OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, May 19, 1864, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-05-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

"fiUKniKF'S SALE.
tz;:l:'":t.,
: yrmi.i.n l.
pvnsrANTMU.. , w
I ,,1 I , ft to me direct, f vm
'. -,.,.y ..f V,i Uh! . lT.-r at i ..,!! Mi- u'.
r h V. I'. M .. ' f ,
loll'.
i..-:.; iB'n'.t 1 1 . A'
I .r 1 iipttk-P. itv: P' 'it': s
: , - :-.:!. -;!' , -i : r .4- . '' i
' : . '.' f .v l. ii I '.ii...f I.
I ., 'in-i ..inc." '.' ' ' f limnf,
.-. 111 V ill'. '.1 " ill!":' ' i
tv-vl; th.t'-t.- ntT'- l 1 it
'' MKT of
J-
t.
icr lik-l.ucu.
i .-:' n.. ;;.. I.- r..
f (!. (.:.'. t. -r : nr,
? IijICi' J'i'fu' l. TIliTl i' ll.ti' til jl.i; lit!-.
titir.'vT f' s I ' 'Ht'i i' l l' rt ii r- trie; w- o
T'" tl-'i V'-u o: 1 ' vi't i'.tt tit i Hi it':
lf t i.-i i-.'nT i.ii.-:v.v. n. i ;.' f.
.; -:T , f- ii-" 1-1 r
I I-
A tin-
- . tl, 1
i li.i'.'' ' f In ''.I ' f !.m:
:l ' ; '..i U :..wn t Ms-Ar.'
I ttil
Vin
I : i-ou'i'v ''':.
TiU.'ii ! rr yr's l T A. Povti.n t.
, ,M,7 u ' '.1 I'. !''- m' .'::: t l.'i.'l ' 1 i'. t'U'
Ui'!. (! A !.--r-l A s
ApptMuM ! t. . Tl. :!
,.tl.-! ;'V.tty -. t !. inti'liclilu'.t.., K
rni'i-l'it r.Hiiii or i iM. iv-nfvii'1 . .i t . ii t. i
t t
1 :i..rK.
tin
K.-r -I
I K-i
1 1. r)
: r.
. ;-i i
.-.4 '
vr-.:v,s t? s.M k.
A G 11 l'i .
Arrs. "! "'' t "'
v :! V . '.
0" r 1 1 T'
OLD QUI ) STATHSJMX.
Vi e i
v-c Tuil;
! I i p
-I
Olii"; S:-it -iirui, mi.( i-i".v ( in
.ti, r, - . I iii U' I 1 :, 1 im .-!. -11 r i !
li ft r ii lulP
jcrrr.
In f d!i;'i .i. Tlif C'Mn .Sliitt-rril-'i! 1
r ;! '.'.im.' for HiO f'.iai' 1., t'.ii
. ii'-i.i!, hh'I I', r j Unii'i nf tq-in! Si ri.
nildcjuiil yrivlPRCii. Bin! w itli ci;'tal mil
, ;'l.-r In a. I !t-J CiM'Ml V ! lltr lo
th c'..-. I-'mj. nil i'"t 0 S.af it S'ri cr.i-1-f
.J,T(i !h". "'ii rni'.n n Iht fit it ia p. 1. il.
t-' .-ft. il, ':! f" T 'iif fXtjfinf, '.''Hi"''!'.!
tl..n, iii v iit:t. ictt. r. iitu! pmpcise.
i";irn I'm ri n iiii: f vcii of Iti irnr.
t1) hiifx1? "I -n niiri liiivcriiniPiii.
We arc iri t'e. u i.i l uf h l.'o i.li- :ij pr ' .H-'-i
I civil war, ls ttiiratiijii ami t ii ei-ilen
i pnn a w.'pr. uurr nui mw? pa'tidiii- 1 1
iv tlim no lia'f seen idtirli.p ii.i i-"
A'-'tiii :i'ri ;oi:. We ': it lo the tti. fn in
, I our M'.l'PM. Hid t-i llie 1.1 1 rs ..! imr . iii
. ; rr n . to lil fiiltif o our 1 ' n:itfj , a M In
i rf iri'rf j ii if inii'ikind, i u
v iiich i iln'i'i:;' u.r ': r'l'f d'.'i fu r If.
f 1,t1 marliS 111' oi'i f-a i : r' ; . . s-it-.
1 T. Si 1 -it 1 ii.iii !!; in -I1' f
lost ptltp.-ftS, lil'd htiiCf, I he pinjlislioif
ytvi. jtipprirt n n I iri'-i-nr ;;i.m"nt frmi
thuf: wlin, wl.l'f vi.liiiig fur u K us
yrper fUj n-tih 10 have a yn.id l'i.:.irii.
'-.-lOii'il Jininiu'..
Wrt pltt'luh a pape' 111 wV'rh ".Ve f;k
p'vi ilis TufW On' C nirr.oi Jul Kip-.t's
si r Mtrlielf., rur PiJ ilii-n and (ri-n.-r,,!
Nt'Wj, ((' cartfu'lv freed ftoiil ennation
i hrj(tir, and c f"rl( to intil.eTHi: Sf.iTf.!-
Mtt !ii if.Miri'ii- in rurri i-ur;
Foe New, f. r It.ptruftini
ti' j r
f..i ";
VottU. lor Souiid I'o-iu.-al Sonlittteut.
r.'uJv I'-lcn.f nl Amerii-nti ln-!uu':".5
kea.l, Ri.t! brlp lo L i:ii i.r..', Jin
rnto,S:.irSMAii
7vT.ri3 "f th il'dJi; S.' Hi.
O ic f..pv rue e'ar S" 0(1 'mrt r-fpi f
f.Oilti'.a 1 CO. ("J...ti. .f li..t f'i; i. n
tsr. ' S 5- ni'Mtllu. io
-r. (n, i ! vi!..r, 6!o. Kt. ctir.is
jr.o.itt. 5-J .u f i b 'w Hi' i-opien oi p vii;r
'.3C; tuor.-y n.picfsix tfiniitlis 615 Wis.
n ii(ilitioi.i. copy to i'i." (ur y vt ii.. g' U
.rnj i lob cf tr n ';t ! ' t'.y
7'i'iwt fflhe J.' i'i'i StnttSifirin.
