OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, February 23, 1865, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1865-02-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

. ---jr unci's 'X"" WK
liijp Mi lfur gcmccr
official- ol'?4!v uir .vitukcul'nty.
rtaryw- www aatJ V sbbbj
LOCAL DEPARTMENT
LOCAL DEPARTMENT FOR LEGAL NOTICES SEE FOURTH PAGE
TIIH met HOAO TO WIM.Tir, 111 ADVEaTtaa
ybruo.inii". TEK.M3.rAl' IN IDVANCK.
AfoKIY WANTf.D. Wo liO'- "0-,ll j
fr'wadi wli iJuu o'fu tci'.nis.will
ai.iiLVbu'k .Wt, iii pyinp'vrfmt tticy
vr. !. In ciir'ftlBt-fcccM'rs. Urht
tti will, ffcpwl.t; !c r!l (;ninr. .
If'Toi'iini Sicir; cni! iit'DnCoridce't
linu.c-'(4 revpti'ntiw 1 worfli n
pfi(FoftMr?. '"zuiiifj1 ft lbrjft 'fpiU'of
' ickj)i:i.lii8 1 ecp. j)rtv'cnt-i,. hy ta
'iirigiioT ,uuiilin ii Hint.
Lkjickk , "a K?r !)TnVix'iVy'.'-- We nr e
iMtviiijr.Hilieeiipiigr.B fur tli.; ItltM
and iimcury ut'tlie. luwrgt price at
thj )tlipe. .Auw'ii tf.o tune to en.
'icrtbe. - ;- ' ' '
Whceier,;- Wilson's
WING'' MACHINES'1
1 ri i
h (riKKV .c.i'KUA noqiO , i
i:u:j::i:i,
tie' Yii
Premium
i
. AT TUB 1 " '
OULD'S YXUV.
r.vt-r i
ion of f v i : -
niM
a r'vi'i lJ.NJffJI), IjXAI'KS 'FAIRS
.( ti )! iW.'SR. ' Iim1 IMW;
A lil f!s- nii'f'itirtihi ftfYlitiiilrs ' l.s:ililtP,
w.)Lave,t!:piutl. !'h.t. l'ju.nijsi, ovir ull
'cullli'Uiliili-!1, fl tli ,; '"
Ii(fsiFsjai!v swing
AVIX'r MATJl-i. I'or.gvcr wvn ymn. tin
. 1 1 it r r amily .smvinp .M l.i ncp ir.
thooii'iiR'.r'y,' i"ni im-.v um-liiyinr $ I. "CO .COO if'
th'-ir I'U.'.n n:', I'li'l m:iki":; !". Muj'illin'H til
l;iy. tlu j it-l pi paru.1. willi sm:li exl.iui filitiu
iy i'.H'ili'tii'S it.'I i;x r'v ikb. to Kiiuruiitiiu to t !
)i l.nr H'ire- r-:ii i t.-tion . All our Mac
iiiiicc(iri iii;i;lf .iimll..v'i ll, ur.d r
WAP.nENTED T IPiEE YEARS,
KKAPTHK FU,LOW! TESTIMONIALS
A U. puvlii .iiiiititiliicliirhia Suwina M:i
cl.inenarn. c: ITiif-t"1 piiy Mr. Ilnvi- u lufui,
oii"h Se.wiiip Muuliilu's si.i l, inul ttro'il1) (.'niiir
t.ulie'I Jo.ntulfo qonri'sriy rotnrw to him, atat
iijf, uAIr;t.I' tlio iiuii:lir - ajuld , his bookv
vi: it u.rr''ijl t!ati im nf (!' t lie ; uchui! f iniil r,
iii" fcliIflMfil1iHiy (ho iliitiucnt maiifuoturori)..
r'.-'.ni iltiJUtt'jfioiiri'o wo have oV.alncil tin:
fi! In winy rirlmtH j Vit;'.'.!-o i, iVuvijiir tlm rum
)r f Siiw iiiy.itj'.' lnn.:i dl-por J I p. .iuriiip.t.i i
l.i.-l yi.'u'f ' fi j1' r(il. Tl'ic iiiii'ii 1 clitir ant
ni.'iv'iu'i Uiiiiiv ur Ay.!:i4r Wilsnu. h M.
Si iii't.T . ' f.. nti1 (Tro?oT,.. Irilior. Or tin
V--J
wirrf.r.
r.ri!'- ww'i'-Oa'.:....
.. .... 2r.30f-
. lii.V-":;
V),'iHi
Wilson to In
1T. obn'rvur-
I ,-M. Simmr ifci t'.,'.
!!v llinMir i lSuIiar(v.'" i.r".
'."I'OW'.lf tl'.IJ K.jyi I. f Wlll't'lvl''
loii'ilu if uny'iitlier c niiiuny.
Wo Iiiivi; pi!itiii'si!y' i' iiniiiiil tl;o viuiciK,
Midline liel'itfc the juiMiu." withnn unxifliiH
iloirn tu muob liei'ori! purrni'It-r- rtHuMninl'or "
in:iii"n. Am tlic result r.f sti. h 'pxnniiiiiitii.ti.wi
liiiRu.'ltitinrlT tTiiiiiiit'iiil 'Wht Iit a WUhoii'
(swirff M j'liir:i'9 asllio Muchiiji l'r I'umiiy n.e ,
Vostrrn CSiruw JitJi Ailvkcato.' ' ' '
Mv liUlo ilii .'liflr, (ifnino Voiir tn1;es u'
Mn'ffii'mw- Wl ".'!i 'a Wilson'.-nrn'i "oil '
it, nml I'liti ' I'hvo ea.'ily ind n udly ujiiatr
its purt 'Jiml ferlornm -with it nil onlinnry
work. S'ria enn n;nke Iicr'nwii ilrcf'es, incliiil-.
ina licmrniif.','' put borfnjr Ami setting in the
tlteWs.- KiMir uiniilli' ua in ,)' family " W
nuaalt noccislfy a'rtil (i Inxiity". i
Wa uso tlio Wlif d!.-T i WUsiirt'1 'Sowinir fn-:
cliino, nnd enn ?ny in'rcci.H H it tint it i itb
nut a rival. K utlicr M:ioh no r-xieeils it in iti
nilaii'.n'.ion to all . puiocj of ilonitstiij usei-
Sciniitiftc American. . : -v.. b . :
jy PouH tor a circular cnnlulhlng BjiocitiU'tiR
of aowintfitestimotiii'l'. prli'f.
