OCR Interpretation


The McArthur enquirer. (M'arthur, Vinton County, Ohio) 1873-1884, June 18, 1873, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075167/1873-06-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

!.jMwwiiwy. m.. -'-'t,mim, .. , '.
Kyr"7fa' ' ' '" ' "" '" ' ' ; vv'r'-r'?"2
;.. .' Y a:; y'7 ')( si 1 Hi ' '' ::
;Ji r"!1 :rii!Ti.i
r.l Trrirr r ( I it i a-iillviffid UUlil aA'K AH I . . . , , . . , , .. H7 i .-..i-i i im -.... t ,,t iiim .
9f,rrTTrc-nnTg-rn I -C J iCHjfeU X..t-4 . I !'':', -' -.;,ov , it,..,-!,., ..,-. ju-iuiintiMj ,ffcf .); ,u;7.i.,,ruc l.- . ..
" r . .7 , , !: -r ..-t rtTT7rra:rrr , ' ?r r- . t -- n . .. J. ' . -
Ill ,'.ffllt
1U.,
lllnl i Mitt
ill J tHH-r1 it Jii
51! J .IL iULLt--J.Jit' IJL
-Trr-i
MIMl Wiy NTON COUNTY 0Hip;'::AVI)NK8JM' j ;j UNW1'' i8;-18tS-'J - m .-m ,
- - -j--1 ' " ; '" t-'' '' ''' '" ' iH(u: 1 ) 1 -r . mi t I.. (v,( ,', mtt litini 'i'n:l
t
.r-n n. iTHTttttc
.1. W. ItOHKN. JJtHlW.iWWl Proprietor,
J. AY'.. litivt S,: r,.IJtn mnL. I'liblUtisri
' ' TrnV. ofuVi'orip7CIou.
ii.ii! i'iiiy, ime yt'ai'.fl W OlnJ f'iIiiy.Utuo1! Jl
"i'y, mil!! . '(5 Olio ei'j fituij "'
li urn pa i, I ivitliiu (liu)j(ci -j!!. 1
i lit'isoi Ttfuiitv7 1 rryf -;tiou
liio AI.-A.I LliuV , ICKQQiUKH cllouluutt ! Ul.1'4
in- Co t I'.vnl.. .wiWHUI.lM IaiiiIIh im .Viuiitii
' mini i. , ,
I lie, Jt.Altlin)' ICflljJunlBilMvl i'lVAl'lri)
thhi II. tun ivjtl lie j.'iit lo uiiti iij'tnii unit
"'!! f l,i..U 0,1. -'4 I'l llwll ' iii ill if I Wit tiu -.
' ,. iiiiluri! t.i nulitViiMl'iViv4lliiuiili'4 hc Iho
i n,l i-ilii'lilit.MiiU-vlii,-M"l,iii, in-M! 4nlirl.fii
il uRriWnM.',tji,lijiull"vi-1.
Advertising Rates.
. . ifluffUH' ixxiitrio ljfilu,lult:,oil,UiiT,ii
Vin il; ivi't) sIhiII.i ! uuur.u. (uii,)j jj .,,
link' :ii4,l riKUi-iftVili,. mnui uililuiiii.iiU
." '.4 iffl-s. tiiiinH. umiiH.
oceM.iAi M Oi j ii o-i
!. .itm;!, fiU.)''" t M ' 10
'4 '"liit'HiA J ' J Jrt'lfl ItW JNI
'4 I Ullllllll, Ij 14,1 '."J UJ 40
nil' ..iliiiHii, 'trt frr"- 40 lk u
.6l "A(lHii tflni.,t M (10 tr lKMii'f,ii
)l4niMi'rHiAi!i'ttli .WMl.'(iei' t.niulu tiir
HI. Il IM)llMit(l'HK)tiMH)ll':", ''' 4
i-.Hii:,iiirii3 .'aina Hnfi. y,
IWI Vl'.IVr I I'-;': . Sr.7'i.. CIJ'i,.,..,
vli tilliuue oh iliiMnxtitioii or n.lvpnt
HIHit-V J ' . .l4,H4-4l,.ll..v J 4
KiHs'-irtHWiMirli'(VtiiH!i'lto-he i,i,
ll,HltllUvl'!'l"'' 1 ' 'fl Mi.l il-r. I
H miiHii4Noi1.iltl Ml 4 ih :-i I n'irt rfic
N.m.o,vu.)iii4i.Hi4i(l W'Ulit' IHHMMlit-wi tliu
jiiiitlL'.'. '.v..,!' , ik,,r44.ti
mwIM K'l'l J3WW IW Hrri -"KM HlltH f M 1 j
Ul!Hl,l J l4 i.i44iK4lV 1141 .44- .,1 1 14.1:
, lll ...', 1 ll,llllljllliiy. .;,, 41H41 ii.
Ill II I lilWlAxixfaHIMMM BMUM
-t-- it ,m : r-rrj
i--';-ii .ii 4,.ii, i.
il V" "II ' Ii.1TTO TTiri"
u fc'ii'i'ii'Trniiiiii
rX.h. it 4i.'.il'W'V jVjL
,Jl T,l,4 ;,li " ' . i-: !" '
v . . ." i. ' i o li :4i 1 Ti .'i .A
I .'iVili t"ttllK'llL 1,1 iM III llll' i:iJli4!lllllh nil
4W,',lli;i III IIIL lllll.'! ilU".
mi iiii inn iiiMnnitrii m t
V.t' in ,'i t, ,4iiiu .r j,i..r, in ; i.(
l'r.ini(4(llriilliii friretl'ly (ill Jili.-liiV-,
i htvnsii'il i.i iiirfijiro. r-
I lllli-Hf Ins rvliliin'." 1
VIi.'.i;.S7-, , '
I, J& MoOILHVKAYui ...o.
I t ,,, ,'.. : ., .' ,. !,i:,ll lim; l,f vii.
, ,-, t :! t ,,IM
. .:: jt:- i. v
' mUjihI imiitlit trim 'hiKim-- i;ivfn
to llll1 I'ail' .III, lllllliU riMiH-ul in ;in inn .s ul
iiihiii I4n, i it-iiii 1 1 1 ar i:..iiiiiiii-s. iii-'Kii I; -I
4IMI l.l, III lUIIL II f UUVit ' ili.l' l
( L.ll, CLAYI'OiOLU. .a! .,.
J f -..it ,U -I , ' -t 'I'" ' t '! '1
:.''.-?, .i 1 -'.t- nun ,jin i ..11 : I
I, . 1 11 1 1 1 1 i(, y II i i. ( j i
l'lifi.nx'tTis'a 1 .Vi'ri)ii.yl.ytui4(if0;j',i;,';,,'N'l.Vi
Will in-.i' il.'!' in linsA. liitoii niiil (iMJuliiliii;
I'oiiiiili'j, All Infill lniiitiiMi uiiti'iHtuil In In"
1 .in-nniil,tly mteuiltfillo. I", . '
'HoffeL'ir-";:
J J . , . 1 . lu ,ivii,i.i 1 .. ,.
I ; 'z. a 1. jis.K fu6 :o;
KauKRT. liQWjKN,; j.'u.frtrojt
. r ' ' '- t j ii -ij..l!l.i
TlilH llinmi'i iililcl) Is i'oUViiiiiuiiHojIiL'Ji. K.
iti'iiot. liin't' i liiliiifiiiKjUi-iirt.ii.liiiM, liny Iii-imi
tlioiiiilllly lHnvle;l ui4 fiifiiililrtlK'il, 1111. 1
llio nfiwi'iit iitn'iir I'Mir tuliiix 1,1 tiiti'i,i.iw in,. 1
Imanliiin Hi" iii'st uncttiiiiiiniiainyij. , . , , ,-it,
liilil l Slul.lttuH Ulli IH'cllllfl.,
JEJiru:H.ii:i Mi4r iiCAotTiinn
. " - - UvXl'l
J I III
;
, MoAHTHUft.'OillO.
