OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, November 26, 1863, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1863-11-26/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

OFFICIAL OZGX wtf V1XTU.V CiA'NTY.
LOCAL L E 1' A.li T'il E S'f
tll TiCS ilOAU To. yti.U, 111 Si ApViHTI&a
VoURBUrhEM. TKUMm,"1'AY J.N ifovAJ'UK.
' CI M.PF.TTOOlf.L CO.." Adv.-rilSii
; (buttubu-eatt Boston ar)(ur A trout nt.il wr
Viitlioriiod to liik.j .Mvertionumts m.l duh
li'ril' fO n?'rfU4M ftif Mat our.LuWuilU.il...,.
A Printer Wanted.
' ' ' A boW Jiir printer, wh,o ill.lia.ii'..leytivoo
V ,' .', IT bitisruo9,.caa fli'.cWt wulii'rtouvby
i- i -applying at thl- i)ltiooj- ... -
- -
Money Wanted.
. . .
. V ft
Hi i.
I-
All no do net ry s on uWrij?Q)jn"
nroh nrrc!,. t.JI! 5;: Ttlioir uee'mmts left
.1. t-.'rt'tlio Jiwtk; for oi!oaiu.' uiul-tho pjx
V , , tfipnliliUdi! uq tliu lVv.jl ui' Juuiirsry no.it.
1 w Alt wli'wo ns un eocwtn', wo aru ipupvllcd
- to'cplliuUln orJJt tt)ay In utuiiIu and nuv
iin ij Mio fuut. . ....
Is ew York Day Doc'u. XltU ia'.pbo
ot' tho clicrtpcatana .;ncidt rQh'filiL'
Democratic j-apurd :in. tho country,
and wo .a,rnistly rcquci-t our iVicnds'
to-gctiiprdalafui' it yl .ovcry plubvt,
. .! Wo will publish '-prosj-ioctua tvs souii
. as we lavo rooiiii ; -"' '
"?:a, ,'i DAUyWiitbf tlie.-'Oiigii.ttl Caah
; ,,... t3tdr:o"iij now in tlo city tnukin ano
..,tbur ftljitiouia hid winter 6tock, In
i. I .: ;.;.V16UC8v via- to remind' Lia.rfri5lj);cr3
if i. . .", ' .that quick .Valca ami Binull pvoSls, is
.: .. : Lldwolto. aiid that Iio will "et III i'uni
; ." iah' goods at ; t'airii'.ab!o rullj.
Call and Bea hid new btuck.
' 't" to Sell at as ; low0'iii-os t!ioy, buy r.a
..any pjiliv ht)i;ao n the VovnjtyJVii&j
i areuotoroiiiicd. to keep rip tlio large
;';:.,."'... tock'and of 'tho'.. Vet quality of oodn
(n:i";.'.;:thivttl)'e '"raaVfcof-Vill ailord. 'Uiyu
thfiin a cail
U ' ''T 1 1 I S U ft ,
i'BTEtt30K!8 il AOAZIN'K, iVo m'u 1U
1
'rqcuipt ct' tliia jlopilavVJl
iUll!H'
?,ine, tbi:rPl.;trC:Vi1jcV. M '.It :is a i;, .Icii.l
' UUtllbcirV1 lYfci'Son" wih- lw ?ieitiy
n - i ,
'.- improved in lSd4.. It will contain
nearly. 1000 pages of doiiblo tnVtitinri
,, .reading matter; 14 stool plates ; 12.
; . . colored Etcol fashion plates':. 12' cul
,' ..; , orod patterns in lloilirl wi.ik, ciubrot
.. .'dery or crochet, . and 0)0 wuu.l in-'
' 'I'.."- 'f;i&vinspvj)oitii'ituU-'i' mnro thna
''. olUrpcriudiiiul tj!ia. 1's ttyrits uad
- ' ' novelet? arc by'tho. b wHt..r.' '!;
' -1S64; Four Original Co; vi'ilu Iov.
: - clcts will bo givoiii ' 1;; f.ii'.i'ur.J ate
'always tlio latost r.d jnxitiest. Kveiy
' uoi(bbdi'lioo J '. tidkht- .to make n,i a
' rlub. Its 'j rs.oo is but Two Dlj.i.a;;j
"'.' '.. a year, or u doiiur Jus than
zincs of its class. ' It is t'.ie.ilairasiuv
lor the times I To clnl'9', it U clicaowr
- Blill, via : three copies tor Do, iiv'e
' ; for 7,50, or eight for S10. -: -To c very
person , getting 'u.p,':;;e!nl, ('it tl;ei)
yates.,) tli..ipwtiBh9f-'"will -icinl n
extra 'copy 'gratis';' r1 fc?j'cc!'rii9' 'tVeht
(il written, l'oi) to limu wiahin to
'.!.',:..',?i.'gct Vp'ctobeVi' ";''' ' "".''' !
;', Address, vps.t-pid.c?,1" : I
''
CHAS. J. PETERSON
306 Chestnut Street Philadelphia.
ilv EXCCl'lUCIi; m WMTd:
4JI ,r )rU t.t)
1
'.r.' ..V; ij
a 'J..II rt "
'!:' il-JL3-i ..rotovV. i 'i..:
.- I'El -1 -Tim .'T
i, . Lfi??ff.if i;il:' I b'-kt K.
. ..wrrrii-i'!'f.v. i'rr-v .'
