OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, March 03, 1864, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-03-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

GOOD SEWS ATUST!
Tae iww.eilUnt R. RATTIAEl, It tb beel Da
reweeed Hn all uihra baa CM,
Atx. vnio AP.a in Tnocttn,
II wb hat br on fortunate, .t. .tw fad turn
bar bcn Jlai unted. cretJ, arid JdMiM, a
ko 'men liid hf 61W prcmlec m,4 iat-.it, ail wh
ha been tolvl and trni.4 alia, all go M hh fcf
ec and tn gt eaM .fi ctiua.
He make jrorir ruk..ttin.w im , e frmkw tr
l.Jkr and m eI uu wmmIm Ml b'uaV.. ,,; (j.
mUMaelivKkt wl mpetuUlli iu re lt of avtl
r-ru "1 rumor. All hu r iU ," u , I tn k,w
ttuiaeot' tbi 117 lov(. cwitilt him t rli. v anO raibtf
their mtnOi, uiJ la flwl oat U tWa bflJM aul w
kotw will M raatljwa.
CT I.0V3 ATTAINS S3 NT7E3
rtwj.
Be ha a' trM of wlnnliu? tha ifltrtlru cf th
f,paell ea. lid l'Ji.Jta lb :ua;le ti to I
apfy marrle, and m-.h th rrnirr-l 1ujm. lila
M u4 l.:oe h.n l .!. i j-t in iiiauun-nti 1 :u
MM, eud tb reeall lue Urn
A SPEEDY & ILiTf ? LUrvTIIOU.
Ta met Uiliy ratr eon, be IU ilw jun tb tit
Torn jttcrx! nrsrAro on vara
Be HI Ml jn ri t!lrtit;i:ri:,titTfl.t Mr taut
C parte; end h-it ie Kth-r li-an ult. be u-tijvi
r thoajht aid tit tiir'r "nul" li,t-'t-ti. t a.-
What la bettr MX, b cu Uil jovif t'acj :J uuaau
rr. Raphed ie, 'hr5 r, a hito i jm r.p
To tilth kittiier. '..U .ilvi..' lfloT:t"4ih.,rf. KMr, I r
rttU lto nMlnt rit:-.:y, ilm i,m .til a.l i-i
1 hol InwrprvU ilistu Kr lv(.rj li .nUn ..h
im irltWt njr ( rUifi.
MORS O0C3 ! ! !
I TUtOitl wt!l Ktl jcar ll;r.r! of -tt
iir F.tfry nao, 'Wi,-, n, 1,1. m'a ; 1
n4tb cf iu UoJ, i rt tl l v w nt
.! 1 on la t-) fiT.i, fa 11U i la iw.n vl'ln
hWrotooiu, uJ ft Cr. IU; 1
Wrlttta O;ision cf M' rutuxo ?io
Ict lit lifr.
Il oil', gTi'.J him to -.!. Ii. a hen or
Thoutanit M kx-U ait'3, m uti - tw:r ,ird
In thslr lTV.af -u. 1 !n, arii' 1 S.ul, ani
whu Crjpy'.d tiiBt Hvirvlty roimct'.ije iU
T(r part of thir Uvv, aad j:o "! niTw they
to t lbranl to ilia n.-M 'Im il liin nt
guiwt ttain: Thm r.i-a ft Jiiri r'ia
gpLoloo upou t?iir future 1 rcfr4ti tn u: A1! ;Lub
l wiolj foU"i?l Vt. iUiiiva 1 n.Iil.i ..re ir w
EJCK, 22AP2T, AMD SVCCSSSFT2.
' 7 preJoUir and Ijn Jmu'-. nf;li-c'.J iiii aJiU vr l.nl
laboring aaiiwt fciianitj t.a povirl.
Do ak ur4
an htm 0i rrwh ofull. If jca IjU tobarlciaai
ai l jryoa "ill xi;llt hiia alio.
GOOD HEWS for tb AFTXICTED.
IU baa tb IS. aa cu teU tho afitlrtrd th fW4 cl
Vlr 4Ua ua4 luiT-'ni , Jlo tan niw tell twthr
ttt; at Ixcurwl or c., the uvi;.( ;b alflkti t.vb
trouLW and axpnnntf.
Counlutiuru dnltjr, Rcti4.ji cxott hxl. Ofllu buun
bora 10 A. M to . f. II.
AH ioWrUwt ar iirwlly rlvntfl anJ fitl .lenttaL
tbarafcra tajr, go ciw : go all 1 kia cuult
tn. xupzazx,
Tbo Actroloffvr cf tio 15tb Ceatarf,
No. 69 IUST nrTli ETEEXT,
Betwi g)rcaffloro Street nJ Bmklwajt,
WTEICH KKDCCEI) TO Sl'IT HIS TIMES.
rT-m (r Vlsttun. IlM "t vun : OtWtBffl
aa li.liart (or aucli oomv'.tstiga. Vben you tall,
ass rcn Tiz2 coexon,
k will pnTcrbt nUUtea.
aVrVtajci aC a tWIanv rany Mittruita coin.
wtui.it by letter, U I'li-y ln',' w0: 1 OI.LAB, (of
Coaiulutlua feotiu iw'-U' MKT. Ail lni,rf,iiiina'
Btoilfo, and latcrtis, ar trrlnlf prlvav and con
t-lrjlil. Nomiwcr aill I o 4irt.11 t.'lo.tail uiilM
4olr inclwnd aa a Cori j!u:ii a t'w.