; Xt M k ! WltK t Vrotirlltiir!
I
1 III- lliill-i'. Sllll Ol:tailjlHlr(lll ItltlllS, lliiil
hot'tti iHulilvriniii(luiil li.iH'-tJii lk hifit
tuw.-lili fhtuiiiUMtfUt tuOtMlMiiin;
cliilUlrur()iuwiUHId.lltiOi4i rMin Hn.l
IK'ii'l't,-4il)liil'ti ,ti'4ilJi''lri4 hi 'im 1 4
Oit4M llUllinKt?iiii4iiiiM4Mi i(l4lli.uA il'H
Iw. C-H'. t iHNHi i-'ii 'WtiriinKi'ii.tuituftiin,
tliM'll.nixxllnly '11 -t-oU tia(B iioim. tni' tiij-
JlllllllMllJ j ' ...I A-J41 Li.'. i-Jo,l)ly
I I Ml ll Jv I '.III I 1 VU'I III
l'4i i 1 ' '141 lo l .,, 1 hi. a o';.:l 1
JlJkllll IV I , " !' "41 4Mil INlt It
'". i( i , 1 ii ti iiKin .1 wi Nil! 1'iii i.
J. m''AiWEIt'V -" v"'-"'
. i,':' : ' ' ; hi. .-in!
foini lira tn -T'.'! n kij nivwaW Ifrf 1
L'liin vIikuI'Ik lo tiv ili.l-li4Vii(i.htmk-Li.i,rt 111'
. - i'iJiw4i''iwi Yjey mi
I'.'ll'jl'.,llll.,ll'liui41,'', i' t' ll 1'14'H HTIlflV 3llli",i
- .1; (.! .,'. .-', .. -'.i ittdTi'O .Td',11.
"ryTinr-"V.f,vaw-w-r3efe
tJH4,-;'A . i. wxi.tVi .nuiiin'
A.
,ii ni4i' High iiii, I tttiitu Ml., no illy Illl03it0
tiitb If
f,
t
Ki-s
!'
Hl
rio iiotukii iiHiiiiiW'i t ) 10 a 1 it4 ti 4 ttAi lu Tt 1 1
1 n iiour'mniiMi.!' ijniiui:.vi4iiv
1 tw in-n 1 fi.i.iUminii, vWy Viy ni( .j-JJi -Jr
1 l JI' 1 1.111 Hl ,,110 1-1 lulliil lh.lU.4HI
. vii m. itti irirm i jidnur .inuu4..niiit
J'lt.lJli4VUliAM. li-n J-fiMM, 4.i-
JVEPOT-nOTEL.
MEIUffiK i-.-.?i 4-nV .'iftOotW'lniT
.-, i.vV-TT. V4jVV
run iiutiu, li-y uut fojo the Uiilli'iia.l Out
II 'feS'.ivf.tfli'ff It., .Vrt Vy.. K V t.l '
... ., . 'II 1.1 1. ! uiiin i.i
U
muf wnoritnu ri'.'i
liikoiWrtilt.hatiJiiM lit!
tiiiiiTiMir'tir,'ui'iv,.i'j
iiwiMilhittiJiiM Mji
innniKiiiiy-i'iJiinit
I'limiilHtivoi'ilnf
i in irf
1.I..B4.. ,
.f-m-ifc mort al
CRAWFORD UOUdSyv.tiay. li.'.ow;
-TI 114,' J ll ll US'-1 1 (HVVItl VllUliO IUl'i
iV-.n Vi - iko lu iw mil UJl tv.i
Tll'tr,SA,U U. iliUHlWlU'l'l. t44ltl i1
.INI). fniTHIt X Jktt,UNU4.4t.Wi ktlliii
H1 '4il JH444X444III4 ,iqllj l)tlKtl.li
y.ii'i.itin mma.,1 ,iqj iitiuii,
''"'iWmS':
''flWf
iiieTOiWil.4 iwyv,iNTiiiiiiiiiii
i'''illif 'f'u " 1"'
.i,.Hm-...ii..;-fjijoa sw.iA, rivi-iy eirort
k-h
. -.,:ri
K 2Xl.aiLi4M"
4411
. 4VI
i n,
Ai.iiiiHiuauMiKitiiPTiivsEignui'Vriiiii. 1
rilJ
uViiTiV
u
M mhi
IrtH-t.
ai ,r
i.Im.l
Photographs.
-i
0
'M
ml
i
,
J
!
no
(M
Ml
Uu
i.ir nf '-tii'.Tiiir ;f'fiT?n.'f!TrTfn
J. lMUJiNOIIHRST,
j,ju ru J
'I
JUTUKKS, .,. ,,
1,11
fii tut is I 01.I ami I'liiinr N.iil,,
Ail
r
Ilui-lii'.l in nil, .,. ,,,, , i,,.!,,, tn k , in
liny iilluii- m.lu lliiii iu'u jlk -tk aju,!. id jh,
I.IHV UHT I! AT KM. lYMIJiU Iw JWllM
l.iirm' anil lliiil, iinj. h,i, I'liuUifi.lK i mi
' i'-,,V "'HMtfliseliiiii. lii l'Yl I'li uiiiT ii
111. -llUljl J kUb in.i.M. ji'fiiluiL ,
llll Mill 1. H 11, I Hill.', I III ' Ii. : ., ,.
l j
Dentistry.
itrj.itJ - Inbi4iUlI;ill. liii:fl i n
t.ev.- ..Jf
i 1U
i
, ... i ..5.
Juoiuon C. II., Ohio.
Cm Ihm iiiii.'i.
imin, mill-vitli ih-iiim i-uii-n-, i,, u,u h i-
.-l.l.4lll.,l, ..j.,, - ,
" - ii- i ill ti itna i i L niiili
Railroads.
iji .il. 'I iiltir Momlav, Ni.U'inhi'i 1J, IW,
'1 ill,- lull linu- uinl .11 1 a,' :il I. .11.1 asK't, J
-.iiiiii.ii .1 1'.vi'i-iiit'il. : in. iiilli.ii -. : '.11
t r , . ""'u'V l i" f !
iio.m. kavt. 1
Air. i.iii. An. K:itl.i.iii.
Imii'i I 1 1, iiim" li.i, (infill' .AKi. ASl'r U
Willi t . 4111.- I Hi Oil' liliH.lilllnil1 ninr lllll'lilll'j
tlilli'V It.illnill.l llir Alhi llM. MrAithui-. ( hil.
ai-ItViiIirh, nraJi jl li 'JxklMrfu.fi:
11 llll llllili.l nil till' IlllUllll.ll,' I llll,, li. It,. I'.,,-
i:.ii,ii iii 1 itiinj.it iM,(Ui:u anil imu'.siik.s
IL'.Sl I ID.N Willi ir.iins im ,.. I'ilt iIiiiil'Ii.
1 i'i'tfJ.f,'ll-4jii"r-"ii4l,4,llkMik iini
I'. W AIT I , Silii' llili'luli nt.
.81
iMvn imii ivi
.... 1
A ,l'1' '"iiiiluili tii.t'An ,1,1 St.JiwiiJ..
