OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, June 16, 1864, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-06-16/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

TO THE READERS FRIENDS
—OF THE—
OLD OHIO STATESMAN.
Wp hr. tM J y run i'lTa! ! p I rj,
IheCiiN' Ohio H nfesiiinp, un l i. w ;ri
it on oUin t l nt-w ti t. nud clear whii
In col!:i,, Th Oli'm S'!em.n i- in V. "r,.
'n l.i tVvr. 'or tho Cmmr,. fir tlie Cp
Hi utioii. i r i. r U ii' n of fj'.ol Stii'i
Mil' ri il fri v t.d "il l .qu i mi.
tu.t 'I" t" I ii.c'iiiMis- V e '. c
tb old PiR. w'nh i'Ot 9 r;ar '-r Stri p p ri
td.Hid ihe P d ITui n ii 'nr h it is pn it i
It. mture it, mi I r i lie rvsliin C iii I
t;on. in it ryii.t li-tt-r, mil t"i';viii.
U'n tlw ciiii'inu evens oi ih .rir. res
tV tin, ft ol ihr People mid G.witnPit
W are llltoa nil l-t f H M'V.nv . rt I priiHp.
1.1 civil ttiir. ; i'npiiii'ii ;tt d i " .lepn..
UNn a UeT. trie mi i ITin " pa'tii'fi'' plili
c 'b'O vo hivi nnn duii'i;; iho pn.-i.-A
lmit'itrii'iiii. A e owe it I'ip tn"tn 'it
it nur ln'hpe. n:l to iheri"pf- vl nurih'l
clrn to 'h 111' ure t-l i" r i iMPtrv, n n. I 1 1 '.
bfi' inrit ol miuki'id. tn 1 1 ipt? .t p..li
tihic'i i i'ri tuij? ts t..r t her a' 1 hi il it In n
Hi 'anil "Urti nf vm pa'ro '.i t'P.
T-'' k:im imit "ill 'io nil it i an f i
h i yvf j, at'if hno. ibp v i- !'t
illY'e i.pp'irt ul inemiP (frnenl fr u .-!!
th"e.vrh'i w!l ni-'iine fur en N
p per psii'i to hive a j.u .d Co. sum
tiunj' J-'iireol.
'A r piiMis'i n pippr 'n nHlfh wp r?r u
piw t, TVutj On' C mmrr in1 U pn'n
i'ii Mrkf ik. rnr P I ti iiul Gtiier. 1
pv, pre i:irrf. Iv ire, .1 .''1 pnn.t;:i
rti. mfr, J" I hp iPt'k t "in1 I'li '-lA'tt.
Ms .n.MHprtbv in ei.o p. ir'ic uiar.
F.u V.. fir I -atnirti -in, f"t Cwl
3I.ii Is) '"i S u il lo i i nl S.'P'i'Pn. M 'or
w Sfftnlv D i.e. e rl Ameri. mm liitriPin
Ti'- Ri's.t. nuliii'V Ciriuiuti", Tue
Ohm, St te-ba!I.
7 un f:ht IT d tp wn.
v I . r . vu i
CinM'H Si CO Cl-.li .1 :.'iir ni; i.'MH
jPar. 5.; I, U pii; If "X nv tUI,s. .
ten i ppi' 1 n- V-r. I6: ten co ii.-i eix
W'bt $) : Il C'l l.tM'litV fin I imr io-r.
c-n l.tk. fti.'. W.il.
pn altl.tinMl a.pv n.llie l-bf!) w..Off-J "i
tllP P t 1 ; I'M 'r I'lflliJ
1
7i ' l X-' S'fitrtmnn.
On" com. o-,"WrS7: our Cff. i
, . ,,mi,. er
""' 'i-.-v.y 6:trma.i
OnP 1 0 ' i n.' iPtr. 1 00
THE WEEKLY STATESMAN FOR
THE CAMPAIGN.
. ..
w ...il I.' I .'ir . l.i . . r.-i. i . ,,. I
1'i ..I Tn : OHfi Spa'vfm :;. :o . ub -rl'. m
fi !n V !." femiib-r 15 b X nvl
. , , . . .. i
Jin 1 1 ii i.iith. esirir-.r't'C t..? nl.ol' ul Ml
v'"fii J.-..1 imprtui' P.e i Inntn.
'' :in,h p1"5"-' kr,ur" -"
tiio Pouomsauiw um:
Unrfrv ilil.'tinpiik!Hii: 'i"n-. o-
f.)'.f r "'V'. f-3 ' 0: "'il Pupil's Sj l iv i y
CJ. ' 113: li y i-o. :.s -SjJ h;c Nund.ea
tk'Dr- C'PJ.
A MAGNIFICENT PRESENT.
T.. t' ' p r: !9il t.ie lirekt p-iir
blT I'I MliM'-ri -ri ll.e l'e ( m., r .,- ( i I
linn i.t-n i-,-.ilr d,),-:t tie c.u.i m'.u w.
. , '
' P'fff-
TWENTY-DOLLAR GOLD PEICE.
. . , , . , . n ,.
fil .l.ii.ii'-nl ji Din; c L ir eii
r.rtr.jSnll.f.. t.U. ( not Will'...'
HP i ,) o e Will ii..ke H ii'-ll. ..f 1
TEN DOLLAR GOLD PEICE.
CIV.) i-e v. I, .Hlie pn, ; ,
FIVE DOLLAR GOLD PEICE.
r .r -II f ..ei riling "I .;.),.,.. .. p-
V.il itu'-iP ; .. ri'in ;.i llie in r- li t...'i.. i
I) , . '.,;.,!. 'ir PLt v.-i IA ..I I..-1
i i t.i! - 'ir p j . Vi-1 I. 'K
IVmotr:":. N-i-t I ieo I.T Ul ' !"'.' 'el.-.'Ci .
Vl.-ev... Ill- H...V k'
Citill mil.- ril.er itisv l.tive 'I., ir .v,r,e:-i
,,. , , . ,
l lie i sii p? i.f :.l an! r 1 1, r f. r'iP
Cd'np -iail ''"iiilil lu' iii iriii'p 1 1 lu-fore i'li'
fiff. ul Mil' , til .1 We'li'l lil'UW lliK till !!I
LAYMAN & BAKER.
Editor of THE OHIO STATESMAN.
Columbus Ohio.
Sp'1.1 f-' rprp'nnen Ck,ii.-i.
Apr;l ;, (j.,.
mm
1 1
B8DGBL
OF THE
P.csi pud (henpesi Cflsii
KEEPS OX U A X D
A f'u'l Stotk cfovt-ry va:-ii;ty of
CLOTIIiriS, M CDDIS,
LrXlES DRIES GOODS-
an o
CArs
SHOE',
TTAP.DwAliE
C D T L E Ii
GRO!
Cf '.TiilCU I WI1. Sell aa CtionjiQ Ri tM
tiinauLBt l-r I.iibii, or i-xulm.-i'S
r. ....... I'..,....,,, of I. u I ir.'.
ll'U VII . llikiliiv o. ..iv
Dec. 10-C3-ljr ED. DODGE
,,r,r.
