OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, November 30, 1865, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1865-11-30/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

CSV
LET THE AFFLICTED READ !
And Vwa that a porM and radical rnre In wurrnnl
lid rnanntivd tu nil ' ri Pli-trl with foU
ability, lirv.,iii I'omvl.iiiiH, niidiiii.'li'l 1. -iir I t , .
praaaion of i.irita. dutrraa and tiiiHii of u.mrt. 1. "I
MWD, luMuf uiclnnrv, ton of tutlfj- al.d mnwllUr wtt.T,
wid nwli. n:iiinn awuy. and amm e '
Jbujlv, fjitniilK tl'. cuuvulaivo tli'Ululins, llui'u-
UUC aDd diagllat of ill...
HEAR WUAT TG"! F&A.S3
SAYS.
Wa-illle BStlUMl B.TASK' PH. -I' I ,
not. llip"rr..'l klu.v.li 1;".f lln'tl'ira 10' V- !ti . t. I
bimtod.Tll.(li ..,liM"K illicit .i:i inr..r.-i .1 ir .
luctire. An.l. wl.nt i re " v.u.:.. -t..i. !i .H I'
ally and tmnkli l-'l '..-Ht '." wl '"
TUil will aiilim'; lour luiu !, Hu l :iv v.hi axf.'!:!', I. me.
trouble, and dl-.Vl.:i:i i -it. U ill I tlx' " .';
i.vins toil imiiiv a .Vltr; It will -.va y.ir 1....I....
aod, wli'it I- lt!-r 11 "II. " 3""" '" '""u
(win abort Iiywn.nj lri-:itm-'it.
Ilii .xniiiii.i.tiona nr adu t.u'...iH nnv l.if rnt ..
from It puti-ni ; ilwirf .re I. n...r..n.:!.iy a-torsl
th-ir I'iiy'.ii-.ilioiidiiioiiuiid l'..r. :i-. .i.i.'i''. " "i,
wlthoivlii. h !... in v.-r ,-.v,, k.v.. v. l. I ....
a.tuialiilir II i.!."..l l rrl..inWl. H..I tliir
lfyoahi.t.lli''d..iViaiiiidir.l T...r.l..f.ll .uv. - w
aujocl I.....I.I. .ml loin: lit;. " .V"'"'.' VV" 1
;,.! ciiriill Ml. KAI'llAKI.. tli" " ""i.'' ''"- ' ' '
All hil i..n.i:.MM "" "" ""
priaataauil cw.Bjw.iial.'-Aia.iKu.
FACTS AltS ST0B30K!' TIIITCGS!
Ilr.ir l. ll II."- I"ilb,.l-lliiil rnrr..i.....--l.t ".ill in tin
l':iiu..uw. nltli, iliuii.u.i, lirUii.c. vf April.
" All Cnulitb l!. nil mi, fornvilvr .'it..-rti.,l will, ttl
llrilili Arm v. .... I Ii" n vl.'. liiin. iMI. " I'.uii k I'j
lanlr ri.VH.i-i'nii.' Ii .f ! ii"' :.-:t i ..-! nn rxl-iiMV.- r. iitn
Hon lien. I.y hu -Uill in iirii nil swum . t' i :
Ikimnoflu' 1 i..'"' ''.iviT-cl -tU. .ml lii.-y
I.roiioiiii.- l,ir : ::.-:ii..l iii..d.. 1 1--1 1 iii.-ii I ii'i ;;r
ioivrlor. ft.iiif ! -i. T.-i-r. .1 in il In nr Ilia
mlk'lrw I"' ."I i !.'ill..l I.y 1iiiuU Mt
karlM i'.r .-iiritlvr i.i.'1'..r.i.-i.
