OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, February 21, 1856, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1856-02-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

' ,A.----r-- - sou. : " ! I 1 J. I .' v.,
- - -- .u(,it.w :tnrit Wri ., ,,, k-,, as.-s v.... .......
U Li U ijra ;-..r: U J. L
t .
Udrlhnr,. Vinton Co., -0., lhrsday,;; ;Fcb. .2I, 18o0.
.-dumber 27
a; A
j't
- i - i 1 1 . 1 . ..... ,.
R4ri.dRriIrW?fVr.ff lT' Tl ,1 " v-'i-i l1" 'siAct'MTwi'TO au. uar, or wis ativer statu oa' fb bsvasiow, WsbcvV ci tnm. j I f T-S-Ai)VAN?EA'Vi; 1
a r - a , ..: t i
iG.ui.ie j.
i s
V
,-:
r. 1
THE . J'AHTIIft 'DEMOCRAT.
EDITED AND PDILtitHKb Y
Bit W A III) A. UU ATT'QN.
Vffitt ontdoor tast of tht Court
-. lfoune. - ' .' .
TERMS CF EUEECRIPTIONi
1.00 ptr yror, aniij no; puyfrf withinlht
Mar. .S.00 wUi t churicd.' . .
7'Am 'i'rm iuJ6e ttrictly' complied
mith. end no prr riZfce iiconttn vnfii
i orrtamgci trijuid, unle$ at tht option
-. . -. ?
CTT Ont yir4, IAir(tn or Ifrtl
(Ar iNttrliutic v f 6u
' A'uei uidilionoi inwrfioo 23
C'urrfK vfr. ' ...,. 5,00.
J tibirat ' " deduction vill b nuJt to ptr
mmt -tiling by tkt yiur. .. , t ,.
, .M,ii(lvruimf ptiyubltiH aJvanct or
J03 WOKK. ; -W.;ti
n-j i-d lo nnule, upon the
hotlfbl uoti(t, iu il e lifntfsl n.miuM ml oh
' tli tntk;rti trims, all limit of tluin and
fancy JUli 1 Hi MING. cch is
l!u rt t IW.i, lloidt. Vrieft.
t'utt, ' licktU, I'rcgrawmti,
C'fteiioM, ,tfft, t'httki. "
bill Ltut, l vLila, , wt liilU,
'Jc. Jc., Jc. . - . :
CQT We iriiullv lolicil tin printing
. (ttiw t.Hf tl iur Ln M'rtttc liit'iuli, ml ml
oi.t.k Mink, in Vinion (oimty.
fcw-- t r--. r . r - s 1 'JJSf
- AftMHcrll.r "liltAilliir Wniocrut." '
. Tk fcu.akiti titir.tn mill Kcoi 11 4 Blpt
l I Vlk Ctt OkBir.tkio.
j.. J. ALUH.V,
JM. u.u,
t-iVlOtttok,
- Jku. luti, Sr.. '
, J. Luim, ' ..
J.Culiv.
Knot.
1'miiMille. "
liuuultu Furiuc. '
tlmiUou 'lowuliip.
Bluirm Store,
VNiikebvill
LUiMSS LiriCTCRY
Tih Mi UIM, ( III
b. r. JlkWll I'. JuJjtol l'robitCo,urr
V.L. Lb.NilSIUM.Cltrk Coin.lMfK Cou.
Tk. A. BKAl'lUN I'rokcuiic Attorutj
iObkril MAUtK. Auditor.
U. J'AVM.. 'l.tkMii. t.
MMtS MAKU.Nb, Keioidrr.
.NtLbU.N KitlwVUM, bur)or.
lVtiit,) Uiourr. . i .
to u n I) Cuuimiitioncrf , '
C. 1). G fc A , J KUN iN L , vSt J .NO. SW A 1M,
biliool Examiners,
O. I. CLNMM., U. W.bUOCKEYtnJ
t. A. liKA'lTO. '
1 tt O iN If'UKhAGLa,
Wttlt Uirir Poll Otliie Adrplte$.
1 ; Cist ikTIii rmAti. WtsiUlliStew
itl 4 MkliVlii tnn ol tlie btkl
mikiitj tt I14 Ii'ju. liiii.klei:, hcedk
Mill 1'. O.
t40LK H bUliif . BdlllfT 6c
L'u. .NUuiiUiluif r ol tlie lirt qunlitV
l li Iron. Lrlr I'okt Ufiue. . .
MkKOIA.NYi Otf VlHOfi. UU A Hi.
f liln 1 ly 1 iidiKit.Qattiwvii. baulk,
kntM, utcvki.. u.
