OCR Interpretation


The Lincoln County leader. [volume] (White Oaks, Lincoln County, N.M.) 1882-189?, December 21, 1889, Image 3

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87090072/1889-12-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

afc a'' -.
ft . J .' t?V.: 1 f l.Ul.r.H Mil.. ...i I
-AH.. ...1 I a,. ,unlk..:v : -:..
11. . . . J .-.. P1I- . .. w J . r ... - . . . . l ....
,1 w (il m'-y't" J ; "irmin "i .-, .iiaau .w.mi-tii.ii
r- .....to..- . .r 1 ...t .. . t -.!........ ..
C- ' ..,J'.IJI . l I '
. i IV. I IW C. AM "I I.I--..1 ru
. a .Rif .
J.Jmi ;. ...., aiit i tMii.t.l
N-. M, l-ii i'i, -lUi'jr' l.leaat.ii
h.... ..art .if Lliii-.iTn .iilfi.
. t'.ti.-i- r.
w M itfi. Ai tur U-t tfeif r..
, . . .
ilt-ltflt llli'tv Wrn i -hi in "'r,,lllt
triti ci U". 1'iiiti'.: ''' vir
1 . s tu. r 4 ri;.i.i 1 111 van
t- .11. mitf t'f''1 ti-i !r on 'ir
I Mr. ' A T i:
H mil..; I "'. m;l "
.11 t'l. m íínTirt , l r !-
1:1 i!!.. r.x:- " ,r:;!"
r..ln. t'i r . r.tv T1'
1 1... IV. i í.i'i. l. K-iii-i.
I..rni:li'l ..I' til II ', "':IM I
'1 in ;
. !
tl;
V-
in .v:.n . i. ;to .n'?'-. I I'
II -t.-.l
I 11. lire h" r i.
i.iil..-r fr.. 1 Kl V iTi
11.
1 ill.-.
b- ..lui. u- lH..- .1 11 1-1 1 "..
A'liiu ).ik i- tliv Uip-'t ,
in tin c.u:it. in.l llic-wiit yf h" '
iiii:...rt:int i.!); tnvJ-. . It i fim-.
Jt litUJitcd in villi jviiiiK.M r 'In-1
,r l i.i l .Vi" r:inji . .:t . ; !.
............ Ii 17.1 l.t :i'i ' -!
liMfl. ti íiíí tv r.lii'"i ..i;'.i:
i. 4ii M-ti.-.iit ''! '"-"'M
ti..n:iUt. m Urtcr ,niT.i,',:r!",'vr
.'ii;io c'.il, ail . A l ni
vely llWl:i"r
iiu-nul j.li!ii!ii.. 'flu Mri.ii4 .
l-ÍÍll.l.4tll.inl i. "'M-Zti- 11.
r.roliii'M ",' 'v'1" V"Ui..'
Mrn. U-ii-!li'nl.A.,',,.''i"lI
:r..t.j; rr- Mjumhk. " t''
in i .ni. t i. .iitr..iii'i: , ííran'
AllllV tll ltpil'.1H íl.l ÍM IT
un, th W. n. ' ir :tr..ir.
nú-I Iikviii ji'ircliü-'-J '"t
...ni Mrc?t i" UU 'f
tlirr..vi: tli AthUrtii'tltil.. wl.ii'
in h.u t..fular'.v in Vil-tif. M M
W liiu 0;kn iiuvni' "i rir
lite. I r folio:
f. II. W-. O.h'l Mrhin-!i
V4njt 1 TIUfrr'-.."..J'. "
ll'.'ia A k..I .... ... " .
II. W'hU'ni ",
tiVfmn. Zei Vr'-A f ,: ... . . -
''s'il .'lry v"l.-.i'l'l'l,lf ,
j. A,;.'jr.i..'T- . ; ;i'v'-e;",J"
A It:
A. it il l
.mail
It'.Hhütijc Mal'-ri .
.iiii.iu U.-aui
Milliuai
Haul .v-.-
1 1 iff. Ai . - "
M..'illlf iVciii-r
II. It-it
V lit U 'l lá' ll'r
t il It v .