Y AND FRESH
nT?l7n?
I ri1.
M W m. ' .
'
ATTACHMENT NOTICE.
Joua
natlim si..-.ir.r 1'itfl I litf-ro (.rorrs Hold-
.riiiut i':'i '-I'- "l " : - ''"!'
m '. 'ird Viul m i'uii!,:y ii.iii..
J.
(in the 211. J.y of Miy ... D. hm.1 .I'M-
i-.Ui.J ul nf.jl - t' AitichiiiCfil ii .'. i"
ct:"U. I ir llie fU .. vi r... y- rv,, iio'lnr su-i
B4.t v-f:ve k." J .t'l u..i ftu-U - tt.
J..k.ti Ci.d Iv'A. .
Mil
it'.'.l
Pnhe E rol'rl ;;iliiin o Vlntnn
Co ii n() :
AtntTPK's "r "'him '-r tr
M ... m. M'l .0. Is-1. (
I
,,
,
I
I
.
!
;
j
,
.
I rv. T '.x-r'r 1 f veil' . vti l,: urn Uiu k-illi-cU-u.
tor ,.r ..... .-p.-p. ,
Not.iO s lieteliv civeri. t list thf t.-ill ff il'e
iVint,(n Cf,nU tr. nnn. U;h .,.,,1
I ... i.'r i. .i.....e ... . ...
il., h.li, ri... iri-nmrv . rn linlLAllr.
'Tl''M' t" "I! i i 1 1 n i ill vip'iiiu it.n I
.i Mnii Kfi'iil ."". a M .rch
"Aiiwlii'e male ciiii. n. vi-iilvn' i''ilii
lu'.e 1'. I'.." TEN )ear ,i t ,,! Htl.l ll'"ler
nil uw 1 1 r.K' 1 r Vk i k; r r, q-:i.-,l t.. i I
' ' nil i i.i die ii i in 't pi.rt'.T.u nnlit-'ii
.a . a -nili niuLiiir. Ii.'l hi- rv-'i iU'
ute. i.
n ... m ? 1 . .1..
.-vc 1PM l pri'Miie-
,lp'.s1.nw).iro.iil).i'ett(i'irV.t'7lM-
X . U'.o. .no JTI' . l" ini nini wn-r.
,r not ro'v iih'IiiKt. if hivc vi'lnlii' er "r"'n
zn 1. n. s"ll tit lir ore- mt n.'iii'v sifmiiit
. . i
i"r.
Prdlnnit pri viJes 'Vn.
r-.i.ryp r.-ni'iy- .11 ..th. msynpri.
Hiiin wl iri lil mili !' .m: v il ir.iu wi n 1 lie
cnuiiiy HiulitiT. cur lii'r,. -,:-.ti i;..!i f
cvo'Vii'iri "' ".r,"-"!r I"'' 0 '
fill It v ' ' ' 1 ' - - 1 ' ' ' . t -i 1 1 -
.
. -. .. . .1 ..... .... ....
, ... .. i V. .. .1.1 ...
... :...r. ;; ,
Llll'll'l .rrv1crh,.'X cpt Ilimer el.ll.ti. l.revti:t
' ' 1 . . . ' i .
T rr, ,. ,u u.,n. r ,p,r :. I
.lni'iiui c.HliH.v rlir.ll la i..l.c uh I . h-.'r
. . I. IV ml
criJi.i,b.l.:vi.r".iv,i ri.t...lii.i.lliH.,h..ni,.ii.ivilj,.r.
,1,,11'eiiii, ..l -1 .... m ' UiMriiewLl,..
,.,ii,t .:.:. 1 I-. 'I.. 1 tl.il.ivit ,,iHi, .).i.i
fiiii'ro,iP-"i. I-hi ' i-.r .mi "I .1 mi ' 1
1. ... .-ilii'..l full k I' .i-.l--.. Lul:'.1,
... 1 ., .11 i... .1... ... .1 1 ' nf uii.1. .
. .. . i.,i ... . v. .... ...... , . J ' 1
mi t .o fi.ine i' -utti.u-.. "f jxciiiii inn. n "J
Left Hi A (iit l".h nt :''jt J e-.r .ul i-P civr
.,..., Tcrii.,. ,i iMiinrs.r i me I'l'iiimnt-,
. ,',;., .c A,,,;; .- .null i .-. , w
lu t llie .htp. hIiha pani'l tni.l-. ilii m I.
tlil.ty iH-tci-tit. 1 .10 AH.innr . lnrei.y ro-
M"i rcl ' ei'lle-t th tf v 'li.'tt. ... l.,.pilier.
il II , Iw Ivnalty . a" 1 t"li -Is 11 Hie ,, 1,1 n-,1
,, ,1 i t.-t ,nr,.,...-i In-.. .-.p...t. ,i 1..;
p.'..iut ' ll.-i't r.. ill .1 ri.iiiii,-ii:i II n; 1
',.cnik.i'.ituii - .ii i'li or hf'P the , ! i v -. A,-. '
... I
-,, ii .... .ii ,,,.... ... I A t n . , '1 .11 . I ...
j,, ii.r-yp-ico.it j.ji.. y un.i -u-1-
'..,,., ,,r0 ,...nn v tr . t. m.ei.
. .. - - . '
,,Ul 1( u,. tl,P , ,iH,,(- nicli tlm V; .J. ji
r .iri.(, ,,.,.,. t,v o.-t.r-s
I'v.v y.r..,o.i" f.h, a.-. -ti.o r.'.-.i!
... t.w. r,.: ,,-.-..f
r ;. , i w; .-on -. ;. rl:..lll.e '1 .
i,!o i.r ''ii! V'l y'i.i'iii" i f !'' .i".- V..IIHHU a i :.!
. ..... ......i kj lien :..... re.,: . L-el
I'll il"
"a,, UlnM,,,.-, n-u efv.P.,1 n.v
q-i.f I -r . i 'i k ..vi. ii i i.i 1 lio i.!.i, i..l i'i :!:,
i ... I. . ' tk ! , ..-el '"' ti'l eo V'.-'hiil, as r.'.lliiu!
J , , , ,
Me... .1 .!., V rV,-,l'' 'i.iww a.
:"' ; '--'"i".-- " 1,u " h" 1
1... Ii tt lui.i l.-tif u.i: li"'.
0,. tho !.... p .fcp .ni.. ri 1 t.p pw y 1
.111,111.1, '1. 'I". I ' ' I" v B" I. IT. "
Kbi.ot I pit-lkiuii'Mi-Mik- . .!.,. Vo-s.ro-
QiilriliT I I'B P-.viii'iit . -fti jci iiii"iv,iii'n .ivn-
. 111; . tiiu ci-it' t.r f.-.m-v. tVr v l,ljii tue
trf:. i.rPP sliell -HP in., 1-. .lu MM tloil
...ir.i.. : r,.,i.. v a.. ,r
I
.
l'"V!-'!.il'.i,.i..rll
1
.
