OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, June 16, 1864, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-06-16/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

The 2'c.irlhur Bcsioral'
Vi . f
omaAi, o:.oan or vinton cocntv.
LOCAL DElAnTMKNT
rci? irciAi. xcT:crg rrrriui.r.p"
ni rr.rt
rooRfi
Xt TO WStr. ir tp Ai.vr..T,.,
Our Debts.
TT wl h tn bv to Iho-e wl. ) :irr i
r. "hit wp ti-nd In fr: t n. r.l ui mni
y, Ri'd h;, fnr Irii mi! i l.o o e u ; on n,1
e:til',i,iii. H.i'osTKiiimi, Jk'o vi,rk it n'i.i-:.
vj.ae. v "H try dial tie' p I i pay oi r j-it - .
by p yinjt wtipit i.wp iij. Tin? IVm
thf pl inl'f l .i-t i ui iif i r pt i I iu '.vr.v.
and lias liPeu oM ti r a !w.-ii:v due m i
yupi.'1!!!" H:ott"v. Tui.J linii'.l tut i t.-ie
fi'.c, if nur iiii-iiili o'i d t ti -1 Iii-I,.'m
finnd to i ur pfipT. Wi-1 i'i I n i. n mi ii
it.lr i p i MT il it ivn ui in y it-- iv.
AH ic "'; a ii! !i iiii.J.' (n;i inn! i:-.-'Iv
for liqiiiiiuli mi "! i-rc iii !imi in
tnwii mi' I tatc us I'lt t'Xi'fii'e and trt. libit
ol tending nfier your rlmm
To Hi-advri.
Wo pnp.-i'o t t'.i'tiic!i tl.e f.illpwinc;
Maizincs nt t!it lir.v(Mt p-iei'i-.
atioit'il l;n?ii! and Uftn. v ts.
WOOL! OOL!!
50,000 roi'xijs wool
vv a N r is 1.) l: y
J, , WILL
J
lYr wliirh tliu l.i;l.tPt imjK'I
pr!u3 wi'.l l.L- p-i.i.
$T I-hM v 1 1 !; vc wc iu '.(':;' lie! ;id
l' i-sito n lt:i'.: tiliiji), li if Uio n .:.mivi
th.;t l''V tin nA w vi.":!;a :';: li.ivy
liiij ft'J ll III I lil !'l 1 O'u !-J, .lt.il
KCoii.ie I'miii li ii:, wi I at. I il
'mi!: wiili t ill.::
u short tiiii.) tn
tn. !, mi'l hint t ;ir I'i'u.li.r-t
w::. Vi! li: t-j in
r. i! a l .'''i l ' .uvi
'.Tili in-
lei.r wi'.'i us in iliu iii'j:i.i t:".j . V.rj
notiij s'jvtr-il ;')' in !li2 !".i?.' ;'.re
i:i Ui j i:ne :;.
JYiI."Ji'll iloJoU, l'iil't?:il:it!l O ,
i' ; CiiU'-vs IT' '.'i'M, 'm in.' v !l"' ii.ui I
CI .rit-ri fur Vi!t-n cr.iii-y. A-!l fir
fit .'. ui) '-VIM visit I' irt im.Hjtl. 1
call 4 tlU U'uuts if t!i'".'
q liut l-tu'J ''i 5i.:;i it ( i-..i'i t :.:.
i::ii b',tl, itfi 1 n. !;'.!( s:i ij-i-l v i-ti
t'io b.'ii tlu iu -rkvt i;:!' ill. Ti
l1'iit ii.)', t-i iiiw i-i a :. ! --.ii i 1 , i ...;
ii o "cm a 9 :ii ('' r; -t "c-iitl-! :);
lautniyr. Oivi i-iii: i c-ii!.
lil:
,i,
(j K
(i.-T:-
i.-i i.i.i'iit in
1
Vli'.l'.l t!lC i IMi.'ll emitilV li-'Vi 1A ! i ' '
Kl't Wt!lil!'ti.ll !a-t Hii1!m'iV liT i
tins wh;u
ii'-tnu
V ! Ill St) I'll IV '
.!.".'-. 1 in i!io 1 "i 1 1 it'
liiiii'o tli;..i wj r:n .!!, u:ii ss ii he
fur li e 'i ; !'; 'i i i" t-'a !:';( r. T'n"V
rli'iHiJ bu L'rill'j'l v.t li"-t 'i lew '.v-ji'b.t
f;:it. If (!..' lii'.r 1 ii!' tV.'iti ever g' I
lnik, itU to"!'.' Ih.i.-i ivi' ixj i'i'.
C il E u u i; E u r 1 L L s .
SUGAR
rti:!
m
-J',",'i,"V'
co at i:d,
l.t'S iilsiior
.
j
,
j
, - ; i
U'-iJ" J
. w ? n .i . . t t . i
i! if r if if 'nnvr ii if f y'.n n n it i
"J -''--'- " ;
i
7it'r'Ur.n' of Htcfilarilij i'i t ie, He-
currence -f A': Monthly Period
Tlicy euro t-) u'o.iata th-i-c nnmiroiiK il:.:a"c?
that i;rip; from i rrcg llari ly, by rtiiiuviuir I lie
irrpjul. 'iiy t.-io.-r.
1'liey cnrtj Snj prccJ, rx''Civo ami rui.':
ful Menstriiaiion.
They ciiroGrj- ti Sic'iioh (r!-!oro.-i).
'1 liiy tnro Ntv-u und Sp'nal AtT-f'iiirii
nnitiM l . till) KhIe. u'nl Inwtr l.irtii f.t' tliu limiv
jlc-iviiic-. taiitjii'; i!i,.'!it txn -ti. n, i'aii.ita-
tinimt' ina llmri. LovM.iss nf Spiiiis. Mysti-n.' I
Wok llt-iidiu'ho. Gidilliieri... cti' . e'e, In a wrd i
rouiojinj ti.o liii'git'utrity. t!.c remove the I
cuu-ean.l with il all tlu cd,ct .:iat fciirm L'
"!'" .
mail.