'nruiiH.
f. J l. . uri - Ui.l.w.f M'i
J. C. li jn.-r i i'o. ' Iruiii.
Ir. J. T. U.-I.I
lie. l. U. I'a.lea
.rr i'.xi - ' - , '
I l Mrki; I'rvat. tl," i '
tN'tll Jt tut i.r Me,ifilk
T. .V. i'ri-T "u -nihc
M.i M.: .i iiir. V-wli'...'.
ftiiui.,; .rt'ua ' M.
w j. i.i. idi . " ,
A.i N in ; v.f v- r R-a!iri.
A Vbmxiiif Miu -rlVnr
r'.l Mrr ...... ' ..v ,, . . l.'i'ij 'ki..
Ui il.ye :-? ' ',' Uia.a.miii
.., i'a.'.i, I'hvti.'ua ami iii.
J I it-'i.l.
J V igiai h .. ... . .. ,Ai. rue;.
0. It UcM..r ' ' p.. " '
It. H !
t.' M.-.J Tiiu.uiay ''.' ,T', v -
t .11. I 4 "
t'l. i'-i. Hi : ' l !n. Milling rum'.
1. i. 4i -r riiil.li l" 'iilrartwi
K .. kj ' ' '
M. .4 rrll , . "
UcllaVl'aUT Xmoui
W.J. I.ilial .St. '
l'.iur M ...rr
V. 1'. 1. Uoi.il. I SurT?T'r
lJMAI'rll
Xi. r ULiufhanL- "
Two Cliinrr.r l.ailll lrir
T V llcman. M ;. UiILuht. Kl. K ... ..
li.-ll, I J MA Jrau. mm I Am.
Wr, Mmim nuil .(al K
it i A-u
.hir 'iiiiu'S iirc i.kii ;itifif.-4c
WlÜT. ;ll.l 'rTf llll'U "llf at'l Vt IHJ
i.i .ii..l in i. .f ratio . hi-. i Hun
l.llt.ni iV-nll lineal mili :i. m I i
aiami .T 'ld mill..
Tin ri,'il 1 1 "tit4Takf i;l M llit'i" !
are ii.j iri'.ítf X. W .: tUv i t:itr !
tilt- t'.nn. ni ar.tun í (In in uiu k'
l xn rioti 111.11. . i .( t ",.i-. i
Aliiiott .Jjiniri: tl. tMwn. ..ii.tlu-i
r?. K., ar; iiax liuutiMa oiin "Ü
e-ial, VKrviiig; tr.ii) taitunna. to
bpiiii an"ira-iir. rrwu in .r to, .lfü.
a. .ten inilcn X. W. ot the tn. in I ....
j , . - I hi'tv t' a t.:. ;
tlio U'a Moiiiiain redimí, u; i-i .. . ..
t:iiv. boíl- ot ni uuutic ir..h',i i.,, i ... . ,
gnkv Tw-iity mil.. . , !Vr !
:,,t , w.-at i.e..-,,, wi.tr i.,,,!,,.,!; "r;!rVr " '
of the K.mit-. miniiiir Hi.trl.-t. ti .' ' " ' '
rich kjol l mii,.'...ftK.N.,r,l,Uli
...I.L . ...:i. . . 1
a .f tke -waat .Wo -1
wth water; w ....l U . HnnKi t in
IV to n hill., an ! timber i 1 1,"
V ..al!.. - ... t .L
.rtlllh tirn o.ari.r ..l V'. VI-.:
. . -, . Tfrai
aa-4 Mili.. o,.r.,-. i.-. ....
- - - - - - " v-.-iiii, an-i
co'itaiiu Jt.4ii aqtiar mile.
I,
U li.'Mi. tr-rn ..Mil J nth. by
ik Ki Pro ia a'i ini).ir'iu Ireaií
i"r
w.iir i roiaa within i!i
iiumorinia irilniiart a ariain in
..a i.!. or t4a --a Jn,
i.c rn t..'.r: i
I'.;r:
.to"
:.M
, rry.. if" -ial ii. m 'nl J .-k
! IVik, abóui :-.W) : '. i' (.'irir....
