OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, January 05, 1865, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1865-01-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

it n t
KO KOUTir, NO SOUTH. 1L1DER THE CONSTITLTION. BIT A SACKED JH A IM T.NA M T. OF THAT IKSTH1 MI T A ' I TUT lMO.
I
MWI.TIIUR. VINTON COUNTY. OHIO. JANUARY, 5. I8i
no n.
VOL l&
.1 .
E . A . BRATTOW.
OFFICE: :
U Krtttun't' Huiluuis. Fa'tW Cour
Ilouri', ll ii Sinn . , .
,CKJI'. CASH. .. .
The t .-nT vr ill h "it lour Ti.r
'l)llr; Fiftv co'it. Sit Monti-. i,.r Seven
.flv Cut; r'oiir Month. f.-,K'flv Vnt
'. jjf-All pappr iH h diaeoiiUiiiie.l ul th
nutation of tl"' ''"u I'"'1 1 'r-
tkuu r vi:triiM:.
' Cne Bqiui one Insertion, I'1-' '1
rcli J"lti. nal limouion, .'-o
Curila ' i . . '"
Jldci- of appoint" on i-'"!' ..intil
f,Oiir.liiin ami Kx-vuti.rs 2 ''"
A'.tuti lioiuill lit hi-t".re . . P. 2, 0
K.li'.nriul milieu, l-cr liu-i. "'
ItT Till linn minion oil ir.."!'l t. q.mri'
end nil A.U'rti.'tr.ont at 1 Losf.il Notii'i- mil-
We Vul'l i" ',v'' . .
lirlilirl loliietior wilMoiiiH.ot..yO!ir
tilverliiMjrit.
tT" Hie ilot 'Tin 'mtt Im -nm plied w:"
13?-All peyumn e nuiit hu oiii'lu to llm l'r
riitir, n " ' Hon'".
The Democral JohOliici'.
We ere propnra 1 to e con' - Ml ruiatiin
liapitleli mil it' prio-i t' il -l'Jf !-Miulili"i.
ill kimlx of Job Work, .iuli a
UOOtCS,
I'A M I'll LE I'S,
HAND UIM.S,
SHO'V 1511,1,3,
I'OSTElLrf,
.T.OG.lAMM
SILL HEMS.
HLAN'IW .f all KIM'S
SMITING KILLS,
LAI1ELS, ike At
AJht ueetrial ami heeiinvini-i'il tint w u-ui
,l o!i I" U'iiiti WihwerforCAHi.tl" n m.
Alter mtl ii " " tl.i"'"'ti'' 1
iTl 1 I' l L 8 .
PLY MiM, Til fllll'SF.
i-o;-if.Mouni, oiiin
...UY
OHAHLES HISS
IMS.
...L! . it ..... I-...' nil llie N I III !'
Lr,.l:i)a.n.l near 'Il """ l)yM' ..N
Jpt. , 1803, lvr.
CLINTON H
SCOTT & POLLARD.
M'tlHk liOLHi. l 1 lt. V.
tliillio't'K'. Ohio
MARIETTA AND CINCINNATI
RAILROAD.
L'OUTSMOUIII DtlANCll
lortn't' n U ' , ', .ir, A M., nrrivo- h
v l'in.cr t 3; ;;,. ,jilC u,,,., t l'.:57.. V.
10:,'A:M n.l"l:WA.M.;uriv.,ivCi..
in ti ' : ,:. l,;it: ' s--o A.M ; Icuvci. Ilm-
Otn ut 3 'U ' , f 4-21 M ; rnv,-M
rVrriv.tiVr,,,,-,,,,,
mouth t I N ; r . ilt ., .l0 :,t : v
,t ll;',,'B' 1 ..Vriv.-i. ut I'lHiwr u
;3.-,; ' '.uncinnail ' '
d it r..rt-m'ntri, loruu.
'"ROUND TRIP TICKETS.
na Prkerrburg. 3.ro.iN DrtBAKDiB,,,.'i
, w OVA. A.'U't'Snii't
FeO.!" -
RAILROAD. MARIETA AND CINCINNATI
RAILROAD.
LM.l-'-J.r
. . . l 4. leftl ami
IT .f..r ll. nJay,
O'nntillfurih-T .vic
,,utici, irai'.e will run i Kil-
Tnvn
,nave
'Mrinr"lM .rrivoi Chillicotlic ut
12-29 I' M.; WV ,t ..i ati'lP. M-! h'Hve-
McAuhne. t 2;M r ; ASi v. . AttI
p. M ,.le.;ve. A hein vw,
VnrffEtrOOP.M.
'
. I .it io a. M.: Ieve sit-
1 le.'OK Athene t 10:31 A
u U:4SA M.: l;ve,V;'Ar-
5.V. Wll p. w-i
HemJ'-n 'nnctinn "
A.M. Arnvei
Ohiilicoino ut i w ;
r. .'i.. -
orrivue at Cinciunuill i
too
Z .lti Vr Uht crying
rasncngcra,
p-e
9:50 A. M.J
Koiu
M,,A . h-lT ' " ' -
yi et a-, if ; ' . Traln LeTes Chillicothe
.. -avA-oxn P. H.
elUicotneiivB.-v-. Lovel.n wl-h
Triam to u,?"rt tV"n,-p..TU,uuiU
imttuflUJ
...
LET THE AFFLICTED READ!
tad Irarn lhl orrfrcl n.l rnitlrai run. I. wrnuit
n. ifiinrMl.-.l ! all l."r.- mlli. lM Willi
rliillly. tirvitiia u..i.lalliT.. i.il.t.H lioly llio'tuhl. l
prruiu.i "I .inl, Jilrm ami ai.itil.. .f it. . 1.M ul
U , lianf iiiem..T,,i". i.(rarr a.i.l miiM'iilar aiwr
puny nr.. well. w:t.if,,j nwnytunla wnl ..f .".iifltleiii'v la
:li'u. l, fulnlllsK An cuuVHlal.i' lrt-ll.l)llu,.. lu.M-
Uuar a.i.l illasuM ft .'
