OCR Interpretation


M'arthur Democrat. (McArthur, Vinton County, Ohio) 1853-1865, December 14, 1865, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075163/1865-12-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

y far- IF - si a l-l i r ' m tr"l i ' ;; - t si ---j .' . -;-
NO 1MOKTII, no SOUTH. II DTK CONSTITUTION, 151 t A SACtlF.D M AINTESAM 1? Of THAT IKSTl'.r Ml'RT AhD TUB LMoS J ,
' .- : "' ' . .: 1,. ... ' "- ' : ' .' " ; .
M'AimiUlCVlNTON COlj rY; " Off I(i DKCMIBEH UMBOS; ',";;' ;1-.V;.:'''' ; 30 9
L U.
She t'tiht Stmaf;!&
? .. . ' -
PUSH
K. A. &
TIlURSliAV r.V
B RATTON,
nFFlOE;
UtBtwn'i nA'.lumv. Et'of Conn
Usa e, V Staus.
ti:;iih, c .v 11
Thd lthviiiiT will lo Huulnue your fur piio
IK.lUr; and lil'cy .oiiHi Six Sloiillijs frr tv
u.i'o pjiiu: tour iloutlw. far l'"il''.v I'im.
r-Alt paijri will ba .Uxouniiuaei at Hid
- . ..!-..' tl.. fl.nA rvul.l tor., ..
VXlUlUUUM l .ll.iv pmu .....
:rs:itn r ;t svivEi?risi.t;.
ritid S,,iiara ono insertion,
Kauli additional iusoi'.ioii, -fn
I'anl one yoar, "u
Noiico of nt;i)inlti.on:H '.I Kiiiiii-l
or, (JaarJiiiu J KxM.'uMra ?.0'1
AtUcliMioiil nutiuo hol'oro.'. P. 2, 11,1
W.litoriul riiitiin per lin. ln
Ytarly .vU jrtismoiit will bo oliiiroil 4W,
par cilu in por miniiiiu
AnJla nmpiirtiunntn ra.oa tor Un ibau n
olumn.ftiM t'ur luf3ti:ue. 1
Tjii Iiii.h minion oil iroil h ourt .iarQ,
ai ull Ailvar:.';rii'. ills i 1 J.-.gtil K.aiocs l.uist
-? Plio ftlnnl rmAiniiNt boonmplln'l
f-3TAIl piiyniou f nuiHt bii iiikiIu t- li e I'rrt
pr.'jt, ad wa liu f iiu HeentB,
The DciuTcra JohOliice.
To arj prcimroil to o) ceuU 'v.tli nr.ar.iiii.ts,
ipleii uii 1 at pri.:o t' t 'lufy cunijiolilion,
lll(iu(s ol Job Wur'i, .u-'b n
iiUUIv,
i'AMl'lILKTS,
HAND liiLLS,
6110'V 151 US,
l'OSTBItS.
l'li'JUitAM MKS
VILA DEM S.
I'.l.AN'KS .f nil KINDS.
tMlIlMMXtJ UIIS.
&C..&0.
ili c a trful busiliviiurcil tliotwsc.i1
u.l jiii j.. irl.iri ii l-.u'itor f r ."asii . ' tu-tl niij
Ik ' I' lii I Mns-.l.-l I
ni't.n itr v
t S. hSTAEll-
Atli -us. 0.
Mrtri'iur, O
Allori&ryf.sil t.v.w.
McAflhiir.. Ohio.
Tilt tttioii' ir .i!ii)tiy I it 1 1 bu-iiH'-s u:-:
timte.1 to lii-'i'" "rj '!l Villi on uid
. . . . . . . . r ... . ... ... i . ..i
Alh in i u i in : i a iir .i.iy in un: i vi.iim
th 7!li Jn lh:i il Di-irirt. mi I 'it ' t--i.it
nul Uiiri:t i fit ufl'i li.i'.'eil S U'-
(jf th" -jul!i t i Diilnct ui' ():iiu.
Owinn liifiiii-ii th.' (J.i.cr.im-iit. Pal
i.n. IS i.i it v a 1 1 II i y c jliecuil.
Oct ID'.li IStjj hr
V
Ii. .1. U-i Ull v.
11 ii i
Ohi i.
H jI'.i ; lijiiiso.1 l.y ! li" I. S. .forll.c ini'
I .v 1 1 1 ;i;.J.l 1 it liu l'rj...i "i'.inn miu cmlutiuu
o'' i.M-y 1 )-.jfii.(i'jii ui" I ii i in.- nc ii in it II
II li'.il S;-i!-i ill -v.'i:i ul' Ohio, Inclii.linn tlin
l ttjt-tt mi l o m : .in.
