OCR Interpretation


The Davenport daily gazette. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1869, October 24, 1857, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87058152/1857-10-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I .1© n fB
i
Mvnrm MET
MIBIII
rveiiaata*
w
SA.MP
S*
AAMDEBB BROTHER, PUBUHHEB&
TIUU OF BCI
Hult H«|M| aatiaia. payable la adratwe elk
«i wit* ish ,ni« pn **ak, p«)iW lu wriMt
T«i ftiun I
v -fl.tn par inivnai, la ii»m
team* or At\"%rrMmu
Ata«te*fi apoo bj Alimtaif hw,
titfdataefVwalre UM OT aaa lack 1(1 -|-rr
I'..-.lav Owe aaoelli MM
!•***. .»•
1
a
€*&§.
8usiitt00
AirMlKM —a Anfan.
Alti'lU'l KCT AXD BDILOBB—OTFICB—
1 ia*auaari ktaaktlMaAMMf. WWuka
w ^-t.ai,l .inwflnfaaiwark ti mm iwlpllin
j'n,:4
AHi HITETT AND iUPKKINTENDkirr
uttn— S o 1, eeeoad flaar, t»
fni''r TktH »a4 tVrry Wraa»
HOftBMY
i
VHPENTEKM AND BtTILOnS
t'nnrr of Matu MtMM
JANM •fl
OSTlAOTfiR AND BVtLDRE.—8HOT1—
all 'luti. a*l4 Wi
T. ik AUK'Yt w ABDiStt toogjiBUi
III rflNKSH
ar iniu ir.viu^
w| ..t.Hi.ut- I.a Intaln
aai-'l' 'U K I a Klaka, oppoaila Iba if
£ui..ad D,*|«i
)-'.itu«r rtxiururra will p.aaaa addraaa (halt urdara
|a i»'io*lriAb abU-h akatl laeepa wwaal atlea
Ma. lapj^fi oonbftfrti & oo
*. UAllkLLl as.,
mrHoL:»\LK AND RETAIL UBOCBBB,
Tka lata IraafHiufcbk.
Wbwl
brca dtaaolra^. ika aaaaarlb«i
•ttalnaaa at tk# Wanlmw Utoj^
B% K..rw! hiui aL.t I'utna^aataa Marakaala—
jjh* i' in i ••tii. i.t 1'iaalar Ulaaa aad Malta
Qlri.t •m| IVrr Btr*«*!« taaMMlf
MIHNOWI HIBIIWiB,
FORM
AHhlNO AND CiiMMIRMION MSB
I ll.-tNIi* I'f lh«irra, Mill Wb.l*aal«
a»l iMwiira la Dry Uwnia, Idaaauawara.Un.
tMri" Abuaa, llala, CIMblag, dall,*r mil
**}la|i.« aini-l- f'-.m far ^l.irajjr wr abail pa par
Han .11 »II.U I. I Haramng. Wartaeaad l^M VWd
lai i., nar aera
«-l. pal4 «i a I I..i 1'r.^u.r
I'AVI.M'Oltl Hl kAU rUUHIMU MllXa
i... ta r|aiia«n nparauou, aad Kanaataan
i-riiwl that wa pav ai all ilaMa, la Caak tka talfk
BlKr for \ri,.-»i Ki'.ur aiwara aa kaud
HI KHUWB PBBTTYHAM
P. COATM,
MERCHANT
'iMMIsMCN
U lli'vl. bac
llama Itf ...
ii.. a toolbar,
I.i.l...
Kaq
***&*.
'if" "5
I ie Thra* Month*,
'I Urwm ii*y«
I ... u,,
i» a,.
1
I ya.a.irbatia*,
|ro *"*#«, ...... 4 UU 'i BtdiiATM, I |«Ar, .gfc yu
r*rr *P**9 tha *iB .*f fl,* fa*
ti-iitu u*j «qw»s
K i i.i«» r.u
sar
•'••I eaeh rbanjp addlUoaal
l«i aqaar* a-.tl b« naitr
i* iwu tklr.1* of tha abote rata*
Lut^*- -n .-hartfaU duubla tb* aaaM dti
•a.i.t! r-«la»
\-mi adarti*,aa ...ntracta will ba andrralood lu
•I I atrtri.y ik iheinuaedtaM tMWMif tbeadtar
tl.-r ai..| nil 4t«rtliwnu aetit 11. by lb*
ahl*'-rti.*r *i ».a rharae4 mu
A
lvvruaatiMtita n* Eeoeafaaled auk wrluaa 41
I*. be lnm4 mod. forbid aad ckarai
•t c.T.liiiaij
A.lr*rtWani.ta taaertad la weekly aa reaaoaabla
t. run
I I
«m lor reUataua Bad IttaaTiitaai aaiaiiaaa |..
n ... iiiar rw of MCI, n
*..«•: aiirar.ieemetxa
V i'«rwaeia*ni*feat abiad faaatkaaeld fa* lar.
^taMmrfiiwA
iiracU far traarty adeaniafaa tamlaaUa at the
rt ihn, tkajr mlif aa
j"i 'ui c. ih« onairaat prUa
A W»rtt*rm nu IkaarMal aaai l« n
of aWn nMM, wa4 bapi
iixidv tb i«t r«i.i Urun ua rifiltr rata*
l.i Uaaalaia advarUaaaaaMa aiaaa. ka fkt# far Ik
Iftk «?4.»U»r«tfgte raar
AKl'ENTKRS AND BUIUnB —SHOP—
V. »«. aa. BaafcUfcMiaataai ^irn
R,.p».|f«u, ba. la.*, k, ithnfa mi
•M.a "I Havru^ivrt aa4 VMiMlU
cairtM fat
I
ROHITBlTU
E
f.M
Utt
..i
lafara tka «Hi
lk«WJI»
,'1. «*an
la waafc
.loMtar of Jl Ha4i *m»
J. I
•SBKEESSmm*.
I* «•.,
-FIVE PIS CENT COM
KMUtN Rntl«aa aot tr |J0 I
|«r -ml oi. Da l4lHfa eoaUkf oral |30M
-WI
UMI
d. a.
Hacra.a. I" OaoM«k. Canlt A
C0MMUU4QN MBB
Ur«.
I'RWARI'INO AMD
11 aNT W'ar,boM( ippaaWa tka
ii.tK.ri, Ja«.»ra la
li Bnd
a«d ut iiuriit la «Mh dMfaaah lar
'•r aaM af Orata or rrodaaa is. ikla aad
txllctli
IB). I'urvbaaa
Si. I mark. i.
|4, i.» ill" -«ra anipia for Ika atara^a of all ktada
af 1*1*1" a.nl I'MMlaea
I 'I" ii whaufee made ^.i
daairad
|9|m tal aiin.iiuu paid w ranalrtag aad «aa«dlaa
m.i« railroad o» iMr Ukereaa at aaMMMhal
HHaa aMNtf
MNBBAL
AilUNT AND INlKl.l.lWBRCBa. (MkaaMe
murr Huilil.t^ra autraiic^ Ifaady artal,
..(H.rl, 1 .» a
iV.ll I.U) ai.d a. U N. I iaalal'ia, aaaka adiaana,
ulaia baaa, l. ili I aada, Laaaa
ai.a Uim Pa* Taaaa aafca aatlar
,» \r.itn,,. ,...I, and cl.iaaBookaby Uaabla
viju.1 ,V H'"••*» AMlataaia aad Hu
aaaaa aa
.. PWIadatpMa
,. ttalaaa. lU
.Wlaoua il
.J(.t Vaaaaa.O
«, o
U«ii'«] .Vctfitttaia Li
M»l U-i.t U."
IWatiy lio,.......
Hpmifir
U Or H-Priaa Dr««a, t^kawdaata, Man, UUa.
Ni„. ar
III l'ai*i.i Madialaaa aad Bar all of
Dr It .I*III-a I'raparali'.i.a
Kr i.1 »tirrt opp«aiia fl laitiai »"l aad
4 dix.r wr-1 of Parry atraat aal
it»j« a Mutt a a aaaa
KVAIB,CBBV COa,
1\ holk»ale obocbbb, (exclusive
LV Ut...uaai«. i Coraar Mnaaf aad Parr) ata,
B^'uiuti 1"» Aaaau far i^aBIa A BdMfa roa
Hwldiwi.
