OCR Interpretation


The daily Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1878-1???, June 07, 1878, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87082573/1878-06-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

i u I C
MEDICAL
kANFonms
HAIUCAL CDIIE
For CATAIJHII.
A J'illH.V VUiliTAUI.E DlhTILUTJoN En-
HUM L'.M.IKIi AM. OTIIKIl liKMLlMKS.
hi l h n i.iirull.jii of this rcinaikiihlu rincdy
i very Iwrti, nlnni. mill LnrU In .ul.i... i, ili.Hli...
Iifiu, y.l;irchy t j essential medical principle Is oh-
mumi 11 vapor, condensed mill bottled. What ru
iniilna U tint Mill ii.,t. valueless. 11ml totally
until Ionise In ul nruanlsisi snilcll, ale us the uusnl
passage in u ( I anuria aid Inxoliihlu compounds
ol wiHMf hhrc; tinctures, saiuruiuU solution-
Ssxfoud's Hadical CVuk
Is u lii ul mill constitutional remedy, mid is mipllcd
III Itll I H-ill llUsslnrcx liv lllsllHluf i,,n linn. ..I
11 i!i,iiuiiiiiuu uiid pain und ul mice nimi ilnir.
1 liiiislni;, arid puiyrlni: seen tluiia. Internally
admlnxtcri d. il ads upon the oriruiis of cln iiliitioii,
I" On- moist, uuil iieulrnll.es the acid puis-
I'll Wit, tills lllllllll ItH Wliyllltll I tl' tllllllicb and
1 111 s i' 1 111. nlii- III,,, ,il. Tliiisai:uri-prui;rexxi . In bull,
i'.iii linn.. 1, ml It ilo- nut seem piH.l,u for hiiinun
11. '.'Winy in devise u muru riitlonul in uliiuut.
si KlitlMNi; i l
ifATi.r.MiA Almiit iwi-lvo vi ni ... while
In.. I.ln- wiili Kinder hemps Old hoiks ("oncerl
l.mpeus a t' uor singer. J (....k h severe mill unit
u I1111I u. ul Newark. N J This mid brought mi
"'""k ol Catarrh. Hjilik I hulili .1 w H h
i.v kiinwii n im ilv Inr I'mir weeks wnhniit nvuil.
1, H. wiiii- tini.ll v obliged loyln; uiu most desirable
i.'ii-nn nml return home, 11 i.i.hli- to slug it note
"r ''''' )'' " iilli rnul J wax uiiulili! In sing ul
1.1 I In- tlr-l atim k iiM'iilunli hud i It 111 v nasal
Vgmi-Biid Ihriini so xeu-ilive that tin slighte-l mill
iiitini tiring 1. 11 a tri.nl. 11I11, k. leaving nir piustiuteil.
n this Way I ii.iiilliiii-il to suiter 'I In- last attack.
It c si-vi rest I i-Vcr liml. wan Icirlblc. I siltli n 1! the
im' i-mtih Uitiii-' i In II iny li.-.iil, was si. I.nur.c
to In- scarcely Hi.).- 1,1 speak, anil cuiighi-d In
I essulltly. I thought I war going illlll llllii k COL
11 million, unit I tt 111 1 v believe that hail these simp
'ul." comi uiu-d withniii ri lii-l 1 In v wniild huo- r. i.ii-
n il mi- an easy victim. Whin in mis condition. I
''lllllll'lli'cll till- IISI- III "MM-i'llll s ft I Ml A I. l l lll:
t"m'i.iiiiii. m ry n lu, ti-.i. 1 : . I i-ni.li.. w I ln.ij
:-' ,lli l tin- n,hrrtii-il irmiilli ulihm.i I,. 11, ri
'I III tit (ln-i- ill till M nil, 11 Ml. I IIH-llil llii- ;;i.H: nu
ll- iTi-nii-i n-lii-r. It if tiuilly .ii:l.:i- lor urn-mIii.m-
lii-ail iirhi m. i-vi-p m hi, wlio inn r-rari 1-l.v a.
!.i ii!ii:i- 1 1 1 1 1 1 . 1 1. no mi -nuii! ul ll.i-1 I nSiiiii! 111 1 il
innln'ioiix in hi" tliruiit. tn p aii.i- lino ii.m I, n-lii-i
I ni l 1 n. , Ir.iii) i'ii- tirrt uiilli .itiuii n ia MhiiIj i.
INiiii-ai 11 111;. I nili-r ll HitliH iin . Imih iriii-riml
ami Hi rim', I laf.hlly r iAi-n-il. al.il lv ali.u .n-
1. 1. ui !. uf tin- ri-nii'ily rinit-. hui- Ih-.-ii -i:tiri-!v
;r- from 1 nlurrh. Ii r I In- tirn (in r in 1 !. n U!i
l(.-n-i!ln!!v 11,1 tr.
' '.Ko. W. lluU-JiotiK.
V: tiia. yjk . .Ian H. ;,
I'. " I uin liaw-ii tin- It ii. i t 1,1; uf (I-..
In .-' t. Iirn-.v ,-, Hiiiulonl Hutlilii.-.
I u-Ii .m kftf i- riii.iain Hr. Siinlunl Ini.ri,v. r
ii i.ii'ii.;- 'I ul. win. r-.il ilin-i iiiii,.. ti.rui-.- In t,i
'M" Hrin-. $1 (11 Kor i.i. l,y .l M,.,i, n.:,. ui-il
hi Prut'.-, el. iliriiii-.-hiiiit iln' l -jii. il Vati 1.11I
' hi lii Wrikf 1'imni. in n, nil ? tt'p an'
U-li a!- hr c-v-i-t". Ili,ti,u. Mi...
(MOLLYS'
Voltaic PJastoi!
A KIM fKn-r.M.v ami liVTTKkY (OMIilMri
HITII A IIIi.IU.V MKDIfAJI.II MKKMiTI!
KM.Nf. Pi.Kf'l Kit, K HI Ml. Mi THK lH.ft
ri.TJJ fHK I'AISH A Mi ATI! KM
IS TIIKWiilll UiiK MKUH 1SK.
'I .r I'liuiii-ra lidvi- 111. m U i d I" Ion- If.-i- n..li.
Ii.r :u marx. and. .iit lUixiai.iiii,-; -hi' ilium 11...
1 uir.ru rnf r iiikIii in tl.i' furui of hn.ii.i n'. lu
! or x. iialn i urti.. anil unliiiarn (i,ali-rx. Hn-v l.a,
x t-ndily 1111 n-a-x-d. 111 alw and Im-t nh Liitrrxal
i.:iroiul. ax cmi.-nivii our om-iriou-aiiil uii
m.iriti d t. tinxiiialx in oi.r i.x ..ion. im
t' markalili' rawi lu- Imi n r.-rtiU-il tu l.y r-niii-x
11 riti.mx 'n t'l iar:r o i,r l i.u.d Man-..
iipit-a of lil, h will In xi i.t In-- of rhar'i to at.v
in- 1I1 .inn.' I limn. lniirini 111, ul.. in niant ax.
I avr xn inadi-. a. aiitri". xt.-d by t-M-rn m i- and u.f.
1 n!il itlx thou pic tlmi tin art-bo ii.rf.it in ru-it
rt xh u ami tlx- I'iax'ti r in tin- Vi orid i-l ), r,;.
'iii-. All m aft (niu iri xjltrn-r III Kn ,m.il i a
1 I! trial. ,Th frui- i i. i-n'. ai-lm:.-;!. tin
.: ixiioiiiik 'j.aii.iunv mln-r i!u.:i r Hi:!, in---!lixtai.iliiiii
tin- i rlnrl. nl tin- iruirti lor to li.i.k.