It i.i.iliJ. h i I rriMrnsJii "I l'ny
I'.-.M'illlll
PSSI'lS f jr A'-'il l'l J I ariil lln'lefl nol
.( i'iri :i:i I 1 1 m, mi l -r ' tin hdirs- nf imMii-i
1 1 ,o.i t.i:i .vlri h.i- 'Ii.: ! nn.l bnon killvl In
lm r'jr . ii' i. I .v . il.l -my t. my frloiul, tlmi
..i iu I iiro.ii,t!.ly to li.-i.r bj.iin.iK mid
in 1 1 ra ii ter n .
J hid I ii'.t H" I.
i 5 1 1 ; i Aiu ii..y .wo
B H A T T 0 X & 51H0
Lllonicys ni law,
McAKTHUR, YIN TON Co. O.
WILL iittond t.) all loul businoes iiitrnstoil
t,i tluir crj In Vi it m, AMioiw, Jackson, Kos.i,
Ho.i't'm an U Ijiiiiiiiia coimtios.
Purticulur attontion given to tho collection
of aoldtor.i claim- for 'unsions, Bunntios, ar
renri cf pay ifej-i ajainst tho liiiito.l Statosor
Uhio, iuclii li"2 M.rirn raid claimti.
April lilli" IStin, lyt
J 0 KS HOUSE.
rOUTSMOUTIl onto.
Mr. Jones lids jiurchased the Old Tly--moutli
House, and changed its name an
above. The House Ims ben remodeled End
is imiv opi'ii fur tl reception nf the public.
It is on the w.i.i .ii healthy lucctimi, and
no paiiia will be spared to make the stay rf
visitors Bt thia house, all they can vifih.
tChurges low as the times will a.Tord.
June 29th 18G5--6ino.
..CONIE'J,M.U.
A.isAMix;;i'!:ni)
,T
PHYI5M .V) SUn SI S
McAriliiir, Ohio,
Will attend prompll) cid cawfuliv to
lie practice uf tbdr prolession in all its
trancties. '
-A5-SPKCIAL ATTENTION GIVllNTO
URGERY. C0
A. 6th, 1805. K.
G. W. J . WOL1Z,
l.EPAIEEB OB
AY Tens, Clocks,
' AND
MIICALINSTRUMEMTS,
JJULBERT S BUILDINGS,
Mo ARTHUR, OHIO.
J cBTicES .Blanks, Blank Deed
tc. foall descriptions for eaU at tba
M,Y MILLlAKY ,
1 1 - : . .
AND
Fancy Goods,' ToYs;&e,;;
Mi M.-Ji:D8!
m i...ininniuiri r . .,
b nrr,irui,i,t Hniioiirw'P ii uiet'h
l. ui'iih of.MitArtUur, tn'tvlciniir tS I
6fc (15 ju( ripened, at hr residence on
I J
Xorth tj-i:L-t R-Ai tliVu- (.).
A Iuir.' null ifH fipfoc'.C'l siofk'uf
BOX SKI'S-, . . HATS.CA1'S,
Fit!;SCU nn.l Ai.JI'lUOAN
KIJWK'.iS,
Hu.NTAUS
Tcts lor (hc.Iluuaays,
or .in.!, ill of w.ichwi l sol!1
, , ,,..! .
r.liraii 't t.Ab.l. ' .i
M'.jjl.'MMl 1 IVflV ..III .lm,.,l't
lll.J I. lb I. Ilk... llllt li- .
W Ill'tllCt ll.f ' JlUICIIUw' VtilvAr .. "
... M.s. M. J. doo'le;
N.iv. 30th--ti-5 a.iios
r
Khmey, ,ful ACo.f
r a Evi'Vcr-Fr! c
ft'
'lv ' - u
s AJf
WfOLIClT ill.' iioio i i's iif bn-iii isn oipii
O mill iiiiliviinl; uf J i.:Ksiii . Vi .i ' i:i un I
nJjyinini; coiuiii.-s--:ilonl in t-xoliiin.'.'. uu-,
....in-', u,i imi.I tfi.Mm.iiit T' liii-.H,' HjU&it.
id thu li.ttisi ut v. I.i ,m' lu oi-.i.-rv
LiJics iir- roivUii'.ly nr.? -il to mil nul
rsiuiiiie licr mm-k . vtl.irh k!.o Will tk
Bwtp:ei.iie io xliP.ttim o all pvtioM,
riirr.iiiimime.iMi.ricoin-mniu cii,ie:Ml(1iM(tj0I1
ll,.. ir..ls.. Iho co.i.iiry in. rum-. lro-
iri'i H iiriiinn'.h on hc iliiv ttu ''ct ri'lnrn-.
(jiiverniiiiMU Hrilri I :oi. mid U vcmii!
Stiiiiijis liKvin t mi limi I mid lor st e.
Cif 'Jiitfifi-I piiiilou liliic di'pnhl.
bfOCis.ilC'I.IiiiilS: - ;
i ... . . j ... .
