OCR Interpretation


The Davenport daily gazette. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1869, January 16, 1856, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87058152/1856-01-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

(tljc
TEililSOF SOBSCRIPIION'
i II «ar »auam, payable advance o
I c:«. pnrwsek payable to carrier.
•farms of Advertising.
0„t Squirt uj' T*tl" Ltntt.
,, •«.» I Olio month
i»i Jays ),?J |'I hree months...
kix months-
nnxHO K iltkN.
.©1,00
.6,00
i,M0
lv-no
.Vu.lwj
.!U,«U
U"J| 1 year, 110 charg
212lS^u5r*,|?r"r
jthftt
Wdi$ltj8 3i50
Larg*r «psco charged al the rate of $5.00 loreaeh
kddltionil square.
II uin.-'» not over# lln.-s $7.(mynr eanuiit.
f, ,t UH IIIJ: .ta additional chargo of acts. per
i jjre will l» inn Jo.
jeuiraisis fir cearlyitdv ertisers will be dlsoonuu*
.#.1 without prei !o is iiotlcoto us.
.udouble the *ame dimensions of
fwsrtlsements Inserted in week!) on reasonable
linns.
•rr.'liiti'JJi ami tienovoleiit purpose. III
,,rtoJ "ft" *«f th-r.-afler nharge.l as
Mr advertisements.
yrofVsiiiotiul (farts.
VVII.I.UM DoOJ-i
."Atwrnfy ft*
ALLEN ft DUOLAN,
RKAI. ESXATB AGENCY AND I.AW OFPICK.
so. 7 ORB'S BIMLDIBO.
u o n
JfOHh O"aAEGENX,
.I TOl* \K V •*'U 1H NSKI.l.Uii,
jttiri'l to the !.':»Mention ofOavj-before lb
I iriof Claim •, take charge ol any pro
ii mat ulness before Uie department* or tli« Su
aiCnn Papers intended for Mr. Sargent may
1 -:il iir ctlr to ul.u al W^ liingl n, •. or I**ft
"i 'l.-iii*..C .oil Dt Ion, HaVeni*"rl, Iowa, CoOk,
..(.•tut 4'l urn jy, low*
AT LAW NOTARY PDBLlC,
Commissioner of Deeds, Laud, and
Insaranoe Agent,
jj e S. w. Corn, of Brady and #d s«i«ets
Physician, Sargion *ad AccoucUer,
,ill.) 4ir«el.op|iotlte tttf
Fcnnsrivama
UAVii.SI'OKI", INWA.
IT,irtl-rtly
H9Q0 EBACML1CU,
TEACHER Of MUSIC
1)^ I'l A AOt at Oltli.iN,
24 betwe#a Kipiey *ad Scott Bt«.
ri iiK''.UU,1-i dl
GEO. P.' ""VVI'HTCOMB,
lttoriie} and touii,«tl»r at Law.
OrricE, on r. of Brady and 3rd
st8.,
£fU»w,on old th« ,am« a* lh« Mayor* otScc.
U*r#o^rt, Jin.
/AMES THOaiKOTO*.
Utaruef UHd C*ouii«ofIt*r a 1 l^aii
AMNOI .*UV IT UI.U"*.
4 i *i), ».HiOi*«irtner «f k»T t*"- Mutr® »l
il iMii.^iilr.*, lodiHiia,-Malno, Pri'tiwv'vsDia. on*
0 HI, dn. luri, Viririiiiaanil T'lnio«-e.
u.».-rt»t K«* bi'to^ffl ^rontaiidrtocviiasu.
I il|.'.i.i ItavonpoiV-iowa^
J. rorNl»lN. lu. J. AUI.K8, M. 11
Uoclaru FOl Vf AH A- AIILKK,
Practitioi.trs of Medicine and Surgery,
Ico, l..» i-tair«' 0 lildinir.ifttd St ,naxr Biaoy
...p fiAVK.Nr'iiii I. low.'.
IJAViSaN i XBOK,
tftoriiej'k ami i oiiuvtwr« nt Lu»,
and oUrle» Pablic.
:-H'E, on ttra(l Strao*., Ui Wituwrv^ax iuw
'"'U"S' I) A YEN I'OKT, IOWA.
:n k» OAVISON". *•1,u
,! Itlti, l*»4.wlrwty
"UUiiLEK,
ATTottNliV AND COlfHSELLOE AT LAW.
J.nci—At lua .Kiub ln-arao»« o. OtMce, Wi'it
...,'i out. aud tiitfcuiid »troel*.
.. .lVM.wtri*-ly UAVhNPOKl. IOWA.
HOBATIO O. EABNEB,
A II it N
1
Y A A W
Davenport, Iowa.
i'lf.K attfap f'oiirl ll.umt.
ilXCHKLL & PlfTMAM,
v:iornoj» and Unanwllora
.Mtt.oiiihn uoruwrol^n'l antl Itra^^ ."-IrCut*. in
Iwe't Hullitiug.
UAVt-.NPOKT, IOWA.
t. II. MITCHELL. L'. K. t'L'INAil.
f'l hnh.l-ij«—wtrw-Iy
JAS. xT LAKJS,
lilarney Ml Laiv mill Muiur)' I'ublic.
,if„, 8r«ij i't .sol urt,o%er Ciirral
«'r«.
A'.rl j:«h. Iiti4-*irw-ll
LAW KOTICE.
'.IT". ...»,• thN lay ad'.uitteJ Joiw F. OtUAx. «»!•.
:i i^rtu(*ria oar iw flr.H. l'rof«*sloualbu»lu**®
1 I. iwreaintr ue traniactfd In tlio uarao ol Cook fc
.1 ILOM. t'OOK A BHO.
•V.» 1 1^53
COOK ft DILLON,
Attorneys and Counselers
at Lav,
vi}ii|iort,Xtv
l»t, l»»o3.
A08TIS CORBIK,
Attorney at"l CounaeUor at Law
AM) MJTAKY PUBLIC,
'lit'., ,. n .MacUlot A Sorbin'sE*cliaii,"
l»AVK.M'UK'I IOWA.
It. I'tkKKH. JOUN JOIIH-, JH
PABKEB ft JOHNS,
I tome at Law.
HAVK.VHJKT, IOWA.
1
'••rnia lu j«artnor«Uip,will jira,
i «uimuii.lnigcouuliai.
over J. Wil«y'.^»lor«,?d at. J'II
ATHTL. U v»• iss) yt- I
iI)-aB9yithie Phyaieian and Burgeon,
1',* »'T.ir liii ,jrofe*iiioiiali««rvlcrt(! to thiMiihaoltuiil.
:Uv..| i,irv aud vicinity. f**Ti« Pui attnntlon
!ii tu tco.itnniit nf CUri»n!cdiM'a»n
1 -:i
i tv»11 i rt.Jan 4. l"SS-dw-ly
(TUT^CAKTEB tf. V.
Physician v Sargoon.
rtn -id.i «t nd st. t»-o
II Mr lint t) un«nl
vn i'rutlvA J-Yrr,
"D \VKXVOK r, LOW
1.'
J.. ».'.•
lb si-\c
D,7A7»r SMITH,
I'cl.Tttc I'liyilcian.
w n
!.-1 1. KN T. tO\W,
hicamAN, M. n. w. l« HH K»IAH. M. i).
1)RS. HICKMAN.
KCT.SCTIC PHYSICIAHS v StJBGEOHs,
'•tLoeoa Brad St, Eii»t side, bet. 2d 3d.
i ,.l mi •. •..! i. Op-rvivn i'r ,erv and
,":il 'Uioawsi KeiK'r.ilU
•?, ".S-rtwif.
"WM. P. CAMPBELL.
KUliV
•fio.iti.-W
Co'irl I!
A'.:'. 1 It il
a i s
LL\m VAN HULK
[Sacccsaori to B. SaiHcrd,1
W lialoiile UHd Kctuii tu
OroMrfc*, lirugs, Ckuracblti, PhinU,
Oilt, OIARS, Kails, &c
—Al.no is—
1'ATKNT I.),U for oil ili.O.
JAV:.J-S rati'A AT io*z.
Brady Street, Wort fide, first Beor btlow
Second Street,
I .1 O T, I 0 II Jt.
A i I i I E U K
KDWAIJDS & CARROJ.L,
AUCailECXS AND SUFEBIXTEKDENT8.
UtFli It, buun S».story Uflu^
Brail) »tv Iowa.
-t«»i t-dtf
HrKlIBOUUi,
Beat Estate Broker aod Auctioneer,
Will atli'Ri) to mil cr of City l'r*i].«rty, !iol», {.aixli,
Fai an. tie., .! Aurtloti—OH'i-o wiiUG«'cj. J-. Sit Itcllt.
I *nil llavmport. l(«u a.
-r.!:rtB TO--
Cmni^aiit i I'niWroKB.Ci'
I'urliiiT tU'. Uu.i!.. rkror, Ohio
f(. .1. Mi r. IIKI i. &. i
W M^tiikh a CO, JO
I i,I.. Iv Wv*ic ,KR, I)av«!iport. iltl
DAN 1 £i: 1 SHOR].Y7
A'l IliHM'.V AMI I,"i SM.HJK AT I.AW.