1 vv t,i nil!.. 1 11 imii., ..i 1,1
Hill, 'I II I tilth.:,
llll. I. I.'l.ri .M.'Anliiii'.L'u, 1 1I1L. .L ui J11
iiVIo.'I., a. .11., In meol r,M5uUfiU,4i.Y,
",'oL VHj,iiV''rV'A'Vi1'ili-'l Ifoiiiif unsl
niriioiiiji rm U MilVt iKMl liiiit i;.
IJi L-U.4
c 4j " -ii in n r. m nil rn-ii i.iiiti i'a-,1.
T Will ilMi'it, tin-M'iikoil,ii('fe,!liliirillti,Bii.
f'tlv-li Aft.'Oiliiiilil':iiili 1111. iiiii.li.'uii.iii iii ,.,..
; ,f)'! tn.;'l'.lt Oll'c; iVfim', uc
I 1111, In-. .yii,iii,Hy nlli'ii.fi'il t,..
Jim44.-fc- '.4 't'll AltJ.IW'tvJ II U.VIirP.'
1"
1! 'Dry G6oda.
;i y . .'. ..:..;' L.-.Li:..'.L:il-
j uIkSlkaf & CO.. .
j WIIUI.LV11.L' IJ1AI.LK3 N
.'-riNtjUouiiww
mi l '.SB .iiih Slrftfc. k .
Vl
;. M. SAiii:, ..I MoArlhin-, tlio tinv.'liii '
iipi.iit lor Ilu- mIiiim' Ii.iiihi', an. I all unlor? e
lumii'il to 1, 1111 mil i'ivfii'14 iniiiiint atli'iitinn.
I A,
irrfTinTrn-nii n im
--T -t- -tt tr-if iMiiil a. ,M 1 1 I
a snsvi in win pu r.iiJ ( jviu
,,. , a .1. . 1 ij
m iiiv iri.'.4aii'.t to it. 1 all kin. 1 1 of w.ii k iloiiH
iii it AiW da 'iili -j ' ,'fc r
.ilurii.st mink,.-! i.i i'Aiiift.,iMwt,i4 ., ,jl
! .li
rir
mum
mm
TPiiirn -TviT.
ft
his
IllLLuii. IllDi'ON .t I'..
' Land Agency." "uU
K VSf
7iOitwiDKifiii.l,ij;,o
:VHI V'f"lu 1II'.'"'1i;bohiiv1 f.ir sjirtfttUTanil
Hill BaHII,
flf oi,',' i
1 111' Mill' II
iiinii . . 'it 1 r w
wtt-i-'ibt i.t iinr" Kii iii
foriHTivniiu niti iu niiftiit v ia-iu.
nillllU rilHIC III till H'.t. .44 44.T nil,
l.l
lir. In n ttr..t
TIllI'Jll M ,1
II K '-li- 1- -?1 II,
OliSKiUf.ATTL'iJCiMi )N ( i n
H'.'v. " '. 'l
u..i..i., wm i . '.. '. . i... ...
common, for ihur.; 1, 2 lirXoii iVi...
tame
HAMUHN, Olllt)
II if1"''" i Ml0'''f"",i"'l Ji miiiiil
'Vr.-j
li&nK
I
(he
'
11 ,J ,''1'''1 li'i.M4,ovi', uiiin.
.'. '--' "' -'
" 1
KiW'WPk
vwimi ijwuj, 11 .,,.
t
...... I I -. 1 --
! .OulU III L'VlUtJul'l t villi.li
11
,.,i.,.,.iro.'r
III-"
i;!'"!
, Vi
"j.;-- ; '..' "
.I
HUlMitrtn Ctiknt a..,.1 yi .
I . to P-t'MP I'Nh-ihuAVohi.o,u with
;."i.V?,3.'lf' -f"4W0-i,i . tvi,h
AUI.'V'I'U a . . a. L .
ViroiL'Mv n..i'.i ' f,....i i,'i....kit.i.!.T.r''?tihii'iVi:iiA4-l.
4 1 "-WUi ''iiiK(ti.t 1 ucctiw
HfH. ti.biT niiinlii'i', imirp!ii(l. IiiIIim 1'i-n. t. !
iiiu"
wmkk ih.Oiiii J,i!4Wiili.lll ,mH" needs
"mniK,lM.r iiiii.ii,.'.1.iirPiW,l.i,li hel'i-n. !
'iiiin piiju7 Yin-
1.V1..V, "IT , ,V1U"".V W A IlItANT
. j." T. ,1 "",1 ,,,r "'i oitr
I
.
il
get
i ,
woman
Selected Poetry.
"Tired, so Tired."
'I ll,, f..lli,a l,.u- .
Til'L'lL N4l l.lri-,11
lUUl lli.'i :inii' hliii
1111
nliiint.
I'Vi l iln, same 1I11II. Iiciii v imin:
I'lll-.l ill' tllo ri'.llll lfS I Ml 1 UKI'll.
1 'I tin' i'vi'i 11 iliiiir .rril'i.
.-j 'w."tn.WiHN'K yviiiniiii'
II r. HM1I1I 9IH ftlhlMllt ilf infl
iii
K,.,i i nil , I i
1 1 ri'ii in ii-iitniiiir lor voi. i'ii .
'Mint iii-vci' will nunc mi v ,111110,
ililunr lor (lie muiiihI nt Inul- lri
' I l,..'l'''iy W-i l llll-Hllll'l-, ilplH'.
r. A IIIM lliiil li", HUT III V;ll II,
Tim.-i..iiKHtli-i,jj
tlZf .tWiVtU'ltlilElif I'l l hull u'.iin,
n i nry ,11 iliinkiih'. iliihl.iiiir.
. .? a"u v 1,1 lh'"1. wr ' T'l '-'f
,4 lvH''l'J'""l " ,'iil'l"H,
M1.1I1 Hi. hi i.i- I.iiuw .,in i.
I.I.liHo'iiiutni'vi,;,!,
Ill
'.I'
lu'l'lllil 11 lil.Nllliii,; li' ;i i.ni' I i ln'nlil.
I'm' il ri'cuii; Hi 1111 I 1 r 1 h in 1111 . 1
I mill 1. nl Ii. 11c In 11 tun 'ii pirn jiiic
1 1 .11 1 i
1 iici ". w- iinii4'cn,ii'." j i.IiikIui',
I I I.SlMl ulv lilU'tlil JUiAiutrluc inii11
l.lllil 1. 14 1 I I'lill,! Illlli lil!l, '
, I ma, I urn jiuii the iui,.a' ,11,1,1;,
. Anil 11 in nl tin, liliin f hi-avrn, 1 I1
I III- lll li'llli',! miiriilli, llii,i,
Wiinilit 4ill hi- liiv.'l, wi uiy, ''
A ml oiij t,i lui u l.iiiu.
. Vl) culli till,'.';) i,, il,,. ii, iyt',,
,1.1' luml. f.u fn;H 41I, 1,1
.MtiiniiuMliu h iihI ti nil ruin,
lU'Oiuiii licJt' in'i',1 iXi,! J HiU III "
A'.jflil i-i'i-i! Hum 111 him;, llilni.iii
wniliii'-, ; . ,
Ami In--till.
Iil.livi.ill', ili'.'ii wnnl.l h,'si, iiv.,,1,
No iuiii 111 1, nun
Aiilit ill . Iiff'i yi-iuiiiii''-7. lioiii'i.
Iff-f " ,4 , rfi- -
It 1 ill-.- Ill' M'lli'
)A .lli'lAlcii, nl..ii, lliuliirk 81 1,,1'it
siij toi'!.,.,.!,, ,,,.,7.1 ,;,. 1
iMiji ii I J ' I-'. , I ijimv 'ti- i.i-.it.
' " s'l'"'s " Wi'ii;lit
M 1' rilin it i'IIiiih.i I..,,...