-' -a . . .
'..". .-CiU' I. l.O'M,: a-. J
ivrr.i i
-j I'llr I-uTvKAc"f til. HTM
I . .I... I I.
,,i-m id i . . lint ).iit o
. t,,w,, .,th-Mhii Wiiirr
m -l.in.-..lt., Sn IVui-o. l'elt.i-
! ''. I !'! Mi. I. i l. i;u,i: .
v" K 'i", Hire. ivrJ.
. i i- " T.
..tufa, VkI. rr n aiil I....!-.
Tw.i tíiir.l tli.' ('iiiitr .'!
-i ..) tin.. fr.t: f ti.
!, mtiiih
. II w:il.-ri il. Aiifl ft oik - I wit;,
INI.IMH) ..tirnttil, Mil iii'.r.- .
I. mmi . , tvni in h v.-ar.: 'J'ii
n-.ri i"i Ii . in:tK iiu i.' r
::.'- n i in- iitoiiiitiii ut 1.1:111111
II
tin) I..- i Ii- r- i" -lav
il
iv; '.V .'ll ii-.t '.i . ! vil'
. i-'it.-jl. j r .'i r.i
' i.i-i'. i '..i'i.. :. !f,f 'i
'I I I i "il li V. I'l. I l! ! ,'1. . I ' :
!l 1 ll-ll! ! J ' 1 ' I ' ll'IIT. 'h. ,
A I-'
,-'i. if.
.k.- I I!' -.)!.-
m .,' r
In- 1'- n i-.-.i.
i-
. i Inn .' ,; ' . !.' ! Ji
. r. . Iiii i'.-.-n .iii.-r.. ;:r
1 1
ut . j.ri'"ilMir: I I 1:1. i 1
;-. r ! r 1 .-- iiHvi Im'i-M .t -lic. . I,
1 - . jL . ' " ! V' '
'1 1. .i . :-i 'iiii.-i i : i : 1 -.
.--i i (iriK.!ii'Vil i iri-M. :Nl i in. '''.
v .n'i i ' ''i!i:i r v" ,' -v: l',r:i ;
r:i:i le- r; i ' s-;. I ; I -
Til-. i-vi.---'. 1 .
'I r : ,.ir .
'if l.iU- ( 'n.-i.i.
rri'. ii.-iii -ii-; r
ut !.ni"ln .in!it'-ill pni.liK!.'
i nbumlMiica all tin imrtlieni
ruiii. T' njfriciil iiral iiitcrcft it
ilp -ly liiip'.rtHnt.an.l 'ruWiiiiip-
!x. rimnta nlmaj that in imt
..rtlnna tlit nntr ínjni can br
ii.l without trritiriii.
Mine wrT? lirt iir.ir.i in
lit outitT in ISiii.' .Nniliíii wan
'..in in tli war of inininj: until
I 7i. Il.-caue ut of capital
nil (Jiatiinc .lr-.rii conn ,uiii.c:iti.itu
Ii miniiiir in.liivtrr-lanaruiil'V.l un
il ISftl-. X.iw the (irivliirt f .No
T.tl Wliitv I laka.'iliktricla i m
nj.'.rtant j.art .f tho t.'al .M.!
-! tío i. i ut th Terri'"r .f N w
'! i, mu! tin. )ir.'ji it i lli!i
- at jirmiu lion will. ko treble! n
! . ... .. . .
TI! hat ia ot ,- , t in Si ni
ir. imr ia tli )lii i-r-.-i i if
. i iitiiiiiil i.n wiiitir.
(Mir r-nfili ar rptiurd. uhiy;i .
I. . K (.iti.bla. aii'l 'üri'f
-.. o: coining: ti i ait Ms lot wit
. iire.1 tVar tho lark t' .-iitT, n
..much at it ia a rr tab n.
;.ir:'aint a any Yv h l-t't hi-bin
tranir-r arr wiii..imi-. niur flm
tali'oine, if thT rjiniu to att.
an "ii ii
'!!. i'i.nnt Kl an -tli"iit I'ui
! Sell "l arft-iii, iiuii.tji.'il liy
'..nut r Siijifriiitnnlriit. ani il
!lirri.tr ni IWrlit; ton i-!i .i.l .Ii-
i t. r.w:ir. ..I twi'iity nine I'll'.
iint ii"!!.!".! wcr- in oi.iTtn.n i
an. I thn n'iin r will !