HI. riiAPM.i ji. H.S.lJt'NPv T IVJOinnky,
I'livUvnt. Yit;8 I'li'ii'J.'iit Cusliii-r
Vj.Ki.v:ii:T, E li.I.'.,liivtCK.A..Autit.N
J.D.Cl.A.iK.- V N. ll -BRB, P.L l)VlfK.
5 .cl ,,011. O Niiv. fo;h 1835- G.n.
5!i:s. E. K. t'Wi!i.
Oik' tlo.ir fust of tliu 31
(u!i.--t'.niily r-.rjti.'. iu0f i.et
l.lt- si.n l. u '
l.tlllloNS.
K. Church, " is
a Uilioiis lo her
1IAT3.
n,vi:t.
'tie.
o
H iving in liar liuplov n full forcii of EX.
I'El'JENCEy AStilSlMNr-S, bho is wo 11
propurfd to 4 '
31 vi:e OLD llOXXEI'S NEW
pnnnp'.ly mi l ueutly. Cdll uud fcij hor
Stock-
November 23:d I8ti5 3;;us
GR0YSTEN:&' CO.;
MANUrATUUEIJS,
490 BliOA.DWA Y,
SI1VV Y015K.
TLrs atteiitlf 1; of the riiblic'and thft trade
is invited lo oiir Nr. Soalr 7 OCTAVE
ROSE WOOD PIANO FORTES, which
for loluiu.'anJ purity of tons are unrivall
ed, by any hitherto fT.iere.l in this niarkH.
Th"r romainall the modern improvements
Fk ;;! 'i firuiid Action, Harp Ped.il, Iron
I'r . veistrung Bubs et:. mid each hntru
ineiit !:. ':i made the personal supervision
cfJlr. J. II. Grovesteen who bns has a
piactioal expritue'e ot'over 3j years in their
manufacture id fully ivariauted in every par
ticular. ..'
Tho "Grovostjcn Piano ortos" re
ci'ivcd the award of merit over all
ctl:r3,at tho cekbroitud Worlds
Fair;
VViicro were exhibited instruments frflnv
the best makers of London. Paris. Germnny
Philadelphia. Baltimore. Boston and New
York: and also at the 1 American ltvtutute
for five successive years, the gold aiid silver
medals from both of which can'be seen at
our ware-room, .:.'.. i.! ' j:
lty the iuteroducliouof iuiprovm.uut we
make a still more perfect Piano Fortv and
by manufacturing largely, with a strjclly
cash'system, nrenable.l io.offer .these in
struments at it price which will preclude. all
competition. , ' -:
Pkice-No. l.Seveo Octave, round corners,
Koew6od plain caaa Qilb.
No. 3, Seven Octave, round corner,
Rosewood lieavy'mouldlng 1300- ;''
No, 3, Seven Octave round corner
.. itoseivoodLouisXIV ityle 325-
Terms: Ntl. Cash In Cnrrcn!Cuu4,
DESCJilPTIVE ClECULARS'SENi:
i - ' j FEEE.' "
Pec. 7vh ISW-Jyr x, c,
mn
"
....
1
.
President's Message.
jti.c m
, , . 1 . ., k -, , , ... , , . .
'iilefcVJvri ot til J U HI Vol! t J Ml wllldl
... i .I.
;'.Tiwico ol luj OJlhlorutii, Of
itla-ir BuTiTitl ' Stnt.'lH, mil ofntlior
! K 'jmhlicin C..Vcl"(iiU Jli'.S j nil (Ull
I riL. w. . ,1)t they rujivl 'd un.l obiain'cd
...,. .;,,...;, tl ,.v, ;..,.,.
t Mi ,H)W,:r to fnloixd the
l''KM.-T"-ClTiy.iiNl)r;TilS SENATE AN'D
jun
llytSi; Ul'.JItll'liKlhNrATI'Ki ':
of tftu : UiiiKJ ' Slatqs
was ii;(cii K'I lii" iU uu'.!iira tw linjt
rt Ion a; ;ia t!u' S.aios tliuimolTta sli.ill
lil t. " Lilli UNUy BHALI. liK1 HKIl-
! l'lOrcii' uro thj worla u(' tho. Cmw
tivr'i.tn. '"To you. a U 'tt 't VEtl
ff.ct Unio1' by an nrJinaneo of the
l'uolu ul lliii Uuifud States, -U lim
il;'f!aroil itnrp iro olWln! C.nl.itiiv.ui'i.
i'J'Iio liam ot Divinu i'r.'ivi(lenj''w.i3
nucer ni-ii'ii j)iaitit( vUiblii ' in ' lll'u
u'iriTi of mc;i tiling in .tjii, Tiiiiniij
;t'.n! 't'nj a'K'jttiiy uf tli.it iudtiuatoilt.
