* ? mtlTlili nl I" .I? i..v
.( n.if I..n. 'I'll'* A in. i Ii'mii I*. "I'll1 will
i.ii >.*i v.* tIn-:I iiiiiiiii y. n*'t "..it ilmy ;in*
ii. Ii **r j ?* *? ? r. I.ni l.y tlmii in I i*#rrl t y 'I i*>*
llll.ll Wll" lull" ll|> I"-* Hlllll'IIIS W ll 'ill
n.UHt Im i;ilnrani?*'<1 I'Y "*? "nl "I"
ii.iis i. M. itn? I n-tnriiM in* i*.|iil\;ili nl fur
l is |himmi*-s."Ii Is n KI* III* I im ii n'" "?
I..-VI ill .11 Ililfv III* II ? ll" l>:iiik I'l'l"!
. | linlil n |i. i.llil III* I'll" I IIHi-l I
lull) I >? ll * 11 * I Wlll-UK M'lvlir 1**1 a lull
. 1.1111.1 llMai 11* *11
V \ .1 \ |*. i n i* **. ? I In I In in.ill w In.
? I. III. M "*i .1. j.i .* a" *' l.liimilf In**. Mimw
nl I.ill I., n.i. I. ?? ? ? | .i ?? I Ilia lllu .1
? I I ..i i. *
I , ll,(|. 1**1 I...in I |i*.v? i l ).
\ i... I i I.. I I .? 11*<ii
II. ...*.,,.1 I... . n. II I.Il.l l.y
I ... I.. I I .. 11." I
'.*. I... ? il I....... I. I.KI. a* ?llun
.... I. I. i. |. . . . I ? ? I ?? I
. . i , i I.. ,i. I. . ill.., I I 11.. 11
A I . .. I I... I
I I ... I IIII II \ I llli'tl
A STRIKER'S WIFE
(mii I I / 4
Am I n mi n \v I f? I niiM f I?f ? ?, I'
VMM If \ ?.?? ttfHllfl I ? ? ? 9 ? I I nil 11,1*1 I. Ilri
i ?? v f *?? 11 ' *?*? f? tii.*ii 111 *i toy ii *i?i ttrt rt'l in"
I .?*????? mii M tit r lit** ll ??? my lit ft * . i ?? i
. II. A I, Il.l I U1MIIM > Mil It Im r. V I .Ml
1 ? r I | V I III "MM who III" III It l? l!|/r i. II
I ? m 11 i,, 11 , nut tlifl |!\!nr off tl?f
?- Ii hi II y of ? ? 11 r I ?? ii ? 11 ii ? I y iiimI mIIi* if
f 911mini t milt ?m|ih* |.nl p.,i ii Wf
unto itUviiytt tit'?! to I il y I ? > m n'M way
i ii> I I' Ih \?m\ f in li.i t t :i I iijj for ii m I <i
.,*:< for nhl. Th f m .It lit* Im nil tin
. 111? .1 fot. for fit*, on- ?* ti.i.t ,, it ), .M
!flt; tl.M IO I* 11 Ol|t ;| I ,? |*#*l?|| y. till It
I in**rif v ami loin of It tliry ?* 11? ? 111?trt'V r,n *?
