OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, May 12, 1864, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-05-12/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

SUEEHT'S SALE.
l cf 0jV, fa'ito'i Ciwiiy, (
P chard Aslmm Sin Plktf I.i 1'cr.it of
nlnl t C.r.imou I'lc
5i. A. r.i;-t'ii ti at. Tek't-j iTui i el' ..lc
1)VK$r.NT to th if mi' lind r f nu r li
in to the itrio. cai.-jj t.i mo ilir.vtc I t "oin
ti n Court ir IVaimn I'I., m'lli'i HCwa'd
County of inun. I will ffur 11V puldw tn'.u i.t
H i Jt or nftle i'.-tiri Tl..n. In the ti :i i
jfU' A i '.loir, in tl o alort'-u d '.linlf f Vint . I, on
M' nl-.y iV tl drj of X'cy Mi,
Btti'n- n (In (i-nrn cf u n nVUli, A. M ., nr.!
for 'i.V. I'. .t . ol'tt.id ilm . the f. llMr'uy
Ti.! tt.ei !o ton',; A'wwt :-vo.;ty tuitii of
JuL.t vi.m:ui i.miy Mil -.i:fl i,: comer tt
V: r'M'l' v.ri :t:.r " -.r .'tti.it ".Alii i -l ennr-
..'U- S. . ' ) ill ?rwi..il
., "f tiMii.bjr tirliU'v.
1 1 Mi! i l ll.i i. !!;..! -... li'li'
lti it I le crugk .i
( Jr.!
V
i !?l..'l !
l.im tlciuo .;i!l.-ral nl
11
iii P.iJ'Vhi- !lrf u ilip r. jil!.
Ibo "::!; ' i;u,u!f r f j'ic
hirf tci'tiiiu 1.0:1 Ucr ur, I
vnt err
1 'K- l (J; i,l
II. 1 K hr'.lp
uiJ Ur.: Ji '.''1. Tt.cn iii::l: n t!..' icr.
cnrr.kT 1 ' .li"1 in" l
!- t'jt p!..c
klfofln 1- 1
fl'l ! i.lfi'l'
A I " till' l I'
x!t Sl. : It ' n
H f..ft
a. F lm.1 li;l.ii
1 ctf'.iu.'ia..'. -V. 1I1 .-. r t'i
'r ninety c vvii. HA 1-5.
.till. r!c i." mi.t north i:i!lr,
,!'(!' It. lol'.i'u h'.i itrtil im.l
the t.'.vu of S!il.rl,ur V in
t .'(.in1) ' n in.
a. r.r'.:..i
-ill lY'ilfl iu UMT
Vi"'7 11 '.'iiiUHiiii; m truii'i,
of It'.cU.Hkl Atl.tiirl li .
ApC-.i.Hl M ;'.. . wiv; Tlnt1-t,V'.
'il ..1 i i't n' I ' c !iii:. lji ,!.i',:urf. , I '
m l I mwMr nine: i.vjii ti: futi
ti,c I " ! n i.it 8f'j il' !!.r, l.nlflui i.-.n
hi." liWi'Iit-1 mi 1 ili'.vin, nl Ueiitv .Klihii,.
l firing two (l.jr rr I'uil Mil ii .
' 'X'-iJM' V S.i i: i iM.
A. U I.. Ili-w. AlHH NKKiy.
Art"Tf t-r l'.llT. IV V. (. o.
AfiiilTlh li'i; - iv V'm. Iiuiu. lJi.f.ut
OlTlIU RKADLR8 AND
-Of Till' -
i K'LNDS
OLD Oil! ) STATtSi!i.
Wg have tidf diy ruiidfm Uf rnl.irnti!
th)iiy Oh! S itraiiiMi, i n.l rit'Hf rin
it r-n liiiiti otid ntw li i,e. uixi I'loir n tiitf
1;tlHf.
Im i-ditiw.riif (iiu.. si,.u.,nrni.i.j w.u
rut in Pf at , liif tli ('-ti;i;r., for 1 1 (Vi,.
Iti'ntidii, ti.'l f. r u Uuii'ii i.'l iiinttl Ht ilc
u ii'i r-i mr 1 'irivlim, ti'iJuiili equal 11
tnr t ii:ti: tu a'l tiii.fni l r nrr lot
tb old Fl-ig. n iili not a Star dr iStrii rrns-
d.find ih 0 1! Uwii 11 Uf fur na h is posib.'i
Krratcri!, aim f r lit rxining CiiiikIi:i.
t'U n, in it 't 't'-r. hud pmpcio.
rpon thi tOHiini s iti.i ill i!ie year, rul
tli hoi'i nt t hr rrt;'k a tut t'mvi'riiitifr.t
i . i.e. r lit ,ii.-f.i;,-i.i ,1 ..1, .....
ui'ini ter. truer 11 11 si ntnie niTinti.'
. '. 1 1
tti-n v e Hut ftn dur nir t le nrpi. 'r.i
.1 1. iv
A...iuir..).t... 11 l'.t lilt innry
dicn. tath" futurr t.f . tuMrv, nnl t. f!.,-
I'njt ii.;trif' of niinikiii.l. lo. Dnren t:, 111
ir.!.:U Hiinltitig ua tarlhtr o.ijfa.tbn Iri.n'i
laird marks of out aitio! if tiicu.
1 Tt.rj SutffU'an '.lilldo u II it run f
bor-o p'ir;i jcf . timl hftice.
the .'iilii!ici.-il
i if it (niipnrt onJ '.ii'mit iiircuio.ii
fP'iuull'
ar.nfe vt i.ii, nLiK- im-Iiiiij jnr 11 nm)d N't-nii-;'
..pe: ilw niali to have a uui l i'juati'd-1
Ki(i,a
1 f
rt 1 ,411 r 1 .11
t'liU-'ti ."1 wrcr in rt liiik v.r tivi
the Ti.l-1H. (lurl' innidr.inl l'..'nf.,!
t
kr.rkt. ..ur r.,ii!i.v 1.11,1 iif...r.
------ r - -
'tM , ace carefully lieed Ircni 5ein.u1 ion
-hrjtr"r. and we uvek tu inoUn I hk siaii.
