OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, January 05, 1865, Image 2

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1865-01-05/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

1. a'. nnTTo.T. tisi union,
feii'-Mfj V&iY
&&ts 'MSiyl
l
7fi!
IFlTli V.KS l-IIA 11
OHIO :
Tilt'IKDlV
I til. 5. NJ5
NEWS ITEMS—CLIPPINGS.
v i I . in 8'i'i"h wi
ll H'ri-rv "o!r In !
t l';ri,'iiiin.
(f r:lw.-l-.
.
OnrtWij- I.ft-n wl.it-'i -.u,
k i;l tmt to cup: writ G.-rl-nvillo
Iti ii iiiimII'' to 'i if, ;ti 1 dag ritir'(J.
'J lie jilaco win t o itniii tor them.
t-tou ral I) x lirt-i ii') ismlioidty Iron;
tliv L'riBii.'i iit tr !i 'riK-liunut on in
rulnti'Mi ,t- Mm (Juiiii Ih r:iiJiT.
Act'i'i-Jti' to 'l,i' II'i-liii)nii( papers
ff a Into :Vi SiHTiimn lian bi-nt h
lurci' to ivii-iu j "A 'ii- irt n' war
in Oi-orin, at Aniliirsiiiivill,1.
.1
i
i Mi-K' i, t..:.i-Ii M'tt-iiiauim in retu-
... ,i :. .., ,i .. i .. . . .
Gr... ..,r.y. !tuMh t hat tlii-y
wcre to ,.... ni,o i u-,r r,,, to it.eli-
jii'inil mi tlm vwt was c Minli-i man
cl bv l.i.h nnlirary n.l,or,.y.
U -tui;i-i i fr-. in t.'!iaiii.'!!'it) an I ot!i
tr Soiitli Carolina jmrtn r rejunt-'d
l Im fl uin 1 1 f'i ) liumtry. It is
jviri-tii!iitu I t!iat th.tru h ijreat ilis'i t-.-iH
iiin! hiraji-ity i-l' hi t a ltut!'- ami .ruvH
ioiM in tlie !t'!i!ifif allu-S.-il ti.
Tli.! ro!i-!i ;:i frmit .f iV"t!liuri:
took our 1'iiu.iiitt ly snrnr'K-j, an-l i
,t .. !. .1 .. .1 ' 1 ...I. . V .. . J
lijMiiii uji hi I'M-ii, a- ii i iiyni otiii lav
llint'iii', f!n'uri"y oo iiii-i)
Ti,. iMik.i,o-i ,t
JJll'Cll ' J ; Vj Ilia! II. li J-liVoJ a ln.l I
II j. I
y 0 ; , . . . ,,r . i
u , t , j u-.-n.ti-, n.m :uii 11 a-ir.':i;-
t 'fl t I UMi'll I til" tll-HM-d'n Ol llllt liltC
Jlr. L) 4 las cii l Mr. Duymi.
1'nii L niliii Tiiu a wliio'i Ii.-i3 here
tnSiru li-'ini lur initi inti'ivniii-iii, now
r;m Foreign intuivi-ntiun f gonn-
liin-l in 1'iir .ifTkiH. Ir a.iv 4 liiat 1) t!i
N'r'h mi ! Small 'fi! yut lie raii.-Mil
fir it n i 'ii it tvr what tlicy say no.v
J V,'. 30 On lh- 20iii nf Nnvuin
I tr a govern laui: wa l'iu;!il Ik twt'C'ii
O-i'i 'ti-'l tliiviiijitmi's t'injiiuiiii ainl
tiie Ctiewiinii h::;iim, on ilio jildina,
in whiyti t!i-j In lutHh'sit heavily ui
cUiiIhi ihrou (Jnic!ji.
Di6'iitln from Admiral i'nrter
itrttu that tii-j Loiiiif.irJiiiuiiI of i''uit
'J'inln-r i r irrcijii,ir.
' Lloo-I'd army nirivi-d at and cross
ed ilio Ti inn 3ii Iiiv,r on tlm 21st.
It is rCiitud 'hut biiilv lio I'liteii-d
TemifB.um liu das lort 85 cannon, ii
ii also roo'irt'vi that S.-cdin-'n's cntn
inand has boc-iruu enud with fnr-
tBf.
Tiieri is a l'n.i'li rr ort i;, T.-ro:iti
that d'.SL-haii d Unifi'd Ht'ts unl-iii.-ts
atd otlieis on furli'i)"! jHfin a laid
into Cinu-la, m retaliation lur tin
St. AUmnn nlT.i;r.
Our Wtiliin'on eriuciul inlorms w
that IjiiTlor a lm-s have Li-ou ord. r
id to nlurr. to Fnrirof-d .M"iin.e. The
c:iitnto of Wilmio't' n is therefore
abandon").. Fort Fibhcr Inn been
found t b.i ft w-ii -if great strength
Fortir will Kinaiii there with tl -i t
and keep up tlie iHiinbardiiieiH until
further ordeag. It id reported that
Umler baa last by capture ua entire
brigade.
Jan. -2. In our ipecial dispatch
from Wahint n wi'l bo found a
Btatmnent tht (he Ooitil of 1'nliia
bus Ifctn dianiiase I ; and tho Captain
of ilia Waiichndt has bo n o.dercd
to appear before a Coiut Martial lor
capturinj; tin Floiitla.
Jan. 5. i! onuaii U ftid atSavan
nab lis will nudi-rtaki no hicva)-
Uient until lie r'iniiti hid ine, atidj
giri-8 them some rL-tt.
The arbitrary corvdiict (d'Uen Lew.
