OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, October 27, 1864, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-10-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

rJ ' V.
, - 7 r ;!.,
fi-l .Willi I i nam ' ' ' i i 1 1 II .. M ' '' "jOEL-" J-LL. ijii! j U1 I .' I "HUII ' 1 "'II . mill" "VHLal
ll m 'te- un T u-tt i fr - w fly la 13 II III la PHI, -"-w-
ht xoriiri. (tir'::i. rr-srs: ':iie coxstitvtion; bi t a saciild piai.mt.mrce or that iNSTnoiLaT ad iiii i mok,
VOL. 153.
M'ARTHUR, VINTON COUNTY. OHIO, OCTOBER, 27, 186-1.
Tcuinzo snr tdr3y.A7 by
K. A...BKATTON.
O F FICE: - .
I Brattaa'a H.iiluiii;n, F.i't of Cour
I'ou.e, I n Mail.
Tlia rilii will 1)0 tpiit (inn kmt f..r One
Dollar; au I Fifty fen. Si a Moult", for K.'wa
tj.flve Oun: K. iir W-'iiU.t, for Kifiy IVittt.
fjT" Al! puyr w!l lt dlt!i'titimi,ij i tii.'
inirn'ion if ll.o tiitm i-nid f'r. . .
TKKV.4
I'I't
iv :
:i ' i .
I ',;,
I i4 r i . rfi y " f . r -
K'U; ') i.tt'.i'.vt . "
A' ' f ot. iii. il' u )i ' .''r,
V . t ; . i r T ! tni'i i ' p -r ,
i -c
..ii it i
l nfi
r. i.
1I
j-.f ;,!. in." i iii' it I'll rie. mm od S'j it;,
it.d a': A Uf'r.iiiiinw r 1 Uyi'l Ni.tkos most
i if :'i".Ti .(-. In'-Llur wiUiem'tjyMLr-
(4Ti lio;iinvt rm-'n'tst he- i-oir. pllcl
l.j.VI : : v"'ii' f t n h 'niiilx I M the l'rA
r'nt.ir V..'1I'J
.,.IJWO
The Oeurwr;!i JoMiit.-v.
!
!l of J..' ' ' ' , ' R -
Un JKS,
r. v r.iLi.T'.
ro-"'!';?.-1.
II KM S.
i i . i I .
rllll'l -JN(i l;l!.l..
I AliKI.'i, A-f...-
.i' Uri.i' mi'l li.-jTil'it'-l tVct W.....H
a , I -.11 .! i-i'ui i' tn a per r "a - ii . t T ,
,. li '!l ! tit . thi-....,i'.II
j
1
j
I
f
i
ii r k i. s .
...ir,-
& 1 .4 .A t it - .'.., '
U1 rj;u Matt
l'i.t If.i.i-? ;f'.M'" li t' .f.iii; i Mt
l.ni ! n. H'I ''" 'h' itt.tir.nii D'y.i'. Nu
piini will bfijJireJ fur t?i-- ai co-iiailaii in
jl til t'S'.' ?.-
rjt. , ISiiS,- 1 r.'
.
j
j
I
' c i il t a a 7n iT.
SCOW POLLED,
PH"P -.tv-TOC,
f. mtin "Mi 1
an .iS.'iti-lyr
I VI hi. I H
Willi.
mi 1:1
..11,,. f I.
MARIETTA AND CINCINNATI
RAILROAD.
ON iu.l f.cr Mcrelay . .Inn-mry 1 1 l"!4. mi'1
unlill l ii'.lrr iu'ii'.-t, tr.'i.- t;ii mil " Id
lo.nt:
I.-'Kt'i ('iii'iiiiin'i 4lS:'- A- - ' v"1
t.-Mr .-0.;7 A. M.: li-KVef (;r. ii,rt,.iil ii
j.j 1 1 ' ( .; nrrivm l l lm licttl lio l:l t '
,"..'f,i.illie"tli' ' N t I''''1"'
an ,t'iii'i"ii ' vl-: Ailii'ii- nt
4;:H1 f. M" Arrivl M MnrtMI hI J I . SI.:
arriv t Helne 4 P.irker-I) ira Kt ";IU T. M.
MAlLMDIMi .VE-T. .
Irava'n l'.olpro Ac, a T:M A.M.; leavre Slar
(t 7:Vi i..i!.; lou.-e A'tti ni at 10:0i rt
M ifiHver II iin.t. o 1 iinci-.n t 11:1 A. SI.
Arrival t Oliiiiie-'lKi' t 12 M I'. S! .; leiiNu-I'liilli.-i.tliuiit
1:15 IV ! : !o:i v.;- Mlniini-miir ft'
V.ri V. M.J I"" I.i v.'I.Oi;! Kl 4:V i'M.; -rivrcat
Cinoiiifn'tt t ft:ft5 '..M.
Th A-v.tio !..di'i.ja Truin U-av.'- tMiitliomhc
tl.IO A SI.; rriv nl Cimiin"''! tt 1C:-S A.
kl :lt'i t'nii. iiii:i it ' 0 .'. Ji ; iirrhexa!
C. iiii(."tl:n .n i:S'i I'. M.
C.ini ei'm- i mu u i.. vri ip i , n
Trien ti a.l fr m Pottin !: e--' ' 1. im-.I. n
J itKli.'U ri'.ti t.i,i"-. ', iiti'i fi"-" V- f'"it .'til'
.!'-i'.S ;i ri. Nl), Siip't.
Jn5i.j!l,Wll.v
i-.m
MARIETTA AND CINCINNATI
RAILROAD.
rr. m '',-.rJitrrs:s?p:
Jiekvr,i4ar;rji5i',earii,e
PORTSMOUTH BRANCH.
y VI an,! af!r TlmrnanT, F(
rjular l'.isinnstr Tra! n will run in con
nection with tlio Trains on main li'io lietwoeii
rurttencutli tc! Cinoinnnti,a4 fi.liows:
J,cnvc rnrtsntouth t fi:l.r. A. S!.. arrive, ct
Pioiw.-.r. at 9:3"i..M.; arrivaa at l'urf.autl v
10:0i) A.M., urrivos taJacWon at l:57.i. M.:
rrivM at llmmlen at 11:GU A.M.; arivea at Ci'i
ci.ii atittl 5:55 VM.
