OCR Interpretation


The daily Panola star. (Sardis, Miss.) 1871-1872, October 15, 1872, Image 4

Image and text provided by Mississippi Department of Archives and History

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87065516/1872-10-15/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

'fig.'.) 4MfcfjM r!is.,rir
To VlKltor 1o tho Tiir
.llMlf"l II lillllil i l UMI
OMHIIIDH
it a will I" H i pin i" I I 'i 'uni'i 'i' l m
itiit lo ll,i' Kmr (ii' iiii'l'i tin. i mi'
. hi lion ill tin' limit, uH'i Mr Will In
pirpliinl In 1 1 1 1 ' ili till iimIci lid'
Hark, Uncles i! ml l.hci),
inl lo f I 11" Kim k put in oiii
chanr),
I.Of'Ki: A- KICK.
H:lli!i-l mt M'lli lljilioinl, nppo-
I'll I i I in t .
I'm liin will Ihi nii'ly when
"'Ihih" i nlU ut iWnli'in t" , ur
will lir li-ll.
ili.'
Ji.'V
binnl'if, Minn., Oi t,
Ti.
GREELEY AND EROWN.
RALLY I RALLY I RALLY I
Tboie will lio HgiumlMa.il Meet
'"K t
Kiinlh, Panola Comity,
WciliiMilnv, O.'lolirr 10, 1S7.
llmlom (it'll. 1. J. Inn-Ion,
lion. J. W.CWanon, Mi.jorll.il.
Clialm. i, Col. W. T. iNisltitt.Co!
Si. H. CuIIhiiiii, J. .). William, Kri.
('apt. M.l.'. Liady, Ul. V. II. Fila
gerald.
Tho inrri hunts of IIi'ih town iiiiict
1-Idhi) I Mr ftiiro mom ut 10 o'clock
each day of tlm Fair nml permit their
iiiiiivi't'H in iittiMnl tho Fair. Etrj
flood citizen will ll. lopC till arises-
tion, liiM'tiuio, if llir citi.'.i'iis of tin
town ilun'l take mi interest in li e
Fair, others cannot lit expected to
tin m, uii'l Inside, it n duty ol
tlio citizens to cuteilmii the visitors
to tlio Fair in the mom hospitable
niBtiti.ir.'
Our Advertisers.
We present llio ndvertinemnts ol
- I 1' I ' ! .
n iiiiiniiiT oi intMiiri-a iirms in linn
issue wlmdi'riro tlio patronage of
our renders, tinrlnnnc adveitiiors
have responded to tho cull In a lit),
rritl innniHT, nml o Un- no rcftron
lo coniplmii ol tl oiii on tliat account,
while tlirro nre otlioi bnincM tnon
in our town holmv toUlly fnilnl
to givo any vneouragemont to t
laudalle ciitfi'jirire.undto their own
injury. If the businon meu ol our
town tlo not encourage tnJ fouler
thoo cnti'ririfi that ton J t build
up tli. -ir town tnd theniMlvec, m a
retllcd propmition, tho town cannot
niid will not improve, and the wel
tare of all its citizen will puffer.
Our Mcmphi friend arc nlwayt
appreciative of the advantage of
tltii soction, and show their carncat
neae y lihcral dvcrtiin1. They
know rcry w-ll that il you light a
candle nnd put it under a bunhcl i)i
Clllllll.t BAiltl All. I ,1ml I '
.... n.iv ,. may iiimv Wllllll'!
men wlin procper have toaolicit and
luiild up tlieir trade ly porsUtent
and continued aohcitatioii. The
man who doe not advertise is ilind
to bin own iulcreit, and 'ma veriubie
f.iMil of an antediluvian age.
Sjiif htl 'I r I rt t.
