OCR Interpretation


Mississippi Democrat. (Hazlehurst, Miss.) 1875-1???, January 26, 1876, Image 1

Image and text provided by Mississippi Department of Archives and History

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87065176/1876-01-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ttlSSUCn'
W. W. EIITNl T* 00.. KrKRXAL viuilano* i* tiik im;u k or i.imjiTv. laOiLESTOM
V()l - »•_HAZI.KIll RST, >1ISS., WKDNKSI) VY.JAM ARY 2<>\ 18?<i. NO. 41.
•m m » m i
rssismi ttvcninT
/. /.' -n> ir l„t n
lit ■/ >** */
HAZLEHU2SY.
tI r <»i» frir* O *1 I. • MOI >F.
tiiilt t 1. 1.1*.
\t w Orlfiins Si.' • «i'. it 11 ill*
rr«i H i!n» ’«l.
TlMl' T \t*t
mi 11 #i.li»»r«t*« f.iton •:
Y'~ I >1 'I • '• #« Mg Mill I > M Ml.
>4 4 r*'». f nig m4.i!i I .' ». h>.
' .,ii Ti •». » t Ill »r<•* i> in
l‘« ;.i i .. »Ui. lit •• *• I l'ii in
n n • ai ».
lid*' ii,IBil 1 \»»*«-‘ 1 (* i
.1, V Mil M i |<-l>|ia|4ill|<i«lif.
( H' .. • ( «: a>i lu iiri.
* T WtfAM.
t.| || '• -'ll l*». •’ «"*. H ie I 1'i.wh • 'fry
h *' ■1 .h. a 'Ian 4 lit t. H . H l*n.,*•
hair. |«
‘t*< i. »* al it**" tlajAUt tlitint o*i tl a
»)•) t*| >>l> | tl* | |4i | kl|» till* ilf !'.**!( HlllTltll.
I;. > t .1 I m «X. |ta* • r
4 I M * h! *|tr Mi-tl | P *1 1, t t*f_
hii.bla1. lit. J. ,M Wi 'ita, > i- r.
* • at i r» a| 41 an* It 'I i In * h na tl*
• i * •* t * i > . ** ' * t
a * >* i i irJ *Vt,|,l|,, ai i v «| ri)ax I** 'tat.
I t \ ' 4 |t I 1*4.* *■ *>. :a >. h 4
a * m'k at V n hi.
I*• v I M \\ i »»•» « I I- *»*i .) ■ • »*• • r
\ I ' ' !t ill, I . . It "4 I 'll 1
i i ii i .... at I | lu.
Sm • it In a.
V ... M ll.ai.ti I !. . Nil :k A \
I '. . !M I i f > r • It
i M h ui itS. II II.
J I* A a •* fh*- » II. M
M |1 ,1 «'t t H \ Chart a. Wi ».
fell lit iltth'l *ai«ir4 IH in I • tit.
j \ in i u ii. i*.
.1 1. *«•?.. *« I***
II i r nrT l •• it. V, < f* r
ti .t l. '1 it i i lit, «t M rV II ill
J«i|t\ |)| V S|* i.I‘t~ I.
C. T II
i . . , || J
*3t’f A. ! . i I* mu tt ta" n K ulaj •'.i*lt*fc
I tl I *« *■*•••« <••!«»*, In H*« a
*\ 11, V, . I I I M l.l t, t*
>V II. t*. k, K r V
T"\ t t,
• i>\ «** IlM 1 1 f V|*XI J'**''
• h i t:>
”• '• At r *at». •.
lanlltrrt.
'i»ta n« -t»i \\ V'la•■••• tin *<• b t.
f> < HH Sal'irli „ I * .
I. *H ’man. |l * | *.
t *») N»*» ,L -HaiurUx,
T' IV ree I Ml 4
It I at Ii, | ,rtlt “
II. ’ •». *V a. ui I “
li.’t.i . .| ••
H ana. f 4 M
I 'VI. h til rrt hut-re f*u .U* fAii. taj
11.*itart l)tu<>. • afewAa* Im&An Ira* tw
i* ni.itr
II u.-l aeii * *1| h „ i|4hk
l-tt/ r ». Hi* 4 Hai«rtajr
I'arHitfa, II rj *♦
• •«»»*,
f'.m 4
K. uf t'u fir it I’ anti «• f tl.w
• 1 • I I
■ I I Ii < J | ■
I »»* Ink Hi I -i i |ia Ii. it 'll | «*l Milt
I •• it'; !|. .i I' II *11U« nini
II \ .1 M ! I' 1 \tU'fta|i,
I'-jH.iM O'hk'jf.
I ' , mt «> • tl ' 1 M ••tin? ..f
A j "i1 . It' ■■ ”, ait! i w t*i if il.iiv
.m. rw
i" I*i-h 4 . w . , lU- r • v.«,tur |H
' • * . ■ ' •r i” 1 »■1 ii.tf* t _ * *
Imn tin;.*,
/. inTra - C' /
• •n IS- i * M i*l»t i
Mi« . 1 ? «• il.f, I t »n . ■* a\ i*.*i*.
S'm • »r*p 4' initf,
I \\ m. »’ .ft • M • Uy .a Jut,
Mi l iNoo inlatr. M i >i«it.'i«i' i'l l «\i ...
i'K f’ikrfy.
* ' - I il nf lit f ’| < .rut W.4
kilaia I, kiiftl. J ti'4-,1 fV td-t.
tV 11 ( . vn'%'.
!.i *! » Ii' r ! ti ll T. |. MaaAik 4
M illA. i.Jit, *p(rn >»l hr J lJmt-t.unr, a',d
.i.
I'Wil.lflt I’ %thtf,
<■
. r »*'• knit'll dak'll.' if ilitaur V'w.aL
' At*.*. 4 1 I 4 |
I if.. ihl'-t*
III Iki'U". .«■ til «*l M' . 41 nf - r
i i)i M. t , i \ j i
m-l tKidar. H at. J. It. I >. n, t
lut.
1. 4 crrt. - 4 ' >ni,4jf.
Ii 'd titludli, .« tl firat Mi«nW> „f Jan.
t i'i A|'n' In v an ! 11. tabrr. linn. G. b
Ml Mlliaii. t It4l«t at|.if.