A.Ai.iiu n. Jiln S. lUk, J. U. 1 1)
, W ill, iuii iiiiftii 6l Co., Dii Lowd, t. A
' Ltkttiii, J. ft L. to't'. Miutlfk & ')i.oltU.
luwt ii. Unj. bill.U. U. 'I'.lWiU.Ii. H.
Moore, J. U. 4- W. li. Willktii, Wiii.'C.
. (ilrikou. . ' "'
11.ktn1i Li.-S. S. Muiry, Jolm Gillru.
due & (Jurui.ei, ifl.uuiit Lhlk), Ju.
liiKkety. Uri &. Strung." . . ''
' Ai.u.kuu. I'ttti Miller, Mri;iir Mil
Ur,Jowli Wiltox. - , ,(. -
till. 1'L.k.AbAkT. riliUip Skill. , ,
rikVuviLH.. Hon 6. tnri lieu,
..ikih e Mat. J. Ulocr. . ,J "
limit HikMnu' l: Williitin Tisue.'
Vihuji tvHKACK, Metm, Cltik Sc Co
Muuik(.tuitrb ot ttfkl qutiiiy til-Pig
lion. iii ton tuumcr ioki Cilice.
llAii'Jix t'l'kSACK, i'lmiy, Tkrr 6tCot
Keed mill I oki Oliuf. .... :
Bio Sajid Fikacx, J!rileit, Duih
Co., MuiiuUciiuritf ul ibr best qunlil)
oll'iliuit. I'oil Ollue kt Atlifiik, (1. "
' L 1 M '1 l'h 1. 1(00 M S
.Mc Vhtmuh, E. 1', KoUmell.
' : Ll l(i (j 1ST si.
K'cAbthi'h. ti. B. Will.
-. l.nuk.M. J kis& Collins.
V ikii .1 1 . tniif & Obtilner.
hCCFr Ah i7bL6 K&1 UK Ei ST.
N.LAkiii 1 k -J. li. Jjwetluml. U. C. Coswe
- 1. 1, BIIVGKAM
i Uo 1 iit y a l Law j
. . McAKl liL'U. OHIO, ,
.', Will. 1 rk tuv in niton and kdjuiiiintf 'coun
ti. . OU.ct iliirt iloork Wtkt of tr.e 1'okt
UU L.IUll." jtHli F. mLk
CLARK AND' PLYLEY,
: - AiHii ii(k)s at Law.v,
MiAk'lHlJh. UH10.;. '1'
Will bran iie in l tui iit-rbliip in V iuton C'onu
ty. Ou.ie. Iouriiuijrfbiol bibson & llul
ertk hoiel. ,. ..
:v ' eb. XI j54'. , - ' .' .. If 9.
: .A. BiATTOM. , -
A t lo r no y a I La ;'
... , t7.,- .MrARlHUKiOlllO:' '' I,-
zrll,lJ rfr,''-,( i" .Vinuiu nl hdjoioiujs
'j ' w f 1 loiitirn. Oilier, Onf dooitiof II
V-Court tt .!. .. i
ao. t. rhaMi.T. m. bABcnci, jro. iabcock
BABC 0CK& CO 1
VH0LESB ;HK0t'Rr;&
Comniissimi Horrh inl;.
31
' r
o. KtC Wnttr SirttU EW OK.
Jeboiirv 17. .'ii.Jv. - ' '
CHAS. A.M.OAMAIII. ttWl(. i)IAlijl
CRAS. A ,M, DAMAFIN 'ft CO.i
TIIIOLl SAl.l; ItCXLItS , ;
8iS; F"T Stseit.
f05TM J rrl, OHlii.
M'AnTIIURIIflUSE
.'ilhd.Siagc Oflicc, :
1 . : MAIN STREET, .
-.' (orrotiTi THg'.Qgj orricIi
' ' ' McAETUn, OHIO, "
JOSi. KALER,
- -' PRO P R 1 E T 0 R , '
T)ASSENGER3 whostoo' at' this Hou.
J. ran Ulie ihr Clinch evert mornini lor
fi.:il:.. . n..' u.-.: .1 l r
uiiiiiii unn-, iu uj ri siBiiun, iiirnrr oj rutii
Roadi'Blfn. eAerv morninir for Athsm. ni
oilier ointl Souih iiut East. . 1 r
Ihe proprh-lor 'kwures kll who fsfoi him
with (kll, that no neam will bt upkirtl to
muke them comfortablt tnd at rhtrses to
suit the time. liulv 27.'SS.l
T
J, n, r.i'LAUGHLif,
Merchant i Tailor,
AXD OULIR 1ST
CLOTHS, CASS1MERES,
'READY-MADE CLOTHING,
Sliirts, ; I Umbrellas, I Cravats,
Bosom. I Suspender, I Scarli,
Collars, ' I Under Shirts, I Drawers,
Stocks, Gloves, Hosiery, &c
AT THE LOWEST CASH PRICES.
