OCR Interpretation


The daily Gate City and constitution-Democrat. (Keokuk, Iowa) 1916-1922, December 26, 1916, Image 8

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87057262/1916-12-26/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

BBffiEEP*
_xi
Now is a
No man
err feature-
•Wk
Drink
-jz.
INVEST YOUR
*2e
//v i.-
rX
tJix
Cffltnpar-7 Vty :r.r-un»s
Cbso and -/-^r -ssrjis
is make rwry -n.-. 7 -.r
U»»
"i~r?sx -J.ik
r*r.-.r~ -iirf imr
r«prviocrt tTtr^r c.»s frr'
Wrjdd -r .rvt i—.013
siaicA "---Ttrii-rj
?5r Wrr.-.r
T'-s.-r'ji "..d r.cr
riicr
sijcsn J'.ir.vi
zkt.kzz.
•/tjr.
lis-
rv.' *v
-V'XSjt^.'A
•.1 -J
'. ----.r r-r,-,r'°. 3
.. r^v.v^t
j*rr vt x30
t". W.
Transfer, General
Hauling and Storage
C«r«ful hwHng of
ieal
Our dmg* and
large, ataan and aafc.
Sioln't Slorafi ai Traoftr
Pnon* •«. *25 Blondeaw
Cttr
•da brtap ra-
.litifei.-j--
XO ORDER THAT NEW DRESS SUIT, NEWBUSHESSSUTT
OR OVERCOAT.
Wei«^9etirortkpkktibe£ar}OT.
Atailseasees oftfeeyearjaewfifiMl fccre
Wooleasof t&efaigiustsiazidardof quality, azad ae
Oar represent Real Qotkcs, a
fUit IW Ovgamegb are auiefaf expeat
IS EH CLOTHES AND TAILORING-
LOWITZ
Bl A-
LASTING TOKEN
RENAUfyS Jewelry Store
Coif ax Grand
a—tar lay JiliSriJUj
LET US SHOW YOU WHAT A BIG DIFFERENCE THERE
ftX
-3 ifiuir
Mineral Water
-matter
tfracyqq»- gftyskaaw
'.€Sri£sx Csraawi 3Eoecai Wasar is a. vafeafife remedy &c*
Hinfwminrii iw ffiaawiers,- ]sa*t
zMot rewg mas- w&ea far a ftnaJI oast yact 4rzak wai
ter &at w3I ®ie prweecfc joss. bas wiE Boaefk yew a»
Forbear
IMMEGART
I E
wm TK
tan State I us race
C«ipaiy (Mstad)
Cciiigmif i»
P^Tm« ?«6
ccuaaMi.
SUi.l»S4 AMO SOVTLHMl.
'^S.
J.A££-
-BtZilarit taJMea,
tarr-.m aa/J pockec, wtrk
"Kit, 51iMmul lua
srjt!»A Esaj ^rrwiK-a. OE?
Kflr*. 1nc ri^licar aaa *a£
fatrjr'**. T&a
B*Ik*-C-TC*Ti(i^- rj, Stiwipmt,
C- 3«si«rt, a^at, 214 Bxrrira
Betw**n tar»* anrf fnnr bfUJoo
oC food }r»»«TT»(j in tja cans
canaased ts tbe Uaited
feat
•3?*^ TIC DAILY GATE CITY
£ur
PLAYLET WAS
MUCH ENJOYED
'_aa~3e AiuOctck OUifi 1 if OirtatmaB
Sate tamneiit it U_ 9. CJturcJr
Cart:
rJie OirfmiHH*
3i«rc tfjwm ac t&» Ctnceti Pr'jsByU'r'ii'i
innrS Shc eva&sc. tfe ereerafe
TMir 1*0 is. six fflt
-vsmrf
drrak ?jaesQae-
T*e iauity 75K Matin
rr^ac
ri
r-gatwrs w&csf.
,r.__
rats ntrarr.
E
ttr bm
by
-A lUirfimnas DQaammT w&hsi
ixaw sgjlujen. ski ata^wt ay ite Xok
T«st!t r^Ttdaon. Tiit yrrwfpaC marars
^r* in 3Xay am-a a« Sdlcrwwr
=«tta Qaxa A. 3C, CeorUnt eBramay
5rrftiBliF. seerBBP^
'its* 3ua JCa* 3f*a«BJCEtt
Kft TbhC .. Caiia. Iiai-*tfianR
jwaaui' Waflier Bb&iteS
Sibsv Qaws 3E*i Karzari&t Banasca.