AldnM aJ luera u (ollom
DR. RAPHAEL,
ooz w. rciT orncE,
cx.N-ww-v:, OHIO.
M it ' cLarljr tin
tmlani tht t' rrl't BintJ 31 a rnnuni:es (ra pati
aT a c"kiuu!! 'U It ii. 1 1 v 10: ib 1a'i-i
Titta tj iai 3 of yuur fu'.:r lafj.'.u la 1Kb. Il d."
ot lor o.nrit.? tl,i.'i;t;cf iba "r::
fivr fur tlie tjnnir.niutlvii of a i-ny traniai, m-r (.
A !ng any utiir LiwiiteM r tr-nl ii. t!.a ul uia udvi-niaa-cwut.
Tb Doctor hsaa fitrj prico ft-r t' -dar tarh .-ya.
rat tmiswa. Iu yur r wiluiiton ith the (, jiji
Vrn btf yen c.i ri .'.io tin frud li-uo wi-nat yoci
kaart; yen a .' tclJ l:o JMi mii all yiti uui, and
Bow jmt I'jt-ir.-.M OitK'.t to tw dt'n-1 to fimt It van Dot
uil. I.V i'!U ivut'l 'i3i ..-lour UW.1.V;'. In aburt.
b9 will Uli m bat l Ul'.n j'tm, ilv.
Cautiou ths PcbUc
Pr. V. r.ap!iM the Atr. t-r, h no actlon
Kb ritOfKtfSOK or Pr. W. FV. r-n-hial, or wttbabj
wtber soDtWinta cf the naiua.
y Cat tVj adveriiiwmcat eut. Tien JW c
ring It vltb yu hw ii to tha jlrl abo ocij Ui
wr. T proveiit iuuubui, ak to
SEB T21S S0CT03
LET THE AFFLICTED BEAD l
Ad l lann that a rrft and ia.!!ojil cure ! arranted
and tujiiiiitd tsall who areiiutcl l.h vivkuta,
dtMlfty, ttn'o;u oon; '.jii, mc-'DLlu'Ty t'tiomhti,
pnaloa of .i , l.::m and ui'sia of m.nJ,
of slop, loan if inc.ii. .-y, ... cf i-utr'y ti.1 mueciilAr
rower, pnay growth, wnttina; aw.iy, and a aurit of on
anre in tbemMlw, Ui'in? Me, owttvulaivu troui
bUofe, lninoiri.ee a::, t d.. ui of nfj,
lit An, wiur iiit MLPicAL rurs.i eayj.
ftttao phKiinia ro'iirc 1 1 1 t(.'.d ;lio i;t!ir your
dioa tba t.MiLlclI UOIaMC PilYilClAJi dwa
tii. Hi.Tfit Un'ilc'ge of ihc hun.au e torn enahia
bio to dtjcnhe tli d: a ulihot any iiiformailon
from tb putient, to apj;9 ita r!!onl rjuw, and ta
iruranlae ii rnr. Ac 1, liui la aiore aliiabla ti'l, ha
dl bontatly an I fiuraly Mi 1,-U:rr you cho Ucurod
or not. All bU riuuiuuicitluna vut Ititfrritisa ara
atrlctiy privato and Cuiilidcr.iUl. 1fe":nl Ji. trnnl.
Tba llotnalo Kcmodioa of lir. Itaid.aol, tba tnjllib
BoUnie i'hyaiciiu, iierw fallsd yet to roukea peiiKt,
radical, and uruauent curl of ALL 1'ltlVAl'I, it
CB ET, AN D V KS I It KA L P 1 a AbhS, w 1 1 bout the uea
of Mercury, wiibjut hluJcrm-a (.-out bniniM, and
witbout f.ir of discovery or mptiauro, o duadiy poi
aona, each aa arwnu , nux Toai,. j, opium, or any o.her
Eoiaona. No mercury nor buy lUwi.v niMttrala cothioa
nt purely Vcgetuble Ilvt.uil -4l lteniidim era turd If
thla woudorful Uotunlo I'liytifan. Ilia llouiuic Uvma
4iea berar yet tailed to cj.-u the nitit olatuuta and lb
tnoat dana.roua coara, and to remove all mercury and
other Inporliiea from thu ,'; j:c3i hiku ail otiaar iLoi.