Nof. 15. 185J. ' ly.
C. P. HACT. r. J. OAKM.
C. P. TRACY & CO.,
Manvfaclvrtrt and Y holt salt
. DEALII IS
ROOTS, SHOES, HATS,
LEAThR AND FINDINGS.
tut door below P. Kitinry k to'i Bunk,
. 1 roht Strttt, PUH TbilQVTU, 0. .
April 37, lfa&5. ly.
U, 11, JO UK SON, ,
, (fUCCUIOITOJOREfRjOkU,)
rzALXBni '
Itdltil, Thtoloiltal, Clank and Kith Mi
KCfiEi L'ctiki, Mutioncry and Will Tip T,
PAIMT ITRtlT,
. CUILLICO THE, , OHIO. '
.. .Books receiftd from the Eastern Mar
ket at (heir earliest publication, or ordered
when desired.
J.K.cVl), WILL,
' WHOLfULK AMD IT A It IitALtl II
il.Vii (j ( 1j S , G OCERIES,
HARDWARE, QCEEKSWAHE,
BKAUY-MADE CLOTHING,
. Uns.lAPS.LOOU.SUOarEOUl'tE,
Ac, Ac, Ac,
Mkiu Street, McArthur, Ohio.
18
lull Trade.. -18S8.
00.
Hi D. SKULL,
W HOLESALE DEALER IN DRY
. CCOLS.- CL0T111KO, EOOTS
AhD EHOES. HAT 8,
t - cats.,, bonnets,
. , .. . NOTIONS, .
r 4"c c ' '
FM2i T ii TREE T, CHlUJCuThX
IS now pfeprrd to nijiply Monhsnts and
Furnace rroptieUirs, Tt ilhall articles in
his line t fair tritet and it rem reariinabW
terms. lis stock is new, laiL,e, and well as
sorted, and will be told iiivaiikblf at Cin-
rinnati prices. ang. 30 2m.
A. W, tumult, OEO. DAVIS, CHAS. H. DA f IS
lllSKIKK A DAVIS,
(SurreMOr of Oakes 6t BiiFkirk.)
WHOLESALE GHOCEKS
' ' AND '
.. ' FFCDL'C 1 UFf, v '
1.1 Iiikijt Hoik, rrnnt Mrtrt.
tURTSMUVTH, O.
January 19, 1601,,-lf.
S,K, K0LF.1ES
(Suctmor to Smith and Holmes.)
MANirACTCBIkS OP
- ' Tin, Hint Irun, and lojipcr Ward,
ALSO PI A LI II!, WHOLtSALE IITA1L, II
finrts, Graltt. & Hollow Wart,
MARKET STREET. EAST SIDE.
PORTSMOUTH,' OHIO.
Arrill ISM. Ir.
AVhoIcalc Grocer, ,
F0RWJKD1N6 AM) COSXISSIOK
;.: MERCHANT,
: : Wafer sr.lilnftit' Tafnt and Walnnt,
' - ' Crl'lLtlCbTHE,' OHIO..
Dec. SO. 1655 -ly . . .
A. II, SAMSON,
VAlloriicy at Law,
' ' ASD HAL ESTATI AGIST, : .
V'oAiiiiLL, nam mm; onio. ;
WILL attend the ''court in Jackton,
VinnvHccklng; Aiheos, Meigs
OatliaiLawrenre.lSciotu.Pike, nd Rost
cuui'iiri. All buikinens enttualed to
hi care, Will it promptly ' jttended to.
I'rtinna enliileil to Land Warrants
iindV tne U(e ad 6f 'congress,' will do
wll to gire him a call, aa he has pecu
liar faillities for obtaining the same."
The Mghest Caah 'prfis paid Ibr Land
Warrania. tut) Rl estate: bought and
sold on reasonable terros".': Persons wir-h-
ing-"t(- sell " Ret estate; 'will'' toosu(
ihrir iiiteresf by rttroifizing' him' " i
TaUictilar attention' paid ta COLLECT-
LNG.I . trim i0 t'
eer i jia.v tr;ii,i
ifJOk-HKJlAir Powr I
!i r RALpr'Llit. Eeq.Vlrtihloiff3 j
E. F. Bimohah, ElZ McArthur;
Col. J. W.DATiaTJJ'
ill
mm
MY MARY.
.
. , I rlasped her cloer to mf heart,' ''
But Death ca ire near and nearer;
How could 1 yield my darling one,
Then all the world the dearert 1 '
'flood God!' I niuiBiurcd.'takebernot,
And leave 'me sad and lonely', - 1
' I am a sinful wandered hete. , ' .
