OCR Interpretation


The Wheeling intelligencer. [volume] (Wheeling, W. Va.) 1903-1961, February 11, 1922, Image 5

Image and text provided by West Virginia University

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86092536/1922-02-11/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

THREE THOUSAND AT FIEM
OF VORKIIILLE EON VICTIM
?com a i, hiimaihn or di.mkw hint
A Mil Mill TO MliU'r Ira III ? Ml I
? iiw
n.. i.l,.. ??f l.lain ?!?. A..' <i*.?l Mill
I. ?? -a a *1 ? A..?l,la?il Tl. I A
MiihIm,
* I ? H? 1? . " <1.1 II | n | In II *?!.? A ? t I ? ll
? II. II.U.I III* I I I ?? In I >?
?I./ ?fi?i m ? ??. f ? 1 ???.*? I ? i
1 <i? I 11 I I V II ? A .'I I 1 <? 11 ?? I II il l || I l
i. ? i.? |?i,?il?<? in ' ? ? ?? I ? ? I ?.? k
? Mill -la, O.
? ? a I I|l|'l44lt I *? ?? ? ? ? ?| ?? ' ? ? I .a
I . ?? li H.? In ? ???..! ? ? ? - ? I ?
wilt*. ? M,|- ? I.. .. I ...? ? M
I.Ml.i ?!*? ?.??.. I ? ? I* ?? ? MH
I I'ih III. lllnrHil ? ' ? I ? '? ? I I ? ? ? o
vtl* 1IMI....IM I I t-.l ? ? ? ?
A4a|I..N I*. .t|.| m. ?|i l .1 *1. . ?!,,
n MIV ????! m ?MI (???!?? ? M. ?
|.l ? . V I m, . . I .* |if I ?? I
. ?*?.* ? I- ?? "I Mi. ... . ?
UAOIIAIA .| I ? I. ?# I I ? I inltl. ' f) I
?i...| I r I Ao.nl|*-?M. 1
? ft*.I *? f I. ... ?!?...?? \ M..
I l*t ' .* W ..????.?' I-.IM- I ..? I ... I# III*
Ml I i. > |m? I- ????! U| I. y ? ?.f.
?MAM.I.I.H 9 ?).? >..?? ?H* I ?. Ipi f >????
I II?.U. ?.r M * ...? ?.< tiMit
il? .Ktll'.H i .f 1 ?. 11 I \flt?* \V*.t !??-*<?
h ti . ? ? v'?** *.f f???#?? f.rn'H' ill* ?? * #??
i.,ii,A In Riili ??!-?rI* ? #.r ?; ? .?
Mm I Inltl M I llil-i r?.nl Hi- M Thn ?.?' I
i. tn Wtriil m'ntrt # '? In ** 'mo
tf iniif, mtr- liti| |n Tltfori' lilt who??*
limy f riiiii'*'! nhnul I >i * )|i>rilt ??f flit
p?Vt?Iv? |.|?*'j??t ?hl!* Hit |'?? fi't.vnrf n*?? -i
i -ri'furMi?r Mia fm\ + n%\ ti?rvl< t i?vtr )?I??
Iw.ity ln*M?? YUlitlrtfr hi the rri|iiti;l
Mi.it |hn nt ?>n wlto mn'tt ij. flit i*r?? t"
Hl??n formltlnl to view Mi# Imh|\. Mm
home wan ihruun open. untl 11? ni.?r?
who hnrl m u r o hi il from TorU v I! It*
i* ?rc)?r.| In tlri^U flit Into flit hn'ltt
?fn| | -.4 m t the (Mtktt Ttil a r#?iu!r#r1
? lo.?i> to un hour nn?l u hnlf nn?l ft wm
llt'Hlly four fljYIu. Ii h#for? Mir f ftl II ^: .11
{ IOI ttflun ? f?ilr?t f..| M.irttflA Kn I V
Moil of th? iii.io Ikii i if fni'iairit tn Hun
??ii?l *?4'ort?o1 Mm IiimIv ifunii fo a p?.tnl
I'fl.iW V III kvlf't II..4M llhlM If.t
llt?? j.aI jnfl t ?. toffcitlU in Ml .ii.l
wlM.lu Mi 4/i ill lit. i v * tf y ti|Uiirf of t'.u
I'M I #11 vlifir (he MiM.ilInt af |\ otl M.-u
| Ut ? ??llltf.la / ... ? I. I IIA A I a I... HI all .|?|
.??M*. ulmictl In I .< ? l? ? 111 a .in 11. o (??-?
. b.iti. !? iiii?? ij,ii aliu ??.III ill., i.
. ?? I I ll. I ? -.4 ??-?? *4 MM.il.l4la< I. * I a I ? ? a
??? M.
? ??HIIIM| flMkftl '??!!. M
lt?M !<?.? la? -..i ..
I ? I.. O ., I M.. II
, ???. II? ? ?? I #. 1.1 ? (? ? .. ?
I ??..! I ? I ?. I . ? I. *|t* ?.#
0., 1 9 ?.?.!, *?
M i* l ...no * I *. I.... |. ' Mo
? I,.... I * I A A f ... * HI
M? h . ' r ? ?? ? " ??r ? i". f.
.1 ? ? ? I '?* \ .M't I * H ??...?
t ??? .?? r *r ?? i ?? vv...i<#.r . .??
* 000 *ii ? \VM?*?? I n ?l? I ?? vl'?