4AV tf.ihtiv utlhr in r?icri" pnrliiultir.
r... I.-.. r...tr, ...:.. c. r?..
3!..r,i,lur8i1U,d l-o ilunlKi-nlni.-nU
a Sioady Df'eri'e vf Ainerii'Sti f n-titut ittci.
kf. Kc-nd, tn;J ,c!j to Ciftiu'sttf, Tut
L'HIO. SiT ITrtlMAI.
() le cop. ni," yi-ni $ no. one .-t.py six
.-nr,!i:; i I'd. i.'liiln ,.f .jur fupifu oiiei
rT, S?; I 'Mrryiff six m"ll!ns. 94 ;.().
i"ii rupii's one j'.'iir, 10; leu copiri hix
in. in!! t. to :u Cub twenty copi'8 oiin vpar.
iCil. .vTiMi'v rojjii iaix ni.ii.t!i, 613. Willi
1 ti iidtl.tioi.ul copy ttiihe piny "l opt'is upj
the cleb cf ten ot twenty
famaiflii I)a!y SiaUsman,
Ouecopy. ottrt veer 7; 011 copv, ui
iiiniaba, e-iiM, one copy tliier" montlis 3-
lr;r,i'J the Ti'x- 'lc;'j Statesman
Ou copy ciii yenr. ! "0.
I HE WEEKLY KTATF.SMAN Folt
THK OAMI'AI'I.V
Vi'e will wnd our Muifirrfjih Weekly Ed
V.oii of Tan Ohm Srii! n to iuIim rlb-r
Itam iUy lt to Novenib 'f I idi six .'ii.d
lw!f n.uiitli' et.ibrntii'y the vU of 1 1 1-;
utitin oud important Pie.i duntial Lump-
MgT. inL-lnditiu 'li' Kleciiua Koturn5--oii
ill' a Low T1.RM11 :
Cincopy for tlicCptTtnairjii i; clebt
f..ur conies, 3 &0; ten opieseri; twriiiy'
copir 8l'i, filty copiot" oihj huitdru
i.i'pif! eR."). '
A MAUNlrtA.TNT I'llEriENT
Tu tii'". pnrly ieiidit,g u the lr rrbt mitri
ber uf i'.ir)ai:iih.rj ur ti.e (.'runp npn, (.ml'
than orif liundn d.) ui llis? club iiitc, wr
wiil in 1 lie a present ul
TWRNTY DOLLAR GOLD I'F.IC K.
tf 'hi jjood. hoi.eit old Dimotratic Ciiricn
if.
Fur the Seem t Ltiwt List.f nr.t Ics than
fiftv.) wh will nnkca (imscm i.f n
TEN-DOLLlR GOLD PEfCK
Fur tbe Tlii.d Largest Lif,(rim lead ili.m
fi'.iy.) we will make a prevrM uf n
i lVt-UOU.AK GOLD I'EICE
I or all Oilier cluha of filty or over, wr
will inaKe u prewnt '.o th person ufliinu
Iwndjomc engravH Likened nl I..-i
JJC.ocrd!ic Nominee lot tl. 1 rci.lt'iicy.
wliot'vet he nmy Im.
(MllH llilu. r:l).ri. .. it...:..
aJ.ir-.Sf.l to.liiierenlpor.tom .n. '
u.e i.ani'K Ol a.l suli:iiM.-ii lor ti,.!
1 tmpjijr-i iho.ldbc inpiomp'lv before the
I:rl of Ma. thit nenuv Lnow ti.e iiiiui.vjt
1 f I'tpiet'to piii:
.iklrrm LAYMAN & V, AK'KR,
E.liltiia of Ins Ohio Siatk-m in
C'd iinbiic O' io.
iiT" ?n !e for iKrini'-ii looiii.
An,;i t.n. ,: . '
, 'IL:
TV OTICE is hereby gi.m, that ti..' nr.-
XI (lern;r,ipd, i, b.t-il appoiiitfd sil'l
Vostet I.v L I.ip ,.f ' Vintun ft,'"v (li.i.t
fieeeaif !.
Afril 7ih 1 53-1 "
EMILY E.LYLF..
GUARDIANS NOTICE.
Laiiiel Nt iiiieniak'T. '.itiardhn
relate ofWilJiam Iixon, Jaco'i
l h
Dixon.
J.ihfid. Dixon. Miirw.itt Inv.n and F.ma
. ... l if- .u ri-.. .1 i
A. Dixon, hei-aol Joseph Dum d-..cawil,
",sj V-ei b!i Sccoua'i lor HMiuii ami:
n.ftisi esUisaieut as fu:!i g'-:Jiari. t.,,4
' . ' , . ... .i. j
.tul M lot Ofrn.f, I'll i-o ui oav
nw.ii t on iv .
Mv !T 1 HP-N.MI, ,,
April li, lio- jfsis.7Jtiig.
f
.""
1.
..
nil
i
kji t-
t
u
imi.i"
r
tn
r
1
1
j
'
ulrr J;:'!W"lM 1 ...-aicry.
' "-"'" 1 .
. 1,R' -1 HK'KI.ASO i I uiOdlC3 tor
' !o 'iV
!
j
j
!
j
1
j
I
i '
u
'
'
ufi
j
j
j
.
'
i
it . evi-a u,nu n.iani'i.y raivisi prcgn
p ,.,,0r, ,e!:!r, ,llf,rmVi,p ra.,vi(;d ,j
, l, ,n.:::v. lively .m l diu u.-e1.;. ansucroJ.
1 y,. .lirp. ii .ti- iwuinriiny each box.
! 1JI ii-f i T t..-r I.i T i.r .'i-: 1...V. 2.
j
:
;
i
i
. . W. U AiHlc'jn .11'..
n.i- V-K ,r hi-d li-ll MiU-toT.. v n
''' : : , ' :, '.'J '
'w"' ' 'y n".""3. ti-t it
IT,,''t.i":" " "' . ''I ' , ' ""i.t V"- V"
,.)....; o't.j, on .-i.t .1 ,t n. .fir
oi f f j
-t ; ' .'" r "l,,l'i t' 1 "'!IJT' ""1 Hf"i.
cn:.. ai.df'.lH.