WIUJAM St"MKEnrn.
'vitno ?0,"' 6-1- 1 -'-TTwost Fourth ft. Cincinnati
Dit.srmrKLAivps
Sor Throat.
V Aiinntapmi Lotiiuspplopf,.. Uii only
necearj fpr.o,y'oaUpjibjed with t,heBe
omp'niU,U);trjr )Bh bottle of t('.,.7i
8trirklftud's. Mellinuona ContfoV' Baliiiim
,i,i I 'Hi ;i:.1:u 1 '-M'lO :.' vi ill,
to convinea theip that,it ja. the bestprpatae
tion eTr ;ustcl,i; Jl.no! otiU.curti thaabof.
affection of the Throat aim ..Lungs, but it
cum It lh t S wea Ji a 4 1 pi ttfkw ,oUBfL
tni 'an Mwltehr'ialgli Tot' ah 4Jrrid !
Soft Tbroitt '-ft i pleaitfnt tjtaki.ind.a
tafe medicine for inland. Piira SO cerrtf
net bdttl. For tale by Drugg'Bls Bnel
' JfaTeh 34, 'M-lr.
f .i ;., ' i iv ' '
KaytrarvT.'r vivcvnwnri:1'
" I I
t ir .t-i rr
J 4 '.
.1
H , im
3:
B1
" '
'EE3
NY" Y-tf"-i
P'l-
Si,'.
wiit'ifc&'M
"if brhi;v'.
il
Ip'fi
tia:-4iStA
n
a .
1
h
, 4 ..i i
. M i i U ill'
'oa1'.
d .
i a
Jl :. ' '
V ' - V
;o 't
.'ll
I- I
ill .
5
It'
K M 1
; . . i i .
:M5
t?a ovtf;.,-ii-: v- it
. .... ....... .. ySti'j .
' : ' if!" Ei ' 'i
rf(.:.'jrt""
' ' n ;f! ";
;;;,!.-;t5i;-ii
iv-'i'!!!-.
;.- 't-ofl uv
' v it: .'i i .
,:'r,,ir;,;:-..;:
t MaMaaafi tUfraTirai!
(as J-itla
- bid . L3 .
HSi.-!S4l
3
ii - in
BUERIKF'S SALE.
Slate of Ohio, Vinton (Jounty,.
John 0. P. Brown, , l'itl)In Conrt ?f
'
ttfwinst J t'uinr.iuiij'lciui
' 'Jiijiijiimin Morjriiu u(mH -Tft. Orli of ealt
TJUKSUANTto tho comiiiftml uf an ( r li r ol
X 1 mlo in tlio ahova eaiinu lorae lir.'ulcd'froni
th Court nf Common I'lcwv of tlio 'aliiraKiUd
U'.inty uf Vint.. ii, I will ofllr at public alo, at
inn uwr iii ina f,-onrt uuiimi, in irt lyjro
ofJK'Arlluir.in ni'iroauid Ooimty of Vinton, on
Mowy thr. 23rrf day of 'January ISH5,
Hi-tweun tli a lionm nf ten uVlm'lc A..M uml four
oVtni'K T.M. of rjid ilitv. l! ..llowiiiV nrai'tr-
4y rituaUj in Sai.l Vintoi: wiin!) 'it:: iU;
i. niiiji ai i;ie poiiin eat .';.')fknr ol seouon
Mm live, 5,1 in Town.-hi n 11,1111! nine
r ... . ,, W tJ I . . ' I .1 . I .
nlliiiintf
11 u woai 011 naul t'.'ulu.i liiiu to the
I of the oreoli, iIimkw jjp tin i)rng!(, alanrf in
vgrinu wn..U ti 1 ine;rti Jv.'iiipi.to u' -.voitciiii'
tr?D. im tlm hank of tin' cw, .It n.'.ir m-Iht il.,.
Iivuo, ihcii;.) jiUn;ii ici;l.s i.uarly ,ctri toa
tKiiii in tiio ul.y.' 1I11 iici: ij t',.11 limit .1 v.-i..t-itanl
co ro to lliQ cyriicr : t'l.'iy i(i il-a1,
twti'D Siimu'iUJarWy Tr. ii:l! Pitf M.:lrf Prf
thunou iliiu north to tlm wtii-n lin-, tliuneo
ouat on llu .it,'(iis lino; to Uin 1:01 tli cut ci'r.
nur of mil H.-i'tioii,' tli iii'jo t'.in si'"il'!i 'mi tlnl
Miulicn hue, hut1 wuyt" tlio pln .'j oI'Im Kinni.i
jo out;, lull wily i" MM pM M ul in filltll.lc ;
tunj Imtwtivi) Niil Suinuul Jlnfiiy.Sr. aii.J
nan ly Ji'..rn,'tlunlju iiii.jiinr :i!,.);.Sii'tiil I
rwr f i.r a mmtli oa;'t i;:ri,v'..oli to tlm !
n n ninlie li
Suloinnn
nuiiih.