wiua bad iailod. Miioil wal
COOl) SEWrt KOll SLiiiLE MPX CONTtMPlAT
ISO MABUIAC!! Ue.ir wliat (he lijiltimo.-e ton,
pjndei.t of tb9 b.V.tv'.ljK. FoomU-ro, JiorvUd, aaid
so ThiL-iday, the out of .Uaj . Ujti:
" 'umawiia curoa of uiaoi,.j causoj by early In III. -ra
lion bating boon p.-rf-raii-d hy tb tniuh butimic I'dy.
aician, 1 feel it hj iuiy, k.L.j a tii-'-.udo of lUim.
to rata tba tact, U.k'vicg that In doiuao I nuirdoa
avrrloa to the euffotiug. 0:.o cuk ij ;..rt!;uUr toat
of joud man in tbia city 1 worcby 01' D.o. lie hid
twovu tha vUtlm of a habit, the turie ;!ulun toa bicb
caUMi a abadder, and ui.c.- j-uir. of autVuriu as I Joctor.
Inp; p.ra up all boit of rocuvery. lie w;.Hod to uury,
and waa doaj ,y beiovod by ua ii.t a irl aa aror liil
worda of adoctlon, but bt waa (o-fi'ul, uerroua,aud proa.
aratod. 11 dunxl not wed on account of the fluttered
atAlecf hiaajatem. Heeoujht iflwfut tbt,haadau(tb
Ikitauic I'ljyioian, and, aetoniaoirg a it may eeeta, all
the bloom and vigor of youth baa returned, aud ba i
ow tba hapjr uia.-r of a pair of bright boy a."
Any who k.- aullorin, lo mutter wii.l their ana
flainl, can call ou tb b,anu rbyaiciauconCdoutialiy,
Ibey may rely npon Mlief. Ilia cio la at No. U
BX FHfTHgtt bycajoorent.and Uroudway.Clll.
f-i't
Width 2. 2d Ml.
McARTHl'H KlTiSEftY.
Tha nnitrsiznti witiliei to inforni thfl citiiana
f VUtt?n, and tidrroanJinff Counting, ihit'tbfr
hT Uiliahea a Nurrorj bt JIc.Ariliur i:a
iUkwp eonaUtu'y oa Laud, every vwietjt
PRUIT AKD ORNAMENTAL TREES
Wainow offer for 20.000 Apfilaa 'reea
39.00 Feach tree. Tear, Clerry. Tlurob
v. vuw vvij urrb vaiio ira.
Thoaa) troe linvt) all boin ruiaed !n lino VI
CotiDty, aidbei'ig aHirtiatoi aro rr furtbl
to treaa aht infjrl from nt.l-.rr ?' -i.-...
two yoara eld thrift and in iho bert ccBdi'ior.
all w ask la that thow eiiabiug tyaoo mould
oaU andaea Ut tbomlve.
Addrcaa
Daw. iiS 3mn. J. cfe VT, COLD.
To llmdori.
T" propose to furnish the followine
fl'ajjMinen at the Loveet pricci.
Ladj's Book anJ Dercoert $3.00
IVftrJonul Ma?fiM and Den. S.SO
Lid; Friofii m4 Demwrat i.iO
C
r-nr
hi
A WORD ABOUT
AMEfl'CA?r WATftH?.
arrnt ATnonouaa raiALor xost
veil I'T , hti int.i'U-nn Vtvh t'o , ?f Wa, h.ini
I i.., rivrt g. ire.l u ijru luU B'vmi thu i for
ftbo vn'-li', and row. no It that 75.0Oi uf
.Loin ki for ihpii.wlTes in U.o M k-
te of 'h,i i;t tle. Frtt a iry Itstu nt
1r ni "i af ilia hti!n" h;tH lr''iMe.'l nn'il w
.Mjtit:i! in t nnt(j that VfH il ASK M RE
I'.l N C.'K llAU'rl alth. w:itl-h.a.Ul in
Ii ' 1'm:J 8ii.:a. JJi atitf I eiilarjen-rn of
3r I'.Cori t-uit.lii:jra. ai. 1 thu ln'yiroI'MJi' rpi't
ra'.iva. s iij" i', n iim" ui.il lfti:''v t"0 tn
a':itl y !'..rrir(f r'.jf.ani. And W3 im,v here
h': Vj .h i...3i !'.!: liny 'on h'jn rim of
i ! an I i i i-..:r!.,., 'v t i':tu;ly .'nil ctria
'' .t ! pric.-a tb-ua tli' tj curat:! flie
'eantj-y
'0 la 'ta OM'7 LIT UltH-
it lyerly i.if. hi i!:-r . ,i-tir atibji o" .v.aii
i t:f mm if.i.ii' . to 'M. lii'..'onj otii
ilio: t j.c,. : i re -n kj m'rf j 4 w r.'l,o Ul
i ;'.ui I'iO iut , j-'il-io ji'ict imn
bint til : p'.WO i!'. 't.u'i, r, -!iri'f
. i h :.;:. I Ai.tfr.M.,, .'Y'""-. ' ' Kiirflin!.
