OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, February 04, 1864, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-02-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

a -y; jxr x jtwj, .a. -
f iU lM . fl I -, I M Py rJ si li 11 . ir;. ? 3 a n . . ;;,t'7
h n
n 1 r iTii
xo !coi:tsi. m sonn. vmvk hi: co.mnniitN.un a HArxtiD WAixrrRArf r or tivat i:vrrt -s:i f.t ami mr i?tfx,
. -. -.j
YOL. 12.
M'AKTIIUlt. VINTON COUNTY. OHIO. FFBRUAKY, .4, 18C4.-.
; ; NO. 5.
pounis rny thlu..;v t.t
e.a. & w. e. n r. v croN'.j
OFFICE: . )
la Ura' fli'lunr. Hut of Court
u"' '"'' I
uvllittM J
Tht lillAltt Will "'"" ''' ft"
npiiVrj sic Mj itht, T..t Kf.y Cuwj 11 ,
zniitfUtfu ui mtij pilfT.
Ofi,UirJiauali"i'.ii. IM
Wilt.iri il nHi!ii4 ner ill .
H4 41 AlvertiinuiiM iiU U, tw mufl
lirl JaJaoiluuilUimu,k-.yO"ir-j
JiFViit lhoiTtf'.dr n i'it b? ."n !'h
. pafiOTJ'." hi il i to lUn t
The DciuarriU Jul) Office
iimi'lt.illl l ntlif'OJ" tliU '''' aoulJolilioU,
!l"ijiuU of J wo A'wik,u.b M
rAMrtiLErs,
HAND Ulhl-S,
tiUO'V HILLS,
I'lJIUMEb
BILL IIEAtS.
;iLNKSn HlIKIS'Db
ollll'i'lX(J U!l.LS.
aivontr!l ill t)a)nvl u'od Ha-t cii
nl H ,.ru,l iij'joprti il'ii I ln i. mi j
jtWJl:-llH:..'l'l'.l'l Mi1n-"'M' "V ')
It t I t, I.
JAMSS WAT VS, I'MiiriHh.r.- Tli'r.l
B.-Mt, n r Liu, Ci.ulonu'i, Oliir.
Onr) "'irnif
SCOT f & POLLARD.
. prp.ilT3.
J ,n '! '. riiiuu'. H" nil
: . S. DANA,
ATTOMEY AT LAY,
TTHUIX KV C Lt , U-A thiir.'), ii
. I Vll.t '! 'll l ' ' r'" '
A
R.
O . - . . I I. ii til Ii V
'
MFRIETTA AND CINCINNATI
MFRIETTA AND CINCINNATI RAILROAD.
"ju.NG" EA7T
- ' ACC'iilDUJ
tuvs. , Tiu:
Ci.imi u'i, 3l'0r.
B ticn. et, 5 3t t
(etn.wA, 7 30 f li
C .ii:Uvtti,
Hi;t;n, Aiiii.vi.
A-hon,
Mtrie(:na
lVrui?"linr;,
AIUiV&
LAY IMIL
.U&l . N.
'ADA. N
1 33 r, u.
3 14 r n
3 4J r w
4 4i f M.
"i bJ P. M
7 J j v. u
Wt.sr
tFAVE.
THIN.
DAT M 4 II.
Psfkursbur,
MirioiU,
Athe.ii.
Hn wn.
Cliiili'tie,
G rii (itul .
Buncnei er,
Uiuciniid'.i,
7 1)5 A. M
7 '.0 A H
9 -10 A- u.
10 41 A. M
It l A M
1 u) A. H.
3 C3 P M.
S 37 y. u
i 6 3j f. .
LKAT2.
6 00 A. M.
ti I J A. H
8 13 A. M
10 Id .1. N
ABtttVK. I AKHIVK
JOHN 1L'R.VND, iSu('t
15R3 lr.
MFRIETTA AND CINCINNATI RAILROAD. [...] FO EGNAHC
SIOTO AND HOCKING VALLEY
RAILROAD.
- SUMMiia ARdANGEMLXT
0
KAuJifioronJiy, April Itfili, ljiil,trtui
willruu ioiio:
OnmaXjHTB Mail Titis lovet 1'orti.t: onb
t T:l'l a- . arrive? At llmniiuu si 10:14 r.
'nVdn olooonneotion with through trij
JiiinilttttAuli ulQOiiiUBu ihi.iu ivi .in i'uiui
' T.mi uJ Joaoinmo-tiiiion Train 1'invc
. P irtmtwatu t I n;iinvi,iiiiiiiinitoiiui
; . 'jo r .
, , Uoina Sooth- o ininiodailop Train lm
i H'uiaat tf;16 n: arrive ui Poriiiniont)
10:80 a. X. Mi.il Tni'l laava. Ilumlen Hi
f T rrivs hi Hurtamoath otH C(if. v
' T'roah TWKets lor Jlarlntta CM ttw'r
, - -eiuimtVarid iH'nni.fp-ha p9!Diii
. lkaiOflWeaflc.id ritci.
' .... w..wrEf rR
. O M. PE.TTEXaTf.T, TO.- A.1
'"" ?3i Aona; Kl' 7 Pirlr ... Kow V.
3u:oStrot. U"t"li fa r-nr ,Arent amtnw
aa'.ho'licd t Wti U-nV"l..tii u4 tfuli-
v fI u ft MI Low 064 fiato. . j
DEMOCRATIC FESTIVAL.
DEMOCRATIC FESTIVAL. January Eight, 1864.
