OCR Interpretation


The Conservative. (M'connelsville, Ohio) 1866-1871, July 27, 1866, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075001/1866-07-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Oimiscrbatibf,
1 .. .
j ;iw viiiiMM.',
W in. (.' L U XI:: ;
JULY 'JV.
. Democratic Slain Ticket.
J-.LKCIIOX, IL'I-SUAV. OCTODKU II.
Ki'ji m ciii.i ai.v i r it n
CLN. I'.I'.NJ A MIX I.K.l'I.Via;,
( 'I t-'n i!y County.
1'o't fl I'liK IK .UT".!',
'I I 1 i )l S M. KI' V,
Of Hamilton C i::jty.
loll mivih; i:o.u:u ik 1 1 I Mi: ttil.ii),
Wl'.I.IAM L A II W I LI ,
CI Asliluiul County.
t
Political Conventions.
. Ct'iivrntit'M t tininm.ifp i .nulitl itp pr c
I icpi ill t'.ls V"'' I "1') l'lliitt wiM Iv In M i;i
Political Conventions. MARIETTA, O., ON THURSDAY, AUGUST 23d.
A 4 'i.iiv. i, l!i. n In ui'i'.iii.iii'ii ('.in, l.il. itr Cm C'ii '!:ty
III, III" r 'I M'l -MIT I'lu! I'lll ,tlk .1 I'' M IHV. 'l'l I
ihi.m,i:.'i . rii'lmtu Jmlu unj iinii, 'ii.ii y I iii'vt. r
v, il! l.c In i,l .a
Town Hall, M'Connelsville, Saturday, Aug, 18th.
l'l-ip.::'rii:ti!r nil rnnn'T iliff' ii'Mi'p.i mi .( i;i!, ;!
, II--I nils :i 11,1 l-ll'J, UP i 111 ill' I ' II I . 'I !;.' ill .!
IP, It ul i''iiM-rv:,lili' l it UH to in).!,- nt i,, iimm!
,!.i( b nf IiiiIiIiii,; ilicUjas ia lluii n.-i'ii-tiic I.aiii
: lii;n I'll
Saturday, August 11th,
AT THE HOUR OF a P. M.,
A ml tin a nn,l tt.no 'rart two 1i Ufiiln M Hi
I ii if.iom. I ( i i n ni i,ii . ( i; l.t t;t ;. . :,t, i,i t;...
l i i i.n onii niiiiii, ainl li'.u Uili.'.ilis t j lii Juili
ii il Ci'lvintioa.
Tin. lin:r 1,:ih n me uln'ii jiii c.irvc-t nn 1 p.ili'n'lii
ilti.it Mioi'lii I.. ni.,!o I i if., ,i(. tic I n:, n on n
ln-l nail j - ii. 1 l,.,.iw, ' !,.. n. i,r.,ii..ii 1 y i.
l'i. ..i,, nt .lolin..i.ii . In, 1,!, l i e Iii,.-.v-r. i.ii.l i,.., !,.
'I he .ni:i''''fa canii, i..i',l in I.i 'i (.1 M.n -i ol'
I la I ri'i l!a:r' linn .ill mm (11 ,1 III l liN I. ill- M'i in
In I c i on. i t anil ..i;.i r. mill n'.l.iu 111 I.i- Ml .-!.. i 11, ..
A II voter-, n il Inn t (l;.tnn't,.. ol Jt.il 'y, wh'l ,c
li.'Vc ll.al il l.rlniiH I'.vlii'iuly .i t lio m-vciiiI
M.itos ol t It i I'i, inn In del n mine 1 mi Ii I'M iti ll tl:c
ii.niiln ln,ii r-l 11 li i. n;,,l n In, int. oii o-cj tit the
ii'iiliriinx nl H'O lirfl of Votni npmi tin) in-rii:
1lloc 1 Iiu, at llic plti III lilnp, lira liii..il'il In .ill
Mill I lillltiill ol 1 1,0 ,IJ :-1 1 1 lit It'll III' IllS ll.'t.ll
Malcit, m hiNt i-li'icn Kt.itK nt tins I'nii'ii 111c I X'
1 liilnl 111., I oh, -11I a mice, ly 1 ) ir Si'iialnn uml
.'fii( M-iitnl i v -n u tin, pri pm.it inn ni' inni-tilitii'tit;
lliui-P w lot nil, niii,(.il tn Ilia I'Xi llljilii'll of
'i iii.'iiK iii .i:i.ii iin.i.iii.N ioiXAi:4nr Hip
w en lib ol tlie ii.nntry Irnm l.ix:iti,m. 11ml ure III
l.ivur o( laaKini' 1 vi i v K.i ( ii u ol w i jltlt laar iu
Inn uml fiiii nliari' of llio biiillii ni of la.Nalion fur
nil piirjioM'H, arc iimlially itivitnl tn iniili! In an
i ll"i I I" 1 Ji 1 1 hi.111 l.n i' iunl poivcr tl 0 niiVM'illiy
UKi'litH. H im m-i-iii ! Ii'i'i-I .if ami (jiivi in lor I )ji-T
uu i-peii.,1 l.i-uilit, uuj lot tuo pilpctuatiou ul
Jiliiver.
Jiy oi'Jir uf tlio li inoitalio Crnlial ('oiiiniiHcii.
J.!i. M. II.lll.ulIli, tliaiiuun.
J . 1!. HUl OV, !-iiuiiiiy.
[From the Lancaster (Penn.) Intelligencer.]
Call for a State Convention of Honorably
Discharged Officers, Soldiers and Seamen
of Pennsylvania.
'l l.o iSiililina' Convert i.itl wl.icli l:ii t il,
I'ltti-tiur on llio ." ii of Jatio lint, iii'.l whicli
pli.l.Ji'il t In: 11 I'l lii'a'lo:! in ll.ii J-ltato to the
mppi i t ( f ti c railii u! t..i'.i.-m, ol Cot.fe'fi"
in oppOoiliui, to llio jn,t lilul Colli! illilioiial
policy of 1'iiii'i ut Jol.ti-n n, in; 1 nli li pi.,in
laui lliiir vntu to .li i. 11 Y. linuy , U.e llu,
, lull lllii'i.lalO l"l (Ii'Vi 1 1. ul', liii.i.Cpri.-iiiUil
llio ni.linii ati ol tl.c (j.'iul lna.i of t.'io !:i
11'ia ail sui.lit u ol I'll, i.-) I v. i.i j . In oul.r
1I1.1I u ti u: lp iii.-ion of opinion ini;;lil k
liUii liolil tl,u la'.O llifililhis tl llio (Julia n
liielit in the lie Id. 011.1 to CaUIiU-iuel tin iojiiry ,
i.'.lnnptitl lo be done to the d;.u.e of l... I
ll titii iluintil lidvhuble by t'.o la'.o ol.'.eo:::
u i.il tulil it i s ol tin l''.eial army in Una ijtate
lo hold uliollier CiliVi'iti.iti.
V li'i'limiiiary inoetii of itlr.rniil (fliei:;;
uml eoliliiip, wiih thii oljiel in vkw wab hold
on Thuroday, the U'J.h ol Jme, wLiu il War
reaolvej lo hold
A STATE CONVENTION AT [...], ON
WEDNESDAY AUGUST 1, 1866.
(it tin o'eloih a. ji., lu lo ti inpi'itd tl itttli
hoiioiiiljly di.ehi! d i.H'.euii, Mildieia und hcun
men of l'uiti.-j 1 vui.ia, a tntjoiiL'o tu tho lo!
lowiii); doetiiii", vi;-. :
1. Who me in fuvof of tunyinj; ouf, in
ftonil faitli, the joint lo.-olntijjn of Coi:i'i.i;,
udopteil July L'l!. I, It'll , viiiiih dielaicil that
"IhiiWut-M n it pri'j.ciited 1 11 0111 part in
liny :piiil ol (ijttie.--ioii, nor ii.r any pnrp.oo
of fompic't or tfiibjiij-utiun, but to ilefeial uml
liiainlain llio HUpn tnaey of tho L'oi.Ktituiieu
r.nd lo pio.ei vu the L-iiim., with ull ll.o ilij,'
i.il.V, (ipialiiy ntnl ri;;lilsof Ihu tin rul Slati
unimpaired." Thet-o Wcie th.i coinln ions of
ll.o bond llio Hi'ilii.'i.s ploncl .un realid "in
lilooil willi llio I iovu unit nl, 11 inl 11 uiii-.. I now
10 tuny thiin out ij u yrifj viohi'i' u cT u
noli inn n : ; roin 0. 1 1 ! .