1 4'l -r I IIHII4 fill llill M i
' J'i "
III I,M I
til llll'HV
T'MH - In I'l ) ill 'nl
,1 'iiiii 1 1 I milli' ii'ht liiin'
ri jf M tt gi't lit! HH'I
i. II till' I I it'll, ll'i l l.v V ' ' I ' I ' 1 1 llti
lit 'i tl i'f ii,'ii l.i din i. j'Ml, Till'
i"' nil (lain liiilli M'INI.H will lit
IIVc . I I.! li'i In. (, itli'l li'iiVli lit I ''I
r. .
'ii nil Iniiiii '
I
II. l l till" III li!n
ilmiiiji I'nir n k.
(j( itxot;
ma n it I ;t
Yt fntii: Ii l.il"Mr Id' i I'lt'ii' iii
,i ,,.
l-'lll'lll llll II ' ll 'I ll lil I't II lllllll. I.
wlinli- ilii mul ri't'tll 'lutlrriii 'iij' c,"'"l.rti'l
y i"' i tii
'I In ijiiniitiliiiH tuf t lln-in.-' kfe' iiii M"ti.
.l.v. tlm li lt
JT'W IV. .,. I
I'iiIU it iiiirl - Mi'l'lhliK l'.i,
l.tttrpmml ,Hmrkl,
Cull" k litr niiil'lliiiK !i i'l. t
Mtmpht .fMrll.
I'iiDoii niiil'lliiiK l.tlnj , luw iii, .I'l!, up
H.'. Milllit Mnuly.
0mr4H ,lrA.I
CTotti.ri --miiMliiiK IT;1hi,Ii w roiililliiiR
1 7 Jul 7 J.- Mink"! nrm.
SAUDIS liAKCUV.
U. HAACK & 13RO.
I'rcsli llrciul niiiK'uko l.tcry llay,
Wboleaalo and Jtrtail.
W,iuK, bill,, Iac, rupiilir l ul uliorl tin-
lirr. Kii rllniig in uur lini' tifiiitantlr tin
i a ul. tllw
New Wlioli'sule Tuimico Hoiim'.
J. & L. B. BAXTER,
iir.miu ik--
CHEWISO & BUOKIKO TOBACCO,
8EOAE3 AND SNUFF,
No. SOI Front Street,
SIEMl'Illfi, TENN.
jk-H-iI
T. J. HUNTER & CO.,
IIMLIU III
DRY GOODS AND GROCERIES
8AI1DIS, WISH.
Wt b jutt noirtil a full Ha lt ol
Dry Good, Notiona, ,
hiaple and
Fancy droccrica,
bird waolTtr lo lli public m low prit r.
II il ouraimlo krfp ttarTlhing lit put lif
lunj drtir o l is iunlitiM to iuil puithuii
l) lopy Ibr marliel ra!u for COTTON.
iii a ru'l.
T.J. It. kCX
Ktldw
REMOVAL.
FARGASON& CLAY,
PAOTOnB.
COTTON
3G9 Fao.Nt Street,
Comer Gayow and Cliulon,
J. r rrgr,, MEMPHIS, TENS,
f . c. ru, 1
1. A. Hunt.
W ta e bow rmotin;lo our targe and con. '
mwlii'iii Hurt kwe (at abore) ber we mil '
be (Ud lu ur fueiilf. j
ocH-eia
WOODRUFF & CO.,
171) Mulri Btrcut, Mcmphli.Tcnn,
III i ' I I! It II It
Caniiit's llorKuwuv. Ilanmrhr?,
Parr Plrnd'oiis Hniri Wilsons
And l' Ii ri
( '.irriiiyi' iiml mjnii M.ttcri.it,
I '.iiiiiiii li'il I,i'.itli T, I'.niiii'i'Ii'il I lin
I,imI, liinti mi I ),U; nil of which
. 'iV III 1 1
Km nii"ly I'll rk.
WOIWIIAM HOUSE,
Lunar uf Main unit Ailnmn Sirnln, Memphis Tcilll.
viirn: & cox, iwrietom.
Board per Day 50.