utliciit cornurot th imrlti vcA quarter of
thii wiiii i wy?t quiirUir cl tiU accjiu, tliencq
l'ie miutl.'to th.i motion' Jiue, l!wnuilvy e-t
to the j I '.l'3 ufli'piiimnif ; ,c jnu'im pua liuii
I.eil.iii'l scv nty iii-rcs im.m or iels, a.ivo un
eteeii )vrn,tw mhj mnr orltM on tne tast
-iliiu ul'ioiiil creek, r .'taiucil anj now owned hv
-dI Uraftor, oH also anvo mill fivet tna Vol'
(mini true' convvyiul byai l Uralton mzi
Morgan by donj duted April lilM 4Mi), U-iU
C'omliiiriiri'ie at the north out onrm r of tli
Morihoast quarter of the north east n'lirter of
aid auction iiuiil.)r live, t,hi:ii(-c hoq It . to thn
ouli wiiht .corner 04' thn outh eaut ;mirlnrof
th norUi eiiKt qirurliT1 of mint ijoiinitbioico
fciis olofijlho liuith lii'e nt'iho nanii! to a s'ono,
iiehrfiiu ciuinty ro.nl ten l'tft from tho bus of
llie hill. tK'iii'o 11 Boiith-oaiti-rly ilirccimi to
tlm center of sr. jd ronnty road nour the tohiye'r
house. thiifiM - in-rlli along tlio een.jr ofliu
sutd roifit ,'o Jim foctluii line, tbu :a wffjt to liw
I'luco of hnpinn jit, coiituniiiiL' tliiity aeren
iiinra or los. Also ueoitiiin mhor tract, e"in
meliclnj; in tlio. bed of tho ureal i.ear u niall
'nimtr.m, oti tlio division lino between 'lie
IiiiiiIh of iiid Uratton and Sul unuu lied fern in
Hit imrth wi'Ff jii:ner of.'ha fOuth wes quur
i'ir of said Koviion nunbef ,four, haoeftiiorih
yes uloiif raid division linn rwulvo rods
fl onco ou;h wc- Hixoeii t.iiIh,' fheni-e unfit
'Osf o fhu bjd o' '!ioi ilulc. fiienci up (he cn t k
to. fhu placo of biinuiiiif, ciiiiainir ( oiiu lain
iriid .ami :t J UKI ueren more ur lem.
Taken 11s fiio iifpoifyof iienjuiu',!! Mvrnii.
0 snfi,,'v , I;;.)re9 (n favor of .Mm C. I', lirowti
Apjirni.Ju.l 0i Kil'foon hiuidrud dull urn. and
mu.-f- iiriuif f wo fUiid.H ol fliaf nun.
1 KliM! ot utile, eaah ia hni)J.
.
i.l r IJhwk
AUt II. W-U1-IS
i.'fy . fur
Slut ".0.1.0.
Dec, 82.I8-S4-5
Iiy VTn. (ioi-o, Ouf'U'y.
LEGAL NOTICE.
iidz'? of Ohio Vi'nlon Vounly
"uhnb. 'trib:i,o'fJi,ittcl-,iri.'h, Is !he ZmIo
of I'cnii.-ylnniii, k'II 'tnt-i r.otico tlmt , May
LlMton, oj' tho Count) (Y ViLtn:.' ,, iii tho Vtittu
if t'io. il'id nntlto 2J.tli day of Jceciu'"jr A . D'
ISfil, rlln'her I'etUioii in the f'ourt o." Common
Plena within and for paid Comity, oJ'Vlitoii,
ami Stato of Ohio, a 'iii tint tho sjiid Jphn I).
tiiimi, nml Alice tainn, Ibiniard Viiiin.i,
.laiimViiian,, jCnthiirinq Ouini), I'litriiltll
tjninti. Almcrd'-vmilo" dr.' aud,M.lrtln V c 'riiith
uefoiidatils, sctiius forth that 'i.Tiint Muy A. l.
Ifl'Jii. Khenz'ir, Li-ton tha. liusbail I f tfio uid
Slury T.'.stmi, 'pnri'liasud from Tatiiik liiliiii,
iiniiiii oilicrn thp follow ji.g tract of Inn I, to wit
lit'liimit ir I I" pol.innnd 7 link;i rortli from tlio
Mnmii enst corner U' Hi cti.in iniioocr ten tovrn
sldp ciaht rar.'U i.:teen in lliu Oliio C"iii iuia
parcli.-.Mi llienoo not tli ono ' I'erjrfo and nix
iiiimitoa enH 84 pnba and 18 link-: thence
not t h 7( diniteo W'if( I'j'.i (ilea and 8 Ihikn,
nml t !i 1 " Omin. ireM is qnlea an ) IS linkufl.ene
Tmi(h,70d'ir(!')H enst l'Jfl polrm and 5 li'ikH to
the placo'nf bentnnitijf. That mi ti.o ITTd di'j
of May A. I. lSW-.the nid 1'utiieli Qi.ii n in A
Alice tiuinti liN wif'V. cxofiited a dtid r-f tl n
dato-'o miid Kbinier J.irtcn ft r fnid :i 1.
inteniiiflj to eon,vy tho iim!!, but tMt'j'iro
iaa inistaku ill n.'.l i'.(cd in tida, that iin-tcnd
of doscribinif tho i.h'iio binl., it describe, the
land ni following to, wii; Jetiiiniii 17(1 polea
itnd T links r.or h of tho loiitli eitst i-ornor of
the fee'ion toiviiship and ranja -if' to nid thenii
nortli one dcurinj (I miii-.ils ea.-t S1 poles mid
rj links. tliei;ia ivnst 20 iiiiiiiitn north" t.'i pi le
n'l S link. t!'i-nf:o muth oiio liciricn and fix
(Hiinuta wcbt S I p"les and 13 links, toeiuc east
41 tmiiiita'anith -WJ nlea a id 8 link 'toidii
placo of tCu'innioj. An J also, ,tiiat,!7 t' e.
last will of tho mid Khenraer Liston. tli
nlaintib buvoiiijo thu ttlwoluta ownor of tiie ImiJ
first ubovn l .-j,ibed.iind tlnft tha .bin -tolll ;)blj
lands to tho sii.'.l Almond Sotilda JrTt.d.Mi'.rtui
Meltrutli ond praying that, in order to quit ti c
title to said luni'.s, tho u'.d djblidnnta Alice
tjuinn, Ji.n l).'iiia. Jiornard Qninnf Jine
tiuinti, Catliarim: (iiiinii, I'lvtrip-f IL. Oiiiiiu, bv
ordon-d to aeX' ciuu dued lor the snroe to the
said Almond Sonic, and Martin M- truth and
, tJiiit.-tn iKfanll tioro of saidoider shall opurato
tmi'iich Uce.l, ami also, lh.it joilmeiit he
rnderod acainsf tho aaid t'elendauta Aheo
Uuinn, doiiV. D. Qiitnn, I5ornRrd yr.iuti, J inoa
Q'linn.Catlnirit'e ttninn.nn'i rntriek II. tjiiinn.
and in fuvorofttro ulniiitilYfor hfr eostn herein
and for other relief. And tha slid John U.
tjuinn m notified that ha hi rennirfld to appear
and answer said rotition on or I.Hi'orB tho third
Saferday nltor the 11 day. of March A. 1).