Ill- lirxl l-ln.tir III tlii -xor'-il lot Hi- li ut l-.ioi.i-i,
i.iiy xinii nr riling . ran Im- l.onuhi. i.nii l.i r. ol uii
xi riiiiulou. ilml rx ml! In- fo-.i.d ri ai! to Hiir. (in-xt-nt
thi-m (or Jrt.li nmliMi n il i-tuji aor to xuli
ntu-.i- othi r It you L.k for
('iM.I.N Vnl.TAir TlakTH:
llmi- it it (on r.m i- to m 1.1I '0 i:x lor ;t
Solii l.y u'l Wiiu'.i-.u'i- iiihi fit :..:! I.-:.i'jt.
i.ri(iii;l,i.iit tin- I 1 ,. d -r!i .nidi i.i..n;a.. t,i.u t.v
H um 1 1'i.nu !'n..r-i i--r ;i..;.... Va..
MH1I1 AL
jKSONr
( apcinc Porous Plaster!
I It i - fifr.! i". i ! !!.!. I.' ttl.r.
",'t n r.r, u'i. r- i1 ' -t :i- jt li.c it,
li v -IT''. Il tu 1 .ru V .-tr lit JV t i 1.1,,.!,.
ASK TUOSi: W'UO KNOW
fk udv j:vivr:jir. if rcnV i '..prim IVf'tin
I iiiwr if i.t 'Uv t'fT pW. -;'.- i!i i hi vuii,.. '
M'rtturknhir iirtn i- vu uvcii'tfi to dw rrniuc ifc
;r u', ohiccTiuri h1ji' foiU'fi v im- on: i .:ry puro:
j i,-', r tl tin a M:!inu ii: brinK r i.i'i.
LAMM HACK.
!-'r.r Iiimr ai.d hi-i.k 1'in'k. ri nttu.-i.in. 'rm.lil- x of
:i,c xiniii' iii.il kiiltii yx. it ii- u trio-)- moihIi riul n nu
ll -. 1 li.iriiii i-i-ryw hrri' ri-i o-iii.r ll. fri-nt xu.
(.'riiirity to oihrr j orotix li.x:i tx unii in iri iini
n.iiitx.'lt rciiiM .utn i.t pun- uvi run qiiiikir
H.an ttj kniiian laxti-r. lii.iti:ii.: r ioii.-iii.-jd.
i 4'TinV TllfMIKiiri-iim.i-i n.iis anil
V 'VVv 1 1 V 1 1 Morthli-x irirn.iioiix nl
Iti-lixnirx t'niM iiii- I'lnstiT in U r innri.i-l. 'I'l.i'
nilit- hai' lu1' Mord "4 npi-liu-" t ul ilirnuirli rm li
i.Wti-r. SiUI hy uii ilrnu'ii1'!"- I'rin- -.Ti u r!x.
UK K, "
Court I'lueo, I.tuiisvillc. KyJ
t n a-.ili.ily i .'.i.i iiti il laid li fiii!)- : i ii 5 ' ti d i'lii
imviuii iiiiil tin- ii.o.l i U'-i'i-x.lul, ii. Lis iriu-iin'
u, I nir, r.
I'eiiKs An 1oi.i ok I'UIVATE. I liliuN k' ami
SEX! A I. lils-KASHsi.
M-llUM.M'iHlllllKA ASH II-iiTKVi V. H' tin' li'Sllll uf
n-tf aliiisi-III yoiiiti. xexiiiil uii:, xi III iniiliirrr yi'iirx,
or ntlirr i iia-i s. ii 1 1 ii ('riitliH-iliL' soiin of tin" lol:ow
ii.f i lli'i l' Ni-rvniixiii". si'ininul i-iiiis.luiix. inlt-lit
rtiiis.iotiH l.y lii'i'iiuiH. i cfl iniir-a ol .iL'ht. lirtt'i tivi1
iiu-inory. iiiii-:i diriiv. iitni!'-' on I In- fur", iivi't
noli In'.orli-ly ul friiiuli's. i'iitil'iiiini el iiivux. losx
nl ""ii;il pois'i-r. Ai-., ri'iiileriiit' uuirriiivri- I ntpi upep
or tinliiii. i,v. M-.' HiorniiL'lily nml I'l'iinuai'lii ly i-un-a.
s I'llll.ls -oMti,.v i'iiri-il unii riitiri'lv itiuiIiuIi-iI
from tin. -i.ti ni. 1 .1 i.M ii Kll KA. (il.KllT. On I.Il!.,
Striri iirn. ll.'i-inii. ior li; pi :u e , riles ul.il o!ti-r (irl
vale iIim':ii' ijiiii-Uj i-tiri'd.
It i- si'Ti-x I'ii m il'm; i, phi-xli-lim ho pr.vf -p.-i'inl
nlli'iilloii in .1 i i-it;, j ,-.1HH ,',1'diM'asi . uml in-iiiiii'i;
tliiiiisiiii.ix nun iiuliv, mqiiiivx (.Ti'ii! siilll. I'liy.ivliilis
know ii, i.-1 lit- hu t oiton r-'o;iiiin ml t.cr.i't'.. !o niv
care, wlii'tt it ia iiaiuivi-nli'iii to i.'t the fit v lui
tri ll! illi'lil. iiii illrlii.s i-iiti li, ., -h privuti-iy l.lill s'ulelv
l.v mull or I'Xiiti'xx iini w lirri',
Cl'KKS l.fAllANTK'KII IN A U. CASKS t'M'EH
TAKKN. I'oiisaltiillniis inTsoiinlly or t'v Inter free mid In
T ti-d. t'liuriiH ri'iisoniililu i,m ciirriiioui-vuvv
hirii-tH- toiiliili'iiti'il.
A 1'KIVATK COfNHKI.llH
Of life pnura. suit lo kti.v mlilri'sx. xniircly aniiltil.
tliirtv i Hi i i-i-nlx. Slioiiid t. read hy all.- liilrmx
us alimr. OrMa- from i A. M. lo 1 1'. M, S'undiui.
u r. vj. '
THE DAHiY 5ULLETIN.
KVKKV miliNINU (moniiaIh KXryAII.U),
Ollli-e: Iliilli-tlii Hiiililliu:, Wd.iiliiftiin Avinuc
t'AIKO, IM.IOIS.
M n )n c r t ) uii Ilium,!
. ... OAIIV,
Dully (dcllviriil hv fiirrli-rxi li r wn k. ...... . f vri
Hy mail i in Biiviiiiu-; nuii vt-nr in ii
Kin im, mil. , ' -v iki
Tliri-o niomha. . , ;ti
Ouu inuiiili , fill
wi;i;ki.v.
Hr null 1 1 ii Bihiiiici-) ouu ji-ur .8 it ii
HIX lllllllllix..., J IHI
Tlirri- inoiiilix Mi
Tu iliibx of ti n mid rm r r -iv 1 Vi
ruxiiiiii- in ul I ri' ;iiil(l.
AUviirtl Hh 1 I'm:
. .ll.T.
Klrat luxi-rtlon, M'f i urn i- , in
Kiilin'iiii'iit inxi'illolia. mt Mjtiarv
Kor otni wi-i'k. n-r niuaru rj in
Kor two wi'ikx. iir njuurc I :i
Knr tlitui" wm-kx ; ll in
l-'or ouu inoiilli , V li
Kuril addillouul ailiuri 4 III
WK.KKLT.
Klrxt luxi-rtlnli, )i r njiiaru 1 at
Siili.i-ii;i-ni liixi-rtioiix i
i.lL'lit lilu-a of xollli lioliMir, l roll. Ilhilr u .illnii-.
Dixiliiyi d nilvi rll'i'iiii'iil will In- i liiirci-il in, ml
III' lo the xii.rn in riiili'ii. nl ulnni- rnii-- tin h; ln
iiy iMi-lvi! Uni x ul xiilld lyii. to tin- In, h.