Thi Mi ll kiiun ! Initio rliiiiii'il Ii.iihI.i. Mr. John ll. Cm, Inr iimti.v Ji ur i i ui'i'ti"! wi'li
ilii' l.'iii-o. Ii.u nif h t.nl i In. riiiiti' iv ...I ul I'.ipl. IVn. h S'iili't .
Tl Hp ii 'n., i ii I., ix Kinil'l ii'.pn ilullj lull. rm 1 1 1 r triinlini.' pnliin' lli.il il ' j un Iitiik
a 1 !n. .n h I -!. ulinii. itinl m iii.w ilit. In'"t uult'l in tlii'Suiiili til JJ..iH -r il iy.
W inn. Cn. l'iiiirietorn.
TIIOMAS, GROSS & CO BALLENTINE, HEFLIN & CQ,,
h t k i ri'i unriw ur
u:.riu:i: asi samu:iy
AMi III AM.lt- IS
Saddlery, Hardware and Slue-Finding
No. I'.Uti M;cn Street,
MKMIMIIS, Tl;NN.
I'vli (ni.l fur lliilm.
or 11 dm
E. URQUIIART & CO.,
::tl M.i I ii St.. Mcmiiliis
SELL
v.
Coal Oil, Lamps, Tinware, Stoves, Elc.
I K fsTI-.t, JM) f H K. Ii. a riN-0!(,
, , l-l' i'l UI. ..I
III, k, I Jim A t .v IMIUiil, ',i, A Co.
Mi ll llr.n. A I iu t.
ESTES, FIZER & PINSON,
M'llOLCS.tt.i: V HOC EH il
mo
COTTON" FAITOUS,
m FboxtStrkkt, (Magnolia Block)
MKMi'lIIS, TENS. of 14 3m
T. A. KUi. fr'l Ji. r Btnun, Kaii'l
). 'nitii, trcu'r.
MEMPHIS OIL COMPANY
Corner PopUr 8trt aal Cntr Uniting
MEMPHIS, TENS.
Crado, Krflnrd, l.nlirlcnttnit and
illuminating Oils,
Oil Ck, Colltn 8h M...I. Toilet and ratlr
Smf
r h paid for Cotton S cJ. tVl brr Inn fir
iPd. otlld
j Oil, Oil Cake, Ural, Coiloo and Boap SmrT
I Panola Oil CVmpaxy
Cor.Fultoa and Wincheater Sta.,
NAVY YAKD,
JIEKPIIIS.
W. II. MILLER fWy.
Toll prira paid for tnaad Colloa 8d
Saeki rurnUhci dlwv2a
it a -n v
AMI I til If Is
in ii I Kiml ill
Iron, l', IUt, Spokf, llnl,
k, ( liiin, P.iiihhU, dinu'ls , W hit'1
ii rr il!l"i'. ut low pricr. or I I in
JiitIS i l'i,.
Ill WiMihititi llunir,
j Ano'itint't' !o tli'ir li i'ti'l. iiinl i uilomerf tli.il
tlify itro roi'i-ivlti ilit; Uip- ji anil
j I't.l .I 'l k ul
I) Ii V (. 0 0 I) s
Mi-r rilnUilril iu lliife riiiiiiir.
Tbi y tire pening laff liDfi of
Dross Goods,
W h 1 1 c (in oil s,
SIiuhIs, Srarfs, Hats,
Ladled Kcady-niude Suits. Ktc,
to nliirb Ibrjr inrine the arecial atteotion
the ladiai.
A larga slot k of
Brnssi ls, Thrpp.riy, Ineraln,
llenp and Vrnctlun
CAKPETii.
RTJOS, ETC., ETC.,
OUR FUJtSITURK ROOMS
ara filled with a luperli aeleclioa of
Cheap. Mcdinm aid Fine Fnrniliire
bought direct frnm the Manularltirrn, and il
be old al r ihort nrnfit. K. ...t.
-l.i. j. "
- - "l line.
OVR UROCKSr Ptfl'A T3IKXT
i full, embracing (Tery thing niually kept in
a firit-claaa Grocery atora.