ISift. : . . :
Jan. 5th. 1305. 6w Hiiry Linton.'
D. If. Shi vol her Atty.
SHERIFF'S SALF.
; S!tttif Ohio. ViuUU Cwii.
" F. ii. S'oreer Pliff
1 In Court of
I. .,., i.i
h Gainst
. Ileniamin Olll Dct't l On Execnrion
IjUUSUiNT, b flh command of an order of
ralo in tha uboie eav.ej to n;e directed f'oiu
talie Court of Common ITeim, bf.tiio uforsuid
County of Vinton, I will offgr at plibjis .calo at
the door pftho C'o'.ijt House, in tho town of
M Aorthnr, in tho aiorifniJ eoaiity of VUitvii on
' Saturday tht iSih day of February 1865,
the hour of one o'o ock, P.M. , of sab1 day '
tho followlne profniteato-wit: .Tha north end
af out lot nnmbertwo, (2,) fceiiijr a tifip off
tne north unii ot aid itt, about one n una red
tnd twonty foot wide, and all of the aaid lot'cx-
tept that part or pareol convoyed by Cluirlca
Kobbtua unii wile to tho Miurieta ci incimmli
Kail Ko id Company, Also astfip off of the
aide out-lot number three, commencing at tha
lino between low number two and threo runnii
thono oust on tho north lot number throe tMitll
it intersects l:o line rminiu;' south, from the
soinh west corner of la-La, uuuibor twelve,
thonco eouth ono hundred aiia twenty foot until
it iota 'tec lb iho cast and wo it fine o' th.it pitrt
of out-lot number, two, conveyed as above!
ilienoo west to tht'aaid division lino between
fts niiiiibor two and three, and thenco north
to the place of bestinninp, all of said lota and
partaol lott lyinfr and bsin in lV.bhina addi
tion to the town of Hamdon Vinton county O.
Ii.n which 'aiJnatod ;o Foiindry togathor with
(lie r-ngiua anu inacunierw ouruogiujj u a:u
foundry bifaiue'w. . '
Taken aa tho . DMBerty af Beniaruin Dili to.
.afiafu 'iff.4f.Aiii.n alfnaa.ilii fltlnrt: In tajA
vor o fit &: ilaroer aw I
Appraiacdasfollowt to-wit: at. tbe anrq of
hroo thoutahd four hundred dollars and muct
brin tr two-thirds of thii tnm V'tu ; v
' TItMJfBal(i,caah rnhand.
; Ati for Jim, T hi k Rbu. KCAftS
NOTICE.
Robert Clark Guardian of Jcrntt 'Feof Jatl
insane person hTtsSiOd hisaccouctt and vouch
ers for inspection and partial aettlemont, and
that the same will be passed upon on tho 80th
day of Jan 11 ary 1 !5. RICHAKDCKAKr
Dec. 2;h ISil.-Sw. I'robato Jud,;o
m.i . , ,,. ; '. " .
1
mm
'H-D L BERTS
"FT
i
f 'N'-'vi'KJ
i lltl'l aiJiii-tJ 11
uii::.p((l tl.c I'it;:' (Kal
iicw.iii .l ci.ti;.ktv!ii.i '-
S, GHEavl
PAIXTS.
s;
,J It
IfllAlla, TAINT," WASH
it:,..:.
U. UJ .J
WINES ACID UaUCRf
6f V.n
STfibti'KH'fur
ruirv,
'ULAH3.
, .. , . INKS.
LAMI'S.
W-IHTE
ii;i'd .eycrvtliiiirj eleo
in ".lie DUUO
;,Wc
buy and.
V'ONLX-
Dr.' DYF,
will
tin
to Ihci
v.lv.ti or I'roFtTiji'ii'iia, ,0'uy or niht.
t? re or ut Kaler liotul lit hit hours.
C.'.tist'iiciimi.
,Y
-v
1.;... ; . : A
... i
I) if.)
i i
r w AN
" i.' U. 4,'
-.7
V
!
J
CORNER, " '
.
)i
..."
'f
i J L. 7 rili .M
i i5
- ',il nu.t
H.iult.
t! i
V ll .41 I K
-4
.
"l
f"
. .
V
AND CA'MKi. HA-jii
JU1 ii i-i l
Irro
BRANDY,
'Y
LEA n,
a.
1015 A CCO
fcMJF
V
l'.'ne nt O'.iicitin'nti rotMl i'HIC
sell for CASH
nufiirntc cfini)ifiii)iliii,4 'r,''i.. li.wM
1 to muy Ik? Ion no
Oivo v.3 ii cull nn 1
::t tlio 1 )nii
we wiinn-it
Dr A. C'JM DEE.
LEGAL NOTICE.
Ni.-ic". 'thereby en tint I will niiVr for.a.'e
nl puiiiic aiiolioii.et the door of llm I'ourt
1 1 1. iisii ) in '.he town ol' .Me Arthur, Vint.'L C-niuty
0 .it , .
tin'. Itli dmj i f Fdivmj ISfi.'
I
nt oim o'clock 1'. M. of mid Juy, the followiuif
real cilat to wit: Tho n uth ,',ist u, .inr er of tho
trout ti wfst quarter of suction number live.
Township lii; tuber tun, of riuiirii number aichteot
tti mi the went ball' of ihiiui r'h we-t q .-.arti r.
mid tin) north half of the south . weft quiii bir i f
sreti'Oi number oiu'lit, towmdiip tminbi r ien, of
rani!" iiumliir i'ii.'h'ciin, t!.u aA'.d 'hrco tracts
eontaini'iir two hmtdrj-l ucres; noraorlcn by
vertart "f me ordjr ol t ie Lourt t T Common
l'l-.'i'.' in ai.diorMiid ili'iiuty. lnnJaoit aceifain
pe'.i'.ion fiirpartitio'.'. ...therein lieiiowill Keatll
trofi. Albert lStuu.;i ""il 'oiiKanniiti Vtulnii hi
wil. and tUieis, aro plaintitl's. and Susiinnah
FutLeroll". and others, liru ael'en buits. issued l y
thn said Court !' Oon;mon l'ioaa of tbo said
I'or.n'y of Vinton, ai.d sfulo f tliilo. nnd to
tnc directed-a sherill' of said county.