April.'- ,i-.i r. j-.-.tA i, jc.Af j;.
isiirii!..is "
I M K I. 1. 1 F L i: o u s
CO Kill BUS A il
C1UHKS Ci.mx'i. (!!-.
V A.-lltuin. iiii.I l'oi;?ii,iii
Sme
.III. I
Thro 'I
niilv
llttCfnlt IV lot I'll' mi tiuulil-i will)
ioiRi.iint? 10 try huh bo 1 tie u!'
Sdi'-Mumrii Mcliiflruin '.. itir t I!ii!nm
I 'i imi.i in' r t!ifi: !l..i: il 'In U s I pri'i;m
t'"ii infr u '!!. It ti.i' 1 nres liii'nlmM'
iifli'i'li"ii: uf t'i.- 'Id, i.i' anil I jii nt;s. bnl il
ruift Nijil Hr' iii'd iii nl BiiH'J
oinl i mi txi'iiunt pi'u'.c I'nr hiiv l.iml 0!
b'i re TtT-'ui. h ir i!iiiin! ! t.11 0, mid .1
i-i l'i nu'.lii iiu' fur inl'.itiN. 1'iii t' I renU
1 i bull
'v.
.
i il' hii'i I y lifjiMMif Ki'lilTill-:,.,!
Mnnh 4. 't.l -iv.
A St' 1113 CUHE.I;
iVKRV I'.ODV
ISlil'INC UliKI)
J llirtH'liili'! ll ."CI Sf III1 Hit: ll-e ill'
j I)i . KtiicUliiiMl k VHv ttfincily.
j Jii'.id wl.nt a ttiHrrcr fov:
' Mr. J. I'. 1 1 !:. li'i y.'in::d t-ir-'K
! ( i l fin 1 1 'i f O mi L li ' K..H.I ., Jr.. 1. ill 11
H,i;;,n i r !a -.- t" r :i lupi; liim1 ;.n I ha
tii-d muriv rvfrylliimf. nml fiiiild (I'ltuin in
iiriiHi. lit' ii'im ai'iini one Miiirt'i nl 11
put
ol DrSiMi-lilniii'V 'iiu
iflihit' 11 ciiiiipifV ciirt1,
tine Iiu Hiitli rii'i' I'.
Knld I v u1 1 I)riu.i.f
AI imltlllll'r1 I Dt .i 0
fiiH iii"fii. ( ). ,-k d
Oinltiii tit. iuid it
Uf aJ.vl.-t'o I'MTy
. Till ri'titf f.cr p it,
I'uil Fnurili a'.ifel,
; ST K K 'K LA N D'6 I'llE HEMEDV
: Xui S ) 'ti I y.
i L ! V E 0 Ii !) E A T II !
j iVH.iiniti-
Don't !.! !. lo Iiu: Win-.
I M i: y l.uvf ilifd Inun Diarrlnsi titu!
.r'li'cry 111 jr.nr it'i.iiiii'n t; unvv tnr U trn-
it: a! mid iiu nut irt"-o uiiliimt upily iry
!"" -a?"-' " " u"i'ir; o; in. Mru K-i
: iiT umiii mt'' 01 m m ear iv takitii!1"
" iii,i.-h in" -iii iiimii i.ii'
1. ..u ; 1. 1.. 1;. .1 ..in
1 " ' i" v. iwiiiiwniii 1111
'Illfi 111 I.'l v rt, it'll '. !' Ill ! m vi.rp i"i,i .
. , ' -' ,
i "''-' 'I 'tire Uuim.c ltarr.t-i und Dys-'
ir" 1 wi i I't'L'i'V r, i"r t.i) ym.r.
! " cluu'i 1,1 ' 11 " ':. vr-
i "I1' l!K 8t ,,pr''"'l.r' 1 r'nr ti Diurtli.ti, an.
ol "r- Srru-k'umi'i. A,iC
.11X11111" hi tun.- yon utnl ei Vfta:
11 "iii RK'p f'l.nm i;i ui,y iiimiin-.
,H" "u
."' ,:
I'll tun tut! tu it'll vc'ir ((itiinii.ii in put a
ill llit'ir kiiii'intclis.
I i?n;o tiy uriij!::! i.ii ("pri-pnii'd i.nl r t'i
Ur. A. Kiriil IjijiI. t! j,t f,
r'ouiih tlrml
'
I -T , , .
''ni a-i 01. .-
""I'f w; lli.i.k Dr. ISlru !.!nn I 1
4 cjtal ri'it in ailvinini! ''! in Imi H.lvi-rti-i:
I 'lie 11 1 in our column 1.1 todoy's puper
'tfkf 11 liotlle ul k. liinlilv ri'iiininienilf.l An
1 i-chola JUxifre i.. y-ut kttr.p-.ick., it
"' ""'J' 1 "' 1,";1V of our bet !-!
l,l,:"' Mutli-rs. . ilmt yyur tons do nu!
'" ' ' 1 '' ' "" " 111 I II. 91 lilt' J Jl III' SUlIf f
0. .N. IJijugc, McArtlir.r.
Wm. HiiitfiislnfiV, Hnm'.lfii.
U II E OK E E
r 1 L LSI
to ati: I),
Id ll!;itor
t'fi'i A I:
Fi'inule
: ALU
II 7 .rk.
( r.i: .41..
I'
sh e
, tor tr.e It moial nf Ob t'. rue' ionf , und the
liiiur-.v.re of i'ttjn'arilij in tUt h't
j rurience of Ihc Mrmthhj I'rr'wdu
Tlfiy ftiri' 10 obiiatH tlii.-'- riiiin.'r.n d' onff.
; that lyr'u.ir frt.in iri.;i,'iiii.lily, by rciuuving tbo
I .rr.-iMUrity ti,-lt'.
I 'I (:.- t;ui-j S -.ijijiipi utt , Kx'.-O: pit and Pair.
, I'.. I Movitriia'i.'ii.
I li.'y eur 1 trr.'rn SiakiiKsn ( ('Unrofiit '.
