OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, November 09, 1865, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1865-11-09/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

h'OOD KEVS AT LAST !
I
I
' MM' .lagMg MB WWWBi
Tn nuT-MUit; VK KAPIIAtL ! On lot. Be
l'i,m-.'ilt In u nil oihen hate inltd.
ALL WHO ARE IN TROTJELD,
Alt who hate leeii iinfurtmiute, nil whoa fond hipee
live hts-n di-ul'p-lnted, crushed, and Idi.ted, til a he
h. ii- lvii st-ilu. t-I hj I.! iir-iini-.' mill deceit, rII who
liie l' a decem-l n l hided Ub, all c to turn l
a.t ice and to K"i .tii:"'tftiii.
lit u, tut ur n-iM'Ttime paa aaay. he outlet the
t! il.ib r .in 1 c'l.il of yettr en, 'inn-, fill li.irielc'-'i. and lit
i-nuti. your clmr.i. let iii.-I r'-r e. r.il.iliry in .pile ul ei i
repitt. and rumors. All ale- me iu d.'iil't .d the at'is..
Ii, nscf lliw I1---V K A ons'ilt litnt In rcli. u- ur.il t..ili.l
th-ir until-, .ni l ' Hud " " I"' If hnhl "l"l an
Di.-e ill I' real'' -I.
IN LOVE ATTAINS HE NEVER
TAILS.
Il Lis the e't't "f wirmini: lli rtfT- ciiir of i! i
P I' die tex. lit jrii.l'i III'-' .mule In a tti-uill'.V aid
lu.-py nitirii.ice. and tuiki th ii.mi rni Ihi-iy. itie
.l and advice li.u Inu n'leiied iu iniiuiiioii.ii! in
iu:n.'i, and th, retail hit always lvn
A ErEEDT & MARRIAGE.
Tn i.i..V lii i'i- '" "ult'i '' llu ""
vcij'n ru-rcrtE :tt;5A?;d cn vrirn
II- i ill t.-ll t..n l! -Ir in iMii-l.ii.i- mi I tl . Ir fiiturt
i. r...'".t"; i.ii'l Mliul In I ..-1 1 .1- than nil. In-cm tell im
Ihoil llii-i-lit mill li.it l..-ir " l-'l " iiit-nlMn urn
M ini ia UHcr (!!, In- titii ti-ll join! tin? will JJl
l'l'l'V-
Ji(: i;i li.ii l I". !iwf"f. nn ilmMii-a.
ThhIIIii l.iwim'iw hw.i.lvi. i' iniliv.iliwl.il'. lie rah r.Ta
t.l, will" lli" cii' i"-"! ivriuiiiiy. II"' I' -'iH "t
!,!- Ml nd MiiiMX tr.itKM'iin a"'! "I"-' ' J l-t' IT
lli; I r I iiit.'l-l'l'l !i''n lullr)' IHlliilia "'
l.n..lifc iu- u'a. i.
glvn lit any extra rli ne.
MOnn CCOD NEWS !!!
Pr 'MI'IIAKI. wiili-.K-t r.'iir ll,n..ii
Kit
tint- niMiiiy. liii'iy iiihii. ilin'iii;!!
Ii,..,:li il tin' l.i'i'l. ''" ''-''I I'11
i . r t.,-l r-u it" U'i i.wilii. iili";'l l-i' ii'.
kl.L'll al.il
Hllll Ml'U Hill
tinsloll llU
IS. a... i "iv, ' li'l s.'t I'l- lUl'li "l'
ITritUn Opiiiicn of his Fntaro rso
pects in Life.
11 !tiii!r Mm to imI:Ii. cmiii'iii'i', and linnot.
Tli.'i.Kiii'U i'l k" I ""li. 1,11,1 "I'li'll'i'i'i"' and HO'
i i. i r-.l.il ill I li. il l l-uii-r i- - !i Mliu u.ii Is.-I Imrd, altil
Aim m,:;W iiji.iiiiit, lulu miiy and n i-l- it utiw 111
arratiir I'lirt of llniv li"". '""I ii I"1'1'1
liirl In (tot f.u w in! in llr a.nl.1 'tl. ill""- lltilia 'lll
ev'i'ii't II"-"' : " ln- K" '' "
(iMiiiU'ii iii 'ii lln-ir luiiira i"'! '-i " I" I'l'- AH I"''
tth.i iv f..li..-... Pr. K:ipli.nl''lii'' am in
ric;:', iutvv, and successful
la l ir ii'!-l. il:il.!iik'.; l,lti- lli.""- li" ! UHi'M
I y 1'i.jii'lli'i' ami inniTiiiii'i'. iii liTiiil lii ml'' i am "ii'1
lWl li aaiuat adtfrM'' and --clty.
It- as.'.irnl
wealth, z:amzT:c-s, and good
r within t!ir ra h ft n'l. If ." ili I" t-Mitli at
n''i')i'ii will ivtun.l him aUu.
COCD NEWS for tko ArFlICTED.
H.- lta tlir aill. and i'.;ili tidl llic altlirlvd t'..o ral l
thidr iliwaae mil nnlli rinif. IU' 1.111 ul-w l''l wliethet
tt".v run lirrllri-il ur nirt, tliilt aaiini; Ilia allliciifd l ulk
tioiibli' and npi'inw. .
. mull iii. iu d.iilv, SumUivs exrui'lml. O.Tiia htiiit
b'.ru I" A. M. in i V. M.
All intirviura art nicilji privnt.. an. I miifl'lanlhl.
llinl'tlura ae tar, g'i file! Kiiall! Mi.it iviisiul
DPv. RAPHAEL,
Th Astroloyer of tho 19ti Ccntary,
NO. 221 EAST MADISON STREET,
CHICAGO, ILLINOIS.
KIT ParanM ;ritrtlr-in grntd to 6n';m oiie.
iJI tnu.r.e n.ili .
LADIES
to U ivne W lir.
. . .ibM't nn (VimTnflntcala
ra-riv .1,1. er. If iln'.y InolJ I'NK l,il.I.AU,M
S .l ir.l:i ea-hWr. All ""'""."''"
,.,, and intfrri,..., itn aulrlly I'rivnte and '!
P.l,,,i. l: "." .,1 t- HlVHI, IU lvlt.11 Utile-
i.li.r 11 iri. I-ir-.l a.i a I'mULiulinu lee.