-mr Sfery Kn Sranixacjc
3sr nUteum »&£ tamtmw*—MSnara Pbc
rr Beaci, f%tfr«T V*7se^ ^i-jjuaet
FfantrflT. Staifo. SSI&TS. Jfeaars.
Jaoxe* 3Kefil aanf HSfsnri W^tor.
3as£ Tan atf Poiar 9ar
ifsaf
T^z^ss. Sy Mini &m£o& EmnratdkCx
ite axuf Tffim Terfiec^s
iy 3Be» mataoia
ftWK
Tars. &jr tfrimtig? SeEwranenc,
rSeUMU-a t&« aenBes it -Js rarrrsrar
SsBbwUsg
JBISgl'JlW
"Uaeaf Dw
me»Hag
SSar&ss*.
jlsaa TeeCass
PSbB» Ook
STaewB* WSXEek aaa£ Wamfis Emft
aifjMimgn
Jtwy ZKetfetit Megcw
"BnAtf" Tecwcs
TSoBo Ssfis
Len»y 3c5nfcr
?fnt Snfo
3Earrftx«s Se&oc&a
?Ju emnmircee oavfiac tte
faiiimau th. v«e% a^SKt^
i^ar^jcfctoii. ir&airmaa: KiaKs ray?
Bnm&aesc. P»rrr BusuA xod. w*rmm
gflwhrf T5* emmritMe »C«tiK anir&
m«» and tabor unrtSa^ rji» -at^r
suf e*r«r-pwu» was ann&
ac ?3wr ^Borsa. MSbtr rfie ^ns
rrsm Sasxa. CSxm sad 'rf* a?Cv»rs 4£b-
-gbmxA
Cus aiHaiXTt of t&»
MANY GIFTS
TO EMPLOYES
"arOrftrf Serwrrts are
Oif'gjnjf Time
Way*.
Saar nf 1»» 2nfelJt IfJU
"hii-tr ytse&s-ia?*
-m» naaa^r sr wiwr Sdhk sf t!»
irai t-iaiwrw brsans**. sr jart
St* 1nn iacnaut.
*nr.
v_ fr-.
a a* .A.a
SSST sxnKStt flmi pMii? tSac
or
.BxfezTtme
Snr
famS.
1'**
fiSaSac
-xeium
aawixaarfla*. .taarty asirf nijars t»
war Aamaz *h» 2ara£
".wraa Tciriw-^ »»r«
zfrnt
-a* Sr^arfart -,a nicicaar. TTw
,\
r^(». p-irirT
"1.. asuf t&«% Uaiha T»ie?r*5li
1.
YELLOW SIGNS
A-ND OLD SANT A -g^
CJ*rt
y.
ri, thin** "Jtstr.
3a»t THr^uiin C'om^
of Ouarantined Kam*
1 ^rfi wis» *ecrux*il
1x1 rji/» yyrrn.
rvi^ht la "^r.»r. Ail 3*t2.n« csf a
'•fiiw c«r«{ -riaa^- t» tiu» ftrsttr
livir
A aamh«»r --if irw* fa fXMT
iaila--
j~nxcitx7. »jut
«f tafr
aauiT aya awtotaaw
:a4 *ai*3T tiusir Clzlacaxaa wttlt
fjvUrx-f. 2ft: as. Sfcae Sfc«T aaM fc
vasra't bad aa
FEB8UNAL&
ASbtrz S»rs rafrenfty
rzfioota 99«Aav w%ic
mwtn Jtn. Gconp- S. TMker.
tarx FEseatxte im in. the Str
ta« art&i Wa awsCter
tkter & fMSwt aa4 Mas Ci.ai ijja
3ta*Bir4 *r* !mr» Sctr MMapat
IXaai-7 Ar rtaSf Daw «a
a* r6»» -aj% it gwiintfc.
Haanr
lArnwr?.
•sflv tb»
Wrfc la**
surrmsnusBH
ok BBpK
a Pa I
Apfll IHlUl'l
Wjalifn^ B^-J {SB f] '1' —1'
1* am ttka- wtK taafc fit w«&fc
Tbero wa» tte ggqffwftwwf
Ose 6wty l^aBy jUnwf
a«r af a enmmftrtte dter ate i»*
fiaateta Sarf a«sa esrtafa "fMtae 3ta. 4,
Snaitf- T3e sersss
to
wtusa *e
Ifh Ytate Ttk
Gfeusr SHte af
Warm
fa
ir qf tie qwwttwftiB, a» 3*" t«y was-
T.Mhu.