At the Old Fcst Office Zuildbg,
air.-, t, U'-i»'»c!i Rr.-t aud Hi. oi,-l.
'•1'" it. I...
City, or Cr»L', liargem A
i u- r, K«-k Island, I •.
.VlVlllHt-M. U.C..«C 10 'Si/Ma-ns
JOHN WTTHOMPSONV
C. X. V/EBiJ,
No. BO East flscond Street, Eav«Bpjrt Iowa
GENERAL OCALEU tS
Drug*. Medicines,Chemical*, Faints, Oils,
Dye-Stnfi's, Window Glf.M,
Peilamery. Fancy Ax tick*, Patent Medicines.&c
1
A Vk N PUKT IOWA.
iir. i. ULSHAUBJfcii,
KhPKt 'TFI'I.Ll callliiu utk-utiou ol tlie purtbas
lug cwuui uili} t. our iwca.^.v Urec iok ol
flood*j.nd iarg,. ndu/.ioijsliow •pcuiiig. wliidi a arc
co»idi»»tvitiii« ii» xt.rra.'MMJ et jic/ ii. or u-11
tv. w» »oulil liivut. tr," atUsatio*Af «iuitry Store
Kt-nper- I'mi,- h-!••r pn-«« w..'!font.l)o»'or
l.- 'fir *11 nrf.
I 111 1.1 fr -i iif ti ri ar,'
I'.llW II l'ot) 11
v. irt« *Rl
EA DS & N l'EWART,
yeucra.! Land Affents J» Notaries Public
JT. W. STEWABX.
At,oruy aii'l Conn«lU»r at Law.
I. rAEBEB,
K. ii Estate Ercfeurft Auctioneer
Al SO—
Ai.t-Hi In si nr.--.tHra'lCtttHii'fi!. .• inu.-rt. 1 a!lli
li"* OH' *!?.
n r. L». tc u i o I»
I otift 1
f\ lor««ir*&* tfrg T0nfrn
i i!.mfr pr »ir»l!ft fnitta»ic»i» 1 i"
i tl jp ft n»»: Hit i. t«».
\VohaV«Ujrciltf!«»«'•!iiui ikjIuU wfM ... Uav
»»ftpor!ai"! j.
hub.*:::.
__
I i'Y 1 loTKI*
Corner of Thivd and Perry Streets,
AIKI.KI A kl'HVlL. Proprietor*.
11HK
uu.lcr«isio»l
wonlrt ri»«T"'ftr'''! li'^rni I'.fi
frienca ana tin' i 0''. rtiat thoyhavo thw tii.v
opened tb^ t.'ni Morr'lor ln -ceptioii ot atrai.
L»rrtand travelers. It lum boeii entirely remodolwl
and newly fumi.-ni'.l. flu' irc iti,,n NO "IIrpIand con
veriienl, and 110 etlort oil the p:,il of Uio Proj.riHori
ihall bd watitlnr to oontribulo to ill*- ^oaiforl oflli.-ir
patrons.
Kxlon»iveSTAEi!Mi.WHO t-.t.« tuf.Hi" attentn. .io»
t!era alwaya iu uUftudiitict... Also n lorgt -i/con
necKHl.forllwatimmooUaiiouoi l-'aHB#r" &<
A«H:ir«»l puMv.' !»l|-ou«IC- itr*^w.'*T»l»y *'l
tliiSetT) 8, am!
-:.r'
.I-Wll
i.lt,-n.l.»-t lr,.
BEWWicic'di SON,
\T AOKSTH.FOlfWABIMNO. STOI. K.I
A Nl) COMMISSION ML'.liCHA.NLS,
Baxaar Landing,
I l-M'LLY call tH: :.tl.M.li«:- t»rmvr*.». ll"
'ri.un.t '.hpt.i.ii.- .'.-iiiTKlly I'. thU adverliw
••'-•nt :.I .-. til..-* I I- -r.' RI..I »lilpe«
rit.J .iij I.filpro,iiM'. IKI.I L-I'T. II-.TLI'LL/-', t.» 01
11 on c.MVi.lv.101., and Iru t, by prompt and
attention to 1',
1
i iuli-rcslH r.ll who mas
•'rlthtl.eirpatroriafo to merit tU public ciin-
urrle
'11 Willi..* l..-l-.l
-.us 'mil.1,ue recently ire."..id by
1*'r-
'"1 1,- tii. Bnniar. t.. wlncii i* «tta h"l a c-m-.SIH.
1 i: I.r.it l.ir alenmbosts at all stuir"' oj the rive
l-« •',»• adv.inti.aos f-.vor.ible to tl... mp rt«rvr
'.r. ISAI On* lea.t of will, ll lsthnt.no (trejaxe will
'i.re I fr-.'i) tli« Wur 'hoii..i to boot-., «r 101.1
iirei.,-i.... (I- l^v,-
xi r, J. W. H. BAKEK
^U hli un onri.io« of thirteen
i.ralViVi'of'Mwiu'i'ne and sVi'reery no'w oB'er« his
K'sdoioil i-srvlc-s to the «-iiii-ns Pui nport
I its viciiiUv Pi.rUcular i.tlentl.m wiU bo (i.ven
10 bperativ
'J1./1. Ilflrg M-,
uuuw 011 Ail. *t., between Br^d At Perry Its
Sot .88 .-dtf.
g, I U»k-
Prairie Sbootn^,"
Katfie
Omiooitd inaiii
OaBiioii.tb»ht*a».l l!I:.itit»|tlii KoCaOi.d
i rol.
HAHKLt'.Y. IHdMP^OS V lO., Aecl.t-,
Caruor second and Perrj Ms..
J.||\?f!-«-ly Jj4vr.«io*T. lo\\».
„. IX. innuiniH,
PH V Jc A N A5D
OFFICII dirnth i\ pOu- to li.o Fost Ofin-e vh I'.rn^y
ovwK* Forry*« Slut« —Ko^ulen-c i.t-ar lite
i»oru*r of Va r4 uut Ui{!«M* u\*. oj*! V,V '"r
^oardii'fcr »vo.
Barrow?'ft 1'rettyinan.
Forwarding and Commission Merchant!,
PBODTJCS DEALERS,
And Wholiaali aril l.'etall O.'alor'in
DiiV o«i*i,
Oue*nsware,OrocerUs, Boets, Shoes iHaw .Caps,
Clothing, Bait, ftc.
Havlinrampl" r.uim for .Storage we aliall ptiy parli,
uliir attention n Kei-olviug, Storinf! and KuwantUip
ii t' (j
ft I
It (.'(HiSijCllfi OUT' ft
paid nt all tiniot for t•..*«
b'roLl SirevUl'HVeiil).'.! A*-v.
Davenport Steam Flouring Mills,
Will ti- kei iu oointautoiicratiou. mid Farinei'-arc
Infoim,,!.'!,! pay atall tiint-n in C.*L tiu ^i„t
fiiy rk 1/ i' O I cT W h'*Ut .OUT JO 5 Ii.lLu
uixrkt btiKHOW'K A I'Kl- Vw.W.
JAS. MtLLIN ft »B0
Sir A 'til OA'I'
7rout Street,
ill ltii il-tl 1 A 1..N J'OK 1. 1
1
«ireit*v»r i*. tagor'nClolii'iij More,
OYSTK1J SAl p(N,
{Oprt/SH* ffiSi Oj.-rf.
.- I'lIK .Subscriber havlrir
lor
km.
iir.. O between 2nd «l:d
uh riiird •tree', briweon uiuin tin-.! Bftdv.
»!u' iiuaniion to Vio
i V
y
o i U i
.1 1 Ii
Aarem'v lor lliis |l..c« f"r tb
Mal'bv'* .Tloliri 'i-'t Hiilll.Mire I'vCfl
MiU -il-i'" t-' '"lM'ly ll'f Irn.l.-. I?
Hoi.•!•.mi«l l.iiii'li''^ I'J i"' "r
«,il lw ri-ii'lvt'.l .'niiv i'\ I- -pr «•». Ill
uper tnium^er bi-lwr'
,uov. 'JO o3uij
.al."
J. C. PARKER,
PHYSICIAN AND SI RM.0N.
WtHM.lt infoiin I111 Ii'n-I.'l"
i.usremoved i.i» 1« t'^" I''.-. o-^ ».
et'.tlid ,tor:,oH.o..i, •J.^ei^-oaio'•
\C. .1. IIAKNH Co..
maknkv, I'.'Hii t'o
UAlf.NKY. HAY IKS .1.
SANKEB& AMD LAM!) AOEM'S
•i'.s coliccti'Ititronsrl.'.ii!* Sor.!.eft. I
•TOT....."
iii mined lor al'. urrent
.a re.. ..i"i on l»ep»'»'tand i.it r«l :.B
LAN 11 WAKHAM'S »ur *«»ll writ"
i««e
chaser*. cOOBtai.lly on In*
oral trrnn. Warrsas 1
and Leeitt.-d lor rflrl','
e-mpany order*, lavi
aii'.ai.tr.geouUv l. 1. n
sinu: the above arms
i-oiiiiiiiKiion
full.C." MHO
N'
ct'H'NTY SUI!VL V)I(. ,.
irtKSClC eoriior ..1 io.iti.-W. ,1 Ura.ly and
1 .,i All irli'rH
lh-iil. r-*«| I'l l'
-catcl *H«t-ts*».**'-i!,,
I difla»v, when I
Pi.lJ, awl
|'t •.ulcii'!*.