I i .iiiiiut think nf luo n mi jt
nii-i' ',
I ji . . " 1f .It..
w imjr llll mvjruliL-htu III
mm'i ir.f 'i 11
M . I, 11 iiniHiil mini! '
hill iliiM tin, 1, -tiw 1
Wiiilhl'il lluilli I.',., ii,. ,..
l:li),-l,iiht. iiHitv-' ' ' 1 1
' ,v": i
v-Vli uow i.i-n c
LM( i. -- r., lK V!,' 1 -" 1
1 know, r.ur',;iiii;,it fuel, 1 ;
lymb 1111 to tnmt 'Kiel niino i
l"ll0J4'Bllllllllll)!lla.!til.
' "4 . TilUr'l. M Li, A.I1
;ni )itlHj-rit)tni.n tvllll H Uiimliof imin
1 itRlmiiitiii'i'iimm iiu,ii,u. .
I' hIIhII - Ihl ML ,' ill , ii ,.i In . . 1 l-
IlliS1 Wl.-V).l,lli. Il'.lilll4l.d .. lit' ......
r, ii.iidi-. Jt,,,. Htiolrrill villi 1,1.
1. no n my iin-," j.
r.i-iii.iniiw KlniiKUi Awtl.n.iii,. tniii.Ti
"i,- 1,111 . 1.
. ISiaivly lii'in'MiiioWritiiii!
-.iwritnm.ntiiiuy will
V!'irif47hi'.'.'-!!.':L'ui,,'r-vi . 1
. . ,. ." " "'""i"' ii nil!. ' . . . 4
y V"l th i-uilurim.' I'liiili-iiiihl 1,.,..,.
'i i' i.ii'.f mi..! i..i. ;
iiflil'hj K.iiut.nl. . ,
A 11, 1 I tun wrur,
NETA.
"Never an Encouraging Word."
!!): " He , never., speaks an I ini
cottrrtdii'V word lo iik,'" Haid a
f''K: ' i' ' Ttiwne. " is?
tfis'lr W i!'.." You nuiy. try your
liie nut Id please him; and he
iwwe iieals an eneouraino'
Wffd.j.,!! is life, under the hai"
riu Ihere I've lell.",. , ,u . .7
Uii -lJiaIlIjlX'JJ cuiiuut. Jeavuj L
iK'ine. lit? has two boya. s.Tiey
alj-eUj,, :irorlcl k A
jianieii, jiiillinjj; up weed.., cut-ftn-(ie
y-rass, making innrlin-
!o 1 1 soj'i
it iili
m
tyjeer iiaiiniei
iifll-niills.;i Tlitiv
with a furl he
Mii. i v .souiKi scputin1'', a.
hW 'fiiinifl'i i t"ll,llt" Know
fry ay they may, and
y tlo , their lalhlr' never
eneoiiiage. them. iN'othiiif but
tfSsrriMl fault tinding falls' from
Iiim. A .sound seoldimr
llieV I iliJi'l'l'ii 1 1- L-rim .4 i iiv ,1,7 ...
lUil WyUuus. (he bet-
' 'W' - i lill
mmnmo foJIoWs.' That
ivji iv.triwnv'p i;ii. i iioiis
aVOt Will
: 1. l I ( . I
ir, inn lie: hut t
ar.. . r.. . i i- i r, r n
mwmm
to
mm
his
j
llMfe M'M ii. mark of.iU-ia-,
; KycrV child tlreads Ids.
liwwiirdqiiirriiiug, Jutil ;;it
wngo-les out oHhe way and is
JPfiepi nre'rto glad voice's
iii;;ld.?'piiy'encO ;' no out Piiokeiil
frnnkv honest - utterances," only
!l .4! ' J
nesuaiion, in eonse(uenee, ' si'lt-
beclouds the brightest mictl and:
simulest heart.
tr mmr .
liie
'
he
.
no
tJie
..'. ! rn
tuVi 'li m VSl; WJIiS?
Wi'!,.,hif:lf.! iitlnhi1! -t,-i,.U
M,,ir, irie'r'tiys say. ifir",rc,l,lll,g
"AV VV. i.).H'S ," -, ,, i J'
in hying." as thev ,,11,.,, "
i)t!'iAriHrtr.e',lisheiirtn,ent will
IMIi'li'"ii,ltjiillili.f Iii'ii.I, . 11...1 ,a! ; I 1
iU!tiv :J!iy W,,,.rn;-.,,.Nwi
some,
l ' -" "... "' ' " J I' I J V ,."4r, . ,-,
Perf):!.l!aV).rWd ..'iVoin.''., 'li-onilikt?
..2V!,,,neP,..;wttipaiito ' net,
V.'.'.rf!?, ; Tli? kAWIhtoiirh
i.iia.; i.i.ri..f v , ,"!' 1 "ii- ' f
;,rn,",;rW '.Vfll''. l,.saflti ,hte
j!,U"sti.!,",l,,!.( ,l;tny,a ,yi)d,ug' fir
liertjoii.iliawHiirtieit 'from'
aH.iU;Wiu-mim,,f,orf: j.ukJ
them -it,, .:,.. ,,r . ' .n,.
- - ' 'V (.4 ( nillf I I I
.....I . : . 1 1 I. .1
enlarge ment inns
. "nlr
onier 10 grow strong,
lihiriiiiint i.iuor,l....4.i
..qi, v, r,irca
w ,
KlvA- 1
T I... . . .
ijrir7,iii, 7, i .., a r. .... ..T jt '.r i: 11 i
bn .cavd;1h'Dy;;(jah:,t
.Nor can hWtWitalMYVi'lW
1 Who
I J,rt Hi
vovonianf
iiiolost
linked
: it. iii.', ! ,
i
loo. lial 11 IhiJi 'Iii, iiiil.' tiliii
0 lit. 1 1 wt'ini3,. It itf Liotuuise .slit
will hour up; and smile she
iimsl .Vittishvt'fiii'fehilltf to the
lovo of frionils, the courtesy of
!'0('l(jrv 1, i hi:iiitv nr I iiwcr niul
through the tret-M. Uut there in
no joy wilhin. Home is a joy
hM niiot, lor her most careful
hoiiscwilL'i.Jlig.ii jij never an
;'iii'oiii.tgin; won!; lor the taste.
,'iJi.iJ iiruoc.wilt wlug.li yhoLlrieB
lo makf home allraelivc Ihero
i.-i never .ii," lify6lir:if;ing word.
To hi.T love, her devotion, her
K!iiis-lal;iii';, her sweet solid-1
iM,
VI
li 11(40
ol her liushand'u e e only takes
in what; happens to oltciKUJlie
word of liirt mouth ' "only ex
prgsseii .what.lie'fmds, antf.tliuHe
a nr fa a 1 tn, ' spot s, iomet h i tYjj
gollen or overlooked. She
d rendu, ishe it-ar.-s him, she
;Ji rinks from him. There iu no
litndtm or rfmiRhin'iill)l3,frt-
ence. I'erliaiJi; in lier veariiuii
i Zj
woman's heart she ha.) longed
lor hi return, forgetting and
tii-ninj- in hiis ahsenee 1 lie
emaU tyiaiiiiyluf LI' Bx&'clingt
;pii'itVlim tlRMhriirof Ins win ;
i i i ,
my io Mtou iieaueiieti " no en
i'l.lll'iiuilio' ui.ii'.lo " ,inl . I
aMlt) .iwiii,-,, iinii ,)in-
lirilyMlipl; out ,";i 'titfii,
,'iwallow her disappointment,
ami heart-break nit!" alone.