,
. k f.'Z.ii
JlUllL zv- )jJ'-j-
LEGAL NOTICE.
,
1
;
...... ,. . , ... ,
Ar
v .
r."hprt H-' ' -.' t 1 VV. i Ci.ii A.-'. -S.
S.. ,.i.,. V.,r. J
K h.itr.riT -el r(iTi'ioi i .."r'. I...'l. r.,.i j
i-.M.:; ..' I'l'i.i.j. 'l.-rrsr,,. :
I ..-" '.'.. ,' "' ',' 0 ' ' '" ''":','':
lhillit-i -i- 'hi! .. In i' i- I I- ! ..P.! .t.l I n't i I
,1,',.,....;.."i i i;'c ,,,v , , v',nt..ti in .1 -,. '..(
i ,jt ,ii, tl 'JTi Ii iiny AM 1) I'M.,,
ii.e hi IVi l-l :.lel l"lli!ll'l
' '
IM iM l I'l il'-. II'. 'ri . i-ii " i ii" I l.i; i : '
. . . , . . .
. . .. , , , , . . . . , . .
r" r iti' i ..y l l U' 0 l I Oi-'iiili. ... .i.ni
r.-a: i" lU.-i u eii'ii ... Vlnt-n : ,i" .:!
I ,' l i.'- ill. .ill li.lil 1 1. 1 r. . :- ' . e..U.
ll.'tpi .1 I-': . in ti..-s. iiiii.,i. a i t i . t .-c-
, ,0.1 .i.i.1 .p.iii ur ori-e:iii..l.li..i.:.' . .-I
.,x v. .,-'. -n..T -s. '.-..i.i.1 .i,,H,Ml !:,
... c . .. ...w
r'.r -.u . Siinir-! in I nrto'. I !ic U't ' f
run 1'iPi.. "I c:.i,! Vi.i'.-,i Ci-eiiiv. tlii'.l
! ,:t ii... t..ri h In,' .i n e . in' n.'ir Ii . ....... .'m v
i r. ti rn lu
e'nl . r.-.'v I . eil '.'. .!! . -.
I b i.i-.-. e-e 'ill 'n"ii'. p" ti'i-M-v ,ii't .-''!
, per., i -I pr -piry ii. 1. 1 j Ur -niu .....jne.i -
i-.ti.-o inn. rti'iii( t.i tlitoi- i' rii-nii, I i -.i Iii-ii-
i .i-fl nini i.rv..,uv fim i'ni'l.. mi.l fK-ro i-''
1 v I i-li ' i i-1" .li-i'iji tn I'i .1,1 tl..--.' 'iy iiiimv..
I.ti.l ii i. ivrii Hit t'irll.ki iieiii: ii ..r : i,.. vii'ne
i . . . . '. ........ ......... ......
in-1 Ni-''mi C'l' i r me I...HI o.l : 'itt 'l'.-v nr.-
:x W'lVr; 1"?
'.ubi.i :,i. ' -... i!it. .
j . ."!''.''..:. i' v. ii VMvS Aii'i '''
va7,e ; 'i.i'T'.r .1,,',......',
A"., t'.r i'llif. .'k.:. .d.
H.i....
'
t
LEGAL NOTICE. GUARDIANS NOTICE.
i .f i.-pli L'.vin. MiriHfi'i Dix'in nud I - im;
! A r..i d-M'S -il .1 iknili ft x it. .'I'.i.nted.
,p.i!.l r--Mi!..."neiil nil such gu-.ruin, b.I
i iv iii ' fir lifc.i. .'. t'- 7i. d..y.i
I At.- 13(54 llC:.'.'j Ol'iAliit
I A",tU ,?!l?V - PrJ,,,! J"..l
r.-tl m m Gum Hi!! of tb.
Mj
ti I
, !';"' 'llll,u jm-0 01 tl,H 'e8kl
Comuunv
r cpivpi: 1 l1T?3t.-t T'Vtr
..
nl!.iici n !).rt:etji.
t.. ycr 11 i-uiiiy uca it. .o be: t .i-io.i
I ii'.i mt ant is tusi tin-:-', ni.liili trcwJ euculJ
.-
ICM.PEX1F.RS! CARPEXrEUS!!!
r.ni,d im,1:0r,t'v hi
IM trrk'Hii A: O'l.rim.iti llr'.' aJ
UiOtbliC.'.Ut'L.MiSiS, lOWl.UV!
.'oixl v.au.'S ".v" li'.- imi.l
I -f , yi'l'k'IT V
! Ait.l ll I l V ti llvli?-!!.
AiL.i It I 1 C ll lilii-'
t" :...;..r.i ;..)w, t.. i-:'.rin iliwiiii2.'ii.
..? "-I." --
.au.'.i .. Diiunii.'.' -.i.. inei
iimiiv .t iK r l,ur ni
kvillkikii oubr-iaul' j .-a -:...u, cVoi m.:.o!J
r
-
- . . n. ... ri
ri "
I '. ' 1T.I. I..1I
I liA :i 1 I Ll 1 J I J t .
FRL'ir AM) Oil"AM..MAL Tr.CCS.
lie i.ow ...kr f.u i.l-. i'l'-ft" Apf'i- no.'!
:iikL'- -p.. i'k..r, t'u.tj, i'.iiiuL.
rrl(Sllt t'ri!C, ila . ujj ,.,,,. ru;POj ; - ,:.
i .'nnr'v. anl lioios ecol'iniiti-.t ant prct'or.ihle
. ' .t Hn. . ..- lVj. Tiny
i ... . .
ca,l uuu ret for ,ij.-.;.i'i .--..
AiWk
i L'oe. Ji 03 iiuo, J. ZuTT. iZ'JD
u jL t,; ;,..W .. i, ..vru-N -
n,., , ....i.r U v.tiMtu,- i ... ....e .ittUa
u-iriu. wl-.r i vi-iihp.I. J l.e no 1 ..rucil
h,.m,c i-u ..i... ;.. .,.i..;.-'-l
l'rf' p 'v- ii:.lt..-s pi.'-'"
-t KoiinJrioi.. iil i.o I;.-;.! .... Ii.iihI und '.or f,c
' uw,
I ' .'0 e'-ui'iei. il tl ..i..lry Mtntcl.
i i". ''-, ".i'l'ti.l l ..ee. wlior.. tl o nil
Hiuui Uii..yt.-s,.- !.., ' r.jvi.ir, tx,,onoo.
.
Fr (..l-L1. L'l PCM i
...r.i k. l-imnei" '! r'miui'ii!.l
v, ..,... !-. . 'nw! "?'
Kl.'i '' t e h:.ce. , I I.IP
i ... . . li.x: !:i'i . i ""-irn . "i'. i n I n 1
'- .. .,.,.,-: ,b.e. bv deur in'
" '."! "' .l,;"l'M " , ....i.i. ,
Tilt. Ill ,'l.ll. I- SI.I'P'" t-. MPIC.
.. ,U:ir "l nu. !. a..-r,
i '.I!
