OCR Interpretation


The Seattle star. (Seattle, Wash.) 1899-1947, February 27, 1899, Image 1

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87093407/1899-02-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

l**%J >v a«>>^<>***-*
vf i^ a:"
! IE WHITE FLAG

nalc I Reported to Be Seeking
of Surrender tn i
I General Otis. !
in Chiitain Sent Two Commissioners
to yerj Otis Eight Thousand Rebels
I/ill Lay Down Arms.
I ti*i*li!> T;,}*A'?*.—*pui-
l,Ji,'».Tt»*»P«#*. n eurrcirt /here
thi sK*f"ll! lft!,!■oln*'.' > h-*» (tttt
m 7 —a i«fa t-Jcneral it'^i \to
(it '*•'** *r#tlc»lj taitBtW*».
*Mr*t»'T §'** ' »*' "ene'**'tVr
l# *"r» r.i in BUranea *|th" the
It ♦>!»«« I J > i "*' t
• t ißttlbttndricp t»d» aflrrtifrun
»r***rj v.'**»#' 1 timer* 1 Cert In
j M* *»'» thfreW*^of/-Ae*in-
J.*Vi»"-f "' *' x tnr - if***
it & * ■**• oJldaUjN reeved
Im*--'*' §
I jrhei '; ■•>"»♦<•« thai the
I -fUtt-nt *■«■ In case, the army
I H' {fss^dAt* - t vot«iiteir* at
fc-^« «h *■!-«!- aotdfri *<
. j tbT'tloit-Hrnis It
1 jUiNli.^Sb-. R,- li ts et*tf.l
:l * * «* :'wl*ee«*ft*»*,l*^**c»**J
a .put' Wrx'to'l" I* >r»*p»r-
L if, ina aKtares l"t \*m*. and
' •*(»» w }• *•"•* « 'IV »■' >■>
i XalMfi • ***<» *• trrni* can be
'. A-m ■ •■ Ir. irmMKin^i from
*■ **h»:-* fl t« M«U>tm knd«r a
5 MM,ti #-it (lacfrat ptl* it.*.
-^fS*n »,thim.v'«re<fdin» to
X start I ■«»> vt A «-»It is 1.1 •>• s
j^K %_f*blT r«.»l\» I by the
Mir "_Ws . ~"-t if (Diira arv
l«*Vi 'Hr th.- A«J4r*iana.
|>«--"4p i. at <«Uhfga»lrttt*,
nlMfB inr4 hi General
Hp«* la*ar««iU hay*
U* rß'-.t lq».|h-e Mam
b4c"^Bi^4 Kivtun! of th*
f _W
L t : M.ii'<. ht*i killed and
ft ■: 114 dl»prvu(.
L tJb. Mi!«l in I wounded
' » • ra t»;v*'i»ti rauth rim
an*' *o*Wl*fa seem
|j|a^JlHtta4erJwb»t firtuiiai
{tewti JSesant* jatsllUe*.
'k Mi ftl 1 ■•■»••:■ * ' it all
S.U i~r. ft T.lfl nfUvi* who fled '
tat *H§ ef t*tm »\jrwrk»n» *r»
iniir* Bl|"xruusir *' tti.~ «'*
*aZsr\s •tflf-jrtan.-f.
§ m-t ■ m vp j — _
||i;l ftfa't Vnaasv. ;
[jwij|s* F*b.. n. -- ror
fianm*. WW almtr.litratien « '-
BffUli t*Wn wrvoii' ov*r the
twiu>i'C'Wl*r>lUl tin Sunday
7&i* s4W"' seme. Tim. I*
* <fc apparent prcgrr**
Ifci '1 -AW.iw* ViS"n- * Hvevy day
B^r«i.' >W I!" an additional
iß*t 1 f»Ji*'*id th* number of
>ktU»4 (T.^M"l I* »'.«** le* <*ll*flb.
' Inif JntiJ^-'ia- Experienced
4 »»"1 *<•'''' f,*,m ,tol ,h»
it«mi*«r.lPi«* f !h" '*b*l 'h *"-t'.
