OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, July 07, 1864, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-07-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
Off fm
,1 H fl U
so soHTii. so sonii. i jmi; iiiE i ..i i s t i io.. en (l si:::n :: um v.nu: or that ixvr,;, .1:1 vr no: iwio.-v.
VOL. 12.
M'ARTIlUll, VINTON fOUNTY. OHIO, JULY, 7, ISfiJ.
NO, -17
ii ir v i w
Srvvt
"v.
C. A . D ItA'fl'UN.
O V if 1 1. :
I. Mi.'ittnn'-i !Mi!-n .". V l.l if 'inrl
tni"' I'" Muii.
V .!, O . t' -i l-.t-
ti.sijiv r.ni. 1
!. Ill 11. .HT '.li'.! ' l '.!.' "I ' 'Vf
n..n,.i: :iu.l f 1 1" v v.i".'' s.
It.),-(Viil-; Ki ur I '.' i- Ij'ii.'-.
Sjf All .:ll"T wi 'I I.u -" !.t.!..l.l l.1. iL
I-l:VA f-ii '. !VI:1'1T.1V:.
.11.; ij.jni.ro ntln in t' ' ' , y J. .
"t.i..Mi l.lil'nii.u i.u .i '
rf.l. 1. 'i.' yi .ir. r ' -)
Nvlcrol M'i' -' ' ' 4 '; 't
ni. (i.i.iri'i.in I i'i ' ! . 1 ' 1
A:'.ui'l.iiinitl"l.. .'"'.i t ."
y.i;t..ri.il 1. l ! '7 1 '
n- ""..n li... i l.imi'M 0 1 1 -if..-: 1 P-ii S'lilr
u ..M in .iv.k-.
u,-,,!.:,:-1
rVA!;.:.yuri..M-tw lou.i...,,-.:
H.,,,,,..
The Demcerat J o!i OHIf .
li .jia!t:li itii.l It pricoJ I ' v lh;.. : ,
i'A.M niLET'3.
HAN') l!il.'.5,
i'Or-':K:i.
,wmV r''r. i
.i.Uiil.uC.v,
.-r,;.v.::.V,,:
'
-.Y.TTrj !
i' LX vM i U :hl Mi j
10i;!:'0:-'i;.!, 01' 10
i
I'M M !! 'f.-.l' li ' ' 1 11 !
. 1 1 . , 1 . v .
,,,,,, .;i,.s?.r.)l(..r .... ...;. ..
i.lli. ',';!i
.i'. I m.. i. i v r,
TTYrTr A 51 "tV," : .
0 P 0 T T 9 D fl I fl rJ n I
SLU I I rULLnliU, .
MARIETTA AND CINCINNATI
RAILROAD.
BiL 'jTrJ .Kii ... - . . .1..
fN.,;r! r Mr-.: ...v. .' I- 1
v (;'-:.-;,; ., -v.
T r; ...... i -1 :i i i ." : I.
"''-
a i . .. , - i:m.
. I...'. A .- :
en ,1-vr u'.-u.ii A.
K.ll i". M ; M.i.-..- . i
;-.iv,k('-.i.::j 'i. ... j :
ric-i .1 iMi i hi ,i.- .' j ; I'.
.-, . I L i. ;i o; ,v ;'.
r-'i'.--. to " a. .: ' i ; r- j
..ir... si. :.4i a !.-o - a,; i - ! " "
M; iw'f II . ii : i! " -.v." ;-'i n : II-V A. VI .- !
Arrivis:il 01. i i"- IC" ' ' iJ-V.l'Mi It-ai . ;
l.'iiillii..ths:,t l-l-"' I'- v! : ''.v v -- ''v.-n -.-r m
4-r. l. M.: I.-.,-..-- I.. .o !.:' f. M.; .--
TivMnti'iiu-iiuiaiii ,. fl-.-il'.M. :
Tim A""i'ii- .'-I'i 'I r:,!.. r..-;.-.. C! i iii-".: : j
l 5-SO A M ! mrivM riM-.;:.::.::; nt !,-:.-5 A.
l ; ii-ioC" Ciiii--lie u-i .o. 5.S0 i. M ; i. . U t.-- ul j
t' i tuMiiiio sit & iv r M. j
C.iIM C'i-. :, lUH'lv tit I."V.-,:sl, 1 -.I'll ;
'Trin In un I t'r mi ('"Imii l-n: mi'1 M i I - . f
JuuclWuw,.b tr1.-,.f.:.,l-r -i I'-rHmull,
.i":!ti bL'itAMJ, Sui 't.
January II. 1-6 1 -lv '
MARIETTE AND CINCINNATI
RAILROAD.
J,JJ,' - -,Y .