?. f f h ?* ? 'ii?0> 'i?? l I'm |.l?? t ? AI ?, I
il'.'i i.f ||m \ .#.-? ?n i ?0? i ???'! i '?
0.11 t 0.ti?*f t.r?i ivi i>Vi in ? i ?mU "r
Mm \ run V i ?i? ? * ?? I N *i*i ? ?
?? nror# ?>r inn htfnm i nrrl*?1 nffl'liil*
Mi#rnlii*r i ??f Mm >"? A ?????? In
Hon 1 nn?! *)+ tlmi* of I'nllrd
Mine Worker*
AIhuiI i ?m o'r'oi k Mm funeral pro'-m
ptori turn# Ivit? ? Miri'n* Kerry. An ee
i orl h*?d heen formed roiiimi'fd of
limn ft iho M i i t In* 10*?' I* m of I' Ik * ntnl
tKfi MiirMii<< Kerry I.oiIha of Kuir'e*. of
whlrh I Jo.0*i Knit ?tn* a member and
it Imik* ilel*K?tloif of mrinhn i of Mir
Vie I iiujit t MmK a of Mm A in.11 K'? ina ? e?1 An
koi liillnn Thin ?*< * f t mi|ihr<1 nho.nl
of (h?i hutirin h? Klvrivtcw lemrtery I"
Mm nt i ?i I it?? of f?llier*l ni'ifi h?n |?ln ye?1
liy lluc I tfo|il?? n II.iiot i f M.iittnn Kofi'.
'I ho M.ti 11 ii In i 4 nl i rot n I hr* oi Mil
?k||Ii K llio r'fO* ???loll |i i? '??! wnr I ?i?o1
will* ?!??? lnl.ll N I Ml. 11. ? . o ninl folll
? li i |i ? ? II I Iiq nlilo n m I >? m I lib III t li.fi u I
I It o |5 i (i ? ? v% tk ? * a I y lolof
V?lfe?llU I m I)iiU4
1 (I. . 1 ?? | to.. III. ? I vcii .|ol*l >??!?. I
.III ? .t I. I I i I III ... ? III* I ?*?% II I III 01 II" I
1. .. .wl.1,01 #1.. . II.? .it'll . *? I.I O. t
. .. I .. ..(.nil nit |l I .1 .lU I ??* I ? 4
f I I 1,1.. , . ft. . . . .f I
? 0 ? i ?rn ? . i *? ?... . r ? i . ? i. .. f. i. . i
I II I I-. | *? Am I SI ?. I i ? .Ol.
I HI Ml- I . 0 lo I .|l* til*.
. 00.0 I , U AO ??* II ? .*. N.|.| 10*|.| #|l,. I.I
? Ml. 0.* I II I ? ? of I * If I. .|l. I *
oi l ?..? I.i ? It. #..? l? . ? I..?? of lit*. I.III
to? f I (
I 0 I I ?? .1.0 I ? ? I. ? I . | l? ? I I IA 00.1 l|
I no I I .ol. S? If.. . I.I .|. o it
0.1.0 . I If ? I '.I * .... .. .I? | V . I..O.I iy
l> . | ff I .*r .. I I . ... .... . I... i |. 4' i ?.f
ft liy l< ? 0|0.0 |0.(0 It'll I.f 11.0,
i* 1111 ? of ?< til I.I., ?.. In '. I 0iH|0OA.| I.I
n |.intlniti..?? y f 11100 f i * i. 0 It 11| H t.n
fio H ft! III. .. r?l | I... f t.ffAl '.#??!
. i. .nf | hill f? f flfn.|?ir o\ lito
II ? MaII.Im li|. i'il. |0 t ( | 0*0.Mi It,
1?Mvt||o |.V I." TrMoA. .I'lt.lo, I.f
tjio Iihft. lt?|i "i i| t ( t...I...I, . ,1 110.
!? ? ??'( ' t .-l.fi lit \ o It 'I... M ' ? I o |0 ith-.'l
till I 1 ?H V I Moil II" I i*|M.| If .|
I?N<I.|.I i I*. 11, a .iiin t.f iv*r f,0?r
I >Nf I).a \ olul't. r ! f || i| 11 oil ft
(fmilo I *|*i1 Ai
hi,. Iiff l,hv.,nl I I'll I.n.l Mil vor
JI.IIIV 4 o ? I (??.. ??!.: nut hhili'if thi (r
f"i *m .f ?!??. tn| .|i |.i|i. Mln i Iff., moI
Mm . till o"II. . In V of ll \ llo I . k. . it IliA
? lii dm l.iwn
JUNK HEAP SEARCHED
FOR HIDDEN WHISKEY
?.l m?? <j..i.h.m* r*ti* i<? uiv?
ll|? Mt)l ? J*t*|?l?M
* ? ? I i I ?? ? llM.ll/ ?.
? ?.. ? |.?u i ? ???.11?i
( I ? ? I I ? ??, ,?.,M y??iUi
? It* r I II- I it,. ft m ?. li .|.
, mm I / * ? ?? ? ;?!! ? ? M ? ?? i'??
|l' . ? I. ??!.? I .. . I || I . ?
* ft, I*ft*..
II wv mm . ? i . . . .I |? i ii 1,1.
Il.|.|.-I I M. I. I Ml. I ., , |iM.U |.|lt.
ft It* I ? I Mil , ?! I I I ?, I I |M . ft,
. | lift. I,ft.. | I*. MM .11. I*l| I I . It f|l| II...
