OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, July 07, 1864, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-07-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

The SIcArlhur Deiiior.il'
,.?v..ri-f-''r.'.
OIHCUL OEiJAIS uS VINTON COC.NTV.
L 0 C A L D E I' A K T M K N T
roll la-CAL ItCTlCIS 6LS rOUr.TH tr.CE
Tim Tlttn K01B Tu WEALTH, m TO advmiti.m
..HacrM:rs. TKUMS, PAY 1" XHv ANt'Ji.
Our Debts.
it- . 1 . ,i 1 . , . . 1
wh to ay to tl,o-e w!io Mt- ind-i.-tl
to ,m. th-t we Sibiuliii great IK-e.l of tmm-
i'v,inl ho; 0r frini'ls v,0 0ive uj on .
vt'itisciii. Siibvri:inii, Job work or o'iu-r-'
..Io n'lllri- n.ul !...! 1 1 j t.i no.- ... .I..I.10
' :... .1. ..: '.. ' -t 1. '
the pusi wi iiier lm nol iifjr pnrl tNuny
und has hei-n n).l turn buluncii due on th'.-
I upc'iaii money. Tbis fhoui'j nut be ll.e
raso, 11 our iru'mis wimui irni 1 Ikmiihi;;
lirul tu our yoKt. Wo 1:0 il J tike a riiu'.h
;;ti'f pi;nr, 11 ll sv.iiiiU I'll y ':iv i W:iv.
ah . . ...:.i 1 1,. ... 1 -' . 1..
n 11 tic ij'i.us 1 1 1 uc inaiiu I'll . no 11 11 .111 1
nir niiiiin' inn . i.iii nn'.i ui in'ii mi
liuvii hii I Knve us tli'- r.xpnii e aim trouble
ul Lomliiiif hfliT vo.ir rlHim.
o .
To Readers.
Vi" '(.r'ipnso tu ftii nibh tlie liillowin
LkIv'h Pnnk uti'l Di'iiiocrnt i:X On
, , , . .
iSatRiIHH MhHZHH fttl.l I K'tlt. i 60
The Chicago Democratic Covention
Postponed.
, NKW VllKK. JlllHi 'J-J. At !t llHH.t-
it'i: ol't'.io Kxociitivn Coniiii'ttL't.' ot ilio
Xntiiiiiu! U.iihtu'i titi.-j riiuvi'ii'i.'ti,
Iml'l lljIO t'l ii IV, it kViH VMti! 1 ti'Uf, ill
ii:ti?rtiiifiu t ) tin? ihiniru nt :i vury l.ii';
nnin'mi- of tlii' l'.'H'liir iii 'mliji'i ot'
t'i'.i CirH'Tliv.- Ijui'Ui Diinr.it ii
inrtv tiii'iir-li'iut tlio cuiritrv. tin1
in'in! DdlllOVT'lti! ('MVOi:li'ill i:
)KntM)ii,'(l to il-ul'iy, August 2.),
ut 1-2 ocluttk nt iij'.ii, at Oli.fu-
A. BELMONT Chairman.
FREDERICK O. PIERCE, Secretary.
rrum'ii w u. wi,.uv,.rt!,.i
Vi'uiiu A . Ibtdiinu, S. S. C.x, ,1 . W .
...... ... ii i i, . 'ii
llltO ft'.Hl W.M. i.. I i.'ll,l,i:t"ll WI I
:ioi!i'i't fur tlivnkri !r lnviijs r'-vvivvJ.
''1
(in! V-i Ij.tDV ri ii.ii'K, fiif .IlliV is ill
ii:l'.i II tlili! Mjii cillli.'tl, lio 111 I.M(; IIU ill
liu (: !. J ki.,f,in iii iri ri"r'tr:i'ion
;i!ii..i g tin- L'utir. the I.H'lx's !!o !i
Si tnl i-i tut' thiii ii;t-;.'.;iic av.Ci t!r-;
i' iii'icu'.
IVrwiv.M AIaga.i.n., for .1 n! v is
OH unV tiJtl'o AD'l our lli'iit'd willti'nl;
ir iniuol tlu fi ti'r.t nti'ii'n'iti l'ir I ' i
Tho c.i.ittu of IVtcT'i) "sic ifnl tu
.i:"n'.." Ktini in your oii'lis lor thii
MilirnZ'tll! ill) I t (10 l).,lll"C!ilt. i
Kaiuuanks Scai.i.- Ahoiit thiity
lW- utiir5 nu. tliu Mf.'jrH Kairiatiks
Ul vuli toil Hil l lnofoi niHiiltit; u it'urm I
l-j;i!e. wliiili cii i:!i:.! it v iitpl' ti-j
ri. alibis in i'".' mniiiu.'r ut' uniiu Et.rr. i
Iitisitifrts in n rj-iiriM Wi iliiii, arvl
v, i'lii'ii: wliiiili it wouiil lm imi) n'si'il
t.i ii !!iU JTi-HCtit initfi .-ilHe aiitoiilit oi
Im.iimiks in the fount ry. Siticru liiuii
ttu-y liuvu ijivin thoir C"tiv.:uit ;nr
koiih! uticittlou to i!io Itiisim -m, mar,
inj aii r-tich iiiiii'uvi!iiit'iit3 ami a'l iit.'Lr
h, loll iiiii'liiiciiti'Hin a - tli-it: uxjierii.ncti
':an shown to ta de.-irab!"'. Unrui
lliis tini'i iiianv olhor kiii:s of khiiIi m
iia" bi'oii liiVinto-.I. aipl mora or les
li...l llV till) lllllllic 1111
Ill-'lill'V
thrown Hri'.if. while ItO lllSinC" !
Mi'MfiA. Kaii li.inLft lni: Kttt.'ililv
r .i
incrt-Ht'd Iroin year to year, thuii'l
Settles now btainluii; liilior iu public
. ., .,) U1i. 1,
V.tilMil'll, tttiil UK'.ir S.l.i3r U'llVj
vi-ry liiticli larger tjn ever hulorc
This li...w very Mrot.-ly the txci'l-l
i la , .... " J,. . , ,
h:nco and dtuability ol raii-banka
...
