OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, November 02, 1865, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1865-11-02/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

A
1.1 t .
LOCAL DEPARTMENT
-s -exit r rrrr; r-
rOh IX8AL !
"ALTS, 'Sftf
Dr. il"Ph:ul-
. ' , rpuidence ffom
II w tt''Vi..,;. All Letters
Oii.rnr.iiW t f (Im ftB follows,
am ta bo R vi'UAKL
1 '".':-Vz.'." lViPt (Ifliro.
r
ATTENTION, SOLDIERS!!
i lows, mil im';''
lin t I will uttfinl
'.iy, I it iti--. nil ! i
liiimties : ''' ' !'- '
!ipl i" S iii'!..Jtii y.'i--" ' i,
u-.n'v f"f ,!l ' '.'"l'," ,', '
tlir-e inn'.''' !. 1
tn, lii t1!' .-irV-'i-'ii ! i
thn Unit- I SmN' '".r :
y.i ;r ;
I el-
i.ilil-
ATTENTION, SOLDIERS!! E. A. BRATTON.
ATTENTION, SOLDIERS!! E. A. BRATTON. McArthur, Ohio.
ATTENTION, SOLDIERS!! E. A. BRATTON. McArthur, Ohio. July 18, 1865.
'U) eay t the citb.'iw 01' t)'--? ? .'
rl.ftt I cuu tvr.!eli "Wl.Pulfir ii i
in'H Sowing AlHeKi'tlic V;f,
, ... VvV,'"',,-,-',.,-L ' '
i)iiin;iirti;,ui't.id ft '.' .'
itnI M cIwhh h ciif- i,
why can ,v.' not "
w!l m to l'iy "V wA ,
MRS. RU
LiPlttri'i'n'Ni C.-.K-LiH.-i vr:P!i
Vi v to tin- .v ;-f M,; i;-,,a:l
Wul vicinity. tht I ?";! ')
dovnaof MbcIhiii Uovs.v'b i'-tn.'
' . i,. e tin.. IVrapffl fur fl'ii ' -
,i-ou(i"" f
the lowest 'iici-a. Three ar- M
!1)(.8t di'i'THhlo Htticlc wen. 'y I . 1 5 --
;n j,,jM. ,.f l.cit'll., im i ti.M.ni !
fur.lRfl f .T iMit-
MRS. RU MRS. RUTH C. BRATTON.
A Noi iji-u Vau ci.mmi.m;, ii. -j
wii, ili i.r n'tiili-r, (it'l l 1 6 u -!- (It
lli-lil' lit.il t,) luHt: till, il' li'l .i' i I
ilijl Itiniut III.,' Iht'l tii II slil i iixi.
In t it I'.-n in- ill'" il iii M .-,'i ii . . i , ;
fit 1 1 at 1 i lii kV Hi. :i . i . ... .
'.f ulilrt.-ivtti l.f iii'V- .1 fti i I
V I' (i.'inl-, I'.'f jii i H llln! hi.il. -. . , .
lii on-lit to ihiri iii.ukii; ilicir 1) .it .
Midiin Htirj .r--t i !y none, ii :(',
Utlll. lltVif liiiet lil! "Cltt
I'liitot W- liii." HS tin "i oh" t.
fj vi. :'i 'it, a ct.II, an :ln-y w.il 1 .. i
Ullilt'lnu.'il ill till" lli.ilkt'l.
Sl'Alill KlS A l-'FRAY.-- i !' Hi I
a 'Lull ') lilt' II..IIH: I)! ttit- S'...
lu:tl llj' It lll.lll l' linilir i 'I
IlL't !, "M r ll. l;.'r. I..
!1'H1I ii' ill'cttS O! tl .' SU"t1lJ :i
. Ill ' .. I
dllOI't MllU. 1 It.i t-lV-f In lihi.' l-Ji'
liVlijl ii.t.iili itultll.i". iiln ti i I
'ci,.'liij.'':rr;.' ill". I;.i '..' If.V.r..: WC:t
I j
I
1
;
I
:
'
I
i
i
;
;
i
i i
.
,
:
il
I
XY UK I as FOE l-C.
Thf (r-urFiiiilii-ll of tin yy in
. -
S!:ttU ii
i-1.:. v
'i II l 1 V I''
t ...'. ;
v i .:..
I, l.'i-.- ' '
II. ,'..i-!-. :
i'ii-
1..
'I'n,. w.ini-i ut't ' 1 '-ismili1 '. i.i.: : .- .
f.-.rt ...1 1 i-i.-iMtn-1 I-; . 1
Jmi'i i ic l-llij-i.'Siiitl U t ''i:"i i'"l ; :.
iMlir!;,- '.'i n l -! !'" !" "i '
Cr.rri.ii-.-'. Ka'.lr-:.it l'rv Clt.ir. Ii !'. '., a...
t 'hill.-. I'T 1 i'.iii"vi.i ' i.' il 'L.'.isi- liri'-s. : - .'