111| II ? ?? I ?|iw. ..villi.|
\l. I . I ? ll. I l? *.!? I....ill, I.,.11 I.,I
It. . I l.i. I MM I ? * * ?! ? I ? M .. 11 * | M * ? i % I.. I nil. n
?.|M| I | l.?l mi. I ...I'll I... I Mftli I All*
1.1 rii VI 111. .... I I |?. lull I ,
I ? vim vU.ll*.I M... . v i.fyl.l In, |
? . ? i ? . . ? ? ? ft ' ? ? ft. * mm i mm.i mm v i* i m i |m .
| Mf* ft?*"M?ft V* ft. I k. (I
I'ftiMiiift.MftlMln ? (!(inhH Iftintly
?fft.U ft* I,Ml Ml. .f lft.1 ft,?M| MVftlt
M>..Ml # f f I 1 M ft II M|M<||. I,.MM I .? tk'l||llN
? m|U ? I .. 11 |l ?||,.I ?I,IK.| |i.M *l#M?ft, ft *1 I I*
M I ?!? |l|***lll|ft Im li.ll. |^r ft. I fti I ?, |||||.?.|f
? II* ttft#,| M lll??l|. ftl.M I ft.* fcl\?M| 11.
|r?.iiiifti ? ft. 11 < 11 mm i ImintiKf I ?? 111 m i ?* mi,
ft ft M III M? ft V ftlMM ft?**lt III l|. ? f'?t II.Mil y ftl'MIM
*M?t ft. ?* 111*1 V* ' 1 ft i |||M* ll f .ft ?| Wftllll
#vr? ft'* I MM.I I M M f I ' I M n fti|\ I I'M* Mill.,
tlllMW*. m M i. y I.."Ill*,* ll* v * |k ?|| II
t K ? I ? ltl?|Mill f\r% | M||*|..| M. mini ;v M
M , ?ift* y. ? ft.ft!11. .i ft ? M ? w ? I?? n | im /?
|4?l?l*<1 ft ftl I *M l.ll'llMM ft I ?. .1 I t M> I IMM.I
i ftl M fllft>? ? III * ? I. ll* ftl ft ' ? ? 11 i II ? ft f Il||.| r.MI . I
ftl I M ||? lilt. ft.** I tut -MM,, ft. I.|?|? I I
*11.1 |. I I 1*1 | IfHMI.I (*| I * U * ? I m' It
* .III I ft 1 M I ..I . ft. I I I ? f*?. I ft W M I ( M *
*M?1 I ftlt.M III* I ' * ft *11 .Ml ft. ft II ?tl?,
ft I ft, ll III (111 l..'t|MM ? f.*? ,?|m ?
4 ..Mfcft* Ift*|l?*ftly ' . ?. . ** 1 * I tl ? I'l'llll Ml
?? ? li M. It M I . m I I ? I'm. ? I I m i ? / *11 .umui ?
W mm I "Tli? M ? ? ? I ? m m A**." li g I" I, ii
f MtftiuU It* 11.? WkatilNg n m m m
Mm* M* *. ftl?l..lt?"M I?m* w i 111*m mii
*|imllf ?1.1*1.** ???*????* mm * I* I ?t.lftlUift
bfc. m|n li-ft* *1 ???*? ' 11 ~ll| |,m |,?|,
H*ftt*4 In i?t* l.taftliNlug M?*..t?|,
ft A ??*?*"% ?..!?? M.I.I
SITE IS PURCHASED
FOR TWENTY HOMES
IJ II M.j. ? ????! ?? M Mil. |,.i. lit |lt* I
9' <Ni MHl W .iLIi 1.1 Mm I Ml lit if ? It
I
'' ?" '"I
;*; , 1
i i 11,. |, |? 11 I.j
? i i. *. mill i , i ' i|. i f? 14 , r ? ?? i
? H. t|l.?M ., I f... ' I ? '??*??
I' l. .. I I II. | . t ? ???.?? ?!
- I. I I ? ? ? ? ? ? I I ? ?. * t i ? ? ' ??
,1 . I .....*? ?
I I. ? | M? I... . I ? I.I. | ? f . I* | . t
ii .. . r- M |
? i. i?( r ??'i luiii
HOME OF PROMINENT
CITIZEN IS RAIDED
Oil! ??? W lt.hlfa<9 No in* P ? n 1 n if
Tlmron J 9* Ilir?itlgit|i>tl?rinil 99*111.
1 ?r |.(if St if# |*i '*li I ?*t 911. r i iifTI or .9 T
'"laylori. H|m*i ImI I1*11l**n ii|fJ?.r \V j
Hum * i h * in mi it f * ? I I 11? o \\ 111!;? iit |
111? I o y I fitilrfl t hi! li'iinn ill* u pi oiutlirt * j
inn H i.ji I mi i (#?? ii 9 9i sin I > ??*I * i?l.i y it f J
loiiKKiii mi.| f < H| li'l it M1111 4iii*l Jii'inr I
It i*i*?r
'I lit- nam*) i?r iH** it..tu Is l*rii!K v.1'1*
hritl I.N lln> It olill.lt t?.|| offl.ri* Iiiilli a
11.1 * I*. *tt It ! i. v ? ii I l|C .* 11?? i ? ? an Ha 111 a > I n Tim
*>ni* t'l n li'l I)?11 l.r lie ve I Ii r mail wan i?i.il?
