OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, December 15, 1864, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1864-12-15/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

JUHEE.
0 Fr T II E
iliVt ;uJ CSjCiipcsl. Cash
nips o: ii..o
A !o'l S'.nk fi.vnv varii t if
rLOTHC, DkY goods.
Lf DIES DRESS GOODS-
II ATS
AID
CATS.
0018
AND
SHOES,
' HAEDWAKK
CDTLEUY AND KKKS
GO.RCKH1ES,
wl ich 1 will sell ti i-lii'iije rw tl.
hi f'i bt d r (.Vtii, or ixclianpi i
sin-fry Ir;diiCf ?.t t !i e liijjli. t
murlu't rutcg. Oull iui'1 bu convinc
.1.
D.'f. 10-rt3-l,r E D. POIKiK.
CU..iPOLLH'N FROM
3
.3
a
re
C-3
!
.
rn
CIIE110KEB CURE!
A ii u ii fa' 15 r a n ro for Sarmiitorrht'a Seminal
"Voi anc-a, N.-e'.urnal Km i!-tf m . mid ail di.-eu-.-
nut-e l by ft'if-'Ihiii-'i) ; MH'li ss, I.i.ss i.f
'! : i.v, ri.ivcmtil l.u i t r..!c , Tains in tlw
Biu't. I'itrno.-.- of Vialim, Premature oi l Air.
'ii ,i! N-.-I v--. Ilit!i"'.i ty i.f Mr'Nitniiiif . Iri'iib
liiS. 'ii!;cft;!n c, I rtj j i- i.s on tie face. I'uIm
t'o'ii 'enaiitie, InfrJiiity, C'onsiiMintVn. an I 'til
the . I ' I r -I'n I I'W.ij l.iin'it i:.u-id by dep ar.iiie
iVvn tl," paM: el ti.i'.nrt!.
This nu-'liviju is a tiinple vrjretubla extract,
.-no i'ii 'viii.-n I! i j rely, a it bus 1 . t.
in ,-ur i.rftetice lor nuii.j yearn, and with
tl.iei-mi'.s tri-a'ii-l. it l.us not liiil.il ir. a i-i i ; ..-' .
itistumo. 1: eiinithe po'tcra l.fivj boon sn'tl
rlcut '.ii j.iin victary over tie n.u.-t (stubborn
C&-U.
T,-thoi w l o luive trirlo.l with thoir eonsti.
IttMon. nntil Hey 'bin!: themselves, beyond t!,,-T-i-.oh
of ni-i;.-al aid . wo veil. I i-ay," I:.-f air
lull !l o I nut Mit.K Cihe re-toro joii to
t.Q ihml vli'ur, uut.1 iii'tur till i tiuck doctor.
Lnx.i ti.V.-a !
f'. r in'J-pi r'.k'iiliirs, ect a rironlar I'roin nny
Iliuu &ii.r in thq -:ontiiry. er wiito ttiu l'ro
Jt'wloi, wliu will mini fn-o to nny one diclr
i .v l! : v r; i n full ln-:ill o i'l p.imj.lil.H f mi.
I r'- a ..r In ti I, i-r tl.n-o :-iAi!c fur
nt '.TivarJi.,1 ty Exjre i li J aruol the
v '.rl'l.
oi'.J by all r,'''lrll'!,, 'lrn:'?i In ovrrv wln'ro
Vu. V. II. MKi.WIX it CiJ.
' I-E l'l:..i'UI!:Ti.!!9.
N"'i.'i!i I.iii.jr'y buci-t, No.v Yur':
Fu 4 'Si!-1, ui'.w 1 vr.
Wffimm
U I' E () It D E A T ii !
!'or.r.i::s
Dnu'l tin tl:it!t :o l!sr V:r.
Mhi y have itin.i from )unhaij ami I) i.
crihiy in your niincn ij nmv iaki v.'. r.i-
i '2 ti 6 ill nut icU'iii with, hi -ii'V1' "
VI lie I.IMpMirli u , i t It- 01 Dr. .M.I ':
j iii i'm- .Kii-i f!.0l- ra Mixture--n-n,- iu'ht
i.v- n.aiii vere myi'il li.ft jeiir by inking!
ii r !:t-iri!,' J:-'liiM!?e.l an.l cut fri'in t!u
iMU'i'uls b; iu. urjil !i. One .lu-i- u ill im.
i:-;!i.iti-iy reiievc I he m.st si-v.-n- c:i,e of!
iJ .H :li ecu it Dva'iile,y. It is u-Imi hi!
'H rure Cln.mlc i'liari'Iiwu h.ti
eti'-ery, Nmt t!u;i"i urglcc! it, lor nil wmr
leiiirn ii rl.tri.w uf t!ift I tvjte;. t,:.
ir.ost rcnuiiilv ; r'ii nn Iliar.l.iui. an.
& 0 tnil Imlllt! oi' 1.'. Striiii'dii.!- .-l.iii-Choi,
ra .,i'iAli:rf tvi'liure Von i.,,l m.-vi:i;iI
c:lier;. It wi", k t p i,.i'in t,v i iiin.iv,
I'n im! fail to ii-!! o ir ctni.r; i! -J tu it a
h'lil' nf i: i,i tlicir l.n ,-). icks.
Sniil by Hrvi.:i-ti.n2i)ieMif., enlv
Hr. A S.r.kUJ C .t Fomili ir,,t,
iiii.in.iai', O.
Ma i i'l, 2 1. -6 1. t-v.
Su'Ji-r-i sve tdii.k Dr. S'ri' kl'.n l i
quite riJlu inailvising io.i in ii ivrti-e
mi'iit in o.ir i iili.mn. nl t ii'ir.'s j.:. r t
taki- i, buttle ii f Ms IrUv re, .mi. in, i,:!.' i An
ti-clioleia M ;t.T' .i:'i y .m k:.;ij .-;.!.;, it
may mve the lives nl iirmy ut'imi !),.-! s .1
liier. Miitiief. see hut ynr -(.n-du Lot
ii. k-!i il. V,n i nn . t Ir'u, h- Dmg .,! i
' iO it-nn per bffle. il U l!,e m-T lenu--tiy
f " DhinhoM i ;J D;S'tne.v.
Mr J 1 'li4 I y.
1k. Stkicki.ano's 11 mvia lor
sa'e 'iy
Dr. A. :,!.,!; MuAitlmr.
Win. Uuiit ns'lunr, 11 .m li-ii.