Skirt .Mf. ! ;' !''-'l- ' in I"- ' ';'
mini! I'la-n in' c.mI;' 11 1 .i'i;"i n- '
or Muslin Dn:...
A luiU ll.ivill Tl til'' I"'ll-ill" 1
und t;r iii C'iiiv.;i,i.-!i.-i- !' wi-.nltif lit- "I'.i
Kll'-tie Sttvl ''rriiii: s'.;i" '..r n sin-:.- .
will n.-vur u'.'h r.vivi'.. willii'-.-'j .I'.-j i i.-i
tlii-ir u-i!. l'-ir t'l.iMi'-ii, Mi.-M-s. mi l Vi
Lii'li'''., tl'-.-v tin- MiK'ii"r tn i.l! o"m-i.
THE Il'iot'S rui.i.v,,...i v , ! y u ,
tn-iat. il tlirua-i i.ii.'t '.-i''- k: r t -.. i a- :..- : -i
the Sitiirlo n w .;i i il t wni- ii i.. i..- .! : I
KiiiifiC S'.et-i Il.i.j 4'kirt. Tliu tlir.-o l-.-'.t'.it. r !
1111 ii.cr. ' Ski r lire u!- D--i-.!Ii- Sici-l ii.it- :.'i
or doubio covorud 'o y ivveitt tlie .-..vi-vitut ', . ui
weuriiiK offtl.o riidK.wl.vii.ilraiwiiiK .l"n f ui
utone steps, to., wl.iiii tliry 1110 coii.-ti.niy huI
iuctto wluii) in tto.
All uroiiiiulu of tlio n-w ni.'l o'l'sri.; CVir inl
Tiipes- nro the lic-l fjtuiliiv !n. every I'.m
(liviiisr to tliev.firtr i-w i.t -rrni.-inl i:i"l ir-
Iect i-lliipo pn i'u e, nr..a uic u. inin.'-iuiii.i.:iiv nil'
liulitest. most iltfKirn''.lc, comfurtu'ili! iti'.i! eoiio
lnicul Skirt fver niinln.
WF.STS' BKADLKV & CAKV, i'l?'):i:ir:-
TOIJS nf thn lnvoiitii.it. ftn.l MAXVK.Al
TUKKHS, 97 Chnmhern, tiitil T3 mul 1 :;;.. It-
btr. ct iew i orK,
F(. R oALK in nil Flrnt f'Hs Stores ii. '-
C'tty and tlironpliotit tho Vnite.d ftutcs. .ml
Cunmiit", liiivmia i Cithi, HCiiico, Soutl
Vinflrieii.ttitd tho West Inilius. . ... .' ,
INQl'JBE FOR THE TiVtLtX ELUfia (orooal''o
SfEINO SEIllT. . p
AngUdt 24, ISii5 into olSC.Aic
DISALUTION NOTICE.
Tlie Co-rarinersiiin heretofore e.i.tin
between Robt. A. Constuble nn.l D ivi.l I).
Shivel, in the prnrtice of Law. in ihi-- dav
bv mutual consent. (Ils-ioived: hiu. P.nliorl
A. Cons'able is atHhnrized in s.h:Ip i e hu;
litess of the firm of C"iistnh!e & Sliivl
$ et l9-6$-iw R-A. CONSTABL,
CB. SlilVEL
,(w(; ..nf'.jrtiiur noil: :", tr.'.na vi.i rtn i i l
, ,., ..Ail cows fas?,
t.PIV. (.ft..'..
l.i". .-
i . m'.
I i: "i I ' V, ;
I '-.. ilv.-.'
. ii r '.u.j i.:
it-
I'.
I '
1 j.Vi'S l a!
i-tirj ill V .'. - A.
i .i. ...
: . A
i
Y v.
. ui -.
'.euvo. l'l.:l;!-' '' '
n i at fc;5J 1
Dit l'.M.
ZulesUI Kr-Vl't
lit '
ifVlt.' I '
i-t lit a-
K-Art liur
Tlx' A. - ; :
i
.i i
Tr
i'. .
i.i.i.'." ; . .-.
I C nl.
1 - '. l L l i' .i ;
rl..:..: .
l:-'l
:!0 l'.M.
. j -1 1 1 .
t M.iui.l'ii
I,..-!-,.,
I it .' . ! .
,i, i-:,.i.
i.l I'- r'-i.
... '! "-v ':
I IT'I.IM.I.
''It..
i' I'.
...i,
I',
I '
USE!
rnnii hi in ihiiui ctrh
LET THE AFFLICTED HEAD!
