OCR Interpretation


The Conservative. (M'connelsville, Ohio) 1866-1871, July 20, 1866, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075001/1866-07-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

TliIOiNSKKVATlVi;?
-jl'i . t-oliy W 1ori.rr rnt-Ue
)pq.iF.' i.Vi't:v "ii'AV 'onx!.q.
t r. 11 .u i
'"r Mi jr.ir. 1'fijiil.lo in iyl,im- . - - i m
f r lx fnntitli. ni nti' hi nil. im - - I (in
I'nr llm t n ii . pi j -sire '11 inlvunco - - ill
'.' WM. '(.Lti.Ntt, l'rnpnyU'.r.
POETRY.
[From the London Punch.]
KEMENTS
'J I en-s fiun'hil 1 1 ii -wr l.i j.t
Altitttiil linn 'f I'm unit n ic 4
lM:t- mid h-ui' .f lc Mil lij i hit ,
J . Ilfir mid In.sl, mi ivi i v -iil"
llvil lit ITTillllV I'lVy lliln-l,
,i it r linly ilr ,v rIimiiii :
' t 1 a ((ill r.iilnnil'f. I.e-ln-il In liiMiW' I
l-'er IK turn ! "I Hie ilu'ili!.
M'lml I. II. llii- lil.i' k li ir 'i i
Jvt lull tl.f eln.nl nl :ir,
tj .Willie I'll uii Mini ni,;i
JlilWtl II' III . tl I'lll WCMlillX f
$ll. 'It II ih'l't'CI" lliirli'iini
' 'I lum e'en iii' i1"i'rt 1 -)ii"
. nil IliC liimi I1.1 lmi 1 1 v li' ' '.'.
, . 'I In ill- I : ! unur limit ln.it I. u .it 1 1 0
1 lure' ln-lri' n f lie.lilnmx
gljil in tlii- .1 r ilyi.ilf lilt. i.l ;
1 Ik ii- li ike- nil 111 w inl til l-luini'-'.
f 'I ttll ti II Hill. ill liliili'll h Lli'iiV
' ' 1 1 1 iv li 11 in ii hi v i nil i' . -Slem
inline llemli il le
it lu'i, ill Hll lunl l.i) III pjiiiici
Ui;lil li.i-;i- 11 to el I :i Inc.
jli'l in Uii- el .ml im lillinf
' I I lln l.i ut J :..ll li.H e ;
J.'il I In 11 1. el Ii III" fell ii'i 1 inli ii.;
ill linn nl mi l'.niiiie'r j ue.
Nil cMiUi'linii Me in'elli
Willi III 1. l H IIHilllllil j; ! i-.'. 1
' .HI I n ilmii 11- I e In nilrlii.
Hi I Im v I vile lo e,i'.nu.
l i- Xl llll'-l'- ll il k .IHl I
Hull lull' M l. llll ill
.(ml iili- her li 111 .ii'i,i l
In 1 lii' 1. 1I1: nl einwu. iiiul tiiiil-
I In Nl'IIH -M III il III llllllrlll
Tlii- -Ii nl' "' i'vii-c eiiil iln'i,
I- r -in llie iiii'i llmt inilnliie'ti
Willi l.ni); .ii', I IiiisUM' Mtei'i
i Niiini-i- tli,'t . lUtt;
. In I In- lliiniitei i-l Ike e I li
I I e .Si 11.1 ii lli.it iii' i ki Hi
l in; n t i"H';- 111 j.'iiill 'i- s 1 in' .1 1.
t 1 1 V imsii 'ii ' 11 11 (
I .mtl) I H'l ll I" I ll Ml d . -
I lie Ni hie-1- I ' ''! i'1'.ii ill;'
I'l ik 1 1 i l ill lyej.
s-1 1 .11 v III l 41 It.i II u ll I llj-iil-K.
Iii tin 1 ii w 1 1 gi, 1,0 11 r lix'il i
im in II 11 i-liiK 'ili 1.
In it- limit me In tin li'Jit.
1 c mil Ku ril Mn' nii 'i I -n nie.lii,
l ii ni lln I Ii-hI lli.-t i-liiill lie slifil ,
I'lilt Ni ine :. I"W i iC":.'
I 1 1 l i 1 ik e 1 1. 11 1-. 'In H 11 nil ile ill .'
j
'
!
.1
1
j
1
[From the New York World]
[From the New York World] COMBUSTION
ll,l;.Will l-i Kkenl In il, Ike I1.1 1 ul.-l'i. i'i.imi
' Ni, l.m; V: lij.'s.n'.y V.Tll. Ji j'
Jie.iil me tin' tmiii Hies l j II11 1 lic.ilii,
Nil I I kl l L'lllllJ Hill Hill i -:
I'.iil I'liieilnl liil'in'n nilivl IiH'mI
ll.- Illlil 'lll llllluw tllieill,
II.k in-wuiij nilli li:uve-li li Ii llie I.1I1.I.
Win n );li.i-;l i l iiiK i-n.ii-ing.
Hunk Unil Tin .r.i. i ! 111.I in-i) Ile l ie 11
'I lie ln- it 1-' reiit-H tii,
A nil III Ii i VI' e "in lie. n l'i m'-r ' ',
Hi iiii'l ill knln--ii ulnrtvini'
ill Clui linn -In illy limiinl 11.ll
V In n. Hll Illlil'lll. 'I ! "llll.',
W e 1 iiui'li lin n mill l.i'.tl.i i rail.
'to o'iIi n t inei- "iil ulilllj.
On niiinv lielil. W illi e.ini.ine 11J
We lull lunl luittiiV ll iiiii!ii .
ml, elite ky I1I1', liu iu lie 11111 1I1.1.I,
In I'eni i', llie I'H'i 11 M il 11111I c.
While, -null 4 111. Iiil(,lil II11 I.) nl iihii 11,
Akiiee llleil l-luve .llH'i l',-l- l-i'liil-I'V. .
1 1,1 h'm.ll 11 11 ie. mi N in : In i 11 I nl 11
Ai. iiueel llie i-iiu': ile-ei-n It .
' Tit I II I- lllllll.lll.' illlil C .1),.
llii' mi.i to I c liii.:ieii ,
;iu nil Ii ml mini- let n ii'i .ill.
'Oi'inM lli'iie tvlimn we've 1 tl 1 :
1 ut I'eine. il Ii Iv 'i .'1 e il lie,
lllnlt-ii ' lieili.tlimi ;
Ji HiiK lil'l H ill M il we I ll,ll
A 1 . 1 1 1 1 i 1 1-1 1 11..I.1.11 :
,(il0 UK' Iliy l'Hl"l, O M nil, i.ii I 1.11.,
rm-.iinc .Hill li.riicii !
.Iiuiy nil . Ill Ii-: tin hem I lien ki,iv( ,
Cl-e iiiitiili v mill- -ie' llenieit!
Ill wi'ij .iiit 1 .11 e Ii I in riiniii-'.:,
liih it ill ti:n (nii. nVi il ,
Wl'li liii-mllv j'trt-tin ) wkeii nu meei,
I 'in 1 ll Ir linevei fiiilcil !
Prussian Copperheads.
7';,e lull. u.ij. ii'niil, ImhJ l. lie l.illinn lie
) nl. In nn I'i inn. Ml' i , l 'iJileiiHivi.li tluuluUil
ji'HW.ij. ,U ihlieiiilib .