J)CU5C8.
FREDERICK O. PIERCE, Secretary. [From the New York World.]
The Suppressed Newspapers— Artiest
of General Dix and other Military
Officers by the Sheriff.
!n uccnrittuicu with tho recent let
(it ot Governor Seymour, liircctiiifj
l!,.i nt.lriiia i.f 1 1... an.i...jn,vl
Hill ivnvi.i i UVJ BU I ' IJI I'cCV.I IIUQ
. . i i iii.-
i.ar.i.ra III Inl !vriin,vl.a -.l,.r,i m
l"'p" -v- iii "tii'iii ui.i.o
trati", District Attorney A. Oukty
II .11 .. .1 . l .. .1 i
Hail commmot'd latins; tho .vMeiic.
and enbmittC'l tha testiinony liefurv'
Oitj Judgt.' A. D Ruseo.l, on Tims-!
day Afttr oxumiuing tho wit-i
iiiiBjt'i, Jivlgo lktir-el ifsnud a warrout!
for the arrest of Major (iono'-al 1 1 i x ,
raujor LaiKtow, AiHjor I oWi rs, i,
UJ-TllblOW, iUHjor l OW..M. Il,-;
taiU Oli'ly.ftnd Other OniCOrson tfUiird
Ot the Offioo Of tho recently BUDiW
Vifrrn-". Wl'iphf W'" hCi
tho hands ot fcher.lf Jamea Lrnch.-
IllO (tritBt WH3 irOllJiitly madu, and
tl'.a military Kontlemari courteunalyif
mibmittd, and with their couiiael. E
T.r, i c TT .. i ,',.
U"lttJ?l4 bmitll, United btUtea DlS-!
ttict Attorney, fipneared before JuW
, . , .'-""; iiiiiiiiigjj. iUl,
bnnth reqaasted time tofx-iaiice iDto
tho impera Htid consult with uBfiot-iate.
JndseLdurda Pierrepont. aa to tho'
fulura cotirbo to bo )oi'8iiod bv them.!
which JuJ;e Rugsell atonce graritudj
mid the case wa arijouruod tUl Wed
t,8day next th, deiodantB In
jnean tiino being released on their
OWU Vfrbal rt'COCniZitnL-eiJ
.iu i.iuni iiUfjiiiSiiuuii.
1
j
I
s .( ...i i r "I tl... nil!; i i..'. 1,'iiirti-r, ut-l ilm
j .-. -it '. .1 i:i.ir'i-r rt' tl ' .i.iiii-i,:i; ipiiTtcr.
! ' : i,u i ..,r t, im.'j ;'un i'..) i t--ii-
I -nil' iri'Til-r t. : b' .) oi ll.ii.it iiinnh.-r n:ii -
i
J
t
i
!
j
j
i
'
:
j
i
!
Tn.-y cuo Su pro.ct, Kxve.i'.a atd l'ain
llui ! '" Mll'-"":,,i"-
I
1
i
I
I
!
'
,
j
1
'
.
!
iMiFRr AM) ORNAMENTAL TUBES
yr, now obri.. 2,,ooo Apn!
0 OOt I'h troes, l-osr, Cherry, l'iumh etc
,1,ltn'ory batvarioti.'ii.
rl'l'Tik'''"11 "o0" rTeJ in
( .Lounly "'Joi'iK aoohtimted nro pn'firable
lo truuBhipped from othorKtatu. Theynro
!n ''sr3,0l.d thriftrD,i in thohest con.iiiion,
SUEUIWS SALE.
Slate of Ohio, 'inlon Cciunly,
iSiiuvon FrreMicr A'liii'rnf .. A In (.'our! of
Ire-trick t'recmior lko'd ""' Common
l.L'iioat I'li'un
K. A . Mi Kit.Min ct M IefiK. I on Lac'iiMou
1)L'ItUANT tn iho comnnnl of nu ,'xivu-
lion iu llm .vocaue to niu dimcU-.I Jr.ui '
tho l.Yiirt uf l.'uinniun 1 l:ut, of llockiii
ii.ft. 1 1.;. . . ii ,,r, .. . i 1;. 1 ,
1 ,l,v,i-..f n...'r, rt 11. 1.. ti... t,wii ..1 ... i
Arthur, in tho oun'y of inu.11, 0:1
UifZhd day if Auyttt A. D. IS'i-l
H'."wn tho hutirh of ttu o'c'uck, A. M., Bii.l
four o'clock, V. M., of mid day. tlij f.i'.-viiif ;
property, i wit: );. mro of lund n..i..;Uiiij
the lot on the cast now i".ni'.l In- John Jlmii'li
W'imiiiU Hltl, t.'e li'-ad. Vi. irou
:. nrii!la to (' l i.. : M,.iiii f- nrt 1 t :n . 1
rci"? '. l". 1. !y r 'U. ' :
UrecB. :orlh i-ihl i"'1-, ti.ri
111 w.t !:ifv
i! onih ll.iei- .1.--
... . i ...... . ... 1. i . ... .. ..1,. 1 ....
.. :' . p " 1 . .1 , 1.;
. ' . . " . .
I Kki-n u l;iu J. toper: ot r . ,. MrCniLU'ii.
10 !"n'iMx n lil l-'n-rr.! !'.
. ,,;;trit, f.. F,
,.v. 1 11 Simeon Jmv--
A ;,.r .; "1 Ki- : i " Kv- ix
J..K..1.- i-.J thirty-i-- 4 t...iiir.l ci 'ii,, Ktl.t
t-" Om i-ci timi
TfilMS I . i 1-! ill I 11.1
AKCTJ. NOKlil- ! If V . O.. (
Juii.i r,o 11
IVk, 1iAI.1i. Dl'h.Hy
SUFIMl-'f'S iSAI.li.
I ''i't' t '.'.., I niton l.ur
i j. i;. Kiu.i-'il t 0U. l iu!';
) In Court ul'
,. i'o:u:i. m I 'lean
It t ! Oi, 1 ' i ll lull.
t ui.i,
ni 1; .... I:. .