AT COLUMBUS, OHIO.
k
u.
b
A
Sll,,.B..r, rf t,lB u..,-, rf nor. A
Wb,, t, i.,. Toft N .rjr l
ill Itb'.in.
tt . . t . n .r
Mr I "d tit and Gtritkrr ;
out-, ii i ii v t r ft tn!l:ln''rt
nti 'v unit li'in i Humii r i' riirm i n
of t ht ir iloj H' 'c I Iut i; lilt m''m
tn Ir i.e th i- mm r'1 I.'U ii
iii uiittf t' 't -t n hmI i'ii I ifv
limni'l I y t!i fid f 41m i r in'' il -
qt. lit irHfr. Ami flic It'irni'iir
. . , . i .
W.j 1 u l 1 it n. vtf n oi.nnvu t v. r
, nr. i ii ilr hi'ii'vi iar .'iT-i"n''.
t i Hull" IIU r 'f A inlaw .r 'Ckooft
LIvk 'O.i M.i'r,y'' wio will,
i-tiim l iuiiI mill i i Ii'mhI, Hi'iit n tit' ri t
tin-1 ii iiili. r iMii'itij w.'i ilu mi I iv
Hew if iiimi, ii. u. Hi' Hi- co iinn
ii to Mmiw n I ri 'i v... t'i in -
tin IV in Mir limit ufi In 'Hi t'lic i"
iiili b'i'ii'li ii r in tl'.t- i'n, nr w T'
i! ilrniid l v fin li e i f t'ui ih 'I'hI
tiu f Mi' ifio iti.in nr.-yr n ii k
W I' III1!) itL'wiil rtU.tll'l l. III' mil hi
iii ii'iiki tuiu'd, f i i" 'Ii .- Iikt I'H
!l H l'i'Mll Hil l r.'Htll 't IJ III
tii 1 1 i !. 1 1. 't i r - Ii i' i ii 1 1 -lit p"
"IIV ilU'l lliiiiin k4 lit' lll I'Mll'iT''.
v. Ii I'll (Iii nil Urn luv.'il ! wu.l
(!l ii iiii'l ilii'bm.K nr ir n'i l
.Ii' tn ii. Vi1 I 'in'' !d t: p i'ii'Mi i' t
i, it it ui 1)1,1 li ci ,;t" t. i; v "
!' iin uu lu vif to iicuir i t t'.i? Ho
I "' 1 ,!
Wi- itrj ulifi''i'ii; "ii t t' tu'i t'f
"Vlit ' ,! t i'il I'lil im, 'ir :'j v
iniii ill wdli t; u in inii i' " If
If l-!i K If III' cf til.) Ik Vi.'lJ Ol,
ik i. ih.!i!'jfi,m' cr wji.. rh" ) !n-
aht. i'ti'1 Im.li l Ii ! ' ii 'iii ' ii tin
oIIh r i'l , Tin Eii.i'uit i! I'i i"!.!'
w-.p ir.'i'ri'ij t w.'i n ic ir o n ; J
vr Wii'd. i', 1 1 t' I m I il Mi 'I
'it vi r ti.1 z' .r ', wli ii Hip'tiT
r i'k r.nii"4 in ilirrt!',', 1 1 mi 'n k t ,v
u.r i.l fit!.' -iiinki n mi I U 1 i.
A 1 1 1 i i ii i ft vi-t'i hi n t'it mi 1
n l ' n t'ntliir f;ili'. Tlu A liiiiir
' a' "ii tiiMiu-f wli't-'i pi'rin' 1'iiv.
oiljjl t v h m tli i I. ii, Ii K : if ('ril'li
l;!l;Ao l fi i V' l t (J;- ;M H Ji''' II : 'i!
lit. K t I il l' llrti ll ll'i' i'lii ' I
HI.Iill; till' I'V I , I lOli'li ! I t'll!l"l
,.)f ii. ' In a o, it Ii i ! r I c vi'
.I'M i f ii t'l.i : r, Mini i"i' ini'v v ' ! i'
.1 ml !nw 'n:i ir fi
I,, I
I'i'i ' i
m i ihi i riiiuiii i o: 1 1 j Ju u i: nt in
Uf. -
'in.' i iiilurii iliu n a i'rv ir ".nt i
it.'i ii 1 n ' A -I cvi'l il m n't'i. In I
i,o'i mi I :i ti ..ti J i if r n"' rfi!in ui i l-
X'liii'U.u i:''l : 1 1 x " y r''' h j
li,i,'y i h: t in tiK .a-l J i -' i "
untL-ry u i" i truntf, i n I i 'y u ti n
io!'l. Jiii.li ifcrii.viiaV in t:u in Ii' (
ih'li. "A i-'vil w r, in uiivli th"
(ii.o)0 liuv.i iiri in I in' i'i ' tin ii r
ii (: p i, a ii, fu i i il Hu., . in ir
rk'i i an .' inn ' fma -in mi - n-i i n
ll'dl' HI IKV Ot lldll i! 11 r t L'll 'lit'"'
V tli t'n rlill lo -, uliil.i ,.i. hii'.l th
niii-iii! ro ot i'iv i s" fir. ; m t i.-i
rm i'ff!iiill to, in 1 1 Mini .rni
luui li !'n In Htiil in- r ' ili-innr ti:
ll.iti t il j i C'lr p I'.li I'i'll i'ii i i.-
u!htii ti Vin r fur tit i nr i.' h Ii.
U II I lilt' II,i'm Ii'I'Hi ' t'n' U ti " .