I'o n-kiilar uilvi-nixrix hh olli-r xii.i rior Indiiri'
tiu'iilx. Iiotli iix in riiti-x of rhaik'i'a nl'1' limiilii r of
llxilu,vitiu llii-lr fiiv..r
I.o, lil iiolli i li niy renin ht llnr lor tlrxi Iii.i-r-'liin:
ti-u i.i-ntx p,-r litir fur i.-a, Ii hiilii-iiii-iit In.i-r-lion.
i niiiliiiiiilralloiix iiiioii nil.ji ctnif ..'i-iii -ml inti-ri-.t
In tin-,alilii-an-ut all tiim x iii u'iiiIiIii. ili ji-i.tnl
niiiiiii. i rlitx will not In- ri'liinn-il.
l.i-tti-r- uml niniiiiiiiili-iillnii. .Iioiild Im ndiln-.M d
''Mill lilllll-llll. I liito. liilliol.."
.IN'i. II. 'iltKlil.V. (m-iiuiiI MiiimiriT.
COMM Klin AL.
Cuim. Ii.i.c. 'J'ni niiAV Kvkm.mi,
.lint'- ii, 1 "Tn. ,
Tin- wnitli'-r I'-r tin- luM t- ilnys Im-
Iki-ii hII tliiit i-'iiiil Im-ili.iii'i inir t'urni
i r mi ijnj."tufi!iy to Imrvi-at uml projMTly
ciii-i-lur tin- wlii .it i ini. Tin1 lu-t iluy in
two!iii Ik rii tuiii-iiiillv cil'l fur this m uviii
of tin' yi-nr i.ml inii ilmir work inii In- pna
tlirmipfli with without im hum nii-iiri' iVum
i xtri'iiii' In-lit. At 1'iiv-iit tin re mi-iin in-iliriiti'iii-
of cuiii.
Trti'li- in i-rill li'Lt ainl will irnlni!ily
ruiitiri'ii' li r -iiiii! linn- to
mini', Fimir. 1'iit-mill liny Jin- jKirtii iiluily
((uii t anil triiii-.ii tiong li.-ivc la i n vita- liirht.
I'ricr-s. liowi'ViT. rnlilililli' iilmiit n lni-t
olloti-il. (,'orn iiliil liii iil nri' t'iiirly :u'livi'
:t In 1 -triiily ut iiii.if.itii'li-. (.'niintry nroilnri
ut' u!l kiiiil i iii t'.Khl iiiiy, iiikI n i ript-coiitii.ui-
lilii-ral. whiln jiiiri" niiiiiin in
llliol.t the M.Iiir rnliilitiull iix lu-t (jiliiti il.
Tin- rin r cniitiinii' to ilcclinc. latr to
tin- Miuth nrr iiiirliiiic'i-il. though it is rti-
III' n i tlit i.Il iiihalii l- is lillllll! to tdkl'
i!iin- within ii !init time.
RAlfC (if rUKH-IIT in M W- lllll. KAS AM)
W W l'tll.VJs.
V- ii.'l,. Vi..kx crit
N
2'i
Dry DDI X i
iraiii siN , J,,
:i0
n
I'ork uml Hi i f o'l -10 :;7'
I ly 1") .'0 17 0
5aiik lumliii'o ."i i cuts pi r lot) lhs., ami
10 eent- )n r Mil. liijjlii r.
Tin: MAUKKT.
f-(""ti;rfrii mi--Jioiilil iMarin miml that
the prici-. lu re 'wt-n are only for sales from
tir-t hatil in ri'iiml lots. In tilling onler
anil for lirnki-n hit.- it is mei s-ury to i-hare
an ailvain e i;ja.n tin -i- fiuri-.1-I
I'l.Ol 'J. Tin- lnarki t i- i(tiii t iiiiil pi il o
imlii iiti no elinii!.'!-, uml eontinur low nnil
wei.k ioi'I in liiiyrr-' fuvnr. Hn-eipt-
iil'e fair (.ml -t. k- L""xl. tholli;li not hile.
Wi- llnte -ales uf:
I'M 111. is. XX
I "i'l
4 :)
on
r, on
'ul
iill
I'HI
:oii
o.'lO
NX
Fmih:
''Loin Ki.llliiv
V..riniis (iii.ili-. on
' ni'T- 4 IMICi' "i ",')
hi ,i his ( Iraili - on
'vli v II 7."i(c .1 To
(''UN Mill a iil'i-ral lien.. linl for choice
Whit.- ( 'r:t, tineih there an: iii'lieiitinns
'.';..t this iii 111 ill. I will lint eolitilllli- lollif.
H" ' ipt-an limit' .1 ami tie- -da k on the
I.-.al'ki t -iu.iil. J'liee- are st' .niv at i until
tinlis. S.ih-. r-'poi'ti ii.'iv o c.M-s White ill
.ii k, I'm : 1 ear ilo 41c; "i cars While in
l-iilk. 4o. ; ', car- While, ill -in k-, IV: 1 ear
Y'-!!i'W in Idiik. iiTc
HATS. -The -upji'y ofo.ii- i- fair, ami
in tin- present ci'iiilitinn of the marki t
ainple. There i- no -prcvi! :it i i ileiiinml
uii'l only u li-ht onli r ilciuami. I'lice
i.M a shail'.' lower, ami lin-ti-inly at this ih--clilie.
Sales rexilteil Were 1 ear lllixeil, ill
s.o ks. 2'M- 2 eats ilo., in hulk. Uac; 1 car
ilo., in hulk, 2.1 1 jr: .'car- ilo., in sack-,
'.r'e.
MKAI. -There is a lilierul oi-ih r ileiniiml
for meal, thoi'.oh oihcrwise the inarkct i
(iiiii-t. The supply I'iIm nil ami prices sternly
at iU"tations. We note salr of 2o0 lilils.
city,.' Olio, 2 21; 100 Mils. lo fi 20; 200
I'l'ls. ('. K. I). 2 Niio-2 2.1.
IIIJA N --Tin re is no change in the prices
nf hran. The supply is sternly anil the tle
niunil fair. I'l ices were .KlO sucks i12 .10
(,, III tM),
HAY. There is no improvement in this
hraiich of the market. Tim stock on tlm
market is small uml receipts lie-lit, hut ow
iiiif to tin- liejht ileniiuul. stitlicient for all
pin-pesos. There is no chanoe in price,
tthich ::re low uml weak. Sales noleil
wiv 2 ears low oi-iiilp, ifi'iyi! .10 ; l cur
priim' timothy. tear ehniei' tiinothv.
$10: 2i ars iilmiit choice, iii'1 .10; 1 ear ooo.l
inix'il, 2 cms prime timothy. s ,lo;
1 cur priiii" timothy, .10; 1 car piiine
litnothy, s 'ill; t cur coiiuuon, J7.
I'dTATOKS.-Keceipts of new potatoes
are lurire, mill the market, is well supplied,
The lienialiil is only fair. Prices nuioe nil
the way from MUM .1"c p,.- Im.-hel, ueciinl
im; to (imlity. Strictly .i-lioii f urt worth
the latter liyures.
Al'IM.ES. A few larly tipples have liecu
plueeil on the inarkct, Imt they were of u
vi ry inferior iiiulity. uml were snhl clicui.
A reully chnice iipilo would rind irmly side
ut go: d prlct's,
I'HOVISjONS.-SiilrK wi rr 1,400 1,s..r
lmi'oii hiilcn, fl; 1,700 himih1h Imron kIhmiI
1I1TK, 1 7.1!; 3.-I00 I,k S. f. V, Imius fit !.').
I.AHD.- Snli s wci-i! 7 ki'H of kcttli- ivn
ilni'il, 7i-! it tii'ivcH kcltlu ri'iiilrml, 7r.
IH TTMH -Jhir Is a il.rii ilniiiiii.l
for ati icily i linii c Imtti r, wliich tin-re it
little in- mmi! im the iinn kct. Medium nml
low (.'iiiiilh mi! in iivitMim k uml ciiiiiint Im;
llinIOM'l III'. Kci l'ijitK of till! hitti-r ihhIs
mi! Inrxc Vi! iiiiti- miIi'h of 2 ken rliolri!