1 here is a .sense of miuci'v
iu LJie liousiiw hicli -lid si ringer,
can 'detect ; perhaps (his ia.ti
positively expressed , it is rath
er an absence of joy; every
thing .spontaneous, and cheer
lul, and glad held in check
minor lone runs through the
oiii'. The pruitiS of an iron
hand are on every heart.
"Never a word to eneoiir
age) !" tilipulid Uuavares'lrom'htir
lips one day. It doe's not seem
much ; hut who that has felt it
does iiiit know that it is the se
of many a joyless childhood,
many a broken spirit.
t
Trite Sayings.
VV. A I' 1 rwl .1 U ii ()
Wik.v you doubl, abatain.
Ihk llowcrs are but the earth
vivilied
ukat reports with indill'ei
once, and others will soon learn
disregard them.
!Sb-A.4.Jis''lhe nntnfai Uf-
fl'll'l llll i.C i In, . I.vi-i I
h""h ' "villi
(tiii.r is the very nerve cf
sorrow.
1'.owi:r:i are the smile of
(jod s goodnesM.
Ltasnti: is a beautiful gar
ment, but it will not do for con
stant wear.
Lor
i
4
TlU3yiJU'8"iiuUiilJebjurithe'
universe of (Jod. ed'
lout-
Do not choose your friend by
looks ; handsome bootd often
pinch (he feet.
i-'VMv your, thoughts whey
alo.fi Vhrf youHoiigu wli iS
company.
I'iik small courtesies sweeten
; the greatest 'eliohlo it
Hi: the distance ever so great,
traveling still is pleasant: i! Bt
girl ever so plain, she pH
handsome
A hood heart serves our frieiid
titer than it does o.iir, Interest.
It is better to desire than to
; to love thai to' be loved.
Kv,:nv fresh aequirfftnent is
another remedy against alllie
lion and time.
Without earnest "convictions
gr!ut or squml literalure is
conceivable.
The prodigal 'TO" his heir.
miser, rohs.hjinaelf.
had
no
and
f
ill
1
Jus,
built
one;
iuu
Fa
for
due.
hii
. ... . . . J it I 1
tim P"01 wo ii always
1:.. .. . 1. , '.
a rocK or a lemj
11 1001 usncrnian. wo
'l"-.e, for fori uno has often
share in what happens.
AIlXASTASIO. '""' ' -
f l
ufl $'n
under
st
tial
roan
"'"" li'il.l 41 lllilAil.:illr 1 1
a pari ridge, fluttering in a
w hicli" slie ' lireaks not,
flw hrwkff her wings.-
""iiii.iu
than 1,
wildne
otiiinu is more, unreusona-
0 entangle our r.ninli,
ss iiild"liiiiiazenieiit
'J'd
school
JEREMY TAYLOR.
.n, u. i. ..ij. ... .....,
f . 4
(( nailirai
Kl'll'IICH B tl il 1 1 lul
... .- a.v u , . . n j a .41,
11 i 1 1 u iti nf oiiiii',. Lu 'PI,,..,, ...1.
,'.., .mil 111 iuii,i,, A 111 UII" II
.4 . . rj-i
Uorn woi'ks hej-ej-una a
larniouy
(rulli in His universe is
to that which lies near
est Ml
J
Tho
you
CHAPIN.
Railroads Forty Years Ago.
... Ajvritermthe Ifarljbrd((,r-
with ;mie jif the elder, j'ailro(id
some interesting'; reminisecjusfis
of the early; days'v of - railroad
travel . itj , the jlni ted State?,
I., '': ' W ,( V, iwrlipn,, of. , Lin
jreaj-clies ijithis. ( direjUaa.:
j ;.'lJin-'seon;er6a.Uoi begair by. a
nt.'ito itk.grent. .a.dAiiiiec
n,4id.. ii ..rajjlrputl ,eonstruction
iiit,efliiipjn,eu(; Mluring .the. last
twetify .j-eartu,' , Yes,, said-ioue,
tlieuvi been a great improve
me nl since, the Jlarford & New
Haven road -was opened. . It
had liu-n Very meager facullies.i
UJi'o.tiNbHtl'-Vsas poor,-had only
surap U'wiiicu.. were nil. Jhe
tutie-Kt'iilling ""up and running
through the tjoors; the cars
were (small and the locomotives
weak,! .Tn faet: it-didn't'-fake
much to block' a train in' (hone
day,,. Sometimes ' an 'inch "of
saow oil the rail,? would do 'it.
Henry White,' oiie of (he
hrst ' eohductors' on (he 'road
tells' how he 'and the "baggage
master used to sit in front of
the locmniitive, ' one on each
side, and brush : the snov ' from
(ho rail with 4 'broom -as i he
train -'slo
Each had.
surinkleii ;
vly" crawled' along
a, pate otsand and
handful on I In-. i"iil
when lieedssary.' ! The ! driving
wjieels (ehWniift. ;h;,d only-' one
pair (hen) used '(o slip round
and rotmdyid, torment them
almost .to death. , .
.0n one.occasion a (rain cot
l I i I - r "
siuck on liie . lalesville grade,
by ono inch of snow, and the
.wood aiid.watei' gave out before
thei locomotive couhh overcome
it. At last they got (he neigh
bors, yoked tour -pairs of: oxen
(he trai'irand drew ''if' nasK-
ehgers' haggage' and all .into
the ArideiAvithJlyiug colors.
in the early days-of the. rorid
uiuitagi ,4MtM. ( ri vers nsedto
) ;ars with, mvjof - ,t..
t..rr:. ii.Sfii.. : x'.tf
iciupi. incieeii thirtv vears arro
passenger trains were three
four hours, on the road to
WeW---JlhlVMI,'-1lrt- the ' KtAtrd
coaches went in about the same
lime. Superintendent l)
son reriiembcrS Wiling ih a' car
riage willi his lather drawn . by
lwo norses inj the ycilii ViHx
I ,1 t in 1 1 (" ,ll J
wiidiia( I a iSicif'itU pass
UIIUW Hill
inglon
" 1oar UValfi
where the railroad ami (urn
mlm tw.r. i.n.i.ill,.! V .. 4 1
j4rvc uiu ijiii iint.'i ior mice or
lour miles, and duriug: ;all thai
mi 1 1... . ... i i
nine i in; carnage Kept even
with the train. There were only
t I J
two Trains each wav dai v ben
u.,H : ' . '
jin i .in yiii" passengers anil
Ireight. The old ears were di
.'ided three compartmenls, open
"i'al ou' oju'e 'siilel land Jiad fwentyM
'seats." The locomotive's
TX V,e wea,,,er-
0 m!)l "ore lh,
"Hartford," "Quininac" "Char
uvr,J. . T " ' ,.anx
twelve iricl cylinders, and
cabs' to 'protect the, engineer
(ireman from the weal her.
he
imi
Meriden " whoso coinbinpd
power would hardly eoual one
fe&fMid inachines j im
use on (he road. i'iThe "reim-
n
designed by the General
SutJI;nt?jo'dJ.;-.,:'.Iteed;-aiitl
in the' COinpany'ii shops' In
Hartford, , (me of the newest
freihtViVgijjesj'will, p'uriiearly
huii'dreil' cars with ease.
There is no need to dwell noon
coiitrast.4 ' . wliioli' ' ( Ht.'si-ileiulid
in.iii nu Mum tupuro. enuip-
it
. t
. .
l.f,-,U."
er
-1'
".-ii
n-iiii4Jiurr
faculties ,f (hose early davs .