Il & Ijvvoii.l i j;!i;uri:i ij," tli jpouwbI,
!i':i Ainuriiiiui liititjry ; ami ini-jwl 1
tit- 11. il fil ii 1 1 i.tntll J ! n ' i,f i i. r'n 't i in .i j
'r-iiuvj ir, uroiin; tJ iiiv'ir woriv iiu
I . ..
Ami whi'ii lor iU v;i',i.l.(t 1 ivtiu'nxl
nio ap.noV4i ot i, i'jojiiv liiui,iiuuii:jil
1, Lillji) (j! Il Culltiil.-ilU UllJ nct;d
U'l'iwititdly in ni.tuy iii-tiu;:t ualiviirii
'llkxii?,' wliut ia iikho vvoiiJv'i;i'ui , than
lliM.l fi f. i.i. f.n rfi.il i ii .I4.11I I. if i mi. I
i ,,t ..V!' "vji ,u ... .i v . lull
ll,WH'lli-;i.iiJ.-io,i. l..iin m Hit 1
' ---- - j ' tl - "
ipi'liiinu wu iiUim'.t.il, diurt'ii in
..in' wai' to m rai iiiuit ! 'i:
Thi OuriititutiiiH to wiiiclf life was
thus i.i)p!iiiL.i cu:itui!;4 within itscl!
i.tuj.lo fusoti ! c..-s for itfl owtf jiruocrva
j .-,,,,, lti.a6Cn ul) J in4Urj f(l
. 1 . ' . ...
'niostiu tratuiaility. In emu of thV
iuiiattuii.ui tlio Uoviirinumit 01 a
8ttito 1 y u.ifc mull, or hii oliuiyiiy, it
hcfiniifu u duty ol tho United Stulos
to iiiak-jt g 10.1 the gnaratituo to tlmt
blato cl 1; 1'epuUK.tni .tonii o.vorn'
m-jiit, ii:iJ bo io m.tib'ri' tlio ionii
tl.'oUdUiJ Ul V.I. DjCa-tilil IHS
ol tiiiiu icvi'Vi dijloc'd-? - A tiiujilu
inoil.j ot itiiKiiilinunt in pruviiiu 1 in
Uu! C'oiif-tiiuiioii iUcif, bo that itd con
ililiuii cun ill ways, Ik muJvi toe inform
to l!u I'lcircuicnU of alv ificilt','
civiliz itio.'i. N j ro mi irf allowed cvyii
lor tliu tliouglit of . u i.wBitility of it?
cuiniii" loan ci:J. An 1 tiiL;u powoio
of ho!f-H'i'Sei Viiliou have ulvVkiyi boii
Hnserted iu iliair coiuloto intori v
by tvery Cuitf aiaistrafo by fili".
iir.soii and Jackson, not luGi than by
Washington and Malidon. Tht
pulling a 1 v I jo. Of I'm Fat bor of bin
(Jounrry, nbilo yut,L'ii-Sii..!i:nt, to tnc
j.(Mj..!',r tho Uuito ! itvtnti'.-i, was, that
' tin! trt'i! Conii.itution, v. liic-li v.a,i tlio
work of liiuir liainD', ini'Iit be sacred!
uiaititniiu'd ;" aul liu iuauuru'
woidi of I'lusidenl JvO'eison licvl it
"tliu jiryjiirvation uf. tlio Ooncral
Govoinnimit, ' in itt eonstitutiotia!
vior, m the blkH t R-icbor of. our peace
1 1 1 1 in' m
at uoih'J aiiu eakty iioi'oa.u ine
Conafitntion fa tlio work of "the
jiooplo of tlio United Stati,'' and it
should bo as indutriuliWo ai the
I'coplo ; . ;
Id it not strange thai tli3 frauitir.sl
tliu Constitution, whiek bad no model
in the jiaat, should not have fully
comiircbcndod tho cxcoiloncj 6f tlieir
own work Fresh from a Blr'tiK'
against arbitrary power, ir.any paui
ots .suffered .'j'roiu barrabsitiij t'eard 0!
