OCR Interpretation


The Davenport daily gazette. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1869, October 31, 1857, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87058152/1857-10-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

VOL. NIL
•... 1.,,,,..
»•'I*intrartaUI..rILIOTOMFIII
"JiC"
N"
1
I'
IRL'EN 1 R.K."
.t. ««|*«.ti
A. v.
\H PEN TKMM A
W'HI|I \LLL T'UKTT
WIU'LKSAI.K
UANTH,
SANDKHS ie BROTHER, Pl'HI JHHKIiK.
DllK.NPOKT DilLl tlZKTTL
MIMI BROTNIRi
raiuuiw
TKRMH or Ml?HMt'HIIT|iiN
ar't?» l'») i". a.l«an,» «lh
m* *••*. I*»abi. i. »arri»t.
Ml|«r»i.i,iin 11, adran.-.
a**t-1 #•,»** (»t-i annum. u, udraar.
TKRM* «K AI'YkKTtlilNO
apon bjr Ui. l4f 41 |.irt Aaauctat.d ha*
Mayl.T,
MK
.r
"J??"
.iialaahtaaaac.
Itnv 4a |a .& tin. in,M.ih, ... ||b
?r" 5** 1 »I»ium.
U
.. »,S
V'' ?JL- -Urn
--Ti' V kaa«r. li
1
4 tf»J -Hu*rt 1 y*«r A 0»
TP*0* lit. r»t» ..f ft,}t) ftrt
.-a.
aa.i.n 11.4. «^n 1
*».! My*.
,•ih rd.-f the
I
UU
ad%.II:«rr mill
.**,*,
BR
A
ralr.
I' V1" •''«•*,
Illi.Uy
B.-| TUAU
1
r* *1 w iua(f
"7i'
5 a
CH"«*J tb*MUM dinmi.inMar
•VUJ
rit
*.'"**
ti 'i
a.oratb.1,
",i! ui.il*rt«M»4
'1t'"'•HU.I.
N
and
JI
.t,.»-a...f the adtrrr
.. ..'bri •.dt.rtia.Ho.i ar„t in
BI
ti..
ehaund
%ua
I*'''*'•*•'*"•'_'• U fcc IU1 iu.v4 will, wrtu.I, dt
I .:, T," «««»1
Un,!. rnMouab,..
N..| o«*.r rolled,,, ar.4 W,.»u,l-„t pitrpoaMln
f*..
*d\.m*rtui-i.iafr,uj abroad uiy*t h» p*i.| f,,r n,?-,,.
"'l1 fr.wri af,pr..t,-,| 1.
l*iu*|y.-. !H*ar*. and
K I.I..-.
I.I RFH*I
Y*' "UL
farbid —4 akargvd
iwr v advi-ritam* irriuli.*I..r
*'"T*
,T
k*! a'lv.i rfsuri.l ,it
FPFTL JIKE.
a- ''"""r"" ''1* nmllef Ml
mS\*i
-VV1 ,:-:':. ^R^R*44'*
1,1
.uu.
(V pai,i for in
MANnKIU* UUlITIIKK l». y IIUM)
1. K \vK«r it-, -, i., ,,,
U \i l(IN.iT«i\ Mil hit ....NrW,
hi:K k I,,. .. ,,,, v^'
Jiuoincoe Carbe.
Irt'Miprik aMl AriM*.
K. «. RHKICLKN,
A *('lllTt«
•N"" I 'I ,r, Hiiiiak
1 •u|.. rti.i. .Ui.,1 ^, r\ ti«**rri|iiiM.
W. L. CARROLL,
A HCHITK'
AMI
SUI'KKINTKNMJNR.—
Mock,
IIIIHNHt A. NII.LMTKD.
v\i»
111 H.HI.KN
-0111#-
1 II I I'ttk |v'24Mlf
S\MK* ML RIMILD, JR^
*«»XTRA( l'i| \\i. Itt'il.|i|:i|—H||«»(*
«^i».-». l-.i.t. a I vu air..-!., (Mli
all .u at. ,v a.i.l W,.. M. .li.i
L. MHSWli,
MI
V-' •».
—-t
UL I LliKHH -HII. if-
|*IH-
UU.
,N
RR.,..,-U T~v
|iu. |».,i a:..I vtcinm iliat it.. ai, i...
*M"'I I" «iit».-t lot l.ull.tn^. .wr, dM.'li|dlu4.
«-...|.l^ all. ii .-. «1fr ,|Mtjr
"f all kii .1. ,|..-.r .»M| ,Uf
J. I IIN'HtttH (4k,
Ri'HITb TM HVK I'Kk CENT roll
Wirr |-rt o#W nfi iB| *tVfr |yi4u
WiiiukwM Hrn ktwilk.
U. M.MIkLI.KI,
iHu.-ja^. i. I i. i
Yam..
|^»RWAI i'lNi. AM. o.\J\||*HfltV MKR
tl*M War.-l. -u.*- ii^m'., tl,.- .I..J..I
Btorn^-rt .1-..r. u,a,h y Hait t,,,!,.
a'.d a d.«rij.tl..n. -f K'»rit, ITwIu
|T..-.ha...u.. I |.\„ur 6 hu III, I'rai,,. Ul,I.
qr«- 1.4.4 and I .i «... .t .I,* i
.„ark«i
T.ca CMIMM.:
4aan-.l
Ryaclai
i.nr^
Ai. til ti ilta aata aftlrai.4 Rai.nl. mi.i,^,, |^a.
tar »•.•!
A larj. «t|.|.l r..i,aiaiiit,
»i t..a a..!'. t..l at..I alir.,d«.l 1.. «ui. Oiabal.-U fo»
MM pur. lana. «i aa.« at Orala o» frwluco In tlua
oltl.i f-ark*
la' t.ira ar. ani|.la fur Ika aturaa* uf all ktada
aftii .- and I'i.hIu.
4.11 ».. -»a waila
«n rm mrnnm"iAt «KN
ATTMTI^
paid
LU N-R.I\ IIM
F«OU
ai.d
il) r..ir«d
F.irvai4iM|
«r
rltr.r Charf..
a'
MT .I.
..ijv.lt 1
VKIilMi
HL'W I N K^S
& UM MINION
il rtnn.
FLI
-~lt
I,
RR 4 4I.II. LUTTIIIK T«-.-U DIAAIMV..! IT,^ .UT...-RIK.R
will m.i.h',1. -t.u.u.*-*. at
II,.
Wh.tnaa i-4lai)
uBenf^a i. K..-.I a i-i.k., n... a u
tM.r-«d lh*p..t
i iu»i ru.i«..iria *ill p.aaar ad 1
rm. tli.it ..rdar*
^(i ntlnrl. a o witi. Ii afcall rw«i*.. ni-niui atlra
•J* ai.jnf| lnHiUKIrll k U
tttLlkU. 4 IU.,
AM
FoRtt
KKTAII. (IKlM KBfl,
rtw l-m -. i •..in,...., M««r.-I.at.la.
PRKTTVRAK,
\HI1NU
lt''
•t h. t» lit »iei4 in l»rj I».«.l.,
guMii.«4.l
Wf li...l. I
©Ml. t-». «t a i i tut*. I I'r.nlu.'t
ft.. I'AVKNI'illtl HIK AU «M HI.NH Mil.
%»*1 ... r-.n»l.,
ioMMlSriluN MF.lt' HAN'T. HKNKKAL
AuKXT AMI|\II.IIIIII:M Ki: iim.-t-No
MS HuiiUit-i** 'it'... 'H llr
Bta*. |..rt .«a
•'I" !«I) ...d .•,!
"t- r..itim.ui.ti, mak. adiaiwaa,
U»', U .\rj( 'i it. |x«4.i., Uwttt. 1.41.-I* I.waaa
W-d U- ,t li..i:.«a an.l l.,.t. l*a r.|. .M..U
Uaai. -Iff Wntiiv* .|»n and Ik.-k l.v |i-.«hl»
•Nlrt 4.I1WH AnMiiU, prua-K A«al*» fill, ai.d Mil
a.-, mt
aaraa ro
4. kl lli^'i.-twir A .- I*hiiadrl|ikla
ftt I* K«i Ual«na, lU
S*"k- »--il .Wl-n.4 W 'I'.
K Kiik Kmt, lit Wrii.ti.,O
... a liMtirr. 'i..« it,i,HI
A 4i.,.iii i4f r4iraa.
ALVORB VAI Pimi,
LL LHILKMM.K AMI RETAIL LIEALBRH
WW II,
Hr »-.-I.-. I'IUK»,
.»|*|aciall#
.1
A
M. Hwttiw lalll and
4*11,1 *MI of I Vrry rtrr.1 orl
un. 1 a I..IIM, ra«*
ifVAR*, I HKW a. («..
ttTm»i.i ALi: i.IUM KR.X iiM I.I SIVE
I \V ". .. 1 rt-^i
UA RI
1..1 4id
it.1
.1 i'l
444I.4L. I4WU UI4II.
KKRDIU. «».,
AT|Till.M.t'l.H..r
AW
I \HTin MILL ARE
1 11.
r.t
l~.lt au-l I I',.-. .-.I, U III
MIKAMA
liaaiRiRR,
MANUKMu.
TRRKHK ANH
lra).r.
I' A I' K
t-*\ tto l.i.L, «t market pr.R.
Mh..and .4II.-r
T£A»
FT*iURA4*\
KA«4 L°ap*r
|.4|W. atorfc.aiv and Walnut
UlnHnxatl
PIIDTIMIt
FAIMTUKIT
AllNi."
Jt:w 1.1.1. lloist: SKIN ANI) OR
a Allt"*
-M I'A 1
NTMI UI
S^*..r 1 MLN^V
,U^R
^'AT
te^a! tuaniila. turi Ui4*d l'a.,i» InaM Tuii),
UTTTO MRAI H1.I«-M,
'EACMtlt I'K MI
nn
.I.S I VNU MKLII
ItBOJ. AMi |«I4^.N K.I.I tiiwi, aurtatd
Ea.i .*• W .t trVfe.lt
VFTRMM
IT Tni. UA\KSPI.RT RT.MMRHIFAI.
£i. NE*. IU uvm •4
LU-I- :.*I* IF .AMI.* N (I«*RIT*AI.) J'L. FTAWIH
l* Ilk At. Lrfkri^.lAljr nMHpaK*tfu^ »|.i.«Hlu«-4A \I
rili 'M* ol wn»tf| *|h| virlnlly
VR..- 1
nr
I.IWIRUCLMHI H« (LI*» «^R«N«N L«M»
LA FT1"**" I WHRRO
I*|» I'X" K- A
KK.F CRA». K* TL TIURIKLI U»CURLI
•••TV.IIIJ «TM«*I ••IITILI »I*IR BTTVFTU MAIN
FF. 'VOF
thi
A'TAMHIO*K«*«»
A L'MTN 1 KTTAMI.1
(.tt) KMIII««R
M\KL.M A UNK I'li'TL'RE OM
ICIORR «I. J*UV»R PLATO.
A^ad .- ft tin* picture «. MtMt
.V'.TIBN AI TK«'« U HUT IFIMI
Ik
LIU*- *.lt I'FTPOT.
i -AIU#
LMiur««
0
MFR ULA»ur|WE»EU km
I*M* QUI «U»«.UURT I L.» TIWIURY M* BNK
|»«^».TIT 'I ITIFKL
«RR|MRR«AR.
R1/1'
N,»UUMONK1
of iba Maaara
SR.NT-
tt1..
RJ H/ITMWH"
litr.
LIUI-inia
A I 1„.V« F.ni.IANI) ON LUU.4
TIN 'R.WO
Rook
v
Jpcoffsoionnl v£av5i.
iJiMjm.
WILLIAM a.tNUKNM»a,
J^T1T»R.NKV \\1 1 1.1 W.I.OK AT LAW,
N'M u.ll i' IU I.r
f.»( liatr. I,l,*k ,... rthWMIr I'xitil
m. u. rosuixui,
A TTOKNKV AMi i U AT LAW,
AMI NOTARY
&
I I r« ti Ika, .. S
I Tltr.. la-Httba, ..i,"
rrni.IT'
R.ITL.FR .if
llratlr
HI..I
lfc'.IHI.| T«|
u-k:..! r,,rMn |Ui.»
l-.ri. .! of^U.m.
|M,« lUI'IK ..| 1 ftMIV. )»i I |1.ui 1
I I .» I P»0,.. *, *y|»Jl,
44H*. I nil |K D(W«1.~
miXI MEWKI,
ATTKNM*
I,
Ct*l.Nt$iCL|(t AT LAW.
N» ll.iduiAi.'* B,.KA llai., .tr.,'1, lh.»«ui-..:.
*"H* i*a t*«i. i'
»..it i»|| 1 ji 1.1 *1*4.