FAIILIIANKS'
k.. i.j1.. il
SO ! a MS
VA S J U..J
I K All. KIN IW.
tl' I.
' I
FAIRBANKS GEftHLEAF & CO
51 Monroe Stre.-f, rol.i.Di.
rv::erar.fiil m bry otih lha Ucimiat
2r. 1:64-1 jr.
COVE
JCiT r-i'noil r.nd ft-r .Sale at lha LOVVKJT
1'iica at tlti Diug Stpre r.f
Dr. A. CON DBF..
Halls Ohio Mow
SKND'.rn OKDiEa EAI'I.T
.m. ji
A.N EililULT .OF THE
l't e Cxi'iiiiJilnrus oj' Viiiton County, lpr tbo year cnJiug Sojjteni'oyr 8.1S04
xox
'
) 1',
It tlitmo iii'Yrrra'iry Ff (tinier Is: ISIi'J
Ren ie.l mi sfttl e:ii lor ilc:,n ,ient anJ foritfJ lijt. '
An or.i.l onl'i'i'te.l mi lVtTnTter il'iplinjio.' ";
" re.'iin le i bv ilki -s v i : ! Taiviuhiji.'
"' .1ie rent nf Rs.p. Case.
" lin.'n iiiii I'a-erii r,i. o i )! (Troa. f JuvluctoJ.
" I u.i a id ljjiica'.4.
Iv uu'.it r.!ft:ni!.
B.il.iinD
f t 3d 0
04? 'H 8
- iSl 43 &
II 5.1 0
h 3 U
17 j: 4
i'lTJ'i 09 1
C3'j7 19 I
8UU-1 90 il
Tclsl iocit'ti.
JlRlLiJE rL'Np
KECCUTf.
fl.il mcf in Tre.iiury September Ut 18SJ.
lini niil C"l ee'tvl un iJeteinlit'r iliijil.cii
" Coli'.i lc.l on jui, iiukilitjt
Dr uiilrt rtaccintJ.
Hu'umc
'Sl'9 85 I
AU 'JO 1
i! '4 'Ji i
47.4
885 iO 0
'
f 4 97 4
POUU I'lrSD RECEIPT.
IVanc in Tfe.ury Sei'ieiiiber 1st 1S''3.
Aiuoi'iit idlletlfil ( II I r , Itibrr llni:t:.
" l ollrLttlJ on J.ii;e d H'.ici l,
B.f crdtsri i.!fmeJ,
Haliiice.
3414 20 9
4 1 J 'JO I
(J II la 40 5
1!53 'S 0
t3'Jl (id 5
Ti'U'. R. c i!f.
VOLL'NTEKK RELIEF Fl'.tD RECSU'TS.
nulanif in Trtisiiry Sepismiii-r !-t KSiil. .
Amount ilnw ii I'fnrn Sta!' l.-t iippuit'oiiuient,
1'ai,! by B . Il-.virt.
" l)mw it liuin S'.iittf JuJ Aji lortioininint.
fir orJtrs rrdrtmrJ,
Baluiic.
tJ'iS l US 0
:5 fiO o
i o5 u
2')8ti 6J 0
eOllG 9J 0
$5333 'J'l 0
To'.! Rrci)ti
MILITARY FIND THROUGH STAIE RECEiPTS.
r.d'itice in TieuHMiy Ht't te:.,ti, r 1st lfct'3, 00 0
Aiiiuunt R. itiM'd il.ruuh S'.Bta, si',1,2 t;0 0
By ciJrri re.!fetinJ,
Eulaiice.
Totftl Receijiis,
iXG7 to 0
CSGO-1 00 0
fcu'l:3 00 0
I
l
, SCMO0L FUND.
Talanrc in Treasury 5 tt niler 1st 13'i3, .
Aiiiutuit len'ive l linm Atle'lis uuil .M' i's eoniitv,
" Iiiter-ft mi s-ni iii iiimiiiei IG .m:ii Suir,
" Si IiihiI luiid linm S ine l.l A piirlii)iiiiieiil,
" Scliool lim l fi nn St ile Uml A' uriinuuiiut,
" rollettid on Oeceiiilii r (liiiilici.14,
" cnlletti.'J on Jin." diipiki,l9,-
Br driers redfumtj.
Palonce,
8177 P2 8
-t' J7t IJ 0
. I -';! -lij 0
ll.'.l 70 0
Z'ii CJ 0
437 lid S
'2.i73 3.J C
tlO'JlS 61 7
1 15395 83 1
1017 GS 0
To:tl Rtcfi'Ms,
I
TOWNSHIP AND TOWNSHIP POOR FU-NO.
D.-.lnnno in TiCisury Seiteinber 1st IS'3,
Amocilil cuilei ti'il on L) ivmbei linplicuti;.
' fnla'CloJ iu JmiJ d.i jilii uli.'.
Ry ( rd'.Tg le.lenncJ,
IVilniea.
t02 49 7
09 7 00 8
tllVJ 3J 1
el!07 OS a
To'.al ilftc:
'
I
SilO'V AND PEDLE.'IS mcenss RIXEIP1S.
j
j
Amount rr, riv. il (Tn-:i.-iir,-r fr. g ilt!ue eil,)
iu:.t iiltu S.tlv Tre.i-;iM ,
6 17 50 9
47 10 9
M i M Vl'L R 1 1 L 1 U N D R LC ti VTS.
1
,
!
.
Airnni.it reeeiveil fr. mi t;:itf, i
' rL'L'fiuvcJ inurest on iiayment uilioii 9- :
By t rderj rojetinrd,
t:ilniu-8.
" S2i1 12 0
, 'M SI S
8U7 00 3
t'2S -IS 0
$00 ii 8
To'alP.ecci'.ts.
CORPCRA'lIiN
FUND RECEHT3.
Aiiiovm: d.-'linqii' iits rollettid oil duplicate
i:,- .,, ..i.j . .i i
j w.,,c e.ui tlll.U.
IsCU
(3 IS t
a u s
INFIRMARY FUND RECIIPTS.
A iioutil mlcct d D roia -Hf ,i !;,! u; ite,
" l.jIIi.1 ittl on J jii : ilti-.liuuta, r
5173.1 90 a
f 1 0-1 Ii Ha 9
Tni.i! Ri'i c'pu
6li72 '3 4
J
MILITARY Cu.',iMUTATlO. FUND RECEIPTS.