-.'renter in ISxj I 'uI.Im -;.f i tn n
Vvora ' a irln rwl i-x i-nlitur i
liriiic lll"llT f-r e'lll" :t.'HHI put-
ea. ami privnto lib.-ralitv im
rrlii-il ii.ii t. make (il Mix
lrtiiumir. ''here art nn 1iiii.
nuita" in I. i in. .In roiinty; n
'mrriil tii-.ii -r.itc'.iiiiir out it
"ntarlin to priili our f'ioiii ; n
' 'iiii-ae lrar..n to wi kn li.riw -inHor.
Our ivry cilizvii i t'n
n. a orr of I . I .tn . H.-r
t!iri t jio .illmncf lu'fw. i n r-li.-'ti.
. 1 f i. an. I rn-'rtliiif, J.-.
i pri ilii. .. Wnrsliii, (i.il -i
wli:l t-irin In Ml V t - 1:
for ni, ti V"t what ;.!?
..i i
t.; -.
., ..r .lUtriiiip'iiaii Ihim-. h'.
U: n' (lii-..ry i .Mir -.n'v 'i
tn.:
U..!. I. I M- Il . .
A'..! II hi ill V .r .. ' . : i
T . I.. .- , i . :. , , .
iv it, ii.ii.i A ' .-.
.'All -
, ,-,ri.. 1M.
i-ir.i r. m -v.
I
..1'
, ,,t;((, tv,.rt .,
i ' 1 1 !' -.
a .i
i.-T-"':;, "" ':".
I I l r l''h lll.lll.
r "iiu i
W ni:lli
i"
a. L
:h,,l,y'! "r .'-. '"
t, , " ' l. ,,,r-'
T " t tiT if ,!, ,,,,"v '
..." - f-r r-ni in vr. S
;i
'"iif iníiif i i
1 1 ii 1 1 ff art t I lf 'it I a V
nra tlian f..ur Mnv., ,,lt.
in. n-..t
i ii n hi.
'-'', i tu hio i. hit
1,.n ik .! A..a...t. V . . .1 .
- una ar'. .I
irri'.iaii ia..t i.
wea'fb .t Tear Total lntn;.,.i
f"f all .nr;Hi.,. i. Ktif $ J5
ttoo. (;nT nn.r.4. ar ' f .,ir.,
r-a nr 'inu' rut.i.llv
lu.
nrt.ii .
i ' . - -a .
j r:
: ,
MWVAt ANOOtríM-íüftt- Üff MAIL'
...raw,. aM..
.rrf y l.t.,
1-lMrU
.i...'.....
Mr ... I
' ...t .T..T.K
.r1..-l if. , .. ..
!....:;.. - ..: .-.
. .
.., Jti-'-e iiii.,.-. . ....
rrir trum K l ..t-.'M. Tur.U'. . . I p.
i-j ril t M'n4a. . . W '
1 il rl Jn minntM bf..r 4,'.trit
i..irlir4 Ivttxf rut4 paekav. .H. iilil I
.-tt 1 b'f'irltrt.ir i.l .ml
IH.-e ni on nrft fri.ni to
ii.4i..li.m.
Y.IA.K n TIM INKY. IV M.
coi:.ty niKKirroi:..
'rxt.itlr Ju.lxr.
'rdiaii Clrk. .
Iirl.t
fii
....f It I ..': n a
Or., ('(-un
I. r N' wi.i
. .J. XX. Nk iiKnr.r
(.'i.uaiy (.'.ikuii-i.if r. '
M
'roniif. T. W. Ille.
('..ll'ilv !.'.! j ll' Ir,
-Mill
I llr'i - a;r-l ,
' I...T. ri T
in. -f M.hrv
I n 1 . .1.1 ' c
- l 1
. :. i't .1.. I'l'lM 1
.1. ...IV. M..TI:Mni.