SiiSsiili.wiiiBi. '
roniMourii iiUAiscu.
,N finil ftfir-r 1 l-r.,f.li,.v, Vbr"!.ry kS. I::t.
reunli.. '--.O'-K 'r Iri.iiHwi'l m i i i i-,.i
1 t-c'.ii.,i ii "1 t'l i I'm' ti J O'. m.ii 1 liui !i..,,iuu,
l'urts.mu"i uii'l ( in. iiii'ii'i 11 l"l :
J.iv3 i'.i i!!ic,i;li at. -..I-'. A M., r : v ,e.
lilMrr Bt 9:?'A..M.; lOviv.: i.t l'..rl-1-i, 1 :..
ln-.i'ij A.M., nrrivr- l .lm-li n r.t 'i.:i7.-. It.;
rrivt-4 lit II iiieii-i, ul ll:CJ A .M.; uri .t- m Cii.
in. lit, in 5''ii I'M-t
L'-uvb-,'ii.ciiiii.i i nt S:!0 A M ; Ickvi-j H:-i-i.
rlun ut 3 i'0 l-.M.: iirriv.M nt .I-..-U..H i t S- :i 1'
M ; arrives nt r IlIhI u' I.J! I'M : .-ir.-i v.v :
Vinrfcr if. 4:5J I'.M.; urrivou at rjriji-ioiiili ut.
6:1'J i'.M.
Aocmiimo Ji,'i.i Train .'cpirt from IV.ru
month ut i -ti I'.M ; orrivc-iit 1'i'nnr m 4 4."
ami d.!' in ,t4 5 '; riiv,!-e. I.i--'.- .
and lla-n.1 n. t " 0. l).--iir;h i ,.i ; ,.r
r.yeeut iiic-.K.'ti ut 7 J.; in.ivi h ,-it I'.Mif.jr nl j
w.j.ii nun iirrii-i lit i ,-rtMii' ii; inn 1 1
Tllrr,..!, Ticki-t, ,.. 'Iiiohin.ni .-.. ho obt.1,1
1 at l'lirtfinnnih, l'ortlau.1. uuJ Ji-ckmin, ut i
lUe inll.Mvit.g riili-n:
l'ortnii"iith to Cinoinnu'.i, f t
Pi.r'.liinrl ito iV-lm)
Jack.nn " ill 4C0
ROUND TRIP TICKETS.
Tmrn PurtTiiiHtli to Cincii-m.ti nn.l return
18 oa Tiuko, from Porlmiu.mli to Muiioi'a
nu Parkcrubiitg, 3..0.
.M!I DUCAXD.Siui't
P- W. QUAT1E. A-i.'iS.,:.'6
y-l. 'i .ili lSt4 -lyr.
i
GUARDIANS NOTICE.
llftnry Rnir.ll.aii nt .Tl s f
A.oii.l WUIiiim Sl.nnler mircr Ixir'cfsui I
0,-rl-wn Wfllnd Ai r,' B.n'i. . !
will ho br haaiiuc ou th 7t ,Vnv U.vA D .
1381. lilCHAUni'RAin
Aliril ll'.h 13U-3 l'rbte JuOrfo.
1 KUl i 4 1
Gi. T.iiA I, CLAIM AGKN i".
Va i'.!;ir Ohio.
i;.,.
.1. 1
"' 1 I
I . ,'. i -!
1
' 1
-,M,.,i,r fr,)v1;
.t!.-rr ,,.
" , ' ' "
..,,.1 v, 7
' !
II ' ::!(,.. ; ft-, ... I ,
:.. ; . 'i f ..i, i .. t- r ;u ! 'r
. . : . I : I : .!'.
I '! .(' ! ('; U t' 0 r IJ- .
I1'- "11'11' 'llL,1'ilJ l.M.l.l
ktU US!ij '
AN.O
V-l'TnTVrn " J W 1 rV
-u;;; 1 M'
:4
rrMM-i. 'I-I
'r .
r : 1 IVY
M. l.K'-V':; (-,. '
C;";,...'. ).!.,. I
-
l-'AiM-'V
S ui.'-M-.l
ff1 4 'a !
K A 1 1. liiSM.
!oy A, ni,...,....,, Tri.l:,ri
'Wm Gin:r.iX,'? -ii GSr'
M..- ,.,.
J.';- 0.-
' -) 7 ;
" 5
1 1M f, . A 0 I I , .i t.
: I.v.mI. ','. T ' : ! A t, !!.-;
. 1"J 7 t ?M:rvT:c
c . , .
-,;:!?;""'''n!l"1'
si'iTrRM', ,
,.r-voVv ,-(Mr..v,.
AN'iniVr i
N Ml.'t.
LA.'.. ?.