And Wra that ft pfrlbctnnd milfoil Hire if tm minted I
t:ii;irHIi1i'C.i to :Ut vti-i hi .ilMirt.'-il Willi W. t'.m.'i, i
d"liiltly, iit'ivinn omiiMnititH, ii!.-lam'ln.'lv ilimii;!.! , iN j
ir-Hti.n of -pirir., 'ii-'.r4- '.ml hji'M.-i;! nl' mill I, 1 .- "1
ctt't'p, Intficif tii tiH i t, oHTtPi1;' v iii il uniM'titiir ''iwiT. ;
Jt'iny k'wHi, w t-nrif- j.v.ay, .mil n u.mt nf n ij ! : in j
Ihciiici'lvi', la.ntaic IlH, wvuwivo in-iniiii.it, iihiuj
j tfiite uuJ tlisjiii-t u: lilc.
IISAIl WHAT Ti2S MB5SCAR.
T3AVS.
i-nni" I'llVI'iri in' n...iif M. in. i.... i- n (
dln III.. i:Sil.ISI! MiT'.M'll IMf Vlt:i A N ,'..
not. Ilin piTli i'i liiM'ivlnli o.ii ili'il'inn in'." ' 1 1. -.I' j
blHlloi,:HMll't'lll''ili'll-'' V.it':.'-lill'l'. .Itt 't 'i.-tlr ! In. II
tli.' nitir,Ui'clUiii i!H ar.v 'H1 ' ' ' .f i'i '. ' I' ':'"' ,
U ciii. Aik!, l,.it i ni..n-t .lin1'!" i 'li. I. ' . ill ii "i-
p.illvil'i'l rmiii' I'' ti'll M ii.'l ti.'l ' . '.I1 . . i' 1 .1 ( 'il'r'i ..r ..'.I. I
X!ii willii.itHv .-wr iniii.l.u.ii ' ."' .1 ' I' i".
troui'if, iiini iii-i;'!i"iiiiiii' " " ' " ' "' ' '
tuvinu' vi'H mii'.y ii illlr ; It w.il r....' .v.ki? l.--'li!i.
mi.I, iiliui i I..-iii i Oii.ii nil, il " ill .'"' ; ..ii. iil'i tri'iii
lH"liii:l "it..ii".l l.y .vifi .T Ir'iitiii. iit.
III. ...t.irlill.lti"H Ml.. Illll.ll' IMtil-'Hl Hill illli'lllllli u
from Mi.. .'.li.'iii ; th.-i -(' Vi" tlw.riu.'lil.v m..l..-luii-:i
tllir ri.v.iir;l! . .l..iui"imiiii I tin 'twl. ;!. il i) .li..'''li'ill.
illl..ilt uhi.il if ilW -"ifl Ita.' " rdiTi.l ... main
hti'iiinhiiii; riiiv.1. . It jli'.ii 'l I... ri I'li'iiii"-!.-! Hi il Hiii
, 21ut:ih- I'lmiii ir. l T .rni nr. . tl...iu!it i'ii; -.-il li..
If yoll IlilK'tlk'l utiM I-...I.1 r 'I I. r.'l"-f. !.. :-! I"
OIljuVKiillll llWlilll Hll.1 I'KIK lii'. ifl'.'U III.' Hi' '. .'"I .'ill
go iiii.l c.Mimilt IT.. H Al'U.l:l.. Hi.' li'iimii: rii.Ki.rt
All li.. i.iiniuuri. nti.niH iin.l i.u-i vi..ii i i .l.v
yrltat aui couiiil-iiliul. -U-..'V.-i J
FACT3 ahe STiEEOUi.- t::;;;o.3i
ll- iu- nli it tli'- l'liil...l-!.Ui.i r.'i r.--..;.t i.l ...it. i i :
('"niimiinvi-iillii, iiiuiiit'iu, lliimva. . Jihii A;ul,
lb..'.' :
" An Kn:ilf..h u'l'tilli'inuli. f.irnioiiy r..ii!.frt". intli tha
Briti.h Aiiny, mul wh.i .lylrH lii m-.-l t t!i-' ' Cn.ii i H".
taliic I'li vid-in,' tin-, of l.lit' nniii'.'l mi rxt.'ii-i... n- lllll
tiuu ht-rn I'.v iii" -iliill in i'iiiin.i;iill iiruni'i-il lunn' uii.
Home uf liis i:iin'iin I It.ivi. i,i.iv..-..il ..ill;. 11..1 ll.i.y
'pniiiuillico his ri'i.li 'li' . i.lul lilii.li of Irrslr-.-rl u. vi iy
iiip-'riiir. Sonif hiivo Ii .en r. -t' ii i h.4 it I-. i.i i 'I'..
iiii-ili''iiio h. ii!f.il U .li.-tillil hy ln:.i;i'li I. ..in iiiuu
llt-rl'i ni.si..-ilii l..i lllnlivi- l ''' (:-.