•hoi rtl^ni'uU'''-' -^1! 'werrv
,^« 5,, Jpl lh-r b»< utti" rvrk
|e«J |JUrtt they may make
imp*' ____ ln "'l** and *
mm tt_m ow- . . ' '*"
|J*,.R*r"' nvheri 0«ner»l
La , i^^H' Manilla be will (0
at n^^p*""l"l' *n'' (..*» '"f'
(0 J) JK**l"l * h mll.ir can
pain *■!'', "'"1 "
LOBOO YOUNG.
CjataflV* Shonendoih Is
-;j |H Years Old.
# a^^K VV Muni,), of th»
ui§tßft' ir*h' h*' the -!l»
--,,ftJSt > prohnJ.ljrihf jrounff
*f at 3Hthe 'Amrrl'-iri tnor
f W jtß It* l» tw-ntj-'onn
mrf*.^"'l of youthful «0-
JLrJf" hs Inf'.rrnn vi»-
J»l» '.-.mundef of Ih"
K^K« U c«nrral!y not l*»
BP»lns? lnel"!<-ill <«< urr<~l !
P»i'n Murphy vent to '1,.
'T^P^w •' f an '"'■nnfliro to
fy ifurnr.rc p»p«r» prior to
: ■Wlfi l >Ui:r i *.hjiul . I)i'- r»«- '
I'JW» j» l»f i'iw«l to tfll<rve that
'■* •»(,,.».■, ring youn« m*n w«»
r«*llj nidppef of itia Bhcnan
"•h-«a» mmpttpnt to «Ign the
v '***nlf£«i.. .Afltr much din*
«""MK, r!»«r.ui'«- pti.trn wrrit
"""•■•I l»tn Mur,' hwn»i '
to Uk« » "PwUI oath
SJ-2 r*j«n« th« m»nlf*»t.
K&* )n»n<ln«h .wh» brnußht '
PA l«rrc "f C»pt»ln Hiak'.
M*V«>l'i Murphy'i ftrcl vny-
W,innil,r of the l.li voxel.
B^rirni » ii>-ofarl"H funlljr.
]R7Vhe future. ;
nf i!i« .I'uturr" |s the
i writer In th« l'nrl» Vitt- •
\^H «lir<al H-IIUnK to nihnll I
ipßu tan American typ«, i
ti>MJU> Interminiciln* of •
\ . \m» ih«- purniill nt otif. i
\. hit' he <1«- I
*' "Hmrtihro*- rafn«r low '
'9 ||Mk will polled iT> <
% Kmi r.e«k to weir I
\ Sjhn; (loader »nn», I
• BBntnv hi|», nri<l an i
I
the ' reattTjE : STAR.
BRATTLE, W A •'lll \(; I O\, Mi>\l»\V KVi:\i\<;, I'KIUJIAHV 27, 1899.
SEATTLE INKLINGS.
* Th« h»tkti ball U ■ •'• thl V M.
C tV will match th« VlrtorU l»oy«
tir > B,nitr> la Hi* 1 mar futuru, Th'
prriMratlon* of whl.h an- i.'*» bring
I l»»l-. . .■ ■■-,' ■ ■. . -; •
-NO MORE BILLS.
Last Day of New Mcasurts at
Olympia.
J OLTMriA.' r»b,' tT-—T&» friend*
t'f tht rapi(..l 1.11 l -lh» MM v»tP*d by
th» r»'*" -*r» makinn a d«lar
mtn* I •lfi>rl tt> h»>» MtMn
!■»•«• 1 nv»r thr <■<•»<>• T'i |'r«iln.
1)111! lr« in- *trnn<l]r i*ntr.»! «ucb •
fnrilnrnry, hn««-» »r.
