OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, March 17, 1864, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-03-17/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

The McArlhur DcmoraC
-vv..:.V.'ll
. I
OFFICIAL OKU AN OF VINTON COCNTY.
LOCAL aEl'AUTMENT
FOR LEGAL NGT1CZS BEE FCXJETH l'AGE
TUB TBI'S kOAU TO WKALTIt, In TV ADVEKTIK)
TuURui'irHKiui. TEIiMS, l'AY IN 4D VANCE.
To Kind. -vs.
We propose to famish tlio following
niitirnziiii'B at uit L.owt'81 nrtcca.
Lady' Book and Democrat $3 00
National Magazine and Dem. 2 50
Lady's FrVul and D.micnU 2 50
Cf" Wo call t!i" attention of oni
citi'M'na t"Jtho Ailvi rtiiH'tit of the
, Zilt'hki ..Company, if Carpenters
wanted, in an other t:fi!nn,n o! this
weeks paper.
STRADED.
- rii m l-mrtr
a' nun, v miuu tHuniy vnio, on oi
ulioiit tlto 4th dav Jl.ri-h 1M
throu Cuwe,' on a Wlifo onu'uliiti
p.idtid and ono iiul v,fii oivliite hiee
Any information t!ui( may lc ecut t
ibis utlicu, will liij 'L;lnri.lly rewsird-cd
l,y J01IN0. DAUiillEUTV.
I'lliST- AKIVAI. OF Nh'.V (iuoS.
liom the cities of JjiiBtUI), Now Vol'.-
and I'liiladcii liia, at the Cheapo
i .1 Ct . i F 1" 117il liri
viiBii dioio . oi j , iv. v i i i . niioas
bureaus tliul liio latest tlj ha, am:
Lest, Jiil-ru's; will bo found in hi.
Hoiini' tuli.vtioiis for IMj-l ar.d a'
price 6, in the (iui"H -oMiigl) p icti
. i 1 1 i i . .i
uiai w in no at a niryo percent lowo
than any otluT not lit nH'ered in lhi
. i . mi t ...
imirhu. i ii it n aiv iL-tui iiul in)
past favoir, and Mr. Will n om-Nt h1
Iim old liioiidsto u him a call and
examine for tliomeoIvL-B, Lcin con
..vinci'd that your inirobU and h;.
tit i i t i
will be iniiaiiccu, ny ninKii yum
jMiietmaof , ailing oiu tiupi'iuin m
the chcapi.ut uudd m Vinton county
Call ami eccv . ' ;
11 t n t m t P . f i 1 1
A OTITUII IN 1IMU. IX?. II lilt
lilllictcd will permit Sfciiiiiml Wc'ik-
iiobii to tirow niioii fcliein If they will
ribo lro.n 11 loatliPouut hod evi ly mor-
in nr after i'xi'riOiii;in! hictilriiiil e
iniRsions, tlmj hear. with them their
strength, monfall and physical, aud
plod throu'di ft short and lminlul Iilo.
in a hizy, dreamy Btato of eiui idiocy
wo can only 6ny, "Go it olind,'' fm
Wind you will lw. Dut if yon wish
to recover your manhood, feci life am'
its duties depinib'e, become n lit hus
band" for a woman, regain memory
and o'nerev. bo ab'o to-rise in tin
inorniny;, in ehui t, bi a man capahV
of maii'a Inaction-, while theie is time
take the Cherokee Cure, and follow
its 'directions ' that accompany it. 1
never, fails.
' . 4 - f
BEFimi' TAXI 6f0 THE'
.Jlitif.
, AFTEA TAKING THE
ilixir.
Dr. W 11 1 ti Bl T ' S
UEJ U VENAT1NG . ELIXIR I
OU K?5EN0K Oi' LIFK.
1'iiKrAiiEb fkom I'tiu: Vkoftablr Rxtbauts
CUNTAIMKU NOTHING I J L'lSHU S TO TilK
HOST tlCLIUATB. .",! .'
,'J'lto Kajtivcnnliii"; l'li.xir ia tlio TOfiilt of mwl
via diaoovurie in tlio vojfotuble kiiigdimi; l,.
in( ii u ouliroly uuw n'mi al.straot lobtliiut ol
utiro, irrofjmiitivo of all tlio olu and wornonl
ryatoma.
Tliia iiiailieino linn boon leatoit by Iho moM
eiuiiunt mikiIk'iiI men oftbo ilny, uiul by liioiii
pronoiiiiood to bu ouo of tho jjrcuUat incilical
diacovorioH of llie uro.
Cut) bottle will euro jfcnffrnl nvbilitf.
A low rioKCil fines lljturioB in loiimloa.
Ono hotllo curtin iV.lpiliili:'li ( f the IIear.
A f.iw doacs roatofi-K tlioors;iia of cuortilW.n.
From olio to lliruo hot-Ids lortoies thu niunli
Ties nnd full vl),'ori'f yonth. .
. A fov iosOM ii'-toitu tho appolilc.
jTlirnuboUltts laiio tlio wor cuao of linp -iucy.
...
A fov Tioaea cure llio low spiritcl. -
Ono boltlo rc.i'ores mental power.
A luw loos briii"; tlio roM! in the ehcol;.
Thiti uioditino ro.-torB to manly vigior un.i
robtiat hiultb the ponr (ifbilitatiil, worti 'iluwn
and iloapairiiijf Jovo'.cu cfht-iiMial plt-.ur u ro.
