OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, November 02, 1865, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1865-11-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

V." f ' ." .' " .---"
,:UOl Mil. .S .i 1.A-
. .i-t-i.:-.; i-i:.
I.-..- lr,T: -I .. '
1 f -1
i i.- .... i .
l -ir i !.!?. i.
. !,t t I- I! .
hi.'I'jT.
It. i. i) ! i-
T-f-'- r
vri:-.:...:
T:. .. . ( .
r u . ' ' 1 .
:'..--
l.i--! !' ;- :
'-;
. Ml' ') I ' '
r.ic::, n...".
',0 ,I! tl.. .r '!:.: ' '
..l-Pili-.. .1'
Ui-UllU.: I';, ' I :
t-..i. i -
1, I, '
;.:.....
1 l...: ;
it trz. ru.';;
UUdllTl-'M
I. J : -
j...
in,..-. - i
t- v. r....' .
L j cili.
i'.A V : T'.lji
-
i
j
'
C ... ... .
'.'"...:;.; . :
V. V. - i j
,1-pM; j
XLV; YORK,
PROBATE NOTICE.
4 L. ,.jU lli.
-
i
'
i' '
I l. . I nr U 5 1. i:..-jJ.'..C o.;:V
. 'I..' i'Ai.':'! Lii il ti-U.ll' iil i.l .il...
li'.oil in MfArilmr Yi.ii.ui C0..OM0.
I ' . . 1 1 .. i 1 n' . . .. 1 .111... .: . .
'I.U Iil b UTS
.1 ?.
v : '. n
1 fur u 'Yilj!'
.
t
1 .. ' I. Ill lis
lt UJ.il..-. i J i.. I.!.
i'.t U.lIUiJ (I.icIiUitt.-,
. ; .
.-.
'
: :' :-
. j
.' '
..i-
"
; 1-,'
tMITl-.. iX.I.l
II L.UI.Tli .'U.lli'l.ll it 1 'I.
Jane 50. 1 W-l VTirt l'wthw. Ciaoincitj
test-
l.f lij .isl ;...(..;.. V
lava ti-cn i;;tro;iu i to t!.-.t nb'j-.i for twig
Lx.Ili r'.s. -Jk- .It, utiil i.u a M.utf;J Xi
AVAtVoC Y.VUS..Y
for t-a-.-uin., n." lV.K.'iy iloiijia of a
tl".i!.i ' t: V. 111! Ill Till! ..i... i;t.
alt-j i'i:::3.'.lO'uC to tile Vu)r4if,
uf dollar -j ii .ycsur U udvortU'nj ik!
"'Mi: (".:. u:;....i: ot t'ul
i i:mt I'm ? --rii .H tie; to 4 Ot V.'innmw.
i........'.u,j .-').' i--'rii-j:e m iaj (T
!lr t!-i li -,( i-f t'- J tvi dju4i
:::: -. !;i, ;...ivy ' l.K.rJ.
' !1' (.'.: I In jus " i-;od, til body lf 4
fur ct ri-i,
.!, lhii iiit.tfr.,
i. ,jn:t ..(a., i'w xu.-u,
.1; O.-i'i ! 4Jr.i, "!., ur. . kvx,
''i : ; jxu.i.lioi,
' i .';'i.i'v.iA M!ni.-Aj;'.i , :
H IS V
HJ "5 N
t ; . ! Ii.'.' !'.;,i'tor :k '.'ured
'.' . ...j .;.'' on udi'U, l.d J'l VitU4
.j ..' ' 1 V..M-.I
". j': ! i t..i rrUt . bi wu wm tur-i
r : i.t-'i :,'.-:vjtt mruf
; I..; d-.oioi-ii o 'J yjrvcd Kit lunur
ii.-.
,5 ' ! j'i'.'.i I' w cur!l ui l'" srii.ud Jtu:
r..-i' if -t nxdii.itn. in hit reach
.!'": i'.'., ''hi c ur' i'witt tfwM
,! .. ' i'.l'..fit!lll VtLiV
' .Ir. '! i'i:;-u loviu'il'ti'ctykKT.