A'l liat nil h'tu-ia ' f I low.:
DE. RAPHAEL,
MO. 9ST3, mafV"-l
cniCACO. ILLINOIS.
l.t It lie rienriy on
.raifon tlml the rmniM nn a v,iniiliati.in f.-v :.;
,r riTltrtHi t, ly. II d.a" n'" 1".' " ''
,r, 11,1, 01 mi ,f J.i'T future .n.i-vW in hi". I
,.'t l ay l,r urumii'ic Hm aft. i-thma ..f tl.r .,,,,...lte ',
S..ii a.ir i ll..'. Ii.iu ..n.ii-.l I" tl'" -"
ini'l.l. T'lie I'"!!' r Inwa I'n.-d .ri.-e f.r .Imni i-a.li fja.
...... i-..UJ !. v.. iip r.iPKIl :l i It Illl 111' '"'1." "
,an. I...w t.. .mi'. r-..li.- tl"' Mid li.;!" "'"" )';',;'
. . . 1.1 1 1... iv v,,n cm ir- t nil ri.il ant. ami
!. J .'. i..i. 1,1 1,1 I il-i.,' '' li.u II
i nn in !
fnil. livniii Inn l.U hut i' jour UKsTlNV.
L iii t, il nlml i lad""1 r. "c-
Caution to tho Public.
TV 'V rtiiiliiul. Hi" A-",',-ri.r. tun no crrniaftli-n
ltbrnKFAiiU..r Pr. W. Kl. R-'P'-'wt. or wllli-if
:I,.t a tiili-ni.in , f lli" "i 11.1111'.
ao-i'nt t'llt ,v.-;:ii.-in,.iil nut. V'hi-ii yon roiM,
triii It iil. t'"i m l -1'""' " '" ta- f i 1 1 wli" i'l """
4niir. Tu i-ri vinl ii.i-l.il;-'. "-k l"
ESS THE DOCTOi: HIMSELF.
LET THE " AFFLICTElI BEAD !
A'rl l.'.irn t Ii.tr 11 s
-t .Hid in iii il viiri' I. wuir uiteil
a'i'l ifiHiiiiitii 1 I-,
d, !iiiity, lii't-V' "i. r
,.11 ulin iir ti'!li"li-il Willi wi-iihii".
.in lint", lin-l.ili ln'iy II" 'ii-lil.
il.-lti-l .Hid iniilisti I' lllin-l, l"
i,r..s.i.in nl 1
if -I, ,-n. ;,.. id im. rrii.rv. cm id 1-1,1-1 -v tiii.l iiiil- niar
r- ivi r, piiiiv nr.iutli. a i-.ti.i' tnv.iy. an l 11 aunt id cn-r-l
'ini! in "ih-nis. iv, 1. f.iiiii.i,. 'in. c,innlive Iri-m-tiii.L'..
i ii. t" r-'iiii' iiti l iii"t ,-t i t".
11 c. ii what itii: yii.nii'.M. rnrst; pays.
Siiiiis t.ht-ivi.iin r, ,.i;.' ' I- t..!.l i'i" n ,111." i.f ynnr
4 ,..,.-(!;,. KNi.I.Isll ill 1 1 A N !: I'iiVMi'lAN il'-
a.-l. IU. i-rr .-t l.!ii-iv.-.l.v i-l tli" ii.miiiti .'iT.-iiii-inil.lia
Inai tu il.-.i-il-i tli... ili--f.- itl.-iiit any inl.rin ili-m
fi- in III" ,li"nt. In i'.'.iiii its oii.'tniil Ciin-", and l
f .11 u.t.f i; .- U-". An-I. "-ill ia lil- r-j i.iliiil l"tiil. he
will ii. ii-.ilv mi I fi n.li y :!! !n-ili,-r y.-u nn 1-vui.-d
ur nit. Ail Inn i -"niniiiiii. -ati.nn and ii.ii-rilv.vt are
ttrl'tle private and omiid-nii'il. .'! J-nrmil.
Tho !! t.inic il.-rii. .li-.H id I'r. Ilail.u--l. tl." hln.-ll-ll
Bi.t.-ll.l. IMi)ii -.nil, t.l-ier f iili -l J. l t i in.-k" a I I'-'l,
rillifnl, and' i-i in, tii-i, t cnii- -f ALL PlilVAIK. PY.-
KKI', AN I) vHNKiillAh PISKASKS, itli,-ill .In. ll
f .K.-rrurv, i itii,, -it hiii'l. riiii- " Iri ni liti-iiw-a. and
williinit l'i-.ir .d .li-i jii-iy or expianri'. S i ,l, mlly pni.
.i,.t. tin I, hi ar-i'ni,-, mix r,imi,-.t. n;.i ntn. i r any uiln-r
IH-ijijiai. ,, nit-riinry ni,rany di-:i,lly iniri"r:ilt imtliin.
l-tlt purely V.-i;. -I.ihie lli-t.-ilii.-al Ih-ln. -lies i-.ri' n.id hi
ll, la ivuuilvrliil i:..t.u.ii: Pliydf-inn. Ilia l!"tniiic lii-m.-dii--
n"vi-r yi-t f.i:i",i tn cur" tlio must oh-titi it" an l tlio
ni't 'I ni'--r,.ii-i im.-i-i. and I" n-miivti ad in-'icnry tii.d
wtlnT ilnpnrilii-s fri-tn liieflst' ln alivu lul utt;i-r lU-lrii-il.-a
had t'.ulisl. .Vni.ii J-'.nrnnl.
(iulrll NKttS Full s I N i j L i MVS OiSTKMPhAT.
ISO .MAltlil AUK. Il -ar wllat llm Ihiltinmre luin-t-lin-li-tit
of tli" l.i-l.l;Vili.w. tiiioiisli'.ru. Miirylnlnl, tuid
li 'Humidity, tin- Hint id M.iy. I ' .