'J. Who are in 1'ivnr ol restoring Ilia StaU"
.'alf.'y in lebelliiii lo nil (heir cmist ilul ioiial
rii.it nnii with l!u l'l' h'i al t'iilnii us liii-v slm .1
In-1 nil tin: War bi i.l.o out, iHvuiiliiiif lo iiu: li'i
liiano and (.'iiii'ililutioiial policy 1.11,1 uoiili by
J'ii:-iili iil Jiilin.-oti,
' .'1. Win) iil'O i:i favor (f lcpiCM:iilative.J
limn I In? Soitili, hyiil lo the Ci,n,iitu!i.in und
the luw.-n I tint; iiuuiidiali.ly iceiivid ly Con-
. 'I. Who iipprnvo I'lL'jiil.iit Ji liDFuli'd vcU'CA
dl the I'leednieiu liarcati mid C'iv il 1 1 ' iT ' ' -'
IJilh.
, 5. Who ii'c (.jipoHi il to imy inlci li i'. ticc by
('onii.-a willi Uiii I iy.hts cf tho Sla'r.1 letieivcil
by 'iiu (.'oiiiii'iil ion, und who ure oppo.n!
lo llio 1 1 ; 1 1 1 ul ilillu'v 1 1 :n toiiftiiul upon
1 he ure, iu.
0. An.l who :irc in favor of I lie i'cctiin
Hie. stir Climei, I itinera tie cuiidiilalc l-r
(lovcrnor ol l'i misjlv.iiiiii, I ho icpre.d'tatiio
of 1'ie con i i t u t ii uinl cumcrvulive dncli ine
stated nl.ovc.
Knel: coiii.!;' will' ho ct'tithd In irnd i-evrn
ili-li
1'iO convoi.Mii:; uii'l whirl" a
(l
iMili'v h,.s mor-i (I mi c iio iii, ii.lii r in
II, MHO dl I!' I KM'llllllivi!-, Mlell U lilllV Mill
I l)tl Clllil.'id lo.'lVTtl dl'li ! 1 1 1 S l,T CHlll 1. .1.1 i-
j I ion::! iiu nil.cr. T in- ifcli ul, s :nu In bo ?e
IMiliT. I l-Clld ly . tl.il l.i'lion li'y ilifclilil irril lljnn,
iM iih ui.ii S'-nnuiii df Ihe counties risS'o-
,,v;'r:M
I n iitl.lii inn lo li.ii ilrli'jj'ilci fi'lrcti il, r!l
ulll-.-r linniiiiibly i1i.vcl,iirs.'tj Ifliv M, ci'liiicil
i, ml f Cii'iii-ii Iiu niii'..,i tii'li ll;o u'-jid
i'i vii-u, wo i;,vi;ul l i Mm I i.t I l.irl i.' tii-' en
i il, .i .,. ...;.,.. ...
j Tl..) U.ve ell U siS:utl ! -'.,M tl.ru -
; l.'iiiilinl luM,i'iii!i!y i!i,--i'Ii.n:;-il i!V.in: in.i
ta'ii:,n, 'lliirjMpic v, .iliii'i; ul'oiit r;.,!;l
I! ,..,,.'.,, I II... w!,V, .,M'r.. I.i ,i 1P,.
nii'U Ijk.'i l.il.,: emirn.i.
THE TENNESSEE CONGRESSMEN TO
THEIR CONSTITUENTS.
Twn lilil.ilicis i-f I.', ir:rer. cliot'- l'n'.vli I
nt:.) finlvs l.avis M-'iu'l I lie c -11 I ir u I..i.li
i',i I t'( nn hi inn. 'I In' lit lit I a ticniiil.ii ii.l ti.f
l'l.ila,l, lili:u ,)i,il;,l'il t'oi.ViUtiou tu '.Iiom u-
lo nf 'I'i in 1 si i', .fy!i"j :
. i nlc in n- rr i)l' ' i'i" n I )' ll'ii ! j-ir'.tjr
in Ci'ii. ii .-i iiial lii.i Ksi-i I'l'iK-y the C u i inn to
in 1 it it :i n mi. i i.Jn.i i't I" llic lYilrml Con 'ilul '..i
wli'a !i, il i.'lii r.1 l y II. i' Sl.iK's Hill il.'i'iivo J'"i! ol
jimr ir li I i. litl.-al l"..ir, llllil l - I'll i:.c
iiii.iiIii r i.l i 'i, I' H 1 i ( niaiivi in I'n- ..iii. i.ai
la rWat .il- itiiit'-Hjitti tl'. il.iit tin '.i Lilian. ;:,'.'lu'.!. i
Hit,' n' hi Willi ti.tj ii' I.t ( m.!!'i'.i .'
i'i, i.i i.c i.ic l'ir.i".i:J ti Cj '.i.a'.ir liny lit i'nr.1
..l.lll o.
V.'c mo i, II r.-M-H.I t!:i.t J"M v.?! in.'.!.' I'll li
pally v..- i.ti v.i-ii'.l Iht.i itlti i t I'ailluT I I l:i"l:iii
;.tf i' .. ia 1 - 'ate, aiul ciulc.ivi'i t i ll.i. iv ,i cl.i:,il
i.w r Iiu" u;tt li.li-in . 1 .i.,iii'iv J.iliUan. mil till
1 1 'ii i, i 1 1 1, i a i i-'ii i,i,u ; u i uiii M,'.,i 1 1 i'i: I'ja-
. . ',-
iii.il l: ..t j. i. .il I.. ' no i-ialf in a ni"i
lit l lin-i-oii'y t ! 1 1 1 rl in tin-p: i m': vatii'.l ol' I
I' ,:.lii.-. tie il -iiity, llic I'l'iol.tj , it till tli'.' tiu'ani n, J
Ii.l' M.lilM. j
t Way u 1 1 .tl.i'ly,
I . id 'I'. I'.ir; i'l.-c.v
:i. II. Cavi'.d.i.i.,
N. tl. T.-.M.-'ti.
.1 ti y V. I.i-' 1 11 1' tt,
I'l.ll-I.Y It. I lloli i.
Kli:VM Coi'i'i'.i:. .
I
I
I
I
j
,
I
I
I'.i'l :.-.' ri "..) Nl.w l. :l (Mi AM, I'KNMVI.VASI v.
Tlie New Voik Moial.1 vny ji,.y s.iy I
o'l'l i- 1 (, U of ,'u- lui.utry weul.l in, .lit l.y u Ir.w
or llii.ik...J :
"lip it eaai toil l.y Hip .Vi natc .iml Ilotuc of Pep-ir-inliitivi
, in ('11111 1 c-- a--i'ii:lili'.l, Tl1.1t f !a:)..
l'.'0,i,i .i I v mini ally i. pi. pil.iti il of liny money
not ( 1 1 1 1 wi. e i'i 1 1 o il.tiil, In tit iinti mit! i-it.il in-lere-ti
of l't'tiiisi Ivatnii, ainl llie eolloii mul wvol
ilitrll-tn ol .NlW l'l'i,l.il.J, 111 lil'Uul llll plo'.l'i'lioU
itinl pi 1 hiltitory tjiilli.
"'Jill' lull I'Plt ('I t lie LOIllltilil wc tiinv give to
I'top up llii'M' ii ton--I.i ii our j IliO.di) i.iinu in llio
otilatnii'iiii tit ol pi i . e.-, ami liiin t tlie ill;; of lliit
rinit oatilt;lit wiiiii.l lc ,1 pioilt.''