A-w’/t*. n fSwakjt,
It A **•!% 1II* <41 tbr (l*k| M il-Ill . f Jkinl
kri, April. J ili and t tn.ila r, II ■ K, ii.
I'l tr, ( kal >«lli4.
— " "■ ■ i
M.KAI.KIL A. IIAVUOI.D.
w.rulf.'it (o,,
II itlJUIIllsT.
In
fiiw rillF*. DRY »iool*s,
U \UiiW AJ fc.< l n.KRY.
H UMU IIULTC.
nptlA If.
lit*. «#. A
PSUCTtCiXQ PH mo MX,
BKAl'M&QAltb, MIM.
fpi'NIlKli I. fwwAxhnml xrxirt-aU,u<*
1 lbhUnv>'4 ai. I vim >♦%' ,nti
n^KHiluiif *>U> tkt *Mn W Ihnr pMiw.
nt"- , A«a>«r
i r. tastur. I. a win v i ixm.n
liinUiNt H«nr A Hrillaiu.
luri.RiirtixT, miss.,
iMuleri In l»rjr Un-nl*. (irwrrlr*. Utnl*
wa"**. ra im . I'lifi.ltiirt . |;t*.
" will lair In CAt'UMifpr for &*<“**, all.
Iii»w <-f ftfinlif pratiio. *«• h a# nUi •
liminu. rm*. t-otur. laltow. Iwotix. raA
»i. |»4al>a«. • In. lit Ml) ta U#f«
Rl «• at J r*H rt» ap forca.b »*>< I v
1 • •*_ '4
IVNI'm.
\ ■! ri.a tijtllu at c*»*m «U» t»r
Ii." i IHilirftl f*t j* f;'*filM 1 ' Ji'jta
ilt't I *'U 1st mI Irani
tiro an tn x |>i»li «*i
linnrns I uIm> nf iml ilm tail
tir*s r lio a an iln.n1 ilj 4t*»i t imHiij*, .
an a anui*H In In ttUamtnl. aulii
tit*. rm»M fa* in f» tl r M tln*n H**r |
•■ii i iv *n|iii|M*4fv. It«-i tlrwa* am* mi# j
hi wliiili t!•«* iju.i (mt lintn lilrntfmf
in |» i1in l mv >i4 loriiifiiafi Ii4 |
' nniMwifrlitittw'vnfilirli Tiuxl'iui-i
nnk* nf tlif wmhlV i*a\ lamlal. I'ai ,
is nnd if an innlnnK a h«|*fO am i I
• i« ul alivii Um* amilmi a iimI. 14t»a iujj ,
f<a» tltilrly, HV. i|if anjilr I Ilf ill, AM lllf |
.1 IIHM.tfMl li 1**1 |lt fj.linl It I*n *| |«i |
amr tin *iji|M i t»f I ’i.nli n ila ainliui
a it Wit* ntallinii in lk-utiit him! t|Hi«-n I
r> I lit* naill fiail»«l A {iilarln'n • »%*»»
\ fit *|ii•* ( Mini tii aniif a aa t!t« ..it« .
i a lui'li 11n if a a- w* rnlitr iku im..*u |
It tiltf a pair Ilf Inti'll It VS tt)i> • Ii
w i ii nf a and l»n»a ii. i han^inu amiu j
fiiiM-n tmlnik k.iay. ’IIm Inn, hi h
tin it 11 lift- v an mn tn It Hirlnla r, J
(•it If at fttnnl lailflitnl tulli fiulflVf' |
• i -vtil Inuti. ^ 11, mai* r i !•*• in flu :
. . nl'iliii'C ftf«, mm hM rtHMiffh i
In fuiti- ai-ilmn, ifj;r.i>t h«.i • multi j
in k it. Iiaff Ini .ntfl m a it i |l<lil |
'•I . .II, .|lnl Imtt 111 till „ln ln 1.1 ilif I
• ill*-’, Ii 1ih*I l.n|a n Mill! lllillftil
if i nll!ij I II. ills* '. U I..III I 4lM '
• I | \ I ft III l<l I I ' 111 I l< ‘IH| 'll III ll
i. 1. .'ll TlU***iil tin ThiImV MiniHI
t #lf llHIUMlI a| till*. Ill aj'itf 1*1
1 Him liti iMiii'H, tin' inn ll <•!
l,t ** • rlil oliottM mimiii la imhiii- an air
il •!. 4W1K »• • I tin j. Ml **»*• ft. 11
f < (i Iiit'll la tin- Im'Hi h«‘iiluye «*t
purl t.i**« 1 iiinl lilt* ap*, tin I tin in '
, .< a ,.iv. Till a (« Hu v1 liial VriiUM,
i‘ "Vv ‘**i* li*l»tit i|in* n. Mm* liti'a J
I I -|i ij 'l-'tti, I IuuiImhim'
, nminv, t. 11 • »tlpla Vi 1 it >*>■* |..,i 1 tin* I
I nmnra *kirti liutr t q- i, ^ laa 11 1
I k..»4 ! M .* tnair^f ar*« |«ai |
li«n|ur;iU M ill. tHIiv ha' *»* j
!• 1 t .iiM , hkkIi' In Crrallt MoMlin r«
< ill Mail, ami kimlr**l tlevkv* f**t
' Miit t lie nation'* «a*||*i a. Y*t,Vitli
I \<mlk. mian*> ami l.itrVflWti la-' i
Million, stir la ilmninl lo VaivU I U|>
MuliVuwnllimtlli villi a lir.onl ii|>
j mi In i u« • miming i.ii'l im* I nnpni
1 Me a* tin mark <>t ('um, F« w vn
wi ll v ill iW'Mla‘rnl« l> «i'l ituJaiiwr
I tin! tlii one nmat lirxr «l**t:«- m». A
vifcottt** aitli ibr U"4 lotvtifai*liiv-i
all n tit \ niin.i, a *n^ li n*a nvl j*o«l? ittii
M»»'f «n I- i**i .* .’arm*. AIII In 4* -in
• * 1 t om her tor a man vmtii
j !* - s 'i 1 • lil**»Mt even n . * i.**i- ml
j » .in,a. * •>; •**..IttUinin- farruU'i h**tr
()>ii' muiiU luva ibuu^iil tliat
it" i'li;* -1 la I v*a*n tki* vintiiK***
* r..nr tin 1 the tall-mi piitWmaii
V J < T ,J ■(' v h knllv « |v« krai vaa
I it i;< .. ii. ti.il buiair um! li<Hie»tr
t« ».i ii»* ir ja » ■ *•. voii«U> finiilence
wi n • lot\o ' i^t'ii IntniNi|a t U4tt‘s
Him it I* t:-»* lulkin^nt tin*. It
»il.. i,v » flVnlita v iilnml
| .**.'( . *IM*n . n-|aat«i
t ■ • il, *•> ini in n like mu 11 in 1 ilia*» 10
j :W. rp. | M« tin-Mirieiit fetort of tlte
I<u'l Ot ,*' • till linali l 11 IU>t*r»»V i -
| lat Ht Mini 1*01 1*4 IM <li*lk k;'l«, lillt
01 ini» Mtti «m" Mult khatian nine
t*«nth ia iitnrv.