II EAR WHAT rilH M-MCAl PRESS
SAYS.
8iiii phyak'.Mna n.i.ri- tc. i-l.l 111" nm.im of yont
Jla-u-K 111 KNl.l.lSII IIOTAMI- I'll VSIl'IA N '
n... II I N'rlWt k....w.lc.i.f tti. lini.i.iri y.r.n r.ml.li'l
him ti"l.-rllir with. .in any mf .rm.i.i...i rn.n
tlx' hiriiiil. t.it.l:.i.i itin.rUi'Ml i-i.t.., h ml togn.iriuitHa
U run.. Ami. wliul I. ""' v.ilnal.'.- lill. h. ill li'in
ily aii'l frnukly I' ll wh. ili. T y.ni ...i. ! t i.rnl ur nut.
Tl.i will iiiHfy y. ir .nil. I.hihI Kiir y.m ci.ru, llina,
Iri.i.l.la. ami .lki.i..lnlni. iil. Il will - llw mran. of
nvliu y..u nuuy a J"llir; Il wtll n "ir lirallh,
ml, whitl l Ix iii-r lliau nil, il will aava jnuir hf f.n
Ori.lslllinrlHl.nl l.y wn.i.it Ir.v.l.ll.T I
Hi r,.iHtt all.i. are m.i.l.. wiih...t nf.y liif.riiiaTlno
fn.iii i li ii.iii. i.l -. iln-n l'..ri. In- iln rmnhly .iii'l.-rniainlt
llinlr 1'lu.iiMl. Il.i.....iiiil I'liriiiHiliwiriil .i.v...iiluwit,
Willi. .in wiiii h lit- Ufi'r 1 1 li.ivn .i i.ir.iu.l ii.ani
aiiii.iiiNhlii ritn-a. Il nh..iil.l lw riMiii'iniH'ri'l llml Ihii
l)..l:inir I'hvil. l ill rrfi.ri.nn.ru Ui'iiikIiI 1iiiiII.I.
II vm Uiotr...l..lli..rnn. i!"l li.iri l.Hf, II v..'l wlili to
tiJi.V tc-l l.illlli all I I ."I! IlK if). .11 'in- il". y.i.l will
.iaii.l i-i.niiili hit. It.U'll KI,. tin- II .Iniilc 'Miyilclao
All lila iiiiii..i!nl.ntl"h ami Int. TV !.' llricllt
prhj'l I iniall.l-Ii .i ll. .Ur'nwl J.miaul.
Wi.lth 2. Kiral .'.il.
TACTS AR- STC--ORN TIIINQS!
Ili' t. uli.it III" IM.tl.i.l..il.ta i'..rn4(i.inili.i.i wiyi in Ihl
l''mmMivi.ilil. Wilniingt.iii. Ui'lawalv. Hill uf April.
U.VI :
" All Kimlisl. ir...iMini:n, f.inti.irly rnniHa'lwl with tht
Brltili Ara.v.ii.i.l irit.i iIih h iina.'tr ll. i Kmcliili Bj
tonic rbyiii-iiiti,' Ii:h of i.i.i. tninrii m. exIi-iMiiH ri..n.a
tl.ill hro by l.ii kill In .tirh, nil iti;iur.iT uf Miiiii'liiilitft.
BVln of l.ii i..t.'.ila I I. .in riMiirr.-.! willt, iiuil litfj
priitmiinrv t.. r.itt,.li..4 a.i.l i.i.Hti i.f itvatiH..i aa virj
imarinr. H..iur ini Immh, ri.iri.i naif l.y nuin. Ttie
oifiiirlna lie nvil 1 itiHiilli'ii .y liiiiMi'lf fri.iu vuriuui
url.i nH,..Hrt!ii'X rn. riimtivM rniH-rti.-a.
"Wliiln iir.ii.i; In tin nr. n.v ln di'vntri! till W..r
m'itn.'tit In a llii.rnni;li -n.-ly of Mm i-ir.-cla .rilnri..l lijf
carotin nii'illi'liinl roota iumI ti.'i l.a on all i.mnor of dli
Nlrl. It ihpi.14 i.v l.na f.i.i.i.l il I'.ri and aily nnatj
lor all I ha Mill Hint Hi-ili Ii l.i'ir lu ' III. m,ili il
tlrmdy cxtriiivf, ami il .l.iily i.icr.'iHliii;. In the rani
plain.! In wl.irh f...iiiili'i uru anl.f.H'iH.I l.u I'hi in. r..ial,
M a Inri'i ii...i.Imt Ikth l.rivp ti.ititiil II. ul lli own lu.l
inly tlii'ir iri-nt ic.aal lit n 1 1 li . Imt tliuir Uvea, tu the
(kiii uf tl.ia E.iKlial. Il.il.inic rh;. I;iii." Mil i.lltcviial
No. 59 EAST FIFTH STREET,
CINCINNATI
HCRE GOOD NEWS!
FROM ZIZCII AND RELIABLE ATJ.
THORITlf.
Tl. n.lnnle Itn.icllin.r I'Qr lt,iihe.l, I In KintMih
B'.la.i.c 1'I.T.iirli.n, iiovit fi.iiryi't In nuk a IMet
radical, iinii a'riii.i. tout enru of A LI-
PRIVATE, SECRET, A NS VENElfiai
DISEASES, '
tVlllin.it tlio iim of M.Ti nrv, witlinnt lilndranre from
bil.i. ii'ii. and writ limit faarol .llicovrry or ftnanir. No
deadly polmni, n.cl. l ararr.lr, r.nx yntnUm ',.i.ini, or
luy.itlier a.nm K. mfn nryn.ira.iydirnlly inini.rale
i.iitliina- lint pinvly ,ipliild ll.itiinli nl lli nii ilii l are
n.e l I.v ll.ii wmnliTful llnianlc i'lir-l. I in. Ilii llntanie
in.".il. in-vor yrl fuilnl au cure tli i..ol olnllnnte
end the nn.t diiiii.WMiicaici,nnd Mrrinnveall morciiry
tid otli-r lii,..iriliei In. ... (Jii- ivili ni wlirn all otlnr
i.iie.llol had fiili'd. blfliail Jimmnl,
OOOD NEWS FOR SINGLE MEN
CONTEMPLATING MARRIAGE.