(IIJUMJ
' i. C 1 i-n-in.
i' . ' Ti-purr' miv-Tvtr l "'w ' nrivritirr'ivin
-. ) Oil v vi'"" .;i riiiaiyiy
n a ji Dii-iNiVom q ..
A-MD MAKES TO ORDER.-'i'
.T SjW 'j 'rliv.!r.E5o2.oiv ware
.JH').Kiiiiiii.ill N..-.'1
iitT nTiirn invn rv !r o-riV-ic
"TflS nncto.iifrti ocf i.- new proiiwl-t'i .or4cttt
prouiuUv uii- .work o rdwu.L Uif Iiin Htir r
hnniliAHii..i All tltna of f'dailr.r nn.ilK- ......1..
u-ri -,"...;,, t.f i ' i. . V."'
, ii vuiuiiue;, i, Ait.L'u ueii i'i, iiuuu unu lur ba:c
..'. ' :- fi lf Wt ruasoDlv.rilB' witos. ji 'i'i'. .1
.... ,,, .Tlio facilitioaof tho. onudry piiiintcri.
list ,-.--jg( tn tbo mjdst of,' y,iiiiu where tho' ravv
motal is always to ho liad iit ii savin;; cvpen'o1,
w iftrtiiBt ba oviden trtnlt : and tli Ufh-.rlhf.rW.
ol n- lnir determined tioUo be 'oi tAone. cithev'tn-the'
mnaMK 0r ' clleannera.' w htm nmrnJUbhtr.-:
i"i "8kfor nl. hopoa to reiv Aha putronagu
a-itn oonmaiiity. m iV Inn "-'l
. r,. g: .B..JJJ JT J; S-
l'A 'Wel PM?$:thM time, ,i.
lWel.n!rvM?6tlS(5jf.it'W
1 trl I- rc
TEMGES
.;jLs;iir edi
Aud :tll rt'
Szo ty'0!iht Villon Opunii'-
i;a,1ri'iU!..i;.
i.DRS.'-JiON itKlJ'fii-lnfA ;).; rit-
OiUttuuitti. O.rJ.tu Uittfi oufu nil f.ffiivnlt: tlV
uiWB witii uisami')tl rapidity.- '.' jafwlntM
t euro litfiif rrhoiiMUitutivitliillWi Imo iiii'j-. 1
N'veVutliu) .Eir.i.-aiw: or llV-'A'im-" ." IVjurniil
i t.-i!.;lo K;riv Bud. vm'iulJ i.Jclil:r !?? i
I ! moli'r-.i'. ' fr' Il.r our-f. ttvul.a-'- tWmn Ut;
a in.pj-.i 1'iiM ;.w.t pajji-s.-Jii vttricnhiiinTiioTui
iiitorrtla-ma:tt:rr' - AIbo,' a Clrjnkir itttfidoct
lur.L.iuliH'onlJ. , ni'-.i "".m i, ( i i.ii r..
41 nil V oi' mi p DMr.f nMrt, llmv- linva'nt
luoau.v to Dutiovi'iil1 -IterKCIiit ftid;fOfloiveJ
L.Uuyc.tc laynor, . i ua. 1 (In Court M
usuisi.l r j ! WOLl l'lo.
fOm-
Oliver lulkr f
lluj py Fuller, Pofti.J (VJor or
ni'tsu
X in
1 .Mil
j ,"i ....wn, v. I. ; l'.. j; :i 1 I. '.11. h.i.C.
iiucri t' il.u C'.i;n 1k.ii.-u. in liu Tuwu ol iicAr
ILur.itl lU'ur.iiU Cuiii.lv ol' Vim. ui, :;
5oi''iu.'.lw K:ir of t!rt o'jvic A. J!.',
a., t turn- ft'ekok P. M. of :,;d .lav, U.u
t'.lloTViP ru.il cs'.nto to-wln C'.mn' iiociiirf I
.... .... i
a:su axt u ,co..Mnj cf .n ir-ir o:-ai .
n the :.liuvo oau u ui j uii jotc i from tlia i
J if Cuimnon Pieai, cftlie a'oronaid t'oun-
i' Vtr:tiii. I v, i'l i.:Tj; :it I u''.ii; Ki'.c, at t!.o ;
r.t tho uui'i.li-ii;ornr ot'ln-ltnuml)ur aovun- i
t:'-en,(i7, in tlio tuwn nf VuArtiiur' county
oi Yimou uud. Btata ol'Uhiu, tlunuo ruimiu
snntli forty leut tiicnco wiat tweiuy-tix lent
tlicr.eo nurtli forty (ect thouco wl twonty-u
fottttotlio pliuj ui' bciuin. Aluu purl iT iu-lotfcveiii.y-sveii,
in miid town of MoAriliiir
cniuuic-nciii? at ti:d lutth-oaW cornorof naid tot.
I'htu.id riiiuilnif west forty foot, llien Houth
forty lacMIicncd , cat forty (t'ot, to tlioFina of
si l l.it, .tu-'ruK! iioth forly ft, to tlm pl;o of
n!L';iii.i,li; (-WiH bo Kuluas Olio lot.)
-' Iu iu ilici pr"pCrty of Oiiwur Fuller A
!l-iiipy ul!-r. .W ru'l. fy a jii.lrnunt of ufore--Ul-1
e'e jit. iiiliivoTof L ifiiycttj l!ii)nur.