." -. V. I...I..
. . v.'. !t l.Jif r. .
... . 1-1. '.I-V.i
r.U.Sh.alrt-
. t an-1 r.n
J. J. I'a
TKI'.KI I. K: 11..
. jr Canaral
. 'Janaral
. ri.iirar
irilinr
Wai, Tr-a l
C. I.. a- I.l
A. rrli T B Ikiai
Tr nt-M Atar 0
OF PURE COD UVERCX
4E3 nTPOPnOSPIIITg3
Almost as PalatabU Milk.
Bat aHacaia.4l .thM H aa ba takaav
aiajaaaaat, mm aaalaallatail mJ ika aaaal
aasatu-ra ajaaaaik. OThaa tha flmim all
aaaaM ho alavotaél aa4 hp aha aaaai
biaatlah mt aha oil with tko hyaaohaa
yhllaa fa amaah aaara aOttaoalaaa. , .
, BcawkakN) af ledi arateiw
4 lNnaai pM npUly wife (mtaaj B.
600TT8 UtULSIOX to kokoowlwljd hf
Payatoiaaa to bo tko Piaoot and Beat nnaa
rtuioa U bka orU for ta raliof oad mío ot
consumption, aoNorukA, -
CINIKAL DIBIUTY, WASTINO
DiatAtlB, IMACIATION,
COLOt aria) ONNONIO OOUON.
Tkm oraol rrnmmdf for irnHmmmftUm, and
WUnt U CliUnm. Mmid ly mM Dnmjgiitm,
:. ..1.
S:r, and riiiiinrIillN.
o
II
IllCOlll ClilllltV.
Willw n?u plan t' kin.l of 1 ti tit I
i.l 'l ii-r at any p i t at re... 'li
n.
1 U. IM.AZKK.
Mme. DEMORESFS
RELIADLE PATTE1S VS
AiatkaaalratMalkM U ottaapaikai
L1V.E. DEMORESrS
System of Dress Cutting.
Chart aal Baak mt fall llnatlMa. naVUac Mr aa la
Cal aal Ml ffVUr.
aííta? T- H MJ, i-aalf
MME. DEMOREST'5
PORTFOLIO Or FASHIONS
AlfO WHAVC TO trCAB
halMMaaaataa i M- raLM IMa mm '
kjiahCiuitnUi -h. Mil,Htai,
pvavfall. k ili-Mla.
TKB
Deforest S"ing filachine.
MU T. OKÍ.T
50
oiV-
'Jm
Haarir S.M aald a ad tTtes
aanaMMiaa. . .. t .
fr0B't pa rtlk.r oaapaalao $40.00
pMI oa a marhinr nor 00 000 B A. rww
PIfOBEflT, bat lar dlr- .tXajua
tfacttumi Bonico. :. ! ..j. ;
Wr tr Coroiitai'iv . -r .. .
JEMOftEST FASHIOft sn4
' ."f'-'Q MACMIIfE CO.,
" ra. i V.niw
B. W.Tinilil ft Ui.,;.J;,-'.;,
ataol Utt) airaaa. n Trk Ctmr
I "'
Emma
l
010
r "a
aw Jl.
rsTOFf MttrnuT mmratad f I r , -I
HKVt JUST cit Si 909 HY lUff ( LA I T1 P
Jtmk ntpnum witrmturtBU J p ,
rwaamaM la rar llua aa aa) aMtuif taaw what kia4af adrrUMa pan a kaat.
kl! wt.iair.4 aaMeanai for a WI tihacrlatHa. him tiaTlf nr la rj.aln.caa aaiw
TC?1 fTT?írTlff1 FTTH-'t"" " aJHF alar4h
nu mm ,.'r Jf.t"a. rwft(lHkatwmirMitoa, w. ofii aaM ailrm KulMnHplioaka. For aClakaC furtf aadMI 00. 1 f
Krm .fcaartyataaya. Im mkm k nu a wn aati4 is frtaooa. h4 mala la traminm. for foaraair. .. TVl MIT i C II 1141 T1 CT?!
