OCR Interpretation


The daily Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1878-1???, April 22, 1881, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87082573/1881-04-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE DAILY CAIRO BULLETIN.
VOLUME XII.
CAIRO. ILLINOIS. FRIDAY MORNING, APRIL 22, 18U1.
NEW SERIES-NO. 25C
ASSfUANCK.
THE TWENTY-FIRST ANNUAL STATEMENT OF THE
EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY
OF THE UNITED STATES, 130 BROADWAY, NEW YORK.
HENRY B.1IYDE, President.
FOR THE YEAR EN 1)1
Amii'NTnr I.kimikh AttMrr. .Ian. 1.
Iwm ,
. $ :)',!isn,!i!i7 O'J
IN C.J.MS.
Preiuluina
Intenai nihI rent n
Net profit im lnvcattnenta ,
i.',r:!.;n.')iii
l".l,W7 7U
t 4l,7lll,'i'7 nr
WMjrKSKMKSTS.
Clalmaliy death and matured eudow-
mi lit - 8
,M,I HI
Dividend, currender vulnea, mid an-
imltle. i,.i.lli) HI
Uucuiiiiti-il eudowineut and matured
tllllllllU llilllilea "
Total paid policyholder! J 4,:nJ.W Iff
Dividend on oip'tal VlVW
Agem-lea ami cniuiiKiis ,.',,,.
i,-ueral eipouaea 'I!!?'!!1!'' il
Hiuio, county awl city tinea J2-
Set raali whoI. Visa. 31. !. . $ (K
ASSKTH.
l!oiii!ii soil mort'a,;e..
M,ir.!47' M
I'nil.'fl Mitten HllM'tii
Mate atocka. city atocka, aud atoi ka
authorized hy the lawa ol me aiuie
nf iw Vurk mi
h.'K 4 .':
T,o.i
I.oaua aocureu hy houda aud aim k
iP-al uHtntu lu Nc York aud lluatou
and pun huaed under iorei:ioaur..
V'..:M W
Caution hand In !iik and oilier n.-
mnii iNe on uiteri al ami in iranm
tmiici! rei-eived)
l);i ! rr'iin a.'elile on a( fount of pre
uiluma ii'.i.i-,'! "i
l.'.vl.oM,
Market value of atock. mid houda
over cost
Intereal and renta duo uud accrued .
premium dim and 1" prow. of
ciilly tiuu ilea premium Hid in
ad.ftici!. J'ti.'"t)
Deferred preiiiuni"
K! 'r'.'i in
Total a.a.-ta, Dec. :il, t 41.1 .J
Total llaMlltie including lecal re
a.-rveforreinaurauceof exiH-
p..llcic ,. .
Total undivided aurp'u ? '-'
Of which Helon" (a como'lled) t
txl.clc m
ti'Tal cl-.
l'l'i.iM '.'1
. u k.i-h V...li.t..r I ft. Cil 111 llllll'd ' tO
poliilea lu tontine cla- AM.-if
Risks Assumed in lK0,8:J."i,l"o.0.) 00
Risk Outstanding $177,.V.",7M i(
RVlLKOAIW.
jlT. LOUIS, I. M.feSO. RY
IRON MOUNTAIN RoUIE.
TRAIN LEAV CAIIlO.
Arktuaw andTcx... Kipreaa 11 !'. Mr
AlltUVK AT CAIKO.
.. i!:Via tn. I'ally
A;ronm.o,uu;,i;.r:;v:..'......n. w
Tiflii.1 ..Hire- No. Oh ' I.,VPv
JLLTNOIS CENTRAL U. II.
iiiiiim
TIIK
Shortest and Quickest Route
TO
St, Louis ami Chicago.
The Only Lino Kunnintf
q DAILY TRAINS
O From Cairo,
Making Dirkct Connection
WITH
EASTERN LINES.
Thains Liavi Cairo:.
5 h m. Mini.
Arrlvliii'ln 8t. Loula9:4.a.m.: Chlcaitn.ti :W p.m. ;
ACoiiSt"n Odhiaud Kmniiham for Clwln-
tiati, Loiivtlle- ltidliuupolia aud poll.la hart.
111U tx.m. ft. Louis and AVmHti
JxprH.
Arrlvlncln St. I.oula7:0.-, p. m and Coimectlnu
for all point Wf't.
