OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, January 05, 1865, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1865-01-05/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

T:'p 5V Arlnr Porccerr.,
Vrr t. TFi- r t v fft
tctxtgh rmcrs rtr rrrrTrror
1tt rfir nun to wmfr. ...
fur aPPTH-M TCP VP. llf 'V Ifiv IV'ii'
MoKRV fANTKf Wn lfif i rr
fr-i-tV' wl'o or" il h'-i'l tn hp ill
Of't In (! Tr'1 In Mivit r' n1 '
OWm it. In Mif nVi'pni. W. pin'
ton will r'C -i' f for M t :tn-.
TO GRAFTED MEN.
A ft-W Ptl' s'itnfi H flUI If I litftint '
Ijy fur friniili in Vititin lv mi 1-inn
ft j)iliHtin At tlif IVtrvrrnt i flico. .
Iiinr t J ikiit '
now mik'ny f..r 1S05. ftt t! i file
tend in eoon.
If YiV urcS-ific nil; Mt T)..(Vt.'1..-VO.,.
, . .
oiBi'l)rui tTor" imn yr err p'" n
An fiiim-o or t'ri'vcn'niivi' m vil n
poiiiiil ofcwo
B HiHI'V H l"H I I'll ('"!'
IM nr.-v,.nt.d. I.vt;.-!1
,.' . "
rwrifilifd in lm.P.
tickticpfl Ihib
kinji inoiicr
tl
i ...
.. n .
you chii ii"w m -
nbtn n oo.-v r -it
. i - I..:..,.!,
411 M.'lR'lie t n., "V !.r."Mi.v
.. . i . .i . r. . . O? ...
u)ir.c(i.ft'"7 m imp i'-mi-t..,- . ...v.". .
- ,
I.KPORit ANI V KROrnt ',T, l.ri
f-..i vni.r sii',efPt.'..!i I'T 1 1'' l.''!l-rr'uri';'4i
nri" M-rViirrnt tl.o lowrst pir.'.t
no ,v rrnri m ' ,
:i f fhua. iNuW W tl.O tim ' 6,1
cribc.
.
tl.p I-aw o D- l- Smivki.. l-q.
in o f!vn iifli'fr. A-' wl.o i-y L"
into irnnliU-B. w'll finrl liim nndy. "1
olile to n3-mt. tlicui.
M KMC A I. ('AKn -Tin fPI'' !'
n.inil.M. nivfl !-ii".i.M'rr. w'H ' " f n"'
III "I-l l 'l" I
n.'i'iln n r.''.'n..vii
,flllVi'lf!v vll !.-n. vvn ill "" rAlvrv;
im si aiirp efnl i'liv!.im T)r
. . . .. i-t o -
inircr I'lW h.'.-n IU ! ?
for over t'l.oc vi-ra, nv li'4 .'X' ,'"
mi.'o ftrmntA mill mvi i ''.'
n . I ... . ..!,.... ... i.,j,i J n l!.o
Hircirni n;i' r i' i"!'-' .-'...--
inrp 'i thf firm will l-o IT' rpr'v rf
CnTP- 11,11 ' "II-
tPtl'lHfl tO.
im imimi'nm,m
TO THK fil.M.K OF V!YJi
a vr - - -- .......... . ....
--'''
.- , ... .
f I ll I j niiira inr ..... .inn i "
A Oirt llil Ihfi Co'.rl- of 0 'inu'i.ii
Plfi in ih-P'V.ir.ilC'il.Ki.'iiol- 'hf K'.v..i,.,,:i
.h lli.'i-il Dislrirl ,.f (ll;ii. for ;!-M?r",nl
IhJulli.i.il Jisir.fl i'l ui.in. lor .... je.r
iTUJ. iin- ill-i
DlHI RI.rT i'.f)URT.
.rr.i- . . ,.:i r- .1. m.:.
tcr.i.t r: ......I. Mao-
-, .. -
A,.ril i.fU'e...li;6...m. Ami- 8f-v.i.t'-i.i'i.
. . . i ....- T : . I. c . 1 . . . . I
L.lWifl;i r, ii. I. .n iiii-'i-'-i-iii ; .-M-i'uu. .ii
Tv.-.iu lirr-t I'-kf.A . ri I Tat-u'v (innh IVr
' rv Si'!ti.iiiiiT fniir.li. K.-i lHd S-pi'lil' T
S xili II i,ki ;, S..pt".ii'.'r Niii'U A'in-ii5
i.... r.i k ir u.ii l.,i.l
OiJ ii nil iin u r. ii-i. in "ii , i',---- " -
i Tuireei.tli mid Jji k?on, Sepif mU-r Fil-
COURTS OF COMMfiX ri K S.
- .
FlHST B tliviei. x . H" k'i'C. ..'IH"ry
'lurnlv firel. Mi:v ixiCHitli. 0' ti'l ef 'l liii 1
Tfrr 3li-r.li 'I i tii -ti 1 1- Wny i " .V-
M ti'i'i.1.0. lul'cr six . rntii F'irfir'd Slarrli
Twenty kpiimi J-mi Fif.li N .vi'tnbi Six'l..
SfTiisu Sub DiVi-ioN "Liiwri-ni e, F.bT-iuil
ury Foiiiticii'li; My Sixioenth S-nvm-
Tireni v i-ix'li Viiiimi. F-li wm Four-,
trvuili, M..y S.a.ii'ii'Ii. SepiHRibiT Twenty
'.-ivil. l.,L,, Valirntirv Tweil I V I" iMf ll
Muv Tliirli"lll. Oi'olii'r SHvenlP'Oi'li I'ik.',
M-trrh Fni.it' entli. June Tlurten-li. 0 -
ber Tl.irl v first. Sc'nU). M.irrli Twenty fir-t,
JuncT.ui) i.-i.li. Nlivemlivr Fmir'eeuili.
Taiuo Suh-Divisi-.n. Wii-lu'o ff'nn,
Felnimrv F..lirteeii'h VI v Sixleil'h. ()' '.-
Iter SHr.iiml Alliens. Felomi'V 23-J. M-yi
T Wen" V fifth. Octn'ier Thill fiil. Mei - .,
Mi, rob Sixili. June Fifth Octn'wr 6 x't-fith
Much Sixti'tnili, June Twvlftli,
Ui:tn!icr T-ieiltv tlnr l.
JdImi P. Phley. " Ju'.g"8 of the Court-)
F. V '.. I riunp, I oi l . t in i moil i 'i''" "'
John Welch. f the Keiemh .hnnciai
W. W, Johnson. J JJisuici of Ohio
The Siule of Ohio. A
Viiiion County. J
1, Ssmnel L. WiUon. Clerk of the Conn
of Common Flea?, in n I tot m'i.I Cnunti .
An hpietivcerlilv tnat llie lote-oiiifr is a Iu I
and lr.iec(..y o'l the oilginnl ..riler in rt-lt-r-.
enre io t lie tune i nf holding m uiMm-..
and C 'minon Pleas Courts, in the Sveuth
Judicial UistnclofOiiio.
Witness my hun.l anu theppflol
EHidComi at M.:Anhur thin 23nl
1 L8 day ol Ni.v.-.nber A D. 18G4,
'j-U.' SAMUEL L. WILSON.
" !Kor. 2iih-64- 6w. , Clirk.
PILES.
ASURKCUHE.