' Niiiii.-ruiiii vurvs ,if tlisi.iin'H vati-s-d V? rar!y ln!!rre
thm imvtiiK t'is!iil-.rl-rmi d hy tin- Ki.li-h ll .iiiiii.- Phy.
uiiiii, l fi It my duty, havitu a kr.-a I'dc" id lli.'u.
to tula tn fact, IndievinK H' i' i it-i I may dn a
pvi vice to tho hti Hi rili-. t'li" cum. in piirtiriilnr that
f.f a yuan mm in tin i-ity t- ai.rrliy nl n.ili'. litf i, id
lsH'.-liie llio vijlinnda hiiliil, the tiii-n nllti-i. n t'i which
cau-vs a ttin.l'l. r.nnd uft"r yi-uri ol .tinli-rin. uti l-ii ctnr
ic rfuve up. ill h,'.i-a of rvi-uvi-ry. Ilswi-hul ti marry,
m-1 iviu ili-arly l-i'li-ved t,y :ia tiviol a ilirl as cvi-r liid
tanrdt i.f HlVvt'inn. lint hvwiu t-nrliil, uiirvn.iii, and pr.
IratiHi. 'if diiiii n.,t wi-l un an-.. tint id the tlnitl'.'rcd
titte nf Ills . atfin. psuulit l.-li"t nl the hands uf the
Jt-.tanit: PJ.)Vician. and, a.ioiii.iiiiiiC as it uiny te.-ni, all
tiie tili'i.m ami vi-.-r of ymtlii im.- ii-tnriu-l, and ho
Viw tin! Iiappy fiilb-r i.f ii p.nr id liri.hl b.,ys."
Any wli" nre tulh-rin, no nutter wh.tt tlieir com
rlaii.t, can call on tho l!--t ir.ic I'liy-n iiiiii-.'i.rtJeiilUlly.
J. ''i'y i,u'v r'-v i'l-- 'i r- lii- Hi- .-I
Ko. 221 EAST MAMS-.'T:.:
at.:u:3.
tfi7t!i 2.
i.i
V. CHICAGO,
Five (.'ems SIlwassd.
f y iam fr. "i t'.
Jk in Vi'.t'itt 1' ''' -bio.
n Hif 13 I. ":
I !:i T. I.vnt.y, n-i"i
;i;i. ti
if
is- 1" i
I'. ,'-.
. r. . tn
i VH...
i.ii-l.itli
I
Wil'nnl W. Lvons. iijei! .! ti'
Pnih imleiiled lil'lT"lil 'f'M t" l
liuiiifi. Thi? nhrvi re vnnl w ill he
pi'- 01-
but n i fij-tl.ef chargus tt d fur t'u n u -iv
ery, e i'l M perjons tie l.we by fi-rliiii un '.
pay s iitl boyi any nullify or truet tticui 01
my a.:toui:t.
NDP.F.V COTTECILri.
S-.-i.trdi.bef 21, lt'-a-Jiv
FUKNITUllE!!
.
.;;Eiir a mso,
M. L. Clitirvii
v.vi!',
: "l.t o
! t )'.
r
x ri u il E
1 I
I.INF.
ief.'
1
Vi -. f
Owv).
i ; ' .
ti
...loi.
i 1 i.t
1
CM' A N 'o
N' Fl'l. V
R IN-
t t t 11 v
Drii-g-:
crj
I . SiViaU'I:.!' i i'.KCrip '"S
fully Ci;.pouia-i.
T e h'kivc have be'-;n lion ;ht livv. for
ili sfipcteil with went cme en.Hwiin
. r...i ....I ...id .. il..
liir.JlM'PU BS rCP'rsriliril nun tniu at mis
Vl'.KY LOWKST CASH PFtlCE
(.nt ir-G5-;i Dr. A. CON DEE.
LEGAL NOTICE.
State of Olio Vinton County.
Francis SImiVii. Ai!'iil:iiK'rfltir Jo 1 rutition
liiiiiiMinii ul rs'ut-j ul'.K.Lit V . I for Sale of
Mcliwlh, ilixeuvjil. I Ktftl hb,t
VI.
IMtfnr M !- 1- ;m ! W,
I'lo'inht
..nil.
lit r
-. In' -
l'.ft'l. iriii"" !('! nl'
1 i: I., -in-
Ini K U:!!.TU an 1
-M -tli. n i-
M.'i:, t'i. ,i
ii (i.mr.li li.
lli it ill l,uv i I .(
.T:i!-il. .ul lluir.erC. .loim:
wil: rati- r.'.'li'-o 'hut Kratii'i
II.
' ll'iilOM
. i l ll i . 1 v
:ta. r bruits n, n th-i r. tn a i.f .lulm v.
Mviliu'li. l":i'':ic'.l, "!! thtf S'' 'l'lv n:' Sr 1 tni:i-
t'.;r, K . D s:i 5. il;.'.! 1 u V '. '. .,-
uto v'ntirt. i M 1 .1 ud I ! I , . , . 1. 1,1 y ! in
fill, ai'ii Stu'i- df 1 ii, in. a lu-il'.'i'ij; tiiui tlio per
n'Miil K-ti.t.' nl il.j. i. ned s iiiii;''i'i,..it to
;': v ' i lrli; 11 .'M rn' .ii.u'tfi'- ct V . ini ni -r-iiil:i...s::.t.-i
tlrii O," M .1.1,11 W Mi ll.'tli
11 liis li V
'...in- 'Hi
11 d P
i ! i l!' 01'
ll:iii.!i,-,l .
r. wn i.' 1
frir.'nlft.
hue an I '
I: isr.l I-
h hi
.1..
nil. I
r I'll'
rrur-l
r. I-
1 .1,,
n.K.
tl ,.
II .1
I'l I
I,
Nil in
.1 ur
he F.u
I. .
'i
.id S. i':(r -fc.'v.
: rtt 1 r :,i . I S
!v. tuiil fi.r 1 1 c t'u
1 1 1 1
1.1 1 1. i'.;
- , f :. f
k'.il iii'i t
.rj li- 1 reu:tur. ouu
rr'it:l.-s t" li.-1' 1 i i
t.u- I.
1 tn I.,
1
iru . M.'!!.-:ii.
1. 11 11 '. H i' 'rs.y-
ul' -:iii' 1 r 'Hi
ll .in I C II ii 1 r--
,;.n win
it id' a!i I'
i-i . I'nr t e t
Ill il II- W i.-Ot ii-
tititli'ti is t'.r n -:
.Ml. 11 t I' li.u d
,1.1V
.-ii'.-!.
i 1 r,
if Mi.'!
!i 'ii -vi!' Il' f..r li 'iritl ' nil llifi tl't
lur. . I". Ul ..11' 1 1 Vid.s-'s A. M.