Apprui.! ! I'ull.iwit to-wit. : lour lumdrod
.iiMdixiy iI'Mlnva.Ui',) ui.d imtat briuj; two-
VUk!..' i'i ,' . '
? UFSALU. Ciikl". li;ii'l." '
I1u...,iam V: ::itt, " AK 'I! :,'Uiri3, :
v : u-v-nu. - v . c; o. -
Audruiv Willi
..-iiin.
'i":-'io
ii
ii-'itin..t. . - ' .
siiKiiim BALE.
Statcf vf Ohio, Vlntou'; County,
l .lU 1 J,;'. i.oujt nf
IjftjK.sUAJii mo . aiiioj of an ..rdr of
i. i-.no i:i.lno iihovj hli:-m iu m. d'.eo'a .1 Ypim
tliwt'Ourt ef Cuiilliioa Pl-.w, Ci' lh.: ul'.ire'ba id
Ij.iH-y f.fYinuii, 1 v.lll olToi i.t piiMi.. :.), ;U
d.mr uf tlio INiurt Ilou-c, Id tin T..v. u of Hi
Artliiir, In m'uie-ald oflimty of Vmiou, on
Hntun! rj thsWi i Dtecmbtr loud,
Bctwi'oii tlu Vio'uii of ten o'clooli, A. if., aud
foMt o,'uokf Y, tt., "f su'nl d:iy. tlo fuliiiniii.;
rmii'ntJ) tu-wii. : In L.timnilTr 'vniy-in
To,)!atl;o'Puu of ilcArtliur Viufni o'uuuty
Ohio. ' v .. -
Ti.ken rjUvjj ' luporty of Ttn:lr (iraun1
tv wi'.l..y u.nulmitta f::v, ryf AuOrcV o!f.
Al'1-rau.-.i at Immlr: .1 ,1 niar.s. (i-Ouu.) un1
iiiust l.rii . 1 .' , t !:ird-i nftli.it nun.
TKi.j;;j Oi'SALEjcaih!'. lurid.
ilH'll. .NOIMM,
Mi.f...y, to
i .OF-
SC'.fdOL MjNKSfr.R'AL lANDS.v
'pile u'lidoVhigutju wllid.r.r ut jitllo ai'Mjt:
i. iiyii, ut inu uoor .Jiinu ciii'. i iin Mo
Ar'.infr', Ohio.ou 4 i , .!..-
MoqJajjKi:;fcry4t;i, lSfiij'; '
lWaJtloiiiu4-Jiuri t-f-ii't oil of luiid. to-witi
Lt l. mi. her Iwf, i.ii tin r'al if Vinixluriid
.i.e'.iiiii 11 ...in!ii:i tiVeiUj-iiinii, 'Vi'Wi.br'i. iiiiiuliur
iylll,i4 O'ir ,!(:!:. t.C.'.llX'. jl iflTV ll!.. -i(
Wvr. .i.iv, ip.ejr uti t inloi etnimiiriut' ni-
li '.i lid i'ed i.i'li'i, a,r. '.:.J u'. ouc
r "ii.d
' r-'
....a. thu ". i -t I-. : ! t iiei :'oi:'.:i -wed ja.:rU-r
ot'io. '.i. m i. i i.oer !-i.' 'ii,..tuvilii (j.i.i rmiw
.iViiCMiM. v. !i:i,ii,ii.. eltfi'ty iiorOrt, k fr:'.:.-id at
ilvo liulll l.l j.er ueiK..- 4Hjj tb'J C.jl'nuH ul' 1 110
siiiitls-we.it i'ini-u;?'ur s.-i linn i.uniber wxto.-ii,
'..) yii.nl.lp j-.i.d riui.c .if .iv..'i i nun' ..in! vi eii,li'.y
.io.- .-, a;yr'i.-cdat i d'ii-ir ftp jjillj v it pSj
i..ro. Ai.-.', the v.-..-'. I.i!f xf'tliO lAI'Miir.
. iin t'.r, f fwii in iiuiiihor ijiv'.et'.i, '.t'vn.-l.ip
mill i:iiit-.i i. i'v. :i!d . c ilit. lining i-i':iit nernc.
I. ; i'i ai--ed at dulii.-ii per uelo. Ai , iliu uu.it
Lii A'l iil- MuU-OUh.ttlUllt!tl-wf MMltillU UUU1
II. r; l.siifii. Uiw.n.iui nii.l liiiiironif.iiiiMii..1. u.n
raining oilitj 'pin. :-.;'pi.i-i Ii.-.vlii d-.th-H
P -r ncro . A I , - fit" n n;n H-i iini. 1 'i -e..ii.in,unui,
.i,y ojii'. i'i ; iv, 1- l.ij' .. 11 r.iii(.o t i'i net ;..r, K.'ii
lllll 'lit UlO li.llu'l' Oll-l CTI. r i f .-.ll'l HRCll. 'It-Ill
1 p"i'l; tli'.'ne ti'iit v" tli" MJtSloti lino, id rlity
I' "I-..- a i l te'i link - a po-'.; 'tlieiao iiortli uuv
l'tinlrt mill f"i 'y-'.l.ri : K'l.'..4:i ! ton links fr, u
pi .r.t; th'iii cc.-t oiji'iy j'i!i' ifr.d tVu: 1-: i:-11 link
.I'll.. " , '- . .11.. .-u.ll on ,
I'OljKiitt 1 P.r U:.!;s tii tV" p'.'n i: wl' 'o e-ini.iiiir.
e.'ll'n'r i'l'j -Vn'.v-f i"r i'"rrvs' in,d .'ilii.v-t .vo
iIi-h, iiuru or !.. upi'faiiiud :.'. lii'ilfi s .-r
i.').. AiO, L"'. hli lll';...er '.iv'.lj I.I mid HeftiO..
f ''j-.iViur i.:io..u iirl:l;i i.i.i! r.i.. 1 ui-yiwuM. V -i(i;ii:'!i!.;
tl'ii, oi.Ic i'i;J i. 'i iilil. v.. . t i.l't1-.