LAVS
i: ! i m- s. ja
iii i ai;i: ..iii v. ;!:.::
iji. ; i ).. ! ; : a;v: s,
i' i.toi. .-j a :; :
r.'.','::; i.t-:,..i, .r, i it. i:,.n-,-r.
c ; :.. ' -- .,, ;i i..,i-! i
,., ."..j.. , r ,..! ' , lrn, .fl:. i,l ti.. j
., , , ,.,.., .. ; t , ,., . .
. ,,;!.;,,, ( J. N I X ,v 11 A I ' "v'. '
' ... .
sritlNfJ A Sis M31MI Tl JJ!!.Uii.i:V,
3 P ii i1 t I 11 S' 0
;U II J . V . ?i II I ii 1 O
TI. H. eiir.ii- r fr Mvk"t ,',Vl .".'ill S.rrct
Me.lK riti'U 01150.
,,, , , , , , , , ,.
V.'uii.il iiim. ii::!.t to h.-r -Vum U m.J l:u
(iiilii.i- I In'. .!i-!i.,i- or-ii' o ii-i
' '.V ' ,S; I N I i iV .U M M "!t ST-) : a
i
f !....-,3. !!' I.il-...-. l'i i ii. t't.s M M 1 j
i cvfrv vi.ri.--i :.--i,iiii-
,. .
! i,..t u v.. m f.... I.-.M. C:,!l aa.l ex.
, , ':.
U-noriig done It o:d?r at l'..e sliaitest ;
r..:-i.-,'.
A . ' i -i I S'i I I
'.frvr - ....i...'.-v-.'? j
, ,, .... : .. .-;:--'-,.J ,
YY'YYyvY;Y:
int. i:n -i.?;'
M ELM I' I, U o U S
, Alliiil'-..
,.,.e!n.ry for
, k.., ...i'
Wll,.l..mt- ' t-y OiM b.nt.o M
COUGii SI A L S A :
I
Jir.l Ccrg'.-. C..I.R hare Thrnnt j
anJ C.iiP.inip'.i.iii. i ism.ly i
i.m. ..-.. ,i..."
llll 1 VIII ilO'Hlini 11 HII Ultnt i
Mr.-M.mir- Mellifluous c,iiSh Dui-t.M
ta coi.vinir- t'.rm tlmt it i ihr !h?.-.i pr.'pnm.j
iii n pier i.-p.l. It in.' oaiv-i'.ies n.p -ili,.v, 1,
fre.-ii.... o( ii... Ihnwt n.i.i Uvg lmt
U....L, r,.c cilrt Lit f)ritcr -ict r.......... i !
i
iv.
Jltirrh 24. 'Gl-ly.
GUARDIANS NOTICE. NOTICE.
"r,i""" i ". a .
""..'V'T1 ' FeU!p'"on .
Ilotit v .Ti,lin,on Ailmin-aratfir r.f tlio ctii'o
r. 1S3I. RICllAliU C
A Juao lOlli U61. 3.v
;n,in,h,r;!line,
r'or
::ah;.
l,oJ,.j3Jse.
GUARDIANS NOTICE. NOTICE. The low Weed on Republican
Personality
'S.it'.i !. !! :i 1 'i! t!i
r ,,;!, .l'...M .. ....!...,..! j.'.mo il
0. 1 . c 1- .--..i-.i - ..!;.; i-, !
ili.-.t ; I; .1 ;vi lit lit it way 1
:,. Ki,,.:..,.. n -!c-r,wr :1
:,, -v-a....
...,u,.u1;..1,. w.'i,
-i-,,, -v 1 i v . ! f! a I i.u..'
! '. - ,.:., .Uu". ! I,- it.,.
K-tii:,.-. ,1 t:,,;.f:u,
i.nv, ." ii., l,.,v,r...:,lv.;'"
: i i. ii--
m.,, ,,-,. li.r.,wi r-rwur! iwrliiri:'.;!.
Vn-vc- IV.. i. ,.-!,', .r ti,-i
Ti It, im , r M -r. r O;. Mu ,-t -u-..
i-.,liti.:-x...,"'t!,.y r.-H,.,",,, J:..t.1c-!..,l;,:,,i.;i.lt,!:-:
,tu:.1.,llo,t;;!i..,."'' an ,
..." a.
xu,lx" .. ih.
:,;.:,...: v.r -i u,,a,..l ;,!, I
:ir.-.:,:i.-.s:M.,l-:.:iiii.t.,.i.4...I.,Ml.-(''1'-
to (.f th0 :
,V..t:-: hav-i-.tiu- C-mmi la-
;(' -!. cl.-ii;. .-..u-'it t- nv-.c
;!i......ir..1..-....,lK-.v.u-.::i:..:i.lai;!.