an , absorpti.ou of tha Stata Govern
rucuto by the Geuoral Govcrrun jnt,
and many from a dread that Die
States would break away fiotn thoir
orbits.- But tho very greatness! ol
our couutrypbould allay tlio appro
honsion of oneroaehmentg by the
General Ooverumer.t. The subjects
that corno unquestiouably within its
jurisdiction aru 60 numerous that it
" . i r .. - , 1
must ever uauirauy reiuse ro do cp
barras I'd by questions thai lie beyond
it. ' Wero iUothenvjiio, the Executive
would sink beneath the burden tk'e
channels of justice wOald be choked j
legislation, would be obstructed , by
excess ; so that tljera is areat teujpt
atioO to exorcise some ot the functions
of tho General GoverniHont throagb
the states than to trespass on their
rightful Bphere. ' '.'The abaoluto ac
quiesconcd in ho docisio.o of the
majority," was, at tho beginning oi
tho ..cenory, enforced hy iJelfeiBOn
'aa the vital piinciple of republics,''
and. tho events of tlio last 'four yearc
have, established, the, wa will hope
forever,: that there 'liea no appeal to
force.-,.. 1 '
Tho':. maintenance, of; tho Uaiorj
brings with it "tho 6upport of tin
State Governments in all their rights;
but it is not one ot tho rights ot an
SjtAte Government to renounce its owe
place in Union, or toTnullify the law
of tbo Union. Tho largest liberty isllu
eaflj enppresaicn of disc ;aient ;
li! Ijo i!i':uf!tjki;u',l in UiO'disjiiHton of
lfio'jae's of tko Federal Uvbrttwuut ;
V,it; Ih'ero is iio iii 'ar fioin its 1-iWf,
lexcopt to i!iy varioui brancboa itbut
Gavor'iun 'nf itself, or to lw jiyoplyQnce
wno frraiit ,t i the . UiotnouiA ol.t t!
if'Ia'ativd 'anil of the Esi"uitivt:
X), pai'tu.eti'si iio.tenuru but a lim ited
one, ao.f in. that, inaniier ahvays JTof
tain the Itoiw of le lreiav,.; ., ; n. ,
iiio eovereii;uty ot the chutes ib
t.'iO languao of the Conietuu-Acy. aiii
1
ii,
ti.). Ilib hiitia e of the (oiiditutioii
The. hitter ciifuijiii tho emu!
flitter CJiifuijW tlio ein;j!i;iti(!.
words ne Cotislitutioii. and tho.
Uws of'tiio-lTytol'S.iitiV vylueh s'nJil!
tw ma j m :.irsu t:iw Mcol, huJ
111L tre&ties ju 1 13 or u liieii. tsu tlt 00
muh HK-lef tiu, uu'lioi-ity of'
Unii. Mares, s:iair tiio Bupremo
liwrof 1lin land;' aid the ja L'es, In
IT- list. " , 1 II. 1 ' Ji
. j. ,. 1 ; - ...ti 1... 1. ..... 1 .1 .. .1 ..
ever m.t 1 Biian oe ujiiu i ineieuy,
Hny thiri; iu the cihstilution ov lawdJl'ii
o) any &tau t'j tilt' ContrtlVy uotwllh -
fliaiiai ii .
i. . .,1 . .,
. .
CcrtiA-nly t!i.;F5ocrnuiont"
United Stat'js Wi liniit-d j ,verniue).,
and, a 'W every s'.ate 'Vovi riiinent u
fiuHtod icoveiMiiU -iii. Vit!i u.s, th'd
oi . ii-
Hea ol limitati nr fiptciav Hirouli
ev.iry lorm'ol ajhuiiiiratiot! , general,
..tale and ur.tniei(-a!,an l resis o:l the
at die;In0'iiisliiiiS ihnoiro of (he.
ctivify. The American system fes:s
jn'the'aiioiiio; ol tho eqn:il Ti'hr oft
uvery man to life, liberty au.J thu pur-
mu oi .naiMHiuM; 10 nce.i uu or
btnecienco, to tlio culture atjd uxereisj
lecoiniiuii oi i no n,;iiiui man .
flio aaoient' Uapublici abaorbed 'th
iiiiSIL.J'.Iti tl lit ll.ii Khitu' ' niviMi iU. 1 1
v .-.v.,i.wiWjilwi
Ins religion, n.iJ ' c mtrolleJ ' his
i
ol', all bid families. Ae cousejliip
ipueuoj, the b'.ato lioverument is
ilmltoil, Ri to the lt-iirl Govern
in5iit'in the interest of thc.Uoiou, as
td tlio jti lividual cjiia-in in thu inter
Lent l 'I'reetloin : ;. .. , . ,' i . .,
'.i&atoa witli.pi'opac. limi. tertians. of
power, are i-ascntial to tho exiHtence
'J'tue Constitution ot tho United
i:nU-8. At tho very comuiencement,
.vheti we lUHiiuied a place anion;; the
p.wertf of tho earth, tho D 'claratiou
of liidopetii'.erico was adopted by
Stalea : e j. also, woro tho Articles of
Confederation ; and 'when -'' the
L'enple o! the United States" ordained
atid cetablisuoil the ConstitUiioti, it
Aits iho assent of the Slates, ono by
one, which gayo it vita'itj . In the
event, .toe of any amendment to t2io
Uoiiutituuon; tho proposition ol Uonv
fress needs tlie confirmation of Stales,
Without States', ono great branch' of
wautini'
And, if wo look .beyoud
the letter of tho Constitution to .the
eh iracter ol our country, its. capacity
i'oy comprehending within i:s j iris
lieiioti a vaat continental 'uinpiro is
due to tho evtem oi' Statue: The
host security for tho- perpctiutl - exist "
end ol lne btates is. tuo supreme
authority" of tho Constitution of thu
United States. Ttie perpetuity ot tho
Constitution brings with 'it tho per
petuity of tho Slates ; their mutual
relation makes us what wo are, ai.d
in our political system their connex
ton is indissoluble. Tho whole can
not exist without (ho parts, nur tho
parts without tho whole. So lon as
tho Ooiiiti'.ution of tho United States
injures, the states will end die the
le&tructioh of thu ouo is .tho destruo-
tiou of tho other; tlu preservation of
tho ouo is tlio preservation of. the
oth-'r."' " : ' ' '
I.havothu3 explain il my views of
the mutual relations ot tho Cous!itu
lion aud tho S.ates, because they
unlold tho principles on which I hive
sou'ght to Bolvo tho momentous ques-.