. ' iuJ she can guide me only.'
" '
I saw her sweet lips, tremblint; part'
. . - lnd low 1 bent and listened: .
Jfo whisper tame, but on her cheek ''
-A single ter-diop glisened, . . : ..
'Oh speak it, Mary! speak the word .
That fays 1 am lorgive n!"
Bui angtfl arms hd borne ty love 1
Withiu ihe gates ofbeaven.,
1 kissed away the precious tear.
And my pour heart was broken
' Aud all tlie woe that came to m.
. Can nivcr iere be spoken.
She wag my bride, my angel one;
And we had walked togmher
Kot.Tiany jeers h, very lew !
la :orn and pleasant weather
iind she ltaJ ever loved me true,
And never spoke unkindly;
Oh! why did Heaven give her to o:e
Tome that errs so blindly'
I sowed the thorns within htr lreat, .
iud mixed her cup of sorrow;
. Yet sha wonld smile whene'er 1 said,
, 'forgive; ani trust the taorrow.'
But, ah, she loved me all too well,
To bear the wounds I gave her,
iud.lookineearaestly to God,
' With faith that could not waver .
6b asked of Him to do with her
- At suited His good pleasure;
To portion out her joy aud woe.
' lu great or little measure.
And God did her for he loved
My sweet and wilting blossom---.
And kindly took her from my tide,
And held her to Hi bosom. 1
, And now lur prayer has answer tweet,
An angel hovers o'er me; . .
' And 1 have left my wayward path,
' And toil with heaven before me.
ADDRESS OF HON. B. P. HEWITT
DELIVERED BEFORE THE
McArthur Literary Feb
6, 1856.
(Publish by resolution of the Lyceum.
T. WELLES STANLEY, Sec.)
Laditt and Gtntlcmen of lhi
, . McArthur Litttary Lyceum;
Thi maDif8iation of your confidence
in my ability to preside over vonr docie-
ty, evinced in my reelection, brings tne
unaer a reneweu obligation; and again
1 tender to tlie society thanks lor the
honor conferred.
ivuiwiuisiaiiQing inc trequent ex
pressions ol confidence in my ability,
and the flattering compliments which
the society has been pleased lo render
me, and which are gratefully acknowl-
eugeu, 1 am still perplexed with emo.
tions of distrust in my own ability to
aiscnarge properly the important du.
ties devolving upon me, and impressed
with the belief that many persons are
connected with the society better qua),
ilied lo preside over your deliberations
In my ieeble attempt to comply with
rule of the society requiring of the
President an inaugural address, 1 deem
it a matier of justice to myself lo in.
form the society of the fad (hat with
in the past week my time has been em.
ployed in the discharge of official du
nes to complex.numerous.and peremp.
tory in character, that any procraslina
tion would have provpd highly detrim
ental to the public interest. -
In the few remarks that 1 shall offer,
brief reference will be made to the past
history of our societ y, its present pros,
perous condition and future prospects.
Alia, tiiiKUgn we are comparative
ly in t ur infai cy and a little more, than
a year of pratical experience has been
our's, yet we have abundant rea on to
congratulate ourselves on the proud po
Miiou we nave anaineu anu tne beneli
cial results we have already realized
and which ominous y predicts for us
brilliant and successful future. In
vie therefore of enhancing our intel
lectual interests ud the promulgation
of useful knowledge, let us continue to
devote every available faculty the God
cr nature has endowed us with, and
thereby attain "a consummation devo
utly to be wished.';, In retrospection
will advert to the fact, that many ler
sons misunderstanding the character ol
tlie materials with which our society
was formed, predicted its early dissolu
tion; and though the epitaph designed
by. them to perpetuate our memory and
elucidate the fallacy of our prr ject lor
the benefit of pos erity has become
sowewhal obliterated by time and cir.
cumstanies; jet we still survive, vigo
rous, healthlul prosperous. Nor could
the originators and founders of our so
ciety, nave, anticipated a more rapid
gpwiii a greater degrfe ol mental im
provemeot,- or. intense interest manifest
ed,l)ien has be eu our tortus to re tltze
1 am inclined to: bf-lic ve tlu (art seii
evident, that not on If 'siirliVf; j'ni,-gv
are members and have " ipulpcf, hi
the exercise,o( our saciVtyl-hut all ix'liu
have graciously JavorC'd -a ad-Vheered v
with 'their, lair fai es and' aiteiHive' e$'
have not only, been ' interested1 an in-
slructedbut have received' manyrn
uant and beneficial itnprssions.