Il<* 11?| ? 4 41 i | I Mil I.I I It ?*MIM4* II lit ll.O
Jill I |lii.| .? < | 14 .1 ? t i I i *'l I l*| *1*'4 * II ?? f'l It II'I j
ii ? iv l.q vfc.a* Mllrt'l* 'i
WILL TAKE LOAFERS
IN SPEAKEASY RAIDS
If. I. .... 0* | I- ? M - ' I M .?! I ?
..II ?l.t I.. II. I l? rill ? ??
I ????#? I' I....I flf.1.1 I . I'f.f- *??* f ?
I III ? ? Ml . . ? MM ,,.. ? 9 If. 1
III I ?? I. .,1.1 ..?. ! ? | '.Ml I ...I ?. 1 ' I
? ? ' ' * ? ' ? V |,M'M,|I
It-tJ || t Off I* I ??. ' ?? Hit. #.'??? ?*?
I ? V "?*??? -
1 |*. !??(* I . Im?I*| ???. I. ...Ill I# .?f ? I ???????'
Mil*.* If II. * . * ? I'll *??? y v 1' 9
I.. i ? r* I .. It... > t ?'? I f ?tf lliolr
I'M nil*, n III *9 M tr |I . f (tin tiw 11o| ? r
9'io I'liM'O ifi ft ? 9fi? fa *9 \ law?I VIC Hi"
llijitor law ?? m r'nl"*? wit nana#m."
I $50 ECO WIFE BEATING
I
A n?l" 'I ?? rn pi t n ?t | ! I ti" rn outplay* at
FiirtV fifth i'i**'. v%? ? *t IIiimI Jih anil
* oslH or il*9 ila V * In J.i'I , rat *ji ?1?. v I y
I Nil Ira 9 it iltr in foltii M ll|li.
Tomplln n* ? * 41 j |? m t r?. i t,\ | ?.. 11, r ui.ii,
..olnri a* I.Ih In. no* ?. ' * i ra imI v |o w Unci
on a t 9.411 of I.?v4% 11 ii m HHi vn i f o A
. Oflt 11* N ' ? t Ii n I r h I ! loon ' Tr III p I III ? a t i.c
lull." ilii.ltl* Mill lll.K ?a Mlfli.lo?.il nn Hit
III* * Ila I.?? |.i ? ? ? ? ?!? *1 l?* lit at Itci i||t
LINCOLN SERVICE
A1 VANCE CHURCH
"?
11. I .? I I ..nil, ..( ' ? l|. i. < . v ????
. I ...I.I.. Ill III It- mini
1.1, I I,.. II. "?l ... .1 -I I II I III"
I I I ? I? It. ?'
I '
, l,, . I I. I ? In. > ? ? "|i i It- 'I
. . . ?|?,, I I.. In.I.. . . . I. .. "II i " "in
.. I U.i Ill I i 1 1
I... . . I I... ..In ! ? I I. ' I' l i
I .... I I.. II... I' ll I' I ? '
f ' I ? .?? ?? Illl- ? ? ? .!? -'I
I, I I .. . ..... .t i 1.1 I'll. I ' I ' 1
? I. I.
...I. II. . ? ?? ? >.
I... I ... I . nil I ... ... I
\\ M ' ? *? I MM. I
I | ... ? t ...II'..., ? "*?? ?
? I I.. | . ? f I . . I* ? .
I i . I I i l t I i.
I . | I ? | II.., .... I i. ' ?? I " ? ? ... I
I.. I I t | . I ... I I I... I. ' '???
.1 | I. I,.,. . . .. I I...I. .11 ~ HI
I ?... ,1.1. .will ... I . t I ? a* I I It. Mil. *9
I , I f |l I ? II. ' I I f
.. . ? I. . .. I <?,.!. I I I* ? ?
At Mill I I I I ... .
A | l? t
I ?.fS 1(11*41 I- ,, . I I I... .1 I
tV* II It.p 9 ' r, I . it t . ? *?
Tim I).. I' ? ' I ,? 1. i. .1 . I ?.
?..11 ?? w I I' I 'mm. I #.??* ? I ft M?'f ? ?t
?VMi ' ' ? (.' f 11 f? .1 ? I . I ? . ?? I ! .?'?.(? p 1 ? ? M I
f? .f i- I-: ?< iti|. i?i ?.i. ? (.M i I -I ?
f t I? ? I 11 f? I, ?i linnl
COMMISSIONER COTTON
DISCHARGES HICKMAN
lluiMif) 111* h 11.1.11 i.r 'Tilt Mil it t
*1 i r' -1 i e e? I v ? .1 it I. ?;? i In ? I . ? i ?? I .'i
?nil.it I Hfiltillf l \\ I * el lfl| ) ? thi il.i )
k'lriuMi i, ?il lit* ??fit' ft l?i I)m \V I. c? ' 11 ? 4
It. ri t < ? i |.?> i. i .. 111 |.it lit* f ? K 1 ?*??? ??'?
? it <11 ft lit t ft I lilt h It ..I li t*. til 1.1 ? i '? I c 11
? It I' ? i'l tt i.l > I) | > I ft I ; M.t I l I Hi I
I. I.it M M. tl ... .? it.fl.f.' .,t i|i.!,.Ill?*
l .. c ttltll.h l".i Uv?? V. i .11.1.1*
, . i. Ml.. ..I I 1... i l I i i .1.. . ... ? . . t.