"Willi.. Il.'ln: in tin1 i.ni.i I..- .I.'v.ilrd l.n l'l-'.r?
rniDMit t" a Hi .r..nsli :d "I -t Pr' ,,;'".
rrtnill n.e.li. -iii.il r... l mid lu'llm on l.H pvinin'l' ilii
au It r.'i: l lu- hi. t'.'ilivt it lie Mid -ily r. :n. da
.r all lli 'ili. t!..ii lI'-.-li I li-.r I ".' "i-1 1" ; '.' '
alfMldv fXtciiivr. .in. I l d.iily in- r..;:..i;ur. In tii" :'
rlMllli to ..i. Il f.:r..l. III !.-t-d II" l.-w tl..r.lll.
a a Iiiik" iiiinil'T I..'"' I. in' I. t'.i.-.l Hi 11 t'!".v
oiiW Hi. ir " ill l ..'d I1..1I1. I. .it llreif t IW
tkiilvl'tliM. Ui.iluli Uwin.iic I'li;. i -1 m."
4. MOrtB GOOD NEWS!
TZQM mail ANO KElIAELn AtJ-
T:;oiirrv.
Tlir Tt. r i- K- P.. nt.-lt- .T ti...-lor li-'idi 1 1
u..iiiii- I'ii. ii i.m. H....T f ill.. I y. t 1.1 p-'
"I.
iwliiul. mid i'riii..ii..:.i i-.no of A 1.1.
riUVATE,S3CRET.AnDVSHSr.SA2i
CI5ASE5i
Witlinii !l" "i-.. 'f M..r. n.y. ttillwil li Iti-it :ir.. fr :n
,v.ll-..llld fill 1 l. .ir.. .lir..wt ' M- "
afft.llvi.oi-.il.. ..!. ill' Hi', I..IX v.-n... I. ,.. ';r
anv ..'i:.'t 1-.1...11. ..!-. iv" v i. '.", ''" ;-' ''
-oMhiti I.. 1' i-iMy '..-. :..r.. . .!;..,. .1 I-!:
c-.i iivtiiM .iid.-i-f:ii n. nni.- i-i'-y.' un- 11 . I'1 : ""L
B. m- il. MM.T ).-t f"il' d to fill.- Ill" m-t .' ";.
and Hi" n.'-1 I mur. '.t . n:..I !: ;'r
and otli r in, in::n m tl.- .!: -. '
Ormrdi..!. Il .df..!i.d.-.V '
GOOD KSV'j TOR SKiCl" "".::
ftowr wliat tlir P.Itlm'.n. rmrpon"iil tf tli CrU.
tll.w, H il.l...ro', My!:ill.l,ltid.illThurl..y. I In. dlai
f Mny, I s.o :
" Niiinrroiiit rnrt not ilin'iifn ru.wd Ly mrly lirlH'r
Hon uavini: Iwiin.. wt-l Lytli-KiiiiUli 1 i'' PI'Jf'
ici.iii,I f.l t t'l'i d.ilj. lnvliiis.iin.l.'.U--"f 1... in. to
iUli'llirf.. -t, TH-iii-viLj: tliat iiiiLiii--'.. 1 111 n d...i fitira
tuthr wlf-rin t K..i!iitiii -tii-ir ih .1 ( .iy..'i.jt
V lli ill Ihim ilv -I. ....i l'i... f i" l". II. Ind H.-- fftw
Tlrtini i f n h .' it. III'.. 1.1 T.. n:iii'i..n 1.. ln Ii .-i..i-- 11
lin Mor and..-i-r v. ..1 ..dVitf rim and ....-t..ru.; s.itr
all li.' "I r".ti. 11') iii".l t" imiriy, .n.d v iu
dnrly l..'!vrd l v m ' K'll iW ',"r ''"I'"1
III ll"rli..ll, I'.lt I." win fulfill. l.TVi.'W,lilld 'l .MIIMIf.'.
Un .lured nut tvd un mv. nnt of 1 - rti.. t. r. -l n.l
cf I.hv.i. iii. il.' -..H.-'ii i-.-!i..fl H" li'-' -l. -f ':; ".
lA.iic I'lu.iui.i.i. n'.d. iu.i..;n-lii:. Mil in ly." 11. 1 t:i
Muu:.l and fif.r ..f V'.lllli li;u ft irnod, n I a. la Iww
Ilia Imi jiy luili.-'t gl a iMirtf Liilit b"j t."