It wi'lnO, loiiHit, Lo lai llano lnmc-t, 111 letting
tlio pi'(''lo I, new i.vaitly winil liny f;iic to tlmiH!
1 "i nun. ml inUiinti , h Lure liiitiay uitui. tj bo tvor
to rub t bciii.
Soldiers' Convention.
Tho call for a Po!Jio.' Convenli,,., in I
INni.lur-, IV1.U, with Iho groat rum-j
btr of U..W.-9 ittlBchtJ, l.ow Low tl.c
Mllifrii tf ll.o toi.n'.iy lei.rd t l.o n s- .
tut iisj'vct i f 1 ( iiiieal ilii.ii:'. The Liu-
'Jiihli r ( I'i mi.) lnti lli;2'i iK 11 s.iyii : I
( LliVi ntlol) I
tu lo lillll ill ll,.li,'.,t.l
tn tl.c lifi-t i!-v
of A u l-: t, i'i Liei t ft I.t ;i.!y n-
tp.iD'O from lit' li'lUilieJ Volitniib
1 ., ..,.1 . ..1 ii... Mi..-.. ..I' t: ..... 1, ;..
' ' ' '
lUw iist-n tie i'.,ii!!io.,t m tiny fit
lull:!. Tin) lead m.J ll.iiiU fi. tl.i - ii. -
si-lvc's i.aJ tlii'V can Hot be tni.-.Ivtl Ly
'i,1 ... t,, tl,, h- i.n ....?, ,, f,.:,1 ll.oir I
i'( Jlnjii't -y.
"iitiv tt:i v ut.Jt r :ir.t,:i tie po-Mii
;i cf I
li.n tii s on t'i,e i ie.ii (itii-Hiitius now n:'ita !
,, . , , 1 1 1 .1
tic ' the couiitty, M..1 will ninku ll.iu :
, , . , ... I
bnhuU: the r.'ltlliltl Of CpltMll then I
' ' ;
I oi:t.l (tl .not. 01. s 10 till W (lii Uiul
tl.iir Liloie ilidvavois to itVore Un j
old Uuii'ii who iiiiviti!i!i', U to '
iuu!t tl.iir ii,'.e'!i.-t.ii(e. Tu ask iht-ln !o
niil ft ltvilcti! c.tiil levolitlii.tini y ul if
fannlics in Lu pini l!iu riuit'.Lun S'lntes
out of tlm Union until ncijro iqualiiy a
iim.lo ll.e law ol llio land und tinivei.-.i!
IK'f.ro Ulfl'rnoo fitni. noil Upon the Mutes,
u lo itinko 11 ih 111 'i iiil lo which llicy i nn j
evir he '.ecti'd to losptin!. 'i.t. tii!l 11
: i ,'i td Ly iniiiiy of tlio ItU uml Lii.vcnl I
.,i.i;...u ..r l'.. ...... 1.,....! 1 .... 1
v....i.ow. 1 ii'.i.jiii.iii'i, lieu cinuiaecit
11 piaei tilnlivts fioin fvciy coui;ly in the
Stiitn. Thu eonvcniiun will he lnro, mul
ils '.Iclihi inli., IIS will of ('lent il;; .!-.
ti itie. VI co 11 1' re Lai.euiitel' comiiy will
be fully Icp-. tFcitli d."
I
I
I
j
;
i
Kh.-. HiiiLi:, . Thu Now Yoik Ili iald
'.thieh ih elans it hat eiv,u .Slant.. n tin hi . t
I'l u.iviio, 111 .1 which, Iml ho follow,-,, would
1 .. 1 . . 1 : ..iir. . ... . .
jii.ivei.'pi on. 1 1111 11: i.i.i pi-. . .en i .1 iocultii-i,
I il,t.s s. i.U ol him: .
'Ilo Ii is 1 fi.l al.lv il.UK! in ire n ii..l...,i ... 1
a . : i' a in di 1 i!s 1 Ii : a an) niiii i a in -. it .in ..; ;.,!,
i in.1 . !! tin- ! taiic! 1 1, ia i" ' 1 11 i n '.-,' iiuuiu to leia i.t.
p,,.-e,,t lii.i: ll.o A,.,l,-, W, .!,,',,..,
mlii o I hu In i'i-a: nil j unit i-i e, 1n.11nt.iii1 hi, e;i-
tonal 0 itiiil v . ,1 lei :l' mini .ii.in, t .( l.vn 1. 1, .i.i.t
i,i.ali.u. It bo ibei lull, iisH-i, 10 mnv 1..011
l.o tuiiKil out; au 1 1. 1- mill 1l1.1t look in In.Aury r
.... .
I low Tm:v S'l tv I).-- A majority o! I .in-
eolii'd orpnial ('iihine t Mippoi t IliC riesidenl
und ii.doi.io the I'liiluJilphiu Coiivti.tiiiti
They nil! :
.Secretary ijcwaid. Seuoiaiy Willi.--, Coot
niinter tiiuetal l.lnir, Attonuy (Jeueial
lattJ.
Soldiers' Convention. Conceal Logan.
Tl.lx penfli man, n ,u'i;it fiiilinr in the war
niul nt ils "t'pi'iiinj a lalontnl J oim cf'itie
liifiiliT of 'I'.oiynn fimn llliimb', nillntvtd
Coi'i rnl Slur limn, mi Hie Ch i""t'. nt Salem,
in tlmt Stale, nml luiiiUo Hln'Mii iti, tiael.i
jrndictl U'i.i t,' Krf.uljliciiii -f-Im wlinitr jk-pp?.
el Iiu1 Ml'ilnlm filler. Jo in, woo h il very
pood Fpetkir. in thin pilloiicl by tlm iilii'lti".
i i XiiiiiMitil l.'liioii : - l
"At fl.e rr nimn rc iiirtil rl ii?p wnr Cimra
rV;:".ii v.u a nlri ftiT p:o fl tyry m m. I'onliJn
iviii- i' ven f ii!ittDi4il i.f ,U valiy. t.Viend
I'rciiti'-.fl (I 'M wcntlh f:if to lUh'liiriir hi;u
Id dif l,,-!'i'ijii.ir'riH Al Ci.trn i: in ! -r t 1 1-J , -o
of roo'pl Vily vi illi t !,.(! who WHO il,'(lii: f 1
villi rri;i.',iri'tiin':il! In Ho Sninlioili iirmv, l!o
;! u!mi il..'11-i.l, Ly il C lii"M,:i'!rlil i.f lt:c
I .Ni-w I'l'ru.i!. in .lin e, 1 1 I , Willi a i :i-
, . ,,i,,Cy l tijuafu .-.u'!:r.n I!li.,i, f.-nwnlf
I r, ni:iii.il,.( of tiij i;" l..tf, r.i . tiiii'o' I,'--' cciiinf
'li-'rii'l tn M i.-m-rl or K ,1'iliu or H't tiji u
M ri-ulo Mi,!0 t;ViTiii,ii.H, in bo COIlli'.t.-r:,!c
I Ni'.v V.,k I Iff all?. -ill .1 m.c. ll'.i. Willi a !!
Juiilillio tl.ivi--lii.Miii!; Mati.. It' pnMiain
Iiiijhm ciiurul Liin willi Ircn'on, umI !!,!. U
m I'lin'::'. ili'.im uf Jlrinc ti tiutil-f in liij o .Vn liii-
llil't lllllt lltlii tit $.') ll'Ml'llli, 'lid lion I'.IDi'ill r
Ii j lii'i en atul iK'in.iiidii'i; l.ii ir.slaaf.ii.iin'
ld,i:l'al'' ii'3 olii.'i of prci". i.liililo lii
C, i fiiv?.'' lie Mm i i!.n ( I'liipoll. ,1 tu wri'f
a lii ti r to ll.o ,''t. l.niL.s ll.'piilihc m. np; lliig
tl.c ('liarj;o nf tri':i'jn:i. In lii. loitii lio . .