Li:aen(:iii''::i'iii'i it ?:30 A.M.; la.ivca n.mi
don at 3 .? I'.'f.; arrlvet Ht .1 leUon t fi;t. f
II.; ani " ' I' ir'.liuM at 4:21 I'. M ; rirrivuf il
riiiiippr c !:oO i'.il.; nrrivau at Purtainoutn at
6:10 I'M.
r:. Ac-fi. tlitiou Trnin (lcpaTtn from Porti.
Tviont t: 4' 5:40 P.M.; nrrivat I'inr.f.flr at 4:45
and a-u tut 4:'il: ..rriv.it .Ivk.in e .v3;
nd Hu'.- I n. T:"0. UiipnrtK :40 A.M ; ar
Tivfs'it Jnoknn at 7:3"; arrivrn nt Plinccrat
9:2;' an.l arrivaa at Pnrtmotithat 11:45.
ThroJti 'I'Kkitti to Cincinnati cari be nhlain
I at Ptirt.mtiiilh, Portland, and Jae'coon, at
the follow u,k nite.: .
tfurlBiic nlb ;o Cincinnati, 1 4 10
Pa-Maud " . dn 4M
JacViKn " do 4,fK)
i
ROUND TRIP TICKETS.
From Portomonth tr Cincinnati antl Tetnrn"
4,00 Tickat frnm l'ortamouth.to Marietta
awl ParVc'rurg. 3,00.
JisriV DURaND, Sap't
l R. W. QTiATi;, At4a1l 8nn't
: feb.i!.i.li -ltr.
ANDEriUK J UttlGOHYS HEIsl
:"PJO'fICE is rtr.rcby given tht tfieander--Jx
tignei bta been appointed and qnali-
fidiMdi)idinu of theestat of . IdiiGre-
jgify, minor heir of Andrsoa . Gregory
i Jt of Vinton eorirftv. Ohio deceitaed.
A' Oei't'ti al64H( j"OHK I.CRIQORT
ROUND TRIP TICKETS. The National Democratic.
ROUND TRIP TICKETS. The National Democratic. Platform.
iii.irvor...on fifon-DK'H vi 4
I l . JI. Mr. OtiM.fU' ft (M list!
'!.' !; nvt.ir'to "M 'C-lu'ioi-t) I. f(
! vjm now r.m!v t r-.-rt.!
fiw- t.'?'i.;-;nS vnuu i':,-..' rvB-l 8fJ:
il"J -s '"'
7J' o!."-. ', ! ': ' 'hi" fni;ifj is i i the onsf
'vc '.' i r:,;tx, (Wp-tiv to
;i-,:i.;n ri.'.-r t,j 5.!.ii.iv :tl,j
I' ' ii; Ci!iiI;ii i.H l-ur s'M'" it , se.
... ,i n,,., ,, ;1 8(ld ,
u Ui.vriioi -.it t-ii'inlitv, ! i if - -
i A f irim Binl r.peri'y nf all ihn
, . , i.,ii'i liI tii utii! S uthcrn.
Lv.y.'l ;. T;.;it ifi;: Cjnvt-utin tl'iei ej.'
;' i:!y .1 c 'he of i!,. A.lmcti-
Cm "opl I'i i inl-i four vcara of (allure
to i;tH tii-- U.iiu lv tli fx,x'ri:unit of
v.ir.iliirii: whi'li, tuiii'r tii." r'trnso of I
mili tirv in i .-i'r m tvr nowt-r teaierl
r-.u t'irf fi'i-iiiiii m. Con-iiiij'ii n U-
,!.'. h "( lifO'-jMti'd i:i every point, nn 1
.'-L:,r lib.
l.nvilP liiit hlil.f )ri;il
. .
' Siiw.i. ant
,i ,i
I m t'.-ri I pr-.-nrie nl
'I i'i. i-i fi iii-' i -!
ij ' 1 1 u : : it v r
': .! tit ' 1 I it
' I'm !
ii.'' ':- i v i:
: ,; i.ti" ii.- r. !' r,.
t i'lP-, ts Ii.- it: I'.ir
- 1 1 i n '.iov i.) ;i n
i ii : ' ! t.tnt s, or
j t" tl... ..I !(- m
i-.-fi;
mitM! ii "in, ni in' t.i i I.p
r--.::". d I'll l.'i-. Ii :
is oi ilie Iuvrui l iiidii of
It so'v I, T'lii 0;.-dii'l'ii.terrc;e.t.-e of
l1- ioiIi: fi- 'in lii.ril-.-' of lie '.,ruiVi SiiiJns;
in liit' ic
M.;- l-.'i
: ri.-cii ti it . : !
it- tir; n...i J"
ii
U-Toll ,i. ,
. Ii ,-ii:i, -var.
C.'ii-ii'n '-m
i'-. l:.e B:- ;
1 l-'i r t . i
I!v'l" -.'r-irt'
a -ii ti;."'.:! vi it.iliti.i i,' 'i,
.i ' i t h rcp.'i ! i.iti
t-ii-
ii'U.l'ti.i:,. el.'CUo.l i" ' ' ).
1 'wttruy . .in I ii," re-i t.: , ;;!.
i.nl j)t) I Cl llli''.',' :..- . .tc .-.!
.'-, ii,'. 'I' i: r... ,ii,i ,! )
t
1 1 it . ' ii i .: . ', ;i '
'.' ii' 'ii i '; I . . i ' r
,--.! ! i. I. - " 1
,i -il.- ! ,i, -i-
i r. in. I t! .n : ' "!-- . i
ov Ti- t'o i-ti .'in'i.
t.
i.
.i t.i -1
" .if -
H :l
It.. imp r- h o ' I1 i- i in
I lil in JVMtr .,. lti , . 7
0 "f ril j :i..ii:lll" .1, iri.'i ;i:,'
, i,i rir.,n i it.. i i i S ;tk w
i- III III I ll l'. 'J'li,. 4, M'l'3 -i
'....- 11.1I11
-ti' nr!iiti.i' y :
ffiiifii e nl':
'-t"
: . : 1 t t
... ,.f fr .no
o , . en .11.1 01 tui- p ,., , i-.- j..nifii nr in, -
"5 ilfi'rn and v..me.l di -
r g.r.l ..i,M.(ri-'.ij wi'toipl .; ,,f ,t,.