NEWS FOH TZ-iE 3.
A rEVEKTIVE 1; UAVE CHIL
, DREN.
tirarwli.il IlieCitiiiiituti VtkljrPrm mvii ontlit 6H1
of M.irrh, ,
tta i.ie lrrid.-dly i.;.iii....1 lo.lrnj;i and t" H it rrt ..!
rrmrdira for I'n. T. vi ntion of Ii imii,c -liiidn n, lost w
frl il our duty to niKu.iivl.-l;:.' I n-lit li 1:'.r
ftvili fvny i..in tMi.il il i .tl..' i.-li-f 01 " i.-.'i'i'.c
bui.mliilV. A b'l Itn f'.nii. o onr Knot i- : ;" tlul
oivlil to'ln. ir..i"n!.'..ti..l and tt.l ly cii.-iil..' .1 I r In.'
brllfllt of tno-o l.u.iiH mIiom. dili-'i'i' liirllh In. .K.J It
n.i'..Bury to jir.-v.-nt hii) invr.-iw .d l:;inily.
A'.o.il l.'l... in. .111 Ik iirt'T niiini. 11 1 1 ly ' f "'if
aaint .nr..' t-uv Imili to inl.i'iti.i.'i . I.'it I "' liiiil- tin.
Wire.'i;r...ii 111:11 11. 1 1 n. .n .i.s .1. -i' 1.1 - .
ary. Tlii made hn lr.'.id II.. t. rv tin 1 lili-if .
(vminc nn nil. r. Mil' tri. ii wry Ilia. t.i
jil.u
lit 11
l.,
rc..liii..ii..l'li..riii;..riiii:'. Ion iili.
i..urHiiii..r ui.irn.in.
wic .m. no ..ii.i;i"i'. ."i: :i' ' -n
Lri,- wit LMi'llt tli.lt III" .In ! .ii-l..ll.l ll.-l IH'
m d.Mir. .l '.I. Mie I. Id i.y I'"' l"1"1.1 I'll.'".
tJi.it if alir Iiiidnny 111. 'lv. I111I1. 11 1.'- ' d I" ' in.' t".nl'l
be tlio firfoit. A all Hie i.i. .H." I. . I 1" d ' '!".
kad fHilod, v miilnd tu the l-wJe Pl'.j'-i.i.i'i.
BAPliAtL,
ion III9
PREVENTIVE TO HAVE ClilLOREII.
lliamnli"aliiid lli..ilMir.'d.'!r""t: Hn-y not only ira
entr.l li'T Ii 'i" Inn iiu ili.ldn n. I.m H.". .'" iiii.n.vl
Ui'r hultl. "'10 I'n. " 111 .tM- rui'-.i aiik r; i;...
Tlio ll .Uiik I'liy-i. i .n'" i.-i..- .1.. -a .mi, I... i.-.-..ni-m-inlrd,
Li'i Moai' t (- 11 rv il.i.Ki nt and ril.'. 1 .1 )
otvrat" witliotit i-iiiisii'- "i.'k or .... mii.'. I '.' ' '
Dot Intolfi-rr Kith tor ilw "r . . in,.;.: ...tl. I ..-y do
no. iigiir. Hi. t-uith, t..t ..y XWJJIZ
r'cc Tl. MKIlil.s, M. 1.
Any lioarriilT..riiir. no iiiiilt wli.it tli-irronii.biiit,
an ill un Hi... Uo'niii.- I'l.y-i. 1.111 o.iitideutinlly. iho;
may roly u.oii relief, ilia oilne la ut
KO. 21 EAST 1YIAEIS0M STKEST,
CHICAGO, ILLINOIS.
C..n-...!t:iti"ii duilv. Snndaya x. t"d OI3i hour
fcvui 10 A. M. to clock T .