... ,!u..tt 1 r,-...i i';..i t) .nr.! ,l .a.,
0.,i,v.,- .; -.! li-r it , .S h:- o::tM. .
jllioll ul V.i:,t.,.r iiO V,.S It V,
k-...ly trh-s.-f) f:nn:at l.y ;h
U.e.H: ,:f,..,-(.M!,i:i
-r I'.y v U,,l
i.l.M.t:,.,, .,...,!.,!, ift, im.v.
iMi.i: J. !.r"'Mr;-j'. li
,,,. , . , ,. i;;,.lk.i
,1 .
.i.-l-i I '.T 111 rj.i 1 i I. -;i
!!! V'MWf I 'l' tl
( 'I'lli;. 'Ii i:. ,V, ii' -l Ii :,.
'' I l--'-.
'lli:'t,..I
"
': -'.p,
:::v: 'Y'''" 'Y"';;: Y"':":l
i- ' il-c iV.i'ifit', nil I f l... iic!
Hi ii r, ,!;!.,;, v r . li ::.'" i
: M'-'i.4 M-jMi-oo; I'm
i,,ri, .vio, ,v.-,o. -t :
l.-.i I ('.if.iliiiii ii'i ul Iii :n, .
n;. v.'.:o -u mt... a:, vav
;,.;, ,m, r..,.,. ,i., ',...v..-, ir,
,-,i.y,i,.lSi. i-tiu-u ... ;
Y':"'-'; - '''' '
....... .
LiHM-n ..-..I c n -p.',;!,':: .Mr- '
he-,,-. i. 0l. ,1 ,, 'ae. Tk;-e i.
jv -'si-MY:.YY',':'Y;'..'
y. , .1 -. t , .1 I t-i i'J IM-1. 11
Is Hi!! ! Iii"! ;.t li ii I ' ) i ;-i IV.!:
i;.;"V. ii iv i.t ' v'.yf n; ii. l.i'ii .
A ,:i..t. . 11.- i ' i.'.'Kli iii i'
! IIS lill I r ':
1 ''l-t ' '- ; 1
.'v ' lUl.-'i-!
" .
I) li. :i.;.r:et oi I
i..r liu- n-e oi .l.u- (J,
II Hi t ui in, .11 rv v '
... 1
1-viV Itii-.li t,..;.
a'.i.v lis ) i'.i- '
, u. ... n .1 . i., 1 1 :
I !.'! Itll r I H I1..,-'
" - k 1 ' " ' "
.v.r.i,v,t m .liei
i
v. i- v.ii ';i in in i i
I
!H-iiin;i.4 tt i.i.j
..in. ii ..i' ml V, a.i 0!r...:- .Mr IVav-
i. . i , i i .
i ll .tie U -T o: il,t. H,'l! '.- ni Ui.-: re!.!l
'
ta;.v'.i nt V .-.t:;t-!.i, it may .e i, -,
i.u lull led, ! ::.d a ii Hi,!- ;,) lr.').. I
t- hi.- ;';;'it. in. ail !:iv. w iu n '
ol tee l.i.-i iiiu-n a tee i'd l,-'.:r
,,;-C'-:itr;-:!-. !r.v,a o; llu-:
. .. .,, , -
..'"ii,;:!- in ij,'i j v 1 1 v. ii'. U..U . s? .
M.ill. fliw.lw:t Wi-h.-'.i! a '....;!.;
" 1 h ?e," m Vi:;l sasd o! um.liu
ik i'-, n i:i i. '.ill-..'-, 1 an-1 .tiou
'i'i.o. -.-iii---iiiij'L-iii.l ;.r;? uimI tv. ul.y thco,'
L t ill-. UtcU, iiiell, U.li(..i-j tii.U-
i,
'
llmvcvcr, if ho choosca t indite ;
U.e AV..,iy Journal, ho I an oar'
Ctiir OPV . li;;.
Y1:' W"".- '"'l
i i'L'l
1 ..lilii II!-! S'll' o't!,j C't liriCPV of th;;
I'..t "lo ititiiio ttuotiuriti.iv' ai'icle,' I
, .... . ... . .'. l
li .Hill i...i J. o; i.ie io,, inai u;u M-r-;
vie. i? ul luo r '.!i!ed " latin r
l may be iiisjieme.1 u ;t:
i ililf'i- ul' the l'.i;l.;il'- 1 "ntht reniaii:. ,i
.., n. !
I . Ml. . II. . I ' I. . I i''.. ' . 4 J - I
iil'illl TI' III IiT'i'lIlll II Iii, II il.l . . I I.I s -i !
- ... Alil;ill ,,,. , n.