COOK. UILUK *. LIIIIILBt,
AT'IHKM^S A ••I NHKLIIKS VI I^AW,
W. pr^iu, ,.. t|„ Broil r. Ja» ll.ut.b
»M iiiu.'.Hini.,. i .wy, »I,.| III It,,. »'«ur» ,,r
H*.. k I. M.4mu,.ts.Ii.I^ml
»iwia«tit
«r 4*YO«
W. ar U tttmal* MIMMiu i«ai* swi will
ti\. nil l»Mi.«». tMMlwl l*«anwkit allMitkHi
4|.l.Jlv
tK».. wiiua
ATTOltNI.V
4 tmmtmr
UI KI.MM* ATtCMART.
s A I III \.-Kl.nKrt AT I.AW,
•No I II. I? 1 t|i
I ll.\|-IW.. |li li.v. •M.atl.M,. ..| Ilr. l'4)iu.'l.l
Ml I ^x.- l-"»i it,, U.I li,i,,m,tuui M'M.rt aaalait
r. 411. ml. 1..
«*. Oi. (t,.-. I.II.. i A(ki..».,.. |ti.«b o|.
|«».i.. ih»l- .,. «•«. M-,«H|
a rr in1**"""1 ^TUM,
^TTt»KNh\ AMi 1 itl'NfiKLtiH AT LAW,
via 11 11111
W»«-|..w II,.-,.
•**u
KO
S. r.^»,
A TTiiRNfcV INII rui NHKI.oR AT LAW
i» -V .1 l'.4l.«(li..|. ,.|.| li,^,
1,
V.
rk
.Wit ill ll.itKK -tiFKli'lt—
N„ TL- 'FT MTO-K MM
*1.. II .1.1. ,, ,^.| ,...| 1 ,h .I,.,.I.
I.** tni.|iir«. |,r..iii(.lH -.it. •«. In III,- r,«rl.
of ll... «|.,|. ||.„ r.,.1, .1 .-Ml, «%m„
Miad.- 1. at-) 5..1I ..f 1 ..,1..|
W«». f)- t^liitl %, .1 Ui,4* Ml,I *4 ,1
u Ikl t| L'LAM
AUKK LIRK,
^TToR.vfcij. A ol \sKI.i|W AT LAW
N«»T.um.n rnii
a««l4tf I*.. *fnrl, l««a
Will
RAVKNIK TRI K,
ATTMRXKVK
OUNMXOLM AT LAW,
t*n
soTAim 11 ni.i
«•«.. II.. 11,4.1, .,
M|l.'.|k«!\
It ai.ii, .!„| „„i |vlri Kiiitiki'i «.1.1.land & i l-aixuat. a
,1..
A
1,„...R,Jal t*iultmi
AMTTM MIVRM. *4.
Arr«iRM:\
.•-K. I|.«, FCW, 4 LIL. ''"'I^Y
it r.«*j is 114i ui. i..,
luir. I'l...id,-i |ta-.k ,.l
aa. titxrtt.
I*dfi4it| I
R. *nilMi»:k.
^TTNTTXKV ANH 1 UL \SI.U»R AT LAW,
I.A M**'I,K
N« Wr*«! 4. I k
4ARRN T. I4MC,
ATTNNTRV
VTI.AWA MIL VII\ PRIILTI'.
••It- Iliad, a!. ,. ».
WILLIAR r. AMfMKI.1.,
I^HT'NT* r*ltt\K\N|t KKMIHNIE
I
-ftirr
«R*
mill
W
.M IH.1.H a-..| I —1,.| .T.rl.
In I I.r I ..mi II-..I-. All ..r.l-t. it mmlv
an. d.-di iu^u.!a*if
A. MUA,
A TTMRNKV ANH »L NKKI.NR AT LAW,
/V
^TTUTT.MU AM' 1 .NMXIIL AT LAW,
kiiT.tm I'l HI lr
IM..-
At vi.. k 1 i.ia«»»«Ka».
I.H-ll.lf
A. WILMI» Ul lfRtr,
4TTUHN^ Al UHM»|.\ia
ialwd
AXIM «I\VK\ AM Ml
r»rtl UI4I A .*». I .lift, la*
ai.rn.K and i»..- ,. .1 |«. i.ls
A— I MMUIi-HluM It UK MkKtM (o. lb.
Hlai.-.,.( Man..- ri wi.m.I N.i* llai.itH.1, i« ttaaa.
X-".' t-k. X~ 4rr«».
VWIMITIA. ••til.., 'IVUMAM. K.I.tn.-K.Wmmuini
|::II,.,.., „,.J
Mi~..i.r.
IWJ' Wnl. tl.. .'Ulil\ .ll,.L.ral III. 4
»I4%3 i
H«. .-
•Wt an.I I f,t«4||
4 a. 1 4a* i- 1 »a»aii(
LKIKK UMHtKI',
—141-
Utv
•rri" ll -.t., tt'..-.,, Uat., M*!t,a- Kr.M.t
II. I.m atu|.l^ rtwai far -tt..ia«i. .kail tia\
»«. w ^».fl tT,,
ATTORMas
Lm
I
..|^m«i.,n. m.-t K.i,.i,-r«l
l*Rl «H-d Ikal pay „tm. in ul, 11... M«k
Ml 1'1-t for Whrai r, 11 alwai.
.... Uaiid
A ol \-i 1 ,.|:n AT AW
AMI
N. I '.«1K- ft III tr
S" 2, It.
Main.lt.. -4f Mlf
UUIHIiR I*. WIIIT« «»HM.
ATTultXta
AMI ULSM.I.iitt
.MMIH.
III UI..IVS -. I'HKI I YUAN
i. r. rotTRN,
Ci.ml...'i.u.
(HRf* «4tk WHI
«ON»R I»f
Rain «NL HCMMI
str*c(« «patf
ML I HAS AN
,.|) «lt*.?4,
At
MHM.
Arr«Al|TMI
\S V I I.AH ••KML T—HOFF
U w i i
I*ti)*irii«ia4..
R»aia*|«lt
lf I'raillrr af Urthlai.
K
IN MM'I« i.t.
I I a i -m i s a
A|».tll I ... -I .. .I-.J. lllll.. -l M-..4.IK,.
Con..-I Hi ..t» ». .i »in.Ttiiii .1.. .vii.taui
MRT. «•. It. MUUmR. A. M„
SI
f'HK'IUI.MI,
Jaa». Ik«tiy *.:• innm.aii, II.
L.# t*ir.ii*i. A.III .. .|, It
ANL» I'lliMi
O
.Hi,
CBRMTRAU 1*111,1.. ON.,
in a •. Na.i., av
A .- I'mi.'M Mrdi'-i^r*. at.d Ajf.i.ia t»i allot
ttr i •(#... I*i.|.4i4ti
(r
MHTM.attXMm
I'.rrj .la,
A A A. I- 1 I-AOH.
a
KO'LLI.
IM U I).wf
nrOKLM,
fjkEALER IN HKV initio (IKIHEMIES
*lu* A«V*TI F*»« UTCL 4'NUTRK
l-U.« lUr-i. tu*it.f.rt. I*»»
4k
M'OMIAKI,
H«I\ITI.III'ATIIIT'•I'in
MI 1 V\.-
IkfMtt^k.
Rha-
IMMT*.
WMHIRM A
DIIti
.N 1 \t. .- lit.
drr illaalt
I-'N
JAMKft MOMMOM.
,N:IQTLTOE..N
afcl.r l.(aio ... I *. ...JI. 1.. I ill .1,. III.1 ll,r W 'HI.'Ina 1 I, fin t,.l* and I It
»k attai: .l-.i.tt .1. a 4 .1 »U.I ".rk-i. .1.11.. oiat. I"'1-".
1 ai.d that II,.- luatrnnl. I tl.r .1, t:i 1^.
0
I hr t^*.* I i.taclfm
111
ait w.ifit 1I
I a«~ liwi.mibju.d rwli U.an.l Ha.l. ..f I bM t- 1. r..*a«rd I'l t»-a|.i.-b. alt.r. i.« Ho
Lt
*""1 "4 "l"'• '.*• 1. au»
1'
ate .1, Ml ... I'l. r.l »ti*.-i on. duwi kaat of .--I I... l--t 11.^. 1, |.m .t i-,., ». I tr nti.i. I..- a.ka f..i
a }a»r't I tbr !•«'.r... ... I,., frtri.a* and tb
uyl.,. III. a. ^n.t. i.Itor k."« .| l». l,
U.tr) 4..d at rat.**!,., nt. in lu. ..m »s..l .I..tal..r.
..I. .UCII ll.j' I,. ,. ,..^ar.at-. lu at.) a,».k u tl..
ttMtlai ....• III. n,.»|.- ,.f
Wnf
iI
LR*"""'
lati.'i,aK- t^*t- a..! ii|-.n t,.i,i .|:it' k It,.- ..t f.,nr
yrar'. r.,t..tanl rm ii*. In lit* peutoaei.-a, aud arwuM
ttklonu tloi.i
II
at to liirt
/^JENERAL I.A.MT AJ| NI KLNRENC'fc,
aud
IW* nrtr V
RPHE
at
TH. KLI. I'R.».f
Ma«-
lb# rill tba rart..4.
FLM-. .,U.||»..
of
L.ranoa
IM.
aa.r%4aiailaawRat
PJTWLNF,
Apraaa itfRr..
VLWE
Weeeea aad Third
MMFCN|wri iniihNRin!
iriu:
UUKATEST ATTENTION *II.L BE
JA 1'^ TU REPFTIRLUG L^URULLITRW
IHT iu«#i •TIIWIAUVIRL NRATMT FTTFW
^.1 JI.J ^IRKK'VT KUN.UA/R R«|H^UT^A
TIL K DAI IA GAZKTTK.
MUKIITN
rm rtiK utucrra.
i.mi 111 111111 aai
Mm X-*k I' f.. lltlSMMMML
W..»am Mkaitark. Xaa.au
('in.ibi.MI l*.i in %i Wf*t 1'iHiltlilttMl.
Ml l^uui. -la. llttildnN W ««MIMn
and Hatu ^IKI.
CHLRAR' «. 8|AW«. LAOULYK H,MF
-u
all.I li4lla|!irr, ll.srN.fii 41
Tfcr
DAII) IHRRAIMRI
Uatatlr,
wARrrnc joanrrtrie.
Mr I'll .li* II MAY .1 I.,.a*.. h.M»« breott*
•aa.. lat.- Ih n. in iLr U ,r, iiv .1. I. oflli-f, hr v i.i
l.rr»*rir I II mtit. i.
..f il,.n
w. A- «r llat i. ..f ||.V I .-al -!«•». I'lmi.r.ii,
III* I ui.4i. .. mi 1^.11111.-. i.«r tli. .'tr.'ylt-Ht .if .mi
h»\. greatly ritUrtf«d fc, Ur«vaddiU.N.
of latrat »r i»|w can i»w |iruiniw »ut
|.ati..«« tu rkvcai. .tilt. «.«|| ..f all *ar*ilM «.th
tiraibca. «krt| lira* and i..|ati-| Hi »ti* a.. .
atn.v.'. il will hi- tn.ii lh«t tr I.a\nrdrra.1 IU..I.'
.. ,. I II. tl.. 1 .-
I.
I IT •"•al WAN MLLING RR»I*r4ay MI THE
MIWIA (WUH WATML
al
E iK n t«rfii-in t- Ui lin- riv11 tirw'a it will
I"* |fiTit.i| (lint lht« alcaiiii'i A ti Mh»
wa« «»nk at ih«* ra|itli yi-«tiTiiay umrniiiii
IF"T»m* tirm «i llarriutitoti & Wilki.' i,(
lh«* AVr nAm l»a» IwNm .liufthrn) Mr Har
litUZIon »ill illrwl
Mr H. Htnilh rtfnitt! not kitMnrk
OM'.II|H'|,
al
1
want ..1 thirgaiiia i-ar|wi.i will lixr i.ir a
t.li..rt llwr a ram owurtiiuil) al Saolli a Va
rirty Mt«i»«i.
..|M*|I.IIM .it ili^jr ilrity «!.«.
lil-H-k
A N nski.hr
aii. li a-. |«-tliiint'iif. i.iiuln l.rtiahi^, ki'
Tb^v ha** km A MM ammmwm** mmlk ani
|V Vi'Mpnlav «». a t.rk'fii ::i»l .toliKliirul
.lay,
TIM liwt. HM.'
m,
CSHrin-.-t.:i. »|dil»»ll
W4,KHMAIML
thai
'"al
r.^M|4LITY
"WW*
iiffi.. O,, MM.,. .ti.,t „|.,«..,if I,. ftauJ
IMnrbkHf
AtWIM URHIN,
al
TLU
itniri:,
.... .1*. I..i .. .mr IVrt.