(.KXTt tLt.Y I.y Utter, ir they Iii-Uho MM. .iI.I.AI.,f .r
K" , ,a" ..,. ill rail. I.'tl.'f, All l.'.t..r.,ioli,.,.n.,
ea.i-.na, and iinrrrlw-a. are Mn.:tly prune ui.d r
aCrilu': No " "''"""
oll..r Ij 111' I 1 ' a C.nanlluli. n 1-ee.
VT prronil intrrrirwa erantc J to GeuUamao oJaV
Con'Uitato.n fer, Una Lioilur.
All bus:iiMi Willi
LAEIEj
tel. done hy l(trr.
AddrcH all lettrni an fdifiwa :
DR. RAPHAEL,
eos no. eii73p rosT-omcc,
CHICAGO. ILLIKCIS.
CACTIOS TO THE rCDLlC.
Or W R,.'.;rll..iii.nn-i.iUi PRorESl
or it. W. M. loii ll. "f ""' K""1""""
Of tlir i-loe n .ai-.
0"i'ut thia advHrtNement out. VMirfi yon coma.
te"Tlt with von and .how II to th. girl lm 011" laa
4ouc To piev ut nii-uK-a, ask to
SEE TliE EQOTOR PrKStXr.
Wid'.U 1.
..i
FINE FARM F03 SALE,
firt i'l6'a form, wiiliin 7inils of Mr-:
iftliur and tlnuJen, 3 miltu Irj..i Cimiu-:
mii furnace.
iui ACHES ICO CLEARED,
SO acres of meadow, an abuml.ince f.flron'
Ore andCottl. a fine Orclior.l Gr.iltoil
Apples- lOOPi-nth trK";, Pedrs, Pimm
Cherries. A two story wliiie Frame
Dwelling, and he.ved Loj Dtwlling, 8iiita-;
. ble to dai vitle in twofumis, well waiereil,
uaqupti.uable title, aud taken altogt'ther
.a desirable farm.
For furthur particulars enquire of
' ' E,A. Bbattoh
Xvr. 9. J C5 Alt. Mrthur, 0.
BITTBRS
fcfiv.'1-t,.!l
"
j
mid
I
ABC NOT
TO DE EXCELLED
AJA
HTOMACIilC
in
Jegulaicr
orru
DIGESTIVE ORGAN.
vo odvtx o e, X-vvVAXc
i . v(m!vvcvv, vvve. vvvvW
CWY4. aV e. "Vv4 vvt
VS Wt 0," V)W IAS
iuv, iov o. or, tt
wwt wctxe. oivVvcVc
c.x iv vo.cv uct avft
Ijilioua Fever,
"Fever and jigue,
Lit er Com.pldint,
rf)yqpepsi(x,
Indigestion,
Jaundice,
Kidney Complaints
UV xUVYC.
VVYC C.OWVO?.c V0.V8 AxA
ovxcv)a yooVa a tYt.
lvcv vxutc tm
Yyv "RouVw1a
ijOxtXOY" toVa
"Oy. "RoVhscVA
O.YC vvc ws.xxw,. Soaca
wWvwovcaXe. Xv xcV. ow
C.tj'AvXei5
YAVC CvVV-l V(LXCttoJ
Dy. VvoViaeV.V
.YtV-tXlVx jlYVKtA, "Dvy-
Tht-.e gittcr.i ore pat up in quart
bottles, cf whwh thaabnve is o fao-cim-il.
The Ulel it gravel, and
is praii v-itr ; J " frm
eaunttrfeiien Trine $1 per bottl; nr
k.ifcr $5.
a W. (.i-iofe, propritir, Jfo. t
Eist Fouri fft., CinMr.nti, to who
ll orders should la al.iiessai.
FOR SALE BY
' Ki..':'!' -:i y.vi". -'i .. r N Y i'iiv
n.ilj mfai'li: : i. io. -;i"t kiii n.''
" Fru ! rorit 1' -.'-.on-.' '
t'Nrit flii-ii' ro'ii- f.i '.I:.; Iliitiinli Funiilx .'