. Thfyeura Nervou-t and Spinal AJftLtionn.
piiir.n 1 1 tin hv k, and '.. .w.-r parts nf fit' !t..!j .
il.'uvintHH la it;u; ..n -;i'h', -i:rtii.n. I'alplla
. '.ii'i. "f '.hf ll.'i'.r'. '.. nta .it' Spitiu, llrsturic.
',? k li..'..ii.i -lie. tiiddim , etc , !.. Ili a wnnl
; .y r.'ir.m in .' Irn f ilar'.ty. th.:y rcinuN" ti e
'.i-.U'i'lll I i'.h it Al I. tllO llf.tW'tilllli Fpl illlf
l'ri..n:l.
l'..in; :....l of hi 111 pie v ccatultlu ex' ract, UkJ
. fi!i'',ii n'llhiim .1i-!i 'friuiis to any eoimtit lltion
1 1. i.i.-'.'i.r ilit.ifu'e, tl t ir l'niK'ti..n bi-iiii: t" miIi-
i! : ".reii.'nt tr v f r:ti.'.. lui-U whuii prr-
tu t. ".'..t y ii.. 1 ur l.iilf I tn Jii.
I l.i'.v in .y Lit Ml. iv iii. :'l ut any n?. and tit
' v 1.-ri - ..1 . i.:.;Ki'i i.i i:r,-i i nr. ii:i inn 1
''' ;l -rniii w hi ih ti.e untial.nj; 11.1 turn rl'i
' V "-''. r,..:pt..f
.;u,., Ilt Ml,Ar,, . s v TH)i, D
,t.,l hv M nv,-. t.,l,l,; Drai.ts.
!! 1 1 . .vunnri sc i i i
'.ii.iii9uii.i-ii,..
o ) V! . -itf vv '.,t
- ' -S'-",UU ' - - - - -'Tir,
rt!DrTrtl ritHrVT-C 11
lAIirL.MtllM (. KrL I I iUS !
,., , . ... ...
WuiltP'l HIMIIIM nl v i.t i.lt-1
.... - .
. nt"ti flinty "iii-, (on tho nc o
I1( (JAlU'EXTEiLS. to w Loin
, , .... .. 1 '.
Al.t.lv Ht tlie ttflico ol ll.f Z:i'.-il.-:'
Con
ipitnv
I'll I WIO 1 IIIMftinu..,
rn.v.ioio j.
.Miiti imni' Uiioct r.
Mhi.:;. i 7: ii isi;i.-.',w
Ji.l.U I. iilaek l'li:l i Att.i. I.inent
-
is ! nrn
VT OUC iht Irtrebv uiven. thai ibn hiih
Ml i i i " . ,
fu,';i? fcnht-r ha keen appoinltd and rh.ali.
hnl at AoiniiJrlrutor on the estate of l).,x tJ
Doi-r, Bir. il-wad, late of Ujrrim
u i: .... . ....
nii.iii, 1 1 i.-m i n-i ,i-i.inio.
1 . v..r. .-.ir
... U'UU,Jl'
."piii i,i! iiiv. . .
0F., ',, :,,! vi-,r, nndiit'UT all ii.-.uoU dl.-.urr
1
i
tDjltri ; in whal i:n iimiiiu iuiliniitoH
Mini, und i.hvi.i Ili-lja'.U- wnrr
;
i
i
' i ' I1 int r 1 ' "nU V
Mi'T ,M",lV,n"',e
" , IT"
;' ''" v!" .
it" I'tiiiie-1 1 t) e finMiilry itiuited, as
I., in ,i.l,u,f K,m.,. .-l i'
.
1
lli'K,LlJAJi,;p....araMit.ia,
THE tJHEAT
Indian medicine
COMPOUNDED FROM
CO
:
a
ea
CO
22
m
3
CIIKUOKKK CUI!K!
Aimnfii Tine tfuie fur SormiitoriliiMi Simii:!
Wiiukliu.v. Nncllirhnl Kluifdoim. nn.l nil tli-fn-n
ciui-t.l '7 w'f i",i' 11 : I.'--.1
Mivi- rv. 1'uivi.is-.,. 11 ...v. iVii.n i. t!.-.
ll.uk. I iniiici 0' Viinii, rr.inni! in1 Ol'l A:t
U nl: N"ivi'K, li!!ii ii ty ( l!r.':itiiitij. 1 rintit
'iiu'. Wuki In". iit-n.-, Kniilii r.f on tin- Kmo, lii'i-
I'l.uiiti'liiui'.'ti. liisiiidiy, (.'iiiiMi:iii.t;in. itinl ft'i
ll.ul'irefil viii ;Iaint ciiiiird by lUjur.iiikf
i'.-diii the I'titk "I ii'r.1.
Tlii" iiifdii'inu i wini-lc vtip!:if.!n n:rai-t.
.11 i. . . 1 1 .
1111,1 iU0 nil tvtllCM Ull CIIII r.'iv, illi II IU "('ill.
j lir jj.tii-o fm i.mi ' v.t. an.l ai!l'
i llma-iiliu? 'miltMl . it lm- n --t t : 1 i ! ct I it. 11 iiij!-
iimliiimn. I in cur.it ii j"t t-r I .'iv.' 'jc-ii n:ri -tiU'iil
lu gnin vittry diur iiu nioht stul biir
To t!i i!c no lnivo tn K'il Willi t lie ir ion-n-
iili.ni. inilil t Key "hi 11k tlii'iiin-Ki brytmd ti c
h uf moiln.'iil 11,(1 , mi wniilil , IK'-ruir
unit Mm I IILUiitLi! ( I'tlR m I risti.rc nil If
I l.iivi1 t'nik'd !
1 Fvr lull (iiirtic-tilnrit, (jet a I'in Miliir frmn nuy
1 1'iuir Stiiro ill lhi ruintry. or. w ri:-! tin; I'ru-
jininn.1
. Hii tin:
who !! null tn'C t.i any ' l. -ir
ami1, n fnil trcatix.-in p:i-n -lilo. f-rm.
Tr'ni1 2":r ! til... it t I.i tii iifitlti. fi.r
iiinl tiTrt itrdi-d I'V Iaiii-8 to nil psrlii n! tli
worjil.