,- Wih i*f#r»»c# to ih» mm*-f of «h*
till* to tK» •>'• Of lh» Jut • Cnlvvr-
Nt| '• I* <n«iil that ■ bill nil b* In
tmlii'nl In a dar »r t«" iMTftM f»r
U» nh)r, • th* |«itiH«, ( >f nrtlibt'
ln# BM iBKKI*. ,;, 3v '
T'»l\r I* tr«- la«t day un-*»*r th
ron»ltr i! **lri th* I Hit Im«
ran I i*. <•!«<• ' n>« Wlla '.Ther*',,wa»
w>m#n^in« o! i IHh tfu*W'■»*%*•
vrr* In to>m>i^" It»pi•Mnt«llr»
HrllU ha* ln<n«tur»l a t.on hltl li
the h«i'»f prcrltttne for th« parol^nf
wnvlfn ''V th* «i>vf r»!in *. This. !■
Ui« bill ihn« aa kU>»4 in lb< Immip
f>atunSar, arhlrb II I* MM wat
•ntrmiHciH! for ih» b*n«Bt jf ''■wfii'
>V IVvrit* ra-trratartr of Taeoma.
ILEFT FOR : DAWSON.
Party of Man wSo Will VlforV
I' Rich Claims.
J, n v>«,«f Vi.rm»i. ftrter-wnlnh
county, I» ai ir, Northern. H- «ni
hl» .-in«r CII An(|fii«ii, .•' I'm
KranrlMo, mi clalraa T> an4 <; ii 1
VM<>r»rlo erwk. nnl «t»i hoi ! Tttu*
a!i'» clsima on Fulpbur fr*4k» ii • *>•
■rtotulikr With Mr. !-•» II • i if;
«r »l|h!"« «i»i', IrJ It* will ti"'»
ttwm with htm to *-Ark lh» ri •(■:>«•
Mr. Lm> ft •• "Ithmit hi* partner.
•n4 I* 'atmi in two tn«ine< and two
pumt»-
Four k«r«M Mid ntn* ■!■>«» wBI 1.
--uj<hl la bandl'ar lh*lr outfit a.ij
m**hln»ry o»»r th* Ir^tl Th» party
l*ft ■-T4»r on the lluralmldt.
fiOLMjiiTE
Arrives intheHarbor
From the North. ;:
COJIES FROM FOBT ffUV.H.
T.i» Nahlnf Sltujtlon In «U«kan
W<t«ri-lalmoa Output Will
■• Larg*.
I
MM Oo!«1»n ott* of th* Pa
title lt*am 4 wfaaJlnf company, ar- '
rtv*d In * part Uat ; •\»nln« *fr in
Wrar,y»l . and Hun«»r • , Itar Tiv
•Jfil.i.-n Oat* ha* b«*n tW th» laal
tbr<« montha rarrjrinc th* mall b»
tweon Wraniwl and r*rlnr» t.t \V ii>-»
l»lnn>l M»-r pl«r« h«« b**n Mhl I by
th* »l<-»mi-r Ratlmo, and Ih" O<ili|«-n
Oat* I* her* tot Bf«M ■ T'i.' v.)ii«#
amith wild un»vrnlful.
Th< ritmpanr « r.nh '«nn<-rl-» at
Htinfr* I'..i> and porta In that vie*
Inltv ar* »i!ll ru.t r<l. but |>ri|i*ra
llom h»v* *lrr».ly f>»«iin for lha
hanillnt of th»- mmmir «*aaon'a
ran h Tha cann*rl*« will priibab!)r
•tart >i| about tn* Ini of April. i
l*r»«*nt Imilratlonf predict that thi [
aalmoti nutpul nt tbli F*a*an »ni •>. '•
nofli rreater than that of la*t. I
Duiirm that time o»»r sn.oon • n» n
wwri" flit «if, ,'!i ftre-ttmn nn<l trt
tun it. <h" r.r|i;hl»orhri<iil of ths flan*
ntrlca aro u«rutnln* Hi.i klv i>opu
uicil with th* Ms fvllfiwn, uti'l lafW
ratchet wfl! ,b» mail« «h*n ■ tho
■raton "!■« im.