'Kulaconiu oiit of :!.;r li'.icn to die."
Cotnr' i:t. I;, ri ll. l ti i'
J R l..!!- -Il-l'il t'.r ll.'lr.
M ire. Uoiiili..-. I'.'ai'k mi I
C, 1 .tt. -. .V-.'.. &i .
'iCostur'v" H 'tl-lJ.i'i rxlcrminiitiii .
1m n li'i'il r vvii-ii tu-cd tu
i)c-tr. t . nn.! n V.. it .ro
vol. iv" '" ' !'' 1 1' "T "t."
Cnrtai-'r ' J f . I' v i i i lin lnfr'
..,-V. M. f.ti"o "
Ft i'': I' t: 1 -
l'luntf. F..''.-l-, Aiiiiiiiilr. 0.
jj- S .U by ull Drinrti. an. I Kat rl.
CVlTVwlllTU. ..... ,, , . .
lf I ! rtEWAiic ! ! ! of ull worthier Mii
tu'.i"""' ...
tjf ft-e that "i7.tntr nnmr. mono...
Box.7?ottl,itid Flalt. lo '-'re y. ti wnv.
1 1 Ii 1 II. a if -. .a
KfT" Pbijioipai Dipot. 432 Broadn nv N.
Itf- Bold by Dr. A. Oonuee, an.l all DrnS
gists snd Doalori in ilcArtbur, Ohio,
AUDITOR'S ANNUAL REPORT.
EXHIBITING THE
EXHIBITING THE Receipts and Expenditures.
OF THE
OF THE COUNTY OF VINTON,
YEAR ENDING FIRST MONDAY IN SEPIEMBER,
A. D. 1865.
.COUNTY FUND
- IlECEirrS.
:, , ncr ii! TreiMiry Kt-pifinbor lr' lit
.I..U..I C' :!r. r on Dri i niliei t4ii'iualu
ilu l i-ai lu rs Instiiue,
i!o Fuirs Tavern Li. ensf ITrets fees
ilu Fn m S. hool Kxnuineis
do Jinyftes ,
do CulUttfu on June Dupluat
ToUl Koocipt
Es oi'di'rt) R -.del-ill' d
DolU. Ct9. 51.
DR
l!9i 0,1 a
4lV-i 7'J 7
I'd 45 0
70 !8 0
64 93 0
23 80 0
H3oJ 03 8
deducted
7103 tl 7
CK
6071 38 3
1037 2 4
IUl'.DGE FUND-IUXEUT.
i;i;..i,.v iii Tr a-uiv Septenibrr l.-t 1804
Triiii-li'nr'l fr'nii I'mirfund
ii ' iiin (.ii.n'i ird mi ! 'fi'i'iiil.ef Unilicate
t;o do on June Lujiln ate
To'ul
By Orders rr-der-msd
DIJ
4G 97 A
60t) 00 0
41i:l 1'J 3
51 2
1CG3 2.3 9
ill
2.0 03 0
HJ3 15 !
R. cii,t
.l'o'oi: UN
D RECEIi'TS.
Ii I'onct- in Trnisiiry September )si I6fi4
it:nniH Ci.tlii-ied mi Deerinlier UnpiiCJte
,0 d'i mi Jinn' Liii'litat.i
1 i i li rr i l
By Orileia"a.ia n.. 0
:DR
994 6j 5
4ii3 7 ) 3
2li2 61 2
172' !-' 0
50i) 00 0
1220 92 0
(Mi
45: -5 0
7t;7 (57 0
'I F FUND - UK E'l'T.
, , - i i' in Ti'-a.-i-r (' niU'i - 1 8R4
,,....ii.i -Irani, fimn S:.'e 1 A p.r i n I if 1 1 1
it., do from S.ul- 2u I Appur'toiiuient
To .il R"Cf.it4.
B Onler Rfdrem-'J
IVt .