tions and overcome thu kppaliio"
diliujulties that met mo ac, the very
commencement ol my administration.
ItTias been my eteaJtast object to
escape fcom the sway of momentary
passions, and to derive a. -healing
policy from tho fundamental and
unchanging principles ot tho Consti
tution. ( , . ( :
I found tho tataa eutforitig"froni'
the effects of a civil war. - Resistance
to the General Government appeared;
to have exhausted itself. The United
tuhn I u.d Mtp.nviirHil ii.nri,jisi,iii ni
wwh.v. . " -Y - I' . - --
their, forts arid arsenals, uud lheirjto
armies were in occupation ol every j
.v... u:.i. i. ...I ... .......i ... . v.
omiu wuieu uuu miuiupicu io ncceuo. i
Whether tho territory within tho
limits of those states should ba held
as conquered territory, under military
authority emanating from tho Fresi-janfl,
dent as Iho head of the army,-was the
b'rst quostiou that presented itself for
decision. . " ' 1
ir. Now, tho .military . govern menta'
aatablishod for an indefiDito period,
would nave offjred no security for
06tabl,'3hd, no precise limit to
powers of .paUMimo and ruh
ueu uiroue,ii a p.irioi oi yoars, would
tmvo' ,i-ud.iuro.l tho punty of
,,..,,',.i-,i! u.l,..;,,:at..t; I.. !:u ... .1 1
..iui"'oiiiiiii'ii an,, uu nui...
ikn of tl: j fiutci wbic'a re wiiucJ i
ruhollion Lad, by tho a.:t of thowVhvni
vkuuuimo, v.ab .w .iijuieo uu luvimiioil
thoaerv States, by renewing their
allegiance to the Uuitod States, to re-
. .. . . ...
.woli'il .hivf ijivi-liid-'tlie lieiLi'e i'iV.'
4li' VHt.fjtiie:ervni.T the v.:iiiiiifljed.
ftruJ wouM. linvn t-nvenon" d' hatred '
taflier tlian havo ie.it ie.! jitt". ctiou
1 ineir conliniiani'Q was contvv.van u.
Tiioy woi.ld bavo occasioned nn iu-
OHleul iblo tnd exhaustina; Cxpeneo.
U'eacutul tinitation-to and from that
,p.oiliou ot .the '.country is 6nc of'the
best means that cut) Ije'tliounht of fi.r.nl
jtho reetoration ot harmony, an I thnt
.emigration vronM have i been irovi'n-1
todj lor. ivhat eiiiiL'taiit lrdni abnrnJ.'!
what viiidtiBlrnnis citii! at hoili
, would , place liinifiult' williiiuly und.r
-r
; Miliary rnlj 1 1 ho chief persoi.i.
ivvho wnuld'h.ivo fo::oWW- in Ik tfain
,4iH.h oruiv would hnvo
I. . .
ijeiiU -jii theUeneiai uovi-niiutnt, or
. uj n who cxoeeteil in'-fif from tlio
1. . , . 1 '.- , 1 . .
; moeiies 01 mo eirii; lelluW-cit:z na
I .iiatiMiiiiio a:id rubr
vhicb would haio iieen ( x jrclod.
.
,iudor tlio l ivsi'lei.t, over van, an 1
Ijvgiuti mo iroater than, m1?b's under'
j'txtrVnio necessity; 1 abou.d he willinj!
, to ii, trust to any one man they are
populous, uuu na-ur,t.iy wcatr.ty
j&u.;ti. na tor myaelt, l could never,
u:ilos3 on owasi.ms ot ireat iuier
L-u-cy, : ilisi-nt . to txerei-se.' The
wil.hut ui..- Butb; powers, it contin-
loyal. !