'ly.,.;J.m
yeryi passenger may; do that
-himself I ' Great credit 'M
ftupenntendenti I teed... for
abjo.. and. .'efficient;.', niahage
iient4n putting the road ' iii' its
preseiU.':llfs'f:.':;class 'i-linilitioii;
,i,'.? Hhnie Jir'idges liave
supervisi,h.;'j)!iinl,ys 'Mi'!, Iliinniil
Albany, .avenue aud.Main
reet, ",'t liauf i ful aud.:.' fc'uhsti'i u-
stmotuit'ii'fifiivibii f Hfiyl
iiutgiit bo prouil. i; ; ' .
1
l,.
sive
H...!
j.i."
.n,
be
.i.r.o.1 r. hi. by t IV. , iildci n c iirf
DaAf lieMugV;! in'in.t
necesMaril'y;''("hailgc.?,.VTr'ut;iiV;
everlasting, hut our ' ideas' 'of
m ". id . 1 j'y'.j 'lik
uM Hir Tln.bIogT lliiil
iiloas, of :'triith:,plas,silied and
po
ii 1 1
,..i
is
BEECHER.
T,iif0l.ines(vsavoV:,njis't
clory ia'hbeil'Mvdr
ittf.'n.nt.'iifTjsinff.'.ctl'h
lull'-
.-4.41 'I'l ll 1 I
Pe
; -
CÆSAR.
Supply of Ministers.
Inferyifi&l mtvi 'hfti'tV W'fen'tly" itfil
Me Hit) At'terrt.bittrf 'imikWtf as
Wi'll'W liiVhicTi.''' 'Th'ei-e fia UeV'li'
tliiifi'Wfur thK'or' wi'tii W'tAl'tri
the1- V.pi)hrtiitiitlffM,l-6f ; trii'ploVfrtfii'it
for' iiH'ttti(l 'ireacli'-YMlW!
nf bei.ig t'61'ilio..l'aii 'ijiiirrfrtliiVfj;,'Itb
pi-i'keli irt-HdiU' 'f.on ri'ti-j' ' 'tilp! t'.' 'r1
Siinlyit'ihiiKriB .r,',T.iW 'Juirvvbf,.
-....., ,.'lll,, IIII4ULI1
thmngftf." Tlwj' rrinipbiis'i1 ''Viis
snmll, Mt it v;i9 rttir.y. ' Wfce'trt Yfib
wolf from' tliiV Sloor; 'lb icttuW
Inind hwky aii'l hi hoai't' llo'iTofnT.
He carnt luVniij'orf JIon'da'fcil'TIng
that 'hfc had notmislaken htscaTHHg;
that tlienv wuVsonW frloA 1foi''"iiiiii ;
V: ' i : 1 vilet ,. way " i Pinot' a ,
lieeolier., ho, Jmt ftf ' Jus. jveek
would ba devoted to. tho .novv-Der.
moil.) .incidents fjnthered for i:the
ytnidiiy BL'hobHfe'Worrt'iiivt hio tltik
cloud wouM spttli' on hi.-
luvt
It mij.'ht b tlott JiQ .rdtriiiniaelf iin
. 1 , --f.W ih,I.A44
liiuittMl to the cares of a parish; it
might lir: t'liat.hia family could ,uot
readily be trau)Ianteij ; Ilj jnighj;
ho that tin). liumJde. yVu'sij( wbere
'e wa4 jVery liappy.tir poeadi
not oH'or bin chililrcn ihr ftliinatii-in
' ; . . . '.. hi ; 4 a . .i..-.. - "
or the empjloyment l orJ,thjJsoeQj;y
tliey di'inaiuli'ii. . . '.' . ' .
" t.' i-1', 'J "I i'''I'i.TI lr"iiil.44 hill'.
Lvey.boily kuows that it, i-j ii'Of.
ao now; that cyeu tliij poor .teu. tjolr
lara caunot be ohtuuiecj by aa ataxi-.
ewt, .ediKat,od.!t(inttii,fj; iyyr;l
jreai.'he:j without havintso,iue.tiiiig
prolitablto S!fy, liojcpry3w without
loehng soincthin- .of ihft,pivlnfi
in.,..,..!,,.,. 'ri us. ...i .. ;
n-iiti;, j uu uiyectiou (eijjnijsi
is mat ne la not, as j'oung .as be
once was; cij-.that some professors
willing to Hiipl',' the: vacant .de';,
or that soma nuIiooI qaclier iV'ill
''e!U! U1 emy; or that th.'aii.
lu'iiiii ear ior soni.e.temale anosUe.
And ho wron iHdone aiTiaft'u-t yliti,
lias givch liftj lilVto'a, iv'oiik , he, h ,
not, allinvi'tl to peribriii,, y-hji;!
faithful study, . .largo' exrijeiipe
and i'.Vyeiit prar lltIj'.al
as wU !lH,,MiO( pubUj; j.bci) 9
pi-rfiirni. IS'or. ia the" pulpit-, any.
thing (nil, degraded hy( maiiy f
these substitutes for more pubn
tial if less alivuiv.va-iijAW-.Nor is
it foiisisti'iit with !lhoi atihual de
mands made fur more men In Uie
Iheoloo-ieal schools to supply uh" iii -creased
need of Tiunisters. lVdr is
just to thosj wh'o liave clik'rfull'y
1111 fitted tlienisol ves lorluerative't-m-
pioviiients. lie icviup- r. nit: tlilo
would lie vor 'desert J'tnem' il4 .'tfiey,"
continued 'faithful to tlielr'lu.' h'1
calling tu the last." ''
t:;i.,l 1 i!.'i
I
1 .
j.
fii
Tin: highest heroisnu is, , it
not that which is free irom tlie
approbation of our fellow-men;
even ironi he ,iapprobatipji 0ot
the best anil .wise.stV TL.a(J heror
ism which is kno.wn.M)ly,:to
our Father wku-seetlHn secret?
the godlike-dded dohV'ld Hie
m v viiuiu ili . 1 1 r in 11 11 1 ii i- ...
, . 1, , . , v. ,1 ,u uunciu iiv t y. ueni-
isnt' rard'-'ainoMW'SfeV
live 'lbWolT fie"Sft!f6 .tf
noise of tl h inti4i. wi-u'lil . 111K.A
'
01
ffli lH
.';:':,) I'-.n 4 '--11411.1 f..j; ' 1J11.IJT
v
p '.1 -ii -,'. -I' Ji..
iiiiiu vi tvnoi i i f' wni' iii iifjvu.i. 1
wllil-trif,. 'ti.WMVM' W
l?'n
t.,1
WM.9. ,ie . tdt alone :wiffL..lo( .
m-ii
......xt 1 ..1 it j'"'vf" y.Ji i 1
ft p? iff "ftiiWj'W
lcS.:Iey.anuota ways,hule,Ui,A:,M
They must not alwavn h ,
1,,,;.. imi v
iviiuMJwmtAunuM wotilu
ooso;thttgoldetti JessoiM.ufl'
i,ii..,i-,n. , in. '...in iiriiiu
mi Hincii"-us-iHi"Sfi
neverthelessyit iu of tlwes'sifaM
ifc hldb"5-41
auu
;
liv'"1
nave
KINGSLEY.
xf:v:J, :?ij,,,-vl4, vdi,
tv 1 it, a 1 11
ear-6'f IIWra1'I.Tr
,: Ll'it.1 1-'JAJi 1. "ii ' . n n 'j Aiv-,
,an,
til (7 1
.10
lv".v.M,i ..'.;iLil'J' '.ttirTlll !iJ,f Jr-'I'i
111 ilseli, lulhliiiig thus the
1:1 :..:. n n , ,. lit' i
m 1 ,-' iu4i-4m. itfot . utai y
tho
i(y.'Vtill lerJ'eafia.uoiio'eutiial' -nuui
..-.v . ,v. , .i nr, ui'iira'Ajnittiii uu
il!'HU',J,,,U;ra
sough Un,.the Upjhjrf,'
is the hi', fnn ..,lfl),d ,
itionsianl ,e , ta tnT be dOHfl
S(fi 1,1,1' Uu 1 iflW'lllw) X.L14I tl'inla-t'lli i: I '
- F 1 w v. tllll V V I
ii. ,:, iju-j. ,. v it -iiutiinuctiuuiifw;'!