^EALER IN DRY OOODB 0B0CBUM
•daaa Aaaat far MaCanalak'a
1.1 I'.*low HarHaua, Ievaapen,
Jl«dawtf
aaaMlL
AT THE OLD CABTHY MILL, AU
ML praparc All urdara faraU ktadaaf Plaa l#9
1. lIiliV..d Kfcarad Plaa MT
MISMB OaataBB,
WANUI'ACTUKEBB
AND WMOLIBALB
Itmlm ta ar-rr vartaty of Poraiftl aad Do
A E
tba fci^liaat taarkat prtaafar
ami uilifi papar aloeB. IK Til
fl. C'u*C'?.rdkli
A JKWKLL U0UBE.BMMI A*B (M
A.. NAHI.XTAL PA1NTBB, «Udar, «jdaa,
Sr^t.iar. ai u l-aaw Baafar la rngmtamm
3...,' i.r»u i.aa I *a aaava mj uBiad^ttat tfca
%i rk «KaU 1 Mir in ft fOOC IM VtHMMM*
l^*( n.Bnnfj'taf* Blaad Palate Btaa*.
ale 4kup oa Tkird atta«. aaa daat
aty alwi J*®
1""EACHER OP MVMC ON PIANO, USLO
I Dltox AXU M»OAB »i«fc attw^eiewd
4l»r Ka*l vf Waatara Aaaaaaa. )»a—
THi pTrSnSyoSSMMfr,!ai.
J\ i oi:.K. n. .lacaby'a aaw batldlaf, auraar
m..t I and Ivrry atlaM
a k.ii»- .au.»• 1'raiali la Miwaar"
at iitOrrmx. Uugaaga, raayaatAaHy
aa.. ,uipita "i lm«aaart aad tialajMr1
mrul "f a Hchwt far wtfvMtaa tatw
»a,.'*t ..- .bora Had
HfVaaa'ii «'***Tk (h*d$M^aaa?B^I*
-r: rrtsstsStJtKmJSs:
^#*lalUl*l*
AAJau.a
dams makes a
ran
PWtWBB
Kuawaiad baa
tuakae a Baa
Adaiaa makaa a Baa
A.Uuoa wakaa a Baa
Adauia uiakae a
iawa ptrturee
f. i lad atatra
-j-TT" tOYll
atraat,
rpilE UNDBBB8ID IB
NTBD
.J lU|Ult«0 Of
The
orea
paid k tba
ny alfH aul to
liar, aad Np*r 1
VaMaat
ptofeggionfll €&tH*
"Idkwyjgir"
wolbjam Mianan,
A TTOBMV AND COUSiiUULOft AT LAW,
•rt. »i
NoTAJtV PCBLK
Wm ia fuat Mn kiatl.
la« In—
D.
I iMr aaetba, a a
Jmawerlt. 80 |fhx ataMka, .. U
1-.'
A TTORNBY AND COUNBUOft AT LAW,
A ami» RuTAitr rmic
*l«a, carwr of BmM| and Imad attaala «va(
Maokiot rnra.u a Birir
farilrularatla«iMe*(v*rtotkaMnartkdBor alalaM
,,I Taira. eoiivr)aiH-ta« of Haal Katala, »i
«auualiM ..I l«JJIiila«,fcc.fcr aiMlj
iaaia aiLir' guiLia a a*«at
mUl NVBt,
A TTORNKVS I MUN8BLOII8 AT LAW.
J\ K.' S Huliuaii a IU»« k. Mala ane#l, llaewafert,
low* aa MM
loll riioi «*iaii mi.i.wa iaa i LOtitt
COOK, OILUtl 4k UnUIV.
ATTOBNEYM
l'OUM«EMR8 AT LAW.

T«i
i aaiaakalldlngwltl.
Cowk Watari.'
paBfartfoa u
•all Maarartnr cnmilaa
Bak ImiuI ruvui) TMaoU
ih* L'uuila .J( rtcMit, Ca4a»j ('llnlim
aa. In«a,aa4l la I
ikaCamtaf
Aw C.Otacitua I'lparuaaal w» 4arata «ap»aal
ir»
Wa alao ari aa a^ania Hi aasoUanuf laaaa aM will
i» all tualua*a rnti aata4 to aa oar kaal atlMllUia
fir
m«u arnica mriii
AmiwnS5r?c^l*»•PtiBLiu
«B5)Sle1AT LAW,
rniTimii)
I'f—i
«), aa4 all
Mk, tm
OoavayaMiaf, li.v«atlgail«aa mt Tillaa. I'ajiaal
at Taaaa. Uwm aa4 lavaatuant of Maaa, aa4 all
u«kar abator kawaaaa
IMii Dii l)HU alr«l la A
WTT Pliill
AT LAW,
j^rromv and ^NUtuTi
MOTA^PUBUU
agataas-
as."
A TTOWHir AND OOVNBBUA AT LAW,
A ner crtiz
lo In
ar tbia
«i|.au iun va t.
A
rroaNETH oovnbblom at law.
auWI
urn
nmdm]
PVBUO,
UaTanfort, Iowa.
WWW,
j^TTOBNBTS COVNBBLCMK* AT LAW.
NOTAKISTPVBLiU.
04m-4d Im% alraat. la CaaMNW MMka
|ttM )t
A ttobnbt anp COPHBBLOB at law.
A Kortk Waal earaar of Vala aaiIaaaa4
ami*
•MM CIrretail1 A Tltaa, CkaMai ft
I, Uuu BabcUa* WaU
Kiilir, iKiroU. ^Ikktfal,c
ia[
iwyiI
A YTOBintv'A°ND COl" ttLOB AT LAW,
X* AM
BM1 Varhyi, Siliraakt.T)
A iiroufi
SI p«er
VaraMaka,
-1 a
ET AT LAW A NOT AST PUBLIC.
Ol. 1lra«l alrrai alwra Baaoad, orar
WtUlUI P. i
KVBVBVOB I
Uailai
OolJMTY
V Cara*' af Haatk-Waal Brady aad Laaaaa Mraa«a
UBatj la (k* tVan Baaaa AH ordM* iraaali)
attaadjadta aaalUda^f
jre. may—•
A TtflBNET AND OIWWBBLI.lB AT LAW.
A (Mbe-Va Mala atraat, oppoalta UQUn
A TtOBNEY AND i oUNBSLOft AT LAW,
A aaa
NUT AMY MTBUI
UBa -A MaaMat arbia'a Kn
aMfiltf
f,
ATTORNEY AT LAW NOTARY PUBLIC,
l\ Akii lOKVUVAM IIl
Parilrulai ami |r upl atir,tiui. (itau i.i I'oava)
aaalaa an.I it... i .air.n ... of l*« ti»
Ala.. I'oMMIMWIoMk-R or OBKDal fur tka
•lalaaaf ktaii.a Vfim.j.i, .N. a Hampablrr. tfaaaa
New V..rk liaa laraa), VaaaaflranU,
Okl. Tam.aaaa*. Kanlark), Illlnula. ai.d
rklMcl*.
fla^ala.
Mlaaaiiri
Will. iIk- ..out) Judaaal tk, i'.iart lluaer
»af»-lr
a a nnn «aa a aoaaaa
MtRWV dk MOOBIBB.
A TTdBNEYM A COVNMBLOBB AT LAW,
11 ANI' .VlTAlim* ITBt.U'
OBItv- HalTuiai. a i.p» Wurk, Mata alraat balwaai.
fnrtil aau "a-wl febadtf
mi" i aaaaat
LKAKK BBBMUIV,
ATTORNEYS A t'fit'NRELOBB AT LAW,
I\ ami MoTAMIBB PltBLK'
Ma Ia.r,. Hi.x-k. cvran uf Maxiad aaad
Mala atr».-i. |ankdif
UBOBBB V. WWt B.
ATTORNEY
AND
covnhblor AT
•atar
DOC
„CI
IS MUD!* INE, AND
CullHa huMf"i« Nir'ouriti
a+*u i,Ju.. i**) %m~
CuruM Hr» t) .it
iMiaaali. O.
.jSELa
mSleT
,. ae «U MHH
A I.
V OHO VAB PA1IBB,
fIIOLK8ALE AND BRAIL DSALBfef
1\
LAW,
fablia and Coaualaataaar of Daada f.n
Maw Bafaaiehira, anaaat. Maw Yark, I'aaaapiaia
MIa ltd OU9
Odfae -Jfo,1b WaM eaaaar af Mala aad laaM
alraat* aajkf
•t^MABAB StUm,
A TTOANBVB AT LAW OPPHiE—BOPP
.f\ MAjeaBMk.Matn ami eetldtf
'IT
Mr ftaatli a mt
m. m. PRnat,
UOCT. B. IBRUM, A~
QUR0B»N AND PHT8ICIAN OFPICE—
O p.^MMBaa tall Bay Baal daaa
a Brady be
twees Tawlflb and Tblrtaaolk da oaNlf
.. ». BMfffeBr
kPPEBBBIB PBOPEBBNlK.U. BBBV1CBB
V-* u. IMP Ilium. 1.1 liaraii| JVI aad vlrlalM
and r.ai.lai,. u uuiik atraal, aaraai door
BrfarioU I. I»a apart 3 W Caaaaa
ha. cABnllff. l.'E
PHYSICIAN
AND BUB0E0N—OTPICE
la Wttkarwaa* Blaak, oa Brady atraat, la J,
Laae*eedUr Raatdaura ia Parry batweaa «lk aad
mb atraat. jrtHi
STblrd
PMYSaClAMB OTPICB,
oaranPAzno
mrarlaaaby'a a«i
atraaaa
:iAN AND B0BOEON —OP71CB—
•aaaa —Jlartk aide af
pBTBICIAN, SUBOBQH A ACOPOflMUB.