" B-'sidos, tho policy of military'riilejin.'in.iry
over. a copqtierod territory would I
iave impiieii tluil the States whose'
ritih.bitauU may have takon part inU
uuiftb, tanta, ceased b exist. lint
irno theory is, that ail piv tended actsj'now
of secession were, jioiu tho beginn;np;,U.i'n'ly'
DOll aud, .void. Th States can uot
commit treason, nor ecreou. tho in li-iU
vidual uitia-jriwho may have com-;taucli
raitted treason,, any izioio' than th6y
cau maky valid Uiiaties or oo;
lawful commerce, with uuy fireiij
Fower. The States attemplin to '
sccedo placed themselves in n condi-'-it
lion where their vitality was impaired
hut not cxtio''iii&h.i'l their functions
iBasnuuded but 11 A djstroyad..
But if any State rialccte or refue3
to perform its vUl ;o3 ' thro is (he
more nood that the General Govern
ment should maintain all its anthority
and, as soon as practicable, resume
li'0 fcXurcise of all its lunctiousj O.i
this principle ! have astcJ. n-i I have
gru-lually and qnietiy, an! -by almost
!. . Ll T
lmprecupiioio wp3. sjuir, i t restore
ho rightlu. tmergr ol the General
Govornment.aAr.J ol tho States. - To
that end, I rovisioaal (jovornors have
been appointed lor tue btatcsCon
ventions ' called, Governors elected,
Legislatures asicmblod, and Seipitors
and Representatives chosen i tho
Cotiross of tho Uuited atates. Al
the Bamo time,. Iho Cou'ds of tlio
United States, as far as could bo done,'
have been reopen.jd, so that tho laws
of the Uuittd rttatos-may bo enforced
through their agoucy. The blockade
has boon removed and the cuitom
houses re establish&d in ports of entry,
so ttiut tlio I6veiitie ot the United
States may bo collected.. The Fost-
uflije Department renews its ceaseless
activity and tho General Uovornumnt
is thereby enabled to eommunicate
promiitly witn ite ollioeis and uarents.
Tho Courts brings security to parsons
and property toe, opening ot tho
ports invites tho restoration of indus
try 'and commerce; tho poet-oHiee
renews the facilities of social inter
course and ot business. And is it
not happy for us all, that tho restora
tion; of each o'iq of these fuuotions of
the General Governments brings with
it a blessing to the States over Khich
they are' extended ? . Is it cot. a sure
promise of harmony and t roaewod
attachment to the Union itbat, after
I. it... . I I - -.1 . I 1 . A
an i-'iai una uappeueu, tno, returu-QI
tho General Gjvernmeut is known
only as a benel'cienco J , I
' know very Vrelt thct this policy
is attended with somo risk that for
its success it .nauires at loast Dm
acquiescence of tho States which it
'i,.,iwurna idol ,'f I;.,-, n r. :n . ..
Blimo llieir lUIICUOne &3 OtatOS Of tho
Union. But it is a riak that must be
taken in the choice of difficulties, it
is the smallest risk, and to dimmish
if possible, to remove all danger
;i have felt it incumbent on ma to
assort one other power of the General
Government the power of pardon.
a.s no otaie can uirow a deteose over
he crime of treason." tho oower f
i pardon is exclusively vested in the
Lxectiyo Qoyerumsat of the United;,
j,
'.
r
,f
sa nnder'and
j
.
our country. So lou, fc tho it
il.Vanu nJiJi-nt ia delave
... : i ii- i ' I- . . . v"vk
iiiujr Knj:,r, nnj 1 iilousy
uuceitaintv or.wail' ti,;, L'
.i,-wi. Ink-o l it ia not too
Um Slates: has hbenan. iiiif.iif,ii
UtdnH'Mliunl!''c.Il..ill.li.lll, All .,,iL ;,.
of the p.r, thia fa tho meas- '
uro' wliieli. 'will iqo't certainly call
p
tho'iuucli'tt. ask ot" tho, Statue' which' ar&
'y-jjiij'tiiiijj' r,eir pugc3 ju tj,Q.
o'f t'ie 'Uiiion to gjvo this
pledifo ol' perpetual loyalty and peace
itli it is d.ue. tfio past, Iiowovlt
wo may desii'o it, .will not bo
'fjroitc'n. Tin.' nljptiou of tin .'
i.Hn;H!Hiudtiion!; reniiif.-s in bayoud all
power of disruption. ' It- heals I'm,
wcrlmd thhf still iinperfectlv closed,
removes slavery, tho element which
has ao'loiiperitfix-jil and divided tl.o
country .'it inik.-a fif ll l riling t.i,... . .
ooktisced oh eecohd iL-
lnl. o., ... In ..-xcroisinf. .that power, 1
liirwi taken, ivciy ( ifccautioii to con
1, 1 ' i'u itb.ilio 'iluartPt, rceoguitinn
of the binding, 'oiC(c of the laws of tho
United ., SlatiB. Hnd an.-ticcualifled
licknoAiieduiei.t of tho great social
iltaco;e.cf condition iu regard toslav.
try wlMc)ij!iii8Hrowu outf th wtlr.