It ? |... | I.... t I.., . ... I I . ? f ? ? . t. I /
.*!.?.?. II.*. ?..i.| I. I. I |? ?. I... ^ .IU
Roy Riilloiunilloi Coir,
lit:; Heaiinp. I inlay
I I. ?? qll'M ?? ? I . ? I- 'I.* ? ?'*
. r i?Mfc. I f ? i * * # ft ? 111.. f i... It "ltnffy?'l
I - I ? I. , |?||4ll|.|i ?!.* |. Ill ? I .ft I'lIK - I I
''?iti* 111. Itnf >t '< I 1 ' ?i.t..I.i ??'?<???? \
i i ..li. .. ni i.i? ill. * I., i ? \*. r?<? -11 ftt#
, *Mfml ? ? I'm,, 9. ll|.|<M|
I
Tin: RIVAL II A< IIINCS
OK 11 SI IS ANI> I'AI II.
rt?i Mioit I It ?? llnllmilaii fJliMKli
mm f>? ? M*i .? r
I . i .1 ? If i. I Im i I ? M I !????
II. I.I. I.I I I.I. I I til til
.1 ? nil. ? | II Im I I.* . i.h.h.m i.r Hi
Mm. . I . I . . r I I/.I I I.lit. ? I. II I ?
II...I III.., Ir? I. ? . . It.I II.Ml l|. ?? I *? '?
? ?... I II., ,. , I. I I M| M t I ?M M.f |l> I. >
I. A .. I I I.MI.I' ll.ll. . I I ? * I I'.. Ml Mil ?
?' A I llf. I . I |l | ? I I I ? I I
I, I mm . I.Ml If. . I
? I ? I I I.. . .. I I ... I. . ? . ..I lit. , I
I ? f? I - |ll I I. ?.. |l.# I . M| I I ?* || It ? I
II... I I .. I . . .. I I I i . |. I It .1 I I I.I.I I
,1 |,. |l ? || I | u.i ?v ... I.|
II' .1 . . I | . . (.,,.| I ..Ml
j ? I.I I . , . ? ? | ? I Mil .... I I . If
.11.1. * I. ? I . I ...... I. . I.M ' IM f?. .
I ? I M I * ? I.I. , I | .. .,| I I
I ? f M ?t M v H I ... I I*. ? IhI ???-??
IUiiU. M. 1.4
JURY Sllll HAS SUII
i OVFR BRICK CON I RACK
' " *' ' J ? 11 " ?
I 5 ? ?. .. I I. I , I , I , I I,.., I ? I
\ III I .. l.i I . . .? I
? ?? ?? I - i'i. * .In Mom
' I *i |?
j I |.?. . ... M |?. ? i, I \* I. i I MI . . ? !?'. ? ?. t
Im <? III I. If.* , I .1.1 iff I.Imim .1 . .....
i.in..til liny Im |l i i II.?* mill * I #. IV ..lit
.( ii . ..ml . it. i ? ,.l. . .1 im iii/ t i ? m|.| i
I III 111II I 111 I f f > Mil ( t II ' I I . | ' ? . I Ml | ? III. * M
il.OllH l.i It It ||? i ? r | Im ii |. t |. .. I?
f Ii ii I I I. I.. I i J |i (i m. i| It I .. I 111 I |t i* rt #?
ii..I iU | n. | Tim h U * n#i I f i* ? v
' i ? 11 < t\ i?j |< l.i llr.o 11 I It .It. .in
, Tli#' mill Hl.ni li'tl f Tui ?< l.i '
HKiiliiiiK Mfi.fn.vM T ,lf I f 11v mi.i
\\ i I?; Ii t I I < i K ' i *' -.Hi ii;,. |t|;i 1 ii 11 f T
ii i 'I A I f mi in it I A i i 111 |. ii .. f V\ Jifi
Ink hihI I i II Kvim* >?! M .nil-lh\ ill* 1
H'l'Tiu r .'/? ii.- .it-1 ?iii.ii
No lufttUi mImi you nr?, you ?htiUlU j
tf'.Mi.ik A V**ifl*#iJi. 'a kitloUi
I
" Wli?l w** t l#i tfiw?4|?W i/J? vu.nl.t
llj, la uli* 11( lit* j*fc ll?.^ i.ai. k*?w ul 111* !
*1.. ll.ll IIUU. I) . ?..ill I ?, tl..!,,,,. Siiil I
m t.. .11 ? .1 if. ? #1 Imm Mm*. I I. % 4 ? ill"# i?l?* Ill / I
WUI I. * M|? la ill I?. I ? ? ? a I i? ?? a .? a? ,
wwltafc I.4"*a ?flbt.l? ?'??? |t...?|i*?lly I
I. *?? I#. ? If* ?i.il ? 1*1.1 !???? I ??
| W|.mII..| II.m.'I 1*11 i.? #4*<| II. ?
?. ? umum
DOCTOR DEFENDS
SUIT FOR $25,000
i .** f ,< r ?i i ? <4 ? ? ??**? f? t A < Mini
n$ w i? ?!'.?? tn t*I?i
nil I t I M,l| , It I
I ? ? ? 1 it 1 ?* 1 It .. .4 lit! Mil 1 v hit I
I , Inf.. 1 1 1. 1 It , l>< l-U ? I j
I . .1 | , It nil .? | 'I ?' ? I I t I# 1 v..* |
t 'ni f . I ||. . It . .,11 . i n 1 ! ? I n ?? 1ml* ? H
in.. 1 in 1 mi. 111 ii. l ilt. ..r
I . I I .1 t | I. II ,11 ll' H 1 ? ? ?? 1 ? i ?