... mail. i»" i
•uini elteixied I* wit:i lln'
1-it. li n.* Ii jTi"'Hti'l 111"
JUL. .M.tll '.V..IA Wtl
-IU.,
Ii U I 11 K
of Cnngfu
,1 VS. lU'.MHi 1 4
ONT il A 0 It AND
Shop on -.Hi'*
gatioi.il.i.nl .Vet ..t M-th«-d--.l«
A CARD.
a l*J U JiiRKIK^ *t. 'lilt-MI*
'''iiliim'rKVt Tii'osi'vwiii .v ».,
Wholesale Dealers iu Grcceric^
COMMISSION AND I'OLW.'.KMNG M1-.R(
i o.riirr /'(M'J «i«'
ll.ivoMjM.rSs letv-1',
A-'.ut'f. tho
sale ol lafl.ii ^Smitu
».,i*u....lv .11
su
hand u" tli.»a#aiid Iv a'"1
i do.spoiling.iil Mining I'ow.lor winch wo will
I nish at .'ian.iliu'tiiror" rr.cesto
liio tra.l«,l ./« d-r
I i:
11I10 Hi'iniU'." i.o'H .-.
A-! V, -1)
DS. J.. SOMSiJN,
H«*achii.-ett*. respocil'ully
llavenport tin
All
t^i!aawa^.w£ig I raw:
N
Ufo
F.IV KAlSliiS ft 2A, N 11 EilC"
4»el8
i a i s
I.. .N. HA'IKS. O. V. T«J! !"1.KV.
liA'iKfed iOCSSLKV,
AtliiiiU') S Ul Lutv,
AKD KC7AB1£8 PUBLIC,
Orricn- Cow menial St., dlrcctlv tiniiosiu- Orcfcii
hnt.l.
»epS«. CKDAK IWHU.IOWA.
|6£0. ibV/Ahlb,
Architect and Superintendent
01 BTJII.DItas.
liin.Hi Ko. tl bccoiu! 8tnry Commercial Uuiillnti,
Clt/inr b*t. l-'aoRT *M' SIIOSD S^..
Daveuiiorl, Iow a,
All btioine.-^ ill bis llt.c BUcnd. U to promptly.
Hf-il. itO, 'iS-dtl
A K
CITY UNDERTAKER,
lifchM CONSTANTLY OK HAM),
COFFIN8 of 6very quality and site,
.i.K'P MET.4U.IC BVKI.H CASK*.
U BreH*«ni« Mid Hvoiilrnrc.
Bri.il i' -ni'i I: an. 4tli Strpft, W'r« Side,
3 bAVtSU'Wr, 1(Wa,
Aj.l2,'5.'. dtf.
ALLEN SHANNON
1
ouimissioii and Forwarding
InERCHANTS,
So.67 li-UoupiMuUssi., Jitw Oim»
HJ..J EKESCKS'.
W au-ruiaii A I*yiui,
1
Till VAKlOl'.s MSl'S OF
Cruupo W do V
Hiii^'»rri'i!ri IV
LAPLISS, SAIRUI LOI
Am rliltn J:ifi F.
A..in K'g""J' 11,'
i. I'.'} d-.
A »,^
J. A January A Co., NS. Loui*.
'iifUtw I.iu
B. 0. MYjBE8, DENII81,
^Office on Brady St., bet. 2d and 3d
over lir. Hickman's Office.
Miivenporf« town.
—REFEREHCES—
other
1
•m-
UK. IIICKM**. I SrtvaaaoB dc (!*a»*u»»,
l»«. P*RKtK, M*.fcMa».BK«TOK,
ln.^ Mb. Wiikt*»iiAi.
1 lakoUiUm'Uii«iof rt'oommcuili.".? t. ilu j'Ui.ISc
11a. MY»n»,KertdeutH«ntiBtolthi»pl»i'ii—Matiuirthat
*1 oiliuloyrd lilmto inake a full aotol oetb for my
wl!e wiiich sbehaabr n wear) OB for
some tiiao.snd
till. Miy that in ever) parttrularthoy hare
K
i*j-iitul
jtntiutioii. and rerommend ttione wlsbliifr Jtental
w^rU liotu* to jfiv litm a i'hII
o' Jii.-l-w WICXKKSIIAM.
WALCOrr HOUSE.
First Station West on the line of the K ft
Stailroad 13 miles from Da*enp«rt.
THliuiidoMlgued
ha« furnished the nbovo bounein
a»aod it' io,and is roady toaccomuiodHlo a.lwbi.
ir.ay^avor him withliielrpatronafe.
Ic'i natit ,t»iirom of piS»in?a few 5 °,1 I'I"!^
the iirnlrio, wheretherc is aiways a dallli!ful breeie
will ItnTWaicotttu repay
th. tor a visit.
To Heo*rum**—Orou»» rod othergaine aboirad ,v.
A ^haroot public patrounKeHre»pecnmvyllcited
Waloott.JMly l"lh ,lrt54-wtrw-tf
i IOWA SXATE INSTJBANCK COMPANY,
Kl-.OKl-'K, IOWA.
•11.1* UolBf it»u.p:.i. .»iiO»v pupart ato taWe I Kk»
Ol, liio «ofer ihi»Mi6 1 property on tbo Mvtual Han,
anU uu ike f«T*
r"'hPr"*"*,
u"rt-r'
1
H-!'f
iilcn as
reRsoliable as tbouc «t aujjeliable coio|*n.
DIRKCTORS:
1. IVirv, John McClari-, 1'. H. V:.11.
J.' Rmiliiii. «eo. B. Smith, K. K- ^"r,t
K S Crt't-1. s. K Billiiips. W !•. turner.
II PIUKV. President. K. H. Harrison,Treasurer,
I W. P.aukin. V. Preslu't. W. 1-. Turner,Secretary.
I Ollioo i'I WHtierwuJt'i. Block—over Ha*son &
Oo's.HBooWriUMiee Ptorc, Bra#
st»
J. r. LANE, Agent,
Davenport. Iowa.
COPPEBSMITH AND PLXJMBEB
i 'I'HK subscriber is
now prepared to dn all km..* ol
1 C.pu.u *or».Piunbiag,BofBng,»c,nls6agen.
e'ral lobblug busine.wol everj descriptfou con.iocted
with the liu. Copper and »Ueet Iron business. 8tove
Pipe, Slieet&nc,Lead Pipe, Sheet Loud.
Sheet Cop
BalUlrigTiib*,Purtips, etc.,etc.!
rumished atall
times on the moat
reaaonaole terms and al abort no
utter and Spouting made to order. All
I work warranted. Old Iron,Copperaiid Lcad wauled
au4t»UeBin e*ch_aiigo forwork. ,)r.,ONT
I DiAttiipnrt, Apk
*»J* H. 1JI
1 Porr
and 3d.
FRANCIS JACOBY, JR'S.,
i NEW DRUG AND PRESCRIPTION STORE.
-|M!Hsubsurib.. respectfully Invitot the attention ol
u.-eilizeiiaol l)av«i»porland surronpdiii* counf
to a.- UrugandCliemlealStoreon Brady b. tween bee
1 ond t«d Third st*. ,-.,tu,,imainfl.s
Kroni-hi- It.iowludg'uind .'jcpi-rience
1,1
l.tv.np«rt,U«ilMlu |SS4-d-tf
*J |fj
i i-i|. 11 assi r# llio-e wh'» may lavor him,
that tin will
tieiurt.ithed with .VodiiiiK'S of the '^qj'HUv.pre
imr.'d willitlie strictest care
and at mo.leraH pr cts.
i Pnrti ualatt"nlIon wllibegtven to the compoand-
"ft"tof«oiT«».»|!»ago..-1.1
ssorlmentofGerman'^,reIl^'
KtglUh and Aoiniicttu Perfumery, looih anc Hair
lir i-ii"-, Comb'.r.nda Generalafsortinent01 ranc)
i HOUSE, SIGN AND ORNAMENTAL PAINT
ING, PAPER HANGING, etc.
1
Lh.» l.A 1
!K,
tMtS DONNKM- JOHN W- l'CNN.
HAVING *3so«lulc-'J themselves
losethej for I
an purpose ol carry
lt.t on the BusiiiffS ol If
MO.\ UKNAWKNTAL PA1M
ISC. PAPKR HANGING and GLASSING, WHiltN'
I NO dinl -V.U4. uObOKlNG.ouPerr}
Street, bet*
ul
\v'"id laVst^re'speclnilly nnnotincc tothclrfr!end»
i nlt'ii imblii- generally, that tnc arc prepare* tf.es
I i e Puiiiiliic in either Lrail or Zinc alth. lowest pos
1 ol,. n-accs and tn tho very best *t\io. '1 heir long ex
.-in ni-i in theabove Bualneas wurriints them 111 en
i -surliisf tiieir pa'ronsfull *ali*(.o lloi..in any woiklhM
mnv be entrusted to tlii-m.
i'artinuiaralU'mion^iveni.' jUmaltnton nnypub-
U- -r private Buildings. Per jobs wishing any ol the
1 iijovo work done would do well to give thr ui acallbe
i.ir.i letting tlieir ml:. They arc
1.Unprepared to ex
-~ite B'.liners, l.ani'r.pes, MasonlcaoduddFi'llow'a
ao Gilding In a superior style and
id.)
iooor:n
....