J.' wr '' . - . niir. i ..iy . iw. n upi'it
! '. ui i l. ia .""ui.'.'-'h i i.m'. eri', I r Un' v
..in- rS!.i,- . ii 'a-Wn -'l ..' ' ari'.i.
' U I" ' ' '. ' i'.'v" ; ti ':) 'i I pil-
t '
Hi,.
I ..
fi n-l
I o hurt i. - tl 1. ti3l.'
t j .rv
.to :
OV. 1
til" ':i (e-'o tna ') to T
i ! :it::i;.-.j :t..u'L' .jt
:.i I
F.-f .'if I'.! i'"". iiun '.'..'an i
i. ' fi.ia trMjl i .ii;ili"ti
t: t i ..f .! . tt b' r.."i i.f tt
u. i i ivj r; I ! it il i lh.i b ' writ
i ..i - j. V ' r i- i"ir 1 i ux
t Val'n n IfJjllol 111" f mot' Oil
;wri m,
t;. .-. .n I, ti ;'t l::i-ruvsi:'.i'.i.a t
t'al Pt't'. U l! J 1 '. J I ail '.l pTl'V"
0 V J ' .. :r. "li ...'.. if an I l.v itia.i
twi r,. aa i nr ' ' l'i'j.,i..oui:i), ml-
, :.'".: i i'.'ti.j.'".tMt'i ii. -Vrf vii. ::t.
n.i v-'i's i-;.:! 'mo"'i k i.,arr:c-d, w 's
, :. tit.'r aor1. wtih vmi a iiunto nKii.-t-v
.'.icsi;i i ,,!', ;.til ill it', aad nittat ;
r -V. t.-lUiia'a i.f:tl'v'l. Nu'.'t'H.' II
, ' i : v:r, '.-.; :!..'ivr t:s fvirntil.'.-i pt'i.o!,' ba
.i.roii.il ',r -.r jr.M'fi. utij) '.j iacu t arlV.'t.u;
1 U :i- V:.
i.m Sh.m t. ni.r.t'it' td r.r rt'ifr
Kldtra q ti'''; in.,!- hJt.4i.a?'n tiii'tiea:
" a Fi'El. tl'N r:n ci . cj,"
i'. . :i it t.KT.
A- ' 'S.d I'e'S Ta o-li,"
v,.. I' i-'.V."
rh'l-i'., :h j'fi'tJ ws'ch w tnir
Ft S n : I. rv...' !rf .'n' l :
-iifl: i; i ur-hi'ili'i i'.t'. r.iri; ii", 1! ..
.! -ft -f i nUr ci'.li r i:i ttiir hi t r d "j
T wu1"4 A ! 'I. ') 'r J iic i o.i wi.l. ;
t c;.:J:r.' ii f fl'ic-t niiioli 1 phiho "AHLBiCtf
t'0 l t'ujrAt,'' iii'dlrt t Jitulor
:-.nor.!' ti r.Ji'i mi' t'"- 0 ni'.itm.
kO IRINS i M'lT.T.TdN.
Jkk'-1 ftft th A'lu il.n VTn'eii c'-nt a1'.
!. iV.:JAi7.'AY,K V.
.fia'a M'.ri ml'V.t.-J.
li:.-c B:ukJa li:"Jir
15
rnrFift'ii"ci larca
letter r'" (Jf w
t ut atatnpa,
DI!3. J.V' KSUN"' UEi.U-.KT t CO.. .-nt-i
.on o' tba ' uioial f'-npe'iaary, tie'itiilii-hja n
'inciua..i: t..Ji:i. 1 1350.4. tru u-1 yrt'.vtt ,li
with U'.itXt iifV'l T liii v. W o surriuti'i
oafd lias -rr1 as i. Ulfft r?y nil: impfii-iU'T
flt.jri.al E'nU-iioi.a. or Sf Aiu'-o, Uiuca
-nia-iptie, Fsmjin C"mr"iit'i''. m h-rt, mry
-v.a'-;a to'iiiir.i -i-j:t id wxttlnr --
J'urot rsfll. thrio,i t.o' prtinuiit. nti iVck-.ti-J'.f'o.
Sand f t our I'iroulir .af'wis lnr;
in.bv 11 .n.Iotlcf J'azK. "I v ,rii.:.v.i.i'iio ac
rtt"V;!ft matter. Aim, aClrvn.ar lLtutd'
or Ludie- oa'.y.
Many of ar tt"e"' aaeert. thf y hat-o e?n
not'-y to Hcc'S's iu E.tiu'a Cilia aud revvirj.
H"Ta'rn.
Thuii whT no ratrnira bofO tnknt mot,
who know tha Wcaro slmuio sad ca ciToti
pjtaiur 'it..i.