M 11 ? t? flu* v work n ti ? I It I mv opinion
I til l! III* V Jllltl loo .I of til* I lilofl moil
IMPEiL POTENTATE CUTIS WILL I
ATTEND CEREMONIAL OF SORINERS |
||? 1! Ill' . I ? ii vi* : 111V (111 ? I )? "I II I I
I' I I |l< I llii'l I' .I'll | 111| VII III * I i' ' 'I II*''I
> I ? i ?: In 11 ? I v ? 11 ?? v llnl tli'-lr it I in In
? I ? : ? in.I \ Mr Ii iliii l.i v l> v tin y
111 " 11 I ? I II I ll I* V \V"lk "I 11 < 11 A
i ' I . Ill I : I11 " I In-Ill '.III ,i I It.- ?' 11111* '
ii". i" i ii v Ii i." I mill I I'M iliiwn mi'l
Jn I It} l.'i" . I " I li |; " ..I II - I.I'll".,In
Ml-I H" I . , III I 'III -.r I I" in '1 I" >
v* 1111 fi"Hi InI In in ". I \ i 'i : 111 * I ? 1.1 ii-ii
r in .UiVi'li" <1 i ultli ;i li> t lilnK
In I " I. .1 I li I*.l' I. II '
1 II ' I ' ? I I In- II" II " VI '. I Ii . II I Ii' II I 'I
I.Ill II"- I. 11 ? ? I II' ? III. i .I'll. .1 pi '
"??"il l I".I . . jil II 'I'ln- v i v in.mi Hi .l 1
u.'iil'l i, .1 . >i *i I ? i w II." in. ii In '"I"- :
.. I - I'll II" -|||. - I lull ?? " I I ? ?III: III il'tWi '
? i \ iIi'.iii* i ii i i u inn: ?? i. -I 11 i ii. :
III * "I I li i; lill I In- * li It :i M 1*1 "|. lilr ii t I ? I
? ? I. i -I 1 ii" v. u "i li Iii/ ii I 'I .?( "i 11 ii t '
? 'I'l - " I" " I" Ii I I I ? - I |(ll III I I "II . Ill 'I
I I'I/II.II I" 1,11" II'.I It III.' I" it.? villi !
H." lull", I. -i (In. . .in A n.lli. i
'III Will. I,iii, II .1 I iii",!'. ii ill ? III ?'l||. ll
H >? ' ill* .ii 11. . in; II., ??. "i I l "ll. " I
I ll I" II I ? ??I'l. |.l|l I'l II" V I ? I'l I I" 'l
I.I "I I" I U 1,1' .1. Ill I" I 'I ,','| l\ I". I I'll ? 'I
I" I'l "liiMK Hll'1 ? I i 11- ?? I'll I III Ti . II
III" Ii I !?" U Iii i II. Ii villi mi- Ii mi n I
??.IV C" I'll' I I'l "A "ill. Villi III" "till ll I'l HIT
v"ii ..v.'i l"l. l'M-1, ii,M i ? I...I . i.i.iii?:
1 ?? n ' i ? i.ii I \ 11 11 nr i ? ? in-ill- ? in" ir li i i
I A "111 1 I ll.'lil I I l"l I I ll" I ' || I < ill
IIH'II 11. H ? I'l l|li| Null I'l l"f|ll|l'l
A Slrlk'TM \V I fit
["siwMI
Aft. ?
?'!, ii i.'iii'ii. \y. v-i , r.i. i s-"toi:iry
? I Mi.- \ ? "in?: >i ? H i.l .> i. iii-.l ;? "iiiir
!"l I" ll" ll. II"!.".: < ?"li: ?| lli'l I'll I". S|"
V'l'iti i ??f'.'i i *|i;i 11 t"ii. 'Ill" iii iir
|?'l :i I "i < <1 \ Sli m v r. I' S link-!
"lis. < l.i t !? inn . I. I.-. Slum vi'i, I nin
liii. N. II. It'll"', 11111* 11 ? : 111 ??; i'. K. 'ir.ivs
? ii'il U. II. <}i:i."s, St. A linns.
I '(ininilsslini ;i" ii"j;n v pul.II" w:is ls
Mi.-il I*, 'l J"l.iis"ii. iii W i;li Ii, Mc
1'invill rnuiiIy.
I li .M iil'l.'iin. sii per vls.?r "f rn i ii 1
-1"." i :1 I'.IS : I ?? I ' ll" I list'I'll I'iUi
ll.ill'll" "I ll " 1.1 I-? "ll '? I.IIMIK'HK I I 11 ?.
.Mil\ 11 li j,i"A'."ii. .i.'isi.-irfiii . i|ii-rviH
"i i- .-ii an in .|i". 11 ii 1111 ? in ll.ii i l.i.HI
iil.'l \l.l I '-li.lll il l.'