, Tho listlcBa encrmtcd youth, thu ovoi'-tnakcd
mitn of bnainoM, the violim of ucrvuiiMiloprua
mnn, tlio iiiUivjuiii atillorliiK li om goncral do
bility, or from wuakr.OMt of u i-inlc nrxan, v i 1 1
hll find iinniediuto un.i porinuiiunt roliul'by tin:
u of the Elixir or Kskjiioo of Ljf'o. .
Trice, 2 por bottlo, or tbreffbottlos for f.'i.
riuI forwunlc.l by ixpreta, ou rvcoipt of 111011
ey, to any nidro. .
Sold iu . MoArtbur tit S. V. Dodges Drug
Btor, uuJ dy all l-trrpjrist!" evory where.
;..-,'.: Dr. W. It. MKKWIN s Co.,
Sol-R PhoI'KIETOUS,
'. No. f J.Li burly 8:ret , New York.
A'
ROAD NOTICE.
clven Unit a r,M!i!,.
will ba prosontcd to tlm a-nm.:L:. ....
of Vinton County Ohio, attboir M-ai. a:....:....
J8''.4. Prayinjr for tho prantltijr nnj opouinir of
ltnnd. eotnmdnoinirnf a nnlnL ...... L
Roddi mill in EIk Towttahtp,- ttnd rr,tnU,g
thonoB In abont Westornlj dirBction tbrQnirh'
th Units of James ifohhins, Joooph llowaU
Ilirant Httlbort, Jnmes Filuhor ami others bi
Bald Township, and ending at n alley on tho
norm aitis oi tna rown plat or AlcArthur noar
when. U. Hoi laud livetr. .
,ln.H-M-w4. . MANY I'ETITIOMECS.''
DR. ROBUCK'S
STOMACH
BITTERS
ABE ROT
TO BE EXCELLED
Al A
8TOMACIHO
AND
Ilegulator
JJr DIGESTIVE ORGAN.
iwc wo ovc o Wvs- wvVVvc
Jc-?v o, Vvv u
jBUzouq Fever,
Fever and jfcgice,
Liver Complaint,
CDyapcjpaici'
Indigestion,
Jaundice,
Kidney Complaints .
VtW YiOAWYC.
UiAvvcXv vwkc Wvtvw
IiY. "S.ojUty
fOOY WVCVYA. UVtXW
Y. "S.oitcV
O.YC Wc vc waV SoVoite-
yvvn6 xvku weoiwto.
i
,
.
I
I
I
I
1
1
I
I
'
.
j
j
i
j
,
1
,
,
!
,
i
s-
.-
Dy. "Rocve,V
tVYdC 8oVCY, "?YVC,V
S7ie39 Fitters are put up in quart
bottles, of whioh the above ia a fao-eim-
ile. 27i label is finely engraved, and
is provided with a safe-guard from
0unterfeiter3. (Prke $1 per bottle, or
3 or $S.
O. W. tfobaolc, (Proprietor, JTo. 6
East Fourth St., Cincinnati, to whan
ill ordera should be addressed. .
FOR SALE BY
V. Diiiljr,-, lMcArtlnir ; Cowdery &
Slroiig,
Hamileti; 0. Johnston, Newl ly-
moiith Will & Co., Zule,ki; John Hullmul
SwanjM. 1. icO. Chrr, Wilksvllle nn.pj"
Druggitls and filerchanls generally Ihror.tgli
out the United Stmt's ami Cunudas.
Ololr 2i)iti, 1 803, lyr.
1
i
.
ROAD NOTICE. MARIETTA AND CINCINNATI
RAILROAD.
in I utii-r Mt'iiiltiv. .laiinuiylt lstit, mid
uiiliil further lioliee, Iraina will i till as lol-
lows; .
f '
MAIL fiOlM-J' EAST,
iSao
f.eiux-s ( iiK'iuimli at S:S0 A. M.: Leaven l'.lan
eheiisli r at-0.27 A. II.; leavos GtvoiiHuld at
IJ:I1 I'. M.; arrives at CliiHienlbo at 1 ; 1 3 VIM
Leavi-f Chillicotlio at l:ll; P.M.; It-uves llam
ilen Jnni'ion nt :Wi 1'. M.; leavoA Athens at
:M V. M.; Arrivcsnt Marietta ul ti:S." 1'. M.;
uriivea at liulprej A P.irker.-bur at 7:10 V. M.
i
MAIL GOING WEST.
ty
Leaves IVilpro ifec, at IM A..M.; leaves Mar -ietlu.it
7:45 A.M.; leavoa Atliona at.' 10:05 A.
M.; leaves Jlaindin -1 i.netiMi at 1 1 :St5 A. M.
Arrives at, t'hiilicntho ut' 12:55 P.M.; Icavoa
CliilhVothc tit 1:15 P. M.; loavos lilaiH-nester at
S:56 P. M.; leuna Lovoliti.d ut4:S0 P. M.; ar
rivtaat Cinuiniiatti at 5:5; P.M.
Tho AocoiiirniJ.ttiati Tinin Wares Cl.illkotbe
nt f:20 A.HjBrriyeautCiiMjinimtti at 1035 A.
M.;l(ufei''Cnis,imali't km P. M.; 'ariKesal
Ctillieotho at 8:50 P. M.
Cotikcctipn are made at Lovcland wiUi
Triarii to And from Columbus; and at Htirhdoa
Junction witb trains lound froin l'ortsinonUi
jon DUl;A.K0,,Sup'
'January Jt,' isci .ly
lui.ro
(.04,)
rorty-tw,
-
pur.
n
lie
'
liiSS EIoumv.