Suli I'J I'll rcip Ttalili' Jpn.'u'i ! rvi-rv w liclu
J)u. W. K. Ml-itU IN A- Co.
5i.l; I'koi'1.i.tiii.
N.i 5? l..S"r y Sticvt, Su.v York.
It'. .ui'iv-lvr.'
AMERICAlT WATCH
15 THE EEST.
It in in.'n'.i:
'' ru i f." II w.itili
.'In 11 nii.
11 t)n:l'i'.t pr!ti"ip!p. 1 Ij'iTo t ho
ii Ji.-iivr-ii'.y iiiu'Id "li i. j .iiiifi-
l.ni in nii lit llrt f"i: tm-t . Tl.n fi.r'.in
s-iiii.-li if ni'itly inn It- !.y wi iiiui anil I'l'in, hy
ii.'ir.'l. ' I iic tl.i ir ialmr in i,li-up, tlicir wmk
in il Mir at aii I'r'co. Sik-Ii ati'ln iir-inudc
i-hoiit iluii, 1111. 1 k 'li.l wiiliout. uurraiitfri.-Tlii-y
aru inciiiliir ir ruin-lnii'iimi. ani' m'.itu
an li ngular in 1 1 . ' 1 i-1 1 1 1 1 1 : . Tlifiv :itn ilv-iL'tf-il
nl v t" C'l!. ant tin' htivcr i the t.ailv murt
ilnr.nii i"'1''- 1 1 "r 1 n i.nu-ki'l "an
' '.'i'" " " " .-"'" r..rv.
luitli nl mir .i!atii:iii-Tii.
J TDK I'LAN ol-' TII!': A MKK1CA N WATCH
uir.i..ti miri-i? matiu ..1 raiviai iiiiriiii.iiii.-
ilB ,.W.-, tun I t! tnlJCt I'l-I . til bo.lv .Hill..
.s ;r intui-rf-ii!itl.e harm. my ..f it- u ni t;
iiij?, .fui r . n... tun ri.ui'i; fan tiin.iv r.s ina.-h.i
.fry niil.'I (".nr. f-riVn n ct nint part
I an'.'' her ih niiki.uw n In !.h c.'n.iii'.nti ... 1
ri linjr or any l.u.ii.usi pursuit, it i.. iili h.
i-tl.fr :iii lirinl.i r. n iniLi: pr:..'.' '.f nii-li
1 in :u
ml i'i
1 t.)
. I'
i 1 j u-1 a hiii all iimt.'hiiimy p..i".iM b'j
: in ACCUKA1K.
! nd. islMI'T.R.
i ad. .vn:' ;.';.
-It la- C'ftNDMIi'AI.
, 'A'fi n'.l ."ill n"fiiri' t"iii:.ii'M hy t.nr i;i.i
1 hut tirAi.TV. We tin 111. 1 p.-ntcnd tliiitear
j U'a'.el. ean bo IjouIi t'..r .'.-h timm-v thai- tint
1 li.ruifin n.:.Kf-l'..iii'vi Imt ihut lor itn real vul
j u il it if. M fur one lial I' Im piioo.
OT'Ii 6tlll Kl:--j WATCH inaiiu'd M'm. Kl
...... 1 u 11 ill" t ' .1 liuin.t nw ll.ll ,11 v. .1 1 V . . . r
-.Soliil Sin.-tuii
iirmntc.l Htaii'i
""J'VxT Jl Ii.iIkv QHM m 0 V
waTi'H (mt,.B.l Kartl.'tt; i'n niaiiiar in
.iw ikn I ccimral appciiiiiiice. Imt lm nvra jc -
ul - .. I 111 a inun' i.nl inrail! ll Mill
Ol'K LAHUS' WATl'Ji, recently hp.nirl.t
nut, i put up in (.Ttat vnrii.ty of tnt'oriir,
ninny ol tiniiii ef niru beauty and vi?.irkiiiiiii
ship, is quite uniall, but warranted' to kecj
lime. af
(ifKYorNn (;knti.i:ma:A hTfii i.-
iiont. nul lureu nrtil jtirt the thiiijT. .,, .;nk
.-l of Y'limir Alinaii'ii.
TIIK rilOt'I' ..I' the iiii'iitHi.f our 1r.1t. Ii mnr
!.a f.jtinJ in the fii.'t that wo lien impli; over
rlvu l.tiinlrcd wnrkini'ii in ui r I'm furies, and
: lint, wi nrei-till nu'. Iu loh.ipplc tliu i''..us!iiiil
lv im'roaiiiir ilemar.l.
'tin: tiii:i-k tii;.r.iTY plait, watch i-
'hiniifi ni.il liirhter tliun tin-i.ilu rf no have
dihUlibed. Ii- 'inu eliruiiutiicer hiilliilKei-ileii.attfly
ucl iiii-tcd to enrrct llie vi.riati'.n ei.ti-eil
'.y tem 11 it 1. 10. Thini Wu'elit'f are clirija'tnu
tri. ally ratnl, and urn tin' I'riiil.-ol tliu late.n
I'Vperiiiieiitn in ihi..ii..iii.',ry und nro -niii'lo h.
mir I'es: vi kin.ii. in a inarale ilf.atltnoiit ft
. ti r t'n -t"ry. V r I In- liiu -t ti 1:10- keepini; .i.al
iiif s the? idiullenyi1 I't'inpia ismi tvltn il.e in:!
nork 1 1' the nioht lnuioda Li.nlihb mi. Sivi."h
tiiakcr.i.
KOEISIMS& AITI.FToX.
Ainnn f.irrho Aiiicti.Mn Wat.-hCo.
.Im. SI -t 4m I!k'..ii.viav. N V.
EXCOl'llVCE 1I01IE WORKS
Ji- -K
'Si
mm! 1 lining'
t,rJ -SVJJ
imiDtx ruiiMmv !
Mr-i DILL,--,
li A M I) L N ,
PROPRIETOR
oiuu.
KEEPS CONSTANTLY ON HAND
A l 1 1 M A Ii l.'sl 'Ifl ni11LM
iMJ vlAUUO lUUKUMv.
MOVf!, I'lOtVM, liolloiV arc
A.mi
A LL OTHER KLM) OF CASTINGS
mi.- t,...: i : . .1 . .