Or. Jao'.aouVfl nihil Pi!V 1p-r hij n-'
r t'ird i'-1'. S,.tt i d wr t'en Ho.ili . ilo:i
jd.fa it u itii tb t.:iv.'u!r. wit!)"tt e i i-i.'. Om
)i tt-3 cl-c ip-a'.. 'if. i-t.ri-M'i.i and i iitor n?'
nn!u .''. r -n :!ipi.i'd j'-i1 pti,ru.-. VJ Jrr .v
ni,'"! h ' Mountain of i.:'u . M j.li 1'r .
at an J 'irtttiiaa Jut !r : nt' in Tx -liolt K.-r
o Lovenid Bnauiy." V B A : IS'A'I I'OKILY
-vn! v.i;iua a'tbjoc.n nsror hef ro f l't ' X
Oaitii-d i" any fopuitt' Work in tlu EufrUr!itui)i
.nuuf. P'ictiS!) tt it u:i i ba t r.n- fii't- a'a'ii
r ti.i.c f,T t! iitid th: o-i 3oiu mni pi". i'ull-ia-orit-ed
iti Cii.u'ar. wHon v-ty jounj rnus
.L'i 'llJ !ita we'!)"' attcfc- or Will.
Mjiiidi t aint in..Ujc'.i:;aeiui p-"tntly tiati"
ot tha'trn'Mv. C-ti n't'."' Ki'oin.--. of t!i-'i.-f-rrn';,
Xu. Ut ?,C' mart atroot. I'.O.lox,
No. i'-i.
DK. JACK ON'8 ORJEN'TAL LlSlMr.T
. n-f i:l p'iMnr-a. and rajtivonatva otjan
vt.i-'U h. Idi diimao: t'nr'msuy fir. I
w'il iti uny i., of ;np tcrtey, crctto tbl p
i i l .r tin r j is -iia'-li' lime. Cnti he ttui.u'
v. h P"; l.ct aii'-ty. 1'r; -o JJ per b -t.U'.
or.. jAc.cso.Ts'rttENt"! pATtxr mal:
iSAVh.
Ti in t or'ci'.lT safo u"d never full' 'r p-ivc rati
f .-tion. It 1 1' o ou y aura and aaf-i prO' .'";ii
i int co'itivo i i -Ii-.-jiii:Vdr :nv,.t,iod I'll--el
each. i pjr uaif d.-iui). auJ .T r .1 z.-t
l:M! W. l
Wlii dvr A U'iisr,ii's
ViAa.JTED THR YEARS,
ThlaUoiir of thu t hrt Ylui-hiiii- In nn
t. vi.'-'S '" f-I.f 'ia. ntult. i '.'to Ir.-.lt a'h'h hliu
hi botli tiittft t tl.a f-'r-.i. l-'i,Tia? n j chai-i r:
rid (a on ! tim eraide. It n.ea but half o'
.'i-.'tbroai ( o-.li.ir tnachiuia. utd niokua tht
n . a'tft w rlt
ll:tvirji'fi: Ma ifcnoyfc tha Hide rf th'
wa':5a,. I - -l-ix f.n'y 'ni.B-t lh-' Lk-ilra
Vint, -ti or udjo:vt'2 t.'riiin Joa viei' ii'at oi:r i0vi,
i call utid I'-V-min no trai-ldtic, aula ic
-vyrk. To '.'.pi-e utniiiua pi.r nu-fe of inn. w
.'ive iati'Kiivna iu t't nan of tha niK-liir.,
:t tip. I will cil at tli '.often ta b price i
.:id luunuiaciuror.
AoMrtittir, fvdO.
iTr .B.C. B3ATT0X,
SHERIFFS SALE.
Stale of 'Ou'o, Vinton Couny.
Jiill & Zberfceurt. V3. In C urt of
. , ag-djist ! Common Pioaa
J.C-r.li,on, "-J oa Execution.
LJClWCAJiT to tha 'oirmnnd of an order of
ulo iu iheabovu caita.' to me lireotc l from
tho Court of Common Plowi, of thi afomaid
tun'y af Vimoa. I wPl effer at ptth'io at
tn door of Hie Court Iloua, l-i th fon cf
jiidr-.uar, ia ,' tr.iai l Coun'y of Vinton, on
Saturday tie 2nd dry of April 1864,
Ki-tWtiQ f-o Louracf Ion oi-iocb. A M., and
eclftk P. iU, of .aid tiav. tho follo'v..l
iroporty, to-it : In-U nun.bar two htmdrkdj
(2.6 ) lU tbTown of lioAr-
tuur vinion uoan'.y umn.
laaiori aa tli. p.opbrty ofj,
C. P. Rrwt..
nutieiy a juugu.aut tntavor 61 MiJ & i.tot.
heart.
Arpraised at flva Tittndred and fif r1,.l!ae-
Cf;.50 )nd nmar bring two-third of liiatania.
TEB'IS om LB, t-a-h In hand.
At.1'11. AOUlilS, FhlT. V. Co. 0.
FcV S5, 18li-Jr. Wat. Goto Deputy.
