OCR Interpretation


The daily Gate City and constitution-Democrat. (Keokuk, Iowa) 1916-1922, April 03, 1916, Image 2

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87057262/1916-04-03/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

In
I f
jiti
hp**
Iff ft
I&
I
.^./v
*ar'*"'-
J»*t
A *W
','1.
$s»
,* ,rtD''- i"J
IPPODRO
COMIW COMMSVGl
WEDNESDAY, APRIL 5th
TV a*i Qs»«« nf *U *Srar+xm Star
Francis X- Bushman
and Beverly Bayne
0* *is^ as .^ f^jfcrrSaa^ riwidl &rA**9*sicj 6 liut y«e*r
"MAN AND HIS SOUL"
Z^mf* f'/r rjvndrvff
s+ntr.T.eeLr
-ttft.-W1r
,Var:
?rr.
bY/KTf?. TO SOTL
.-r v/*
.•
.t a *.
'PlSSS ~'", -°r: ".
4aw
v-
W,« rjs-i '.J '•or-*
(ae*»
««W' -vjr«« "t
r* TT7. Xr.
*h •Obtyw*.
-=B?'
•«*. ^-»«or •»—su
nwi^j.'Ttnk -ST "trirrTrf *H*T
3w?-it ?»awwr 5*xbwsz
&**# 4ce*£ asl
jfrp» JwlKw wiSiiib *«aetti——
Attmirt?
X&>
'".
•a.'
-*. -. -.
v-.
7
7-
f/»r»r *?.» KlW.-" •_?'/}••-*--'* **.'*•
*r/&-y*r.'r*jA '.»**•** "•'•I s,"
d//^, •/, t-xrt. ',* %. 'r
rs.*
"n. j*-r14"• "-.'A
SSAfr»**r K+' \*r"°- •?.«• ?. 1:
A»SMr*i*~ -.'.ft* '/ft «•.
Th-r »*r.?
4X1 »*/•,.* Jgrt V»
f/r*4«rii a 4rr
ia
•.**-g'-r^S'«jrf' '«r-
.' =*=».
..
A r'^c-v
:red
•itJ l«j
(Jm ««5tar*t»»*
..rarf.i -aiilriii
3?
"3S» -aw* .-jBT Jfcrc
-iaswa Ttmz.
:'ttmm~ jMnmif t«
5«5rf5. -prntat.
Star
n* arftt.
3»'
•®Ci». .--UJggJg 3a.tfirig- yg*y
fe Seo**:* 1rHr- SMbuf Swim*-
itwstfftv
tarn jemtL 3«&~
-watt
*&• Hm itMM-
•tmmmm 4a* 3»*S- abc trum- .Sbmt "3*
Jimny «S *#r s* kmc ac -tav -e**, snw
:t J* iiMmi lit- "S* 2m^
"39K W Am* "2r* fertlwg -*f r3»- ~ZOm~*
•Seme roomer sbbet: tH* -tfran
setttecemeiry rf -1*»t HIMT'- ,wua JCSP
jm 'ma -snnaMRwt: -afft
^iMwrnxf -Jus a«r rfio* stm-
jsac mkatilr awgm*
Me -iut -*«EaKBtrjs. ««•«.
v* «At]rw(. .:aw 'j* 5»*!s -at art
^t
i'p efxii#/
B« irjlil'll'jiaot 1/ MM
V»rt--.'Vw:/ b« 16/Sg*t ~t* ',nm- *?3l vtr. ______
-x-t v-rxxrxm. HgfTU
-.' -A*, -r *i»
--f
».^-* /-, «-vv ^n* -t *-'i* 5w uX-4
CITV v^tVh.
fctr
i."C .A ""-1A a?Vfcf fylK 2
Mt-r-.-.-r.e •^r W* **r x^-*ter %r 0Ws«f
HSer BrewiRg Co.
loKlrHUdi MaaA B.
r. (1.»» a*
5w*¥ -ft* -SUtft •«*»arc ac "t* jfeg.' m. she. "*ai»- *sm&L m-
-•*5» JIQMT j^Soa. raw ai- rttuii«w
TSw a»peet 3He9wk. Son
-Si* Aeat *nts* wpaK. *ar
.•«O40MOMS «s w«lim At
JKc? jaiaini -sf -s» mck.