"Whih' iirtiiii: in tli- ui-ii.1 li- il.."t..l In. ...-.. i.' '
lft.in''tltn t" il lii"ii'i;:ii .'inly .1' tin-, i. i-N r ! " . : y
fiirliiiii iii...i!iinitl -""l an.! ii r'-s i.u nil ti.;.i.i;' r il n:s. t
fun's, it .(..'in. Ii ' li:i-t'-'iii '! ii ..ii' .! it i ' '''. i -:' !y ;
fnr nil tin' 'ill. lint ll'.li i. li.-ir ti' lti- i'i. I . i.. j
alr.'ll.y f-t l.-lLfi . tv i-t U il.iil; iurr; ii-iui-. In tli i v:n
liiiiil.lj. to i lil.il f l:i:il''i Hi-.' viil'i'. Ifi h- 1. 1- i.u i-'j'i il,
I A I Tj.'.. I.llirl. Itfli' h IVt- t'-tiliiil tiial tll'VuiV" II l
Uiii. ili.ir .i - ut :.-"i.'l lii -.lt?"., hut th.if liivt, U Ilia
tliill 'jt tlii Kni;!i-li li iiiiiiic I ijsi'jl iii."
GOOD NEVS!
HIGH AND AJ
TXIOItXTY. Tin1 lli'iuni'- H'-n.. -ii-. "!' P'K-t.'r K ",.!i.i'.. tl. Kn,;!i-ii
Ui'tinir l'lu.i.i hi. ii. -i'i In. Ifi y. t tu tiiitku a j .iii tt, ,
yailifiil. iitii .t.iiii.iii''iit I'mc yt' ALL i
rmvATS, sscrst, and vEres-ixiAi. j
CISSASES. ;
Without uc ff Mt't-mry, wlihotit i ii-Ti: nrc fr-u .
l.ii-?in.'ss, ;tutl tillh'Ut fc.irul'!is-corry cr f.i-i!tunt. y.t
dcailly Mi-.'iii. -tuoh a nrrfiT.ii', iiuv Mnt- , 'ipirti , ir
tnyntlmr i'.'iiuii!t. :.iiin'rc,piy iir :my -i- .!"; !i im vnU
iVitliiiit; ltiit nirt'lv Vcctanlf l!it;iMril lt-i'.t ili m
itSi'l hytliii wmi Ji'fful llutaiiic PliViiri.ui. lii Itf1 iiiic
I'tnp'lie-i it'"'T jot failed to curt' the nm-f "I stir-. ire
un'l tli"' !.. ii.-niiitTiHia cusi-i, ntnl t n'n-.itvi'iiit im n uiy
ami oth'T iiiiMiriiie-s from tho niciu uln-n all utlicr
ltenitHli-!i h;yl f.iilHl. MfiUcal Joh hiI.
good1- nsws TOR sincn :.:.zx
CONTEMPLATING MAnrOaS.
Miirv I) ltii iii.tl
) P. -It- J.J 1:1
Thuiii is!)..!,',). I'l ir. t-.f 1' , .1 .M
Vy, 1, I mi', .-' i ii V
P.itii. 1:11 'ii'.!.lii f'l. J (' ui ,'
ON th i.l-' i! iv . f. inn r, I.' '. 'v
Jll-lii.i i-..i;l'.i .ll! ur .". n' f.V- t II''
iii the iiliutf mi '.ii'il nrli'V i, i';r. i nf - it
St-veil i v lKi;.Vs tut! H v'i'w .-I '.ii C
(i'') 27.) . ' ;
i t II Y TJ-
Tiifuivs rrn-
Ui't -tier 1 J, lro-3w
EstrayOx.
TRAVEDor stolm out of my r...ture
kJ fi.-lits. t'ii the lliirtun I'.trm. t it of
McA.tlitiV.nii olj Fttr'iiice Ox. V.iiy j-.-sjo-.i
rir.r.iiii'r i he Ox or giving me iiiloniiM'ii'ii
s 1 1 can get liim- will be 1i!ut;i I !y re wtird
f."J. JOHN NiiWTON,
" McAi'iliu:, Ohio.
OiUobef 12, 1865-tf
b'UKuuka ot all kiuda c.ill
Dem ;ct Orricc.
YO BE EKCLLEQ
Ul
BTOMACKIC.
i i :i"
or TBI
CAI.V& C ttW VVtv'
.e v ct o, )vv c cv
vevwcAuiX o.rfcwX u 'r,v8tx
Yvti2,vuov o1 , ,,
Vv "B'vVVOYVi lV.YVCft
Utx, ov a .ow vwc,)ccv
5n'icAo.c "S'vWevs, xue, v)
ihons jFever,
i''cver and -&gu3,
Jjii cr Oomvlaini,
(3yspepsicC,
Jndigesticri,
JcLxnicLioe,
Kidney Co??iplaini
Uvv vtvvve.
tutVw mak tv
. . . .
iX WOUUCMC
By. TvoWcVa
YCVtVVViVJ. "OvAYYt(A,
uVWYXi, T,-.uutvvi) ee,4
27tt?s gitters art pit up in qutiri
hotiles, of whteh 1h a belt is a fao-tim-ile.