Ilnar what tl.n la;ilui..re correiH'iid..ut of tl.Od.
IWlow, II.Kjt.iliu-n-, .1 'aryuil.aa.il u 'I'lmml iy, lliedlil
of May, IH.ai:
" Sumi-roui rnrwi n illi"n-i ciiwd l.y enrly IihIIkto
Ion nniinn Im-n .. . f.irn.al oj the Knuli'li l..lnnic Phy.
Ulan, I f.el It nivdi.ty.l.a'liiiJttkHi.ivl.lKei.r tlirm, t
into tin-f.ii t, Wlleviimlliat in doitiKio I n.ay.l.ia lervlce
to the ufli.rinit. Onocnmlii iarlii nlnr that of ayming
man in tide cily ii worthy of note, lie had latc.i.ne the
Tlctlm of a liaMt, the mern .illuiloii to wl.irh niiiaM a
lliudiler, and aliei veariof iiirtiTini! ami diatni ii.K K ive up
ill liui.li of iroifnry. Hi Iiln-d t marry, and w
dearly ladoted by aa iwrvt a ! ever lis.l wonle
efaitrclhui '.at lie wa Itorful, i.r.f fo.il, end proatral.nl.
a dared it '.' ' oi. hCconnt of tlie itrnttereil tiace
f hli cyan) . Ho uniKht r.'l!..i ai uw lomdi of the Ho.
anio I'liyit I ". and, ..i.IIiIiik a .1 nmyiwui, all the
,..,n and vlxor of ynnili i.aa rolurne.1, and lie Ii nu
.he happy father of e pan of bi iulit b..ja."
GLORIOUS NEWS FOR THE LADIES.
A PREVENTIVE TO HAVE CHIL
DREN. nirirht the Cincinnati Weekly Waiiiayionthelltl
of March, tvl:
W'r urn dei iilcdly oppoied Ic.drupi and to adrertliM
eeu.eilh'i for the prevention of havilnt i-ilildreu, but we
I it our duly to a. kuowlnlKe a la-nelit from any end
ai every noirce when i' ii for the relief of .il!.Tlu
.ninaiilty. A liiit l.ai come In our knowledge th4
ought I" la, prouiiilictted and widely circulated for the
benefit tho ludlei whole delicate health niiikee it
Dec(iiia.y to preve.il any i.icre-o of family.
About twelve inoiillii uf'er Marrive, a ladynf out ee
tjiial.. lance uve i.iril. to a dani;htrr, but her iiirtorinKe
wep ti great Hint her phyi "ia.ll deairedof her renuT.
ery. Thli made her drea.- .m .eryll Klitaofaiialniav
cumin, e mother. She'll-' every II, I. m to prevent
tepeiit..nifliriiilfiTiniri. rv. yithiii.tiiciw.li..a-. 'i'wo
yean after nmrriiiKe ilie w aiii'iiii I'uulli.ed, Imt herii.t.
ferlnci wun.mK.eat thai tl.eoiiild died, and her own life
al iieanilreil of. She wua to.d liy her lauilly phyiii ian
Hint If il. had any nmr. hil lri u he feared her life would
be the forfeit. Ai all the lemediea ilie Imd tried la-fore
hid filled, iln applied to the Uoiauio fl'iiiciea, Ur
BAIMiAKL.
No. 59 EAST FIFTH STREET,
CINCINNATI,
(lilt HIS
PREVENTIVE TO HAVE CHILDREN.
Illi reinntlei ha.1 the di-ilred miect ; they nut only pre
vented her from haTlnij rl.lMreu, lull lhealolnn.njvl
her health "Tn rue pi bk. alt im.miw b TiRt."
The Botaulc Phyiiciaii'i reine-liia, inn Iw recn .
mended. Iaiwa thev are inniaenl and late. They
operate wiihnnt rename; eirkuwa or eai.iure. Tliey .It
out interfere Willi the iliet or occupation. Tlmy do
not ligiira lue ui-aitb, lull they ere wrtahMn niert
ff,ct . il Mril'iliis.M.D.'
Anywhoa-infferlnf.nointteTWliellh-lre..mplalnt,
can call tn tutain.' i--i. mi cumieutially. They
-uay rely uani rein f. Hie "(lice la al
NO. 59 EAST FIFTH STREET,
Between Jviuueire Hi reel ami Broadway,
CINCINNATI.
Cnmultatlnn daily, hnfidnya mi 'I ted Onlce homo
Vmn Hi A. e-l-e-U l tl.
aver 1'enoul at e diitanr niav conimuntrate court.
OKNTiALtT l.y letter. II they inchaw N K (Mil, LA ft, for
rj.m, illation f-. ill each letter All lel.eri.e.anmnn.
atiimi, and lotemewi. are elrirllv private and cudC
de.illal. No antwer will la- nlvei. in lei ten uuleee one
dollar ii luclieeil ai e t'onanltalion Kne,
Addraw ell Irttenai fuibwi,
DR. RAPHAEL,
BOA No. 2463. POST OFFICE,
CINCINNATI, OHIO.
CAUTION TO TUK PUBLIC).
Tlr. W. Raphael haal.ocol.liectli.ll Willi PROrKKSOl
er Ir. W. M. Kapbael. or with aut other (aiitleinaa
of Ilie aauip uanw.
eT Cut tlili adtertliement oat. When yoa eemo,
Orinc It with yoa end ihow it to the f Irl who opeej tbm
Ivor. To prenut mlitakee, oik to
SEC THE DOCTOR HifllSELP.
Width Ut coL .