CALLENTtXE. TIIIFLIS k Cl.
Oct H. 172.
CJUXS, RIFLES, PISTOLS,
AMMUNITION AND CONFECTIONERIES
w.t. hi:aiu),
MI.YITMaKT. JDM, JMg
I
All kinJa C nraarma neatly and darably re
paired. Guni, Piitoliand Ammnnltlao of all kmi
for aula.
Termiaatb. Price tow ocl'l 4
ELECTION NOTICE.
In n ..ir Uitj will. Urn llft,r ,
will I'H li. In I'ttifiii Kitiniy
Co Novem bar the Oth. 1871,
l. i ll. piii,... nf ilf Hug r,li'rlora h f
.ii m . ii I i' f I'ml'liMi! ut Mif CnlKil l'
nii'l imii Iti'pit'.f'hiiihn la Cniiftri- fr
,v.ii"iii Ctingirii.il Ih, tllrt til lit Muif
Tin-. ml Hi in nil hln Una will li ha
n li I' ini'l In Mill tiiiiiiiy a ftillowa:
Plrn.itiit Miiiiiii our Imt.
In.jifi iti: : iT7-a himlora, i X Mtut,t
fir. ll, i n. li'iini.
(.ink: Willinm Hill, Nallian Maya.
I uni'i una Iuil.
In.pnriin", U' oru P. lliihl, D t B
nil' I', .lit k Jiillll.
I'li ik-. I'.innla inru, C W I'itm
Sinini'iinrt one liol.
liKpirini.: it I. Archibald, lernt llarlr
Cyvnit At mil.
; 'citikr A M Smith, J T llnrmon
1mvUiwn onr bni
lii-piriim: J J Allen, John Hi rani, D'
i i' uliiim.
Clnk,: JOAiirw, lllll'orlar.
Pisn I) Cirt-k tine lm.
j In.poi inr: M t) drier, Ben Mitt-hell,
I plmi I "pti.
! CfiI.,: T. T. Ilr.ilmn, It II Jiinin;l.
I Pi'i.e i M.t'ion one lioi.
Itiftiiftor.; A I L'uiiilor, Peter Uubb!
' Aii'tiii liiTi'n.
! ( Ink-: J L Kuul, W 11 Paint.
Kn'rkti one Wit.
Itii.pi ' i m: J A Tliotn'on, II 0 Cie:i4
, lit"! Hi' hrll.
I I'ltikr: J E llutl'on, II D I'linlon.
I Kuliiii t oue bnx.
Iiifn'i ton: Aii'l"rn Sliatikle, JumriC.i
er, j (ipi; e .H. otl.
ToikK J.n-e U KJJini, Juhn Sbankle.
j Panol.i one liox.
Itit-pctior,: W P Wooden, J II W'l.on,t
Flint.
, I tttk J Wiley CaMowiy, W IMnardl
Siirilia nnn
tn-jii ciot Itomil of r.oal-li ition.
fink t It W Crump, J I) lailcy.
Sprrlnl llrniinn la tlirerinl to Arllriq
SiTtinn Ilii" nf the Hevitieil Crnle. m
Sit rioti ,'!ii". All pl.tceti fur retailing laij
t .lin liipitir, in lite nrr?rnl mnntiiK ta M
f rlp, th.'ll 1m iTti-n), ntnl no Intoxira'
'.il nut pt'imiiie 1 lo be .tilil, bnrtrrrd, or f
iw.tv, ur tli. ink at any more. hiIck n, t;irj
ioi:itt'itni, me iinlioat mil ninnintr, or wkirl
Itoitl n; a luntlini;, ur plitce of lttisineit tborrt;
Irora Iwrlt o'c' k nf thr prrtnling, l
IwrlTe o 'rim k nf ilia min Hiling ni;;hl, ol -k
pent'riil or iki I il rlr, 'ion; ami all Ininxiiw
rtoirr or tbnirdrtlr nri-tinn. ditturbiaa I
p-ni e hy noltie or Tiolonra, in III city, m
or plaraiwbera lb alwilon (hall lie eld, !