n»nM»r BBatar game a*. tomt in. asm* »my «r aamfter, «a*
wft-n 5» Kwsi sC S* aa^ atu.Uw* ^as* a 3gg Snri.twy
ty jaatpaiiigft flftiil'iv fttj- afr: ta* Talis- tfifrf Ti» ysmtr
asencBfBL Bi the acsc g$*sg t$Ber»-we* aim$: dfcel^ erodtioe* Cfcraana* «w
•at rf e&flifEWH. eazw Serf SeS* asut «ok» jesfert*? wnnrnBg- St fltw
jbOoi. -wfta w«% afraftf tJwc SShT da. odtenoc see vtee abljSazixa.
mi^nx&iSut&aee&xmar&m# && &ebb*Su: tS«t- t&B« w«e €2iri«i
tjsejr iaget fmff* mae met Mtwintn So. aany af t&g
«*—»-, Say -srsEt sasR&S Uroni-. jBTTrt «t i2bsae sic 3ar B«*. an«
armm£ Sie Aat of tJte aHBSpJactw* atiiar* t&e fflafit atiifeM aMfc bat aa
at tte -srar of ttway-afe, ga? £a. tttsfir tinaeX md. gllfflriiag
tftdr Bsc tS»a^ s&£ Aro aieem*.
am ejpeeMjr aft OteS^-i BtartiMOT *w ?saef9ea% ac a
ftn, f^tai
arndx. fUMIf1
•awans- 3«npfe
tfisy ssesoc a. aotf *asc* waew rttwr Iftwtjauu. in (&e office
«m. easii ssCr asdSe artr (jj gmnTHig, au£ tte fcilwy terse*
r^»antra, sfi«a- s»tPt" aaagy garglerf. in. ft ip»
tmlc t&e BsaftsJ* asaaBataorof etsarse. «®*r as efesr an
Bsc at'taaw *3 Tf t&ese t» asaic* a^afazse&s if SemOefc
rii.'imiHM ganftt*. ce- at tte -iwt-Mn c&x&s
^Kzfni -rf sseit auwtaai'* as tte «®y C&zfiRssas sas- as»
n« as— Christjaiis «&»ar a fia»s .«stf!r uasm if- TS» BBts Sane #i
jaatont hate at mliMrwtag- feogatfat &» cScSataas tases antf asar
'.grwHSS. A S#attif
Hi FWM OfUUau*- «a«eC aE a* K»«fa* d» ywwfiw
a^jt q»»» 3m &« -tmmiiix?* flW 'ansarar sanes. Tks Ea^ea^qfc
•w» oiangjtmtsxdwaiE. wy gBtB^fe a flamily Oir'-iuiias gaety
jgf *ii» t^wnr ei.1l (rftMnr aul fwyyr art QtiJi™* tasa
«mnrgflMi. wftfidk fit ji«5acs l&*y ttmoem is tfce «wug.
ti 'MaJr tasy wrs£t affl -55^ ywimiwnt ssra lis taafc
ae»e svokes. Far fuinmf! may s^Ser jmiiFiifiiy «3& ffidr
jg apt 4sfy msi •tot ta* fa «iu» ana Jtasc ia» i'E*£ie
every n'WTIff aC fflKT# tares' 8# enss^sit. aoaas at flte kflSi
9^tSe aatfc ft Sr n»»ErteBBE«- eesto* 5® we» sew tie*
hf a t}te- ramuittae ts- brsr *r-ct- SrrascSt^
e6ms wSSefe aee 9 flaamiiwf. 3fe« Many Cast®es ww* n-asfitai fiftr ®s
^espte at» eyat. Sat ffert are «n» Sm tfioie te a jpsaai am£ €S»S
toceSMPat "tSft aiRac wntoat «n w- ufaamer SaWas
R- ee«FtT«£ a««*3» rtfas «nae"S ut*#utjLE, HL&,
asaKnl A few amri Suchuss as
Cm
Saswerm w^sac
'•aa ftw: fc. C_ tea a Efr
tfc ftoy Jar wiwsi my 5m**
tel. as «tes Smf- eaSnC Sw Ma fearf stfL
wsrtfi:
was Sssdmd. Vau mm- «w* _Tte
Hr EJt 5a sc &«si&inasT2«x. fc.
traflta w8& eFacetea. ami was assSis
es —M» ^aaScee 3k pmuaatM
of t&e *j,«*"lr-iT wtr# fl'lifat mi jw to
rw» Ssstet* e»
matfut ft
emm-}
«f Srra »cas#-«WH. aarf ts«y ta»-re fi2se
anf *39m-ral «r a* mr
moofr,
234 »c% ___ ...