I . r. .. ... . .,' .". ,'.
" , i, ,v ' m,i . ''.f 'r-:
ri;-nT v iLU mu,,e,...
1..-...-, It m.d hopet. t.. re.-e v tlw patroi airu vl
r I V I? 11 II I
CAiVE HILL
Wuareinanfartorinff.bc hest an.l !m... ;,-
....a M.M.. Ti.o,e w.inBa,iH wiii
welUo band iu their orlcr in, ii.iM
10 ni.A.iA.'.n.N j.mi.l.
nnrv Jth l$t3.- it,.
. . . : : .t. tt
11.11 n 1111.1 11 i.vi is
,
'
1
1
,
,
!
:
'
.
1
1
i
!
1
1
,
;
i ii
'ii-i,:ri
ur cu-Hi
riwvi.r..
lurnijli
wet
r IrS"' r' .'y i-'ffl
LADIES DRESS GOODS
Frenrli Marinor?, Dilnincs, Dt'!)aizo9. n'tmbaz'nes,
(iinliaii;s nn.l tvirv vun'utv of 1'iiiits.
Tiit.1 .:ir;rst nml It-fit nt-soilniciit d OvercnuM, Drva
Ci'iii?, El-juatf, Vests, I'iinis and unUt-'rclutliiis.
BOOTS AND SHOES.
r, (k'litF, Laiius, Boye, Misses, ar.il Clii'ilions' of every variety run! iik'i
C i c r 1 1 s , Lutlifu, I) its, Mi3!$ ninl
mm$ hoods
For variety ami tdvli-B t;it arc
BALMORALS & HOOPS.
FAMILY GOCELIIE
it fuli ."isn-tii, al fur CASH or
nun li.'f ! ie;o.
D.c. lOrh lSrt3;.o.
u ii. 1 j
l.i 4 ll.u'iU
nor jr tiar.
and will util. Vr.'-1
ifd'ils l til.
prioo fur cah.
u " j ' -
W.dw ns. at jiricsB to suit nil
AM) SIIAKEHS.
nol Hir.;t6.-i d in this market.
Uoun'ry
n 10 DUCK
.1 K .
at tl.
W!L! iiiul:
t:f
Mtt "i''"v
CJS-I;.''A
GUARDIANS NOTICE. SEMI-ANNUAL STATEMENT
I
Of llii roiii!it;o:i of the '
I'lii h piirji'ist! mi II,. nd, fur tl.i
County
'PrM-nry ol Vintun ity wi , ! IWOli,it
;i lialf yeur ( inline; ."ibm b .Oth,
1 Fluids
.. lliilye
" .... .... ,(,r
Militwe 11
" t. , , Lir.nn.nv, ur Poor farm'
Slnlf oliiiilti 1 lii'licl .... .... 11
Militiiiy ibroiiir'i Smii! .... .... .... ' ,.
S. Iiuul nd S1I1. in I liuit-e .... .... ..
Town-hip ninl Town-hip I'mr .... .... ..
MiniHii.'iiii!, Piofpivfil friHu Siilt of .Sue. -J.i .... .... .1
Si-linol '" " 1 in. and y
Toial r . o . .
of fuctia for
Hi '.7 ".')
P I S T'i '
ii 1?
7 I'i
I7aj
U'Jl ic
K'i3 ijii
HM I Mi
Ui 77
117 I-
2:0 71
A. N.
A. N. COZAD, Auditor. HENRY REYNOLDS, Treasurer. Mar 24, '64.
. vl 't'c vc .5 , . .. i. i.... ......... I
tucjo ireoit nnuj an nciai r. m uneaiiiv
nlh(i,2 acellmated are oreforahli
tofjeciahirp'1 frm other f.atca. They an
t veara otd thrifty and in the he-t condition. !
' .,, ". i-ti.tik,... i.1.1ii. ,t,v:M I
. ' "u --. .- ,
,.u r.rlee for tliemi!"M.
1 AddreM
UiC.,i53 3mf J. W. 0U'. t
A pp.., ,-!,.!. mil! property at tl,re, thousand
'i iindrcH.llw.;t..i.) Andan clgbtyaote
tre:..,.r,.K-d nt r...r hun.lr.yl rl.illur, ,j.),",
laml miVthri.ifr tivo-thiid. of that hunu '
t .rcpiur.piir l i. i,t,
"i It.Kil. 01 bU., eiuh n hall is.
'
a term mii;i.i.'j
I
!
i
I
I
n .. ,n t... ....t. ...r,. I'.,., . '.M..v V ,,mK Air. I
, .
bllEUIFF SALE
S'i!e of Ohio, Yi,tn Count ij
V lll.l
idnft
piitr,
In Court if
Ct.nitii'.n I'lcaa.
Elitu-r J-iieh et al I'ei'i.-) WnJi
I 1Y virtue tifin nrd.T of sale t. in., ilir.vtc.
; 1) from tin; ('..mi oi'i'miinion I'h-nh, of Viutni
''.titity Ltnio, I will oiler for yalo nt iho ibmr m
j the C.iirt lloi'.io. in tlv tnivii of Mi'ithur on
XittirJuy tf.e'tortl any of April l'jfid.
liclwt'tn tho ht'iir of leu o'clock A. M inn!
I lour t.'ilock, 1'. M., of fui. I day, the l"i!ow
j ing pr.pcrty in-wi;: !i bur pnrt of t Ii .
. ...ntlt.iv i.-t .-..oit-lir r.i' Sect!.-n i.tuii.tt-i Vilr.
iv.tl, ( !l'. 1 Inniwhin f.iui.l.ir Itoi. Ill) r
i number til'tccn.f 1; . rwirinniiie at I he curt lin.