K. r tii.i ....! .Irn'tiM. e-t nr,..,. f-oi, -.i.
1-nu.S,. m In in... c o-nrv. or ...ifi thp IV.
......... .h.. nil it' to .i nne lelr
m
,
I
.
!
. , , -vnf.., ,;M ,il 'C nv"
.. Y. U. L !.U f.
t .,,..
. . . .A .. !;.
Fo 4 i r
".'!.,.,.,,..,.,,.,. ,rv.i,.rH i. i. tw
.' . , . ,
'".V ;. ' .". " ' '"' ' ' . l
I.'''. k' .. k.i-ll tt.l le-
UnuSisru.
i
!
I
'
I
i ,:!' . .'i? I S .1 ' 2 i -. irtiitir-
Cii;jl!iJ,,!!,lf'Fm
I r!.;s,,n::3J3'?'n?r
-rf1llSll'",S' lI.ktfFrlfC,
rAimiiiinWhllltlfh
fw&l-S
a..d MAKEo i.;-.;;:i)ZR
7.'.8kisiuu-!,,:-ii..-.'v.llo!lo-wnr-l
). ILL OTHEP, fCJ.'ir Cr CASTiNT.S
I R,.r.Wf,!K..li.Bfcw pre..., jt
. I 'I' I Ut' - . . I r - IM II III ,11
I ........... I . I . ., , .
.MiiM I" e.l.l.-i,'. t....l. : fidttl si''v.'
I . ... .
,"- ' :. " Hot intun..
, ,, .... '''l'N-''A':l-N' VILL.
I f. a" H t
TIIK GREAT
o
f5
O
.
P'' AT'T"" I? TT I " '
,'. L'J.' K L 1 i U Ul i
A; ni''i li' ii ' ' 1 ?; 1'.l',' " ."''"ii iil
.in m u'i i hi lit r"iif . ii n - I ft.ii
o .:in,'.4 t . ,'... ii Itrt II liiliinl ir. fi ln-fl
-
lin-:iin.o. Im 'iiruilie pifr .vi
11 i.t 11. j:nu ucwr) (icr u raw. "ivm
.
T'lh?" lii Imvc with tlir'r cfn-;i-
t;..v 't ...cm. im-' 1
ftj' I I T'l ,1 i-miv.m in ( . " ' I " '
!! ..v........ 1
1.. ....... . ii.ii ....,.,. in n Mir Mi. r r mi.
lit K I ... -,i,',., - 1
A ee'iV ItuAaUN I V':iV I ' E
. ... . at
AMERICAN WATCH
15 illb lET.
t, u , , ,, tli.'K-t i r'noiple, vl.itn 'In
- ,,,, n.,,..,. i, t0, ,.r,.v ma j ,.n 11 : '. i.-i-
ib f
1 .., 1 ..;t, at .1,,, ,.,.,...., Tl.i. P r-lfi
,liiIlJi " , le ,ir ,u,:t j. ... .i,-0,
u .1 ur nt i. . ir'.v S'i. . -, '.,. 1 r-:!.
,i , p ... 1 1 V -i : ! A V ."W'W N AVI" 'I
i. . . . i ... . . :,
Ill ' II' I I I i'. .. . I .,. , ,,,i.i i i , , ik
Iti-i - ......j-ij ,, L'i:'i.''l III- li. , I,.'
.V ,.-.u- II Vi .kl I 'I i'. I -"H I'I. i "
n' I II il I IIU if 1 .' inii-iP in "I im ii
llni. mul ,.j . -h .-.u iln i - n... Iiin
"T '"" -" S-.i-.j. r - tr m
lJ r;'" n " ...Ti ',1''
''...!'. ,.! .-.
n.ui-l.'ii fj
l.-t .n.' . ' I I-'
sfj. frl.UI L .
.".l. .sT!IV(l.
r. r.u.lu-N
(t;-,nv. W . f i j.o.cl tlt.il vtir
.r,n,.. . .;"i..-!i !..i- 'i .- f.Pli-y !'n: in:.
,. r i-..-h- -..c!,- v. . I.. f. r iu r-a-l
lu n "il !"r ii- Im f'l- '" ".
l)V , j.s ,v ....... iU,M , ..,
;i,n ,i. .....v.-:..- s.r.is.i.
,,' ,1. i.i. I., v.-in . ': linl ..., ....'. 'd i.i
' ' '' V....-I- l:..i - " ' I,;', i, .
l'''
' :m I -.. ' i.i u p
1 i'i,..' :.,' ,.
IaI.IIs1 W ' I 1 ,k. '
,.,,, t ..-e: ..f 1,. i r-! .r-
'; v,
"'V .... . v.- , .
.l K t" tir ' T.l M A S ii A i nll i
-.e- t, ...a .h-m tl.e ,..r Hi- p k
e - - . ,...-.. ,..,.
,v
.'j. ''.i ,'V,, ,i, , .. , .. .1, m-
i,,,! .. ",.,;-
.. ....... ! .... .. , c..? ..
. .. , . :, . i.
or:: i':n uf !.i rv :-i,ati; v. r. n
-'
1 1 1 it i ei ii
... .. ....... . .,. ...... , .... .
I '.III 'k' . I . IIIU ' .... i"l. I'l l I'", i l.i I I ' I
, i. ., . , , .... . , I
i. I 'l'IV :ii i-'l li- ' ' t. l'f. ' "' iiiriu - I iii::.i
,,K .,,.,.. ,,.
.;. ,,.. .,',',
i W.it. in . .1 ". -in il ' 1 '10
ill" 1 1 I I.I Ilk. I i
n ii'-nir- i ii i .tt . .'ti.inuiri ui.'i :.t. . u .k j
v. .p.!'.'isv .MMi.F.r').:.
A .ni' . r ' I
.1 .: t Ii 0'- '.'.
i-fTi f'!HT . I'iHH' M'jtr.'
ri'tVCii t I.v.:.. lt(llkD
fTty-.f
J '
I U
J ( t I I DIL'-,- - rKOl'RlrOR
I IV A M I i (U(
K.-Ha uSSTANTI.Y UNHAND
i tier in
.....litv or i-l..i.p.,t.s. ii.ri.uraoti.re....
' '" '"i'1. 'ii'i-u. tn roouna ti.j Miroi.iic
":". !"
i' '""l""'
.iiniuii.y .
4. i T U I I
,i ; ' - i. mj tj .
,
.ro ma,iM-'..ri t.T ' .- b.-t snd IbI.s'
li.t,.ie.ii'ANK.Mii.i8. iuui.i....Zsn.ii,
....!.... . ..nti...i .111- .1I.1.. :in-
i"" . - . -
i r i ...liK.
!
NOTICE.
oonnte f- r luiiiti.'n r '.tile in...: ...
j ru'luii i', ... . ..J i,it euij r-H ill
nro
! P'cphen C. E.li
.-l t'ic ct'sti..!'
kit. riilmiii:e.r.tio:, dr. honsnni
.fAhralima fnrt. Lu. itj i
i ; .r-oc J ppen on tue .-alii n- f . .invi t-,p.!.
u.i l-jCt-3 l'r j-jaw ouilgo.