C.m -..ORcd nf fiinile vrpduhle txti.ict. th.y
eintinil tlutlliliif iliilL'turiniiM tn unv i-nn-lit ii!i"ii
li'iWoVur rioliru'O. tlnii fntn-li 11 Ii .ini tu huIj
btiuuu Ktruiilit fnr uul.ni., wliich wben l'io
jeriy nsoil, thi-y niivorf-t'ltd to Uj.
'Ibov 11MV 'm rj'olv vi.t nl ativ nsc. unit at
nny pi'ilnl, txotpr ntBiso tub fiish tiirie
IloNTIIB. Ulirilljf wiilC'J IhC Ullllulll g l.tlllllci'l 1
tl'ir uutiou wuiild iulullii.iy 1'Ulvl.nt i'it'sn-1
ucy.
All letters Beliinij ii.formstioii rr ailvioa will
b( iirr.atptly, freely u.i'l direetly om-sicrfiJ.
i'nll di roi-ticti- tti-onittp-iny imcIi liux.
Fiie-t pur h ,x o. MX lix-t for 4'.
Sont by ma t, free of tit.stngi:, en receipt of
prico.
Sold at MeArtW at S. V.Dod-ics Drui itoro
. ..1 u,. ..1, . ....i.t.. it . n
m ni i.i .upi.ci.'tliuiu iriip.iifjtii.
-IJijr, Al ,, '1S iuon m'-ox
'xuouniajuj 3io
o.VXl.iH l a '. Mtr
fO-'ll'Vii
ATTACHMENT NOTICE.
Jonutbin Plmffcr l'ltff J Ccti.ro Gi'orro Rold-
i?'niii,t
Jamti MeFarlaud Deft.) Vii.t-m Conuty Ohio,
On tha 24th duy of May A.D. IS'.t, -id Jn.i
tire Ustied un or.terof Auicli went hi the iibove
tsftinn. for the sum of fi.ttv- live (lolmm a-rt iev-enty-tift
cet.ta. JONATIUK SUAt"i'U.
Judo iud 13;4. 4r.
ran J.l.nf Knox Tp.
BONDS.
it-
Tl f-r Jrit irr ((! 1 1 ,!n -Jr- Act rfP. n
rrf-.. i,f l.r..l rtl. wl i. I. . ..m.. .. . m
!...-... imipo) ri.,i,r ,ti, a i fir i i.m i jrrtrT
.FitO'l TitX VTI-lN ly ,,r ,i,..lef l -..r
iiiiiin.-ipiu mr m r, v. i'-'-u :i ii . i tl )
Hi nd rt r.' ivi il in rni'o'l Stitiv. r-rvei r
toir.f K-.'.iinii I:.,ih. 'Jli-vrrs. T IT
li FX EDI TO IN miN. , ,j a ,',,.M,,C ,.f .,
t. iveriiti'f M. nt run i .n, l.l Irne 1 rn tr.n t. r -
mnro '.linn foity yt-ur irn-n In i r .if. tir.d nn-
.ToarN
.f i.t.f i.ii r t r.o
(OI.V 111 lil'il-
.1: .'. ! i'Hir. iiMMi:il'y i.i,:!
nn ti omer i-pl :.. i.i .n v..i iv. Tl.i'.u'.i
fft iK e llt;l,: tl.,'.M,'.r;.!1"llp.l .?,.., n,,,.
Kti!i 'i,!!-! i'l .f((.' t'-Vcr l t! '. r '
ro".n ii .r '.. nil'i- ti,.'v :r..'.r. U.-i t.r.-.
rli-J ciii t' ;, ' ! 'i- l;. s.
I lrl I'll I 1 11
IVIl-:!'
Milll'l
I,,.,-.,.
II .!
I'l' lia ill 'I.:
i '"r - I i.i i
l.i .Vclii li"l I'.;.'
iv. f.li'J en t' ' ' ;
.I i :iii !! t r in .r"
i . i'l' i ;. .t
rj it .iru.n vi :i t Ii
I.
i t : i
Ir
I V lllj-l l.l i
i II',': V ;!-. !.
t) if Ten ii wi" ' --i I c (..ii(.ii
- r..n.'n ilr.i -v.i i. t st . n
'- i.. i-. i '.:,. :. ;:,
:' l A ;r i..!i tin; im.i..
. ii,lcii,(t tiitv .rr i'rn'. ' r
i I in -in i.i 1 1. ii, 1 1
'. ?.!. .;l,',ll, ,J.,I ,.,-(. im . A
. " t!cj;:.i ii..d 'ii.ilf 'J'm t
14 ill, ,
. .- ! i'"im i i'l- t.. ' ! 1 1 r c
. i , i . ... ii..j i ,t. ,,i
.ir k in ili "ii irv.
t l.i'.c '.I 4 i It iti!:i , I. y.'!.! ','u'
! ; j" r
- .1' ,
,...y
" in i .' -m: ,' v
:-r-;.; ; ,, lt!i, . ' ;. " ' H I f . I
ii ,.- mi I. v 1 .1 11 ,k 11,1 MVtirmn 1.1
1 "Ml
ii 1 r u. s. i'.K'.i'h. ii.
li'.i ' , I .f t'u 111 ir u -i i-i
t::;;;;;,;;.;;
'
i'l'' '
i,.iiit
' t'inl I'L
i.ti. ,.,r
,ifi iitinii
f ' r . , r
i"
1 : 1'v' v:-.;i.. t
j! I ! . to.', .: in ;t .