J"Vr,. I r*pur»d aud ready fori
km ins 11 I.I r. ... .'forsale.
il.
.'11, I
mm. Paints of all colors
(ilns'olall sizes, putli
DONXKLL*. DUNN
GILBERT, O'BRIEN ft BUCK,
Merchant Tailors,
to ordr
iiose who l.:«iro :i *1 rs 1
11.'.iui Ilivitnlion lo ct.ll
.. .r.o-.l. r»"P'*«.r!l will:u
•nlsitl short nolle
(, .rmeut, we tun- I
knowing wo can
••superior In eve-
ijuriuwrc.
CHILD 6l liAKWt
xiftw open:ujs liio a"*1
^JKOI'.EIGM AKD COiiiBllC EABDWAAEFC
At iliiareth,»oiUftthru.,«ii Hvcoutisi** luiai^or c-v
«»j iirndy|0v«rBt ffU iu iiavciipori,wliiciiiUrty
tc ieilchen|Hm« {myiueui
oiiier houmj wu»v«Ti*c»i-
Coiui.atit&«iUni a5 Will Le iiiud'6 bf uli too IaIMIHuc
uiuw useful im(iruv:ia»!i.i» iu asi'«!«Hur»l^i*ciuiio»
i'ools.^c. Wo wiriuW^ i:j. •!'. ^onuewti'iiiu luilaa
»ori«cl nt.jck otlroii. Htscl, Oil, l^aialN, Hum
ana Ural .SpriH£i, \Xdg-j-i ri.j.ios..»xit-s, jil»L-aai«iiili
Unllows, AiiiiH, U'os.tkc:
C1KCULAK A^li Oi'HIili MILL
Davenport, Aiill^th,iaM-»!r*
IliOS
of iiU d«»crij.uou fursa'.o low tj
DAVKWl'Olil £K LE CLAI'tiJ.
frorn Bi mukto 14 u.cuaa wiuu roi
side by UAVUNfOKT Lt. CLA IKK.
C-1TN'1'
KTKKI.for iToli"IVoiu i intti to iii.»«,uure
uUo flat bars by UA VKS i-OKl St l.fc OI./iliiK.
OOP IKOS allalztaseiso Si.oot Iron by
11 KAVKKPOin LE CLAi^K.
1
Hl£AHfiliulwnj'»ln readinms. Carrisgcefurniahoil i
I A.~ S. MAXWELL, M. D.,
snt Fes,ocrLisTniPKMATon im
TENOTOMY & PLASTIC fcUBGERY,
8. W Corctr Tenth and Harrison Streets,
UAVENPOitT, IOWA.
ilricn uci
Trof. II. A. Arsm, M. 1 leveland, Ohio.
L. 1-intSTOK. Al is L.lcvcbnd, O., Mod. Sup. N.0
A»} .lor JiiMine
Prol. a. AhMon. 11. D.,tlncinreti,O.
Cr. U. Wuoi. M. U., MewYuik, OculWt Auto
pluallc tiutft.
Op.rmiii.a lorI be romuvoi of CataracU, Ptosis,
fni'ui'iauiu.1 or .-.quiiit
I11H*. Hure-Llp, Club-Fuo ,C!oi
Iri.ileii l.uubs, o.c, ^c
l*oc4 gll.
r. JtixKit. sa*!»*oit.
l,0('K~TIN,'hlocl£ Z.nli jindJJoicc, Aatimou, lui
by
Iidi'i'lrcd. J" .8, ln55 dtf j^j^oNVsliud ijmiti-Uioin lor aul.- luw by
15 i'At'KNPOKT LK CLAIHJS
E. T. &. E, JOHNWTON,
CABPBMXEBB AND BUILDERS
Shop on Sicond, kit. It Island $• Perry Sis
111SPECTFl' I LY bfgleaveto Inform the citizens
I ll ol liavcnpottaudrlclnltj,thai the aro prepared
ioeoijt'*elfor0iiilduigsof«v«ryde*cr1ption. Prompt
atitiiiii-ugiveii to wort eutruited to their care. Job
i,ln(t of all kioilndonw.
THE ELEPHANT STILL AiJVE
I AND MAY I SKK.V AT
TWICHELL ft GILLITT S STOVE 8T0BE,
0* Brady, between 2d and &d Sts,
A
LOT of BKARWLHY'S JUSTLY CKLE8RA
TL'UL A IK TH.HT, DORKLK OVKS, Ft KL
SAV1KGOOOK STOVES,
COOK STOVES, of which to
select.
We w.irrantevery Stove wesoll. both to operateand
against lire crack*, tberel.} making it greatly to tho
advantage of persons wantinga good atoto to bny ol
as. We keep constantly on hand a largo supplyof
Charter Oak.
We wauld also offertodealers thefollowlnglnduce
mems having purchased our stock in the East, ena
b'.es us to sell you Stoves. Tin, .Sheet Iron and ail
klndsofTlnner's stock atChieago prlccs, freight ad
ded.thereby aaviugyou expense, troubleand delay.
Mr. Hica* being a practical workman, will attend
porsonally to all kinds of Jobbing, such as Tin Hoof
ing, Spouting,Copper-Kmithmg^c., all work war
ranted.
r. sn.'K• I
.llM.ll'S IA'TAXf'E,
IssiNIi AVE NT.
V 011.I sell Ileal Estato, Heiil Honlesand Farms,
I i:-ins, and ailen.l promptly lo all business
«.l to his cure.
Olfica 2d stroet. between Harrison and Ripley.
English,Gorman, Dinish. Norwuglan aud Swedish
c-isuaicssp
"Mil
Oct 11 dly
»o A IM UK»:«.
ENGRAVERS and BRAND COTTERS,
seai« and Seal Presses of every descriptien
u(i)« oi) I.NVI M«'I:*
i'ltl.NTED IS A SlBKlilOK 8 I. E.
14 OLIVE STEEF.T, ST. LOUIS, WO.
So pi. 3 dlv
F'desl® In 25,To7 »ud
1£ tN'IS. for sale I.
ALVOKD ic VAS FATl'BR.
tt10U
Brady between Front and Seoond,
Ma 3d.l!5J.dWtf W1CKKKSHAM HICKS.
SEARS, WOOD ft CO.,
Bedstead Manufacturers. Lumber Merchant
and Dealers in Planed Flooring.
AJOUSK, ILLINOIS..
'pHK oolvestabllshmentiii tiie West where
A SHE RWOOD'S CKLKBRATKD TUKN1SO
LATHK is usedfor lurnlngi'AISUATIO FORKS *ucha
ffivtl* ,Bal*tttrt,Btl Pasts,
atom alette.
Y S A N I i i S & A V I S DAVENPORT, WEDNESDAY MORNING, JANUARY 16. 1856. YOL.--2, NO.—385 j-
UAVKSVOKCfle L.K CLA1KK
lVTAlLlt,Sl!Keiand
flnlUiluj? Nails.all »lxe,for«ile
1 by 1)A Vt-MPOKT LK CI.A I ILK.
•ilT'lMUOW (iLASSof all slsea, very low by
\Y DAYKSPOKT & 1 KCLA1KK.
ll'Hlili LEA11,puri7auTf'No. 1, In smail mul'large
V by OAVKAPO«t A LK CLAUtF..
ZrSiK"
PAI.VT,snow white, very flne.for a.iUhing,
t.y UAVKWPOKTfc. LECLAJKK.
'l ACK 8CkKWit,CltuipSc.vwi, OrilU, Crowlmra,
•J Piclt»,vei'y tow by OA''K.NPOKT A LECLAIKB,
SI'TIINOH,
Axlos, Nuts and Wasters Wrought
Nail*. Strtp Hint:®*, *t
DAVENPORT & LE CL/.IKR.
1JOKTAHLENn'.fat
POKGfrS. Anvils, Vleeu, Hors .icoo».
and siiot 1JA VliSPOKT & LK.I.I.Alilih
NAILS
JL'ST
rscelred a larfresuprdy of Fence, Spifce.Fin
Ishiiir and other K«iis,for3:Ue cheap bj
Julyfi.b, IM54 CHILD & BAKKR.
which for Bal In*, Broiling.
&f. hns notibn equal
In the world. Also,* large lot at
For»t Oak, Black Diamond,Ma.- Flower, Kxpreaa,
c*rairlo Flower and menv oilier varieties of Cook
Stove*, together with an ti-sorttueut of
Parlor and Office Stoves,
liu Ware4'i".". whldi are olfpr. to ilio lull undo
al Uielowestcauli pricfc*.
All klndsof.lob work doi'.i' 0 order ut short uotic
Please call soon.
Sopi. H, 'Jr,.dtf.