MBaa—decor ttta^ qyypalta tba Paaaatrhiayi
'w ai. twa_ a. a aaaa'
BOOVB UHB AMM*
pttfBlOUim A BUB0B0NS
OaMraaaai
JS&3L.
FAiim*® i
nilfAL IDBOSONBv—OPPrcB^ON
jLPJMBr «ua*t. Baa d^ ibaAdaaMaawjMtd
jzamMDiswr
QOBSBON A MBCBAXJCAL DEBTIBT—
•3 --rt"—Bk in klafriaa alili
THE DAILY GAZETTE.
atum.
•ail.*, wt-vaiii' i» rtntr
Haw York- ft PMimctti Co II* »mm
WlitkHa BhMUwk. 'v Naai airwi
Clail— Ml IBhi MWaa*FuartkaUaal
Kl tMk-JW l*adWrt4a* K W wnwUUw
-W. Ifatim. 1M laaMfk aL,|Ml»
aa aM Oallafkar. IVarW-ru at
Waatkafliai.aud aaHl ^olUiwwiity lha.wt^
la lb* Rial* of Inwa prtatad on a Htvaai PrtWar Praaa.
aad Ita olrruiail.H. i tba iargral »l ant mth^lMalr
Advartlaara apprrNrlair thaaa »d\anla(aa aa»ur r.^
MBM amply laalUy.
Mr c'HAC l»AY. of t'blr^ro. karlaa kaMaa
aaa ia»a4 «rnb aa la ItiattuHta l.t OA. r. ka win
bar. aftar l.a\r Ika aH'ra aaparvlaton of Ibal Jryai i
BH«t Aa Ur liajr 'a aa of lh» baat .T Prtutata la
tkr l.m ai.'lnur far I Ultra for Ika airwui km .f vork
bar* rarmtlj baaucraatly aolargad by larfa addlllana
u#lalpat al) taa 4.- w, r«n u.m iv.nuiar our
patrwia W aiarul* Job Wuikof all rarlaUaa auk
aaalaaaa. cbra|««a ai.d dtapalcb Il lb* a.iUna
Ibal bava ir4ar«i1 an* a
Tbia la tba oal) aM«a In I ha
•My *kar« Ma piaai la aaad, au Ibai oar farilutra
KANMWI Mo
LOCAL MATTERS.
W« all Um Uiwtiuu .of out
lo lb* Imi kaMar yaMaM Mm ImMi of
MHltt paper It tall of war of Ik* muds
cmuMlllad at Um rauaal riactkm b» Um Dmo
cralu Burdar uIBa n-
|y Th# Maqta tiortkmHt to ha ring
deHglrtful tha* Bkpptni Ha wingi nl rrnar
ia« orar Um- aiactiao ol SaiuarU awl GUlaapjr
•Bd both tiovaaa of oar Lcfialatarv' It can
•at ba axpectad that tlww Dubuqur Dawio
OMtic adtwm will kM« M) bailar tar a
eoaplr araak* a(. Bui in imu1 ait ulAar
parte ml tba Saata k ia now #11 known that the
Itpablirana hare i'IkihI ihor (K'mwn Lt
•otfaor and wautd najotiif in botli ka«»
of Uw Liflatouii nf Imra
Qf Th* Dut-aqa* Btfrrf
ahlItaliaatara taaiaad In thin city srtiti niucli ta
radrW tftfrilv bot uiib (rati practical Hat
aaaa. Yd tha aaaw papai Ba da bafor* ad
Total* 1 th*. laauiliK tr»m one to tao hull
thoaaand Mlir of aliipplaakara by the
Harbor Coaipaut aul Um aa—
Um* waak Iwforr upptiaad all fcaak Iaa aaa
ar papar aaoaay u aay fana aad iBibmiiiIiiI
BB PXclttanaly apaci« carrciu')
Bava op timitici Ai tka atala aaal
lB| af Um Baaa af laaapaaaaaa kaW at tkair
ball in tbia rily mi WailiinNiai laat Mi.
Jobti L. Daviaa. of Datraapnrt waa aiariaU
Oraod Wurtbt Patriari ii im tka Stair uf
LacrBBa What onbim aaa BMai la
fcaa ti aarara a oowraa of wiatar lactur*a in thl«
city Iroui ca|ialU- paraM« Altboa^k wr
bad mmm gumt la lara# lirfi- Ual aimar ,lha
aaana aaa uo( a www Bat thai aaaa aot
tka BmU uf tkuaa who had th? dtracUoa of
iMaga hare.
Maa. Braaaaaa' N»« MorraiT —Thr N
raaabar uaaibat of Mr* Btaybaaa' IWaalraud
Nrtt Manthlv haa haan rartltnl It caalallw
a ktrua «(aaniiit iwadiun taattar trary band
antaa-lv illualrataul with faahiuti |4a|aa K
Tka (Hh* ia 16 caota par aaaa bar. or $1.6*) par
kuiiuiu Ladiaa ran obtain it at tba honk
atorwa Adltaw Mm .^irjtlians 1 :i:i N'aaaatt
atraat, Naw Yak.
Pvaa dkc—Mr. AkBas haa jt ^tiaila
aptaiHlid lot of fnra at hia|aaUlili»kaiaait up|»
dlr |Im LaC'iaira Nona- Tlia iadiaa will Biwi
in bw aaanrtaMM a great rariafy ..| bvaatiful
(lira rarrinir in valur frnai tba tary rbaa|i tn
$M0 a aatt Tba ttawtlwaaii cm obUm autur
ata|ant fttr glovaa, capta, iipi, Ac., aitkaaaaa
itt|»rt aMgb robaa.
Bvovaa Raad Manara Bawktr A Ca 'a ad
vartiaaaMat of Btwaaa Tiray ba»a on kaada
a luaiaadiiaa ««ak ol |»r)or. uflka, coufeiag
aiotraa Ac.—Mm targaat nrar uOiait fur aaia
in thia city—aiai tb«n will ba aotd at a tart
iwar pia* to aait lb* tiuaaa. Tbatr aalaa i naaaia
af* imi toad attaat, batwaat. Maiu aad Har
ftia»«*i —Wa patcaira tkat Um Bttiag Bp
of Mr H. H. Baaitk a uaw at»a in Mattttpoii
taa Mtak ia haiag rapidly pnabad kirward.
In a law aaaka Btairti Variaty Stow will ba
foand in Mill *|4aalil UiUiu| lorn dour*
above tba oM ataml wbara ba will ba glad
to aaa aU bia old fnaada of balk taaa aad
Bio Haasr BfttAraaa. Br. B. Btaaa
btoBght «a yaaiaaday Itaa Ma bia tbraa
aillaaabova tba .Bty ikraaar loar Maaaaadotu
aaaat patalnaa. tba bfpa by Bar aa baaa
aaaa Una aaaaou Tbay are highly aradiubia
to Mm Doeto* a ihrBtlag akill B* kaa raiaad
large aawMtui of aaaat poaaiaaa tbia yaat,
aad oar MarBat ia laMlad to Bla 9m Ika
Maaar Hiitiu —An 1
Ml aad tragaaaMa atora aa A daata atraat, bad
mmm gBOO doUaraia gold atulan troai bia oa
Tharadajr. Ii araa labaa whiia ba a«a rial-
Two peraoata who aara la
Oaa ia
leWA CobkBaB.—The Tmataaa of lowa
Oamga haeabaee la facial aaaalaa at tba
CaBaga far a Aay or two paat Tbay appala
aigMaliaa aiaaa Ber Jaiiua A. Band af
mt etty PlBBBliil A«MA aad at the iaa
bia
ka
Banaafly of
Um oRtoa of Agent of tha Aaaari
flliad by Mr
yeaia, aad iataly ntigaad
by bia Mr Oaeraaey haa laban ap bia
ragMaa la tha city
Cm B«Bwr—luwat tt aukluag aiaafl*
1MB. kaOrande Byiagton pabBaBa aaaa
tea in the AapaMiaaa, atiaagll appa
1 aaan aara ol tha City CoaarU, aad
Mke follow ii^i Barliagtaa, by tba
way7haa baaa laalag city acrip for ^iag
a.- sriS^^ccr^
I^BH i iBBin I aBbrt ia aboat baiag
Bp fee alarba af Mat aMg k» alawtba
laaat
OFFICE—POST OFFICE BUILDINGS, BRADY STREET.