Wa'.luco, in Marrliui'.l..it boitiy: ro
viewed by thd l'reuidciit. Hon
Thomas Corwin npp-ars to Iw upon
tho lidu of clemency anp justice.
Comiho Evusn. 1S65. Tho
Woildit, i'l reviewing the hostile rein
tioon of E'laf'Hid and Franco toward
the United States, very lorci bly con
eludes that
Uy every prompting of interest, by i
irTi-ry inatinift of jualoii-y an I fear,
FrmiC'3 antl England aro interacted in
the diBnninu uf -ihe Uoited S rated
1Vverv priiiciplor of inrtrtbt, by
etert inilCt of pridj and power the
North and Somb are egnally drawn'
in union. n nai tano in tlie wajl
That mieeiabl componnds of fariati
cisin. dema-guidai mod ecDtra'ioai,
h 2vnb!i(n party. 1 ' '
Foreign News.
! T!if Lou-!"n 7iw lit ti ciJifiri
; il .'ii h 1,-ttvrol Will am II. tfewHrd.
i ci'crei :i v t I h'lite. in. ri n to I.nnl
,,, ,
'WV tilht It j l, Mjjl.f tt'lllOIIV t
' G"vr"'"l',t m i' rierinM wit Fid-
ii:n rivu. mm C5. cre'nrv mw tw.
K'lh ati a'liiiiiH la- runno -I t-one.iMl, it.
i . . i .i .....
t.rneo i" trl-nie I lie inner, of Hie. opn. r
unity i li iv 1 1 hiiii by u permit im-s
pnn-ibh, mi a rei rccviifiiiife of tin
I ii : t eH Fal'mii. Ilia .n-r. indicat j
that lit? in ir.-ifin d t-i iri.;c 'ho niil
Jot tin; leildt . ffii-iiil slip tliut iiihv be
nmlu iii part i.f tho IkiU-oi (JuliiiK t
i-r any "t its rt jiri'oi t,itivfi.
Mr. 6 ward must liu Iii fl f ri v-n
w liL'ii he tiinlfi it hee,-ary t i-Xpii-M
iu! r.
.
:
'
An Enoli ii IInc gmti 'n cy tuk '
'
i Oi'i.tii iiis tin ci iK-Hy an I (niiii;ii i.f
mii o.ioii-ii rr-iw-: i u-w (:.-.
wi ,,, ,)( ll(.s ki
i.asjiiml then li-irfli m (j.;i to Mi,, yn
iiiiluiil A lii'heiunm 'Imt.
timlitif inn liih-a on onu hcimaimii nl
in duiIdmoii, Ii w ilt'lu-d tii.'i iiuv ilio
i.i-. .ti-j I . . .M .1 I I
vi....o t iii--niiu iui;i a i i.'i j iiuckh
with thoir maw Irmu nixtcr tiiu Watir
and uai fl'ilm hrfs
I
I ill V"TK V li IKV.M IL'IC --(fiVpr
f.nr at tlii! hut ek-i'ii'iii n-C'-ive l 54
U15 yoteu iiiiirn than Imilnl in ISoJ.
iMii-n In) k aa i li-i-'i-.l In- l( Tk J i,.i
;.. ......
I " 1 n' -i - n in
( U!( . , ,
0 VlltUil ,,, ' it( ,hvu y
. a, ... . . ,
B,l'L,uJ b.v V'r 2 &) i""!-
!
Whks S!i:i!iiii.iiro id: ''Tlifrca
it itiviiiity Unit nh tpc ..ur i-n-l-. .'' 1 l
L; hIIii Ic t 1 1 iu )'niiM ladv vim
iii.ikca biitit vi l a d.-win in.icliino
WcsTti V"iri.''n:a oil wol'a nn!
wurt'i tiv-'iiti1 ni liiium if,!..!Ur-,
ffjJ ciiij .Uatic c,
TO CONSaWTiVH.
fm-upiiai.e Miit'-rji tn.-ivi-;, :i!ui,'.U
i r-j-.-iji'i ni I.T fli j viiii .1 l -h-mi- i i l.,ti A -
''':' 11 -'iii-:: i i -. .hi. I i,ll 'iir-ii un.l t.i.i- ni.
w.-iinns ; jrcu i..-i- mm.i:l .VI!.-).V
Wi II iuiii Lur;; I.'
Sopt. Si'J lil-SiMi,
X..w Yuri;
ph inn r I
DISESI-:sOFTHE N KKVOl'S SK
.Mt l, L KIN A I1Y ANDSI-XU.HL
! V I L i.S iihiv .m l rf!iilie iie-i'miii
in lemifi.! ol ill-" Ik) A A. IDS WSSOC l.
TluN ::.'nl hi ni iii in -eiie.l U iir-r i-int'
l-i. ei. ff- ot rhir Ad-lrf,.-! T)r J.SKU,
MN HOUGHTON U.nviird A-s,.,,ti n
Nj. 2 ;ii'itll Ninth Ireei. Pa ilhil, Ip iiPd
1. IDUtllEV VN1D nvs.iNTJtV '
We l.iivf rx'inini'd a grent niifiilipr o
ot'iei ' Iinn smii'- of i he most pminiiirn
( iiizns ol Ciii, iiinnii tmj Corinxnin W- ,
ripi'nkiiig III lliH liinln-sl 1,-nils of I If St J, k.
latnlV Aiiti-ni,fpd Mixture lur Mic r-ine i,
diiniliiEii mid ihsfiiterk Tie leiltr.-i rr
to Ituijr in pub Uli. ftlr Wood, of Cov.
nipt'-n.fuis lie w-iis proaMuiic'd I.icui.iMe
for Hie bet iloctnrs ii, Cim iiuimi. miiJ "lie
iiini'e ol Dr S rii-khi,r Anti Clio pm Mix-
luie cllected a p -rni nieol i tire fi,r sullV-r.