XiMthi'i-n 12i;; I k-H Southern HHiioi, He;
it Inirki U (.'cntiul Illinois 13',,'f,
KliCS 'J'lH'iniirkct is well ki i j i t with
iKtf, uml the nri'ij.ti tin; liheriil. The;
ilnnnnii is fair nml ii ic(-n um huiii-il; wiIi-m
m-ii' 'jiik,7(!"ji-; no ilo.i-ii, 7i;i-; 10
Ihim-s, 7'.jc; .1 Imxm, Tic,
liKlfHIKS, 'I'hi' M-iiMin I'm- stiawht rrirn
is ulniost over, uml n-ii'i.ts ilurin the
week have liccn very lilit, uml thi-re un.'
v iy f'-w on tlm market. Ivii.es lo not
very much fnmi (iintations. Hii-ilicrries
un- very ilenty, uml jn iif n me lower., Cher
ries me jileiiiy unii jniei K ilown. We note
sales of lietrii s us follows; 10 crates i if
st raw l K ri if-, ik ;:,(, 2 ar,; ;r, n-i,tes of
lii-Iil id lie-, !ji .VlCii; 00; ,,(,., ,.l(,r.
lies, 1 7(-2
I'Ori.TUV,-Ki eei,ts n'nniltiy nre Hot
solai'e anil the Mii)iU- ia liiuiteil. Spring
cliirketi- me lii-oliminir to rnlili: ill lillt US
a rule they an: eiy small ami sell chcai.
There is it ihhI ill iiiiiihI for ytml i hiekeis
ami eliiiii e ohl hells. Sales Weri'i
2 eiaiis hens, ijfl i(.n 2 o0 ; ciaips sjniii";
chii ken-, J"n" coois mixi-il -hii-k-ens,
2 ciiis -iriny; chiekeu-1 oO; 1
coop ilo. 41 2tty, .jO.
SALT. -Sales wore 400 lil ils. $1 r,(,L
iiei onliiitf to fiiii!ity.
(iUITS. Sales, wen loo hhls. V. j;rits ut
1MVKK XKWS.
AKIIIVKf).
Mi nun r Jiniii'. I i.k. I'uduruh.
Doiiui-llv. ciin iimail.
' uil Mt mid tinrci-x. St. I.oulx.
.X lie! v Haiim. Mi -mpliix
I iipfinl i ity. 'ii k.lniri;
I s. N-al liml harex. St l.nulx. ,
L.No 1 ami l.uru'i-x. lioxi- Clair.
Whuli am! Iiartfi-a. Oiiln Kivcr.
K M. Norion unii luirrf.rx. iii injiLi..
i'y of II' li'tia. M Loula.
IiKI'AKTKD.
Stuuiiii r Jiiinij. Ki.k. 1'i.diii uli.
A i . Horini llv. Ni- Orlinnx.
oal ( lly aiid'lmrL'cx. St. Loiiix. .
And lli.i. in. i i in I ii ii u 1 1 .
City ill ll. li dii. Vlrkliur'.'.
I l.jlilol ( llv. St. l.lMlix.
J. S. N. ul. 'Ohio Kiwr.
A. L. Xu. I. Kom: Ciulr.
U'hali' mil hiiiifi-x. St. l.unix.
K M. Norton und liariiia. St. l.ouia.
TIIK Kit Klls.
The rivi r ut ull iints hImivc this, doth
on jthe Ohio und Mississippi, xveri' fulling
yesterday. At this point the ,'uuye kIoimI
fveii 2ii fei-t. The wcuthcr lius lieen cool,
llllsines cimtinue fit ir.
' CKM.UAI. ITKMS.
The daily packet Juliies Fisk, hud a fair
trip of freight mid ieople laith ways yw
tcnLiy. She w ill arrive atu-r dinner to Icutu
for I'ailiicuh at five o'clock sharp.
A. t'. iKinni-lly nrriveil from Cincinnati
Weilnesihiy niirht flat in the water, und
Wanted 111 it I tiller lure. She remained hut 11
short time, and took her departure for
New Iriesins.
The Coal City arrived from St. Iiuis
and s hack w ith two Imru'es ofcoid.
The Andy liaiim. from .Memphis, ai rived
yesterday iiiorninjr. withu fair up stream
trip. She di-i-harired a -mall portion of
In r caiL'o hen-, mid left for Cincinnati.
The Capitol City from Yit kshliii;, passed
up with a L'ood 1 1 i -. She did hilt little
liii-im heii! and left for St. I.ouis.
The A. L Xo. 1 lirou-iht two 1 mint's of
stoii" from It'se Clair. Tiny arc for the
Cairo Trust Property dmipaiiy, who
proMis,- ii-ino- tln-m in repuirin'
the Ohio levee, lietwi eu Fourth and Eighth
' Strecta. I'he tow liriiimhthv the A. L. Xo.
I .. yesterday, amounted to aUmt 400 culiic
yards, and there is yet to i-oine 2000eul)i
yunl mole.
The. .1. S. Neale and tow ul lived from
St. Louis, and '.K-s up the Ohio.
The Whale, with 4 Imrires ut freight ur
lived from the Ohio river diniii',' the ,-iftcr-ii'aiii.
She depai tod for St. Louis after an
hour's stay, Imt hud proceeded on her jour
ney hut a short di-tunee up the Mississippi
w hen she learned that the current was too
stroii"; for her, und she cunie hack. Slit;
left two of her Inures herennd tried it iinin
und went iilono- nl) rioht.
The K. M. Norton, frein Meniihis, has
2 hai-oi s of salt for St. Louis.
Thr-cily of Helena arrived late Wednes
day niuht with a aiKid trip. She lnade ad
dilions here that took her till dnylu-eak
yesterday niornin.o to load, und then went
her way.
An Astonish i nm Fact. V hne pronir
tion of the American people un; to-day suf
fering from the effects of Dyspepsia, or dis
ordered liver. The result of these diseases
upon the masses uf intellioent nml viiluulile
people is most nhoiniui:, making lite m in
ally ii hunlen instend of a plesant existence
of i'iijo incut and usefulness. There is no
"nod l-ensou fur this, if you will only throw
aside in jiidue nml skepticism, take the
udviee of ilruoo wts un, j,,U. ivicnds, and try
one lmttle of (ireen's August Flower, your
speedy relief is certain. Millions of Imttles
of this ineiliciue have lieen ffiveii liwiiy to
try its virtues, with sutisfiietoiy results in
every ease. You eaii luiy a sample Imttle
for ten cents to try. Three doses will re
lieve the worst case. Positively sold hy ull
ilruoxists on the Western Continent.
ltrv noiH' hut the e;enuine ISojil Top uml
.Mason . lur, un it is the only jur ".uuriinteed
to keei fruit. Cm . ni, t p. Huiliuioi's
Cruc-kery siture.
NKW AIiVKKTIsKMKSTN.
gPKl'IAL KLKCTION NOTICE.
In jiuraiiai t r,,lBm.,. (). in. r , ,v ,
i,',i"'u ",' V""",.y of Al. siiniler mid stun'- of
II iiola, I'lilltli'il, "Au orilliiiiiuu provlilliiu fur Itic
liiildliik- ol u Sta-i'ial Kli-itlini und .iibim-.loii of
the iiii'xilon i, Ix-Hiilnif Imiid. iimli r Un in t HiitHii
iiaiiii'il. appriui-d ilum- ,Mh. ls;s, iiiihli,- notlni is
'ii'l-tfw,';1! v '"' " "I"''1"1 Kli'i tl.in Kill hi In Id uu
J IK HSUAS. tin' TWKNTY SKVKNTM DA V
, OK .1 I N K, A . D Istk,
In llii' acviral wiin, of. ulil Cltv of Culro-iit ihu
Alhi-iiaurii linllinu. u. ,r,i wur(1; , ,hu ulllt,h
iiiul Ktaily J..iijf. Kuiidlnv, In thu xit nml ward:
at Un-' Hi hirniati Kiitfinu Kulliilnk'. lu thu third
nurd: at tin-1 on rt lloiixi. In Um fourth uril ; and
III Um Mori' Hoii.i. :tillillti (lf .lunii-. I nrroll, i or
hit t oliiiin r, lui .m,iiui. nuii Twi iity-Kluhlh airccl.