V.ttth iff. v r::. refl.il.l h-Mii I'l.'mi tlu; ioil'Ji
.liij 1 1 ' l.e ;".V.: ti ei ju v, -;:!ity Mo mid
t )1 )., .v'l.l:..' ;.ui'l :.i i.Ull.' I" 11 pin'.; '.ill'll.ili
r.'-rtn do l.iu.'lre J.n.d (,i . !'!,' t.'-diw ar.1-Wir 1
'ii.it? ti .1 !a jlm ee .in; .if wdd fi-ctii.iii
;..':i'C .11. t e'liiy . .-.,.0. ft.::i.'n lilil-.utoa'
i'nti' tlii f ''-' ..".'!. viie ;,..lijii,i.,! i nd 1'iirty nls-M-'
I'lVr"!" i.U.t to it H1 I'i i...; ' pli.rj -if bc.'innil'.,
eprtiili.'ui .-' vr .';.' 1'....it .i.ii" ,. e'.'.-hty two Miifc
v'vri or !t"'S.'1ri;'inii".i'd ::i tiii.se.ioUarHpiii'iOi-rt.
Alsf, tile fuiiuivin;-I.'iUiln uli.'jted in t'H' llinii.iy
.'I' .Mn'j'a, ;u ti. Elate i.f Oi.io, tn w;M The
im't IhiIi it'ltib sotUj.-wci.'. ijiin' tor of nojilon
frpniK-r ty. e.i'y-'i.v, : j-.vn .1;', n.-ni'iev ciaflti-. i f
tsmg.i l:i;:i.bi; jlftocn, eeuUdiiinr eWl.lv mil,
aj'j'rai.-ct a'- i,.. !' d"Ii.i-.',':iiul Miv.itity f vo ennla
per ae.o. ' Ai.J Li.i i iuid,e.'..-l.';. in nai l -.tinii
nut. tier tw::i'y--i, of VwutliSi ivl Tiuiim Ui-t
in. ii e. . 1.4. i .i.iuii.; u.i.iii.v ;;uri).''. iiiiiri-. mi
fiyir t'oVai p'r :,'cr. tic?r.irol 01 laud nniit
Vimb' n " a..i'.'.'.J.i i-;.:.iiy..j.f. -
Tc;S(il'1til!', oi..i:i,wl!!'tIi inr.wh und
t';c rj; I Vii.'.Im e'eveii -u.i.J aat.i.l installiiolito.
wl:Ti"l ajirt'. trdai'. UitiiUav yi Jb. to brfpuld
.im ni,;';.' ' ' '...hn' An'.Jl.- CO 2 A I), ;
?.y,v. 12, 'ui fA, .,, ( , '.Ai;d. Ylntim Co. O. '
7
tt
ol
"
;
' Then', trhr ioVf ntrohfea '.liVmo1 titlont tnu'r,
'i!r.'i..vs jii' fo'.uali jjiilii it per dox pend
for ireuUi.T ijpwuil written IJJp.iii't.iwijlineiil-,
e'd.heut ttii.fi till Ciuulur, .without i-iiariio. .Qii
ol liie eliciiiieat,, rn, J.t n.t '4'ent.n ami luipor'mit.
1... .!.! .-.. ;;. 1. . .1 . ., 1..11
iii'tTlio Jluuir.'ain nf dj; lit, or Medical Pjo
ieM ir ajd iliitiiiuo (ini.lo. una an Kxplii it Kev
W Li'vt'and lli'.iu: v." . Itr SATlFAOroUlLY
rtvi!.tU'iii-iuuh i.iilij.jeU never before fully ox-
pliiitieu in any popular wi.rH 111 the r.aiiaiiii.n
ill4 'C., .PuJeJie ouitri iiu.l oiio tliruoeeut D'apip
or. tlirea for 1 aiid hio3cout etamps. -f If idly
diiioril j.t hi Circutur, nUohsvury jotui JJaa
li iiild liav'e, Wiither siek or WelL '' " V
;' VeJi';iue au4,inU3ctiaiyiwnt promptly totti
rinfl ll tlu, ri.ni.ti v.. fiiiniiiLiiiif U.iAniK. uftliu
tS;ei:;i.'iy, fio. At Sjicauiorn atreof. l'.V.Uovv,
;N6,43'iv .
PK. MCK'OiN'a ORIENTAL U'J1E'',.
itertirn-e ali' ojdnsn'.-y 'aiiijiojiivanatiti orgau
Witch haa' lain dofniahl' tor lr.any jciiu. i-lt
will em kayatse of iuii' teuey. vretitb tha f n
lii'inn foritny reMftimliln ttfnia.- t'an bo mailed
r'.T$ gc'fg;) fh;i::j-. 1'iieo 2 per bottle.