'V 1. e,.t .., ) t,-:. ..
".:;'' t
incu'i-n,' n''P i!"P v .il Ii - 1 k,i..
Ken-rJiy "v;;:;'V,;T";;.V.rr,,,v
'. i i Ai'll.i".N.
1 l Ii : I V II A' A V V
1 ... ..... A .. -t .. r .ulil .t. r. ....... .
, f , , , ,,,. c,; Wl;... , :
,, ...i,.... ..., ....,..t.i ..-.n.
(llI,e 0 ,,. -an ,(..,.. )lt.t,, ,tl4
.. ... ....... ............ i ...v .
i. . t ... ' i. ' . . ... . .. . .
hU niui-l. Int,nntp . .... .r. Ik Kum
., .',1.1, ,.r.. t. , t .. '
...,,.... ,1 r,"i., ii",.. i...,v u, u,..ve.,.. ' :
I ''1 ail'IM-UTi' n- l"l'l i 1 -. I. I
e- ,'.i"t.. N , ... , . j
11 a, I -uipl-aei-rs 1'ni.i ... 11. i..ntr'..- w.i-'
p 'i"rm tln-ir oik will ci'in.iiri'i' .uliui
nl.rt fXn-ii'iiiie. tin t'e Oh iu-s uii.l ' IP 1
, ., v...:.!...-,
!
v
i. u .v r.t; i i a
.....-,,,,..
! n.. so uwy s . s v..r .
...
i
1
1
'
,
'
I
I
i
I
I
1
,
!
;
'
,
I
i
1
!
I
.
i- . . .. .... 1 ,i . '
w re''T fl!1 TilTii mnv ur i.:i' r.iriin. 1
i " tini.-- .- v'-'r - " .
A WORD A1.0UT
AMF!CAH WATCiiSS.
aftttj a ""or. r in nr.u.oF Atisr
T!l l !FS VK V!i. the tm.i-1 t-.. it inn.nf.j
ietrlhi. t"l,' I.M. V .tW'i t'u. f W.it lin.
"miw., I me k.,i cl n firm '.i 1 1 ii. li . i'nT"rj
'I' .L. ; uhh... :in.l Iiu.t mi I. -tl I 7i0.'u ''
ll:eiirira!.iSn-f .... lh"Hi-:vw ill t!... -vk I
f" i -i;-- y -'
Iii'i!t'illii.j( Hie Svliire b.. i"'i4.ie'..l irilil '
nrt jii-iifl"! I" ! .,1? iliui V M Ki' V.')'','' '
I 11 A. UK II t. ..1 n'l tlui W.1 -" .1. .
Ul.lUiil SI,,,,. , i4M,moLU.
,111 l..rl l.ntl.l., ... Mi. I il... I .1... 1 ..I Mill ...in I
ri.ivus 'i1 t' 11. 1 n "o.i'i .1 10 m'.( V t"i '"'i
JtVlltl V 111 f"?il.' i.'l.l:.!' t .V'I'l w mnv I.. .
. rvi. 1 Ii 1' t 1: 1 li.vn ill!.' I'i" 1' l Ii (ui.ei l
!.i ... in. I atc .., uri'ull' ri'H "0
I'ti't- hi 10.... '... i X .tly. ii .u iitrii'tll fi.:
... i. ,-. . . ... . i ...i. .... u i i
-i-i. . i I ., ... .. i : i. . 1 ...tn,..
Li' ii'i: ii n iiii u iii ill- i i uh in"
I'l'iotl"., liril vo Ihivh eetmnciii'i'
,i1L. , n;i. , r, .,. .i,,.. , , , e Vl,.v
n 'mi , i p mi 1 if i 1 . " '. . . , t'il.
" ' i,i;V
,.,,. jnl,,,. ,,: h.., T..:.. , n. 1
..I... I I I, .1,, i I
. 1 1 . I
"'v-'rl'. -t M-I m "'" .t.v 1 , , ...p
10 :",'"'.' '' h..o.f.t.-.ll.llM.ll...l.
'. nMn.ife xpr '"r -l.i ...i ' "Ji
.n.'.. n.l -M ""l- h
tm - 'i " eiir tc. 1, e. -...'i'..: hy ".nr ..ir e
"' " '",,.
,
'm-t I "nutiii.t ciiiieri" Itx .1 -- i i-1 : i ..
lini'orlnl ur Wn. 'tniutinlii , m ineilo p. ''' i.
re,,,.
known Qii-.li't... nv.. - ,1.-f i , -
" A ITKLTUN Ti.A ( V .M'O,"
I', s. :l l,r.V ''
At il .'.1 "S ' ' nikl.,"
" W " K-...P.S . ."
h,,,,,!,! tv",.'.'-. ;.u- -ii
..1 r:' .1 -i-.-r lii'.i "i. i.i-.f.'r-. 1 ( Ii
...iVv 1 )'i m''' ' I
,T'IE 1 tN'- S"l'i-'IT vou
Cb::uvBi:i) xi 1am.
i !. i ..14. is a vn '
G I? E P. G i'. Q P. ihiib V
'- V I! -
i.'oiiioi'.r il''' '" ... J.'imt.. il.i.l.".
..r..: l.ruv.-..
;:' :;.'' ' K'- 1 1 V : . "'
..i"-. . 1 11 1 .
'";; -'V ' Vl' V. ' r .: -i
:f:r: ".v:'.'.r i'.v-v.
'-'' -' iU ' ' '-. '" m -i
in(.,;,.;
:,.,.. ! in n hij',',.- v...-. .n 1 '-"T
''"''V ' ' '
'" i'' ' "'" .' 1 ' .', . p..:.. ...
. , ...i .... . ,
' ;-k-, li li
' . . ,,
; hi v. .r .1 , r -v.iy.n i.ii . -. i. ...t
'. i-i .:t.-.-' . rn..'.- -
I li i MM I I 'i'Til".' i !i .l-l 'i
IVi ... '..-nil ... tii-I ' " l.'.ivil.
, .i.-. .1 '- 0'l i I'.'iij'. vi-n !; ..: .-
in-i-i ..ii i-.'i-.. .: .. i!h
'i..i... Wll-f 1 f .. ''I'll. - -" -. 1 i r - ""'.
.-' "
i.w ..in u. -i.i: ir'i. vvi- -. it-
wi-.l, i.nur.) nil .'..i.-li-u i.. .-' i'l.-:!-....
p. ............ f il,. .et i:tM.:.v i
I, ..... . . i
!i ..
nti.i
r: Rn.'. h v " ; : i"- ' w
ii-ir .- el t le
1 h ii tuiii) 1 ..mi... -r
ri.'n.iv
I .', !'..i, w.-i'.!;. ""' ' ir:ii! uik it (ii ly V,
I rk'if.i : t' ''ill ili -P '"! !'!' I ' ' 1
p..r .'nil " ti.-H I 'm ii. I i:r punr ti-.'t ''"'!
u"n J M.' ... .in"' " nn
U ' li. I. ''I 1" ' I'l I v. I" . -1 I "' "IM
' I. . i . . U. ,. . ...... . ' .