One copt. (re ;.ii.. G". one r opv, ii
tnir.'fi. f?''0, i-r." t""-.y v,i- inor,. fv!
..''t') n,ii t 'h-i Ti Wtc'.'i iV'.'i. ui
tine ft iv rr.e ; yar. .Jl
Trip. V.'f.FKl.Y STATED 5; AN V"K
XHK -.M '.I'iN
V.'c T':'i -ni r. .r M n.: n-y. 1 W -.( 1
1. on rfTna Omu St.tji -s :.- rib-1.
f.om Jl.y l-t tn Ni,VHii.-r l'i Ii 'ix unl
rrlf tr.o:.lh'--finbr-ii-:eg ill" i-. I j i '. i'i
xritnaaiid illipi'tlmi I'.-ci i..it.ii ! .;
.-iliji), inc iirlii';' 't; '
;hp F01 :.o'.t ;:v L-.v.
.j L'i'll')l
Tkks :
i;.m
Oho i.oj.v for :1,p I '-ni
f.vir c'. ii't -:3 ': 'ei. f -:-i.
1 ii-.
.-n; i' t,S IS; li'i- ctijiii.'.. ?!; on- Irnvii
A MA'iMFiCbiir P.iliSl'i.NT
T.i tlx pr'r frti .'ing i'j t'i- i-.'c":i tt'i
ci-r uf fcu i'Ji.T i 'i' r-: for t'w (.nn.".,:,i. '
'-? than uaf Inn. drd,) at ;ln i.i'i i.iw
isiii tniko a pr-. J.- .i of .1
TWENfY DOLLAR GOLIi i'Lfi:.
f h: go! h.'t.et tl I l)'.i:.t.ri:ic 'i-.
cr
F -r t'..e So,-: n i I.i'rit Li-j ( it ;'.
fi."f,' v:k w.'.l fit 1: i' a ptrj-:.t.f
Tr.N-DOLL.tl-. GOli' l'r.i-.L
F -r .he Hiiid Iirjji s-t i.i.-', ''n.- !' :
f: -v . ' e -. t'.i r: tii" :i 'J:i i -M nl n
' 'riVK-t.-CJ.l..R i.Ui'.u I-;-; 1
F'.c 11': 0 bcr clu" "f fi'l; or ij - r
nti.ke a p ni to ; . ,--iti jjetii.!
3 nar.d1 'n v. jtw,l I 'k-n-.-.-s .i
r niocid'ti; Nun.moe 'nf t!.y I I--,
vrii-tiei be may be.
CiuS t-. ! riO' r 1'iny Intv ;h -.r p.
--r 'Prii 'ti rtiiferir! !:',,;
l he rtar-.ri: of a 1
CisniiTti niiU'i'.l be- ii. p.-
f.ft nl N-l'iv, th-,t m. u'
i ( 1 1 p'.ci in piiut
.iii! i--- J .v,.; l
f
tir i:..'i.:
i i:K;.r:.
i'd.:oi of 1 !:. i:i:.i Sr ,71 -m
f ')! lllltl ..I )
c
7t:i
r fif c iii' ii c
-:t'o i .
rosi i r: l.Vl.1 s I s l A'i I-'-"JVOITCF.
i l.creby fitdl-l
I 1 (k'ttlgiicj, fas broil aipi.in'vi!
cuallhrd ti Aiiii.iinslrairix nl the e-.lule
Koiter Li le. late ol V.;:;iiii t'l-t.n y.
t'tit'etwd.
FMILY F. I.Yl.i:
i'..-in-.i e.-l t..
'""ii V -Vr'y
lit .B't vir'-r i.i,
l"r
: J. I in !Y.v. ..-
GUARDIANS NOTICE.
L'iitiiel Xi-f.rien.aker. Guardian nf
s!!e of U'l.liiin Dixon, Jacob Di
Jo-ph Dixon
Margaret Dixon end
A.Dix.tn, t.ei: ot Joseph 1'iltn il -jrase.l.
l as fiied hU aatua's for iiisj eoiiuu
i.ar'.iitl H-tlic nieiit aa tuch ginrdian,
will be lor titrntiitp mi i tin in urn
IJjl IS'.t lilCHARD ClI 'lH;.
An-i! M. 11 --.v Frni i'f .'u'
' f&2FK&7$3t I
S7fOTTt
V?jgV4Ao-- JN
f jZS-IM
v
r
-
1.1
.Uv
i
i
1
In
'
JO?'. .
ior,ti.t10if.ii M:.xt-.'r.? U. y-it lin.pr.M,
..
i
'
! ,
'
'
uj '
.
ii
i
i.i
mid
nf
Ubi i
the'
.mi.i
m
ai:
ini.l
IMl 1ilUIKLVMS
M I! LLI F L U 0 U S
COIGN RALSAH
CUKi'S Ci'iyl, Cn!d... Si
A-t!.ir,:i . Gii.l Cunr: n.p ion.
ne itii'vt.
Aslliir.: . Dii.l I ui.-f: li.p .in. r. ,- r i.'.V
mrearv I'm euv cue t:out!ii wit?, lliote
.i.ej,,,iiijilii .t" ri try on- bn'tle of
' st"i"l land'-- .M r.ilUin. ''Viu't i:.'hmi
to (Ml.-.: t ir.: !hr. il i" '.! 1' I p ; .1 : i :t -
,li' 11 nf 1; : !. ' ! T )-' 1 U, o I " '.'.'V :
' r,...,..,.l! ,.f T!,..i I l.....ir In) if
: ft.:.' N';h' S-'v-iK td Sj.ittiita nf HloiV,.
'ii'il t- :hi . vv'i -ii' i;r;:" I'm any Kin" f'
iSire T','ai. I". iil'i-i;: t'M-r. it-nl "
uTi n:v l eii.i- f r inf.ir.:. 1M
tc t-.i'Ic. l'.T p't'o ly l'i ip,'i
.1 1
P !!.!.