. y Ptmly. mt.noo nmm aVdfnhl".. Mtamr a.ut-ao anhiipt.irj .- CUT TKIS QUI ARO SNDW II fiwCl.-.
arai ami ai anal la aanl wlu. tha Uitar. Ail. ... mU.ui... . i., m .... . in T2m- T.iT ------
. Will Ml
ha
iolnCoM
W HITE O
volccl l
KKWS,
RKí.KiloN.
TKMPKRA.SiK,
i
INTEMPRKAXCR.
JUINKS ami MININO'
. . I.I VK ST()( K INTE r.FSTf?,
AOIiirririKKr
... .. . SEN'SK, t.
' in ft.ft KVKlíVTifi
ot intoreit. gfoo !r bad. "-ill bo li-ruir i r (ii'ftd ii tbtie rolamni.
9CmCrf rer - - - 333 tí rr
:
Vmmmf.'. -
rHli i. -II
I 1 I a?-
1 1 (Ír 1
Walct-iria.ar Cm. .
Oaaraliv. Clabt.
Floe Witches
at tk Laaritl Calk
Pri..., 0NLV
(tSLCOAWiEK.
ThaaaiaJi laa k..l tla.00.
lialil Walck aar -taáa ara nil
in. a aar . Oa.ratiira Club
Tbt Wtfirl.il art Ataariaia .lcri
klara n laiicM, cxtilaiaing avtt y a
ali I i-t ao.iiraiy.aa4Jurat.ilit;
mmm n... in .ir,.iir.a(aHIMrTU-..4'.'
iattravca.cnt fiii.4 ia no atli.
aaich. Thry In tbuiluuly flic
aaly HUM tad u.ai.UHfMm
Mal-I. B..4. ia lh Worul. aad-ar.
icll-alik a.a-ia. Rakiaa.' Ihc
alral kln Wi.4 mmé tmi R lb.,
. iraatcilaa4 atmpUil atada. Tbay
ara n.l aaaal far aaaaaraaca
aacar.r .arabililr aa4 Mnriaai
. . a.. ..i .... w i
a-y.a mn. inc. m aar
''i'OprMlt-bja,tM.OO ailbarj
all caah daaanr 11.00 aaa araak.
Tht Keys font Watch Club Cot
Offi,i ,'.C, .r,l iW-m KmiUmgi
wvm araiaal at. rHi4.n0Ei.PHIA, lA,
Uaa nra South I g mi ca. ,
ACaENTS WANTED.
'sill A " O a 1.
VlUrW4CMAai -.'aJ
1 witc iMilafcjr.
rUIlCMAIM: "Mi. aaUi
taaraataaaiu waar ''' "w- I
O I aara. .J I, M'.', u; ..TTL H. I
-.lvnk far Ika atarataa MaMaMT '
1-k.a.r.C. H1IU..
Iu4 y at HtrWT.
I" aai ai, a aá. ara
aaakav aaMaaraw. ra,
i- aaf..afaMa.-fc-,
Ma
W awl m iaa araua. a. aaS
. ON aa.aaa arWr aa la
bawa mm m a.. aa afc.aa uai a a- a.
ami
ijrnv i ft
a-iaa-ajaaj 1
HHHH 1 .4TJ Lll
WM 1 TÍ
WlatMrrcuiarmlMrrlnUM
inwi'Muifimiw u imum vtar rmn
Tvm auf MMntaUK
. mumrn i.i.v iw.
ftrUWi. k Mir BaWl
mm mm mtmnwn mmmrm m
rmtmUr, and ih tltra trail
mm m tmM4 In iwroU
no CLfii::is
ntaa or naak
rallaklllta. ilia MmaUI Ammm.
alaaai
kaVO aaijai"
rovj
ML - S rT,
TO MAKE
A
Billeliit Biscuit
Ask rour Grocer for ,
COW BRAND
SODA C SALERATUS.
vaw '
?hrVr-
The Miueo Organ
TBM riWZBT AMO T.T.
rt
s
a
I
C"5
C
Ji ii
aira- trKwíf T ""1 "Qaall.l OVn..