I ol'thg raiiliiuiirier nt u inui'li) tree t-lcvnri im-ho-
in iliaineter. lii'rv-eitlit r-.i.U and t.1. ten link 1
from l)ie Ht.utli-e't comer . thence north lortv- i
file dej-roer: west. dNtanl forty-two reds to'.ij
! pott ; 'hence up Uaeenoii fieck ho a, ro ii clmli
two third of t-ida- ercc';, to lantl.-t tleed.-.l lie
.latntth M. W barter ; theiieo (oi'itli iwetifv-tivo
ehaiiiM and ehtht-ii.'c '.inks tn thuSection lint-;
il.iT.ee we-t live eha!n and hixty ono link;
east Inrtv-niue tlfi,'rec-t !x ihaliiMiud
I'orly link toa si'ake ; theoeo iiijcliiv-hi:. il.ijrini.'
nor'h cliiiiim and forty-three link; t iience
I nor'h tbirtv-two iliBiecs, east tweiitv two rodh
ami forty-viirlit linli to th e place ol'bffiiiiir
thirty acrtu he the fauni luorf or lor
j llxi.-ept ono hull' aero deeded to .lohn Tidro hi
1 ...'..1 li..v.... u.tptlir u-ill. nil the
! pp,.,te.nc(!. thereto l.olonirii..' " '
i AUoiihtv ii:rc hoiiiif the cl half of the
,.r,i, ..i .,.. r...r,r 1 1.,. aC.rPoii.l ..tinn r. v .
i il-v oltt -'Vi!irr i?l ' " i J ','t
hty acren. ul! inij
Mwiihhip number ton, (10,; of range tuiuber,
fifteen, (li.
TaUch im the property of Elnmr Joi.ru c-t al.
. to Mtliflv u inJifiuttiit iu uvoml John .V l.laek.
E. A. r.r.TTw al
y.for ITff Sh'll V
j.v Wu.GnLitPi
aicAnTHUR MISERY.
The umlsrolgrtetl wi-h.'S tojnf..rnt UiscltSscn.
9 to lilt. Tin me citizen
ug CounticK. Abut thc
........ V . 1 .il,.,
L. ",1 ,'. i" ...V.L. .... -,,7
,uv u"u" vu "
VRflT AT ORNAMENTAL TREES.
...w.. ... - -
' Wo now off'-r forle, 20.000 Apples trecM
!
IcJ to lieori'ej""
I
I
j
!
i."wnsi ipiiuiiinur inn.-, (?.) ,. lt;lr,K,., iiher
lni;t'!(j11" ') eol.taininu hixly iktos, AlK-.tbe
"" H" "f tho nnrtli-wuhl quarter f llic
" ,.'"t1' Wl'!-t quarter of Seflinn number thirty
tht'iice !l,r(-'L'" ' ,;l' ) containing twenty a -Ten mo ro 'or
"-,' Altl ao tho liortii-cal quarter ofthe
' ,.eu!'.' It'arterof Stttimi niiinnvr thirty tun
; iir'r tiiisctoen, iw,; containing lorty aerer
.oiili'.itiii.e I nipn.' low..
i;r.-nrti
SIllilUFf'SBALE.
StVfifOM,, Viuti'f, tnjin'y.
.bj.-iali Uuki r, Ti'ir.. In Court of
lMin-t Coiiinwr. Pleu-.
.lohn .sivaun et nl. Dei'n.) Dr.iur cf n.Ie
1)1 l!Sl.NT to thft'.ii uH r.f an order ol
L Kali; in il.c ubavt) came to in j directed from
ho ( jiirti,'C..miii..n IMciw. ot'thealorhiid '"uiin
y of V intuii. I -Aill a"..:r at p'll.li..' nalo, i;t ih,
I.i. rot' tho Court lloum, in J..: Town uf McAr
il.ur, in at'iri-ai.l C.uniy.,f ii.it.n, cn
FriJai thi 15M rfjy nf April 1 864,
iitiici'ii tliu hmr often nVl.iek. A.M.. an.l
o'.II' 0 iI.h'Is I !
of raid liny, Hi.) folliiAiun
, r'." vo-i. u . J Iiu i;
nil -nht, ouitrtor nl
,1' "ou'li-'vt quarter of Sec'i iii rtimlii-
'"''-.v iniuo, (.tl.iin lown-hip number ni':o.
') of 'ni? nember ninntccu, M!',) an.l nl.-i.
hd ount liall ui tbc nnrih-wti.t quarter of the
--'lull-west quaiter of Suction thirty -throe in
' ",v ' ' 1 f'"ihip number tiiiif. 9.j of Kanife
i la ;cn as tlia property of .TnV.n Pnalm r.nrl
tO latlftv iuduiiitint in fnvnr .if .Inii.li
I "alter.
! A PpriLscrl n followtt to-wit : The 0 acre lot
I "t hi hn nd red dollar. . .Sitting -m I...
,", ""orrti nun nity-uva .iam, il.Vi.!
.......s um iiiriiio nuniir.jii and rttvlol-
uri-.iju,; and ruum brinir Uo-thii-da of that
-n.n.
TKP.M5 0PSAI.K, ensh In hucd.
t, Al'.CH. X-IiUIS. Jr. 7.-V0.
.11 II Tl T ,.,-t.W Jjy y
TAX NOTICE.
AveJI Til. 'iUe.-
v vi .
1 rttiiKiiror v ft r
Tlio tux pavers of Vintmi Counlv
are Iter by notifiud that tbe Tux Du
plicato for the last half vcars tM
i'.l icpti t t" .
01 the J t ar ISbJ, ll.lva bccil placed
n'my bantls for collection. Unonuli
taxes not paid on or before Junu2)tli
100 . u I
ioo-i, tuo law impoeos a tienaltv of
Itn.. ..n. nnr. T ...:i' I. .. ,J
. . " 1 wl" uo ' eirttldaDCe
it tho TruBUircrs oOico iu- McArthnr
Utlti! that (Lltfi. to rt-rtcipA time,
.; ,,,.... :",,"u,i'
UIiAlil UbliSUjLUa
fn
1-7--.,.-.,-.-,- -
c ,m k. tar.TI
J0T1CK la hcrttbyKiven that tba nndors,Vn.
l ed ha a btnti duW anntr...l i ... '.
it. -rr-'v. ..-mi qasiinel.l
Vli.itmstietor ol ths Latata of .h.It.i C......M
at ol Vinton ,,nly deoeasM.
Jn. -6l -Sw. CESKfJE PAUvrs
.
TV-!
1
I '
dr
,"
:i
.1
(i
h
S
0
1.