I il.c iu.i; ... .
!i, !'.''. ur t it :-. ' ' ' t'"' iv.' .! !:;
I'ri. ': hi. :.;.v t,V'.." l llur pP
I, ..I'l l, "r tli.. ' ...' ' IK" t-..:nr.
I ,c"nt ly i-.i. ' ' ' ! " ri'ioii.t i'
' ; -i. .;.
:.)lil i" Vi'A ' ! - ii' V. l'-i'ltei P,-ui ntor.
VrH'snir'.
ul. l I ': I i' "'
..it. J. a llu.i.itt. -n ...r....n -irr
i,.,..,;.,,. .. o b I..-.. Skt.i -....
it ' r with 1 il f r Imijr time lu t
i ,t.-,.iii pvrri 'iiiiii, ni.il I'tiii... ....irilil
i . . r t.. . i..,..,h nr
b?-t.
c 4 U f V !j. i I hj 4
1
..J
11- , . . . Art. . I
I It" I ' I I . I I .I.r" 111',. Ilk ..ll" 1UH r, - -
'.' rv . ,, . ..... o.i. -.: I
tlio
oi
PILES.
A RfTF. TJHM.
'
1 l
Dr. Si' Ukt MJs Fill' iSllllcJy.
P ,d w'.nt h f.'Ter-r t.iv.:
i made n c.'iiipv'P cure, lie .ilvkej evry
: rn- '' ' iif-p'iii to liv v.
I Sul bv a.l ItriCii'iRi?, CO -. rs per pot.
1 JI 'im "i' '' ' at N.i ti Kust i'our.h .tru,
!..:.....: n kA- ,
in . vv nil v nr' llV
:.i.ST RltKLANDfi P.L& uEiihUl
, l...t ... 'llll. ,1. ,.ri.i...
Mjj 21 'H4 I y.
ATTACHMENT NOTICE.
Or ,' S4i dy ' jly A. D. l?4. mIJ Jh
tiir. bo ' llcl i-.-t .n rl.r of '.ir hmiii' Ij
.-
- . ... ,...,...,.
i jouj Jl-.w. . til':) liaii.rp i.i'7e uoit
j n..'int f un J V. of Kn x V,
J.itiei. McKrl u Otf.) iau'ii '..'iti-y Ohio.
i i ve uvnci.. ...r nim ot '.w ..." .-ive i uji
Jimo '-ad-C.-. JOiij: L1TC1.'LL.
i.ll.-l. ..l Mti. 11. run, ... a...,
'. rr:V-, SECRET. ANP VSNKRZAi
H!",S,3
i ..t:.. "Miv'!"!.,"-. c
.i.,iu ,..,...,., .m.-I. Hrviii-. n-. v.ni.-.. ..pium. ..r
l i.; I ,l, ... .!.!. II !. .li.i.i lli:i..Pi nr.
, r 0,u.r j( e iilie u( Vnioti Ci'iity,
i iie,.r.,;
.. .... ,sfi, . j.- r.VIII.Y F. I.Yf.K
nn I '
-
tin.... Itll. A ., 1" 'M "
I"'1,. ... ....... i,
v.. j.,n.,: .
,,-., if lfc...,,l,...ll..i
u .i.,.n..n .1 1. i-.nf ir.in
;.l "Vs nu.- . I
,, .,, .-,i. :..,. i i !!..
. , ! ., i..l..' w T I lr.'
, .
... .-I, il..., ... , ' ,
Vii 't 'WiMt 'ZlmM'V
" ,i.i-ivr ,lv
( , .-i ti. nu tii..t l 1-1 ' ' Hi. ir.nli is
.irra.lv .t.n.ie. aiel i Ji.lv ' niKnm. In tii"i"in-
i.., i ... .M.i, i. r v. u. nor., ni,
1
.1,,
I
" 1 J P'k' t 1 .
rw&tU-'" ;-!-' '
.4,1.1 ; . .... Ut. IWn -f " 1
, u,..ir nKwr.l f'-'.-r-: ' '''. "''
vin kr m.b. . . JA'iT .' IL'
Vi'i .r.lll, n.-tin HiJ-''"' '! " "
tke..t. .' '"" -
""I"" ul "'
iisau n::.T xvis r'?.!3Ai press
?r.m- ,'.riru,... ri 'lr- t,. - '"?"'-.' ; '
JIVH.-.11,. :s-ii.iii ii. a- Mr nivsrtiAN '!
.,t iiiii'-rvi ki....'i .iK- 'i ii.-h.iti vi ' "'
,.-.,.t -It.. ,: ! .,.ii,...vyi.yrir..riii. n frnm
i..,it, t . :'i'. "i '; .
:.li ..,i.,. ii " i
. I. r.l -r ,i"l
. y in .1 i.., I. 'i".
'I ft, I..''.. ' f
HI ... i.".r uaK't.
;i ait y mr leg I. in
ut.
rmiKlili wsi" "
'1 I. ir .iinilll,
ivrf .r '....-..snf
. . .
I' ' '- ' r'"' 1 ,B4
B .,.H, Fiif-Lli... .. ..ni.r., -.'l.',viiii.il-'""'.
1. -.! liieT.-. ..lti.-r :'i.i.. iwriliff, il .mlliw
il hi. .-m.ti i i.-.i mi l imwiVw. ,u ..i.eUf
privj'e Sim
s n l. nli.i - .- ' "
' Wi.lilT 2 - 'V i ."il.
n.rT3 AliE STBUORN TIirWQS!
. 1 nt..,P...l . u p..ir...i 1 . .ill j,v. .. Ift.
.I'll'l l'!' .'!: ir,-l ,1.1 1. I'.irr. 1 ..m ...
r..nllHln'..-l,, Wiliu:iii;:n, I(.-uwatv, ml f Apnl
IV
.. .. . r..1i-h e-.tl. mn. frn-r.... MiinreM l.h t!'.
.lli.'i r.,iv, .lli.l nliinvl- ' ' n-lt III" "' ;"
...I.. ii. ..I. in 11 - n 1. . r if- if:ir-'l 111 i-nn nri.
Hi. 11 li.rf 1.) 'il- "kill iiieiiriiii;ull uninn-r ..f ..ui l.ii i.
H..1111. 1 n wi..-.,l. ''"V r ....... . .1
Miiv hit rm-'iM--Mm iii"i'' i i 11
. 1 In--- i.'imuir lier-'nun. 'lllil lit... 1I11 "'. I-I
milr II. r fm -lit H""! Ii'-iiilll. I...' '""ir in . to ma
li'CTHntm
Vii W- m i
rcOHB G30O f-.
rsoni i:uK 5m rj.;.,iabls a.-
T210RIT7.