Uii. JAVK-SO'S JfKBiNOU PATENT tSALB
; ;fii .'--';. ru-v.sAyi;. ; (vi
It in (ttrfuitl:Kiio und .-ifcvr faiU.fp puwtl'
luetion. U i.i Hie uuly mit and s:'ile prufentlv i
ai'itiiiKt i-uiiir.ittinL-.iit.-r.iiKKyi'er i n I. IViio-
(It... ' ii.iit .i-'eii iijtif.' p.i iiv.-.en ,
S:lti "i ..m.
AN EXHIBIT OF THE
RECEIPTS AND EXPENDITURES
Of the Treasury of Vinton County from Sept. 1st, 1862, to Sept. 1st. 1863.
—XOX—
S EPORT nf i li fiiii i'i' "'if t!;e Coiii)!y ef ViuUi, Siaiv of Ohio fur liievenr
J.V udinK 'ii tiic "llrtluy id bfil.'ni!'rt 13. i f ; '' ''','
cotiti'toJ wt diij'iiruiu of IhftJ lor the fo!lod ifl '
p'urpoies , ,
' STATIC FUN DpHIiCEU'TlS. V, '
ri o,,
v
.. ,.'
Wiit Fim t
Ciom nil Keenue Fum y '.-. ',
Coiiiiiieii Srliuol Fund '
Itelial'uf Fuiiulir ul Vnluiitcer
., Sliow Litoaa (1ub Deducted) ,
' . ' ' tTokl,' .. ' .' '
6
' '.) 17 50 4
.'..''.r 129 (5
3.iii!G 114 7
1,578 71 7
. I'd 00 0
12,593 S3
' . DISBURSEMENTS.
1SG3, March, To amuuutpai.l into iaUte Treasury
n AugUat, ii it H ii ti
$ 021 Qj4
' 4677 02 6
6 13,593 93 0
SCHOOL FUND-RECEIFTS.
Dalunco in Trooiury St. l63
Ainuiiiit KiceiyoJ ol State Treasurer'
luire-st (sec. lG) .
i'ulal,
8 7.1)0 S3 0
13,137 87 8
2M 3d 0
OiJiii Uedsfciucil
20,403 S3 4
-'l4,fi80 71 I
Babnce in Tieasuty " ; . ' .; ' 17376-13
TOWNSUIl' & TOWKSIIII l'OOR FC NP iiECEl ITS.
Amount in Treasury ;&it. f '':' ':'': . '. 135G 75 7
Oidoi'i ticJcdiiifd- : ' , '
Bahiato in Ticmuiy . .".
J307 O89
6 9 4 s a
' C,OULJORATiON( i'UXD- RECErt'TS.
.
lTa.t.iuce'.ljirreoeur ,'
Aiiu'tiiit collected uu'Uii2litai4 vf Wtl - ' '
, 4l 60 38-1
li'rj tie 1
Total
PrCiS'Tttlooiried '"
ill is a
' I'illinCiE FUND-liKCRirrs' '
i
Blil..n;' ill Treasury H. iiU'iu'joA US3
AuMiii.t colic cti!1! 011 Diiiiim'.o ol-1802
M J '::'' '.''i'.' ''.'''"
' '' Tolol. ; :'
Criifto Reduidiieil'J'"
'.
'':':v7
5 23 47 3
ti 57.-19 6
1 . - 1
3 cay67r
an 32 0
: tatiftite iii Tieui.urr "
. ..
BahiiiC'i i 'i'ie.iaii.y tSiipleiiiber, ltii'i,
a2S3 Sd
Amount tiillr.tled on Dunlitule id ibdj,
OrJr ui'ibcmi.1
; ' IV I il.'. 1 1 if Tnn'clim . '. J". .1 J ! 1 J f J" ' lift : t C -. . .
"-"''? "'""yvi liu,; viiiiitm.. . J 44-1 5;a
Tour.,-,
S HO 61 4
i;ii7 l'J b
2U3 43 6
f'OIlV'I'V li'ii'l PlWIiiTe
evw.i t i MiiwAllVlJll lw.
Anuunt iti Tiviu;y September 1,'iiii,
i; I
col cried on Dm-licaU c I 1Si"U, .
. ,, , in. iiiiv mid luvoiu Licaiiaw (lets j.IytjtcJ 1
. , 11.11
; . . . .. - i Dial
Onii-ra Iti3i!iie.nieil
t . . : i
Ufdiiurc' iaTnii'diiry
ill
1 .',
. .1 I .
I 1
i
6IH
! 33 5J 53
' 'i 6667 91 !)
564 18
. A ln iit r.t i
' VOLU
,'OLUNIWR RELIEF EUXLXl'KOdl fcTAl. HECKIl'TS
1 1 , i,..l
. Anio
iiT.vi.iitrv 'S.'p?: js'!-j,.''. ' -.":' i f. ty:i i
mat pJctfiytJ oi kitutu Trcauiyr, . . . ' , J " o5 fj
i x i o x ? ; r ;
OrJ.Vf tto
L'otul.
:u:i3 509
oUlU 2(1 o
6 Gil 24 'J
Bai'ir.tii iiiTn-uftiry ,,:..' .
-'i,: '''.; ,'iilL'iTA'r.V FU.N D liEQKil'TS.