1 he committee whose duty it has
. . '- and report lo the society
duclurged their duty, by salectlnc1
subjetts of the highest import.ince, and
ucn is nave given scope to. the mental
energieioflhe ablest and most praticed
debars, that all cla;sea have teen pro
fited end better prepared for usePjlness
in society. "' . . '.-
I imagine that all who have listened
thej debates of onr soriety, and who
leel an interest in common with ns.are
gratifjed in having witnessed the-rapid
prostrss made bv voun.-v men whn hv
avoiUJ the'mselves of the opportunity!
of imhrovement thus offered and al
thotji they are ferr in number, aud
labored under all the cnbarrasaments
cocu'mon to the uninitwted, jjo-fsessing
r-, ,.ve aim rennja raiivis yet tne in
tellectual improvement they no devel
op, compared with first efforts are a
praiseworthy and unerring precedent for
the encouragement of cthera, and con
vinces the most sxepticsl that practice
and perseverance will ovc.-come all ob
stacles that frequently iabrsperstfl the
path or the devoted aspirant to fame.
Allow me. Ladies and Gentleman,
on the present occasion toadvv briefly
to the several leitui:3 wi.ii rk:cli our
society has beeen favored, by Mes.-r.
if. uestermnn; c. noil. 1 llol.
ft.T a.r aT n a. i'w
an.l; T." R. Stanley; C. P. Taylor; E.
F.Bingham; O, T. Gur.rrr.2, and T.
VV, Stanley, all cf which . exhiiiitid j
high prJer of literary and acicntiiic at
tainments, atu entitle their respective
autnor8 to tne tuaas aad Ia3tin.tr eriti
tude of the society. ,
; In rotlectiiig opon tha past history
and future prospects of our association.
nothing affords me more plea:ure than
the assurance that I for once, at least.
was right in recommending to you the
admission of ladies to membership,
which suggestion was heartily concuneJ
to by all the members ol our society.
and of which provision I am happy to
know a number ot ladies have availed
themselves, thereby giving encourage
ment aridcountnnance to our institution.
The thanks of tlie society 13 j uslly due
to the, fair unknown contributors who
have favored us with several interest
ing essays and I feel fully a: t'10 ized for
and iu behalf of this association, again
to call the attention of the ladies to the
fact that their contributions will add
interest to the exercise of the soci et ,
1 It 1 a
anu Degrateiuiiy appreciated.
And it we art associated together for
tlie nigh and laudable purpose of im
proving our nieolal faculties, and enhan
dog our intellectual, pleasures, allow
ir.a to show how great and paramount
an accession of pleasure is derived
through the medium of the intellectual
faculiirt. There is retul'.inz from the
intellectual faculties operating upon
the senses. one special effect that should
attract general observation. The superi
lor faculties trtuicend the inferior or
subordinate ic so positive a manner a
to comtitute trum absolutely new en
dowments. To make this asseveration
self-evident, we have only to remark
the suddenHran6ition efiecled.et though
iu the very nature of sensation, the iu
slant it is combined with any intellec
lual operation, as impressively exem
plified in the antipodes, between the
intellectual conception of beauty and
the mere perception of stnse. The pic
turesque scores of bills with tbelr gta
vie undulations that encircle magnificent
vales, the deepihade of trees that stand
in group at their bate, eiten
ding it dark yet diversified outline far
up the aide of others, the prtoci ng yet
soft light ever aud anon bril'untly
presenting a thousand changing hues of
grtru all over the vast meadows, and
careering in sportive manner upon the
upland follows; the interspersing cease
less motion of the gorgeous clouds, the
perfumed air. the ever varying raelod its
of the feathered tribe, the inspiring
music, he winds af Heaven, create iu
the trembling foilage of the tall pines
that first proud representation of Etera
al truth, the sun iu the firmament, the
atmosphere we inhale, the mountains,
the groves the dense forests, tnd the
sounds that issue there from, make an
impregaioQ upon the senses even of those
auimals that subsist around about them
but upon their senses they fall with
leaden monotonous eiTect, engendering
ao taste 01 the mtellectual pleasures
the are ta'culated to produce. Neither
does any species of humiuily, whose
mental faculties have been uncultiva
ted icei ltnDued wun any new emotions
or Meas, 1 ho unlettered rustic, the
plodding boor tees, hears, nor feels
them any more than does tht soullas
creeping brute, that require his unrein
iiiiug care but to the cultivated Intel
lect, (be eipandeU inindhoW innumer
able and deieriified are the feliciloua
imprrscioas, how beautiful the com
bmaiioiM, how' traosceudant the emo
tions of pleasure such objects invaiia.
bly engender
' Again by untain'te 1 intellectual opir
lions wederite the nobles', felicity man
1 capable ol realizing, to-wil: from
memory, cl assi Ilea trout, combination.
rumpaiisoii, analysis and induction,
aside from the eiquisite pleasure eiper
lenced from the investigation of nalur
ti phenomena, when b attains to
knowledge of the fact that the great
Ulobe and all the planet of the cele
iial Lemur here, whirl through tinmen
eitr nl apace, tod1 that the down from
tne soaring esgte'r pinion descend to
eari.h'by lb same physical law.