Th libel is fii?'; ' gravel, and
is provided, vilh r-y i gua4 rem
counterfeiter!, CPrtw $1 par bottlt, cv
iifor $5.
-a V. Fobook, (Proprietor, fo. 6
i'ast Fourth Et., Cinsinnuti, io wht?t
Gil orders ekould It addressed.
5'OR SALE BY
Old and young should use
STERLING'S
B R O S
The Hair.
It prevents or Btop3 tho Hair
from falling; Cleanses. Beitutilios,
Preserves, mul vendors it Soft .im.
Glossy, ami tho Hsad freo from
Dandruff.
It is Iho lest Hair Drtis-iing and
Prcservativo in tho world.
Sterling's Ambrosia
Manufacturing Comp'y,
sole proprietors,
NEW YORK,
fclM'tf jf
gtDIGESTIYE ORGAfll
-in.
R
PROBATE NOTICE.
rii'ihnn-., Adiniiii.-'tr.itor nf
ito of Ji.ni M Lea, law cl' Vinton (V.iM.t
oiiit.. acciai.jil, Im-. lii.illiis tt.-ctfts and
ve.u'l.ers. t-r iiisK-otion nn.l linai .rttleiii'ii.t,
antl t.ho mniw will 8'iiinl lor lieatin f in tlie
I r.bato C..,i.t ..I into.. IW.y.OUo.o., -.lie'
Vlstdny of October. A. D. His. ,.
- KICIIAKO VKKUi. '
fUmbvj,S,1kit-ir TiA---
4jj,di
J
!' 3
- : s Si-
rf n v. ,
'A'!' T : I
t.
'5H
v;
ill III
ii
Ii l-rr,
1 h
i y
i .1
k'-
. ?4.1
r.t i
A.
r i. .4! :
I)
i y' :i f
j. -V j.
t.
i'ii
"ili'i I
1 varied Mx'rrit
ilfi
; i v J j ' T' 1 ..;
Si ;
.' v. . i
; '-i . ' '
5 !
t. .i a i
v-A.ii
!! '
i .n.
tt.V i
1 1
(
;
'
,
;
!
I
:
1
3ee CostarV aJvcrliemeut id lliis.
!,..,,.,.. ;
':,1ll;ii.j,il,, V;... ! -,-
i ,f '" , r.VvnP. ' t M 1, ,
' A- CONPEIi, un.l all llfU-'etsi
uaJ Deulers. i,
iiiic!
it Avi
ir'-;''..
Si'
:. V.Wll
i.'.il
. i
I I'I III I
I I "
! 1 ' ' '
1,1 .1 !' .
ii'.v !.
I. . !.',-. ,
...ii'. i "
I'.-l
y .1.1
-1 "
1 :.- .ii
it ; .
,1' Iilil.
.. in. .
'.ci.- .V
Sot-
'i i-iiiui.
10O i,
eo.sTAi: .wat : :;ti nyw 'K i;
p:f. Siife. .iiil'l s;iif :i i;n -t ..-.ir'. '
it-ilir.'iiii'ii uirMii g r Iih vp i-n 1 it'..,'
F.M'i' lint ill it ciiii 1 1 1 ii, ,;n -;i
prop rt'il ripronhns to ilir . -1 ..i.- ,-. i.i f. -,
fill evecv nn4ii!t c.it'i it v:ni .lit' i.en
iMy al some i'Ijc" it l-i r h.-- pn-s'lile Cnmi
li.-e tin. uifiliciiie was ls..eii.-i.'.'Ki S.iure
S.'f.'i-Minvir. 1
Jjn? ith lCWi,.- Tn.
It-
I
,
WMWIU D-WJ
'1 -Z-- )' J-
'' ' ' '-" .ff" 'Htl
:,- .r - t f. , J
v . ; t" -i i-
1 ..1 . 1 .
, ii ,r .- .
Mn, '
.,. .,--
I ,.-i
1 !..!.'
.1
it. 4 .
IM' I
1 1. r,l.,
I' A. 11 !
' - w. :-:
. .1-1 4
i.:
N'l.'ili r 1 1;;-- ;
;....t r.rv.
i'. I ' 11. ui.'
ilii: .1 i
I. 1. .'
lu'i. . ! !
hi-; i.i. .
tl".t.-.i.--
, 1
.l t",l -S t 1, .'.'
' '. .i'l 1 li .r.:v.
fl'eu I i,
trt i hii l
i 4 1 i'r . is ,
!' "I Klil'",- l!i
'JU u i c'-.U,'!.--..