3M63K SQO^Z2S
arMDCTzm®
t5a
STUB «5n»#at' ?»n}tirty an4 xncatur
*O0em.
ifat* -3to£ a**e aeea of
31*16. vwta« tam am 3K»&C
UKHC ac fMAW W5WB Tail#
an ^S» «s»se* 5sBat. Os«r!« «=.
t-mtset *&*£** turns* ^KSwr a=«r«BeC s»e
*aa. ir -p""f SiortBSaa* "5S«
4!^ms'-
,fe«66t
-s~s~ *w «hxx*&* -y,iii.uwlT KSTZ2itx a a «iaa,
r, cs-'^r.
n,a a«^«t
r/r 'X* Tggjfta* tafiw® yrtaWT
*s. «aa
•.
av. T"
3m
'-3*mm0m at "lae
tttt
•Ottr-
atC
"W
'2&aer 3Mfc-a—tRr *a
-aaaac 3E
__ _.iwr 3—g- JWilt
"JSK lUmmr •&. pre '•aemm.
*iwi.Bifli. "JOBr
-fte t£i
4ur -mm*.
jKiril rng -WR -*rdm
-w T* BmtL T»n "fli
*11-
ix il~Ti iiiii •®ae *Sta«i.
UTiir ailii
,1iJF
iMiir aaHratr m. Jsstsrtufr autfisat -ar -^eeer r^- jwutS: iauj.
3M% 'v* *-Kt rsaSjon a. "5wt -fnemA a^=- «'£rtjW.
wit si -iv ta* i«ar *s»t Oftwspr. a*Brt6w»aK Otn5« rseefgea
M«r. ir*«c «M0ac a nnna« "S» j»wr_ jsaefc. -ijuiljiiI iajjuer.
inars -Sit amiaw
X-
..?i£ji» 34 r«»a»t vawn,.
.t^sr^r "5*
•_n:-.j j»*-rL* "5«s* ij0-x,0Z&y..
-r. -sr i/ftarsBK -rf -3* l£r--n*i 3«r
'W-.rrJ-.T.i ^3«» ?V*C*KT
-»yr» 3W9««r **S3r"ife» lfLj$TO.OL«. c« tenpfea
y-je, ju% B.uJi.ia»- aatfc fcses
ni_ij n—n- ftj5r.ii I2 irxi
«rriaw*«a r«* ar Tna*?t asusfeEt
?£mZJ*mZm0~ -c «Bw« -rf
XXJH03FM,. ». SC. J^ITa ».- in, jn mi n" nna»iTiaiiima n~Tirfr«
iijr^iaif aat v*r fiw afl«t jfcjwtft"" aaa»*' atac te«as
istu^ruraa ificfw# «f«w^ ja&wC asm Zaafeaft:
7'i^s. 4aej J3m* ^f^ooc 5s ••u.n a» 3bb« te "cs
*•"*&*** wmotzi a*»t M*er- "T» tjhAui. wafia
2S»«T 4»«e -rf ?rwi® S« fr^~pr*r«£ "Sfla awratai^ «a4 tS* •jaflSKe
ai^ta. if :Zi*
'—h nwsa^et arf Tiiaam 1 «ai 5a aC-
**ii»ay A* 3*SH* a«rr6w* am «n a« S&
U* rwrOr ^«r «C. —Jgttcgagg awe *E «C ^BQMai 3c
*twwM •&* 4wi/* Jur ia«r ia»» v»«x jay aaariy yr j[mn 2awr. aaai €a«radx "arrfima aui
5 ^ebtr»a -aaK Tffia 3a W
fc
CTST iyn •3ms "2h*s* to art. ^bk Sar 3»- «ta» aeSaex-wausa aww «&»** 3ar K**y P»cSca* £*. «L. 5e»^»g^
..