In the mill Maul-fur On- pnrpii.e of vntlntf Upon
llii'llli xtlon of the taxilaiici! ol hi m iMindx Uv xiild
i:ily, iimli r the u, of the l.i'fl.lature ol mid Slutii.
i iilllleil --An Ai t r.'lulliiK to Cottiiiv mid Cliv dehtx.
mill to provide for On- puvini'iil ihe'ii'iif hy I'lmiiion
in xin h Coiini,x uml clid x! ni, roved Kehruury
Kllli. Isim. and lo um, nil Un- title tUeieol." itpiMM-d
mid III nine April -jrth. tsr.. mid m-II xuld new
lunula to lllin- liiiiiii-v to iliri hlixe or retire mil
xiiiinlliii; hoiiil. of cltv , siiu iiied In xiiid
iirdinum c W hli h new hoiiilx xhiill i on. i.t of 110
lllllllix. Ill, lhl..., J I,, 0, ,, ,,. dl'llollllllllllllll of
liin i iii h ; -Jin I. nnil. iiiimlii n il 111 tn HI 1 tlm
llitllilllllllllioll n -mi einl,: Jill l.oml. Iililli lli-rell
:MI to Mil. o the ileiiotnlnutloti orjlm iin-h; mid
Jill holida lii.inliereil Mn Mo. ol the ilenoniiiiiilioii
III $:li in ll. lliiikilli! 11 lolul of Till liolillx. of the Ui.'-Un-Klllf
llllloi.li! ol f. Ilium, bell,..' i,l, ill Ml per
n mum ill the sum lolul iii nil the oiiixt.'inditiL;
liolillx propo.ill to he retire, I All of .lllll new
I " Iii lii ul' ili.le .Inly 1. is. und inm inter, .t
ui Un- rule of .l per i.-iiiuin per miii.iin from duie
until puld. Iiolli prlii. i. nl and Interest lo he pav.il, li
nt On Hr.t NuiloiHii Hunk ol New ork. In the
i im and sum- f New Voik. in .i-riil umniul in
xiiillnielilx. on the l.tdii, ol -luiiiiiirv und -Inlv of
euih veiir. niter duie of suid honilx. nnd rain'iliii;
0iio1i(.'Ii a lierinil uf lie, yeiiix. ii. lollowx. to il :
K lull I ellllll xi-lnl nl'liiiul lli.tiilluiel.l. of !1 per eetit
nl the line ul .niil Ii. mil. t, ,,- nml during the rir-t
lour yenrx: :m eiiiul .einl iiiinunl In.iiillim-iil. ut .'i
n r l ent nl the hi' t- ill .aid lioii.l. for und diirinj;
Ilie ne.vt .') yeinx; uml one linn! iiLtnllineiit of the
r- iiialiidi'i of j.rt m-l a 1 und Inti-re.i ol ...i.l liomlx ut
the enil ol xuld lie, yeur.; ein li uml ull ol xniil In
xtllllllll'llls tu lie i l iil.-li. ,-ll In- eiillpolix to hi- al
lai'hed tu xiiid hoiiil.. und pioulile only i.poii pre
.eiiiiiiion uml .iirr. niler of .m il i-nnpon. : und xuld
liniiilx tu he al.o xiirreiiileii d unii ili-i hurt'ed iipoii
piiyimiil ul xniil eon j -oi - for f.n.il iii-iiiilinenl..
Hie pioi i ei ol sale ol w hii-h mid Two Hundred
mid Si-i-i,ly Thousand liulluis- new luniils lo l.e
evieiiil.'d under the ilirei'iiiin of On- proper corpor
ate aullioiilii x o .in.l illy ji, n,e pup Iiiih- nr ri tir
ini: ol each nml ull ,.i .uid oiu-iimriiii IhhhI., and
loi nooili. i iiirio.i u liBi.-.-r.
At tthleh .uid Spe, ial Kle lion lln r.- will In- xtili
lllllll ll to Ilie ea tolers of xilill Cltv. the said
iini-.lioii of Ixniiie.' the .uid iii-u huinl..' under the
aid Aei niipro i d und in tori April IT. 1ST7. in
luuniier and inriii uml for tin- purpose uloresaid.
All hlllliilx ll.xt al .llill Speelul Kleetion ill llivor
of Ilie aiil tpie.tioti s.iliiiinii-il a ufoivuiil. shall
reiiil: --Kor l..niii Uu- liomls:" i.ml nil l.nilot.
i-nst ut'iiiu.t xuld ipii-stliiii. slnill reuil: "Au'iilnat is-
x'.lllii; till- Honils." I'oll. lit Slllll elellillli Mill he
open at the hour ul ih.-ht n'llock III On moriiiii ol
said iluy of I'lei'tiiiu. ami i in-iinui- open until .eu-ii
o'eliuk in ilie ntii-riiiKiu ol'ilie .nine duv. ien
iluy Will he cio'ill. . .1. II. I'llll.l.ls.
I itv I'leik of mid l itv of Cairo.
I'.ouo. Ju.x . .Iim ii. IsTh.
OlilllNANCK SO in.
AN Ol, IMS AMI. I'iliAIIHM, Ion llK llol.UIMi or .
SI'K.I IAI. l:i.-.ITIOV AM) .CIIMI.-1IIS UK TIIK vO ,s-
THIS OK 1-sllM. IIO.MIS cs unit no: AIT TIJta.llV
VAMKI).
WiikjtKAs. The petitiiiti uf tin legiil yuiers. resi
dent in the eily ul t nun, lliiiiuix. hus heen piesctili ii
to the city 1 oiiln il of On- city of Cairo, represent im;
to .niil t uiini'll :
Klrxt That .uid cltv has heretofore I. sued ll
lllllllii ipi.l holid-. ulih h lite hlllllin.'. stihxixtiLl.' ulnl
i' L-nl oliliL-ulioii" "f .nlii i llw und tlie .i.iiii-. tu un
amount lar Ini-xci ol .um city', alulitv tu (uiv. re
inn' ii iu 1 1-1 a ml I ii ' and iiupiiiii : ull of whli h xuld oin
xlaiiditnr Uiiid. can. u suid litiolii r. hi llc.ye. he
piiniiasi d uml nil nil al uhoiit flity cents on tin
dollar hy the issiiuiit-i- nnd sale of new houds fur a
una u less amount and draw Im; u low er rule ol In
terrsl than xuid iiiiisiaiidititi Imndx. iitiiier und lu
purxiiawf of On- act entitled "All act to amend an
ai t entitled 'An ai t n-lutiiiL' lo eoiiiity nml city debt.,
and to proilil. for the payment thereof hy taxation
in i-iiiii I'liiititit s and cities,' approwil Ki l,iuur 1:.
ISii'i. and to auietiii the litli- thereof." approved ami
In lorci! April '.T. ls;r.
Secotid-Thut tu Ihe ilid iifuresuid. the suid pe
lilioners helictc liiul it Is ihcvl.il of thu majority
of Ihe It l'iiI voters of .aid city thai the proper cor
porate authorities uf suid city shall issue new bonds
illicit r said act ami .ell the
siiiin- otiixoiiid'ir to riii.u inuiii-y to
inin hii-i- or retire nil of suid lnuil w hii'h new
In mil. .hull coiixi.l of I le bonds, iiuinlier.il 1 to 140.
of the di tiiiltiliiation ul l.mi cut h : VS l Imniis, iiiim
Is ri'd 141 toswii. of the ilennmiiistioii of ("xiieneh:
'J 1 1 IhiiiiIs. iiiiiiilii ri d M to .'-Ul. of the dclioiiiinutioii
ol Jim em ii : mid .Ml holid.. Iiiimliereil Ml to; 111.
of the di'iiiiiuiiiiitioii of .ju eut h: nuikliiL- a totul
of VKl liomlx o the n'.-rs.-al. ainuunt ol -.'".ii.ni'.