. . -
I..a-n4 ..i-hcriahtmif-il i-npl.- to boarj
. - . I
uMi-. a-(.il- 11I.1 led Iii prev't'in it if.-lnraiioii
niun
nl thi' l.iiioil uinl pt rp.-oi iiii'ii nl l.i.iver:i -
itiii. ii. living it- j.i.t i,nveri ir'ii; ill- roil-
r ill ol ll'c euMviiiil.
...
II 14 swiil tti.ii lite fii'irvftil tl srcif .ti! ol
. 1 , , 1 . 1 . . 1 ,
t.itt,it.i,iti. I,..,, ii ,i, i,i,,..i ihi, tii',t
..l.r l. l .l V Vill?..,,. ll ,) M. .Old In
li ie l.efii i.ri rs nl irm in k ko iH-i i ,
"nil! i imi ilt-M'rve Hie aeveie-t reprolm ii'ii
.ii ilif itititre nl i Iii' of ;h" jmblic nd cn'ii.
in n iimii tniu .
Ji'noltfd 'l ii.tf ilie ,j in(m !iy of tin1 D in
eriirv ii.)iiMriiv tin i i-nrn, 41 v h. iii.,'i!
ut!iL a-iiil t-ri ol n r nl. iv W ire. Hliil ,
mf been oil !'f h'itl mi-'fr ilie ft tt; ol iimj
itui! ry, si'il in 'he cv-iii nl mt
i.tfi'i, In ii- .till leei'iu' nil i.vr
,;,"tn'a:
lir.ii,',.
thin ami kin. In h-, th'ii liiiiie miI'kis ol
(he l'ci'ilii(: have o nobly eirurd
-
'
I
!
!
1
'
;
!
i
I
!
lit
.t'.1'
WATCHWORD FOR PATRIOTS.
FROM McCLELLAN'S RECORD.
'Vli.ievi r llio il. termination f t
liu. jr 'V( riiJiii.tit may I will do (he
o' iiple i bj "i'i n'd'iio u v ilii'v' to irty
cniritry L-'ler to .i'ict iry Citmo
r , (K l. b.r, lS'il.
Ncitiit r e :t li s "tf: 1:1 of pr;)'r'v
li'i.' l ex (::rit.i '-. !. r'm teri
I"
iia! or.; i:;:;-, .ri'i:i o
,t
nor
?! !.:!;!. ' ' f dl.iVi't'V rtilill!i! be
ii .i i, i ; "f a :tn in -ii' - J. (. r
- I'lc-t '.. nt i.M-iii, i-,!.- 7. 1(J2.J
iirni v at i"ot sbonbl tin bu (o'er
:t. d. eeu,d . to plae rcl.er.- H- tive
''St:!i!ii; t'Xi-i; tut I oailn not reijr.ir
by fio'.itnietiU cunstiliitiona!''
niaila, ihonld be neidier tltm,,.:nb"J
nor rc'oivtd. fit-ttsr to U.l- l'r;-5i-deu!,
July. 7.
i'av na utile as p 'smI.-I nbont po
i,!;i-3 I;' till' tii JT'f) lt'blt oe'ii liJ to
H..f. ,-. ii.-.ir. ,i,,i( Juunary 7, 12
n.iity of U:i8 nalo-i, t;;; pr
jpr . :f;,ti .a i--,:p it s. ru .-; ! an; gn
i.r '.o in ' l.'iaf. I have nii ir.;'!v
:-rX) "i i .i .vHte bapiiirt ? iii tii.-.-.int;
W y 'y oi Jt.jng ity d.iiv . i:
-.in. ', fl c!l -f fo S.ieiUa T b.tino-
Oct.-: f,
rthou'dbe hr:c:ly protected sn'j.-fct to
t; ii(.cosity oi in-;l;tarv piHratito'..
Letter to tLu Ptvai ionf,' Ju.'y 7, C:
Tho trae L'soo for : wfiio'i nf
liitbtiiti i-5 tlio pi'.S'. rytion of U -i:"n
aud ai.hoblin-i tha laws of t' e Got;
ral Goei.ii:ir..nr. Iiisiructi.jii to
(jeti .Durtiside, Jannnry 7, 1SC2 J
lou will pieiiso ci nstittitly lo bt.".,'
in mind tba' prccia-'ifl-ti ! f"r v.Liei'i
wo flic fijiiing; that ifhtu; '''u t r.
vcrvrti i.ai o''W Uni -n aad tie. n
r'a'i jfi of tti full uutiipritiiy of G ta
.ral G.-vpiiaent over allpi.'ttloji? a
iar t'.rritory. (iitrtieti5w.'j Gin.
13uli,,Nov.7KlS61.1
W sb iii moat reaiU'i tuppr
this rebc-liifrn and rettorotho author
tj of tbo govtrniuent by jeliiottr'.y
i?pe6tin tho cinstifationab rijjbta
f all. 1 instructions iu' ueo. uuoil
JSoy.lii8.t3i:. '
!
McCLELLAN
AIR--"Hail to the Chief."
H ,,i tl, VcCMIkh ! the pri.lp of th nutlmf
Jf.mu'id mij bhst be the day ol Ins birth,
V.;; iluiig'i tie sprung Irom ilw com,)iui-rr.'.-ui,
- .
k",,,"n ll,e l"er "f mouaril,Vf
j .. P..:l'y from 1M1 and gh-tv
Rally brouni! him ini'n
j Up with the ir jed wi.h hi. non
ir 1 I'' ' 'vi li 'U..i .'V'r.tli m "
Come fr-mi th, va'ifv aid (uiiie fiu:n tlia ,
nUia. .
for lilr' I'nilil'rv g,-ul, I
h, ,,, bo l-r,-,,!,,,!,
; S!:uut fyr M'.CItll iii, nnin and " in.
, '
Wi'dlv ero'- 'h? i;!dJ ahou'. f tlt? p-ipl',
Aniii t.m was won and our capim! tive.l
on 'he Bo!1 from ea;h tn -rry cfmich
telt,
Juy in each vc, while th boitfires b!z:JJ
Honor ILCI-llaii then.
And all ln-i u iIIjiii ni n,
l - i i w tn " ! n ii.
.iT.ii: '..
, '. UiiHiU u:r ill Ml OU . ulir h ,
Ts .ii lo b i - 0 I n 1 his conilry "'or
; t'oitii I .'t'm;
s.iniierf eai rii : m t, mi L:irt.itm a.