M.,(iOWA»ViAPATRSiT
great hoiglil or distance) desigm-d for Railroad 1
lion*. Funuieem Alines, Ueiling MilU, Paper Mills,
Wells, Cisterns, ana ffV all pusposos wbet*
a i'omp) f\ol1KTWY Merchants aie
oan be used .
Them Pmaps are now in ase en all the principal
Railroads 8culh and West,
JT/^SILYKR AIKDAL awarded to these Pumps al
be]
late Fair of the Ohio Mechanics' Institute
}r"FKuUand perfect satisfaction guaranteed HI all
eases whore properly put lip, according Indirections.
jrTOrdors thauknilly received and
|ironj]itlv filled
by MOSKS & Li ri LKK.olBceat Burrows & Pretty
man's. Front Street. Davenport. Iowa.
Au.15lb.lH5J-v.-il lui
STOVlfiS! "STOVES!!
THE
subscribe)
shavingpnrehnsed tlieenlin stock
olHtoves.DIC.. of H. WICKKKSIIAH, (dealer iu the
well known Chart- uak Airi ighiCook Skive) would
solicit afhuro of public patronage, hoping to
satisfy
all who iii*4* in future deal with ws, we would insen
thefollowingliiduccments, ilrsl.
we sell b.th Eastern
and Western Stoves, including over80 Patterns of
Table Legt,
Moline, June 3fltb, 1854.
audot
work too various to enumerate, with the
of a/1 into tjuarts »f «*y nunttr 01
'nttr nay suggttt. Making the most perfect and
beautiful work thatfancy can desire, and having lbs
jpp*aranro of eottly carved work.
Jime 17,135-1—trw-tf_
MOLINE PAPER"MILLS.
'I'lIK subscribers are constantly making a variety
ol
1'rintlnz and Wrapping Papers at tUoir.Millin Mo
lino.and will pay Ca*h for Any reasonable quantity of
good clean
coUou orllueurags. U«rtravel1iig.ir«nt
A.'O. l'liurc!il!l wUl call 0x1 the Mercbai nronirl
ceatrallowa and pay them in cash or pupc. tliel.
rags. WtlKfiLOCK it fr'i... rs.
SAW MILL IN LYONS,
Clinton County, lotva.
Saw Mi I for mile ia couipl 'te runni. order at s
A
GKKAT KG A1S, capi-I.Ic »Tcutting I5H0 fee
parhour, upilght. rolar :.cut oil. ami iiuu saws, to
geliier with •. plinli^f ina hliu, opposite the terminu
oftlie xou Ui«ucii of Uulou Air Line Hoad Iron
Chicago tu the M.i,i.,..i lJko
Ay
^'ou
Si
l.and AjfCDt, Corner of *nd dt Mate tU., Davenport
OrlV'8
rnAT
S
FINEST CLOTHING
INTAVIMtRTAT
EST A13 LlSlI ET, ON "MAIN ST.
Nov.lft ___
liOMBAUEli & \LB RT.
NOW OPENBD
A Largo Stock of
Fine Watches, Jewelry and
Jtoobi inii Sijacs.
NEW BOOT AND SHOE STORE!
n\ ilAlS, ML AH t'Ku ST.
1'nii aubs ribsr lias tukon a Mnr9 as
ttiiero b« is opaiiiiig lrvsu stoi.lv.
00D BOOTS AKD SHOES,
4.U f\J»»'«*»«) lor VsliJeii In Otcr*
lor i*t *«ry
,u
EeaseObble Pricts.
either by tiieeiiie, r.,i. oi ti. fctv. pair. wlllbc
rec«iv)i»jc farUur ic^uiur «vt^jr w«ek
oolioJ if it unultotiOii^ iii Ku LT 8^T tv
ijmtilUiU aoiK-iit i. Oiurc 'Ajjm r*u*gw.
COUA'iiiY
Can here rej-lviitsit ol toou.a cud Sboesf-t
aoout as low ytice44.Kr h» Ui«) (sm» jufcfcuiv
Uieut 1UHU) oi Uii« in tu Ufal t&lof
ijovv 9}H»ai2(.g uiu. le l'»ur»d a prttuo u^riaici.v oi
Mcir". boy'ai'bd V«JUIUtM K»p uj.a thick kiaot*
anU Hrogui.^ WoiinMr.i Cnlf Kp huU Goal I,ace Hucu^
ifc-i r^ulur wuU exVfu «ize»
1», CAKi hTON.
Dav upert, Wov.S- dtf
~b
0
o vi\ u &hu i
u. CAtiLETuX U now r*cei¥ii!g at the iNhvY
1 BQoi'* Sliofc .Tso. 4 Untn aireut,tj3
aru.icr jt.cic of
Li.dic«', Mines', and Cbiidre 'a Foots 4c f-hoes
huuiO'7'(io^Miutfruv«ra«i] Hubbvr bvou
LaUius1 ftubtojr bovU «uu Fur Over Miocs
Will ««*il uuU u.l (x.oili vurrtit.l«d gt*«
M'.UUcOuus
Fii o Caif pump Sewod and F*iir ^t tcbt-J
iioviS. i
l»»vtsi iion, Uec^l
r~N O I fjTM
G- DAWSON & CO. havo formed E
O# p-riii'.r 1J1|» t, uudcr iut n«ui"
ui.a n.Wc l/«4waoi{. tf t0.f to iuko
vd iii« l.-t ua) •Novciiiwcr,
Ai.|»«r»o nai iHg uccoomo wilh iho oL
flrin Hid
rctutn*.u
iy cw 11 U goUltf. v tg5
TII fi SWOJC, 1 lv A1) E.
nct.itK-0 l«r hiuia fucUu
*ti.u JsCtoUttr,U
UUUcr»»^i.cU, »uci.caioid K» to & i«t|k
w ikd u u«i i n
UUClsinf ill* UlMl* C%trf IU fc»» t*ite«r uct HliC. MKH-IMM
itjoj Uur r^Wii b»o ik u r.ui'cr »i i uu.
lulu ev^ri dvtciij t.ui* »l i-h W il.« »eo| I
W»t «l«o uro Uittiili.g viui.t.u |rv(isuHci s lot
Wiiolj.sileiJiif hauls uiid isu*w*, u v l. i tout
tO Q.'U«ri lu nil ll (i iXi B/1 ourM'K k |rit« «.
aillU our dci«nniiwiJon kj t»u OL k*guAiuiiut t*
tucycau bepurcbk*«uii h«.u o*
nAVlMrn.eiekaio
o.i
ti.g uaC Ucalii 111 L'
WiUO.\,(i..lCG6» CO.
lir.-.ij «t., 1 uoor from Sd.
oct 2S
AM am now prepared tor the llaud wintertradc
with fro in 40,eWI to 90,UUO palrsof Boots and Slioek
comprising one of tho moat e.\toii«lve stocks over
brought to this market, made up .olely for Uiistiade
during the last three months, under the perwual su
pervisien of au experienced workman. Alt ihoso
porsoLS in want of good Boola. good Shoes, good
Gaiters, slipper* aliuhitt, though uot least,
UBBAT AND eOOO OAMGAINS
ill do well location lae su*erib«r.
Fine Ladies slip ••ir* ooi tweuty-flv"' cents per
pair. Guilts flue Boots,9£,5U, and all othergoudsiu
iroiKrtiou. Don't all rush at once 1
Ouedoor east of Burrow* it Prettyman's store.
Front street, l'avenport,lowa. J..S Joul)AN.
Sept. 80, IBM If
Cheap! Cheap!! Cheap!!!
BOOTS AND SHOES.
J. JOKDAN would aunounce to the citizens
Davenport-and the public,
lhat he haso eaed a
Ladies aud Gentlemen's boot anil .hoe store ad
tolning Burrows & Prettyman's store, one door above
the Iowa Clothing store, where h*
is prepared to man
uCscture boots
and shoes of all descriptions.
LADIES BKANCH.
Fine Silk lasting Gaiters, fancy and plain
Kossulh Boots Enameled Patent Puis
Boots,Ties, Bronze Paride Ark.
Jenny Llads Jo any Liads
Busklus Polka Boets
Alargeassortmenlot' f.r.-l .- r.nd Misses Chlldren'i
Shoes, too mtmrroTisto mention.
Also a Urge assortment for Genu wear
Eastern line French Boots Congress
Gaiters, Moaterer Jersey Tits
Plain walking Nhoes.
Morocco
And all kin Js heavy wfirk, ill .Vlr for country
well
aseliy ci«toml all who want u nest fltandsa«
boot would do well te enlist the Davenport Bootau.'
-'hocStore. Oalland.Iiinot.WS3-Wt
BOOTS AND SllOES
AT
W O E S A E O E A I
H"sivc
AlCHTdt SEAHSnave now opened their c«en
assortment 01 BOOt» and rtltOKS. ami are
:ire"nred to furnish superier w rk to country mer
»iiRiit**iil ^h.x*makers at Prices that. ill compare
with those of C-hii ago.
Our Keta 11 s'oek fs Inrfrco nd ofthel!*l maniaac
ture comprising all siylf-saml 'Vor. vareiv Kw.t-i
and ijuii k wil. aii? our Rinilo—A. nil wfc.
r-vor us wilt call .ball l- ti:nr.«.iglny convinced 01
•hefact. HAIf.HV .V Sh\*K».