, mil ev.-o .wiiikh i .nave iaen
tv lect.'l'U 'the CotlSt itutioliBl rihitrnnt
rto fiteiu.i, .paiticipatoi in tho.liih
dflho uf iiii-.-inlii.. t l..i.ai;i.i,f;,r
Rvim v imtr;,,) n.ii ,u:ct.
uiiuu.sty i.t, the twlieot cjioeh consiot-
tent'4
lent,, wan pubiiy, art-ly. ; For : this
tore , end (line is .need of a concni-
i-no'o ul'ii!! oini...w .....l -iI.a n
.'( " ' " " . I t IV 1 LA
., , teriijjlo, c.ii.Uict .. mnst-work
'.j 'efli.-r. in' lianu my. It is tot too
miicii t' ask, in tho Jiumo.uftho -whole.
i.tmo'e. that, on ill i nil. i Cl.la . Ilia nlan
if rV!.. ration f,!.!l ,.,..o..a,i . s
iiriiP.tPit in nrm.
- Li Vl IJ-
-nnity wl.th wiliin-iosj to cist the.
iiiaor.lenof tlu past , nto eb ivionv
thar on tlu ot.'ror, t.!io evidonc3
oi ettiifonty in tt. j luti.ro mamtonanoo
!donbr by tho ratilie it'ion of tho i wo :
poBcd am nd.iient' to'the Constitution'
vwiiil provide f..rl0 nbolitiou of
itilafcry forever within tho limits of"
i'lop
d, oo
on J .
ii.,
nieasnro vhi -I. vi!l , ft,.., "n,.,t'
-i'tilati n. an ! capital, aud security
r ih, se nut? t.YiU.i I !,':,, ,i
united people, renewed aud.!streiiiiK-
j , - J yuvy lllil g i .
enoa, pound nioro than ever to uiuiual
uli'.ic'ioh and support.
, Tho aniondineiit'to. tho OonBtitniio
beiu adopted, it would, remain fur-tb-il'tates,.
whoiej mti have beo-i
so ion in abeyancj, to resume l heir
p'aees in tho , two, branches ot I ho
INatioiinl L-.igisfat.nro, and tiierniiv
, . ."
conn, isle the Work' nf ratAra ;.,.:
Hire it.is for'i-oiiV 1'ollow.citizof
the IlOusdftf Tijpreseutatives, tu
judg- each of von for voumaU f
tho elections "returns 'and ninllfi".;.
tiot.s of your own members
Tho full assertion of thd powers r.r
the Getienil Government requires ( .
hitlding of Circuit Courts of iki'
United StafeH' within tho 'district.'
wheie their authority has' been inter,
mpttd In' the' prcseiiV postur . '.'!'
our public affairs, etrong oljiecti-.nii '
havo been nrgod to holding the
courts in any of the States where tho
rebellion hm existed; and it was asi'
certa:ned. by i hen rv. that tl.p r;,,...ii'
'Oonrt of tho UmtedCstutos would m,t '.
oo nciii witlnn the District of Virg s
nia during tbo autamu or early winter,
uor.uutil Cong'ressBhouldj Lave Van
opportunity to consider and net . ii
'the who'e subject." To your delin.
.erations Iho restoration of this bran!li '
oi mo civm authority of tho , United.
Statos Is tlioreforiine'co68arily referred,
with tho hope that early provision
will bo made for tho resumption of aij
its lnnctions 11 It ia manifest that
treason, most flagrant in charaim r,
has been committed.' Teraona who
are charged ' with its ','comrr.i'r,Kl.,n.'
should have fRir acd impartial tiiala
in the highoBt civil tribunals ofTi.
country, in order t!i(it the Constiiu;
tioh and the laws idajl ba fully vindis
catod,' -tho truth' clearly established
and affirmed .that! treason is a
that traitors should ba unnlBhcJ and
tho offense made inl'amoua; and at
the same time, that the question may
be judicially settled, finally p.ud for-'
ever, that uo 8tato or ts1 own w ll
have tho right to renounce iU r!?.'jo la '
the Union. ,- n-1"--
Tho relations of the GonaraF Gov'"
rnmeat toward the four tnillioiis of '
inhabitants whom tho war has .called '
into freedom, have engaged my most
aerious consideration.- On the prjH :
jonety of ; attempting 10 make ' the
froedoaQji alectora ly the prochnnini
tion of the Executive, I took lor ray '
counsel - the Constitution t. ioli , ibe !
interpretations of that in3tru,iitiir by
iu auiuora una tuoir con tew, -".-.Mies.
: l n-
I
i ."
. . .j

xml | txt