1 well,
Culm wf.il? the ten;; '. t r-lu aMU i l
him.
i"in ai '0'' voices I i - pni.;- lo swi.i
S'io It ''xu'inill III (iii)'U;
. .V-'i'''i 'hit .t rry tf itf o'er u i,
l"n- tl it o' t'i fri-o.w liu h inrsver slmll wave
i'vli lJlellaii our li-jdrr be,
dm' Htd to victory-
M.-Ci-Muii! Jl'dMelliin! tlio lm- on I t':e bn9
!
j
I
' ft
t
;
I
AIR--"Hail to the Chief." The Rascallity practized
AIR--"Hail to the Chief." The Rascallity practized by the Lincolnites.
the Louisville Journal.]
UNFAIRNESS IN THE SOLDIER'S VOTE—
THE MILITARY DISREGARDED.
CHATTANOOGA, TENN., OCT 12.
Toad '!.';;. vi o jrtiiii, may for O.iin
!! Iu.li.iti'a in iI uK 1 :-nvr i . St')i '
. . , . . . t I L 1 ' , .
ll!i inl w4 hrttl an it ..,!! ,ili
r r;' I . r J-'iti.-'ol Hu m V;.t:-1. firoiu'-ii4,!''
iii-j hia iii--: tt 0: (Jol. f. It. S in!
01,
... ......... .. i .
if 15. 'i u . .) who' eoaioiao i.'ii inu
. . 1, it.
j,,, . t ol tJii.ittin oi.i, an 1. w ia nl:i'
,,,,.,, ,ji ( , prvi lo' iV biL'nl-V'k
rir, l,iaUrf.tiu''ie:i 'i-w t -
1 -1' l'r'"''' w u " ''
, . ' . .
::'!; ; in m- if ! a pi-ice' iumv.
r
'',,- i. .ni,! V t-'
i ,, .i(.(. .J .'
. 1
a! iiiii '1 Il l
' . ,
i''..r aio liu' I'n'
I' f i'm i if -a.:atit
!. n -it.'i'. l .-. iii ifl'.ir
, h mo iiei.ii : in t .t
.4 1!. r - i:i i-.r.'t'i, vi
t. r ( -
11 ",) ''',' ''' 1 'r ;'" " ' "-' ' lf
:i;ll tllli'lit' iViilMh dii'-.i' ill l' !! ' Il lilt
I'-hI 111.
I, n
r I
i.
1,1 I OH II 'i'i III t.i -
.:nnv. n
j .,, ... ,.',.., I) ;i .
ll t'S i. tl I"
ta-- k tl.li-r'. i no u ii
e'i e'l'iii h'io nt ;ii ': ,n o:
b-l .i
fie
IU;: J"l Ifl'l ' ill l
loir II 1 t'lC tl if
! iliti-i! I'.iiU.oii.
' 4 1 ,v a 11 taii i :
,,i. c .
r l pi-t'tl -t:if ';i'li t .vi!, an-
iiniiiioit.L' t'iin irei'iiMit. ana mvitia
all 't!d . -i t'.i a t oel. i was I'lifi.ni i
t.i ace i' the order id'ibu .S.airi-t.uy nl'
Vr wr.4 meimr I t Uij o'i ai v iii"j
of Iii" Loiilnitfri or i n'v tor la.: n l
heron's nl 'it b' M to an 1 I wont to
4t' tho shit .v. Wbt'ii I r aiiiod iiu
fhtire.lt, (tier! wmalar'i tio.vlji'
flol'li'T', ii,t'T-pt'r4i J w. ni (J v rr-
nunt
,'los'.
s, an
.Mr.
1 1 io,: : i
po.;;ii:i-f -r, h-l H'j4 tor':) I-i !
ionool t'u tin .; ie:. I .v.
.01 .!,'
oar horan't m c- :u ; : . I
ni-.n'und tho T"r't e.vrt-ra' ' I
Tin' crowd fiu'sid ; c' tn.- !
ooll C'lUlii-liC'l llOitilt.;'
and ini!ii:i' niIi hi b.oc.ri -
1 u
udodi
sorts nt llOldO, w n n
H I'l.'i-o :
Litidairi, cvidi.niiv ol liu w io;y b'!?ji
1, n.
i-.iripr, who seeiiin io IlllVU tl-'.'ll
teori; qms of hia hair; in s. 1:110 n'.:J
(i ni'.:' t era here, than the S"idiora. .v!io
1 . i . ........ 1
wore ijCiit uiita'e . 11 nail -ra an. I
r -iiiitttr'iead. had time 'u di i't :!i.;lorU
0 -
lei '!:,-? :
il-; batch
to J''.'
'. 1.
1 11 :':ii.
,t
; -n. : sr on. a 1.1
ill CiI.-.jI
ll!" -
At. i.ia : :;;'i.::'-:) ;. Cjlaa-ol -SMit'o-.
;p;:'!Ut d.' aa-l. I:' .."1 M;.- iji.-p--- .ri'..:
,i"'y ! ".''din;:, d..-iivorvl a
tli.-'t 'tt.td.il Ibx d'a in 4lar1.b r ,.i
vulvar bhek '.tJ.tr linai bis prl-i?rpl
Ilieqio bcin.t; th 1 0 oailit.' of nn.-i-o !
tltd elicit iii't-Te.;tir;j aoonj tV:j
a"xe in
l ib:- Sou 'n. Any tiling more
bly di'.:n5iin.4 could Lot
li.orou
iito .!:' 1. , a 'a c..'rii"nri r. tt
h li - -ii a i'.)';,t Who ei.'.iai
ii-o-i to. f: 1' mrv oil iv: o' t:eifv. '
pictfv. '
ri.e C vi ' w a sno-ii-iied by br.li
M'- '.'f, ''. '1 o.irv.i tti.-.i a "ilj
t 'xl: ,'n 1., .., :v. r ) .' 10 I a noro, 'o
nc-ver tic i- ael-u :y eti-u jh ta. bav one. '
and vr" n l i-A i d n.J '"..: ' ,;
kt a.i oi woi-. ti a a-;our e.t-.!
e.i iii av a liar, a:i 1 a rnaai- waft l'- ;!i-i.ai
in" w!ii tbo trivi 0 laeiiidad that rlu'r
(. . .- .1..
loyally wa3 about t bo tested, eui
diciareed tli3 rnbeting ivijonrnc J. '
Now all ibis waa ittd i-tet viola'ioa
oftba order of ;h'J Socrotary of War,
yio violatera ba'ma Federal post -
master. Federal Colonel.' eomtnao-
- JHisF?f c,att..