Tiii-n i ii.! n,..,i..,ii.H nt I........ K-i.-iis.'i 'ti.- i.iik'ii.D
iiiiii. riivHiiUi,. i.fi'r filM y t tn iiiA" u iwrtokt,
.. I I... ,1.1. o..,..,l..rf.,l ILiMlll,- Pl.v.ii li,!! li 1-lliC
II.iim.IIm li.-.'' ;rt rKll'-fl in in v '"' m" !"
mul ii.- ni-.i ili.ii.-rr...i.. w,iiniit..''iii..v' -'T
. ... ',' r i. ..nil, i. '',. ... -
llr,ll..li, l't l 'i'l. MrdlOll Jn"U.il.
c rirrraeLAYiNa .marpiaoe.
"...r v',!. tli' H.l-i". i..rr.H.ii.l..iil "f Hi- 'M
f,.ii..w. .1 -jf urj-U..l.iMiil jii Tliiir...v. Uir Hit
,.f M..v. Il 'i: , ,
Sil.,r...l rnn-.'f 'll.'i"" W"'"" v '. '
II. hi .... .-, I. r-n-l - M!.-i-.iit!"ii
,.., Il.lr. i il'lll. In-ill!.! ki.l' '
il..,,. Ill I.i I. lu ll- i'i "I I ill I"1' -"u I '!"
r.y.
If. M
4'i .t a
!:.:::;;::-.;r:'.!:. .''rir1::i.: v,'..;.;
ll.-lir.
I- .i.ii, i'i.- i''t r- -illii-'
,.1,...
,1. i''i -l.iHi l v in' wwt b (-' I j r li;ieJ w.i. I.
.. .'!. li-ii ... ii.!' w.-Mi. '.;' V:
.j a.."-' v. cu nni- - - - :,
i,' ..if , He". ?ii: ": !' -'i'' .
...i'- , .iv- t. r m'. .-i'-tii.iii" '.'it "''.. '
j;, i'!l:i ..f a ii'"f brf-lil
1, tn l,:.:'l-lii:iii..iii,-kU Pr.k'iJ--ii'ii"'t'i
, 11 i.i 1 it --'
i. .I' vi..', k.,,,, Ii---.ii. t.i :, ,nyWt.
a;.-y'r;-..v;.i,w.:;h,a
u'"J '''' P'-".""'--"" - i..; ' I. .i..l .i.'t r. :
I I, vit -f Hi.,..- I.un- v. : . i.-ilk-. h.lili i. -Ht.fi il
I ...-.- '"''''."''J
....... li.i.l, III. Mil I' III i. m. .... . I.....V I 'i'i. ma-
r;ili...lii.lii'' t'tff "I'll' niiirf "" "" """'"'
u..r....irwit III. f I'll I .l.-llll'. Ill'.-.klllf'l..
ry. T!.i ms le h r lrnnl ij ili"imlit.'if iimiul f-
li,t '':i-r. MM llliil pi.'i nil.'; . ;ii,-i--
' .'. r in irrii.- . u ;.." ' "im- J. '-I' l- r "
I, .1.21. .rr'"l v i-i ill " ' ... ..,.....-...
1 ilr-imir.-.! . Mir ,..:.. Ll t.v I., i t, i'i.i l ey--' '...
.... .. i ...... :.i . ........ .,., i.i.
II. ... il lw limUiiv iii..rerii.l.r... hr ....: iiri... ... i.
I... il,- I. tl. .t. A. :ih tin n-i'i -'it-i "I.' Iiwi ii",,l 1 'r
In I Hiii -i. hr. ni'ii'ii J l.i Hie lk.ui.ia Pl-y.kiuu, lit
uaii. ..::'..
.ci:.c:uf.v.rx,
Kun his
PREVtKTIVE TO SliiVS CViLDREii.
III. t!IMl.' in. I ilM-.U:. .! ! T i t ; .'(. . II Iv TJ
Ur4 lier fr-Ili Imirn .:lii,.lr"i. I' l' tl.--, i'-" .il l'...
hr ''... " riTllr ITS'.. SLLl I'lN-JS aHK K
I I... I!.,ln; I''" ,' ...I:' mil"!""
... ..... ... i. .1 k'tfu 1 II:
in. in:. . I. iim .ii... .'..-) " -
.iii,iiik'i.-knHM,ir--..i. !""). I'lHiiH
.irt-.p ."" T',ey.n
! i.'ut iuit.,.-i: ."i in- 'ti'i "i o.:i-u, iri-ii T ij-
! i..i t"j..i .iu, . --'... :.. vi u
A, ,r,,.n,mnr,.,;,..;,;,;!; "k
rn' .nun n-e iv.ihm.- .n..-wn .-u.iuiiiuI 'y. TluJ
'"-."'"'" ."'"-
NO. VAST rim STKEET,
UM.-KK . ...-m..r twt ii'l HiwmIws),
C'lVriNN ATI.
Ci.n.'r.t.iii"i. 'lil'i. "!:' v.-.. I ti-0 "trie, himri
v'., hi . u.1.3 i it
d IVr.u .i .II.H.II.T .i.-i-. r..mi.iuiiimi. rnn-
ii.uu. i enri. it rii-i i.iri.M. ..ri linl.l. VH.fir
(......ill..)..';. Y--. Iii n Ii t.-tri-r Alllmr. ini-i.ii.i-
ml l "I", si'.l I nn I, .. nr. ulrirllj pmutr .Mil n-tf.-
lk-nll.ll. .N l..,.T Hill l ni.l, ...WllrnUUltWUUf'
' f'7';1 1 ' ',';""' '
DR. RAPHAEL,
JBO& No. 2463. POST CITICE,
. n-rrm
CZNCInAiATI, OiJIU.
CAUTION TO Tl . I'l'BLtO.
nr w. r.H.i.i..-iii.i.ii..'u'. -ii'.iii'iii. i-RftT'snn
0J.;.'..:'.,,
rm U.i. mlriTtlMm.'tit mi. W.im t "
irUn It will. r..n .n.l il to lie- (III who ,a.
-
AV.dtbJ.-utcoi.
,..., .
VO..I Kis:crrl)V g.f.1 Ih.t
SEE Tuls DOC. OR HapUSZLT.
l!.p
I - t'l J
i' I at; Adirni.l-tr.il.ix ' III-e-t-
TAX NOTICE.
.
Tlio tttx iavoi. of Vint n Connly
ir.1 her Iv iintifi'.i flittt tliu Ti" f)u
iilipiitu I r i lit; ln?t lulf tenrs
of liie yi'itr lSfii), Iihvo '.uti, -I:i0ftl
:n my li.iirJi !.. . .. tlit n. Li n
lilXtA Hot j ill-.J
I '"ift J
.i'i-20
SOi, tb-' If.W i.;ii ...:'!3 ll Tt.' It..' I y
fit i' tr ri'tit. I will !,a in 1 1 ri.iiit.i;i
ni t'.io Tri'ur.ituid ( fiicj in McAr;'
uau; i.:t;r iu.ru, m n r ivo inc huhic.
liCi.M.l iihuNdl Ib.