T7VERY BODY IS BRING CURED OF
JLJ ibia ilii,tre.5irg disease by Uih ue of
D. $tricKland' Pile Keiue
Read wl.al a fuflprer ava:
31r. J. P. Hazurdp, 164 Second street.
ir, ivi nriiUnti uc
ViMUllllinii, rti'i iir- una wr-rn auimunij.
suff0r-.r with Pile, for a Inn time. ,tul hV
"trind nearly everything, and ronldobiain no
elief. He need about ..i.P lourlh of a pot
of Dr.St.irklandV Pile Ointm.nt. and
. jnade a cnmplpte cure. Hp advisei avery
one who in milTerinr to try it.
Sold b? all Drnejisn. 50 renla prr pol
Sliiufaciurod at No 6 East Fourih atreof
- fl... ln..uii O A alt r..r
6trh:kland3 pile iiemedy;
JJj23 'fli 1 y.
l...... c-'t I,.- i. e . I W .-I. I;."...
I''
1I:
,
1
j
; 31. A. Ri.- t ..r-X li
,'ai.il li... :...,!! .fill llr mi.' h ,. i'..r J .i.J
(1 lj(ir i-ii' l.i; . I'c in n -in . tin i .ml
,
i- 1 1, ,,,'(:. i i'- . I. ,- ,,
! " ! '" , ' V' " ,- ' .
- K'"" ",:r'":.li' ;;"' "? ,
'" 'I1 '' ",! lj "' 1 '
. .. 0 M,, ,..t.i '..
1
i
i
;
!
"iir 'ii- r-n u- y ' n-'is on i it iw en-.
18;;C, U.. S ur !.. r ..' R .l.i.vil,
iiiiiiy : U'.i.-" i I ''n't oi it'ii I oi''
i ,ir in-i- i-' ,- i.i i. i 'n'. j . v
j u.iil soil ny i I . -i - a-i I i' -.i :
lier iu iui "i' '- ti-ilo u i'il ' "..b;.i
J hi-ii-fi iiiMir.- it- -n '-i'"'.'. ic-ili4 t-
! C..lilltii'.-i a.!-! i-.'..li ' w ' i'n 'i'v,i -ii'-i
:
: i,l i ii . ,..i t-.o. y .rce. tux u h.iiu- i... nji
Gjilin. 1 un Tro-
I tJnii t r.lifis ,-i,".! i In- I'l t in! t.i rite
.. itt t y 'In- nuintfol tln-i, p i CV; .ou.il
n1
BY Tills SICX WE COM'O?
V ei-eu-r lip u -v ff. nis
Oi 1,-, r lit-n'iw i. f .il,
Vc Hi,' In.ne ...i'i-i.
Alul irl, ii ( ti- l.i 4 . 1 u jit .
' ' V
J:Hiu ii j, lt 1835.
TwrxTv-n Tiiv.u ait mt'tp t.t
nr-Tin
MY. H$L ):,IUT.Y.
I'lidr l H.v ....r.
In tin' .in' i'l ii g I'll" inl'll'f liil
ll'i'llll. Ml' , Il I' 1'lll'l iX II I f WH'k'l i-'lH .,!!.-
il llii.li' I r '! i in u' r. i.v.n I'w wrukf
III i i'l. I 'i It i In i i K' l - i'i t ill. Ii m ' li
"Ull lli i n- hiril l , i.i. I,.l' it I'L'ln Mil
W'l Il I' ' nx.'i".
'I'n- u.r, !. . I' Ii: h !;. ' I l- '!i v i i-l
"i" n 1 111 '1'
- n. !!; 1 1- :n t'1' V ' ""f "
Ii Ml ii-ul w n.iii vir li c rf uinir- iv n j i in
el i in , ,ti-.ri.ii n.-.uu.... L 'Ii :!.:
m 1 1 ii ,il..iil r i' ilir ii- iril.ii i. i e lul
ililiii"f'li'- ti.nl'l' I 'in ii- I Mil- M -
W; '
tk ) h-.,'-, I . w:i.i:ii - -.... ,i, m
..,., ,. , Mi ... k ,
l..r .....I .... I. k . ....t. f. I. .1:1. t1 l.r..nl
in. .!, .M i .' n.iif.'; i -i.li. n- lii-' .,
, , ,
. l.
'
;. - . ",'i? vi r, ..-.... f r y .......
.Ht.i.H li -r- I'll (' i-!i.l.,i V-'iiu'lliJ;
i(vr ,. ,.IS0.1. ,.,...,-, j,,,., i.,,,.,...!.'
i...;in f !i" i ii- ii r l.i'nu : I' Tr IIa i
ilir woti.l I i i.t' ! .. .i m hi. i n i .u -
f ..r.' J, II. r...i.ii.. ... .... I '-ei'ia. ,-i
ln i.....wi;.. nil vr-i:! li I-
tt(i,r,i, w ill t-U mil Hi.'- h iirkm ii. n
bii;ui. i'lsn ti I '-..ii i ii t-. Ini 'i-ll i;:T i. n.i
I ... :' ..
III. li If'?. I I ' Ii ir ri -i- , '.' i. ': ' - r i.
.., li. r . - A ,. '. II . ,. Hi-
;s ,.,, ,.,,u,,i v. i-i i fj ... (j - .Mm
Muni; J m-j.!. I!:..i...t J A. lean., - ml ...i -
l-1 r . mill l i 11- I'l l.
i-i:il ' v." r '"ii ii;'! I-
i. II .11 1 Ul- II M I-j " , , I I. II 1.1. f f ';'' I UL IH
1. 1- .v i! (.. l.-i.- . I Il.il- . )1 U -n :i i
V Inn. I' It ' iifii i.i i-.n j ill .li.. iii'.
will iiiu in"- ml ..ii.p p i ' H ii . . ;i i
ttlM'cVii i; : iv i:i-i..Mi' n .ii- i.i -
. p..'Ui .ini'ii n "f .mi.', i .1. m. inn'.- L- e :
t I'd -'i .1 ill iilr '! in ill. I- .
. J . ail M im I1) ii . ' ri ,i -.i'i ,i 14 i il;'ii
ini . ; i 11.,'.' t'.ii.-f i' .-i.-' ": ' Gi.i . hi "v 1 n-r.
I'm s.'U'sl .'! Hi"! - i'im. r . r. . m if. t.
''-
-t.. n o t - i, r.'-n N r.
Jl.T. ul ''I-' 1 0: '.Ml- Uit I.':. Hi: i.i mid Ml-
v
"l . '
I'll '.'.' O'-'.M'IN ' F l' I'- 1..M! I'K I'iK.
,,, t I;. ,.,, ,.
,f, ,.. j. ll' .' :i ; I 'ir.il I'rii-
- m -
. .. .. 1 ...... ,V ...... I... .,J..
,i . V '., "1-' -ij-'-.--
is ,y .ivt'.i'. ','. i.ir.l 1 1 .t - ' i'"i 1
J. .5 4y . ) . liiH 'H'P -rl- tu ,.i-.-uil
't!. - .-.u-t'-v : ,-' m';.- i i.--
- .
'""'
" ...
.... - .... ... ..
j,- - ii i-i .u me .t-.r " . -in i'.'"i n -'
,1.,.,..,,,- ,..;,. mnoeito b. i)...i-rJ. H
... ..,,s.... u . i
L v. r :z i. ;
0:1
TMR i ll;) D i'F T I; c '::D.
. . , .. . i., i
1 f il i.V l li. W r'di V 111
j, ,' j. -. .i,. wri tw, i.v,.i. fK v I..,
iir .Nt-u Yi r, .'l-rrii v.
V ..... .1 i ... i.
in Ii--nn"!;', Ul .piri-i n.'it,. 111
C-.i-r. inti-.r "! mx iv '' I l--U ',' ion. nil
rii iiiun inn 'iio-mii f in nil inn loirl.
i'in.1 iflt t-ieo i:i' '.is li.-c..in ul .If il li e
lo s i,; ili.-ir ii...i,.'