•I .*,*«*••**# n Alorg
Thirty hum*} ear* ago, rn. the mum
ingot thuhmur hi riaujaetuto, I'aal
I de 1 *« ih i. a auth-r in the Mrxmn ar
my, t u*h'*l hi* looae ea*h Ih*ih ath a
j clump of hnthca on the liank of a
i «< »hboriug layvn, Thru "he it into
the war’ and w a»««ipiured. A month
I ago he landed at tialeowton, hired •
[ *eh<mnrr, an t oath I np to Han Jariu
to and hunted up the lutltle Held. Al
ter a M-ari-h uf two day* in- *1 ruck the
I lift-t iuwaUtT a lui loom I hi* troaaur*,
i amounting to kt.wai io Mcxhwn gold
min, tindi*lurlH*L It la |*rojter to
add that tin original 1 rndiea haul lie
cornu tall lrv* thou, h m thing like
iwtall aa the *tory.—j ft. Y.Huw.
A young pel w kieoan wrote
*‘l><-«r l.uee, lor u emgie entilr Ikotn
thee, W darr the Irumt, thou gentle
gu.h'le •* d, ve; H*t to my prayer
ami dii out hid iud tier, lor, oh I 1 eau
not <|Uoli my raging lore.” And Ilia
la the wa) it <alM out in the papeiw:
‘TlAfi hm-ky, l»nt naingle mile from
thi'<-, I d damn the world, thou yellow
guitiy dog ; lig to my- pray or, oh, do
not hid. a Jtea, tor oh! 1 <monot
I agoil mrTutitti lore." rnnwii i
Our fi'ai/i.
A n n w* Imiv nlv «Mn «- <*n
in.M* jni, inl. ,1 | i m it\.
tal.t-ti (I'tHinl at h.uuml ti»*m tIn*
iimi I. of It,,. iM.fct tKll uias.tth«. It
**> tl^MmiM nlllUlotll till* sul j.if;
it *!«►*» :n<t «viai l.iiuif f<>tw.ii4 nil
tlm most iMiuitli1 nunsi tint iiu^Ih
V rii*4. HIniiI Mm i, tin- list, if »••
I hr I,. \ Mi lks, ill
i im‘« t»\ Bii-n <-ImMi« a, **f tU*
it14)fiat <41# town in Ih#- rriiitfoml ml
- mi.n. I.ui^Lmx, hoi**• tin it, iiu
• lit. kiliini# in «liiklimli lirawf, 1m»
ini# nli-. Humiliation from a <|« 4u tar
tr\« t'j’i*, Mth! w iat>III Ullili|**l tor tla
»ln t'l loll' of killing —tin i .1 iv *<<oif
of tin Ilillli-M tlionliil. tin'll' IIIf
•ml f« ■*» iii«>i«|ii-n‘tlM-ri'i'iiiila |•!« .•
it* I tliv of iIm- nnlf- a in I law |
I stall oftla foiitiiiiiail\,lull iiosti ,
l,x all II aj Im i-M-litxil la lla- IIIti'l* I
a ins* in . wlpHiMMI tin »tra at ami «|<
noiuUciINC U llllfin ■* it ll.f !l«. «.
tlt«(t <u all irvi .il #'ili# • in- lhr |<l.n
flolMl l .Mil -4 I tool ol Im<\ - ill (lull
Un im. Ilu'piuuit ll«M<#lliiia ot S.<n
I i.ikun'o nit' ul tin hi;• of httffn
w i«t N«4tti-tM'«-i| lot hn.nn ah < li t
#i*ur t i-ir ■ f<*i Imii l.n\ ami hi r
«•« ny, .'Haltin' jiMiii'.'-f atal in m
Umnil**ii Vfii who. wlifu urn
Ir4 l>H |<1 i.xiuU.\ Ihuiiih; tin ni'iul
* hmww om,ih w ilk i h»* «'IhI »>f lii - • j
nr ffwirh Mtim hin; himraptor'* hall i
Milan'' In!.' » .Ui atolloy «>t iii.tl mi
itn|*rii ilioi -,, |.i..vi«l In Im ili. |m«v
uf a |mi'L oiiaiili,apiMoian.l
h i»l i Iti-t. ilia l.ilmi’i ii.ui. on
It It |M‘« Ilf «lilt Mil llllllitrnllMI I I'M
of our |M»|»ul.itioii nHomo ilo Iiih i«
I lio litlmil oi tho illovt s. Ill Inn
fat a \ ivil.ml JmiIh-oIoivi .l*ui^ li ium
iiiii li.imatoit institution.., tUt- UL,
mitflit li ini lo nl..ilo tin* itmuuituo
mill ilMUiior.il luiiilit Im* |*ro^inlili to
mi|Uirp. TI...HO *I mi will ifito iLo
-ulijort i|t»f a'.ton I ion will Itml lU.it
tliola>\ i Im.......i tlialii nwi ourvitry
• Iuotm. TkU iIoavi . |oi ion uf t'ltuu in
l»y ini no aim |m*i nliar lo Aiui-rira,
ln»t mutt l*o mluiiltml Hi tt In r«* it U
min U iu«.«v nluimlml aii.l ainx ioun
lUait 11 a'« iioiit.