The i! xi-oria hw w flku 'Ida ,rf )! i.biniifl
is m priiio Kit twii'litindnVl d.dlur; thoseenrid
at, cue bun T'i! il iMan, a ml tliirl att.vo Hun
died dolliirs.-TKIlMS.CASif.'
Jim. . ith, U15.--3. .Ti.'riir. v.;,:...o.
wr- -i
SUEI.iIFF,SSAliE.&
. Slalr. (f OAfr, xV'tW , Aittfff,;
(Jeorfa A. V.ArMwVl. 3mtt tt
" - ' 'nainit, J ' i " ' Cpiimiiuu
J . 0 lAlllwol 1
vYilHam U. BltJO
J'onixiitton
tnP.s;0AST to tha eomrean or an .:xiu-
J. tie
ti..n in tha above eause to mo. directed freni
tha ' Court Of Common 1 mna, 01 v inton I
n,,..t. Ohio. I will ollot nt rul'Iio.t.ia; at I
tho dotiraftheCoiirt Hoiiaa.ln tba.Town of MoMy:
Arthur, iu tho ooaii'i ot mi.n,ou . 3 ,
lllOOOail'VUI ' llll"","" ,1 . " y
i.'n.. k tk 'st'fU.. tit RV.i.rtrti tit 4
Saturday
'
I?etwo6n tbehAur often nVlnU t-.M. 1
o'oloek, r.M., oft'ul day, .'he loiloa
. , .. ,,i-.-.. ir
iu.' ilcs
'ed
jiroperiy
to wit : foe north we-t
nnirtoroi eitio-J uimut rir..iyioni-, i.n.nn
townabirj nurrir t.'n.(.li,)- 01 ntife, tiunbcr
fifteon, tli,)aVsc thewe.'.t H.lf ot thi liorth
cast quartpr pf seion. nunihcr thirty-fonr,
(31,5 if towntltH fitnnticrten, 'rkM -tf t'aH-io
nurnbor i'ftcin, 'v15,)c-.ti1i:rl-te two lr.n.'ed
' and fortiiaoroaa And impart of .lho,wcat hull
nfthe an'uth yost i"a.r,to:.( of tccti.on ntimbci
HlrU-J.ve.(i',)ii tjv:u.'..p no in sr fen.
of rali oumbcr tifiec.i K.) crtiiinliiK ten
"a lroa,, bttginiua at Iho .creek Lolo-.v lirovyns
Mill, Ilrowna 'line crosses thoeieclf in thosonti
w.ifnu.irkflr of icctidi number 1 l.irty-five, f J.r.,
in tawuabif nurbU;r tcn,(ltf.)ef rauo ntiinht-rtV
nlificii, (,1a.) inonci) stiuHi wiit'y-i. njini!
wci t fivophaiiia and fifty-three IiuIm 10 a stake
thonco oi(tli:v-iX degreca.west h chains ar,.I
forty-throa link to a Btako, llier.co sonth forty
ninodeitreca west aii chains mid forty links to'
a atVe,froin which a Red Oak cStrTrt. inches In
diamater lean sniitli, sktv-Mvcu and a hlilf
' .ofrrcea west 'thirty fvwi links ;dMapt, : d
White oak five inches rf diamator. lcat.s titirth
. eiphty-cifrht detfreoa threo hundred and twen
tylinka distant, thence east on tha accti.in
lice to tbo creeKthenco np tbo ortolt with the
Tntanderrttips thereof ta the pUeiof bceinint;.
,-" T.ha a. llm nronartt of J..T. Alliwn and
W. li. Black to aotisfy a judgement in fnvor of
, 6orce Am A CArmt. .
a nnraiuA Bttivn thousand nine hundred ;aud
teranty dollars, .aU inunt bring tif u-Uiird sf,
. Iliataum:-; - .
TEKMSofaalo,ciwb Inbana.
. . , . J,J. A'H.OCKET,
Wy lili'V "-' : ghlf. V. Co.O
NOTICE.
, : Malinda Sharp Administratriof thaorftU
if Caleb Sham late of tha Oannty -ofVir. toni
U jnd State ofdhio, Mcceaaod,. haa filed lier af
coun'.t and vonchors lor intpocuoti mir ubbi
settlement, and that the tamo will bnfur honr
inff on tbo 11th day of February 13" 5.
!'.!:;::a::d l'kaIu;,
j-ii'ju.uiyit-a-T .
l.':iLvt lfli.nl I'irfjbr
' ' li liiT ':r.:-l. for tn J
& o.-ut tll.illl J.
D.'iS . .1 AfK v'iN.'H WW fHx-X
tors of thn fv iumil Pis vii-nt v.
Oiiii'iiiiiin i, l Jul. j , 1HIU ' 'ire nil ii
sf as 'S w;1 ii.iHie.': uiii'!'; l r 'I'i'ii. v. We
en t,i cure Ci-norrh 'e.f , Ck..;, f.v.ih;!
pi't' iu-y., Nici.n.' 'il K;ni-i 1 s. o' J'.'iiiiuc i ' in
lain i ", in short : rrv jiLofoin f roi sod ytr-'
rety of K;xnl r liiMiast. ' tires tupiil, thr.r jab
and pi-rj lull nt. ami lie-s minli i i.t omtli
virciilar -lif' ua .'l.i v hi. . ijr 1,1a. li tter
patf! ol .ailed. va".t:.iMci ;iio in e : - i i t ir it-a'-ter.
A!vi, a circular itiV-iidod Ludl-n 'on
Mmyofonr padietits i .nt. tli y 1 mci i
vi 'iioy to Dootor.iiu' Kistorn uiie an I is: ti
e I i o return. :
Then why . rot pt.roiii?.o-l nrce 4aan t "i-n
who know tbo We-turu cliitiaiii nod ell
sp.'dly fur'
Dr. J (.Ksoii-. 1! in it'ii I iils-fi per box -.-end
for ''iroulpr. Ppei'ial'A-rittjn l!i';-l'ivs. il 1 m
el.si.:t n!i ihe ("n i-.i'iir. t.l'.''nt ihari.-.'.