F 'I N 1 ' S Ml VKFS.
mii ii rtito
.V.IM'..
bin, la'.iiiuif.l.iiin A' .l!Het
lin.'t
S,;.'0 :
V'r.
i'V.i'
r V l.t iii'r.
I Ini
li n.rl
ii
I
McArihur.an nl.l Ptirivife Ox. Any person
ri'iuriiinf' the Ox or giving me information
s ) I can gftt him, will be liberally reward
' -.1 mtIM M SlVTflVI
A5'ia . :
N ii ii 0 0
I i
Ul
Vil!
Tin-:
1 II I Ti
!(! :.;'i'
a i1. (.'t:; r 1,
lnnr il' tl i'
i. i..ii 1'
ll I',
r Till', nl ;
C nil II. 1
Mir in,, ,, I ! 1
!,' l il l'
II sn i I i" 1 1 tl ' .nl
I'i'ii ih.r.i of I) C r IS
him,
Hi
l Ulli
: 1 1 1 1 1 uv
uM.mI;. '. 01' i.i I ,li,y
ii.' ili.-i:ii;vi Fnil Kstuti' situ !
Fi"j
I i.i
.., I
'All
r 11 ,1V nl
V I ' t '-
v i 1 t
'II.
iill-l 111'! i
Wi'-t !m
1 i!i
,1,-:
-1x1
hi: 'M,-
i-i 1 1 t;.
I T- i l 11
I I
1 ; ).
V r
' ' l
II. 1
) .'ii
r'.M' lol.
1 1 . t -
Ill .!
-'C I -I
r-t ! -I
. I v:
I.f lll
.l. i ,
: v. ii I-... . ....
- r i-.-t I. ini !.
.iir.
11. c Mi.i'ji.ri
vv r h in
niiil .,. ..it
LET THE AFFLICTED READ I
And li-nrn that a perfect and radical cure In warranlea
and L'iiiiriiiil. i-1 t" all li" are iillli- l.-d with w, akneJ-s
d, hiliiv. ti.-i-i i.na i-.i-iipluint-i. 111. I.111. In ly ilnnihis, do-pr-i-.n
uf npirits, .li-tr.-ss ami uiini.li .-f inlii-l, Ihm of
t,-i-v, I"- f iii.-m-.rv.l'.-s ofi n-r-yai: I nnnnil irp,,i-r,
puny .roinli.wii-iini; away, mid a ivuni.d .-.t Tn I.Tt.-.i in
tli"iiui-l"s, liiiniiii. Iin. cjtivul.ivo triTiiL-linK, impo
tence ami ili-ii-t of life.
HEAR W2IAT THE MLCICAl FI.ES3
SAYS.
P.,mr. ti'ivdi-i-inl rfMlre to !-- ..M Hi" nntiire of your
n-eviii; i:n ;i.ih iihtash: ph vsh ian .i-
not lli- p--ri-,-t kii..w.li!-.'r the hntniin nytti-m onilil-s
hitn t-.l -.-rll," Hi-,liKMH illi-nl any iiil'-.riniitii.n fionl
thet):ili.-lit,to".xi.l'iiiiilsori.'i.iiilc.iiii.",iiii'lt..ii"raiiti-a
It- euro. Ami. whit in in-t" vnliiahl.- still, h" ill li""
esllv iin-l fianlilv I. II win Ih.-r vi.il can In cnre.1 or not.
Thi- wiil iiliiivyonr min l.an I save V..11 evpein.,-, tune,
tr.-iilde, ami ili'-appointm.-nt. Il will ! H" "i""1";
.vi.nr von manv a 1h.ll.1r; it will save your h.-allli,
and. ivh'.it i- to hit than nil, it will wive yuur lllo fiuin
b.'in-i ali .rti 111 .1 Ly wr,.ii; tn-.it in-lit.
exiiniiiiitii.in an- iiiil" wiih-mt any informari-ni
from lh patient : Ih.-ri-f -i.- h" thi.roiii.-hly iiri.l-r-tiiii.U
th-ir Pliy-i.-al condition and l'lircnol..'i:i.-al d,-v.-l,.pinent,
without ivhi -h h" li.'ViT 1 Id liave p.-rl-rm.-.l w inany
atniiishiin; cnrn. It sh-nl-l I'" i'1'""''1 ""
llotanl" Pliv-i.-i in p-rfomH cnr. i thon.-lit npoil..e.
If v.ni hiiie It i-l 1. ih.-r- and "t 11,. re'.i.-f, iryoa wish to
mvl.iy-ie.il In- tltli mil I'll-' lii". if.V'.'l "re wi-". you will
naiiilcMiMtlt Ml- IIArilAIIIi.Hi" Il-lanic Phv.-iilnil
AH his riininiirii.-ati.itn and iiil-rvi.-ua arosliiclle
pTlvute and conliJwiitiitl. A'- Jiciil J-jurmil.
FACTS Ar.E J5TUS30H:-. THINGS!
Ih ir a lull tin Pliila.li-lphia corr.-ol. .i-l.t says in tlie
f". .ii nni-illli, Wil.niril-.li, lii-lawa. -ill uf April,
la.1.1;
" An Fn-.'li-h p.ntl.-in:iii. f. inn-ily ron'.ected with tin
jlriti-h Army, and uli-i -iy!-i him-'-lf lli" ' Kni;li. Ily
tanic Pliv-liiau,' has of late uaiin-d all ext.-n-iii" r.- nta.
tion h.-re l.y hi- -kill in rin iiij all 111 rriin-r olT-omplainu.
tloiiicof hi" patient I h ive conversed with, an-l lln-y
pronounce hi- retri'-di"-and mode of treatrnent as very
iilts-rior. S'.-lne have h.-.-n re-toreil as il l.y nin,lc. Tire
medicine he n-ed i-i di-tilh-d hy him-elf from vari'ius
tierhs poi-n-siimr; rait.' curative pn iiertti'i.
"While a.-tins: In tho army lie d"Voted hit lei. urn
momenta to n thoroit-h study of tho eu.s-ta priHiuceil hy
ei rtnin iiieilii-iiial root, and ie-r!-. on all manner of 1!:--mue
i II ---ii.' li- li - I "' 'I 1 -'ire and -I- - ly r.-'.l-
f..i ill! It- 'i'l' Iiiil l1,, - I, I, ir I"' His p: i-II"
llin-ii li e i.i-li .,1: I 1 - I i'l'-r-. i-:l!. I ', lie- '".11,.