DIt
7j 0
.ri)7il 30 0
373 9.'i 0
101S0 ii-t 0
840'i 94 0
2iHU 3l '1
Mfl.I? A UY H'N!' IV 'I'
V IY ,VVA If ''lv FI''iS
Bnl'tnce iff Treasury Sp'tmlwr 1-' lsd4
Ainmiiit rec ive.l llinniftli 6t le
Ttitu' Il-'i-.-i; J
B Ormr ledern.rd
.latico
i(i:i 00 II
370:5 . mi 0
37' !'7 ii'i ii
3i'.24J fill 0
M.j5 on (i
SC 1 lOOL FUN
D-UE'.'EI P TS.
r,al nre inTii'iriiryi-Vi.t-iiiVr 1 1H64
A in., i. ut rt'ii i'nl ti' in j4th.-i.s
J,! llffia H ft. Se '' SlX'I'e"
m Iio.'I iin il iii-iii M App irn.inm.'Di
Silm I inntl i "-iii t-i'- 2-d ' urtionmeul
fjdiin til i. ii Pe ' Hi' ' r 1'i.pli. "le
do mi Jii." D" I' :l
no
i'ii
i'o
do
J. m IN!
By On'ers Redeemed
I'lll.U'Cl'.
DR
1.' 7 f.5 i.
'!) J'i 0
v!.7 :: I
4711 SO 0
330 f'7 0
48 111 :(; !l
2'.i;i!) (i8 8
177". si) 4
147G .11 7
tl?9t3 47 7
ij u.
TOWNSHIP AND TOWNSHIP POOR FUND- 1IEC
EiPls.
Biliuite. InTreafiiiy Septeii.ber l-i l-64
Amount Collected fii J emt-er Dupin e
0 do on June uiipii'me
Ttitai Roctf!pt'.
By Orders Roi!eemed
Dh' t""-
II.
72 23 9
817 li 1
5!1 77 0
14
3! 12 9
()!;
1071 21 7
359 M 2
1NFI .RY FUND RECEIPTS.
i! I nte !il Trrnstuv Sept m' . r 1-t tSi"i4
t.m niit C.llK'ie on l lemu r unpiicnto
do Collet fed on June Duplicate
Ti 'hI Ri c-it8
:.r: '.9
10 0 l 2 8
557 7 "j
MILITARY (JOMMU A
I ION FUND RECEIP
T:s.
i'.aliiiice in Treasure September 1st 1S64
By Orders Ri deemed
B iliini'n
DR
2718 20 0
815 00 0
1873 20
MINIATE-' R a I.
FUND -RECtI PT8.
Ilnlnnce in TrPasury September l-t 1SC4
mounl reieived from Siale
do Interest on piymenis Seeii-.n
Total Ruii ipU
JSj Ordera redeemed
. BltaDM
29
90 5H 8
3 J 4 0
115 Cj o
239 f,.) 1
v. ' R
49 39 3
m 25 6
COUNir MILITAIIY FDND KECK1PTS.
'
DB.
itt ia s
IOS CO
CB
SO 63 tf
18 60 9
'a mount &. Heeled on Dcceni'jer DuplicaU
do - IvCllCCtej un Juue-uupiaait
Total EcceipU
0 Ordeii RcJiitaisJ
FhIadcu
COIU'ORATION
FDND - BKEIPIS.
DR
n es 4
S3 66 4
Amount Collected on Duplicate 1864
Uy Orders redeeiueil
B
order of tlie Commissioner.
HENRY C. MOORE.
November 23rd 1865 Auditor Vinton Co., Ohio.
BIT IlITIi II IMS
AT1UM
QSLGINALCASH STORE
-
We aicjutttio receiptor r.
wtuter goods lor 18C5 cunaitiiiR of
FOREIGN & DOMSTIC DRY G0DS.
Choice Familv Groceries,
aV
HATS kM CaPS, BOOTS ANO SHOES
Ilcaily ' Made Oofliisi
AND ALL OTHER ARTICLES
1JN TAM1LY USE.