" iw waal a. aa.-aLi a aa4 m
"' a mmw aaaii amaata. u
aPitrv KrTcirrari3iu
: Aattraatx ILLSSOSraAl M
am. i.i-;nAn,
- -f
U I
!
aMok
loMaSkf ar Slrai
aISeSB. anil 4wJ ir l4W
J1 MIS MSSr- a-sUit.ilM tow
at twATB IMlM-BaVk;.! hmaA B
wa Will AM araras r aniahUta
Mom mm mnf 94 nlrakk n
is la iti wo m ta i m,
SS aw4. aWM 1
mmf Sii SI foaaf SoSiO.a. fu 1
larojiaaj ají aataa. aoaa-a m f.f aai
PWpffr. 1 MS MtkM i
m- siW iso Msapsr siow
kltebSfla 0 - f'HOW
ow .M tvaj SJSJSi. Ua M-
aiflS. Soiaf SMtS I -
El P 111 aaikiai ki Ika awU.
Iaiala.ii .a aaatial I. K
Sa (ala aaaaakwa ai la? lMiaLVlT
afaaaafclaa aOaaa. ajaa laa.ik.ria A
: Ji. i O.. J liOi AM.aa4ai. ,
Or
J r 5Via-
aft IA- h&jáaaJ al 1.1. A". MatMl
1 lili
aa
.1
nrlrp. hMirr
III rtitn
A "
mini
ll."
lu
00" ' " .
Varf.t riaiM. ".
Mma.Mrral.k. ,'
Jj t..pl lil. -w . ,t !
S Hid UarTp It .,;:
S VkanrUrkaw. B70
IMmI Hi- or mmi '
BrftarWra. ' ITS "
JIiBfwrrt fiar rraaa,
IIAWMMilU, I 0 -
Raikr riw "
. a llsi llkrrswa c -
UonltM rarai llarn... ) ' "
a ' t'ajrrtea llaraM.0
CfctaWlaiKMMll.lr0 "
ILWhI Wulaat Itoal-
rnaaii HtUlva, TO
Oak llxlnuin aallva OA
Uw.llkl'arlorKultMllO -rlaMaoT
!. TO "
II V.bol.l a)Kaarhalra.T "
7 IMr ( hlaal'l' wr'M-la, ft! "
IdllMflUalil Walchn, "
BO n..r'llr WaUiNaa. IO a
! nIMaanit KarHagall "
-al'MaSaFltllMral "
UnMa Harral llnwch
. fuaMlla Hkl iaaa. 4S "
- - mwM
-, 1
. . )
MO
aij
sxd
!.
auo
r.o
130
411
lC
M
soo
eoo
sio
asi
ao
IMIm lm.1 riaa, " nalaa. m aam. aaat
CÜTTXÜ CUT AX9 SNOW TI RXO.
will aallafy raa lha wa A aa wa ra aalaa.
I diiim aanaat aa aaaanaa ; iara aaamoia. j a araaa ar mrmn, a i
llflBH aa aaiainaii; iarya araaania. ay aapiraa t arrawi. 1.1
AJCa, IM aJl IS! WfaMAtO) MU, CMIOAOO,
It W1U1. ü Ul-.r.? I
1 i'ai'il.. wr t.ity ki; ti f l n
.;ir.l. 7. valonea, inally f'rii t I
Jii-i-.j-.. .ia'i'uii iit, note of
i birink.. ti!l i.; i
'' i,'r
lllklv, Ml Ml ln:M.lrr ? I
1 5.''".l,.c.'!l,,t ' ,
or., handbiili, ')r(r mi, ord in
i.v 1 -i". ink, ii . 11 1 im kii
t will ii.. p fur a, tor
WK rK;.M
ltii',
t'r.U.
B!.n a.
: i ka;.-,
I. .t .ri.
"Ji . '-! I t .
I'n.ruiiii.
:M tl'lojlljl,
Itili lloa.la,
('.IIII... Ul..
full' lit.