. c i i 'i. 1 vni niu,
,i.:. 1 "? li;. j:r.'.ui. 1 t.i i.n ..i .'.er n.
i 1 :'i '-,,: ' t.-t -i t i-om
!,:;'" "rt. ' '"""' l'i-'''-. "I On. nf-r .ai-l
t!." i.liovi; .'l.l 1 .
fii.nh'v i.i W.1..11 . 1 tt.l! . I.'.t nt pu'il:.' i- ilti.'
''.ii i 1 '-i '.ho Citirt 'I-.ub. iu tin- ton i, of
...-.Vlliur, !,. ,..,,,,., O'.HUiy 01 VIUK'UOU
j H.'i'riAi;' .': S'A d-nj :j i i hj , lSii l,
I !:.i.''.'.Vv,..ii thi. !in my of tun nvln.-k, .M., nn.t
I Untr i V I'. .;., nt Mi.i .iav.. thi-f..:-ink'
r ' 1 ' -.."'' jliur..illli-.-r-. i( II .11 i
it!..; t-.u-.li ..,-t i,:;iKer. i,.t tl o ii.rih 1'ii-t
11,11.', A.?'., Hi. i In." l-.Vll illrilMi'
i hi hoi !r. -.. ijii.ni. r, a'l.l 'In in
i, i.n :-t i . l' i i.c i.. i h . i .' .punt, r i f
i. 'ii: ' .T il ir (;k ) hi 'I owns.
ii. 'i'i'i! il'..i..ii i I'oi.iiiliiiojf Two l.iinili
'I ..l.vii in,- n i-rn M' W'i.'ia''!
i'!l; on
I'
l:'.
Hi"!
r. .
i,.
, i.!i.'"'"
! -W1!
j .(liic.ii in lavor 1 1.1. IS. I'.i
it iv
,
'i '
I i.i T 'o
, i
!..r,
- lliii-1 Mi i!ii.. 1 '.i oi i ( I n ir .in
i I J. ..'!: Ui-' I.'., :ili in I, ,, .1
Ma'i. i-it-i;; ,v v.-i am m :
.'', 1. 1 I'm:'-.,
Mil. ;,v
m V i
II. Imh.ii .
ibKN'L) YOUU (.JUDiCIln, lvl:!-V.
I'alls Ohio hmi
ANii--
COMBINED MC )NF
Vt-ini1-l iii fve-v
,5'ltl'llllltl )
,
'
? ," tr
ft
J y.
J ti
KJ Lm Li L
M . J.KW:s& (Jo.
.V:.t .'fj
w thtiiifotiiu uiia..
WOOL! WOOL!!"
.. r'.ooo I'dUND;? WOOL!,!.
w a x r
j . K 3 1
L"
. 3
lu.t:
! ' i I
Vr.Y WiiiM 11)0
tlio lii'hofl
;C li !
K ( K K
TILLS.
T i:n,
ft KH Of
si'i; ii:
S r. ill-
oil
i .
1 tn..Ll f.li
Ml
''vrf.'.i: li-:r.io:-al of Oust r-;... r:J (,'n
,i-i'ri.n,t y' lit p a! aril i, iit'.c .'-.':-euntuce
.if lh: Mo.UMj i'triodu
i'
T hey t-nr.' r. onviato th-:.- i nmn.rAUK il
:"'' 'i'":"- '""V irmgaioniy, by iciaj.ili tin-
Tiuy riiiuiir.'oi! i.'kii.;.;.,
ti,mV ,, .NVi v,s-., i,.,i
ri.I,.rf,-i-.
i.'i. I Aii'. cii. i:h
r:ii!l 1 ' k. nJ '-jvt j'lr- i f tlm !"-!v
li'tviiic:.!-. fatici-.o on .-liu'lit i-Krii-ii, I'alpita-
tt...i-fthe U.-uri. ."wncM.,pi,-i-s, lU'b'.-iiv
f.ci; .'... iH.hiiin-.. cto ...u:, ina wm-.i
'VXi-''l': 1,1 'J, r"";I.t,H'
-auoiiu.l i,.l it ali. tlu i.;r.cla lb f. hpna
rm-ui'.
i- i . .-. i i , . . ..
. mi'x vi-jri'iiioii' exni'.-i. nay
i oou'iiiii nn'hiiij c.tlo'ori.i Ms to unv r"n-tii lUio n
J hni:vi:r ih i.-alt, liu ir 1'uuoi.i-iii ' lirimr lo nub-
I Hiimto ".tron.'ht f.-.r v.-caltni.-i., v. hi.-ii wlmn pro-
' , ix-'v ii.., 1 1 1....- 1. .1 ... .1..
ha!(.v tl!',i , 1)IIV M , .
"ay porinl, Eici.pr in itixa i uu f n.ai i iiklk
'-'''"''' hinl, tho mhiiuI'.i ir niuiiruol'
t!" r U'-'ion v.&uld lUl'uUioiy rr.i vt:.r r.ri.jn-
! I . ' '
uavy.
All IcLIlm K-v-fch.u ir.fo-,-mat:i-n r-rinJvioo v iii
ho pri,:'ytiy, li'-i-iy :iioi ilii-oreitly anr-vu'ic l.
mil alKii'lloin u.-c. iiiii v phi'Ii io.
l, . , . , . ,
1 net' I l'tr hue. o'mx hox for i-i.
. , ' . . T
p uu oy ium I, t.-ce
r fpiniiij,'!!, mi rocoipt of
l,rj'""-1
S'tl'l
..iViit ,r, T," s Urus ,toru
!? - u n..t
'XV.i'l.l fi.UV4 JIOs
KiatinniMj xv jit'i'itv
ill Lit H i II L 11 II L it3iV.il I .
T ,
1 'u ninlorsnrni;.! vih(i to inf.irni thn r.irii.n.
Vio- n..d.-nrronmlinc Count,.., ,hf they
"tahUr.litil a ,lrsorT ut MeArtlmr ami
W"lKep nMty on linud, every vrieiy
cull mud neu for thuniselvo!!.