A LL oI'wImc). wore bonc'it for CASII'litt flowery iowf
j i .r.it'. v ly will sni! chcHpor tl:ant tu o'tur Eitii
II I." v,
. , -jli isijr, . pT1r
Of
large nd varied f.seort aicct of full end
&
iowpst rates a'nJ
lllii Ii lllilnl i
"l,U .. U V U h A
a
DAN WlU.ifc RRO'S
la lir,
' Fa hn Mtg'tziiifi of ihe- Wot -d '
l.i'. ri iiro Kino Arl. :i I K -1.1 . - v .'
il I -i : : - ii . lir . 1 1 1 Uni I'-n. i.i.i - ii
K -In. hi !'l.,'..s. W.o.l , i .-, -- -.
-lll.t-i -l il.u: eil'l i.l''.f' lii-iii... I'l'.-eii.-'. !inii
im. N..!n tr. 1 jii:.r..i.'ier .r'n-i" l.r tin
I', r f--r "in- I'lirlor. ilu- J! "ii'i i' eii'l the
Ki'el nn. l- vury t liiiijr, in fuet. tu tnai-i' a .khii
, :, to 1 U.U-- H ...i'.
I'liK I AUII S' F.Vt)!:l!'K FOR 31 VF.AUv
n.j Ma-.iliir. Iui liitri iililu io i . ill j ! .o with
ii .
(!i UKV'.a HlCllirTD
I'.ir every del, rlt. icnt, if il li'iil- liiild
Ii.rtu
al
tiro wurlli tl.o prion i.t tlio !., k.
llti -'iii'il Mu-if. tvcr.li 3 ii jeir OtMer iiintr
ii.iiin -. j ii -ii.-ii oi l M.irn .'ii1 (iiii-io, wui. inn
uli-i i-iliora f. 6'i,.ii y g t il b if iro tin) muisio
.i.'l.'S
FishL.m Iro-ii Mofsm. A. T. Stnwnrt & On.,
Ko.v V,. I:, nj. imriii Oo.loy fho only ning
7 ill"! - hut Inn. tliem.
uz1,:i.l;v' Iioini' is. We pivo moro ot them in
i', j i':,r i!i in any other niuur.iMO. In fact, tlio
1 i'.iK'- Hi -I; eiiii'-In ovt-ry lady to bu her own
, . , ... - ! .. I I..
i, .ii
i;iil if UM.AX11. Anthorcas of 'Al-ne.'
Hi :,h n I'uh. M .-s.si,),., 'X..m,-sis. ami 'Mi-
, wrre-iorUo ley -a hit.on ti. and for, no
T - zi A ion n..v.-l will ho minli-h- I
.',. . ..i.
1 nut -1 F HI.U1 T S LADTi DOCK K'Ht l?0 ).
( Kr- in v. . ioli tli. rii will ho iioilevinti'in.)
Tl.o lollnwli suro tl.oti.ri.il. of tlio I. idy'a
Rm fur li'ili'
;; ' , ' . ,. i on
, 'oiTr ,,;' fl ,r ' 5 50
8 T,!' "V." v oar fM
V.'' i'-r w.n I. A.,l,n,.n,Mn.
, h ,' r ' 'nr.i, ot! I 'O
.z.ni. , 1 1,,-,., t, c year on reee pt ot $ t jO
tloiii'v tmiii- mi to ni oioiioumo lur ui.y
f tlio Clii'ia.
Address I.. A. C,,)DF.Y,
K. K fori ei Sixib .md Clie-innt J-f rents,
l'liil.idol.lii,.
!
I
-
i
I
I
,
j
I
j
Old and young should use
STERLING'S
BRO
N. V FOE
The Hair.
It prevents or stops tho Hair
from falling; Cloanseu Beautifies,
Preserves, and renders it Soft and
Glossy, and tho Head treo from
Dandruff.
It ia the best Hair Dressing and
Preservative in the world.