ASl:HK CUHE.
gvi:nv r.onv isiu'.im; .ti:i:i (v
IJ 1, s.-ii';; A ?.: Ii Hi- (
Dt . ! ir ni.iiMl's. I ilc Itinu-I).
ili- i.i . 11 t-f'Trr ? ivr.-
Y, J. P. II:.; 1' U H I S co.-.il -:!(:
( ' r.mii it . ' . mi; i. 1'i'M a i'r tovA
':li'..:.r v ii!i I'.! l" 1 a 1. mi t . ii-. ; it : h
ri- - ivi r i:ni:t', n.nl i",ii:l n'i:...:; fi-
iit-f. Ill- !.- I -il'iiiit I'-if 1 0 i r 1 ' 1 i'f a "'
ii; Siiii ; ! ii.c1'.- l'i;- ciiiiintii'. -iitl r.
i;i.U ;.
S..1 , :
;i i:.;i' 't- fur.
;vif? curl
t i1:.:!'. r r,t' . '.
ti.' l'i r:.t. .- ?. ;.o 1 1 ' 1
.'..: ! Ht li Ku.-: Fin.r'.li
.'I 1 ''ii .1'
A .-I
U
Y's'niK-iaANKs Pii !; iir.Miinv
"TTr in'ni" d k a tii :
Pdii'l ' I. .it'll to I. it; Vv':u.
hi v 'li.vl rrmii Dmiii' ipi nnd Hs
.iiii i.y'.'i t i:r r.'j;ini.'il now tuk! w
,. uml il I J : -. t p iMiin ii' -ir.'ini 111
vour l.ii i.i wiiit n b Dr. Sif'n
'.an-.i'.- Airi- '"'!:' 1 r Miv'.in' rena-mtiur
... .....in v . r- . ipi! lt u-nr lr. lakiiif.
it a fl;-. r-in-' (!.-. hrj-j l ri.i m-hJ Irmii t!u-
Iri5ii-.iii -i in. i::;ih'i.- ('"', dme wi!
in1 li.-ii-'v ri-'i-i ? tin- iri -s'. scvi-ri' c-i
I ' Il
' (it
I :?i i'c-i tr I'VM i !.-:f. It i
Ii. kll-m
uml f
i!-l
, nr..' ( I ri'inr I
N.nv ill m'i 11 "j;
---!
;ci-t il, I'm o.i y
i. civ.
leturn ;i
!.:. i.f ilivt u'l-i a -i"1.'
i I 'nil: ' l-ritu Oil I'in . 'In"
ft-'.
,nn.
i il: iniist r
W. ii. l.'r. Sim 1. :'!::
j.i
I'll
if I d
I ixiur
v. - i ' i; Ti
ki o;.' j"":
ymi , ''v:'r ii
''her, i : nil;
l;.! Ill i-I.V I i.f i.-ff
rn ..-iii-.f- 'i.i i '.'.I
l-'ll-rii.
"p K' : l"tt I II.I I')
I u nil' til - I.' fc.i ;.'sr
liaii!.- "I i" Hi 'I'd:, k ii -S...iil
In- I)rii,-i't-rni
l r. A S rii-Mntn! I?
"'. iiii-innat', ' .
' Miuch Ut "04. ! -v.
1 Sii!.liei- '! tliink
Kitl l'l'iiilli flr.-(-!,
Dr. Strirliliin 1
Iqiiitt; tiht i n''viitiiijr jdii i" l" a.iveiti-e
rrnt til ot.r rolnmns ol to tint f ppr in
.-.),,-. bottle f Iii trelilv rproniniCliil.'.l All
t . , l . .
miy hvc Hi.; I.ves 01 mitnv o..r tus--.
here. .MuliiPU. 0u mat jmu' i"h
bt i
' ,ifl ti i:
1- P-
Vrn can crl it ni '.Ii'' l'rtig stores
. rrr bnl'lf. Il 1 the het icin?'i
1 , 1 n. . ,,,
,:,,rri Mid IV-IV ntcrj.
f'l I V.
S N lXd;:-. Me Arthur.
Win. l'iiittiisliiiw, Hanil.Mi
(Ml LKO K F. K
11 r. lg
K US
I'ctnulr
fATKI'
Id 'iiiii tin
sn safi:
if
(Ht I AIN.
sin;.
V'.,
.
c
1 Ti---.
.-.! of 01 rvvlor.t. in ,!
of llrpn'tirit-j i'i tnC .Ve
;': 'M'liilh!:! 1'er'ai'.
:r.T)"e
'.IiK' .;.'.: lr mi irr. i,-..l..r.ry. I.;, r-m-o." .
.ri.-j 1 .;-. t-vif.
'I I.. -. ,:-i'.t ::.irvri -..'., l. (-.,.-i v.t
,.i ! 1'iiir:
r'1,1 N.'-t.-'r-.isi'i'jii.
T'u-y cur! G.-'sn Si :lni' (Chi ro-i
Tt.v c".re J'-Jtvcn ni-J Hi.mn'! Ail
Ml
iiiii-. t ! I i-lv. iitvl 1-j vor 1 n r't oi tl." '
,lv
iii !,i '.:.: 1 ';?.. "ri -li-lit t-rcrtivii. la'fita--!
.-. n . .' ' iii.it'. '....Vll.tt- ol Spillt. 1 1 ;. hTv r
-Vi: ii. luu-lu. ti il At: p-'h . !t" . i'v. If. i.
"V 1
onii i'
froi:
L..
-nt .
;u.T It.t- linp'tlar.t.v. tl:") rom-'vi'
.v.:li it a 1.1, tlm nil. utt '.In. 'i'l'ii';;
tf f'trpl.-. vc-rjli-' lo r;rao'.. tiny
;iin.: a. '..irfii--ri; fitiy roust:' 'iMoit
t.'ii"... tl., i,- I'm: -ti-.'i- 'Mi t ...tiH-.
.-I.t ti-r ne-ikn'-n, .;!. i-.-'i nl.eti pi
t.ii.-.r,yii,.o,tl.iU.;lt',..li.
.1 i' li -t I.H.-H., i'l iitMi ins iik5i Tiri-.i.i
ii.'m, . ,bir;,Zl,:ehtl,.uMi;,i,.i: nt.ti.roof,
,i,: u.-.w,.0:a .nf,i.b -.m-f
,xx:z:;'K
.I !i rf. '. y nn
ii-ii- a-.- nt i'ii. y '...'.'. ij v.
r i . 'j-i ni.y.-f 'l 4'.
1.
.Tie
! jfl-nir... oil i-or-if .
Ar'
r nt P. V I" iiijcc Irj
:. :-rc.-;-ts.
ti.l t-j i-..l r --) (..