"Aiii-i-:, Hi in iv ! ''.. with IIi-ui;i., I'uwh
n il i iik 1 ii viTi'U William !'' '.
'.-ii
It in i n: e.-i tiiOn'liii.iii llnvt'iliMilil.fit 'i,';.li Ilea
,0 l n:nn t lliu 1 l.i u mid will, ne ul (lie 'ln'lo,
uutl mru ;
- "Tk.il w liii Ii u i 'u ;lu ymilli. iK.int
nluiij.' ky I'i'li lelie i nline in-in, enilewniil .1 luiln loi
.mi, vim, Hit uiiiinl IiiiiiiIihI lli'i.iw.n.il-i, .Mm, llie
unlii,.. koI .. ,., o.,H . ,,t('..' ui.le H. ni'.m, iiii.ti.
V"'"'' n..t v:.i!-'. " 0 - a y; .,;
l inU eiit-J. juii Wit ii low lum illi-H In lie lei
: ,e,-l UH Viliile. ym. ...n, i-.,a,.w In ym.
l,,,nrt,y,N.L..3.ur.',el,lNU .1.,,,..,. ,',.r .'i,.i
iinllini kuI nu ll, woiil l i. it ! uklc tn in imi ili-li
. 'i.. i .in. i i...ii.i.'... .ii' win, .u.d
liil.lici. I.CKUt'iiiilU.IC'.ail Uli.li! imi miL-li
( ui.ini 0 o ;i.i f- I 'll itn.ni l nl
ie i-uim.; ;., i.in-,1 t,.o
.liuwnrtl t i j,iiiiiii! i n Inn u11J.1e.01e1 a-.'i-iil'lii(C
11)1.11 WOl killfilLllI,' Jill lili.l lli, J01 I. .11. llii.
iiicii well' In 'iein' in iuuhmm liflmo lliu niilli),
VMHilil 1. "I Uic .iain lie kenned In n liimiient liy llie
eveiilii'in yf IlinniiiV , liy Iku ciil'meeil al.tlit'jlii.n
Cjf llJ.r.'i,lfc I (llll.JM luejt,. V jvullll I'i ,,J t!',y''f
mil, v iili 01 wiliimil ,i,i'.ji'i;ii. ; ..iViio ,1ml inli. 1'ie
.kIhiIi, 1111J lium Hub nviyiA.iiiiif tjil,wlei li.i
, in Ilu 1 lilt 11 1 11 111 I lie 1 11 I'll, nl llm I'll J.' aim
) tt 1 Iclit In 111 i mi lliu Iiii-1 11 ii.iuaiit.. nl lilicity.miil
tiliu nnw will. iiuike yeu bctthari) friil4 anil
'lllll lllt'll', li'UO liilll ill Mil ll)tn' ijlie lliu t lielciU
.itm I Jitiwii villi liiaiuaik ! l'av.ii wild 'In ttul
1
llll..;.i
iV
THE CONSERVATIVE,-
()L. 1.
To. 1.
f r
Prussian Copperheads. Oration of Richard O'Gorman, Esq.
limit, Lrqv
AT THE FOURTH OF JULY CELEBRATION AT
TAMMENY HALL, NEW YORK.
in
tu
I
r
In
Ili r 1 1ti !inril 0(ini niiin tin n il' llvf i -
t (I llll' f ill - ill til Hlillll ' -
Cininl Km'ii-iii, hm-liL'tiii 11 ml Hicliidii-
iff Hii V.niu "I'i ibc ;
Tin- imii;i jif ; W a h cmne ,"iii
i t r iiiid t; l'v-t- fiat'il. nii'l (lie
mini Mi'iiinir nun j'niir i's 11 mii) of
liylil x mi I, inl iiiiiiin nil uvt-r llii' lu nnlc"
hum I 11..I. Iti lie ,nil. nii'l lie (jul)i,
nliililji! A'ti-I, V(I lin niiliiiii Hlnl
jilinn Mini ijtj, over 'imr ni) I ii;!;.
'VH u', m ll 1,-'H i.f rO'it f u : ! J"
iki ilV-ii 111.4 Mi H'nq U kli'jwi'ijij v it-li
k 11 lly I1111I. ('niiiiik. i iii.itt; iifil.u 1
c i ti 1 1 tm ii; hjij-i'liftj tl.c (ii'iii 1; iiii
''In ill il I Ijilul It lllli-lllfMI 1l'H lUI'K'ii-
' nil 111 nil. I t'Hi; Ji'Hf Iinvo r l'fi! )
1 mrre llit- ( i rt nl wi ''In Ml h' ' n linn you
lienr W!i'il ll-ii irtli. ' IVinrn' ninnl
j nf iiriny ilj n" M (.'.Mi, llie l-ni-mU
! It'll it". tl'-if bMji: in ImiIIii', in (li'
I.-HIIIIHI-I i 1; mill tiii-ici nl. J -hIi'IH ti'
j lii ptiwrr mill no'itlni'Rn, 1 1 1 1- til 'iil nr-
lit fil ni."ijii-l dim ide MHlinimiil f'lrcfutif
iniiuif. Tlii" 1 iiiiimiiii iiniiiiiii "tmil tdc
viiniii it. ni'lile of lln- -tritiii n miilt'il
;iiim. 'i )it jii'i.i j'j'i'li iii iii-lii i of llni
, 1 .!l I Mm l, lVu;IU lln-jf dllP lltllk Hgit.'l'St
' liini. 'I'm jell'i funwvJ llfciw-i iiii piVli.
I tJieiil Jj-v''l'i.tiiiii t iii!iinii iMiii dim
HMUlinl. V. lit! Iwt-il. Al Iiht Jiilr)it tjif
liniili'l nrli-iil ut H. Tin" drr.iW "f llti"
I lulu vt-tv luf 'it'll ni'iii M dim, iiinl lirrtli
Sin !' bi ili'in in ti i' w-r.
j 'l un-nii-iuiml "H icitiiiiiii", urnl l i'
: rHinj'iii-l.t'il i-nt mien I y It in; 11 1 1 mill i )i
111 t lii fii-l. I l.i n, wlnli' Hi!tlil xiiil
! . ' '. 1 1 . 1 1 ... 11..
1 ili.'M'"i.i'i;. it i'l nHii.fi iii-1 iiuiiiji. (if
n -.-A----. - r--
1 tmiii'il in 'dun nii.fi' 11' wj'. Wi'l (""'il
ll.iil I.iiiiiIm, Mini inn ejillllu I ll I lenllill
J vnicf, us il n fiii'iir. no'f in toiruw llirn
' niii'i, iiprmii'jf h wifWHrtl iliidl, In
, Mini in 1 li- tn : "Ariitr iit.l K" V'W X- '
yt-ii lnivp tmil , oti Imve H'llfert'i! ; o
I .1-' I'dil'll'i 11 tif till' hlUHU eIelll Flllllel ;
I We nit- dlildelll t -lice troll'. ,i,ii),lil uur
lili-ttiUii: ;iiii'.m nml nnilnl (d-lils ; jo
' 1 " ' '1 ' ' ii .'1..- . 1 .. 1
t ;n in una iiiiiiih. . n -tin hilu.t itnn
wliile lliv miii .of '.''hii.iih Itt'li;!