DAVENPORT, IOWA, SATURDAY MORNING, OCTOBER U, 1857.
Nbably Swiarai. —A man attaaaptad to
gat ua Um ffmnifto vaatarday altaraoon a*
aba waa taariag tb^ wharf, by clianbtag
tb* raar gtutl, rigbt by Um atarn wbaal. Tha
wbaal in turniaa ju«t tacking bin aadrr.
whaii it waa aUtppaai. Ha Iban urabbad at
Iba whaai Bartf Had it aaada a alngla i.m
oluiiott laora, ba woald ka*a baac Um pruprr
iv of Iba Brpawar, and all tbraagh Maaam
atapidit.
It aiay ba wall anoagb in aay, kowarar,
thai tba Pawni'nwv had HAiiiadMrrr fcaatJ«l
ail«» April.—Drwurrat
liniaad' If tba aetata troai^ gaatl aiaii who
ibtaa up tba aditariala of Iba Aaaaaarwf, had
naMkal tba labia in lite Uazttuof yaalardar
aaoraiag ba wouM batra aaan, that in 36 cuan
tiax «i*aii ofbciaily Iba Damocrata gain l'JT4
ainra April In tba «aa nnuoian, bawarar
Hm- Ripnl.|i. an gam i IM which Wave*
kbaai 1 9UT aainmartha Drau^crat*or I V
a •i^ariry Tha coantiaa rdl ta hB baM
froai will doahla thia a»a|orii.
Tm l:«a*n llvaanon —t'mirr thia litla naw
raad«i »ill flotl an artiria irotn tba 81 Lotiia
.Vraaa in to-day"* paper, which aiactlv u^cbaa
tha «|u*Btian that wc nMal *. raraatly in ra
apart to tba paka of braad in ur_rity and
wbi.-h brought oat «na of Hir bakara ia raptt
Wa thiuk tba aba of a biaf of brrad ia pM'|
arl? tha aaljaa of lagialalha actiaa, aatal.
Uah that, aa wa do any othar ataadard artk-lf.
aad Uian lat tba baker* aattia Mar^ Jmiu
aatvaa by loaapaUtion tha coat. Lat tba prica
vary aod aal Iba alia u4 tba loaf wa, and
Ibati paopla win kaow wkat Ikay are vetting
for tkair inona* and whatha* Uia prka of
bread correepoiwte with Ibai al Beat, ailbwul
waltiiMt io A aainhlaaail by Iba baban
through tha praaa.
Paoraati ia Daraaroat Yeatanla a
Dtrntutroi c«Miiaiaad an artiria a»me of the
aaeartione of which ralatlvc to tha derraaaa in
tha \aiaa of prapeity Ai in thia city rary
Jaatly alicU forth the iiidigualitHi ol thoaa
baat poat«si a* to aach iblnm ia Datreaport
lt aaaarUoti thai real natal* in tbia city ha.
laialy ti*wtn*nda»ij| .bi.l. ,u pricaa. aad aauat
coana il.i vi, i. «inifiv :iir«a ami calculatad
l« atrikr Ur baat UKaraata of thecuy
It pot I
aada that in via* of the time* thai.
iauat ba a Ibil. Now thia ia ridkaioaa It It
not «ily riiliculona but it daciara- a atata of
things whit doaa aot aviat Wa aaaart that
tha prlca o property la aof bald at fabaiou*
Waa Wbiia we hare a popalaUuti aaora than
that ol Eeakak aad at iaa at aqnai to tkat of
Dabaqaa, aad oar city growing aa Mat aa ai
I har aad certainly murli taater than Dabaqur
tka prlaa af propaHy literally ad oat-la^
wkat it ia ai tkuaa piacat. It ia ao kigber bare
than it »b»ul.l Im aad haa been incraaai^ i«
anra rapidly than Ike growth uf tba pU
For thai rary raaauai. while pr up arty ia dapra
iatiag in ralaa at Daha^aa froaa tba aoaata
ry oppaaaataa bat* it haa haan and ia balding
I la own nor ia there ar proepe«l ol ita Aa
craaalag in valaa Wa hare no doubt thai ui
t-aae iH aay faread aaia nf propeily, iota In thia
ill* ar Ihtaia in iu yicbiily wwaild not bring
aa laarh aowAa« I bey woald ha*a lnaght
tao uaoaBba ago Bat Uda ia aiaapiy ftna tha
fact that, that there ia ao BKMMy, or ao apare
capital in tba omiuiunitv to iaaaat ia prupait
Baiura tba editi«a of tba flaaaarraf again un
dertake to aoligiitaii peiple ahroail a« to tha
coudiUMi aMl pruapacta ol raal aetata iu Ibia
illy wa adriae tbani lo '«naal with Ibar of
our i it UMM M% arc waaawbat acquainted
Mb aueh IMags Tliey hare anal cartAiuly
in thia taaa^na a wraag iaapraaakia oi the
valne
of property u. tbia city, aad thia artldc
read lo nar Ii
In Ptaaaanl Valler..» tba tatli I Bat nf
are*. Br WKO PtN
aad daya
IN NO a«*d ttyaarf, a aaaalha,
Hayr'd Haiattel W llau-hiaaun, Paator
eleel will praarb in tba United fraabylariat. ibi
laerlj kaown aa tk* Aaaaaian BafwaMdi Ckaruk
.oruat (Itiralk aad 4n.il airaaia. .... Mabbaab at
las orioak A
laaiaaaka aarataaa at IS tfrioch
fiat, Webb, ttalaaa
Mclaa Raaak,
Maaaiana, Mtay.
.ar Paaaa Mraai batldaaa.
A E S N E W S
ElVEEkSmMWATBEWa ^^^.TaVriLi-."
euuntry hank» ill furtheraiM-e .4 the eftwt
i taade by ctty liaak* of N Y I lat they iu
craaae their line of diwiMinla lo ihc extent
of their ability to aid in forwarding tbe pro
dace uf the ciaintiv to an eaalern mark ft.
thuMfliintinf all the relief in their puaer
to Mun|, inercariUle, Aaaataereiat ami
aaaaCarturing intrreat*
Pataa at aaia, Pari
ana,
J. MaBaa. Raaak. Maairaaa
Maaatarta. Maa,
Bare Cueai, Wa
l^aMMA
LaS
I4aaa, BL I
aW1 Tbe bail, aad Lake t'lly waa*
I .oat* tea* W*,li,**4ay fur Mi l*aa
g^ The Rata Oaaasi win laa*t tkia •nraiagaaetl
acloak fat Daba^a* Bke a a Arat aate baat
aV Tb* Me Baa will ataH far Mnaliaaa ibla
a»at n« al an »^taak Taaealaa kaaad Baatk artli
Nem.
Wa call the atiantion of o«r readara tn iba
folliwiiiK letter fiodi a gentleaMn of l.acaa
•"oaaly well |M«iail iii that of which he wrilea.
It ghat aonie iinjaTtaut itaw
|The Hon. Daniel Anderson. Rap., haa haathia
opponent, Jama* Raker ahont 140 rotaa in
tha Diatrict lion John r.il«ar.i- Re|. oan
didata far Bapraaentatire it* the couali**
Lucaa and Ciarh. i* aiactail lv a majority "I
To rotaa. The Rap. candidate I'nr Repraaetil
aliye for Monroe county i ele-tel lit a ina
.r mi rota* Thia cuaaty wea»i liaaN
rrali. at ilir Aiujuat alaitton—a gain ol IUU
fi* the Re|iulilicailB
Mouroe i-ounty. Lowa'a MAfatilr WI, re
ptildkati pain IDtl
l.iirax county Lima majority 8, repahii
ran nam tH
Clark counip, Uat tBafaaMp, SO, Nfrtb
lican iniu Ati.
Wayne ..uiniy Kaamth aaforuy BB, re
pubtican gain 210.
Daoatar coaaly, Haaaaia' aajnrity, MB
rapablican gahi IM
Total BepuMicau gate la tbaaa Sat aaan
baa ia M.
0ifii CMBir.
Aa Mharing i* the oBiaial falaaf MUl
atrvaniioid uf DeiiMxta\ It will he aaeu
that I he hjmw Nothing* are atremger tbata
than in anr county in the State
Samuela 07 L.»e Hanrjr 418
UiUaapv 0S0 Parilla 217 Morri" 4BB,
pabiiean Bapraaaalatire W Ihih. Mat)
Haaraa Viaarshiak Co Oct. U
Ekitob* OairTTk —^Tiie Repul.luan major
ity oil Slate ticket will not vanr (ar fmni Wl
The Matubti ol Aaaemblv ia Re|ablican
Buaad aaanty gire* SOU BepuWiaaa Baa
jority Tour* intlj
New Tokk. Oct. 22.