' 7 " ' ' 7 . ' , u-
coliimiiA ol that c lavement i mi'iial to
, f
r- it I rr. or Oi'.Ho i.U'H in w. .i.-ii He B!
liituolc... w liii i.ns ivjiru.-ien'ativij
m li. -j lobliy at All)..y," ami iiimili I
r t:( jioda'ci with- Isi-j anuj ':
st.'J,.r ,!,.,.,., :13 navy .yont, iii'o the 1
wfj " v-;v .;
. .. ..r
aliUti windows 0. III'.'
it m n at I'euiembcl'
sti tit!
ti.,. I ..ntnrn ,-.
, I) . ii '
he rant ''et bre to;. .
rtl v . "
who throw tho :; t
tho eJetuncr Uaht-1
in relation to uhosu charter uo-'s'.ioin
-tions r,n I -t,r6 have Hio,-
U4 mo irom tny own county to hu-'shaivcH
'rope, for mere than tl.reoar-,. Thia'of
'
ir.m i:i ( J. .ii j! i. iJ
,!.,,. 1. I ..... .... . .iv
iw.uiMti r rh.t.l :: ll;o State. V
i"ccl'"' " ,;: ,L ,Vu,:,;-,:r "' :--1
.,t.U":ia" " ;''' '' a."y
!ct!ii v'i m:;i !n!, n .!! ! r j 1 1 M
1 , i , . ' ' ,
v lK 1'" "M ", l' 1 il ;
:i.-e.lhr .. u, t ;, i m,- .o.
ift'V" '"' 1''! " '' V
' '' '' " ' , !' ? 1 "- ..!. it..
Z'1 ""'
j,r:-'-;'" v:': ":jf-";y r.:"
""""',.-; V':
lt J ,jt " ' t
"av!. I.,,,,, it- i-.i.' c. :,.:. '
'1 --i '!
,v, V
,ru,, .-Mi,,,-, i.ti,,,.,
-":"',: vvir. 'x'l3l',J
, !,,,., IU; , tit wa..,
i
;--t ". J-l...... :,.:,. i.,. IV. il,,
-'"it I : O: t r-
U ..l-n.)f...tl..,- 1 iv
n ,,,,, , ,,,,
tllJ ,!i 1 " l"":l,v;''1
" . ' -'.Ml -;!-.
'i';"U '' Hk- i;...,.-.: I'-Ht in-
" '"'. it .1-1. i.-h ca.I'j.I
" -in,-; i n .i-m-v;.,-. S mho
' - "I A I U-1 1 Ml' if. , t ., f, !
1 r, '-!'' ' I'j-ulut fiO ii:;;:l
Personality THE NAVY AGENCIES.
If i-Mji-r.n Hut mm... t, jroccto
.Sc-..ii,licJ C. cf X,. V..r(
-
l...vo l.ee pa-! .SI.I5J 1 15 '.M. A
.r,iiU',ol.u-rM,t..f t!.o:r.,
Iv. ii,.! ,v, r, ... . I.-' ,,,, uhat a,.- c.l
..r.U-r in.,, I , , ,,vr at N.v
:V.-.-..,, !... ,:..:;, I r.c.:r, cr
. ( i t i i . ,.i i- - i
,UM''"-' n-k.araMiK-I!. kiy.-i
j:(, (,
1;,.,v; I,,,.,. ;
,!,,!,.,,;.;, '' l Y;;; Uvvari Y
. . . , .. ,'' ,
Y i ,,.,..;:' .......
.,.!...::.!.,. :-.,:i.,..,.i I. li - 'i; '
,,.,.,... ' ,,,,,
, t ,,,.,:.;,', .
' t1"' e ii ,..-i!!,!,t,:!.s,u,!...,M.v
. 11
,; '., 7 w r , ' ' " ' ,
. . j V...Y, ;,,V
!,.-:, ,..(..; ,3 con-r-
!-.",!:,"Y"'---,x'r''-':s Y
i;.:.. ii. k;-,) i. !
i- . i
ii,.,tie. iii wh.c i fi tM.el, nis
i i ti
e . , . ..
f ,.!,.;, j,, ;. ,, (:Ui t . c ,41 .. c-j I
. li.i I
"l,. HI f Ii.il.ll-l !l!l. 1,1 f. I I I I'll
.... :.
iiijj. j i,F'. .-.ii.-. in. v. v.iit ii. ii.
i , , . . , .
1 ' " " -..!'-
vy acals a; I'l'-jvi:.;; thy hilV
yj ,
,,.
10 ner
,v -. C. V
, t!lj
H.
I ;' -:l '
')! 1 - ' Hi
1 1 ' I - ' . i i '
('.,,. '!.
' ' '
...-..CO mm.; 4:
i,H
; 1 ,1 1
' "
i
IIHJJ if.'l-.l-i,
iYYYIYY:.'':::::::::: v, -.