? ' o ; :
ai'Tennitl.
l.ie .1.
,':, 7; Vl ''.I'." ''': ou tliC ?j-.t
ut Ool"! r- A' !-1 ,""'. " "Vlrtek A. M
... . , .''-V'"' Si J AD kS,
M'mnu'Jt bu!" -fJhl W.MeBct
be.l.
Kmn ut kayo; Ait .4 for 4iiQ.
Ki'i-'o-ubcr i'i, 'i'.."!-!"' r
'
,
(
'
I
I
I
j
i
j
i
j
j
I
i
i
j
I
i
!
j
MOD NEWS AT LA
J4.4J X f
lru w-i.'r-rjiCn Ml. BAPuAEL n ll.o tft. M
- - xtl who ahe iw Tr.oc:r.r,
,Ml !;u Lt Ik-mi itnr-.'rtntntle, nil wh. f.,iij Uprt
:wii ltu U;'''l "ti'N- i- riiit1!.!. v i ..J, nil vli.i
AVtt IP"": 1. 1 if 1 r 1 : I 1 Vllil, lil fcO lO hull tf:t
K iu'ilr-i )"-v,r ' i-'u : ' f t "'', !" rmV tl
' ini.n-i i u ". - I'" . i h.i; rti.'l 1 1
riQ3tH. .".! -.1. I U-i i i t f '-i i. t.. t; Itc V J
" "t i ti 1 i i.fiii'i 1. All tu 'it . in .': i i 1 1" tL nf
.... . f tlnti.tii'- lot- .. ::-iit lillil in r-1;- juris!
ill!! I'.'iltl.i' I ' J.-'l -Ul il l!lCir bllllt tlllt w.iru
-iiit-' ij-!.
in Lovr ii'rrnn z:s wrvra
Iin ;.. the -iit ..I' wiii'iii't' 'I' Hfr...ti.iiii t-f tl
'Mil !'..' t. II.' :.:il'i . i u ti !.,! tu "...ilthy .Tr.
ii.i...' lui.rriiitz.-. u i i iii.ili.i. iniiii.'l hn iy. Hi.
'.i liiil ..iiii Im I- 'ii 'i.. ... i id iJviuiJuAlilii In-t1ucr-l.
h.flt ll.j l.suit iuu ninny. I. .'.--
a EPriiar iiArrr :ituiACE.
' T'i lii.iUo tlulii. luuio Hi-, l.c v iii bIiuw yoii ti' lilit
coun futufe i;un?Ar.'3 ci; wifb
; 1o nil! If II ).' Ilii-ir 4ir.-niii-t-.iuv. ui.J thiir fnliir
iiiuinji'iii htiiI Klui i. l..'i!'r ilinn u'.Mn" i-.int'llyoi
ll.Ml 'J..i'i,',lit iiti.l ali.il Hi. ir "n-iil" iiit'.ijlit'l.i. ur
h.il .a L.'llr H'll.ho .-.ii tell fuU till-' v.iil Ui.il.l.Ol
I.tt'1'V. '-
I'i ! i.4f i. Il.r.-r i n ''-"I-' ri!.-r.r.
t' 'I. nl! in lii'i' In. ui. in i.,-ii)'i.i''l'-. 1'
! .1. i-iili lli. .-!- . i. -f f. nun.:., t'..' r.--'.:i . . I.
lii. r. ii' I .ii .1 Im. : ; -l 1 1 1 mi -. I n.iii ii. J .',l'": '"''!- f"'
I .. ' :i.- nitrrpn i .li.-aii.il f.r 1'iltt;) t'uu'l-v ' 1
L nl. 4; uci:ilrii"V
u1t;i wltliout hp m.; .
r.IOUE WET? 3 !!:
rt it i'ii ai:l c;;it n .1 n m - .-
i.tll.'v. i.'. i'i -l'-ir. ti:fi ftl lii.' i- " i."
ii,M iih i' I. .- i,i..!. ..... 1 ... iu'.,-i
,i.: ,w 1 , .. .ti.- 'hi il.ttn'.) tut it. 1 it- . '. iii--
1 -.J ; .', f i.il . ! I'l . i ;..(.' !
V-i:i.-n Oj;:-iaT. cf his Fu'.uo
r; eta in iilb.
J- f .'.I tli ; : li' Ui.illtl, t'll ii'i'Pfc, Pl-l !: L '
. : - -.' ' ii -I "I I' t . W 1 1- Ii: !. 1 1 ..' .U- ll'"i I t
-a,-- . i. ;'. T l : ,: ,. ( , -t w 1, U'-r J., ! Imim.