St mi 1 22.
The cottferelice of the country bank* aaa
held thia aArrmaHi. K.awall Hurrowa, I'k-
iilent, wIn' made a apetx'h ol armie ieiiglli 111
farm id the eataMtahaient nf a count rt
baak r,aleennit|t a^t-m-y ur i leantt» Iuhw.
Tbirt «ctri-ii lataka were repi etmMd
A r.itnmitlee waa ap|attntel to report lui
aiaeaa They repurtnt thr iiloaii^ re».
lataaai:
lat, lUmlmt. Tkat it ka the duty of the
hataka tn prepare tic thai lull raaiiaptmti .d'
ape, le |wy luelil al aa early a ilai an due re
gent lo all n.tereata ol tbt- mnitn will ad
IWt bit the entire reauui|itMHi of ilie liaiii."!
here rapraapnted, wilt andeay.ir lo Keep
I 3d. Xiui/ia/, That iaorv' Cuyler,
Wayitr, and Rigrr^, ul I tu-a, P'Uri,
Outwater, Ji .d Hvraaaa, Prtemaa tlarV.
of Ruckeatei, ami N Stanng, ul Aiuatei
daai, be a 'ocnmittee to aArt an aaaocialion
oftountry banka for their mutial prutec.tua
alul internet (or that ptirpnaaB, ta arrange
ayatew id radcmpiion and cxchaagaa, and to
report at a fatarv lueetiat to be aalietl ii*
Bli Coaaaittee, if lit thaa dacaad aacar
"7b. dutmaa ware adn|d.-d with au
aBMBtaait, atnking owt tbe word hank*
froaa the aaalaaca, in furtherance of the ef
liirt luade by the atv liaiik* A S
wbicti prevail*
aaptAMig tba
aa
tw1
Hoatob, Oct. 21
Tka uxiaay aarfcat a vary ^bhi, aui tka
haaka do aioet of the bu^tnaa* Two per
caat a auisth a Ike aakiag prraa ra tiae
Mraeta, bat with good collateral a redeanp
tioa a aada.
PNii.auKi.rau, Oct. ti
Waarrall, C«ata A l'o iaipnrtera. and
John Uooker. Son A Co dry niwil» daMklar*,
of tkia city, have aaapaadad—liabtlltiea
heary
kw Onuaaa, Oat 21.
Pitaataailj the day cloaed more ghxaay,
aad aaajr ara ia fctar nf a aaaaaaan of the
haaba aa tba oaty relief lor tba bad feeling
lad. Than to aiHkiag daBbitt
tbe bank*, but atat af tbea are
Cott wet™ OeC m.
rcturaa frat 72 coualia* rna
Chaar a at^mity of 2,027
Tbalaaata will ataad ahaut 16 mmiUi
caaa to 18 Uaaanta Hmaa 4t Mapnbli
oaaa to 17 PiaocraU—thrn^b
not cnutwh retaraa ut to ah«e, tba met
BM^itliy IB aither (laaate or IF
A Maaal MgA a.
Manrai", 't
.jh
eaa
i""
i *r
i»rt fl
Cul .nbrall. |By*au
w
uf the CuautM-r
ctal Hotel, waa baSy w U uda«l today, a
•tgaet ||bt with pMotr by Dr HiJu
Noarukk, UajL V
Btbn%aw Aahar
Tr.af*or«^
froaa tha Ii
a try Yard kero today
A 1 K S I
TVI MCTMMI MAOl
AT SMII
iWli
aactNBB bt ABori
rtaar
DAILY GAZETTE.
{p-iiay 9 ^bptvliotmtnte.
fBpyllB
J"".
BEtiUVFI.
Mi". Paiant i .i.,
CnaaiTON. Lucaa Co Iowa u. 111 Blallu^^r.l^P»rforaia.l t'ard lbard aaeorted ..I
ElMToaa Uasbttk -I haatan u gira you I
aaaaa election aewa. Wa bare mat tha enaauy I
aad hare coaae victnrimiN.
AN lMtilOB Of
a it. t.
W
luriMliUg o!
Nv-r« I
Omi, wr Am«r bmi«I ritp* nowry Knjfl'dl
*,,i4
Aji«t rit p* fiagry KiMlujb
(•a --of
aa Brad) .u«a' n«ar lb. I
atif Kl I AI».\1I
N«Birr.
|^l!W»'Ll TION OF I'tRlNERHHU'
Tba *hll'
URIHr M«i ftM
•atlTvtl intiUiiAi ui*«ftl «i
Wf Wt it^c I
A Twlai k l\i 'l.l.-a^
Haak Mi l^.iila l-«oa
Taaipbrlt. Mti.'«a* t'o t«i.«o..
Jebaai.... Hi..il.era a t'a Vaitla.'.!
ui'Mdln.
msietr* aivipf m*vt.
Bo LECLAlRg NOW. Wirw
t*a.*a
1VTEW YORK ANDCHIt AOO DAiUEM "K
AW lh» ItlWt 4rtf wnd Alt 11»«» ^-|»m«t» \t»t|m»pf»i
uattacY Adaina o Oct 16 Part..«iaala aad Mani nw r^a vad a. a...,, a. ...•».
MViaci Aoarat u^,*.! Harp, i O.-lai IV1.1.1. mat... W,.
a ®asattt —A.lama county give* »»i.'pi.._s.« ..iiii i^.n. a .v^ u
Lowa 96 a^arity and Fa« ilia the atnae Re
Tba jplan uf rvliel propgaad by tha llMttuaa aaw n. atmr, ceaiaui.* au u.. •.#* mumm
rmtnal Railroad tnanagetacnt to their crad- «a«B« aa-ib* -j aad -Aaarar
•Mra. atoakbalArra, aad laBiaal «^bt baW- 8^. IK
rrt. ia t«) aubatitute |3,sSu/OUO id ten yeai
ouavertiliU- boada, (ur •40 par abate, oa
BBUO.IIIAi nptioiwl riffhta. .iiilatan.liny an.l
runniua maturity .lanuaiy February ainl
Julv. 1W1 The hrddera of thew rigMa
a ill have tin- t!r-t |.rivile»-«- io MiU nV
nest, the lull atocLbi»ltler», Binl then tin
Baaftag debt rrvtiMna*. Tbr iwatahaent* on
tin- inaw hian* to br ai. ..luatiHialcUfi.ini
Hull uf fHtian to I In- Outbid Antrutt
1N6»
P.xcitetaenl in iimniMMi'ial ircle« i« ra|N.I
aaal'-Klnag- TUar» i an kaitaaa IWtiTitr
a tbe prodtKv inarhcl, a- well a- in the 1
furta to kbcthlale tbemnveaarnt of thecni
lu thl* putnI With tin-. \tea imii hanl
The exchangi'" at I he '-leering-hottM tu
•lay nearly §lt,utlo,tHai. ami the ha!
ancv* paul aia ait B7dO.Nki
N»« V- :k touriml ai.i llallou'. t• I.a.
raraiv.-afc. N.nreaibar 4,1 liMrtptlotia r« .l».
either Pa|»-i "i Maga ,,aa ai il.a 1 ao-ai.ala.
i rirrglBtisi Ukrar) a( Hkb|i htklualiBsi. i piaT,,
ocvaaiui P-»
I# Mf IdMfkf.
PALL AT ALSTONS. IN DAVtNPORTA
Bleak, oppnalu Ifcr L* CUlta W"ttaa, aad aaan.
FANCY FIB!
A A 1 at' 1 i
fw MknAttav«Ni
Maiu
ue heaver.
Mm Btil C'HlB) if
OTTER BE AL
at «To
JFmmcg l«l««a
W"ME BEALTIPUL flNBS «BW UTEIi
O aa fur aaia aa well aa
,r
are ri|avtal ni'»r liberal 111 their ai.i
to the k-warden, aad the
re ar,' already
apecial pmriaioiia fin additional freigkt
?Plilaal
On iHNiunatkhi hv Mayoi W.««|, tin- |'..
tice i .anaiwaaBtn uaaaiaMiaMjr elected tbia* n una 1
Suarii 1 llraper t• till tin- tacancy i-auaaHl
hf bia owa laagiiatiaii aoaue analiw ago
*fa
Al.HTU*m
at*
a .-ail a*
I iafcBt IB kaap |aat liaait,
Ab^«bi:m low at any -ahn tt ua*
urjfdan. A AI I
Uu
w K RAXTKBt
PKOI'MIKIoM ttP TMk
N E W O O I
1
I Y
AM*
mrmrm wrmmmm,
AMI'PAlTt BKB tl»
IN UfcMKUAt..
af sbd WkalBMlr kraiwjB
!%miU
XAMI'l.K AMD AALK
Staittwasl «BfBBf Bf Ibis ui GaMiB ab.