- 1 slid, nn 1 icy i.i'W, thai tl: i? impi" iiu ;:l
iu.il iii'fl im.l M.iiit of l!:o u:i!i-l;tvirv
p.iily of ttiu Nni'li was mainly I'liargculilc for
lii.i utali) .if licliiijf in llio Sn'.i'Ii v, liioli prompt
ted tliu ii'ViWiftiiii'iinnil, d'nl ri'v oiiii.iaat y
; i i i of llio Sla i l in.'iv i' 'il. lilulii ihi
Sult'lil T ti Coillllll'IIH')-.
'I'll t
'.'I! I'
ii r.:i
tl! i
ill. ') Il'tl.'.
il.i'ii' iiiij:',! In! t.il.li.l, ll'.it v. In n lio v.ii nr.
Iiid way U) Coi';'.!i", in In: I'tnpliu'ii'HHy
id clan (1, ut L'liiiinni.l', Hint rot oij il.illar
Aonll ho cvtr vole 10 carry on 1! 0 J il A'ai). J
liti hi II nr. No il.nlit lie U r.uvi uti i t -r to j
o'l cr :.tn mo lu wiik' r..o o pn l.i iu 111 1
Ot l.ii OIVU IHi iCOCi'llst M. 1 1 ,iylull rTinti io.
'i'i;:: I'riM !Vi iiu t-'.v:;: '. Mr. O I i -!
ii.t , an ii.ili.-.li'iiaa. n ho Ii i. wriilm f into
trii-! nn.1 if..ii.y ttirit.-ii th't ! ub; tit ti.i
1 vi 1,1 1 ol ot.r v. ;:r, .ni'ivi .tla: ti.'nro
(,li.ni,;o Mioi't;!it in li.o c.'iiilllirn of 11.
! t!;c j
-to, I
I y ihv loiiuvfT ; n."i I'l'cti :
1 ii'.vu'ia'j'y a.liii every lit ::ro I c. ::'. ii'.-iii
with vil.it'n.i l:o tVutgU hiai.ill Lv'.tir or
wor-'O ofl' llion f.i' tnorly, ntnl n-t invai ia'Ji- rc
(civcl i r uLsviT thai l.o vvi.a in mh:i u-piCto
In l'cr, uml in butii'j wo-.-c. Ono fellow on
ImarJ a sli'iiinor il!n iliatul the iJrir. iciicu 1 1111 :
if, when I was ti ilavi-, I ha I tuin'ilul ovot
ho.iiil, llio linat ivonlil liuvo I hi 11 sUippul, 1
slniil'il li'ivc I'.iti piiho'l tip ami put l.y the
fl-o to ilry, lieeati 0 1 wan properly, uml llion
tivcii 11 liiiinlrul 1 Lilies for f,illit ovirli' titil.
1,'nt now, if 1 fall ovcitniniil, "Uli! itV unly
u ciisi.il ni",'cr, go tilioail,'' ttuil 1 t-lnniM
never In: piekoil up ut nil. In ti wonl, tlio
ni fro ii-rnl to be u do;; with a ina-:ler, liuw he
is a J.'x willio'.it one.
i
Soldiers' Convention. Conceal Logan. Proposed Tunnel Under the English Channel.
tepniatint:. everiln li ,mh,o ol ll 0 mm.t 1 -I'Joiioi'oi
peiiei-eul ntnl ii'i'e:.'.-!ul i'iioim.vi'j ol oar tii.i.-,
Hwl;.-!iiiw, lu-i 1 caul veil lo ;!iap: lo with
T:' l r"j ct '"r buiMi"K a ,l,n"d ul"K'r ,Lc
Ka''!: !' conuxt Kn-lanJ and
1"J u'.i..'...ly t.i.-ti tj.i.iii.1. It hjij-cim
' r -n llio lolnuvii,;. letter in the London Ti:m .i
tl i'l ll.o j r -J itor hu I. of rjoee:-:i :
-.-'in. 1 1 ur;i-. it.i.iy y, a;.; ti.,i iilii-ine 0!
C'io: 1 'I " 1 1 ;-l 1 'l. li-'i' ito.l l!:iL:!a:.i ,v iin.au I o!
liihili way ia (I r tl.o CI. am. el !.;,.- I.
t) t',: u l-i'cil I Mip, ;nl l.ul il has
li.cn eu. 1 :.,l!y 1 , Jeil v. ; too iNtmv
',. i n.! cm i.lirni ion. 1'rui- e'a,
lilt H'li:
Il'lil.'.l to
;o it.l l'.n
t'.-A'l Vi 1'.
v.lii. ii 1. 1 mi 1 ly woii'.il laivo l.nii pi oi'oitt.'.'ul
,,1,.,,; mu lu ,,.. ,. 0,, Uen t-.i.-iicl i...o
i,.r..et.i..i,l v. now . ..mler ui. tho i: 1 oinini
ami tar.liiie -u 0! our I inheej-iii!; n.-uci-l in-' in-
vi :,ta whl,.!, to in ... , 1,, 1 v, , ...i , nlv ni.,,,,1..
1.1,11 0.1. lo,'.-. . lo.V V V, til l.idinlli j Uli-
-iu' l'J
"ll.llii: ll.o
ah
i.i 1 ul.it.
en. at problem if it.biiuuiiie ro.xl lo the
cot. tn. .ct. Ii s a iii'oh:..i:i w in 1 i.iav v.u
. , . ,, . '.
inspire too lni!.k.-l hviiM' ci oinoir v, 11I1 up-
, . . .,
jifi l:ei. O' :!ii, ..f f.. i.iito will can 0 ciiofini.'un
I'.'i-.liil.n i l"K, mi l 1 'ii'iaid oven 1 1.-.: i.io.l tailni
thin pt i.'hlmi, iii.il ha 1.:, n.di e.l , aoluailyii
o'lved in tho pii'nniii.iiy t.vploral i: i,i. Al
tiiou.'h Mar id 1 lie older of tlm day, mid llio
Uiiiiuti p't'ilie b ciigcr fur win like iiitelliciiio,
yet tin- I' Uclvi: ciil:,len.-ld uecaoil ol thin
11 aoelal pi,j,.'ot may not be llli.iteeptuble lo
y,,ur K..
.'lii'. ! l.lll usIlllW Ii IS III!,'.' C, III, 'llll
iled tli
lui s for
ol'.mii'al
piaclicubiiin- .f tl.i.U'Un.ihv.uml
, . . . ' .
aitnlll I II Vl HI S Ini'll tliL-lllil 0 III U
iuvi'itii;alioii of tho luealilies. lJorli:e;s Mil)
now Iniiij; uniilo ul u e.nis'.ili raldo ' iMti'iiso in
iiu: 111 iiitiiii hi'od of liovoi-, an I, in the can u
1 o! lln-i M, in . ,1 r, oxp'in ation : will lio ma
itl
J uii.l-i-hiii.iicl. iiueli liiAl.i in 1: ei.ai'.t i.i I in oi'.ieu
llo..liiiii pusit 1 vu 1,11011 led.je cunoernii,'' Um
,,"i"1''' viei,t uiul thii hi.es of ,u stita.
' "It is pi ope;; d I o cany on tho 1 NCavalion
! ,,"UK'1 1 1,1,111 l,,'i l'a 'veil as frnia
' ,'::i!-,i in llio flu. 1 1 in -I
:lt tl,o ton ol It 0 .dnilu
1 wi1! ho cieded for
,
l'"'" ''"'
- pna'pin.', I.;r iliau'i
' tip llio excavated ,;,,
ti-i nil and Iti lai
jiio power to llic maeliiinry
hv wi ieh rveiivatioii 11 ill In. 1 II .1. .1
I ..j; ,,,,, wi t.(,mllll!llil.u,J .