IttBLCCA SI LVL.XS' ESI'ATK
N
OflCE ie boreby given, tlitt Zactrieh
a .vun - v.m.v. w..u uuiy
qualified ae AilniloUtrntor on tht artato
Rahaeca Siaiene deceaj-wl late Vluu.r. Co. fl
euvciia uae .'ou ajoin;e'i a. u duly
J
i
of
a liniiir
iW ? h.n V fi IT X C M K N .
.liar Pc.ti nn im a Pi Ai iti t'stii"". !
I'lllCE A'.X ' KM".
A 1. iIii.h i.ii ll. ..lii'r- ' " "
H .' i f.i.f of S "imi'f Mill, en m S.mi
i il Weakii'iM Iiimi'ii I r Ki..i-i'-n-II
. I i i in i y h'I ' 'I In""' 1 1,1 '"" 1 ' "'
rirj;.- m.i r IU. N-r-mi'"!'""'. i t .i , .
i ii,,. K, ileii-v. I Ki'-; M-iitn'iil t'ny-
;.h' In up i-i v, " ' ' ',n-'
. v Knu r i. ri.v i- it v k! l m n.
. ili .1 i.l i lit 'Or .'.I It- W ' .
. T .' wn.lll .etl'UMI 'I h"r. ill 'Ilia iU
inir Ii'. l'i-l.ir- i'W-.tIv rr. V - 'r n. Ii;-mvti
, ,. rV il.m III-' ' ' '"I l" T "f
ShIuMhi nmV he i I'i'i Mi .Ly t timvi'il
.vi.lin.il ii.i'.li' i. i' fill li'ilxMi
ihioi r ii
.-"il tl ii.u'ni'i ,l l" jr'"-4. '"
i.,,. ,.r MHili I- i"imiiiL' '"' r"
v;M' t'liMrei' n.l ' .li;.li-er. Mnr..f
,.r tt r w it hi nnl li -i " V W.
m .v n. - Inn .M' -'Ii . P i' ',r"'
,.Hv.T IS 1,1 r IJ K 'M l.l.l fl 'VK
in)-1 io rui.us ,Ni)i -is.) r )U !-
Wl'S.
ss-Hi iitiili-r .'iil. t nnv
nlili"
a. i-i
.! uf ll X
ll(r ..iito
I m.I I n. Ve'ru-e. ml 'he re'i
i III-. Dl- IW'i l ' '"!'
1 1 A I
i Mr. iv'"
n.iivi- v.in n-' Ymk i. o is
x 1.6
nrc CU-IJAT
u-H'd mum
'lei-
COMImiDEUUNvRUM
IS-
OS
n
m
cr
m
tn
CIIKUOKEK , CU IYA
An ei i On Tni'.' i-ii i e I'n i S.riniitiiirlti !! Soiiiltnl
VV.iiikni' -a. N I tl I mil Kinleeimia. iiii'l nil .Ii-
ioa cnilei..' Kv ei;ll' ('"I'li'i' li ! '"'''i " ''"-
li."n rv. Uiiivi'Miil l.ii.-. lt'i.ln . I'liiiiK in 'l.u
llii.'k. I.innic i.'Vi-i.iii. I'ri'iii.-iiiiru DM Asfn.
Ai nl; N..,v.a. D.lli. u ly "f l:rvn ' ni iiir Irittih
lii.tr. Wuhefullli lf, Ktll'.tii tla oil the K:lO. l ull'
riiiiiitcniiwu. I'isiiiiiiv, r.iininif'on. ui.,1 1
.In. liir. fnl i-..iiij.!ulnta Cnilainl ley ilcpur inu
! ill til" e.tll nl l.lltl.ril.
Tli) hit H.:inol .1 tin. ft eae'-'e -:
mil oliu n w iiii-n nil i-an ! . ii" it h heii.
iiml in mir .rui-'ii P. fur iniii.j vmir.'. iiml with
Imu-iii. i'.k limited . it liii imt tnili-'l ir. iin?l
iiia'ant-e. lie c.ir.itivn i,iur.. I.nve lmin anlH
. it-lit tn triiin l iet iT iner tliu nint elulihurn
h-.
T.itlm-1. Ii" hnve tillli-.l ". ill. their i-i n-fi
tiitinn. until thuv I-i n tc thuniMilvea l.-yii. thu
rt h (if nie.lii'.il i.i. I. mm III an V. I - m i r
nut! tl.n Cunt-. try. ''t'liK v.ill n-.iiru mn to
lu iiith ninl v irfor. iiml ul'mr nil quack ilut-mrK
t.n vi, IhIIciI I
K,.r Mill iiir'i'itl..r, fi-t a I'irrtitnr frmn tiny
hiuir Sti'TM in the '.".imtry. "t writo the I'rn
, r'ntii,. wlm will in nil I'm-i: to tiny on- .oir
int' I Im Mimn, n 'nil trouti-ri in liiiniplilnt I' rm.
I'r'i't. -j p' r hoitli,. or tI.tci. l'i'Uli- for i,
i ml l..rjr,l.l by Kxpruaa t nil purti ot thu
n.rl.l.
itoil by llll roepoctn'''" ilrtiwl-l evervw hero
I)b. W. 1: MM.'WIN .v ('O.
Si.i.k I'liormKToiiH.
No W l.in.ir y Sunct, New Vor'.t.
fah 4 '8'ot,-ulUv-l)r.
! l i! 1:11
D' n l IS W i 1 In- Win-i
Ma- y I'l'V fr'"n l"'t"hn!i "tul D
eni.rv in v....r ri-i;'.lin-ii': nw Hike W (
i, i hi'hI iln'i."1 '"" '"' nn.-ni'-g
nmr kimn in k" H' " '""'I'' " )r s,r,, k
lumt'rt Ani-flohM Vix'tire-.,.,elM'.r-r
l,,.u 11. 1... I VIT' l
Vi'il lll-i elir I'v illKill",
il ifler Vi-illtf ill-ll"tf,,'l "'' lr'.""