? if/i. I*, i" .-r ii.. 11, i-i, 111., i i; in
|..u. v "i i ? it.1 ; i aii. . n.-i vi i HI
? ..I,? .I l? I n . II - ; .1.11- . ? i
? "Innl'.i, .ii, l.i... ii, . ..I. in . I Inn will,
11.. .1. .i I i . .i .. I I All." iii- i'l v
Cl "I .ii.. v- . . . ll. | "ll . I l"l" I I l.n
. ?I"M
I ? " ' "'"1 I'
, I I I ' I . > . I I'".? I I '
? " > ll-" ? Ill' I- III. 'I I" ?
l-l"t. I l| ? I.II | l . .1 I , II". H..I
i- I ' ? ' I < "I "I I II. I , ll.
l.i" "I- " Mi" 'I I. i Hi" i.iil . I
1.11 I >111 I Ill"
I I I," f < I" I ; I'll., t I,, ,,
i I Ml.. * "i I "i I" ll" l'"i l." '
I .""-I" I . .""| in, v. i I.I -. in, ?, .- -,. I ..I | 'li |
? I -. ?" l.l.i w 1.1-.- . Mm Mm v ? I J
I II i|" I. I --< Ml.'| I " I lill.lii n
ll" I 11 * I' 'I " III'"',; ill" "Ml "f I'-tVII Ml !
I ' I I" ? I" fl-m I I'M III I'l ? III" "Mil I I V I It (
In.I n w M .1 ???!?' ? M II V. 11 |Im, ,NI w
M ii tin iv l.i. I ? ill".pi""i .Hi'l I II.in
it I ll.. ' Mm ni'l n III". ? ,ii|.l tin It"!,.1.1.
Mli". I n ii ni'.iil. it ii* I I l.ti I \ i I., i,..
Mlifliiir
TO THi: JURY HATUltllAY
l.i el I .Iv i p. "I. ? ? . I')> I I mill',i - '
I "ll'l lull"III III" III"' .1II Ml ("I MfllllMII"!
..I' .??'H ull" i ii, i Mil", ? li:iHi."I wltli I'm- '
iniii'lnr "I I'rnilk Nnlint. Wi'l 1st 111" i
|'|." i I ll.ltV III ll'l tJlil'l ?1 it y Ml I.I IlilM, |
...III ii.l i" I., tin' I'll'V Im'Tmii' lint mi <l.i y. i
. Nnin <? vim ? li"l l" Mi'iitli In Ii.m nlnri' I
'.".I N"V ? till'"! .
'AHT IMPRRIAI. POT1HTAT1! IRWIN
IJECURCS COMSINT Or RHRIRZ
Hi:AD TO COME rr.D. 17.
'rogram for Evunt Completed?Cleee of
One Hundred Candidate* Being
Recruited.
I"???.(muster W. W Irwin, I1"'
nihil I'i.I.miiite of the Ancient Arabic
mlrr Nobles i>f th?. Mystic Shrine, Inal '
ilylit secured Hie acieplniK'n of lm|?er
-il I "? .f ?-!! I:???? /finest A filtti*. of
?a ,ii ii ii.i |i, 'letiriilii, In nil end tile c? T<
iii<? 111.? I of ?IrIfi Temple A A f >. N M.
1 , i" !??? In hi In |he John VV Morris
?IIImIi lllle I'nl liedrnl here Hie nfler
nuiri mnl evening nf Kehrnnry 17
U III, fill** iinnnillH'eiiienl, elii ho 111 I e
pi ?? jiiii;i l Ii iik u III l,e l.'iiim lu ll Imlny fur
I In- ri-.i |,l lull anil enlerlnlnineill 'if the
11111ii-I In 1 1'nli iilnfe
I'laiii* have Im'I'Ii i'iiiii|>le|ei| fnl !i ? ere
Mii.rilnl ?.r lislils T,*111111r Aii'lent Ariilile
1 'i I'l l *...I.I. ?? nf llir M v el le Shrine In
I i In M ai ili?' .lull ii w. .MnrrlM Sent I Dli
111'.' , 11 iii-ilr a I l-'rliliiy Kelirimry 17.