4t.dTl.ir-l .tr, ... h-Ai 'Ian
A. M. MAK.KM. M. U.,
PHVSHIAN..\NI'
SI
It..!-.)
I,,
1S I.KMCE-
IWtttH I! 1. It ... N.«-th .tdr »f
flftll .lr.-rl !«»,. lit .,I.| I' ,11 t.'4lf
IMM1.J.III.MIIIkKk.
Pin
IAN ROKtiN it A«ro| .'IIKl'i:
•lit.. -fcwa att»l,i.|lfH|. Itl- IVi,i..y|iti 14
MOB*.
loninr
n 4«a*
1MMTH. LIKK
A AHHTT.
PIIVHII'I VN A ?L ILIIL..
TENiii.it
.,. k, •!-of l"t .a
I.ant
WlloLEHALE
IMI. .!..•»
i\ itKFH'G—
A III. Ul :, .11 .1 ||...l. Il.,| .1 IIM,, JMatt
IMMT. J. HlRMItt.L.
tit- t-i ii\ 1.1..-
l'|t t. 'it- 1.111.' 1 I 1,, 1 1. d,-|jartinriita
•^-K..,.|aarr M
Tw»1t *i fM.4
.1 .11-1411 and I*.
ItMalltraa aa Will
I... rrt t'ivr.1 Tlti»
MARTLKTT,
-i.n'ii
I: ON
RV«.|V ..J^LII 1...ill. |.|. HI
aaitw-
MATTERS.
ur li-i «l nmal acJli.^ jii.yUM Ikl
rt»m ami f.% .'iMafr. .in ih atrwta
TIC RRi
it
UIKKXHl rtlRRAMU.
il'.-fiBin. ..t N V .-11» 1,
I«» AAKK.
I.. ttx
•mint.
TIUIC BN|N-
N I I. li -i IIKn
1011A
built .Mi
UTL.
ai.LC of
a«AI,I. Tiaa
aliaiwlanca
tbink it liri'.Hira
P.«*la A AC
(i(| -INK.I ft int.- Tliuw*
III
tltr
It.i l\ ttiili
I.-ani. anl
trliHV-- tlw i.l.«ulk I...«t.|ml Witli l.yilie.
tit.. *ll.'|.krH'|wr. i(Hls4ii«lih l.it.\ All tli.HH-
Hi... i.-iiM url ..lit «.| iluuii trrMt tul att.1 en
Jtiinl lio- tf»ili.'r ami lit.' a. 1
I.MIIMI
I
IK* H«*ry IV
it a.'LLN^T Ihr
BML
arlii'lc uT
*ial ai tbrir anl. mttim .it Hra4f atttl flflli
IS I 2 I I*M |«M IHHM.
I'l vtrii t|i.- Jaa 'V Bfayi.iiin i ..u«trlr«l uf
*ir lar. nv it Irttw. fnmi tb |M*I »R|i-a l"s
«i \WV.Ilt a iriw«.|t.|ti,.|« i.t riu.-a^o
Iw^ l*«.ii mtlitii'r.| l.v ,!•
6.111
yrat*
IIU|M IMKIIH «IJ|
Hl.tla I'c.illrritla.) al Alltm.
IT
tin
•I.I j,
tlalt.U....I.r*
A ANH
A# lMi'..Mf*M Hi M»a Tkf l.tara c»t
kt fiilJtiiim iif Tlnirxla t, aatra Laat «y«w
li.t llifti* waa a Mtni'.i atln.il that an ii^unc
ti.», li.t.l IHOII trtinl u|*Ni I I.r- Muki nfiinn,
ftifinitiK llietn lr«»»o minniiii! Willi tlwir
.(»#«• *H. Wr *«ly aprak tko
tntH-.i
IMIIIII IH
„a a anaaaa
UI'MMC* RIMIKMA,
aril.
A TToRNL\h A riHIN.-KUtH* AT LAW
.•m 11^, .. .. Hi..« a» am. Ti* Wim -Hwrt II Hilt*
LI«*.k,I'l»|T,
u ,Jrr4$TM-TARAM
LM-tar«KH
Mlt,ULB
ITF*. .•
MI.M
... .-.-A TK.A-K,
Uai'..LI.-«T
tlaifiu
\\|i i »M Mll« N MKft-
trw.i «i..l iw.i...l r.i«4ti atitl It Waaliltuni bate lotMMHla ".|tailnrtalii|
til tlw* Mlutr au.1
KOIUIHU
kMNtMla "f (Ur fat-la our-
UR
I.. niajoiiit »ln. It
A N li»KI0K-
I -lllllos I I.... il. .,-t- 1*1 4.|4 b
T».
'fu.a.
-I I'l..n..-nil. .1. »|i|
IMMT. J.
Mrl llN rilkt
OKFEItM-•'
IIIH I'R'iKI'.K.^Itr, \I. I:KVIC(8
I 'I.- I I' .r ,. .1 1. ,1
'.I d.MI
arttn
It* adi'rrli-tritii'ut a Ml lak^tt llir atorr latrlx
*i'tt|ni*.| M.'.m Sin 111 A Dtllrit, nrtrly
«tm»Milr lh» l'i»i niRrr. Tltry bavr on ban4
a
L«I A•»'«!MM-I.L ..1 |MII.II I 'TI-1
\T LAW
N*i.ti, 1'ti^w Aj.it 4 *inttt^
II titii«i»*rr, SVrin»*», fc«-» V«»rfc# !*«,»»•»u
iltA li
ami. MK
•lit 4l..»t~ with rvm ».irirly uf lin warr
Tttnw «taat«nai l* »ut»|dr tkawalram w»li atty
.•I llif*. arti.'lo. HtiHkl Mril I.t call at Ik*
alaiV.' |tl»W.
Kin tiu1* R*t i*ax» —Wr ir. ».|i«t! a Iriioi
trrdnnbr Inuu Nut K Rrllti, Hrrrrtarr u(
Slat.,
.•I.- I.-IIIL" II«
lltr
T.DR
AH
1*11
Dim
VIT:M
lt"VAI.
f.H Ibitrrnar m*
at. btwrtl Ir.Hti, iMttrafmuil aith aliicb
ar liatr allnr.1 t«r tablr l|r aaya- tkr
rntiiili*.
IM4 lt.-arl
I«I«
F«»»M
l.t»«t.*l U I .«tMf
rr-.t ..1 llr l,
tt. I. 1 «. I
aiai.a it I- »..».n a ».
f.H.t, u|i ..».'t
aat Tin- l«riiilfttiif« tluMb aa |ir.*k nun.|y
rr|..rir.| wilb lin* aiWItkaw «tf aur mnrr Rr
|iaUl aii turttibrt it. tkr Mu«ar." TMa Ugmtd
Mi**.,
Paaiuui. *i,» W.• liiaitk Mr. J.llil-
It'll, »h«w itr*» i|r|tirf ia at Mr. Ella tmali
«t.trr |tM llti* N.ttrwkar ttaailirt
N
..t
«at'
LIE |l..1.11IM*I|I |Mrt-
.»!.. .ib lit* li»" I'W Vinnultri llarjirr,
ktii. k.'il«H k«*r Otalry. fi.abait. I#nlti' At
Unlit MMtUtly A- Ac Mr U ia ibim
tnrt|iy ami
II.«III«II\
«alit* llif .'iiiiuutilty at.it hn|ir Itr will
tn- nrll |iatrmi/r.| Tli*Mir, w..n|.| |i well
t.« ilr«^ ti. ami .•y.tiitinr lii. tt" k tl luatta-
•!..•- lie In., niiii) iMatkt t*«Hitaiiiiiii{ fa.li
1..11 |.lai" |taltrrt.. A'- wltirli Kill |.tra*r
T.
A W
IMU
A.lvrrti.ciiirnt N|
IN THE I RAC-
atMUoR lu ilw
tbc
I
a i
..I,
t-ral
Tin"
t'LNL
4U|taii
"III|MTN\
t. r-t.*», Mrady al
Ndarai KlaavMlb aud
H-L1
I'.tal MLN
ITL
br
(IMUML
Ml Itt
.|UT
iiit|.at.y
1
al
rrnlral
1. 1. Ka- .. I- ttor.l d...t u Alhl
katr
A MI HMM' M. ITKN'TlJiT-
.iri|t*i
*aa.*
latt-d
AI.n
II.WI I, A U'rtT .r. if l'lula.Mrt'1!, who
la. I.
I L-«4 RI|.«AM*
tB. .l .l
11,
LI I .n.Iltri.lo.ir)UTTRAOARA
.. ...I.I
ti,
Ni-hfMaa T. i t), III 4lT||||g
OF
lrftl.it
IU 1 LIT UULV AP-
VT AFRA. ^M IF L-ULT
il
TIIWI.
PLACET*I III V I1EAI' ULLY (I'MIUS
A. i» at 11..- lKinulttr -t .. 1
CItAMITON A HO«,
fli Corner Orv*-, a...i r^...«d .um
lr«Ni Malrtt.
INN SAFES, AF*.II»KTEII WARRANT
XII tirr and lixr. .1 pioof .i ia aalaa wUkin,
01, cuniiaiaa|..o and i.-r
lAI Ol WKAVKK .IU.
Hi I '.i I'lor aj.il l*vrr) tta.
in
N1* Kuraitur«
VTI«44 T®
4'.J R«I*«R -*WI..IR-L I..- IIH AT*P»U:FC.
I II AITI RS RIIAVIRIU-N
i 4T»UAL MAIIU R.IP^R IFMGVF,
•LIATY
UL*ad «T A TTUIDL
•yat«r«! Oyntrru
I^XTOY RRFL.EBR \TF.U BAI
'IIIK it).
PARKKH KRi rr -T.iWr
will aril lltr
at Itita ralra
|.ARLH THE
|«tit-. Tlt.*
IMI |.artialit\
tttmim*! Wt ar»* tflatl
buy
k I. d-n. 1. i.t f|..m a
.rtlor. 1 Ifci* a lutti of tt an., ,1-, i«ia«
ci.au aid ,|nr»i ail ».ri, vul. ....
1U..I Mtll.la. Hon I,, lltr t.at.l lit. will IM.I 11. arlMt
*1,1' i,.dvutur.w fr.oa ui*
.0 .nur. a*I, and it.- ail
.DL.I-R »-.IW APPAIFJ,IIIHT
ltrbHalfjr.
NYKR* A MOMlaOR,
DENTIHTK—
llitu.k*!..
'I..-
I., tlic ltlli.ll
t.nu bi*
A* »L ULLLL*, T-A F*|T
UNA
lu »I'FMKD
T«r IUWR. i*m$i
•on* UtMiftidi oftu i*Sl*UiII Ij *4,
IRTMIITA
AUII
W Tbara art. ot.lt III In. bra watar
of tb. iinkarlaad tlr brftai.ta* of tbia ftattb
a
a |M|irt
bair
JII.I
in liat.'II|».ri
wciMMi
c-labb'.LI.'.L it IR|^D
TTNII ..llii 1. TMI
T|.HM B«L ,.L
Bra.ly wlirr.- urtlrra will
RaT" Tbr r«atar liar bMwaawRk. Latalaab4
l^.tti.tiilr baa a4at.* u.a Int.. ..p.i.llm.
•dT
TLRJMI. T..1-. .Hd
U|.
al
WT* TH«-
BR^T
-aay
I-U- at yat.L 1-1
L-'iral
ily ami |T al .li.taiil
.LT~rr»F
rn.I.iirat riMrIL

h.r any
«L
I/rfts
i'».iii|«n
L«*»T
Hill
ImjfitU'
(.'it
FIruar.T thrir nwn mlrrral* bjr
IUAL AL»'rr««r tkry
rati itbtaiit
T» ARC
.TII.0.14
ur
IVMII
cuii.|M^itiN
T*ual
rlratrm
II
arill rnablr
UA 1.1
at rra»II«bU'
TATR.,
wkila wa
LTU|«a
all UM III-alrt may n.akr INTIITII*..
T»*I»TI CAITAI
as lo bavr iM-t'it rt{aaal at Mai thai a aab*
l*«tTIui»«lay, for t|tlii«|uanrT In |.a.yint( Uint
lor turn a.lauii/itu xtirrta Tltr Hrt iinit lta|
WW', a ,d r«'lli-i.if r.,nt.MI«..l ..«, |f,.mil, ,.rt»!.