1. ......i i... iiml !i-. I !" ill
till.
i.n
,,,,-ilieip'V relieve ill- 111 I severe ri.se o'
ltii,. l..cr!i..r l)vs,'.,i-.y H i- mk.,
...i.r.j re Cliii'M'C Ihnrrlireii i,n.l l)s
(.;,. 'I'"''1 "'tfl,rl i''1"1" "" .v,,l,r
,n,.r;.tt flHiiiie ..f ilini "J-:-
.ll most i-rrtnii.li hrnu " H.arrl.03. mi
H r.O ten' Iiii'l I.' Stm kimi'l - '
f i, iH Mixlnr."''! mrr y.m .mil "V.t 1
. 'her' Ji Ui-i",' ii' "t'.v 'h'ni'r
In. iim lull I.' lell ii'T rinnr .uVh hi put n
iviile il i- in 1 ir ki.-pii'k".
si..l.t I.v rii 't-t-"ll 'Jrei're(l rulU- hv
... ....UI.....I 0 Funrili sireet,
-itl.-.lliid". "
o.i: .0- ihi,.k Ir. Slfl'Klnnl
quite iiKhi i-. Hilvi-ina "
1 '.? l,m ' t i.lnv 's rrr to
,ak"b,..i..t his 1,'i.l.lv rM'.....m.".l-'l A"
M-cliuleiu M xt. r, in y" l J
mvFve l.ve.0- n V ol ..... ht'-t
.Tein. M..lhei see H.nl y:..l -"ll ilo
P.,.b.ii Ynti. tint;, tn ..... - Dit'tf hsoiw
a.60.e..spH.b..l'le. H """ "et
,lv Lu lire"'"11 U)8'-iH'"fy'
Dk. stbicki.ani) 8 lli-mMies lor
BU'1 Or A.-"i"l-' McArthnr.
W ll. ?:ll tt Ile-lirt NV. llMllhli'tl.
flffiMffWmt
I, i I h u 1 t v in.
XTOVlCli i heiehv (ivi'll hn' M iry Mm
,1, n il i xci nirix i l ilie K-tnte nl Put-
ri. k MunliiiU InM ol Vinimi ly. Ohio,
d,,.pi.e.l irA" Kxe, ntor of 'he e ol
Ixm.t MiCoiili.'h lie e 8.1 tw li.e.l In r nc
,,',. s titvl v he... of ll-e e-iate of J..,e
McCiiiine:! deie is d, ur inspe.-iniii a nt fin
eit.'in. li': Hint th-ii 'he Mine i I be
Inr lieoriim on the 30 h .l-.v -t I'peeinher
8B4 ' RlCHARD'CRMQ.
Vr. 8'h I8 -4-3W . 1'rol-leJnt'gi
Justices Blanks
:
i
JArVlES WARD
J
SADDLE& ARNKSS
i n ii Ta c 1 is re .
NUrAUTIlUU; Oil 10.
Waisuaxts all Worn.
. K-t'jm Oiiii-lHUllv on Infill Hl;(l wil
mII A' tin I :-t irt-iS. SniiJ'i'w, Hr
i!.t i li'l 1 1 at ih'hh i. i vim v ili-tcrijiMii
:ilnl Wititiilil- i I ! e W'.llv li.r IVT-i tt'ille.
Crtil a tul X m i in-. 1 -1 i! inr wtot
i,i' ! hi 1 II ii-.i.
I) c. 22. IiU - fi.ini.
FAlUUxMi,"
.) mil irtl
SCALES
If Al l. K M)s
srJSiNiJ Al, Wiirf!iii! ' 'I'r
;-: :.l4V l.eiti-r IT.'. A
I'm Ii,
riiii'i mrriiicic o. on
r Aii'.eiAa . UC.'tU- Ar CO u
.52 Uniiriie Slteit TDM III).
I i- cii.i.i'ol t. I.i v in!) iln (jeimino
.1 .tin 2ne hi4 l)i
I'll K I UNO SOI'i.'IIT I--')!:
Discovtnu) at Last.
GilEROKEE REMEDY
-A.VU-
CIIEUOKKK INJECTION'!
I uinpi.iiiidi il (rum ItiioiK, ll.tiks
itml I'.riivt'a.
f'IIEKiK KH UKMI'liV. tl-o ercnt Tn.tin.,
IMnri ,'i... tiir.-a nil ilia. ii-,:a nl" lite iirin;,r iir
ir.iua. ...ell ii- In ".ii'iii"!, 1 1 ho 1'riiii. 1'iil-in
imuioii ..f ill.- lilml'ler. t -, ti.i n 1 1 m :i ion nf tin- Kit)
liovs. Stniii! in tliO Ulii.lih r, Strii'iitro, (irui't-1.
i.. et. i.nni rrl if 1, nn.l i ip.-finily r innion.l-
eil in tlioan oa-ii nt' Klnur Utiiia (o Whitna in
t'uiiuili'a) wl.crit nil the oU ueitieotie lut-ilici no
' linif f.iili-il,
It I- ,ri'lil rO'l lilnlliirldi ori:enlnlei I'litn,
e,', iii 'ai, mil. hoi it it 0110 to two tu'tupuoiilula
I hn e tiiiit-a per ili.y.
Ii is .linio ii iiiiii iiherntive ir. ItK mi on; j.in
iiyilik iiii'l i'ie HiiuZ tlm I, I n, I, e:i. iltfiit.
1 in till i f ita nT'iiiiitil ; nrii j uml vi. ; 1I1.1-
, roniovinif t'r.itn Die -yatun. all pwrtii 'ii.us . ni.-t
I w lik-li in. In. 'oil ilui-cii-e.
I III llliKIT: I.JrTTlUN U intfileil n
an .illy or iia-i'.niit io thu I'eliriikee lii'im il,
.Hid -In, ill, I in, twe.l 10 cnninnclion will, 'In.
ine li, ino in nil t-n-t'i of Doiiorrltoei. i;cot. I In
A!hn. r Wt in'. I . tl'.-rtu u c Innilii,?. oot
inif im, I .liTinili-olit: iim. 1 -vitnf nil M' llilinir. lien
ili .r.h-i' 111 il i-Jii 11 . in-ti-tiil of tlm hi. n,t. 111 -iilnioii
mic'i.ltirulilii pul n t h rt t oxp-rifiici'.
with lu-arly nil the i'iic. qn..c!t ' nio.-tions.