, ''..... : -
, I- tt.-r Meml,
'' i.iifii)f Oanln,
.Í' iliiir; I V.iii i,
H'eiliJiiijr Imita . ,,-t
m. rorythii -g en rutin,,..,;!,
in h i riutit, ..fPo... i ,.: ., j
ur oaiii,. ... And .,n , r
Idl
VII
lMt))
5i0 m$
THE BEST
- !:i THE
i i-iF..i5f- -.'in: .-ii
tüStríclIrFiirg. imma
rHEariclnal lormiilV r!r hiih w- . ,1 ; o.
'"' rtrt ).iKmr ii .. 11. . 1 ,i , 1
'"IM 1 the klt'ur.i. Hi,. -.i....
MaatlM 1 qMalll- la-,, .....
Uialaaava-a liai-uly kart 1 . ...
IT ccmuiaa Mi.lklna; llaal . ,- 1 111.
lanika aaaiifai....
" n'ar aa.l bleack a wh.tca.
I ark-baa t.aa.U.a.l klanVatl aa n wli.r . j
la the w M daai wiil.am alinuk hi - Ir.rnni
fkc-i tuA aad yrklir-aaa bV m.
READ THIS TWICE
T"J " '"J PTWf !f rf
. . , - ' ' an., w, .aa wane. aar. iroa.
íioajaT""' UiJ M,t1lH Irao.
O .. ' "' " t aWanatraM III (rral Bicrh. tt
J lay y l. raakt 1l.11 trial.
T IKR all haal thlaiaa, fc u caMMiady irai.
a- aua4 aa4 cauaiarfriui.
, pewarc of Imitations.
JNSIST apa. thahhlata' Ftaclrir. Daa'l tab.
- ... - . . "vic.u.ii. a..aciric.
r any ailiar fr.ud. a.ajply Ccuum ii - cl.rap. The
ll raía d ikaa, a ad ar Jai al ay arica. Aak tar
BwBBISaa rLECTKlr a..4m
aad lata umL.. W . .
. . . . ; .-..7 ."i. grocer won aa.ia
Mtaica kMM K in .lock, if yuan kaia'i a, aa
WiJ..r Jar (run kii Himl vkalaaak graor.
T3 F.AI carefully lh inaiil. -rappar araaad aack
J a bar. aajl ka mmI.I . - .
M aarh nw.ida -rappar. Yoa aaiaia far4 mm
V. 1 1 1-mr.r I .f.... L. . I : . j i n.
an I truly wimdrrful '
Dcbbinj' t Elsetrio t Soap.
Tiü Sterliug Co.
Maaaf.ctar.ra of
rJa!i'3íí"
ra,
TIE STERLING FIANOS,
Qnality of Ton, BmuI cf ZMaffw,
FINISH and adaptability for stand
In tt I ft Tun Kiaf4Ba NA aTAMBaakt
Ersry Pira yirrtód ícr nr. Ten
AaaaUkfaiMna wrolaKkrwtiiiaax
, aw aiaouiactara ta. HU Kiiki.ui
STERLING ORG.Cs
Ftclorlss. Dorby. Cn:i.-
M I , . l ,
......
trtt ' j
mQCti
3

!,f!!-l 11 iV f MlTI'i ''rt t !l'"-"- 1 .tiu I-mmií,
:!L-.i ú:-..,f ikün'ülu 'jU i .,..M ...ii,. -Urn:.,!
- -a -l.-v-. . a
Tn.'0::)iUá:iJ
TT 7 I MrBIM.IiabrTliclii r1nfTn. TKr.rIH Mt.i.: I iim'H i'l f . t..f"".'
I r " gi ) o mw Niniim M-mn. n.t ,-
fcitéij Ft 11 1 iUitiitf(atiiy JrÚBai fcaumuH , ' '
' ,' 1 B iim a . k)MMi. 0rniWItMrr(ulariHilMrt1iua iwlrr. hMirr ! ' ' . ' .'
Srñ3ÍFTS'iMP3
rf l fc 1 I lliillt Win, fc fr fcx k"""l
Br minf vh aanprr ikM dfriliait. rut au Ium kM um m ua mmW9
Aa ftt aaf
Iaa4 Mana, anail aai.uau kf aakaj aaWa at
r aWar Tark. at
rriak.
' I I li " irn-nia .v. - I
I I W.lcn l...r t. V, I

xml | txt