I .ff'irl -i lite being ininle In have :i elnrf
' ' '"?! !? * e lli;,ii line huuilreil 4 n Ticl I -
?111-a f"r I ri 11 l.i I Ion Into the Shrine at
I hla II MI**
'I In* ce.eumnhil w ill open at I 2 O'eloek
nniifi mi I'f'liriia I y IV. willi a liun'hcin
for ''all la llanil, fiitlrln In I ml and I|m
Worker'*. The business session will he
In-Ill at 1 nVlnek. Tint Ural aerllott
work will he nf 2 o'llnuk. f?*llnwe*| by
tin f *: ? t j * * 1 < ? at 2. with the ciiiidldutee
lit III* it ai'i'iiatrioineil |ita?-e In line At
I ii'i'hn I*, tli" Shrlneis will reassemble
at the Scottish llltc cathedral for the
?I'l mill lloti work, a It-1 third serMon
work will hep In at S:Sh. A cafeteria
lunch will he set veil In the banquet
I, til from I In to fi'20 o'clock.
Orand Ball nt 15:30.
\t v -2ft ..'rtiii'ii the Khrlner.ii' grand
hall will Ill-pin Admission t*i lY- kfin I
hall wt'! l.e lim'tel strictly to Shrlners
only ami *itte inlv
? I I I'.cmltip tl>e new 111 tj st rfntl a
I'liti-ntati'. will preside at this cer ?
ri.ni*l.tl session.
Tin- bulletin annoiin.'lnp the eeie
rnonlal. which will hi; received hy Hie
I'lii i.ii;. (Iinrilv. lontalns ?* uohtito ? I
I hi fit.- eer."i..i?*l:*l. Issued l.y I I'll-it r loin
I 'nt i iil a 11 I' h li.lliu. ,*i well as Hie pi ?*? ?*
I i.iin of tin event. .in<| a pa ire n' e-i
lioi. iiieiii. nt.1 In i i'l i at in ttniriit Ti'i.i
I Ii III! Ill la I a All I Ii I ? reel |M(tr*l It
? ii voti i to "'ft., r*111 no r.* If? >4Sr?i? ?<I r r
< .1,1.1 i t.ll.ll ' II t' I* I.? I ' I. I . i t" o'i i t,
, ."ii i oio'' i lih rni; hhrlnei m
? II. V Oil ? .1 h o. I'l n a ill herd ( 1
I., I In li.'l'liltii 'I/. . I I o 11 ,1 CI 11 -111 r l| ? i?| I -
'Oio ii.- i ? 111 ? 1111 will -.nit the fun
II .. ' -1 ?? if I ii H III in 111 'I hi i or
.1... I" 11.11 Kill*.I .1" HI M lO
i *.,i. oi 11 or ? i. i > I., 'i t inI.in
I I no I loll III I III till 114 I III Will
'. I 'l. ? ' I'l || " It I "I'l till |ih"
I - I' ? . |.l I I I I "I . ' i ?
? 'el In I ' .'.pill .. |.ll I l|. I. of
III. Ill III let ill' III "III " | >|t" I l'P I ? |dl III
o. Ill,or till lie "
'I'l ? 1.1 le -1 11 fio i I *i ii 11 Ii a 111'ltaitrxr.
II i iii lii a io| 11 11 it 11 i i? eii i a i 11 i'i| In I lie
hiil|el In of Vl.le* i "remoldsI
Mmif lien Hie f.ntl Veer.
'I lie mi-iii..('el section will i nrrv tin*
i ? *1 mi' i if 11 - e follow lee menitierii ?*f
ileitis Temple who have died rlnre
I 'liinni v I I ft21 ' 'hat let* J I'nr prnter
I ran H I mtinlntr ton, ll.-irh V M let vis.
i. ill. I Mllson lames Ifoehrsne,
I. II II. in v. Will Hi ni I. Tlhhettn.
M .':ti wail I'a"! I'nlenlii le Krill
-' I ri'inihear. U iiIIit Ili'iinf I "Ifiti
I iil-on V.'IIIIam l\ (-'reilerlik. ''hr*
.ii-' I l.anlr. William II I'le'ell. Hen
n V I inn|eIs, ii| v illi- la Sleek kdale,
IV"il la.i.nlnle Ifoheit Ihirrnh, J'nst
' 'ol en late Itaiilel I ilnuer. Add ''nriri** a v,
?' 11 y II W lllln Ilia, l.loyd M HimiuIivhm.