Sterling's Ambrosia
Manufacturing Comp'y,
sole proprietors,
NEWYORX
i
iforOireulur. Spccia writ ou l.eplies, will seal
,1, o.l.hrnt with the Circular, wijli.mt ciiarKo.
r.oof tbo cheapest, most IntrewtiuK and ira-
n.'s'-Thu Mountrin ol Li(ht, or Medical 1 ro-
Gicat.st Hedinl Circalif
rw a Ever WiM
. ' 5r" ,.ter iii. for ltu
3 cent auuil.
JACKSON, ril'IvUKKT Co.,rroriri5
ti.rsnl'tho N.iiiiiiiul Dia'isniiry , cslubiiitnod
t'iiit imi-iti.O. .lull. 1, li.iO, i.iirn all j.riviito do-ntn-eH
wi'll iiii.'X:inilud r.i.!'l'uy. We truiiru'i
tn.i t.) euro (tuiii.rrli.jen, (ilec.l, Syphilid, lm-
p.'t'.'iiey. Nnoliiri.iil lMni-."..tit. ,,r feinttle l.om
pl.unt.-. m short ovrry .sii,iu K-n i niia or-
ifty ol h. x.ilar iJirfiiMi. i.uros mpiti. in.,ru.iKn
ii rt-1
.1 I'VUI UUU IIIl. Ulin lu.-n invui-i inn iinu mi
ti irireiihir-iifi-'oii Inrpe8 1n. by 11 in. letter
. n !. ot vaiied. viiliiulilo uinl Interest it nutt
t,r. a Also, ueiroiiliir intended f.)' loidie.i only.
Many of our piifioritmif-ert. tliey luivo m:
tiiniicy to Doclomiu Eastern cttius und rceoiv
od no return.
Then why rot pntronizo home talent men
win. know tlio Western climato and oikct
Hpiti'dy enre.
r. J cltsonrt toma'0 nilH-iPer nox--Hnu
IH. I UT It III I .! .1 I I . llliU II ll 1,1 ,U 1 1. nn i..tj.i,v.,uj ...
Li.vo iithI Jifttuly. It tSATlSFACXOLlLT
.vanaiia ou-jecia imtn uou o
'iain.i in liny ,.,iu.ui- wv. i. who K,...
luniruairo. l'ricc 5(1 eniita nnd one Sccntstitmp,
'" t hreo for 1 ami t hreo 3 cmt atampa. Fully
desired I" I'ire.ilar, which every young man
should lnivo, tvhothor fick or well.
Medicine an l .nstrueUoim ncnt promptly to an,
..0tra . ( , M.ii'1 i- i.-o the
. K -. Sl,...'.,,lt. i. n
JjOX, All d.ll).
nn.jAtK.so:;; oriextal i :nimeat
Kemovenill .-cldiiesH. uud ro!vinatcs organ
which have luiu d"rnien for ninny yeara. It
ni:l cure any en-e of inipr teney . ennto aril in
rcntv ilie I'iisskhi f.r ny Tean,iial'e time
Cm lie muiicl with perfect Kafety. rrieo82po
I ottm.
'JB.JACKSOS'S FRKNCI1 PATENT MALE
SAFK.
It is porfeetly unfcand never fails tu (rivo satis
fuefinn. It istl e oniy Btiteati'l yafo preventa
tive nifiii nut ooiilraotitiif ilii-o-iro ever luvcrited.
Prica 1 each. 54 per half dozou, and 7 pei
ezo n.M'nt bv mail.
MT " r-
vU lliiUU VUViljia
Wanted,
at Vinton Furnace, Ohio.
'"piIE nnilorHiirnod Company haying purclua
I d the all ivo nimtfd well known Furnace,
aro do irons of making a hirjo amount of Iron
next year. 1'hoy will pay tha
HIGHEST OASH PRK-'E
for ehoppltiB wood. Timber goo 1, anil monej
ready. Cnne nn'. aee ua.
VINTON 1EON AND COAT. CO.:
ASCQ. K0EKIS,
KmHrWkulX

xml | txt