MONTtiOMEUV & SON Propri
' otoni .front St., PorUmuutli. .
iii
ni'tst
'.
LET THE AFFLICTED HEAD!
Anil tarn that a r-vrfcot inrl nullriU cure l wrmnt4
n. imrnnlo.4 to all who r mii,l willi wi nkling
dululiljr, inrruiM oiiiiUiuU, DitUm n.ily iUmuLln, ds-pr.-Ml.ia
i.r .lrlu, Ji.,,1, :.iM u. 1 aliKilL.1. --f liiinj, load of
al.-. i, lirwii.f m- uiorv, li oft-nrryitinl iiuiMiiIitrpuwur
puny gr. (li, wjsnrm uway, qu.1 a waul ..r imlU-K-iio. la
llnMiiU'ltM, fiinlni-; liu, culivulilv Ui.-luLilli.gJ, Imiw
Uiulu uu-1 Ji.-f,il uf lift'.
WIXAT THE MEDICAL PKISS
SAYS.
8om pliyslomn n-iulrc li. Im toM thr- nntnra of tobt .
JiMi ilio i:.S.I,l.-il UoT.VNII! 1'HV.SICJAN iIom
D"t. I!U rf-:t kn.'Ul.-.ltiixir Ihe i n:!i ..!. m oii1jI.
Iili.it "I. h:iI tin-i1:-ib with..nUi!jrliif nuiitlunfruin
tlu-i:itl .-lit. e-iOi-'Uiii ll-.orii.u.l.;ie, and Ui(rmrnl
Us cur... Anil.Mlmt U ID.U4 vnliul'lit rttill, bo will lioti.
i iwiij ami irniiHiy iii u. n- iin r yuq in la. cured or not.
'llii. -till tkiliiryyuiir iiiiu-l, mul auvi ynii ex(a.iais timef
I troill'lii, Hl.il ili-Mi-uliiliiiiMit. It will ll III niuKlia irt
n.viii V"ll niuny u d .lliir; It ni ainn -fotir tawlth,
I mi l, l..it it. U ii. r thin nil, it Hill auto jruur II fu f.-m
! b.nnlii)rl.-in-. liy r..iiK lii-ilui.-iit.
Ha nx.iiiiltintl.iiH nr.- ni.i.lo wiili-iiit nnj Informitlon
from th.i l iti. nt i Ih.. ri f..re li.. tli.,rcmU'lily ll-a-Lmlatirls
; (Mr l,liainli'..uilliiiiiiui. l'lir..in,l.u.il ..-u.i,inioiit,
. KiiliMiii whii li tin ii. v.t cihiM M.ito H.rf .rm.il an mauy
' aVll.niillliliK cur. J. It kIiihiIJ Ini n III. lllnT. . Hint tllif
H"tunic l'li)i. iiii a rf. iMH curi a tli..iiirht liuimiullile.
It v.ii li.ivi- iri. ilntii ra nii-l lt. .t miri-lk-f, if yuuwuh to
I "Mjiiy i;il ili' illll an I lmm IIS., if yi in,, y,,ii (Hi
. g..iiii lr..niiilt llii. a.l'IIAt:i..lU Ikitanlv Pliyalrkia
All Ilia iauiililulliia.tii.iiM ami li.lnrvi" 4 u atrlctl
I privalo lllld .1 1 fl.ia-ft I t.al . Jlwl.ctil Jvlininl,
Wiiltli 2 Firat nit.
FACTS ARB STaSQOKN TUXNQS!
Il ur u nut Uio l'liil.ul, l,l,i.i i-i.rri-,i,.,t uyi t
I r..i,i:,iinU.iU, WilmiUijt.iii, lMwi.r, Mb uf April,
" An Kn jli-,h (ii-iill;'ii..iin, fnn..rly iMiiiiwt.'il with tll(
Bi itlt i Army, 111..I l,.inyl.-i lOuis.-ir lliu K11-II.I1 llo.
tnii l'liy.-i. mil,' h.M ,,f L.tcnii 1 .111 iniwialm riumia.
llwi bi-roby lili nWIII liu-iiriiisiilliiiiiuiu-ri.fcuuipliilnui,
' hla lailioilH I li ivo i..in,.,, will,, ,Bj tllev
Pri-ii i Ilia ruiiip.ll. rf and 1; 1 .t .,f t r-ii t u.i-ti t iu it
""t- i i'ir. buiuii limn I, ..mi ri-aturt-ilin-lf l.y uuiKic. The
iii.iliuiiu !.., imal in diitill.. I hiniM-if fmiu yrum
l-r.a K,. ..iii nii'i cin.it Ivi. irn)H-rili.a,
"Willi.. ituOi. la tlio uriiiv In) ili-v.itid hla lolauro
miuiKiiiia ii a rliun.ii ;'i lu ly ,.f thu dii-rta prulnnal ,
r.rliiiu liio.li.-ii,al r.iH mul li. l La on all iiuiunar of dla-
ii..a. It atvlua Iu ,oa ..iitnl u aura and hHdy ri'lliwly
"ll HI it II.1.I1 i Ui'ir In." II ta practioa la
a l.wly cxl'liairi., HI il H il .ily ii utiillK. Ill tin- wini
I planus I., whl' li fi-niul.:.! uro aul.jii. lHl 1 10 Uaa no tiuual,
" li'n1 1 ilT licrn luio t...tili,ij that tlii.y 0wo Uol
nuly ilu ir la-vm-nt Kial lii-uliii, Lut tlmir Htm, to th
al.ill. I llii., Kuijlii.li Itoiunli.l'liyiii.imi." lltooffiiwiial
Ko. 59 EAST riFTH STHEET,
CINCINNATI,
MOUE GOOD NEWS!