1 'i.e of t!. elieitp most intremiiu a lid im
p irtiint hooks.pulnin'iad. f.'M payo-, UiUeuifr.iy
ius "The Mot.n'riii of I. :i'.. i.f Medh-a' I'r
iiud .M irri..'i. flr.i f und aii I- f , 1 1 1 . -i t K-
I.ovo i.nd lielllltv..' 11 SAi'l-VA'TOl.il.V
r.'Veilia varioY.f r.l'V'ft fever bi'f'.oe fiilliex-
laiucd in any puptilar lYtri; in n'ue (olisli
:i.ii;::ii.j,'.r. i'ri. e edits r.iid one '.' ee'il -Jam
or lliice I't i and three 3 cell', stamps. Fully
de-ti ri'ied in t'ir'iil,ir,' ht' h every jonnnn.n
almv.lll have, wltOllitr pi V. or well. .
iMciiicisei.ti I iiit-tr ictiui ) sriiiroini '.h .p any
rt of the louet-v ( i..Mil:ii .iflloi
nrv. No !i',7 Suamor" f;l.:t. l .
B.X. : 4:1-1. ';. . ' .
ItK-JAtTCOX' .'OKIBNTAI, ' 'Ni.VK.VTI
liliiulier all .ol'lrnss. i.lU mMVinutil nrkaOit
.-.-Iii--! l..is:.i'il .s.ii..r.l IVr ...... v v.-.rs.
,viil ivii . h 11 v e.isi' i.f iiiit.'.ii'ncv. cr.ite ut d iu
.rfi 1 1 .;:--...: t..r tttiy t'i'ft.vr i.b'e tru
C.it.'I i- li.ailj I Mi! Iliolfeelsu'dtt.- VlUtti
' orr.r.
K.str-s ?i:fnch f.vtlnt malic
S A FK.
It .is ) 1 1 '1 t'j -Mi n tp uover folia tn p
faifiin. ..It istli-inlv titri-ami. mfc I re
live tiirtiiist cor. trait in f dis'tse t vcr invunti
I'riciifl 1 itch. fJJ. per haif dvz.'ii, and jcr
'ozcii. ront by mail. '.
w
io ..I'r'.p'ie
tistt.l-.lr V':l
(il'lfi-
I. i.ll-
1 . - PILES.
ASURECTTRE,
EVEY'SODX IS BF.ING CURED OS
lIjit iaiit;t'6iL'S dioeaiH'. by the use of
O. Strlctiliifta'.: t'ifc tScmeiiy
Head U'l.nt AifTfrer savs:
Air. J. P. Haztirde, l.ii l Si-coad .sln-et.
Cincinnati,, 0.stis lie has tseii a
Bufi'orer with 1'iii'ti for a laiig1 time, ind hat
trit-d nearly fTrthii'sr, ahtl Could obtain
elief. He ttseel abotn one Ibiirth of a pot
of Df.StiicklnniJ'i Pile. Oialnitrit. and.
made a complete cure,., He advises every
lono who is atilTerino; ta try- it..'.'.-. ,.:
.. bold or all Urnpisti, 50 'penis pfrtM
Wdiiafactiircif at No 6 JvAst, Potuih' str'tci,
Cincinnati. O. A si for '
STRI CKLAND'6 iMLE.EEilED
JIa3 '61 1 y.
illl'D 3217 0:
....
'
:
-
7"
V
.. '
v
i.'.
I
,
''
'.
'
-..
f
4-
f:
4-
1
1 l
ni.
S1
'
r
a y.
:
ct
i
te.'tor I"
.
'.1,
0.
It
K.
no
1
it.
71 m i fvT
"rr
C . . . . .,..,
:iiaiVr
t.'i.i I. T
1 ,
Uf THE AFFLICTED READ!
' nt Iahts thai a prfw and rrvlcnl mil to wtbI?4
it t'M'ln 1I !' "I'O l ""ll 'lut wllh UrtlM
l.i.lllir t..nr,.M dtiHnUtliti. Iilbllll(lllvl I hbUaita, 4
... ..,, 7--- - - .v, ;. -,.. ,..T
ifc-ii. )if m.'ni'it,lMUofarir)-anitiBinciilrjiwr
i.ny ci-'.lh;!'''" .' awl i wart of tonlkUuix la
U.iitii.iilii- (lu. oulili lspua, Iuk
riEJ.r. WHAT TIIJJ WIHDICAi PRE3S
i HfA t. (AS.., rv ;.
Pubi j!ivalLi rrinlr !a'i ti-H in nilnrn of jtmt
jj:.U... F.nr.lHlf UHTAMC rillsiLlAa Joaa
n.'t. II iJ rM knnli,tf Uwliniaat ytii anablaa
hlta :.i.I.-jU ottirJi )iUli"'itniiriuf"riuiitlon from
tbo jiu-i. M.l.mi'l'iln It" orf.vili!aJ, and U)KUranlM
t-:ur. Rn l. rhat U wre Titlnalilr liU,ti UI lioa- ,
. .KiM.,1 inukl ti:U,aihar yrni enn lie curird ur noa,
I.iV il .jimfv jo.ir tninl,aiiilia aipaaawi tliaa,
Ir. u'':.', rr. I .Hiii.lataieut. It will U tua luaona of
lum.a in BMiiy iWiUr; It ntnva your With,
!, ilnl Ii U ir.-r lll. it nil! aa yuut Ilia tial
rjTiii r iliirb-Li 1 1 y wrniKi IrtulnirtU - -
liw maioicunuua Mr uudf libiit my Information
f.i.,i 1 1,,' 1 . 1. uni ; (In rr.rp he tliorniililr midenUmla
tli- r I'll hi si ami.111 km and I'arrtiolaio. il Jnio.aniil,
iHiit wlitih liir ccailj Imn iwf.ruiid oian J
v t.ii.i.li -n . ur.o. It auiiui'l 1 remainuana inBi ii
b..!iiiro rii)slrtm irf..rnilriirat;ioiBlitauKlllik.