nig lor inmiili wiiii the worst form ul diur- ;
rliQ u mi I ih.-Pii'piy,
Aa-uh-r sum h ' was dii-chrr".l from the
United Stntes mt iro ui'cr 11V r: ri in t lie
liii.pi'ul fur 8 innirha u inciirrtlile, an I s a
lasl resimree iri.-d .Stri. klin I' Aoti-Ch -le-ra
Mixt.ire he jjnt ive!l directly mi -J liu nun
entered the nnv hgiin in j;nol l,i,ilili
One inmi ntf hf his itired ft-teunr ein'it
very bid i ime nf ti i rrfiue i and dyseiiter-, in
the birruiks he wn in .villi one I, mile ol
this va udiie medicine. In f-.tl we toi l I
till h -It our prt,er with siinil-o iiems I'om
llu-se Ifiters. Why dih. not our G-'Vern-mem
seciire this v.ilimble rrepHroinn.
Our uriiiv outfit in he supplied ilh i'. Ii
i-. In t a nil nt time since mm nf our men
laid in a very lew con 'ilioii al nni of our
CiiiciniMii ll.)iitij tii-iivil,, n-piii for,
the doc'ois cinsideied Ins n Impt-l-M i.u'e.
She, huw ever, uiive him Sirickimidi Anti
Cioleia Mixture, and in three neeks he was
anle to rviiirn home, with his ivi"e to New
Richmond, O. All these capes riht at
ti tine 8H-ak for ihemBrlvs. We hope nil
tti soldiers will ptil a bmtle of it in their
knapsacks it liny Fave liiem or ennie nf
oicir coiiiniies. it isiurcaie DV Urtiwijlsis
- uu v(,,,o fie uoiiia
Lditbr of Democrat.
De Sir : With voui permissinn I wish
4'i say in ine re lers ot vonr pmer that I
1 1 i -e.i l. hy reroni'd iniil. M xH ivish'uiy
,1 I .aol u ! i e i, c
i. v, -... a n-ueme, Willi 'III! (ITflolOnS
f ,r iii iliin' an usi.'g a si npie V,-aetnhle
1! kl:n tint will eir-.-uully rem ive"in ten
d.ii8 impV. Blotches. Tan. Fre, kle n,. i
all lim-iinti! nf the skin, leaving ihe Sdrab
son. Clear, smoniri and benu'iful:
I will lso iimil IVee to ihnse hvin2 bahl
lii-nd-i. or b ire fii.es simple ilirenio s and
u'or-inni-iii ihitwill emble them start a
a I sm.vth or Lnxuri-,nt lliir, WhNkerior
MoHUch', in le--jtheu niriy dayj.
A 1 Hp.iciitinns inmeied by return
mill Milhuul i barge.
Piesrerifii'lv vnuis.
THUS: F: CHAPMAN Chemist
e't 22jjj &a! i: NV Ynr
D'
lut'
I!,. ll l)l
UK. lifC IANK
.-NGLIS:I SPECIF!- PILLS .-v,..- in 1..,. ,1,....
w "j'i uie ,iri (a-i ul M i;V(it.M-
Impolem-y. 1'rcuatnre t. Stii.iu.,1 ,uk.
tffi;
rmaaeuo. rrn-. xina Jj,llar,).e- li.j. b,,,i.
j"'". r j vii n-vip, hi r,rat-r
Uu Box. -rill ftttttft it cure hi rn-M ve
Addre. -, iAHZi iJL'TJ.KK
c Lff?',2l B""ir, Nt York.
BptS3DdirS4lmr
DELINQUENT TAX SALE
Tlm Iiu.fl. .n, hiiI i.nru H I .v i.t m n il i (in it l-v i o n,nKnnr f
V i'in f .t'lintv. fni'-'lnT witli (lie i xH'"' M-na'tv rfln?,. thi-reoti eore
A'' t' lair, fire orn'ttl"! il tA iIi'Cit ! !ii t t C.'Uu inc. Upt vi;
mrRiTurs' iuiie lands. -I . de-crijtidh T TriTx
! ? i t ft p. , Hi ,
R. T. S . f 7 1 f r M
N i. I EGl.t: TP.
Friri J.-hn ID 10 H pr r . n"' n-v Si fj .155 20t 3 06 ft
Wi,ils,inil!i (i.W 9 n,et nth tn . 80 t'4 I il 9
Viiiii, i'i Samuel 1 ? m i ii inKl ni'i'li fl.tt 40 S.'S 1 71 V
B""'k Pl'n-n 20 tin- h.luinnh puct fo 10J 2 14
Kiwlg ra lnc L., i6 tijiih ' muiIi Mft 4 r.'7 2 ft fi)
K le 'Vil'iam 15 rns' l ull m r Ii Vfht (-0 If. 3 3 40 ft
Frer-man J ilin W. 27 tnii'li sl u Ii west 40 42 62 4
It-u.M; 1). A. 34 u-ft Imlf irih Ht 80 M I 71 2
Yi( AUffJ 34 mmtli "' i- ii'h fat 40 12 (52 4
V Ii n- I lis rv 35 -until wi-vl ..i-iilh K.t 40 42 84 7
M n r It itrt 36 vuH fudcumh lidll i.w quurltr - 64 137 2 13 8
o 2. BIIOWN T,'.
Loftis I'lt-o 16 ill 6 couth writ corth east 40 ft4 3 81 6
FRACTION
Bfigrs SiiiK'ini 33 wliold JC2 735 18 70 9
Ni' 3 WAN Tp.