.at t! rilt imv l'nl ov lii'vnln.." -. x
c f'.r tlit iut 'inii''ilili! jiati-'it uii.
oiill iit'illicr 1'ity It'ir Lo liuiiii'it-
iumtiie n'M' i" tiu lriunr i ii:t.
m ni tin f!Jl,e tt. ' liuiii. nr l- .ii
I.t" f r I'lllnniVij'xim - u nr ?
oiul.iiuSo tlu-iii't';r.i. Tli" tvn'r
ftZMv lit 'in L, Ml.. Unit, h 'ntm
l)!ali.nn. i i tlin ten I. r 'itj t i
RiiMi in lo ir. it j iwt '3iii...n : w in
lio Uii ml o nmrl ifl I 'Ihh I ; mi
llll'litl h'I ia a i'u i s-it f '1oh
nun iti vimr'ti,; tli i" Hi " Oni a. n
ilni'li Am ri?ui n ot iT. in uv .
,ui '. a il' ln'iu-1 n i ii. 1 1 in ! i w m n
ir.'f'ii'ioj th ir ii'i' In ti.i- i iihiiiI
i ff r ny tu 'Ii" tuiiiiil M.j'ntli ..
lit h iO'i! H'l i no 6 nit n'nrit w ir
Un ai 'Ii t 'nn l i'i " !' n r in
uii a ti.oro ihii'i i;ii;i riul di t u t
hic!i au"f i'il - ti 1 !ar a I
;n uiina. Uillithio t i.t a si'i.J !
taki? It. til La 1 r i in I
ici.r i: uklnil tr i n '''. w e i lie ii
in ii h u tl r tic. i- t ! ui t it h. nr
U'tlll, Hi.ll ll tllil til" I'll 1 11.' un t
.. i i i . ... i i. it -
Lilo .tiN'ln 111 Ii 111 U'jl. Iv Hi II ri
w .i? em tt ft I) tni. A 'tiic! nl tf 0 Lot
imi ..iTutirul of nirui.. A "1 A r.i
luitn L I'l'i 'n, nt uii tu it iiiMi ix-i-ai
,g it wa of no-tin r." t'.Ht Ii Vi!i.' ..'
tli. .1.1 lllll ll.V'T .it ll t I. II. Ill t.nl 1. ill
fi Liii- nt'ouli'. In 1180 I it to nun Mir
1.1I viur. r.at.ro ian.iticrn.
.iiiiu lVitv Jiit.d of niitirv i n it t...
flu wLtiltal cviuuiiueJ uo iaiili tx
7 . . . . . .
ii' t lint ! ir'vi.i i tc 1 t t It in tut",
111 .V Wi ll t:iti Wl' l'lli
Tin- Hiir t "f A'.'i rii Fr i'il :.
u'lil wi:i i 'Hriiii'iJ r lit-.1 in IiImi.I
a iiIi i nn' m irk mi 'i -r lr-li'i, i ft 1
ho ttai t" lilt' r ti'iirn mi tier I'm i
iK'lli", 8'if ii l.c'iir.' t'lf liT rf til-'
Kmii.iI I'jp'.rJ. inn dim. J.i In t Imn I
a h l.r-iki'fi il ti Inn. hm w,ct vi-
U'l'li II fi" IT'WII J 'W.'lA I'Vct:
H,.iili Fir" IV "M, Jl'.b' tCpvn.
TiimI I y Ji v tin' vit- nil ti
l uli tlfir t" mm ii('i'il ta Ii irr fiom
or l.rnvr Atiii.n ? hh " wliiti
nil vi of vr 1'ii'it n. j nt'atinu
m in, r Vi u'lil ill ili i'ji fin Mum
ui'ti nun k wdicli It i' I- in"' ir. n
I'd I II jiMinil I li ru. S it? C:iM
il.'ti I Ijr fvlioiii'OJ uii liio Iich I ui
Hill.
Wi.-inw a lit primtncn loliic-nni'j'aruli."
Vi ti li' fM-ll linimH nil I O tit' U
uumt tin-linii-wi I Uv' riiV"(I
Mtwt- tnn HuApitri;', wli' lj"'i;vo
itli .1 ii'k "i' Hi if ' tli l'oiinti'"tioii
ciiii n t ! ma'tl'Miii.il. tiiri'ii- ITnn-n
I rin -rvinl In- thii in r . x ii'i-.' ' ill-
C,.,. I.'iv .(i'UT I'Ol'ti It'll 1 1 ill U II-
r..l ( tvMi .u ii'-' ' i rh I :i w-.y nr
fim i'i a ti)' nut i Uii vir.i'k u r
II'.
It wil! If tlii'ir l'i!i Tririk f r.'in''v
tin al ii'fi ii'il tiit. 'in nti "I'iIio iuiiiili
t A'ihtYju Li i-rtv, hi. I r u1 if "in.'.'
u'iiii', in it ji n.il Uviitiiy uii i , r
t'.'ti.'ii
!) in 1'inf ? iin'iiliii t't" ji:nt '
Niii -I ' wiir W"i'i v. .inn uii'i
i liv. i l i'.ui.' imtf'i IVj (4.t .r I -ii. "
t ii'vfrint'i nl r "-U.r " will
of U I :n I'l i'ii ). .'.ij.-n'i 14 i .
Jn il it. ii I I'iio c i'ii u i l ii .ri iru
f s I ri. i 1 1' H'r ii-. 'I ir n. t . it v 1 1
Ii q r 1 n c" ' 8 'I'tii ! Ili-iHH'Htf .
11 'llll III In II It r '"Hl!, IT I'll' III if lililr
I'i in (: I i-ii nun Ii hIiiiii'k'I
' If er lilV S fill luvjr lu -lo ip ill.'