'v. (.it ("ii.i .. ' :v.";,t .ti'il ii.i-r rtiiiu1 itiv
j,L,. .'or 1 1 .. '. ..: 1. 1..1 tli- 111 I'.
t. ir ! , : i ', -i in (1 . u ' . :in... 1 1 . 1 ii j- - i.t
1!i:!i.it t !'ic- 'i-'ii t-- 1 1;.,!'.ii-1'h v. ntt-n
si. ti : i. j u i ti i i I.u-. All tUoit
'hiuii- I : i:-..l.'U I I. . h 1 l: fi-t In W
-4b n'i tti. 'j- iiinl. ,''.!,::." : v !ij' ' I'm.-- w'v h .-rv I 1 1 ti'
by p'-i-'i ir.-t ti u !,:'i t - ,. i:iv K-i !tni h 4 jv..f nli 11
mU'III.,; il ilDrtt t Ht-ir : )' I jv.vi ty.
. . , It n-r.i'-' I
HEALTH, EKiXTA'Cr, Ar.O
- l.C-wIE
njipy y vi n-n: ln.i: - .
aocQ r .-'w r.: i;v i:u ;.y v..tV.;v..
' he .. ; : hi - t. ti (' .r ' !. 1 ..!
.'iY ; 1 nl. i t Jm' ' 1. lie t ,:t. . V . .1 'i.t if
rL- 1 vi : ui 1,. I, .1 : s.1! fc u, i.,',. l.utll
U.ill'.f ' I v,( I'l.iiri;
l- iff " i''"v, Sum L. i bi.ltX U.'.lco huutw
ftom I'i A. Iii. r.
All tiitcn.i vi 'f i.l' Ut'j t -rl ,' i. i i'' IjU' alUl.
Jv. .Ui. jt-Xi 'U.;
'....."'
.T0.22X BAST s:AriSOT S'.-'TOT,
crnc.cio, i:.,i:t.iii.
W prfor.-i!in!rt."nini':4.- ti '. -I'Hniltnrat
I All I i.l uiw-t wi.u
iae:-i
rtour -hnt t!i T! iHimnm cnirp"i:i' .. ; .. .It.
'iln.', M ..tMNtioru'. M11. l.uiil, Hflil 01. 'i -in. ... . ti, - ...i.)
p.v, 141:
" Jiuini-l i'il. nir.'ii fT !!.-in s nni'.-u !.v r.-irlv I.. .' - .
tinn Having I., rii ..'i ..it. i! I'V l!i Liii-li'-IiT .l.iiii l'.x'
aicjiiu, I f.-rl it my i!-i'y. 1 -i in 11 K.i"" i
f.tild' thr fni t. luilevi..,: Ui.iT ill ili'ii i .. I I'i.i.v! .. -ci . i
tuthi' hlilti'liiu. Olii-rn-i-111 purtii ill T t!. I ' 11 v.. :,!!:
until iii Ifi'. i-iiy 1-i"i iliy ui n.'t". Hi- lui'l !' -. .'ii- 1 ..
vi.-tt' 1 o) it h il ir, tK- in."-.. .il.iHi .ti ... . M 1. i i-. ..- 14
tlmtiT, iui.1 (! It r V'-i. . ! mi fl'i' i'i , .,j :i r. 1 I.u' in' - p
i'di. Ui.p'l tf I.A-nVi..' ) . Ul' Mil.1!"! I., ll'.ttl-.-, il
1 nrly I-1.....I 1 11 r a u r 111 i-vi-r li'-.. i. -.'.
4. .it 'Ai;.!, I nt 11 ii.i- l'' .nii:l, ii- i vinm, hihI -i..-: i' 1
ill' l.-i' ,t' lii't '.-I Mi ii' inf i.f till- i!iiilii.i-i! !"!,.
'-ft'' .'-,-'' 'I'' " ''. ht ri-li.'ilt Hi'- !.:rnl ...' In.' I -I-
t-ll.C ', ..'I I-, inll, .III I, -f; -.i llill II" it III. IV H- -I.' ' i I' .
Ilii..lll iiliil VI '"I "' V' '.tl. l.i.H I '' 111111'. 1. U.ltti.. V.
:i. t .1'iiy ji.V'.v u ..U-t t.'.vs "
.- :izv;f i:cx i-AD "e.
li-.i -..hi I tii, C,.., ..i. i- V. , ij
01 M iivh, I 'it:
. 111. Hi.
n in d-.. i li'il!;- ji" -. i " ' ' i, ... i . . ; . r i j,. 1
r ii-,-. Ii'i' t'li" j ii-., i.l ". i.l 1. . ., .;Ii: I- , ,i , ,
f 'i il i.i.r .Ii.ty i ,i. ..li.iv.lc.i . ., i :i. in I' . ;u . . .. i
tri'iii fi-.-i-y hi.iir. In ;i il i. i , il;.. i, ii... l 'u
Iniliniliily. A In t In- r.u::i. M n;:r 111 I 1L -...I
":. Li Ii' I'l 'iii'il'-'"'..! iii'i n. l' l. i-in-.tl .t-i t-r ln
hmii llt ..f Hi-.... l.-'i.. wl.' -. ,! :;. -.'ii,. hi-iltli iii. kt ft
li.'n'.-111-V tu iiri lciit . j .c-v...... ... liiiiii!,-.