('hmii'ieriuiii l.y liii A. 17 13 10 noith wl nT'h wit 43 2 J 4 8A C-
S' lihi-ii'rliiii'k O'ciuc 23 imt fNsi h It mi't'i Wr-st ft 2t M . p
Q iv'.c I) v:J 21 souili wl ju:Ii C4Jt 40 131 4 16 y
No 4 JACKSON T.i.
iinl r li-rriiii 13 10 6 nonli ivi-t u h n-t 40 51 1 37 6
SI rtiii I . .1 13 .iri Hnu Ii .-i-i qmiiter 37 18') 3 !iii 4
luli' Da id 2 1 ii ui'iuesi mri miiiiIi eaft fw 2'l 71 I 41 4
P nu.i I I it i xi-l ni-itli t-uji uunb esi 0 80 2 32 2
N . 5. V,N TON T.
Klmitt IMwinl IG 9 4 n-irrh ui-et Hrt !,-ui h IwiirAv- 25 lfi2 4 Ofi 7
Imii Val:e, Fumiice Co. 1!5 uinh west nt & pin w hull 313 71" 13 42 :
Ujfiiel-i Kttih.iuni &to. 3 1 nonh west qunef ICO 410 4 lti U
FUACHOS . .
Cirreti Jolm V. 17 whole 2G2 629 15 912
N 8 RU'HLAM
U K l.rai.a
drtvn II ,uii
Ih.-.f.,,, It ....,t
Unwd K. K. 10
No 7 CLINTON Tpy
1 til
Iipl J. HI I CO IV ,
iiinli K Y.
Mi:8.iiin J imfj
lr-. ii Vui- y Furnace Co.
S line
ANDTp
id
lo 33 'jffrt Avci.1 end nean l part mv 133 1311 35 0) 2
13 8
l.tu.k .liu i:uy
Jit I) nirl
Jul y Vil inn
Biiii.iiii (Jo i i v
n i. u. uai.r:son T.
B.r.-y AHn-,1 !il 9
ii-k-iitii. i, J.uiiv
I'r bi-rn Jdcib
Smi Ii J-i.-nyli
ilni g i Jmiii
iiuii
IC tkt I'm- k liiui".
Il.iil.-r A 'X li-a-f
17 13 13 (Hitlnr liVi'vn irthyH-eit
10 J It Mllllllft ,
19 p.irt s-ni ill ifid't' f)
2U . niliVbt iiiirlhrftifl li se
27 cunili wi'bt tiit(A!o!i
i.'.
3 4 frirt ;c.-it l.nlffVjli p1 ,.
9 pii' i "nuri'll Mi'Vfl U-ier ',
11 s m.Ii e.i-ji iiurtli 4' no
15 urn h wtrt n.irili eii-i 12
22 pr li.ill k.v ne yr lie niv Si 1 nw ll li-
12 1'iiri hi a Ii , ust m ii i
5 part iiuii li , u.'l bi uiii e,-fcl
13 9
tvi J.llll'-.
1 rout'i ens' n inli west
I nor h cd-i ii -r h e-'t
1 iiorl i we-1 nor II et
3 noi li i i-Ht miitii en-l
3 i o ri ni Ii we-i .-tiul.i dst
3 u'.-M lvi I nei-.iiuii
4 -I'u-li fiol imr;ii f f Si iior h e ee
4 'if.-i h .i ii -r h crt
13 Hiinli Wi-nl s oil!, iVf-t
17 n ,tli (--t-.t miiiiIi i-at
17 Horn i-rtji ii iiitu i-ail
20 -ui' m e-t li.ill lior i h ea.-t
21 o ut r.-i h.iil
21 , iri sihi'i cm noii'Ii fast
22 ' -"rt i',i'f k?H- no. tli ,veot
23 n-.r'ii i-.oii Kon.li vift
23 -until ei.-l a Mill Mi-.-t
V3 pan Mm ill iv.-st tj-nnh west
2d i-oii'li e.irt n i , ne 8 Si niv v
2d .not horin we-t n Tt'i west
27 p.,r tyji lull hiilh wt
31 r , riulitll .'ll-l 8'Utll X'B-
3 i pmt nisi h ill u ntil , n-t
31 m ne. eu-t liulf iie&.i'e quarter
;:.r) nurili we.-t i-iri nt'iiu lid. I e
3 ) nun n u I U liiif (iiutii ea-.t
N.i. 10 WILKKSVILLliTp.
Miir,lii &. L ii- Ii IG 8 ;t mid third nirh ImII iw
S
Ar;-.ii,i!i i-'it A.
H-iM-ii J .a
B k- J oil' s
Ar1r,..,lin.l)r M.-idisoi)
Vuu oi V tn. i5
UiX -ll I'li-llllOlll
KU 111 '
Vf-S"ii Muer
Lli is Ci Ii i r I
l'"Ser M irjf'ott
Di.i Rrhnrl
Niniilliin , Piter
Mil i-i (! orije
Piyti f Frii l iu
Kin T, npi?
Bum n Cli ir !es
A I g' uu U.- v iiii,i)d
G ii r Lr.i-tu-, i,IIiMi)
I lilVI- tllllllild li
Diiigherti Mnli.ic!
41 1 - is viriili i-tuis
Wnolbii 'ne Win.
iUitl I- x S.o-h J.
Ik ii r,illei Furnitre Co
UiiCl eve Funnier Co
Iron V , I le i Fufnt-e Co
Nu KNOX Kp.
Woi'dbdiliff J M lG
Joliii-ua Wnliuiii
4 ii th e,Ht iii Tlii west
5 part ti rtli j-t n.irili e,n'
I) CiM ll" 1 1' cinilll chM
5 pHri Vmiili -iile miii'Ii west qnarter
'11 p.ot n rlll e,o. q ni-ter
2V in noitli e.i-i ipi ntur .