.11.11 hi fi,. , ri'ml ',.r in
'1 I 1 V liini K i.i!-, u, ;!,,.- Kl, K
i- : 1111 inailij ( ,;',.. :, i .-!';,. ; ,,
-11 . r .ui il ij
1 1
' 1 II
' , I.:
..'. , i'i '. :!. !:-.: -r '.-. 1 I
tl iii.:i'F -..
'i in: i i;j .: u -..; ;.,
tiii! :.. . u Kin, : i
"' " : ' h' !ut.t.i-1 i-
i I I J I I'll . ( .tluH-i, I - , i.
1 K illi'.M 1 i.
i . ": ;: V :;
invi-1,1"- i i .. i r
i-iniii ir -: .', :i. , !i
' '.-i:
'ill V il'. i.i
ni.
!
i .r.i',-'rn.
'iv fitit a
in :...'il. ( ii
win- 1 7 1- 'i yii
'ii I ii-ii, ,,r vm i..,,,,,;,, i; ,,,
'' '' : ' ' " '!:' Hi'' i i....iu 1
P''!H li'-.l yn,i.
" I'ii ; i.-t
at" Ot'! !.'!" ,t" i ' ; t u. ini,-,,
" '';' : :-.i, i.:.: -,; . .; '
,-i.ii-K ' I IV) (.-.iv ini!..-t,t ,,n, l.,u,ij ,n
i'. ii.e v. I., ,. ( .. ro;i.-iiry f, r il
ii' .'"!,1 ii,'u 1 1 i, ,'n i i; r -:- .n..; ;;,..c
l,t l! wii. i1.i.:ji
Il nil' 'i-!.--,-i . i i ; !,
l -in-. I. . :'.''.!) mi f
! -V'liM I
li .' 'i.i! Illli.!!,,: -. ,., i(
i C '."ii-i:ii: j i.. .;i
l il'i"',t)i.
L.lli. i
ll lf.' tt
'li.;;l
riui:i
,i - ! IJV
'. In I, ,,iu ....
I
. :- () i.,,t i.i. ',,,, ,, I., i, .,,
n.i. nn i:i.,;i ii ..,, I, ,K ., : ,-u. lit.t
.,il:-..i i....i :l .. J, i-,.IM ,ivtMit..
i mi J .:;. I. ii'.ts a wr; k. i
" ') -.i ..ni n i i rtc.i,.,l :, i,-i
I.
:!-n iu '.-.:
1 ;u .:.,
.V.i.t-: i'. '..K-i , i.i M-: ; .:
' i'J . ttill'f , I. i .liij -i i i, .,, ., y
: !'i ;.ii'ary : .n-V .;: ,;..,,,,
' ,'i -. i i'i i'i-.
.i i i' ' ' . i -) i'. , , i i ' e.UIUlY I.i ,;, !
"",v
If. I
ii 1
L i i: E (Mi 1 K a X ii !
.mi :' li.v i'i,. , iiinr,!,,,,, ,! 7, f i
onii-ry ni vhit niiiu'u t: nmv . w. r ,
r, l U ,1. -. ifM'lll n ,, , , i
,i)iir I.im;i-ii,-!. ;, ,, t,,,,,),. . ,)r Srj(
Ui'li An i-C:.,.', n .Vii;vii.-r,.,n.), .-r!
Iio'.v in.-uiy mtpkiImI Ivt M-r,r 1 v liikiin I
't R'liT fi'in? il'., li.ir,- n.i.l i
ti i-(miii,s in uriiii:i. ti.n (ti.i,, vv',i
iiir.ii.tii y rein-, .. 'i- m ,; c,Vrr,. ,..,,0
I'i r:! n"i or Dv-P' t.TV i i; n I. i- .
iinfrv. rmv i. mi : i.ptr i- i,.r .
ini
' " 1 '' i r nil iii:,r:
'; '...t .rr nitilv In:- .-. )iaius.. nn j
ti TjlJ i-t-1,1 i,,,,,. ,' J ),-. Stri. klmiil' .-,i'i '.
' Iriu ..i..i(ii I I ( lir r Vii! i hlli v.-v.tr-i'
"
ori-f r. Ji ni.; j,,
i'i'ii-ru itliMiin w i
ri'i-' Z in Ht,v i Inn i re.
rriiit- ui, i to tit ii
iifil ml v In
UUl'.ll liii'trt,
Pn "l!! flil til T-'l M
u.ntie i i , iptr iiii.nj-iri j
K ''il liy iJriiu.i.-t-iin rpreniir.l rnlv In
'-T. , t r Jiintn.'.. ti i,J:t F
'-in. iininti, (),
March H 'tii. Uv
R-iMii-n-w- l!i!:i!i Dr. SlrltUanl W
quite iii.hl i-, ni'visiiiif you in Im fi(!vciti?e ;
-c
'""i "i n iinimiiiii, ni to (.'m s puprr t-iU-Vo
'al-e ii buttle nl ,js h:lilv lfcoinnii-iuli'.l An !
ti.,li,iU,t. Ai-vtrr i,, ; i .....i.. :, I
,v SilVt, ,!,0',ve , ,: ' ' j'',,. j
. u, . . ,. ' 1 y " " ! r
II HI-. iWjtlllTi. .-PC tllill V. IK Mill 5 ,ti n. i,.'-.;
ii... - ' " 1
,. "'illy- tir Miiis no 1101 ;
'n' '"' i" ' .'ii. f,' t ii a llir D1115 storra
I 1
cihicki.and 3 Kfmcilics for J
1 u
Win. IjintciisliHw, ILiin'loti.
g'u 'iy
o . r J t 1 ,.
I'OnC, AlcArflin
atuu ten ! i,ri in.t ,i i. t,- i..i ,,.,,,,..!
tly Mr Dia..h,eii,ui Dtsmteiv.