AdJrca
Deo. x 43 3mo. J. dl W. fiOJ.D.
ATTACHMENT NOTICE.
1
I
I
I
JohuMitchei Pitfn Before Ujore( n0ia
, f,'?"",' , t, ,f ""Jr-or Knox tp.
. Ta '
bovctioii. for tLonum of twenty-nevcn dm-
l,J',ai twouty odo cenunl com of ii-.iit.
Jun:ua-t-lv. JOHN Ml TCiJIX.
,
'
J
.
'
j
j ,
i
!
:
I
j
i
i
I
I
I
I
11 C A It ft M I)
Tho fords iro itHHil uriilir ',1 o Act ofCon ' ?'
irreen of llureh Slh, wtiu-li ruvi.luH that nil , f,.;
IJojili" ii-sii,,! un.l r this Art kI.mI1 ba TXKMlT i'.'
FK1 TAXATION hy or un.lur m.y rttite or
n,uiiii:!!.al mi'horitv. Saliri ,-lionn' the.-o
1..., 1 : r. -..ic. . . , ,
lunula uro reoiiriMin rniied Katpii notciior
rf' NV.i -.i.t.1 U-.ifc. Th.v i.ra TO KE
liKDKKMhD IN I'Ol N, tt tin! pleasure if tho
liuvernmont. atuny poriod not Inn than tumor
more thun lorty yeiim from th. ir i)uf., i.ml un -
til tlo-ir ru.!i)ini.t"..ii V V. 1T.1. I'.N T. IN-
TKIJK.T WILL I'.E PAID IN niN. , i, Uoi.J-.
. . , . ,. ,
" !"'vr 11,0 h"'"h;1 W ...
" ' :: '-r ' ct J : K'.i .v'Y 1 in- in
t i. t ayub'u 011 '.!. Cr..; Jiarc'o ui twiil'or
..a,., ,-,v. !
ivilv.oiiiicr iii r.',.t-i e i-ithcr l:.,L'i,.i rcJ
r '.',
.... I. ... 1 - e . 1. . . 1 ! '.
'-"'J in; io:i t 'urr. i.i-.mi-u'u-u ; v;
mi nil 1 ; 1 -inl- athi in:i) .r 'fi?r. Ki'.-ii-l.To
ll.nsl.ii aio ii- ...K.I 1 1 tie lu'd.s ul l'i.; I'. N. .
linn!..
I T 1 1 a -
"l"-;rur- cat. i..-tr..:,,l- rral oyyouthe ..
pwl "'r ' ''''' r- i'"'1! '"' Ji" utc puyuhlo to
1 ucnu-r. tm i ibvivi-uuvvntviit lor uuii.niorejal
Su!i.i,Titi. rs to thin hum j!) r o tin' option
let' l;aMM tl.-'ir li.in.U ill u ii.r.en: lri in 1
M.iit-li 1-t, l,y .-ivii:ir the m tiii.'.l ii.-rit in
'Mi n (or ill l uiti .l .Vnitr lo.iijs, or t!i noioi. i
piuioiiitii,) oi id-i-ivc I Im'Iii ilmii.i intercut
tm tk ,.,tK of .uhscrii.tlon uu.l ilchw.lt. Am '
., r. . i i
, p ,
Ilvi tiijit fioiii r.I'iiiii'ii:il m.d State Tux- i
itl i it n i
liuirvaiuo i.iiii r..'iii;.l finni oiio to tl. rcc ju '
o. i.t pur antiiim . r 1 1 . to tho lu'.r of UX :.
, .. in , :,r, , .. .,.,..
At the pr.-i i.t. liitc of prvmiuiu ou gulj thvj
pay
tlvt-r Ilinht ler Cfiit. luLri't
in c'liri'iiry, iiivl arc ot' fijui'.! oniit tinijiKx ua
puniiuiir.ne or tenipoiury iavitiiioiif.
J It is 1 isi.-Miil tiiu1 no fcriuiiti.. oiler so (.-ri'tti i
I italic l-lll-III to luiliutn ukOiu Varlniia Joscrio- 1
' ui'imm lif. I.i l.u.-l.
lii Hi n'.l.or toi in" of iu- ' '
i .lcl.;..',i.c-s, tin. l'.i ;
1 i. , or n..,. It .,..
. or aiii.r.y of .li'.al.; j al
ien or 9-piiruU- .. ii : in i, il
'. r j..iyin.n:. whil;- f.r tv!it 1
the nil -Id prop-i-';' ...I'llu
.- , . , ,
1 ".U 1'lilv I .1-.I..H
. 1
r.i 1 1... I ui:i .1
I olinliy nli ., i n t- ! t i,; p.iyiai.it of
f..:i p. ii '.loal uii 1 it-: .r.'-'. ia i-i.iii,
i, ,
Ii.i.-i H.ni.i:' may In- ni). .-i il..l ,,- j., i.;,. H,
i ll.M.I .' u.. to i.ny ii'.o.'i,i.i,,,i. ...I, I i,
! i ir.rt, mi. I inn tl.u ' In.i.iu L' lu'lj l.M.'l'.al.li: t.,
: :h Mnu.iii-t kTti.-r i.i.'l '.I..) Ji.ri-i.'.'t i u v ulUI.
i Ti.ny van lm ii vi ru j i n cnoy nt ai.y 1110
! "I'-n' u.iltli.1 h.-i Wt will luvv lU UuglUof
ti l) in, rr. ::..
i U iiin.v hu ii . inl to t:io ir in:. coi.iii-vttoii '
ii.ii.it li u to'.u; Kiiinh.l Ikht. of i!,u l uhcl
! S'.'.t.-nn i wli,. h intvrol i-. Mivahlv in lo! I. n,
i Ti.-i..i-1-t ..,,, ji,iruriiw vonii,..eii;;Otnei
I ""r u"',' s;';1M;-1;i' l"" '"st
i r.vvimu i it..M tor the .Miiririii, !'.: vviir,:'--'
, ,i,o. 1 in oi., i w i . . ', ,, :
! i. m in . immi i-r aniiom. ! v
. It I ' m.i.i t:..i! oi in pus .iHi;, 11 rv
: ! n.-e l.o li-.VBi cut :,ii. l.ir... j,- in owo.-k
mi . in- iiiiii.s i-i inn i roii.-ui y Ivi tl.M aj.iitiit
' lV ! liiiirif-t. vhlli! ill-, r. -.! i I ... r..-ii...