FKOi.',! KICIZ AND KELIADLE AC
TIIORITY.
Tli" n .luiiic lt,un.lii.sof !,.i-t.,r ltaplil, tlio Enllah
H..:tiiic I'liy-i. i.ui, u.-vtT f lili d . to malM a wrfbei.
1'adic.il, ami puiiu.uuuit euro of ALL
PRIVATE, SECRET, AND VENEREAL
BI3EASE3,.
Willinnt tlio nao of Mnrnry, witlu.iit lilmlrann from
liu,iiui,ilii,l willmut li..irol'Hi4riivi.ryori.iuaun.. Mo
u..iij ii.i.niin, aiKii 111 iiiaoiiu-, nux y.'iniri, .ipium, or
(u- dli-r f i'U. N'iiu.rruriii.ruvili.ily luinurali
n.itliliiK Imt pun ly V.ui.-tiitile bVilaniual lt. iii. . iaro
na. l l.v l liiri i..i I rl ill llotmiio I'liyai. inn. Ilia II ilunio
Ili-iiic ilim iii-vi r jvt f:iilil to cum Hi., moat ul.iiimta
i' I Hi" t ilaiivrouacii-i, nuil ton -nim-j all iitorciury
ami ..tli.T Impiirltlca from tli ayati-m wlieu all otliar
ifc.'ii!Mii-i iiuu iiuii-u. iiii-itM-af oiiiii'il.
COMT'MPI.ATIn R'f AT7TIJ Ann
C0fJT2flirLATI?JG MARRIAGE.
H.-ar aliat tlio llii l i in. .i c.riinc!..iit of tlmOilt
t llniv, ,-uial.oio', Maiyluiid,uiduirriiiir.l.iy, tliuaiat
i4 May, lSou:
' NiaiiciouH oun-a of dJ.acn.afa rnnai'il liyenrly Indlacro-
tl'UI ll.Dilu' l.iUI a-li,innoil liy tin- KllKliall llotllllic I'hy.
ilciun, I f.-i'l it my duly, huviiuia kmiwlt'ili:oof tliiun. to
Slat.; IlKlUot. U-livir, Unit ill .loin-ao I nmyilon aa.rvlw
tot),,, aiiirorinK. Onocaaolii partlcl.ir-tlintof oToimg
...a .1. iu i.i.u .i .... ....I r. ...... ii...... .'...I?
lliau In Ihiatity iaw.ntliyof nolo, llo had la'coma tli
victim of a h.iliit, tho iui-i, nllualou to which riiuaea a
ilii)il.li.-,aiiilal't.rI...trflofHiilTi.riiiRiiiiild.a-t.rliim.;ivoup
nil li.'ia of ri'covi-ry. II.) uiali.d to marry, and wuo
di-arly li..lnT.l liy a-i awia-t a trl wi eVor liajHal wonW
iif ".O'l.-iliin oit ho waa tWrful, aeryoaa, mid pioatrntri.
ho .lurid .ct ' on tooint cf tli-. tdiatu-nal atata
til his rvste JUc cotiifht rdlr." nt tin. lunula of tlm Uu
Unlo I'liy.-.!. i n- mi!, ..at..i,ililiiK iialtiuayaiann, atl tho
'vi.a.ta and vi;:or of youth liua ri-tiirucl, uud ho la uovr
tho nappy father of a pair of bright buya."
GLORIOUS NEWS FOR THE LADIE3.
A PREVENTIVE TO HAVE CHIL.
DREN.
Hi-orwhat tho Cincinnati Weekly PreMayontheOtb
of Slarcli, lam:
Wo nro dtfci.lodly onooard to dnnra anil to advartlaMl
"auiiallM for tli pn.viuitlon pf having i-hil.lrati, but w
it our duly to acknowli-dgo a twiu-nt from any and
bi tvery aourco when 11 ia for tho roll. of tnnorlag
-niiiaiiily. A fact hwj ome to our kiiuwh-iiica that
oiikIiI tu I'o pr.aimlatod ami aiiMy clrcul itud for lln
la-niit of those. Wiica whoao di liiuio li.-iltli makes It
tic.-. -laury to prov.-ut tiny Iiuth;i.m. uf family.
Ahoiit twiilvo iiiuiiiha after marring.), a ladyof our ao
qiiuiniain.li i-lnl, to a daunhtiT, hut li. i anih-rliiioi
wore ao ureal Unit lu r ihyalcituia ili-apaircilof hi.r rucof
ory. Tliia niado hordrt-ad tho very thoiiKhtaof uK'ilnlio.
coinlni? a aiother. Sho tried overy thiux tu prevent a
niiotltioiot lieranlfcrlnin, but williuut aneoeediiiK. Two
yciira uflcr marrl.tKa aim waa us.-iln mnluial, but hor u(.
ferinira weioai..'reat thai tho child died, aud her own lit'o
tvna ili.inlrcd of. Ulio ana told l.y her family phvaician
that if aim had any linrerhildrcn tio feared hor Iilo would
la Hie forfeit. Aa all tin. remedies aim had tried befora
lue I filled, alio npi.lied to tho llotaiilc 1'1-yalciuu, i)t-
A lii A falj
No. 59 CAST FirTIX STREET,
CINCINNATI,
roil nis
PREVENTIVE TO HAVE CHILDREN.