1 1 ? . ... 1 .? 1 1 ?1 4 11 1 ?t? ? i' 1 ? - *
,4.11.4 , tt I I ? , II Ml'I l.tt .| l it, I II
I ? .4 |.< I, II.. 4 |t It I, ?. It >1 4 || I 4 || | / llltt
I I I t | I . 4.-4 I I ' 4 I 1.441 .1 I lit I. .(It. II 1
.4.1'. A I ... I. I. . ? , ??.? iH' | l?*'l. j
.(I, ... | .4 | .44,1. . ..I. II I ttl 'l
II. , n . 4 t? 4 k 4 ? ? ? If*
??..114 I I,.*. 4 It.. \* ?4 I
4 .4 I t. f 4 ? j
.. ' 1111.4 4.. 11.4 |. I I 'll. 4 4. I .4 ? lt*t I.
I . | 4. , I , .,11 I 4 ll k I 4. ? f 4 f' ? I 4 .
I . , . I ?.....! ...II I M
< I AKKM'.I l|?. I I Alt'. IN
I'.ll'.l I ( I .AY. <<>N I KM
| ,, ,1.4 .4 I 4? I ? Ill* I.. I.I ll M *
* tm,, ? I ll.lt. 4 I ,-.., \ 4.1. ? t. I ?? I
.| ,4 l. I , I'll* I 41 V f .tt* Hit, ? l|4t |. ftl.t.l P
t ii.t?-. tt,. .. 4,i .i. i t fit 4.1 ?? ? 1 t;r, 1 ?.
I . t | t.t. I ,41, ,. t , 44 f I. ,,.,'?f,4 tt t f
M V II. * I ? .,.4.4 | 4 |r?ft? U It
..... ..,4.| . ? it ?. ,4, , ? .11,... Ml t.f I 4 f. !
??ill 11 M 11 #*!?!? it ,11 * * ,.ti,t ,1 I* ,.f 1 in
I M*| ?'.,,, |.| V * lM, l( 'lit 'I I M liifl I '7
l.ftt 4 III I HI ll. , "1.1,1 ,* Ml I, Mil lull'',
Mr 19i | I IK Tint t # 1
f 11111 ? 1 y I?t.ti| 1 fit 1,1,,? v. nml Mir \ 11 ii ? *?
lift, \\ 111 ,1,4, | |t 11 f f ? ,4, I|44i|,i r ff?4 f t In ? o
, 11 r 1 III*- I?-1* 11 |,r|i4|r I litt rn?l nf tint 'Ml
'? .f |.j|, ll mil,, IN III Itr iiwKr'l In I f I' M
1 I !?? ??! #% I '. 11 ,1 ||#MV ll, III II
VALENTINES
AT
MWS
OH I*IIFIM%I Ju?l A&UVk HAI/I
[10LLY0'
a i
I Nul n nj?fi |(?| mm fMm I
fur IIM< r
A Ii4> HUM uf III n? nit ' 'I? an I
Good Coal! I
Kra.iMiiu.ltlf) I'iIopii
(il.hNNOVA CO A I, CO. I
Wurwood Photi* V.Q J I
Wc Manufacture
I I h|.(i?i Wrttru J|?*al'[IK <'iiIIh ?ntl
H III.I ho ,i njtrilnlly l>r i<<|>ulm uml
? ml )lillt III' IklM III ll?<ulflln
lllk KIDKKKK SYSTMI CO.
w ? ?? . rl|!? CUatilug
rt.n M Ml Mil
I iijdi Maikii ? ? rimm ilium a
iUJMMAGK
SMI)
'??ii<111? '? 'I I' I'm I|r "mi
I ? I I ? III III I III ' ' V < I III 1*11 ii I 'il,
P'tWluy, Coluiniiy lOtli,
J'.illlll ? Iu.y# inn y 11 III,
at ~ir.u MAIN irritr.r.T
! Crystal Dairy |
Lunch
lfiul?i Now JVIiliui?rnmiiC
iiHMI'.l III .U I?lI TT KKN1 IN
\\ II I'.l. I. IM J
l(*j/uliu I MM'IM
IH>l vnd fnuu II A M to '1 I' /VI
Jt|i?i lit) M? 11?|??>i
Mn vcm| hum A I" M In II I* /VI
A I.: !?? I'M I A I. A I. A ' 'A If I I',
\ I All 11? >1 HA
i
r~
WKF.K F.N I) HP KOI A I.M
HAWAIIAN PINI'.APPI.F.
No. runs IhIiiihI liriiM'l I
! kImtn (<? <'?n SI'I'J I \ I? |'i iro
' I liin w i ?'li mil
ff'J 7.1 p?r fluamtt
U.ly p?l' (".All
M'JSIfltOOMH
lUtm Mualtri'uiui from rmm ? !?(>
MO lluVloitk t?? (.Alt
w*.k AU4 nriiOui. M'Jo
lUgoUi )?.? 7iht
JIFFY J KM.
1 MulliU f??l ? I tin |????.Iima*
A*l ii|m? Jrftlo* I U ' kt.
j nujr m lluktii Oil., ||u?
I
A r/Iu4 it ? ? t I lot IIi mili f in!
A futiA (???? I III.*
I * ? H . M<| I f ? I mill Alilu !???. | .?
<?|4*? fOn O.Hmm
II. I*. Bchrcns Co.
Ata.i'k Wo??4AAAIA (*tl I / M*?W.| ri I
y - ?
iBlank Bodies
and
]LyiOO-S(0
j Leaf
i Ledgers
i ? - -
! Ferry
Si a i n ornery Co.