,1 drtiuli sea reel; necessary in order
iu prove the position which 1" have as
jmiielrto Call your, aiieuton In the it
la'lieciual powe ol a F(tjklja...-riAilt(
vt itshowu that be penetrated tht mix-
ly region of the cloud, and God-lik
turned at ha option the forked lighto-
sing ol Usaven, which be believed
wtio isjooldensg ia apttby there a or
I
to a Fulton, whoie menitl euercfea nf
intellectual power, enahlej him to
contrirt mtbhinerf by which the single
hand of snan can control the mighty
etemoat, by which tint I economeiied
and distance annihilated a devoted
lift, enabled him tft penetrate the-mystic
veil which hung over tht phenome
na of niture, and'who hat bequeathed
to potttrity tht . benefit of bis ralui
bit diecoveritt. - ' ' .
Out did wt tvn posses equal intel
lectual powers wita yranklin. Newton
Ttlt and a hott of other gaint intellect
lo waom tht pieteut aeurrauon are in
debted, how can we veniurt to aspire
to.or men sipect to reall In tbem
degree taett intelectual energf. T be
ta iatflilr. intellectually , happy m
tney, it is laiiapeaaikir ' requTilt t.tat
wt should beat lavish! endowed br
Heaven; but we can be happr iq the
absence of as great intellectual rmiow-
tneutt. In all ordinary Intellectual
pnrauitt of oidinary . me a there eiist
happiness, ad eltho' coiamsnced. t
the iutslleclual man must and will der
ivt through tht tiercl of hi intel
lectual faculties, innumer l pleasure
ennobliug in their uttura, tad price-
let ia their value.
Maukind ia : thair natural ttatt can
havt uo pleasure but thoee of the sin
:, ani uo real want but tho ofap-
pt'.its; but when artiicial oci;y was
rst formed for (be purpose of a'tatninc
to a higher de.rte of ntppianeti. an I
claisilcatioa ia rank look place, tnd
on. 9 wart intidiously tppoin'.vd to bt
lb btwtr of wood and drawer, of wi,
tti for the tupport of .other, all .'tuck
at were exempt therefrom aluraltv
commenced tht luriuit of intellectual
amusement, And It appear while
tbo3t w'jo wei engiged in laborious
advocation, and tKo't .of naught but
the leusual, flrat asatronomical obitrva
tions war made. And we also learn
that music had lie origin from a raau
of Ititure, while liiituiug to. tht tiruk
es of t hammer
Our judgement and leasee In the low
est (tat of ntturt, dictate to u that
we should ao umelhing for our support
but whenever that it lecured wt should
give rest to the physical, and engage
the mental focul lie; tor to him. who
ha aj rult of action but a gratification
of the seusts.au excess it at war dinger
our. It it consequently essential tu
the) bappinest of individuals, ud the
well being ofiodet) in general,: thai
the luiud of wan tboulJ be 'cultivated
and rendered capable of 'refitcliou, and
alniiatioQ. . Aol thu' tht riuind ;wijl
progreta and conliuue ,' to investigate
until it gaiua a pretuiineu.: over the
sensual paasions, and filld eujogrment
in higher, luclimer aud noble pur
suit. ;
. inert 1 1 gradual txaltation ot cur
intellectual nature, and all tht trlinc
skill that it from time to time devtlop
ed, contribute more or 'let to our
mental pleasures. ; .
Whatever divests us 01 an iucliua
tiOn to indulge in tht grottnes of sen
sual pleasures, whalvr inculcate a
desire lo obtain happinea within our
selves, must Inevitably in tome degree
elevate the dignity of our nature and
make u better men, belter women and
more usiful member of aocK'yr' One
of ihe t'.rongett evidtucti of tht super
ionty of man over brtit crtafiou i
found iu the fact that hit miud bi tver
exerting iili to advance little by lit
tit all ibongh the vaiioua gradation ul
intellectual pursuili to a high stale u
perfection. Out truth superinduces
another, tnt our intellectual capital in
eier augmenting, and. the klort of uature
continue inexham'iblt. lfc
Tht precise period when debating
tocietiea were first (oruted, and thu ob
ject of their origin, whether Theology,
Law, Median, or any other of tht tti
euce were first argued aud democtrated
w aia unable to determine, for tha rt-
atou that history upon that subject ap
pear '.o be tileut: yet we know ibtt the
Jew had commudiout tud .txpeutivt
structure reared for thai purpose,, and
oft lime at in ibt daya of Christ' mis
sion on earth, ibt tynagoguet were u
ed it places of 'public declaration and
conlioverty. But una thi is ceitiin. t
desire for knowledge, iu .advantages
and attractions, were tht incentives
' Let u then at a poruou of mankind
Ihuriting alter a greater degue of know!