'.-'A
-.IJ.-'I
II ''l-M
i:i"i:m.l '-1I :ii'i.
'.! " .V.il !K -'.T
rtP!)!Ti:iv ' r HV.M-YT-Ttv!
l .llll I..IIIJH.J t 1 .1111 L.lll.ll.l
WiiTi'i'l iiiiin.i'liA'.lv .'it Zilthki
Vint ii f purity Oiii-i, (on thi lirto
M ;:;;. )'". ikC '('iitciiifiiili littt!ri:il.)
IJwlJhUAKi'hA I1M;, Iv wi.om
'.j i.i '.vuo"9 'vill ho ):t!'l.
1 A I'l'-y
Gitnir'unv
lit iiit l lli iO Ol Uit . llcSiil
i
i
H.AN';!S J . IlF,SriLTl.E
M ft n h i 1 1 c I Mr
Muri ii
.1.1.1. i. i
.' no-: !'::! I n l.
Ji
f.i-i..:. t t
Jnr.i MoKarl..:- ! 1 .". I M.i 'n-v
il-ovoti-l
p. ..
Tlr: sai l cfrii'!i-l I
tn iiis'iiiic; ii i i , f
.' ';.!te i:(.i':. o.
,,. . , - ,
r .1- of A :
, I i'i ii ' ii:j-i Hi
J.'iIIK i'. r.'.AfK.
l.v .:i.l J :-:! :.( .- ll.
oi (. , n,t .n: .-t
.cel..' 1ld rf""!-.
- Ar-'l '" ;i '
T1IE GUEAT
!M MEDICINE
COMroUNDKU FROM
f3 3
3 ,'; VJ 22
ZtZ V , lf )
it,
I
. ,.1;.y
!,:,.. ir...-
(
-
il
i
i
-
OUK LADII.V ' A'fi'U, r-onr!:- ' rr-,..',t
!int,i:i put up Inn ifi'iit v.,r.'ty v p:.!ti-rii.-.
ja;,yn,W,..f t .ro Kunty t.ri.l m',1:i-.,
it rjirt-. .n..i. l-i;. vi.irriititc.l t- ko. .
; ii!, V- i" N'i M.".n.;.'.M.N'S W ATfi! is
ll.t
Uf .
11H
j
id
tnt
'-I
stoic
I
r-l
!
;..ro
(i..'i.
t'T.uit
,i
'Mi
... ii
, t; .- .'!S.
- --. 1 V
CFII'KOJCKir CURE!
Ar nt"n iii'L' cue fr Scm-itorrhon Si-tninnl
'V-iikiiil-. N' t i 111 :il Emih.-U'ii. ami a;l ilicu-.
4 .-.1:-. .! I'V n .t- 1 ilii'i. Ii : .-v.. i "n. ..
l:.i..f. r..i'1'ii-..i l.ai!;:lv
l:.u';. Im-i'-i. - ' "' ! '
Hiltt
in
t '. V . . i 1 ". . . : i 1 . i 1 1 urn -
H; ; ii'ln!.iuk-, I'.iiU'ti i.f 1 11 I'm-.-. I u'o
('j;i:.'-rnii.-0. lti".ii'.i: , ' '.'im:!. .:'S'i-"'.. mi l 11 I
t' I'.rii'i.l 0 "iiii 1'i.u ,1 liy ii. j nr.ii.f;
1,- 1: t';i' t .1!" 1 1 r! .;. ,
'1': i, .ii- r'.o s 'c w-ir.'.ilia' cx'.rm-,
;'.r 1 . t,v; . A '. : ''' 1: ' ,v. ! I- i-:lh ('i'l.
11 , .'. ii, u- : f.-iir ' r j ;.' :. :.i..li:U
: l. ti-.it.-'. '.rvio 1. !t I.:.- j. 't !'..i't't ii; a o-' i.- e
' : :a:n-'. l'i" -r I'l'i i-). 0 i'- lino icn m;:!-.
iv:.t !. nrr t!. r.;. 1 1 s'.i.lb..rn
ti i. . -
l t'.i v ( 0 1 nvi- t-n'.iM
'.-.--.i mi. t: nt i t'. i'V 'Hnk tin-! 1
r. ..1 li .'I' ti-.- 1 --i 1 t .! . i- i
itli U.c'r cn.-ti '
.W.- t.rj unt till"
-,'! a ,' I)..i.iiir
!.:! M.i' t'i'i r.- 1.1 1: 11 . r. ... r.-.i ii- 11 t
h-.a.'.li !!! '!.' -r, m.'J .iK'T .i.;ii .. ..i J n
.nv tiii 'i-1 '
Ii.r lu:l (i'irtii-ti!iir. pet u '"iri-n'.-u f - . n nnv
! t!' S'.'.iu in hi- cmuitry. 1 r nri;c l!i-l'n.-
j 1 ictiii, !. will n.ii I ii'.' ti. nnv . t .u i r
t :.P S.I 1!
I r'.o J
-! !-r-i ...
I.
.-. .a v-i-1-
. ii lii. tli-i.t.-i- in y :i: ! fit. .
r 1. i.f ! roi i ..f.... 'rr i 1.
1 i- j'xjie-f t- :i i'iu'.-i .: t: .
;-i-.-1 .,! 1'.'.. lni.':i-tis vi-r 5..to
J'.i. V. K. MKii'A IN IV.
Sill F. l'lli'l 'Hit lull-'.
.'. I? l.':'-r:y S-.K-i.-t, Nv Y-r'.
I'll., t '.-'I u.'iv -lir.'
a i K'.v ur.AsossviiV'T;r.
A M ERICA M WATCH
is tiii; r.Ksi.
Ii i- r lii.i.' '.'ii ;'ii..'i-t pi i n.- i.!i' . '.ill' '. !
' f- r. i-.r'.i .! a i- r.i:'.y I'm.!..-.
; o... 11 11.!.
1. ro iuk
Tt." l'i-:
IHi.t t r-. I I
' I,..-. ii )i..iV :t l!'
I n ut -Ii i.' in-.-! y ifk !. ! v
:n,-t.
I'l-.l't.
;h:-ii l. i l.i'- II- i' li...i-r i i-'.-np, ti:.':.r uml.