IS kllUII)!.
toiiiinenil
din dent t d int'irilj) . I e dmt
j dv cni 'l'i' l but In pn.ve." 'ldtn d iving
; viiiin'iiilieil di 1-in niien, lie lived .i ny
iilni', ti Jiijit fiic'oj lo bi I iifi Jul kilnl,
j end vtli-tu In1 liid tdf lioim of good jiun
ll l"i'l .. il... ... ..il.. I I i-.ii
IUIOplll'U .ht; lilt; III ie I'l.ll ii.nn ii 1. 1 . ii
upon lit entity IS.i i not il i! 1 ii.; i- n legi
, fiid. Ji mm bo lino. Tde men ol
I'mnm-iiuiiit Jiiif pinv.'d rtvyny : wdnii'
! iiiHi1i.Y'i.tl llnir nvi)jwnm ,gn nl i-jiiitt now
) -Inml, mid mji'in'nlljlm .nllions llml i'
llll: 'l llitfof lliii' bltiild !i'ilil'Vlell', lllij,vd
! jyn oni'i' IIih red innn'ii liiiiiliiig-gitiund,
1 line f oci"ly hIuiio mi Jni.Kih mid reie
! monii-t dots l.oiioi In "dn roroiu n wy
linr mid tft of tdo Tdiiiim 'J'lilws
i Tdu .'n(-i)i in nt wi'.doul im ipyr.il, Tdf
"red iiimi Ims belli nup-jiilil''il by ilu
! w di t: -in'tn. nml (i'iiiiiM id uTiiiu mmi,
i loo, llie niiitiimni 1'iii'iH of imiuio bvu
wm n d l y bun, too, Hi pi'tii tin
wiiiup, jlliu ' ii-ii 4-i nib. 'til m fort''., 'tde
lont'iil Im ve bui'ii kuddiit'd. Ilu Ihi
rmiHickud tdu .ii'crcla -of ide mild hiJ
Hen, mid dv ll.M pif.tilil liirt'io i-f bciitnoo,
iil.i'l mid lilini', coiiij i lled I l.u vt ry lor.
it's llml coinliii'i'd ngniiiKt I im to da di
I di Idino, till in ii piteis of lime llml in tde
jb'oni nl diiiiyy 'h iciyxu ii'ji!'i''i -li'H
continiiil, mi luii'ly tu-lu nnd Uewrl,
dl.im-iini d like ll o i lilt ill tiM t!0
'I'lir.li ideie i no In lid y lit,., i-o i,i oh
'i pi-ioyi. ,! d'ipiy, o l.npi-fn! our.
, II ft'l I 11,0 CVH lllll,!' kOlVt'U
nin'iii U8 lo'i'lde M'l'iU of ilucnid, lit Ide
l-ilul firm of fiiclion, let looie ide demon
of i-ivil ivui lo work duvoc hikI iltnolu inn
. ivdfio pint! mid pirn-pi my Jiml ouiile
Hlmosl mi Kit n on mi ill And now id"
j wnr in oi i r, 'I de viitiiny ii vnn. 'I'.de
vjii.ij 'ji-.li! il Hie disiillni'il nnd l;lp!e be-
I foie us., N-cr wm jk'uiy iiinfn Mtvi1'"
j tinned mid complete, in tin ru no let, -.on
I lor iif in Ido I nil in n lenllill 1 Imve miii
i you. Hnill ye nu n dn lus wt'iri-
I fnl limn tin Jiiiliitn y. d'osn dome wo in
ideiil. S'kr.',l ,Wf (tin iHli'in men b'l-Hioii'
evi ireful' jlovvnid our bto diTS in ulit.
j iliHii wmh llm Piijjiin ' fcaviii'. Sli'ill we,
ivil o domi of tiiilzilion nud piOKri'",
mill knotvi'dii, fnil lo iuhcIi llml noble
eincitv of ulu'i'iiiruiiiliip ndioli deelin
wm fiuiilisn mid victory incomplete, udtil
tin) CHri.y, cnnci'ii'icd n well by tit In
ency mid .iin'iifinimily ns by niiiiR( i
rvuvvitvd into a .frtd ! Tli'm day, cni-Zt-nH,
) on tot (ipiu l n tdu politic l .fi'Bii
ml tf nil ilia )Mr. You i! !l.
tin u'd bu b lmly n.nd Imppy tly. Nevf i-,
wl.'l'o tlii'H liVpubl'io live, hliould it eili
Ktnii. (nil. wden idif) nniiivetmiry crmi'k
, oun(, ,Q ..ijj ,;. ,,,,, nnJ ie
:yU;i i0 R;vakin u10 mcmorii'. P
,v , s' ., . , i, ... ,1,
)' . lu 'T U C l null
' 'f l'""")' ' . ' '"'
.lo llul ilmk and Uoui.ii.il iioui, iiiimy
JeyH.'C, j'lfijl ' ,ll.Ir(ci:n .oJulKOB,
,1111111111; in cnu aoitinn puipqso, i;t.;npe
' , .1' . .1 . V'l -.' 1 1 1...:.
.lilHIUvl i:ijll,l.Cl Ulinpi iBiemiin ""i iii
L'ii.;vmicc& ivliicli VO'i buvo loud lo dny,
droku llie lio w dicli 'luid . bound ''".iii
llie (iovi'ii.miiit uwli,kli ilid vdim wroni;,
.mid 'rtppeilli'itj; lo Heaven and tde future,
declined Ibemiilvca I j bu tlienei foi
l' i I uii tiiiiiil mid iudi pendi iit Stalea; and
ill defeimo of ideir 1 ilnn a ipcli fii-6 ViJ
iinli'penili lit tiluteii, plodded ' lln il I'ea,
llicil fiiitunek nnd ib'i-ir t-mned buiioi.
You Inu'w how well' and brnviily ; lb.il
ple.iy
wna lit ol.'' 'I'dua v,(i .burn tin1
ciiifudciacy of glutei., tlicu iiud'(i.uw
11 U f
Jt
if
10
id
...
'i'!:ink, ci'.i
dnl ii is now.
I'liM unnienl t oriel v lin donored rnn vyilli
lils tjiriln'iojj lp f.jci lo )o't to ilu . I
'en tee know it. wliiil lono il ii fitlinir (0
it-l')itts you. Foitil'i of oiliopg
hnvt' n tlntilillul rffttitnlion. l! ffffn 10
tit! tin- rimltim for onyloi tin Uii' ()i
inter only huci) wnTiis n fIkII do ptt-n
nnl, to cnliejinlwl ile, lo li-illiir, (o fiji
iliil, nml Itunviii kimwn ilinrti in or u
r.infilu Mtil j r.t of coiiejinl'.jlnl'or., nml do
;ipiJ nt-vor fTttli-r nlia den', it loj's ('
It, ide Imi'.'f, ;it i't"'i ', Amoii;nn i-J
.le. Wit dnii' 11 itch ciuiRU lo df tli.ii.ktul.
'I'do wur i!rwi ilh P longer, li e iworil
Ik (.l eull til, Hie Ixl 1 1 If fi'if; "' ftli'jJ.'
mm h wHtiH( (ilu- 1 dc gritvo wdrro
sin p in jn-iii'i', niilu by .nii. tdo viri'if
j.:.i) ijit; ni jiiii-li-'tl in 1 do ii rridlu fin flio'.
w li it, h l.i, In n, nii'l nc'i r tiitjn ci 11 Int.