-mvn^l if 4» rv ««^w» joi»—p»s*
ta£e£
*n*' /"vr' *^r i»K"« 1** T"- Vivaria, Cdoeestiaa. PSeasssy.
t-f -a- V. ri* *j*Ttz?7 i^Taar Ciji iiiiWaa Fa^jifcaui). 'aJ" 5*^*$
r~•*'x/V«
rJ*ss
"*.y„'« TS7. rji^^whl 1
fi-.y .-..» fx/trA. tS*
r',vn&T±
i».* A S'*"taw*- «fl5«6el* J**
-. j'- 'x-.iai*a» »«*ft a^
•w'i.y--. 'tv*e"*mii: tiuem
-. -*'r-A y- -rarasaf
^ar 4**+^'*'**
Tin ilwfijUl
rS1*^ K«*«ei£ *as«r
B6MT SUFFER
3Cast^fc» **^tr •ft I ^TylU^ylfl
s«3 &sae
M^ar-
r:JBE*rqF
«r- :!ac x. -rsas-
dewt- ••^aac Smc 'a«L x. aa» :*be
•sa* •USziaEUt
-&K TKOm. 'mm
-m&e. aor
m. Sm ramm^. Hi
IfKDi? fll
$asam
v^oi
anoe. acy^t -wntit a3 »f aso*ard. B«Ser ji*-,
fT* **k 4sr
Oer&so^l Ckio.
1"
agnr
vuboc. a~
•T a-je%^BL-2?i6.: ate
".:«g» Sac. avrrsK
Sot III «fc
'mrnm—mu. -atiatat HFjJpfk. 3&
if "rTTrr
•»& a—r am
.*aa®aaw^t juifti
a at O O
fc. 3". 'UlSMif? "Wsiastf! -IS^ -aMMf
T. -fa*'.
iteir
MC
^TJECMSiBet. IT
-wSL Sb -wtSb:
1
KffiEXIBQ
Tra
1
a
~*&nma. jsl *. «rr%ac
C«sr jrr "las laottt JX -liac aostaK,
C^r—«»»g *fIfr riMffc
m& jt&ymer^ -r ^sa^. ^dxst x—
.« 3»y tSsac ja* Jtw if
li* suiter :sanK««. sMCar -a»
aBHSat*'
iw£x- -wtm «aacr*ca»»
aKbs tamssuocc xutiU* iy ^eaertf
T»Uti SBH: ?MWW "ia» HdTBS^ 2C
31ft* JUMXSOS nil* 1MB «r• fW x» jswr :ith.h»t -raw =.,4 -.. ^..^.h-.
JCJUI— ineSme aw 9Sa«r 3aaao«»rf vsstem. 3e*»r "Ti?-mr -*sg*£
«. *awsf ^ansBt: af U«« 1war «2aa£ »y
«t 5Sbs- «w£? a«C »M. Tjgmifr «i-
«^at
mpa/e&mr 'm*c jMS* xoA a. anasrSr scsd1 iKsasa. fe.KI«®-i.Kr aaunviasai xtKf S%c- Ii »'•«. S*#3Bc"
E4
atf a— mrilfcuf &r fe Bew- *maar-ifr af -CaaBua
tsrf -a* (asaaacaatt &r kanM- ts«£-ea*r_ 2t ia aw tei *r- Oatdaa. aa» znrnm^t mc «wwa a
ra*
*xaej&f noea**
y9
..* ,, piinm-a »d Acta 3^ Wu acMa. ff
^'2." C-" -Vrzs^r&T-rm AJtS 2^-K*a7 «f &-» Back or ^acsu» Sprssca, Ssc* lf»- Eocea* saa «ao« &» I* CSagte
-J T\s rrJZT^
v, ia, te teC a« r^rr fcy tty W«^
»me*s{Frt*r
^tT
Ste. X' aemxJi
3wn£. «£3s£fcp
&X22iam-2L '.., Sttor
«?adPS?$ser f5 jasnr
A jm3—
Sfc.
lit .a
K. "•""nfrate:.-,..
St. -WHiiHij., «_
Jk2tr
5K *. aw*
tss^WAs^Kfe
^3*l ««tc Taprse *e- -WSSMt ~W'
«BH2ter: 3« w-i'i.wC SFJrfp^lie 5Ru,:
—^PSt#T7^c~ a®
—r, ~3*nsfa= Set -mxnt •^i!r^ti~
SiK 3H£
—j_JJ ', fti'.qrrt.
-TTT'p 8iMiLai^iyiF
®*W'
*Ca»t 5S« fl» -ieaenBesr. air '-m* ^SMC entt^*7 ^jubot—Sat SPk- *t 2 luffiim, 3 juwg- u® "ijmttuB'. aa»- g?.*,, S*HK« jaur-ta ?a*Jfc.