Anicuul coi:tx:ed l)-Tiv3rUr, r u,,d A u li:,,t,(fee; deJui:ied. . W.8 CO 0
SEC'lioN 16 SCHOOL LA.VD3 IlE'JEIFTS.
Aiuotiut of int-n-ht ffffived un ;i im-n's, jg c- j
l.t ue.ll
UI ll:r 'vi, 111., lis-.'DII-'iJ,
A. N. A'alllor V C. O.
u.u;:.;..v FiiAiii;v
A.Y.1N I.ILI., PIi:pRli;i;.ti
1 1 A M D i , OHIO.
j KEEI b CONSTANTLY ON HAND
j AMD .MAKES lOOUDEIi
jltMi, rior.i-, EIi'Hoxv mv.'i
t .'.Nl)
' ALL OTHER EJND C'F.CAKTINGS
' ',lK ' i ! i-rci-ik.! t.. c-:W!,t.
, 1 ;,,;;-, a., ,rk ,.ri);ri.,, j,, ,,U J;ue ,.
, - i , .... . .tu i.ii,.i. ,. i i,.in., iiu-.:lv M.,.i
t t K.,!i::m -. wi.i i,c !:e.t n l,a!..l ai.i V,,r ,a:t
; -1. m- r:.. un;,ii; iav.
I 'lit! 1. vilitt.ii f ti,(- V, ui ,Irv i-iM-rt.l ' .
1, XZ ::
I mu.-l be ei itijn'. t.uj and t!, vl.NUrni.i' bu
! " V m:,eiii.iiic,t 1.01 ti, t aiimoin, ,it,.er in U,
M ....... - ie. ,i,i,e.. i.i iiis ii,M,iir.,ftarj..-
a-ks lor and bo ts tu r-.xeivo the .:;tn.n..)jo tl
the c- lnmi'.li.tv.
We uro nitnfa ferinyUe 1 ntu'l
j vcl a.. Mii.i. 'Ihi-.i sl,ii,tr
eli lo hi.:, .J i.-i 1 1:, i r .r ,!, r i i tiirrf
l-l-.N'.lAMi.V 11. L.
wi'ry lith lp.;-3.-iiu
i in
V'TI- K ia btrei.v Fiv,,n. ih.it -,...,.!.,,,
, "'"'V" " " I t-'litiij :u tll.lv tiaali
Bed aa A I ni.nV.;atur .-n tb"4S4a of 'Jar':
Nixcn -e.Jt I;,'- f.' Vinton ci-einv. (Hi..
Nor, i7,F;.- U ?iaiU.H iltVKX
I . " , ' . '
i. -1 I...-,, exomiir.x .;,l!,e E-t,.;,-.,f Pat
ruk ..I:.n:n !; il,t ,- luiim n.iit.ly, (li.i.i,
il'i-ei-ed uli ) ku.v Exe .-i.tiir tif '.hi' eH'.T.e of
Janus .M, Ciiuiii'l, ili-ie n -I, h is Ii el M r
- un i iwn-ai s. ,yi r.;t p-a a ,,,,,
.:.-C.,.,...,!,l,.!r... . . .. . "'
ill sel I It'iiit it'; i.n I ilial iln- tmuMii l b
v ' ' i. train ii i ii iiiiti nil i
f,
it heiiriii" 'on li,e .',','liii ri.iv ef I V, -i-mlier
lsisi. Richard lrI';
Uc.8;Iil?i'-!l-3vv Fro!, toJ.eV
2
j
;
!
NOTICE TO BRIDGE
BUILDERS
-w!
of Viii!n county
jvi l n.t-t um,r Ihe ilv.eli,1;, f H(.nry
Uoiu.iL'S in Cliilt'iii Towiiiii; ii giiur.lay
innurniy the 77i 1?C5: "
atrina n'.U k. l. rr ,,e ,lrow of
e,,ni'. iiitl.f Hi'.veH ei)n,i',,- hM 1,-r llie
bin 'mn ? In'slle Rii l.e at i,e rr(,s;2
III '!!' rr,'ML- i.n tlm ... I l !
Arthur nnd inrerrm titio ih,- r ., 1M!j.,.
liom ILii'iden to Alleiitvil'p.iiear H.,;.l Hnf.
4ues dwfI;iuS. ., , , - i
ortier orCntmiy Commlssitmert
A. N.COZAI). '
Dec. 8th lSH4...4w
Amliior V.Cn.O
j
GUARDIANS NOTICE.
.,,,.ort hi!,.la.fi',V )1erV,v l hKr
for in.iptf.ion and linal aVloieau! a H ,fc , , V
-,.rr: vvillbelor icarl.i'ir on tl h V'lh I ,. If
oecmntr ISe4. KIOIAKI) CKAK, J
or. .T, 1?4-J TroW.t J3de..
.
3
. i
.let.,; ii '
SEWING JlACHiliES
I" H M C3 E' .S T I M i' 8. E ,
i'K'NCIl'AL OFFICE,
so. 77 vr.-T ruussi'ti xTixsm'
(i'Ikk's ori:in iioie, ,"
i:it 3ii!2.'. t, Chio.
JV winded tliu Futt i'rciniiiin
AT 'i'lIK
WORLD'S FAIR!
JUSl' lll.LD AT LONIiON,
Over tbe Ct.mi.iiU'il I'miiiwlitioii of I : i
iil i' n nl A nidiica,
- jLm"). .
at tub 11NI1ED STATES FAIRS
Am! Hi" Ci'ieituiiiti ii eliiiim's liislilnte,
FOR FOI R .vVJCGESSIVli YEARS,
w; liuvo '...In n (hi! KnmT 1'iiKHiuii, ovir a!
cmiij i liiiiii.", cm t l.o
hi:'.;1.