I Uom;U ot iU«* itaoi n-sitll* itflH
Iting witli lU'ullv ttim|miiia trr l.ai
ifi'f itoou|»1ipofin*t«iwvM. tin t an*
II jai'.il uu.l '.i|tuifii'ji.t, '1 in yoiitli
I aim |*ia\ lull. Liiot *••!? Uih ImiUU* i"a
IiomiI Hi ill a -4n.I yi n, or Hto hoy tt in*
itiMoliMT.I h<-ura mu tj»A i>u., t,«» of!o.i
Ilia |i\olt oriu >*|*<Mt al ii‘l>. - mato
n.nl i*uili 4 a Lull. l in l.in luam. .m
Uli.r.t l*r ainiil.il m lit. .u * ‘I t i'v
►a tint N r mt*afi.Mo, luwitti. an
Hn*>'i tt lut jionnit nr inoonr.i*. i.h
IlitlliL !..(**> «lHt, a-l.ii Ills no KUiall
a'.jii*• in it ttaumiluhly i.»l»ti]xMt tUo
man to t» Iiomo oaioU ms |a
lino n.U'li a i ntft*tro|iW mm Him! wt
T.aii< a>ii'i. 1 Tti«t lrr%li'A n v. h.m
"tlui i.iipU a MtUi < Lrm ii ii*lk <>l
V illl‘1 M all MM'H*ty, itM.i il II4MM* I U»*
lo«« nn|il>ti«iiit Ini'iiiim. it(|ii< at
ly il cannot ho Pllniimitul.
A TaU M Un.—One quirt d IV
i iii l.-aiv June, when bcv« and hir U
| were all in tuaa. two I orec* walked
iM'lieuth the Muon. The night wa
tatr.un W!»a the ihwhI | they walked
I and talked beneath the -ha b, with
■HUM |o harm or make alianl.
f/er name was Hal. and hi* was
J im, and hr was tat ami she w a- dim ;
be took to her and ahe took to him.
Kays Jttu to Hwi. “ Uy all the -i.ake*
that nqairtn among the l.rudi and
i brakes | |ovu you better n bin k
si mat rakes.”
Hay- •Imto Jim, “Sim«w you’re br
gun it, and Imsti and gone an I dime
it. 1 love \ou mast io a new botnet."
Hay Jim to Hal, “JAy heart yoa’re
busied, hat I have always gal* mis
truatad.”
Hay* Hal to Jim, “I will be true;
il you lot e at* as I l >re you no knile
tan cut oar lora hi taro.*'
Har* Jim lc Hal, -Thruagh this k
aud thin, tur yssir true lot cr eoaat
me in, I'll court m> other gnl agin.,’
Jiui bailed lo Hal, Hal leaned to
Juu, his noee jusl touched above her
<hia; lour lips ui« t — w«nl—alnsn—
slum! And then—ami then-and
then I Oh, gab !
" ** ••• 1 *
A young man in Chicago wav re
cently found dead ia kin bed, aud
the *ui»|KMutlon was that he Lad com
nnttfd suicnla by poiaumng ; bat up
on analysing tin evident* of his
»tnm«<-h nothing but tie following
were found in it; PuAL*. pound
• ski., Icuiunada, cold turkey, l«ecr,
fried oysters, cub) punch, lain <m id*
wit h, sponge take, beef tea, Miuce
K, cbumiutigu, lobster, game pie,
it cake, tea, chicken sal*!, whisky,
coffee, bologna sausage.jsilb cheese
sardines and sherry. 'flu jury re
turned a reidw tol “ilnnl through tlw
visitation of Irienda.”
t
• 9 Vrrml UrrmttH OtUlr.
TV oil# | i|ft\ M nmi|»in Mtito! %l
Oi-rmtiti <*wlle*l «m a j»rx»eer to j»ax hi*
'*•11. fT^vinjj him a **i» i*<h*% TSir
Ifnavt exai'iiiMtl i| a i*| nu l: llnlhi,
win iiiinl )u<i igi4 thin l*<». **VM
i*> *!«• ivik«:i mil *hn « noli.'* ix*]»lic l
llie hoiiint Tiiittm: ‘x!im| nh< van
!io*#l. *' **< Jot* '"an < !••! tlif
„fn»a i* “whV, > i*u*i i' a lui'n' 'in'i
lii.il noli* in wurth $ln .'»•*,'* **f -li
«i.tl a**'"* ‘'WlixtinT* ' Yini hviIh'
m it n a I iirr oxer lure, i|,»n*i \,»,i’**
"IkM 11. in - li!,<‘n i*i *t'\ . -*r mil
ili* Mni iii'.* \ .ih’* *• \\ 1-11. that'*
H|*in»n i*4 Mitfitatait'.*' “Veil.”
“Well. Vlr. V m in ihim l i t mvi nl'
thr initial Slate#.** “You ikm'l I<>1*
ini* mV \ i 'I **N i'll and null*. ^imiI
!•> Sjiimwr are ^I'ttiii^ mane, ami
|H‘oJ*!i' |M»X II' e |#*r it'lll. more |i»i
tlii'ii Hi.m the new ineu .** “Ill
'hlMiiliy, in iM an*** "Vi i. | 'in
mu at1 >iNir lulk Wh\ m r\
• >l tlii mi n a 8|iinit**r. Ma i :«ii\i .
'nill fia turn* la inaili* " lii |• i >mi
?iH«v Ilf till' KfiMiVa adl'liv Mr. Sui
di r radial «t flu- Hull Tn*a m. . *at
nnl.-i> ait. iii«»ui In „i t llii* |iti*111 I'm
nil Ilia l*llla. \\ 11 11 alli ia-aa In* |ru|
il I- I::'|«ia..ililr In atatr, lint !••• v. as
•a « ii later ili tin* evwiiii; Iml. <t'
| |111 IIIl a| 11a t a a liii'lt t||i‘ (fiiN cr in |>i
III •llli-ll>, Hllll (III lMriu£*t-|*lMl*al II'
all a< «(iuiHt«lMa» tin* fntlun t-uavri
aatimi limit |iLwi‘. "iK-r |Na |i|i'a Irnm
fall'll IIiTiti\ w4t, Iwilir “Oil
>•■«! tin- lii'iuiaiia art' un«|a<-«tima
b|\ a miliuri ualmu of tlm tit t
I laaM.' "Snlllr !*•' tie'll I «. brill?
la*l|x*liT’ ‘•Yl'a." “I llil H ulun a '
‘•\i'a.“ "I ml Ku'iiijtjfratsr* “Ctr
taiul).** “L ml Worth, uml .Mara
la luitr, ii id tiravrlottr, uml Hr
•lanf’’ “Of »amrai>, <if niurwt"
"Ikw h*i all l*iu Iwttlia, uml ili r
I but mu li< 1 ir ‘•Yi'a’* “Vrll.