ita-.ii !. .. i... iJi,,.ti,n ,11,1;.,
ri?i ipb.
i: '.III 't..!"!1:: I'll .,: ; .lll.l
'illl'. Of illl.'JIU :
;.i.-i..i. i !.'.,' Il il i .'i1 p. :.- ,,:,,,
ii -in. i..- tv li i- .Ni.t'n i. .! la ul... i.i;i.. ,
.....,.t.. niu no: i.-..'1-.-.l from ' l.c I'niU.l
! I :.-jri:r until Munb i.J. but t... r,r.t.
Ihi-oviicik,. f April !!.e.iWii; :!..!:. .i.irn.-od
I nmro iluii, ..:Il.l.!ti.S a WTTK
' S.I'-.-.npii ill.. wi;l i,.. ,t. ),.
l
Kirs.1 Nation Uimk l'Oiui!iuiii.ti, i. ''
Tliinl '
' K..ii,'.l, '
! A il UV -L AT...1. J5ANKS ! "',
-vhivd. uiu i,-ait'iR-' of l'n'. iic mc-ii-v, un.t ' "
! u.i i
I r.-lsmTAULE HANK AMI Is A N ICl'li'S
: ii)'. " it : -.o v -imi ry , , :.. m ...- .. , .
; t!": '':! "l "-ii.iry Lank-.;, v.iil famuli . 't
: "' he ;n': r'uulhiii i.ii Hp:i-tfii.i iki.I ...
a i .''.'Mi ;;v 1 1; v i'Acu.iiY uo m-hscki- ;
! lii.i.-v j
M.'..v ."tl,
MANHOOD;
i "
j iiaiSii,"V j.t..ir. tt''v i'i'.roiii:i.i,
.I'l.l. i-uhiiihinl. a lo-.i- n'.i'.ioll i.f
I Dr. fulvi'i w
W i rli 'jinli il i .vuy
, i n ; 1 i: i-. 1 1
-.1. IT lis I, :'l,f-i,t mo.
, or si mil. ill Iii ;.!:nis
l'il":'l o !
. I vol-
; "N'V na - i '-'.;i. i
1 iiiii-.ny ."loiii'ial i n.-.4i'. lm oiimv, M. ir.nl anil !
I'hyMui! Iii.'-.ipai-iiy,, liiipiilimulil to Mai Oiifu, ,
i to. ; ul ..1. l ii.iM'jii'i io:, Ki'ii.i.. sv. nn -1 l'i i it I
: . . i i,- :.. i... , . i . ... f
I i. ....... .i u. ii iiiuu, -ii-ju i.r Mi.il, ii i-.Miairt-
I.M !'.:. I
I I.e.'" J'rxu, in n M-alr.l c-nvi-loi t; ,on!v 'i .-i:nts. '
The i'-'i'tiiatfc.l n'.!.iriii 'hi.i u Iniiru'-Tu
-my cii !ii! 'ii-'ii.i i..':-a-i.M, I'roin nthiily yoain
mi -.".'.--.- ni prai'tiiM.-, tlm. tha nl.trmiiii; curiM'Ti-
. . . i-i in ..iiLiij in ty on r.i i ;o my i iirml ill II : ,
mil tho itaniri-roii!" ti-o i.f , rn:il ' m.-iiioiii-i i.r j
III'! iipp.k'ir.ioii of Urn ktiilii j...i!ilin; i--.it a I '
nioilo Mi'uiio, at on-jo -inii'l. I'ortaiii iiii-t ill'"'- I
a:, i
!') inOiiiiB ol'viiuii tven s:i!t-r-;r. iu j
iiiui mi, his i I'liiiir i on in i v L.0 , ii'.iiy euro
hioi..i'i! Yliojply, privately. iii.l miiui i.v.
I i:-t7" Tl''-- I.iU'i.'ir-.) 4ii)'.iM ii in th.i hiin.laof
cv,;r)" J'""" 'Mi-lvVi-ry man in thohin.I.
JS.:ut under kciiI, in u plain utiralupe, to at,v
'"i''1'"' r"BT 1'a:i, on rroi-pt ofi. ront.-., iii
t.Vil IMiKt K'.aill IW. A, 1.1 r.'.:i 1 l..t , .. ', . ::., 1,
(VAS. ,1. c KL1NK to.
KIT If.. .a...... V ' - . II . .. nt ,
FOK SALE
! Thi; XU liousc.
nr. nnovii wcu i.nami 1 uva in Sinn. I. M!f.r-;
1 to.l on the corner rf niuln St.. i.j.poitn tho '
M.Ar C. Kuilroiid Ktiitioii, llanuk-n, Ol.iu
Tho Hi'iian i a iii (iooii t- ii.iiti..n, ami nvory con-'
Vi-ime ntta'.ilinl IV v keuj-itisf u nl'.io inniso. '
two itoiy. i M.nllo r.t wm, iiii'l jrowl Sttthlirtr.' !
ALSO STOKK liOtSK. on tli comer of nm.o j
itroKt, woil villi iihi':.l i'i r my i)i:i.vini'j.. Tiw i
1114 I. , I . m . .
bot! pri jiorli i t he f-ohl I" iv , inquire ofr.o
perBon hiiionniB auil mm for viinrsr.lf. tml an
piy to iv Moin rviiE.
Jlv 1lIi 1KBS tf ti n...!....
! '
FAIUCAXKS'
Smut a l it
SCALES
OK ALL KINDS.
Warehouse Tniclm,
Li'ttur I'renNestVc.
FAIRBANKS GRFENLEAF& CO,!?
5J .Monroe Street, TO I, K DO.