GOETHE.
'"":"' "Vnotet
Tiiii; csMiMioo. ' ol, jf ruV ' tpnifiUfwlilrtwt
neglect ,4.V &r!'j 'jv,por.lhoiul
(ir,self'i)aps'h,a'nd ( he icfeiipdtl
I'll 4 .iiA1.1l i. I-v ftiro iBliI I
( a gvat acuqnjjs-oi,
ue bloom ' froai'j , wtiled
FROUDE.
iii.orri;ip'Vited .MWerim'r HI y
Wgtti't' :t Wat'tfftra'c 'nV 'H V.iJ
FROUDE. RICHTER.
Selected Poetry.
Dar Baby.
j.i:-, JielMOT4rllillfi'rvdi,riVl:.f (,u
I IuiikIi niu idlil u) Haw tWr vay
ilf My hnill yluuJtUnhy iltlC ti4ily-i n)
j'ui.iiiimy ii-i.-iiijjuiiy.(. . . ,
ii". 'ir.i i. ini i.ii,i..r .iiii imii)
, Vliim I look of Dhi-in loutlo loi'S,
iJitiiK) BTWilot fimij l,i4jtl'n.ni .' li a Ion
a uu in ra ui;r vuy uut roottti-r I'l'iiw
ii x i in umiiiirt! in
I'm! vhon I
Olinin iiesblento siy
. '-uorfiisoiiiDfadiT'eliTy tiny," " '
(,.mPT.llll,j(rh(!(i((.!n
BiiniPiliineiiliere cnmi'sn U-tftle Di'lniuall, 1
riit'9 vlii-b dr. vinrly vitnl'vill (inlwl,
. i .WS.n'i ,u " "r'lf si'.nujIllllCK i . ,, ',
'Odt'st.lUitilfOi'tler'UbjV1 "' j
i l.llot nukt Iiim uii at uliflit til orvi!t, '
11 VtA'f miwl'mmml '
1 , i ii tnvA iny siiiinii )-onil J baJj!l i
lervuruutruoMti-ri'tiiwu h I
T'; ' r" !
'' He'liHtls hit iioi"iiiii ttU ni.fhuir,
i ii ll"" tiiiwisiiie.uitur tMi-'iTWliflin.
I ml ehlnbbcMiuo hilt vat l ennt
i
.... n ,uv i.iib i,h i i ii ri; i
ji .ii.'. : Dot vus mv arlinmll tiiIhi.j huh.i'i.
'"'Artiftnrfiiiv (imiI .lot i.:i.!i,. ilHi ' ""
It. A us acltcjuoziii nt io ulciaiid VMmi : I.i
, vii may uovc never iTiiuiitonii! liiiim -i
.Ini
'I'll dot Hohiimll lfi-tli- linhV.
II'J - ill il 1 1. In ..'liii.iiijii I
tit D.tvl8 Die Vimsulf,
I
I 1-4
The World's Council.
.of -l)cai;AlJjante,-
which u -to-Jbo
held -in.Nw York'from the' 2d
t6 ie : -HtTi LW Obtoher. ' W: ' ( lie!
tS?aW''-tt!4i
(, ihci..i ;a,.,epvt j;of j.iEcnniejiial
Counil, 'repre4tnting tho piety,
ability ; hd'lleatrii.ig ' of the
Qm-, meetings, i -was held -iu
Vii 0, iu' Freemason's Hall, Lon
dOrt,flnd snch men iis Sir Ciil-
len' EardlevVUr. Baird: of iVew
ioi;k, jIonp(L.Qf, Eari8.iBaitwt
Noel, - of . LondbnV Outhrie, of
GennaiiVLalolIaurl and rfiviL
- . " " ' 1 r
Edlivtiiirg w!( h i opresentatived
ftotestaui ghufe'lies;: in
kerland, took uarfc in it. . - Alto
getber 'there Veve 'present 921
delegates ,representing':!jp 'de-
nipiuatious, 1 Ine. Evangelical
Allknce, for tho. United States,'
SvaB' organized ' in1 New York;
A( nie.ci)in.ing .nipetijiig'oiu '600
to! .1,000 delegates are expected,
and the dist -will1 probably in
clnil ieli'arne k!:Tisc'heij
dprtyau ; Ao'tcrcfi,1, bolliiiger
flyacuithe iandtn FJack;.i.- The
topics ' to ba "' Uisc'ussed are
:ChHMfaa--mi(ii Christian1
mh AnuaeiUvJ, " Christian
hue,, fi;otes.tantisni and ; Ko
liViinisj-nj'IChKstratiity-'ttiHl Ciri
Governlfae!hts',f?-r6reign am
tnpuie:iIisonVa,ChrisljanUv
and :Sociar.,' a'ivl,; Sun-
11H
religious
Mi nidi
W . . 1 1,1
id . Dress are . filtiinsf si
'unitiii .eulhusiastic .aiid' Jionefu
" ';i 14.14 4 ,11 .. .'. , a 1:
oxpecraupns . 01 ...good results,
iv jm cMwtcni represents the
Opposition. . lt. js iiipUnec, t.o
view tne Council as " a ,
nmL prctentioHS, body,, which
aoea, quite . as nmc( . harm a..)
in
The World's Council. Working Church.
Atii-LERiras ' in '1845. Some
s ft.:. 'it-- 1. J
wit societies ( were . so sure
that the end wA' ni' li'i'nl th.i'f
rfcU Vlt indniilnal posse!i'
f joW wjljch resijally j-ei-y
slender, into miut stock, in im.
Ration of the early Christiaqs,
:Wll,.ad "aU. things. common "
wUndia 1 County ".,N. A' a
4 ' .1 1 .
r , i' -,i . . ,'--.'. -"'
10 tneir ;qQf'trinelf.cmo. to-.
Ullibeiug
14 r.t 1 ila'Kii ,., i,l I. . .... . 1
Uiinki'i f'itiitwhilw ahdiimv
vi- '!"iiAe.;i'j.ii'j.-J.j-' A-.-. ''.'
1 1 lu tvciii hwmv sorrow-
fully, for he was very rich. ' At'
VTp,.
r. 'I-'"". wwii
fiiUip JJM'A "i:I;::iS'
"it. "i""""..""1;1 itcincii,
...,r.. . o o ;'"i
lies
I
1
upon oemg . caiiea upon
pvni e engagea in prayer , or
iH tl'- -' fl-1- I i.'.'l J Ul iT
had one passage of the
r ,,. i" -i i. -. - 1:
m
Thd
Laile so powerfully, lmpre.et,
iiiy liiiu'd that t k'liow it
irom God, and I'shiilld'o as
Vlli;, In; ., .n, Ti ij.ifr";".
ovi-iAitQf ,i.i ,ii k, .1..
-
N ike-
',..ir-Jii.iiu I.i
Q0f god,rcourage,'U(. dec'J; r i
.hffc. )f. 1 1 V fy ,. .
own
it
1
w'hv
W0
II '
1 "j
iwiclv
'
. h-j'tr,
nlj
.1:
.iiiessainrJ..;nd. (he,, r,ic h
ii Tii ui; n:i s&iu;y ,caiiit
iiiv JJ111UI. ilAAII 1VU ICil L .'11)1
'rIWrl
, ljT,.,miU,lt ;(y.. ; V(li(
uwi.,.,,
I,. . 1 ..'.