AMO p.m. l'tit Kxpri'Bd.
rSt Loula and Chicago, arriving at St. Loulf
V):4H p.m.. and Chicago 7 :i a m
4:'JO p.m.C'liu'huiiitl KxproBH.
Arrlvliiii at Cincinnati 7: am.! I.oinavllle 7:2"
a m - lndlanajiolla 4 MX) a.m. I'aaaenifera hy
thin' train reach tho above polnta to IM
HuL'HS lu advance of auy other route.
rw-The 4 "JO !' xif'" nM I'UM.MAN
SI.KKP1NUCAK Cairo to Cincinnati, without
chatiKva, and throtinh aleeperi" to fct. l.oula and
tiilcao.
Fast Tiino Kaxt.
T .r,t,....u liy llila line itolliniugh to Knal.
I aSSeilirei S polnta wUhout ny delay
catiafd by s'linday Inturvenlnt!. Thu ifdny f" r
"ou train from Cairo arrive. In new ork Monday
inorulutfatl"::. TblriynH lioun lu advance ol
"VKoVthrouBh llrket. and furll.er Ihform.itl....,
amMVat llllTioia Central lUllroad i.mi . J
ia JOHNSON. J. II. ,IONhS,
iA' Oun Soniliern Agent. VT,
A. 11. HANSON, (Jen. l'aan. Agent. thlCHUo.
MILL AND COMMISSION.
JJALLIDAY BROTHERS,
CAlttO, ILLINOIS.
Commission Merchants,
UXAl.Klll IM
FLOUR, GRAIN AND HAY
Proprietor
Egyptian Flouring Mills
Hkhflst Casli Price Paid fur Wheat.
Dr. Bull's Cough Syru
.HoM l.y UARCLAVlHtOTllHIW.
NO DIXE.MRKR SI, 1880
Kniiii tin- undlvlilud anrplua. ruvfirnloniirv divl-Ii-tkIh
will li dir "larvtl, hvallalilniiti Hullli'tiii-iit of
lie I ti 11 ii 11 hi 1 i r tu I u in , to ordinary part.cllatln)
puiii'ii'a.
'I'liu v'llimticin of thi! uollcli' ontataridiiiK iiaa
lii i ii inuili- im tin' AiiH'rfcHii impi-'rii'ucv lublu, tbc
Kv'ul Htuiidard ol tin- Hint.' nfNt-w York.
(i. W. 1'lIII.I.ll'S, I AitiiarlL-a
.1.0. VAX ISK. Aauarlcn.
U'!. tint utidi'raliiml. haw. In pfraun, can-fully
i xntiiiiii'd tin; ii, .iiintK, mid ruunli d and ctauiinud
in ilt tuil tin; aancia of tin; sucluty. and certify that
tin: fon iiini! MnL'tiH-nt tlii-rcof la rorrcrt.
llKNMXO'i'ON K. KANOOLl'H,
.IAMKS M IIAI.STKI),
THOMAS A (T.MMISS,
IIKNHV K, TKKI1KUL,
JOHN Sl.OVSU.
Hpefiiil fommittt'e of thu Uuard of Dlrcctora,
Piolnti!(IOct. v??. IHHi), to fiHtnlne tUo amtti
and accounlr at the clone nf tb! yvur.
IIOARI) DKIUKK0T0RS.
Il'-nrv B Ilvdit. John A. Stuwart,
Ofornf II. .Morian,
Miruc T. Adi-e,
Henry A. Ilurlbut.
H'-nrv V tiauldiug.
M'lliium II. Ko(jtf.
Will. am A. Wheelork,
PnrkT ilntnly,
William O. l.'iniliiTt,
Hen r v O Mnni'iand
.Iiitin a W. Ali imidiT,
111 i.ry S. Ti rliill
Tii'iina- S. Voin ir.
1'iiotiiaaA ( litiuulUH,
It.iHi-rt lllla,
liniiii'l l. I.i nl,
.Itllll'H M lUlati'd,
llnrari: l'urt.-r.
! drd W . l.nnib'-rt,
H, F. lintidoliJli,
A :itii.'ti Trar a.
J..bti !D-li',
"hbcl lir. .-ti.
Sn'ii'i.-l lli.rri.vvi:,
H. r.rv V I'.'itl. r,
Ouor'e 11. S!i:art,
Job 11 I) June.