I! if .i-1 r'lii'i. l n, wiri'li ii;ivu Ii pi.
.In- v tv 'il'iil. i' til' 11 i'ii ic
it i il iiji Ii hI'Ii mil r cii'y I'm i
c it r in t A'r-initii'K - ilii-y nr.- no
i.'.,'il- li d'j my ymir iniii r tc'i.c .
I'll' V HI 11 iltlllHI il
' O.i I iii ill 'In.t. tlu Sif't h -a-t mf lto,
hu, (Uul Htiu'U warmu.1 ii iuoa rwuim IU'"
A Black Exposition of the Radical
Abolition Paltry.
l
l
mi.l'G-vi.iu n- nt wt i 1.0 lnciU in Ik
i'uKii I'l'ioLASt. J'I r rv'l m v .i ic'.
i ivii hi ii ci. 'u' N' i V'ik .'
i.
i
: i
ii il' i " J'ti "i ' t'lt)
II
Ho w I'M Mi'''ll I II I li k I. I'i
u fcil v, .ll.ii ti I .1 I i ti ll --ill II
. . i li .he Ii ;.! V lOi.A-i -Hi 1 ;
i II.' t n t I'llVimi ' I -II I ' l Ii I
iiirr .iin' li.ii-.mh r- r (j i fito t
I.v i in 4 i I II "i "i.? Ji I in' i. a nt -
ii i t "I Hu' I1 ' I . lit' nl. ii i'-'l t
i.O ll-ll if IU II'.' f III "'.i '- f.'i'
iv-R iii iv ii i"i' t ''iu 'li i'ii t.'i-
C UI . .IV I I i I i tit t II I I'll I
. 11..11 i I'.'iu i ..r i t ni U"'"ii i
.1'. All ll ll'l V li'. " J II! I .',11' ! it
;,.' ;i'l I. hi ii. t li I'l.ll' i'.l I ,.li'
.a A 'i II I i.' '11 i' it A' .1 !.il tt
.. 'i- ii'i ji 'ni.ii i i v r, t i i-iiri o" n
.i'ii' bo U. lei iill'l tllil LTi'i 'il I'.'-i-
ICll.
l iu a iiMriu'r r'. 'i ul I t i.l i iii f
l.' M i 11! I W.l hd.t: ' ( 'v U li HI :n
'.. t il.in .i ni.r -ir 1 :.. ''u ni r
W i- il l Ir- t ''! '. I il". N.i t i ti i I II
I ,.ir.n II4 1 l" I ir '.'u nl 1 U' 1 ni
.1 IT O Villi' O.I .1 -O..I 'll'l TCI"! ii';
.'io.n lnt I cl Ii, Uij ni'iii r iniili'.-
.111' . 1 III W"l llll CI II JH III' t I
li II II ' 'i I O'CillJ .1 i if 'I (4 I H'li
i.oj.), .i'"l t i' C'ifci iiL'e 11 1 f
0 ui i 11 t ti. ii: i; 1 " ' i .
ilr I) nl ii i-.c t 'Hii'v vf.'i-r .!
it.i r 11 ! In. ri. w ti ii Mr L
C Mi, llll'l. r.ll "I CM il .11.11 i.l
iu a ntlii'ii. 11 lini'l r c-'iv. .ni
,.i:i r ' .'.,u I, t.r i. ll I ii. i i! i ii
A - " . II
All I li.: Un,' Vs cl 1 1 lilt art I iillllut ' i
i'i
Hi' tioiil ii ' i U 'O I. k iO l :i l!il..l.
An tllllO Iin A rn.(t 'I I IO tl I I'A'. I.
uii- lioutiirv i i-ut.'-i. iim on o 't vj
.1 I.l 1 o: iimloi M'. I, : 'l..' A
...iut it 1 10 1. in oi 1. -a t'.i 1.1ii
1 in- a. 11 Ii 'c L ai iiiti,1 ii' i Au-li
I I', Will. I'Ul ill 'I ',4 V.I!.ll ll.t
II V it III i''.
.ii r 'io It' ll ha li: ku:i l ivu
uii I a itiil H 1 "I 1I1 $ :it 1. 1 1 ; il
oil... fi .a hha' ii ll i t .U Lit r ui-
1
v.lll I ' I H HI l" " 1 ll .' -1 I il '!
lr. U nit ta a . ..I '"i ( ir
I
. V. ii t:.
I:, it lltn 1,11'H'" 11, 1 1.1
ri;'.j'.ii'ti v.t ;ito ";n. 1111:1! 1,1 ii. no
.U4U. Ui K'lel, WO to lit vlttiji ti
kU i-j ;iic i.'i','i. t.i' h l iv. r o t
iiinch .k.'c mi ii ; 11,1 -it . x . r u.'i
,ii;r n i" S'-im "i '.ill' ili v r-.'
Ti. r ', '"-i'i t '." " u.r 1 i 1
lli ll il. l 'I tl.' 11 iii I'uLl !.' "-lit
I
. I . I ' . . ( I
,rz ua ! 1 l.i- 3 -ni 1. mil 1
if.Ti
1.. Wni-n the r bcll- .t i i ill 'I MM Ii
! b u'li llio tA- to loivi tnem wa.