j'
HAVlti MAflK, l"r vor hhvcii yoiim. tie
i.io' i.,.ii!ar Family S.-win;.' ,Ma.:iiinrs ii
tlit-euiii. try , inn! ii.iw u!i,;l ii.tf fl .i.iiti.l.ilH ii
tlll'ir Illll-ilH-tS, Illl.l llluUitIL' 1 ' M.K'nilir " I
.lny.tli. y uro rt-!iri-.l . iili meli extra,. nlinu
ry tariiitii'S uiel i.k rii'liie. tu ttuuruhtuu r 1 1 1
imrul uer iiiiiru Kitit'aetin. All t u r il.n;
LiiK!aiu rumle Hjiial iy mil, in.ii aru
VVAilRENTED THRZZ YJAHC,
KKAD TIIK l'iI.L)VlXi! TF.STlMoNMAI.Si
As nil I'.irlics inai.iif.ii'Hiriii Suwiiij i'a
eliiii' uru , 'oii'.'.l to pav Mr. Il-wt' ul'.t'l":
ci. oh Scftinj.' Mai'l.in.'M ...., an, I avo .l.-i i-mn
puilcil 'i malci i il m r 1 1; i iy irUii n-i to biin, slui
i t V" - iiii'ier ealh, tlio iininlmr i-clil, ImnU-
pivc u eiirrcl t-'utvm--iit llio iiclual itiuubi i
!' Macliiiit-'H s.. Ill liy tlni iliil'nuiu in a Ii I.n'! '. ru i -I
Kr. -in iliis ri'li.ililuKuiiri'.i wt hiive ,.b: niih.,1 lla
f.'llawliiir rolialito ta'.U'i,'s, ivi'mu' 111" l.n"i
l.tT lifSii ,vi t' Miu-hi'ivM t:l.'i'. of llni-ini tit
laxt. jtur it'iiitril. Tlio .rnii'i i 1 cumpm-ie
iiu.i.'.ni? ilium uro lif-liT rl.tiL, l.-t.
S'l.i.'. r .1 ui.il iiotr a bul.cr. HI ti..
.Mil ! 1... HiM t litre wi.r.t
l.y vi!i-.F!,i i; a wilsu.V .21,:m:
It.v IV. i in-r it Co., n.r-:
li".l',i r A Uak'ir. li.'.'S'
Si'ii'.iir tlio miIi. of Wliuuii r WiUni In la
Jrni'.!,' 'I'liiiy uUii.-r t; .'ii an;,;. N. V. tlli-vrtcr
i't; liaMi .i:i'Mjal! v i x iriuiiMil tit .irimi.
M ii'lnii. s l.i'lnre l! ii r.nli.i, wi'.hi.i uiisi' n
tl,'i irn t.i la, ii lii.-f..r mir rcietiM rciii.lii. inf..'
iiinti. n. A t I t; i.i.-ult'f.f -u Ii faininii:i n.t' ,
ii' i l.i-.-i i:t '.i n (.-'.y i ut.-ii:i f.-Vtlnuli r v i i.n'
SoiiL' Muflii-tai nr. '.Ii; .!a Miif I'm- I'auih u.-t
- V't:Mt"ll I' ll I ! 'nn A i! t .' i'..,.
My liuiu ilju.'iiifr, ifipiin vc-.im til.ti'i.n
Mafiii ii'-i H l.i Ufr UiVi-nV i. i.il, "il
it.. r.i. 'I put- ! in (.!,.,,) ,,a.-i;y a,x.) ,. K.'y njii.,
ititparti'. m.,1 pei it nn.- v.i'l, i' i.'l ('ii!in.i!
mirk. Sh" enn inatin h. rnn n ,!r. n-t ii. iiu I'l'f-
in.' liuiiiiniii. ft.it I,, riiiir ti i. I i't!ii,j.' in tl."
lnovus. 1 ,'iir . ,i.h. m' u..i. in my '..ii,iiy l.i.:
niailo it a OcctiM-ity ami n lux .ry.
I'V-V. ('. II. Il.iVNTi.N.
AV(Mi.'tlia Vliri..).-r a '."ilw n S - s n l Mh
eiiilii:. ki.i! t.in my in ri'Mrl '..i i! tint it U M ill
oi. t u ri val. i tlior ytiv:i t,n , x.t, it in it
ailiip'iilinn I ' ; -1 l.urp a.-3 ,,i ,! niiulij i: -c-Sfi
nii ii ' int. i inn.
il I'.rn vnla r e.-nt:i!n!!i.' i-l ffimt'ii.
i'l i'j .'.in;'. Ti'?;!i,.. i. ; . ti.. t- en.
V.lll! ill sf V VI' , i:
iTini. .''0. 1 ",T K..t.rt- n in i ,'i
: 1 m
JUT
f .V.
'i ill! l.ii.N'ti Sul'CliT i i, ;
DlSCOVi-fjri) AT I.AT.
:a.
G H E P. 0 !( E E
.1 I.J It. w I
-VM)-
CHEKOK YA-1 INFECTION !
I'ninjK.iiiiili il fr,.m itiints, ilail.H
nuil 1., ;:v i n.
ri!!:i:oKKK iik.mi i,v, v. p irm ,vi
I'i ll,i;'. t;i:re. nil ti'iM it.-us i.f tl.,: uriliurv 1
l.-.i'.s.-eii as lii'.'-iiiiii--ii,H-1, i,,. I'm.,.. I.'.t! .,,
liiittl ,11 file! I'dii.M'T. I -,lia in ma'.l i. ii if lie j;,,i
eevs. .:,, r,e iii tl.u i;ln.M r, Sri if lire. (Jrn-.el
1,1 '. i;,.i rrl.o.'a. nn I U w)i i ia!lv r, e iniiueii I
e.l in Mi,,a - ta-ea ..i I'l'inr Aiiju.s ( ,, V.'liit.-s j,,
fji. laie ) wl:, ri; nil tUJ old liajui.i.s iMv-liciin
line I'oilvd,,
It i pp.-piiroi' i n, it b'ttl.ly I'uiifeiital iil.i'mn,.
Uif'l",: , III . bfivV una t') two tu',l.m'li:
tlnef !ir.i,'. per tlav .
I' i i'i.,re.i"iiml al.eiu'ive ii its etim:: mi,
il'yiliK i ml i-wimm ti..- bl.in I, ea, -i i , i 't t '
il" iil! ita i',i.ioal ;.ini! i-.n I viL-,.-; tl:i.
i-,ii utiv'tY'.ni tlw -y -i ..-ii, all j.erni 'ims i m-i.-
wl-ieb ill'!". ,-,1 ilt;,-e
( ill uoKi.r. i.s.; j;rr';.v i i, t... ,t,.,t
til ally or i,frti,'.i:i;t it, tl!t) i;.
.111,1 -li-lll.l bo ll-e. ie.a, iiie'ii-ii will, lla
, Ii,i,,e.inel. ..,urt; .'tU"-.C
Album -r Wl.i'ea I s ... ,; l,vi.; ... .,,, t,
-Ifiiuiiei.'i.t: ivmeviu' all w.-aVin. l.tai!
r.I.-e Itlei p".ilt .