Kulmrt Li'Box Ketintidy,
I'hauncy M. Dcpuw,
II iijainin Wllllamaon,
lli-nry M. Aleiundcr,
W illiam Walker,
H. 'tiry lay,
K. lii.tidinot Colt,
Thoniaa A Iliddlu,
Oiiorat' W.Carlcton,
4 i eurt,'' O. KelWuw,
.loan F. Navarro,
John J. McLK.k,
W. Whitcwrlfht.
Sii'phi'ti II. 1'lillllpa,
.Simiui'l W. Torn.-y,
Cliar!a(. I.andoa,
aniiifl Holmi-a,
ThiMHiorti WYlon.
Ali xandiT 1'. Irvin,
T. Witt I'uyict,
I. uu .B Kitr ift-rald,
William M. bliaa,
William Alfjandfr.
Samuul ti. Ooodrlch.
.JAMES W. ALEXANDER. Vice Fres't.
SAMUEL RORROWE, 2 Vicu Trt-B't.
Mdiuftl Exitminers:
K. V. Limlu rt, M. I)., IMwM Curtis, M. I).
V.. W. S. "tt, Si. pt-riuti-iU.nt of Aycncius.
N'wrtli Wi-t"-rn DnjiHrtnHint.
! l)i rborti Stn-i't, l'llira'i.
V. N. C'RAINE, (iwiLTttl Maoagtr.
K. A. lil'RXKTT, Airent.
Cairo, Illinois.
OKKICIAI. DUKCT0KY.
City Ofhcers.
Mnynr-N P. Tlnatlewood.
Tfeaaurer Edward Oenonla.
( li ra - Dcniiia. J. Foley.
i'oi;tiaelnr--W'm II. Gilbert.
Marahal J. H. It'ilnnaon.
Ati'iruey-Wllllam llendrlcka.
HOAIU) or AU1IHMXN.
Urat Ward-M. .1 Howley. Peter Saup.
Seruiid Ward - Havld T. Ltnettar, Jeaae Hinkle.
Third Ward-Egbert Smith. 11. F, Wake.
Fourth Ward-CLarlea O. Patler, Adolpli bw
bo'la.
r ifth Ward-T. W. UalUdav. Krnut B. Pettlt.
County officer.
circuit JuJ.'e O. .1. taker.
Clreult l'lirk-A. II. Irvln.
Coiii. t Ji.d.'i- K s V m nut .
i irii.ty l It-ra- s J. Ilumm .
Ciiutily Attorney J M. liauiron.
iiinitv Tri-.i .r-r Mi lea W. Parker.
Mieilll John liodtfea.
( oroner- It 1 llz.'rrald.
Count) CointnlaainueraT. W. Ilalilday, J.
Olbba and .auiuel ISnli y.
THE MAILS.
I t ENF.KAL I)i:i.IVEII ot.cn :3U a.m.; Cloaca
"J tt::mp.m.j Sunday: H to a. ui.
Moiiev Order Department open at 6 a.m.; cloaea
v .' p. m
Through L'xpreM Maila via Illlnoil Central 3:40
p. in.
M:-l-f!'M Central Kullroadt cloae at 9 p. m. .
Ciiiro mid Pajilur Uluu Through and Way Mall
lual ! l.t l p. m.
Wiiv Vuii ill L'liiola (.'untral. Cairo and Vtn
e; ii.'-c mid .MiM'.fUipi C'eulral Itallroada clote at
:4.'i p. m.
Way Mall fjr Narrow Uaugo Railroad cloaca at
:.: . m.
Cairo and Evun.vlllc Ulver Route cloc at i!:'W
. m. daliv (except Friday).
CIIL'KCHKS.
CtAIKOHAI'TIST.-Tempennco hall on Tenth
Vatreef, preaching llrt and third Htiudaya in
i ae-inontli. 11 a m. and 7::H o. m ; prayer meet-
ltig Tliuradiy, 7:'H. m. ; Sunday achool, :.m a.m
Itev. A. .i. ll cia, i aaior.
-MIVHCH OF THE KEDEKMKll(K)liCopal)
J Fourteenth atreet; buuday Morning nrayera
li):i a. m.; tvenlng prayera, 7: p. m.; Sunday
rliool U :i a. m. Friday evening prayer :ao p. m
i ST MISSION AHV
IIAPT1ST Cni'KCH.-
I Preaching at 111 :S0 a. n... i p. m., and 7:30 p. m.