,, , ., .,, ., ., , ,
...w 1 . lllllli:
; ';ii,w;i)'' lrttl l,0 I in;; li.-ll I ido W il li
I II 11
' !-'oulhi'ii."l Ol'li uml l.utaloii, Chiilbiilii und Imvir
I'.iihv.iys K'i ihal'lni-i: wiil l.o mi unbrnki'i)
line of u.ilwny couiinunierttion betwetu Loud ,11
! uml I'urii. . . .
"Mr. Il.iwh.haw will not be ublc dually
lo di'c.idn upon Iho deiuils 01 this j rt-u t iv ,ik
on nl the completion ol the boiiimu iju'.v iu
pro;; 1 1., 1.
' J uiii, ait, Joai ubidliul -Oil alii, Y."
[From the London Lancet.]
Cholera—Over Fourteen Hundred Deaths in
Holland—The Diseuse in Germany and
France.
t. tho ICtli ol Jin it tla ro Innl 1 ecu fi:;li'y-h'iir
,UailM in ,1 rn 1 litii-iiu-J 11; ciliiy civ--, iirc
t! .- octivo of ll.cn' wlii. li Innl :.;r,J plaiv cnuirj
; U iiU'i hj I'.fl wnr iwlieli Iml lrol;'Mi. nt
on tlio con t iiioi t, llic 1'iililia iiitonMnii fur llic
mnnionl hn.i Win (livirtr,! i"i'oin llio c!u.ili'rn
'l lic j-rof it iii i.f ia ili!n.'T?o in Ivuli rn n ill
ti Wi'Vf'.rn l'!i!rni Im?, Imwcv'T, iliitlf. Hit
'.r-t nu'iilli, liccn puc!i u.i to ri'T'iio r.iwroit
Hl'cniimi. 'I'Iip iiiili inii! Iiin lrnlii:n (nit ill
J.:ri. r.i(M:-h;iiii iv.v oi!kX t r,vti ! liM(
Wali.'if liin'i I. .'iiilniy. It ill') 1-0 pi v-iinn'il,
nl.-n, ll;at tlic tn-ilim'y lm' roniincl it i nclivilj'
in II o f(m:l.( i n irr;vii!iTs of. I!iii(i; i,il
.'?'!' ni ' fc(?vi' i:l in i iv;':r.l-'t it I, rut
KT!j"llrCI.!v fc.l.'t-liil ill SI. fVti'ir! ill '. i
In llnlliiiul tli Ch-riiM) in v.-Mi.ly tin vu!( nt.
f I'i iMn jj llrt.Ut h Hialico In May ll'.i- Klili
I Df .Iiinrj ".'.'A rau-s in.., 1.11 ,1. r.il.j l.rnv I.,
r.-j-orlr.-l in I.tyiJcn, "I", ci-.n mul l;t." Mui'.Lt
i'i I'l.t'i r.'i'i:!;a:,'i ; ?.'.?, c:mj nn.1 '2"0. ito.i'lit
in Pclfiii'lTi tiuia i:.I in ' ttnllor-
i!:i;i'; 111') ia :! utnl 00 .Kmlik iu CoU-'a, :!;.
."(lii'MK .n.il' .!.-;i!!iii In U'.rcclit; " I
In l'r'.- i.i, tliiMi-ni I m ikola-i'l' il '.'lf in
S'lilin, JVr'ii),: Sivitiin'rtiiu'l'', f'iaii!ifi)rt-.,ui-tl.i'-On'iT,
Niiil.nlt, 1 .''i ru ii.l, C'aiiii.i'ii,
Aiii.-iia'.!,', iiial s.viu.l ;.'!.! ;i.. 1'ivni t!it
-J IK li o D'!i of J'i!.o, Uii'ic viio li.HJ la'al
fa.i in .S let tin. t-'i.fy I've c.i'.oj uccwrrcJ in
t iv n d.iyi i.t Ai tiswalili'.
'1 1.0 iIhiuhp. I.im ,o( vrt t!intvn lllili'll DClUi'J
in Hi t iiu niul vii initi ; tin1 i'iim in.l, a 1, -.vintij
nj'pcir lo liivo lifon cent in oil miiiii'y in '.Iiu
Mil.iul'S. 'Ho r.lili'inie stilllini.-i'tj ' in tl:c
i!oi;'lili )i!ni(i I ol Alli iii.iit.;, (.'axiniy .) ami it
ii rcpci-ldl to liiro siliii-.vn it.-i'lf nt Chemnitz
uiul ni'ar IVIiVriKii'li, mi llic II!. in,'.
'i iu' l.l'i il dl ivaii'l.hilia'. a nt l.ivoi poi'1 is
tatif.lil liy tiliiit I'm Ululh'ii A in .vci p. A
klmrt linu1 i'io c! olit'i l'ri'';o out on linanl mi
ii:ii:'rit:l ;!iij', iho Aj;in.i, in AnlWPip jaiil.
ITI
Ji.-i'a.o I, .is noiv ii,pi',ri,l in UiOcih. mul
tin. tnii'.'iiittln (in liniii'i tlio Ai'ii'j.
In l-'iaiico tlio ( ti'iKinic han inolii ti out
in
si Ven. I .':n'i'i, uti.l it waii ii tu, 'ly privaiii.tn'
with i;rt'i.t iiileti.-i'y ut Amieif.
Cliulcm -till fliinu iini'lf liin.i time to tintr
iino'ii;,' cini:;raiit i.liipj railing liotil I.ivirj ooi
to inc LniU'l k;latc.
Sinking of the London—Incidentes.
One of tho fiiv li'jrviv.m of the ill fated
.itcatner Lota'.on that went down vvhilo oil In r
way In. 111 lliij: hind lo A '.istraliii, .writu the
following; ilartliu inoiJcnls to the Con, hill
Ma;'rx.'iie, which lie wituoabtil prcviotm to di
purling I10111 ihe ship :
Thcio win u diva-Inn hetweil thu aller 'aU
rooms and the cuddy. Jn pas.iin tin ho rooms
wc saw eome cuilnu uml fiieiiicn in iherc
()iiiiint enscj ol liipior, uiul some with boltlen
ol biundy in their liumbj thtro were several
ilt utile ul this time. Tho Ciip'ain puij lo then
fulling gome by name, "Don't do that hoy;
don't die lihe coWitrdsl'' I taw 11 unilot down
nil liin litu cH, In licir Hliout in u font o.r water
fcr a so vci tip 11 lie bud dn pi i d nut of hid
iiiouib; he n in cool and cuor looMn for it
multireel Aral) would he for a Bi.vKino lie
hud Ei'lll fall. 1 FilNV Bt U llll ill Ut tilt! fllllily
door a lii'.-t eiiisn pns.-i n;'er w illi u lifo picsorver
Htiuppi'l IliOtllid ll 1 (II . 1 then turned ntnl W 111
don n uyaii) to t;o to u.y I'ot'in, opcnul ore o
my li nn!.-, tiu.1; oi;l u I'ouf, niw my imit'.i
ai.l p:ir,c, '.houclit to tnyi;cll, Will, 1 t lay
uiii l.i'.o tin in; In',, I tie tn out, tthtit tin tittuk,
was p'.i titular in o.'!;inj it (jtieli in I hi: I'nrco
"I habil; then nt my wn'.eli in my pocl i l.