I itf i-'. .i r til iii. 1 ' rii c. Sui-liivu-. il - tc ri'ii iii
' It uv.it ):' Iml-I witliinit -iiuri-;.i Um-
"I!u i aii I. ri-.-i ...r in ri. i,..;nir'i .ti. nc1 ijiiito
. 3r. ir'n ifuiiir i'i i-i"i -cmi i.t. 'I !.i ni iii.-l
i.i ii, 1 1 1 tl ! 1 'ii i-r 1 I lie 1 nit J n..-t
Ail-:,. ..M. 'i 1 11 1 ' .. 1.1 1't "mi-
1 1 Vl-: tIC " ' llllli f-'.l i-f 'l.l.l-K ' ill iO'tO-K
vrui."
'-J r.l
ir t'i'i ;i f". ' ii-.ir- ni.l up nvi ii.U' t.u'
tti-.'.'i uf "in' ;uU-:.ii-ni.
1 iii: l'i. a n ni- ; iiK avi kirAN w atcii
It.-'or. i f !!!! - v.ii-ii. i.f sii ii-n.l liiiiulri'ilHt..
ti.. , .'!-. .-r. -. t-.-ct i.i 1 . lii.' 111..IV ul ii
A 1 - :i m V, H., li i ! .: i:?oil
i i'V I-TIi !",.!.TI'.S!
i i- j.-.r into i li.ro.' wit'il': lit-fu.t.y 'VU r':
'.li. ii'"l I- m.i!. ic i li..t en 'ln.iii 'in mi' I,
' fry !; i f jfCl r. S.-v-wii.tl of oil" ,it t, m,1
n:i.'l.if Km! ni'iiii f in V"t.ti't:'i ... r. t . ' in
r;.ln:k- i r ni y :.-n t ... - , r j ' r i- ... i: 1.1
. i' r I-- ! ri'-1. '.' i.' a -'..- f m. t .i, 1'
' iii-'. u 'n;t il l nimliit ;iv :! ii.'. !-o
J.tl A'" ' ' II A I ' ..
ii. SiMi'ir.
f -i. Ml;' Of-.
! A:h. Kt"'!I.iMH'Ai
Wii ti'l ri .'Ci-v- ''uf i'm.f? i.y. nr f r-1"
l-i: yi.AUTi. rt'i: iio I, nl j..-otcii'l tl .it i ti r
' Wj'.-h i-n'l lii' 'ii-tl'.'li f r imi-i. lnnii...y tln.r t'u.
i furuiftn iiihkc-holinio i Imt ilml I'nr K. roul val
; Kc It i tn.ld fur cue Im'.l'tli.j piioo.
: (iTM.S'fl.Pini'S W ATCII t'nom...1 Win. KI-
er i (. m, nn iimno iih.ii uic - ivum ruurciui
tinl.un.l iilwui HIiImb! - wiirmi.tcl l"-t.ni l
".' ' ..' "; r ' - n o V
I.i 1. ... 1
vA li.'Ti .. n mi 1
, S. r.,.t!.'t "j i-1 itnil.n in
Hl.ltK'O. I''lt ii:i !.'." few
nn.l oetn r.il .if 1
:uu. m,.1 ,i inorwln. ..i.r-.'n Hii -Ii.
1 n-' " ' lutiri- : ,..st tl:.: ;ii.i!if f-r I! 0 p-.o!
: .1 V. i.'i- An -ii.ii.
j 'I III". I'K'X'K vi ti.e tit.-i-,- f ?r w-t'i-is irry
'be fi.iiii.l in '. l'i; f.n t ll:ut. v i,w cti'i ! " ui
; 'iv Ii 11 i.-i ri-'i 11 ir: 'iii'ii in vi in-', iri -n. iitt-1
:li i! v ! :...- s'i'! i n''!'- t-j ! r... 1 1 ii- oi nr.t
ir..,.-,.8 1. ti,
. '!'k TtU'i '' ' : A F'TV I i..' I V. "T AT'
', ilitt.1.01 ii'i'l it' -t ii.-'. '...i'i i i-r, ii.'
1 1 1
..Ii-...-ii.-t. I -l.iiii.l
iiiii'....' :-r I. :i. Inn. c 1.- .! '
ii- i;..'ii ;i i.i.i-'.i 'I t.i .
A tl I.: :-.'! t ii'.;. T ' r
,m . 1 i fir::.; i. li OM'.-'.-
... V.'ifli..H arc sliriii "i i-
:!.. ';, ,.( tin- 1 u
.....i.ii 1: y n n I h ii.u-W Ly
. j '1 1 1111' I- ill
.,,.r I.-1 .l.i;
li!
n 11 'i-i-u'.i-i. i.-.j.itiiii,ni ni
V r tl'v ;".:.. -t t;-.o 1
ihev
'li'tijro i nit iri-. 11 v. : in
lie 1 1 lu'.'i t .i iimin
liOlMMMs ii A I'lT.KTiA'
AfiTts f -r .(.- Air i-'i mi Wnt -.("
'.I -itii !--'-J 1. 11 '.ii.M.iv, V.
t.COl'UVGE II03IS
iitHUIBE
. .- - - m iii is 1 i'., h i a i r j.
'.i.v. t, ;i: i i a
iiUIIIIiM tir
silllIJHlfiM.
IpMilMsMiiiS
II 1t,S III? V 17. I
Mv .US' TILL,- ... ROI'RlKTOlt
n m d h N t ()IHt).'
tKC,,s antly on hand
AMD MAK liS TO OUPKIi
Movrxj rjirtix, Eiollou wave
AND
,11.1. OTHF.R KIND OF CASTINGS
IV IK mi lrri'it-'noil in nt w prnpfired ; occnt.!
t-r-'ni i.li v rii ttfik ( r I. n.l in bin lino
l,.ts'i,.i..j Ail i;it'.tf- nt I ii 1 1 1 ts. lliiiu v rriiirto
rout: iri.-. rill In- !..; t n l.iiiid and lor
i .1 ... I-,. t r.viMM,i.ii:.. r.o.-.
II.. ii t'.:;'.-1 f'-l.c i-miiidry militated, a.