I i ,il:t . t 1 I. 0,. Ii I'-l'. - li" -il.-.i - ''-I I.-' let- le, e.,id.
i, . :t i 1, luili.'-.l- !.-!" I'. IV'- I -i lii.- l 111 it they ..-.I" led
i.nly tl-.-ir pt-.-s.-i-: . o-l hnith. hut tliyli' lin-s, tw the
ekiil ol tti is Kuii.ii liol.iuic l'iiviiciau."
MORE GOOD NEWS!
FROM HIGH AND RELIABLE AU
THORITY.
The Tlotnnlc Romedie. of Poctor Itaphnel, tlio Tnjtll-h
B tunic Pliy-iciau, never failed yet to maUe ft lierfect,
radical, ami jK'riliauelit cure of ALL
TEIVATE, SECRET, AND VENEREAL
DISEASES,
Without the n nf Mercury, without hindrance from
Inisine-j. and .ille.iit I'.-ar of diirovery or expisiire.
deadly li'iisoim. tnch a ars-nic, nux vomi. a. ..pinm,
anyotlii-r poison-. Noinerciirynnranydeu'lly mirn-raU
nothiln; hut purely V"-"tat.le lliitiinii itl h' til. diet
ns.,d hy thisw-ondt-rful II .lanic Pliy-ii ian. Iin U tanic
lleineilim never yet failed to euro tli" most ohstiri.ite
and the most dan heroin case, mid to remove iill mercury
and other in, purities frm the syntetii when all other
Beiliedii'9 had failed. Mrdiail Jvltrml.
GOOD NEWS FOR SINGLE MEN
CONTEMPLATING MARRIAGE.
EstrayOx.
STRAYED or flolfn out nf my pa'ttire
Ip-Ms. on tli-1 il.irtim Farm, v est
cu. ... iwn.
McArthur, Ohio.
October 12, 1865-tf
The (Jrt-at Invention of the Age in
m? inn.
i
SV SKIRS FOR 1865-6.
j
.
i
.
!
;
i'l.
i 'I
H
I !
Kj
or
1
are
. ;
,
j
of
I.F'
!',. TifPLEX
IN i f-Kllil'
.. I'l" : I.FX '"r
i 1; 1.1 M.v 1'ini !
,. r .'ill.'.' I 1,'t.'.'
l-:.i!iiu Kl :a-: i- n'i.;
Tln;v flilinii liiiiil
) SI'
1 i;s 1:
1 1".
l.l I Fl'l, S. 1 l( . MIIL'-
i'il T'.h Iv iiii-i I" 1r11.lv I".
1. -ik'i-f - ..'hi"t; iiv:d
i '11 . , -'i'n UK rt'er iisml.
,T I ri- ik 'ili'! till) sii.tfie prmu's, hikI cfmsc
qiifiilly IVi-i-i'tvii tlu-ii IVrlVvt un.I ll'-itut; I'.i I
:i j . Twiis u I.oi'L' usntiv r-i'ipla r-priii
sl;irt tr.iit I-.vit lias ur ('an Ih Hindu
Tlio w.iMintri'i l'Li.xiniLiTv 11111I (iro.it Com
l'i r; i.nd i.li .111.1v .'.! si 11 x- I.uly wearin.' the
, , x H ,:j,t, Stitt wi l I.i- ixi'irii'iti'i'il part i
Bltltif'y i'l I Cl'iviili'.l A-i-i'ttllilif'a. Oii'ias
1 ::"i i.ni'r" i.l Cars' Cliindi V, Aim
1 r i'r iiii'ii.i'K' at il 'li tisv lre. s. us In-
1
I, '.vliiin 11 111 . .11 u : ' il'
11 1: - i-n-llj ill
.1 I'.'iiVtni'Titlv as a Sl'.li
(1 r M
ill lrvs
. Il l II .' 0' j i '.
,! I- .tivruitTi-
s . 1 'i in'.: i''
; lil'.'.Ta'nr.ls
. F r ','l.il.F'
' h v mi' -111. 1 i'
11 11 i'S it..' v.'.
r : I .ill l 1
In.!
1 tli.
1. ivi ii-
in ; 1I1-
I rmnli
"I1.1.1I
.1
. i v ..'
.1 . v: f :
. .:. I"' 1
:i ml r
: -'ii i,:ii
; .'ii M
! t If 'n 11
TUt
it'Vl-i
I tlr .
I si.,V
I .11.
1 1 V Til
,11,,..,
s ' ill II I
1 1 1 . 1) lll.l,' S-'-l. lllfl tiii.'i
,r ,..- ti;i. . 1, v. riii. t'r- in
-' I.- 11 .1: ij.''.rx I'l 11 s 1 1 1 1 -'.',
I "..' ,, u c lis'.tlil l still
V M 1 ,
; 1 i v
.ant C-r!
1 v,-ry i-irt
TV H I I -.T-
1 i , .a'.!v 1 1"
'it .111.I i-i',,iiu
I
VI
-I
, I
,) 1 .; . ..,..
I T tl I 1 . 1
1'
vi- s ; j 1 . -: v A c.
'I'l I ; ..f : Il liiwiiliiiti tin 1
TFtlKKS. '.IT riiiiiii!.Ti, ait.l
Sir N:v V ir';.
Fi I-: s I.K -,i Fir- .- (" .
.'. 'v mi I 1 n titri- :!.- I"
i": r:ii--iNI'('.ii:
ai,J bl ltjii.lo
J'nris In
t..l M-ili.s
Mi-ii',., .S
t! i
1 IS,
i'-l .
i'Ti;'.
0 .-i.
llivtitu I.-
ITI'l illl' W -t
r .11 111 ni l';
UT.
i.i .v i.LL'1'TIO (nr 1
.'.no i.;--i
-iii'iit
:us
-.'1
A ' ,
1 wmiU.
r i -i
i
.-1
1,1 .1
11
:inj 'iv''iiii,s
bv
ti.p
' 1 t
it: tli
IT,-..-
ti d
1 "ST
witii! I hi. 1
1 1 1 1 s e ln-K'Hi'
.. I ! . 11 !
jl tlf II M
. unj.
I v. y livi!'.
r ''ill
il.r'nif', t)
ini- nn'.i '
riciruK (;.M.f.K!:v,
.i;.'i-!li' III
C iti'.