C'M.'ETTElVOTTl it CO.. Adv"r"Vi7n
Oa Acenti. No. T Park Roar. Ifew York A
oStet Streat. Boston ara our Acanta ..a
authorial! 1 to take aadvertinamenu a rut H,,h.
iUtui fof m at air Lvvtat aU. , . .
a
,
FILLS t
COATED
Rcznlator,
i
PRESEfES
Fem:3
f EC a&LVe
a no sire
For tt Il'noral cf Oht'rvc''on$, nni tt
Intur n't of r('?tlaity in fit
cun enct , ike 'Mtnt'.hj l'trlodu
Thtv cni r obvitito th '9tin'r,eMna d: iiica
tbt Lri . tiutuirri' j'tl.intv, by rcmovtinf ten
rr. aT'.'a'i'.y .-
Thi-y iMii'i Sii;ii)r-ed, lx alvo atid ruir.
fi.l Vo.ialru.t1 ion,
I'h t ti.roi)r"ii ioktimi (''Mowf!" V
'i b-y otui; av'rviiii and 8;i ul A.T ctitirta
P't'if. i ! tae hi-h. and I r puria of th" ! dj.
I!i,viniiri. F.tti'f.ij .u ali. lit t.xo, ti.'n. I'.il(.it i
:I i ( ( '.Im M art, '. ti- nf pirila- 'l?:i'tii'
r;t' !! id. i. !n'. (Ji.l iiif ". J . c:e. In a wm.
i r "i in tho rp--'ilrilT lhr rcinov hi
.i'i-i u". I i'h il all. ll.o kiT.dtatb.tt apiin.
front it.
i.'.iiritf 1 of "i'ntde rjpi tHM-i rX'tnot. In
iittta ti iio'l .iii? dHli'iii'if t'' miv con it uti'.ii
h, r J-.il .-aid. Ii-1 r fittwii -n Mt.f ttinb
Mr. n!;i fi-r wo-.'kii . wltioti wi,n r
.i ! n.-1-il. tl i y t,"-0' t'.iii.'l '" d
Tlif y n -T ha n'ty t.d a', any Rf, rn I t
nv tirii,-", txai r. i'l rimj Tn r.iai tiibi
loi-i a. d irii' wi,i!i the tirnjIii'K nature) tf
-e!r ii''t:....i wv.il i in'i.l iM) Htusr tifgn-
A 11 lc'tni a-'oVin inf.tina'i'io rradvicu illl
'-r -nt' 'iv. fri't'iy ii' d iliavrectf" ai.aud.
Kiiil di-ullu,? a u.iin ini, v i.o!i hot.
I' !." I'ti'fl, t o-eix Ii-mi fiif t.
-"' -nt by in 1 1 (m i'i - ;!!?, " Ttsipt cf
"I. i.
C t '. T M 'Art'.ir at V. I -dg Tra, atora
iiid by a I r. t-.-t..:ilii rn irgi-W'
'U'l Jl-l ' : A.IJ.'l'l . -Otl
'a'lo VHfd 'tt.t -( '1-
.) xi.y.:!i! :r.v'fi
CilEIiOK EE
Kalaaea
m
MARIETTA AND CINCINNATI
MARIETTA AND CINCINNATI RAILROAD.
- ". t'l'l yry. oat. El Lu.l.H' i'
0xu
iui-! i f ir M, J,,nnry 11 J6o-4. uH
uiill.l I'uilhor noiicu, trtiit a id ruu a lo'
oa.
M,1 It 1501X0 EAST.
T,'ar Cin.iuiit'i ' S A. M.: L,vea B'n
',),-ii'i'r -.L'-U:'.7 A M.: Univa i eufl.id a'
li.'.l k' M.: irii-' Co'.r.lc ;!. at l-li V.U
i.-a.-tCi;idU"'- I j :-t 1 $5 V. M.: Ihmi tian
.Iui' .lnn I, ti hi ' 5.' I M.; iiavat A'.iiet.'a
I 1 I". M.; Anivoam Muriitttt J H. V.
nrri a at Ko'pr a P.'i; ir b tr W P. il.
M.ULO Jl.V'.J tVEVf.
f.etTca Pr-'pr tt it.. at 7 80 A. M-i !ei-P ?l ir-
i;:tu nt ?:. . .! : !. Atlu-t n a 10 0" A
M.i K'-.va U uiitl- n 'vnu'irrt at H.84 A. M.-
Arrin:ii Uiii'ih'-thu ut lJMl'.H: Icntia
il'Ui.'u' ho A. 1 : 1 ' P. i ; ln.voa Mulii'tii'ator a
S:lt V '!.: Iir iire Li-v. ltitid t4 D P. ii.; f
'tet Cil iit:i a'ii-sl ,V5j P M.
Tbn A.'Ji'tim d I'i-'ti Tr iin l.evr Cii lio' lVi
it 5 2'-1 A iirr.' i-i' it Cini-m.,.Hi iot i.-: S A
I ii-'tif t.'-i irrr.ii M S.sO ; . il : air.tt't'
.J riicothaal 50 P M.