' i-, in -I., n.i l.-trf Fari. wl.cm the
ni'-mi i ii!ji-.h. lob- la.Utn r.av:ii2 cven-o.
must he coiil'-i.', toiul ncd th.i vbf.-ri.T
.( .lo'.ri tiii.-i-cd not lo In :.ii tinea ti'lor in
. -jua'.itv or cbeapnom. i.f bis ii.snnfnetiire.-.-
i iisisn f.'t fin! liois; to reotii-. thn putroana
. 1 .. mni.itv'
. i' I V C II I I 8
ii 11 u . iii ju ej
VT r.Mmiirfaotoriiif tic let nH lat
0'..d Cask AIili . Those ishin a null
I , l-i I tij lian.J n: ii.ftrnrclqr i" '.imo.
.J" r.KVJAMIM MI.L.
n dry 121b Ufi3.--t.fo
, ' - ii v'Vl ll iti7f;il KsitVisk..
!.. Tic I,,pl,v !..,. ih.itl..
ti ...... .u K,.. .j
, , , ... , .,. !...,. r r
fl " AdnutMMiator or. tnn estate of David
; I-'i'-'. li.'qr. derpa-vd, late of Harrt-ton
' t .'.v.:.iii, Yinl'.ii fo-mtv Ohio.
ANi riF.W (;. LLLIOIT.
Ami! 7.161 H'.v.
,
;
i
fefn.l...M 1U
&rJ. Ti ' t: cihio
T.S'Vir; i ,.t ivrn.
. I . : i.
.i. iu ruitfn
unr-l,
LADIES DRESS GOODS
(iin-'Laine mill
(Vi-rv
Tl:
'nrijiPt i.vi lift t:8S(.tiiii.r:t dl Overcoats, ihcs
Cvii'-h, liiiuiriip Veblt?, l'niila ml ont'L'rdotlifs.
BOO
r. (i..-nI-, I.;t liv, l!.vf, Mibnis. mi.l
MATS
(km its, Ia'YiU,, ii niJ, MJb.iw jiiiJ
.ETS, IHMitf
F"i- variufy .tin. i-hkh iLut lire
A L M B R A L S
A 1
ti ''n'i nn--(ii'm
Mllirki I ) ;i'.
ii, nil (or C A jj nr (
i c. mill i5f,3
:i)fl.
tha-ik
no - f t pa
1 - r .
ani Hii
I. - Vj7
- ! I .'.'
jtulmj VSV rjl.'3
1'ri.u ioi v.-n. V."r - -l.JI
vii'iotv (f l'ritita.
1 . 1
Vv. J.. A
1
I'TtVi W "I
-u
AND SHOES
CLl!. Irons' of ivirv vuilcir na i!
1 iff
Ciii'ikwis. t.( jirl-ju-i (usuil
AM) SHAKtKS.
11 r t Hii'j'fissctl in 1 1 1 i ri iimtin f.
& HOOPS
C 0 CEJU K
''-uniry
I'uom.V.; i:,.,
J. K. WILL.
SEMI-ANNUAL STATEMENT
'II' tii.' rondilio-i or lln.' Tr, ft ti'v ol V.n'.ui
f 1
1 .. ii .s- uu liaii.l, f.-.r ',!.. iiuif rnr cn.l 1:
t I'Ulilv
Slut'- Vnliiiiti..f II, 'i. f
Militnry il.ronir'i S ie
Si Iii o! i'ltd S.-lni'd lion-n
T n"!i-li;i im I Township I'.,-, r
M-iiittcti il. r.Hi'i'iti ,i fio-ii .Siiinf
Si-h.ol '
l li
Cut i'v
btHttUtlt
. t flli. ii fur
M inli .'jiii
13H-1.
IHil
tjl(.."i7
l'.iur
Mi!i: hry
mr i.irin
j-ii'In
; i 'i
17 It 1 0
lii'.- l I1-.
I-i3 t'ii'
iv 1 1 f.
I ' 4 7 T
117 I -
i:7S r;
r r
- i.ni :
:'. Vt
A. N. COZAD, Auditor.
HENRY REYNOLDS, Treasurer. Mar 24, '64.
; ,'t fi:i . u'ti
1 ; 'i'c
o
falc
it'
raw
:
oc- !
the
j
ot i
ia-
will
siih
,,,i;.
i
" " VflFKIFF SAI.U
.Si'f "' Ohio, Yint-'ii (!iiu)i'j.
IV If
ll
i.-.irr.
I'.. I'
V-n!
.f
1 vr b.T i f ;it nn: .l;n j
nut nl 1 1ii11in1.il 1'i. u-. ol in'.. 1 I
v ill cliVr f.-r -ill- at tlw i..r '
I! ... i-. i. lit t vi! -!' Mor'tit'i-1 11
J ni ft c 'iorJ ilay -jf AnrJ. I 'OA.
tl.r Im til.- of ton .r.-l...;!; A. M nr.:
I'. .M., .if Hii'l .lav. the f..'.l, w
r'y '" 1. it: r.riittr lurt n I' t n i
1 h iv cit .-iiiiii.r c.t Sicii. 11 n nii'1.1 t-nr
'v iive. ;;", ; t" .vn-l,ip tiiiiiilirr ton. 111. ) r :i v .
ntiinli.ir il't.'jcil.i, i ' ; b-L'tlini'iJ' nl I in. m.st in.,
nf th i n:'! .-; ti 0 r ' c r at a iimpl-i trim rlovmi i:i.:r-iiiili-i-ioli-r.
ii'.y oibt ri d'tinl six-, on iii.-; -ft.
.111 tho noi.tli-.'Bftc'.riicr . tl.pnoe nortli fot'y.
fivii .li err. o-f. ili-t'itit fnr'y to r'uii t-'..
. : lli.t:-. i.p Ilm-'. .on cretk as to in-ln-li
1.30 thirds cft-iibl ojei-.k, tl lards dc:d td l
J i:ne. .V -W hnr'.i.r : tl-cnee o,;t!: I'.ii-iiti -'-ai
hi:'! tWlit-livc luiku to tlii o.'tinii l.iu i
w j-t I-..- chaitih mi l nx'y on" uuk
il,.:nc ca-t lnrtv i.ine ili'isieit-hiv oliu. ns n.;
fnrt v links t'j a K'.aki; i tho'ioo n;ir!i'y - iii il 'rcci-1
K:l.:.-I .'-.'ivt
I I Y I'.!'"'- "I'-
' 1) Il until.!