If lot .wiial l!ir t Uu rolwf, itvuawtoUta
,,;,., U.- illii .m l I'r-. If foil ;twl., ? will
J...MI.: -,r..i;,t IiK.HAPIIAM.,tfcR.oeli'aai!'m,
A.I i niiiwnilMiiuin aittl lialrnietn, U .atrial
(Hi. . Hi ail'l cviifl.K-l.li il. .W"ii'i' m a il. ' ' 11
' facts iisu s-xufiCQEw; Tmwasr
llto- iiii.it ,':o P'iu.iil' I(t!iu ':i'riti.ii Ti ul aaya In tlif
i, .: ... itw 'il:ai!iston, D.'rum.itH, Wli f A lot,
I ll i' . . : ' "'unii', ' i
'' o.i i, l:mr'.;t.!i p-'-irl ."Tin, f.miiiv iTino-l'.d Huh thf
Tiiiih Aiuiv. J it "ii" Hlj.'-r' Maifif tlie "Kiirtiili Ih
iul' I'ftyiH-i in,' l a" ' tatr-ra N"i oiaMi aiiwi -iuli
ll"U lrr l.y lili akili iu i.uhiial! aoinio-r yf coil.iiiiu,
B im f liis p-iiii-uu I u.-ivi nvirsH. ulth, and tli?
i.i.-.,,ii-a "--iudi.4ai.l niflilu ff tri-altfanHa vaif ,
' i.ii.-i r. .iijiisrih U.H.H fit, torn! :n if Iiy iu.ij;lc. Ilia,
t mIi.-i'ia Iu n"t Is lii'iil'-l I? liiiiii.'T fruai vurluiia
BKi'n-!'.,m."ii:,.C .'at r-iml 'a laois'rtk'i.
Wlillii aif'S li li.'' 9 1 my il-vi.lru till lolanrf
In.im.'Ulrto II. -rvuVstn.ly nf tlm rlfvi-ls pruiliir.d lif
crmui miiilaUiiil ru'.iasid to-rlm uiull iiLiitni-r uf dia
. r.vh-n. It jns Ii.-h is f-.iiii. I il miri iliid i'ly Tr?aH
'fi r all Ilia ii: 1nr i'ihIi is heir tu' 'Uu i wina k
I alivaity t v.tsiilivq, ut.'l i Ouily iui'lU'iiailii;, ,1a tbr com
olaiuia w.wli;i'!i f.-in ilia in ul. j.--yr lia bu no rqnal,1
te ii in'''" t.iimk-r hf.r : ar tMtifloll1li.it llwjf owa wt
trnlr t; lr f n-.'nt'f.cl Uahli, lint lUiir live, to tha
aXiiioi tuiaia ,:lili Doluuic riiyinciuii." UU oflkviaal
Mo. 63 EAST iTIFTIX STItSt,
CIMCINKATI
mo?.s d0O3 NEWS1 , ,,
,'. Tlis P' tunic Itomisliesof D ictor RupWI, l! EfHtltab' ;'
ri'Um.r l'li'si" uin, tivwr fnilisl yst tu auWu a twrf.,
r.ila-aj. tU'i ai.iueiiUinu AI.b , f ,,, ' '
:?K.iv!ri seR?,i no raooii. )
. DI3SASr.3,.
t.'llhor't thi' ira f 3Imtr - Olioat lilndranw from
, :i.i.. 'in.l iiiiliout feiitofil jTjryor ' Kianre. No
iii'i.Hy.n!.iviis, siicli M nwn , r- vw r , iinliiia, or
tfty i'!!i-r "'. ins.' Sniaciviry iKin.iA-faiynilrirBa 1 4 v
tiutltiif but pnrwy Vsputal b Biiaui-Mi lt'tiHsliM aiw
wad l.y tiiiaifondiirri! fli.taui'i Pirji.-I.iu. Jlto Butaala
, J.imiH. rtrra jvt failnl to nua.lhn uoa,l laliatioata. ,. ,
nr.il Uia mwt tlji'ruiw cam", in to n iuum all mercury
. mM ,'alisr ruinirltini IrORi-tlit' kvilam tlitn all etbar it :
HnlMnns lld "Wod. Jlailaal JtMBtaLf , . - . .
gOCS N3wS TOR. SIIfULB IHBn, , .
coprrnnirLATiNG' mARRrtas. . i
iA'.r wti.it llic PMtlmiif- rnm ifonilant "t lit (Mi.' i. ;
( ;..w, l msbi M'.Xarr'and.iniiiuiiHiiiiUJUit . .
irf hi' iv. lh.l'l: " '
i':,iim'ir"atiirn! iHf iwwl lysrly liomjv ,
tl'iu nwitk'l iipart'riiiwJ UU'l.aalialiJUiti.!' Phy.) 1
lici.in, I f '1 it my duty, l.avlna a knmiwlnf inn, an r i
ll ,iti'!'b..'.iot'.iWtlattiWiiiitagliiMidr.arik .,
to ttia aunViiin. Oniicasi-iniiariiculiir lliatof ayonna; '
man In tliiacitylswortliyefti'iiti.' 11 laid bscnietha ' i
victim of- a katiit, lUa maru altnsUiu 40 n hki runwa a ,
aliii'lJr,a:i'lalt'ri?iilT''f iiin..riiiiailililiicfi'trtKfe:iBrp-
til hop of ri'invry. lit. niii'U tu 1
Jv ' iuly.l.rtM-i ai rw"ia t,ev
V' er -i'...i Vkj : '.t b wa ? J'M, prva-tt,
j t, iliif l ;tt n'1 o-j awribt'ot tl
ill ln.i a of riToi .iy. lit. nnuil to niiirry, ou wmm , k
i-n.ar.d'proatmMI.
ua m-tniTi una . J
M bta nvat - HI riaitnl-roiMi al ii'i.uniru.. 1 ' , ,
tfjiio I'Ujsw hi 1, a.-.d, wv-o i.i.l. lou as il limy airm'ill taa H i
tlutim mid vi-..r "t yintti law MutimmI. and Ue I u , .
il.o lianiyfalliorof a'uariJ ltil luffi' ( , -,.,
CU.07.20US NEWS FOR THE LADIES. t
A FECVEWTiyC'TO HAVB tHHn
. .. .., , -ajaaju-a. ,
n a r w'jiit tbe CliJaaaU Weekly' frUJ !ii j-3 "rt tha ta
Mlrcb, tWIt ' ' '.." i'i j aior
Wt :m il olcHy .a,rd to 'Ia and la t'tTartland t ,
timii i!ea fur tho pnni'iillon of having rliildrplitAt wa
d it our dutv to iirknowliifftAi ttmllt from any and
. liicv-ryf.afr.Aiiitiiill la fifths rdiet uf.siursriaj
.oiiiniiiit. 'A Itrt tln m oiw artii'a thai
'uiillil to t.viroamlal'it"l id wiiisly clrc.ulatrd lor tha
'bm!U of tiioae ludii" whoiw ilrllrata'taaltli makaa ;.
herniary to prfltril aiiy liicri'iaof .faiBlty. ''.'