I "1 I.'ll I . I. : n ' , ir lile
!ii.".-r innifiilnralil,, pain thaMs i-xi, rj -in c.l
. .. .'
" -. an n,:.:l,,a.,,cli :,ii
ill lioarty all Hi,' till :a.,llcli : n i.-.-: i . ,u i.
I'.i rl... .i . , 1" t !,.. I ' t. .
uii.Ki,i.i:t i.- ji-.criN th., i ta,',.',.i.i':'i., . '..,! i '
lini' "II ini'iroi.er r-u aro renn.v.
r''1- ii,tl 1 1 lfl WlllKt'""' ,,r,;:,"H aro,,iJi,y ru-
t"r-l to full lif..r .mI alreni..!,.
I'l r full parlieu ear.i iret ,,ur pamphlet from
,,y 0MrZ"'.'.'r,c tbecnn'r, or write lis i,n,l
':i'"',"ll"'tlfrt,, i-rva,l,l,esa,afilitrieUihU.
iiicb' i.iii:ki,Kk Ki vidv. tw,, ,lUra per
bt::. or three Imtibi. f,,r rivo miliars
I'rice, Ciii koske !nji.ctim. twiiollur i.er
b.-ti!,!, or threu bottles f.,r flvu dollrH.
Sent by Express to any ad lruss on receipt d
priee. 1 -
S l.lin MeAitl or ulPr.V.ronle Drtijr i-tor-ami
by ill dni.'iu ev ry- I,,
Da. W. :..!! KliWlS' i ri).'.
Poi.n !'imi';:ii;T.,:ia,
Jii;'9l'Ahurt j Kr. N,rir Vorl!-'
-- 1 1 r. I o
r- ,'1 n en I
'.LL 1
7UTICE islcrely jjiven i,t H , ;
. fecribi'f lutts ltepn R r-rolnlrd ami nn:il
" iidmiiiistnittiiy; u:i the PKlile
Audr-r-on J. t.regory late ol Vintnr. tonnty
Ohio rieepitced. : .
ut1, 1,1 " "4 "uv M'AII A. GHEGOIIY.
I 'T . l" B,'",in!,'d 8"d
15 ',l " Gu!,"!l!1" of .tM,e ol Eliz i Jnne
fir,'l.,0M - ll,",or ",r ,;f Aluh rsmi J Gregory
, "' ol Vii.ton cinniy. Ohio .lerwnwd.
N. Jth Ifc64-tw OilN K.GREGO
i
lJr.Riw 47 oai:t;ti:v c:a:n
LET TJi'E AFU3TED READ!
AuJ lrrn that Trt athl mUrai curn fi wttrranto
nil Rimruutil lo ill who rt aMIiotcl vteukuc
dohiliiy, ihtvoiis ct'tui-UtntH, me 1. tin-holy tliDtiriM, clo
l.miiMi' iiiviiittrv, liw ufeiitMey nil m:
puny jir.mtli, watir. :nv:iy, ami m wmntuf conflJciice )
thcl.tM, C.iilitll.,' Mrs, cjuvuiniro Ueiubillli, iiu
Ituce urn! tliyuil of I lie. '
WHAT TIIS MEDICAL
R.,n,o .!;yHi i nn. rj-i'itp; to '.n?;;J y.0"
Jltv-tttw hN'.I.IMI IHHA.Ml. IlllmiA. u..
r,"t. llh.,ii.-ilnwltJi;iiiifili'liiiiii"iiV'iimfiinii
himi,.,i.,aii,riiiiiiMtiiii""t'i"yiiif"""!"i'""r''i
lli,,ltullM0t'Jil.lllllHlsi'itlt'ia'.liilli'Kil"rhl
urar... An,l. hat Ii molt, valinMi- mill.lw will Itoa-
tlly nn I fmiikljr tt-ll nh.'lh, r you r ill b ouritl or Dul.
Him will mtinfyyiiiir miml.tii'l ii.iv,, yi tiif,i, tima,
In, ill, It), nn, I disitpgiolntinuiil. It will Iw lliu lii'ini. ut
ntvluK juii niiHV Ji.llnrj it will who ynur I.imIiIi,
ii.I, uliui ii ki'itir iliia all, Il will u)ti your lilo f.-ioi
Oviiuli.,ri 'iiil l.wron inaluioLt.
Ilia ."XHiiilnalwii. hk nimla wiilnmt nny liiformitllnn
rr.m, ,l. i,:,l,Mnt : Ihorwfure t, lliuruii-hly iinJt.iHlaii,il
tliiirl'li.v1i,ido,.n,litlun.n,ll'lir,.Mul,i,al,l,v..u.i,Kiit,
ift-jiiisliiiii; vunm. It abmilti 1 r'iii;iiilMT"l tlut tbi
Botniiic I'll von l:tn rfini cnn thuiulit hiiKMnible.
If vm Imwt iriwl ittlier hikI ii rcli f, if yon wUh to
t.ivtiiMI health ninl Imiff IH. if yon Hre wins ymi will
(iiin.l n.i.Hnlt PH. HAIMUKI,, ttie Kutnuic PltyilriftO
All lii.i omniiiiik-Ati'tii :uul IntorviHWi uo KtrUtlf
privto mid cunlMfiitiiU. Mutual Journal,
WlllnMil ttlil'.U fill UHTur cu'in niu ....
Witilh 2. Firt col.
TACTS AK22 STDBCOHW TIHNQS?
Il'-ftr lint the J'liilmlclphia c-th .inlL-nt itnyn in tin
f'.iiniuuuwt'ultu Wilwiutui, fcUwurt', Uih vf Ajril,
An KncIMi (tflnttcman, formerly rtnnpff1 with thf
BrMi-ti Army, unl who stylci liinivlf (ho Khclt-ih Iiu
iauU' rhy.ih iitu,' hiw of lulu guinohin v tensive r'fMitit
ti'.n ltr hy bin nkill in curing nil in 1 inn r 't'ooii)iuiriti.