'I'I.hI ntful .1, I.'ijljl, i: vrliicli
mint tcre tdf nJini'iiit"-. mi'l 'Ide ntjjH-tni-lit
"dot nml t-dfl', tlif Inito'l-t nml II I'
f'rrii'i U oVfr, d'l l n inelil tli"J'ifiidibii'
1111J ii reveifiidlt', din deui riven. 1 1 it
id'1-riol id'tl H Slntu t,f llif Ulli'l'.l
.")liil'' C'ln u reilo. cnu Ii-avb il.tj Union,
cm cmje; lo bj nt! of idi Ilniiml Si:i't,
Vitluifit tin- iin.;eni of nil. i t'lgi'ujor.t
iniH,pnladlu nml irri'veril)lo dun lieeti
ejivin him iltrrtt'ii Mini inu rn niinii
beiivit'ti rnpiiin1 himI )b,iy, vj.ii,d i('.vuij
-I in ci iniii nf lint bUli-n, I'-illcil .vl;ivery
iiImII ikitlno 1111 r Tlicm two ij'H'n
lii n-t tlml . Iimm' ili.sliiiln',1 unci -ly ihkI
tl;ii,; it Jin 'oiift ; tdey nro of tdo pnnl .
'I In ie lei tl fin ho durieil. l''nr nil iliit
mi tin 0 our llimikt In Oml 1'roviili nov in
-a 1 1 -1 ft 3 d'ii'.;i r.rij'l)ij.i Ji'tlij.jct of llii- ni1
iiiiiti, mitt ikjj'fii' i.rovH'djiPK, -w tlin jtl
Unl men, I'd. 1 on diliil or -, witli Mem!
fwl linil.t f ttlii tin: gii'iil t 'in 1 1 ii oil I
W dy bdoulil 1 wimiH tvuiji in 'nllin Jon
nf ll.ii ? Voltr gv. irl.i'iij lH cull ti'ij- i,l to
I.U m-JipibU.' f il. Anil dy t-linlldl I
keep liiirli Ido (,'iHyt-r nml mnlilei
iluylL' 1 lnil iij'tie;ile tor ull'-iii'ictt, 111
now bi'cnnsi' it i llni Fmnlli of July.
biuk Ike 1 1 fci liltii II 1 li'lliieJ loliy Bi;o,
In Kfi'-nk lo llm n fijle wdi'tit-vt r td'-y
cmred lt I enr mi', tde lli'iiidi lliut I iy
n-mi'il to hi) Vit In be i'i!.iiy c r.nit
fiHltk hiiJ o)cn ivi d tin ir. ; In f-jiehk lliu
ittltd, or liol lo 8 eitli lo ilium nt nil ?
(Jili.ei)i, I warn you Unit tin; Jt j udlio in
i;!l in dimmer. Jh wnrnt of tde i-loim
I) ns blown over, 'j'lm fli'p 'i'l i-idt-n n
piuud mid jjiilUni higdl. S'n Iihk t m'i tl
more by (od' provli-niu ij.inn by r;"o I
Hit-.fi ior. tde tfcyiln of yi-ci-itiiuti ; i.v i
drifiiui;, illinium luly, but iiiifly, into
itu XlluUyiidij ofxintrnl.z i loti. Cmi dr
com ue be cdmi'r''d ? If llnif tinie ttill lo
put lu r lii-nil hu nil', nnd t,.pt; llm iliuisl
cer 7 lioO know! ll Ui j i nl on iiiiii
nml tde pooplt!. llivoyou ever ihoudi
wliM cnlriili;,'.ilinn uliy lanum, n.ii.u
w Im t hiu iu irtei ilnjlj!u ijuUni ieii 3 .tlnni.
) inn' lyeniot y biu-U t,j itn miiiii (f polni
cul iiff-iiit Icn or twelve yenr bjii 'J'dfii
wo in Njw York sciucely fell 'tdu Cni r
of tde Kedt-nil (lovernnifiil It cmrleil
our Sutler, nd collect,'.' I .cilia!! imij r'.
d.:j I? mi ciuiuiil iii-ceKkiy lo LK'.uf VV'
cuiielit i-Xiit iiti'H ol It. nl Hull ii.nienl,
nnd ihev were infl i u f Uut fur nil o'ln-r
J CI ,
pnrpo.es of (juvernmi ill, ide !mv of lie
I;l0 uliuW lutk Hta I Ullli lent, pnm
lii oil 111 -mid Kl It lilt, ii'o'w w lliii j-t
clinm;i'd. '1'du lintel of ide Federal tlov
el nmiul now is fctioi'fri-r limn lliu Htm of
tde i'tnte. We Bre jjtrm- win I is liil'i d
n Miclij; .GoVf rninenl Wo imyi. now d l
loose on u cditd nJ iinii-ssorii, colleo'tnH
of lux'-, l'idi-1'iil oHiciiU of nil noiU,
tj i n . into five,!' inmi't li niiuia'ii'.nni,
i-iclii'iin, Hpj ing, informing, (alln-i-nin
n I uVe propoiiion of our Inbon,
mni pom in" ii into Ida ctiilrnl reiervt ir
from vv liic It il fl -w und peicolutct iu mi
hiifiiii. fi'oin end to i nil of tin1
Iiiiii), mid countd f.i oHieji 'I", ' H,i,3t '."'.1
Minill. ivi li fi',31'11 I'l.l'l' revei.tiil,! ituilied
tuwnri! WMKliinoton, m Mo-b-m' tuin to
wiiid Mec:!, .1 ip up ido inlnxioiiiing tide
ii n. I cry fur more. ,0ur nr'.imnM v. oik
.ii'U'ii nnd im n li'Jjd wij,"' but egmuln.'w
tdy cnii'i livti nn well Bsof old. Vgen
me d'yii, but Ide 'iii-r.e.Mtiii'a of life m
dioder. WIihI'h llie nun e of ll-i t V "ii ii
bernUM', in omIit Iu iniibfy n few vtorlliy
mil ioiiniiex, lo protect tin m, lo inci o'lto
lln ir pitdii, lliu cdiMip Mipply of nil nor la
id iMiiiimoditicii wl icli foreign imiiou't me
enniir tij lull uk', in im' fur b' pohsible,
i'ii ul out iby (ce'sHivu iniport liuile.i.i
'I'luis tin) uiMluifncliuer pioti clod; llm
miiiiul ictuici' bt,il 'ini'ii l ied, lliu eoilKUti'iIr
becoini'ii l.our. Td'H bibnr i" stcrilieud to
Vi'eHlili ; tdo many are niiniliced lo ll
(ew ; ido people llml py nixca ate mcri
iiced to tlioso Unit iiceivo Ihxi-b. Tdu
in bud, but bud r.t il is, wuitu li-iiuim
bubind ; fur llii very money, wiunn' tn
tdu Bwt Hl cf labor. U iH-cd lo fo,) lly .and
.... J...I. 11 . ... ...1.:..'.
pr pu. iiayj inu jViy y i-j i'i winun "-
preiiies 11 ; mr inn money, wuu paiu,
ilowa also to Wiisl.inloii, lo bo waied
or luim d to mincdi-f and corrupiiun,
before. Fcdeiijl pulrjimgu tivelflowa lh
land. Wdo cmi wonder now that ut ev
ery jo!ii ic(il oivi'iu b'y . aomo one, Si'tneliuvv
fa'.lciied on I'Viliinl di"l, i b llml sy;ij
liao Ictaliv i.bij'i .pi'er.';u:'i,oo,'i''.y ebib.
ii ipwiird tde parly lios-u,p,v. tdey .receive
in llml yivm ai.lu 01 oniii.ry winuii
ovt r Ide world the ptnMOited patriot mosl
nlli ell, denounced all iIin"uiiI, all remoiw
bliinico, nil oppouiiion to ido puivetii lliut
Im 114 IreRKoliable, bediliomi uud dibioynl,?