To i. in! Mi',.1 riliiroiir nriiis r.. :
ta:i io .dv ii'-'- S-n-.u' ..,!... U'l
ear :. .-o,-!'-!, it ; s "' -. , ul3 ;
nii.n iv i.-s T!i- !'.' no s-n !
- : - .; I ,-f !i ci,.l) ." in--e " () ..- -.v
IV i-;v- .in
ail,i jJ,.te. hrinn n i:o;ifss in tree tout
a oi. Ileum. -
(;ULI)VKl,l..t WMIi'Na'.
rr".. iet.K.' oi Hi.. .V w Y in . r- nry
Kjj. 48 inn t'ri'c; inn! 12 I'u ten .-'n o
?te Yiri.Cily,
Dm-. '21 61 5 iv.
ntS. ! ' U! 5kLtM)
M E L I, I I- !, U O IT S
(MUi! IHLSA
CURRS C'niiglm, Colli?. S...o Tr.ro-.t
A-lliin:. illiil Cii.k,iii.)li,iii; i is iiuly
iiii-esartry for un nne tmubleil w it h these
iMm.lHinf- io "try on" bjule of
Sl.;-kMtiir Slell.finon Cnnsl.. IViNnm
to coiivinie t inn thai it is the lien prenatal
I 1 - 'i
. ,..(.L-.ei . , . , .
ferU" " .""' l",'1 '.l
cihm NiKh' b- .-fits .d .S,.,tii,,tt t, m.H.d.i
"J 1 i W'WI-,.1 g...Kle lor nnv ki.i.l of;
it:'re ! ' lai-e. imd a
; i-afe me.lii:iiip r infuiWs. Price S3 cents
I per bottle. For sale by Drngijists general
i '. . . ,r. ,
; ,"ar' h.34' 1
v. . ... ' . . -
For Deeds, lallui
tb'nOJ.riCB nnd bBaojjod.
'i r .y.- . v'-f --.t-v1 '-'-l '- - v. s-eJ
"
.
.y
.
!
;
,
mmmm
ins
I u'l U It i k m Mm- Wnr. .
Ma-j hxv i1r. ffm ni"'T" 0 a
Pli'TV i V"..r rf iiri'ii '; H"v inke ' r
i. e hii.I il i n"' ipmi'm i'liti' -im'Ui.i
Vlilir ,,p..C 1' I ( ll'.rlHIl J)f r'i L
lionl'i A ii i '' o', r- Vix'ii'r nt'in
. i inii.ii rr v.'.' l.i I "Mr I" iiil' it;
n't. r I .. !: , . 1 ii 1 1 ill 'r "ii I "'
Ii
v-i'i'i'U in ii-r V. On.' iii. iM im-iO
lii.H'l.. oi l nr 'Dvsi-i li-iy Ii i- u'kn""l
. .
i. .iy. iM . il,.,. i i .- .1' r. i r x
ii i ii II i'I'Iiii" i.l !! "il' ' h i . (
H in. i hi (,... hU t,r; . .in M.,.ri.,L.. in.
lliiiiiH Hlx.-.r.. U,..U, V.:. hi! H'l.i
"I..-.. I -in ..v .Ii,.,..
l,, ,i,,r i .lilir nlHrf III i III H
iiiil. nli- in i li.-tr k Lin-nik-i
S ..,! hv linii.-l .11 INp-. r. ,1 i'ii!
-r tk'-i'd i Ll I''"" 1 "
ii'iiiu',, (I j
I)
Kin
SuKli.'i- - iv- ilii U I". S'f; III ' I
jiiiii' ii:.ln i'i .'v.-iin.' 'i''1 in "lv."i -i'
, k,. M (,., i.i,, ,-,. r iiii-iiil.-l n
j ,,.,;- Mxi r i.. y .... I:,..k-. i'
'..,,, ,.,.VH H. li.M.'V ''
j '";' M .,,..;.,,;. v..u, ...,
in-ii i 'ii inn . hi . urn i i n . i' '"i '
. i.
', i n
'"VV ':
y.
wii iiu
L.ihl.ANI) S U tll.'.J:.' !'l
L)r A r..iiilL'i. Mr A I'ilmr.
Win. M i lll.rtW, ll.tni l
Mori!:i; i- ..-.el.. pi-'n M VI-;
i ' .1- ii Xf nn i:; ! iln- l.-i. i- ' I I ut-,
ri. I. i-.r.l...-U -til.' ! Vi i y. O
I il-tco .-...I if-.'io tta Y.---- i ! 'Im ' 01
'. .... .... .1.... 1... .-. ...I I., r ....
.1 .1 ill 9 . 1 til" I ' " ' ' -
,.,,. ll I v .ii.-i.. H III I'll. I"lll-. HI J Mil"
s.n,.ii. ii ; .ul Ii ' t Mm,.-i I I'M
- r h.M..i.m il..- :tu h .l.v .1' I '. mi,
Kli'liAi !) ' U
IV .1 i.l-J il'
"
1; v.8 n 13 U -a-v
1' I! ii) J I! K A T
mi mmE
I
cr
v.,
in
i'l
I'll t-'Unk' l',l'"' pi? J'-' J
. v .i
WrrrU - .l! - . N-.i'l'lli'l Km-il n.i.l u'l n
nm-i- Ui;'-,..;:iii. 'ii ; -
I I n'lv r,r.,ri' 1,.- 'i "i " . ."in" V ,-
J !',. u Hiir. :. ..- Vi-i-.n. I'r.-m i""-' ' ! -.-i,
kX,v. UM. t - V.n.u,, r-..i,
i - a. V uU. i . K. ni-'ii"ii mi " I "
I .,.,,.,,... ,,,-i'v, ' in.-.m i,-l ,.
i... Ilir, .i'i.I .- mi ::,:'- i-.'-.-c Ill' . .-.. If.i-
;
ri.i. ii..i ,. ..' .-p-fiiiiili- .-vir-i."
i'l I- ii. n.i.. i. .. n-i.i-,'.. -I'lr-iiiiiii- i-vtr-i.-'.,
.-.,.,,, . , ,.., .. r.v. i: In,.
, .,.iin .,.,,, i,-.r. .mini.:.
I ... .-I ... . I
I nil in ti,..itl!. . t! Mil- li"l 1. 1:11.1 ll. It -III.'.'-
,.liil:. I s ,-.U:,lii,' I.,,--. I. .it,' .. Ktl Ullii
1 1' I . ' , L 1 1 ' ' K'l -11 I'tn "IV ri".-t ri
,i c
T - tin "'i " Ini'-'e t'iii' I with ili.-Jr eon-t:-,
ini'm. 'iij.'i! "Ley 'Mnk 'I -i'!vi. iiiyiiil .Ir
,- h i, I' iii.-.li.-il iiM in- mi'.'.I miv. l!'.-.;iiii
ml! 'i.u I'lUii kk;. ''Lii will r.-i""! "ii r..
j "i.-h-iIi ..ml i .if..r. ,ui.l al' vr ilii q.'.ii' li .l-M.-l.ire
,iv,. fi'.-.i :
ir, r , p , , t -.i.l:. (r-r ii I ii-.-nli.r Ironi ;.!
!-.. s...ro iii tli - ' .iinlrv. r rim ill,. IV..-
ri.-m.a w in w.i i. mil I'.-c in nnv "iiu ueir
i" ill'- nm-. ii lull UciOi-e in pn'.i i' ' i !' T nil
I'riit-f I'.-r i. r.l l-..;il.- (it
n.i :'..r.v.irj.,-l I.-J Ex'iro- tn all -.ti "I tl'
t'.I.
lol l liv f'.l rc-n-i '-''l" 'liii '"i -i r ,-rv In r.'