6oim()f hi. 4 piith-iili I ImYQ c.iivi't 'l wilti, hikI thfjr
ftr'jiiomjt'c Im it'in-liiM ftiid Hi-nil- of tivntHH'tit tut vi-ry
iiiprrior. S'tiiie hive tcfit rfftiivd as if lv innic. 'I lis
OH'tiicino he nX U tli.Hlillfil ly hiitiM-if Iruui variom
f,.r all tliu 'ill. Hint rlrali in li -lr I j.' Ilia pnntittt It
Iri'.i'ly t'Kli-iialve, ami Mtlnlly in. r, .i-iii,;. in tun coin
pllinti lo wliirll f-lnnlet ula minf-fl-,1 in' Ha lit) ciil.ll,
M a lit, i:e iiii:iit,..'r hnni linv- 1, iiii,.'l llial tlt'-y owe nil
iinlr iii,'ir pn'M-nt K'ioiI IimIiIi, hut tlmir iiv,-", to the
Kill of ilii-l.aglijli llulunic I'll vnki in." Ilia olli. ui.al
No. 53 EAST FirTJI STREET,
' CIKCINrJATI
rions good news:
cr.ozi man a:jd reliable act.
TU0K1TV.
Tin" Hi,tanlo Itoincilitof Iloctor U 'pli-!, the Krieliib
n,,l,i,,ic l'hvi-lclaii, iiitvcr fuiM v,t lo niako potrat,
r.tliLU . ainl t'lirutuuuut uuru oi ALL
' '
ritivATS, srcrtET, & no venereal
EISASS
Wi.V.mt -is of Mimiry. i,.,o,,t hlmlritnco from
.,i.,ii..-...,..i. willieiii r,-ar.,f,Ult.i"v.-r1-..r.-i-j.iim. No
dt-ielly , 'isoiiH, niicIi it nl.'Tile, lai-t venilr-n, oplnni, or
any in her in.. No lie'l'enry ,nr nny ,, :ully ininernli
Ili'llllllll lull inrriy t .;,. i.tee, ,, 1111,111 ji.-!,,'- nnit
nifil hy this uonili il'iii Itilniiie 1'hyli Inn. 111. Itelitnio
lleiitr.iieH tiever yet titiled to run, tin- incut uliHlinal.
L1 the mont ilanu'eriin. cuu'., anil to leiilov. ntl eiercnry
ami otlier imiiiiiiiie. lii'iit Ih Kyriiem uUuu all utlmr
lluuiclle. Il.el tailed. iltliotl ,ciOii i.
aoca news rois siXGitB men
1 CONTIiMTLATINO KARRIAGB.
Illeur wtnit the I's!lliiinm corr'ti"iil-nt of llio O'ti
t llotv, !l.,oi,,.boto',i..tyiaoil, tJiJ-u iliuntlity, llio Jl.t
of May, lie":
"Nn r.,in cam of dliftuita cuneil t,y rnrlf linlUrra
lion iie' herii fi-iliirminl i.y Mi" llnli-li UoIriiIc Thy.
ii i iii, I l i l it ni.yduty, l,avli,iBkiiiiwl,-ilKf lln-iu, l
llnle the fart, beli'oviliKlli.ll llltliln.'"o 1 ni.iyilon n-rvlca
to the kiiltei iiur. Ono earn III i 'lii.iil.ir lltal of a young
maa in ihia oily i. worthy ufliole. lie liml lie tlio
ticllin of a hiihit, llio mero alliwion towhi- ll rantt-a
iha,l,ler,aliilaflt-ry.iiraol'-iiilleiiii)Ciiliilili,el',riiii;av..iip
II hoiiea of reeovi rv. 1I-. Wi-tl lo inarrv, ami wal
,1,-arly Im,1i,,1 l,y m ! M (jlrt a ovor ii:r"l w-.nil
ol-: -i liuii ',at lie wa f:fi.l, h.ito'h, n.J pn.'ttt 1.
tlnr-.l .It nf' 01. a;-ai:t rf thl l.ltni,l liato
Ji his r-tt : iWIIij'l.i .-I'.lo: at III-' lein-l of til" II"
' -i.'O riii-i. ! f, ,l, n-Uinii-hlia; anil inayiuclil, all tho
.....iii nn. I vior of yontli Lna retiiiml, nitil Ito la uurf
she Iwl'i y falhorof a pair of Inhl heya."
GLOKIO'iJS 'I'lElVS '011 T2IE LADIES
A PSEVEITIVE TO UAVB CIZIL
DEEM.
IT. ar w hut the Cluclnuuti Weekly I'resi ay nn the OS
W Mnreh, l-,,J :
Wo uro ,-.--i.J-'.lly oijiesri! to,lnirr.a ami to advArtlitud
remedies for Ih rev ntlon of h iving r liitilrell, but w.
, it our duty to ai-UinAvIe,!,- a lirnellt from any and
lit every a.aiivo wli-ll It in for tiio relit f of .llllerlng
lai.inily. A liti t ha. coin-, to our knuwleclirn lln.t
ou,',ht i.i'he t.rouuitir.iled and widely cin-nlatcd for tho
haittit ..f llt.'ie ladi- uh-Mt- ilelieitte heallll utttketl 11
ueiesi-nry to provunl any Inere'iw- of litmlly.
Alo-iil Iweli tnoiillis afur ,'in-i.tia a ladyof our tu
qiiniiitauei. ave liinli lo a dauliier, hut her milei inxa
wet-,.. ,;r,.Hi Ihitt her diya:eitttiN de..ilrcl of her nioT.
try. 't his made hcrdruad llu It-ry Ihoahl.of .ttsitiu I,
coining a Mother, fiho trW -ry tliliijt to nevei,t a
ri'j'. iiii..noi'ii.'ri!iiririnnii, liulwiili.iulHueret,lii,. Two
yeaui utter uiarriii' .ho wiuj a,iiu fonliia d, hul her tuC-t-riiiui
tvereHOt-aat Ihitt the child -lied, nnd hor tiwai life
tta. d,v.I,.,il'e,l ef. lho wit. lotd ly her lalaily pl.yaieina
Unit il tihe Ii ulany !iioit-t.tiildri-ii ho I'enied her fit'- would
he the f .1 1, It. A.I all tla mil-It". ll,l liml Ute-1 IK. .ra
liml failed, ho awiiMi to tho Uolanio l l-y.l-.tau, ilt
U.VI'llAl.b,
Ko. sp east rim: sTREr.T,
CINCINNATI,
FOttlUH
PHEUHfiTIVE TO KfViE CIIILDI.EII.
IIU reun dii ili.d Ihedeallwli iieel ; they not only pre
vented her from linvinu children, but Ih.-y ,.oliirve4
her heaiih. "To Tiia i'Ur., am. tiiimis aiii i-ubb."