VV..
McAUliiDJl MRSIiRY. W
Tlia nii-lcrnianeil wihIich tn Inform the citizen, j j :
ef V in trr. . und niirroiiniliiiir C.niutius llnit they :
liHVe tsluhliBlii'il a Niir.-tiy nt Mc.trthnr i.u
-VU-...U.,,, nu .1,1.1,1, ,rJ l.ric.jr 1 v---
FRUIT AND ORNAMENTAL TREES. U$
Wtro-.tr oUit forv.lo. SO.Con ' A j pie., trecn.y-'?
20 0-.0 react l:te. rHr, CUrry, riurab Ac S-i'r'VOr
01 t,e very oeti Sunuties.
Theua treen liuve ull been miaed
t-nnnty. and bemi acclimato,
lotroeitKbiupeJ from other S:
two year old thrifty am! in tho lik-t enndiiion,
.l wo nalc in that tht'OK tiishim treeo anould :
call and uo fj r ttimni-c: ves.
A.l.ln... I w"V
vta. ii-o 3mo. J
in IIneinel',,
4 ara nn.f..rah! ; Ji-itlHff
Til. Tlll.V .r. .
.XCIMXIC:
''
.'"
"7
v
i
1X1 o p
OF Tfl E
i)
-
' ; fj F? f f '? f 3 A H PPT A H C Q
Is now receiving Isirgc
lior.sto his already
addi.
consisting of cyery yariety of
d::v coor'S.
i.Lun:;NG.
MJi.T.:-,
liUOTS
jp .s::o::a
v
,
Vi
- ,'
U
;,'
V .-
,-r-
;
.
t
;
('
'
; (
;.,
:'and lie isbfRjilii: uroalor induce
i -j
ri.iiKiils to puri'Imers than any
i "3
OUiC
nOUSK IN THE COUNTY,
Ai'.liiip; Pl.'GAIN8. w il !o wt-ll 'oniv.! l.iin n-vil.
' t n 1 1 1 1 ! r w 1 iili ii.o li'litst mar
DA X WILL.
AM V' il I' C i 1 1 y
t i '. ill !" i tf.."
1:;m'v 1 1 :;.
I I
ms. GO ricuih side I'nin S(. iicAnhar, OIiio.a
x)pcn in their New Store Iloomit
"J
""J
TUESPA
'.-
t f
Ct'.
?.'-r-
-AX 9
s n i
I11C Oi LllC
.r
i'0GcArniri cfnri-
largest
of
DUY GOODS.
;i
V,.'
V J . '.
autt uesi)
A
brOtlijllt to llli
:x
JiOOTS (; SHOES,
11 ATS, CAPS.
ivOTIOSS &
QUE ENS WARE,
;
s
fa
t.-tf
S rrnrfcet. wliicli will he fM plnanrp Ilinn lbl.fe-
a'' b, I'lt-'us call an! I'x.iiniim GiHHlennd Triwe lurfure tuirclma-
fcli'f WliOrc. fl.-t we ftr il,tii nit 11 ,! In si.ll nt tl... r..w l...-. t fi..n,,t.a .;
jCS r.,.. 11 1. 1 I.. I.M..r. n ...... ,T., '5.?.'
GOOD NEWS AT LAST!
,tf',u
TTk rr.r.fHlWn M. I. A I'll AKI. U IU tot. fW
UU1-. rl, . n ;,; I'llirt l.mr I .tit .1.
at.?- tviio Arc in rtccrLn,
AP nlii tiH t t.l r'tnn't-, . ri fi tnt h.f-
liASt )-. i 'J 1 - ti.t I, fl tu'w-U, n-i III if 1-1, All
bvt l'U m ill.-. -I I .nitn j a ai.'l dTil, ll who
h.itr l-'i i' t tt'irit-u Midi, ill if l hi tii fnf
1l e tt:i I It- ;"'t Mi-l i. i..it
ll in K "nr it-1-1- 'iiu.'n n-g Hvtir. mikr hi
'.tin!' r hvI fi, u V"r -ii-nii'H fi.ll I i. U-u i L
1 iH'ni'i y.iir. i.nr tM.-r ith'l p--''.'i.il.t1!j in -1 In ol ml
1 rtfitB Hit J ituif.ri Ait l.itri' in ii..t'il,( ! iih;i-c-
' It nf 1 1 1...,. 1 1., j ..r.' 1. jtviilt It: ui tu r-ii- m.i!)
j iiMii'N ait i" I" UmiJ tut tl Uitir ttiiiit uud miuis
I hi-'N til 14 rt-ilift
1 rn Love Arr.ir-s r:n r.7rn
j PAIiS.
1 It- l.i I',. rr-t . f uiiiniiirf i:m n(H..'i. -in ,.f tin
i-it-...ile Ii,. :;...h h,- -,il(i!t tn H V,,,illll.v Htid
1 lii.H.y ni,ir-i:iir. n.'..l H'.it. - I hi 'i:iirrl-l hi- .y.'
j ni mi'l n-lti.e li.w l-t-11 hi. Ii, it.1 ii, iniiiilii.-l.iMt iu-
. U-,k4, Ali.1 11,1 leil.ii lui hIiij., Uvii
j A EPEFDY fit HAF.'Y MARKIAGS.
J 1 Miitk. ItiiiiL't hit-r- kiln-. In' uMI ttli.tw yen the like
I Youn ruTUR.T! nusrAKD on wire
j II- v ii ifi ti 11 tin '.1 f uii.t ii: . mv I ihir fi :nr
I ,r -tn- in , ft. 1 1 vim I wi.-r tlciit hM, lit tfti li lt rui
' I ti-;r it..n.,;i; ,tu wti.il ilit ir Mi.il" .ti'i iiti- 11- rtre
N i. il in i.ClLI tlut, Ur t.tii li il J.'li if (tl Will ll.tlkt? )Toi
I hiifi'y.