Die W. 1! M 1 I'WIN .Vr CI.
Snt.B I'll'O :IK'"I1H.
Nu V.i ,ih.,r y S;n-l, Nu.i' York
do!i 4 ' 5''-l . ai. iv lyr."
. A LlC'IUl.K
jL5 T o V 0 U X ; M V. N.
.1161 I'lUI.I If I. IN Sl'AI.I D I.NVKI.nPK
l'lilLB .Mv kms.
llilLB.l.t ., , .
A lv ftnir on II. -iil..'. I i-.tl.n-.l
1' ,11, l.nr.. f K .vrin , .-ill- t-;i or Si-mi
I. ,! i hi ,nr' n rm.f 111 M or . J.I.I
I i 1 i en hi ess, Ini ulil I V. r.'nl-'li'll!1 ''X-1
eal Kliili'V ..!! I ''.! Illi,M..I in IH' t' fllo-
' . kT ,,
n-te R....r..t. N-r.mne. ..i-imiii
linn Ki ilt'li-l' ii ml Ki'." .M-..tl ll I lHV-
, 1 ' ." . , I,- ii "
li H 111' li;)'.'' V, t'tiir Ir in I' A in.-
V ' 1 v
A.tll.M nl tl.e 'dr I'U D .ok lc;
T i. WO'lil irinnvn (I ll'lliT. ill lllis nil-i
i I ..V.,l,. iron liiMoii'..1-'!
ll.ir be Ivtl'IfH .'e-rly U' V - r illl IH lIVMl
pj i. rieul'.e lino HI i ti nu i "iis ii i' i.' d- i'i
he l-mie uiy w j "' .o"i-u
. . .... i... ,i. ! . ., . ,.i
I . i ...... 1 1..!.... ,..l .. ill.nm . I .. i .... .
. l . 1 IU III I .""-ll- ' Dir. ,.i,uu. ,'"- I I.
i r., im,iin:ii,ii4. In. ifiea. in-riinie it .
rinu .r i'orili'1-. i..iiiuiiif on. ui lire in ...ic
crtuiti "ud flee ; ii 'I. hv which evert suffer
pr. u in .tier W in his i o t litimi iu ..y he.
nnv rn e h'ni-.tll che.piv. niv ll.-v mi;iI rul
,-.,l!y. T US LF.n U.tK Ud. l'R:iVK
ROO N TO TilaUS vND. AXJ THOU S
AMIS.
S- iit under s-h1. to nnv tulilie.g. in
plxin. se.ieil enve'r.ie, on llie teivi,.t of a
leillS. or two p "'" 'ifeVl inp-. lV Hililrexing
I HAS. I C. KI.INF, Co
Bowo y.127 Nnv Y ..k P. O U I5j6
"JAMES WARD,
SADDLE&'ARNESS
M an ii fa clu rcr.
Mc AliTUUR, OHIO.
AYarhasts all WorK.
K L'jirt cri-tiintly on Inin mul wil
kl!1 at tdti I iwust prceB, S.i Ll ch Hri
I dlt' III') Hill llftirt , it fVi'lV ,l,n;,., ;,.!,....
. t t J ' '"'!'ll
' at"! v.nruntri nit work li.r tyo veins.
tl
(;-t!l uul .XV''11 lt tl.ji.ir west of
ie (Ji'iirr tJ'ul
-D. 22, 1301 -6mo.
j
1
I
.1
i
:'
j
1
:
.'
,.'"'' I v ... r.-,..f. -, It 1 1, . t iti.-.'l
..."'"m:. .v. .,:. ii ..x.,....Ml in i,
i
I' i-k ' UH M I l'V. l irnu- n.ii,,,-
, in,,.,,.;. .., ...iLli. ... ..r tl.. ,i. . .
...,d,l'."r.'-"--- "ir.iliil,, ii.,.. .. Ml,. itr.t...r , r
'"'' 1 ""'""'";"' -Im Lrtii-. l-'t.-i,
lti,, ,-,,. i;,,,,!,!,. .,t: , ,., ,- ,,. K,
,,,.. S'nii-.- iii tin! lllii-l.l.-r. S. ri- inc. linn,.. -
'.l.'t. .'..Mi'.rr' n't. ii" li-.-i':.,-',. vr-.-nun --nU i
i -.. ,i ,- i-i . . , i . , tti -.
"I tl, c-,--... H.i..r iiuw I .' Winn- , '
l"'r'' U'U"U '- .! iein. ;
' lime t.u'.i'il. 1
j. ; (.'.;, .- ,.ri,.0,:t.,t,, I .',,
. ''Mi i ' i if Uii'l' it ..-in iuii Ml I.-
tlu.- luut'K p.-r ,ly. .
'" ifionl nl.firnllv.' ir, it cl'nn: I il
n.l c..-iit.i..!f .th- tin... 1. . i. ii.iri't I
J .. .....
i .
.
-
. !
x
Yhrr.iT A Wilson's
7- i&i j. -y. -j
P H J fi p
1
.rt v l.i.i nrri'-n
Ii V M ,h OFH E.
T-'H fJH "Tti n:
(I'llV, ..mm n vy. .
in
I i' I'"r i Vr in'i.n,'
a i '! hi;
WORLD'S FA IK!
.11. M' III 1.1' AT l.i.'l"l..
jli'''i' '"m..i.i. il C in)., liti.iii i.f -t-
r" " "' f
j y thk I'MTKlt S I' A TK- FA ' li
' ' ' ' !. '...,.. I. mi
Fir! Pol U i;r(,ii vi; vinn
- -
Iiu'l) U... ll I". I'lu-T I'll KIM. ,.v r ll
' -ttt , i l i' i.. ii- t In.
him.
xVim: v., -., . r -,v,,, m
. I n. t. ,. i-.,,.,., .-. ,,. i,.t, m.,. i,., i
! .. n,,. ., .i. l n-mv i
.
-I '' -- "!
li'il.-.l: ill M. ...,..- I-
I l.l: -' C'l " I .i, . i".
11 t.i i 1 1 ' I
I ji.. ri- i ;.. .in .tiuiii-i- ' .
.1 il i iu M.i
VAI'iHSN rtD THW
!c YtTAHS,
1;''V" :'!iK'''' 'L!''U INli ;K'rrIVOA1M
1 A i.i ! I'ir.-ii- M.-.i nt'.i-''irii..' Si-n'mj M,,
,..l i.,- ' .ill- .i.i- . I 1 1 . 1 11 . .-. H..A.- h 1. I..
j'ii'1. i".' ! 1 i'"' --M. 11 1 1 . 1 ti 1 . .1 ! 1 i-i j 1 m
.. It.-,! ,- ,i I V l-'l n ll I,, I. Illl, -t.'l
,' ! li ..l.-r "i 'Ii Hi' M....li,-i- -,,.. i i. 1,,.. i;
' ' r' "'' ': I.' I ' "I I'.' ..(III:.' I.l.llil., 1
i..f 'I .i-i.i...-. I I i.v 11... .vr..., hi ,. ,i,i ...