,'IH T well Hi ill.reol.
i
^ OUR )
Special Oiler
$ I 0 ( ilanHcn $5.50
For Oihi W?'r|i Only
On i 'f I' o if > It 11* li i' i ii?l? ! In 11
i J i it1111"i lit h <1 > ii li lni |." i '< In l
, < j 11 ?i 111 \ I ? ? i ir In i i nl mil '.Iii
miiI i?f hi, ^r?.r?o im< iii.iin}/ ? ^
i II HI i ii .11H in i"'? 111* ifii ? 11 ? i ?' 111 u
I nil I I I I | III I Ii II I |'< , I' I i 41 I II 11 I I ? 11 Iff
i III! I I I II ? I lull II I I' I 111 I ? 111 |?f Ml III
f II II II I 11| I l I I I I ll II III I I 11' I III I ? '|
I I ? ?
irwnriu or i mi an*
iv?6maiiiii in wiirri.inu
Ji t "*|I
|jj ' Wliftl <|m?>(| In V oiii /! 11 ? r ? I I I'll In i 7 jjj
,v ;? ?#
Hflt ? ?? U |.r.nr
|( I ? fl .1. II-.. ? I ?. If ? ..? .1 I" | ? ? f I ?..?.?* I
fak. - i
1?' "? ............ T!
f ,* ' ' | ' ' I ??'??? ? ' ? I V I ? *' I I I ' ? ? I i; I | t . |( ft f. | , y /
i. i ''t' "'nM ? full??? m 11 ??)?#11#i ?on.* Hi
'?** !????: in v<?iir ?i w fi I
li ?1**1 H I.I ? | ? t??I Imm ftiijlMllly All.) 0
I . I.n '?It v* Ii.i I y i111 I'll | W
t/security ?
"/TRUST (jOMPANY
I I If. market sr jj .
(ircen (?<?)<! I'laclt
Onyx RII>I;K
Sri Willi Diamond*
|-r; r vy --1 r-tr-y? .r.y t
II A N CII Kirs
Jnwotar/i, HilvninimlliM jimiI luiportorn
122.1 M.u knl, St.
1
| Oppo rtu n ities I
In ji 11 11 ??Mini I - .1 I In ii i.i 11 1 In ? Im i 1 im I \
I in >1 n \
I In in.i ii \ 1111 lit it I 11 i .i I \\ ii \ 1 i mini i
l i 'i 11 li\ "i rill/' I lit ill lii I 11 Mow i I/. ?' I I Hi III '
i 11JI I H l . I 11? I I ? 11 | ?' JI III M ? I
| Ii . | I J I I I ' \ I I I I I I III I I I I I I I . I I I I I I I I 1 t
11111 I 11 < ? 11J' 111
\\ 11 v im) i.|h ii \iiiii i i 11 \ inj' ' \iiiiiiiil Ijrir
I'..IIJI\ >
Tito ;11111? 11111. (Imwii'l. count. Il.'.'t ill')
ntart I.liat'a tlio Muni;
I Dollar Savings & Trust Co
Wlio?lln/{. W Vi?
I ..I i jrrill lliiiili )|| lliii Itl.MIn lloliil nil It l.imli.1
llniiin fin fin vtit|'?
l
mini* if. man, 'Ilium (ill mic! vilMJINIA WI4HT ijjm
(amtxolrs
I I''ili nii'l wliil it mil lii mill
i i r | in 11 i lit 11*1 I m in mm'I wllli
III! *1 Hill I Ill/Ml ll'lll lllllll'l III*)
? III1111 It'll I ul I II III lllliM'l 1 IlillM)
lii?< it 1111111 i ? | ? nlinn I > 11 i ii iiii I
? illiii'l 11II l 11 ? I * 111 ? I V lllilnill
i 11 H |in A Inn 11 im I ii 11n? ril
I. If
i r?i> iii :t t>r?
Wliipji
Hloomern
\ h|ili 11111 < I < 11 Hi 111 *. i,f tilk
i li il I lill'IIHltl 11". t 1,111 i' I ni im
11 in I < i n(l i In lii|/ In iiin!nf"l?d(
in iwrit in lull li|li(f
I Illinium II I1 IIII (III II ll'l iMr* 'fl
loll ill | |i Mini 111 11 I Mlffl# 7K(9
?villi ? 1 <? n 11 ? ill III'' nii'l i" nl^t, IV
I' l< nli iiiul H'lilln
i ^
^ . IT,ATI KINIJ
New and Pretty
Spring Hats
v*
foil SATI'KDAV AT
7.50 <|
liver m? inu11 v fit I his one. price.
Tin* im'\v Straw Kuhrim and Milau '
Jlcriip I lata trimmed with flowers J
iiml fruit 11 ii la (if (!ro <lr Londro '
combined with fancy Mraw hraid.