I'll- ,T,
!l ,.i
r r 1
ly t" m.'iii.
tl-' t'H 1 '--1 I II
mi hi ini 1
"i-i ..lay
u.i t ml v
. '"-I-! 'J 1 li,:
.' .1. t .. i .
! I'.,"..r - F ii.ir-d
1. H ', iuli:il.ir.
' . .1
I. KI'A I Kl'.ii
vl.oCKs.
un.r.ir-xr liii.dimiS.
j.v.! UTiirn. o,7,'A
;.l -d V' i .1 tiru'itf
l.nt I'liii-'ni'il!
o l if..- n' I T'-'e
ft "
i,--ier .i-'"n for Iwn
cvlit elaini.
1-
. 1:;. :. i'.i 1:
ti.
. 1. .1 1
1 1
.lt,---:liil.
1 1 ,
O iliOt Til i-ll, til -
, id tin ai Kntii -i- i -
I-1-
or F.'i
I- rtn
rnpil
1 1 .1 1 -
1
h'T' ttvrry
r I lis 'II-,'
ml vn 1
x 1!
i.ii
. I'nri
lil',.1"!
i'.
. , 1 i , 1 ,
1'. i..
im,;
I F-
r"
' f.
it, V t" i' -Ci'lf.-ill I'
o I i,o return.
Tlie'i l v rot patromzo li'iptc tniftiu -tne.
wli"' know tliu Western flimato nt.J ell-et
si.ee.iv cures.
I)r.'J i;';s'ni's Fotna'o Villf -1pcr box -seiid
f,,r ''irc'i'.ar- Special written Jicplins. wil! seal
..il.siiit ith tho Circular. iihmit fiuiTtr-.
li cut tiie c!.ciii.'t'i. most iiiirtT.stiiiir.tt.il im
...',.. lii.nl; t..l,li-li.;.l. 5 ' Paifu-. ltl 'tliirrtiv
riiu xiuinr mi ui i. iriit. it Mc.iii'ii
Mcilii'ii I'ru-
n r
... . ,1 L-..nlt..l, 1.-.. ..
tur at'.'l -Vl-in .a'c uuiii.Hi.'i an r.-vi'iu o rt.-..
Vl. Hll,l IJomily It Sdlisf.i'11'i.ii.i
.- .i-als vnrioiis nil..iicts tit-vcr tielutn tiiiiiev
1 in ntiv ". pillar work in nlie Knsrlis.li
,',.,;;-... I'-ic 5,.. i tits nil. I iino oVuntstmiiri,
, ThMt". t'.T 1 mi l 'lirei-3 et nt stumps. Fully
; ... ri fi in t'.reular. w liicli every, joiinif mar
. ,il!d hlivo, ImtluT sil'k or well.
V.-ilii-ino and ins'rtK-liuiiH -cut promptly to
., r-o! tin-c-uiit tn inn "H l'O till
, . , i-arv. Jio 107 Hyuinit.-" t-trt 1 1. I'.O
:ux. X t''''''
Iin.JACKSOX' t)KIETAL ' 'NIMK.V
i;.iinovoFall ndiliiess. ami reinviniites orenn
wliicWutveliiinilornieii' for mini) years.
will cure itny en?c of imprtency.ertate hnl
crento tlio (.fission,- fur tiny reaM.i.urile time
Can he mulled wil h perfect eufety. rriec2'6
r.uttle.
Oil JACKSOX'S FKKXcn PATENT MALE
SAFK.
It ia perfectly safe and never fails to jri re satis
faction. It in tl.a only sure and anfe preventa
tivo against contracting diseuse ever invented.
Fricell oach,4 par half doen,andT
ozen .sent bv mail.
Wheeler &. . Wilson's
r, .,,4.
I jt.t 'I
.r'll'-';... in '.'..
IRlNTIPAh OFFICE.
ki-:s ci'KitA mCHf:,i
C ii v iu , li'.
Awmi'.V tl,-
t) fir! 1 rcmutm
AT TltlC
WUllLirs FA IK.
Ur .11 I.li '" T.'iXI"N
tviT I'..; (.'inn. lined Citin lilnni of I'iti.
r'HT' iii.d .V 1:1.11 11 a,
-.iLsO .
at the UN'ITKD iV
01 m.tii, i:.Tif
Villi I il-' i '! LIT ! ii III V IL
rot; Koi'K uctii.
0 liavu tulii'ii In." Flu-T
1! 1 CO:
... . 1 ...tiiiHe,
11
I'll' MUM, fcf'.r 11 I
0 .in..,tli:i
rs, iib tlm
Wa
o
I (
Ii
ll'
AVIXtt M I'll, lor .'MTsnvon VTar?. t In'
111. p -iMliar Fninilv Si-uii.tf M n-l.ii-.s in
thi'v niiitr) , iniJ 1111 vv 0111 p I, iii); fi .mill, run in
i.linir iiu-iiicss, un.I in ikiiiL' li'ii Mii'i.im.i p r
Iny. ' liny tin- -r.-ri.iri-,1. with smtli i:ra nliru
ry r.iiMlitii'M.in.l i-xi-ri.-in-o, tn iMsrtti t i-o '. tut
,i.iri'l.ns'.T Miiini -.itiVactmn. Allmir Mm'-
liil-s n r" ' -i.li- c. iin! 1 v ill . a ml urn
liKAI) TliK F"L1.TV, IM; TEsTl.VfiXIAl.r'
A.-all uiriii.'s iiiiitiiihie' uriiiL' Sewing "tl
I'iiii's.ir.! ( iiliird to pay .Mr. llnwu n tVu tor
ao!i Si'-athl' WiK-liinv-.s siif.I, an, I nre aI-d ciim
.cl'.L' I to iiial.i. itiiirtiTly returns to I. hit, stnt-
tlilli'T I'.ltll. tllO tlllllll'iir HOlil, llif I in I;s
ivi- a crri'itl a'ntiTiii nt nl 1 he u-jtitnl 1111 111 li.tr
,f '-laijirnios sold hy tlie ,il.'..retlt inunt'tioti rers.
ri .111 1 las -o'ii.,lilo s'ltircn vtc li tivr- oli! aim -I tits
-'!l ire r.. I in I ile .-lutisl ies, sh.. in 1' the l.nin
it 1. 1' S; s itif M.n-lliiii-s itispnsril ol'.Iltl'llltr tl e
i-i. yu-ir i j i.'rteil. 'I'tm -iii.eii 1 i:n:n nt.iii
tiuliiiiu' tli in. urj '.Vlit-i-li-r a Wils.m. I.JI
-'ii.'TA ' '1'. . - i.-l tirovcr . iluliur.