Second ft. one door from Perry,
M'ii Tll-dw|i VKXPilT.
LEA'IIltR: LK.\ rilKll!! LEATHERt:
TAKE NOTICB*.
THAT
scj'
THEM'S xUY SENTIMENTS
Tlxo Best and
K N i N S
IVIielesale Urocrrf tore,
5 ',^ "iJ"'
vl
Ml7Trtl,ck^#A«Vep»wj"w Baiar Bnililing, Front Street, DAinvert
).'Slie lfull
tul coin try retail
ileaiersloVxaialuC'thi ii uoi!:(tl«-y w l' llnd Mir
1 qtialillosand loweel possi.li- prices,
del 10 le.'Jilwtf
Fancy^pooti®,
niM.ON'8 OLD fc!TA?U'
No- 8 La Claire Sow.
To which tho attention of the
FTJBXjXO
it jjinil.-uU/') MI»IW4-
Oct# dtf
CEMENT, WATER LIME ft PLASTER of PARXB
WARM
ANTED best qusllti. frtrsalo uliet.p as
ev
er. KKNV'ICli A HON.
lljrar Building,
aue93dtf Ferry liindtng.
LIME! LIMEU
1 -.OR Brick and Ktoae^ork at 5LA\MAKEfl&
BARNES' Kiln,East Davenport, W Cents per
.ashel. June I
v.
?iAlGHT A- *K tWS'N'-wt, -athor store
Chlc.So,.33S.nthYn,.rRst
(!ilott)infl.
"I.
Sd St., on--door from Perry, is now niici.
Wherec u bJ f-'B't it nil time* a full supply ei
Leather c.feverv descr'.j.tion for Hie s'hoc o. Ha most
Maker. Findings.Linings. Citstswid Bindings
Frene). nd American '-U Eaataeiotl. Sole,
Upper Bolt
and Harness Leather 4-iw«cco,Ko#n»,*tc.
skddlerv Hardsrare Japanod,flr.ss uud oilvor
P^ied ofevery kind
and qual»t
Harness and Coach Trimmingi
ofull kinds Broad CI ths Knamelcd Cloths
Patent Leather Laeea. Fringes, Webbing, Carriaj-"
Bows, Bands, Hooks, Kings, and in short ever, arti
cle IheCo ,eli Trlipmor or HarnessMaUere ul.l wish.
We respectfully solicit catls o esamltte a stock,
feelinguonttdent we CHU otlei' sm-ii ludu'-.-meiiti ai H.
makeihem customers. HA1GHT & SK AliH,
Sd St, one door from Perrv.
Mav3l-dw IV DAVRNI'OJlT.
BOOTS AND SHOES,
AT WHOLESALE-
Tlargestof
HE attention off", tintrv deulen t« eajlcd
1to
I)00Utn, 0
Chleaago,8ept 29,IKMd&wly ...
•~7 BALLS *nd "PARTIES:
A L.rVS and Gents Buffa'o OvetShoes. (lubbers
i and line French Boots. Kips of ijty mantllncWrc
aud the iar««sl assortment of extrn Boots and Shb. s
iliat is to be seeu la the Uu'.on cities olthe great Nerth
Davenport Boot and Shoe Store, on.' door wlow
Burrows Pretiissaa's asmaioUi stere. l-r»»j^^t.
''''^venporl^r.-^ 'M M1TK?l fOUttAS.
ASPr.EJIDl^iwsertm»n't^plS*i:v\fi»»eyJapan­
ned Bird Cages, of all slses, quality and prices.
At Wholesale and Hetall.
McMAXUSASHEPHERD,
July 90 Comer Seoondand Main.
A FEESH STOCK 07
Fall and Winter Goods.
I U.-T receded at EDWAHD ALilhN'S cjotliinf:
tl .ilore, eensUtlpg iu part ol b«avy Oror ,Goats,
l-.ru (J.OU to 111,(XI
Heavy Loder Coats from JAiO" 14,00
Paur) Casaliacre Paats, I^JO" 0,00
:«W»
BUca Ve-
Pancv
Boys Yontus asu Clunt* coots.' 'r preoly for this market,
and atlhe very lowest prices.
Y LAKUU lot of the above, ca.l, Kip ui-d Cow- in
hide, fjy
IA.1'3
lmvso:.-, oiaco' & ro
Some M^de Boots and Ehoss.
"I* mako every «ylf and quality oi IJoots. Oal
Y\ tera, OxlordTiM, and llufc^ifhbo«sfor euta
onziiiortnotii'O, ol piiinu iiui-i,'.
Tlio*^ who want "Hoin.i v- ffrt: A!!!
take notice.
Dee3 DAWSON. OKTj' O.S_A CO.
I
DOirBLE 1 O N I
Gaitorsi YouUis' Gaiters!
toik we l.av e i ffeted.
r.d pegaed loubk' snu single
Ur
ai. CTlO.t A.\U FOHCE
h'''°
Black and Drab C'.oth imiteiH P.itjot Leather
and Buckskin Gaiters, for sale very by
Ilec3 HAIVSO.V, GKIGGK & CO.
PL'.MPS AS 1) PUMPING
HXGIXRS.-Tlie umlcrilgr,
ed would respectfully invite
tho attention of the public
generally to these Pumps,
as the best Pump now iu
B«e *implein thsfrcoml
ruc
tion compact, durable, and
not liable
to get ouiof order
ai n*WSON. GlllGGS CO."have acomptete as
(jmill jL/ sortuieiU of Fur-llued, Clwth ai'd iiulialo over
di.c 3.
Mens' Long Bnbber Boo s.
ALSO HbbberMundal9,Gaiteia ai.UMi|.pors lor La
alesftadGeut.*, Milrfeaai.d children, by
Doc 3 llAWhOK. OltlfiGS k_C0.
Warm Feet! Dry Feet!!
Facmriea, Slatioiiary Fko-Eiigiiies, Carden'iinirfn** THE SHOE TEADE. susiniiu uoiisiWmg 01 Olss(lsia Caanisaerea,
ti .ii. r-i....... ...A o-~«i invited to caH and eg- Venlitlgmi &c.t of every variety. We are now
amina our assortment, wii
!ch i* justauited tuthis
Alarkot. ur prices will al alitirnea boas low as
those of Chicago or St. Louis.
Dec 3 DAWHON, GH1GGS Jt CO
2jUU
4
1,50
numvraus o mention lu thinl.si.
—ALSO—
A Urge Msortnicnt of ULOTHS
H«uVj Ktuuelts for Pants
Velvet Vesllngs
Or.uadier
sW*
W rstod i
—. no
i ATS AND CAPS. i
Black Kit it Huts
Fur
Wool i
Plushand Cloth Caps.
These rood* i aia propared set at ratccs as tow
a« the a.'iiiie| lalily canoe boux'it «Uew*.ere.
1 wonld otter uiy thanks old oastnme s, bat i
trust they j'et thiir iu«ii«)
's wc.r to nd care nothing
uboat my ttant*. Suttli-elt to say I am pl-a*etf'to
e them at auy time. I ask particular attention
per*nn«'purcha»l K at ffktlntlt, to my od»...
aevli.g tcan do butter by Uiein than tiny caudcov
ir.lunne good*
at the East.
Calland see at tOIA'AHD ALDJiS'S, op|)« 1» I
Lo ilaire Hiiv. Sept6,l^M.
KAiiSofS^focOip
NEW GOt^DSt
At the Great Western Clothing Store.
3Ls. liowonsteliXj
No «. 1 K A I KK KO W
rs in roceii of toe lary al and moit couiplj a atoei
'cLOTHIKO, OF EVKKY KP:-iCKIPriClK
•ver brough'. to this uutrtet. which ti .sbeuu p.ireha*e'
II.-
th«K iitarn insr-eis atgr^atly roluc«- pricjs, am:
WMieb Ii" ll no 1
Tuxnty-Five per Cent. Cheaper
than nv.,tlier eetabiishident In this wcllo of coin
try. H^U alio, lu additiou lo his stock i»f Clotbiuj.
A. CA8TESL ft CO.
Davenport,Si'pt. G.TS55 d-tf
SAMUEL PERSY.
MorolxAnt Tailor,
rTAS on buind anewaod fall assortment of Frencl
11. and Kiirflish Clothes, Uasslmeres and Vesting
suitable for tho season, which he will mako up
measure on abort notice
and reasonable terms.
READY MADE CLOT111NG,
Of ttti kinds fur iprl& and Summer wear, wbic!
w ill fee *0Id U8ch«#a| MalheuhtiapaoC.
FURNISUISG GOODS.
A g»od supply ofsverylhlng necessary for s gentle
man's wardrobe Spring Bly'le *f llats.,
(japs, runks, Vallccs, Ac.
p. Would mvitelhoaeabouiio purchase goo l
.:i tbeabovo line to give bi.ua call before purchasing
-Isewhere. One price only. No trouble to *ho\
oods. ibaakfullor past
favors hopes
a contiuiianci
ofthesame SAMUEL PEKKY.