Tint llotahio lMiytieUu'e iiauediea can ba reeom
nit'iided, beeaiuta lia'y urn Iniioef lit and eafe. YlKf
oiientle wilhoul cnuaiiat Mi Uutiti or e.iiiirt. They ,14
uut Intel fera will. Hit- diet or tTii,ailon. Tiny da
net iiiiara in uiulib, but tiny are certain in tlteli
,l0Ct.J J. I" Ni oST, M. I).
11. JlLTWiJi, fd. U.
Any who arniiitTerlnt?. nnmalter hat Ih "ir rnniplalnt,
run tall "a me Imam r Hity.iniaii couuueullally. Thoy
may rely u,oit relief. It is ollico I. at
KO. 09 EAST riTTII STHHET,
Ik'twwn Sicuutoro Hlraet mi l Bioadaray.
ciwcrrcKATX.
Ciiii-iilti'len tt il v. Siiiidam mi-i-tHl Offlca hour.
r,u ( ' CI- t o'rlork I HI.
s?) I'erM.u. at a di'ianne Diav conitnunicate roiuFi
ni NiiAia.i ny letter, il iney inciuat. o.Nt; DOLLAil.fer
(.'oiiiiiliitiioit Ke. In eaeli letter All leltera.coinniuni.
rati, ait, an, I Interview, aro llnelly private anil con.
ileiiiial. K' ttliBWor will be giteu to letteta uitloaa una
dollar ia inch..,! aa a Consulialiou Fee.
Addrotii all leiters tw AtMowii,
DE. RAPHAEL,
BOS. Ho. 2463, POST OFFICE,
CINCINNATI, OHIO.
CAUTION TO TUE PUULIO.
Tr. W. Ra,.lia.-I Inn- notoniie-lion will, TROKKSSOH
or Hr. VV. haidiael, or with any oilier geullcuuil
lr the aamu liulue.
lit-Cut thi. advert iaenient oat. When yon feme,
oring It Willi ymi and show it to tho girl who opeaJ thi
tuor. To prevent niiststkea, aak to
SEE THE DOCTOR HilTlSELF.
) Width 2. lit col.
liiirlit i.w.,ln"i rare cunillvo . .i..-ri
"Wliih. iititiiix In tlm nrm.v Iw l.-vtl4 bU It-hum
BH-nientii to H lli.,r-nh Ml,,y the t-iT. -:ta ir..iiii t-l l.jr
Dfi-tnla m...iicln:tl rB"iKii,l nei l.rt on nil tnaaii.'r of di
MMrt. Il ...tiin. ho has toaiid it Htlrt, nnJ HDit-ilV r,',ilf(1v
TREASURERS
NOTICE.
r- Oliin require that one half of
all the TeXt-s i htrti'd on Ibe di.pliibtebc
paid mi or l el'mc the gOlh day of lei:ein!irr
in d the it in iini'.t r iin'.or lieloro llio 2Ulh
iliy of June e.irtiii jic;i-e. of defiul : in
thi; Den -niher p.u LcAi'joi Tax tin C'ht.tiel
i roperty. the vlioietjrfriid Tax hei tme due
mid tin. Tre-ittiiirr '3 rrquifCd to pr-ifeed liy
Distrii t or olln rrtise. lo cnl'.ccl t! prntire
Tax ol thf tear, with penally o! five per
tin ; u iii I- ni) ci st eiuolli-cliiui. Real es' a la
on uhifh taxes teiiiaiii nupiiil for ISK3,
will be t-oltl tin- ihiid Tnesdav i-fjaiiinrv
iiejct h-r sin h unpaid Taxea ami tin' entire.
ToXes of ISO I. The Rtnd.it are nn.v in my
hiilida". to rt-teivu Taxes at llie T Caauters
oiiicc McAniiur,
ULNRY REYNOLDS,
Ort. 13 1-10 -4-v Trea-urer V. Co.O.
Justices lilanks
for Sale at tho DEMOCRAT QtSe..
'
J n vi;,V, r.r
Tf rir V' -A
I J .- -Vl
: ' -.;" .i .
I -'T,l,'t;
flABBTOi;.-...
a
SToVES 10 W A R E . -
n .f j f , v ry
w u
W. T. til IAD fid.-
HS5,LMIZ AND SHADES,'
Mait) int-t McArthnr,.Obio.
Iiif. riiis tin) 1'nMic, tliul ibey huvojpAt )pen
a ami laifcro tlwii'm Il.mUar,, nj
i.iilt.ry. I'ustuiKhHi.il tinwnrj cf vt ry dl.-.crip
t:ili. i., ll.iilr i,,:U' Sl,, i, II.,,,,,, u I,., im tl v ru
i.iiit Mi etamiiulioa ol tlitir tovk, cou.in
. .
e I " VI
i UOlviNU bl'OVLS, PARLOR STIVES
,
Gil A PES. '
NAILS,
LAMPS. '
LANTERNS.
BIKD CAGES
, PKENCII Ulld AJIERICAN COOKINU
UTENSELS. JAPAN ED tn.l PLAN
lH T'NWARE nnd TABLE
CUTLERY. PENKNIVES,
PISTOLS AND
(lAKDKN InipUiiitiiitH, run! Uuaot Kiilr
ll.i. ! Ifuiixritily. Wo inaniifuL-tiiro nil l td
i, f Tin. J"ppr and Kluut In n wcrlt, ut lL
sht.ri.tiit iii tn ii. ui.d nl l Im lowest pr'u:0H.
A ril L' .14 -'mm LAN"! Z it SHADES.
VJJ.IT I. IV
ejjt
UElUitf U'AKIN'i HIS
Xl ilL. T I KINO TUB
II p. XV il 1 i 51 T '
HEJUVEXATlNO KMXlI.!
Oi: KSSKNCIJ OF Llt'K.
I'MleaHItU IHnH 1'lHit VtolllbLi Kxik4Cl,
C'MAINIMi NU'IIIIMI TO IKIl'Jtl. 1U
MUT D t L I O A T i; .
T)i-' U, iiuti.ii'.Iiikr Kiixir i tlm rociilt ,-f mini.
elil tli. evi rii-s i n tliu vttetnl'lo kiPKileiii; ba-
, . .uiv lie mel al-attael method f
,. .. ., i i . . i ...
eiirn. irrt;?ji:t'livu oi nil llm olJ uiul wtrucut
. -icius.
I i 1 1-1 modi, im! 1 1 us- b' cn Ut.td 1 y li e nioht
1 "'"- "', ' Utl' . j ''!,"'?
1 ' ' V"' " -l'u 1 ,0 W'tilLU
Ii' , t, e, i a ef the nrft).