Willi miuli loiiinniiid of nioiii'iy,"aiid mid
bucb aliuiiry liyi'ilu' ol' loyal adhereiit
lo ieceivii i', and lijjlii 'on' tbeir tiJe. iiiu
vou wonder ibut Ide' Oi is-or bU ent relic
nml unset upuloiia men wdo 111I0 tde Uoti
(intlce al V hgIi-ii: 11 on wdicli now cm ion
tuiea llie' ConiLiesi of llie United SUlel.
. ""ion uio.io Jaiinj;' uud iuoN ittkliU',
,
-ruplin(
e
an
an
-
inorv (i-eit-i nml ftu liii-n in llmr nciiorf,
Jnnie ihiiiia' of lip rontiiinticp if idfji'
jowi r ? i-i diiw MluiiIly, nilenlly,
turely, U.u ii flit'-nrt.' of ibis pull : ic 1 1 Biisi
torrncy, likn iliprtrttil iiilii-iin fold
(I ion fodl( tn-oni'Hsn ido !epu'jlic
nltriut mmI 'r.lioki 1 if in id lidleiiinej in,
dllWH. To Idilik, Kpen(, ncl rd ling o'i
nit'liy orilitin,, in to bit luyt). '4'it ti
dry si i-t lohliHif iii tin- pnlroioig? tdey cnil
beslow. Vt'do w jjiil nl Jn loyl y 1 1 uii
lo bi loynll.t lo be lied? 'i'nUl ) o'l ee
di'W j owt r idn jiowit, of 'Im pursy m
I'll us 1 f du l-W(ijii--ii j;niyej' llml j.p
pi'itii lj ll ii ni'ii doj 1 mill nil mtn'
limn -coiiC' imn'ts ii. Vn-liini;lt)ll ftlnl
(alders to 11 l.enil. Tliui tdo fndil con-
p'4f.iey of tdo fry M(Miinl llm tinny
yruwt nji I in jiidcn jijiici', tut iplijig.
'Ii'diiiielnii llm iii'inii of our people..
Umli r i:it Ixltful ii 11 lence tde licli grow
fic.ln r, nri'l i!ik r:-f Klo: i,f"!'i'i' mJ
i-Jitj
; f out ijnilii'l del Wee n cnptiil mid l.'idor
.lei '-rt nkji i tint! nil inn from li; nt U) li:u
l
nliukyj,H society. I t-rn bi'ltill liFlnullir
mil I l.i cn It-it. Wliv "dotiid idi-ifiismil
nf Oirlo or t! c mtiriii of New oik yrow
pool llml ido in.iuuf icluren f nil r.e'uli
loin of vw Kndnid nrd I'el lisy tv Mtii t
iidoujtj y:'i jicli I idi' ynui iiii "i.f
a l.'i'pul.l c llii not mii.c'. I dnvi'
r pokuti of tdu mi'cdiciout cliimgi! in lliu
jfieo'j-y j'n.J ' j?n'iciWo of i'ii r (iiivi'ininpnl
In iii ll-e Miitis wdie'i Imve Jiet-n virtu
lioim ill llm Inle ciiil Wi'('. fct't "ii.w
it Tliukl Hmnno llml portion of id' people
nn wdoni fell tde wi-iejdl of tli-funt. ll in
mole I. 'in n yeiu fjnci llm yf lulled
m re tlmn ,h l cm niiro'iill in-iUncc In
lliu I'Y'.kril Hniii ct'H"'-'J .more Idnn h
jl'nr simj; tde ilt'miUiI people l,t'C'H;iiiji'd
him I HRt-e, li i! tde conclusion lo winch
llif)- I n l been for 'i d --td it nn .Slu'f
ciiulil nf I'ydl. or tlid in furl, cemiu to be
it fbn Uniiiti. Yet ilec elcvm Ntniea
vidii-li nif i.ow ul j'li- pinion, wt-m nlwijti
in tde L'liii'ti, lould imt lne td' nueli i-l
n t of ll.i' Ui.iiin, lin vf In en for ir.nr'n 4ditn
iwi'lvo iin.uilm dci.i.'il by t!ii o,lirelijr
nil I l.c (ioiulV-Uijoji'il tiyliU of t'lS'M l"
de Iiinid bv tdi'ir Iv' pii'iK iii.'ilivi'i in ili
yiPHi emiji'vJ f tlx liepudlo'.' All nbji
un inis l) tdu I'nii'ii tdey nre deld I'u die
to perforin. 'I'dey must obey llie K'tlfril
lit Xt s, Jl'l tdt! llbli of lepicselltiillojl III
Ii e J' ti'tTiil Council, iitcn too j.;nrisiiiu
.uiir... I,. .ill nn itf-tiled til tl.f.fil.
J'dey ie lifiiled, ii'
tti.W-o nl ide
Union, dul 1-8 n lo't-lll cor.tj ui'J'ed leoiile
wdo.e live, libtrtiei. 1: wn iind porojn ry
hi deld it tde wiil of ido coni't rnr. lit
lliis iniiiiiu;ioiinl V Im ll IhwHuIJ I il
j-i-t T I il expedient ? Is il in ncenr
il ii'' wi'.li Ide will ojT llm Amiuiciiil peo
p'e V 'lieiiii'inder tl.u yi i:v'iiiic. h nn'inl
dud lie t'l'I Cnlontnt prol.'iiieil nn kiilli-
I ui4., j,,u,d lor ll ut revoii
1'IX llloll
ivildo'.il reiirKi'iitHlioii i i dti
wi be
liliiel yiuuinj tdo riiiKl ''ar-l iul'iijuji
nf Ide principle I'f'il i'i"'" -i w' "n I eli'j
indie.-. I bey luid il down '.lint a tax
in in it mil ure voluntary
nid bom tin
people lo llie Government, mid c mid not
be inipnud "jl1.?'1,' ll. ,cun.aii1 v( ilv peo-
file 'iuuIi Ideir ri'irrainuuiV, legally
lioioii. Tl.o vtoUttoii of Una piiiic:pl
ll-.i'V t'Oiixiui l rd an ontrii '.I wmili liijlit-
in" iio'iiiiisi. And jtil no, "do mini nor
of I' t ir iimirel, of Ideir priui'tple nal
tdi-ii lr'n!inili ive wdo r-'ad ll.e i..'t'cl:tni-
'.i in of liidepend 'nc'i mid nppluud it tv'.u
Aiui'ii'iHtis H'll'ct on Amcucani llo aeti
miniu arunj.'. 1 ""y "w" ;''"f''i ii I'ol ll.ii
.sl.ll a (.loveiiimi ni of II u people? Am
U-A lll.'btt bli'-f lb;.! II po'etltiites nl Wnsliv
inyloli, by wboio tfcciees idesu otilni'i n
me il'.fic I'd, l!;n ciCHltliil of Ide p'Opln,
mi I l.'i'.uiid lo 'o l !i r will 1 Ui'ciia,
tde pi-niili:' liberliea can never u!lt.