.Tin. i oc- --'i.li tiii-i'it iv 1 1 e sold
iv Wllr Kl,Fi: ,v W I l.SOX
Ol'tl.i..
c: .?i!.'
W.'.r-a
1 .v
y I . . .tin.'i-r iv f.u.,
.- lli-,.-..TiV: I! i';.T,
i 11 . 111 tliu sup.- f Vl,i.)kr it Wil.-r 11 tu l.u
,.11 !o 'i .iiiv ! in r .'.iiiipnitv. X. Y. 1 1 tn iirve.r.
i-.tvt! pel -1 : 1 1 1 1 1 .-x unii'i 'l tlm vnriniis
to- In lot.' t I .' I'll'llic, witll.lll IlllV'lolts
1 l ncu r.f !'.rt' our rea.l.TS re I in I'l. inl'ur-
lusi I"
,i,;iii 'i. A lli" r.".tilt nt sn.-li ix,iiiiiMi.'-n.wn
.iiln'siiiiliii: ly ro -.itrit-ieii.l W liet-l.-r V. ilami'
s.i-vinif I'.i .nl. i"i's a-' lie Mai'liiiT l'..r fuinily tit-e.
Vl',tii (,'iri Vnii Ailvii-titrt.
1! v li t tlu iii vim r. r.f'i'.i"! ycnrn t'lliou r.n
M.ii-iiiii -v'l i-Iit Wilson's iipiirt, oil
;. an I ,'it- it ill .! i-.-o onsily an-l roiuliy ninsti1
t.spi.iis. un.I .itrliirins wi'tli it nil oriliiuuy
mrlt. S'le "iin nia'ii! liemwn ilros-es, iiu'lml
TiU lifiiiiiit'if. ifrt' ln-riiie iind so't'iil' intliu
!,.,.Vos. F'i'-- 1.1011th' ii-.il in 11, y family Iuih
MlllUi
A'i
'-ti
1' s
1 1 '
it a iKCs-ity mid n lux. y.
Put , 1'. T-!. P.riVSTnN.
ns-'iii '.Vhf.'l.-r it "'ilsuii St' win z Mn
. at. 1 ei n nv i 11 recur i '.n it that il. is wit It
t i v 1 1 , X . ..Hut Mti.'h no ex-'p.-.ls it in its
ti '1 f iiill tiiirn.'.s.t-.-I' rl'ii'it'sii'-' "so.
-.'..'" A li crii'iin,
'.-" S..f I t'. - a i ir -iilari'ciiitniniiiif spi'tjiinrtis
. -1'.-. i ,1,;. 1 L-'iii.i .iii't.. i-rli" i'r
v 'Li i . scwyi: c.
ft,,,., V iw( ,w troir'! t. Hii'Ti
mm ' MACHIES
i n 1: cs b: a t i ,u u a
MARRIED AND CINCINNATI
RAILROAD.
in
1 )v
t Ml.tl
nf it M.11 lay,
I' 11 lli.-r lioti.-U;
Out,. I
tli.ii!
-r :il l-'tl. ni.
will run a- lol-
MAir.COlXH FAST
!."n'.
.'id.
. CI
iiintiii ut 7:1) A. M.t l. 'uvos T,,,ve
. M urrivii- lit. I Till .lout hi.' tit
F. VI.: 1.,'ii'vis Ciiilliffitlin a' 1'J.j" l'. M.t
Il.-itn len .Itireti'in ul 2:lri l M-; Iiave-
'I .i-r. at '-'Ml 1. M.: !t-avi s..il.'si;i.nt .( 'T
. M ,
. 1" iVes All-"
1.1 4 111 1'. M. Am
M.: artives at I'lirk t
: V.t - t.i '
ir"; 11' "iin' I'
iv
(.iiXii WI- ST.
X. .'.7:10 A. M.i le.ivis Mar
h- ,t-s A 'lu-ns at 1 i A
llrl.i A M.: I tiv.'s' vr
l,,.iv,- I'
tr Kl'
V. I'-
li f.i.liM ' utie' i "i a' I '-t'i-
'.'iiiiii-i-lie ill l:.')-1 I' M-m
,: 'j 1- l t : ii-av. - L'.vi:
A . i
, 1 1 II
.1 1 t . i 1 1 i . ..
; 10
I'. .M.
nrri I '.- at i inciliiiam
I'M
I lis-:
t.:.i)
pn-snf
irui n
A. '1.1
r
.1-1 .a
' I I' M
..I ,'l .! 'I'nill l.eive- I'l'l 1
t-ui!-,
I ;:iTi'.. -:r l'iti.-iiii.:i''i at H :''.pi A
'nt- it. a'i t.t ;;: ". M. ; nrt Ives n
.1 :.) I' M
a.- at" mi'" a' I.i.velan.l wi'
ti I t'r t,i C ,:uin'.,i-: i -.1 nt llain-ii'"
,:, tin i t. a' i i'r- "i I'- i ini""'"
.MUX I'F'ilAXH. Sn "t.
i lo-. tl,
MARRIED AND CINCINNATI
RAILROAD.
1 (iKl.MUUlll
L l,iM 11
t .. i
to
an)
It
in
N and after Thursday, Febrnary '5,
ruifiiln I'assunirer lrams will run in con-
r.i'i-'.i ,n wi:li tlio I riuns on mam una uuiwccn
l't.rtsiti'.titli and Cincinlia'I. as I'ollowa:
Lcnvcs Portsmouth at 8:15 A. M., arrives
l'iun.icr. e' S:85A.M.J arrivos at Purtland
10:i"i A.M. irrives t Juckson at M:57a.
arrives- nt llamden at A.M.J arivea al Cin
eint uti at 5:05 P.M.; ....
Leave Cincinnati at 8:30 A.M.; leaves Ilnm
den at 3:0 K.-M.; arrives ut Jackson at 3:34
M.; arrives at Portland at 4:21 P.M.; nrriveaal
I'iunecr ut .1:30 P.M.; urrivea at Portuniout'.
h:lli P.M.