'.V'TflltOCGIl STATE I'OIl THE. Fit! ENDS OF-VOLUMTKEUo
liiiiilut, in ir'Jisniy n'Hi'iniirr i:t,j,
' ' H'.eeheil Tlstoiia Suit--,.'
' ' ' in ' '
.' iiKal i
Orl'ii iTtd'.'omi'u '. '
liulaU'.e ill TieiKUiy
1 ; n. I i.t i.
: . '$3o 03,o
iiy order of Die (.'otmniai,
A. N. COZAD, Auditor.
Oct 22nd 1863, Vinton Co. Ohio.
'''
JY OKPEi: OF-IIMHaTE COL'iMV'
' 1 aludlVtf r Tor s.-de a', publ'ii' ali.-l:o j til . .''
. . .. t!ic 23'iV day cjfinn.nUr iao3,'
At oinu'el.iotl l. M. of Kaiil diiy, mi the brcm-is.-
in tfiiiibville 'i'owmliip.'llio fuil.nnin 4ia
ei'ibciT real fftnto niiuutcd in Viutou oouuty.
iii.il blr.tu .f Uniir, to-wit : IJoiiii.' 4 purl ut ijun
tiou minibur twuiity-four, iA and tuu;y,(ubj
ill i'owllHliip Hll'llnOl-Cillu. (ti.) cirii.il'jfi ua..i
bor MxtflyiL-iC l'i.) Jliio 'Jonipiiny puieiiase.
tiujtliiiiiiu one, hanlrert- and iduvoii rudu anJ
nine IUikn. leant 61' tlu mnilli-wtst corner' of the
iwriFi-Tf Jut ipuirctr of Haidthctiuu .uriiub-r,
tHSiitvf"UHi 1 ii4,) "l'lmnoo Bor'.li o iflitbon de
crees and ttiiriy ininuoui woao. tlurtv-fl v roiii
und tiTeiify-nie IrriKii; 1 Tlwnca nufii ttv.inty
011.1 c'ob. and Uiirty min.,iwet t aiv rod s aiid
ton littlisvlhonol nsrth thirty-i;eVea fas', mid
i hirlvii'iii., wont Kevfvn-teon rol. anu enrui
blink'; 'Dhunen north tifly dr. und liUcoaliiin.,
west m x i sdn anit tlnrtajn linnj; 1 lier.ee n.ii lli
tTe. nine deir., -vvoRt twonty one rod! and
oloraii iiufcy;' Tliene'e north thirteuu un:..wst
eiklitben ridti; Tbuiiokiliirth toiir.de. aml iliir
lyl mill ., curt.ninc rc.iUaj.il Ci 'tViileutiBTlioiiee
frtTiii tldrty iUl;.v'. 'at rltflitaen niild j (.fciiiy
tkirov liiik; I'i'lienoc liorlh niiiB .;., wcat uiiilil
lodnitiifl to i tttM 1 Tlitaeo licrth eiUt doii:,.
west eii vmii. rod.s.iaid hxIuihi ' linkft; . 'JjlioP'.u
Boitlmiijliteua aoc. una tiirly iuui., utt tit-
(era rods . aml-j. in.) link, ' t) lid uortli jlyio,oi
flm.KlSeeliiuj. Tia-iieiweHt to tlio lici.jiwint
nornor'tif rdd IVeflion: 1 -f houc.1 t-inltu nn naid
S-oti.in lino tbu Mn tor ef said Seotion
ThqilriO t in Hootnon aunibft thirty to tf e,rou4
liinninv; fiiiiii, WilkviiU t'i limn i.;n, tdl n.'O in:
a K'Olli taiitti.'ly directw'iah.ntf ti 1 ruud to hinciK
owued iiy -Wustfall Tlianee aloOir-aalfii'
fills lino tollm orcek;.'Ttonro up tho eruek to
'thu center of Section linirflier twouty-J'our,
Xlieiieo weat tn the plauoof b jinninn: coi.tnin
iugoue hundred and twenty a.;rjn nioro or loe.i
Appraised Ht po'iift6'ou; liuiidrad and 'forty
dollara free trmu :d iwtr iind muat null for al
kiaii trp thirds ol 1'iiit .im. -!
.l ermf . gf salt 1) to '.bir,l'J.lia puro.ha money
iiilmml, the renadaojil two fpial ftiuiuul jmy
111113 with 'inMre-t 011 the deferad pnvinonii'
(fruniiUof ii.i'y"i.f ail a.n. tola aoeumJ by u
flierici'VO tiio prv -nny.-i. ....
UVWITT A Kl'UMTON, ,. JUbLl'll MOMKJllK; '
Attyli. for fiiiaidljii. y ; guardian ofJowiphB.
' Oot, a9 05 ;4w, ,'4 ri.rjv.li lirMoKinnifl.
1 ' 1
NOTICE.
NOTICE is hereby pveu that Willitm
fllNeulou xt trior of tlw Ue will
a;.d Tetiiaiunl of John Rankin late 0!
Vipion. County. Jes.'ustiL Ins fiKuj ii.c
ootriiu foi in f pi'ciioii.and.liM.il f-ci.'Iiinifni
if nil will" he for lirariiijt on tlie 30lhdavul
Ortnher'A.I). Sf.3. JliHI K.M.EIl
1 .
..IIEUIFF'S.SALE.