?Silk faille 11aIh faced with Milan, I yI J
llciup And more hcaiilcN theso, '
klim MIiUa?rj Saiaa ' j
~ IS
.si,,, -on Sweater ft A yam J|,
I I? ? fl? ii i i <li ? I | ? lr?.il ?? i I )| ii I it lull ? I fll II) ll IIIt'I lll'I'l '? "f 0'lft I j \
IiioIhiIi mi mi All 11 ii ' i \mi{f .iii', vi ii if i| i hi m Ihii'
| mii I < I i ii 11' I t 11 hi 11 ' , ii I ?, |?l| f f (I II'I I f >l Ml" I llf> t"i|li|
lh/ if ii in ?. ii l,| ii u tiffflftf iiif|i|i> f i f Dint i: i I If IH IMl nllmMlv#
hi 'v it'ii' Ii ' mii,i'i in I,I,If mi' v. Illicit Mini iii?v1111fr? hlntt.
r>.05 |
Marbat ? ? flN? 1
Importe d Hoisery for ^ J
Sports Wear , |j
I IM ?.M IrMiliAM) fttiic.s these Oxford niIk and cotton ITosd. * ' '?
i
I nil fashioned ii in J lie in est Hosiery for Sport a wear. All ,
i>i/.cs. 2.50 j y|
Al?so 'I III, M'.W wiifioiif] Hosier) of silk lisle, weave. Full
I fi-.liioii..] jiml h i lo coloring,t, I lev coinn in hroYvn and jfTtty ?
plaids. 2.50
, , rg
I I 1,1, I ASIIIftMilt, inc mIK lisle Spoils Hosiery tviih smart
I are. ?? In, a i ii|/ i Mn,an ninl lllneli eolorin^n ,Special 1.00
Ntii.l m ?.?*!.. f ari.it Vi**r
(il.OVT.S Fr Paris
nil I,i,l 'il in I in ? linij, |.l\l< > I l nm Itll'll lilliinll'l liialtrm
an iii iii i I < i I I lei a in I 11 , III I,'I 111 ii I lie I ii I lie V I'll! II It lii all |
11,,, ii ii 1111 I ,*'. |, ill, |i ,tl,.ii|ii, hi i.ill mi Ill,til, iiimI tvlille (
ii i /i n I ii , I | ? i ,, > ? I | . I, i, ? I I I'M Mpee In I i
- ?] |
New Sweaters for (iirln : 1.95
lln a ,,, ?. | < in n 1 ill \ In villi I nninl nee It and long I I ;
lilee \ a i" I Ii ii 11 n| Ii in , III el In ||, | tt on I ' 2 Af
A'i l "i > ,',I,,mii|"i Inil I i i ? i,1111,i11I ss iI Ii 11(i t iIinItltic, jade
villi ), 1111 lining , | <? v villi t\ 11111 Mini .Ineliev nn I tvilh Mick.
f As
Si/e:i ?, In I I t l-rt ' VJ
fltlfal Jn vanll# KtiafC
M
Play Aprons for Kiddies : 69c J
i ii 11 in n if 1111 l?t Aprons oi peieale, |(in|f liani and iinldt'fic fled I '
i ii ii si 111 M .i 111 in lie Inn It or i.lipovr Cushion. Nice roomy '
pnelv, II, I. i |' I, I and dark eolora piped villi roiill'ltrd ili|f hlilldoi
apd i iiilo n|,|ei e,| loinnieM mi I mill
Til# Bab, Bh?p ^
I < ?l( HAT I IM 'A > .. "? 1
Girls' Ja :h I ar Dresses : 3-75 ' '^
|(||ImI|II I iM .llll It I III I 11 infill iii 111 11 M11 ?? I iii' llllllt I'lllllinr llfltn,
111 inli|il< iiml nil" |?i<ii "hi" Miunl ii if I ?? 1111 il ? 111 11111111 m* 11
;ii/"i in i" I I ..til' ' h 4
>1111*1 J..*.Mil* MM)
' 1
day Sillt Umbrella#? J
' I
In ll\IMIn l/l. Willi M 11. A I ?\ 'M lll'KIMJ i'MHTI'MM
Mr i?/!11 liiH I iiliii Ml i n|a I iIh "iiinv iIiim v hi ihhMi'Ii n|irllig
ii Ii 11 tt i ? \ ml Hi" Ii ii ii* I If 'i hi" "<? in* tv iiihI #? 111 im'Hvo !>?mn . i j
mi "I ? nit i >1 ii hi Ii" i nii'l i\hi;, it it* I "I In* I'm ni" mmlit of l?ntlinr > ' ^
"llll i ill;' "l 'it l It | * 11 il 11' 11' M
.".ill I ii II ? t?i in iiiiifri in In"" ii, it ii v \ i'<l Mi" Ii ii in I | ii t f* pi n. *
yu.ivo to >h<K
Mala ri??r
BLOIJSKS of Silk L,
ars SPECIAL : 5.95 ':'i
1' ('
Itlmi i * t Ii ;i v i - ;i ? 11; 11 "iiiiii". uav el j i' I * 11111' ii 11 met- *1 > ?
iv nil" m In vntir N'i w .S|ii iii|; ?Sinl. tl may l?n of
IH111|; it Willi I 'i 11 i I 'it 11 i * r mIiiiav I ni I In r( or it I?I < hi 4a, " ^
ni liii' i it|ii? 111' ? 111111'. Ol lit r (iM i liloiifirri of rrapfj, ' Wj|
ill' i 11111 ? llldl J' i i i I'l' i III' ? I I I'l'l I Vl'l v I lIlHIIM'll with
liril'l t Ii I Ii I III* r
Il >>>|"ilii|( 11111 i' r?f m t "II lilii" I >1 ii" It. 11 f nil,
"llll", lllltf | n? , inn" In 11 \V II, (/lll| tl II' f I'll II Ii ||
?lll*l UIHI'M ?)<..,.* Ma* bat u' riatf' ^
Mil

xml | txt