III. a bottle will tun s ivretnl I'ebility.
A I'.'-v il-l ..eat'lirei. HaU: ill felllllk'S.
I lna b"til : t in - I'm i'Ht I' Ii 1 1 tl e llfi.rt.
A few tii.-.(s r, all lea llie i,i L'nlii-of riin lation
br ,vi """ to three bottles rtiturea the tnauli
in .- iih-l full vigt-r -f j until.
A four iIohs ruslor-h the ape'!io.
Tlirju ijo.iivj turj thi) wur.it tine of Iirtpot
eii y
A f-" il's-L's 'cure tlio l.i n spirid tl.
i inu boil'o restores intii: i,l power. .
A fe -v .1 k luinir tbn roi.t t ! chek
Tl i t t ie lieimi retf.ist' iminly vijr
ri,!,m-; l.enlih ihe r debi lii b'i .1 . nrn doea
..let de..palril.K JeMitt e (1 lelMinl ( Ivuetirc.
Th.i I'-' It s i nervate,! y, n h. llie over tasltcd
initi. i f busiiient, the v-efiin ui liervt.in ilt p,
-ii. llm imlivi.lu tl .-n lie n n fro. ii ((eneral ,le
ul'.i'.y, "r from tfe.t'sties' nfu tii'tfeU orjian, will
.,lt liml inniitiiiiitiu liml ti. maneiil tuliul by ilia
nn ,,t the r.uxi'or Fae.iee i l l.if-i.
I'.i a!. i per b.-uii! or i!,ruc b -ttle for 5,
atel f.rai,tlbv Hipres, on toet.ipt otiuon
t v. to any a'Ulrem.
in MfAribtir lit Dr. A. Ciiiidco Drtijj
rl ui , a ad by nil lruiry(sia e.Miv wl cro.
r. S. K. 1 I A Co.
i'l era.
C 1 IE. .OK E E T' I L Is! '
RtlfA K
TO A THO
lirrztjlalur
i .',i. r ,.,,. f nh,tri ;,,. ,,-J i.
1 "r "e '"' 1 11 J Ut",fft u"s- "
I ii , ii r i -nee cj ' l.'iyilarily intr.e !lt-
curi'.,ice ihr Montl'n I'trUM.
They t urn r, lr. ii-.ii- 1 lui.-o luim ri'.r. cV. not
: Inn hpri-i.,' from irn.-(,'nl.,iity , ly ri.ii.oi ii.ji ll.a
irre-.-iilurity ts.'lf.
Ti.ny euro Sii,proh.ieJ, Kx.'usai' e acJ riu
nil Mia.tni.'i'.ion.
'i'ii.-y t uio (Jr -,;ii Sie!;n,!s ! "iloi ti.).
Tle'y fine Nerviim ,ui, ISj.iri.-ti a if. etiont,
pnii i 1 the bat it, un I loer parts c, the bmly,
leavimo-s. Katiijue nn sliirht exerlii , , Palpita
tion of tint Hear'. 1,-iivncsa ol tj,iril Hyaterio,
nielt lb aluelie, lii-Miue-., tic .etc, III a word
oy ruiii-.vin the Irr- ularity. th. y it ittovetl a
ana-ulld with it all thti clficta lUat t.j-1 in
In. m it.
il.jinp -Kill of simple vt'i'pttit.lo i.vtrnet, thtj
. iitieii notliino lielel, ri, ns t" liny cniiKtilntioit
li iwev.r iln.i.Mif. t hi ir lati'.'lieii being to anb-s'.i'iil-.-
strointht lor wenhnura, wliich when pro-
I ely n-o I. they lit t ti f tiltd to do.
'1 hty may bo mloly iimkI at any Hire, and at
any peii.al, i xt:i i' r M m.'-u i in. Filter Tiinx
months, iluriii.; l.it li tl o iiiiln.liiin Datureof
II f.,r aolioii v.oi.ld iiifnlitbly 'Pv.nt prijju
aiiey. All lt-ttera sr-cainf information rrailviee iil
be i-r- riM-tly, freely :tn-l tlirereetl) ni,hWrJ.
i'iill (til tetiom. le eoiopiioy tat b box.
1'fie a ! per b -X. oi six boxer lot f'.
r- 'i!t by iua-1, 1'roo of poistugu, cu receipt it
priee.
S i at MeArthur at Or.A.Condce Drug ator
ami by all rt'sp.'c'ablo Uriitrirista. I'.'"." '
pi"A Atnv '.ly .;a,i.ri flu o 'll 'qaj
iHoiiiMj.iua k 10
'": X I.W.I Hit 'U 'A ''a ' "
MLUOI' lit) i L LS'I'A iT.
UY OltlMIU OF t'HOBVTi: t'Ot'IIT
State d Uhh. Viiu n I 'vunty,
I will 'iiler at pubiie aa' .at Ilia -luor of Ih
6'iurt ll- ii'tin tho Town ofiieArthur, Vinlag
county . Ohio, on
Halur hiy thWiht!ay Odder ISti,
Attno o'tlntk, P.M., to'lhe bitthost bidJar,
the f llowinif real estntn, aa tbo ptopeity of
William A. Joh'iitiui decou-eil, to-wn: In-le,
number een,( 7 ) in ilia Town of MoArlhnr,
in the t'ounty of Vinton , and blutu oi (Jliia, Ira
of dower,
A pprai.-siil atfour Landrad nnd fifty dollars,
'.Ij'',)-
I'erma nf aalo. nno t'drd eni-h ill hand, on
third in nix months, and one third in tnelva
itimtha, lefered payiiiunla to be rcenrcd hf
mi-rttratfo on tl.u pien ises, with intercut oi
p lyititiits from lnv of ln.
KAMUKLC. CASE, Adm'r
Kept. 20 C4 4w. olWm. A...hi,stoi! (le.
NOTICE. NOTICE.
n. Yin (iiui:r:nievw mtatii
Talvin (;-ee..ry,
i.f llo E.ituta of
l'vil Urta-ory defined. Iiaafiind his aceonntl
: "'' v,r" l":r f"r inpeetion and i-4r'iHlaettl-
........ n..,. , ,,i- rniiiQ w in oa jor uvunug um
the 2wb day of November ISS4
KICIIAftD rltATO.
Nov. 3. 1?C4 -3w Probata Jnde.
For lismik Deeds. Call at
thi OFFICE aad be Sunpied.

xml | txt