MK^,..t II .|«. Wot ol Main, adtointt^i |ii toun
tall. i.-ai,|.-i.oa. Al.) nuiabar of rrfWeur*. «,y»M ll.t f'bun'li UoirrTrr Bltltliml for ilijutirtli.it
i
4
a,.aaiaoa
MATIN
IKH'T. IkNUERH UM
|»il. 4.... it rat
Ill tin* iltlHcullv alnH»i.I b« fltlwl Tiir
|.NI|rrt
aud
NM
»ALF» »rrr
tall
HIIMI-
MBS4F
FOIKV.
ll,rt*f..ri'
for laina took |lac« Honir M«.k-
tci'iliitinii
F41.1 Ri.al EatAtb at lliu.MuBI
'III.' ,*iif. Ittni' rait a-ktiuwiclj tlial ll»«
Mbuloii. |.nt.'4 wlo. li rr.ii .alula) tn that U»wn
latrly conimanilrtl batr |(rratlv lallrti It
taj-a pra(Mirty
MUM
1
ITU r*r!3u^A«u«iw-i lu I. Z. iA^icaaua^«. l'r«gt»«a ul UM: siif. Itic frctea a t«4
DAVENPORT DAILY fM/KTTE.
OFFICE—POST OFFICE BUILDINOS, BRADY STREET.
DAVENPORT. IOWA. SATURDAY MORN I NO. FWTOHRFL FIT. I S.",7.
..Url. JI. mat. Ikit i whm 'All bo Mill ol lll« ul'I WktlfMlt Market.
but frw vmmu wwn«rn rilio* (His limf. It I ..j. A»Hic». 11 MHKR
I"H* I l«4i .14 1^ I|hi)|
.vrtAlnW 'anni( I
hi mI.I ol pri|^rtr in l»u I *«r«. i^u p.u.k w
IMI.JIII* «In.'li A.IJ 11 fabdl-.n
LI.MII. I.IHK KILI —W.' LOAM FTIUI TH«» I
.4i/rr/u»r
tliat .Mr AlkmvHi
n
tin-
W aa I In* lit .1 :ii. ijj u' ..iiiii',*.'.'('iii'\ tl.f.ii.t% ui.
III tbr Hi ,., .,f|.rtl» ,.IIM,n! .,Hl„|„ iw«rt?M*. '«t Willi #•.' »**», mill
a»il II. .1. u ..II,.I, ihaUt^.l .•! M,j lullui tflMs
A4trU»t. «||.rM-air lUr-i ad«a.mac»a. w««»c«t
ttWH. 1MU|I l.- lr
ami lrariii|2 in llti* rmmtiii
nil) llnmaaiHl*
I.I
ilollata
F«.I .DIE
k'a«I ilia rvr» ol
IMMIR WWF*
I..*
IUIIHIw^h^
AT LAW.
1'tw X..III. «..t .... r.t Ua.baiMlilrfWi.it
I 'lain*
Ciatik aia.BR bar. laid
1*1 I .otia
Tbraa biaMa rMH.II|R
].la.r
Ivitiid
old
(NMaad
»wa
WIAIIII4II WHT^LI
.L.F
rrrrcill,. tank
iiioatk at Ibr-
frma will 1*4 rrtlu. ta
L|ITI..4AAIT.|
...ar 11,
nlitd. ka* agala rank
aantr
|.la«-
Iff
U'im
Mb* bad la-TI.I krr|I.l»T.I.
WT Tiaxalrta tuturd ap tkt nvar will Rnd Ika
•Cat.' I'taatl al
IK"
*ill takr |aaaa«r ..II III. ld.idf.Hr U "i.lr»i lakiny
III.- .ar.than'|.«
L*UIA .»T .V.T,I„^
al'
1
1.1
Knidiar-
hut kri' Ml litllrU f. tlaih .witii iti|| by .«*
I*.*' lltr l»l.-.t l.'tt.
IMUbi.r«k nit Tara.1*) bttaiaraa waa limit) al tka
•bail lit kali, aaataatfa al Ika raaatar |aA la
war. at lit. landtiMl rrc«.r.i4| aud diarbaraiH(
fit l4bt,
'Mil
akipaarnla .llat. Iltaf Iallnt4 a. I^Mtla
ril
t.. ^lalitv lb.' Iil.-i4tv
X*
VI1!".." A ^Vl| ., it. a
aa Tba airataar A (1
Ua*.... ...aunt o.'rr-la, at.H1.1u4 ..n lin k Crrvh
t.» I |^r (Kapid* a f»w a.ilra almia tt.l* oil
,1.1.-1.lay
tn.^iitaa ab.111 lu Vabtrk Tba W.w ll^A
ia 4 Irri wai.-i an.l aim. In U faai «tb» 1. daiaatf.il
ft) Itadl)' and II la Inaradalia a.II pr.n.- a tola!
Wbr «a. -an'itr d-,wt WV d:-l t.. |,.-.r »..) u..i,4 ..t
I..I I.r .lit
A I S
*T"' k 1 y
FALL AND WINTER (mm
ARRIVRRI
aan
KUW
ia
IV Time tbr Mmrgmimt.
it
UL TO UUL
AR
HIT FiaiEk!
aa
faurniT —R* adrartfaa-
iitrai llit* |trt|tri1y t.f ar trial of our ilturclm
FOR VaRnrl
1RRAIIT
trr
RKUiW
o*
..._. ., ....
UN |H«« •C.LTTMI.
Ihua
1
arrvit
.^J
tltr
Vlli..at
Into intrt Tba City Attornry, Mr.
IKTIA,
ttltrr
TBIT
a||.li'aUtN.. aanl a wriUnt
•LITP
HIMRV«#
Im |xnt|«.iir
Mtr
AALE^ LIT.
BUU
|MMt|H4ir«| AND
I.OJHJ IIITLT'liiiitrl)
tbr Mtklia
W.U,
HI .-...v....DRATORLO A*T* *aii4fa«tCaa.
J.-S-lkatf
HtRLkk
«MM»tmIt'll.
bill
LALRI
FIU
ul utlirr
[IRO|T
AMO
a
IIA^ARH r.ittitfil
L^-nftrrtv
lair* lot
Thi* 1 e..dull..ti, If we r#*'illTt ryjlitly, waa
altri a aMa iweoBaidARa^MA lltlRaa MMaiaaa
Utry aara.
AHTI'IIE
rxc«|iltim
frM»L
''HUI.'b
limcat|*tiii/II.J( to a
.niain r*irm, .« a trrUii. i.inulicr ol ittrl
still fltrtiirr tlrrrt-iar in
tulue Juala* wr rxpactail —OmLiiqui t.lfj
This It about th« ailratiUirr wr thought
yaouiil |H' Inken ..I the Urmucrat ulalriuriit
an.l lot that rraauu wv nm^lit tu corracl il.
w rrjiMi our rwtnark Iliat prn|iartjr haa nrrar
brr.ii hrld at labuJinM |rieaa Mart nor at
*i*w
0 K
RNWT.
pricM. Iml la wn» «*Uil»R iknra loHalN I
•utialil* grad* l' |r«|«rty in Llavpn^tnrt.
litiif iioiMt ia |«t i»t" Ih* kiln ami laken .»ui Uin
It.
11
LIT
williiii that
lliur 1% U'lti^ lakrii out U|u«, rrd ly for
ttarifl The
tba
a kiln ol lliia
kind will ba
LLM* I-TI'i-K
IITR KTITI
Farn
aa
•am '—We rail attruti.Ni l« ilia oAicial rmu
niniii.atiui, on tin. Inai.l.- iin.l.'i tit.* nln..•-
laf.i.li m» Tki .-'tiiiiiuiiKaiioii I'll. |daiiiU
nli.II
N .IOIIMIKI.SI UI UT.U»A |ILM.'^AUITTILIOIIT, .1
h.il.ln. lli«* tH*kt tl^t« I'atr 111 lliru ti. iinu
MF
In
MR. ..
M««
of tkr ini|N.rlanor iiltlitaiirral attiittil
riliibilioti
I.I
lli.»
|.|aF
at which tt la
T|,r
ciiir-TI*
wtinii-ly
make
ia aa central a ftlat-r
artlin.4 *1' ol a.'
..| |lavi*N|atrt L«
..N«I.l.'I NBI'lltrr
01
|ir.T|iri L»I.|
Kaili.A.L. titri,
LOI
audi an
am tdlin
brim:
B«r
a
wrrk
tk* Mtatr Fall i«
a lo.
11
thai
11** Hw»r». Tart»r A Haltnnl «M )r«t#r
•IM
in
IN. ..tl,.
tiat.Wv «»l l.itlfl arli.'le*
BRKL |I 14
itf |UM^T|I taitl
DIMI III.aiii.'ta
|TL,.«- I UL ,#• ,/
i.R.O.1 N
1 1 it W.'..Mil,l
TRITE
lilibt .It irmmm* wky
lltr nilrrrat* Itl llti* iowii.t"'iilt tli.1T lltr
HUli- a i
MHHIIII
irtii.t
il
HH I. Ua» almalil tw» a|^Mf. ial«^l. Wa* tatll
I""* man* tmt* «l
Uhiii
l«(nrit ainirr
liati. hrawt.tlll Kr.Mto.la tolR »a which cau If ma" K.abt lm'«
Iraa.t| ui a rraa.ital.lr ralr. A a.it^ciiplion 1.1MK .o..i .nn|,
will Itatr t» lar takrn up lt |.ir|4ti. lltrar **"*W"'
IrtH-r iltrtn rtrct atamla aulla Ac
Thi* will rr|iablua 111 Ihr Hialr Fair
URMWHW I
•'1A
R.!||'"TS* W«Ti
'V
R'I*R^
Rni um .-.
I'llKKMlu
Ium
i«li«l a \er\ •ii|Mritii
kiln uoar thai
«-OM*..I,,t"j(« IUt«H l'-i «.l Tr^t l.i .,»Y
l"FVKIC
jutl lin
IIIII**
UI.
MIIIIII.' UTAIL. MI A IMIIIMII
RUI
hit
lilll^ li' ii^ JJIIU. Tlir .Wrrilufi «l) i. Tim i'. llui. Varua.. a l^ili
II S 11V
TUIN* I S.""'"' *ALI
front Ihirlv ri|ltl Ii«rl\ Rv.» barrrla U«*l Mr tl..-rig. |.r .l 7\ali% Wl«.'k.l ANKail'f
rr«il f.^ u~ In fttrt .hr kiln N ... jjj^ i'.JJ'M, !v,i 7,7 *^2
r..u»l»iil .^MH^Ii.m that wl.oi. U frr»ii I1**?*
alone i. IH'HH |lil ilialtlir l..|. ..| llif killilltC rtiri|.t Han» aMMt
a.
III. ki. Iltlll. .It .I..I t«
lit.
IM*1
rvltitij tli«" lire, .if the kiln kf|d luimiii^ all
tin- liUMV Tli*
IM.R
.1
Jrr.FIIT llin.k. Mimara.
kiuw".
.V MCJIMR I
rah*
I II MIOA* Wr
.!.
liouor I111I1U imt lliottMiiul
ty
1,
AI
hi-
TMTIRRT
Impa lin y will,
India
Prr«li
.. WLL^
Mat.1.la |h lb ... UC..|.,-taa
'ul' Ua.ld.-t Mala
KUitri MAIL*
r.i Uau 10.11..
I I"
I".wai
MS
Ibttiti(
L.rlil »TT
U.ialna. U.AU 4«A4 U
NM
ib.*V aiit,..t
xIt
1
bitt11
I .int IN |,«4
W-RK- ROWILIUN .tar
llltAI.N I-. IUI |.rt Ara
W
beat
«L
IK»
wlitil.* Htalo arr IUIIMWI
I.I
•»I0 |»-r lial tr. 1 |4 ui Oil..-.-r
an.L
a mahi
It
If
TIRYL
I« .tncnlm! .|H. QIF.A|,.W NN«
I..IW cat. wr Krl It fartf Kratl llir i.iiuuiu Vt AVltt it" """'n'.i
lu.ati.Mi airl »a will
IIIT.lrratan.1 II
l*l» "lift* .Ml nut I tail. Il la a |l««a"!'Hu'u»l.l»r'
llir
1 ti millrr ..| .b!l4i« ami cfiita Muacalito- "'l'* I*' I Tn
I •!.!.,
ta a.1 «rll c.tfit.ii. rtl til 11... value to brrarlf ol I«..n.-..i lalf
tlH two Hlale Fa.ra win. I. Iia«a brrn KrW ufui*. M.tliark
tbrir tli.it bri ctllirii* i.4,V allea.lv aub
1 1 I I I -K A i N i i
ulml lilirrally t» arcwrr it a thiol 11
tltr. Wr 1-44 |*.i tt. a »..to,* iliaat.
I
ttr (Itall br abb* l«. bill |..i tltr Htal.. Fair mi
hitch trini«a to .i»rt»*t.itir ativ roalrv Wr
mrirly mak* llirar atimtratloua I... lita i tMialil
riatlo.I
..F ITI/riia
I iff lirammidMl 1.1
al lianl labttt tn tit*
WhlM
Hut own
OPINION
ia that
II i* a great ol.|rct to hatn tltr urll HlatrFan
krra. H..n .ball yt it
IMTMSI
I In .tl-. |Uci,.-r ..fttic ttTiMrt.4 .if
trrirrd.
tt»aa«»i .1 MrRaa K.vl, M,...l.«aa
Hl.atari Fl,»4, W *1-' .lata..a
Miaatar. baaia M.«ai.» |I.«I. (aMMt
Or|HraA.