Ilia n-mrilieH had tho desired i-ltt-ct; thoy not only pro
vented lier from having children, hut thtyalaolinprovwl
ber health. V'To T,,K i't m:. At.r. TiiiMia Auc i'tiu."
Tho IlotiiTn: l'byaiehiira rciueilica can bo rooom
monded, beoanaa tho are inuociuit and safe. They
oiwrnte without causing ticktmsa or exawuro. They do
not interfere with tlio diet or occupation. They da
not injure the Health, but tle-y are rormln In their
etot. J. PANf'OST, M. D.
ii. M1JIG0S, 11. 1.
Any who aro stifforlnc. no matter what tholr complaint,
can i-all on tlio Uotanic f-iiysirian couildeutiully. They
may rely uihiii relief. Ilia ollice iM at
NO. 59 EAST FIFTH STREET,
livtwooQ Sycamore Streot and Broadwayi
CINCINNATI.
Coiiaultntlon dally, Snndnva osoided. Offlco honra
'roni in A.-HI. lo !i o'rUek I' III.
D" I'eraons at a diatanoa may coinmnuicota roarr.
nKNTMi.IT by letter, ir tney Incloao ONR HOLLA B, tut
Consultation Foo. In each letter. All leltara.commnnl.
rations, and lutcrviowa, are atrictly private and cunC
dontial. No anawor will be niton to lettora uuleai sua
dollar la InrloKcd iu a Consultation Fee.
Addrosa all lettora aa followa,
' 'DR. RAPHAEL,
BOl No. 2463, POST OFFICE,
CINCINNATI, OUIO.
CAUTION TO TUB PUBLIC.
Dr. W. Haphac! has no connection with PROFESSOB
Dr. W. M. Haphael, or with any other gentleman
tho same name.
H9 Cut till adTrrtlaement cnt. When yon coma,
It with yon and ihow it to tho girl who opana the
Tu prevent miatakoa, aak ta-
SEE THE DOCTOR HimSELT.
Width 2. lat coL
SUEK1K1'5 SALE. .
bf OdoVmion Couniy'.
iBlothourliathcwsA C). Pita's. 1 In Cmirtof
oifuisiit ; , v Comtuon
Miirmy: ' f pi,.. on
6. S.
A. Soulo,
Uefts.J Exoeution
J)1'I.'SIJa.' T to theconimund of an exeetttinn
in Hie above causo to mo directed from tho
ottrf ol Common Pkii, of tho aforesaid Coun
of Vinton," 1 will clfor at 'public sale, nt tho
iitairm w.o t.ourt tiouse. in tlm Town ofilcAr
,lmr. in albrcaaid County of Vinton, on
Wednesday 2 llh day of February 18G4,
nvtween the hours often o'clock A. M.. and
clock P. M., tifsaid day, the following
rcriy w-ii-n : oi-iot ntimbora xtv-fonr.
middle west tido. Also In-lot number
-f 42 in the Town of Wilkesvillo,
Cnimty of Viuton, and Stuto of Olio. '
'pHkonaalhe property of S. 8. ilurnty and
boulo, to siitisly a judifinant iu fuvor ol
lothour Matliaw Co.
Appraised as follows S In-lot miii.ber sixty
njiddJo wo.-t tide, appraicd at five huodred
thirty-three dollars and thirty-three and
third cents, and Lot number fnrtv-two ap-
atone httmlted and fifty dollars, and
brinjf two -thirdsof that sum
Terms of sale, cash in hand.
AKCII.KOKKI.s, ;
Jn'y2It-61-5(r. . BLff. Y. Co. 0. '
i
I
r.
i
",
tiy
.
at
at
is,
natal
must
iiijf
tho
Jo
lat
Tine cun at
INDlAN-tWINE
C0.H0UNDED FROM
CO
5
cj
5
o
UIIKKUKEK CURE!
A i
iiiiu cuiu iiir .-criiiiilnrrlioa Scininnl
uiiuii-, nnjinriiui MniaMir.na, mul nil ilj.-eu
a -a cutir-u.1 i i.H-ir rnllli tii. ; M , .a, I,, . ,
": i-iiivetam j.n.i-ltudo, 1'iii,,, j t
uok, DiiiinuMK of Vii,iii, Pruinuturo OM Alm
Vuik NurvfK. DiHUu ly ..f nroii'.l.iujr, Triiutt
iii'S, ukcliilm.hr, Kniptiuna,.,, n,(1 iuc0
..iiu iiuiiiuh.), iimiiiiity, tonMuiii.t:oii. v:i.l 11 I
Tliis iiiwliL-ina ia .t uiiuplo tceotulilo plrn..i
ana 0110 mi wnkn till on ti ruty, an It Inm Imei,
u-t iu mir j.raiiii'e i,.r nun.) jours, mm! with
....... .1.11. ,r- in aic.i, 11 naa n.)t ii,it.,i ir. tt Hih
iliKtam o. Ita niriilive powtra I iivo liuen anlli-ciiiiiltofc-um
va-urj l 1 or tlio jh., atulihor.i
Tuihoae u lio liuvij triikj with tlioir ennsti
tiitiim, until tlioy M.ink tlieniM-Kis Ihvii.1 t.
reiii' iol inuilitMlttiil, wo wonl.l hv, H.-.nU
.' . . ","' ,K"' ' I-' win rusiuro ii i
1. all I. iinilv, (jor, undanor u!l qt.uck Joclof
Kr lull purti, iih,.-., iroUOirBii'.irfir.m any
lruk. St-.ro 111 Hid ..-,!, rV( or wrilu t,,
Iiriolo.a, wlio w;!l mail ficM.) any n,,u ,wir
iniMlio miiiih, a lull treulir.1 in paii,ut C rm.