Weedy
enaavj Ctatacnas ya•nrnftg. *5*
i&aermei.
tisBoxagumc
mtMmikm wm&K& wlu* tibtafX. imm
a. aiflre *BMCagBfc— -warn- ogtibtc BnmatEf
•w5a ggaae ig ami. a titer-
iaBf
f!M
fm 1EB(L TKB» «m« »gtf
0t| flhfflft p*t jxwua ts
Ssl aiaicsc a*™*
t5ut etty. «tw£ ao&ady
gteajherflaat. 3t_ CL
was tegirf3»wL tar «be ease ., ^.a—•
sag CTgfatfnwJ tfcsc aSe fani sees tfte *Soe,
r&nw Ssafcers asrf ok ••nfiu flaaC j^y^aar of fm *irlini Car-tibr C. a
ri*- sFJiamt e*gfltfwg asrf ifee tM«E 4 wttft, ttaC cosd sfs«se DO.
toys. Ttw eom^Wta tmc&m.r sss ti*at
wlt£&>- famfiy Istf t£r«e Ssafrefs. yw,
a sane ike csrasiC fs bal
mom-
r» «UA Jim »*ir was safe rtaC sS
nnrrfr-r» gtwSr 3Ct SR at
and iw* ftasiEae was ae tte- Wg» jMl '•w**'
taoat cassad. awattis^ tte seat MEs- c«rto fca« TSaadsy saamng sC
-rr orc&aeft. A9 maa*^ .missangd es is
3#v~nl -wm attHtinoi rwrh j,, nr JL M. C_ 1.
a!iat iiasicms asd tibrax alter. annaau -t
ftwrwiff ®f S"!few fltef vac seat ss
nx« rjgmBtiZBite SearL rf «nras
dsARTs tib same gtoa»s as t^e msi—s ^,^.1— gmwssw swiwy
aor aaatipmad any aad Qbar ra* ftsed sc l».
ta* -flsnsfe-ee Sarf sm nesas of tens- fkaK *te ufasdi ga»i az» F.
ins? S« &sxS£«( asdl i«
fowifet foe.
Jmrt aa •»**!&
aarf m^nKiarr^*.
Hcfp From Sal»iCi'M Amy.
TStw cimuuli:.«» SSwia ria* oiey
obt^ cuBafcteraa'.*? zM frmat db«
•wafkm Anrry **atas 'j satowwfr
ptefeSac rp ?3»» c^ri* asd «od§
tfte teaAfaarr^rs aarf secdB? rr*rr~
tktaf aiugri to dan* ta»
gum 11 af fke aA£c& was aot
CaMtatad wtH Se te^c 2er
«r fi*r aest rar.
ft a i*wr CMCut
ka* p«*njfc -w»r« fcofcsi aft«r by
tka Cmmmxxttr
ear aM to tcifs «9 Mk
sewe$y-fif?a aMtwwrr a( flbe
teoar?r!i!*0 «C Sttart W«*wr{i, satartflteii *r ttair
tejif As
ijsfite-
TSm fry
atacrcC
witSx, p"
1il
"tti*
tac AE g*BtJtoug
[J
eaatur Cor Wm.
Bsc «k amuastir af ®e Aivef
&e was acS TOaiifc? t» nssca tasar.
fSESt- 9s Sfe. C.. was aaftstC SP is SimBtf. UaeHB^ar 2C
wastl be kfint
emtmglk
«a- easy *r
C"S ftasiESfia SEO03®(f UW eSBMBK 3fcl €1 IJ—
iat- tS*«efiaee came aoe aC Ses-Sfasr—
lers w€tt fimr MirtCK tat isealaeii'
mfy &» aSSatfmA aam fimt lisafret.
md.
asm, fan. 9bck Cast an
fiaasar&ffr te3r« 9Kmmn$: Saaae one n«n 1 1 ft H. 9S£,
to tSe zwasr as«l axaftss t&a
CITY NEWS.
af ifee Kasaori fa
wihr p. Oaaey.
£b «aaKs feearfvaas&era asssliy nstx&er, IX Bagrtm&m sod F. Beicfc-1
ME SB-'
fhSaam

warj w. wi#a AW uxa^ wt a^*C
ganau£gKt svorim -worto^f £Ibc
anBp«»m, asui »x*r-t»HT{ ts* UnlnmxT
isSf''"
ft
fiisns
a(|iiu
fc
iTrfyr^^:
&B to Its
ftir iftftwg fig&X
ftmiarfurf^ gcry
Of A3
Schoiitai Bakery
PERSONALS.
mBDja IHSCL a 191$
PERSONALS-

xml | txt