NlMltin Ki...t «t.t. I lair- a
Mt^ain. i Itl. rim K It I
Mlra.ll-r
Km..,
Uatm Mt
1*4,.,
amrr ,t U Kaa h.a I.
Un* Liguu a itruilaiuaiiuii tea |Maiil
•lUlta a aruaali'Hi airi r\t ilt-mral.
An r»l:n Iia* lo-.-n |.ul.!if|,rfi ^1,11,^. ||,,
o||ra|ni|i|oli
Ma »t« The lal
l.v lltr Ot trriM.i
Ibta
R8T Tb. Mt lM.I* paprraatlll kery i|a4ia« tfm
t» Can.. It ta lu kt k«H Ika tint will auuti rla*
•a lb:i brlaw l.ot«ia at aa 1.. atakaaaaM akaa^a la
)iiola.l..i«
A rtirraafniinli'i.i ai II ,.m 1 -ay
l.il A l.atikrra Itatr laibwl. I.filubl.,
|l iMttaat
Mra... RtiMMlii..
I.aar
I
Kaukuk,and |an krta to Ml loui*
WT I I... I4111. T,)..I «A.
iratr
4tarir.L Tburada) arrtiiatf
HI
f.,r til
I'.iil "I
lo- n...
FROH
L- I
tb. aaa..-
aitti-..I4LI abr waa ad.ritlard to ictir
ptacr,
VU
aar Tla Uktw
Wadbrada)
IMKIIm
at tacluaali Al
HAWALAI.ATTHMRFML.
NRIFOR*.
MM. O A.
MMUIHFT
W
M«r is rmixi ud kmurkm
NARRLR MAMTL.BR,
ARYINI1 IN I'Rlt'K KR»M |i', TO THE
pattrrt,* n.».t» 11,„ l«*i a.a..nm«t i
Tar1"! I.rai.*. it. ti,. i*V .-r..t.r,. y ..,.
|I.,,,|
WM U Oil IIUIK,
Mftlfl M.rMil aid ft,
ImpIIIWR«*MEEL.
A Chsste Ibr a Banlieii In.
&mw UuU: «nU I NiiWiM, «iur» tin Mr
R| RM) iHtlldlftg* «UI W mU
PI
...Ml ai.othct .I..}. |M.i|
.iintcl al' ui.ttMia*
Il ittlalril llir Eli^llali ('..iiflll ..it hrarilitf ol
the
11111.1I 1,|
«karf Ikla morning, will, b(r
aklhiilt up f-.r
FTTILW«|U.' Tkta.
dawnward T.DHTD
li.e-M' naM'lt at'iil
bell ll.c.1
ad,ITT..rd
N.
I..
I"
..Iili^e I'oliilil to |Ut lilt, ton
•iKi.rra in tiriaoti filling in whirli, li« alruek
ina Ha^ aial ir|i |oi L"ir|..ii
llr.ina we 11- rm .'ivtil loi|iiatler .ill |h«« a4
•liria I..rilling I lo- gaiiiaon of the l.laiitl, air I
have tli.'in l'*a4v l»i k, Itt Mrxio. nl a mo
Craakrla.
Itoatva, lid.3K.
friim lltr Ea*l iiiet.l imt Itrwyy fwali
rla with ciii"iiirral.le ilainaKr
MI
lute li.el It
TL
Ibr Rrnir*
1*44*1
tiarii
MIIII..
ei^ht It'el.
Tltr Mammae )r.iet.|,,. iu«r lite aiai a
hall I
rrt an4 ai
L^.W.ll
wa* atiH ri-iim amar
trf Ihr luiila ttrr,'II..III.I.N|
»ith L,.N
TAIF.-.l
k watri,
kiMruti.i
lit.-
AII
I.*M
Habl* ti,.
I
tuli
I'II
on.- 1 11. iiaiiiliiet
Mater
IH-II-.W.
wltrrl. |i.. k
kiulr ati.l lbi..»in^ 'biwii tlir rt*rr
i»*4 «:•.»:-r
S
Jf""1'*' W liainuianla I
l*l»r MaJb
•'J»- I vX
|»I L,II ... DO |M B.,*
JAWS,.
1*1*1.'KX
A.ill
hollar ami Tylri A
L'..ilet
»t..|c
Willi 4 latij.. ilmk ol tin, sit|.j,t ,,tl
by lilt: dotal Tlirlr lum I* 1**1 or flltlkai
1 lie prril Itoll ..t.ijmn^ at. loll -lightly .lain
a«rfl
WtRMRiMa
A I-
01
Irr
Tha Wboia tot of thirty two Mat, kjr uaa baadr*4
aad ttrap
WMW
ba parbaaa4-
TKMUK UK
WAI
I lire.- Ii-rt
Catial b.'al. ran in itlirt entri tbr l«t«tn not
lejiart »r»twatil- in truth all uiaitMr 1
Iniaiitr.a 1 atiiwl on ntrat tl.t ntrr or canal ia
euti.i'ly auaparidci ami Ma.uRauU cait ualy
at^ioai thru aUirm by oieinaof buata and \r,»b
pi*l«*ril4f( ill th« »U»r
Rofas'a Polar Ort. Ti
Tli# brat) rail! alottit a bit It 1 ,»UtlU"i.' '"I
Mun,la* ami cnilinuatl lilt Tue».lav, liuf lam.-.l
iiniii«lia« damage l^tnerti tbia (il.icr alift Ma
'|.,o.l.. tta^a if pw^H .... ... w,*-,.i
R't.uiii.nia i.ia.a Hi..nr. I ..Ui.var 'I *t,u aad a.i i trtllia l.a*a pawn I antcti Mvluia)
I I -la Kurni 'it.- i I'lit U|. II, tba tnat uf jlmiai,
A Rpaalal BrlllaA Mlalalar
At
10 ILIA
FIFTH ^THEKT NEAR TIIE
I A U I O N
Oa aaiarday, Ootobar »tal, ta»l, al M'/alaa* 4
K On. ill.1.1 4wwa tka bal
laar. .1. ait at.4 .wnvr HH^ilkt
T'lia warraidad and ut.!n*iiiabt'rc4 Ortr hqr.4ra4
dollar. a.,ulil makr a a ..^»t at I ..in|.ri. il». .Un*
Wilb four roOMa. Tb.r. 1* a 40.^1 aialda and waif
altacl.vd Tttaaaarr rar. adtaalaaa*
1..
t.uildlnaa
NATNAMIC1 VAN TV\ I.
«rnm Iw An.tt.Kiaar
LLRFKT NARR MUH,
SUBSTANTIALLY Ut'lLT AMU GOT UP,
S" aapplird ua akart uatiaa
M«l Mill* furnialiftd uu ')iiplio*ini4 to tho acaarvj)
JACOR WRAVik. -JlP
J^aHNi'H POPLIN'S,
A I 11 «KII *I ITITI «.
VMMM.
A'|»III«!II*.".. TB
A «... lkr» «H
A».l.IK«I
Ik iil-.* »7»
la
«»»"4 l4ra.itIttif
|4N 4O
'.* I Mt«k--.. I
H.' Si*
1 I*' a .,« SJi
Hi. ....* am
yii.tiMU
UL
Ri". u m. 4..
Ki.. I'tlu..- I2s«l3V*t«lin« .1r*r.l
IVi aii-lr.. ,t J..
i «'t»TT«»Xli !•.. ui.d k. ta
!«I
'Mai
X"» Uilwaa.
JK-.W
H» i»u V Hk*. %a
1 ,l,w
Ifc.,,.. Iki.ii '.»,
It .. .IIHaU .NM.
CA,.F ::!£& VI::.
Rocki..:.:
L.iltl.AUK
ill ,L
a Rritl
AND at
II 4 ......
II.
H.
II
tiH
FIRM «Mlt. 4 RM* «M
nil.*
tdtia.*d raw at ',
W tula,»,I I.. V. uu. Itl do bHl. .l I Mai "4t J'1""1
•to Utl li! 14i«,.lstii|« atiatm. V*'
T1..1.I Pr I.I.I 14 Nk.ll t«i Tann.-ra I -Ja-'k.-....
Ma. kt-rrl .ia tl tai.IL.'
WOWIVIHI ..
Wbii*. l«d hi wain ».
I
I
Rp,
T. 1 N,. .1-- M» 1 FLU* V
tbala k.W
d" lain.)
Citron.
It,- ttio Hlalc Fair brr-
A.io..AI.lcrrL |ld««li|N.il
URANRIM.
ianl" rrlr*
KKATMKRK
The Fair
,«IHI krr|!
*.-al! •••»/••*•*.
.. .. N
tli.Miaalnla
TIT
atratijrn, brrc
I' «i
I I** I a.i».
MiaM. CaMta, «r.*t,.l
UI.AMM I'lotra
KTI.«. K|
I' «L --hirk
ll»
k
S
Ml
IU
Il I* M**
t'Urk .. .. ...
....,
('iiltl,!.
t'r ox 1
lMV.4
'*1,'
FC.. I V 1 LT» |'..T.I,»» ...
II..
A. L.«dtrill*...
«u
l*r.,
M.4.
lilt .'l.aota. Aut Id laid Ij„|-
IN. UM
I'm... #»v ...
|tt.k.
.mm...
¥*\. in
l-'-'.-t
t*l4n4iin
K1.1,. .t
llr.-.
Oiiu.di
*.4 .Itl,, ..
It... I...
V:» t.l
TI
I?.*
I tit
I ,'J''
d'i U ««i|l l«. I'AIN ta .1. tt. ...
I 1
iti
... Wbii- Lad ittbtlo t»
ll. ir.nit I, n.. d.-Sio 1 u
run '-1, «v
4.
BI.-.I *Ua U KWL I
APPI..
1
(Kt MV
dt..-d111 ibaia
Itai. -a.
u
I
:W I«tt
H'
IVRT
NN ILICK
K,,K
K
A|1I. dto'd Ikal* I'rr ti-t,. ,|ka
I i-arlif* j-.-r It. liujl) HA IRK A t*Pft I
A%
1
do ia)»»a, 14 iVari do i
II I'4|.I»»d4 T.« V!W« 2'.
IIMW MA I.T
.34 N.-» V-.rk l.t.i. ... s,
I tu tkrna«l,a. A, ... 4 aa 1 S4',
a tat i*a,'k. ... a. J!
",«••• «.!
*. ar«- UA,M.I. I
afcrta
oik
MD|viiit.T IR-I 111
Littrl*
L.TIT IN^ ..nr
14 i
I'a.1
Com
M.A |»T
u tat «*l|»,-
L^A*'•
I
L&TTIA
all
II. IL
It* .-v-
"IJ!II* J*
ANI' MICAI I I
^::I M„: ZT'
I I'a \%t..
I'a..
teiaM.I
....
I,
.. .4(1
,11.4
ItltU do d- .. ia* Nulttt.•.. 4|
IOl4 •-. .1" I III I'. I'IN-1 ... 1 I
MAY 4!. »...utd
I raitir I ... ... |7 aM tai HI'U \K
II KIMM L«*
I IIII.^L.Y, A» ......
I IK IN
IIU|Kdtatlt
I',
Kial
liar,
I'oadrt.d Ml S.
»N HVRI I" 5*
l»r l»t-|| Hul that I •t,«U*. 4a.| |rt|^
ia-~ llort Hlni iu'i' I*| k^tl... elf|B ,WJI, I i 1.
I'anitlil) J"* .tuiiiii m' K114I1.1. |tit.«ri
IHI*
lilt.
Ml., It
aa. S 'triaai.. Ian t|(,M|-.
d- I'ttm-.litalVS u'Jl

IIMIR
UM|«
TAIIIH
J"
ita 1.
HA .A-
W -Hi.I
•M*
TIM
f, fair. auu43l
JT
TlU
IM I'l.
M*
I'm
„*LR"
L-'L. TRAM
ti It
T'fcr !,, ^*A .4 TFC,
,r. i.
TIMH.
i
.1.. Ik
HI,
kN'4 n
K). U4|W L'T.'IK». |..a..|
lo.,|4K
L'yieH|.itit. ttm*. —.-
Hrai.d) |i..tM„ :^.t un ... ,1-1. .,.. u, t!ZT
ri^'
A E S N K W K
U«»* IWIMl ||lM-|ML|t,|1i.,|t
llrrr.1
..ul TWTI ILL,,.,..,,,
-i tl.-IR
^..A.to...l..« "M. MA
...rmarUra III tea.lil.raa to |.rrart*r Ibr M,r
in llie 1
epi .-a.*
1 iiat
M-'nttda*
It" I..S 1. t. *«l
Watiwa
RAN* A R»
ai«l
A A
arr I.(T.trlrtl Iftibtl
I
•/RACC.I
-T
K
t-^i Mrail.l il oitidc ..Iiwr* a. ». ..4tf, tt. 1
1.