- :torj lay iavwt.auJ k'u iua
- ,
1 nViif. i lifl tl ijl J J lyti'tT llilll
. in rilut O ii'Tnni'nt t f'Ti..: 1'
if'll'e nrrrt kni-w iijlit fmn
wr- j knowei nuli t. JJiit, lialri w
tit' wx'' ' v.'tc if Ii j M II 11. Ii
lift 'or as Hi) Ir'.B'imiii ! on wli n
Irifil.-, In know cnoiiuli In .it".
i Bf in. ii'hpk enn n it'titiiry, pn.i
tlMC Miiifrr will fi - in liirti 8n vn vio -iMtYif
ilufiTi'l. r Hiiiiift iinj? loo, iIjiim;
? iufi ' I ft'tr.
McClellan letter to Stanton
Tin? I' l iwi'i letter ii I'riHD Ihcc ir
r tK'nKii"! nf (Liti. iMcJiulUn nidi
In War U inrtin i;t lat-'ly
HEADQ'RS ARMY OF THE POTOMAC
SAVAGES STATION.
June 28, 1864—12:20 A. M
j
I
ll'
!jnow l;ii'i'v tlio l!l M-I.tv of 'lie
On th: siil i ( tli- rivv:r. tliv
!-. i'ti ii t. r i in. ii wtit i. iv '-'- r
. f j" ill'. i iic'i
i I'M ia ti-iril.li',
fuu I "fl II'
I Ii. Mi-Vi: i'
ill B tUJ mill it t'm Ii'' T'lr. T'lU
iujrnr wi-ri? i.'t . 11 J'l I cj.iiit 11 '
'f! W 1 It r l 'f t 'ii A'l il'l T 'lilt Ij
i 1 Ii'il.pi iV W th t'lO f itt'hmt r "n-
I'l o tlio vn'ii'.t i. ti. II i l ! (.' ),
Ill) fwi'ittV tit mi. tn J, Oi tv.11 (10.
I jij t "i th "i-Btl I tVi a'i tin ilia Ui ui'
'4i! -ir tr, I 'i!,l tik U.itlrn mi;
'mr 1 hivu in' a in in ni r.".irvj, n 1
h'I !). rfU I to 0 vit tnv rc r.-u a i-l
.iy tlu n fitmil hu I .(j'ni!i.'l ult'ic
niy. It 't hivf" I 'ii (u Ut, wi
ll j. .r.i ?rv. l i.ir In r. n I mi
.111! moI I'iu'i th 'army nl tnc
I'-Zn'iiuc I ''". l' '-a'tlif !
eit'W; i;v lor.!.' win -it
uj;iii'i r puuf t'tttt pun t r.'jton
1 T'i. lor tin, it'll I t.V 't witii ill
. irftr h U n -ril w i lfU in
!i h -'ti't 'ho I 0' 1 voy lrn o ma
in, ln 'i ui muiL'itJv m'i.l"l 'o
I ii!. I -till It "i- i ro'ri' v.j imr t'n
t ir) Lu 1 1 In 'It's th ' O -ru II n
no t v.ija- i'i.' iiitt'fi i'1 'It ' i nxar
lUH I'l ti t itt I 'I ' V "I 'ini.t i"t I
v tv l.i N' ro lit' ir.'.ti.'uta, a'i'i
''i ', th ui a niii'i
I 'i i'l .lei liiTk to thi ' lo o't'i.
'llHS'j ill illt 'lV. !ll i I'l ll J I et 1 tv t
.I hw a I "iir in i'iTiii1. r i-i it in l-r
, i I hi' ill iii III tlo W lillM liiat
1 iii 1. ;t '1 r ni 11 n't 1 t riaj tiu r.i
kut Wv' ll ll'u.
I 1 a 1 1 'in 1 1" wh it I h.ivo ul. ' 1
ll! I, J 'Hill' wili '.i a if t ''fi l'i"i-li-iif
In' I tiii 'k ir i W'M4 i:i rjii
111 mi' at n iu'ti'i" n th ii I !.i;'l
'I. t in v f tw w 'ii t.-n' - I 111 r.'
I i 111 hi i o I h M nt 1 w 1 o'i -'''.l tf h i
:i. on 1 1' ca ' rf'V n I',- 't' I'''
u a it. I ' 1! I I'.' ,,lS ' ( ' 0
ts..i tiHiuart I f i.'i Hi.vi, I 0 u. I ,:uiii
t'u viis' tv 1 1 11 nr
I kn 1 v :hv 1' th ''HI'l ' if-'
IV 1 -111 I ll.VJ Cll'lli'-I l u "it'l.
r.ttt a '!.! V 1 1 i : "V'. A it i
'.i li .v. r ' ii i.t n nt 11 ', an i"ct in 't
h it 1 in.' r v "'' : 1 ;!l 3 ,u' ,; '
I fi'lil fil-i "A Mlit'.f t i-'l' i it I ll.V
: .1 .... I 1.1
imi 10 111 1 lv .1. ii 1 :tn 1 ! 1 ' o ' 11
n l. t.i i.'.ti "'It -r i , 'tt 1 "in ti
ii ' vrii'ii ''A n ' tir4 ''- I t u tr
Hi-. It Villi ' t '1 ' a 11 iW, lllc
Hit ! it to'.
If I :tV.' t tit ir ll.' 11 V. I ' ill y
1' lin'y tint ! ii ii ' tiium ti y u.
'.r p :! i.t 'I f I f'UI It tVAjAUl,;-
.
V n liiVv d tn jo tr li. it to n.icri
tl th r'll
rfbu.k.w-r ,.io i.ri,!- r
u' vc';'' 1 , MiV
i, ( m,, .I ..e: ...."Iv i. Mi .! . v w t-
.'V;,w!.vl,,.', b.v,r:tr.;.,l r.,...
U' I i I
. . . . l I. , 1. 1
TV't. lutein. rx .-j ....