I ri.'uliiiur i Imtilo, or tlirco Imtiiva fr
worir 7 Kxpri-.s to all parts ot tlic
So'.a by nil rd-ptTUhlo tlni:r.,i,ia cvcrvtvliew
I'll. W. j;. M KUW IN' it CO.
Hol.K i'KtifKH.10l;s.
A I KW REASONS WHY TIU3
AMERICAN WATCH
ISTIIEEEST.
It in n.Hito m, thohcat principlo, wl.ilo the
pio'a'iuir i,"U"r;' pritior-
l.oi ns lou!; nt tlio
iv.n I r.wt IPI. p ..
wulci, i. .,,., i ,.. i.:. ' ".u. ",r("?"
Ho d. .t lulu Uit-.r ;,,h, ac'irnp, lliuirwork
T . 1 ' ' ttl!,U.,IJ will""-S""riM..teu.-Ilt
iyuiu uraniums eoiibtraeliou, .iiid qnitu
a irruKular M .,,vUI1iUtit. They ,
!dlllv
in fell, llll 1 tlio linvor 1. il
Uioronjrlilly Kt.1,1. Tb,,ftJ who bavj'kcpt
.roa," . lepiiie," and JmvIm, l0vors in profora-
t, tl,1 '!' 'or ! 1 U"" Wi!l WreiLlo the
liutli oi i.ur atate'.iiutil.
T1IK I'LAK OF THE AMEKICAX WATCH
liiKoad ofbi'h.tr made oftu-vond hnndredlit
t 0 piueea, aorcvioil tojrether, the body .iflbo
Ainerii'iiii W .ikh is I , lined i l ,S()L pATKS
Nil i jar Ininifor with lln, ,rni..,,y ofita work
nit', mid no ktiddon Hboek inn thruw ii nni-bin
ory out ot ear. tftcoluu or ono part Vo n
an;; her la unknown to its eostkt, ', ln,a i
n- iiiu or any hiiamcsa j ursuit, it ia all held to
liothcr aa lin.iU u i hin,0 .,m.a rf oU,f j,
liut what nil uio, I.I V i V
J 1 ""t m-'"'-0iy altnild bo-
.t Al'l' 111 11'
lot ACCUKA1E.
2d. SIMI'LK.
Sd. STRONU
. 4th. KCON0MICA1
w o not only bocmuo Ciikamlps by ur nvaton
., , i 'v1Ul10'"" ;utetid thatonr
... i.r jui-a money thup tin
,",r'i U'i" In?,:l"!l"!V' ''t .hut lor Itaro.il vul
uo it Is ,ld loroiie-JmlftliB p,iu0.
OUKF.or.DIKK'S Watch i ,.t w. r-i
er ) is wi,:.. ttH Itamo incMoutes-SuIid Sni,.-tuii
liu ,nd ulwiiia lMiubl'i-wiirmutud loatund
...... v, .,,., H, jiareuiiirf, itiuiiiir or riifbtitiir
v... m.At illiititM' 111 A LI TV OF
WATCH fiumed I'. S. ll,.ril..i : .:...:....
. - v..u lo oi in i inr iu
on . Koiiorni nppearauto, but hua moro juw
uls, .iiul it iiioruohCmrittQ tliilsh.
,VlL'u",;'v WATCH, rjounlly bronobt
1'".' "i""? uruiu vullety of putterua,
t.iaiiy ol thein oi yuro beamy and wurkmaii
ship, iaquito small, but warranted to keep
time.. .
OL I! r 0L NH (il'NTI.KM AN'S WATCH ia
..o ... ,,u. .nrKo aim jiiti mo tliinj for the pock
utol Yon no; America.
'I'litr ii.iwiu .1.. .. -
V . V , 'rim oi our watfli may
f.iinid in tho laet that in ul,.,.i. ... ...
lie,. I I . -..-j
. -". anion iu oi r laetonea, timl
Imt wo-r.ro hI.I1 unablo toaupplo tlio Coualaiil
lyineranin!,' demand.
onilTil UEh: yUAI.ITY PLATE WATCH i.
. : i ..no. iiomut ii,.,,, mo others wo have
.liambed. Iu lluo ehronomcter ball.meei.sdoL
icnlely adjiistod tocorieet tho variation caused
teinpiirlliru. Theso Wutehea are cl.roi.Dinc
trieiilly r.iUi.1, and am the frnitH ot tho latest
e.vperimeiita iii i-lin.iioinoiry ntnl aro n.ado by
our host wnrknicn, In a separate depattinonl cf
mir factory.. F.r the line.t. ti..,..t-,. ..i
itiea thoy challenge ct,mpari?on wi'tti tho bcxt
works - of tho must iuuiou Knirllah uod Swiss
makers.
KOr.niMS & API'LKTON,
r . Ac"lslj".,,u AmoiioMii Wiit. hOo.
.Ian.21-tit-4iu 182 BiioAiiw Av, K.V.
EXCOl'lUGE II0.1IE WORKS
7 . . . a f
flIllJl!V'":i..aanw
"---'- ! j j.-ia.i.:-'J l:S7C-.
Ifpsppiilisii
mvir.t.fc.0
IIAIIDP .FOINIMY I
1NJA.MIN DILL, - -. -' PROPRIETOR
' - Ii A M D L M , OHIO.
KEEPS CONSTANTLY ON-HAND
, AMD MAKES '1UOUDEU.