Siibbnth achool at 7::W p. ni
Uev. T. J. Shorca,
puitor
I I'THEUAN-Thlrtei'lith ilreet; arrvltd Sab
buili 1 :3ii a. in ; Sunday achool 'i p. m. lief
Knuppe, piiftor .
MKTIIOIHST-Cnr. Eighth and Walnnt atreeta;
Preai hliin Suhbatli li:. a. m. and 7 p.m.;
raver meeting, Wudneaday 7::) p. m.; Sunday
icliool, M a. tn. Her. W hlttakcr, paator
niiKSUYTKHIAN-Elglith Mrect; preaching on
1 Sabbnih at 11:11 a. in. and 7:3"
lei.tiTiLi Weiliieailiiv at 7:IP)li.m.: H
at 3 . ni. .Uev. U. V. Ouore, paator,
WT. JOSEPH S-(Komuu Catholic) Corner Croat
v uml Walnut atreeta; aervlcea Sabbath iu:3(ia.
ii. ; Sunday School at 4 P. 111. 1 Vuapur 3 p.m.; aur
ricca every any at 8 p. ni.
PATRICK'S-- Uoman Catholic) Corner Ninth
O Hi rent and Waahlnirton aveiiuu: aervlcea Sab-
nalli Hand III a. tn.; Vuapera 8 p. lu.; Sunday School
i p. m. aervlcea every day at p. m. Uuv. Miwli'ison
(ileal.
rilYSlClANH.
QKOIWB 11. LEACH, M. I).,
IMiyslclim and Surgeon,
Sliedlll IllU'lltlon liillil to I he Honinnnallilr .Imt,
iiii-iitor aurglcul dlaeaaea, nud dlaenaea or women
mil ellllllrell.
Ollke; No. PiKighlh atreet, near Commercial
avenue, t airo, ma.
DKNTI.HTS.
1
TJU. E. W. WHITLOCK,
Duntal Suroon.
Ornri-Nn, 13A Commercial Avenue, between
ElKtilunnd Ninth Street
J-U. W. C. J0CELYN,
DENTIST,
OKFICK-Klglnlt street, near CiimmvreUI Avenut,
NEW ADVKHTISEMENTS
(futiciifa
Soiuetliiii"; of Interest to every Han,
Woman ami Cliild.
Ih your H'nod Imptim anil lomled with thu Polion
of Sl:ruflll
Iiyotir I.lfii Ktrctiutli oo.Iiik out through an In
curable I.'Icit or Horer
la your Skin covered with Hchliiij.Hcaly and Scrof
Uiuua lliiniorar
la your CntnideTlun dl-fltired wltb Vnai'litly
Eritpiiona, or 1)1' mliliea?
la your Hair thin, I frlt-aa and rapidly fulling out,
and Scalp covered with (Si-ulea?
I tin- Skin on your llunds Kough, lted, Cracked
or BliiedlUtf!'
la yuur Child growing up with Scrofuloita Hit
mora Imatlny frmn every pore?
la llnbv alllictud with Hculil liead or unv Hcull) or
Hklu Humor!'
If ao. tlrfn no human ai'crcv ran so anoi dllv. tier
tnaneiitly and economically cleauau the illi.oil.ctt'ar
tbw Complexion aud Hklu, rua'or the ilulr aud
cure every aiiucla of ItchluK, tli uly ar.U .Scrofuloua
llunora of the skin. Scalp aud Illood, at) the I'm-
(.I'll A ilEXEIIIK. COIiaiHtlllK of
1. Cutlcura. the htmI Skin Cur, a Mi'dlcinsl Jel
ly, armata dlaeaae. allaya lutlariiatk'n. llibitK and
Irritation., heals l.'lreraand Sonin, eata away IH-ad
Skin and Fleah and reaton-a the Hiilrwhen ili'Hroy-
ed hy Scaly Ilumora and 111' od I'iiIhoih. l'rice .VI
centa. Lurt;e hoxea fl.'O
i. Cutli ara Medicinal Toilet Sotrn. an cxnulalte
Toilet. Until and Nuraery Satiiiilvc fri;riitit with
Iciom floer odora and lu alinif balaattn, anft-
ena. heala, refr.-ahea and heiititlf the Complexion
and Skill, l'rice centa. l'repared for anavinit.
IS centa.
U. Cutlcnra Heaolvcnt. thu new Rlood Piiriflcr.
cleat.aeathii Hlood thronuh the Liver. Kldtieya.
noweia arid sum. ana eraaicatea every trac ot
Scroluloua Hiiinora or Hereilltary Hlood Poiaona.