I (.i,n:v Dt-... I
11 VN ''''r' ' i'i , I ' ,:"n I"
I it.'I foriy-i vl:. Iiiiki to tl) c p'.:.ro, ( f l.o-mtrj
i ;V"f-ii'K v..:ity sore tn tLe Mma i.ifr ft r le-
j .ltinV
":i;rJI;,ici!;tr,;v...t ,,.r,.f
"-."".' .' "'"', -''-' -
A "'"' "r"fi . - irlTl VM "' "
.I t.t U-.or.'y -ik n.-pt !i..r,.ro i... Ja I t , li.v.rirci.
liickovoii l.c ri.b-nfMiid ci,h v ii.-r.-,.,,-; jr.
imittborua, (to.)t.f r.r.ge t.umbor,
tr. t,t;-fyaji.d,'..'! iii favor .f .I dtii P. Biaelt.
i : n,;r, ,nr.,.,iv.,i il.,.i,, ,
i liim lr'i dultuni. SCil-1, i And nn ciiihtT ncrp
j triu-t spi-rr.s.-ca r.r i-tir it'ii-. iroa U'.nr,
I utid trout brit.? two-tliir-1 of that iiiiu.
TF2MS.0F ALE. oa.Ji n hand.
, A8r: N'TtHt.
K. A Piiatton nVy-for fl'tT Sltfl V
Mar. ITth s4-5 Wu.fiotbn
McAllTillR MRSEUY.
I -1.. HnJ.M:..naJ ii.iat.AA tn Inform tl'A rliil..ini
ff Vinton, und iirrounding Couniic teat tliej
i linvc csti.li islicd a Tr.rrerT r.t Mo.Vrir.ar anu
nlC'P coLttantly on uai:d, every varteij
FRnr AND ORNAMF.NTAL TREES.
W now offer for tale. ?VPC Annies treer
Cn 0-0 I'each tree. JVr, Cburiy, Flombdtri,
cf the vcrv beet Titi".
Theiie trees have all hoen mikm in Hooiin
Cotii.ty. to-i heinir '-elimtM are pWorablt
to tree hipr4 from oibrSinte. The art
,lriffy and , bta fntimn
, h-A we B tht tho wUhing tre roonld
1 rail and ace far Uiemseive.
Addr
1 fe:. f-3 ?ti. .. T. 'if'I.T).
1
!
,'
U32. 1 ' Tr.U,hip m..'.r itin. , r f Jar,i
. .
j ' I,.,,, '. ,h Fprr,v pf iT,: r Pwfc,m
.iiff.i,Jp. u ,,
.1.1.1.'! T'r
1,1 . . .. v i i . j
. tliy -tifiorn hit o hundrit l hti'l fifty
'-"u"' 8;id mu,t bril;
. A ;C.I. AOKUK, H-tT. f . f.,
I Mar.M 1 V r.j.5-.T Ky W . (.ntt.t'r.
sslIKUIH-oSAI.!-:.
A'.
'''..;., iv.
n Hiilt-r.
ni'.i'n -t
is-.l ui.ii rl n',
''.'
J-.j
.1.. ':
P.-ff
ic r-it.it of
.- t'.'imnR I'k-h-.
Ii-fi.-t Or'.i-r oljlu
)I"l:-lN T 1.,
''11 the i:.iiiii..i.i. I M' 1111 nnli r
aiii.vo ..-:vi-i' t.i in.- tl tr-rot-l IV'
rn.n n ri.i:.-. nf .if-frtiitl "'..i...
Mlk- I'I t
iC.,.;r'..f'
. rf Vii.t- 4. I m i 1 Il';i ut p lilil : K.i'0, lltll--.
" r "f tlm 1 Joint ,1 ioit-o, lr. 1 1 0 To.-, n M Mo A
:: . in (,f ifstnJ (.' it. 11 y nf Vit.l. r, , on
Fii,!:V .'A: l..i il rj of April 1801,
': o"i ':.-; b "itrti of ion 11'. i.nk. A.M., nt
t.i ..'; -. U Y. M-. of --i '. .It-.v, tl-
nviit'y to-wii: 7i.- nnrti, vurl ipiar;-r
in. 1. 1. li-ivo-t .i-ir-. r . f p..-,.. im, luniil,.
l'i:')' 'I'W. (3',ii;i I'l-nn-bip naiiibor nin-.
t. of K'i'io iiiTi'.'T rt'i't' "on . (I'V) mid
in! e-ist h..lf ...f tin; nor' li-ui"-; (; inrtor uf
, .i-tl -wrst fjiiartcr of S-vtii.-i t'i.ir;y thron
j trii ip utiit-sier nun-, ii, 1 l li..: 4(1 nunnior
I nitirtiTii, I ij.) oi-.,!i.i..;iij six';- a.-:o .. AI,'
1 -rt h.ilfi.f ttic ii-rt n-W".it q'.-irter f
j -otitli iv.i.t nnarttr of So"i-n 1:11 -nbsT thirri-
1 -.lir.-.'. i Hit. ) r-.-intiiiiiiiK i-.vi..(y .-.-r- itiira
a Ami an-o tii ir.ri n-ea -i o.mrtor
i A i.r.ra .("I riKf,.lloa-K to.i? : Th trralnt
it.t s . l:nndroo.;,r,. .-titrtoA
TAX NOTICE.
j Tlio tax payors of Vinton County
ire her by notifi id that the Tux
i;)licato for Iho last half voats taxjs
lfil.A .no ico i.. i? ..i.
i me jiai ioto, i.avo ufuri n;ici'(j
in my hand for collection. Uponpll
taxes nift imiV. on or before Juuh20(1i
SCI, the law imjiOBOs n ponalty
nve per cent, l will be in attcnilance
it Uih Treasnrers oflico in McArthur
unt i! that datH, to receive the estmo.
UEKIiY REYNOLDS.
Treasurer, V. (J., O.
April 7th.'64-6w.
siiEtvrojr nAitxiix estatk
NOTICE is keroLy given that the iinlerrdjrn
rd ha benn duly appointed and qinlil-d,
idmiristrator of to Ktate of Eheltou Brua
t of Vinlon fnnv docn-od.
t'aa. i:-8t-3w. ' GEKGE FAPES.
.?
dol
toW;i.ip O.