Slovcsi, IIMoms, EolIoaV ware
ANi
ALL OTHKR KIND OP CASTINGS
1M1 K undursii;iied is n w prepared to execute
promptly nil work nr.lttrcd in his lino ol
bnsinofs.1 -All kinds of Caaunifs itsuallv iiuidu
Foundries, will be kept on band and for sale
the most reasonable rates.
The facilities of tie Foundry situated, as it
In the nudritof 1 urmtocs where tho raw
ia always to be hud at a savinjr c.xpenco
be oviden. toall : and the H-hscriber ho.'
determined not to be Jot.lono either in the
quality or cheapness, of his manufactures.--asks
for and hopes to receive the patrouaim ol
community.
CAiE MILL.
We are manfaetorints il.e best and latest in-
proven lank Alius, 'tiiose wisliiiiifaiuiU will
well to hand in their order in time.
-BEXJAM1N DILL. .
bnnry lath lSn8.tfc
SllELTOX BARNES EST.VTI;.
NOTICE is hereby given that the undcrsiirn
cd has been duly appointed and auMitteit.
Ad.niHistrulor of tho tstuto of Sheltou Uarnos
of Vinton f-nnTJ'dcl '-se.l.
Jan. ?3-Ul-3w, CEwBOE BAKNE6.
"TtitTtk tilt
a
ia
11
it
bio
per
fill-
a
nl
S
in
Rnn
Dr.
Xtl)
Miss
best
to
its
tin.
a
ary
i
now
)
are
enoe,
that
any
oftbn
day
lix
' ii ii in i riMi hi i I,, iina
'Vj't ; ' a i ' fh,slt W llianka iiV," ' -v.
'm"i . ' '" t ; '"! Ul11 0U8!-"er"' I''!" paavV
s3s;OYa and will atil.K A
' V-i-y; i iuriil,h (t iola at t HuV ' j J
V-si;! -owat priu lr ca-.li. I AZf
LADIES DRESS GOODS
Silk.
French Morinocn, Delaines, Debaizos. nombnz'ncs,
Giuy,ham8 and every va-iety of Tuints.
(D Hi 0) W
Tl
ie
lnrpcKt niul best nssortnifiit
Couls, Ijloiioie, Vists, I'nniH
BOOTS Ai'D SHOES.
Gents, Ladieo, Doyg, Misses, and Chilt'runs of every variety and prico
EL4TS and CAFf..
Gents, Ladies, U..y8, Miesea and Childrcns. nt prices to suit till
BOXKEIS, HOODS AM) SHAKERS
Fur variety and styles that are not surpassed in this rharLet.
BALMORALS & II OOPS.
FAMILY GROCERIES -
full
rk.tB3Sr,nt' Hllfr CASI1 r
mar
Deo, 10th lSo3-8mo.
10 II XI di
9
ot Ovcrcnitifl, Drcrns
mid .unclerclotbc8.
C0"n,ry lIl0DCCE at tho InUa
J.K. WILL.
TWENTY-SIXTH BIRTHDAY
' - 'OK THE
STAR PAPFR , OF AMERICA
J.iiiiiar- 1, 16G1.
THE HEW Ml HERCOR
- KOIt THE
COMING YEUC.
Aftor moro tlnvn a quarter of a onnlur of tin
interrupted sueeess, TiibNxw Yokk Mkuijuiiy
stan.linir (lint liu the mtiatcr mil of tho Lit
erary Press. in fliia country points proudly to
past, career aa a gu .raiiicj ol now triumphs
tno 1. 1 11 ro.
Uoretiiforo, it is has eclipsed all rivalry ; but
pro poses to Ml tike the unmiuir vear momor.i
by M.I.IFSINU ITS OWN PAliT IIISTOHY, lllld
looming up helurc il.e wurld us the mott iiu r
vclotis sieclintn of a, fasciimtiiiL'. hrilliiuit
uniti'ing. un.i cotiiprolmnaive Literary Newspa
nil', i.aa ever noeii jiuoiiai.un llicil.ncr Hum
ispere.
I ll r. (itSllH ')F KUROl'F
bo laid nn lor contribution to give brillin n
13 .is coiu.nns, ami M. to by n, u wiL i m m.
.ro.ltu tions of tlio most popular foinaneisla
ytnti win worm, win no placed liio c.V'u u'
Pi the most omineut storv-writera of tho
, MISS M. E fill ADDON, .
Authoressof "Aurora Flnvd" "Ladv Audlov'a
rjecret," "donn niarcnmnni'a Legacy," etc., etc
wuu lias .iuiuu.ii.iy n.cu, iiko - -
A STAR OF TUK FIltST MaONITL'DB
tho literary lionzoii nl Croat Lrilnin, bus
been specially cngacd to supply Tub Nt!W
Iob- SIkkccrt In-m timo totimo with the
wotiitcrlul creations cl lier Renins, at a cost
which mother woekly in America could ven
to incnr.
AnionL'themultitndoof dislineuishcd writers
artiits who nave noconie lain i I ar to the
nnsi'esvhroiifrh tho vast circulation of tho SrAit
Wekklt or AHkniuA, may bo mentioned tha
loilownijr, uii ot whom uro still upon its staff
J. II. liooiNsox, CortstN Mat Cahleton.
.lia.ll.AIILT ntOUHT, IV.ll. f.ATON,
litSTMNK,- (ikollliK MaHTIAT..
AHTHUH M. CltAINOEtt, .IlI.11 S. iNblUIIAtf,
CltACj; liAl'.UNEK, KllWAItll Wll.t.KTT,
Felix O. C. Daki.kt, Makt Cmtr,
M.E. Draihion, Ci.oiiiii Alua.nt.