1 r . 1 . 1 '. . .
I I, -' t nlit cmi never 00 neiraytti 0111 nr
idu luiilii of Ida J oplu llieiimcli'iu ll
in by tfieir' y. ii'ui of J'iil.ilicp, by lln ir
iiiisjiliiced coiifi.l lice in-putties mid miii.
dy ideir nphlliy and linpor, llml Ideir
1 in 11 in v.rouedl. Oli! fur anme mailer-
mice in niii.ti imcieiy from ii ttupor, to
Kt'r i iii'n id-jiij-dl, 1. a did Ide tiJ;i'td.vf
' . . 1 . 1 . . 1 1 1: .
G il K'lr i" Kllli'.nm pnnl iimi inn uuii'i
1 1 . ' 'i.i 1 . . 1 : . : .
mni pnr ilveil mivjl'i ue curun mm nnis
11,1 naij . L't bill tdo .people feak, li t
micu will roll like ibuiider over all Ide duii.l
WI10 id. nil rniy idem nay ? Let bin 'ido
p jp' wi'U'i mid ldeo encnidii of lliu
lii pudlx vi' bu rcnitred as llm dew
d:op of ide ;.ii'iil ld ,ion cliukei 'from
din 111 me. i bear il b"id tdal tdo t'oulli
eini'n'otilti iiie" not loytil, nnd 1; 111 run tee
urn iieeileil from tlicni. Lnyal to illml
V 1 .ilie 'ouHi'tmmn ? li ii for llie (.n
Lti 111 dm ilu-y ai-.U. Vdeie ilp bui '
llie UoimltlU' toll can lliey liod'atiy-Hope
I'dey ak for ili r-i nil ct 1011 wi ll aa its
odliiiliotlt. 'J'IihI il alinll not be only
Kwuid wbiub idey are nNiailed, but
adicld by wdicli tiny mny bo defended.
Tdei:' c jiidm't h-t .tdo .IiilI twelve montd
I ' ' .1 .1 . 't -i j 1 i
p lovel linn lliey nave nomioon.-u, in yoon
frtitd, nbiitidoni'd tde tbeo y of fctCiHion
Tbey pray for llm "Wuion," and ' niun i
denied Idem. How d is tdii (o lunl
What wiW ibia civil war for? That was
llio '.It'lilil iiilo, noleiiin duclaiatii-ii tiT'llie
NortlfT ' it .Win for ilial, lo atve, reslcre,
pitiSi iyu tlie .Union, , liny . I'luln. For
',1.'-...'.. .Ll..... .......I... .ll..,. ll,,!. i,,i mn
11' pilipiiV I.IIU IIV '.Illlil, mill J'wiijj ...w.i
left ide plow and lliu buicd nnd 100k
up nrrni. For ld; tbey eullind and
died. Tlmvgli nil llnir on(j day y
toil and diingei lliiti Was 'llio prige tdey
aoul.t lo' win.' Tlit'y. ' gfciiiojl'.iu Tbey
liturit,i'l lollieir boniea 11 joiciug lliatlbe
iluinll ilieir tuVliui beinicalbeil to idem
Imd I ceil I j y t I i c i r Vl r ii 1 y arm prukrl v'ed.
Arid now tdey find tbey lul j;iaiiped
blVnd'iw." Tde rialily is mmleiieil fioiu
ideio. 'llm Uniou IB liot bivwd. 'Tbe
Union 14 not ii'iiei'ait.'
Tde ,Uiou"it
pievuniud 11 i-j diUyi kit it u-aioraiiou
.... 1 .
1.
luSy ibwait ide iUu'vi ioe Ibo epec
j
-nnl
!),,
1
ir
?
in
1
ft
a
1
?
a
ul il it'i;i .of tdu doiurablu gcqllimnn ip
('opfri.'g '.o wdom civil wnr, '.liiinitn
liAve b"t-n lev foureo of profit nd powf-r
ll.ty Condi in-i tj lit-v iso alUin to. i'dey
npi'J (ju hinii'i i s, OiiHr'.iotfi'i for wdal T
linl i he Snii'd iil benceforili be loynl
H'nl olii'tli'-4it tins t'oiulilulinn. nnd (lie
Imw tliHl nc'ruitl' iliure with.' What belter
'iinrniili t' rni on dwvu limn tl.cj lifiv
I'ivt n you mni jivo 2 It not Uitir tJefimt
uomplrii', inln tUeil, crusding as il ii ? It
iinltl.i. n gni unlet '.but tdt-jr nill i.fVfr
' tl"'" '"I'- ngninst lliu oninipcltril
H'lll Mfiirli liii..iilinc(l llist Ae'CCfiiou i
iinpo idle, nu I ld tnion llinll nrver
de 'Jimnititil ? Are tint idfir ruined riiiei
l'ii r wntlu l (jt-' N, tl,e i-ilciola'e bfurtliii,
tde' (jfnvi'n of I heir dend fnldcr, fnn,
pioiltf, bu'iWiir dc prTe cf llii'ir
loveaoniK. on o inch jNilure, lneln-r.
miydii Liinilit r idnn nmn' Uv?. w
i '
Jptl. tin.- tern l Iinvo we no euarmilee in
tins liliul I'liM- nn n nra Ameiicani, our
ov'li bio'ln i - tit ft'Hled, but not yet du
in'ilui U tl, inn pi'.inl to be fill i e ? ' A"k our
Nnldit is Ide r en jr'do bIooiJ fuc u lo frnii
villi tdei iu in iny n dot nd bloudy lidl
liu nu l ill' in under fl ig of truw, lni in it
Id in on llm lonely picket, where kindred, ig
jioii.ig di.' i.i li.-'Jeii cj yr, jj icjij tj'.cni lur a
wliilp 1'iuiiii.n.iiiiin nml . ! n't. Ask tlm "cue-
i ...
ml-i w!i() cniniieiiid d i ut -virlnrinut liiitla
nk (In in il tdey wuiilk not trtint the nurd nl
llmsn udiiii t'ny lin.l mt ;i ko gnlliintly di f.'iid-
uig h llieory Willi ilieir lives. Ask Ijritiit ir lie
line mil tiintll.t'r. 'I like tde Into ol Hit
;vlioli; HIIJ7 ji iiv,iy. 'i'l! 4it- n win.
loiidi, not tde mr ii wlio litlkeil,
link lli'iu if ll.ry li ust 1 l.c Injutty of tlie nn-ii
1 1n-y Jv'igl't, uii'iidluid iiinl lo'iiiuv c, nml my
lilt: I r it. Ii nm i u'd l cm! ol llml Iiiiiiin.
c.'Iiiiiii: of liiToii will tiinr onl "Aye, nye-"
Would In ijoj ll 1 1 ml lieu Ii ,'t In I'leiil lo
.- T ,,
ide intii w in Inuglil 1 tic rpinncl mil iu tettle
it,iiinl I I clievu Ida "Union', ivi ndl be wlmle
loMiy. 'i'ii l lie J.T ii i im iiiihI be, It cmi not
lie pievciiii'il. Ii tun mil de retarded. 'I'liere
in Union Iu llio licurl ol lliu peuple No III,
Sniitli, I!iut nnd W'rst. 'I'dey long f ir r-'cnn
ci'lijibii. 'I jicy dt'Hite tl.e aukii'iy tl one un
older lri"lt m il coiiinnri'P wild one r.nu'dcr.