Hi ll.ll -leu "I til.) I'llHlOKKK l.'lMKIiY P
I'llUI.'KI K iNJki'Tli.N ill.' two til,.,ii-il,,-a at ll -eiiiiii.
lit, I.,- nil i'liprnpor ili-i'hnririia ure reinov
i'.. iiiol llie w'.-:.li!tiid ..riii,s ar,: spct-ilily re
torn.l to lull viu-.ir uml si 1 et. r !i .
For I'nll puriii u , i.rs trot nr pumi.lilot frm
nny .Int.' a ,,10 in tin. co.intr . or write na nn
will nniil tr,-., to inv ii,,,,,s. H lull treiitlM-,
I'rno' Ciiku,i;.i;k Ki uhit. two ,l(,lnr 1 1-
hull lit. or three linnlea tor tivf ll. Ultra
I'rii-y. Cii:koki:k Injictmn. f wro ,lollur pc
h.itll r ihll-e hii'tlca fot Hi',, il,i!l:,rii.
S. nt by Kxproa to any nd.lresii on receipt 1,1
price.
S. I.I in VeAi'l nr 11'Pr. . Ton, lee Dru(f aton
inn! I'j all ilnuvi-'M , veryn liorn.
I'll. W. I! IE!!WI C .
Prtt.n I'lmpiiir.T lie.
No i'J hihoriy Si. Net Tor 1
"habawMeT
S T 0 V K S lt) WIRE,
(il-O I..M7.. W.T S I -tills
LIMZ AM) SI1U)ES
M mn vSni't-l Mi-Arthur, Ohio
Inform Ihu I'nlil'c. ti;:il tht-y liev , ju-t )pen
.1, 11 -I..' .v 1. 11, 1 hitt'c flock of llu.leare aud
inllcrv , i-a-linirMii il t in v. sir j u I ovorv dl-i-tip
.nn. i , iliu'.r 1,1 w Sniff Ko.iin, wliniu tl.fti n
1, lu.t 1111 elimination i, their Stock, colieiil
UOKIXG Sl'OVtS, TARLORSTCVES
NILS.
LAMPS,
LANTERNS,
PtF.Vl'H Hi.'l AVKRIOXN COOKING
UrLNSEl.S. JAPAN ED ni PLAN
ISH T'N V R; Hll, TAIILE
CUTLB ! Y, PKN.CNIVLS,
P I.STD IS 0
GARDKN InipUmontH, n.l lion-.' Kep'i
(to..i tfunont ly. W ih.it, 11 fitc 11 ru kln 'r
of Tin. :,,p,. r uml eh.-ut lion v ul tl'
niiutluel tiottoM ni.d t 1 l.e low cet tr i.
April 2-i H4-l'ii o I.N-Z A- P II DI "
NOTICE TO BRIDGE
BUILDERS
The --
will ir.e-t near I c "Veiling of Henn
lioili. es iii Jluit"!. Tow is iii mi S i .urtiuy
Siutiirny ihulih 1865,
at one uVltn k P. M. fur i lie imrpofe o'
lett imt ; the. lo fol eiinieihe buliler ilit
bui ilini; o- n ire.tle BiMje nt ihe eroaeiiig
ol -he creek nn the mail i ln g Tom Mi
Arthur and in erf ei l m 'he ii. d leudii j.
fiom Hni'dento Allensville, near i.iiJ Hoi
fiufe dviel ing
By orJer of Conniv Comrniasionefs, .
A. N.COZAD,
ec. 8ib l'864.-4w Aminur V.Co.O.
Capture of Savannah.
F..BTKKH MnKiMB. D c. 2 Tlie!
i.lii.il' I Ii ll'.nl.ll III ru...l I. a. ft a il
1 ' 1 1 1 V. i t II' ! Ii lit 11 I l VM in I V "I 11 i
vu ii.-nr his, i-vu'iiinii, in
'iii toil "iil;m!i. iiriniii uni-r- i
.HI' tiisint'rlil-i, tl'.illi (lLMl. SIlLTUlHI),
iinl Iln- gli'ri n, c'liiifinn ttnry intelii
lift- ul i In.- capture ut Sdvaniiuli on
On thu iOili. Gun S!n rinit't liuvin'
'u itri y i.'.iiiii..(ul lint ititoatiiriit.'l
.'t! chv, itml fii)inn.'.J F rt li"t! Mini
iVi'lill t tlii'l' inliinr (lUtWiil'liS hi Hi
'
i: . . : .. !
iiiiiiiiihii.' ilJIiiliJ til W1U n IIIL-i U
i..troiiriiiui.iTS eiirr'Minii.iii run tiiwn
.n.l il.tutiiL'1. 8 Kiujn l.a'K-ri. h in
,1.,'ti ci.'M jin xiiiiilv to Hien-lK-l liim-a
.Mtt. . .I.II..1.II..I. iir.cti.itllv.ctvrv uo.!
(mil hrlil li y ilii) liiri'i-s mi Kr til :
" ' ' '
iniiiittlil 'nl Gv ll. Ilarli'f, Hi-lit it
llllilll.llirt. by fld(r (if triUSO, t'l l tin t'f
rlllial il Hit: ilii'U vtild III t, ill'ia
rl'itili ti iilf, Huri'iiHliiKnl, it lii. liil) if.t
iiiotii ninl HMd.ii'.it wmll J nt uncj co'ii
iiuncf. T tliin suiTiinrin tliu wily 0 tmiii!
-out Sack a i'4'r''yi !is '"'
llllliitM )i'T19 WiTJ yui nii-ll 4tnl ll tJ
ilit'D Ml V rJlllip III) vVlli hiltlSISIl'llfl
1 . . .