Wnir about Mi per i-etiiiiiii ot itic .um tutu! ul all
raid ontx taiidiie.' bond, prupusid to he reltn-d. All
of .aid new honils to l-ur duie -Tilly 1. ts'TS, und
draw Intere.t at the rule uf sl per cent u in pi r an
num In uu dale until nuld -both principal und inter
est to be payable at tin- Klr-t National Hank of New
Vnrk. In the ciiy und Slate of Nw York, in semi
liiiliiiul iii.t.iliiH'iils. on On- 1st davx of .luniiury anil
.Inly of eai h year alter ilute of sulu hotidx. nnd ' ruil
iiliii; lliruii'.'h a period nl ! , ri-ars. as follows, lo
wil.vir. : s eiiiil seiiii iiiitiiiiil iiirliiimeiil. uf a per
ii'iit. ii f the f.H'i of u id build" lor and dtiriin; tin
lir.t 4 year. : :io.-.:ii.l semi aamtiil Iti.tuluu tits of.')
per cent, of the inn- of suid bonds for uml ilnrii'i:
the iieM l.'i yeur. : uml one tiniil lii.tuliiiem ut the
remainder uf priiu ipiil mid Interest uf suid buni
al t he el nl uf .uiil'lU'i year- -cm h nnd all uf suid in
tllllllelits to be r ill.il, , ll by coll)iiilix to be liltm lied
lo .uid luiiiil. iiiiil 1 1 . i .i l -1 1 only upon (r. iit:itii
nml "iii reinli-r ol in li coiipmis. iin.l said bond" tu
la-iilxu surrendered and ili-cliiir-.'eil upou pu nii-nt
ol .uid coupon, forliiml liistaliiient. Tin- proceeds
ol the sule uf which -niil M.o hiiuilred und sevei:t
llliill.ill.il dulllll" new bolnl" tube expemleil lllldi-V
Ihe direction of tin- proper toi-porntc uiithuritie" ol
suid eily In tin-pun liu.e or n-liriiiL' ot i ucli and all
ol suid inil.liiiiilini: li.iiel"; mill lor no other piirpi.M'
lllltever.
Ami piuyiii!; lhAl suid Ciiiineil will s.il'inlt lo Ilie
le-iil voters ot .aid fity at n "lu-iiiil ele. lii.n lu hi
otderi'd lur .in h iur(ioe. the qiicstioii uf Is.'.lin"
byml" iniiler suid m l. in number und unioiiiil. inn.
with intere.t nml ul On- tenor uml eil'.-i t und lor Ilie
tiii-i.ic iiloi'.-. niil lu in n ii n . r uml I. .un ii. n tin i uld.
ami as .io ided in and hy tin m i aim, .uid ; ami
Win: in . Said I oiiln il I- dciruii- and wl'iliin; tn
call "niil speciiil elei'tioii uml "ill, mil suit! ijin t i, m-.
s pruved in said petition: linn lore ,
Hi' ll ordiilai'd h v Ihe i ily coiilicil of the lily o'
Cairo:
.suction I- Thai a special election be held mi
Thursday, tlie Tw, aiy-seveiith duv of .lime. A. ll.
ISIS, in tin- several wards In the City of Cuiro -i-.!
the Allieneillii lliiildiie.'. Ill tile lir-i wiinl; ut Ilie
lllllllll uml Kril.lv Kll'.'ilie laillllill'.'. In the seeolili
wii nl; ul the Hibernian I: nulla- Iti.ildiiii.'. in tin
Ihlrd wind: ul On- Coin! House, in the louitli wuril:
Foil ith ward: uml ul On- store house hiiiiilm.- of
iiitnes I nrroll. conn r iiinliieriiul aetiiie um!
Twcntv i'i'.'htli sln et. in the Kltth ward for the pur
Hisi' ufiin-.iiiil : HI whieli said xpcclti elis-lioii. On re
sliull be siibnillteil lo the le'.'iil vnlers of suid i lly
Ihe question of issiiitiL' the .uid Inn ds limit r the
net tifurestiiil in milliner anil form and for On- pur
pose spi-citlcd In the preiiinble lo Oil. oi'ilinaiici' ul.il
us I herein set tort h .
SKlTlliN i. Thill "llill special election shall he
held, and due milieu thereof shall he irlveli by the
Cltv Clerk nf suid ( llv. und Ilie ballots cusi tin. rent
shall ri-tiil. lu iniini.er und form us required hy Un
suid Act uppiiited nml in lorn- April 'JI, ISii.
Al'i-ruv i ii: .lime j. t"
HKNUV WINTKIt.
.M.Woll ( itv uf Caiiio.
Attist:
.1. 11. I'llll.l.lS. CITY ( I I UK.
TIIK WEEKLY KULLETIX.
It will eiitliracc tlie Xt'ws uf tlie Iay,
I'olitics. Fiiiiint't's, Cuiiniit'iTial Iiitclli
ffciitT, I.tHTil Events, Social (iossiji and
(it'iieral Jliseelliiuy. Esjieeial attention
will he ttiveii (o tlie imhlic Hairs of this
division of tlie State, and to fully ac
complish this end arraiiirenit'iits have
been made sei'iiriujr a retrular weekly
hntli,ri't of eoj-resiioiHlent'e from the vari
ous centers of Intelligence of neitrhlor
iinr Count ici.
NKIDCAU
1)11. HKRCK'S
STANDARD
KEMEDIE8
An- mil iiilvertlaed m "run-alla" liul ri! xpciillca la
the dixiuxi for which I hey aru riiaimnieuilcd.
NATLKAL SKLKCTION.
INVKSTHiATOIISol iiKiurul aclcnoc have demon-
Iruii il lieyiind coiitrnverxy Hint throiiuhoiil Ihu
liiiliiiul kiii"doin Ihu "nirvivul of the tlllext" is Ilie
only Inn voiu I. xutlnu thrift and perpetuity. Iloea not
the runic print Iple uon-rii Ilie ( oiiiineri lui iro.u rity
of 1 1 1 n 1 1 . An Interior tun lint siipcnu'dv iipnri
urticle. Hy rensoti nf superior merit llr. ricrec's
siiniduril Medicines. Inue uuniMileiL, all oilier.
Their xulc in the I'liited Slulex lilulie cxcecila ouu
niililoii iliillur. per aiiiii, in. while ihe aiiioiini r
tiorleil I, Hit. up toreveriii liuiidred Ihniixiiini inure.
No liii.ines. e, nil.l erow to sm It "iimiitle prupor
lion, iii.cl r. -t u poll liny ulhi-r hu.ia I tu. li Unit o
merit.
Dr. Sairc's Catnnli Ilemedy
IS I'LllASANT TO ISK.
): Safe's Catanli Ilcriifdv
Jin t i.rc i.tct;ili out u J't riiil of J-i vcurf.
Dr. Safe's Catarrh Ilcnii'dv
It m'c ioLUi)t .V liuTuupi-v.
Ir. Sairc's Catarrh IU'incd)-
i. um hy it mill!. iDOtLiia,- ettu t.
Dr. Siiirc's Catarrh Itemed v
Cun uiti !i. hvm ui.tl i i.n.irL. lt Ooixu.
Ail (ikii Letter-It Siu-uks tor Itself:'
I.'iiiMeiiT. Ma... April i. is:?.
Ma. Ki'lToli: IIhs ln-j read in your paper Ihu re
purls of ti.e ti-niurkiibie cures ui' ciiturrh. 1 am lie
limed to telt what i know about mtiirru. mid i fan
cy the ".nun und "liiliiniii-; tube tuukers mere
collar iTi.iii.ers- would r.e ciail II they could cinbla
on a similar cure In the papers. Kor tweniy years
I Iiiivi-siitierod witli catarrh. The i.u.-.'il piissiicc
lu .nine coiiiplctely i ln.i-ii. Mint!, dust, ashes, lu
hulini' liihi-s und stii k would not work, thoii-.'h ul
Intermix I would xnuH up the xn-eulitd l atuirh Shut)
until I lu i unit- a vuliiahle tester for such medicines.