' i lTTiJ n . . IT f
Tv t 11 '.It 111''! iir.i -ii , mi i fin i
1 1
I
I
GEO B McCLELLAN.
To HON E. M. STATEN.
The President [...] of a
Shirt to Sanitary Fair at [...]
[From the [...] Times.
-
i
1
ifi
"
(Uoi
A 1 itt oi.ii : 11 ii i t ry
t i.' 1 a' if Sin ti t i'i ri 1 1I1 t j , 11
. t I lt ill !0 I'tlM 0 li t
.... . ... .1 1 - . .1 mp 1 11 i ,11 r 11 I
: .... , ... . .... .....
.4 .'"W tin ti 't -ilirnlj!! 1! i'JI
.' . 1 .;...,. ..
i 81i'..a.icj ir.'ii'lta cii), at
A'
.1.
i'....! ..t t.to mi -ia.1 nli:rt
... r. ..11 t.i ur.vt. VVhiIi'H 't.ti
a.t.fwii i,..n iti.mfor.i! n lid im
or w. u .1 hhvo Ikvii but tor a 3;i-toh
otpi aad bar riVd tua doytdu
1 ' '
L' 1 hi Lo h V t acta .liv w'1,0 1 VI
t i'lcatlo.t ...t of dto .fr.tiof
o , i"cipA. i'r-ci ,m a.on. S ,0,, ,.a
1 ,.' ,. ir.,.,,p.
iz ;:r.:o d .o ,r:V;-,:;:Ua
li io.. 11-r.t Hii i.
' I I ,
[From the [...] Times. EXECUTIVE MANSION
[From the [...] Times. EXECUTIVE MANSION WASHINGTON, Oct 6 1863
.T tlio 1 ulW TiitTiu! 'n 'c'-itrj'? t Tj
If r.!r.-!irn Fa'r (( V-u'.V.i -dHtvn'.mwi,
CliicaT'i, Ill-no'", Ac
er ling to tlio rrqiK'-t ritl.' ii y n-li-'lm'l
furtlu rijrir..-: c1-' ;
in," tvjicM 1 cannon f.om nitwit t-
Tiiani'iir.ilL-d in 1331. I I 't '"
:m. foron i" r nirt"t7 : l; II ir H.j.V
Ffi,rira T.i'i Iwnii t'H v. L. Rt
fin liti' C'i'I rf tin nrt'.' n I
mnl-l'V Mr L , R J f '
ir.HUi.i hit litMi R Th-.:.v w.'re w it
on v it1! iii'MiM" tnV, purj'i-Uod i
in f' r n u rN-r, in 8i in. li-.'M, t .r"
t'i fj. i. i Iih'I "Ht I i:r. to iv
tiiiti i'Mt; Lu1 if if eli-'lUMirrn-ntu
t' tho r lief or di'iitnt ut t!i i H
iui, t'.ot wil! La better,
i'tur il'iiiiit a TVfn.
A. LINCOLN
Fred on Lincoln.
HlMi:r,81 , ,l.o tb.
i...w vin.i.. wv,:. !., t,:i
,, v ,,,.,1 1 ii i cutiJitcx.!, w l
, .tt lCllU,i frith
" " ' " " J
,,.,titwl, Mittur ,...;, ft
Py-l
. 4 . . i.i i,
.nl irdd '.f.AIV.l
(1.1 A .1 1 1 . a I i .
i . . . . ! . . !. ,..;.. n.r.t
U WU1 li'iiir vu in v.. '.. '
t'.i W.t'tj Ilit'.( ' tl J r Q'.-ito. me:
T I ....a.a ii.i.,'l , I I ill l
..i .1. ... .....i r ..ti.i. 'mi iii f i i
in i.v no ni.i -' " "--.in
en-1!!'!"! the ,irikor, f t al tUo
w..r'.l jnt 'H 0:1 j pontktMii rcoi."4
niiotii'.r-r-'i-'UtA of i'inj!litci-'vit'i
1 ho In-ill a. i'l v ico ot wtilc'ii ;
facr-liai'v nor t to ci'dly, j-it thai
r-tftit tt:tii; at:a t tnaio.mui. a 1 u
At hoiti" i'i Iii8 V'1tinjj. (ii3thtnji
1 1 "I I hi-n Ui 'it whion I mw tu'l yt-n.
ibi it wt'.a titnt it' I . watcaiiel U ion
f-i (fiiit "ht tlio tn's: ' dWomr-iaini
ft it nr. 1 nl I'm prom tit siaiat on. ii
.7..it! l ii"l I'C ft'iy of I'M distro.'J i-X
poii ii.-t'l by fl. - 1 aal fijl l bi our
hie.', but It" w.i ild bo, th'. t'irJ'nHS.
AMil lusitri in nn ' vu5i,Irtti)n of tlio
rv-ih-nt ..f t n LT i'tj 1 d'ate-i, Mr.
L'iiO'd:i d d tH'tot COirnj, aluj t that
fliitomio trjtc tn, titil wou: ct'onoij
t d-ii n I liitmtb iV itntiia c:i ivi;
hr 'tu'it 'in I turjw.nono c'largj
r na wi ioh ha .iii ai i d.ni'iid himiult
it h 1. II. al-.niti' i tn ho wat s'ow
iut wtui I nn ant it to iiiunJ'T
'.i d th it h. w is vu'jiliutiiijc H
ni tinii. i:il jJ'Oat uitni-strKU.