.on bt.rea i 1 viry km . 10 was en-
. . "
-llllt'tl Til U UIlHr.lll l 11 H'ttt H I
ill- 1 1 1
...1
. . .1 I .... . .It.- I ... I I eV. .... ft..
tm. vt-ty luKt iii'itm-iil ninl .lti..J H.u
iHtlZ II All I iMJ!'5y Which lldd (ll't'll
i.liicfi! uinlt'i' hid nti trfion, 11 tit 1 1 1 1 1
urCfS 'Tt' OViTJiiiWiTfll llll'l IMtlipi.'ll
J iii niirit'tnlt-r. Hvt-ry liri'ii'itatnui
i, nil ni'i n ma- u uy oiii.-riimii to iMsmiii
iht- i' htl ,obitii'ii lit x i ilay, Imt win li
i ..... i i . i i.
ine ii.nriiiiio; ol tliu 2 Im iliWii .il li
VHS lleC'rlt.llllfll lllltt llll.' UllHlUy I'il'l
fViit-u.i'L'il lli..-ir luiiotiClniit'iit-'. SfV
i-iul ivj;iin iits ol infantry wt'in iu.ino
.llllll-ly lillvillK.'l-ll, Willi took H iSri--
ifii oi i hiui, mill t-liuitly alu-rwaiile
lu rtiiiiii i -ntt run tliu city af tliu lu-ail
I Ilia Mill) -pallid iiml ncuivii) llOlli
the lidiiiib oi a di tit it) i mi ut thu cm
z n, a ftirrt'iiiicr til t'.ie jjhu.-c.
It H.ii'tns that Giiiioral llar.Ji-t', on
i In- tiiulit ut thu (Jili, Bi i iiiir thu im
(...nsiliility i,l holdiii!? iho city, uml
i.ui'iiijj ihal tiie unly Miuans uf iscftjif
it'iio s tint fSaViiiittiili was hktly to lio
cut i lTiit Hny nnni.titt, ilt'ti-riniiu'd t
viii! bimsi'll ol ihig ruttto fur his re
im!. Ui irui'lH in the fViniii!' wi'tt-
-.-I to woili t" 'a:ti)'lly tlt'Struv thT
ii v ynnl iii.u Gi'vi'iimit nt t'ltipi rty.
i.il ut iwilioht, tiiidtT tho protfclion
i two ii'wii-cl'i'l rains, f-uceeoiivd j,
tuBtvin the iSavariniili River cvi-r tin
uiieeway lu lite mn th siilu. intonuiiie
i, .iiii loi wftiil to ChHi'lutt.m.
32,000 huh h of cittoii wciti Btorid
i itio c.ty, wii ich the rcb.U, in ttuii
.ilf, liuiicled ti ih-htruy.
Tv;o iron-L-lnii raina wi ro sunk
(nl all Gi vt'i'iiinutit j rojioity an :
t'-rt'B whit-li they cuilil not ciny t
.nil tlit'in thi'y hnrui'il or ti.ro w info
he nvtr. Fuiir Btnall ckntnuir, i ti
f tli in h gtmbnat Vi uiu cajit iiri'il
vhit-li ti'oi'iin-r with the cotton ami i
lion fiiiiniint nl relii-1 in.initiotis ol
w.-ir, furineil a part ol tliu spoils ol
SimrniHii'd victorious artny.
Capture of Savannah. FURTHER PARTICULARS.
Nkw YuKK. Di'Ceinber 27. The
H'o '(" Bptei ul tVoin t'or.rda, Mon
nn', Lh'ci mht'i 2(5, k'lti im Imin M j i
(tray, ot General fchermiin s'afl" tin
iiMowin; I'articularool the uapiuro ol
S tva'tn t!i.
Thi eiirrt-iijor was mado by tin
tlayor iiti'l Jonncil.
Gi in I'al yiit-ruiati'a hc'inlqiurtoir
im in the city
The
ho th niaiid for the enrrt-nloi nt
city was made on the ICth, ami
i i i :.. .1: . ..
tlm
Slit-riiniti doBeil hiu dii'iiicii will
1 IuikJ'b would to the ncrj troops at
LTiIton; to lee rlu-ct, that il his tl, .
niinil was ni t cotnpHt d witli.hu would
; nk y no piinoiii is. Hardee replii-o
mi be ci utd and would hold tho ci
Gen, Sherman proceeded to com
pltto th ii vet-tinent ol ilie city, but
iiviii to the ttvainp on the ii'ith
aiik', hueon'ii! not ut onco txtend Ills
lini'd in that ilirntion. Gtn. liatchV
d, vision of Gen. Footer' fortes held
he !eit of our line, ot-cupyiti iho up
pt-rpartol lluicliiiison'o lul.ind, c-'iii-ii.tt'
ly blot-kudiiifj inofes and cjire.
Over the river, below where a ferry
b -at wn8 netii l'l)i"g bitwtui tlm cfty
Hid the main caiufwy, was tne hole
t'lioiioh vliit'h liindea fi-'l outi Our
piiooners are increased by continually
iindwig tlieltl 8' Cieied.
Iho city ol b.iviunihii is lull of ch
izeiis, ruliiget't and others Many i,f
iieni are compillcci to live in the
...I, ftrtft n.,!nn tirtonnoT. )...-
,;...,.,.. r. ......... u,,,
ecie.led in rcaihiiiooiiriints. fhe
Mi leu prisoDers are supposed to
tor y tnike SoaUiof SftvaoDab.
p W II Ml.)
lio.iis,1',u''t'il.,,1':,-h'',. -.-!t c.'hi-
1 1... Ummei U s vV.mi,... ,, . a . .
' hl ll ' ' ini II at MT
t r tli.i
inn'ices vmy u,
The War of the Sections.
i
fciirtiiniji t oi ,(lt) M.ri; .Jut's
""i I'V any u.-Hiis ,,1U an e.,, t,. ifm
Wiir ol Btftional intort. j C.ni..u6t
ino l..ni vt'8trttu IbnKn.pfLiiw
1 Uh w-WHr tiinst jr, u
iiin-r-uttj iim i.iril.t, LMiirimi ...... ..-.i.
jii,,u'1l4..Kec.i,.r.c.y uty, . iv,
iy ( (j ,- n
"nii-ir it. () i f,. i..,,4p
1 , , w J 'Ul I It
ninl I im n,l .1
' , ' rLV",J '"Xhmu tho
mtornt in t.illtf .,0.