4-taaatatataU4PNMa 1
gDAVBIPOBT BBABCB BVO«aC.
tlrrrt, Nar han figtl af lamaBB,
In Ike ai
at* Am
»arly naiaplal a* 1. Name,
Wbaaa taay wtlt tm |fMia* aakiblt aad aeil tk*
m.at coaaplata aod elaaaai aaa.ttiMaai '»f
ami, nu in hrt iirx um,
COOCINU, PARLOR Bt»* HT«»VBP
VIM PLATB.
AdMol
tm CMSta^Ba 1mm
trat orraaaa ia Tai a.aatr
WE ABE 111 EdPEClAL (MOD HO
tkia la
Molt, allow aa u. tell wbai a* ba.» ua ka«.d to
Ob lor the laaaa of a Baraa ai.'l a B) .it
Wa thai, niabl tall wkat tbe» r. Btakii'ii a# iran,
At ibiH*Wp.i[i PiaBilr af W I' N*» t,
Aa gooda laaa far UaelBeaa ea aai .*• kaa*
Tk' l'i»a ia "ua abl- I- ha" «i-'»'
Tba baat piaaa lu tb* world i'i a*t tbr *1»*I
rot bea^plant, .f iirnaad Ideal* af aaad.
Abd all I la BMtartala are rifbt if 111* hand,
MaAaat aeaaMlrat. for k* haa ataatt of aaw
Aad lua beaAaar* t*a *erv baat V"e""?•«*
Ra aa aa tba »reaX Ciuaa* araa ai. l.aaakM .'
Aada^ tkia Oanaapert Baaarb tkey r» aaUtar ikaBi
•m.
Ua aaatlfa. *!•.«' Oi atra. a.r ti« hi
Tbahf okaa VtNBMIlkHl Mail liif *A it'
It il will bnO. II VtU *«*. Viil
U^iB'tsof M»k»iaf tb4»0« Bt'CVa** «»|l
1 *!ii ntf itiiAi anuiB* iioA#fei y WU
tag
C1||i'.
tbare
tmmk
I tfcrra Al 'Ya ... to Af*
(I* ibkltf*-**} tfcpjr 'I l»B» itm,
W Ibal boil* tin fc#
Ab4 i #feou)4 VC Bftd tbd il
Tkr wi-
are
tmi
»UBI BB Bl
i m*9
imattta fur -.a.k.i,w Ika) liavatl... i«
ft?Otaaaid Hoak "tuv- ai.-l ib« -».* -I tb- WfB.
Tk*plat**of ikaaaateywaatafuaaaMlH tHaa
Tl,abi« uf tka manioi .. ilnad ap ant brltk
.^al Aa) li ararrant ll.aui ail l. bab' mini iu but!,
A ad tkay ka»» a nira plara in tb# l."-artli l.i.t.
Al *1 tbay du rac.aaa*^i.d than. ai..| ara i,ut atia.il,
pM b*tt«r »«k atoa** ware i.*»«r j*t taade
Tba* tiareaturea bull, fr'•
bawa attfcnr, ta.tli.
Pur kift. a
Mtonf jBtf"«* AT ABAMilt
Book
CJjc
rtr
if* r«» |*arti*«*rwliij' lipn 'i!nfp PlitllHff mhiIpv Hir
»ti*J
b*j
Nit
4'aitM»U!l
V
Iii
iipBan
IlfcoftioauiiiiL,
I a TiYiim
r« .ll.i.
larr. aaaua ni a .i i taraai i Beat
tniw bb4 Rtcfeaafcr
i»M W M|
a a ,a* aa|| Bf"— toM 't wliil lb#) BAJT
iCT biTwaiiSirS.." "?7'
Yet llMreaaelblaaaHc ka '-•ea
Brataa aad Maa.*U iba l.a
Aaa tkay'll aall Ikaai U.w if ...rt.
,l"'"
tlMoaablyj iroaa tkey ba*., i-.—Ma
I aw beta tolled la tba iroa aa taaa
Waaaap daaarlhe eaarytbtaa la oar auaa ..
tSsTtxsrsa^aux^r-"
Aada wa Il.a la tkle aa* "f prqpaeaf
Aad to work IB tk* teea aad da I* ear
yfm da ketre to roelii aad aeldrr away
-daaaa iaaktag oat Career tkfeeaaeaia a day,
wa aaai.iaiaia.aa..
aa jBa fcaa aad help da tka ..rk
ar baaaa haaba
aad aapaap aa tba *i»a
A wlB aabe ap Ibe/ewaae
(hlphii «r
"THE IOWA BOOK ROOMS"
ii Braii) Si I Awrt Bortk af Ntl MiBf,
UttBiNrUMT. IOWA,
or KRTA W I.IKIIRI) IN (Hiatal
BU.I OA
Ma, aped
ilea.
•V Maa a.tv.AiiiaamriitaPi
«f
f'.t'..uil, I'"'.it,.^ 1 1.4.
Ha* k
••wm* •n«J bi^ »f N'l.k ,.,<p></p>'I»•, i'gitM|»i
#r», tn at im I "i«
4m\ .l*U A IB.. II K I'tiiiifMl imii
•U un*pll t»«|ii. a« a.l .t tlfiM
«iH, .'|
aaa
t.d laMnaaa.'i. I
»li ii|» lh^ *'Uai..a«a
K I. Mt'BMMN,
tHitri
Hai:r..*.tlaCaaaa *»4a
I 'ur* a
fiia..,.
A mat
Aii«rl!t.'i
.|.i
.|.i I «u. i
Oiillvi .ai I'ai'^iBb
iHab^ *,i AI: l.'l.uiaaC
i i i i K i 1 1 s a
illiaril .. Mort^aaea
I
i:f A I* Hill I.
\v
«rv *m nifsd*
4o Am«hcini
4y»
.||. Ki...
,|a.
.to
Tbn '-'I A l. tll.tr
Brtflpr,
\\7ILL CONTIM K A OIAKRU. IUNK
nrataai r.x ti,.- aiai.'t t-.i..^'« ,t„. I
In N tekotla l'ainrh- I a
•aibai.ga 'ii ilia |riit'l|«i .Ilea ad£tbe i.len
Kmabt and a..Id
!f"tea ea»l Rllla r...ir'la.| a».|flWi|'di rawdltad at
«ur*a«t lata. .4 Ka^baua*
aaraa a»
Oraaa Baiik I.» Y ik
1
^KVi \'T\ PIYK CENTS* IN SILVER A
Ik" Twr^.iv flvf «Vtifa ii. hBi»41*»" *ir»n
|. a, N..|a«a .»! |.Mtl
II. f|. IiMl^a toi N -I.«a ..I
r.irr"
«t tl t«MBB BM»k ibf riMi|»nBa«
ii^ aittl lintk# Hi'»U»a A ^V»i«
fllMl KMtei^l^ A*t.l lltk* HUr.K tkaafcd fMtetk*
«l..f ll.itKti'a !A'U»*.rty I a, i'aru
«iu| |ia ia|«r# *11(1 Mb
*h++t II U* II ''li IViiMn.1 mm IV
aS.t |(f«f»\ atrp# I It r.'. I la N rtll .r III.
|»tlla
i» m»|4* BBIi il Bl ia *mmi 4|U
TERM8—SIX IX1.LAKH PER YEAR.
trobc.
Nursb
Na
ery, A.
i*u A
tlw Hpb»
Sirk-.ttlisif
wu tt'
Ml IWm
|i *»««uiiitv tl.r
hua-..^.
Nir
.,,
1la»lHI, atatl ..
laa Baalta. Law Maaliai
JOHTia..n
REt RIYKD IN TIME POB TBBM
H^HIii kl.l AHAMI
IMI BBtl Itflfn \ViB*ll ('Bftalls
EVTlRKI NKW tKTiri.f
4o' A
A. d.
fatten, daturaa la.a. la ali.1 .|.l
Wall Paprrti
•*111114, I) al redai-ad |.r.r*a lo aaO tba NanaA
aiaha 1 "U. ... k Jaia Mpwiadl
Mo a Brady a' near tl" al OBka
aaBtf Kl.l
Jr.-nr
RF'T'tH El»
llBffle LHlBT fBfyfag PfBBMa
A^KB^
I'll. ra plai' .-.«t|.i,t.- Ala.'Ill,
Bailoa Hand Btaaapa.
tWilJlH I'tl ri KXttlt K HANt H-rAWI
jMIK HKI.I IN KI Nil |N» (Ml
I.U Rauka. Rt.ik' i. IU. i.iad* I'.*' iM^m,
ui, ... »i'l...dt
tlBlil-
1
CiHI 1 lit I rTTKH I'M'kltM
It v ll iHt't iill I. A Ml Ka I K
111 I.I t'AI'KH ai..| Hr-a..l V
i AI .!• M.lU.I an.l K'.ldad.