H- RAN** IWM. .„•.
(111 H^KI, IT ...
i
.a
Idariim Utr rilv iiittln maitial Uw aM t.' |«H 111, nt U |.r.-
taai IM,„
",M
Allatill.
«... \ll.inl|c I Xla-tllit. ,.l
II..II al .d«r ai..l It"|-.rl loi WMI... liobl
,l*1'
.... WnhMMalat nrit the tla, ..» Knmral air. «-»W to"A
H»«"
tlrrifiou of lit.' Maii'i but at tltr ir.|iirat ami I 1 11tl.1l an.l tin Fit. t.tlli.,».| ...11,1 in nil
||.,l«l.ilily. hat. Ia.li |d^'».'tit,-.l atnl fr«dti
lb. yt-rv .mtwl .4 tbc tit unban.c, .111 lin
I-HI4 Ma4a by
4|.L|,4LL,|. HL/t'LHI
oi.ai.leral.le fralnu.' waa atowaail kt tbr
^.itK'laiuaUuii
1 ai aa
liiiflwlc ...i.i.n 1 will, III,. 11 ti. littaii. ttl evil 1
Italaut r.1 ll.c
INWMI- 1
r.'lttarka di tba tidier*!, tlr* 3.». aay*
Not lii |nit I.*, tin. a |."int U|*,fi it, Itf 1
a (4, w
a.*.*
Ornrtal '..|i. by ainl ie,|ii, ft.-,| linn to |.i.a.e
.lie lb. ira.lei. win, |i lo- i|i,I, Tin* I ..0.I1I
IK.
haa
(Lo ban rviiiuiu icmcnlci.
|. .»•. I ai Ml",.' '.t* 1 I I ». 1- .. ai.d I, 1
.bri. tl.r »i.rf* i al, p.. I I"*. "..I.4.' t.iilr.
R»a4) .to,t ".ii ... tl,. r. a* HII
fr.*t
al» •tr lo* watri uiaik. In lint ulla^r li..
.xtl.tl bo.ltjf wa. tlt—lioyi'il TI.e bulk lt«-at(
.11.1 Hum,' atr ij.tiir ft ..in T.ila:r ijiiat uiiil
ala.. It.'Ill Kll,il.Uiil -.at lei tee ta, I'd 4»r.'|
II -u
Ml \Vft4»|iiM«ri t'ltl^i1 |.i«|d-rt'H.(, all i*|,| t«
w I i 1
w# Mil VJI 4 U A«Rltl i:N^
1
lltr ahitiat tho| al.'
R.tiieif Ii I'n Ati Ha We Fork* kiaa 7&.M0"
I iiabrla of toal. A |Mlt ul tbr ai^ur1ucl airi
amf KrUmeHlt
HAA'BfeiTAItM-lli:!'
MMI I'M F.
tratrrday
Atitjtr f»rt. 29
I'll,
k laal
lll^lll
(lie
utile! |.mlo
Witlili. 1*1, ai.'L a ball Irrl of
III, (.REAL
Fel.
NKW V'.AA IF'T. 2V.
MR ri.NM uf t"-ilay atalri llntjthc Brillfh
'iorrrnnir
Ot
I* about artiflilur a »|iri ial fiilltla
tnilril ftalt'* rot|.o«rin| tu arttlr
all matlria in ralalnn, lo l.anlial An.etna at
iaaitr beta
.tan TBE T». ..uiiti IE?., TUAL IU
Wat OuMl.r will ba lha Mian
W
Hmmmjr Kallara Iw Haw Vaaft.
N'KW
Yokt 1 5
M'tuay brlbar, and dull buaniaaa at l.leatu,^
Houar iowar claarmg* aiuountnl l. npaarda
«,f Illj^nu.UUO, K[»H'ie li .Uii. fCT'J
Tha Bowr.'y Bank liaa tia Mini to wiul u|. ita
a a i a i a u o a a I a i
bayiniilltti In MO«r al the Wral btliaul latlin^
being alraaily raeaivad by uw of "tir bank*
wkich aitTTA,! to adtraiMr fiawla for (attin^
llirin io marka
A
VM
A|ial.
WaaHiaaTua, Oct. 'JH.
Tha COMMIAAIOTOA I'atrnt*
U
bin
MR ROB't FURUNW
f* thr iulruditeMoo A
BEADTIPCLCOLORM
'rn
^hf Oook ^vadt.
1
4 UI.I N
!"TIIK IIU A lintlK IIINIM^'
RM M. 1
I «T
tliwrx north
F|P KHTAIS 1.11« 11 »:|T I S IT.4*1 11 «RT
Kt.l AlttMw. |ti«ml»|ai
Hr».l »,i»»i,,...... i.i. .I lu I
»«r..|. It. ,,„, Il„,l,|,„k ,'..V
,'itl t.l,l|. 1*1. ». I .-".-tn 11,...
-k lit tig I...1
Mo.k Mat lit.., I'«l«n i'hiai..',
i^ i'l*' Ti.-.. T.tti|H.ra.
W.*ai.i.« l«ult. ,1. ,1, r|c l^
Mt. atllAH MMKI'ltA NAI-I
I'd I.' m.' tl-
I
..
Al«» It... |..M| llau^l.L.-I I l^f-Rum
I ».d I'm-. .1.4B
1.° nt-.. |«|f4
Ai M'i -ta tlia.l, tin.in. ,t n,.-
JL'FV
AM
tu
A! ., -I
w I»f
,,,|
1 ...
Afr il .a, airirt.
D"
Ijmttati
-T-
I|.»TI
it-..
«*'l. ft ••.. 1-411. .|.|.
|»r-.k,- tu 4.1..,..
Ott 1.0 41 a I- i ,d.-n. It
«artttin.m,TWilt.
l.l .1.1.... U.-tt, 44.
.HI
I
d- A«. 1.. 1.
It4l!tli.-: l.
1.
HITU
L..nlli,l
RI...IT...-
I a n.-tl ,t|.,,,||
I II dr Ht tt.'* I
lit'** a. A,- A 1.
H'H I WL.ttam.
«T llat tllaall. TttrftaHi. *1alldtl IvII'aMCaaMt* a.'*
Tl»' |.t||..«llll t. 1
I.till lt.- NKW MAOA/INt.
*T
.0 :m R. td, .ti.. 1 t.. ai tbr I'... otltar
j^e\I. i I .- i s s n i
1
i.i,.. tit.| ,11 brad, .II.. I Ibtd.«wa \..|tl, ,.| IW I',
BAN I. I "a »L.L II I AIIAML*
!•».'NTTTOMK- L«.44T LL.C N.-W V.DK 1
„,I A«..MM I^.«*|,. 'r* A*'
*,M' 'tHatw. aroH-t* .. ttm iram td A ...V V""
fti,.,. ., ,i, ... lit. atvlil in (l.r utn.l .4 i.»,|.t, ••-Ja.' mm |-a,».| (Mrtatt.a.
d..
W
rrn»:
..•in., ill. .».!•// afa-wka 4T
r,,*
4T«..
Tbr A turn. at. I.r
1- P,,,,. *.„l, I,,.. UIMI.-.I ,. .,
a lull cat*,. Ul
wa. by
I.- IWI CIW,
,U 1
lamia.1 «iy 11111,.11 I tndh nwn Havana S. tin-
eial iiiie ait..M-4
IMII
A-PitriMrr«IUa %aRrr.
T»-•
1M.II.-I..S1I-1..,,i,
SUBS'
tm Ii. tn«l ibttt 11 II.HII 7»ir l«i".«",V.'. "i '"laier'aiiTRaJi^'
Ihf all.4tktiml nun. »ml 111 jtli..inil ,li-tiu I and !••,.. I, |.4t« i.,.'!.i4..l 11' u- I I
.. 1... .... ... ....*, ... 1 ... 1 tiuiityi'i 41 ui*ra.-
A lifclHll I
l| ».-r tkt i 'I-.
Ittw-rVIl*o»I|Itu
alwatu
M« »I. «I
.inly
Hat.
l'ili..« t'A»r
.HU
i.«,|tl«K It
FIIIHI
ftM|M'iiwr I mA
ftn'l «ill «|»N. Tli I r- i
'HT FCFTII-LT MK I
AL**
ruary Irrabat. Walrr rrmaiiMHl rtati.,nar\
at due »n Ic.tir. talirn tl i^aii to inr4r and
liiribK the laat l_' l,.,nt. 11 Im, tailea eicl iti-n
in. br«—tba buatitaaa |wift.oii ol Utr ril) 11
ti.l tttlbtiielKlsl Milur llo
1
I I
A !.«» W II A II.
•FTR.«*..I.IC,B! I."..''4t- .I .. .I
duMl
I *al .l |!. ADL. W I I. .\» U. ...I I'
•TUFT-.A...! LA-T .. FTFTL.. .. I
Aaoi.ar .*31
AKL
W..-..4
I'lVkl:* I
tl'.U.yr a tt
TUL MTATFT T"\\ ,T
«.t ait
I.t-.. II
ia
I'ttm.I
Caart Mid t„.
IIEIll.R\ NollFlbl' THAI
|. -la..44-
II I
1 lltar. i. ii'.at p.„d .,4 In tb lit.
.1
t. .I.-
ar.
I: ,|^N, ..I.
aT,,-r»ii, tl.. '»lir, ..t
a. .o.,a'. d-ta ih.-n,
lt.t attrr^-l ... Itttlilah I'l lit', it .libra 1, I 1,11 I
•Ul.4 iuaia.rla:. to a u.
.| o. .| at. .41 lie .r.'**t|.4t
.1 r.-aaiat I .t 4 I,., |. ,y ,t|. .-, tl,. |,,,,«i
*~4 al-or •laa'ritiad and vf.ii aur. t.. [.»• l«
.4tn1, 1 bal auc.iiitu.ai. aun aaul .n,itat H.a
Mud ,'t.illTa .li-l f.ni, .ii it.,-,,. ., I nia
bar .i.d i.iiiMii.4 aiatvrtala, i'l.. .un. tlwr.-wt „. '.
III. |»rtr.ra it wl,All* aat^r Wf.i» w.l .rat |.|t1 a...
nil .» III.- I. J4.I.. 4 11.. ,ti., ... 1 I
|»*ill"ti .4 Kkblhtt A f.1,.. II ir un* 111 II .h
and 4 -Hit lb.- »f tt .. dl ar.".. t-, I,. I
al.-r.-.al f. 1 -t,. ... at «It. I. I 1. .I...
-aarat^d i .m |i n il «. .. t,. *a..t ..tot. tar'
n.-autn A IMA. dai«4 alaaa iMk, l*»., and 14)4
I.I.'I. an 'la, all. I u il,. i.. ,f I ,. u |,,.l
ai.'i a 1.paid
You arafrrfwr nntiCt tbal akiar. 1 aaaaar.
and 4.r. i 1 .,,1 a. ..r .1. .1.. la* wTTtj*
of tabru.r, A ti lki«, ibm •.- iv •'. br.' 1, ,f
Iba na n t.
rtl. ,f .a .art '.. «|,.-1. 11. ..
..I. o..1 .|. Ic, .. at-• 1 1 .4., .. v,ti
and i«di|aMi.i raatda-r.-.! *j -t 1 Itl..
prayrr of iba |wlui..ti ta Mai.i .t, ,1,1.1, i
I'al.-d tloa .•.•!. -la) id I bit dao A I' IMI
lar«I
O(
ENGLAND, tha afaney
vl 1
"'ii*11*"" "F t*"
plant aad otkrr ailM
W*A
H«ta
uf China, in
tkla
Tha iilarllur RatuUman i»
t'ltfiii' i*A-1 rust.
FIRM or H'|* K CI!MH.\ A Wit
I I 1 I I I A U y a i s
h'T \h- U I VM U I
*4 I.I'*« «»U'J 'IML'I
llll Ul an4#r rmtl) -»r nfflr n *»lim. nr.tf iMafiilia
tr*rtu '&»!« »n«l ftUMi ai ,t«*ia .r,» nti^Wi^'l nitl
IAU nrat i.ot•* ..'i.^|»*ift,v
'AiiCMA* JRCUt i
'•aSRT"'
ON IRN.ir r.vri.I:."
I II I. MIMf I.I. I I I!
Ill l\\ n.l I.. ,. ...I It, .J.I I.„l
I'. I Hul. .1 and I-..W. ,.
,1 H.A Al ai..l Utllll U
A!.-. I'.all, .1.1 I O" Not.1 I *4|m*I. Milt rioft.