At thai i.ictr.iul the hhiji pave u roll, the
wilier cnveninj (hop! it, whii'i ilul kinod ll.t
ll.o renin, n'nl in pickin-; up my coat, my ( unai
fell into llio water. 'I htie Win uboirt, 11 foot
ninl 11 half tloif nt Ihe lime. 1 put f.y build
d.,.111 nj il It I' fir u hull a ii.inuli', Ii!.,' ihe
1 .ii. r for llio nove'.'i i;;n, bill t'lilild iml (iud it,
tln i! v -ill; 1 out into the cabin. 'J lo-ic wan
i.l.i n' .:.!! 11 1I1 :-:.! I her; tit the Una'. I tavu
Mr. L'tjitiinn, ol M. 'ho.iMii ; I t-pol:..' (0 a Mr.
ll'.n .:r.'. 1 !o c'.ion'ii hi:; l.iinl Ii-' Ini. ill nj lo
i-ay he dill not wi.ii ti bo inti.'t ruplid then;
M.n.n: -.itlil ;;' Willi their lead I tetill ! ti e
tub:. - i.iino.t piipaie.l fir ilea til ill.. I pa I let'.!'
u a I! ii.:'
1 .aw un elderly poison Kliup
in!-
11 iiiiLvay ru,' into u biindli; alimtly lifter ho
was nt a on dec k with i1, vhen tho oapu.iii,
w it') u faint unile, utked him il lu. iutci.df.'l'to
t.i.'.'J il Willi Itiin. I have tiiu'.v been Inl.l by
Irhiiil.i ol this ociillcmui) thitl he had 11 thiuii
and s jvetti;;n j w itli him, und probably these
were in llio ru;;.
o ,1 o 1 ihe p'cp as n'Ooi) as I con Id, kiioivin-;
now that the 1 i.d winilicar. 1 hud Htmi.) dilli
eu'iy in pi ttiii'.' up the Htnireaio hedviiii the
llld-ly Hlld llio poop, ;,.' it IVIH CTOilih'i! ivith
people v.lu w ro all milt,'. It vv.1.1 t in it uboi.t
one o'clock or hull' p.mt one i'. tin; day, Thutsi,
day, 1 Itli ol .Jaiiiinry. Just na I jot on the
poop I saw- un el, lei ly couple, 1:1. ci mid wife,
wiih Ihreo chi!dn tt, two Utile (jiil.', uboul
cip.hl to ten yeais ol n..e, und tin infant. I uni
not mio, but thit.lt tlie v Wero tl.o 1:111111' who
were vrceht'd tl i-hort unto ptfvioinly in tin:
Puiibar, im l this was the tu coud, if i.ot the
lliird uttcni t they had 111:11(0 19 el to Aits,
trulin. I'he lnnllier und the tw i;iihs weni
S!tH"rJ 1,11 lb lee -"id", Closo to tho lioi'.i'il
""S'-'ni "lid the fa'lu r uluii ;sidi ol them,
I10M1I11' an nilutit in Lis uritii, uml abl. I liti; n
foiu Ihe fpray that was blew in eiiau over
rioui wimliviii J. I luck Ibo iiiollui' uml two
;;ii!.s up, und Hit thi'tn niidshipj in tl.e Ice ol'
1 lie alter companion-way.' In ub:u; lull an
hour, und just befmc we loll tho ship, I fiiw
tho'inolhcund two !;i,!d wa.hin- about on?
deck', drowned,
. 1 '
ron.vtiv, as a public ifliccr, niakes Very t x-
Ksiiiivc. eliuigib uouiiist the tiovcrnmeiit. The
I ead lbnk ptciiuU u broad bill. I Luuislille
Journal.
'" Tin- t-iuliiiu i.i Tiul.i y ia 1 hoit of Ui.'ii
lie wuub u lualtu- il .C.OO'J.C'CU.
Josh Billings on Courting.
Coiirlin is 11 (tix id y , it is Ice water, il ir. thr
phi rp( II ol'slie mile. l'hs aain who Iks 111 vrf
courted lien lii'nd in vain, lie I.113 Im cd a blii d
man among the laiidtcnpe?, h been a defl
11. an in the hind ol hand organs, fif.il by ll,t
.side of u-.tirmitrin rai.uk-. Cetirtin ia like Iwo
lillle Fprinci of wnlcr that rt.nis vat from
under u roch at tl.o loot of a ni Mintain,. am)
run-? da'.va hill, cido by pide, nin;;iii, di-.noim,''
rpalleriii each c.'rr, cdyiii, nnd fKhiri, uti
kiii'kadi: a. iioiy l.idj'ui . iindi r tho ha::l;,,mnt
fall ol klri'ldcr, hj emby thoy , jiiio, end thci, (0
iilow. . uiii in favor ol lon!j com tin ; it ' pjivc 3
the pnrtici a rlmi-ec to f ml ( tit. cueli c-tlu-ri
hiin.p ,:.iti!j(r It i.i rood, cyii'tji.e, mul ,i.Ju.tt
a.i iiaa ociit 1.3 5 inu iomi. l.iinli.-. .
( "o il t in ij like slinv. btrrioj mid ctetir.j
wiiii'ii! to Ji' I'ti j ti'oiv, mi l tjion yu'j , Lavo
thf ll.iv.ir. l.ha.vtj wen fuiks &i't iii'.oiniiil'll
lii; I i'i k') '.(-i nn.rrii'J, re'le.. .!-.va 'n'litl ( ti
lo v.oil; in llitvo wccl.'j Irntil d.le. 1
This id thu way seme, folkj. Ian: u trud.'j
akounlj for tho rrciil nniuher ol nihility
uiian luvohaiii'.'a mil1 poor j ilii they .turn
iiu't , ;
1 "crimps il u be I I fnte .11:111 jjon.I udvirj
to yean,' 1.1,11 wlo uie about lo eouil with u
view to matiitnul.y ul il wi.s
lu tho liiiil pinee, yiiiin liK'ti, Jim troiil
to j;it your jsleni nwl r ijjii 1 Li n llud a jotinj
M-emati v.ho ij Willi!;.; tu be toui'ted ou Ihe
k'piiire.
'I ho next tliiiij id lo Iiial out how old dho i;',
which ym eun do by arkin htr, mid ihe will
my the ia t.incttcn ytura old, m.d tliij yon
will liad won't bo far out of tl.e wa.
The next tiling ia to begin i-incVrulo, a
once in cveiy nito in llio wcelt for tlie lust pi.x
iiioi tha, iiiiiini-iti' the dose ail tlie pushmit
ji'oiiis to reipiiro.
It id a lint lute way to conit the Eir'
tuotiiir a litiloon the tnit,lor thoru ill thinjj
a wemaii i.evii' dnipirin, uml Unit ij u little
(joed coin tin, i! il is dune on ihe ripimc.
Afier the fiiat year you w ill be-in to eel
uc'Miuli ti -1, and will bcrjiii lo liuo tho bh.i.
ne.is.
'I Ik re ij one '.liinj I Uvc. j 3 odvno, that is
not lo twep h.rtyrraplm olleuer than wim.t
every lo di.;;o, uulefa you turgel liuw Ihe fjull
lo.il.-H.
(lika-ioiii'.lly you want to look rmrry mid
diaiv in your wind ,:s thu J"'i had a pain; thib
v.iil tit the (,'ul tu teii-.iii you to liiaj out wl.ul
nils yen.
Kvcniii niootint ure a good thing to tend. It
will keep ) otic religion in tunc, und if youic
(jnl happens to bo there, by accident, the cuu
ii.k vi. 11 to e.) homo Willi In r.
A. 11 ;;eiiorul tiling, I wouldn't bra on olhtl
yrls mtieh when I was coiirlin. It Iniyht look
us ihoii-li yti knit lew luticii.
lfyu eo'irl three weeks in this W'a, nil lie
tinie 011 Ihe Mpmru, if yn don't ha il id the
slei kest time ol jour 1 i lo, yon can (40 to the
cheap ulore mul (.el measured for u plue; hut at
my expense and pay lor it.
A i.: in reniisylviiiiia wan recently nuid
lor u breach of promise of tnania;;e. The
chief points dl hbs dtleiise .veru that the youi.g
ludy weiched two liuiulnj mul eighty live
pounds, mid that it was coming wuliii w ta'.her.