I
j
I
.
-
1
-111
I
iia
li
i
,t-.fy
d
S
3-J-l!
il
1
I l
t
bi-juhio,
, from '
.ra-1
ili-iati
a
1
"
Av ,. it t- !ty vi-iinto-l. w-vi'J, I't an
:;r;a,t, b!it,ff AlcCUUil m..:t;.ifi
j ii i i ,, .,
IV 'r- t.-iiattutm- i -thut
'
hua! einzini, bttt.eia, aad u ivorn
iitiil mei;t imp'oyjoa wh vw.od iin Iii
tit to bi u at tin) expetiaj at 1 10
'tjiato of Oaio- .N'-twithatandin t'tj
dor of tlio Secretary of War, pro'nb
iti.ng cl J:tioamin x in ttae r,ny,
.vh lo I write, th e-ie.' "vl pani.iald
aio.
Fv'J'irt BU'ier, iiii liiuic within the
ln:fti iiiR ot' ii F.-d.-ral . O.'rtjral, c nn
nipJiii tim Di:tii.'.t of jtib E'owali,
nh)so h iii i.irtirj nro in t'i') nuxt
b mu to win r tin iiko':! ni lid 1
without aa aT;st h..in unborn
!(!o:ir!:mt Uftfiv I by V at y;if ofn-
ecr. IH'M any min usnpp'W'j that
t'ic H.iiii j jjtiiitli-ui !io o i. wh vi
tin' irJ.T ui! tin on whial-
ir i:;t 'i i. ri'iu.-e.
I tiiink fi'-t.
Xtr :; t,r ij r id fJ'I T fi t() iv)!it-
V 'j
fjfj , jt l!, & ft.
h ,. , .' '
;lv1',' l'r" . , .
J .i-.: Inut t . ,ti?o I'-.fli'iiV
vwi 'iif.n in- ii v',
o.ir
"-f:ii.;:i
iiii; i i i mil ::"
(i ivaay d ivt. tri ;
r I in f 'ut p''icl id
. T-ii ! ' in'i' il ii!y
a" : i'io s iM
r 't't in '! 1 1 1 nn
! i : r'.t ts h i It !
. i ii L i : I t ! I
'i -i i i!: t i-i ; i"
, ail nif-i-'v ij.i-
Hi :i;. v
.i .
H 'it
Vr
;... !
n. t
; .. rii 't
i!.;,:ti Li:.
.ii
ii 'i; : ! :
i.-r.4 .to I
i M v .
'Mil -U.'i
tv l 'r I
Uvd'Ci ;t!l u !i V: it
lor I.i. i.. I iU.1 ! 'H
jat.'j.-rli M'i tt'i I tr-.'if t.
t
Il Mjl
On t't l t,r in 'yt; n 1 ta
rii).; t)i' id .a n! I'i Ir u
l!ll-
t' Iv.s.
i; I-, i
1 I'iOV III 'H1 fil ! .i.ll .(
I
tVrt yin't..;
IU Hi
, ii
.Vwl
1 1-
1
I; ii ii
i.: 11
1
i ; i
tl :i l llil it.t' il.'i I
' ir r.'nrt ii"3 no'vuc p
I'.'ni;: i)itt!.i wi'ii(ti;i't
Mcl ii ;l) 111';!) Iir
ijlu'J.
n y,
:i .ii
L'o
1 ;.-i ,' W.KT
IlLvM.a ta U
TV
IV,
I il ,i:v lum.-.-MI
" hr:!i
" Kn '':'' :!
I I. , . 1 t II ',' ' f
i,
i im 1: 1 v,'i I', v. !i
10 i! t. Ill I 'IV li IM
.1
'"'ti 3 t ''T S. 1 H ,v : r.':t I
KW ! !l 1 :jl),b ,l' 11 P ' '
01 !i;,n w''i iff. 11 (ii i u no.'ai (; .r
I'.il O.-e.i xei.-n.-rul!.
11'iry ear '-t ;a en
- ., ...
wtiik .ir. . r:,n itiiii.1 11 1 .1 h n.ik . 1 . .h .
' - i."v;-u. l,M'", ll"J-i':i
'' 't'"' di 'o-itr.-ry '.lionir A nc-!i, m
!.1'111 - th;lt i v.-fiirt ?;t 4i. aH:.,u.
'
en ,1 tiri I., it.tt.i ... , r ti .. .t . .
-.: v yM
,;ii.;e to ibuir , poliiic.il j r;'v-r j -ic j.
To iiliow tii-; fair ui.tc: io-i tin (i -v-
ni ji. n' and party it r-'p-iwiuikisiro
a il. vo you an i n ao) ia p iin'..
I'.'i ) aliij t oi tie.' I ..li in i ti t.is
t.' !, a t.-w ove-i n 'i ti.:o, ia tijj h.:ar-
il i to r "Iii : '.'rt wll nil il ; C 01 ild
!'.U I i iv-i'. ' J.::u eii;..'.t " t i.l'. fi :
O"! .lol til t IJ i i '. i 111 ..III I tvoat t-
tan nop tai wli.i'' !ii a-ii bors if. ro
aiid ha I Uiii bin an loi it i. i: t(u
ui'j i. in. iii ui -a. .w ;oa tlio 4 1. ' 'o
Jul.
In n t vol a w a f iI;o i - .v . " t v t!a
ti;i4 t" tiM n, n rtimt it waj ,or, a id
on. oi li 'y m n piM.d out by tii -iiii'
'on, l aiy-BX vit.-d or Li ic 'bt
,to l hour v.'to i .of ,'tl :' h'l! io. Til
ity nix L :;o i.n ai . i tv :v a o' it t.n
.i tin :.l;a vly, m l to ; loo f aLsCivi; in
:n '! r-j: i a d it. ta i it ':''.'..!. i' i it
iii.i 'iiit ti.o Al rt'iii no I L iiO'il.i
d .-ii'vt- .i.u j a "i'i.f i.'.!ti'a "
ad ( i j li...iiita d .iv- .ia ra': ;i
I ; .4 ' It; in i.O'J .' if! i,i I,
: a n: . . .: . t .a ! . i ar.: .a.