Accominridir.ioii Train departs trom Ports
month at :45 P.M.; arrives at Pioneer at
and difart. at4:.V; arrives tit Juckaou at 6:4
,..l lli,ni,l-n. i.t 7:r.(l. )i-i.arts8:40 .M ;
r'vM.t Inrksc.n at 7:3i: arrives at Pioneer
9:35: and arrives nt Purtsnioutliut 11:45.
I lir.imrh 'I'ii-keta to Cincinnati can bo obtain
0.1 at Portsmouth. Portland, and Jackson,
the (..ll'iwinS rates:
I'ortsmi'Uth to Cincinnati, 4.00
Portland " do -400
Jackson " do 4,00
GKOKCJK NIXON'S KSTATIC.
pei
NOTICE is hereby given that the sub
acriber has been appointed and quali
fied as Administrator on the Estate
George Nixon, late of Vinton Coniitv.Ohlov
deceased J. G; S WETLAND.
Atiyurt It, l905--3
t
j
1
.
I
j
:
j
j
i
l
-
;
'i' ;
j
-.
Ii
at
at
S!.:
P
at
4:3
ar-
at
at
of
r tAJ-W .t.-T-rtt?- -".JS
a-B t J'ie s ;' ij-rirv.n
"S ftirttj Clk tos'rvti w pcn,
For lit iw udlaa Ccatneji u etm
"OH. UOaCrV8
ctsncL
fc&T been introduce d to tho pub'io for wf
than tlx yoars, and have aonuired o
wwt "VovvVcvt,,
far exoeedinj any Family Mediolnoa of
limiliir naturo in tlio market.
An appreciating public tas not lonj to
discoTering thoy postensfd TomarklU
tnd benco tl'cir
and eonsennent profit o tho Jlopnfint, Qm
enabling him to rx end
1tt.vi ftvVvouOtXA
of dollars euch ye..t In adr"rtis'ng lliik
merits, find publinlilng tie
ivVV,'0V CWvtCvl
which haro been showered tipf ri him from
W CaV4 Vv, 0 OVVT3.
Tho peculiarity of tho
"500 VWTVVT
Is Hint thoy etriko at the r;-jt of Dineaa
by eradicating every piti'tielo )f imporitT
"v - "2A.oo,
for the life and hcnlth of the body deroAj
upon tho purify of tin blood.
If the blool l pn'stned, the body Oia
ut miserabla eilotatoo. These Bedioiaaj
for otrinf!
Sorofula, typhi ,
Blcin Qiseaaer, Oil Bins,
Bait Rheum, JfJwHriatSsn,
Qysptpsia, Hiok Uea laoh.
Liver Complntnt, Fevtr ani
Lenoorrha' FemtU Cmplair,
Erysipeloo, U. j9n,t,Vijy't Jert,
Tumors, Eruptioh,
Fila, Earo,fil"U C0n3um.pt i ir-, U.
ft W T! neraon wriiws ha.' daoeb tr wa ourd
.".f hta of nine years' ste nding, ind Kt Vitue
dance of two yearn.
ANOTHEE writes, hie ton wae eurM
after his flesh had almot t w.uttwt awtty.
Tho doctors pronounjed 'in o inaur
bio.
AN0THE3 was cnisd of Fwerand Ague
after trvirm evory mcdioino in his reach.
ANOTHER was o ired o Fwor
which liad ei8ted fourteen ye. r.
ANOTHER ofRhcu natism of eight yra
Cases innumernblo ol Dyrpcr ia and Lire
Complaint could bo mentionud in which i
Puriticr and Fills
Yovt a CWvcm.
are tlio moit active and thorough pills tfc
have ovor been introduced.
They act ho directly upon the Liver, eicil
Ing that orgnn to such an extent as that tlu
system docs not relapse into its former oo
dition, which is too apr to be the oaee wit
limply a purgative pUJ
'1 Tiey are really a
1 Ijich, in oonjunotion with the
r . v t
will cure all tho aforementioned disetses,
and, of themselves, will relievo and euro
Hadaohe, Costivtnsse,
Colia (Painn, Choltro, Jdorbut,
Indigestion, (Pain in th ouxZs,
Qh zzinesa, tH.
Try these melioines, and yon will ner
regret it
Ask your neighbors, who wive used then,
and they will say they are
Goo e&Wvwe.i,
and yon should try Ihem lef i goin ftT
physician. ...
Get a Pamphlet o Auaanao of my local
tvgent, and read the oerti Scare, and V yo8
have ever doubted yea wil'
liowi wo mote.
Aipniof that the Btnotl Piirlrtir rnd Pills art ptrfej
Mtetalde, I hata the certificate tl oea emtnart chero
IU, Profcwiin Chilton of N. .,ii 'ocaeof ClBOtunetl
Bead Dr. Itohark'e Special Notlcee Mil Oertlflciitea
Uthisl in a cuuapicoooe part ut tbli "per from Use M
1 "ic Bf the gcaoillnaTlan Vegetable Wood Purifier, II
t D,rlKiltle.orSprhalfeViteD. Of ttM SotBdlnavlan Vet
: eiahla Blond Pllle, 8 conre per bo t, 0 1 1 ror i.
Principal Offl'e and fcalrvoom, ho. 6 Seat Fourth St.
Sd Building from Mat HI , ClBol.inatl. C Latwator
Bla U UajamnDa utraet.
FOR SaiLE BT
TWO IMBITJS FOR RALFe!
ONE HUNDRED AND tSIXTY FIVE
Acres of unimproved land, lying
within onp half mile of Wilkcsville, Vinton
county, Ohio. The land lays well, ell of it
ran be cultivated, the soil is of an excel
lent finality, and well timbered, t adjoins
the lands of Messrs. Hawk, Chapman, and
Beaty. Il will make a most desirable
farm
ALS0-
97 Acjes of Woodland, about three
milrs from Wilkesville, on the road leading
to Hartlcv's Mill. Thin tract will mike a
gi 0 1 upland farm, i well timbered, end
nar enough to Iron Valley or Eagle Fur
naces to coal sufficeiit of the timber to pay
for the land.
Title good, and terms mace easy.
For further particulars, call on or ea1
dress BRATTON & MAYO.
Att'ys, McArtliur, Ohio.
Aug. 17, 18C5-6w
Justices Blanks. Blank Deeds
etc. foall descriptions for sale Bt thi
Office.

xml | txt