; 1 -in li;i 1 ...i.il.;., ..,iir.-i- wh I i, .,. ,.l. ,,in, ,j ' I,,
;f,.i!.-iii'-. i.-ii..! ,. ,-. ,t, ',. ... f. ,- ,,,. ,
t li-.-r ii -. C. I: .... I ,- ii,.- i,,
If'i "" i'l nil I 'I'lv j li-i.-n. I i-,,iii..n,ii-1
11, ..Kin t !,.,, nr.; '.Mi..!-r V....n. I .M
1 I' ''' 'I 'ir.iwi ft ul. Of tl ,
: M 11 i,.i . ..r.l ti , .... ...,
. Hv V I'l- j; . 'L);7 i :tn,
!'. I V fill. ...... ,- I; ., 11 .
I" I i 1 1 1" r .V' 11 . - -r in -.-
Sii.iiU I f Wit.-il-r .' iN.it.'... i.
'.I".i I- (:-i.!i) ' li -r 1. , v -. N V- 'Will i
I -V.-lilU,. . I, i y . ximji ,1 ll,. 111i.
1.M.1I11111- 1 ..ii. i,. 11 ,. .i.i,:i,.. Hlti,..,., i..i, ,,
( .1.--' r.- ... .l,i,.,. ;. r,-,r.. ,,it, ,,. ,,..,. rnliul.l. ii,'.
A- 1 1 . r- 111! ..I .11. I, ..... if '-..
'"".. w.
.v.n ... ...i.-iii-i.i. n. 1,.. i .... 1. 1 ,. -,,t f.
Ml '' 11'' '"..lit In, r. .f ..'.IH vi.r tk.". I-ll
: .'ils.-V ..,..
" ""- i r: ivi-iiy ii-hi r.. y i.ri-' -
, H- 'i. 10 .1 .-i. ri...- wrl. it nil , ,,lii.i
!.''U ii .'."- I"T.. ,1,-,.. ,w
n;,' l.-.iirn-.-. t"' '.r...;. ,.,..l - T in.l,.
; I . .i-u'V .... .v Cimily Im
i-l . IU I' M v.l.v i. I a i-.s. ri.
I'.v.r.i: r.f,vM
'-"i- 'i" ' '" I r ".'... ,.
I ' V. I . , l.fVMUI.
-m-h- .-. i r -
s,... ..... M ..
' . I . . . T I .- . .
. "i.i" - "" ". .-'.! l.l tll-ll c-i I,' 1IU -
i.i
! "fii ' ! !"' -v li'i'lii-iri
. .c r- i .,, r , ,-1 r;, r j ., j n , t, j, (.,..,,,.,. .
i.f .-o.i i ii t.-t i'n ! i '.. t r ' ' ,
' V.' M Mam f MNI-'I! a f .
,hin Sii, t;.j i,,i, ., i ii,,.i,,,.,.ii
' Hi1: 1 live; siT(.-iT -.iiij
Dismviiiin) at. Last.
CKEROKEF REMEDY
cuEi:nKi;i: ixjecfiox !
(-Ulltnlliul it fri.ttl liO-ll. ItilitiN
illiil l-i nv'r.s.
. . .
jwlni-li Itiiliti'irl l,-,n:i--.
I 1 1 I If . .1 .. 1.- V - 1 . .X- r ... . . . l I
I i.(.i,i.... I.rfl. , .,..11S1III.J.',,,I1.'
.'llHiliKl.U hjniTH s . in- wo niil.lii-l.n-. nt ilir
-iniiM tuiii) nil i-,iir..i.-r ,!i,-liiir..'t.. ::r-f rt-ttn-v-ml.
ali'l tli,' w -i'ki'iit .1 iirKnt.f, urt.-hjit'i.ilily re-
.-tiT-,l In lull iir.ir lil:,l s' ll'M-t li.
Fur full I'l.rtii-u ' urn w" l 1 ur p imt Mi l frrnit
.I'll li nsf me in the i-nniitr .'. ,,r write ua 1,11,1
in will mail l'ri-0 tn ,i,v ml. I re.-. a lull trt.-ilii-f.
1'iii-u' Ciikiiokek Ki sii nr. t v- .li.lli.rt jn
bnr.tlii. or tlirot- lni.. fur live, ilullnr-.
IVioo. f.'iiKitnKi:K Injk:-. i...v. tu-nifiiittr por
h..ttj,,. it iliren liiiU.ia f.,r liv.' ilnlliirs.
Sent liy Kxpre'stu ini) aJilrei, no revet pt nf
priee.
S..M in Vf Ai 'litir u'Tr. .Con loA Dru sttlo
utiil by all drntu'it ev.-ry tn .e.
U11. W. K '!F.I:'IN' P').
Flll.l) 1'lO'J-l! i.T.Ut.
N' .'.'I l.iiv ru s. Now Vor"i
S un! 1 rS
kLh -- rir ait r vni
,,.r p,.s..PS Ac.
FAIRBANKS GREENLEAF & GO
52 Monroe Slreet, TOM.WI.
f"Be rur. ful tnbuy i-nl; lb-: i. a.:in
- '-!iiao2nJlS14---l jr.
wbiiLTr -fi.V11 i V
llll 11 V ,T ll-l-...'llit t" tin- ('.l..,.'., ;,.m, ,
..,,l-i,..l,l h ,l I.,,..,,;.,,,..'.. 1.1 ..
l-i 1 1 j I',"1'1"11 '"
111H1. ilu'liiiil!c:,-.e!..if (.1,1.11 rtliot. ..r. H.i--r
Al.i '-r V liiltm 1 s .-tr.-ffw it v ln-t.li,i.j. .,i,,i.l,
i'llf illiil ill!iinll,-"llt: r,!,it vin, i.ll -i.,i,'rii:. In ill
i-li.Tili-H mnl i iilii ln.t.i.l ,.i tin. I,, ,,,;...,
,1 ., ,, ' 1, 1 1 1 . ' ''"""'""r,
iilni.,t lit,,--,, iri'lilt- i,in tint 1.. i-x,,. rn-tn-etl
Willi nearly nil tin. fh.-ni on. elf 111.- rn,.,.
Hi tli.) mmi i.f tli I'llllt'KI-t l.'l-fi.liv nn.l
I
f-
'
I
I
I
j
f "-" . M- wnurf B..n,..y e.lly niae.nilt-aolliiM
biilinira .);elilia Ikilanii'a Itnu-llaa lire Uieil to
ii,i,.11,Wf',l B,,t,.r,ic l'hyirn. Ili. B..Mir. en.
din new yai.fcu.il w cm. tl, m.n uUtinale .nj it.
Hunt ilmi,(i.roii om, mid t, rrui-m JI marenry mad
othrr mi tirl-ln lr.,m thn atainm wln-u all otlif-r U-mi.
ciniii x.l-11 L'nii k'l v.:! l rtr v m fftV-rrM ni m.
M. JUKUIACK. Hour h. tin- E.iti,,,cr ,-urr..
pin.-t.-ui of tlit. oOilfaliuw. I' nnslmro. liaiyl.ini, uid
Yl.wtaT. M aw M.) Iwi
" NliiuM-..iia.-,lrMgfillwu:an.,'d Ivonrll "n.li.cn-
ul ayinnii own 111 Inlaciry laMTilynrn ,ln. Ila Iiad
W u. iiiiw..r kWi, ik mam aiioait-a tvwbkfe
cmv.k. l.l,.r..nd.lu.ry.-..r,or..,.l..,i,ia,.,Uil,,F.
liiKHHia u. all i-va of tvct-ii-ry. II, i,l,-,l to miirrT,
tu.l una d.mly Mored l,y aa .-1 a ..nl aicr lii-d
"nN "f a.tlriiiuu. bill li m Imriiil, ti rniiw.n1 itv.
artl. Il il.ne.l ui cl wt hmuhi uf Um alutn-rei
ii.ir'II,i..i.in,. Il.,.it(;i,tr.iierii!.t:l,u,i,i.t,ftli.