I. I- i-
0;,:
1.5 ntiofi re ai.'i
10 .
;ia
l i ta.) ii ' ; ".l ..r.i in
k .i. r
1 VolJ M I, IK. 'tl 'ir; io. a. I
nd if. i J
tl . i 1
' ! t.'it.O
j'eralttKd i . -t i.v.- t -O.
t .ii.' .1 '. :i a ; -r ; ) 1
Cjioilai 3' ill ', to 11
il 111 'lit UjijfJ 111,''. t 'iU.v'd Cl:i
iii lukoa tol iiera w--nj ;ro
1 'C
,' V
;i'l
tiienOL 11.11 , t: .. .
V 14 ' o i i 'f : ! -I I 1
j 11
! 0
li
a tr 'to. ; ni 1
: x .4
Oil
pa
ii a
j .ii-v i
l) i4 :'.St
I
.X.-." 1
i -t 5- r 1
il il' If 0 : ,n ij .
1' bi I ' i 1 . 1 ' II -If
':r
w ai I'l
t rat .
I -: .' a
Ji I
il'10
:i!l
u:
(
ilS 10
-.;( C-uTilaii o.i
A .tt i!jli:!'.-i"ii.
I'a.iorday Goltioe! Sfv-l -y ?:
the G jV.iraia'aut t-'-i aa a ' . oat
l--',o.
publican tiokutt ) tb-a p- li- x . :
wh"e ho had U;!d ai ii
1S::i
bcini t.cx'H, nut not a e.u-at-in
oratio Uc!;ot for any tt--.ia'i m ?ao
Siilt.
Statu. Noiloniit tite.i t
.V-:
sont iroai w mngton 0 ij : i - "uj-
Gaihit e, Ui o-aa h 01 ia I io
A-copy h.M bj'iri soai i-at y;iry :
aoidicr m tho army, witlt a view to
ji&flaettw ' liia vote an i excilo hiui
,airiat: MtfUiallao. Tiiii, too, by
'tuaiu bora, of Uo.ugres?, who should
ubt bo tho first to iolata tho Uwa
tn'd abiwa baa exainulQ w otaeri. .. .
'
irregular when the L;i8 aro ImHon
ed with fcneb lino p.ickaes cf oloct
ionuoring document, nudtrth. frank
of a M. 0. OoJ iielj) tlio c tmvry
if this vi!o cnnv of buzztr U t tln'ir
cl tW3 on tin j n-ijrnra'.Mit fi rtho im'
four yoarj. Un'il Intel I -cever wit
nesied politic ! vl IT 'e'le' S c ni -M. J. r
hit ! feelings in the ftiniy. N ,
dhout for I.i'iddn cr r.tlc M ic i
s'iro to Lrin oa a co!l:4i'Oi bitten
tt dd'u-n, wlio woro a broth -n t I Hw
tl-i'ds anJ S a'licyg d a roi'i
(jo'ivtiiisio'i 1 1 ox !ito t i'iir iiai li
lt ii aiti i tint' ?'r i v ih It
tvin i liloj, aitti ut. tun4i tn ,!
rosn'.tJ A '.Ivm t !
diera in.-k o,Hi'e a iir,-r,4 h m -tij
M t in s'rt-'.'t, Cht'ian Oj,.H J.'iiiJ
tl id t- tw I'oui, wh "ii ! 1
ti t tii't for K'veral in nln. J fin
li:tii in; u'jnut tlio Ii -id' tl- h ;
Tkii w is with hit- r.-sri.n-ii', ti .h'-n,
liiot.llto Jiim'iii.i, 'l.rt'nf
I. tic severe ca ii;.:ti4i. J -
11M11 ) tosiiolrm hn.'V-r. 1 1 i H'k" l
fii.'ii io drink ms ( vr. ..i;
with hi iri-ul intf J ik- A.iA -l -roh,.,:,,
111. I Hl'Lif Uiiilljf hi fi'-. h'or
... . Lie. I ... :.' 1 . 1 . . .
Wl -hiif'J ti .U I' II hit v. ,
w!i nil ho wh di;:i"t.' I
Ii i did n .I, ao I . -h
I t ti.. i..' i. 11
tl. "ioflni.l u. 1. r ti'if 1 ,
.11- ii! nl. "Wen' ''.d T , -1' I ;
1 . - 1 t it'll
.) o iin iDi 11 1 a unto, . M 1 a. i-i
oi.ii.l puku it up yii'i." ' .''
1 , ;,. .1... ii..j.,;t .1 .. .i
i:n ii) l i! t 1 (trio ., ii'i t 1 1
.. t.i. 1.11 j.i ir 111 :i 1 '1
. . 1 . V . 1 ...
iit ,11 n '
-, I 1'.' 4. I.ll'' Ii4. ll'tol tinil o! 0 .1 lii-T.
.. , ......
r r 1 i
1 1 0 i.i-'.'. fj .'a O-ivtr, am ii-w
t'.U I"
mil,) l.im'H.' j'l-'armvl
Ill ',11'V Ii
nn .Vt'n-ita, : , 1 .v.j i"i.
,1 1 I'I , 'IS I I v w-j.i;..i n " tit.
, ii.-i.iiii.' to !"od atil S 41; It-'.!,.
r.i:.t ol the i..i!tju ' sT' r,!,',l'';j
ti by tins mliti'y jfnt'ctii n iu
,,i v; and a! -.v .ys 111 n io'o-.' -p in th.-i,.
I'ln . otli.T i iy i4 "7 1
tin; 15 :i K.-a 'i.'.ky di'Vi'l tr nn , !
11 . '. ... .. I. ... 1. . I
Win p-l4-i:i4 la A 0.l.:ii, iu,i -.
tr.iin at"pp.'d a i'"W in 'iii'Oiiri.
ot tho tiu-ji "ti 'T 11 111 mh "tit. a 1 1
.v 14 aoo"a't:d by a'al l.-r o a 'e.'-'u
mi nt on iatyii'ere'. itntinr ik,,;,
iii.ii. any Mc'io'iiii 'm i" waa i lrii-.v-i!v
i ir. Th.' 15. 1 n i'i aai I ho-w-n
man, an I wit n- a tor,
'.V'lOII l!iO 0t!l-wT U.il.O I
,V!K:Mll;i HI 13' I.IHl'i'
linn
- " "
I oil".
mt tn.' i
onth'i'i itio r nl-4ti.U;r a i'. i v 4t -
itr iri.f r f!i sf bor I hi tr'd ''
!i in 1 I'.vn railroad o:a'
..-...r . a i f rii
an
:!' ' t.1.