Tr..asi'eor V t! M
r.l J. ' U.
4 4ftii .!', ti-O.V.
Olli..1 r-
; fTS
Cjk&:&&fr3Fs
''mSW
I LV.. .I
I ...tfavv C ',VVVCA
,
lll Iimh l.en ni.oiwM UI -
l . .. . .n n
! IVV C ' j.VTJ
, ,.
, 1 he pecul.iirit.v Ol . m
i .f jO-. .
I WS.75o.'H?,!'i-
!
!
i
i
J
j
!
i
I
,
:
j
,
'
,
'
I
,
!
-
i
.
I '
J
V
'
..
Ik.
tllltl
laxin
pI
!i
lit
ii'
'in lrV r'nu1 "r wte
Fn tk Ti,.iir..fl f'Htiv-K ii Mir"
and.
i :..,1.i.iiJ 1. rk if:! for cwN
fliall ill l"ir, ' ' .-
. ....
VY.V.f AV.it V OS .-.V'AV -,
. .. . V..K. M..i..n.M of
fpe P"e..-i.in- an? " .''"-
(jr,iU.- t.nMim lu tllO H.i.r.!t.
iJjflTeriua 'lint J.iim!,. 'l fuiurmiiia
nl l.emie tlr-sir
m .
. . .U .. ,v.
iOd 0tW".7r.i ,.r.r -
ejt,!inj UIIU ll I 'Sr.
. j .... ....... t- ..,1.. ..,.
a (11 1 lira m;u n r
V f . 'IV... A "iM a.
XVOnV. VVT1 -. .......
" t'.- tWi .'r;-S ftl the. r- of
" .... . nr. ....i I.'. f .... I,..,!r ;lst,ndi
, u iy ,-,pltj
j 'f tlie lil.ml T" d. ,i,e l'r"'.v flrp.
i . mjgurablJ eiiet.B ue. I iieea meiy.i.M
I , . .
rc: ill Ting
H'iiii rSLnai.-., Q l 'pp.
Halt ."leii'i'-, 7h.ni xat sm,
fptysfPfc -'1, '-iJ-V.
i Tfuacri :.3M i'im.-t.n I. ire, j idirv:.,
iiVsipeias, fit. jln.tr. s c.ie,
Tumors, EViy-tf..',
Fits, 'Jj'-ou C'o'.suinj! . i , o.
!? ? ? ? ?
CUSfermm writes I.pp 'l.''l lprw Pttr'J
of lit", ul nirikj vei.rs' bf ui i tad M it
tfanee i! two vt:tr.
i A.-ori2ii writ.. i,u ... n ..r.
nfri p I.,. 1I...I1 li.t nlnin. t n iilrVi ni.PT.
; Tim U.,'tu- lunuuo -eJ 'J.p 'ps. 'ir
1 y,,
1 .7JP!TT .CRirM ev" l 0 I-'i pr n1 AC-'
1 . . ..... I- ..... ;., i ,. .... ,
B l n . r, n-,,. -
AOTH.'r ? p -'"o l-tter Hoi
: urinH. 1.11 1 ii'iir'rn v fr
t a r f pvptt on i :2... i 'i tr
I'urilicr n-.l
. r A '-.Vo rv lMWV'.V.
I'I." .iv
VUC V,Ak.A VA A
.: ..,-i -im.
Hi.-i ov.n :..'.-n m'e.. I.-."1.
T ... nut .. .I'1'i-.'i'.i ''li C J ivn, "!
Im. fl.kt .-.-!. t nu.-l. mm PtWMt R .'. th
..Ik. .k .. '
gT'.t.' .1 ipii'S llul Tell. (.- mill Jl nirr.i.-r U"i
din. "I, wl.icli IS tun Hp' tl) 1)4 tllO CMt WIUI
tic.ply ii pnrii:iB p'u'
'i Ley are r-iiilly a
ulilcii, tn o."i.iiineiinn x iu ptie
j Vioc TwcvSvu-v-,
will curs t'l tlio a!" tp.cni;.-)ve,l ili-ipssti,
i
j y-Ji'he, Ck.-tti.-p-.-..-;,
lnLsti-" CPaiu t". tht few!!,
Try t' ooo niolicu.er, R't'l yoo rill neiei
.-, if
ree. tr n.
re.ii ti v.
A-k VOttr n:l-!! "9W. wilt QITt tsta IDtn
ami lliDV w.ii i'iy trey rt
; UOOA. VvWtU,
tind V'im dl)0l''l te lUdUl i tfit I ftmtj 5r
pbviicmn.
, 1 0ft parnphU o Alir-.t J of ray loniJ
ncetit. and rein! .ha jerti Sorrel, m.d i' too
Uve or.-.- tl:..:l.'1 rr 'i
; ... .
YVowviX wv vo:q..
I A.spr.-f "nl Ih. "'.'"'J I'"'.'-, i '"i '.M. i mnl
ii'a.i-. I liii'i-1! .vnini.u.. -i .... viiiIiih I -firm
' ju, Pr-r. nr. CiillkOO uf i. If .. I III . a.f 'il t utl
. p. ,,V,..,,1 V,,;!k, nM rrt;.-.,,..,. ?
i .,,i ii, , ru.pi im in f iuii u troa. liu. M
' ' eiu f ib- .-iituvi... .v.m ir...t iw: c
.;.t,i. ip, m p.!... jibis ir m i. n ... ... . 1 1
rrin.-ipl .""- . ' 1 h.lr..ri. b-i 1 I .'. l..r.ril.rH,
j u,;,!,,,,,, fr iro Mill. St , f nr. . .i,bu.k,r
J; (JH olijli ii V
I V. .m:; i..,U.; A
! -;;(r,,.r. H n.ilei. '-.liMon NpwPIv-
; . ,, ,. . .
Swo'i:M P. f.H Ctrr M'i"t.''il p.. lb
D:,.iPyii'ir! nntlftUr li ni pei-iiil'it iWrgh
out I'm IJiiitod St a e9 ortl I'miai' ii
0. ifb i 2'Jib. 18fin, -Ivr.
Vier-,
I
BEIORP TAKIS1 IHE
I.livii'.
ISA TAKING TUB
Bh WRIf-HTJ.'J
HEJUVENATlNG EMXi:;!
nit t: XF.'i. v ..K i,fk.
l'RIrlHIU moll I'l HI VKOCTAULS f-.TFAOTJ,
ciNrAiMi ij :'or:itio to isj-.-tE tub
v u t nriiuiti,
Tl.e ; nit nitti7 KM:ilr I. the remit of rno.l
pin.ii oovcrie.iu Hi. vetfet.rii l"? l. .: r -
i
is n aiiLit.it Lew tin. I '- i ' tr-Mi. n. i
(.y.i.iii.
I T' i me li Wo !' been i-et.-d W tbn mot
0. . -ii',..; ::.M .. u, ' r'. Oay, .a.ll.v .!...;
p,k-UvUuceU to lo cuo ot t'w t.iU.t tntii.al

xml | txt