1 1 cnu not de llml they will much longer sub
m it to 1 1 its Irii'kii, (tmln(,'i nit and umiieuvci ol
Utcli.ni Mint to ;-iirii-li it'lf rstiiin power--wnitld
keep ti ei, in i'nto ' and inM inio llie
vvu'iiiil-i ol civil wur, lliut tuily u ed time inn)
pi huh lo denl nml dc fiiigntti ii l or, rcnii-ni
b" . l ine i niiitvnir dy oniiiiii'iuit'in iiniiseil
ii vir ri'nrn. ,s.iill4lic people of ilmSouili
triiHt Ide people of tdu Ntutli and WchI.
''liny lil dope In ideir goneronity utill dope
in tin-it' just Kcninl llmiiylils lluir culm com
iiinn nn 0. I,:l nil recoiiciliAliiin it ue, ici'il
ricoiiciliuiiuii --lie ili-diycil until tint cotifi
ilence in pnnu and icpni i" d lli) duIIp .jiulii
tnisnioii nl ilii-uiipoiiiliiicut and deipuir, I ton
Irinit in tdu li-'ople. 'I'liey nre often adit c J ami
. - i .i I.
iiiiitlnl, lied In by (iicliniiii ni'-n and Tor fucti
I ,m rnd-. I!u' i.t dv playing m. Ideir nodi
i."'i li-Jis 0!:', miiurrtyii' impulses' ,tl,fy 'nrs be'
If.'." '" " " ' 1 '
die
iliif tl jir l uiio. a,(iieu..i iny,
lly i k I. 1 ilfl i-n", 1
Hut nl ill the ti;;lil Hint !ej untiny,
. W111 lilil Irmii lleiivmi,
Tell tlii'iu Imt lliu liiitli Iny hare lliu ilo-
1 1.1,1, w lln 111 ili.l lli':y uru uiiiilo lie '.
i.-iuii'"iiiili''uiiieiilg ol ivrot e, and llnW will
Im a-i rpiiok lo recent the treachery as to undo.
lliu 111 i.hcIi 101 it dan cameo, l.t'y. ni ol Siw
"foik,l tlon't ipcak now 10 Deinouinti alone,
or lo licpiililic.iim. 111 ny (if the j..i:t:cn wlilLli
ilividrd 11 are letllel. a:id'v.ceti not divide ti
mnrc. 1 speu,; iu jo.u.uow cn a f ul.J cfwliorr.
on we ull iiii i agr'jc. Cit'Mui ol New Y oik
yim me Ceil rum uud olniril iblf. Never lucu
dud iiini'j I bun you "a tcir lor pity and u Imud
un open us tiny lo melting rduiity." Vou are
to ielte,ve want 'jaii. nllcviulo bum an
mystery, ell over llie mild. lu yon kuow
do you reulix i tde luct lint 111, mi and women,
Aiiierlcuui, of lliu suiii'i luiiuiige, l.iith color.
m ynurie1vt, your ' fr "jl'v"-cii.lj; in in Soutb
t'arolin 1, one nfyoar tuslei Siaie.t, arc clarv
it'li, ilyinjf 'r want of food T Will yni nut
l.elp Idem, loo ? Yon can blip tlifiii tdey
idui'i hsK iiury-y. tln'v eak f ir in j ntice
iiiHlice tcnniercd with .inert y. '"ivc llicni Uiat
tiny need no ullier del p. Cnnfiili 1100 will bu re
atoicd. Cipitul will flow tlilckcr. I de wreck
and ruin ol Ilia wur will de repuircd, and tdry
will Roni) iidt to tdo wen I id of Ide ltepudliu
ius'c-td of alianilng it wilh tliclr mifcey.
uan never be yvcirw.itli Jei If ort'ivdito ,U 'i
ill wild Ko'itli Carolina or Tcnnctcce.' Tdis
alone It Union Union, .not in form and iiiintu
uloiie, bui it Hilictttui'C und linliiy, tliut
wioiigcuu do Inllieled iin any Slule, or city,
or any man, Irani Afaintfo Florldii, williout
all tdo Sthtci, all tdo citiefi ull men, feeling,
Ida liurl und uViriii lo' apply a reiiiiily -
Tina Is ft'iif Ueion ull for t:li and eu;b
till, Cilizcii", ilnn't look' at litis Irem tlie low
level ol fut'iion.; 'Stii'siiw corda I' AfBOtid
Ideltikliei' cinincticc frpm y.liich liJ ' wjiier aJ
jiniincr pronpeev iiuij oe ouiuiuiii. 1 uiie
dimmer for Naur Yoilt wden tlie' lilits
TciiiiojHi'0 aro iuvuk'd.' For by i,lio" soiro
ivrong by wliicll Tenncaace is excluded iiom
ii'presunliilioii by llie sumo wrong your owu
!VutV,4iay suller ll llm cxigepeca ol faction n
ipiiicd tdnl crine. jiurinj; tbo civil war lliut
U pant liittiiy iliingn Miio ui.diiiiiTid to
wdiidi Uic ulli gcd neiejitii'3 of wur. were
oiily Acuse. ,?o Bawlie .I'tiuatKulioH viola-
led and tde civil law act usiJc. ( We boro
lor Ike uke ol tdo Union wdicli wc lliouylit
by bind a eacriliuii could be prescrvcJ.' ,ut
noiv ido wai' is ever". ' Tlie violations of ,
.1 .' . 1 -I i . . . ,. .
Uuiisliliillon and tlie law contiiipe, and
Uu'iou id u'ul kjIoicJ- -Citiiwue,' bcwaiel
t .. . .. - .... 1 .. I 1 . , ,i! ' .
One column ne jc.ir - tin 0f
Itnlf column One your - SO til
(Jnartpr ti'mnn one ycur .... 15 (in
Kpetlul iitieei, nr line .... ,
IIii..(ii;m .'at!l of r,( t ni'ro linn nix liftt
fur nm jfur - tt 00
Jlurriitge nnd tic-nth nnlirc free. -
It
110
for
is
of
for
tlie
it
tde
tde
e
Tdo Ui public ii in timber i Tdfl bistono
diinjei of republics 1 Tde (.Jqvf rimicnk 1
fall 4 fri3 li p IiiiiN of tdo mutiy iu'ij t'.j-i
liutitlj of Ide f 1 i' . From llii ninny who Are
ap.tllielit;. In tde le are cn'-;(riic ami StiM.
Tde i Im of Ide l'epnblie, llie rfpt i t l-ir tiie
t'onsliiiition ol our fildcr, is fniliiig out of
mcii'i lirnitR, and wden llml dies tde Rr-jmblio
Ih IokI Indeed, t or psptr conr'jll in, dee.
Inral inns 01 in lepr luleiiee, dtws.'arc but pumn
wortdle f, lid !e f; mere i'linion, anik-.
eiim and Hiines, wdfli liny efinc Incxpns
llie iiH'mi'is aiuj limginga of a frrc fw-njilc
Tlie i-nnci'Otriition of pother j tjl :) c n tij! ;n-i!
wc.iry and sick ol the wnrtt cf all bkd gn
eniiiieniK, 1111 i.n prespouililti filieurohy, will
noon a step lui tder mel ''lly from tde f'dl
lyiauta In llio throne"' Pi y 111 ever think,
t-iti;-. n. w1 ireiii the "li v l:i' -n nl your He
4 .-- .- .. .
pildlie liiii" pr a( J' puLlir. of IVpllilies
really n a dm? Iu ill woi.dd, trude, in iiiuluf
tuifx? Not Si. There nro l.k'ions In the old
world richer, with liirii r coinferec tl.iiu iftr.