.ii i 'oiiii'oii' c'.eittv
-ii. i . ..i..tii...i. a : . . . ii r ia
1 il) Hi' II is ui u H-iiJ i. u t .;.
ran no at tn !or toeir r II tun w-i oi ,
th'.y r-'iJO"d tlio fli: oi.) of cnll
i' oa t i ; w ioIj L'aai' l iial j una' I .it!'.
t 1 1. tin an I ?! I in ! no vi 'i hiv i
lis-l,i-.-:.M;4Wbicbt'M -ui' tp
i 4 e molvljd tint in tint hhM-i .
diVJivtio i wat Hi :Oitt r part .a v t
,,r." X day or two lator a sjnirl ofj
li. i namo. rviri mot) t was no a t:-in
n: to A'la-ita, aad. b.'iiiu' het.'l at a
t st.-ari ant'ij; tho roa I, ii 'nil .Irnnk-o
...llti'i' e;t.TO 1 t a,; ei- ti--ro fe-
a ir.l wa diat unod. an 1 ill-l t'-r a'!
L t'ti ni -a th "f: to f-H ' v ln-n t"
-cl-nn '1'it" a c 'pporil.-.td sol li, r tt
vaj oa. i?' do. I.r::tri 11 1 oi'i-mrt,'.i
ai -a I'roin 'tbo tar.l. tt i.t tii-.-ci ',
e..!'e..l joiut) j:io oiits-l lo u tr lit ir, h i I !
tutantK' 111.' nir 'd h'n '1 -n a
11 ;i'M :;!
iV -ipiHo 10 1 no i'n 'i
, ..... ... , , 1 , 1 .
i'J'i i pai-iit,' lil'i i'l lit' Ol i V H 1
1.; ol 'j 01T 11 M .'tJI- li .11 ii i 1- I
tlio hiai l l'ltl' tt'l-l -il id 1 ): 1 i
. . , 1 , 1 .. !
I'i ;
.1 1
" ' -v - - . ' 1
iiii'in l-iooo to on'd it U j vii 01 t i a i
i : j; mono a more, -ni i -t.i 1 1:1.
o'il.!
! 01 til ! A''',r't. I
io-; tita 1 li bo. '-a 1 01 n 1 . - h 1 1
'fi'.'-l too 'iirt a:'', tlif; 11 li
1 i ;ii ( in 'ta : ii 1 ni :
1 ;
li
. i:.,r -.; piroi.ii lei 11. .4 01 1
1 1
a - a.ii.i, '"') .v ' '" "i
-. i.;0' M-lJit i'i 'I"1 ti-'i'to
Mi"-.v- -i rue wait? Va'b.'
V I. '10 t I'M
,ii i !eii 1 .tr"l
! ti.'i-.lnM'
L'.ll 1
-.v.i
11 a .ti
l,'".i..a to do n'i th
lO-.-i
;i 7
si:
f e.
i). It'll i :
1! a :rloi .m , x -t-
in"
li i.iii
it (i 11 1 io it a : y 11
;
1
i.ia
a ' i v !!.; Ui.'
111 v o-i
i:.i .e and tt'.ri'' w I b
th'- :
.:1 in ;t v :. ! uo.v. I,-.-: M.:-
r, nt Ko '.io th:f iti.-y nr-a;
i-ib ti C:i?i.a in -a i 1 t ,0 eoan j
.vii! :i'.-t 'M b'tiii -i . h''A''.'! tioa
lilJtl a'o.a;..t t bt'' voo.lt r ,.i:aV
nioai ta.i ri.-'iia of u:is.-fi--. !.feii ir.tit-i
bloil will ii' low, . . : . ;
diora ara n tl 6-f Kiip: ! at not i .;
uaiorlita pr,s,nt rty.ti
th, war ,a tcracd Iroai 1 otiiA
parp ,o; and ih.u in, p-ica
1 .-.. -..1 -... .r.i tt..:.. i ti, .
'I UllUU IC.IUIV lu UUi.t:i,l.W
,
an stwriajiit. liioiiist-uoi 1
('a.1 1
..f of a i.i.i' 1 ..F - .. I
ui.a (ui " - e -' .svrc'.iUis
a.-niaa. .laey c.a
Al.utaiitra-ioiitl".' ...,..,
! ... .
ait tutnr fmnUk'i ia djV--'
.... . . .. .tit . T4rt,t .',
-- --r Df.S!f Sil : ever Wil
01
-j.tv.ii
(
I
who n w.mM tiht daring ihi w.-ir n -
it-r JicUelUn, w'il not a man will
ren'ist under tin iTCflchfAdmin-'B
fusion. M ,,,., m rj c,u ll0 SRi(,
n t;iH cm, Im of 1. nr military RiiUnr
itK8 h-r?, but my lott.T i-' alraly t )'
lotijr, and I forbear i 7; h Vpn
VINDEX.
The Rebels in favor of the
Reelection of Lincoln.
!.!., .!... , . h ti.chiiiKJod TholJicb
biiT J , I .'' of bpf. 5.,'y9 ;
M A' ;i..,.i U ,y r'ar ttio n, l dan-
er i it mi'i I'.r im ; XT' lull Ids pol
wa 1 1 :v i.-. n ).-tu nriy li.nln y. J, and t.'io
J ic c.',,.ni t.'.'.,, Oi- ji'iiic j't) of oiv
w.h ! ;; . I .,1' ., h ivy-rJovi-
,. r ,,.,r ..,;, .,.!, 'pei'lia, con-Ir-m
i 1 r d'ei I fi-riet. V,th fooiuta
tins .1, h'i!!..a.y .ir:tf that
,.(i, i, ;(I inifc.,t p mil,lv fient!iO 1
,. A ,:, cool I 11 t n-n'tt li- (- '
; h. 0 -iilim-atiim mil.j , ,.-it.,
;, ,i I, r, i, it-cn!t i 11 i"i'f liei.'G
, -. T ' ,
(.,. ,,r l f. II (.' 1 : 1 1 li.T I iy pO'M.'l' Hill
, by kiiinei-. .It hmj a
i't M t.) ft-t.rrihV fir.;fl of naff r '
,,'.w. j,v. v Mr. I.ineobi Imt Inrdori.