JU* t* anwme^t 3bW «CP -li* Ml Mffr *r&e3fr? 3St jnilir 23%®gaK: afet.
:«VC MB- «-»®S.JSE.
*01 sv-tgwatit- ffrrKntr 33* -k •j»- -ar*s «w "S* "5b=w»
i*aeies ^s* nwnffir» xt atarw* 31 I..«II*I »f ww awgnffc. Taswr "!5*=a« .wr—uwt- -SM-: 3KSB«« *^3Sr p-wmftHHiL r" r".
•1 UlilTi 111—MI 'ja, Hm. tsw&. '••yrz. SMBBXas
aferf' i""" JTLaWSaJSc. ^*6®!*- -®WS6*3Sa3Si» as. b?«. 3cs,!
iuuk aoc- «mi sciieHenasHC tf "3W
(mul •mmam wo£. '•ypft*r%. SLSB&fkSfr: -iwi- 7Sti&na< »ai iw *frn jr.
il' wi 4r "2i* on* tmCjmm Sxmz .nihil# awaay ^-jujkt -5^. i'ibhw Sit ^iitw 3S»._* 2gi^gy^-agMgi. MWWipTW^B Sb» SQap" *«sSbe mmmbT- Jrnsat
tS»ss»: ftauoHT'SM: i&» rnr ««U '50r*0r *t» 'am. 3w»w S Ta«c *fc «JS»0flUn: SBM* *»t aBrfteat. rafc ill X. «L*®CJS sowk
•m«» Tti wftiHi ?inns»SlH(j ~&z. 3«k I ydltrm 3fe£
•CW^s 5a. 5o
•'3- mm*L "3K. *1 antoMt
maeat. Tftr 2fe antaaC. W jjg,
Sew iirtiniaiTiiu. jp«i «r "3» Jw.ii* jex&eamt tor t*®- ^.iu.k. ti*«
jfctsaattt 2k S«LJS««t iSk Jaatt
jmeaai. -turn -w^t anslwr 2s—. taw. •. —. x.-^ X
-5W. -yitiiirm* war C3Bhae6tae. i*-- dtttf *f "*11*11 •-i« Caw &en»aa»C jwsbti atr "umarrrv •^Jie' «n ale
W «i» J»8Wr- a* 'mwk. m«N m,, v^bt
1
Tcaaatf Z*mm O
«S WafIT ?4aiiB» *ri. 25*"tl
3K. SfiTK *«_ 48»St Xr—V^eM
1 as*. **. g-a^TW-.
11
Oae^s iAe «aeSu
719
JtiMM. «C«r »m!M ^w**1 »:J» Sir Seeder "**-i strs^t *&***. WZ.Ji^2a.3:
It JXtiutJO&iJttL *SVL. ^rt*m ^1^
»w 13* ^aoftgrr a»at ai*«aa»er. iw»« awry toeM? rfi* w«tgam- aar 1
^CEEBTilfl* 31— Zr
*«]aSQ^
3om
ihiF
est-i.
..Jm/Bi asin
WMi&Lm.
jKJmmeka*- jbhSI
«=. sk^nffZ-m.
S^yimi^rpil ij» ,amt -Qti
«E Sol 3BM.2
^Pwraa&fi «pr*r £—3e* nmmarm\
q*Z 'nr mi sc %aSw 3B»£ BB£
-,_ ^El- 3fc aafc aWrggr M6- aoq« 2* ads Skr'««. taiO.
1 •»&*«&, "&&"&*&- St. SLwS* LS* ae*at sat
OKXr-9*. T*KX- 3Sfe *. ^rasK. .*»**
*t. 2 s-fSbsKr *»e 3kt 2' ^tnm. «a3»
TSsr. -*Soxm* Tt-tmT3^s.z. 3fiat.
•tctot. 1%t.
»•«»—3Ml 5«r Tfi*. X. 4Qr 3fii.-
TODfc. «^^StK 36*.. -mtHSM. 4^k«
Tn rri#'ir.: 3St. X. 9# "SESSSST SC l*3TSff. 1Fijr*I, 3c—»3*tE» Jwepr. jifftmtf nsr-s=r
a «tei- 3a.. *nn^ Kir»0»- 3B». 2 -af-wrgw ZJ*m* ibtmc «MS. ae"3itf. «_Sr CT«B°f fr_.—
3B3EX 3L. JW an* «y i%*«^ ap-ai-
anal
Sap JWiMUfflk
''aittacB: 3nft. *.»#St5S
CBBQBfifU •-—aar^iBW-'
Ihe tiaririSeflT WiItwk isfixz... —_ —r mi.
as- Sm 35 2&r -rtfar Sacir-
num
*°r Sag «-fe stam. asww aaC
"GBCS!* miua- SH. »-ii i3K a«» ?MB— anaKi*w» aof
S_
fi^r aeEJiScc* -,3V*Zezt rT4Mt Tn?