I Ii It .1 lnil I-, l! 'u vf ,l',TM,l:l-li''f
Ti nil 'it l.itMf in i'n iff : iiitithi.ii 1 Mf nn furt
lfl. t'.";i ii . t;r';ii ni i n.i . iI-.m rAif f il tt'tfi
liu-n t,:i .11 1 l'tii; " 1 1 ill' iii-1 ii iJ itlul ! 1 t:!:'tf .li-t lf
I l: i In I ij!ifr ift .iifrf!. ur t'tli. rj iiiiiitlrn !ih nn
Li TTEI5T NCIViliLKS
glvsn witlioMt mi y ttrttni Iwipi".
MOnc GOOD NWS!!!
T. I! 1 1MI I i'l. ...! ...... 1 II ... w.U.
four i.tr.vi y Kwy mi:ui, ' -i-n,.!, iliu l.-iil. ;n,l
br'il'h i K.i- 1-it.il, Mlio ri t u,.i :li k. tti.il ),, i:t
U"l ' t tit 'I .rhl. -.In. Ill, 1 If ill l.'ICMull ol llll
U"i'"t"l"-. innl lU. Ii.ii-Uit'1 i
Written Opinion of hi TutaiC Troi
ccts la hirc.
Tl uill ?il-i liitn I i u.-.ilili, ftiih.cvt, ni1 b'n.
rU"ii-Mtu'i l jr,,,1,t !'itTi, ttlit wen' iii.,.. u tiMr Hii'i n n
Hit ji'l'iil in ili' it l'iiiiinn!i ini n nliit umkftl ti.tntttn.i
w!i tlriii;!' I nuan-t ii-itiTniit i 'n-l'ni tunr (In
. fTKt'.-r jun t'C i! ii livp.. iiml '.t,t k flt.-iv llitfy
! irir.l in ..i wiii.l in tlit Hoiltl hf n.i tl'iiv" wail
ftfr:tniil iIkim: Thf n.tii k t Ir. lL"t. ,' wrllltu
j (iiiiini iitii ilitir fufiiri i .f-rr- in U Ail lltuM
ln ;!) f.iliintil Ilr. I(a;l;:t"i i tiliri' tut ntw
KXCZI. HATTY. AND SUCCESSFUL
I In u.'Ml.-ir iiih1.-h.ikiiiji; ttlii'.' il ...nO.t t' li-i-iii.-J.-i
; it) !-i j .iKt iifi iitii.T.tiMM-ii"-titi iiwwiMiaitfiiii
Inl'-jiiH,; .t.iiiit H'lM'ti) m ui (Mitfiijr.
. Ii..,-:, i
v.i.U.i.i, i.ilLf. Ci., iUVO UUiU
111 Wilt III It' ' ll'il'-h iT 'ill. If Jiill iaikIi U 1 i-;. Ii hqJ
IIUi'l V-il, tl I I il,..:,' .i;;i lilcii.
GOi-0 KtWS for tho AmjCTEi).
Hi. It i. llii' rlll, Hti'l r.l, I ti-ll ll.i hIIIi. I, .1 ,lt,i CHlli-f. i-t
I
I'i-ir ili-.i l-.' .mil fi, ii-i In;. II - i.iii ttlv t. ll ulifi'ii.r
ll.rT I'lt III fin-l , r i..'i, III IM ,.IIVIHb il,H uliliil.J U.ib
ir. il'l.- .iii.l -.fi....
i'.'li .lliil..-iw il-l.iv, SniiJ. rl,..l,J. llllitv li'iilr
In .in I" V M i.i li r M.
All in!'i tu4 ,nv mi l, i',y -riv.itn innl rittl,l,-iiti4l,
1 lim oImIu hi .-.il . ..in' K"'i' "iJ'l culiauil
Tbs Astto'.aor of Uo IS'lh Crntnry,
ito. isast rrrTH STntrv,
U-'Ihu-l S ,-iitm .rr Siri-i! 'Mi.I Hr. M'luiiy,
CINCIKKATI.
ri'i!ii'i: iit.iirci n t 5iiT the timkh.
B.T,rniH i'..i- Vli t.ti I,; li.-ivrift.v c.-iitu ; ti-tuli met
,.it ,i :l:tl'. r-it .-in ti tiilii-nllitiii-n. Wii.-n v"tl ritll,
ASIC TOR TUB DOCTOR,
It M ill rrvMiit niinttikt.
IFdfVrm.il ;i( i (ii-inn -- may rmnii'iilriit roFl.
Oi j.THt.ir hv tt ilci. II lli-jf Iii IiCM; ll.l.AU.fi-f
I't.MtiiHrtti'tn" Kris in twh Ihii.t All it?tii t, tittnitiii
nn niit ,,.-t i,il itii.Mit"Ai, iff Htihtij pr.vitH i.rvl c-io-
h;III i.tl Nt itil.- -ti- r-l l.c p.'iM'll t I- t'tlH Ulik'14 OUt)
Ji.l :ii Ic lilt lit'.l :h il .ns il:..ii'.u I'et.
A-Miuiw.tll !''!!'.':" f'.ltt:
DR. HAFHAEL,
eo. jto. acfio, tost omen,
CZXLIKNAH, OHIO.