)uu jihmI wait till <lai **» wry atnrr
'••i'Ulii'wAM,»i...ai» a Ib'iu rli
' k lui.» vnfJSJik*' torn fin '_-it all
tlu'iuliltlr^’aT v^ Uwj. i Trilwnr.
JU«rr«fl*N.
How at rare ly tfe*o hard tin***
pres* upon the tin- /nor is shown in
.in incident at yestctJUy'* session of
tin T 'Hilw Police (nurt. A sober,
i'll inly, n *j»ci table fcicclia.tic was at
hi* oua ropiest mntiMtlcd to prison
lor eip'.il du) v //thud been prom
• - I t i .pbo m* at at she end of tliat
1 p, riod, bat e nl I no?support himself
till tbet. Unb " by tlt|ft or men In an
'■y, from b >tb of abut* com m s be re
el ilrnl. He hi t not tasted food lof
I twenty tbur In.nr*. I* siwtule in
• ■
di e *1 i t t I * tl >«aif of »m h a ma
I who tbougli able aul willing, mu,
anxious, to l*l*.r, fin ban opportune
ty to earn even a wi Ached *ubs*«l
cncc, but must ask to h? «l*ut up with
criminal* us his wtiy means to
avoid crone or starvuam. Hat the
last* under n lenh an t* by in>
means (in' only oaaj of ita kind
that ha> deen recordutb ll is safe to
s.iy that daily the m;. ‘it rate* are l*«
sought to tahe *iiod.*v jacti >n And
if Ibis is the fate o| tlmapshle and so
ber mechanic w in* has \ut himself to
support, wl.at must lie lie sufferings
s ndured by the wives aid < hildrwn of
tin laborer w ho earns *hutllor wages
and has t* w* r opjioriuuniew t** secure
employ incut, ami, nt.oro all, what
are the sufferings of tb4 fhwdies of
men of this clas* w le.stf chamsM of
obUining work, Isw uwd
feeble are h owned by t^tr habit* of
dissipation *—Jf. Y. V.orM.
H*Air Ifr rcNfrfN'l ««M rtarr*
“I wouldn't In- »u< h $ (Jbnutun a*
jou are, John,” said in# wile, asalu
•*U*oil ia the doorway dreatad lor
<-ltun-h. •»You i-oiiUI g » o ith me mry
well if yon wanted to *
“Uow i-ati I," bo half sobbed
“Tlu-n V the wool! t* *e split, and
th* rial to b nbuVibdfm tin- otb
or able ol the ecllar, add no dhdte
waited fur dinner MU| l
“Ah, 1 didn’t I hint a# flial; she
"iiiimured UmughtfolV, had gi\mg
her new cloak a t redA9tid* all *all«|
oMt ahmc—{Hnjokljrn Argae.
,m0"" -l* jr **.+-*•
An Amoru-aa • itiaco tear aallad
on a* a witnaaa in a fete htfcre oaa
of the Juwticea and #1** tin* oath
waa administered h« raised both
hands, and said t “If I spoke nod
di.,^ what ain’t dr«^ if tear 1 hope
to dia so quick aa a n»i mte !”
IA| MW
*'» >miAL n a Amen or roMN irAtloAM
with r.iTimn voiniiii run
•w t*a»• r I'oiW'A r -:*)-t tlv.t It I n
not crdtAi,li'il AkilS tlto l'rv«iik>i>( ai
»ivI®rj a!Mutt* in ri-tfnrtl t<> it' ('a
l«»i» r> «>lnii.in*, un.| it may (»• w*nl
"iiltmt >'.ii«rt“»|f« A to Mr. I‘on iirr
I1'.' 11 • <lu not mi joi m nt t x ii.« n'
ii n ion !• rn. It in u. i j r* I>nl.i 1! .11
I iln-v will «»mc nj* l«>r ilu- i nti in
[ I III- S«-IIMI«*.
■ no mill dxifi mil t'<>r t*•«
j pap. iw in regard tu lk«* Span »li h >1
J I utuin relation*, and it . ni l tut
the {'resident in ready m l «j * t,*
| a i II mg !•> <x>m|>l\ with tl. • d< rii.imi
I *» t tl.*- r »tnw* at any Inn *.
TU ■ re I* HO reason to it) I le nd
| ir.'iibk* either with .spam or VI. m.
\* tli tin latter country ali ir '*
t n* aiv friendly, nud tin hi . t
tr«.aides gro not likely to •■»«1 in nov
i rinu* < iiluple utli'l'*. 'I in Spa i-.li
negotiation* are on *u< h a tooting
| Ili.it no complication* can a lor
- tin time to come, at Ieii a. m i then*
i* a di*p<inition among lending tm*n
. II Im» tl. II oimm s to gg t on : >i at." I
am*' l.y ti e Adiniiimtmti ii of any
11 i li.at i* likely to bring on * wnr
Meanwhile it I* known tint the j
"*pain*h tie\el'lim. lit i* con-eUring j
r« iMi .ual and i|uieting unarm* in
t’uoa, ami there i* no doubt that it
lia» been urged to thi* roar-, by the i
know lege that the iiuMt important
Kill'pean government* an m *vm-i
|otihy with the l nit* I Mat. . and
not witli Spain, tnoal of all <>| those i
guv« riiim nt* having tlieni.lxe* «e
non* eatnm ol complaint again*! 1
Spain.