1 . O . I r-s-t-li v LKwSx
"h prt-a) Clw wxr'rKti v pro,
Itt Ut v-:'1Vii Ci)v.a a ur'
and
have been introduced to thq pul do for n-.r
than six years, uml h.tva t,x'Jiroi j
SI1 exiieedinf, any Family Mcdioinae of a
nilwr nutiiro in tho mn"k"el. '
Ka appreonitm inhlio ras not long i
dUcofering tl.uy pntmsxi'd rrmwklU
and luncs tVcir
and eoiwqnenc prolt o the . toprWi?, ttrtj
enablini! him to x end
tv r!ow?ix
of dollnrs eueh yeur U udi irtis'nj' ihe'
merits, Mid publishing al
whieh hare been Bhosrerod upc u him frets
W vY. , I'oVVWXt.
The poeulinrity of ths
in thnt they striks c i'i r "a of Diwrus.
by ei'iidietiting every pivtiels if impurilT
"W VAoo,
for the lifa si d henl'h of ths hotly dpnd
ujwwi the purl y of t'i J Mood. e
If the bloot U fo'amed, the body ilrsjra
wt t niiserahb exifte ko. These nii'.dJtriuiNi
fur ci ring
.7irnu.'i, tl.r'i.
tlkin i'J-:rtir, fV.i fiire.
Pi'A i 'in., .'heiu wit:rs
Livtr Ccm.r I !, 1 rf and g",
Lruoorrhai.t
I'iimos,
I'itf, yi'-s'jl
I'mi! 0 ).) .ir..ta.
I ':r.s jmpl '. F., rM.
5
ONEpcr'itii wr!te 1 ei r!ati-r trrwr.s rrirstl
if lit ot nino yt.'.ir' i n.'i1! rul cH 'itu
iuni-c of two eui'.
ANOTHEfi. ritoi, hit ion was enreJ
lifter Ima lie ili hrd n burnt n into! avny.
Ths doctors )miun .rd 'he mss inciM
bio.
ANOTHER .ran etiTfl of Fire rand Ague
sfter trvin.r every imt-t' cine in hi ricb
ANOTHER wai eired o' Fv Ht
hirh bul existed four oen y tit m
Aii OTHER of Itheti iiRlinin .f el( year
Cari innnuiorfilde ol Ihsper iu and l.ivr
Coniplnint eonld Lo ras.ttioiieti in, f hit h tha
Piirifi. r nnd Pills
nro the rr.ot sctivo nnd thorough pillf tha
have ot it been introduced. .
They net ho dirm'tJy npon the Liver, uei
inj; that crpun to sm.-h nn ei'er.t m that tha
BTfftem dors not rtdap'e ink) its former eor
(fitinii, which U too npf to bs the ma with
ainijily a pnr.itivo piV
'1 hey nre really a
ViVootJi uwCv Tev vW,
whiflh, in oonjiinetion r.th ttie
will euro nil tlii afornaentiouod disuc,
and, of themselves, will relitrr rnd cur
isaiaivs, Ontivtnani,
Coil J OPnt rt, ', C?lo.'ra7brlii,
Indigtsti. (Pain in th giu-tlt,
zzirutt, tit.
Try these asHcinett, aidj yon will narei
regret it.
Ask yonr neighbors, wkt Ksts naed them,
and they will say they are
and yo ahould try tbem iefr foinj for
physioisn.
Get a Patophlet 0' Altsanao of tny lonul
ngent, and rend ths lertiloVe", and yrxv
have ever douhtod jfi wif
Alt rrmf that tb Ulno P nrlfl. r ri fill. r ;nn!
tfrulil., I hv tb rrilSlM if Now nilimrl tkm
U, froienurt Uhllloa of N. Y., ii ( CIm i ull
EnlI Dr. tulvk'i fytUl KutliM nut Utrllflm. rl.
li.hiil ia a MiiilcnuiM f vl tf toia n from Ua u
rrk nt tha taft'llnavlto Trttabt Bm4 uruVir, W
ptrhettK), or f' pM-htlf4nt.il. Oflbt SodlnrM Tj
lbl Illotitl Pitt., l nnti wlbot, S 'ii1t ft.
rrinriiM tm.cv nil. ci... iu.no, ma.
td B.iIM.di from MMn Si , Und aaf, (
Prlnrlpal Olrlceiinil Sut'iroon, lt. lut roru-ih Si,
lAaintoat,
Ho. I bluuuoad IHrMt.
FOR SALE BY
S. V. Dui'ge, cAithur ; owderr .
Strung, Hainilen C. Johneton, NettPly
mouth ; Will cc Co., Zalii Jt.bn Hol'aiid
Swan; 51- V. &fJ. Citr, WilksTille andb
Druggists and Merchi.nll epeiall f hioct.h
out l!ie United Stales ardConjtlt
Cc tob.T a'Jih, 1 863. -lyr.
WLccler & Wilson's
SEWING I CHINES.
WARRENTED THREE YEAR8,
Thin i.niue of the very h.rt Machiues in u
it tisop no 8biUtle, makes the lock stich alika
j nn ooin Bioor 01 mo ffootia, loa.iDz no cnain or
I ridjpi on th antlerfkl, ft ue but half of
on both aider of tbe cools, loaviojj no chain or
uie tiiifaJi di otnar mauuiuea, ana makes tii
Bjntost work.
Havinit taken an Airencyfcr the sale eftba
niachiueii, I repec fully requeat the Ladles ol
Viuton or adjoining Counties visiting our toim,
to call and exaiiikiialho machine, and a en
work. To those niakiaa purchaseaof uie, I U
give lu'tr'iclior.i in the nae of the tnaoliia
Kitt. I willsnll at tha loweat oath prices a
me manuiactnrer.
Ur . R. fi. BHATTOW.
AaMrthur, Ohio.
I A .TIES CARTERS ESTATE,
OTICE is hereby given, tUat the an.
dersizhed'hasbeen duly ippoiatcdj aJ-
miuistrator oftheestats of Jamri Carter
csed. late of Vinton County .Ohm.
AprilT, l&ftl-ar FRED, YY. H AY N

xml | txt