I LTiiduuily lti-w wxr.e. anil iniimi- n.ii know how
una Ii 1 ulti red or vii.nl a inl'iTubie b inc wus. My
lieu J in Ind over my eye. sothutlwus cot, lined tii
Iny led lor many succe.ive duys. xntli -rini; I tie inu.t
intense piiin. w hii h lit one time lusted for li-s hours.
All sense ol tu.tc laid .iiii-ll folio, sl'hl and hciirini;
L'one. iiitvuus system shuttered und constitution
broken, and I was hiiw kintr anil spitlini; seven
eiuhths nf tne tline. 1 prayed fur deuih to relieve
me of my sultcTiiics. A favorable notice in your
piiper of Hr. Sul'c's Cularrh lienn dv i mined me to
jiiin hii"i' a J'lu ku-e und use il witli Hr. Slice's nariil
iloiu he. w huh applii-s thu rctiieilv l.y hydroxlatlc
pressure. Ihe only way luiiiputihlc vvitn iinnuiou
sense. Wi ll. Mr. Kditor. It did nut cure nie lu three
li u it In- ol u second, nor lu one hour or month, but
in less than eit'li t minutes I w as relieved and in
lliree nioiitlis cures! and liavo remained xu lor over
lu months. While usiiii' On- Cifmrrh Keim iiv I used
Hr. J'ien e's iiolil' n Medliiil iiiscovery lo piirify iny
moiiii i.l,.) siren'.-inen iny siumucii. I also Kept mi
liver ailivp al huwels reeulur hy the use of hi'.
I'len. lint I'liraiilivc I'ellets. ll my tAjii rii la t- will
iiidiuc it her siiflerers to seek tin- same un-iiiis of re
lli J", this Ictt, r will have ntisvMTi'd lis pi:riose.
Villus truly, S. H. KKNNH K.
CLOU) OK WITXKSSKS:
The lolliivv iii(i tiuiiied persons are anions' the
tlmusui'ds wliu hnve been cured of i atari ti hy the
ii.c of Hr. Sul'i 's Catarrh Heiiiedv:
A K linwus. New iii iieva. I'u; Il J Hrown St. Jo
sepli. Mo: K C l.i wi. Hntlnnd Vt; ( hus Non rop.
North eh, st, rrteld. Mc: Milton iluncs. scril u. N Y;
-I K Willi r. Uridyl r stuilmi. , v; .1 C Mem man,
M M I'o.t. Lti'.'iiiispiirt. Hid: J K' I ..iley. Tn'iuout.
I'u: II 11 Avers. I.nporto. Ind; .les.e M Scars. Kurt
, Hrotieh. Hid; L I. Williams, t anion. Mo; W W
Tinner. OnarL-n. lil; S JI Nichols. -Ir. .iKe!on,
I Tex; K lieillert. Stonevllle. I'a: S W l.llsk. McKilr
lunii. Wis: ilohtisi'ii Wllllaiii". lit lis I, k. I : .Mrs ,M
A Curry. Treiitoii. Term; ,1 (. .losjin. Keiiie. N II:
A J I ii-p, r. Tuliie Hock, W Va: I.ouis Alulirs.
.riiv.u,ri. O: I ' II' chase. .'Ilkliiirt: Hid; Mis lien
rr llaielit. San Kriinci.co. ul : .Mrs K. M (u.lliisliii.
I.iiwi't-in eville. N Y: W .1 Orahiiin. Ailel, In: AO
smith. N- wiuiin. da: I Im K Hice. Ii:.!iimure. Mil;
li-se SI Sear-. Carli-le. Hid; Him II Miller, hurt
Wmne. Ind: Mr. Minnie Armiixc, '."i Jii lamv-.t,
N i : II W Hall. Ilii.iinu's. Mich: Win K Mur-'toii.
l.iiHeil, Mass; M: CI spurtoti. I'limdei,. Aiu: C !'
Ki.w. Kridericktimn. U: Mrs l.ucv lliinti r. Knrtri
liejtuii. Ill: Opt K.I spuuliiiiii:. Chiiip stiaiilmiicli,
W); I W Trio c steainhiat link. In: tr. I.vnlii
Waile. si-,.,"!., in. N V; , M I'eck. -I ui.ciioii tit v.
Mont: Henry It tluntas. (ai; I, I' Ciiiuiiiiiii;'s,
Itai.totil, Hi; s K.liim-s. l'uelii stun. Knur corners.
N V: (ii-ii K Hull. Kb.nln. Cnl; Win K llartrie.
Meninjtl'a: II I' smu. uis I'enn-.t. rittslnirif.l'ii : .1
I' -lin kmaii. Mist e''s Hi-pot. K : lli nrv Zobj.i, i.cu
i vii. N Y: Hi. ui, I'rrroi. Muiitl'iiini rv! oiiln: I. U-d-w
ol k. Chatl.aiii. II: : SI: M.-tuv . Nushpurt. O; W W
Warner. N'oitli .lack"oii. Miih: Murv A Wli.no. Hii
lien. Wis; .luh n Xii-.-ler. Cnrli-e Sprii.;., I'u; ,Jns
'I'nuipkiiis. SI t loin!. Minn ; Kiiocli Huer.' I'aw nee
city. Neli; .loM-pli T Miller. Xi-niii. : SllNidiols,
(alu-.toii. T'V; II I. l.uinl. I 'pper A linn. Ill: Jolm
Hums I'ii , nit. Arionii; Mrs Num v i.iulii.m. )or-e-ft
(.rove, Uii.--i.; ,1 W Ituheit.. !ariet.pu. All
.:,'Uu. (I(iI.l)K.V MkI'ICU. I I iiVl-.KY
I" aiteialivc, or I :iHiii-cii-a;:s't;.
lioI.KKN Mi:jiK'A L 1 V KKV
I. I'vL'tora!.
I
(iol.PK.V MKDICAI. DlStOVlKY
' Is Choiap'j.'iie', or I.lvcr SliiniiiuLl.
(tiiU'KN
Mkmcal
I" tllllic.
DlXOV KKY
(ioI.DKN MKlUf'AL DlScuVKKY
Ha reason of Its ihleraiive .rou riles cures dlsi asi s
ul the liiooil and skin, us s, ruliilu or kiiiu's evil ; tu
mors; ulcers, or old son-it,;, bloichcs; pimpli's
nml eruptions. Ity virtue ol h( pei lorul pmperilca
ll cures iirom hinl. tlirniil mid liiu- n (lections, incip
ient eiiiisiimptiiiti: lineeriii" coiiehs and chioinc
li.rnii.-in.. Its cholia'i.jiiic qiiulll ies rentier ll un liti
c.qiiiiled r.'iiiedy for bilinusii, ss. torpid liver, or "liv
ir cotnplnliit ; ' and its tunic prupi tiles ii.uke it
eillully . Hi. acinus in ilirlll;! indlL'esllun, lu.s of up
1. 1 tile liiul ilyspppsiu.
W lien- Ihe'skin is sullow and covered w ith blotches
Mid pimples, or where there, are .erolulous i.rU c
Hulls iiiiil swi'lllm;s. a few buttles olAiolileii Meilleiil
Iiisiuvery will ellecl nil entire cure. Ifvou feel
dull, iliowsv. debilitated, have sulluvv color'of skill,
nr yelliivvlli bruwii spots on fin e or bodv, frcqiieul
liciidin he or ill..ilit ... bud tiisie in inoiith. iiiternai
In-ill or diills alternated witli hot llii-ni-.. low spliits
nml liiiiiiiy foreboillniis, irreciilur uppelite uml
Uiiiiue eouled, you are sulli-ritii; Imill turpid liver
nr bilinii-iii ss. lu miiny enses ul iver cotiipliilt t
only pint ul tliese syinptnins are experiiiucd. As rt
remedy for nil suili uises. Or. I'ierce's lioldi n Medl
cul Hiscov-ry hus no equal, as it i rtei ts pi rfeit i arcs,
'Icavlnt: tlie lio-r sircictheiicd atul healthy.