30 lies' ha f ee. ii.ui
35 s "itn en -t qu irter
2(3 whoie Ex uuth half lontli east
10 8 east Inl'my se 9C Si fw bo
1 1 jo rt sotit'i e,. q i ,rer
21 1R7 4 17
i 3119 2 1?
10 3 13 5 '.15 I
774 64 13 74 !
41 343 6 7J 2
J-l 152 3 01 1
4 r.U 3 60 "
80 693 11 73 3
4J ii4 . 0 '
ii b J 511 10 13 1
;)9 2 17
31 131 3 !)j -
33 7(1 1 00 5
33 57 I 0J I
3:1 58 1 51 ' i
41 )i l 7(1 5
23 31 ft J o
310 4'il 8 4
1 ni IJ. 3 fil 5
91 I .ill 4 113 )
39 lo9 3 04 ri
4J 6: I 51 7
40 87 2 25 .'1
2 2 1 4 0
f-o 92 i 22 03 4
I 3 4 i
It 23 41 7
43 9 I 87 9
41 95 2 II 4
13 3) 79 -.
121. 4!4 G 81 G
20 f.i5 ', 43 1
30 70 1 S o
3 7 17 b
'7 eir 5 18 ii
230 iSti1', it) 9:1 o
Id 23 07
157 4 00 o
24 1 15 2 80 1
37 1 US 3 68 t)
23 1 3-0 8
71 30 6 47 1
10 70 1 3-! 1
II 90 1 C3 7
27 1.0 3 I 8 4
;!20 923 !G 7S I
16J 7ri8 19 10 8
ft'JO 2089 45 91 2
IdO
10)
013 11 82 0
530 9 7i 0
TOWN LOTS.
KA.MK&
LOTS
DESCRIPTION
VAL.
TAX.
EW Mqu.NT pleasant.
IN OUT
Davifl TIioiiimh 13. S3 75 2 02 2
II .bbiiirt Jam-s 21 Vlb 3 37 T
K.Ur Joe.pl, V. 37 3-8 loo 2 ii!l s
Stewait tiiiifta 3i 5$ 51; 4
Baker fc'aiim 1 3G x 3 eut 4 77 4.
McA UTHUIi.
Brown tj, Ii. 123 50 110 2
am 135 3fl 7 4
8'me 31 (J3 1
e 165 25 50 0
'aina 306 20 43 9
sumu 119 51 1 12 2
Hme 137 51 1 U 2
same 26 81 1 78 5
bsme 1(53 51 1 12 2
SBino lis 51 1 12 2
fc'tio 177 west sido 51 1 12 2
D-'da J- bn hi 252 7 75 4
Griiii.a Feli 77 south end 202 4 45 0
11. -noli Jhu 3,15 25 75 8
Hino 206 25 75 8
Mc Deili L A. 176 101 2 22 4
lU-hm1" d Nelson 16 . 225 C 83 4
ZALESKI.
MclnHre Abx. 17 part 34 1 tut front 308 G 85 7
II A. M DEN. . .
Anderson UaUon 20 " 3S4 7 54 1
Jat-kvot, G. W, 6 ' UtiO 18 88 8
HHtiie S KID 3 77 0
IVitj U-oig- L. SO . 28 6 55 5
Fny.eJ U ( 31 tfist half 48 .175
Uoliiitt-tK ad Jms. (itjrr) 56 288 7,71 1
s-'U'o 57 D6 2 57 0
eatne. 58 lri 2 57 0
eHtte ,f,y . . : . 72 ' 1 a 3.
' ' f"iio Co ' V, 1 72 - 1 92 3
61 , ' j . 72 .1 12 3
tame ' ' 62 " , ' 144 3 85 6
tarn tl "; 144 3 85 C
ALLEV.sVlIXE
Frv San-n I O,
1. 1 ! I i, ir a
Mm-'
M ilhr Nimer
4
20
1 3 wo, t'de
ciin W.
2:0
154
154
4 27 0
4 16 1
3 04 9
3 08 8
U-II.KESVUI.E
.
Don d g.
I'nvis Tl t'lt'f? n.
E n ; r il-.fi. (I t i')
.Vieli N
C6..
4
1 1 J'l t
lOllllU
1: a me
tatiivj
pume
f nine
Si'ine
f-Hino
FlilliO
saint)
rami)
siuno
Phino
faino
same
eninu
until J
fanio
16
T8
79
21
23
24
5
26
7
62
io
4
5
ffl
hi
3
B9
77 '
.ctl'i'iti Mutl.fcwi&CoC3
piiiiiu 43
rti me, 5
1 n
1 a
. citi'b r d
n - -12
a
23
a
12
28
18
19.
I'S
ur
13
E4
24
JM
3-4
56
x
10 -
if
10
is
13
19
22
10
10
10
10
10
10
10
20
14
14
14
17
ce
48
9 13 8
,7 16 5
V-J4 7
'84 9
9 8
$ 8
S9 8
d B
24 V
24 6
94 9
S4 8
4 9
34 9
S4 0
24 9
34 7
84 7
14 7
4 S
12 6
1 07 5
87 2
jn ii'ii :il i n Ti 1 Irttl v 1 Ii f f fuNtu vi n. I tii.(f, ht. t-rpftrtft)
ctlo'kiin i: 1 I '! nu ii- t iii I niofniy lo j uy the ttuee and penalty
ilaieid 'lint li li 't M 1 '1 1 f iinty trfiirif, uf the court lionpe in
mil n en 'jn ih tl ti' Iiiii'm ;n .frti niiro ni x, ntilir "aid tax-es nl
l-coiiy !'( pi t! libit il ni time mid il at fin- nIi will le runt! 1. m d Irmn day
1 ilny tin' ill the said K-veral tmcte, I tU, aid purls of kt shull have bteu
-Id or oll'-re ' '' Siile.