-----
August. 15.1864.
i ; "t!!l2' ' .,,,
v..u. ... V. cm..
.I..,,,,. .,.,,',-:,. t:,
-
T" -
,.- . , - ,-
. .:'l-.'--il "'.
'i,i
K..vi-.iver2.1vt:
17 1 I i. ill I
.1 t'U 1 iHH l'.
. u
o. .c-1: ,v , . i'.'.i,,,-":,,- i.-,-.
.j o. - ....... r
u: ,., 1 ' -
.,. I Jl , LIU JUitl.ft ill 1 t,U -i J J
. -
--' J " :
It 13 rumored, and I tstn itn.-iii.-.-J t--
1,,-iieve l!ia itim.-v, tiiar ficr r.c-'.-avo
(vu' Iv.- !,', i;ent bv Mir.sr.t. Sulmli M
-w.k, wi;
I.' T ...... f 1.1
.. i, . .. . .
iiii" iiji Iho "vkt'.i in.) ' s andtr-
. r I .., : , t"1 " u.
an I I.m acinic-1 iin; m the Mev.ivitiers
i:,;,dtV..1i!:j;t..- T'.U m ., 1, 8
undo ,.., e m-.n-v by secret n,rto,r-
urmv -o bliiiikeN!..;;,.
in,, and , ,n uia., than any lilty ,
-Jew or Uentilo, i:i tho citv
Now York, losing l:U op:r.
1
n.'is in the 11:1m fl tl I'ai hurt :n l
I 1 ..... .... .......... ..... ,s.
0,.Ukcd "u in la v, n.. l n
!"! t"1 S:lr v t-. id
' I it.. I i.i.i. hniUul itoJ.
V; ' .-.vcl. O. W Tar
, 1 ,. ,. 0, . .'
'l" '- tl, .IcMn.-r,-.,
U'l'iiT n c-).! 1 :u-t yi:!, Gv,1(l
"'" "' " ' ' 1 ' l'V vil
.., , !.,..,, iV.:,,:!I.T v! t:,, .o,,,.,,.'.
- -' ,'-.!.
" "':V'.' 1 M!,:1.'j-iv,-.
;'"-;--i"" n ..lii ,, mi.
' l-"J
0,-h k. . ti, r,f mu i!( .V
I;'"'.''"fir"";i ,i-u i 1,.,;
,! lllA. ' ilt uiy .l.,y r.c.iv
;-!;v:;';-;J;V-, i'--vi-.i:,,!.;.
v. -ViH ..i'.n,.:t,,l t.. ti,. f.,.n.i,.t
".' v . ci .,, im ;...
i .... i ! i ....,
:.'- t :: '.-e a iMnvt, u.h
' ":'.'!'- ' a...i,i,sf
; "! l . '"' '
0,,..;-.,t v, .n,r lie
V, u Vl1- '""y. n-i
tii t.'.o .riM'.,t
1 I -"".
'" u(' - k i-r u .mIi put ol t..
V.J-M",!,;. Iii u--.m,!,,.u d, iii
"' I "l-.V .1 ..I U- V, U. I,
,',,,t l,u; t -r -ii'-r h.'.-I n-i ciim iry in-1
-
. 7, Y , 1 ' ' ''h
. ; Y ' ;)"'"ll;in. . A..!.
.VVl v v () vli T '"
Y , Y Y , Y Y !"''
J '"" r-'YY" V, ""l':"t!a,-V.,.,,"l:l-v'.
' V Y ; Y " ,,!,b,,Ylv
"Y t" c
,
i ,Y. ,!Y,n i. ..-..... I i ..:. .
C" "tl 4-"""" ' l-t.v:,!i
1" !-i"di:'.:tii-. s I.t u i.Ii:i-v: ! 'Iii?
'l''i ' lan.'KII.M. U,iv-:,.
1:1 J : sl' ,l ,,! ,JV"' r" ' '-"-t
' v ' ' ".!
'''' .'"J !lYr 1;iVl'vn
Y'Y' Y" Y .,'71 ,"i 'T- '""Y
YIV Y rT Vi! n -
() HI ,1 I j::nil' . . 1 1 UJIH r M r re-i.-oi
u,,., vi ,,.: He .u a crol.d.it,. ..r i'.o
pccniaiv e.-MarrasMnei.t.., tml i.,ij
",:;;;l':,:Y;''s',:''r?J':,:,''. m? 'yy
YuYtOa l;.,.Ysl.a;,e. ' Vho U 'n-l
r...i at,i, pv.nt to
... . i,,,. ; i-..,7 .ii n
I;-. .l.M'ilv ttl.r.ii.aaii ). D
1 :l et-'liei!,) o o; hit; il.j.es. 1 llfrte
... ,-.. 1 1 1 . .
tii'.ii'ii I Til ij I tlli.-ih-.eU'.. f Ulti) I.t
"I '"p I Aiii.ii. ' Loin 1 1 iv, iiimr.'