Price l.(w.
The Cutlcura and Cutlcura Snap externally and
the ClltlfHra Heanlvvnt Imernally will poaltlvelv
cure every ieclt of Humor, from a common
riinpie to scrofula.
Inquire about them at yoiirdritL'irlat'a Hlaht here
in thia town you may find tvldetice of their won
derful cun.'t.
Rend Stamp fur 'Illuatrated ireatiae on the Skin,'
containing the m at remarknble teatiuiniiiala ever
recorded In the annala of ciedii al practice.
Cuticura Kemldea are prepared by
EEKS 4 POTTEK.Chenilata and Dmiata,
:'V) W'achlntoti St., Iioaton, Maa.
n5Cuticitra Hemediea mailed Irec to any ad-
dreM on receipt of price.
The Great Blood Producer,
Strength Creator
AND HEALTH RESTORER.
VNKKHM ENTEI) MALT, HOPS, ALISAVA
and Iron. N medicine like It fur the Blood,
Hraina. Ne-vea and Lung". New III" lor funct oiia
weakened bv diaeaa-, debility and diaalpatlou.
Positive cure for .Malaria Liver, Kidney and
I'rimry dlrtVultlea. Comf ,rt ami atreDL-tli
for peliewte Feinalra a: d Nuraing Mothera
Warranted Pnnat and he ft meltclne
TEKS COMPANY, llo-tou. Slara.
r.i'U.il Hlti.T " Sold eveivwheru. MALT 1311-
COUFNS
More continuous and pow
rrfal eh ctriejil action la ob-
VOLTAIC
UlbllQU K,Tnic Pl.AMTUt lllSII all)-
I). $v battery made. They are a
' LA ST try itn iMv and certain cure for
Pain aud Weakueaaca of the Luiil' Liver. KUtneya
and I'rinarv orguna, i;h"uuiatiam. Neuralgia. II) o-
ti rla. Fetivile weakneaa. Nervona Paina aud Weak
neaata, Malaria, and Fever and Ague. Price -Jo
cen'a. Sold everywhere. WEEKS ci l'UTIEK,
llontou, Maaa.
STOVES AND TIN WAKE.
gTOVES! STOVES!!
ALL SORTS, SIZES AND STYLES,
Ai
DAVIDSON'S.
Manufacturer ot and Dealer in
TIN, COPPER & SHEET-IRON WARE
ALL KINDS OF JOB W0HK DONE TO OHDKH.
NO. 27 EIGHTH STREET,
Cairo, - - Illinois
ICR.
JOHN SPKOAT,
PROPRIETOR OF SPROAT'S TATENT
Refrigerator Oahs,
AND
Wholesale Dealer in Ice.
ICE BY THE CAR LOAD OR TON.WELI
PACKED FOR SHIPPING.
Oar Loads a Specialty.
() F F I O K !
Cor. Twelfth Street and Levee,
CAIRO. ILLINOIS.
FEATHER DUSTERS.
Large Stock. Fresh Goods
Just Received. Prices' Lower
than ever. BARCLAY BROS.
PERSONALS.
Mr. James S. Morris, of Ullin, was in
Cairo yestenluy.
Mr. Miclieiil Howlity, who lias Lt'cn quite
ill fur several days, is improving.
At the Hotel lie Winter yestenlay were:
Mih. C. Ruri'ii, of Muiiini City, uml Mr. D.
Cullity, of Vainlalia, 111.
The following (entlcinen went gucHts at
the l'lunter's house ycstenlny : John r
Woikiimn, of Foii'iiinn, Ills.; E. 0. AVIiynos,
of Metropolis, Ilia.
Dr. Marean was takmi utiile tick with
catarrhal fever jesterday afternoon. He
hail been HUlferin' with severe headache for
bo mo time before.
Circuit Clerk. A. II. Irvin was nut and at
his duties again for the firnt time siuee his
recent stiyere illnees, yesterday. His illness
left tracci upon his cttmtmumce which it
will take sometime and good diet to re
move.
Mrs. T. W. Hallidpy was reported very
sick yesterday, but we are pleased to an
nounce that her ailment was only a severe
headache in the uiorniny, caused hy loss of
sleep anil latigue, trom which she had en
tirely recovered last niht.
Mr. E. Shorey and brother, of Boston,
were in the city yesterday. Mr. Shorey rep
resents tho prrcat medicine house of. I. C.