I i n n i * i k 11 f > , It.'hi it M. Muhon. lad win
bidder, .lames 1 M lehlii'ls, llenry l>.
II", man, la land Kittle and Walter <1.
I .it w In.
1 _
???????? - ?? ??? II I ???
One-Third Price
Thursday Your Clioico of Remaining Lines of Fine
TAILORED SUITS
W hen wo ;iro offoriny liioni ;il this I ivuiendoiis re
duction I'nmi llio oriyiunl prices, ii hard I;. sooins pos
s i 111 < ? (lint I hoy ooiild he ???.??< I Suits. Your lirst inipres
Ision would Im? 111;iI llioro must ho sonic delect in thotn.
I?iif llioro is w hore you would he wrony. They are
yood Suits, 4 lie host I li.it tin- reyular in vosl nioiil could
Anions tliom are I Main Tailleurs, olliors
handsomely omhroidorod, and others
w ith lino l-'ur I rinuninys.
| Just Fifty-Four of I hem Remain
in a size rani^e from 16 to 38
The so;,son is o\or Willi us, ;ind Thursday shoppers
;i ro 111V Mod lo ;i h;i>l ol economy which will leave no
1, I? ?:isI <I is;i ppoi 11 (111**11 f.
\\o helieve, in yood lull h, 111; 11 this is llio Itosl Suit
Opportunity the eii\ I ins I icon pri\ileyed lo I a he
1 purl in.
('oiiio in ;in<I see llo ui ;;11d il we o;in lit Von, \ oil
I will t linnk us for i11v 11 my v on.
Nitiiiially the Terms are Cash; No Approvals
or Returns
Here's the Way
They're Priced
$ 29.00 Suits $ 9.83
$ 30.00 Suits $11.<>7
> 39.50 Suits $1.3.17
$ 45.00 Suits $15.00
$ 49.50 Suits $16.50
$ 55.00 Suits $18.3-1
$ 59.00 Suits $19.67
$ 65.00 Suits $21.67
$ 69.00 Suits $23.00
$ 75.00 Suits $25.00
$ 79.00 Suits $26.34
$ 89.00 Suits $29.67
$ 98.00 Suits $32.67
$115.00 Suits $38.34
$125.00 Suits $41.67
$150.00 Suits $50.00
CAN YOU USE
ANOTHER SUIT?
s _y
A SALE OF UNION SUITS
Ladies' Sli/'jilly Soiled Medium T f C.
Weight $2.00 Garments f O
' Sli'.'hl Iv s*?i it is i rin', I.hi 11 ? * 1111 m ; 111:11 a i np in tin- laundry will not re
move. A ml 11n-sa v in:1 nf 7" I .L!.? I In-pa i un til is suri'ly ciionpli In pay 111 <* laundress.
I.hIhs' 111 j ' 11 11?'<? I-. lolif uliKIr lcll|pll, nit K lilt I liinil Suit S of fill'
?A lull* I'lilf III, IIH'I\ I III U>ll ?'<! \ lll< ? 11II ? 11 Ur'ipllt, 111 f ' I lllp III!' IHS'lls of t h ??
11 ;i ? t i t \ <a v\i?iihm I'm u iiiI.i;iihI I;i r inlo liit- S|iilli^ Si/.rs ?Wt Jlllil ^7 FT ^
S, in :fon I 111? ? 11 Soil f (Iv
n
|| IS an i 11 \ I'lllnlN ill in\'i r\. ami llm price is low rnniipli In see I lies ('111 ire lot (lis*
? p?? ril ul 111 a si in-If day's sellinp.
j Geo. M. Snook Co.
' ^ ?*
? ? -

xml | txt