Sonie r«rt unity i* lelt here to know !
w liftl thr Spanish Ministry will de
b mine on g* to Citlian r* t tin* - !
wh« th« r it will propose < ub m r d.
by t it I stanw and an npeni / of tin
porta nf the talftnd to Ut» ■ * . d. n n
a tent re|w\went«i o.t ot t u
ban* in the Spam*b Corn, it I*
thought that aotne »m b p.a . as tb ,|
may lx* proj*iacd, ami iln.i n v mild ,
win over the Iwnt of the t .' an* and ]
the .substantial citiaeu* ol th ml41 d. j
« - - *•»
Siuhnrt ml t.m I A. .
'
l.i , munli i. r I't .Jo i< 1*uik
maul, t! e m It - 'I pil, in N. ^ II ip
i sliite. U.i- In*cm .■*••»»(«in isl in |>«> i .ni .
Un 1 in llie Siute Prison until Jiu.
l!», I "si 7. ami tli. n U hunp.d 1j.» tin j
1 i.i ;k until In* i i|i i I.
I A n *"il 'l‘ 111 is Ml.il . '» tii it
pH't.UU'l' t*te\*S 'Htinu* Inliovi lllkj llll I
j lomluMCl) on tin' lns ls nl irim,*, to
i In* • ttc<t.\o in tie it imlm-mv. I tu;
| there is *tu |»'«'iili il»l>
ii >i i*l'U . aw lul in tue lbnmi m this
}oiiiiji wan. To It** iu hUi ell thru
Ini mired and s*vtj ftvmde.v *, «*»*1> to
In* taken out Mini I'MHitnfiM tnceitd
I iii'tU-ui—vlutniaItrmnmirtUMl'ul' i
Ami it is uti open «pie*tiot» u H *tu
er the example U lint it intend nil
the more inllueiitial l>) li <« pn lim
iimr\ imprisonment. It i- true tin
ttual eataatinphc is jmst join .1, Imt
wfi.il an existein e prvoeth >* it!
The case is tints kept in Uu* |Mi1*
lie mile!; ami it it i*reaii.nuiti£, awl
temU to prevent crime, for ph
ton His t iMiunirili r» ns.mu tie irp'ut
islnuriit, tins sn sinu would stem to
an*iiai|iU«h that oliject.
The proiswal to prove,!** I’a ;i .
saee.aimplv by tie* atr» < it) hf hi*
crime, was wisrly almiulo u •!.
Theiv would, indeed. Iteptnd ground
for the l oiinnnnil v to take alarm, it
lonrdejvrs were to be asipiitid to
no other rvwaon thantluit tin ir i n
waa peculiarly Icwdisli. A ea-e is
pfOfMTtj adjudpsl to lie * ei > .U s
Iterate when aueh a defence u *u*.
|Wt>il
The principal of ivlianc* ol'tji* ih
fence, in Is* Pap 's case, was auali
Id; but e\ idwrc* of that waa over
come by wmiradiotor) testimony.—
| N. Y. Him.
TV |iri»«' ha<l g'Mxt lu< k tie* oik
rr* day h» tX jrlon. //« taught two
uicjilutnU and got two hits* trout a
tigsr with ouutinoa worm l«ait».
“This,” said he, ia the lulliit.au of
his delight, Thin' tT» han't none ’o
ynr tujip'ay 'gypsy sport l/i udl
ys». This Ws rummy. //i*vs 'a-1
nwirc lun than hit Hi d loat a ft’psstt
•ots. Hi sajr, Uuaatdl, yon hold
sk^py 'sad, his thsrs any lor in Toy.
Ion against halting av a Sunday T
Stilt* II •
A resolution to ibnlirli tin1 of
!i <• of l-.„ti«m..lvr for I lie tM-rt
Jlolt- I 4,
fU )t r> hoIv l by tor I,*fnre
of tK sj, t( of UioiMiii^i. That tin
jofttio of ^■M*inueiti r for titu t *o
I h'"l-e> I «• utnl tin; Millie |4 h«Mt»?.V
-In I, ii*i 1 t!i;»l tK..s nowluiiun
I !.»U< I'lIVi i from uiiil utter its |>!« —
U£V.
''IT" v c»l J<iii. 11, 1*76.
1 1
Joint IN iliitioii ii r. il • n in |* :li
IV Pi inter.
! I •' \ i I L>v lli*' I.* ■'» • .» ji i
, , I l. ill.!
tL<- j » I > in-In. .lit ,<
< i * ii * <i i Ii,'ill, it.ui i i
*■ 'ii ii i Ti :■» r i ■».■* *>x«"liiiii'Ii
;<*■ an ' ly Hi foil him • ii lav
I . • . in-, r» j . 'vcly.
I. 1 N il u roinmilU u of on |
| «r! til.’ llunw, nn 1 *• 11-• o/i
l‘ }>. rl of lli -S. nau-, l c aj'j-<-mi. d!
to i \ i uiiic tin* xta'.r of | r- rr *
of ill*- \*nik ii**w in the hand* of thi*1
I’: ili .nr, nnd i ll; t M il km Hint
n r> j.- ,rt to th»* Au .■ or II. |*r •»*
wit 'll I ;.' 1* .'It mail. w ill) nil | Ill-Ill
'tori* to tin date -I Hit* j ;* ii* ' of
(In'! r* olitlioii.
*
A|>jii iv.il Jan. l’», 1 >7<V *
An Vi t to red tie* Uik « x | *v n *•*.*!• ol *t.<
S 4tii,
Si lion I. Ill-it 1'iifti li <| hy tin
l-i'tfi latun' of the S tt« of Vi«*i»i|n
|'i, That m* i-oinju-ri- ition si.uii lie nl*
low. d to any new j ajn-r lor |uihli*h
in^ tIn daily jifiM vodinip* o! th « I . o
i»Ijitir<*. nnd that thi* m l take * tl. vt
from an I atVr it' ju* ajpt.
Approved Jan. Mil., I'‘TO.
Vi* An to r< j- al »r< a T in IT lotion j
to r.ecii t’-'aiiM 1 fur It- ur»l*ol'. i 1
j nr > >r%
S- lion l. It f”* t«' by t'us
*nt*?e o( tfc> «luU' j/i v *
|S‘ T’talanstt vnti'K-l mi O'l to
omit ', Ui< II >nr it <•<* i «).. ri . . to
tmj. \ fun .>! at n Maloti mtarv,
a; j*r iu«i Kelt. TtU, bTA j»r- ! ' t*
•Me it her hy n jwuUk
Sot lion 2. IU* it further enact.-1,!