.lr. D iil,i-. I d .t t.ti..! th
j.i tr tf-j c hi iio fu':i tl il." T'.ink w
nu IVot i l 'ot o't u U tit-id Sat'.a h.L
Ir a n : i I ' tn Mr. D ".1 J t
l.ni'i o 11 J in -vol hi hit I
ni'k Hoi j.iftli ft' hi? ti i, V-.ci l.t
tul ).'' 8iVi .1 , ' 1 I ' t't lln.'k 'hut ct
Ii - mit 1 n ?1, hi,-" fi uli.'.-f J -vtfa li
w ton 1 t.tJ a p " i 1 1 '1 'I 1 II) l"
in ay ill .t 1 er rttrj J Ji-vnJ
iJtf h. w.iru It hp mil '.u't f'-ii'i-10
Hp.' l;or c 'i'i 1 .la J 1 1 a.v. '!id II
11 rioi aI 1. LiiiO'i.n'i uttt-ni 130. 1;
vm ju'ii-y p n o.', ) ! Ij-I-'u. pr.i Ijmp.
vi h it'.ii. 1 it ri. W'-n trvin,'
1 1 o n 1 ov r' n I'lii- U'tora 10.', bat.io
., li 1 I) lloCci'l'y W i.lt Wo K io 1:1
Ml- iliAl't I OA''.". ' a " t'
t ij. and at a:u'i. A'At dotUiiilod U u
'I IIIL'.
[...] of the Freed [...]
n
ot
t
.
i.h
1
' ; , .
th,! , l"Htil.. irood noxi -o In th
J' V rtn! " .'J
I ninii! nit i ' n 1 111I' "t t'.i rt.
n i--.t
tti,:,' '' ...I
Tu t)',;j .? , t n.l 'I' St:ir-
lav nuvtr. w '). 5) iiitril.t-ro
I'l'.ii.. n i'i".t Ii v. i 'hi: 1 l 'Uiiot
1 jj'tf 0' ,'T '0 tWt.'rn cyq 'iim .11'
i!l 11(1 I.
f 1' t n iv Oi;
11 i giH-ii.Iina a f-
r .mi "M r
liva in I'itv, Bi'ioi'i U nid in -bo
1 h 1 1'.: 1 1 ' 8. cioty lij r.'p'Oijrita,'' a
a a ;
I' ii m -vo.nn.t tib tT-Rti'trht
i'i't ten nn' t!it 8 n . 1 1 r II -to in
MttT rbi it' m .ro Mill tt 'V b a
V'1'i-v "iisf, .o.iTior'v H'ava, wlt..
tJ toi v h'.inti'H an ' dit !".tti. T
ta 11 iii 1 r U v irntta.i''y w. ilini w't
tin- a Iv m 'o "t on ''.ar-n'm anl
ro I HIT mliri.v W'Ht lilt blj'-tl
k'l iMl 1 tlu on 8! i .i tiIa;:o
o' t 0 Shim. "M 't if thiin
I'-t.'ii'i' a- h iii).' in I o,"tiii'i-',
I inn. t iwcio.1 f-r br air pat.ilo t r
1 ''!
i.t nn.!'rtd bs wi I jHTia i
W.l"
Tl. I V M 11 th tO'U
1. !.
,u.ni"ii 18 111 tali I or I'ljiM. ti ia
'r tub-of t!u tr'ii ilc ia wlicii
r
ho' C-KFinKtrK r.-er b ia i
iiri..'!....! t. uf 'll.' It ''ll H i I li
aw, if ton p t Vm i.i rko'.
Iimvo t i tko yot.r iuu h'v in t ie ha-ik
it, and t carry Iwmj your bygf
llVi. n..V..l.fn.lnlf 't '
[...] of the Freed [...] A Good Story.
,..,t luui in tl.a d.B-i. Ji6ff,o
,. wUt,k:t, o.t, the i.oj ,i
i-i, .,r I. r.w4 itrtel for turn-,
If ,'.f lifUM! li.it.vnt lui-n 1 1 tli a
"ii r, j' 1,'ivi : i I.io uiuilirj i'l Jill
,;,. H, ln,Jsieil,ft, r0 a)0U,r J,
In 'tiUt'iAiiin h voloi of Muri,
tili..1... . .1. .1. . .1 .
.
ll. . i . I .. a.
..i. . ...i.. . j ... .r i.-.. . .e i
i'ii v i'i i;iu nui-.a. a lit iirn'a
j,..a n, h, On onjl. but eti 1 uevor a.
. .,,, T.i" Q, v.u tw'& h.s or.
-jer in a n'yh nit vmplnt'o ttiHt it
nitjo.,14 00 (ni.nriiovato 'Tho
Jjal xi In p ' fj'.t a cri' hdj r-
I t t'ie E Hear' Di i '.ft r uf tlypsrt
til,,,, vn t'O l'wlloin? tji'nl
..: iy of li!iw(H A .'ft ml an W'vf '
'V njU-tlaj Colaani O-UV, wi.V
;m'. ti t- liifuc :
' tViIJ. utio (! it li'i fl.j ami ilrnn
fipj .i wi't.r out ii.to
l!m vnv-iU i j
Attnct.'l na
1.-I.U I- tii. iiielmiy, R firu Cut iKoat
iiiiinc.ii ro utti'j, cr.iao ntir
.ii . I hr flic nfilv rf LU owo ba?on"
t mi i. . r - f r our la t Jriiai'iier'by
a tlutiu of imse," madd u Ivtsi nt
Mi V; ii it's f? i w'r'rt tli.-i ptir by
a lo!J ani Ca.Ic tucv.uicct clargci
ill illHJ.r. IVfii aUCiU "V.T; u lOvf
ill lirjc;el vAl-fi .f clubf nnl
I htr icnuiyr.. wra a;pliflv!, anil
yiittj w"'t nsfiin. h marfvr to
hU hvj for ni'ij'clI.at boir m p.t
'.i.o iijuiH.'! p -rlC'i'tocaiMii t 'Tlitt'
wiiai'. tn.i uiiittur ij.nr. After Con
lor ililj ilisonitMi-n, an UUi itrnclc
in ... . i m i Hi i ii iii.nl .i- . . , i r .f.