J.-.i.rv 5 ISii.5 v2 A. N. Cf ZA D A nd for V. Co. O.
'Itll I Ov .111111'.." .... r ,
tp,etiiu. Imli-.'i-:"iiiii. r Di i''ln. Nei
n-i." H-nl Nrn ii lt ti it 1 . t iwa Mrlek
liYSI'Kl't IA NKKV'H SNI-S-i. A N I) LK- i
kil l IV. hi: STIM. KI.ANirS 'I IIMC- Ve
1,11 re-.-"iiimn.l tli--o MilF. rinif with I.h ifl
(('I'l-la. NervniiKf,
kin, id
I'onio. It I a vcirctnblo ireiur.it ,i, tn-e
rem al.ol-Jk ll(,n..r : It Hiperurthei. tli
vlioltf iitt-viHi.-" yjAi-m it eriM'ei- il H.pe-
Itn. uid Ih iiirrainiia tociiru Dmh'ummu nd
'i-rvi.ii I),- -ility ;
FurmlB lv lrtiL'i.''-"?orcT,.lly mJ per bnt-'Vl,,l'
io. . f're.wre'l I-? Dr. A St.ic'.hoid, No. i
"a.-t K-u'rtli tru.it Cincinnati, Ohio.
.Iiiiy li ii4 Ivr I
'.
l SUTKIIli 'it KKMKHV. A'l-i-un co i-clin- ,
i..nl reciniiineiid l t lifip mifferihir frnm a '
iti,H-i"ir i-iitiiflt . I'r St'lekl.in.l'n Mi-l'lfl'inns
'innrli Kuln.nu. It itiv rolii-i ul m.ist iinount-
tieniw. and i nillial lint ilii-ittfri-i-ul-li- tn t'e
ate. 'I'lii.-ro i Imibi hut thu Mi-llidiimis (
tiiiMin Ih i-iui nf u VwM ro.:t rn i i--n e- in n-n :
oi.l I,-ull that itH poi.ri, ter i lniini" lor it, w
live tr c l it ilmi a the p.i-t tel. mi l fmilid
.li, I' t'miii n nini-t ,li;n-i.--iiiK cm!'. It )oo
.ir,...l by Lr. Strieklainl, Nu. H Kant Fourth
I'n-el I'iiioiiinuili, . unj lor tsalo by Drug--ink
at 5Uumii pur buttle
Uorify
McAIirilUIl,
Two (l. i
SH1VL
a I l.ittv,
J
t i-i
OHIO,
'
'
rC7"SPKCIAl, ATTENTION GIVEN TO
Ilavinjf iuat ip.ivited fiom a MVftP at
a, k ol me 'Oi lev-r.'' which ran-ed a
in,i"riry abseu- e ifmii hm idlice. tiikeii
ie inure in iiiui niiieitiir tnilitj imbli-j tint
e U air mi at hi- pjni. ulieru ha ni'iv bo
mud it ali lime r-ndi' furtive prn.n it xt
eiitiiM In i tie various liuniiit-fa of his pro -i
.-.-inn in this mi I n lj "iuiug Cn'iiiiie.H.
Jtni. 5th. I8'i5. 3 mo.
,. CONDES, M D. A.SAJSIS3S3.M .T
CJND.ili ANO IdVJllNiKH.
.MY 5 3iiJ AU jJti-WS,
.llcArlhur, Oh'n,
Will aite.nl promptly o-id cat.'fullv to
i tie prac ice of their profession mail its
iranche.
S. RGtiKY X0
Jan. 5th, ISoj. if.
LEGAL NOTICE.
SCute of Ohio V iiiton County
.JilmD. QniMi. of r;itebtif)h. in tho State
I I'enn-ylaiiiu. will take iioiice that Ma.-y
;.it,,ii, ,f the Count) ,f Vlt.f, , in the Statu
filhi.i. did oniliH i-ilntay of Docombor A.U.
Iv:4. H her Patiiimi in tha Cimrl of rnmtrun
I'niaa wi'lun ami t?,r -aid Ciiuhy. ol'VirVm,
Stitu nt Oni.i. ai?,iliit, tha aiiid John .
(in inn, and Alioo Qniin, Uurnard Oiiiun, '
.Ioiiikk tjniiin. 1'iitliarine (jmni. I'alriek 11.
yninn. Alinon-1 S nle Jr. and 'Jlartin e o'tii h
t.'f'.inilant, aoiin- forth that ab ut M ay A. L.
iSil'J. KU-a.ei- Li -ton Ihe huelmnil nf the wiid
Sh.iy Li-tmi. piir-hawl from I'atriuk Qniiin, ,
mi lf ot ier the f illowirni trmtt of Lid I, to wit
liei-iiim 17H r' lv "I' T links imrlh from the
..u'th ea-t corner i f Si'Oii n mi'iiher ten town-
hip eihi riiniw aixt-w-a in tho 11 h o ooinpaiiy
pnreh.v-o hi-iK-e north ono oi-frrce ami nx
iiiluutc eivt 64 poles mid IS linkn; thence
ikii, Tn ,1........ ui... Ma ....!.... ...i i u..ku
nu.i.,u ii . an
a-mli 1 8 min. well 4 q.dea and 18 link (haue
e HOiilh "0 detfreei, eat MS 'Ofw aa.l S II i k- to
ihe piuce of bjni i.iilnjf. 'I imt on the ? id day
ot'M.iv A. I) IS. the -aid Pa'riok (iuiunm d
Alice (4'iinn hiHwil'o. exoentid deed of ll.at
date l iaaid fcheu zir l.i-ton for euid lanl,
intei.tUiiK to convey the same, bu t-that ihore
Uta mii-tuka in t-aid d.d imhis, that Instead
if deacriliiiiij tha ab ve land, it duaerilm tha
i:,,,',i'-u iAii,,wh,.in mi,, n ,
Vr J T' h;,7 ' B"K'u,"nRl Pl
.7.r,ulu meuco
h,,r I, one dciere- b nir,t east poles and
ta.liuks. tbuhc wel 2o minuu i,oth lOtf
iiiili4
end links, thence Miuth one doe roe and nix
iiiinuia wei-t 4 ,M,- ,i is is. iTr ,k .