I- - vt y h-uit a id steeled- evtry eon-r.-.i".
it 1 111 ttiiti-tt- (fir niMcile' hi, ,
, j j si lo't: re ;.-!e4i'i:ii prc'Vrrii
: ' . . ... 1
GujUii"),
1 ;.r, ,, . . i,..!,.,.,, jr- L no , a .
M IW tii rhu proper ji"i -
,. .iiduiHjf ttie'wir. tU '.cm i-
f.-r'nuufo fur t'ir eaih-e.. Wo
'nil - i tii.-pio.:lam tti-.nt oteni wi -ipH-Mi-'JIedi'i
,,,,. 4-., L. mil u'jin-an uml t,. i,i.i-,.w 3
i v
i
w,Mli j .V(. .l(.(.l.,u, j.;itu a4 ,,,j;.r.
.,, , ti ,,) ir,. doleat. ' '
,.v, hv w n L n .-i'n and M.
d'l o..-:n t-i -r him trr;ry oi:ita ol dil
.utV jCereii.t MoOmllan in a nun of t.il
. ,,t4 , o'' in'onu ,tia, fi, mii 'ds and
l,r... , i:,,j,r. t-xoorianoo aad ability
J. .',; j a b,,,,,.; j.M,t eai?-
,11
f't
i
To t r iiK'U itro i'nfiv)f ol'l io ro-o
lecti n of J. n.'xin, 9 i tint t!nj war
111 iv ) i'r 1 ( 1 miio'Iko-liju' voars
4 ,
l 1! 1 in .(. of (i, .if n'fini it.i in-
,,,,r I, . .!.;, VV (I, ;..,,.,,, At
ril:ait ii in hi 1..1M firth, ..io;-! - hi
il tn ,,0 l'..ti! n-M, and cn in t'.
,. 1 (i, . .v ,r ,,M, r.-sln-Kir .11 t.i' Hi .'
IT 1i.11 n'ir t;in iiu, ijMtriii"i..'i i,f
n
ino . ntii. Ii 4 '"l oy wh !w olivo
I'ir'i i.-h 111 0110 hand an I rii -.or.l in
. ,
ii. nth. h 4 in. u-v wn t"w
hi H ii i'i ric.H 11 iliev
,.. ,i- .!
fur III. I..P it'
mnei oraf'ti,' hand of J;o.!ora!
.idii--. had f.ihiied tho- rJ.'ori aaJ
A-,r;oii,' p-i,. won! not b "ii a.ib-
w.kr ,i ' I u li 1. iTl: . Il v" t . iV'ilfi' .'til 1 i'i
i i
l-.:il
"i p'.an .'p an i & v.r.i'inii a, e iro
.... ,j .r.. ,,.
ii. ion .t .- (nn u i-i ; th-.'V
4ro (,'rri;d ordoa'd 1) ,t tiioy mo tot'
i 1 1 1' y or idi.-ro l c e v n-it in of
I.i. i I il . ..mil ::o f...i nr! I . .-. . . - .11
w " w. -x.. v. i .. gi . , i j , Wil l
.n tii s iatjr.jst o! onr p i i iio, iu'Jun'd
(Il p a'ri ::4jl o
the wiuee. tn, til ttiav
l.i.'l, a 'o I nut vat ir j tk.'r.
'A': i hi Mi:(.VelUn has iho infer -iit
I' tic II, ii .0 onlv at Imrt. Mr. L n-
.! oi i'i 4 th.. ao.,t:.-tl iibj.-ct of treeing
no,!')'- It In'a nifipiration. Cjlwoon
' 11 a' 1 1." .14 (.n. Giant ban eon
d ot ' I ii, a id on- by G.-n- MoClell
an tli.'f; p-'u! ! not have Ix-en tint
s ni t ill,' -oaa 11 h 14 a' road v :iir.midnd
. ,, t.. h (.)( .v I .a mi'tj m 'n'ri h'irit
r,h
...no:.! "'.U 0. :11a-! on tin I'on
a' 1 in .ii A'o h itT ) in rjni.lliii ' Iho
i 11 1 !ot
a. fir inf
iii (M.
In.:
iU5;llllt3 Ot
1
"Be Vigilant Be Brave"
I'i-m i t: is. be volant, In bravo
i't
',. , ,
. ,
, , ,
1 1
. Hi'
f'.i
hi tlio t -1.1.1- work bel'iru
a witii 'in-di o'li-'r lor tho
0 '0
paipiij of d.iTea- of toodoa
w ii.' wioil 1 hsu'I vmir lib-
',.,,..., Vl j jnsulr T,,,ir fl It wm
(i.,.(.iv v,.',.
a r tie o tho Star ypan
1 L'
I :-. ' 11 O.e P.iin ;'i He,
'1 1 .f .na-'. t!it- -fun- :i.t,
-i.L 1.0 11 icy !y
H 1.I1 1:4 a'r it:il r:i" "
Gen. Cass.
lian Lltiti ft Detroit: . :
I.-'wiq Oati addreed tbe fol
'ett to me Firm Ward A! 0-
ti-. a.
.-wi:ii
DETROIT, Sept 28, 1864.
)t:ilt Si: -Tin tarty of irty hoalb1-
jiia" tr c liii- d m-. t" thi? bottle -'.r otno
ir,,- yoar i: vitatiorl o' (KnV W)9
-tior ;h'i-i ee.otlu,; a tM ilcC-'.l-'
U't- Oiati Iif Vk i?Vt: Wl'. l-.i'il
av. l .i)f 4,jf; 0
t,,' Xhk vmtimi
oral .-;c;k,oilti . Mt fe
nV t-,,-5-xf ,54 otU,
vurilxtHou4, 1 a:n, dar i r. ty-'Kcr
-V. -. ... . , . .
y to enf
fit
itjoa
if able to a'.rend tfK-ncil;'f
W t jli i (lit !. m mm a - I
? " " V 'V
LEWIS CASS.
LEWIS CASS. W. S. Biddle, Esq.
Wj yrefwau UJiar this, 10
- .!;,; ;Miu :u .r i r;- .
tWHtta LtncJaUa. ,; -:;,;;
,Ix
t-'l
r . . 1
4 O: .m
v ;:

xml | txt