Al- PI.AT I AT ami MklUCM
Ala- I' »i ."'I la.") So.'- I'»l«-ra ItoTalapra
alul \y af«*ra. t.iid M'.l.f '.r "l anar n.l.«, alaa ar.,1
wtHi. Kiii.-I.'i.a and wl'l ti* aolH at low eel |.rtr.-a
fart aal. Wl.'.l.-a^a ..r N-latl,
Al N-' 'ta III .'I) air. .1 .brar .t.a.ra uertk af tba
|*«. ilfti .. Kl I ADAMN
Lurjf A IMe'b
K I*III l,oiM»I'IIY
I... 1, git
rtBAliiiu
K
lU ...
huflk il I II" «,'! Kaaa^a !».*»"
-It iKf tiiiiB»*»rUiMi ur III# MimbI
I*Ur|||
gNl..
la*fS«« lit H*-r«l •-«4k, «'a«U*#*M' aaaa«*aB
hm»T -I-* -M
4 twrtMi *f Ti«»p cNh|M
I if. Wrlntt^l-'i, ."li, .. «*a« -+1
Mdf4al ua'Mi rrtfBot I* *t ft* ni!t ....... .. «a. aaaa*
H«lfl*B«i a lflft.tr WiaHla '••*llgll
tfli Mlfiiig wlili HbbIiI^ImIM,bMI
flK .«•»*•,... «4
\i««i .r N.ili irtli ... ...
|Halt.4119a.*f Vila, rU4l. «1H Bb*
a I-dltl.'B, ••'trrladj oUnfa gilt .. MB
.11 Tw»tM1rk«, H*
At K' Hr*l)r RPdf Ilir |S«I llin
—m i mu AOAitf
UlalwBk flBBB fBPlf Ibupimb
'J'ill NDERAIUNED WOULD BEMPBtn.
•#m1
alajg
I
'fttui.t I.I |||K I
All
nils th«t br hfta .|.i.t! «u •i.tiit i.arw gid
W».*k "I l*l«Ci K'irl«c bi.iI ||aUa|a.*« «tt«J
IMhiIi t* fiirttUhBil lu«l» untdHilB Bbi HA aal If «bI« *1
t|RU|UlB disi tula 'I Bbiiif 4bb« IU ufflf
p\l W U WIIXM.
Kaai a ir- Mali, alft^l WiBfaii fruRl IM
BUX 4 INI iTIMt Htm.
'•Mint RIDE, Bk II181 IN MAB
ifl i asii 41
Nutl.n.a i tay Doaatatoh. fci
MoWiii.a Wear *.
TEN TAOUHAMD BOLLS
WaM Pawl
I?BOM lb CENTH To
La taaaa Bnw.
L'lU: I'ER ENT PREMII'Xi ALLOWKi
payaii-iii f»i
Ap? Uaa4t
WAmMmrmmTm
IB BMW Bli an 'SB 111
PALL STOCK UF U001)8
All«l
AMkW'l
I UA* to**'
LAIMii: AND IIANIMOMK ABBUlRf
Affff iiBBrfB,
Tuaalliai w lb all i.*b*l U«4i at
Basel PMUkMBI.Y uw fan AN
fBBrtli
TbMb
§nuri\trn..a
1 ka
^i3asL
NO. 928.
toanlo.
wanted —a qirl twelve aft
Ifaartaaa aara of af* la wanted aa aarea A
Bel la ai. ai
Bnqu
|rafn,
iMa .dB^- .11^
NnTit'E
to printers snruAihoMI
waatait la i a* maat ry by a PraaMaal PTteler #.
••Wll fr(BB N't Ilf^. IB (lggif,|Ua
u
Coot
to
rh(AiBl|^B|
p*f aaaat Mtaaai.H. a. .| a.rald ba witliac to uS
iba an lira afcarf' nf III- a^abaniaal part af aa idBa
A lliai" Prtalar bit na. nur'i.,»i.« i.,*a
ord-awdw*
fliti /ounb.
SJTHAYKD THE I'AHTl'Ri: 'IP
O
aaiwrril.*rPROM
llvliia
n*ar tba
II .i Maiardar
•111
IMIRfci:
IVlWK
|*ti»l«|f ls«|pa l'fg,wat A
I ir^ XMV y M1AMK
atp-^i i.«4M ik«|*ti««
Kl
tor Wobob.
Bpt rlr aa 4
l.i«»i U
a» .toller*,..r
aat
Iaa
l.|
laiIn....ih*tan
vn hip
aii\ lafu
l^rai«i roi.iraln« ihwa
_»y Iwt.ii aaallaa fa rata
.U.I
tbaiu all 1h
aadldtl
JOHN MOWN.
ol THE t'lTY op DA-
V I. N l*i iU I aart. i i ana*, .talad .laaa MIL
baliia N» 1M lat an.I IM. waia l.at .a. l4aiardagL
ortaiwi letli, IM: rkapabll.- era raailiiaad aaaaa
bay am of thaee bm,da aa »a»-aaaar) atapaba.* I
takaa to atak* I bam aortbleea but tba I
Tba ab*T* reward wlli be paid aa daltaary of aaM
tHiada ia«.d a« ^aaaUoba aakad la
MABK
a BrawABT.ti
oelatf al'i
poL'ND THE PLACE TO BI7Y
Ui^Mla i* at ika aaaelar a«rga af
.f «CiinoflaM)N
Brady aad Uaauad aMaaaa^
kru
or
£tt
Ccaac.
BOUflEH TO RENTUrrUA
Pai, B*b *4 fluwriilMMii'i
II
addad Alaa fartf
VERY
1
Mulf1P«|vi I'tirlatn*
T^Cia ^aaaaat
ttm I Clair, wttbl
i»da IMa tka rltrar
la.a.la ar.1 .1.1 ai... .lalUdlt BAM
•apere. eery afaeap, K PoffHI*? fit 41(19
priraaioaao tba Haiaj, aad I" IV IHOl'a Wan. |yweH|aa aMaaaad near BM|
ituawei
wai
A LAM0F. 8T0CK
Plana, llnltai ar far au
if. t. -hr« I Uu*n I
dkl Ml Ii4iirr4|»tl(wa
At S hiR.lv a. •.
WavMly
RPFICIKVT tRTICLE FoR
apytaa i««i*«* i^art a.- pat ap a a p.-.
.a* i«* 1.011. ai..l (Hu. li H*a(*.| tba'i tb* artat *e lev. i
r»-«
I I
rain."iata*aafinal.
Ml" Ma.', I
C.I
ALL TKEIB VARIETY. All CWAt,
I., tbe haal Ii. abi.rl. If araa I al',
laltlnt l«r,rtb*r a Unatawiwli
anfartariaa'
1
*. a. |."ti.lowa«|."raa* V*tlaaifr
Mt.'.'l) It. ii-rlAi, iii.l.-.| Ailiaiiilira. KlttalH.lBi
11., |i«na4a Aiab*. and K. tli-nla.ad
Ala
ran fialtable. batag
•Iv^lhiigA r.nUrvty «n4
f»rtt4«M4 villi «U
mlHI Ap^l)
ARUYLE
bLl^AMAlfw
COTTAUE AND APPUBTBBAB
BB TO I.BABC I will laaaa iMa aaapaiB
lilttBi 1
firtllBB
yagygyaaaai
^Bltlaatlaa aad laaaa, iaa ar taaaBp
lead aad wnad land naturae aaa lie
Alaa, fatty arraa baaaMM HaataaWad a
'in t« addedll dattaJi
aperl) la adlilalag tka rttparLa
la ftaal «arlaty. wa ai.J il.a baautlfm lowa af P^t
•41 «t»«iiit)^ I rmUrk
owa af Part Bpeaa Ta
ik. gray* aad rageteia
DweMaa
Damn par* enainiaadlng a Bae rlrar pta
acre at tk* eafteeadag graaafc wt
wuk iknlc* fVttn tr**a l*aaaaalan gtraa
atal^ Apply aa tbe paaaalaal t"
Rf?fT WIHIIi NO
I alii i*at ni) aa.'a*l 1
rataa I .1 ai«bt laot.iba Oua r|g
RiI'.a) all**, and la.^ »%a
houra PUT
Tbe ab..»a named wall kaown .'*fa
attaata aa Mafa atraat. aaat alatk aa fbt a«ai,MBh
atlbat In part at la abate Tka baa*
I.h dwaWaj paaaaaeaoaly. arlbrapi
bnaa* waialai taaaitaa aad a
view, aaba It a aaa daaaiafeda ptaaa
•aaa laaalaa af tka peapaaaa l'
aMf At Ike IM(r (gg|p|^
for
•ale.