." ait J,tl,a W t is tlSuiz
.. ,4 birongiy WiiifttJ.
I'V.i II ..ii i .
News from East Tennessee.
I
I
P
1
'
cr 3 M j ,r
GM.ral MiriituMn, w,0 urrjVi.,i i
M cfty list iiiK,r, In.m.histrittMi.l
hi rvist l.niH'ea im, Went V iriinit
fi.rniHlies tliu loll'.iwin uccmiiit ofliis
I'Xjm litioi'l!
The ton:. ? conRif-tn l nl 13 irhei.lm'a
ti-,.,.. tin. I G.I !fii) a Trim
! , i .1, , , . ,,"'"r0
a 1 11111J1T tliu ciiriitn in. oi M r Oan.
..iv, , . . .J r
tM'll t' 1 1 1 1 I . I 1 1 . I tlV 1 11 I le ...
'"y let 1 Km xvrllt.
r ivi n ivn 1
n the 18 li inrt. Tl.-ir
u .. u. .. . ' ' ' ';"rt
nld, H-nl wero not dierj.iviTfd iintil t'.
:er three days At K.ii8poit. JomV
.'..nii.itnrtn i w,n Htt..ck. d bv a t'.irco
ooifi-tino of aljont fidi) f Moroa.r'i
old coii'.iintiid. The force was kilie.l
ll:"' rapiureil. t-xt tho
r.-he I liiici'S of Vuthiiin was
red i.t l'-iH it.iwii, near Bnnr.,1 try
in, to t li'uct n jur.tti n witli Drvckin.
ri.lj at S iltvnJo. Our forota pur..
ltd linn t i Marion, whuru an 'u-w..
tiHM.t o. cured, reeullinir i H,m to
'ho re In Is ot all theii lorco anl) artil'.
ery, txetpt ahoui 100. win, roinatoti
towaod Lyrirhbiirp, Virginia.
Iheckiiiriils band ImJ (iiHowej
Gen. Ktoii. -hum with tho forces ot
(ja tntr, (,nbva mil Wither and
LUidwih oi Duk'ss eommaiid, wh.)'
mid been in tho frot.tierol Kmitnckv
waiting id co-operato with thocav
airy. Gn. -toDeman attacked the
mrjd at iUion rinJ tfr,.vj them otef
the mountains into N!t) Carolin
.:h coiiiinaiid then attacked t;.0ai,'.
works, which were defended hyah.nu
700 men, who wt-ro either cup-nrtd
or di:pi.-rped.
Tho loss byti5 raid t0 tlI0 rcl'
is ltiiiiieiiso. Afll the railroad brulvr
tromiNftv Rivtr. Virginia, to .,..
Iintieeuet) Itno mq destroyed: 13
niiis, with loconiotivts, Bevetaf
trams and txtracars without enoi,,,
fdilioad d sj.ots, all j:indriee, mill
'actorit s. t.t.iri'hoiisi'8, wBon and am'
Imla-ico 'raiim, an 1 tnrnpiku brid -
were di-s't -yed. addition we cai.
lured 2 500 nindi ofarti'lery ain
.iiitr.itit.fi, 2,000 j.ack sad lies nnd a
I ntt annuiut of haruu-i;,. a ureat
plenty ol s nail arnn, 2 003 hones
l.oOOmrjItF,. Aiwmr. the capture
iro 2 rebel editors and 4 Svceaeio'i
..rutins protisi'B. Thu hikr wit
sent to I'aison Hrovnlow as a Chi.
jjaa tr ft.
The most severe Iobs to tlia ro'iel,
was tho dtstroyin ol iJ0 saltworki
at Saltvil'e, and loidt..ib at L-ad-'il!o,
both were rendered valuules
Our loBses were very small, not
i-eeiling 2000 killed, wounded and
misauy. Anions tl,e killed w
C. lonel B .yle.ofthe ilcli Ky. Caval
rv. Our captured rebel prisoner,
iini'iunt tn 34 ofllceri and 8lt
K st Tutiriesse in now free roa) any
"raii'Z ! hody of rebtla. and Kun-
u -.i :..r ......... ! .. u"
,iiue.r m u.i i oiifHia wiin a Uonftider
ate foico. Gen. Stuuetnan hadocm.
aesoion ol 0,0 rtbbl tch-graph Jitt
and held it I'.r 18 hoursdm whicb
he discovered nil their placa and
m iveir-eiits.
Tne first train through from Chat
tanouoa arrived lier-j thin cveuinff
The railroad corn imiriicutioa wlii
now be regularly kept np.
OFF THE PORT OF BERMUDA.
j
rriv .i
.'... fin nXor mar anv b.i
lute hred in honor ol Hr Miftv
tho Qiu-en, by tho Florida, w iuid bj
retnri.ed Ki)-i tor Kun. At 1:30 tired
aeaHitj oi 31 sima with ;Jd Ej8,
colois at the for-. Tl., ooin.mTn J r
ot i!io tort returned iheta'titu. o.. ...
J gnu. This is the first tijuu Bince tl.a
war that the Oontederote fla ha
bt!L-n Riilntiirl hv u iv,...:. b
J " "'"-'K" nation.
tanvu.gerat UIBIlr to 11 0 Dotr lei
io.t ot. a.o.'unt I,m criitj.i. C(n, ,
be,iii., ste.u biB toy aud ran V,! , t
with it. . WV
AIJad VVjrB-A ooldieTcamff
homo Iroia the war last week with
both his letrsBho; off, nd 700 wMn
tv in Iim n,ii-!ti t l"i0.:e. .. . "
'tit. ' j,., WHO ,H(J

xml | txt