C 'in fo'i-dia ' mail nt Taovoland l'l
1'iiaii ' on I fr- til Col'.iiiihna: -t i . 1 at lluti-lei
Juiuli. U tra'M In olid from P.-.r:t".oii'.U ,
.It'lIN DUlUaNO, Hup't.
Jatinn-y 11, l5l ly
M
.Vj
v
FARMERS EXCHANGE-
1 1), ill!
OF THE
Hesi jii.il Cheapest Casls
KEEPS 0: IIA.D
lull Stock i-fevf-rv ruiitp o(
CLOTH NO, d;,y G30D3,
HATS
AND
CAPS'.
BOOTS
AKD
SIICES,
HAItDwAPJ:
OUT LEU V AND FUESI!
GROCERIES,
of wVicli I wiil s. H pa tln-npe ua ll i.
jdi ni'b f -r 0.ifli,' or excliu f i
O.uttrx- l'r"Juio at t Ii j liih-st
llllkfct mlCB. Cull htjil to lOtllil O
l.
Doc. 10-C3lyr E D. VQDG E
FARll FOil SALE.
f OFFER far .do 500 aoroo of hnd in Clin
5. ton I n.liip V itiT-.it. Ci un'y, Ohio. Hu
itk of it ucaVr fi-in-u and in paa'tiT, ai d
plcii'y if wati rou it It will m.d;aa S.-landit
J,nte;i Faaiui. audeb il'iild low tr (MSIl. En
nirn'f J O.tlAKPKTT,
Nh 11. !SSt 4 Vinton Fnrnaco,0.
hMKIiTJ.'V i; iit.NI.S K.ST VTI-..
TO Tli E ia hcrthy itivun that the under. !?t-
' td ha toii only atipoiutiiii and qnitlill-.d
V im nitralor of tho K-uta of Bhcltou liarsa.
lat i-i VhiNiii C -nn-y doPeueed.
Jaa 2-4- im. GKi Rflr! BAVKFB
SA.mr.L WALKia.i ( MATE
VOT CE i hara bar liven thut .tnhn Ptvn
ill Adn iuiairatnr of rUuiu,-) Walker dex-aaetd
tia-niwi tn aee n'tta lur tnepeciniQ and patfni
aet'Umt-nt, atid Ad no for beariug on tha Jib
day of March A. D. Ut.
JOSEPH JCAI.F.B,
Feb. -64 -rlw. Piobata Jud,.
.
JVw
a-:
J.
5
A
atla?
. lr?K
3
ROAD NOTICE.
ty Road; coni"incingat or nar William Nei-ondlweuty-aii,
comba dwelling-In Krown Tovnahin. and rlZ.
N'OTICE la leraby given 'hat a pa ition will
bs preaanted. to tha Cqnini.aainnKra n
Vinton County, Ohio, at ibeir March r5a alr-n
Iflil Pt.rlh., IV, a. .1.... I .. i.. ....
nil f to tna nlit of tha lioad aa now 1 -en ted.
i n l.i -iiir inn to uora mill; thrnccacrora
rafioo n trei-n tnterMcticff thaoldroud at or
. t.'.l:.M c.tiL..ii. j 7iii.. t 1
uwti i taiiniu cuunsii. uwr,i, finnif,
dsn. 8 4-4. MANY PSTITION'KRR,
CLINTON H ' USE .
SCOTTi POLLARD,
PR0PrtlETOR8,
toFiT ot h'lvu etaa.VHEittwe, n
fawi.lataVa-ayf CttUioOlb, Obiaj
agiua
K
53?
OF
ORIGINAL AND GHEAPES
?Hi3!D
Is riov receiving large
tionsto his already
"l
IL ffiE
consisting of every variety of
dry coors.
CLOTHING.
HATS,
c.vrs.
UONNBTS.
MB IKS,
Qaceasnare
land lie is offerinsr greater inducel
gnients to pijrehasers
Mother
HOUSE IN
wlshii-j; IJAEOAINS.
A1! kin! clTtiMV 1 m'tit
Jket ricn will hv inM.
Jairy lrt.lSU4.
'VVW',.AfV''l.V.,,li,-4'..-i'..V1'lVVf'''V.''i''-..--r1A,.'.tA.,,. '
EW
MV,. t P H
'
P. V. T)iE,
open
WILL
in their New Store Ioom
Janaary9 If$tu 1864.
One of the
selected stock
r-rkr goods.
GlkOCERfF.l
I.OOTS &
QUEEiMSWARE,
"Vl :fk
ciKajiw . I ld.8Cftli.anii cxamlno
elrtw .ere, Hg aiu doteraiinod
Jauv -Utla-Oi-u
THE
s1
SMI:
addi
vx:
TS;i
t.i
HOOTS.
ASD
giI03
u
m
anil Groerios.
1 . 1 . y '
than
auvg
AX
THE COUNTY,
will Jo well to'lvo liim a js11.
iT.