Tint thi« not take < Afoot anti he in '
forot from ami after ii ; a f, *e.
Ap|>r ^ o l January l lilt, If 7*!.
An \ t to oonfor ii|t ■»! ♦!"» il.n.r ian i
o! •t>nittt!tl< ■* fw>w« r t>> *‘1,1110'.' r ,
outl ami l'*r other pinpot •*.
1. |’.< it uutoto i l>v !*><
i . ' 'If ■ I * ■ ■ ,it«* t ’•!
pi. i Ini the t lmlriii .il • r anl .^.
«,hi»'rt*rtit n( any coii mitt" of lint
So*..it* #tp ||.i<** til' Rrftri. ■ ontative*
of the Slat-* «»•' J/nuiiiutipfH, an<! the
« : orii. ui or not no chairman ttf any
joint roinoi it » of *ani Sonata or
lloi: o *>f I* |ir.MonUtlirot, Ik* au>I
arc her. hy t ntoow. re«l to admin
t< r outlet op aflirataiumi* to wifno* • •*
in any ra or mat U r nn<h<r t-wnmin-1
iition ht fora «•**•■! committee*. ami
t very p«i-* n who »h«ll aiill'nily
an ! eorntptly --wenr, t< -.(ify nr affirm
fatal v I < f >re uneh committee, *ltall
In’ iiahlo to tlx p.ilna, pnalti. *, ami
tiisicliilith'i* now pr. *tjribc«i by law,
for the c rime of perjury.
See, 2. I’ it farther oaa So i, Tliat
thUa<t take effect fmm nml after it*
l»“ -***'■
Appr-o «i J»n. |fth, 1
A i -\< ; ta provide tor submit* > t
a vote of the |N'i>|i|«, aiiM ii Inn nt1
to lh<* cr dilution, and f*»r other
t>nr|MMe«. *
tMeimn |. |b it enacted bv ibn
IcacUl.tt .10 ..f tb.» Rial.- of l/.i-sMbi).
pi, I but whenever any atu«»ndfftVt>t
of |T. r*o(i*t|tatinn t* ivriaol
to the people for Adoption or **»*jee- !
lion, it »' all he the duty of llu< Hecre-1
Win of State, nt lead three mouth' |
b iorv the elect on is hold, at a Ueb !
the *art.e i* to be voted uiwin town 1
to the j.rot >ri. tof* of every feewspu-1
per pnNIUted in this Plate, n I
of the Art or Kewdntion proposing
*u. h a met. .Intent ait«l a ropy of inf*
A. t; and . very such boa *papcr that
will pnltlixh the vaino fur the three
month* neat proceeding ritch election
•hall he paid the *1111 of fifteen dol
lar* out of the State Treasury.
Baa. 2. lie It further enact ad. That
in voting upon any proponed
amendment, the elector* shall
have written or printed on
I heir ballots any words that are
sulHfirtitlyr descriptive of the amend
ment, voted on to identity the sinne,
with the prefl* “for,” if they vote
for, and ‘‘against," if they vote
against tho name. The amendment
timpowd at the last sosaum in re
lation]|to the ehaaoery court amend
ment, and those elector* wishing to
rote lor the name, shall hare written
or printed on their ballots the words
“For Chancery Court Antemdment,”
and thorn wishing to tote against
tho earns, ahall have written
, r';* I f ■ .* * 4
^ t- - _
HAf!f M
[. fi vw.’!' fit 41 . w «*M(llU trill In? Ilf
Mlinl In I hit
1 Wjpfittirn'jR v.i k \t
• #t ill |M >l|tt|r»|u| llMIIV rllnP, »H«I
Jl<> uni* i* r -*|«• in- lui ►iiIimi|<i*-itt
ltii« rf Inn. T it l.',,ia llu vi-if i> |n> <nmo
niMnr si nin!l*n,
imp i .»|»ipin, ihm iMr linnoo
I'h'ri i|ii*rt. n l iitHinii f inn )u«r JiM*
• n*p imii f t liimn fftn* yuf ftti.wI
• Inn f|’t*il*r I < I'liun.Opii ) ry 75 mi
IU •iiirn l|irt*ln( |*i will Im
ili -r|*aj al Cli *0 |M-r MMMMN.
S • a>lf n iM-iiinnt ui an tiininlile
rlmr fir will In* li Uni,
•r printed i>u their toil Inti the word •
l Lm-.au.ry i.ourl Ann od
tii.-ii i."
% • T 1*.' IT Mrther .unuled, That
il ahull In the d<tiy ol a«4 .rejrutmr 1
eimtmvviuiiwa and nthm |. r*oit*
hfd lii. -tin\ «t< lion at %l i» h am
»’n ■ !in«ttil !*»•• t«aa"t Car idoiiii.oi
I » .» v.* !:« n 'Ml wntiee to tht t ie* (or*
«f‘tl. ir ri/.t tf> vo*.« mm i too auuu
niel t-1 ivtiivv ull Ia tl >oti* tit »i.»
me It nno ndineul, at d iiiake due n
tarn tbwr'ot t > i| • horelurv . i ,v n»t«
w itin i I' • fl;in* r - it - I I r n ;i► m •
r> ,ii. of tb. oh’t tl'tM ut olli r».
II lid relnrt iIn ! I p i! m
• 'irili lv and |e*ii ■‘foilIwt ij . <
(I. » -v, N <1* v tti <'* ii ■, let ,r I
• lit! b I- •: ill . I ■ t |\ ' | I;1M|
ic" tt • *■*pit*, tin* * >r I • i.cn.i,.
return*. » >i"-iit<iti<tiuil Air u ti
L uui.iy ■ : —■
■ * **
tf '| f.r tfi** ' i*-. ... \
if *i• ■ i" I Ite'nre th<< Li ' Min,
i i-mu tun liral 'vi . k ‘i liie -jiion
le .fl to,.aw i*-»u m cii i lion :i i. rti
tied *t tti m ill o nil vot' . i a*i tor or
i, .i i 1 in a in tuft • tit j r iimmciI in
t• • \ T;d <• i*|’ th, • Sitin' ,
i 11 in a Mil n t s r> t<> a < i itien
* • '.t “u I.tdy number ol
th "f «! • v •! ■«! for the idi'uiIh r*
•*f't fie f ti-hi lire*' nt mob t' etion
in the d .ereiil • iiintie . ta in * tlie
aver:u{u tot.' ia«l in fountm* eiilithvd
In tie mo n i< than one luriiiher ol'
11.. Il'iii*e of |e or. .. illative*, n* tin*
1nnl vote e-tveii for nn mb. r ot tin
1.. mtiii' hi wuli (iwntfM.