I.' . i j i.la.I .Iahkm; ;d
I'..:..... . ... ....! i-ti n:i:MVl.;tcJ in which i
i 'i oc'w V.V; u Cvt.
I
r.! t1:.; !: .". :i.'r.-.t i:n.l liiul'OCU pilli till.
iiu.! c . :;' '"ll i.'i f. -Ativu-i
-i :' u..iu tU UC, MOlk
is..: w i-.Ai hi tixui iu iiibt tb
iS... i.. it iui.it,'i') iiilo iu fortijr co
:.;..:( t,.n -t,t w La th cui witfc
ii . ; -.- it i:!va pii
V:.i y i.io iii.ii'. a
VAooiS. av TAoct VvVV,
'rtfc ::lli, ill l :',:;j UU.:TTH.iil ft'U.l din
uiil li'jd! nil (!i.) Ht'i.rudin.'i'ioucd disofcf
Mi, of tv iilvc, will reU&i' aud vuru
i Li-nit, C'os4ivenn.s,
Cii:a CJiik., Cvotra jVor!iu.
I JlnJ-i'm'oa 'Pairk in, i(.'t out,
yAziiataii,
Try Jlinns iu iisiae, aud ym will navt
i'i your i!.':i;!.''0-iM, wita lin,f vied tbis,
iii.i ticy u ;!I nj Uoy urb
tin l VfU :ihiju!l try ilium l.ul'irk going tot
it ii I i'.' f'!i!ut o Ahiiiiuuo o my locaS
i.;:- ii, i it .-.l tlsn eijriiOoitft, und if yoi
ii .v(i f i-jf -i'juii'.uJ ycu will
'!. 1 '.' i: ' t'- 'S t f "in w,i,n rt clif i
Bt, .':..:. . piiu!'. ;c Istif CibQEitntt
l; t-i I: -1 'h Kf.tl- i. J CrrtiftCHtra pnW
f ' .. ;u U tut.ti i ;-Lj iJH uf tJt IJt LiVQl tilb U
'!.,.
I'i "!!! ivl-a VtiffUk'.U. MlfO'l Puriflr, H
t;..! . . ... i i i- --i l'f, u 0 txMoi for 81,
( . .1 '.. i.'tl ? i'i "So. 0t fourth
FOii BY '
.n.-.r. r'JMKr.i .'1 KD SIXTY FIVE
V..' .-ul i:i:ii:i;irivi-d Imul, lying
. '.i-.i : .-tc hull ii-in1 m' Vi!pvil!', Viulon
'" .'...;,, l.'ii.i.. 'i :.i. 1 l.iys well, bll of it
: I ! I-'-'' ll'ril . llll! Mill is of Ull l'XCt'1-
.. I- ul . I -'.iiy, :iin! v.t-!! 1 iiuuKii'il. t mljuii's
. re h.iii!- of rs. Hawk, Chapman, and
Cisitv. ll will n..il.ij a inutt desirable
. I..:i.r
ALSO
i 07 A.'j"! f Vi'i'u '.'jih!, ntont three
iiii'.-s ln'iii Vr;i!:i r- i '!, en Uie roeil leading
i-i ll-i.tio i'i Thin in.ct will intkea
-o' -j.;.:i:d In 1:1. i- v.eil tiinbciid, niid
(it - f i-.-. i-.- h iu I -.mi. Vnilovi or Lii'o Fur
! n: -.v. .. to cv.il 6llku.t uf lm titiibeitupty
Hm- I'.-.- I.;iu!.
'i'ii ,-.. ii, und trrtns made easy.
Fof luithtr jHtrikulaM,. tall 011 or ad-
ERATTON MAYO.
Ii AtlVs. Mr Artiinr. Ohio.
Au:-- 17. lM'ij-Gw
iitiiii Ulank3, Blank Deed3
1 ', iill ri ir.i ..riita linr At. till
UVVVI.fllVUW iwi .i
i
UHiee.

xml | txt