I.ft it l.l Ci.ii-
. rituf.l il ",t 'Ii.' .rl'-i t!,.n..i! in a ..i.f.ii:..'-iiii .. i
t n ft ii--i.'.itl..ii..ii!." Il .!.v. ti .t p li.rtli. i,.,-tr
A i illiu I,; ,n I ., I I ;n-. - Inlil.. U0.--I
rt i I'-;. i. r uiii .il'. - i'h- i,r.-i-i. ut if th .i,,.,ihliu rn-t,
lur I.r itii- r-'ii ni.iiti.n i n 1. i!.v n iiui-i-'". nur t-.r
ili.ini ut v .,!.! I. ii-ii,.. it tn.iut -I ill I'll Ili i'V. KiK.-l liftt
Hi. i.i. 'I h I'ih li-r I'll- : Iim-iI -rir.' fi r il- lnir i:l' ll -ii-'l.
rati- l.'i-iiii.-n I ii yi-tir ...liu llii 'inn nli lit, I'm fur. io
l.-ltrlt Innl J I, .tn vi ' ''" f- liil Iii-j.i- li-.tri.t - :
l.' i.rl: .tun nr.. t... lii.tv y.'ii run i;i'l nil yntl wi.nt, tniil
h, ii v-in- ',ti-ii. niilit in In tl-'ii .ii l.,il it .-in ii-1
r.nl. ' II" i- ill f. :,!! ii lim i- vu'ir liKS'i'i:. V. In si. .it,
'u- ii-ll nli.il i- li- .'.in v - I".
i' Io.i to the rnKtc.
Pr if IViiIm-I. tin A-itr"l'-.''.r, t." no roni-n-tl-n
with l'KnM'iit Ilr. W. M. H .i'll. r withtuij
Ulll.T K' lllli'lll ill i-l il' -ti.llti- IIKll.rt.
Ujl'i'.it tlti-i ii.ln nisi-iii -'il r.nt, W'l. n ym co-n,
tiring it tvillt y..u in-l !i.u It tn III. lrl wllu (i'ius (lil
door. T" I'lvit-n! nni.iki rk l.i
JiE rK3 13CGTOR xixr.iELr.
LET TilE AFRICM READ!
:i i Ii.trti lli.it ii ,,.if-.-t -mil iu.iir-,1 t-iifi- l iiiirrimii-il
ft:, imi!-, it .1 innl, nit., iirn iillliili-il i;!i w ikin
!' ill ., n.-li- 't-. t-.. ni. ii .int., i ii- .in. In.'.v lit, inyl: ilf.
Iir.-t-.iitn ..' .t.iiiit. ,lt-ii .... u'.il mi -nliit i. luin.l, livn
. -In , !.. i.i .it -in rv. I n nl fin-.( iri.l nnii'i iiliir
ImiW.T, (Illll.V irr-.W tl.. M.i.lilur IIW-IV, llll.j It Millll ,-f Clllf
ti-i-inv in ii,, i.,i.,. i.tiiiiiiiu liM. tvniiiMiic in un
blln;.. mii'-t -I...-1III I ':-.! i I --I i,.-.
II HA It WHAT TIIK villili'AI. ri;t:' SWS
S..m.i riiy-ti-i n,. r. ,iiro it. I.,- iM i V tmiurt-,.f v mi
tlin.M Iliu KMil.lMI lllll AMI! PHYSICIAN il.KI
tint. Hi. iftf.-i-i Ki.iu !t -ii ui'iitr i.tmi.tii n.i, -tii-in i-nul-li
liitn tn .I.-..-I it... Hi,.. ,li-.i,..i. viUit.iit mi) i:,.miiiioi
fi'i.tn llit i:,ii-ni, l, ,-(-l;iii; (. ,.-ii:iti.ti riin-iM. hii.1 t.i
ri-irrititi-,. lis oii. Ait-I. iilmt it. m.-n- ...liiiii'if still. h
mi.I Ii. iii...il Mtt'l i'i iiithly it'll Hlii-iln-r .vnii mil liecur,!
ir it..!. All l.i ,-.nttiiitiiii-tii..iiH .mil Inli-rt irn. urt
tllii-lli friiitU- anil c-.rili I' i lliil. Mr ii"il .'..m ,i..l.
'I'ii, l,tt-i,ic Itriiit'lt i f lir. !,.t),iail. tliu t:in(iii.ll
PoUnir riii.li-iiiti, iiiit tiiil-il yi t in imtlit- n -n'-.rt,
mill' id. hikI IMTtitiiiiiiitl .-.in. ..t ' X l.l. I' 1: 1 V A T I' SI,'.
cm; i', , s ii ykm.ukai. iMSK.vM.s, i. ni,. .rn tite u
i.f Vt. ...,, ui.l...... l.i., I I...-1. I
illt. .it: fiCir t,f ilirt.Mrv or i-xi.iih. No ili atlli loi.
"in, micli H r-i-ni. , mix v. iiiirn. ii.nini. or any utlier
i.i.iiM NtiniiTuirj iiurMiy ,it-:..ii ini.iii.iU-iii.iiiiiii
tint imrrlir Vip'iul.i,. ll...nii.Hl lii-iiit-ilieti n.nl U
tin. i,J.-rf.,l llitiutic l'h).i.-an. Him lt.it.inlc Iti-mi.
d:fl iifTir yl fiiil.tl ti. i-nri. tlii most ulmtiiiultf Hint th
niiwi iiH,ii-rii. -ihk, mi,l tu i, ni..vn nil uii-ii-iity mul
..ilii-r iiniiiiiiii.-. fruiii Mil ivrilini liu .,1 oilifr llircf
dim Innl liiili.,1. Mnli. nl .1 ' 1.11
Uiiuli NKttS lull si.Viil.l-: MEN rnXTVMPlAT.