. . i .i i . .
I. 'r A Liir.l IL', HIJ I i.'J j ilJIIttl f )'n5
;(Jif .H lu t.i. Ji.V.J at ca-h oti.ur.
r v.ui, anJ tlj .t ,i cx.iianatioa lui
Dojnnjo a ".uiiit.tr tuao.iry. a
titi. drum nor in,j u;i 0 ta ta thj
C ilonal ma ! hi 1? ucqviinicl wit'i
In stata ofiitFiirt, w:uit!ii4 ttki ritU
r'lTi low, (.!: -nil, ti' brin; t'lj btt
rj ir'r -iver to voir m ;st." 1 S ok,
y.i 1" 'li-.i iJ.rj.i thii U.i'.o-i il, '-wiiy
li ln't V'.'ti iiy i ft! fi-jt I Q) t
your q 'aria a I of c wr B ::aI-i-ii!,
riK'.t fawt" Tlu C I03Uil
fio!i jj'-irk for su';p:T.
[...] of the Freed [...] A Good Story. TREATMENT OF SOLDIERS.
'
1
t
ti
t i
d
i
'
t
wi'.i
In tli j Dcm 0 l if ye.er Jay mir
tin. wj 8"a:oJ that & nnerof oaf
b ut! by wbo 'Vo'tin'ooredfrom tha
S:i'ii 0' Indivtibii 'iiul Irom nxuot
vj-ii wit ij fi r.u:o fr-'tn Cifnbcr'tnl
() ii 1 1 thi pUc t. Wo yi.8fflrJiiv Inti
t c ifirfra'io:i with a niuinjf of th'jsa--vho
u'r.fi'd Irth, aid fm-n thoyi wj
1 'trn 1 10 Inl'iiAiti' ptr!eu' trt;
Fivi liimdral of tiu 115 It, ll??h,
til 113 h Inl'Aia bit m aitin volon
i?ra w m "rjarad to r. jjjrt at Indian
- i tiioir 't.u of g rv'ca hiving
nx iir."l. Vnuy L'ft Ttz wuli and wcr j
intfvho I ovct lu m tunUiiiA, throuffh
!)3 1 '1. 8 ifil'J of theui Wlth'Ult 5jl08
1 1 tli'tir 8i.t anl wit !. but iittio o'otii
iri. Ta:y woio o nj)fci!ed U tnarcb
lay and nt-'ii'i wub Iut aso tnty au;)'
;ty of l.iod. ' uttd a nn'nbt-rof th?a
iCMdly Jiad i"r -io ptarra'iun. In 01,9
ur.y of on hinJrcd aaJ t.7,, tvr.hty
i iurdiol Iif-rj roAjiiin OampXe1
vn; an 1 a t r r.-ajliiQ tiiat pi icj fiK
tv won fiio euiiio jiarty full io'itn
r in el.o.r txluustioii, iitt J dial in a
'. w Ii Mir-i. U..t ot tlio li vo bun;od
w it loi't Taz -W ill but t'.iroj Laadrd
.'i I a ty roiicii -d tii.8 piano, the ro-.
t.i;ii!! o:;o hnrjliud ami flf'y having
1 oi ir 'in exisaro anl the waal of
oi iind ptiN.r 0 tro. Oiia niltt two)
1 m il i'ltuiiijt DConip.tny A. of tho
IU li Lilia 'u, La 1 b.o.ino 83 werIc.
r a 8 aviiti'iti that t'tty IVil by tlu
.ia,si io, -ui'l ue'u illy died crying tor
'ti a. Tli .'d faoM w&ru rolatjd ro na
by i oft ' tll-'.-r anl private bulon-
1 1 t-j d T.-atit rosfinient nRiiei a-
10 vj. Tim nun who artivod Lcra pta
i -n.tid m t pitiful a;nH.'aramjo, bit!
ml 8i.in i.y ulo'liuil, and .Living boc-n
i''i lit A-' h'nf f tod fur several daA.
Lu. Dem erit,
. r- !f ' ,'''" a ,
b wUtto bio iren. wm WiSitanun-
" & 1 ,honwIw'
e.fy. it y.U.r..l .x-raom wnv almi?ti.'l
t,
" 1 .0:, b t auro.o,lu':st.
:
rv
and
a
ot
it-
.1...
mv
the
'..l.'.'l
jAu'.vJn lav r of -.tail ill t-.-Oii Iwa
iu
Xxoii Eqjautt Looa id Grim
8, a nfijro, r-c-oirud ti,.ito.'n votcaia
;'io Maasaihittttta LifjUiatnra ft..
C:it'la'n. Iio was tha candidal ff
'no Id'ototi Aivortiaur and tlio Now
i' t iib.iu. Tin FuitlanJ AtjKt
ia tljj fnllo -ring J
Ma EDrf 'u: On Sunday ia.t q
I 1 .. J A
K- - '" l" V V "P ,f ma it mil
" ' "3 O IP lllii'l:" r it UMi'
0 i Till,' It U'lil, lilt th'jll, 79 niutt
aubiu.t. Wi n't you Uk a lu
lida yew, trjUier I'J ? s

xml | txt