Davenport April
161853.
FALL AND WINTER CLOTHING
AT JOHN JORDAN'S
IOWA CLOTHING STORE,
4 LARGE and varied .ssortnent ol.Tleu's an.
Alloys' Ueaily made Cletliiag. cmbrai
og ail tbe liffereaiaud approved styles.aud made
ood wurkmou out ol the best material-
Fine, n-jdium uudcoiamou, Union,Beaver, Fell
Pilot, Pelerahamaad Flushing, Hangups, Sack tan.
.'aleioi Jvoruoats, Cloth, Dress aud Frock Coata
/ariouscolorsaudquaiities. Clotb, Cassimere, 8at.
•el, Velvet and 1'weed Pantaloons. Silk, Saun, Y'a
ntia.Swansdowu, Velvet, Plush, Cloth,Cassimere
atinel, Doubleand Single
breasted Vests. Aloake:
1 ackets,Drawers. Uudershirts, Hosiery, Suspender.
.i loves,Drivels,
Hand kerchiefs.i"ihirt-t_oliara,Sioci.f
1'ies, -oiris, VVu.ebester aud Scalt'sapprcved Palei.
ihoulderieam Shirls,Uinbrellasaad^allarticlesusual
y uopt feutlemau's furnishing stores, lucludi:.
.lobes de CUumoreand Kevere Vestsund Overeouu
Also,a-iploudid assortment of uueatClotks, Cas-i
tores aud Veatings—all of which will be made upl
.rdurinthe bealinauner, with promptness, ataccon.
uodating prices, aud bv competent workmen. Tic
1 iiajlishmeulisin the inonlhly receipt oflbe lal.
asnlousso th«lrdersiuiru»iod lo them may bei.
ledap tn asoetngiu the Ulealslyle by those whod
lireil. All laauner of plain work,and work of age:
el modium,
promptly attended lo as heretofore.
H\TS ola no* stjle torether with ^11 of the co
ni.if kludscoustantli on timd.
Ur4tclulfi'rpaa'.|alrouag«,lheiitbscrlb«rcoufdci.
v hopes lo merl'.asoutluuaiii. ollbesame.
J0H.NJUKH.ty.
i .i tT.tSlorandClothier,on Frumstreet,epp.
.lit U.c.su'aiu Mills.
II lie ill on.
Jnlv ?d. I85i-wl-d-i
t.aUvVl ISAKlrAlA*
NSW TORK CLOTHING ESTABLI8HMEN1
Wholesale and ReUil.
t\7"E have Just received tbe largest and beata--
VV sortmentof FALL AND WlMEtt CLOU!
i ISO, that everwasbroughtto this western couutri.
'insisting in part of the following articles:
1 AineriCKB.Kuglitb, Krsncliand GermaaBroadcloti
t:oat»,ofditierent styles and qualities.
Overcoats, Beavor,
Blanket, Petersham,PllotCloth,
I' aie* Cloth, Lion's Skia, Mebalr.
Double Coatsofthesame materials.
Fall Coals of .Sillneu, Tweed, Cassimere,
I Ski* Caslimsretie and Jeaas, of every style.
I FURNISHING GOOD8
i CoBslsting of a #m aisortment ef Silk Cravats.
'Hocks, Neek Handkerchiefs, Pocket Hand kerchiefs.
Drawers, Undershirts, Hata,Caps,BuckskinGloven.
India rubber coats and pants, Trunks Valicesam!
Carpet bags- Flue While and fancy bosom Shirts,
4 far 1
ou
slock HOOTS Ai\P S»#M,
Ihe In tho West, i Icli we -oifcr lorgoo.lpv
[X'railo'wr prices. WctttitmracU'rofeer^d^un esolc
ihlotenud kli»-bo«U. for thai waul u4Um
homc-iivftdft work,11ail nroiiiviiod locftil wi xu.
Collars. Also a Qnelolof
BOYS' CLOTHING
and piece oods. Porsoas will flud it totheirinter
i o*t to give us a call before purchasicgelsewhere.
Store on Prerit Street, opposite Perry Land lug.
In
Dr.Hall'snew building.
BKKLlZHKIMER & PU?13CHMAS.-
l)av«n»or».Jill. 10th. IMM
TTOSl SfOCO?
Cnsslmsros fcr Pants. Velvet Vestings,
Gronndins Silk Sonars,
And v complete nii^rtiu^ut of
TAILORS' TRIMMINGS.
They would Invite those about to purchase Geo.l
in the above line to give them a eall before
purchaslnr
elsewhere. Gei.t -uisn eail and exainlue y«ir.
selves- inov W-'iV, A GASXESL ft CO.
Jcuiflri),
MCBE NEW GOODS!
pHB UEdeui^neo wouki resi.ci
tii. irfoivi the pub
1
lie that be tuts Just rcteiveu aid uo* il ttluli oa
at No. 6 LoCialrehow, a s]4ehuid stock of
NEVf UOODa,
1
Couaiatii iu j'lwt oi
'locks, Watches, Jt*eiry, Las pa, Talle-Wtie
Silver and Eritannia Xnivts and Forks,
Spoons, Pen-knives and CntUry
Vhkhuflaeu to his usual btoifc .n Variety, will **a
And many other kinds of Ready-Made ciotblif loo .'^hiai to supply tbelenjati»olilie lubllt ii. huliL«
Ho.v y C«stor 'leiver for Over Coats
Doubie wtlleif Oertban Clotlii.',
Harris' Cisiliuare 81 k ami Fancy
Ihtbc beat vtoice as lo style, Puttui. »J.« (*i.frlil
,.d he will be pleased to sepply tlieni itUifc*) lew
J4 prices. A. HILI.Olf.
Bav*nport,Aprll4th, 1«64.
Lamps!
I LA HOB assortjnem of Gas. Fluid and Oil Lae.
Aa Open Field and Fair Play.
IMMENSE STOCK OF
WATCHES AND JEWELRY
AT HOUStL'S, Ko. 3 LE LAIfelt BOW.
J" AVE ja:t returi.id from Pew York the
1
largest und best stock of tie *ntcfaes »r.d J«» dry
•itt before offered In this n aiket. 1 Inc tr,In
batches from »SC to fSS.S Silvrj dofn n tbU. («l.
old Ch .ins from #7 te #Wi. Hlnrt. tr ta twe bits lo
-50,00. Brenst Plr.s frcn, 81 to ft •.
I wonld call partlruliir tu-i.iioi, to it«V i i La
ies' Walc!i«».wtii einbnuet u fill n.r.tlj vl I liin.
Minting and Fnameled cases, al.d 1 tliltfcix §«.!{
ic most faatidkn.t
In short, uiy whole stork of Clr, ks. Urti I P». Jc-u
.ry, Mlvorand »»rr lefnll ii iri, i ]«l. u .l
inch iargerthuii lies fit-: bt-r-is broi «|,i it n ar
-it »ud i Wil t'il wholesale or retkli at prices Mat
:lt defy alifotiij etlllo!.
ifepairirgdone as usual at rhorl nolh t»
Sov. I
.lib. 4.
Talie Catliiy ly Esfrtta
iM the ^imlucij,-) at onu t.&.trk,-< 1 irrrue,
*4)6 tiot ht.l -c.
t/ai'ui.,.
r.oelvlnga i •tteosire..m. well1 .elected «oek of *»._/ aasortna tt o, Cuimrs. IOU*". ttijt1 i
4-C, &E. AIM EVEIJ kUu #I&U* Let I., I
Gentlemen'! Famishing Good*
I of all styles and varieties to which he lnvltesatt*-n
I tkiii. His sto.lt has been so'ected srttk great
ear®
Extent, Variety and Beanty
his stock cannot be equal!wl In fM» r.-plon, and are I
FKEBH FHOM THK MASUFACTOBY.
All be asks Is thattha public generally wllleiaininc I
bis stock before purchasing
elsewhere, feeling satis
fied that those who cannot bo suited In quantity, qua
lity and price at the
Gr -at Western Clothing Hotue.
•.niiit be suited at any other establishment weatoi
Chicago.
I,. LOWKN8TE1N.
Aug. SI. If. _______
TBI: ItRRAT
NORTH-WESTERN
O I N
Manufacturing Emporium,
On Brady St., d**r Sd, (»Ts«t siis.)
For tne Manu act u re of all kinds of
Over Coats, Dress Coats, Business Coats, Pants
and Vesta.
HA
ViSGJast received one of the largest andteit
stocks rt goods i-ver brought West of the Mia-'
pirepared to mauofketu
re to ««V«r any and every Gar
ment in our line of business in a manner unsurpassed
by noue and warranted to lit.
I
Boots and Shoes by the Case or Dozen.
IADlfcS'MissesKip,Go.itand
Calf. K.id Boots
U & Kid, iioroouo. i^u Boots 61. Sllpues
PegMde sewed Kid, Eoatiiel& Uoal Buskins
an.i other styiss for sale by
DAWfeOS, GiCiGGS, fc CO,
Brady street,! doorfrumBd.Datenport,Iowa.
Dee 3
STA¥D FRml~U N DER!