Her. Ill It funh» r t tlleted, Tint
111i\i f *ball take ett. et and l>e in
fnr'i* from and after it* pONij'r.
ity lamitation.
• I Suit f r * IO«.(HN»,aui».
The .Ii'iminp' i«m*,
m liu’ti lorn lirt'fi in tin*rourlnm| Hng
Ittinl for HMi imi\t r'-.it in «ai«l mil
Ih mhi|| ill*. tlftl. .If tilling ' tlitsl in
I I'll* Mato «l*mt» « hlimlit «l \ i
go, loo I |ilO|H I tV 11 KllgU.ln ,l.i .1
lln-n at f Iohm i -i , , , fI,—f i. ,,
It litui imi'tiioil in ‘VMiii- t<> o- or
4 MHt.ll»m.n»1|». Tin Ini, «tit - ...
niMi *>• hPhi to Krv?1 util i»» >11
4 Yir.mm nut ■' «n »Unu i#M . >■<
MtwO'ui in t.u: itiigrt "Uii..* ’oh i
• A I ... n < ,, . ’1 \ . * ‘ l.t I
rtnr«. I* «M * • '<* Tn m ,,
TlM’ hoiiA* Thiit'
• litnmit* ill lilt iOllOIHl. *)»' II I III
tin* |ii ii |'i|ial VI * vounj ftriiflt-i.t •
« 'll) In H I'll’li ii On’ ot 1 * * i ■ H
l**,,v llo J# ai»t**A,Ai*iit.i«| ii.fi . «.i
ll\ III *%T l.t l tOAM’lt Jfl.lg. Ii
lUtflmi,imi J, \ . lirhi>.ljui I** ,
ilt.\. tUH Iii*}*!' Ml tuin. I O'
I*. tnml 111 .T -I- i I* I1.. >
If !!u jl..*nl. If.” f-tav i i i\ |
lot tor ft mi i In la At mo*. 1 *
in in > i Hill, a In- u* iunM I • ■ i.■
it.i. inli.MtA i.u' i» uu.i ri ,*• 11 \
■ lifth tog to a i’ll * I, .. ,<l t' r r i !.u.
<ti t ■* mh In I*' •••♦>} t! tii,
i’li ”*it of tlif Vi'tr!, »' »•! . i i «
I win1 ti *il. in lint t . tl
li 'n* ’ll tin • i it v «* »i 1 ll . - U*l,
nw»,t,.i0, ot f\l"^ , | t„
of tin’oitior v ir*tn..i ii. n h
livn in I.mk*IiI'U|-j,*. Mr. |{i <|«t\ » H|
)I|oIhiIM,V gO U\«r tO k’iglllH.I -HI 1
lit llio iiilvli a| Ui In, i ln Ot. Tin*
.linuingA f«tnto lum U« n in tin*
Imml of tho t'n'loor ot th" I•, • k •
l .i .ml. nml ln> will Mhitiinio to
limit i; until tlio foi r(4 tkr nli tl
mat tor.
—• m.i
• f ll#lor*» Uti
The dietntcry Hi' no ii>i>i>. , ■
I'Mii!tt\ oi Inuunn iviitatNK to on
nt tin- w .11* of tin* old Jvui Aiuliv i
llo*pit •!. in I im:», l*rri*v ;i*| 1 >\ the
U|iillHHi Villon:* I of thul city. |■ i
two<m*|i|i itn'iiln pair Ih ihx niKili .it
Ihi.ium' iiwwuutt Ui lliiuv* dov.it
one t»f the WitUfol the ( idin e v *t I
wItii'lttelioin* iht <1« piutinei.tim:iMd
“Ottr li 'dv m tfereV", when to their
*4ipr» •» the vtorki.em «i.ipli^(*|
toiiitd that the atdi w.t# hollo a m>i
HIM"• i’b Ituuu.. in one
•lay ailin'* « u ml hhonh*»t aVeteffnia
we erv novril. thedre**o? Vtll bring
♦n gnod coridlHnw. On tin fell a
uig dory about i.,nm> *i«d«*un*. it i*
dHtni. were «linniv«trtL jTlie III ■
|»ital van built in 1*07, node:* the
i-roteel oy of the Munition pf Cone *,
Ihvn Amite* lliirtnile. nmi M the in
atatirr »n«l wit ice »fn Hpatd ihpr.xi.
iitunt d Ain't ua. t-iit»v jhen up to
thenreaent time b h.u Mw employ
etl n*r ehnril.vHk ntld limmtm put
|mmo*. ami it pm^ir« evert 01 . t,i
imagine how umltr them) dmun
•Umva mu h 4 j«u*e vf lugie* ran
have toco in ii hi I tttl within it* trail*.
The p*n«r«d imprr .-non at Idoi.t i*
♦hat the Ume* belong t*» victim* of
thr ini|i«t*timu. Hm*v appear tola*
Uvmji 140 to «iM jf.w* old, ami
mmnb tubavgborn thrown inUk the
ojm ning between thr wall*. All
the skeleton* arc clothed, ami tire**
ra, limit a, oihI *hm** are found mi veil
with large <|iurutitir* of women'*
hair.—|N. 1. iiun.
A u«w dish is egg leave* (Vied m
gr»|>e batter} it w callwd a Krvnch
diah, An exchange remark*t « Ho
cwn't tiunk of anything that would
hr wore ihdhjiou# than fried gnu**
kHtViM «ul«M u it* rilttv iHrlfr
tPMt*
• . *i t i * MMP 4>. i • %

xml | txt