1 1 , ... 'V . I
lii its dronil li'.mli--iti almost .liu,iuUo do.
niuin? No; Ktis-.it Si J8 tuillions of fertile acres
iiiwfid li lio mrrant turn, di-i atei; thou -iiimN,
tdiy alti r tdiy.iirrt.e on our ido o. It
il iu our f cliimls, ehurcl ', p-'laeexi ' j "
llii'fu tliini there are otlur coiinlrif dr
wdicli id aio 1 "ualcd or excelled. I'll Ml
wliere nml where uloni!, lis gica'n"i lies t It
M'ciit (illlii vitality, l.lreiii'lli, dope aiii) ii.'
dinaiice. Ili. in its fiteu'it. tjiis, tdut
,1 l as la-en and will be il il so plenses Ji'd an)
Hie people, a f'ir, d(eui.criilic'ep'ililie. Iwt
that and nil is loci. He)ier te llmhl 'of ' iii
weullh--di'lli'r il hud never ruined one rood
r i;rojtid tiune than llm Umle.f) jO'iii
rftii'ea lie'-lor ii never mntiuriielmed a pmind
ol c 'lion or a br of Iron teller wo bad no
tnijliniiniictt, tin hunk, no tunks, noatncCb
lieller imiv jose tin nl el llu.n itu llml with
out which never could Imve deui our lieriiau'e
of feed 1 un, ot r Unnstittili n our Dnniocriitic
1 i . . . 1 i
lt"pil.lii'. Willi tliia, aill laitni ure pviii'.
Witdo.it tdi', pngrtii is propr.s lownrd
tuin, uud even Ide liix lit-H. ilcvelopiiiei b 0
weal'li and civili'Miii'u',e bui ll.e iinhealidy
II1.I1 nl piciiiitiir.! d.T.iy.'' I"V' j-aJ Vtf sH
llnw hull ti 4lio roinl to ruin? Where ran
we Iiiul a guide? Uclrnce your Flops. 'J'ajia
the Uai-.'jiitutloii n,nt .the J'eclivralion cl iliide-
ieii('eni-o lur your pnWi'i J'i 'wiU ti'CI 10
lufe. Hire ate your k" d" d'llow ili' in. To
ut Democrats tde paid it ei ry and l!:e (juida
;.imiinr, pit .tdo 'JouKtiiulinu ii.d tlio'lh'C'
lural leu 11 lmleH mleiice liuve alwuTH own llio
principles of llie Democratic party , Tolbctu
principled the Demooricy.if it bo trite to itself,
muni .Iway.i be iVno. 11 l'.ii llio'cinucri'.tn;.
parly ddfcri fiuil' llu piirjics. Jt'fv'ytJ'
goi-s wrung whi n it. iwervcJom lis prktici
Tc. tj'flier purtkg never ;0 rlgbi utiletij
when tiny iibiivJnn lliciiii. Vi'lntl i'.e iiijy
principled That t'aat novel tiini'iit ii the best
tdut govern the hj.i-t, 'I'dut States and nice
tdrive bMt tlcvjlop' bo-i ..l;ul lorca is Iu
tl.C.n, when least checked, cramped,, .cinfbc' '
by k'ls!r.'.!oii.
1 hul the H'a'el are equuJ,
Noveiciw. a,v La sn,.ti,viili of them das rights'
nl iiiiilicmible as tbcu of llio iL'hIoi!, v. dfcli
was fiitiinlcd ly their effiienl; rihta wJiU'L''
eniinot bo foi feilcd, nn J allied it 11 rcroln.
tiii'u lo deiy or tffitil. The (.'ountilglicn U'
delicate r'uebiue." ' Li' kl Jia:'iyi '.If tliOJe'
who uiideritnnd It Bi'crct, and acre educated
'.o respcet' lt,"it' .voi.l' :lm!ly' and will. Playei
on by oilier -fingers aiid ruder iaaj.-i, turnc
lo purpiisel foreign from Iho principles ol U
eviittuco, profetitutrtl lo base cud.i, thosabtlC'
iii'ichaiilsui' brcuj:s, or ills a Ihing loo noble
to be m uli! engine 'of wi oi'j. J uui net rpeuk,'
ing now In Iho i tteresU of any pmly. ,11 Ij
111. beer when even the digdett ' level of nny
party 1 t(.o low for the crisis.. Tine, I urn
Democrat. Ln.t it' iti bt'eauso I see' in tlie
principles il that party the true cteed ol the
Kcublic. Tdenc piiiieiplei never die. 1 Tbey'
will live, and will slid pave tlie Union; audio
ad I'H'ii who are true and loyal' lo these prln
oipieVwe lioljl but a friendly JiatiJ.' ' ct by'
gones hi bygoiiis. We ure cou'ent to forglvo
much to fntget iiint'lr, by foipotting1 and fori
giving the Union rem be saved. It ebafl bo
mivtd. It u the will of the people.; 011J wo'o
lo ilii'vii'ilntt ilnre gnininy 'it. To create Iho
Uuiou.wug a great acliicrcnieiit, and donor
and gm'itn.lo n ill forever c;bv:ii' ido h'auitip cf
llio.goot and gtent mt-n by whom It wai ao-
11 e.. 1 11... x 1' '.."'..''. .' .' .". i
icuipiK'iiiu, jui inure uonoi , more grauiuue,
more cndui ing love will bin ss tde man br ide
men In cur dny by whom the Unirin adiill bo
aav.'tl.. "Ciuci live llie Uiiiou svo il from' Ida
errors ol lloto .that re tlinlionurt, ciijl" t(,'e
mTcliiiialions of tdo'se'llii'.'aic i:ul o, and help
us aa lie helped tdo true men of old, lo save
what tdey ' r tented the Culled Kialc llio
great ru-j.'iblic of Kepobliiii,"iii wbose oamo
we loo' plcdgo our lives, our fortuaei anil our
locred honor.".' .-''-." ..''
1 1 1 ....... . . ' . , , . j
V11y wah It? Wa notice,! hut evening,
ihul while Ucd. Liifuti nml (Jovcrnor Oglesby
were Lnfie.li to the priVulu'rcsinnce cf a -lad
ing cilixcn to siipper.'Ccr.eru' Blinrniau. wag
lc.rt al Iho crowded liulel for Jiiu; at.d that wdilo
tlie,fori..i;r gunUuicn were lukin.to Ida trainj
iu lliepi ijVttio cot veyaiico cf fi ieihU, 'tdo gueitt
military i liiellitlu'wiu taken' Iu the omnibus,
unattended, willi 'lit) exception of Col, llickj.
We arc at a. Ioji to comprehcud tuub treal-.
mint toward Gen. Klieruiuii, unless it be
I'uniS do looked with iiii. f4,yor on (ho diy'g
ooo-shUiI progiiiuiiiic,nnd Kill nol pleased wilii
llio ,Uailii;iti talk ' of 'Lojraa'. u4 "Ugleaby.w
SuIeui (III ) Advocate.

xml | txt