...-I tt al.'i. I.till K-.i-t «m .-rauift ,--.u^ ..la.- a. 4
iloi. I,niri..(. a,..| tatll i«-..Id at bo..-.. 1^1,. a
a I wl. V% b. a'r ... II. I ..I
At N
.41
IHIMI kMa»tr« MMI »Nly,
I.UT 1 U
I I
V,.|.|I
i
II
I i
i
UMMaptrfi 01 -at |t ArtMltl I.
RAMMAM FTA^I RHMMMMM
nlRfW SOT TVHIIVT* 1 1
\V». II M. V.U "N
l.
1 4
N V l-|. -»J
i
Tb.) beaty rai.ta ..1 huiwla) ami M'.t,.la
bnv."
4
.-T
11 II*. 1^*1 -II.'I ..I«'-» ».-IMIII.'ii.* I rt
TH.» T. I. ».*«!..I L'F*
fill
WRRMRT-M* DOLLAH8 PER YEAH.
or
«f
hHMfer.
IMI KM*ititr. i«m 1.
Tkr aD tr .Haztizttte!
FFCR IIIMUM. U«4IUIU) ITU RTOT U".I.. I ^MUTTLAY
I TER.R?.:R
I*
LT
V
So
IHN.
^'I'" *»M II.TU
N
I 1 4l«t-,-1
•9 WIUO /, UF THE A
LR».
iUif'A Kwri|RT«
I
lar IHR 1UHM,
ONTMMVti
|.'T| Ill KLL'T?* IL
y ilii«. ti. .. x.. In tin- I. i .itMctiiai
I t, it,.- ,'..,..|.„i .„ i.i«, »„(,
:».(.!»I».
I^ITTI^ ILIICIIIII II'LATITR
1..
RI ADAM*
4 IM« Mmrtatt.
RI'TTI 1 1
Min. I
IN IWtili'l: II
It^K-
It
In. l«,|.t,.. tk.di.
...
|.| 4^.T. II I, I,
aa» and I
r-'I
MTM,
..
I
,0 I I..
A.I.d XTR I 1 F,
III .11 T,,: I AT I
IIHMIW I'III1RW.
W
\.-» I .11.
I
.|..
14 t'laoi tin.,•"
do tu.). lata* v., ,|.. t..at. ISuju •U»|tl*''*«'ai *»V t'|.*a» Hltlclt Hit- i ..tt. n ,in,.. Iai.d .H.1 atav.
"1 t". II"?*'
do
l*a» lhrt«ll .ait, it will It.d ta* Lwar Halt l^|iri». thra|t,
L,I ...in.^ ., .. ,.. .. .. ..
lu'I M»rr il.. f\|M«.'III ,4
LA4 AMKM.| •.• *T*,I,"F,U""IK ,R»V.*VV*T^-**V*II
LH
flrat
«a*I
«|..
d..
UIIT*
Marital l-» l. MalilM^ «ith.drt mtmp ,t I.. il„ aM. ,,'t,..i, ,.| .m„ A MikikM AUtH'Ml Vl*M \V\T* •"°K
RabtiRoaa «V-t. ,V. ,lUrl. ,1.1, 4^ |.,i.. a. iu t.
a a. I »l4|#t|, », ,'Kl"ll^
L.b.tdjii IU.| III. '.,|L.t.
..I
,NR
1^* TF
«'*«TA|J
I
TI.e a»a»lr.i|4tc. HA,!.. |l*„t.,,. H. .1. .t tt«.-„,
Ht^l, «.dtbl *t chm"
"•HT^ I I-- I— T^AT"R^^^ |,N.RMAI.E A IIIIRHE ANIT ART ONH
Tim ttatrriH.I lakra llna a^a.nal ll«-| koliin a., I«.i lii-ltn.-.
I!...
.• lite IIIIII.H' I»K.I it
WrtlHm l*M|»rr. |W| |,|,|M1 llnlht. It HA It Y MR|,l
.11 I I Malt, II,. Hl'd.l..ai,..l "It., a f,„ ...
1:11:1 1: I MtW RE.'CiriNo
li-l -.1 lite tt..|U -....lit. I.t »I.ill.I lia.t hi. I'a lit-• "I t"a|«.r t,.|Hrt.l Hwaltta® ll-naa ..1. Iliad. .I,«-I .... ..| hiit«.-Mk
I .- a i a a i a k I -a a a n a i 0 N u i a I I y
I, I I*4i lr»i filaiiia atabl.- abrd Iti.w af.|ilr ]n.ar |-tt.at
..d.brll) l.-.-a cl.|w,lnr* 4l,l.ll.l»iy I 41 *1 n a itl
lii ..!) .,|..t tbr..- .I.M.t. iMfib .f i,.«
'••.I.NT.. »-•». LIT MIAM-4
«KR. W. MI *.« mrnm
.f "k«f. a-*-t tl.. ....... an I I rVtl.Mt. tla Mtrt «.4it... ,.^,,'..1
-.1 llili. a W. li.iiii.
I.* tlt/i ,N. w V »#•.,
I
litM'itt Ifc.Uftf
..kH»w '.,,.1
VST. V I, AMI. |||I«|FMUCPI«M»|«rlrUarrr*MM
1 i u I I I
111 .lai.«, a. ar- 1.1 ar. |«fioi.-I 1 M'l.M Mh.r»,rr• lo llo-. II... ... .1 .,~|.|..||
lo "I I a.i.d. '»f a.-ii. It-..I,... -|^.I.I|j.. l**,n.t ai^l\i, iiit't Iti4i I..- I,^»
I. 'I,. M.I I
It. ka»"l*' HI ftlftA I M»'l 4 --tr
t-ia u WII.I.I*
ttaai ld M»i« alrrat l--t«... t. „i »nd th-M»d
Rail aa4 HraftftlMr PaMr* i
rr
|,4HIII MtT 0»" WM I' VI I KR\M OF
1 W ill r»| I ti«M Iftrge ftliftilt .,.1,1 H'liii
r.i* ii»i !**11\« 1 a» s 1 tunk v
mt UI-.O U k 11 4 I I»
a%#"«r rn—k«VtVir ttmmk*
itni Ii,
1 4 BTTRA. ^AI- |.. ..,
I.1.1.S & 1
a. lift vnirs imrtT.
I
iii.'-bai.i. ,»»o«»ryi« a**.*., ib» I ^.i tb.
N W N W 1 s I
a w 1 a. I. ... llo-
I FF ."".'.".V.'mT
*ba«,d,.:,
»».»•' V'fl, •, n V W|.R"|I«V 1
1, A I I K S
torn* (til Hilt Itna ar llie li^iianiiliurgh Railruail. Li LEMEMHII I III: AC' ill.N ftif I *^a HUAWW f.-n. il.. Hi Hurt., (it..11 ft
Thr track ia awrpl away it, M-rrral |.lar«a and
IMI.H IHF AI, ||n,H
»IU
ICKMIT
«k of .aid 1
i
til Ma a t.in.ii.
AMy. f..r |4ai ml.
•-•atwt
A*MlftlUR4^tt
1MIKA
NO. 9H4.
ULANTII.
Y\'\NTB|t
|N KX«'|| VNt'K Jt.WKI.R^
V«i.k.« N,ti..n. 1 ,,IM
|AA ,**FC. .(A,,
-CI4I" 1 .« «|,| I
will
A. .MO
IKAHK V*H M4M: TMT
«V
ftr**
4H| IM
I.IC RUIKK MM, WITH
Uf) A«H*H
I.FLI'Y
I.*. I 1.
lift
... I... LA, M" ..I. V «'Wr««I»
AL •»,. A
1 N 11. 11'. III
'mRl»li«« Lihrnri
O|H-I..«I
fi,
N.TITN I. .1,4
t- 1'iai... .«t. ai,.| U 'b-rt a
ml I
...^ ...nii.tit
T.^L
14
i».
.1.1,
lib Ii.- Ma..ula ni»»4
.| i
IT,i.« li
.i l. un.. i i
a
1
Tk Carina IMi ml Kiarnl I'tnn^iR)
.. IT.,
TB' »L
W AIT/,
o |-. i.
k l. .»
I.I I. .1
.-.la
"I II
W It ,.|.l, A. llai.a I
I I ..| T-.,4
t-iai ai of A,
T*irtt,» 4)
a M.«i atnl .1,
anil
.a I
L.CI. TT,.| ||.«I.MI.
o
'I.M. ..a
Ibr M""dt
RT,..d N II 4 II W MW.tb
al
HT** T^.-it *tl N|T.. UA«I'
ITI-.-M
*-4iiaiMt'4 al:
t*,,TFEA.
LL^I
r-.-I
I
ir
*|,.- I,L
It.
-I.I
tb'.'.*'irt.ial.t 1
I -. ^JT,I.| AD, I.
I„.
lb.
TLJ. ..
ibtl linn,
I", I,AT.
It.alr.iit*.
i.t. and rll.... Ma."
aa.
U'IMIUM
for ,.1
1
A |.| 1
AI. TI„T,-.,
TT_ ... tilMrMj.
IIMNTEU -A MIH.KR I NVIINEEK A!#
!at».rti^r kaid I »«•..,*. ,,t ,, ,„r uZ[
JAI I'II
UKAVKH
Coot
jh
and
i'ounb.
WTRU KH -KROM TME PA.^TRKK OP
kj II.. .Ulv-Iilwi. I|*H,# tba Im»«i Mark.I
Hon..
la«|
L»n.-ar WR V N.TIV .J
HT* R#««R4#IL
•»yi*r«l a«d aaK*'rt|'ii.w r««ri. -t MrNRHI.
I'TTI R'TTLMM1 I
I IVI' Is T»t KAIIX
flfHKi:
_J-"I.^RITOWLL
R«'N|IM NT HIE TLTV IIF IM.
A MHO. ., ,I, |HTLT. IN,
14* and l4tt, writt
!.»! .HI
Ma.... If a. t-Hk. I*.' Tb.- |i.l 1- m* .tai'.,., Ii 1 ...
ttntai l,.,
t.r*'.-aaart alrp. ba.a
I-.
I*"". I". l..«%.- ito-Ill a. tilt -aa t.«« to 11... I ltabiklI'dtf
*fcr abt^a rvaard
1 ml
I..
drlirwy a| «ai4
tanida Cati.l ».• ^it.*li.,t,4 ».k- .1..
II tAUk or
OL N 11
tl a
RTRWAMT
P»FN|. TILL: I'l. V. I! TIL HI V I
KM*'
r.ii.i4t.il
14.. M. KM. «~TA. PI'LLWSI
U I 1 I IV
ti
RILLL L«'lk TKLT
t'ar..... on ...,t
1
*-t.
ATU.I
1.
.,,
||tii|
flKAl*
I ll. II I. .|„ .t I ,.f
I UAIII'liiS a ».IM.
I
I'l 4.1) 4.,-I H.. ..I.d
.IIP,
ia
ftlcl 01
.|l
CEASE.
"Jp** LKI" A NR* TWn M'ltRY lint M|.
i.
,. iiiri i ai,.l i l*.4.4.lit, .itii.ml in |.f..
Mn.t ».t, ..-a»...a*
,.
I
,.,..II.-»L
'R»» HKMT A
it.. ,1 Ht*
at I Ttitrd at. .rail.
%VM II N|R|t,I|4
tHMil.
HWELMNU OF FIVR
»H*|« tMlrrit mrnll. h"H#*- i
•••4M
I IT*.- I%M U«,.
AIMI' TT**«Ni| I
t.r*« Tl.tnl •11Mnl.lt f. 1
t.»u-t .a|H.i in KIR
#»W *II.«» A. *J'|»U 1
••••*.111
T'ird
.4.
It...1.1,
at
N
AA^DTRD
*IT!r..|-
,1 I- I .(H-.
1 1 |T M*.
.« t.
aa kMi #.«.i
•mall lamil\
km, lll.w^k
Brady ai
Rl AltAMM
N"
,v.
Iliad,
.1
^1 i»iUli|aR|,. RDtlrrlt H#R 1H.||.|, ilra.ial.U la. |,.M
fMf,ltl»lti*al ^llt|«'l
)M
|Mf
*F|!
I imj»r. »rnn•» i« *A
U
MLFC A HAIHIV N I
A MOt I.E roTTtUE AN|t AI'ITRIENAN
I*1 I
W i
1
HI*.' UTLR |III'|N|t|
*u TII.|« HI.TII II-IITT OL IIRTT I" A|..,| II'UM.I 11,«
»«FHTT»H' RN»« H«A I-W4M* AL.,1
ft M.N„| ,||k
'*W*» A TF %KFT«FL
lAl.tl,
T.I
«,!(
IN** |«i. iiiiifi f»»*l ,.f
M,
RINL» A|T»« 4I,I||.* N WI 1 «R4IA« *. »»»*,,„
KI,^T.,RU,.I -I I.vi»UFTV IT- 1
IR*E«, «i ML «ri*« .af )»T,«| FT,|J.T«I,N,/ T|,«.