B it ,.,;,,, , j. .m, . , u,,y ,,.m, u
Uie l,l',m ami inr ol youili U.t, r.-'.iirni.l. hlJ lia Ii
00 tlia .lai.i.v bliirr uf la,r ol lir.alit Uiya."
GOOD NEWS AT LAST!
TU lu-w-WIInt DB BU'HAKl, h fir tmt! B
Wtwli xliri, ail ulr bat biirj.
rl'il au.l rmu. r A :l h irr iu ili.ulil ul lK nl
th iMiurth... Ili.y )... tx.nr.nll liitu in iU.iv wi'l Mll.r)
I !
mtrri,Kri ,. ',,, ,,,.,.' ,,
J,i" li iii ili.il.-l ik .uiiu-iti id
m-tm, y4 ti muii Im. i,. u.
T.J...UI r. . nr., U,!l ...... ui, , h. UU
-
Hi- i-ll roii ti.rlr iir.iiiii.iniii..il il-lr fiitan
fn.l.; .n.Jt'-v In 'l-u nil. Ii m- Ml Jul
yf L"llliilliiiiii'rn " iiiIi.iii.im if
i .41 ,.. w i.i (f....vuiii.-iUiMMfw
h:. 7i
Iir! i.i','?1t ti.-ii'f,,rr. jj-irr iViiflrn,
l i.H'l ill t tinpia liii ii' K jr. . iliVitlii.tl.lc M l
Wll, iili Hi- fi-'itfi-I re-ri.uhty. th rm...r ( nil u-m
n.rii i tl mul -i irniu-ri' i . aii'I j il .' iun hr
l.i li t. I itit.-rj t.-u iiieui:. f r li:iui) bnmi'i tettto u
tl.iil'-i HCi'H r
U TTEF.Y KOMIiEKS
(lvo viihout any filrm clniin.
MORS GOOD NEWS !!!
Dr. RAIM1AKI, will ru-l y.-.-r l.rv. k rt
tir.a.hh T t li I11i.1l, wlni b .mk, ml wiiu Ci
out tt-t un in llw v.ori'1, sli-'iiiii Ini i i'ijmii'jii of t
Ilitivfit4, aud ictt lie. liitiiliKi'l'j
Written Opinion of hf ratura Tso
pects la Lifo.
It will gui'le hii'i tu wt-nltli, fiitiiiut-Mt M lin.
riniiiMHiiiU ol g. ul mm, li v.fit U...W.I. itr mJ nm
inaliil in lli-ir biifiiifw iiu u wliu wufk'd hunl. tt-4
wlt: mu-if.S-J uKuiiist Btlvri.;t;- r-- -ifur nni ILi
gn-Him fc;- 4 n..r hui mi lh
tri" l 111 tfft lt-rW tI-1 ,,t Ilir Ho I Ul tilf II01V IliinKi-
tt,iiifut tlifiii: Thw luti iti-1 llr. tU; rlil-
dpinlun uf.ui their fuiur t nitri in int. AM tb4
liii wurly Ii'IIhh1 Dr. 1n1ih I inl.lt'f nrt- ww
KICII, UAPPT, AND fcrCCCSSTTTL
tit all ilifir iHiilrtiikiMKi ; wl.ili- f n . r- t.iiii.l-'d
I'V JT 'j I'llCp HII.I IpTllnrillli O. Iitlt'i',fi jj Jt icu lf lilll
lAltunn uiiiimt mJ trrait y rtni .. ijr.
h-bmi,.
WZAtTII, EMIWrWCE, AIJO GOOD
LUUK
ro wiiltm tti n-Arh of nil. If you Ub to be rich ui
Ouji.y vim hIII ioiitili Ui;u a'su.
GOOD NEWS for t!ia ArrtlSTEB.
Mr li t- llie nifl, Ami t un 1,11 tho 'Tllt.l.Hl Ilia rrt ol
;Ley fit ii u- ciiHil or bott tLu iuvi.h; ttt .llh twj liti
runl'tw mi'l fJiiH-iHui.
I'.-innliHtj-'iin anily, Bmi'liiyi oxcuptt J OWw Uoun
Ir-tm io A. M. to 6. I'. M.
tiit-ir 'inf-'tf Hint Mtiii.-Mii. im viu tiiiH. tell vtiiqtii-r
f lri
llieiufiirti wy, K'- "I-! If" 'ill hu I cwiio Jl
tn. EATI'AEL,
Tho Atrclo-;cr cf tto X5tb Crntnif.
Wo. HO TAST TirTH STitrT.
H-tw'L Sji ndiari 8:rwt rtij Unfcilwij,
CINCINWATI.
ee-Mtin:s m;uici:n to m'it tub timfs.
Urf'T. rn.fi.r Vlll,ipit. I.mlln. Ilfiy.-Mitu; OiitUmt
una ilMkr. f,.r ,' 11 Ii I'liiiaiil' illiiii. Iimi r.'ii ii.
vw Cilto till I IWitkli, ,
All I lv iiuf..tluu.l. u .bi K.II4 huX
kir l-ii !-! . n.ll. ,-rwUl, nul I.IwimI. aJI wht
bi lu -ii.t-l l r..i-.i..,UJ,. ,h uwil, wll vha
fc..c i.u ai.Kii mi i.uM .ik.u pitkiab
l lr 4i.l i.. K.,i mi i,i. ii.....
llr ni-!... juur u.i,k.ru.M . whj. Um M
ASK TOR THE SOCTOR,
II mil i,r.ni mbidMC
) IVr.,..n i,t .iwt.niB tiiir r,,mmiiM-..t rcvM.
Iir l.-tir. II ili'7 Inrl' HNS : JI.I.AII. if
i;,niii!iitili.ii' W, in bwIi Itttii'r All if'., r., fun. inn-
ninitii.n., mul Int'TviMM-, un- itrloily irni.ti unl c.n.
K;,,,,,l,"V!llln.mir',: uu'
A,l,irrMnil k-ti.-r.M f,',i.i.:
DR. RAPHAEL,
SQZ No. 2463, TOST OFriCa,
CXNWNKATI, OHIO. .
ormn, d ,l prion ,,i,n,,. . . n.w!ll.ll5ITl i v,'
fi.rnr iiltti,.ti i.i.ly ll ,:.i. a t,.. '. in: ll. Ktor'i
mllii-u i,.nli.ii nf ;nnr lutiirH ...,.!.ti In l'l. It J&o
nl u v ..r uiMiln.- tin nilta tn.iia vt llio .,--iiita lil,
n,.r l,.r Ilii-t.,iiiiiiiiMni"iii,f ii li l'l;yii'J.ril.i., u.ir f.-i
Hi.iiik' kiiv -.llnT I'upiii."h imiiii-'Mi. tli ul.;.vi-I'lvrttite-
in.-i.i. iii,, i,,,-i.,i-Imwh nifl irl, fir i..i, .li
run- l.'iiu,. In i.nrn.i.. iillaiii. ii Itli llif lii"-iur, yj
1,'iirn . t ).,n run r-uii.- tliu- linnl l. naarfal )t)Ul
lii-nrl; ynii urn t,..l ll.m y,m inn "l ll ymi n.tnl.Hii.l
l,iij'..,M-li,Hii,e kl,i t I... .1,,,-. . Oi.it (t ,., n-,l
full. lit. will ..r-i. II itli-it i..vur limiM. In abuti,
.in- will Ml li..i l l f-..i jn'i. -io-
Caution to tho Public.