AliCJt ft.vlvaai"iii1it'altr iwirriaa, a lady of oar aa- (.?
qniili.tatiui juv l.irili to a daiiKlitcr, out liar auffsrint
iwrtSi'irrrM ff:'f hr jibynlelntis dnialradof tar nxot. ' a
try. 'riiifni.id.-lianlri-asiitmti'jUiisinlaaafaaiiilia- ,
cuialnK a nvlliiT. i !: trii-t avnry ililna; fo pi .-vent a '
ri'i.liI:i.nol'h'Tii:Ti'riiii:rt. l:atwihiHi:sticoiH.diin(. Two
e.ird:itlrr iiiarri,,;.i fllaauiia 3vu cguuMil, t.iit lisr aufr
f iiiiiK'l wurr umiiimI lliat'tltt.ci,ilitksUiitl h.T nun Ut
vas .l e'ioi' 1 el. Mm wiut to.ii vy r.ni' i unity ijiiyDiewq
thjaifinV liri any ta'tn kbilfirouSie .: IwrNfi.' weiald
I ikt f f. Ui A'lkt)iir'Mat.l.ia.iiliiliii..tr:i.i bstora '
had fnil.'d, she npiihiil tu Ui Uutaiiic .
I'l'jiician, Dr
ilAt'llA.'.U, . 1 .y
Wo. 59 TAST nFH STREST,
. ' CTKCjlNWATI,
?mmn in mi omldren.v;
His rriiirdiralinil theilmlrfd titift ; they ii'itonljr pr. '
veuti-d li.'r from liavito; cliiliireii, but ifieyulsa improvei
It-r health. "To tat ftile. aWTHixoa aaa fnaa." .
Tlio- Uitatiie I'hyakUti't rcaiydi'-'a can be rrrom. "
in-ttit.xl, In'i insii tiiey an.' lams'tnt nnd anfo. TUtf
cjairate without caiiaiiigaKkiieiia urexrmsnre. Theyda ,
-nut lulai-K-rn with. lUe iliit, ,ur .occnjiatioti,. They da
Dt lini tho tuaiib. Lui tlwy m mrtnln la their'
aAt. i. P-MCOIrT, M- n.-.
il. iiUUliS, M. D.
Anvwliaisefii'rUir.atiiu:iltrlat th'irroBiiilaInt,
ran eiill en mo u.itunic I'ny si.-mr euunaeatially. Thi"
10.1 rosy iilsm rt-iKf. r?iil OV 0 Ik il . .
no.. 59 east rrrTii street, i
'lli'tiitKju Sviniuors Sliest ihid Diljiulway, i .
' CINCINiMAVI. ... . ,a
Voes lltitti n diiltrFnii'lpva i.xiMtai. OfBoa htw .
Vmi to A. HI. to A o clock) ,H 'II.
Aiftr. Penwiia Bt a distiipca ninv communicate doarr
orsriM.ll hy letter, If tnsy tnolow UNK IKJI.LAR, Ibt 1
CiinfiiUatlixi Pee." In raok Urr: . All lattvra, aommanl-t
ulion.i, and Interview, are atrii-tly private And con
ilriitittl,. No nnsnrr will Isi rjiven fo lettvra anileae oaa'
di llur Is lini'awl at i Conanltatlou Ft. .,; -t . 1
AddniM all k'tti.aiua (VL'wa, . , .
DK. IlAPIIAEIt,., ! "
1353. Ko. 2t53, rOST OITICE, , rr
CINCINNATI, OHIO. n
CACTIOH TO TU?.'tZnUC.' s'1
Ir. W: FiipJaolJiasaoeoiuifetliiiiwith PFOKBsaofl '
tr In". W. fVf . Itiiihlcl. orvith any othar eamtlaiaaas
of the tame naaits. . 1 .-.,t.: x K - , 'i X
Mr Oaf tkit ailTsrt lament out. Whan yoa eoma,
' tring It with yon and aluw It to the girl wbo opeaJ tka
luor. To prevent niaUkaa, aak to .
SEE THU DOCTOR ILtOlSEIar.
Vidlh lit. col.
. ' ' r n 1 . 1
.0.
l lJor.M'j',
McARTUUiV,
':()lHO :
Two
Slore
dons Iiatt-.of .E, ,D.
!. - - .-.p.:i y 4
"!tu re ovored, (it: 111 n
...
llWiiiff .iul re ovoreil licin ?rvorp at
-b t i. v ..... '.t:t;i. "'... ' o
ii 1 MMbo
1 B , laa 11
. B na
... w wn ,.y taut, .. willed f aueeu a
l-uiporury. absr-nif lro:u' littijiflicf', taW..'
iiltysiire m anuouiujiig to tho .'piiblip jtht. '
lio;a itgii'm arhU pout, .wlier.lic ' i;-aV 'V J
fou'iil ili limes ready to giv0 jiiiiiriiiVl'-" .'
tf iilio.i tn.tlie vHfious liranclics ufiispro. 1
fcsti'iuu in this. an. I udjuiniuo ConptieJ.' " '
- J.111. 5tli,l5f?5.3-hii. ' " "' ''
"
t
HA
- -d
: t
-
i t
1 1
. t
! i
i
I I
NOTICE.
: Iliran Njwtoij iiiiordiiin pf Alva
Newton
s li:-i'k,jAtrfiits im.l yonOhcr, if iajpeo ,
li.munrt.n Hffrtlemeht1 llflrtM.VHma
will Kk for hciriiu oa tin rijJi iluv of lYbrua-
ry.'iM '. i:icii..i:d ch.i 10,
1'iobati Ju'.';4

xml | txt