The grumbling nueal I Could ho have too
iiiiieh ol a pjooJ thing? mid id not a''beil-t-oiiifi'iti
r"a rood thi.i;;? 'i wo hundred uiul
eighty-five pound I Why il iho pirl had
Wi.-i..;!Kil a ton ho ..ilieulLi have hi'elied lo her
lifter paiisiiifr hia word. What's t.vo hut. died
and I'ij'htj-live potindii ol wifi? 'l'hink 1 1
lliipliaiii Yoiiitj Le eoiintii up an o'orcute
of'-,S,h(i 1 pen mis ol wile, und ut Ii-t ueeoittitii
he was ftill udiliiij lo the vloek. Iteu'l be
ihiekiii l.iuitid, nu:i of tho Kiy.doiio dilate,
wlmfH a tew pounds of hit whul hapiiilu'aj iH
alaiuki .Marry the hi', girt, mid tin 11 you
can spend your yeats ( I vvcihhd bliu in e:i
pirimtiita to rtiitiic I.i r eoapoii). iiy. Two
Inn, ih'cd r.nd ( ip.hty-liie pciindn I Wo have
heard ol a number ol htliiniucj wli'j indiv iilu
ul !y v.eipl id mole II an that, uiul ' I 1 h phanL-
I in h ore ol which could bial her in 'hellhnss"
II ra! ll:oti.'a!!'.l poati h.-- l.iei'O: Ci." (Wi.t.)
D-'inyi-rut. ,
It is ol) 1 ivalile Unit thu Il-.u-0 of I'on-fP l,
,pns i.i not one i,io.l ol 1 ohm. 10 mi llio I'.' (.nil
in 11 lor 1.. , l.l.ii-l.iiaiil i:t':mi!c:.:!i"ii ol licin i'.il
lloi-i un on 1 he lioor ul tin llnUM', tluri-ly iiuli:
lo.'i! aj'pii'.in ol I.i.i louiie. .it, Inmiii'i. . or
diiivif llio 111 nn:. I 1'nr ctiiin," Un) Akiurelul
hlai'iielor. 'II. u l,'i.iii,.ilj of t'vi.p.l'i-iH tvnli'iilly
I i-lu vi , Il at i:ooil in., 1. 1. 1 1 .1 nt.li ri'iiUi'iiniiily tiai
uiii l aie li. I iiiai:lii.-. miih-iary lo, l-c io'.M'n,fil
ai n pi.n ini il Ij iiu miiei t,i-..ii,i one iiiioilKr. .iml
r- ei'i.i'ly t-iivin.l tlit-ir in.i.onriili.. As uaiit ol
liiii loy i.i is uil ol i. i tt aic .eiiull. ul lo lie
lei I l.e'i li.iiiieter of Un: pres. nt v.on;:ic.-il I rum llu
u pruval ul llm. lliv, loiiiioill.J enialiiel.
llnllliliil.lt t ill IK nv A N'A: livn.f ' Nl.lillO. The
m-'ij lieinl who i I'liiiiiilti il tLu ouil,', J m't'ii t!:e
per.ion ol a while i;lil at Mumphhi oil bitturil.iy ha I
lieen lille-liil. His li.ouo is 7MI Va.-hiii;',l mi.
I' pun I iiu ii I'b i,iliillii'; hint out ni tlio l.i.oi v.lio
luiioaitliil the docJ. i't..te wailn.lt .is el. lain . I
ami Ilia lieelo plaeiil III jail. Ho U a heavy nut
Innl. ne.'.io; Miy i bo was burn in Nai-hvillo unJ
wen', to Mcinplils about four Iiiontlci oifo, Whin
he waa iI iii-aJ w ith llio ciinic, ho bluntly lioaieil
il. 'Jlio gitl'.s lainio ia Kaiy Kmc. WiO h;is only
l.ieu iu this tin ul y about nine iin.utlii ami wi
I oiti in In laml. Wlii-ii- liill W'aliiii.-.tlni Masur-rol-.il
il Has fuin.il he Innl hluivi-il oil' wlmt
luaul ho h.i';i ami 'ilia.liiil he, , cli.tl.es. ( T'liero
liin be 110 ilo'ibt Iiial lis I n Ibo pcipi.li..l'.r of tlio
(ieiiili Oi eiitiano. Ho states II ,tl ho nad it .t rvalit
1 f M.,j',l' ' 1 inoinn, nl 'lleiiDial I lii.iUialil .' 1l.1l',
.iliuiii:; t hv mil, ami fjiiio llion lais hvid lu iielu-
htliir., Jaiusuii uml M j.iUw!;.'..- Na livillo llauuer,
i tli.
I , , , . . - -
1
1
. ,y A' A -'I M C1
jj il. XV Vj il.' J- X O
. , , ,
AT
MAI.! CIliiAl' ' ST01M
' ' . ' . .
j n wr a 't .71 a " '
"'"" '
' . ' ' J '
JUi .UilliyiXu CALL AINU U-VAMl.Vi:.'
iiJij'tl'
I. mi.t..
I1. SILL & CO.,,',
; DKALKi:3, IX ,'.
.
fy r.ards, (ifwcrirv A'tilltm-, finttarr.'TriinU
-' .
' ' ' 1 ' AX I)' I : -1 it ,
II 0 U E . V V ll N I S II I K G" (1 d 0' i) h,
tlpl't'illr Cuiil lj.,mir. M'l olilieUi Illp.O.
Jyr..Uf ' . " ' ' ' !'!""'"''
v,i), i!:i)(;ivsj,i)
: It
,1) '
rhynician mid Cuircbn,
'.- t. 1 1 I ! ' :, ... -, "., . , . ..(.-
lie; 1 ( . liiilly i P'eis tilil'-,,,r, - .iuiial rvleot to tl,0
oilizoiisol M't'oniielsv llio and vl.'lnityj i.
riiii r., Hiiiyr 'M m Kit. siu.K:s kiuki:.
; ' -. - r ''' . -,.'(,.-.
Wit l jo I, ft ran bp r.ilinit litpll .lllliri, ,.,y (,r iii;,J,,
bell lint ioi, iV'.e-iuually l,.ji't.' : 1 '1
rWV, OLD KSTAmJSIIi;l ' ' ,: "",
Atthotltl Htni.il, III liin Ibr'ro ktory Inh1(, limit,,
tiftpooile tliv lVvl Uuu.'.e. . ,
1). II. MORTLEY
rcpecllully iiif.iini.i Ibo eitizonsof Mor,rnn pmitily
Unit 111' l(i-.-n ioin.taiiUy ull Inilnl n 1 it 1 1 'n-tr,, t iik-iV t
ol tbu v.u loiniiiiti, li s inniallv l,i,t in a Im l tints
t.iii. ery .lo,., i-iini-liiitf i,, ji.ulof
lea, ( olii r-, S.inr, l-i-b, (S,.,, f,, M, ('.,nnc.l
1 1 nils. ( oM-y,lei.H. hi in,,,, 1 'I,,., ,..(,, cit,
l,a-iii", Wooilwa.i,, Toliii.-e,,, Cij;ais, ll.i.,r..
its, 1. 1 Ho I'l.iv.l.r. Ul.iiliiii r.'ii.l.ii,
1'u.e, I'.u biii ; Ti am, lleil
Cunh', Miinilli Hope,
Laid Oil, Cjibou , ,
Oil. Ac.,
.Vi-., ... i
all ol wbiih will bo wihl nt ibo very loivnl pi li 1 .),
eilbei at ivbole-alo ur letuil.lur o.i.h in- 1. !.,,.,. .i
n.iiHtiy pii ilme.
'llio fii'ili. t niaiket prk'O I uia for ull klil'Uol
I'oiinliy ri'ii.laeo.
In ay luliile v nt thin e-tiiUIhliiiuut U WAlI
II AN 1 1 1 ,u 1e1uo.-1.uteJ.
jy.u 11
st iTr.;.u:.T i.f the (omjitiu.n.
01" Tilt!
I.cr!!!;ii'. I'lio liisiiraucc.Comii.uiy.
On llio IA ihiy of Jaiiiia'py, l.v(.(i,
Hindu to the. AmliLoi- Ohio-, nip. ,
uuaiit to the Statute of ,
that Statu.
NAMK AM) LOCATION'.
The limiiPor Ibo Company Mho I.hhim .11,11 l ito;
Iv.-iiiimk t'ojii'.tNv.iiiitl ia loeatiii Ho. 101
liiuuilKay, Now- Yurie City..