Jiip4 «n«l i««irw«. 1 *-mf
zrsxrzT: s a n A N O a n
raa..».l at S HI II. .'I. .1 I.aar Hi. I'
Alt a*w, aad will ba aaM aa una If 4M|aA
ki A lA MM nadlf IlMf
-lit y. ..I i..i l«ai.-npiwi ami vMnll) HBNl AC HOtTAlOrVTlK
Wrlllag fttpil. 'a Banking Maaaa w Baakaa'e aBba. Alaa. a
liaadaiiaia patiltlua aiib aaak aad aaab ban A
'PME BBBH« RUHR IH Now BECKIYINO tara* wwb^aaat
1 ||.a f«i| Ht k t*f Wli'llif I'.dN^HBl
«BBBlPfri«l I cllri All*l (*B|| illM ft*Wit »t«i.f TMf
•4 muM- 11 'In* I ui»*w4 iMaia# K«ttfii*ii hr*4w th#
biI! ta- f.iRhtl tirtilf A ppty fcB Kl.l AflAttH
tMiMMRRfl.tl.NOTC I MiR BALE—A HVBBB ABBCABT
1 aaew aae
*.m» aaab a
aal* «fc*aa
Ina 4l..ra M'W
1 Iaa Nrraw ..p lug Praaa, A'' tut
they ran ba aaaa ti. Ike aaw A eatb.a
PMrbank'a Uaal* LJMJ
Waapai, end a 'fwi B«
.aft an.l a*aai«l ulota. r.il*d a'•! I4 —_
tl.i-lol .au.a mill. I'araiid A C»'aa
IIhiit'.o Mill.. «l.bi'- Mill, U^aid a Apply l«
At
Mill, Uiei4 A
I oatdtf 'At bla r—tdaaae Bear Balil I^Mtagaytl.
I kWELLINU HOUSE 0W"¥liM ilttkf'
1 1 far Hat* Tk* aadaeabaad aBbaa far mtm Ma
Bradj^elreai.i
aiiiaa Mu
IM
caatalaa atabla, ebe4. Baa aapla.paat.pi
ba
and Krrry tree arap* rlaaa
abrabienr
raaof
ldaaaa
TBE BUBBCBI
1 MVIBBBB ika
rlalera
im a
araV
ra.
KpbI,
I
weM
Tb* aHo** ia na* of lb*ami p*I'aaaat raai4aa«aa a
Iba ri.) aad will keeold a', a tat* low arl**
Appl) to JOBN
UAVIB.**t-aBare
a
Oaak
LM* BALB-fBB MfUrTBlAVtlPii
I
eaaa la iba aMa af Deraaaari aaa-
aiatlna Bee lata
a
faa
-aiaiaiu
tetklat
phMb Bflll
}l allt a A Ml' -I If Mi a I t«MB|MMBlBNl, UlMl (ill
IhmUtt.is. a Ml-.' AJ..I I'min^liktilllCI.M
gt I
V••*««« I h.twgbu flIM ...a-...
|ll#rtll»e f*r.a^rrB« cl'»Ul a,......,.
I I Nsm*rB. rIMb tfilt
.MOU ..M 1 IK* 4 .HB^UkHMtto t.f Mah 'itHHfttl
4 a A'UiCf 1.. VfMUK Mwlt i.Hlt
aaak.wdk rbaha
by MB
iklrtaaa raaaaa,iwa eatlaaaaad
i*
taaae,aa-aaa*ataw
baaa*.Ar
OF A futubi:
Ai
••ua
Mtaatad aa
mata ta Baat Baaaapar. wtib a rt.*rtba
,iaga|f|agaaJ IMMMIa
tlBBt -Oft# Mr Mill, IhbIMI« I JNRMI B'lh IM
prr**at lata***!. Prle* taa tkuaaaad b#
l'l» ti. HIM
EAHE Kor IaLE THE MVBBCiiBlB
1 o«bia I
far aal* tba l*aa* end katareaaf tb* Baad
war* Mt«wa k* row maaplaa.
aaa»»a I" kla
abu*aal..ia la wall au*4
*l*4 la .b* HI Ait trad*
Maa. aa be lataada aaaalta
In Ntab.ilia Warh Be
«laa4.ia.al tk* haal te-
WA4MBCBMB
Haraapurt Jaly Mtk Mtl
Uf ACBBB OP LAND POB BALE Mt
HO aad a half adlaa faaaa tka attf *T Patapaa,
mi tk* Allea'a Brave read. akaaM to aaaaa aada* aad
uaatlaa ell aaataaad wttk a aaad Baae e aaab
fragte kawaa. wttk a aaad well af waaer
Tito taaa a aa aaad aa tbaaa la ta tb* '--aa*y
Baaare *T tkeadtaaraflki Maaatli aafif
CopartnecAl|i|M.
NOTICE
IIUsMIB *4 lJNBV«MRi|MMl
In
.1.! .', 1..I Bill, ii** M*Ato9*riyr«t«
lB««|a» e-tl tn |.|f i.iah mb i unit i.Ia m' llt. lt ^fU4BB
I It* at.a'll It.tW In B' *l*BIBlB Ilia* l4BII'« "I A
W UiBtM A II A 1 Humi«Bt A Hun %m4 at.
ii rial.-. S v *ik bi»4 1 Lilwri .ar
Ut iMiBiD A TIRBIob
Tfc. M* «»4*wMtB -I HWHII BMbobm
p!Ha' tr»if*hi «rl Hl.t i lluat* »lt
Uai Wa'iMa I'iiIIm Hm,fa Msrcli#* Ms. t«d Mtl
4MB»i'i UaRM III Ik* ll|at«o tIbBl laaba lath |»B^
iiaUl
Ut.
-NOTICB IB
Bda.artba
OP ABBKUfMENT
l.*rabr airaa tba HMBel
up of Daaaapurt, luwe, baae thta daa aaade aaaa
•naiaaii. iitli*attbanhea af Hntf aaaa, aaaaai
peranaai fa* tka aaaal baaaBi at tkatr aaadilaaa,a*a
tba tka aatd aiaBaaaa aaa aaklMi ihair laaaiailaa
IRI^B BA^A cf (^fpMAllAi VMklfi ttliAMmte
I maw tkle date, aad alaa all para aaa ladebted teajA
Itaaattl* iMadlaaly
laaaedlaMlr
Tilfettk.
aila.aapuiri Oal UUi. Ukl
TRB BUBBCBIBBBB BAVINU BBT
A RDatuaiwaaakla.faat eaaiaaaaaf
.ar* maaptata aaaaaiaaaat af geadata thai
at ua .rr leaaaa alaa Aa aak a MmH
va*4.l
llex-ap- rt Ort I
a*t»f
T«*
u
Mtbtlc far
aaaia
«B» V BUSktW
Mil IM!! Mil!!
SA
WAMIumfel
ur*#i'. Ia4»4 .««»• Hum4A
«,i a.. ....I......
n.,
IBBw BAVIBM ABBOtJiA
1 TB» wltk kla
t?b.rr.rsar
2U,tg]^525
Maaaial
ugbt tb
iocSl
bat win-
r.$£iSt
Sa£
|BfM|NWll^
«M
W9t
^CBOOL TAA
O Aaa a
Sa^Maaaal
aw tka payaaat a tkia taa,
^e„
mmm
AitHbI#f
AM
ti.. I.AKUKm ai .l klCMBBratbeeWp. It
i.. a i at. a. i ^uaiitlea baat aaadtaaaad
J^J AKINO oi AiMMiBTISBNT
.. .1 a...da v. tk. «ary aaai aaa aaaa a
atta A.i liadlae wtakiaa 1 raa* aAlield aat I
aaaaalna ibaa aow *akibitaa u
WADSWORTB-
variety and at:
i.t i, a.
a.XI
ChBBf BIIAs.
Ur
MIbbbb,
IfVt BE CVT IN* AN^^SStoniB, GAB
faaml al
It" WAOBWOBIJPB
KSUDAART MUL
fPU RIL'MflT OOODB BVI
1 la OaranpBW, |..a. raMlrad b*
aam W A naw UdtTB-
SLA€K, IKHl.BO BILKS, ALL VUKM,
•l^i Laaire aad BaaatlAtlPbdab.
yrt HAVE AN nCBLLBBT Bl
^kH»opORf,lKAl
jT u.4 I.aa pallama al u«a W ADBW1
BBALVB v
rpMB PNDW«BWS^BA'

xml | txt