Slate of Ohio. Vinton Ciu,iy
1
.' J : ; .'.i .U AliClU. K l:iilS,
1 -HH-M
! !.M.'C C ll.
fiTTTT
,.MU,fcahu;ua',s8ALE.
'S'falc lqf 6fiio, Xiuloii Coun'y,
' 1 ' ; " '' I 4
.UloynoMa' llixon' I'ltlTif.'); In Oi.nr) nf
. ' ' opaiu'tt ' 'i'i J Common I'leao
Jnliii Ulil " ' !' -- f
..,,iillooUiirioyiii.i-l)ftti.J Ven.li N.t 1
1) Uiid U A NT to tho coinii.liu.li of an f order
Milein the aliovon,te tn 11) dirreli-l fnnn
I ho Aiurt of Common IVn. of the iifuiiisai.l
otnuity. of Vinton, 1 will offer 41 1'iibli.j mlu at
iltodourof thotimirt House. In lliuTown ol Me-
tirtliur, in aloroaiO-eotinty of i nituii, 011
(eoriru W. Uovorotiil I'i. if, v1 r rrt,.'i .
Jiaruui uueiuaeKijiunieia) ouler of sule
1 j.uii.'a n.r to 1 1,4 command if nn orir,f
I Mil.) In the nhovo eau-V in mo dirmitfd I f
tlio CVnrt nr. Cfn11ilr.11 '." rs ' of tl,afrr.ttif1
County of-Vint..n,l'wiH ollar f.'tMlc .1,.'' ,lt
vhu il'ior of the ('nun lloti-, fiffioTen n of lie
Arthur, in aibrotnild Comity ei V'5iiloii,uii
Saturday tl 8UMy of Dxlur, 1603
Eatwoen tho honrsof ten o'eUa'l; A.M., and
tour o'ciool; l'.il., oi, ,uv; tho Cllowia.'
r,eJ f.utc, tow:t: -Tin norCi'Vilff tl,o utfi
west iuartor of iSoetlon nnmlH.ntliirty ono f
lywiinliipniimlitrton, ( 10,) of, ;i,j utimhur
ij(l(toi)ii,: IS, 1 conlainiiiir airJitv-mie, (b!,'.
i-eicii moro r low lyluj :md HvJiii in .ii l Via
ion eviiiity Oiiio orikrod ta h n ldiu pmna
. Mieo.i'f imordorbt'saiil l.'onrr'fjn,(o m thy Sep
tuinlirterrS tlii'o..r IsiW, , nai4c.uu. 0 wherein
(fSUtion wan liiodror tUo ' furtit:0u ofaid pro
liuaia eto.i 1 1 i i'. i I'- ', 1
, Appraioedkralhnndreil i') dollars, and
mut' iriiiir f.r i 'iiirils of I hut mi-ii.
,Tli"iMS l)i'- iAiKvione thir.1 1 Um ,irel, 1 J
inuuuy in hand- aud tho residue in two coiiai
LMiUi.iluaaltiaMlU with lnten; f,-,,,,, the day
H)'i flal'anid paymouta to iL neeurud by
...whsu upuu ine preiniaa,
.tiUrdlUiuhdauofUt'r lyl3
H':t.ht tho li.ittri 6f ten ,cl-V;-M-i'l
fonroVtboV IVM.i of naid d..T.lhaf..!lrnvrt,f
Inlua town of Me tllnil V - ''l' ""
ty'Ulo. U9T:rflfMa ll!u' iTlTiZ
rtTio u-j irojwiyof. Jol.i oai, iiiiivu
uo.il llixon. ' " T '
1 ... . . I ..
aipraiseuai i-.nr nunare.1 .!UrK. ( t UK, 1
ind nm-l hrini t. v.i thir.l.s i.ftiial. Mini. '"
ILllMSOt iiALE, ekoli in liund
iillll! mm (Wii STORB
Hjiii Dnillojis lUiilJifclllaih St. 'IcArihur, 0
WTAmiMiiEB up
DE EllO Sn A T I (5 P RM() i PIE i
Eqiial Justice tp allMon."
mmc
J
Widhos to inform hiti frioadd ftulfio public,- ihnj he. has just parohnj
cutiro Nuw. ritock oDry Gouds,' conaistijig in part of
.' BLiCItSlLKS,'; :--y:. V:
' 1 M kJtd' UUKJOk',
; : ') '.'j 'V
and till k'mddof iloire) Aiitiqucr, ceo: "
FANCY- SILKS
ALPACAS. " ' :;EOilBAZINE3,'
, ERENCI1 MOKLN'OES;..' . DELAINES,
- " and every variety .of Ladies Drcas G
.. . .... ".'-' -. -'.
OUSE KEEPING GOOD
BLANKETS, t f '"."'
LIS ENS, i
. " 'TICKl-NO.
DAMASX.
A (n
tiiiEETlN'GS iel
i:'?";:,:,!-. 4 flannels,
. :; - ; SREAES,
i:--:TAt,LS
CRfcin-i'
- ."j
'. -.;
y ' a x i . wa -.-n'i.iViii.v.--''
UWrllliNU TO I IT ALL &1ZL
and of every (piali,tj,-l ( Ladies Cilali: jund ;S bawls of
latest -etyles aud lost tiatoriula. i ,-'-i-
AiiJ atoautitull assortment ot
h.- t, it
EMBKOIDEPJES,
LvjrU'R.TS.