INU MAIilil AUK llntr lwt Iliu lliiltiiniirtt rnrn.
pun lint nf I In- liiMfiliuiv. H.miihIiiiiu. .Mnl)luutl, und
oil TlinrwiMj, tin :ilt 11'' M111 . Iti.rfli
" Niimt-n'iitc,irri uf ili.fiij mnti-il In- r.-irly flnlisrr
liim liiming liMiiNrliirnii-il ti tl.r Kn-!i-li ll..imnc PLr
i. imi. I l.t-1 it n.y umy, li.iuun k in.wli d i.i ilirm.
ti hihIo Iliu fact. li,lii-,n.K tli.it in iluinii mi I limy do t
.-riie to the .inti-iiLr. Onu rai in purticnlur that
ot a jriiiinir ntun in tlii ri'y-it Hutili) .if mil. Hi- l,a,j
btTiiiiii '.he li. lim 1.1 ti linlit, tin. tiii-iv i(iii.i,.u towliicb
cini-rrt k tilniililrr, innl allir yi-iim ol'till,.riiinii. .l.-rit.
111 i;nx itpll li... ol ri'C.i'y. lli itl,n 1., imtn y,
ml tn il.Mtly lu ll v.-il l y iijaii'ri-t a irl it in. r l',.o,i
u...U ..f .ui. t ' iwii, lull In- Hal Icitrtill, nt.l-v.itii, unit in..
triii.l. Hn tUrnl 110c M'tnl mi m-eniiiit tf tin t-t.ttt-rml
M ,t -f li.i'iili-. Iltt-HUijIll li-liff ,lt till- MI.jf .
II I.I11II- I'll) - :.,ll, HII'I, MHliliM.tiini, i liiHV sMtm ftl
j tin ..K,ii i.1,.1 lit-ur nl )nuili l,,u, i-..'ui'ut.'.l, tniil n. 14
I noi tli. i,ii,. fani.-r ,.1 h puii ol Itriht Ifiyii."
I Any lilt-, art, miner. n,;, t,n ln.nu-r tiltul Ihrlr cam
A fc-l' k IL III 11, . .1. ,... .....
" . ' ' i-.-'""! niiiw)-,ti.ij.
-
P
I
.in it-it fiiiK-iiii, un in.tiwr niii inwr com
'.nut. en c-ill 011 Hie H. n-tiic Pionit iHiionfitlfuritliy.
h-y iim) r-ly , -u r-IUl. Hi ,.:Htv w nt o. 69
I 4 kT k I f. I'll l . hi. I i . . u m
wid'.n :.-:d eoi,
FOli SALE
Tin; Viiikn House.
'rilKnr-ovevi-innoitnTaveinStiin'l.fitun-l
1 ltd t n the ni imr of n'ti'n St.. 11 -i-ovitc tin.-i
M.A C. liiiilttiMl r: inn. lUn.th-,,: Olio-
Tl.e Jlctti-i ih in in nl i, ml'i'.ii. tit.d i-ory eon-!
v. inv! atluttl id Irr l.'vpinit li l 'i' ii -h .nno
ik t.iy.ll.i.t f,li Siublhg.
Mreet. ill n.kuinT.,iivT any Imisinc'tw. The!
ibme jropr-rtj wil he noid Iw, it'c.'iiro of no
nerunn hui ei.tna nn.t ..,. i,,i-...,..,u? i ....
i'ci..ii nu . v'iiiiv ' .. u euy lur yniir.rlt. iiiil up
rv . hi i i nr.,
:.Iy 19 h lF4-tf Hiiinden. Ohin
ATTACHMENT NOTICE.
John Mitchcl Pltftl Eefnre Ojorce Hold
nsfahiNt rjn J.P. of Knox Tn.
.lumen Jt-ui.Hiil p.if.l Vinton t'om.tv Ohio.
Octhet-lthiJayof M.iy A.T). 1S04, said J-.,,.
ii, ii-.tiio.l nn or.ler ot .ttnrti'r.utit in tin!
ti lie action, fur the nuin il '.iventy-s.cvcn do'-I
l-raand twbniy-i.ro cciitiatul ci.fi ,.t !.it.
Juan Vud-Cl-f. JOHN MllCJi-1.
w ''iW. V-'.. ;
CDHI'lili? Iiiin ( f X fn 1
is tbt tlli'V 8triKa fit l-l T M of
by feraJicatiri er-rv fii'fl;! f wntiuritr
'
Ws. YAooA,
fir tki w34irt CMiMi it '
hiwe bom introilncf 1 to thn ia ,r tnr
lliun Hit yeart, und 'we ftv.uiru! n
far riivi'dini' nny Kaiuily MuJi'.'ir.r of
linilar nature in tiio iimrl.ct.
in pprfijiatini f tiblio rra not linfl in
dif cow ring thuy puiuMii'il r;niiirl"liU
CvvcAv. rccvu?,
rl bene tl' it
nn unnse'i'icnr jmi'tt fa tlia ( wiprrmr, (Jim
of dnltuM narli vnar i bd' '-rtia'nii iLuU
merit', end iiil;lisl.in ti
Tivwwcvovv ii wuS'vCcXen
wlili'' iibvu tit(n slioi-n d ii j' liim !r, m
The pciiliiirity of tho
tA T. . J. c. , ,., , tr.u .
fnr tin life Ri d Ii-hIi'i of tiio l'dy (!?ftnJ
ujinn tlie pnri v of tli liuO'l.
If t!i! Iil'inl 'ir ()o s itu-il tlie I -o-iy i'f ,"1
)ut t Uiiuerubli) eiisto m. Tbcs.j laviiioi.
Uvc 5C'
for ci ring
fr'sfidi, U.t-m'.-r,
Skin (JJi eiwr, O i v3,
ijfait Ffhutui., Jih'ui 1 li'.im,
(TD.V.tpcp.n'j, (J,:,:': ieJurj1!-!.