Tlr W. Ila.l..l. Hi. A.tr.'hi'ar, rnu. no mt,r-tl..a
trfth rilOKKSMill r Iir Vl M. tV.''uol. orwltlnwy
oiln-r is'-nil in T il. ntn.r
It I 'ut tli ii i.,lv..i-t.Mii,,iit out. Whno job errsf)
brh.j it itltli y.ii ami il.-w I w tliojlrl tvhoi.pfDa Ua
dutr. Tn I'H'inni niiBtiik,-". mk tu -.
SEE TilB DOCTOn HZMSELT.
y1;1" ,m 11 ' ' nima aa
LET THE AFFLiCrCD HEAD!
Ainl Imi r i) tluttK porfK't iimi rr-H'-nl cii li wKimnfui
iti'l f:nanitit til tu nil Ik m i hi!!i itfil unli wi-nknii,
dfl'i'f f, nnrvi'iH ciniiliilnt, nifi.itn in!y tli iinrlin.
prfMinu ul' h in it i, ilinir-as mul Miain!! uf until.
f nlM'p. luHti nf nifiniry. i-t''" nf t-iiffjrv m: I iiniicu'w
(Hwir, pniiy fcmytth, wutiii,' iiwiiv. itJ h w mt m uo
h'ltiHf in ihritiftflvt. taiiitiii' ujutnUiw turn-
UJlllhTM. lllKUl't..'H ailif 'liHiTlt-t "t lilo.
HKAU WHAT TKK JiKl'ICVf, PfiKSS SAYS.
8"iii' ph vlciiMt rijn ir n l" If) fntu Mif tHtinf nf v v
dinmf-thV KN;LISI ll'OANiC PilYhU'lAN dtiM
U"i. ii in jifrii'i'i k ih i ii,'irtf' hi im ti itni.tii i i'iii onnutri
frinii Ilia kilii-nl. In ei l.iii.1 Its oi'ltfimil ciiii--i, knit tn
on ,r..ila. ll. A,.. I . I..., ,y t,...r l-..l..ul.l.. .1111 k.
iviil imtiuatlv ami rniiikly li-ll wii.-il,-r y..u cim la, .-ui Mt
ur lint. All hi r,,iiiiiiiinit-iiti..iia ninl interview ur
tiirtlv rrliina mnl conn-lei.tiiil. .-.lictil .l.iurn.i.
Tl.o Hulmilc K.'liiHliaa nf IT. ili., 111, Brig-titt
B -1:.:. I l.-.icln. i.er l.iii'-l yH o i,, ilie ,wl-ct.
r..li.-..i, il i.TtimiiMil r.iin ..I ALL, l'lilVAIIi, hK-
tliKI, AND Vk.NKUKAI. IUSKAxW, -.Itli.ml the u
d M.-nury, iih..iil kiiel-rni,- 'win t'uan... toil
.j,,,,,,,, fi5fr ,lf llUv.,ry or ,.. K d0dly pol.
". xiicb ararnii , im fri, ii, ii.iiii, cr any other
linn li.iving Iwii la-rfnrtuti1 ny il. Kiik1i.1i .it.i.tvic rr-
a" n. ii. i ii i it iu y iiutv, i.. ma a a ii ".. ui.,- .11 ui
i... n.u .,, i-ii., i rf..,. . I .,,.v a, .
...j B ...
ari.itr,,..iiaaiiiiiii.n. t.l.r .:rw..u..i-.uai
Any wl... .1. aunYrinir. uo omtler al.,.1 Ihalr eota
plaint, can rail ud Ilia liuiatiic riiyai-.-iai. cjutidat.tialiy.
Iln-y tuny n-ly u-j.111 rWi. Ilia ulli - ii at No. 69
EAof Hi'Tli ilt KycAIuurr ril.auj Urt.ailwuy.CIN
WiiltlX . 2il col.
NOTICE TO BRIDGE
BUILDERS
T!ie Ci'iuiiii.-siuners of Yiu'on ('. mj
ui'il n.fet nt'iir the ihvellinjt nf ILnryi
llufjuics in (.Tint"!), T'ltvits'iio "ii S 't'niiK
f . ,1, -r.l 1
,1 .1 1 (, eric I "I I . 1 'O
. . b p-. r 1
ntc-n' o . Io. k I . v.l. f ir t'i,. r i.r-,-.s nl
eltill'ilo the lO'lcsl .epiiin-i!i- b:d ler thfr
biit'di'iii 'o' a ir't-tle fTi lt; at ill rri,s--'.ti
nl 1, ereek on llie mn 1 l.-d linrr 'rnn; M. -'
Arthur and iirewlinit the lun! tending;
from U .-linden to All. ns-vile. n -ar r 'i I Hoi-1
Iin,,deli-;
Bv orler of (.onnrv l.,i,i.Ti;s.;.i,;it!.-s,
A. N- C(2 h.
it. f-ih 1?!"4.-1" A'l 'i'or V O.O.
I- n " ii4 I (5 "i r, 1 CF S 8 -V
ni.3ii v?.i i say ni
i'i L" ra ! , f 4 r i i.'.I 9
DlNF.-'irVLESn'riefi. Ktiawln'rM.BIa
i Iwriye irueo.'-ii Just rui-vlvol anil
.ulaKtiLa Diw.' Suji of
j- i Pr- A.COXl'IV;
i
f
l
(
t
1
I
I
I
j
j
I CVn' . WSt ' ? V t
4,,fllllil55 J' a fc." '.'.'
l( ,,' g y 'J
Tjt t ilk ! f 1 1 J i i 8 J t 2 i ' .!" . '
4 f;i55 - a fc "
frMHIIIftlSl.iliJ T'V J i '
t42i:l JU 21 1' S M J I 5 C. - O
Tl'? lI ""v"' K !x r :", x!": f",,, ' ' n,;M-
orn ,li-,: .v. r.c-;ti hf iev'..'n t rt , tiu-li t..; ,.e
ursTiAi.it in : nu ....i . ll ii,.--v mil it..'r..,'t mt 1 1. i! nf
cur.,, jitu-i tivo ul' ml I'm . 1 J an, I ftvi;u:l
' H
''" " '.'.iHe W te.d I j tl. r
I -.i I-.-. i, i.i i .-Hie ,..i'. t.i.,1 ' ; O.-t-n
Z:-!u "' ,".tt,,J
'' v "'il.' elm., f.'i . -nl I,-.ilt-.
V .'l IT'fiV. ,t.
1 ; 'W"f
: ' r '.; "J th-o l.,ti l retiri) tL m 1 -
i ll I I n. v, irr ..( rum h. .
' f--- ,t ... .- i , ti,'. In- 1 t'all'
: T ,,.j ... t t--,'r,; t,j urJ.U'-f of lmi0-
1 . r
; envy
J J.-iv il.-.t.fi cure t!i- I jw h; irit' ri,
' l),tbu;tu m.jii l.iet.tnl inner
j .('., I . l.i -.1, , .1 i. I.
! ".r:"'1"- -1'" r '.v.-l!, . V
I I ms -'e lioni" rit.Unr... ri'iilily lif
1 r '"'.-' Iii'i.l I 'lie ,.x.r .,.-'. li: ?,!. nrn Jn'.
j tt..-! .U-p-.l.ti-.. .!.-. ,t.-t .-.,, n-ti r e,-nr,
'! ' li '.- ii- lo.vut- ! v. n !,. ! lie v,-r -I..V "1
' "'' ';'' n "- ! V cj.i . ' I lu iv. n .1 .,
: "i 'ii. t'-v ni.li'.i.l'. .'. nilleiinp- tto.n ir-rpruM .