:i
1
ii
Il
1:
:
1
,
..
it
r
I. '.
x,
if
r
hIsi
tl.j
In
tl o
tie
'r
i:i,i-
T)ul
i
of
"It frtt f Ctks wi'nrfi on jttm,
U tin im htcdlM Cjitw mr.'
TOW W8
anc2
hove leen introiued lo tka pul'Io tut wt
than six yers, nl UnT ngmiired o
ftp exrceditij" ny Family MeJicine of
imilitf imtttro !n tlia market
Ka fiproftfatrn) publio t8 not kng in
discowing they poinsMcd ruruarVoliU
nd henee tt iir
ina ryiweqtjfint profit a tb ."lopnotor, &aa
ennitiin! liitn to rxj end
lVww, MVCVCVA..
nf dollar each enr hi 4 .rfu'n! lielf
merits, wtJ publislting Ui
which hare been sliowerud upen him fn m
j The poculiitrity of th
I "ftoo vvrvVtT of A YvWa
I i t'int tliity strSVe ot tlie ft of Duoan,
j by er.vllRatiDg every particle f imj.urilr
j v. "VrVoovV,
C.r thr. life and h?nl'li t.f tlw Ui'ly depend
unnn tli" p't't v of tli? blo.nl.
j If the blnot i f"' med. the body Amu
nt ft min-rfkblj eilnte toe. Those mvdUjM
j -iWi "C;AUuvti5i
, or ft rig
.'rr.a.'v, i?f:rll'.,
iikik ,li."exer, O'i fcf.
i?t ?'i't.', .fHetn xnt'iim.,
Lir Coin.;.I-"n, iVi ir ani jigu.
Leuoorrha' J'emi.' C )rnyla i n r,
a:. jiirUii s en ,
iCru'tic.",
i7urwum- i ! , r!.i
lUs, 'Jirtf
OIFS --eron wrlto hot datitl terwt: ettrM
of liN i.i r.it.e innrs' b odiug Uid St Vitu
d.tnc nf two Your.
ANOTilEli vritr, hit mm tt otre1
after bin tiesli hrd Blinnit n imei aray,
'lhe doittur tltoun ted 'iif uie luonra.
llo.
ANOTHER was etiTsdoi F"ernd Ajue
after trvinv; ,'i-orT meilisine in hi reiicb
ANOTHER wa-t circd o' Farver for
which bud existed fotir'eon vei nv
AIIOTHERof Hltoii nfitisir. if elgityear
Cr-ich iiiRUinor.'ililc ol IyspeMi and I. iff
Coniplaint eiiild bo ineat'oi.tnl m whisih lb
I'ut-ilii.'r and Fill
Yov VWc a. Cvw.
ars the oiOHt Active end thorough piil l'i
have over beca introduced.
They act o directly upon the Liver, exehV
itt tlmt crftnn to such mi extent ae thnt the
BTHtnin din not relnpe inlo It former eon
dition, which is too up' to be t'.e with
imply a purgative pil
'1 hay nro r'ly a
i wliioh, ia conjunction ar.th tho
, wiH fire all tlti) aforementioned dir-oMsi,
J tad, of L'lomsulvfcj, will relieve utid tuin
! Heii-ihc, Cbsfinene.'ie,
i Cnlit Tuir.-, C7io'erix forlic.
j Ir.diiJ'.'.i'.i. (Pain in, tk Jjuuttln,
i (p1 zzinss, tt.
j Try thew me liciner, arid yon will tievcr
roeret it
Ak your neighbors, wl, kre eJ thsa
and they will say they are
GoovY CsV.VtttV,
and yon should try them lcfn foiog fur
physician.
Oat a Pamphlet o- Ahtanavtof my locJ
neitt, and read the eerti&cte, and V you
hive ever doubted yci wiP
At pro if lli.it 111 Blood TuilAi I nt ut Mtratf
urUl.l', I h' lh tllflcU' l ttoM tmtnivt ihriu
414, l'r.if.-n.,r Chilton of X. Y ., t im of til i
Km! Or. RoUrk'a 8(Mclu Notice I'til CrrtlR.ntM iuV-IliUr-l
la a Muiiicuuu irlol tlila wfw frvra tlot ta
Urn.
rrlro of tb Si-andlnnrtao TsgoikU B"ood Pnrlflir. li
pr bottlf , or ' r bilf ioifo. C r tan fce-jiiiliMvtan
uiM Hlood Plllf, VifxiU jmx bo i, Honbr 11.
PrlnolpiU 0(11r snil Salnronin, Ko. lul foorlb St.,
M null '.ins from BI.Uu Bt , Ciuol ntt', ( . .'-b mtan,
Co. 1 UtminimJ Stmt.
FOR SALE BY
S. V. Dnriirc, c Aii Ii ur j owderv ft
S'tong. I'.imdiMi C.Jokrrton. NewPlj
itimith ;Yiilvs Co., K.il:ti; Joljn Hol'and
Swaii:M P. &C. Ctrr, Vilk"iUe an lb
Diujjgifiii and Merchant gererallf hror.:gh
out the United Sta,'g ard Canad is
0,-Urr 29ih,18C3. -lyr.
W heeler k Wilson's
SEWING M CHINES.
WARRENTED THREE YEARS,
This is on of the very beat Machine io dm
it lino no CbuUio, makes tho lock tiob alika
on both lider of the roods, leaving no chain or
ridge oo the enderaide, ii umi bat fcif cf
the (bread of other aoacbinas, and maltaa th
oeateat work.
lUvioxtaVen en Aencyfcr the ale of the
machin, t rerpcefully request the Ladle ot.
Vinton or adjoining Counties visiting our torn.,'
to eall eod eaaminatbe niaeliioe, end) c
vnrk. To those makiua purehaMa of me, t wii
pi instructions in tba eseoftb tsacblB
Ri-tia. I will eel) at tk lowsst uh prloet
tie manufacturer.
VIr .5, C.BEATTOTJ,
AsXfrtlinr, Ohio.
lA.ncS CARTERS ESTATE.
"JVOTICE is hereby giren, tht th un.
1 dfrsighed has been duly appointed d
minisritor of th ertate of Jsm Crtr,
dewaeed. Ikteof Vinton County Ohtn.
April 7, 1561-3 TREDi W.HAYNEs. . '

xml | txt