edge, aud properly .citei. together
lor tbe purpose of op'.aiptng.i t, ntup
a few moment in pttking of ' it fa..
ciuations, and what its real tdvan'aget
re. It appear to m Jbat all animate
and manimate uiatter, every visible ob
jtct, present to the cultivated miud
some lessou of instruction.. In thtkb
enc of gieat varieiy of plantt, the di
minutive crocu mdenly tptingiug from
the ;ill cold soil in all il be uiies. is
by no means unworthy our attention
and admiration. No position can be
so humble a to close cur eye to the
beautie of the Cactuti or Siponica
whole first delecale green in theipiiiig,
then their thick luxuriant, covering. of
flowers.' Again the prof n. a Mult Uora.
impregnating the atmopbert ilf ibe
most delicati acd grateful odar. wketh
er pnng luioqner or autumn. ..The work
nig man or the man of leisure; should
he least his avocatioa jir domic it to!
breaths ih pure fresh air tof Heaven,
he cannot be a worse workman ; for b-
ting upon the greeu gold and, silver ol
the Itndacape that surround Jbim; but
mark yon. il ba bat cultivated, hi in
tetlecl and ' understands, ifi a rk.r.n..
cf the flower that coaati.tuta ihiu.
lovely coloit. or afford th at'f ntraacint
perfume be wilt be a ha(pit'r iar, and
the'ehancee kre greatly , Ja "l,,. f.,,
that h will not be a wit ... hm km,.
im
iciouaJicifmen't wnY ia l,.n
ger be indipncbl to bi nand be will
oft ruminate upon thing. Ihc Ttr- j,
iHtB!.Sk ill j a.. '
.j . wui araw aia ifcoaghl on
ward and upward to that (to WorU
fU"Petblet!r a l.Bd.-thaj
avortdtif tranacendriit beaatv, corpie''
(11 tthich thee peot t but a fain".
a futileiire;e. Wh- '.fi 4 W led put'
lie benetactnr. ytl unf rt i.iate Mi igJ
Park, wat ravera'.ng a drr in Afrir
ca, fa from home anil" from friend of
guida, and onetrlain which way to pro
teed, debilitated, faint with hunger,
exhausted with fatigue. end almost wit
hout hope, it chanced that hi eye
(ed on a piece of common and
this siuale tingle Inci lent.h afttrwarda
believed an i o einre'te.t himself, at
instrument.) in savin hi life; for
sti.l he (mi eh'ervirit; that piece of nr
diiiry rnixn, how beantifutlv it wat
(omi-d.) H whu rrte 1 thia with ao
much rait will not a bunion me, who
has u iimn rtal emit.. Thie ihougM
kliio'iUie I hit tt (reh xrtioe, -
enable him to rrsuh apac of taftty aul
rerrahment.
. When 1011 k what actual tnd prt
ticnl benerii emtnit fnm knowledge
and what (vinti scene to mn
therefriin, th an-ier ta unmittakablf
written in the tmtur. the world.
Let reiruapertiim lata you hick to
the tavaiie. tiaie behold the toil re
quired (oiuppoit wiih diflirulty the ex
iittnct of mn. all liuin-i i kind the prey
of terrible au l dtvun ij bst, the
a iM pnrt of merciless til ciime-i ling
element in a ute of nulitv, roinpar.
alivtif deleiicrles-s.-'greit artiiteri'f f'te;
wt crouch aul akuiier wiien the veil
it drawn bi.k an I we behold the 1 Mil
ling tru'h wrh all its terifi.t c : 1 tl
uiiututs; )et al a latter, periol we viw
with iniugled freli.ig-i ol ro.igraiulatinn
sympathy au I . pride, thit by degrees
t ie air h U i.nprii-l bv nr'u ani
th.t ca'.tiie i nn.irovflb Instrumto e
ol metal and woo I. rt.ricte I iriui tin
tarlh ustil. Mtnkini are iitw inriiiiter
y bttttr clothed, led. luUe.l and war
.ined. Enter prising and prosper. i,m root-
UJiliet tie tormed. Slates an I govern-
meiib ( ii'uiKiau, iiiv iiiur,i, p',iii-
cat tud religious riglii of mm are t.
tablishcd and p'rutected, tim-t ecuo
miiad, distiilit almost aunihilateJ.
aud lbs bleasiugs of Heaven aremtre
generally diffused among the in uses
III. a si any other period in the history
of the world; all ol which may be it.
iributed to the icqisiiion of ku iwledgt
aud the rapid improvement ia '.bt eru
and science.