V Iloi'arcfnl to buy only jliu Gunuina
JuiiH 2uJ ISO 1 lyr.
ra
i
vVti
r.;o
l'j
I !-';
'
'
?
".' "
wo
.;t.
" .
'"
f
'
'if
'?
2
:rnP
V-.j
V?4
M'',
"
2r?
C -5
is
'i ;i
i.i
.-t.
ATTACHMENT NOTICE.
joDath m simtfor ritir.i l'.ofora (ieorm Hohi-
uKninat r run .1.1'. of Kiir.x 'f o.
Tnmra AIi.I'Hr uml n.ifl.l Vu t..i:i p111 .,1 v I II. . .
On the a-tih Jay of May A. I. IS"? I, wuJ Jus -
lioO i-riifi'l an or.ler of AUimhiiiont in tho. aSovo
. ' - .. ' v
BPtion. tor tlio aum ot lm t llvo cl.'lmrn nml nev.
outy-i.voi-er.tn. JONATHAN s.Um:K.
JtlBC '-Ud ltl?l. 1'V.
',r
'A .-
.-
;
; ?f,
j -p
r.,T,-,n
I1UU wkj
iAw?:
'II II
01? THE
NAL ArlO CHEAPEST
I J Lf j
1 li I U
!3
2
Is now receiviii'V kwgv
v Iv 1 1 0 L V 1 1 A 1. C
jjiiy coor s,
CLOTH I Mi.
HATS,
CATS.
i:i
and lie isoifbriim
geonsistin oi evorv
hue i its to yurdiasers than anv.
IN
wisiiin,; I' A li'.'AINS. will
A!! kin'1 t'l'Ciorty I'm'tut
kct l '(! ill lie :ii'l.
Jan'v Ut.-lMii.
Lfflf.ll
gio. (Jo St;alh side ilain St. JIirihur, Oiiio.g
hi. V. ZiWliVi:,
l t
SVI
iopen iii their New Store Itoom
TUESDAY,
One of the
iliseleeted stock
DRY GOODS.
UliUCEKIKS.
liOOTS SHOES,
11 ATS, CATS.
JSOTIO'S i
QUEENSWARE,
sver brought to lliis u'urkot, which will be seld chftttier than th-
u',tb- 1 laM ca" and wamino
ill C;lf pwhoro n wn om (la'nnin.irl
. t . . . . .
- , .. . it.; ,: i
.11.1. ux i
ye
J
;i
1 C 1 y
variety of:
'MM S.
liOtiT:
AM) SilUHS
V.'
creator iiulueo:
THE COUNTY. S
'.
tin well toivc him no.ill.
it (.ht, It r wliili tlid liih(.t tuur-v-'
' S-
DAN WILL.
(. VJ I
t:. i:. PiiifnMi.
iii vi
"BB
OF1
Ik' - :
Li
mm
WILL
a-
1864.
largest
of
and best
lnods nnj l'ncos tl'oro jnrchasVl
tn c.'l il... . l a!
. .m. i 11 v.1 o. ,
Iwwifil r I . .....
ivu(i r. iv i tiii.i.ii n
v
c
vtyt
ul.
yt
COOD NEWS AT LASI !
Tho nwr.f:;ii PR. 1I APUFL li lb
UCtU when til olliera cst trtuc4.
ALL WHO ARC IN TKOUELB,
All ho hive twit utif'.rtuuU, h fi l1 h-p
kftrf lrn lip.t i.u.tcl, cruUt-J, n(i tlitnl, htl wl
tv bti Q tnlu 41 Lj Ct!M pILdlK nu 1 U. nit, kll b
faf lu n-ivwl mti InJud itU, ll J to U!&i fi
li niiuti )uur Ml1orti.i.b awny, naVM
Uri'lTkU'I HI.VT ut )Olir MM0lte (nil IiU :id li
uiuiiia y.'iir niiiiltr mtj rtMtUl ttitjr tu n Ut of ttl
rirl uL-i ruin-n. All hu atr in rtucbt f ti. bni
t-f-ntuf t tin') lot'1 cvccult him ti p'lt' tu i 1 Mtiisty
tLrir BilmS, ft tul Ui fluU out if Ibt'tr Litotit nii r
LvJ)l4 r.ill W nuiliM.
in Lova ArrAjns ua never
TAILS.
D? hu f'f Kfrrt of winning lh AfK(ioni of lli
V'lit.. ra. lie gui.tm lb ilngl lo woaltl.jr 4
trtpcy nuuilacv. an.! niakr it inrrlM tuiy. hu
ni.t uu.l ttdvir hm U.a i'-liu:.il ia Iiiiiuihlii.uU la.
uiuM, (1111 thr mull Iim Uxn
A SPEEDT & liArPy MARRIAGE.
Ta iimki liiini inon, luin, l.o 1U thow you thi Ilk-
ni m gf
Tocn ruTunc iiusdand or wite
II.. i!l tfll uU tlrelr rln:uiinunrv4 ml lhir fuliir
frnin; ::.! hat m Wtu-.r tli.i. nil, I." imi ! II yn
Hi, ir lli,.iili' ni.d wluit Ilifir "iml" liitrinli in ir.
Vt ii.ii U UUi-r '.iil.lia uu 111 jtjiI tUi-yaiil iiwk yi
iini-r:-'
lir. Uh! L ift I., lhi'iffv-ri.', i himi di-niiii
loi II in lo'iluvw Ina ili U" liinvaluWa. Iiaran f.,'
Mil. ui.lt tl. tiMl.'.l .. itloulr. ll.c ranll ol all am.
infrrij )-ii-.:i.-.. irjiiiii-n.-ii- nii'l ai.iilati"iii. I'r.
ti - i.'j-i iiii-i mi Ju-.,. t .i K'llciy iiiiiula'n nl.B uu
CiUKi u'j i.
L TTES7T KCMBSnS
gl.au Kitli iiit .ioy cir:i t!un.
Pior.a GOOD NEWS!!!