St-% Jraos*. Ju—*L. ya act
Ortea^- Lfc« OBwrte Susto
A3& X.—a* .WJlfiU 2SB
•wW S* C3JIW-. 2HK ^«r Mtfiarr, JBjiwg *t»f «n, as-*
a-
vvuiutrx. ^^4.^3. pMi «a?7 yg' 2-
aarteac 3te 2SU®Ei AjrS
a»r»at f" «OW Cr=adHTTT tsirwff 3tn~
3 2
The Warsaw Gate City
Tj?
ai^ 3ftTTE&GLZ fer Sar Tfcraac, ^r^c» ,f*7
TV £r»doek Cnrw, S6f SedL Aitea, 4aa«G« Tfftte la Attorn •fc «w, of t&e Jbbo» ftcsery 5»-
-3» Siwrk Ju»a iaa SaSSar te
ws&IT "•»s*r5«sX. senr ia
«rifc!?' oi -ssa s» n8e aa.
MUS-
•iv^
April 3, 1916.
&*££ Scxrt? a^arawB. Msz tynr Saaiaik. »w» Wa^a«»
2feX Sr ta* .tertr ea«a» aC at ?asr* n, ^aa&£ wc 4aw»t 4*T ate*-
BHL.* emce SF nicsz.
rjapfeus: IL*%
^BPk
•~-aa -SUM3L ass
?s%^wfc.
TlPWJWfc
4BLJ£5#9kJBI:'. TBBigX. im» JBL3S#9tJB? "*EE
4a. ]»&. afc- 2 igrr. ®®ac
*agra' 3d. SCJW#TJ»r ^atCs- jbctqh 3fcoM m«t%wr, afea..
5a. 3B«» IT TiS»r *t. a* mimag. ?u» mbSBhe -pnKi
W-XL
TTmpij
SSL3UiiaL9:: :,irtna. JEUBtfSL^SL. Z3e.
-•sat
irjiMf«k&
«t2S#C3.-
3to£iB?-
jJbe?*& jb tS» f&r'jmt saanti aa ^^tarr taBcsaar Sec* «ssnt&£
tie- mtsmA a» ntut. asuf 4«iSw ^eggy naaei. auauM «Sh- 5r r-safeac 5«*. j,
iajf taaSn aa{ *r*w-a* -^-y 3asr :S«a_ aa£ vanfif Wirsrw 3Ce*=
--rwL tnaar^ -saf aa a«c &«>• ^ewH-awsa^Hc: Sir Wacrww aotf =0^ «2* 3*»s3 2isc«»i -H
ytrrltrx «««5£ a. mi -*araaar «r 5a» *S»
A.-XT1 aa? «K- 2. X. rf Jt ^p^we a£ jmimaaul «C Tte «scy iaa «K
S»s&( ia^sar *s4 «f&Sescta MW-i
to
Tr'j&Kf aat SsusartMf w&ezwama
lu
aa4 *~*rz.TUf. Jk.jrS asaA vbbis^sJ' A* acasa ar® im aarf 2* we iart
Tt* VLr^Mtjr. «aapek «-rf aaeSeCr ca tiar?T.*-j tf "r
uttt a 5«r -Tw Ttentey, Kasrrfc m.
matK
a a O O. f. feat rawa tcw in aaar »•?*. aad *--». SL i_
«v^ -»m •*.•! a'SCk "1 f* &nar£r w&iid. ae 3b jsa3 Sb^ci. ^a."^ ar~:"pe*
1
jg—»jii*rracdiWMtlfa- ?najr Sa «s7«t«4 W -r irm" siratie in-11 r» £a=i£r *je
., ^-L,
%eea
a8HlC'
aa
:.
bare
yUdFt*~ Y'sjees/at as firaee B*t jert.