Scores of other distiuifuishcj lilxruti. nn.lnr
various noiiw da lumu, ctutibuie to ita columns
its piutorial illustrations aro from tho in
imitable pencil of Felix 0. C. Hurley, ttqr., the
drauuhtsmiin of the S)te.
Tho Wur, which bus given tho ewfdtgran
so many pretentious publications, and half
destroyed those that still survive, has added
thousands to the circulation of Tub Ktw Yokk
Mkcouby.
Its hoari-stirring short storios, its military
historiottcs, its matchless soriul roi.ianoeit. its
dalicions gossip, ill fairy talcs for little folks,
raro poetry, its l'roh and vigorous editorials
iiitiuit variety of its con ten is, and ita liiriro
omottnl of reading matter that it cnmprii-cs,
euder it welooine everywhere, and to all ciassus
ociety. Coiitaininit, as It doso,
t KTX CCLUJINS
closely printed matter, it may safely be pro
nounced tlio cheapest, aa well as Uio best Liter
Newspaper oxtnnt.
are favorite writers, Ir.,J. II. Kobinson.
May Curle'on, and Kod Utintlinc, are
prepariiiK three stories fur Thk New York
Mkrcuuy. Onoofthcso rroduc'.ions will he
commenced iu the OpuuitiK Number of the Now
eur. 1 lie authors tietinf awuis of tlna faot
cugagod in an eniulatii'o cotiteat fr nrcced-
and tho remit will - unquestionably hr
the nmat eifoctive alur aver panned 'by
of the three, in thu '
NEW YEaK'S XL'MCER
uront representative weekly oft ho Wost
ern World. . . . r.
The New York Mercury is sold by all nowa
men and periodical pealeisln Arnciica. ft
snhacribara, it is reunlaily iniiile.l every Patitr
morninir, for year ; thro copias $.S
copies $9 ; ei'ht ixipies for with an ex
tra copy, free, to tha gutur up of the club. -
.
the
'hA
....
md
two
if
-
NX months subscriptions rccuivod. Aiwa-,
write plainly the muno of your Post Olllia,
Cunt, .and btato. Wo -ako tn rndos ofal
aolvont baiiks at ,r. Payment mu.t Invaria
oly lie mmlo i.i advance.
SiT Kpuoiineii Copies sont to all applicants.
A'ldross a I lottura ...:..'.. .
paid, to '
remitlunccs,
CaULDWELLA WHITNEY
J rniiriulmranl ton Na v,..i. i .
f-oa. 4a Ann St.. and lis V..imn s. ' '
Xew York City.
WANTED
rtj; n(! in fvciyTown mul t on it
y, to null tiisir Ntuiy rmciKca
so
'I'lllSMAailNKwiil hem, run, up breadths
-a- irainiT, rume, sl.irc, Ac, cxaotlv like hand
sewinp;. mi.ru puileet and much fustor, with
sin-di) or dnublo thread, eillmroi.ttt. .
jlk. udngllieciiminoti scirinpf oorlio, (which
nil I.A iiif..-l...k..,l ... ...... .. . . .
- : i,: n.r M.ircior sixecnts apa-
er,) makiinr uitnifurni loiur or klinr. st!... I.
tto willol'theoiiorater. It will .n
of material that requires the running- stitch.
u. f.uuiiu, aim can oe earned in the
kut or work box. ami ia so arnnira.l ..inh.
all.i.'lic.l lor cso to a fahle-top or work stand,
with diseolions an that a child whit nsn marl
mar operatoit without instructions.
Mde superior tools ami Inn... r,...ti!n.
uructnr.ug, enables its to rttt them in he mar
ket at the low prico of six dollars by rohtil.
J,l. DALL, Central A(?ort,
Vnal.ula. U V
Dec. 10th lEOS-Smo or A.M.Badokr a Co.'
SHERIFF'S SALE.
Slaie of Ohio, Vinton . County,
Morrls Albsntrh i
ntff. ) Iu Court of
I Common Plea.
DofUJ 6aIo8r0f
atruinst
II, W.Stoddurd 1
J.J. Allison ot al
JUROTANT h the command of an order of
sale, in the nbovo iau ta m t-a..i r
Court of Common Pleas. f tl.a .r......-j
eounty of Vinton, 1 will offer at pubhc sale, at
rlnt. Af I U rn. Lf a-.
. . v.llr, xjuw, ,n lne 14w of Me
Arthur.in aforesaid county of Vinton, on
Saturday tie 26xA iuy of March 1864,
Between the honrt often o'clock, A. jr., ind
four o'doclt, P. M., of said day, the following
property to-wit r In-lotlnumber one hundied
eighty-eight. (153,1 and lot number two
nundred and nlnolesn, (219.) also lot number
hiir.died and eighteen, (218.) In the town
McArthur. Vinton County Ohio.
Tukingasthe property cf J.J. Allison, to
satisfy a,iid)noutln favor of Morris Albaugh.
pitaiaod a T.,lows. in-Jot number one
itintrredighty-I(rht, anpraiacd at fifty dollars
titnmibor tavo huudrad and nuietoeti at forty
iollars, lud lot number two hundred and cieli
ecn t thirty-iieven dollars, and mustbrinir
wtrhirdsoftbataum.
fEbJJS OF SALE.eaah ia hand.
AKCH. NylK18,8hff. V. Co. O
Feb. 15b lS(U-5w- By W. Goto, Dpt!

xml | txt