Jir. RAI'UAKt. ia rut y .nr ll,,nt.. crr'in
;iur iiiiiiiiy. Foiy n.j--, "t'i:!i Ita t.-i f' n
.r.-atiu i-f tin- Uii.' v.l.. L.ti Ihi in-k, iiiI 1:' '"i.'i
n.,1 jti t ua II. 'I. noi'-i. li -ti. t t-j iu - laawlwlt ul 01
II o i iv, .ml kI lir. K.ijl. u i i
V7iittoa Oninion el" M' Tutnro Tro
ptcta in Life.
It uill unit torn I . Wfuiili, einln.ina. aim! honar.
l'lio'i-a .-i-. -t u-1 !-!!. wl.w n.'iv iiiil.niiit.i ami uaa
am av-.ill in Ou.r li-Liii' an'-iui-ft ulio ujil.-: liar.l, anil
who niru:i"il tMrniHt ailv. rn n" nil'irtiiiie tlin
f reatfr poi ul lli-'if Iii.-h. hiiJ ulio ft-wraj k-a ninra tWy
ii-i.il t ii'.-t f -rMir.t in il-ti W'.ii-l Div Dnr tliiuira w4nl
nniiiat lli'-in: Ui" biu ku Ii. Kn.twi'n mitLm
C'Mnli.n ii('-'ii ih-ir lutuic 1 1. "pu in plf. Ail lliuan
mm Mi.rlv I'oliowwl I"r. Kaitiivil' a-ivi.a ora uu
KIOIX, HArPV, AND SUCCESSFUL
Iu all tl.- Ir "nidi rinki!! ; vAU. ti.irft whu W'T MIqiIM
I y 't'J','li iiit.l ij.tn.r.uti-1, u-K-vty.l till lulricv u 4i.ll
llt oitiria
WEALTH, EMINENCE, AND GOOD
LUCE
nrr w it I. ti tin ri-h-li ut nil. If you villi to I r..li ami
0.iitii ) , u mil rmiaiilt lii,u nl.u.
GOOD for tho AFFI-ICTED.
He Iiih the tf, rtii'l r.M It 11 lb' ftfllHwl III-' t.lUn
lii.-it iliu-.itu .uJ dtiiU'i-iu. II" nu (I'll wli-tbfr
tli-f mil ti ctueil t-r uut, tlimi wtht( tic fcilllctwl tuth
Iffltillf Hint I lrf .
Ciiilt.tmi) tUiW. Siiud:ivi cxcc)-tiJ. 0(!U honrs
Irum loA. M. tu 6. I'. M.
.Ml luW rvii' an- i'i fly prlv:M anJ r:if.ullJ.
Thva-iuid iy, K" u! : nr'l tivLJuit
SR. RAPHAEL,
The Astrologer of tbc IStb Century,
No. 69 EAST nrTH STREET,
Ikiwr'iL Syimnorn Strout auj Urwiwaj,
CINCINNATI.
irr-l'UIi'ES llEtH'CEP TO SUIT THE TIMK
a)- 'l tiii- (.." i.ii.ira.l.n lii fifty i'Ut ; iM-utltwf
uua Jell ir, lir fii'-h ruriiliatlon. Wbu you cnll,
ASIC TOR THE DOCTOR,
It will i-rrvmit uitalakol.
aT I'' mi.nt t UHtiln -i ma) ii.iniiiu'ilclta coin.
K1TUUT ll l.-Mar. il lliry ItMW'Sfi 1 Ul.bAR.
C..iiMilt.iii'.ir 1'-.-. iii '"i'l' I' "it. .Ml loir, r-, coii-mu-iili-.ili.
ii-, inn! iiir-'nii-i, ure atiu-tiy v"""" '"''
n.lfnii.1. Su -r mil W i.ii''ii I'.iituii uuIji. i.i.a
Jiillnr ; in -l.ci-1 :H a ( niiiltsliuu I've.
A'Miraa all U-it-r m foll"a :
DR. RAPHAEL,
EOX No. 2463, POST OFFICE,
CINCINNATI, OHIO.
ti-t It li nia.1
rl-ritofl that lli. 'ilr.' u Uli'-'l aa n iuih-iIuiI-iu lm lH
r. r a -,i,.i. t.,11. :i ..ii v II :. n-l r) iitiuo l-i-i:ior i
unit' ii 'I'ii.ii ii o! ymir it.u'ii' pr'
-t la Ilia. It do.
, li. t 1..IV l:T w In li Mil; u
iii-i.fi. ! liu oi'K-aiia ih-x,
l ,r i",.. ii,ii.. f.i,.:i - ii i f a li n r v u.arri i.-a, n"r ut
ii in Bi.v.ili'-r l.ii.imw i-iiiniil in Ilia iil .iva ndvurliaa-n,-i,l.
11:.' t'oi-ior liai.. i ti.x.-i pri-i i,T il-ii.r '-ai-li fc-pn-run-
.'i4im-i.. In ' :rii,u-iil:aii"liitli tin' Uoi'lor. y'
Iimi-ii vou inn r.-.i!ii-..' tl." fvi.J lo I" ii".ii"ii '
li. -iri; ..n"iiri- lolw Lmi ) m ""t all ynu mit, nml
h. iv rt'a la .ili"-i ni , lit lo I v ili ti- aw Hint It vim I
fuil. ' II- i. lii l.nli il I'll it i-1 "in l'll'IM'. In lliill,
lm v. ill I. II !i.ii i-i I" f to y n, "iv-
Caution to tha Tublie.
ir W l!i.l li.u l, llii Atroloyr, t,.u to clin 'l' a
itli I'l'.'ir r..."il..r It. W. M. Hl-li-1. or lihau.f
OIloT n-'i.ll-inin oi tl.'' Hiiui.i ni.1111'.
t) I'ul thin H'lwtlnaiwtit out. M'li'n yon eaaf,
biini; It xiiii V..H nml .ti" it t. iliu giti Lo opcm lU
d"or. T.t jiii-v.-iii niia'.iil;.!, uik t,
SEE THE POCTOR IIIIttT.ELr.
LET THE AFFLICTED READ!