in i in lit enn i IT l fiiion ! J III a i : . b! i VH1
Idaeeof beelnniae. And 'J7 VC.
lat will ol Die i-uid Kheni l.iun
plaintiff bt-eome tho absolute wnor of I he land
l'1
i... a. ... i i.i 1 1 i o : , - . ' .
ViiGrJuiZMrtr'"
lie to ;a d lands, the -u,i dofo,.,nts Alice
. . u" '". ""-". nn mat slie b ,s -old baid
in . I n l" Uiii . Vr', i l o", K
ii u' V ?i .' i u Q'dnii. Jamea
tt to VlW '. bi
i . .. . f J . , 8 , ,'.or V" "" ' the
n.im nun, .mi r.uia, ana .'lartHl JIcLfrat h and
that, ill d. limit t e,e brsM order shall operate
usni-h deed, and also, that ji.lgmeiit be
r-nli-ri-d n!.,inst the said dotoudauia Alice
yitinn. JolmU QuiiiH, -Bornuni Qr.inn.J rr.e
yninn. Catharine Qainn.iind PuitkIi U. Qniim
and in f. vol oftlie t-tidiitiff fr hur costs herein"
-nd for other relief And lhn
yinni, i,i.tifl., khat lie is nqaimd
ai-d ani-wer mh.! eliii,-n nu ,.r la-iVe the- I lird
Sar.r,.a, alter the 11 day of March V. D.
I
Jan. 5th. 1S05.
ITary Listnn.
I
D. B. 6hivil lur Attjr.
Justices Blanks j
LEGAL NOTICE.
ie wru'iy ifiir.ja ui ,t I wi.l utl r rr mi .
pinoiu niK-iti-n at m.ianr or Ilia 'Jiiirt
it-"-ii, 111-111) 10 n 01 uijArmur, v lewo i'Jiw.
,'"'" "
tAi; lii ,llV of f, b'Unru 1865.
, . ,.
5t ",10 0 -l,llt 1 uf "''' day. tho MWnnnfr
K-.il ottur. fiwit. I'll j -,U' h eit qn ir er ,f thj
w,,t qiirinr ofuti,-i niiinr flw.
1 "ii.-liip mi n' ,r t,.n, nf rana nnmbercigliteat
I"1",' (llB wu,t lniH'"f ib-J n,rth we-t qu ,rt r.
l'lu ""t'tri lull' of tliii hhuI, ,vt qu.triurof
fi etiiin nn nbi-r a!i;lt, (nn-iiMiip nniiii, r Jan, of
r.niiro nuniiiur uih'cjn, th-i tid throe truot
cuutainiim t-i lmiidi l m:r ti nro or U-., liy
v-riiiK i-Vm or lir of t'u C nut !' Co n ii-ju
jl'lcunin mil fur .iiil i 'i-tnity , made n oca-Inn
J't, I ion t'r purti'ioa nlumirt liana will Fath-
noil, aUk-m S-.nmp an I SiHunn-ih Stinnp h'u
mid oiln-o.. u- pluintttf,, and Snnniiuh
raiaunn mni oinur nr iit-tonil.mt.i. lKiinnd tiy
lint Hai l Court f vi-otiinnrt fio.n nf tin eal 1
I'l.Khty i-f Vinti ii, hihI ,dte of Ohio, aud t
lu-i diructinl a- idierill'wf n.ii I i-oanty.
Tim .1 mt of lotlmvu (iciK-iihud vrnott, of land
in nj'p'im-J nt two liitnnrud it-Hn , (hi i-eeotij
at ono hitu.lred do laM. mi l tl:iid utlwohnu-da-d
dollars, 1 LKMS, CASil.
J. J.fHOi KET
Jan. fil, lftJ.- 5w Slietia', V., Cu.,Q.
NoriZ'R. J '.
John Steven AiltniiiMiii'rr of 'h-i E-tto of
Pi.nnicl Wuikcr late nf thu Cunty of Vlnftin nl
S aln (ifoiii,,, ilecenrofl: ban fllid hi uoi-mmu
utnl vnni-hcr for in. gtua nod liao t ,;do
l.lutlt Uilil ll.at tlit aaliu will ho pa-d Ul'nni'U
ihe3li.li, day of J.uium y A. D. 1315
5iiCIIAKIJ CPAIC,
-U-C."!)lJ'J-r'- mi l'r.iln.t.i .1 , p .
NOTICE.
Unl.0r Clar!: Guardian of John Foi Jr. na
In-iino pevnoii lias tl ed bin o-O'inls n-( vouuh
erl'or hmoi-eiion mid ) nrtlal vulll rt.'tien r , an I
thai t!iu.nuiiu will l paH.Ki npnn on thu Jotlj
da.vofj.inimry m-;5. Hk'D.VKDOKA 1U
'-''. v9-0. 13)4 ,-3w. I'ruluita Judf
t? 1 1 E R I K FTaS A L E.