V
lcti.l.t. !r v I ith il.o li'ahcet mar
r.-c
'V
ei
.
a7V
PAX VILL,
V.-'
Jr.l
5'
ME
e fa a a .a aa .
" - - vi iMMB I VUwVlw"'
H. L. SS2ItLiT9f
Va
,rr,'i.
f,.
9
It.
f.
38?
largest and best!
of
SHOES.
aATS.CAPS.
MOTIONS
2Cb
aC-pl
aja
SrtPI
ihv
XX
7rf.
W,i,,b!Icld crthantbC'i'TEoyT
Onodnond Pricea before 'jnrtl.ab-l
to toil at the rorv lowest fiaocri
DODGE & FUILLlls. jgl
j,
ttAa
-.a
nr.
tf.lM
M
fc
W
f
i
i
I
;
1
!
y;
i. ,
I
,
:
I
;
P u u AHl'n- K0KR 8hff-o.
1 is6t-5ar By w. g.h, pPt. .
K. A- llr.-Uo,
A 'TOEXETATLalW.McArtlinr.O, arill.
"rattioa in Vinton and adininar annntu
DR. ROBACK'S
BTOMACll
BITTERS
aVOTHOT
TO BE EXCELLED
a A
BTOMACUIOj
... AU
.Regulator
otraa
DIGESTlYE ORGAIft,
iwe- wo o Wye- kvVaVc.
twte. o , UW. WrVJvtVv
, y o," Nou a c,
vtvtu Ckc Ok Tva
"RcrtvxVoAof o'j . fttv,
"Si'AVOYV CtVt.C
c, Yc tioAvftT.
Ku oy (x o Vvwe, Vittxv
wvvvtv we-tAcA at atAiytVe, o
6oai 'ii'AXitft, wVCt,vj
loct u kovttv cuovWv,
a jkf onjlW NXmc, at
rv o.vy. vo wo.wVvavc. '
v. - - j
Bilious Fever,
Fever and jlgue,
Jjiver Complaint,
(Dyspepsia",
Indigestion,
Jaundioe,
Kidney Complaints
Vat Mavxv-.
S?
f . t
1 k V n . -v ll tall
1
O UIWVIa AJVVWA
a. "- k
TN- Q Ami oW
AVii av.w vj vv w
ate. ve- re vwatv'a ftoVat
; ak CotwoA.
V(vvy,v.f ovoAe, Ve.
wes ivfA
w- v k .
.
n atvvr avivotv vtCkivcV.oxjl
"Ota T!L0avtV
1 attVtSoaWAe-a,t
STies Bittera art put i$f quart
; ioatias, whia th abev U a aoatriv
; ft. Th label it Jintly tngravtd, ami
it providti with taft-guard from
. oounUrftittrt. (Prim $1 ftr or,
ad or f5. . .
O. TV. 2?ooafc, fProjjriwt'jr, Jfx A4
latt Fourth Et., Ctrtoirvrva.lt, o vm
tdl erdtrt aouU la addrttttd,
FOR SALE BY
S. V. huC-r-, fticAttliur ; CowJc St.
Stiong, Hdmdcni C. Johnaton, NwP!
nijiitli ; Will & Co., ZaU.-ki; Jehn Holland
Swan;M. P. &C. Curr, WilkaviU.e andb
Drugglitg anJ Merchants generally ihrottgh
out the United Statea and Canada!.
Oclober 9ih. 13G3, lyr. .
SHERIFF'S BALE.
Stait nfOMn, Yinlon County,
Morria Albnuzfc
ri tar.
In Ocnrtrf
asraiuat
II. W. Sf-ddard
J.J. Alllauaat al
Common Plaa.'
On order of
Je.
Dsfal
PHRaANT to the command of an order ef
kale in tho abovo oatteo to mo diroctod from
tho Court of Common Plfxta. of tba aforoaai1
aa M I
i at i '
J r
i county of Vinton, I will offor at public aala, at
: '.he doorof tho Court Ilou-.e, in the Town of Ma
j Arthur, Iu aforo-aid county of Vinton, on
SdlwdaythtWlKAoyof Marc 184,
Batweentha houraof ton o'clock,
j four o'clock, P. Jl., of said d ay, I
A.M., and
l.a M.J
f, property, to-wit : Iu-dot number one hutdiad
' and ciifhtj-f'Vlit. (1S3,) and lot nnraber two
I uui'iirto anq nino.ean, ixis. ) aiao lot number
two ht.r.dtcd and eighteen, (818,) iu the tawn
oi mcarmur. v ictou couutv Uhlo.
lakitigaathe I'ront-rtji cfd. J. Al lfn.
4tialy aiudjiiiieut in favor nliloiTis Alraugh,
afpiiataed aa frdowa. 1'i-lot nnmbcr na
bundled eighty-i((ht, anpridaed at fifty dollare
lotunmbor two huudrsd atd tinetr)es at forty
dollara, and lot number two hundred and ei2b-
tal.-fl al fl,!rlv-adt-.n .11... f f

xml | txt