Liier Compln.VW, l'cvcr o.nl jtrue,
Leuocrrhaeii l'emalt Cimplainnt,
Erysipel'ia, t)t. jinih) ij'j ii,
Tui-rat-f, ILruption ,
Fits, 'J;qiil"ui dtjn.GUir.pt'. it., eta.
S 9
OrEriT'on writpt her dan; l ti-r, cur-jj
of tin o niiia yuiiiV tu ndii, ud fit Vituj
dunon nf t-r yi'iir-i.
AN0TIIEB, writ"?. I.i? .tin wr. cur4
ufir Ms lloli lird a'ttioft wtston nnj.
The ducturs jiionoiiD icd 'hr '.ue n.ciir
llo.
i ANOTHER wn cr.r?'l o- Fv crir 1 i.got
oftir triin ,'Vi-rr iiit'ilii'ine in l,i ronrb
ANOTHEIt win oirntl o" Kvcr Sur
whirli li-i'l iit,.. intripon vc;
Mi 0111;;; of HUm nutism if cuM ri-ftrtj.
'ii. i inniiiii'Tiililo ol I'vcfirr ni nd 1 . " ir
('oiiitilniti. ofiii' l Lo m itmin-il in Vrhiidi tli
Puriliur innl 1'iiU
rG, VA?t
arr; the in ..st ni.'.i.j und tlicrti'igh (till tt
bnvn ov.'r Iipijii itunuliiot'd.
Tliryiurt nn iliiM-jtlv iipon t'ne I.iver, r f f.
tlitif, C73 H t .-.li-Ii un etf !,: nt ll.l:! '.'
ejstoni ilin s nut ri'Iiipsi- nit m l.iniitT
ditinn, whii'h i-i tn ) iijif to bo thu cae i.it
imply a purgative pil'
'J hoy iifo r'il'y u
"VSVoovX, tv.A ) Amy VAX-,
liitih, in I'oiijiiiii'tinn ,v,tn tho
A.oo Y4.vVutv,
will ctira nil tlia urireoientimii'd (licn9i,
.n,l nl' flimniAlrpi uill ril l.t. ,i
'
Hei. lci'ihe, Co?tiv!T.esi,
, .
COttJ U I'.W, Lhmera. JiiorLur
. Indigestion, (Pxin. in. th Faw,.la
(Th zzin-cs, eto.
and y)n u'nould try tbeui tef ir t poin' br
. i . " C C
pByl:"n.
lu't tl I ampllleC 0 AI;,rtH0 !Ol Try ioolil
nL'ciit, und rend tiio !eriiccVe, and vuu
, ' , ,. , ,, '
littv8 over doubted J'f'l Wtl!
Aov) wo vwewc.
Try theso me licinep, aid you will novel
rcgr.tt it.
Ak your neifibnon, who Ijave 'tucd thcra
and they will nay tney nre
Aii a pprnf thai tht fll.ii! Pt.rt't. i Mid Uttmir. jnn-Tf
ig t.-tl.lp, I ti.-ivn thii-rUf1t-Hlni 1 1 ' ufi frut:u..t t -Iiimu
tla, rrufpwirt. Chilton of li. Y., a nl oi ho uf Cit c t oitL
Bcail Dr. Itntuii-k'a ?iIh1 Nntlcei iiltrtini-ati.t ptiV
libhi'il in a ciiupictiuiai pait of tiiia Vr fnnu tin. 14
tilll..
Trire uf tht PnftiitinavltD tf;irat)V B'nM Pnriflnr, f
iwrhottlf.orfi.prlnlfil'jiiuii. Cfthi ku nilimtvirin V
utl. illood PiIIm. ?.1onti prr bnt, w ft uw. fr f I.
Prlncitii.1 rtftlrtianil Siilf .room, ho. 5 Cut Fourth Pt
8d Bml'linfc fnn Mnin St , Cinci ,udt'tC. lbrfttotuV
Mo. Id UuaiDonit St rent,
FOR SALE IIY
rnii! r"ii.i..iii."s .13
r ...ill .... , -..-;..
... . . - . ' ' . ' - I 1 '
-n-i 1. 1 ltir irirt ;., pi.!t!i t lut, tii, v iro
I " v "epiTift 10 : all e ut mi ,.ri; 10 tho etuist
tn't .fiifti-.ti f :!.i.ir .-iiv'otn.ir.
.-i M i:;ilNKs i,ftvn l.oon a.Ml tn t.'io
I ir l.-i f.vl nut frli-Kinvill tin 1 nr' nut
I uno-i tn.ii ..in. n nt ntiv ot In r 11.ii;. gvi itsa
I m.!!h. tt lrn trntli of mt waciv.
I A ijf l.'l'li - 83-tfn, I! S'STON' 4 KTCE
A L L IS X 3 V !. I. L 13 .
r..ir. . ,, ...
I ' '' tl tiH i . To S'e il Ui i;riu
I. li '?. u t1 T :!' r- ,.ir. t
- . . . . ' ' '
SPUING AND SL'MMKR MILLINERY
II H C f, f. R I 1! I," C
1,1 " V. U ll 1 .11 lj ft
1 V T ,.,,,. .( v. i . , ,,.
I u r.nrr pf Market. ""d Mill Street
( MclRTHUR OHIO. S
Would a'inniliUf to licr Irien Is and lha
, public th.it she hits Opoivd her
' t ' " "rT
SPRING & SUMMER STOCK
of Bnnnpts, Hnis Ribnn FUwemanil
othc trunii.jj, of pvpry varien and nf the
I'tH.n 8'yl.fr 1S64. Call and exumiiie
her sinrk.
Rppiin'i g done to onler at the slmrtest
! rioll't?.
' A'"' ?'H 18n4 .linn.
. T7 '
1I01I,
. TTORKET AT LT,McArihr.r O wilt
A vr-Mtin iu Vit.tua U adjeiuinVU".

xml | txt