Alti iit liviiu- in. .nth. i'lmr n: n i i t.-:-, ;i li,.i!- i. ,.-jr im:-Qiiiiinl'itii-i-
i-iM' l..rih in ; ,:aii.,i : i, ! ..I !-j . t it..-i ink-
ii'i'i.i";ii'al lli.il h.T I'liii . ! '..i. ,.,'., r.riv.
ry. i'lii. in...!.. hiTtlr-i-l Hit ' . I l.-j ..'i. -..i-,
-""iiiin h nii.i.n.-r. Sir-'i .1 ." ;i - - -. .-.-..in
ri("titi. iii.rli".stit'..'n '.ir v j 'i .v. -'it(.
yi.:'.r:ifii r r.:irrin:.'.. -!..- im-. 1.4.-. tii, -".' !.!. i. . i.vt ytf.
rilM. l'...r.." ij-iv.t i;..it 11 I. 'I,: . " ! t wii lift
h .1 -Kiniir-'r f. .-in. i-.m . I. :.i . 11, i.tivai.
tliat if 11I11. !i'i-l I..I-..V iiti r-.-lii! '!-..!. n.. f 1 in,: ...ui:!,J
bt. tlin furffit. Aiiill tlm it'in'-i'". d t in. 1 t -i . -1 l,(- -4
rail 1'i.ili-il. nl"! '.' lii'.J tu tin l.rrsi ll"-.uU4lr.
KAl'UAtl, '
FOB Tli
PREVENTIVE TO HVE CHIi.' M:-.
FI i 4 ivtiietlit'slnj tlioiU"ircii t li-''! ; lln-y ... , t'k
Vfciaol hi-r fn in hMvit'ii cliiMri'M. t-':t thr;' r-' tm. . k
tcr hi ii i. Mir n iti:, ai.i. itPN'!- a '.Ti. ;."
Uwtuiiic I'iticlmrtt no -lii'.-i imu ti-coiu-ij-rii'Uil,
iH-auie lliiynri- im. ,. i:t ai.it ( ' il.cj
oirutit v it hunt tMi.sii': si'.'Ki.r-i i.r . .i-tm
not liit-'ilrro with tin ih--r .r tTCin-r1 i . : ' --c
n"t itijuio ihj iiniiib, I nt i.:)' :itt ' .
elloM'. 2. PA- - ' :. j
v Any Ahorf:,:,!M urn-; u lift ulia tlmr.
can call 011 th- h'ttniih I'i it;.ai .vuU-icutuii, ,
liuy ivlj t.; -11 r i:' il' ui'Jco :r. ut
' ti-iili.Lii' ii 'Viily, J-'iiinl ivi ex. ircd. Glflco Ikh..
f.niu i'i JL, II :j u u'cIocL k Kit
'' r.i-iirn at 11 I'l-i.'iico may c-wiiiiiiiin.-iuii cutiii.
.HMi.tt ' ' i-r. il lin-y iiioiui,' ijSK iH'I.tiAK. tut
i...;ii ..; . i .'; li I. tt. r. All l?tli-r-., cfjn.Lnuri'l
, iii.'i,, an-stiii'tly iiriTi.'i. anil ro!. ti
ll. ,- ...I! 1 1- kiini l" l.-tt.'it iml'-w ont
ilull i-t .. . I I i t.'ilJull:l!ilil IV'i.
iif'.-:- i-.vrviei-f. Rrr.tttod to QtottnuMO ctdti
Ci'ii-iilt-.i.-'r: :.4', t'no Doiiar.
All bu.iiui-'i.3 ivitti
LADIES
to I done by letter.
Address all letter R3 f'!!iv.rj;
DE. RAPHAEL,
BOX NO. 6273, FCST-CFriOli;
c:::caco, illikcis.
CAUTIOS TO TflE TCStlO. ' .
lir. V.'. Ttiii'-aiil I.u- iiiiciiiiin'.iii.li .'ilii rROKKf-SUT
1.1 Dr. V,', fj. H.ii'li.ui. or Willi t iy other geutlcmti
of til" h i. i.u uaiiii-.
K5i'ut this nil'.Vrtlwmrint out. When you m.'
hrin it ilh yon "tl .' " it tu the jjirl who ofout U
luor. To i.ruveiit iiit..ti'.!;ti.iuik to '
EES THE tOC TOR KiiilSELF.
Width 2.
! . T. lil4()V
WUt:,;Aj.E A Nli RKTAH. D'-lALRlifc IS
No. i i iu Iri-.n Corhor, J- - ;

xml | txt