,i. . -, -
U'A t1- Hull d I'M OiiO III , loll iv.-e
. . .
t:'-v.'ii a .nun, .th
... i . i ii , i , ,.
.r.'i.ve 1 1 Iimiii w i cl a 1 Iuj UJllcnti c
11 ..' I I.. .
...I . I' . ....
I- . i .
v ,-jr, a'j all i-ited Lv' tlu iavmi;;.i.
' '-" rtv.lf.l.t ol Iw-i.i li) l Hi loll
iV.'Yn-i.a:,; ,i ov. .1,1:. ...iij:' av'
.... , 1 . 11.
t .' , . ii " -i-ir.'. in 1 p -1 1 i I diii.u.) f.j
ii . ii-. .1 ... ... a..,
... .,1 1 ; i.ei l u.'i. 1.1 .'Vll'l. s ill
Jl'.' iinii '.I iii'rl ....', .0. Vvll.Cll, liOW.
l'.i.il l'i',.-l L-iOnl l,-l ii.l'l, S 111
'in--c.; ..ii... Yii ,;..i r !.,.:
;..,. a. t,.,.,,:.tv:,., -ao,,, ti.,tY
,,, Mi,eY..'i,e.'exa,-i:W"
. ... .i ... . tl
YYYi,vYY':;' .'Y 'i:Y.tlV:Y
'o"'1 . HI,.' MM 10 III -KM o J IV n
'Ma.i,." 6:1; i t,.,i,,i... (Jnurai!
llu,m ,, ., ,.r tv. ,
, .. ,p - , i !
..;-, II.u- .',a-i:;tit I'OHt lv ti'
"I'.u I ii.'.eih a tutit'l.ieiit
.!.loek.or-l.V!;r V.'i.-' in its bal-
, i i ,, . .-.
iiO i.'. 'Y 1 ll!'"'l'il tilO COlllllillU
iitt.it..'., I havo been
i.i.iiaioi, t.e.soi.aiiv,
.,
..... I ... 1 'I'I ....,...'. I. ..
v.... v- ., ,
,1,c v v 1 1 r" i i.'.-i. ...... t naio mft'ii.,
,i..,i ,,. . :,,,.. I .... i,l!.-
.,'. ..v-
,V cu .t' nv and
lor nearly lour years.
l'!cy u5Si;tod n manulacturiii.-, r.ii(i;''-r"
,''o"ii,sf circulation ""tj i'i-
(Jatali.Y si -in dc- ' Y
KMi3 ,M,
fl m U'-MJbl t" 111 Kl 0 I' JO IK U
U'lVemillJIIC CO lit ,1Ci3. JUSt liV..
. . . ,
next t. 8D .I'lvimr tho enemy, thronn
v ... V ,i, ' ,7
t!' ,iScW. V"1 t".,3;V,rt "a
Y ,YY: IS1 Y.0'!
' w Y : ,.YY "7
' J !
....', ., ., ,. ., ,r : .
'Lu'a.
uu,y bULl1 rtcntu aa Ullicutt nnj
!i'u-ist tin. f. - .. p.:i ......
! . . . . v. I'roiviic
ii"o ass. .-aW. It
cd
nrca
1...,.,
' n -tli hm- im.re than ll.t i.eiii!..min
t'.r;!i!il 111 lm-iliiTi inf.....,.!' ....
j u.'l.-c! f,tlt Mr, Cirrvlcv ..btainc
1,,1.1-m with .,i,.,. Ut ,;, j k()0
'r"-' I"'"""" "''"".: 11m thut
.Ir.im i,H -nn -,.,.a Ca.licott to Mr.
j U-y ,m tr, til0 cn.
; :,t-"-v-'l!' tin- Tt i 'urio, ;n. I wlio is
oui. ,,.i. c.,lt ,,
:.-i.M..HvWi I.', cm. ctioii 'virl.Mr
o.,.;,v c.u,m ttcc.vir.s -
t-v.l f ..ir cuJfrv It
-'-. r.-i,r:ii4r t:.-:,., tcmiit-Uiona
. .,f RI,l,.isV,;. U'Cu,c,
Th..' Viren.-i the Mi.s'sVt.n! ii to.