fKarjtart tSK Star* 36aw eia*. *r. aa
T**fi7 ,!Sawe iw! to- tie D'^#al
rr-rf S.^ -. Satastfar Sar Sae'w CSarfc rwet rwsSr
Sxtars. AAfaw. 1- Pn***'
ISrr^jrr- ?a^ri aa «ac* araa »'J
jf Ca^-Aja W-raaar afeflM^ *f
Mioe. «-*T
Ti» gya^rts feaapae af S* li iibw aatf Mr*- O *a*m
.*. E efvareli 'waa «atartaia«d IX
Mr*. Bt«M Mi
^(e 1 an. u-iar a»4 iwr 4a?mitz&.
fc, a® ybKcaaa, Hot a -jagCK* ft*m:
rttr_ -mrr^t 55*arr Draw «aa a£ tie _,— ^3^-- Tfca A^«3C
(r^V1T^
._.
eC tsr ow
A arM af i»rr
& «3 te 9S kr ax
ions!
'Staqanaia
zmh.
2J2&U,.
K2*
*9RC I.
rm±
-MPL
IC3»
2.3*
"g. ~W'
S3
mje9%
3S-»
ZE-S5.
3S~3E-» 3LJB- _SJS%
s« 2tJBwe=g trraE
s. wtaua-e 'Swnx.
^aC^afc. 2jk3SE
zr.jseym* lELSkmb*
W L-!** Ujfflla^i*
5^dd*S—3ese*aipaf SZ
Ti 1» Tf
SET
LM#- aacfeK
r5#*»
,*
'CauaIbbk. »#3fc: 3trs«s5?*.
StnbfrSJH anrafc. :S»T3»5fac.'. fi*=& 2»fSe
Cam jail Harm- 3ra.
^SfySfSHc 'ftirltm. Sicr trwra..
law*.. SEte. raiann.
-«fcp ifi
w® «Bf wn SESfeo::
am£ 9«#ate.
si«ira
w|p
lewaOK
-«aite..&iser S«?'JSe:
mtZ&zz: 3am, Z4
T-"2BESE.
«PE£
aiL JIU, jiuit.
Sac JR-aL
Ster dSsacs- 2^i.
3bt gI "»L 36 ua Tars. xi-'%«.
~*jpiT»rrrf ')|l
-&X3L JUPCt 2a)
aS3L Xsail •J—1 11'lgrrr^
:&» as^r atmm -n sow »1
or img yaaanoss a
•Ssrsa
5ter?#C »p—•* ~l-t. is
33
«rr ClWW- t»
jfMg'ii to. 3sv: iaraf
'aE "a-irmj Iwn T«^ af
»•••*-. jmmeix V- -rro!»»
-saza. *ar«"*. aeiBms isgS
35^ rra£ Kul T? '1
jaSL
J«S3j3iagr TPBHC. agwe— "5«a *1
iat« TTrrf ^lacrCT
Sfc. «nrf Pnait Si:Sa
SastHy •»-TT mmnai* tt .CJ.
y.auA ia» jasruni
xbez aC t3» ftamai -Surrji—
sad XSL JL&er: SarJffr
»T"'" j«tail» tie JL-.Sxo.
j»mi ns
fcr wSiri. araa **"y r«a6«ztr?.
*»^T- Ttxaar -if
aneau. "agr Pa&wa recemyr (siusl inai"
am» «C "3W i» MC r^casgra
ItirtisSagr T'sSiaw "iar*. us
VBKL *t tte gift..
K. *. A. w3i JigiEaars ®5e^ a seesuro
«uf ^ns»' amfrer «f se«r aw&or Tranter inr'ir.
^hh 5ic naBidaBftb^ aC £a acc "i® JL: am£. Xtk. OiiW
•ir -i£a- 3uBt^r win i-•'in T!aaeatof, jaw. iirwrar
..» &*a£. S* aS *te4 "»as izzzZ&d
^s» Sal aa 5**» ecack arSSttrr a=*I *ag*:^ jp
i^.' -mmcmztmne- *S V« *nAt?*r.--tei' -.i 1,
*T
SUwdar.
•vr.
afce^L^i"
ia
.-(3
fr*
.,*-:T
31^3!^ *v
3T-
-mO. toM a a*a ^i«gg
Allcoclij
tCte)

xml | txt