. So long aa we continue to Incrtate
in knowledge, tnd 19 long a wa con
tinue to propria in the arts an I scien
ces, vte shall witnesa tne improement
ia our lawt, the mention ol religinu
and political rights, tnd the elevation
.'.T"thuf hlnSi ,n,'i,.t 'ttt.it. 1,1 urhiK
should characterise usat intelligent snrl.
accountable oeiug. It it a true at the
ides it repulsive, that many learned
men have doubtsd the propriety of diff
using knowledge beyond the aiiaouru'f
of any nation ; but let us repudiate such
t false tnd dangerous doctrine as lint
the cultiviuoii ot the iniii-l 1 1 use per,
ol y connected with i nun irlity au t
crimebul declare the fact that il i ml
the being tbie :i re.d, bjt thu which is
read that uwy prof useful or detrimen
tal to the inse.
I desire in conclusion to call tht at
tention of the society 10 the nature tn.t
more especially to what I conceivt to
be the Uutv of each, an t aver gentle
men who is a memb-r or who mv par
ticipite in our exercise- Vo l ilrtt let
ne lay thsl while I in my very soul ib
lior polincil urifes, pulvtcal .liaseuiioi
aud discorJs,. ani almulJ leel that it
wat hignlv reprrheuitile in me or my
membi-r n 1 n s iciety, in reenm-n I or
Hiirjljoa i:,ijre of p ilinr calculated
to prolucetl or eiign ler auch feelings,
an I iiia t.i pei-erl Ids oijiicl ani de
stroy Hie u.efulii'is of the iciet vet
a ft ra I ore delihert ion on thi ibject
1 cauuot conceive that even iu the exer
cise f eiireine i-auiion pulitii'al Q'je-
tions thould be excluded. We r all
r rea led by the nne wi,i . , t &envi.
lent Creator, chidlren of the . ma com
mon fa n il y . ani members of the lame
gii'ariiineut, where, I kin V'oul to sir,
til ii)erit ieeind o or bv the Peo-
How iiidefpeifaHlf nce.r-irt ia il,
therefore, thit ih p.'rimi? sous uf aire,
wiiohol.l 10 heir htiitairi-' gr.a'Heatiiiiei
ol.liU.tit) and human rihi,. wi.ich were
obtained at.t.he exeu ol 'h best blttod
of America h old unler-'-.n 1'the nat
ure anil rietiieut. ol our .iiuiiiut ion and
government All slionj I il occur that
upon question of g eminent policy
we should be divi.lal liL'pi liou. and
necessarily be .ieat -in tpe.k of th
sound jess ol thia llul sir th'ither pol
itical part) or lection ought W,iu view
of their great i :n porta nee to u jnd tht
riling geueralioii.'ihrink Irom duty or
fear iHStltlgalibu. 1 leei 'cOiil't Unt of
the fact that no gentleinaj coiioected
with thi aasociatioii'isso arasitive iu
bit nature, o ii timiUIr eoii.iita'ed
to lear the result kccruiiig'liain the di
cumioii of any subject projicr .n l ri t
10 be inveitigaled by the U.ntei Stale
or by tlie Legilatute of our own Stale.
Ail, however, will agree with lui that
such political quetiouj ahoutd not tj
gross the whole or any c maiden tle
portion of the tireuiion oou.e society,
anf. that exceeding great cie or v'aotioo
ahouttl be eieici',J by eertli aud every
rnember in' guaiditig agaiuel prraona li
lies, aud the . use ul diaiaapect'cl or
uugentlemiuly laitaJe. ' K.n.lueek
end k proper respect lur the opinion of
ohti ar . admirable trails' jit' tht
human . cbaiact.r and whsu exhibited
undercifcumstaiues calculi J lo irritate
and to product their opposiie they kff
ord unmiitakabl tvineuc of ageulle..
man a cbriitian. -. ,
' 1 have oul; to tdd ibal our.iocittf
may reat tuably expect lo prosper, and
10 realise all the benefit eer riecited
Irom a similar aaaociatiou. Men of rt
apettable liters t, atquneaienta, aud ol
n:gh motal Uktiig, aiarU, iea stub
aud. are giving ta otu iMtH'.iiuu not
only the baeea.UvL their anew irdge .n-'
X pen ace, bat. wlto toen tuaawatsn
vT3t f'JGi .
tt tV frt .- ',....-
"f.r!,;.
It .

xml | txt