be arrn-lril, plitpnl in Jit II, or oilerwlna la
in niptii'lr (bring prrmiitrd while in nu ll 'W
Imly to role), until I lie pnlli ihall ba im
clii't'd, or until ihey are entirely ohe, qtl
orderly, prarrnlile and will WbaTnl; and l
rrsialrnr and inr"rinni of the rli-ctlon W
beteby uimle mn.rirattini nf the fieura at ttif
prrcinrt;iinilitll eticli eonmnrtttoil of (he p
.liriidi, and their depntlr, and all iiulireiC
tr appointed lo gtiard. or ba prcent at
poll" and plate of elrciinn, oily m.irahaln. tsij
depiiltra, and all niher point ann pi'itca om
ara rmnirrd lo fiiiibfnllT exerule the'eprot-
lone and other; InprrMirTa the prace, fteefi.
and purity of elerliona, under lb prnal
prrat ilWd in Ihr penal nl lor any negler
in h duliraj and Ktid resilmnt or In'pn i
atiull, whin nn r-tiry, ctll upon any or all t
Ten' lo aid ihrm in tbr'e rruiiirrmrnt"; ami'
peiaon infuimrtl nf any nrglpet or f itibitU1
thi'.e rri,iiirt'ment, ultull go nntlre lo the c
It in nttuineT and tithrr ptoHr tirh.r Uteri
I prT nl "ir'y left in irry dirn tiun I'
! '!' M' '"'I Ik !' open and clear of
' prmaaiS ei.rpl two cUUrBEor, of g.Kl M
I dtit-t on.l . .! I.h,.ir -l..l h. ..,rh ivial
I tn ilrle. I and rh illeni; illrirul enters and 4
Ttiteni hull approach the hiI1i fiom one dill
i 'ton. line, or utmr, or pa-ire, anil ili-po
I another, n netirlr opiui.iie a ronTCttienl.
1 copr of lhi irrtinn rball be iittbihcd u
I ptnieil. wi!i ibe oolire of any gcnnal or ri
I t'tnl cln ttnn.
Npetial atleniion it 0 ctllrd lo I In foil'
ingaclinn of the Iti jii.'mtion Lnw
Sic. 8.',4 The Hon id of Krciilrauon, Id
mnlr pertaining lo Ibeir trKi'.itiiai. 'tl
ba roe vrrTaton of Ibe p.uir, Mid empowr
10 arr, and totiw lo ii luiptUinid IB
toun'y Juil, when ti'wary, ell prina
Klrm lintf or hrvTrntiinf llivir tpoiilniiuo.
itntidttiing, tbievtenintr. or IrauduUntty ct
iririnu In prerenl any prr on enliilrd th't"
liom lrl.i,iion. rrruiing li iH. di titrlwif1.
or quttrrelt al the pl' of rrg'iiiratiiin, (
O'hrrwi- Int'ilrrin; liirtrwllh lo pteren'l
tb'Uy the ngiirai in the i!if lutrje ol' ibi
duty: and all mrb often ball be pnnl'bnii
Btfileaf nnr nailer Ilia (' luill.jl Cwlt, l
(.till iryl.tia: a einpoweied ro d'l upon!
ihrrtff.. toailjl.ie', and Ibrtr il'pulir, and '
ober praienli el ', anil. ben nete - iy. n I
Tliirns loaid and a'it them In t nfuiring ll
Itwa and nalillc pmtf, and enpprr" dt.'t it
an rt and p:errnl '.b o(fen anametaiii
indlbia a.-r-lmi eltall b ptibCrhed and po-li
wl.h eerr niir lo b"i l , rrjUralioB.
V. O MAI.ItY.
MU'llt N JONES.
JwK Nil HONS,
IViard ut Re Ulran,

xml | txt