Aycr & Co. His brother i.s traveling
through the west for rest and recreation.
He reports very little snow through Canada
but immense drifts in the northern
United States.
THE FUNERAL.
The remains of Mrs. Ann Redman, who
died at her home on Eighth street on Wed
nesday evening, will be taken to Reach
Grove tor interment at 11 o'clock this fun
noon by Illinois Central train. Owing to
the repairs going on in the Presbyterian
church, the funeral services will be held in
the Methodist church this morning at 10
o'clock.
Mrs. Ann Redman was born in Man
chester, England, Feb. 13, 1801, aud came
to this country at six years ot age. Her
maiden name was Siddall. She has two
brothers living, one in Philadelphia and
one in Arkansas, aged respectively H and
H3. Her home in America was first in
Philadelphia, then in Pittsburgh, afterward
in Gallatin county, 111. In Shuwncctown,
she was married, when 22 y ats old, to Mr.
Allen Redman, a native of Lexington, Ivy.
Sonic years afterward, she made a profes
sion f religion, in connection with the
Presbyterian church in Equality, whither
they had removed. During all the rest of
her long life, she was a consistent and high
ly respected Christian, beloved in her own
church and almost equally so by members
of other denominations. After leaving
Gallatin county she lived for some time in
Carlinville, and from that place removed to
Cairo in 1U4.
Few people have enjoyed to a greater
degree the respect of this community.
As she had very many friends to sym
pathize with her in the sickness nnd other
trials ot her old age, so she leaves many to
sympathize now with her sorrowing chil
dren. REAL ESTATE TRANSFERS.
Taylor & Parsons to Mrs. Nancy Bryant;
special warranty deed, dated January 21st,
1SS1, for lot numbered twenty-seven, in
block numbered twenty-eight, in the First
addition to the city of Cairo. Considera
tion one hundred dollars.
Mrs. Nancy Bryant to Allison II. Steele;
special wairanty deed, dated April UHli,
1831, tor twenty-five feet olf easterly side
ot lota numbered twenty-seven and twenty
eight, in block numbered twenty-eight, in
the First addition to the city ot Cairo.
Consideration one hundred dollars.
FLORIDA AS IT IS.
Jacksonville, Fla., April lGtli, 1831.
Dear Burnett:
Thinking perhaps that you or brother
Thieleckc would like to know or hear of
this wonderful country and climate from
one who has tested it thoroughly, I would
say Mr. E. G. Pink and myself havo
SEEN THE WHITE ELEPHANT
in its full bloom, and I will give it to
you in full. We arrived at this point some
ten or more days ago, and proceeded from
here on tho elegant steamer Florctico, but
would say she was about 40 years behind
the style of our western boats, as the walk
ing beam is all the way they can run nhoat
here, they say, and 10 miles on water run
ning the same direction, both up and down
stream, or as I would say, no currant in
the river at nil, is their best timo and if one
of our stern-wheelers was put on the river it
would scare the people, as wcil as tho liti
gators from their slumbers quickly. Wo
arrived at Sanford ono day and night out
from Jacksonville only. Wo wcro detained
on Volusia bar somo threo hours, as theso
"elegant steainerH" draw moro water than
there is In tho river, so of coursn wo must
irfako all duo allowances for grounding at
this bar. I would say this ia a flno
place" for somo man to make him
self equal to Geo. Washington,
not in truthfulness, but in tho lino of his
tory of navigation by starting the first Bide
wheel or stern-wheel steamboat on these
rivers or waters that could make some of
the people here know what speed was; and
I must say last but not least comfort as on
this "elegant" steamer, Florence, all the
passengers slept on cots placed in every
position in the cabin that one could think
of ami some lew of which, Pink and I
were ol the last, had to sleep on whatever
we could find and with the Hour for boJ
stead and springs, overcoats for pillows,
we made ourselves at home. These "line"
boats nett their owners some twenty to
thirty thousand dollars every year, besides
paying for themselves the first year, and
ten thousand profit. On our trip up the
river we seen some of the finest
CHANGE UllOVES
one could ask to see belonging to Col. Hart,
of Patatki, W. P. Wright, of Mount Royal,
and numerous other parties. The last
place has 2,200 trees, planted in grove and
oOO trees bearing crop lust year. .'31,0,10
oranges and expected crop 18S1-2, 00 to
100,000 oranges. The owner receives for
the above $19.60 per thousand ior fruit on
the trees, purcasher picking and packirg
them. It lays on rolling shell hammock
soil fronting on Lake George, a body of
water, eighteen miles long, ten miles wide,
and just as fine scenery as one would wish
to lay eyes on. After we reached Sanford
we boarded the South Flu. N. G. R. R.