, y. tri": wcil'.'i nl' a i.ifia r'u'l. w.'l
t'.I litnl innu': . 'i' bin i,i;i lnnnunc ruiul h. tl;
: i,m' ,, 'ii,: K ,i-nr K.-i-.-i.- , J i.ii'it
I I''j;. i fr t l ,.- Jr m W b f..p n,
"A I f';( HI'i:. 'u' 1.1 !-., u, rt! v'i J-t 0!.n'U-
: c,Dn9
, Scoi, '.j I i-!t Lj:;i'j .' f : H Lcf c
v( . VV il Co
' s '
. - ' 1 J '
-TV
' , ',; i ft () j )
.v.-
!r.t'.ir ONSi AN'l I.Y '.'. ii VNi)
' U
t'iI.MT !
j ... ,ii - -j;
,,, ,lfi.i,- ifivn f.ijr
'MHS'VUlM) Ot USIm'm
, II r in ;.i-: .nit 1. 1. w ,r.,',Jr. .1 n .-. ..j
I .... I i.u'.. h.: .oik r.l-rct in lu.- it.
-.-f A.: l.'i.i.-ul I'l.nii.iK- ..i.lt in .
t I hi ,if'- i h.- k.--.! n I nu t -11 1 I ir .
I. l".J ll" -I I Ii.4'1 i ,-k,.-.
'!',i I .:ii-!c i-l !. I' -tit.i'i j . i-i ,iv,l ,.. ','
, 'Ii le 'lill.t ul I in. lace- w.'r.i it r. .-.
.. . ,i i- ... i .V, i.y l, ..I i.; ,. .. -. j,, t-,-i .-,
.... -I V- ! I-i liml ; urnl 1 1 1- v.,..-r'i-r ' .
, 'IK Ig .1 ..i..l ,-ul t . L -ll l.i ,'...- , i'i .-1 -ll ' I .
I .... ..r :. - I I i. in-., , .li re
- i-r i-1. J wt u ct rj v 4 11.4 fw M
I M JUL
I y' T.-itjii.'i b-.l nu ''ii' I .j.'-
' i i in (n i fl,,..,. v it'll l..-1 i
I tti-i' t,. li no in 1 1., : . t.i,. in t . ,.i-. .
HF.v.MvlN I'il.L.
ii. l-J'h l'6J.--ll.,
. . .f;.L?KiiAS.orirr
8 : in ii '.,! (;,ni '.un ... i,.. . t ti f
i -r .:-ii'. i'hi.tii ,r St!-J. R.-,..
I i Ii.- i S 1 1' , ill i..r It. ir. ,! ,. imrl -.
i-i'! '"i !t ,1 In ..:.. i .t . u.,, v.. i-'i-ti. ''.ir
' i " v i ,t; i'i I - il. -in i( in I diif i . i,w
i 'i ' .i.l-j I ;i,i .u 'iii t' t Ml: ii .1 n f,: ii .a
' r I'll. Vli'J O.lA. l,
t .' I . t -1 f
' iV 'h
T' " ''a
tJ W .4
. ri-.;
Nyvi.''
Af (k T'Kf .'J TH
e.li;r.
liil 'ill:' t H! VI r!K
livir.
r. V K 1 i-; 3i T
, l.iiJUVKNAliNG r.i.ixiri!
i)K rSFN'OK ' f 1 IFS.
I'lltl'AIHIi JN;.,J1 1'l.H- ViOkTlbLK f.XTACTI!,
V 'MA'Mitf N . . -1 1 1 . a TO HJtr.tlJI
IT II I LIC1I 1.
LEGAL NOTICE.
I
1 J Ii2
i1f:s0 Mr. ViVTnvr.itrv-r.
- . w - r. k t W'l A. f..
' , , s.,,,f .)-.; .- . ' tJ Vin-
1 " 11 u ' ' ''.no. njihj i;i( i;; ,,-.,,,.)
u.li'e ,: -,i i -i--..-.. is.u:"ji .-t rV, !
! -I...,-,., m 1 l! c cl.u'r of" . i'-r'ni . .t' J "'
1 ,.,,.,.. Ln 'i t ... i " t, i- . V Ult '''
,-'.,':'.-,,..,"., , 1 'f ' 1 1,1 '" "I'll lc ,,f '.),
i; i n at V ul v i n In n t . . . .
j - ,i I, 'i-l r,.r m' t.-im iniii,
, iu ,-r.-i.;,' 1 l'.A7 ml,,
i.,., ,' i, ,-",'?'.' '0,1 '"'" "t.m
: ''"'- ' 'I'.J IVVO lionl, :n,; r., .
7 y ... , ... J,'"-' 1 --r 4,
tu-""r 1 ..' u.-ci . . nnrl .Inl.r. W. AVan,.r
';.-,""' I'"'rs ' !,.,, 1K.I.! ih h.x ,.1 , t
' ln!"-litun.-e ,f cm a I
Tin) pi avir r-I a-ii.) pi-f:,inn I. t iv '
A j, ,,..,';., (',r,, '' r ' 0"
, , : -" Piyni,nt of t hi iai'.
" ' ''- ' '- l'''' 'l,i.l peihior. irili h !jf
I") .rinu .n, .',.. luii, .lay of I .-.pmbo. lfiJ ,
. t.'t.,- ,1, co.11 -l a-... Iia h"r I
I .
,- ..I ,. . !.
' Uli V ' " u
-l J
- r;, :. , . ,r ,.',1- ,-
ri-'i i '
Z t llli.iil 'l'
i."l 'i' . !nX-!l :i.r,!ulVii,l, :-,. r.-l.t,.,.
I tUu S:,-i'... nl" ..-, n ,.e rc,.i.l..i .' . ..
l;n, ,. ,,,. .,
. .,., '.,. Z"U" 'f
J '""', m-t -h-I. - V,..ti''0 0(.'i,- .-
''--if : -. K!:i:i-;Vr,'cr( ttv V., .
I Su..-,,i Ai-xau.! r .. .. ' a,, '. 0 "I-
i -l,v-;l.,r fi... i , Jh, '"S ct
i ., ... , ' . 'H lli I il
e.-.t '.Inriv fnnr r,l .t',,...
n V "IH r..t'.A. It.-'.: tiu.,5 tiiir-v f..,,.
i ,
-1 '"'i-iili-i.ij. co.itil.
i .,v
' N..7 ! ? -'U i-j r.vr,,. .II.."?.'
1 -?t . l;t at-1 Arv .
, ''' ' " A-Jria. S'l-nt. .
' -.-.it-t:0 l.lijir Ucca
,
j
j
...i: 1. ., n ,
1 1 -i 1 ' r-T 7- . ftr tho pur-M.
1 w.,1 nii-s-i-t ,., t.,, ..f,..U., n-i cn'ie -:i.i'i
'','.', .1" 1 '''fii;':'"'- uf -i iiirii Hfftiiha. Vb.
vlr-tntAx7'u' V"to ' ,acia-11' ba
: " ' "'m'
liu-tt;r4 wi Arr.irigea of Pur
r.uci;,-ou.
j f't l,wW,,,tj to1lt,
Hir un i fcih,.r.,i. fad fr,r tn hair nf-.-i.ra-o
"n,i v-cn wlio h.ii aud ht-tn klliW in
e. .y-jnurroiv.
0 1'XKl-.A L CLA 1 M AG EXT.
Vc.nhis Ohio.
.. , ;:''', 1,V "!,".-V -Tiy frivr.tl. tl,t
n t-'jl'...t l.-i. i.ptlv i,otbJ Ua,iu-i
"J "" ' t-.-rn.
" i"'"
HaSIs Ohio Mowv

xml | txt