'. uiid .Lloopa xf every size,
.... t ; Ii --.... t i.'ii rt.fJ'. ? ' t,.i 1 ... . 1
: uoiiid, iiiiuicB, voye, loiuijji 80aitoc 01 every tinaui anu variety
13 II asad MPS E
t:Mm ll iy b aii a (f ! a Ulr lp ; t .'i '; ii I
SIIGKOCE' IKS AND QUEENSWAUE
13 a lull ttisdortunt npd ut ii,e luxi (1;iu!ity.
In bhort a rural siaoithiiTit fiuilul.-lo 1 -r ihs wiir.U of my customer
AH el which will Le bold ltd tLcap us the uieiipttt. Inrt-Hsii rr foiiufrv l'r
dm-... JACK NEWTON.
NoveiuluT, I2lh 1S(i3 lyr.
SALE OF LANDS
SALE OF LANDS AN TOWN LOTS
MM: V3sWia tunty, ii,Oa;i'iii'u Collie tali.
" ,Tlio lajidd, JulsiiAlipaltb o4oi U.tj'J eoualy f y.irlyfoj:fvitfd tt
'6: at furilita iiott-ujiyjiifflajiot' titto, toi;othvr vit.iJii3tUfcaod.iid per
toth
permit
cliiii'od tiioi'eou afce-ably to law, ia'o cjiitaiuod und described iu tho tc-liow
Hit; li,;l, viz :
ffffiT 1 1 f
il ft
J V it ' -. twa
LANLBl
Uiiknovvii,
ll.Ll
'Uioaii'G
Mill.'.
snilio
UiiI.iiiiWU
b nut;
K 11111:
Hi-own J. C. 1'
Brultori li. A.
i-iilile'
L'liiiiiou a
r-.niie
Minn;
tuiilt
snnii
il l''J 6 A VV ';til ll ,il Sl.llliiU.lt
pis 1.1 . rnd. .-, in., ;w ii-i $ii , Sw sh
'S'10 17 Uinl h .Nh M'Uv Shall jV
'IS I u' I is Und A NW iN K li liall NV
(rl part NW :i'illnve.t SJUlIieaal
!l.-j, ilf-IO Nortlni.'ol N.ntli'.aiuJ'X' i'J
jl-r 10 : : pari Sl Xcitlienst
111: J Norlh elili- Ti!i. .i;t Norlliwe.st
:18i it' 'i i'artMrllivvi'.l iiiiifliwunt
Tb -it 4S(All!lWCrt bllllll'West
.'" i ; . I.I Flj 11 -Jii pnrt Si'iillii'ai-t Nm lliwe.-H
UVi' t I'i, ) -7 iVhail' NW & SK Southwest
L I lt'' S NW pail ol SW J auii iniildlo
;iii S 2i' .Vurili'.vi'al iait n' Suullieast
1 iii Sj.'.l'.N.irili liiilf N inlnvcst '
1 '
if ...
OS 1H7!
3i t'Oj
Hit 81
U 6
40 &0
1 a
& CM
117 (
2 10
7 i'i :
4 t!6 .
4 31
4i
7 fi
'J 43ti 63 75 1
1(1 113; 8 41
3?
iy
12-lj
no
n
no
.58
2
0
3
4 63 a
4 30 e
n 83 1
'J 66 1
5 27 I
11 30 7
TOWN LOTS.
,
b a.1 . nil i i ! l i-l J JI U TH
l'iiontiaTons,
IN i)ut
!LOi:Loib
DEaCIUI'TION,
iuit, rU j J.jTV.1
.i.i ,iii
'i'ulal TaX
U und penally-
i
iloii-i.'ii J. Ii. M.
name
or can iWVJ R lfTlSi'c,3'3
tCN
nunii j 4 i '
-Ui pint
hia
40
It?
150
10
10
J'J
13 03 7
lil 16 1
1 00 3
3 13 rj-
75 8
75 8
2 28 4"
And notice is Lcrehy j-iveu, to all cmuonietl, that it'tfio tax arid punas .
la 1 . . . . r
cli:il-e'J n Ba.tUiBl P'iU I'.lo tno county iroasiiry. and the Treasurer's
' ' i f , 7 , ,'f ! ' J t 1 V "V'xvf,vl UVAl
ttiKit. o dflld V''t tit- lulA ik4nUOr.r llsiW Cf tilifi" (ift tVlllCTl tIO tHXes Hud
1 1'0111''1118 lcliUi'" U"ld, will, Oil tllO BOCOI.d M.illiht)' ill DoCCIllber next, (bc-
iiuMtlc,HUrflayvl;aty.,uoiiii,,) btx.lb. hnVac HiViUut IIoiibo ia
RiifLcouiitv, lpi oi'-Juf tn f u',ialyi such taxetfiBfinhji 6iWiA;..i(,Ttllat
w,l! 1,0 a.ij.urirtKiir.;i,a tf.jLi-i(.ititf ewt.aiid -tiVUUT thdet' h.
I .. ..I I I ' l! I : - , I 11. Ir I .... . ' .
."i '"' ouciuca 111 ijaiJ Hot uiMil ttC- iiViC.liiinMjil of
V, ,i- 'c-.l.r -
said 6im
t ai'd yia
ur oHerc
A. N. COZAD.

xml | txt