Tlie IVojilo's .Mi'ilii-al Servant.
1)1!. K. Y. riEllt'E
l the sole proprietor nnd iiiiiniiliieturcr nf Ihe fore
'jollnl renieilies. nil nl wlili Ii arc sold by ilrili'ilisla.
lie la u'.su thenulliornf the I'eople's Coiuiiiou Sense
MeiiU'ul Adviser, n vi 1 .rk ul neiirlv one thousand
putfes. with two haiiiln d and civility two wood 1 e-L-iiivliiiis
ni.il colored plaits, llv tins uircutiy told of
(his popiilur work
OVEK 100,000 COriES.
Tilic (iuitpu!(l.i $!.Wi. Address.
n. v. riEncE, m. p.,
Werivl'e Bispcusary, Dufl'alo, Nt-w Yer.
VARIETY STORE.
TKV YORK STOKE,
WHOLESALE AND RETAIL.
Tlie Largest Variety Stock
JN THK CITY.
GOODS .SOLD VEKYCmSE
Cor. Nineteenth struct and I,
Commnrclul Avu.,
Cairo, III.
C. O. PAT1EU &CO.
THK DAILY III I.LKTI.V.
p-rrrrTrpKxTII YEAH. -
I i J
T
T I
rrr .
The Cairo Ilitlli'tln enters t: ot. iir
111! 1111 tenth year with u ciiinpli-i. i . vv
ii ii hi lit ii i . (I a di'tcriiiiiiutluii to lnuko
lin it ii In all respecls wot thy the si ppoi t
II II lllll I hi' its patrons.
II II
III! HII
KKKKKEKi
J; K I'lihlislied Every Moiniur,
r. L K h i
K K '
KKEI-IKKE: momiavs kxiki-iuj.
It will l Uilruit- iu its cuiuincs iiuliv
DDIiDD
LOCAL EVENTS,
COM.MEItCE,
FINANCES,
POLITICS,
LATEST NEWS,
MISCELLANY,
I)
I)
I)
1)1)1)1)1)
A A
A A A
A A
AAA AAA
urn
n
ii
ii
inn
uf sui li iliuracter as wr- trust
prove Ihe. equal ul !l i' cheiii v.-t ulu
hist of our coiileiiipiiruries.
The 1'OI.ITICAL CAM I'A ION
uow iicndiui; is one of crva'. Iiiiaort-
n.. ...... -I.l. .....I I.. 1....I. i,- v... I
LI.L and Slate aspeils; u full I oii-.-r.---
J sionul delc'.'ulloll will he cho"ii:i
. I.i-aislatiiru la In Ihi cleeteil which
H will di teruiilie the successor to lion.
I. T. 111. J. (MesllV ill Old l ulled Mates
tit rill jScltutc. Helll-Vllia till-success 1. 1 lie:
11,1. 1.1.1,1, .Deuiocrullc party to be cs-eniiul In
Ihu tn ii i n 1 a l ii ii tn ti of .'nod (.uicrii-
Srlimelil. tbe Hnlleltti will Hl.,t" lie
YYV YYY luillid udviKalilii! lis iiiea-i-.ii ' ulnl
YY YY '"'M'rl!'1 '"r ""' success ol Us re n -
Mile ends cverv lleniiii rut shuiiii! 12
YY' ' rl lilliiself ill disseminata the
".. iiuiiix ,11 ins iiiii.i, 111111 111 110 vi a.v
lit can Ibis hi- more crlectnaP.v i.'niii
I tun by Ihu cin illation of In- Loan,
paper.
SI HSCHIKE AT ONCE.
SI HSCKII1E AT ONCE.
SUHSCKIHE AT ON( !'..
SlTtSCKIHE AT ONCK.
MHSCltlllE AT ON( E.
SUHSCKIliE AT ONC E.
lUlllBBB.
11 !
RHlllili
Ii
.15
I l l' I I I"
i' r
r c
r r jTIie Itoilv Ilulktiu
ILL'l'
LI.L
L
L
L L
LLLLI.LL
LI.L
L
L
L L
LLLLI.LL
EEEEEEE
E E
EEEE
E E
EEEEEEE
TTTTTIT
T T '1'
T
T
TIT
1IIII
II
II
11
inn
is served III cilv sllliseriher In in,-.
'riers 111 TWKNtY-HVE 1 KNVs p, r
iweek. plivillile weekly.
I lly mail 'lu uiImiiii-1'1 : i.m- 1.1,1,
$111; si inotlllls. ."; three lltoi.'li".
s,'.,Vl; one iiionlti, $1. rnstiit-Ir. u.
Aiivi'iiislin: Hates r
Kir.t ill" -ui. .11. p. r square. . .
Suliseilieit ilisel'liolis
Kor one week, pel squiili-. . .
Kin two weeks, ,er xqimri'.
Korlhiee weeks, per si) 11.111
for line mulltll. pel' squall .
Kin li iiddilioiail sqiiure
I
II s.
T.ivi
I 01
Klclrt lines uf lioiipnrei! i.n'.'aii
Clill.litllle 11 siH::ll'.
)i-illl.iei lilllettlsi'lll till- w"l l.
chiiie.'d iiccoriliin Ii) Hi - sj-.i, ... a',
nliove rules- ihere beim; t.ii ii. lin. -
of solid type In the Inch.
I u I't'iMilnr nilvivttsi'i" W" 1 I , : "".
pl'l illl' In. Inc. III. -ills, both 11- to ra-
it chi ru'es unit ujiiiiiii'I' oi 1! : i 1 a 1 in
Iln ir liivois.
Noliies iu lociil column" I1..1 it, d
or tvveiitv cents per line btt m-:
tloi:; tetici'iiix per line lor cadi n.ii
sequent llixcl'tioll.
sii-t'liil iiutiics Inserted lor lui
iceiils per line lor hist inser'iui: : tivu
ci ills lur eiich subsequent j 1 1 rtioi..
! Noliti s of deaths and niiirria.',
itwelllv cent" per lllll-,
I All letter mid mid coiunilli.icatUiii"
.Iioiild he uddrcssi d to
The Caii'o -Hulk-tin
CAIHti. ILLINOIS.
Nv
N
NN N
N
NN
NN
N
1.1X0. II. OI'.KKLf lii n'l Miman r.
IiOltll-UKI) T0IIACC0.
NOTICE TO COXiSUMKHS
OF
The creiit i-elcbrlly of our TIN T.ti T( il.t ( O
tills cull. ed ninny liiiltntlons thereof In be pine , 1.1
the iniirket. Wc thercfun! ciiutlnu ull t in wet.t
Bc.'iiii.l purchasing such linltntions.
All denlers biiyiiicjoi' sillltn,' other liin'l t . . ' .- -:
liiiirliiKii hard or tnetulllc label, render tln-n,-, v -liable
lo the penalty of the law. und ull persons v.o
latliiK our liudc nun ks are punishable by 1I1.1 1.1.I
linprlniniiielil. Scuiicl of Cnncress. Auu: II. ii'i !
Tliep'iiultH' l.ulv'lvll.Altn TIN TAdTiiltM i
inn be distinguished by 11 TIN TAU nil -ach I ': 1;
with the word 1,0111111. AIM slumped tin r
Over 7,1'SS tons tohuico sold in IS", uml ic.it!..
il,(m pi isotis employed iu fucliirlea
Taxes puld llnvi rntitenl In 1ST, ahmit Jd-MnMM'.
and liuriiiK' mst 14 yenrx, over Ji,i"i,Ki.
Then' phuIh sold by all Johlicrs at uiiuiifncliatr..'
rates.
ie-Tlio TIN TAO SMOKINtl TOBACCO Is
"second to ut'titi" lu annua, inlidiuss, pniiry ii.u
quality.
V
11
I;

xml | txt