cars, and can say they run like they were
shot out of a ennnon. We stopped at Lake
Maitland with friend Iiigalow by the way,
whojust married for the second time the
day of our arrival so, ot course, had no
time to talk to folks like us, but told us to
make ourselves at home. This little plaee
of 200 to .'00 persons is tn'! prettiest spot
wc have seen to enjoy life at, situated on
high rolling pine land, overlonk;ing the
lake after which it gets its name, some
3 or 4 miles long by 1 to 1!.
miles wide, willi small islands dotted
here and there all through it with as fine
fishing as one could wish to find, besides
ithns lakes some smaller in size complete
ly surrounding it on all sides. From this
beautiful spot we proceedi'd to Olando,
county seat of Orange county, which lies in
fine level soil surrounded on nil sides by
I lakes and swamps with the n ttive
'Cracker'' living here and there leading
their stock, scrubs as they ate, but which
net the owner good pi Ices liovortlivK-na. Tor
beet, some of these so called "Crackers
are worth in cash at the banks ot their
own little burgs -10 to 00 thousand dollars,
nevertheless they live in log huts with the
sides open enough to road Tn k Bulletin
through them ten feet away and when
nsked, why they did not chinek up the
cracks they would reply, "It would shut
out the light and coul breezes, which wo
so much delight in having day nnd night."
After stopping ut Olando some few days
we started fr Bartow on Peace Creek,
Polk, county, Florida, by overland route
with tho mail rider in a so-called "Buck
Hoard" a vehicle just the counterpart of
Mr. B. F. Parker's one seated wagon, and
after traveling until 12 o'clock m. un
hitched the horse from the wagon nnd
turned him loose with a long mpo tied to
his neck, to find his dinner in the long
grass, fresh and green all around our camp
tire which we started for cooking dinner,
which consisted of coffee "sow belly" pork
and old hard buscuits that had been
cooked some 3 or 4 days; but after being on
the road some 4 days and 3 three nights
one thinks it the finest meal overeaten.
Bach meal is eaten at tho regular hours, (i,
12 and 0, each one docs his own cooking of
pork and coffee and sometime a sweet po
tatoe for desert. After leaving Olando you
see nothing but
WILD ll.VME OK ALL KINDS
from the squirrel up to the bear,
deer, etc., which run at seeing you
approaching them and at night when you
retire with your boots on, coat wrapped
about you and satchel under your head for
your pillow, the ground us the bed, with
nothing but the "canopy" of tho heavens
for covering and the days travel over,
sleep will overtake you as soon after touch
ing your bed as you wish, and when you
awake in the morning (as wc have done)
and find it has been raining so hard that
your bed under you is completely wet ami
clnlhes, as well as boots, wet through and
through, your first thought will bo now
for being sick, but alter cooking breakfast
and making ft new start, you feel as though
you had hud the best night's rest ever felt.
The first night's camp, my friend, Pink,
says ho was watching wild cats all night
and did not get the best of sleep, but ho
paid tip for last time at the next camp ten
fold. Wo have seen this land of tho
orange, by both sun and moon light, nnd
aro better pleased and tho fever Btiikes bot
tom the oftener wilh tho more wo see,
although our friends, McCollough and
Baughmau, thought tho more wo seen of
this couutry tho farther away from it
wo would wish ourselves. Wo admit for
their benefit that thero is nothing but
sand, shell aud sand again, but If they will
try and see tho Band iu its own proper place,
bringing forth grape-vines that produce 50
bushels each, yearly, and the orangu tree
with its onti to five thousand delicious fruit
hanging to its limbs waiting patiently to
bo removed, so as to put forth nearly
double tho next crop, and tho strawberry
vines loaded with rich berries ready to bo
shipped to market. We would say the
sand they speak of would not be noticed
much only in the way ot each seeing
how much more sand they could get tor
their own Use, Wo had better close as we
do not wish to give you the fever until our
arrival at homo on the 23th. Yours truly,
Wbwht and Pink.
The Burned Asylum.