IVullim, ,t W LIil4.-I-'i,
iiio "iiei eaitO
iiniaiio wii0e ri:fl:irv.7'-Kk!ifi
.lrfnmIii.iito.i!!,iMlvn,i.::..(Vvi:ttN0BMeliUOrv.
m-'teistfiit.ulhjiVnei k1'1 V
ou)tllaVi' A'eVi'iiH
tdJu'dlllil') lu-wl' Imi:
, ., ,
H"' Ji.m...iU miilwvtn; n t
WMi'1ofnjrhUii"('iVrlw fft
. 4 1 ' k , t' l . it .- I ll I, I. ..1
1binV tthd'!'Mi,ol"cin,
iVrn(ilf;'l 'rihlill'toi1
north
Sulidair-
:lJQf
. .
'
CONFUCIUS.
7..--W.. ...u ,n. ..,.
..
CONFUCIUS. Great Britain and Russia in the
CONFUCIUS. Great Britain and Russia in the East.
'." Tir? Ittmtan IVorM giiM'tin
a(knihf bfa'ctiriiiliS tc6MrU'
Won' Mitch-it saVsi foolt1 lice
1h6'""6tTicf daV 'MWM YMut
fciitii rtJritvCW.AlU-KU'-l 'i"'rJ-t''i.
' "ipiumauin iAiiii.ii rrt'UCll
'staff ollicer"ofaiik '.Vn'o1 'b'Jd
frj)iia'';ldng4journey(jn ,ia.
The ollicet- assured 'the? tTipioma-
tisl. that It was' the general im-
',-'.il.'-:r::.-H. i-'-'-r f-CTmi i-k. .
pipsion ooin ii inaia aaijjJbi
n'a, that'.Ehgtand'wouii' not at
low Ilussia to, projjeed. anyt jfur
ther iii Xlif direetion, ojf'KhSrSa-
precaution ,agjiiiji5(t. riiu iau'ce
C.,i14i.;V m, hvviM-,d,;i.l!iit0.4t
has do'up.jii: hi av.,iuar!1er1,vher
:t-. 1:441 , 1' , . .
if. wits iiiu: ,ex iccretl UaM- ng,-
Him,i."'io,J,,J. .her, wliat
eiice,,,, Jnime.lktely.,. ltero thd
Chinese haiji.udaud riwrn.wra
opened, to Jiuglj.h,i1iratlf piolitii
call agent-, wej' sunX.nintoi tha
iuterior.,iof,-,Cbiiiay iimlidi iu
w.eiSterU'JV.ontior.-aiiJ -lri(ishifi
fvcers,, seh'ctetl wit hi greatii4w
were, autjKuLjed ifwi .-nter'i'.thw
Chinese ftoveriiiiieot:'' Jt iwiAf-
mg to their abiliV' (ha4i'llwlH
surreotioiii. Avhioh - had " tecknitei
inastet. of , the western pfovhli'
ceaof tho' i'hiik'se Rniph wtof
suppressed.. Other ! ' -Englia-ht
ngents endeavored to inspire' (h
Chinese tlovernitienti'witlilin"
idcion as Ui the de'signsiof tfa
sia.1 ! The'ChintMiJ jqiarHk
which i'!ii:!ount.''ti- l',;200i000
francs a yOai', s'i.(jt a!rifo'iin
(he han'ds of tho Ung'lMi. 'Tfic4b
two stales an daily bindlhgHh-
gether more clOselyi th,V Me-idlV
ties whit h ifidte IhenV.1 'i-lVAf
myself seenUlie WiifiWWlto
at'work in ; Chiiia,' nd linP
evident to me that tWhhHWi
jeft of t heir 'efforfs'va''ti"!!-"1
suatfe liie, Chihesii'' OovernmenT!
oflllty. special ImuortaWof its0
western' provinces;1; They' Tiave'
succeeded so far that! (hesefov
...a'.L,,:..jii. ' 1.1. '.:n.:' e. ' 'ir N-i-itAU
niu isiioiTiy ue, sruaueti
wjtli'-' ibHs' and ;: Fn&n'
camps ; troops arnijed:' in.' jLli
.European fashion', with excel-J'
lent ai l illery7 will" also be sta
tioned thi'rV.,"iwtfriu'a word,"
concluded the . pIlicer 'tlnAJn
quite convinced that Englaadjs,
doing her utmost to .estajblishit
force on, the left fJaiik , of, Uioia
Iiussiaii , movement,, sorithwaiiiij
which at any iiiouieut.might beit
used ,as a 1 blind . insU.'ument),4oio
Eugl,ish policy", vMu V. vb
1 ckxtibt praise a fugilii-e hWcF
ioislei'rt' -virino 1"rin6x,etcrsbiri
unbreathed, that tieVef sal-1
out ' aiid sees' hcVMti&fff
lMa,'slinks-oii--of,i1li,tfViieX8,b
Ihht iiiintortal gtt-Iati.T tie"
liiiTor-'iiot ,vithMi,;Vul('Wt,l111
lit.f; '.!1 niJ''.uJi; iiUK dlthtiiiiiyL
iii- ': -4.1 .--s,' i-'i'l .i). ism 'fa B9BL
Tiriifi? :iiAt.0 'VhLMAtM'L 4
...... iivnug Ulli I CIV lllUilU
ii.i "a'a- i::v -Af 'UMf'ti
upaiu, or mouey is scarce. .
'iWiUr.TmPni. fo'' ttXiAjL
edl.rth(?Hogl'0,0()f,o'r':fe
kI
sanguinary rascal. ( hfi.Cura . ol
Santa Cruz! '"u.f""u":' V , WI'"T
ItlEtRY'-h
great excecliig,,'reHv,a'ru'f'1
has- given i lije'1 the habft 9oT
wishing- to ' discover 'theo(i'u
tnd'beiiutifut lu"ailf thatMt''"
COLERIDGE.
A"si.iwoi committee !Va,c'iilI-n,o:
aifi'Nt'W' EftgliAnd 'fownBaltf10
cncouragwhvltf' hrilihr MteM'
"thlilaee'bir
honor, (ir6nV, e,o'.oV,6:ee3al
it shoiild' iio'fJ liK1 (itfpH' W
i'oma'n!',,l':'',; 1 '"' ',J" 't1':'" oorT4
:ll . J.li '!j)ui i-ua Illriif
1: inn m Iiim
. ',.'i)J V -r,
.:i!j4Vi
inmuiiYW"wiy?'t':iifoigM
lk.ier,sare'r And p'leMaVlTe,rfl,,
bt'i(h'bi"t'iiTng mnm?
'.leaV'tW'i'i. ty'Hee'P
CETH.
wlaination.o.l.1iwf jUiw-daoa
fiil! .t:i.il.i'.fli. " t,li, Tli!"r nilt in 4M
L'l'll I i'l 11". tti ll lilt liivil
.(h'sfrnvinJ
ripfirliunitiinbnriiiia .itoi
HiiTrfii'j iiniiHii lunulai tj
pill'liiriiiiiailvisihgii iidilhiogoeijcoli Urn
iHcnti'jveiiogg gt)wniilenfc''nW
tilColire8S"'tnepNji lo iWiH tdt Mm
in mi nmt'l lloi'liriiatint
1 . . i
13'teab loVtpiIiiy 'ii '
It I I i ' N UVltr
L. A..i2 U' .. A. V I
ffadfjis are not, Kullh'iont.
TALMUD.

xml | txt