;.r..w ,,,, M r, w , ,
.;;,: ,-.vm..,J ,,1,,.!.,,, , w ' Ik
r:y u,:j ,)t-, urin;
' i.iiii. .i, j .in-
; ilC,:.,l. hi,!,,,!, t!)0 ..xvut diia-
':-.., ..I' 0, n, ml Hanks mm.
l!..vt,Jtluvo !,,, llCltn ex.l0
;!..! I,!.,,,,!, ,,,nur, , J,.,,., t,f
!'' :r-,r Sim-iu. nre c rlV0 en-
jiyi., .,Tii:ij,rr..i!1t.il t;. ,(tH;jnf,
. .1.,,,, cm.m, i:,lor,S,e,,-i.l cuF
..,;,; lVlj in rd- liicu. 1 Wnv mora'
,.!,;.r:v t'.,,,., iiu.S ;N crrainl'v nrd
j t ,,P ru t.,tf ,J m.rn.l, lit lltul
ix..,.,!y f,. a conllvt w'r.-l. wonl.l
, r.H .K-mnmc,.! I,y tho LVni,, Plt
'lV V""k l','il'11,K' other ultr
,.1..,I v.-;th f.,Ne Hc.;,n;,ti.,. .Irsi.
1" '' "ll-od ienoi
,Y lUtUl r,"f l"'wcr, onmoet-
h'v, l, wi.l, no
t'",l,;:') ! -.tro of tny coii..-
try ut l.ea.t. Ti.a lV8i,l,t, oa,-li
::vn YY5 ":: '"'-.f, kiv.wi that I
' "' i ii tuiif, kinwi that I
not li i 1 1 ;cr.J-,M!, eitlic r of
.tilaccM-ifi-iiiiii-o, .,r Jr..Ju for mvsi-lf
. ;1V , ti !t, iiYiiirt lmtiea"
,, ., ,,. i,... ,! ... ... .........
!ont of the (S ..,,,, ,t. l,n t!.v u-.i
I ." '! ' -!i th.it thev werfl
-Piivl-.r en, i onh.arv h-
' ,,l0"l!'3
1 Y 1 ''-
i ...i.. . . . . . .
,;, r,;.;,... ,., ,, ;l
August. 15.1864. Where is my Wife!
, Y''".'" ''" V'" ''i'3 "Pn
M.v;sv;;,,;;,'nY;Y'il,lYt!,"N;w
i "ik h-nn,l l.tb'e wtVresWali hi
!, ' , '.'."
' . :., i , i ,, , . ..
'!.!.) 1 villi i!.o t);ti,:tii-y fair lever
., , , , 3 , . u-"1
i.;.- ,. , 1
i t'r tw mouths bhu km out most
. .. .,, hii. o t.
Ot t ! I til I I I MIL r P n.ill .... r..-. f.. a .
th.;,. f, irr r.'
, .. ..,. i ii' iij.'.L i'uiervi.1
, , . .iui0
I J J . w- v j , ,(U y ,
c -ii:i. :l tl ifii-.iiioe to cj her. torsho
... . i. i
.ins oiLiii.il iv .1 CA Ic.S I'MCO nflft
. -"-" ono
' I . I m , , , . ,
' . Y . ' Y'Y 'Y ,Y3
rt"ivil in 1 1 Lih:. ii;ir or Uit
,. . 1 V L,,,t
...:'V w.Ij v,.we..n truest (,.ie ia Dfri-
1 ...... 1 . 1 ' . .1 .
, , i. . . , , I
:"Y .'t'r 1,;'':im,,w3,r'?
y Y i . Yri?iust;' 8"J
Y-V" -'H to carry Iho
i .i,!-e...-j in mo i ouso sum store t hem
,;,!,e,K vi,e i S
I ,; , , , I , .
Y 1 Y"Y ' W"9, fi,U" ,0
;'i5l!it have you sucu ,ci r
1 Iho hi ivftwd husband hoiirl ofh'4
, "13 "n'' ei5a-
i..,.. ;,. ; e f, . b" "
' , . ," -'J"'uy nas
uwfii iicr, Due noiioiiy can to I
Olii... :, T, I i i .
,,, , -,,
:, y'2 P
" Huh week I have boon aonnt
birhln-.r nii-,..', 1
, IR,V UM'W,,.? .reeht);' o
!, ;.'" , vu ,10t vcn
. thought J canht u
n":nl,3e fA l'y dnsi v hirimg around
,.iw c''m,vr cl ourteentli ttrctt and
iHii' 1 i?l t VfTV ITltlpIl i.iir r( I.
too S'ii I umii ,1 tw 1 ,.. i .
UlJl,ul not lave minded
tso much il" I h-i.1 mil i
! 7 a 0,1 tound my
,ho;. Uavo you seen Lul 7
a!'u '' Everybody
,,ll3-txi:ui't , ''".band. M
..T am '"''
oinuveuionts of uiy
b,UbIlI,,r with
marital pndo, aud whou I iuquiru if

xml | txt