BOOTS AND SHOES/
I
Gentlemen's Furnishing Department,
I* full and complete, comprising an endless variety
I oi Gents. Raters, whin and Assy Saist* ftttr
B'aaUnuui Cotton UnDfisniRTSand Daasvaas. Cov
t/Us,ST«cn.Ciiki.T,, KICK nri.SO.ui, Phis AM'
i fdHCu ScsraHDsas Gentlemen a fall and Winr*r
i liuim, of every description Tailor's Trimml.g al
Wholesale prices.
Having now permanentlylocated In the city ofHav
cuport. all w« desire of mankind In general U, lo
ieok te their owa interests. Give us a call, examine
ur goods, and we will guarantee that if a good artlclv
at a reasonable price will please, they will net go
1 rwsy dlasatisted.
The Haiidlnjah,
I LSI publiaheo by L. i'-atuu, oi.iaiBic^ a very £a
tl uoliccl.uliolCI.bikt. AlVlici .iltajlLe fci.»w-b. t) W
i Braabury uiiti i.col, im t,e fubnc at 4M. e Le
iatre ttow ll
Aecordeensond FluUnas.
UST recwlveu hi| ic»itii, New York a large
and.picijUW-nooitu.ci.tn Accoiucoit e. i'lktitas
ulKh will be »V11 cheaper ibai, e.ti eLcrtu IL U.M
ouctryjb) HOC &tl ,ai N«i i-t Cla.u
NEW YURJK HARNESS STtri,
HAS
been re'iuoicc ir.n. Lii.^ 11. J-nci Street
fODrdoorsEuetol brail),»t.tlc pleas
ul to wait
en all who wisl, gocd tnuiu n. tie Lan.es
.ue. 1 be assortment
iatke most icn lieu e\ti eter
•d here belure. Great lau luktu litaie.
Keepalwayeon hat.oCollar. Bridles,Eaitert,! erds.
Irushes, Curry-i on.bs, Hi-Retu oi eiery liba is
.heitaeason. Leather i
im
41
4*?
ly-NcU» alse.
Whips and Saddles in aliuioliuuie. Whips from 18
ctsupwards: Saddlcsfrom f6,u i.
All work warranted ui be as
reconm ende d*
i
1
V now opening and fr rsale l«» at
loavJO. A. C. BII.I.O^'8.
Gold
I F.L'I.Laast.rluiciitat
V unay o
Fens,
A. C. BlI.LOVb.
'"I
vt
IBt bit fclU K
i AHASDALL S 11^0tl)^^fasvt lt:ti tU'ttc sstt
»i,-iHiuNEi I a, i-luai,
K.J turf at reuunu pr.n.
.".013 L« CiaiteKow.
Cv
use which they will sill very chttt loi lul u ^e
LoClaJreSow. t,
13d, If34
Yankee Kotinii and Toys.
LA iiGtasaortmen
tusi npenlsa alio ior sale att
Davenport Alnsic Store
08 Le Claire Bow: CBAKDALL fc BlCG
Guitars.
'.Large and very fine aseortcie n o'Rosewood Gj
ar»
"'var'ru« prUeeiat-iitg Hen, lo
loHnsfrem seventy -uv e cente
10 tw euty -ave uOi
"r^*t So Claire ittiw. ct
Accordcons ana Flstitac.
Large and wellseic.tcd arsorm ei.t lLst tttuivs'
at priaeBth»tcaiiootfall to jive mure aatu ciia«
1. o Le Claire how: U
ti 4-H.utvt.c am
(.til
bLeei. Huu
LargecoUeetiou on hai.Dant.liew jtuslc tcaeitep
assoou fc.^ 4ubitci,io al
.'• a La Claire how. k 11
'HE best Piano toilc iii»ui.tii.i .l a. y ui.u, ut
K artson's moden. sthvoiler i-iano tutu.* cii, fre
vMiiilwlAyex.t.Cla.lt i« v 1 A ii
Xaathec Bntsti.
t'ery flae assortment can t-e found al U»C«vsn
port Musu fctoiai
foslsi Claire hot:
C'ftfies,
XL
A Varied sssonnicLiJuai received tt.0 tot attU low
*'at hoe Le clur* hu 1 4 n
UlTAfc and Violin stringsa^d tier) kit.d bi iiust
VJ cal ^erch«Btlise,keitcvMit«bii} uiC uto e
Claire Bow. Can
HliNlON'aschoolfor
.kt.
1-iai.o 1-erlk, LLna 01
idui.duls 1. it..u 11. lait e
kitar
it..u u. i«il eteig
u.u el uistruetioii r«iii.tii.^ 10 u-Lt.v cat. L« u ci.u a
Davcnporl Aiuou biurwj
•oak Ciau-M^ow y A
U batti(Jf.
Dsvaooort May l«th.leS4—»tr»-tl
ALFRED~jrjANSCir
Proprietct ol th.
BAP1LS MU1S, IE tIAIKE,
YT^ILlkeej.constat !1 or. I.ttc ai Mr .11 lrrra
assnrlu.. i t..I I 1 n 1« 1, i «t (.» A 1 i t.
a
ilea ol ever} variety t.i ti|. f., LBJ liilj 1 ril.^
ss Is..hard v o«d forci.bli.i work aid n 4it:i.
ty,
Beingalllielicau oitiierai4ch.b«c*i otiali select
aJlogi-ol best quality and in ti.l.n in iinttn.a
a.to keep tho Mills ruiiaitiit ever} wcc-l li, ihr year
cerscau inerelvrt bcfllieUcii short notice at sir
.iu e.
Iieals- larnishetlumber efful slies and alike
la est 'uttprif,
Feb. ISM.dtf.
BROWN KTcDCNAID
Havlrpr
-poi.
their T.-IIITIMT l-^ial-llsl ircn rn
Bruuj htrc. l, but. Cd e. 3d Street!
d* 01s 11.1
e
no 'owa 81
ok f*l«,re, aid Ii i.pp 1 11 i,r ilti.®
ud well us oried stoi k of I lot s, 1 i .iHitf #,
.11111 res. I'Ocsku.s. -«tii,et I*.-.d, I 1 i. Tc.i
ng. S .tiiv, Voli. t». Ac.. A I..1 ri II'II 1 11.
a
i e i e o i i e i n I U I I i s i 1 1 s i s i N
uce Sisl elass garn-rM. 11 1 1.1 is 1.mill.. a
rice as an} Ikt 'l»il ri I I lo 11 1 i ile
.tj.*o..lo iiin. ll.ciiialiui.it ci lmi|o.l nil
ili.lt) togliu ka .a!i
Cutimit U1-1 e u.l we. n n- t" Ft I |npi|
.ade 1.p. Allorci.-ia n III re. i-l\r 11 1 I 11. 1 I. 1
L»i0\tN a ,X»I| /ii.
j: 1- .1 rfif
Bcutts a I HI Ju i t!t
I MI k lit lT'lf,1HI1 1.111 lrctitl kii,
JA jiUasaMl) siicaUd indlfleriM arts 01 ll e un.
or sale 01. lu.
oit.ll« lei n.s. /il
JCLllSLYTARCE.
UNlUfcli BXATES
Exp
ess Ccxnpany.
CAPITAL 300*000 COLIABI.
Will Give Special Atleniien to the Transmission ef
Oo111. Hank notes.
Goods and Packages and ihe
Colic ction 9i Notes Drafts and Aoeonnta.
AT AKO SI«I1.1
KEV. V.- kiv. BUFFALO, LUNEmK CLEVELASD
Cinciui.^ti Chicago, St. Louis, Bock Island, and In*
termedlaite eltlssaad towns.- "!r
THE UNITED STATES EXPKES« COMPANY,
-innecls with the American Axnresa oaipany at
Buffalo* Clevelund it ehicasOs
1«D WITH
VVKLI.'II, FABOO & Co'A. CILRRAB*U ABD
ErsoFEAH EXPRESS!
frpKepartlcalsr aadord.H Goods «By tbe United
States Express
Compa y,"ji[
GKNEKAL OPFlCE'.—64 Broadway, New-York—
Coroerof VVcJtSeueca an.l Pearl «u., Buffalo, N- Y.
Saja.
FALL A WINTER GOODS!
Tt'ST
re.c ived at ihe Great North VVesteru Clothing
.Manufacturing ttmpntum.eeesls'tag of
Heavy Oastor Beawer 0*er Coating, Fancy
REKWICR A JOK.AOT'S.
U^lldi^C||^aiiietlitndlagtDa)re^o(Viowa.
"yoj. Loase
A(!!
NUMBiJB ol MBa situated la various iiasls 0/ tbe
for lease tor a term of years: apuly to
J.Uy «,
1
6Rt.«. 'AVK.NPe*T.
STORE HOUSE AND DWELLING JOB SALS.
IX I.GCI1IU1:, Fronts en two sia.
IiUlBls
one ef Ho best ba*l'»ss s'an^a te the city
or Le Claire.
sIOre
Uonso 40 feet long, two
ttories high und Sribhed off above f. rs (bm4y, good
oell .r.aud will bo sold al a great barrels forfait.
Enquire of DsnnisBarnsllife I ls'i*,.«raj*lv
OcVkS BADS ft kTEWAAT.

xml | txt