A:i i -a:u V ..l a y ri-xt -mil t .nH"-T cur" h whjtuMhU
I iiaruiiif'-ii t. tilMvh j rt iiilii ti'.i wi:li U'-aki.t'a,
tli i; UJ. n-rv.-ii- 0.11. il in-lriln lli'lj liu iikthti, (t-
jr.'fii-"H f xtifrivH, ilMi'd tihd hIikhUIi u( OiilhI, lout
ot li, I,--- "i tn iuin. of fiii'uy 'i iuv. it
fi iwi'r, j'linv trnntli. uiKtMnc a i, ni.d ii w;tut of ajtt
Iii.tic Iu 'thi'uiDi'U. I'uiivini; Htt. CMtiH.is.Vt) liL'in
bliri.". iti j .till 'Imv -t ut life.
, UK All VUYV TDK JIUUCAl. PUK-vS SAYS.
S'i:i "M -'.'i nil rt 'iuir.' t' ii" t lJ lh-; n ifnn' vt y'HP
dlHivu. the i:.Ni;UMl Hun.Mt! rHYSU.lAN dLWfj
nol. II in i-r.vt kiifiwt1 -lc of Ou- liiuimi. Kjntt nieimllii
huu t di iHMlli tlit :.-. with-nit nny InlurLuitiOQ
from tlii pilii'nt, to vxitln'it 1m oiiiinl cau-i, huJ lo
tinnrimti it i-nre. Ap -i, W.,U is in Te vulmii'I nf ill, m
will h .iiPMt'v T"I fr ii.Uy tll whi'Hi. r o;i chii 1 curtd
ur iu.l. All ,'.t r.'iiuiimiit :tirm nml lutirview tr
tii'-t.y pri:itf uni I'oiili'h i.iiul. Mftli.v.l Juttrm-il.
i ht- llniHiiic K' nidli-M of l r. It ti '-B-I, 1)10 Knyll-ib
lktnic l'liniciHh, ntv4T tiiilt'J l lo i:mV( pi'ifwi't,
rviit il, tij-l j.irm.iiioiit cui' f ALL J'ltlVAlK, bK
( lil I , AND V FN UHH A L MSKASI without tha u9
nt Mrr'-tiry, with -ut liimitrttiic frcu bUHiiuva,
hiltiout ittr of iliiriniTy or i-xik-'iu'. No imlly poi
frn."f, tm U iih HirHi.11 , iitix vim si. t ;t!mn. or nny utlir
ItoiHiiH. N'o !iHTcur 'i r i.ny d lmiu rais uoibu.p
ut purely Vfi-ittUo LotiiT.itul lUni' It" nro uit-d If
this timiurfnl Hot itJc ritc Hi- IiotHtiic Knine
di--4 t..'v.r yi-t fHlJ tKUm tl1 ni sl ulist.nHto and thm
not ilaii'ri'iiit r.iH, -nA to mercury tn1
otiirr itnr'UrliiM fintu liu' itrt vlion all other Hiiae-
di. ltK'1 ;il1. Mr.ik,ll Ji urmil
ii'M NKWS I'oH SlN.l K MTN '0 STEM PLAT
IS; MKKI H.ur lint ritltiui'Tp corrwi
(. - n . li vf tho Odilftilow. FtK'iifburo. Mai)viDi. tniX
ttj riiiilcUa). the Jlut o! MnJ , l.H'U;
Ntiii.(-:i;u4 euro of dini' tJ n ruti"i' I ly early indiwr.
fieri li.oinit lfii perf'-rui.-l by tl.r I'nalirili HutHtii Pbr
iciitii, 1 fix.1 it n.y 'Inty, L;vvtrm 4 knuwlcdt cf them,
tu etulf lim tWet, iliviug tlmt in doio? iu I may do
iv r.ito to tha fluil'jtif.i(. iu jtitular tbtt
vf 1 yoiin nian tn tliti rity it worthy of nole. lie had
tttvome lilt- victim of tt htibit, the mrr all-it-n to w hit ft
r.ui.i!' h iliiiiiilur, and ai':er jfuirf of -tiTt'rinjf'itid doctor
ing K;tT0 UI H hoj- of recovery. ln wi-lud tu nmrry
ftol una Ji'iirly IxloTid by at swwt n itirt tu ever lupvi
wonli of iiifniion, but li ht K.irlu.. tier oiwt and proi
Iratoil. Ut lUred not wcl uu ariuunt of thu shuttt.rJ
tte r.f Ilia Myntetn. HcnouKht rUffat thehnudiof tha
b'jtttuic r'nyirifin, and. asttfiiiiiuLti m it may max, all
tba bltaoin and Tior of yuuib liny returned, and La in
now the happy fatliT of u pair uf briiit t.yn.M
Auy who atro utTcring, no umtier ffhul thtJr com
pUiut, 00 cnll od tha Boinuic iMiyiiiimnconudQtUIW.
Tliov may reljr upon relief. His uUico la at ho. 69
BaaT r JFTIi yet. 6ycamorett.ai4 Uroadwa.v.OlN.
Widtti 2.-24 uul. "
E. A. nnVTTOA,
AtloiiMv at law and
GEXEKAL CLAIM AGENT.
ilIcAiiliur, Ohio.
BeiiiK liivinnJ l.y the V. S.. fr tho pi.rposj
I mil atttu.l to the promvi.tioii nn.i - ..loction
ol uivrv il-Mjriiiion of -l iini, n.Liost tl, rv
uir.iu MutuK.iind State of Ohio, inoludiuif tho
nouuttcninl Aircnnii't!. olTuy
I'rociirid.
l'ENSIOXS for worn , hul unJ dtsblaJmi -..ii-r.i
i'lnUvainon.aiidf.rihM hpira ofnoMicM
aud ruiiuu who tmvu H.uil and linen killed in
thorvivc. IwniMsay to tny frK-i d. thi"
I will utten.l promptly w Iha.r bosinea. aj.-l
on mojjrute tomiH.
Jnini Hfh IStS t.
E. - ISrattoH,
A TT0RNJ5Y AT I.Vr. McArthnr. O.
TX Pratftiom Vifttoii a.rl niljrininj c...

xml | txt