»T|ri L| *11 K) 1.. TT |, », L^FITL,
U'- |O«Mtir«*A RATI I...
H*I.I»»4| H) H*«niiiu iftftHitig tft'.if iii ft
LII^LL -'F. MH L\ AT MILL U*
ftal.U'F
II
.LA*it.TI
n.i. |'..a..,,t pi.,,^1.) 1. a.li .iin.tt tb« .11) ..| I.
a i
...
.anbtt. it... .i,..,*t. 1,
I.AL*
It-
II,
II..-
TIT.'I
atid."Illluai.d.
**tm.
u
V?. N i
i I ^*at...«« o*l lT.. Vt. k'. "il't'i!. a*'''wTit^
t'L..'..'L,
4tllO-,lrw
and ibt.
ML \itA»»
TI|M*4'I« IN I HTAMUI-
lur
Ilia
I.«'au1lfiil
loian ,.1 r.»i*
TTR
HYT.-I.
lo
«t*»lrt«4 I., rtttbaik la tbv tftaf and ,.4.141.1 a
I.ttalio»BRIE .*
a tat.- bato
KATRA. 1
.' A|.|l
JJKsilHiN.
to
I RA|tM
K..H ITTM Till, IHMXII..
n o n a a
,wMM
HALL
L'*|Ari
I ''l»'" tn..t I Ink. Iliat-k Hotka t..„k.
'I'tlUENT
I Ink. Iliat-k* -Aa
T'a.k
I III li«itl- |!|"'iri\ W»U I *a»M tM| ml t#»i«MiiRftU «i r^tifftf
k
II MIM'MklM
WlMllINO l£l V K Tl I*
'|*«t
RENT
WlMllINO V.. I.EA I' Tt tW
1
«»HH MILL IM" RT'
n««ri»*-i »I|«HI attH(| lAllKKK
IIMVKHI.I
llt.t
-.inata "II
MK T.IH HKM FTUI
TLI^
a*--..
naiM.-d «ri-H
KNI.AU B.. ...
Main
AH
llttb tl|.
IF*
t*
I
4
M.
I''
N M||I,.lt 1..1 IL,. .1
HI
WITLD* »Sa»...
Mi.
.iin.T, 1.
1.bat
f,»I
n....it
...
»b..nraiI.L.tb
II. .TIM
01
(•.I
dwrlllt.I
|*LL 11.4*. -... I) ..| I..I
aplltal.
I
1 .««. i i. 1
'I- «.•• I
... 11. ...... 1 ., ,.,I. I
nftl.II.
«**H V' TL I .«
tt
.. ...
^SASASF—1——1-AIASBABSAW
for 9ol*.
1,'oM FTAMI A UM, XL.WT AIN«H*M{
I iiitiK. .ttllal.l. I--. ,i.» ia ti'.iao.
tlr rb. 4|* t.\
r.x
.IA* "H U I AVKK JH
"I .1 ... I I .-II, .T.
,..,t wit 1. ..14 .... ui...
11 d~ir.,t
... K A
HII NTER.
Ato. ll.
All- l|.| ttt 1 t-.-.|t.| Maalww Haad ktaatpa. da- 1 .- |.ai' «ni, at.l. ai!.| at.li It».|a
I*
AT
I I Mill I It A Mt ,1AMI
ItEMK
A.
I
a
HI IT \RI.E
I '.R
B«.k...« MR ARI A DBRR
IL"'1
Alar
a
A
*"i! "«'H«t«
„^L *rai ,b. |*.., omT"
•*,"*** Rt-I AHAMR
I K.uiauk.a,.,r
1 MI*, A
t» It
and a
I
»..
M*iw
IL-U*.
I" I I.IHLL) ALL!* |.. W II
tai.oi) alitag.
llllllHMH.
—Mil Al I.t. i.^dt i.,-i.*ai K'. .t |t4,^.|^«i
Ill#
*t»* I.i
•'•twill. iK It i %ll !*.*»««•. Al'liftf ftl.il ftlllt ft*.
Ti. lU't,.. I 'it.Mi fct- MltUftlw) IM» \h*
l«'«l»" 4#l t»«vait»|Mi|l flHtti ft rl\«|
*ftii»ii Mm fcili S
1*4 i-M rri-« (i i. ih-.u*,. -t \p
»U W llll l»KKTM
JH| »ti 1»,r |»trni!«. mm, l.a'
fiHi
NIHKM
4 NL MIR tl*F II-MV ftful TFILIIM
n|
I HT* ||ir|*
MI.AI. IT,. T,,.«H T* «T«|-L»** MA LI L^I .LW MN4I IN
I,. |M« UM FTI.TR.. |T) *JIRL«.i H' -K T|I»
.|T.I«I •!.*«*« LAWN. «I|»H| TI| .,L.| ||«R ^1
OF
I
I
I MILL 'I (l«r}M 1. 1*1 IT •?I IFIALT KIN ||«.
*•.
||.
UMHLLLIHTUIC.
I«*»I- i%-.7
LARMI |AF
I.ANI' FUR HAf.r OT*
D'-. I, .11
in.'a. ti
I
Mf
A
•»!.... I
., .iti.d |l.IM,|,A
HINT
I'ftH kla.tll |H Mfl*i H||(|«I| ••IIIR
t,
..ft. I Willi -I 0 ...| ft
It
TLTTI.
ITC*
Itr^MFTH.
Wr
ft ftfnJH
11 4(Ml »L
..}
W«I#T
'flu* I i V
A*
I'l- i« it* l^ft t.i«n»f.
I i .«3»r
WwftiMat.
far TAK.
rilH'MIIT
i i' Mv„ .. I. it,. A KI iHiilt ,1. tb. l»»l MaMtwr -f 'b« I-.I «,.ta»
I'll »Ai«t I 'Aftll HI t«. ilt#
«F LLRI|I CAUIRRLMRK.
WAOONK WARRXNTEU,
I
II *t t.l- Vfti|
•IM.I.R .TN IMH4« \MV
KFAA^I .. I
fr.IT,, VlrtRtff
£oparlncrel)ipo,
MiHtrr. i
I KLLWLLUTION' OF .. I' TKINERMIIII'*.
I
1»" ""|.*t». .-'.b:• I I0LF
4
,.K U D.L LB*
..41*'** «'.•* NF K U'.. 4 mmm 'LIFT.
.L»H ITTKIL 14A• II.*4
ill
.4,.
lit*
ftf«t |FTY
.f LLNRTT.
1^1 A I N» -IT A^I.IU'I
-tlAlt. AilHttl i 4.1 ftU t4t*RW4 I I* t| IrtlAt MM «*f t«*Ml flflt
LW |«»*TITR*«LI.I» IM4#^'.! »F* TTSIIMI MI.TLFTT I
«M »T i »*$W *»F H% k"\\%. FTI»|»M I! FC LU
-I JUL* A I* L«WT
•R
1
K •«.!»».
'I I'ltRIM A«
T,| «MT*i III!..
UT IBA
TM-LL.4
MaaAlaR
Id..
MIAAA.
A
.1 Ml .. It »d l*uati.. mm .,1 .aid int.. ....I l..tai..4ai|
aa. Ibr ..111
1*4. a nam. ...li.y u|. II Vuat,.4t
l.K.UOK
I I
Hit I ittOHH
Mat.WSO.V IV^FPJI,
I .1 -I A It"
VI'" I I Y
mm\, TMINIM. fiirvmi, 1
i ii.tu. I .It. a
A.
p. Mm WMI
II. E lAill'ltl. I.b,
'art aaaua »l a n 1 4 4araaLb
I
HAT T»,,I
.11) .1 ||».,|. |na.
raiMr.araan4.atad
Im••i,.».t,t
A
Ki-11..... on tb- pirn
TFTIRMLLKFTRFT,
Id# ril''III 44 fir-kit 4 I a I.' r# I w ^.1 *ll
P«T AOLIM ||FT\
i'
«a I
I
SaA*r ami Rtrkiair* Srftfrvv T"' I'NUKRRKINFI'
MTAAA^R
Mrvnrrt
\l'll.l. '"•.•Tl .1 I. lilAI'.R \l. li\NK d«...Vd. l.rrl.) ..-d n.a a'.! J«rao .4 ba.mg rlalRM
*1 IStl |f f, .i ,„sl Mft.llftt ftftl'l lli« III* ftftlll# '1 ft* i t*fMM
«, S a I ^.Itj.i a 4k i vili" «l I" Il a«ll MtHU 1 a«tti« INOM*
.pal
L~..iyl.t
ai.danid
II
A
'I
uckwr A
eiti*. afAlkr L'aion 4^My
X.,1.4 a*. I 11,1.4 I .Ilftrl ai.d prta4*4* rataltt.4 a* a-aai
run.1,1
CT.
'.. 4'b.aaao
IMIMMAIIR
SIOROt.141,
K AUI I.KLX,
•I I irrt.TT
K AVT'ltt
'i. ir.I U .iln.
\J»*H*KI"F AHSIOSMKNT -"WITH
I ^l b^r, I., ,,rafc ti
II
k. 1.
A. II'•
lfc»
LA.,
L*tai,.I |,.I
ibta da, mad. at. a»
AIBITAHII'T1,-tb* *,T'*..• I TA-,2 IL.TRI .*ala..
in.
.aa. aatd
..,.iai I.
.i1t
tl,FL
,1
»ai
11-it
!T.«
aa.d
cr.'litora aad
t.dll'-ia in..4t
RTTIIT^I !l..LI
r**p'Ctaa
und»R.attb I,.'*" ai
TL'TM
.ntka
Ibta ilalr ai.doradlratat«nb„,t.l
aia- p^ra. 1.4
T.,Y
*at4
to
a.1all
lla naat.dia.t
-Y
t" It .iHHIUa
II II
MH lit.KM.
|t.y*.i.f.,ti 11 1 |4it, la',:
..M.,,V/„.I „MI,V H.TA.J
W» 1 o a. t.i ...« i• on bt. iiianktt-TC
N.il.i .• |i ..'"fc. I uMi rfli# M^rail ^ft'i..iift4« lt«rrt.|iH« •ata*uiaR
L.,L.,»
Ar4t..4
A
«Mr«l.
'1 M, 4M*. .alli-4 Ml U i.-b.i: u. ai. praparad la
1 .am ,i a li.|.rial l.aa.i«-i liaati.M* and ar. thardRR
ttaaabi*.! t.. .A. *b- luduranrt ta to ala.
I "liaarra I .--.'i 1A U KM %t 1 AHItnSr
1 nuTui:
(Mltl.ETT IIA" HUM ItAV WITS.
3. |.|t A W'X r..-.., 1.. Hi I Hurt.. (it ..lift
o -i hi. iai..«. 1. .1 «.| 1. I-*"^A»
'I bat i, t|) 11 «i Mt »lit* .J %tft««M
ft! i ^4r j^AO,^4 i(f I It
AHFRW
l.« ara* *uih*ru««1 i*t «M*S
1
If
I HWAIHI W, LAJ»'
Mianatl
HTKnXti lll kNELI.
t-IMRoN OILLRTT
RITtt
'"XKI'II I AUIIRITI
0cuctftl Noticce.
REMOVAL-II
#. M.
U "\RI.I.T..NTRRRT RFT.
MoVKIt b*a al »k of H- ta .1.1 itboM t.. Rla
...at .t .rr .-.iiirr Rra.l, »,..t F..i.ih a»a orl «V
%«Mlri* IA I'RRRf larrtrR.
A
S\ KNEROETI*' TNL' II A LT IT
0,0.4 M... t.i. »..l .- .a 4 parly ,f
§u'I.
•4-m A
WMboa. Mai'k rtpa...
I" O
a 4 i^fcrt
., I.. 41 4 ,-haiit.a 'aj
adtlrraalaa Hut Itl,
HAVINO
Ban
IT,.^UN,„F GD.AT HJAA,
TILL
1
RA'^NL R.rbaii*.- LLMLLFMM IMFT.
(V-MT. T'.I NAWY .K I T1'11* OFFICE
IMAM Mr" IT. kaaa«4»
IKrwajfor
t,
i L» ," "at"'
WILL
1
HEREAFTER St
bald li. k"i« a.4i. Ancti- ll.-»iu AU nMltai
Rat.K -f .*.• I^.tii. *a JTJta w ..'!n«M)al r«. 'f attandad to wlURad
rai«.|tb.i
'•TSaC*"*"1 -warn-1 ~-yf—
»«w Orittaaa. »k'4 |4ac --t ',"?IM—
rjSW*!»i«aB.

xml | txt