Suite of Ohio, Vinton Cofy,
J'dmC P. Browu, ritff ) In Conrt ot
Min-l SUoinr.ionrioaii
Bnrjamln Moruanotat. Difl.J ( 'nlar of ,al
1L'KSUAN r t tbn cninmujul of anirdorct
Jl rule in ilio ubovei-aiiMj to uio diriMi-d from
tlm C' 1 1 irt nf Common 1'lcaa, of tlm afirwaid
(.'ntiiity of Vinton, 1 will otl'or utpuotio h1b, at
t io dimr of the Cmrt ll-ai-e. in tlm to a
el'MoWlhur. i-i n'',,ri;rtaiil County ofVijin.ii.ua
Mo'iitay Ih'. 23rd day of January lri65,
Dntweou tin b-nirs of leu oVevt A MiiulloBf
oVliAtK I'.M.OI'Sild ,'ov. !l i leii'in-iiitf oionxr.
w'uaUd iu sai-1 Vi,.li.in.,unl tv,v it: Ila-
ifiiiiuii- at tlie soiuli cunt '.or,, cf,i-L!oi
inn bj, rive, ( 5. ) in Towurbip niniiber nina,
(t) ) of Km, go nninlr eighteen, (18 ) tln-nua
itinniiitf di e weat on eaid ectio.i !ir. to lha
bed of the ereok, thence up tho crook, al.nin lit
vario'ia wia-Uand it'iaiiiluiinga.to h while clt
tn-e, mi the hank f tho cnek i car wher th-
iieok htrikea the blnil ubove Paier Uillaia
boui. Jlimien fiittoea roiU nwnrly north to a.
6t"n1 1,1 llie K"11', lln-nw up the dralt a wont.
"'"fd eo ro to the corner atone Id draft, ,8-
.twoen Sutnual Durby Sr. und Peter Miller Sr.
t!'no due north to the neotiou lino, theiios
0l,st on tu w-'tina lino to tlm ni th eant cur
oid nor of laid a-totinn . Ih moo due noui h on tho
soctko-luio, hap way t tho place of hifrinniJif
"l""""e natwoon sjiiil Sainuol Uarby Sr. and
SoIjiihui Kedfum, tlionee lutinimr into- xection
l,u"iber f ur a ,.nth east direction t the
"""tb e.-t cirn-cr ot ibo uorth won quarter of
the w.u'h wei-t quart,-r ol aaid siK-rion, thence
due kouUi to tha eection lino, thence due went
, 1 r , uopninnig cinmois one inili-
",d iud aev, nty acres more or Ice. aave and
V,ul'l ' uvn'J '" nioie or loss en the taut
"' "H"1 ,,"'1', reiaincd and now owned by,
Bralion, ao.1 aUo have and exwpt tne fol-
l"wini 'rao oouvtrud LvmM lino inn j mil
.. , . . . v - -
3In'ft'" y Uood datud April lHn !8l, to-wit.-
Unnmeneliig at the north w eat corner of th
Morth qnarter of the north cast quarter of
"""' " mimHer five, tl.onco kouMi to the
h?1,,' w?st rnr mthu annth eatqnarterof
ll" no.r" e,l't llnrt,,er of ,ame neotioii, thence
tH along the nori h line of the name to a one.
u,eur1. ,,e """"V road ten feot from tho bu n of
' theiiee aaontli easterly direction to
t 'w ccutor of Haid ontuity road near the tohaoeo
banse. tnenoa north alone tho center of Ihe
,, ,,08 or hoi nninK, eontai nine thirtT
10rB , iJ .i JlL l L? "L
ncrea
r.. - ! .1.. i 1 . 1 H
V 2 ,71 .. . ' Cre,e, 'I0'" fmVl
tlm tree, on the division Hue between ' ha
Brat.on and Sobmar. Ked.orn ia
"! ,?.."rt3,,."I0 ' ..vtf qm.r;
,ence snnh
- - --...... . "vi, imn-vu iiviku
Wtl-I til Oil 1 Klllil lllvi-,inn l.tl. iamlvn v.irlj
wo- Kixli-un r-U, thence Vonth
'-P'-'l'-Uininconiainitigbuehua.
Taken as i,.
,.., t ,a hd nt f l,.,r.,nk h... u. Vk- .C
, i . .""i "I" lV
ne jj aeii ,,i oeeinnuiK, Coniaming oue BUQ
id ami ilJ 100 uures mnro or Inas.
Taken ns (no property of Benjamin Morean
row
. and
i tK IKS 01 Halo, caahis hand.
.'. ). MoOowi-i i AttCM. NORRI3
Atty tor lur -' Hi ".on O. '
Dec, -23.1314 Sw Bt Wm (;,, llepnCy.
1'UE CONFESS O.NS'an'u tiiiUJiilClT
A or 1.S INVALID.
Published I'rr the lu-iicflt. anr!as'CA0
TMN TO YOU -J G M KN and others, wlm nf-
icivous ilcbility, Premature Decay
d. ifcc. Fnnnlviiiff ut Ihe Hams t-ms
n, i-i, - Itw.ttiA ii.a l
, . "J u,- nam
!!"'" al eoinjf. e- M-bler.ihle
'Dili. Tf. ByenoloiUlg -postpaid adilresnedi
cm. p LDgl qj . :,,,y be bad ofthe aa
aim . . I
NTllA MEC'MA YFAlS, flSqr
Brooilya, Kings do. V,
Jw2adU3-ljr. -.
en M '" Pf of B. Jamla Mo,
o i.lisf-a deer-e In fiivor of John '. P. li
Appraised tF,.f,e hnndrcf do!lara,
Uiu- brim wo ihiids ol ilmf hiiiii.
t J
TaKt

xml | txt