I. CAl'ITAL. .. .. , ;
The amount nl' IU Capital .Stock, ull ,
paiil up, id ll,C0i),:-Oj 0)
II. AliSKW.
I. Ciihli nf tlm Ciuiipiiiiy 1, 11 Imiiil, '
nun 111 no uauos ul .Agents innl
utln-r pi-i h,iih
1. in-ill I'.Vlato iiiiii,'iiinberp,1
I. 1 bo Ibni'l 1 ami ht". ka invm.,1 ,y
the ('niiii'iiiiy (as per vuuelieis ue-
i'iiiiiuiiyiti,
4. Jielils iluu t tin Cimipauy, 1.001110,1
Iiy iiiii t,;ii(;o, (,13 per uiciiiiiiatiyini
Vi.iieliois.)
a. Debls iitliorwiKu aoniitoil, (aa per
Villli llOI S lli'i-.illli:OI via;-,)
(1. Holits for pi'i'iniiiini
1. All oilier lieeurilie.s-(lutcrtnt
accrued,)
f ml. nil tin
I.UiHl-UO
SM.'l Oil ( i
n-i.r.oo en.
li.Oll ill
S l,9iii Oft
Tutal Auets of lie Company l,ll)J,i;fil I 1.
III. MAlllUTllIiS.
I.ofil'.i UllUiljiitleil Jj.OiO 0).
IV. iill-XEl.I.ANI'.OlH.
Thu rrr. ate-it n man n l iii.uuoj in uk-y oiie liik-uc-
eiillllll-,' to i-ilelilii iI.iiii'om.
Tin) I'leiilD.tt ailliilillt Oil oil oil by liin lull"! (.1 bi. to
hiii il 111 any uiiii city, tuituvi villain uenml
in:.' lo 1 iii'ani.-t.iiit'i.-i.
1110 leatcfl aiiiiMial ii!b)tvoi to bp iiiini, .1 1 11 uny,
line bl, n 1, ai't'oiiliiet lo eiienia-laiii n.
The 10. it ol its i-a,iial or 1 aniia-s ienMiloil I 1
any ulho 1 fclulo lucoiuiity lor lusacd lliuiuiu
llOlip.
Tl.c Cb.irtor. 01 A. I of Incorporation of bald Com
pany -on llic. ...
hTATHOl-'NIJlV Y0i7k"" -.,.
i . t iii. f , .
CnVNTV or No v Voi.i:. )
" CAPI ll V. NuiitVOf!)
Pip i.i. nl, aihl .lulls' (.-. MII.I.K, Sm loliiry til tho
t.t'l I"' 'I'I ft. .,,OM. ( l-ll'.OII.l'Oil! M Vl!l..ll7
nun n, ili.-iioiO mul 1-111 , Ibal Uie lni'u;',.iiit.i( iia lull,
true nil, I (orie l, nl iletiieiil of Ibo iiII'.iim of Uiii
sii'n I (1 m..'iiy, Hiat.llie hiiiiI Iumii.iu-'u Ciiiiiprinv Is
Hi" I... 11.1 tub: mi'ia r 111' nt. b in n.-ii; lli-Main. Tint-
l-S.IMi l'"l I. Um ol lll'llii'l Cli.ll Cllllt.il im-li!, ,l
Him lis ami lloioli. or in Mmly.ijiiM m) lei, IIhI.u,.,
woitb ib iiblo Uie .ouoii.il. lor wbieli Hid kiiii. i 1
iiiiiilj'ii.'.'.nl ; iiial tliai. lin y 1110 llio above dou'iibi J
Ollieil.; naiil Iiishi-.i-ipi- ('nuimiiiv.
CAUI.II.I-I NoilWitOl). I'mi,l,ut
JOHN C. MILLS. .V,o,w,
fiubiirrlbpil ntnl '.vum beloro mo, thin illi ikiy el
JiOiii.iry, I eai. . .
liitAi, l..-r.liiP.J ' K. M. MI-IDDK.M. "
. A'onry i'lif-h,
(li'i'ii-K or i iin At i'iTOii or Wtati! ( '
, CuLt itlil 1, ()., Jainiaiy 'J, Piilii. )
It ii hereby icililicil, Unit liin Iohkhiiix is a
con . 'i t copy of Ibo Slaleini'iit of Coiuliliuii of tin'
IjntlUirtl J'iir ii.moiiiot ('01171.1111 of New-Voi'k,
in. ol" lo unJ lilul in tliis (iiiii o, I, ir llio year I' IJ
Willi. '"i my hiiittl ami lieal oMii liilly.
Isuai.. li.TAJIf.J JAti. il.llllODMAVf.
. ll(lil vj Hull
CKHTinCATi; Ol' AL'TIIOIIITV.
(To expire on llio ulst day rf January, I8117.)
Ot 111 k ut. tub Ai'iuroii ai. Ktatk, I
I.V.-l ll.ll.l n Dn-Aiei KKM', 1 V
t'i 0.1 .Hues ()., January tl, Isiiil.
M'uiair.is, Thp l.m iHnnl h'ue limn-an :r. Cmi,
lia.i'7, l.n-ali-il nl N'eii- VorkCity. in trt 0- ftlutoot
New Yo:k, ban li b'll in Ibis uliii-o a mvinii iiiile-
1111 lit of ils e,. million, an ioi,iiiivJ by tlio Ili-t m-c-lion
of Ibo ml "To n-miblc liit,in-uncc loiiipiiui,.:,
iml lin 01 n urate, 1 l.y ibo Mi to ut nliin,'' ,i, ,.,i'il
A ilil M, I'aiC.ui U iiin(in!eil I'l-briiaiy '.I, pv.i ; 4jt
W liiaeiin, naiil Cianpaliyba i finnilictl too uiiuYi'niitii
oil iiiti-ilin lory eibfi in (i that it is pox ns-Pil i of ut
loa-t iai huntti ul fiutc.imi ttoJItA ij uvJhuI ctt.th
r.ji.I.. nil','.,. ia r.tncL, o. boaOi, ur in limit
I'li'es of real otalo, worth iloablu llio aiauuui for
Mliit li tlio Miuiu is niottf!iifci ilj an. I, : 1,
Vui.-i;i-.Af , ii i il Coiiiiiaiiy baa llleil in Ibis nflii 1,
U wiittui In: linineufc uiuli-i' ll:f ein-pniatii nenl,
. t-ij-.iu-il l.y li.u I'leniili-ui ainl tinea t,iry lliorciil ,'
iiiitliiti iiin; any net-ut or agents of Mti.l ('onoi.ii.v.
iu tllin Slit Jo lit lick HOW hi rvli.'C of t-o,!('!,-t, ftll
ami in l.uliall ol d.i nl t'umpiiuy uceuriliii to thu
lii in. of sani law.
Now, tlieiel'oi.!, In liursimncfl of the fii.,t Boetioii
of tho uluil'siiiil uvt, I, Ja-.ikh JI.Cuiihak, Aiiiltlor
of .Statu lur IJbio, iiu l.erel.y entity tli,,l k,h ,.
rilhiiil l-'ire liihtii in'oa Coiiimny ol Nov Vmli, i.i
aiilbnii.inl lolian ict tlm Lii.-iiues.s of tl-'im lii.ini
iiiieo in Ibis M'nl-'ii'illl lhirly-ili',1 day of Jaiiuar ,
in tlio jiui unu thou uua witjUli -huuiiiotl inn) al.ny
seven,- . .'-ill
In nitiic-si when ul, r Imvo heittiiito riil.l'iiibul
in y nui.io ninl o.iiCH.il Ibo m .tl nl my uUiou to kit,
alli;,vdtuc div ami yi.u iiltovi: uiitteii.
J AS. II. IIOIUI M, Amlllui (if S tate.
JAM l-lij VVA'iUI.Np, AjiuLJaCeumkiVllJi., 0-
j:j-iv

xml | txt