Anna, III., April 20. Governor Cul
lom and Fred. A. Wines were here to-day
looking over the asylum ruins. Tho
asylum board aro in session and recom
mend the building of temporary one-story
wooden houses to accommodate the male
patients until the burnt portion can be re
built. Twelve patients are still missing,
but are thought to be at largo in the country-
Watching the Levees.
Qpincy, III., April 20. The river has
risen 0 inches since last niyht and is now
within 18 inches of the highest mark last
season. Reports from Rockport, III., say
there is fear of a break in that portion of
the levee. The water this morning lacked
only a foot of being at a point where it
broke last June. The Commissioners have
men on watch, but it is now almost certain
that the levee will break, and that the wa
ter will rise above it. An immense area of
fall wheat will be lost.
Pork at Chicago.
Ciiicvso, April 20. The boom in pork
burst wide open this morning. The mark
et opened at $1 33, and within an hour
fell to $17 03. A reaction set in andjit
rose to $17 43, but closed nt 2:30 p. m. at
17 30(tl7 32. Lard declined 23 cents,
and short rib sides 30 cents, being a net
loss from Tuesday's opening figures of 00
cents per 100 pounds on sides, and 30 cent3
on lard. The cause of the decline is sup
posed to be the retirement of McGeoch
from the contest. He is reported to have
cleared during the winter ft cool half
million.
Trains Abandoned.
Ci.auksonyillk, Mo., April 20. Thn
river here has raised live inches shice six
o'clock this morning and now lacks only
about fourteen inches of being to the high
water mark of last June. If reports from
above are true the water will be higher
than for years. A break in the Sny levoo
is hourly expected. All night passenger
trains on the ICeokuk & St. Louis road are
abandoned until the water abates. It rain
ed here the greater part of to-day.
Red-Headed Girls.
A lady correspondent who ought to
know writes from New York to say that
red-headed gills uro all tho rage. Those
w ho havo fiery heads by nature now ac
count themselves lucky. Lemon blondes
have lost their grip, and black heads
join them in envying the reds. Red hair
is iittaiuabii) but with considerablo
trouble, for blenching must bo followed
by dyeing, and the process requires fre
quent lvpisiition. Moreover, the pecul
iar complexion that usually accompan
ies red hair cannot bo simulated. It has
a clear, palid hue for a groundwork (and
this might by itself bu counterfeited),
but on it appear pale, reddish freckles,
nnd to paint them it would be loo deli
cate an operation to undertake. Red
hair is becoming common on tho street
nnd in public assemblages, but the real
is so easily distinguished from tho false
that tho fashion is not likely to last long.
In the matter of hairdrossing, while it
is no longer correct to wear the hair
high on the head and in Voluminous
pull's, braids and frizzes, as was f;ish
lonablo only a year ago, it is neverthe
less evident, tuat tho close, fiat stylo of
coill'uro is going out of date. Curls and
loops are added from week to week, and
gradually wo aro returning to tho elab
orate stylo of liairdrossing, which in
really the one only suitable for the com
plicated details of the general toilet of
to-dav. When doiio in red hair, tho
fusHinoss Is effective. Women with rod
hair are called To.ssa.s." When attired
with taste, they are bewitching if they
have line complexions, good features,
Hiiimated and intelligent countenances,
and eyes blue, gray, dark, briwn or
bronze-tinlei!; they should dress In eith
er very dark or very light colors. Grays,
drabs, yellows, blight blue, bright
green, iii. -in vc, lilac aud rose do not he
come them. Thev may wisely wear
black, dark blue, dark Violet, pearl and
cream while, water blue mid the palest
tints of Nile given.
To whom it may concern: My wife
having siiltered for years with severe rheu
matism, and in that time tried all tho dif-
feiciit remedies without receiving any re
lief, wo at last resolved to give St. Jacob's
Oil a trial. Its use removed nil pain In
stnntaneously, and one bottle has alfected a
complete cure. I havo recommended it to
several persons with tho saino happy
results. John A. Mayku, Sliamokin, Pa.
Inside ami Out.
Inside nnd Out. A doublo advantage Is
derivable from Dr. Thomas' Eclectric Oil
because it ran bo taken inwardly and
outwardly. It contains no ingredient not
eminently safe aud pure so it exerts nn in
fluence of groat potency. Use It for pul
monary disorders, rheumatism, neuralgia,
Lores, bruises, scalds, burns, etc. Paul O.
Schtih, Agent

xml | txt