"On* flnli th« arlav.i ratl. Iff* In
all ilm'-a of th< aurlal « ala a«
mih'T lon> ami flnrly rut mi ■•■. ih«
nrm <*hln. h.nir nl.rirlT whit* linmlx.
with (Mm mil Inii-rlriK f)in;rr»; tall,
rrect Hcur»; •■•nx, narrow, ilHlrata
foot, mii'l" for • polntnd ahnri; il,»
whnla pvrann •ft, rlcit&nt, ani>llit,
*» th« Hallana Majr, W« hi. '■■■ wliii
th* Americana' In attarhlrtv^mnro
Imporlanrp'to thr >sprmialon ' fti«n
to the ihapr of th* fcat'Jrva, nntl w«
[ir«»f*T a nptrlturll*, in.i Ml- ,in'l vlvn.
rlou* fac* to f-Mflltf* 'if lu-lfrit
l>urlty and |„-rf< I linmolilllty.
I'urni nttrart* vi, but we are In
'nvn with llff, nrul It {^ the »«crct ol
tbo l'arni''Bn»'a tftai .i." '■
'.-■■•-*■;■.?.
DOYS SENT HOME.
**4mm
WlltlA Cart« au| nob*rt Hlnn, two
runa»«v ■•••>• rtlin orcan m!aml,
hh"l il'im an4 |r'-rn >'Jt«. hay*
l.irit taken Into i^m.i-iy her* an'i
will m iini-J *■ tiulr homta.
A VERY DIG SKIP.
—L
• 3hli> f>h*nand»ah) aalil lo'ba Ih*
Ur«>«i woo4m ahl| ano»i, Mon th»
found from Hi>:i iPrmi'Mtcn. Ioa4« I
hi* lvi ii. i at I'o't i: 1-k-icv. Th*
Hhrnaminah la foiimirnl'J by J.
\v, Muriihjr, who |« only twenty
•n* >> ii • of a«», iu-1 one ef Ih
yiini-.m-»t .ki|.|"t» i« ItM mtrrhant
'(•rvi " Til* Inniia at th" Bhi n
andoali la nut «r.*».v«ntl !i»l n«t.
I „
NEXTVESSIL r*OM JAPAN
jajßaJHMßjgM^SSHteattHlteflHßlßaV
The Jainn. r ■traitohlp Klnlihlu
Aiaru th* ii ii v.-ihiu.i from :h«
iirl.-nt. will not t>- <>|.fi iu<t until
Ih* ll'.h u( next mout't, l(*r dal* of
1 arti» ««• orlflnnllt «»t' far th«
loth Th. '»> i»v will t'lvnn itw to tha
KlnUhlti a it-'i'i Ins ■l b'>n»lulu tht*
'lrl|> rui- li ».•• l to !•«».. lift Yi.ki».
hama !«•• W<K»s««ilay.ih» til.
CAVALRYMAN DROWNS;
• - ■ -, »
Was We!! Known nt %nceuvor
and Walla Wall..
1 -' -:
Th" hfaaUa Am»t l'iv»r of
January ttt rontalna tht>ifnll9Wlnt;
■ T'lic!" I. 1.. Xi !!.■'. oitroov ti.
r*ocr<h . eavatrr,. we* 14roirn«.1
Chrlttmat avvnuut;. In ti« > r»»ia
river. <n th" vl, "Itr ■■' Bvi Mliurl !
<lj«tritt. I?»- «ti c-a* o( il<«rtr of
<»n r"inß ap P« r: «r "- alpltaitir*
trip wb*n »cl'itniy n«»rlts* Ban,
JIIJUl! .'b'rit! 11l- Ivnil lartllt^.
All but Kvtly wets ill!' to ft Ini an-1
•avv<l Ihfna*lv(>*, ||* r\r*{ r i-...»i
lin>-ir hoi ■ :•/ ni t I j nothing 'V'll-l: t*« j
tnn- in two* him.""-'lll* Miy wa«:
f.»up.i jrMH'r>!»y,raorrtinr rl*r in*
!,««,!.l It« u^« very jwfalir wtt.H ■
lh« trncp an4 alt Krootly mvin htj
«inUm»lr d*sl\, Tb# 'i. ril *■<
h')l Monday r.(!irii.i-.i at *M p. m- ;
Th* »l« .<ri,,,.» of IV.tYiuih . <ivi>l- i
f;*. 'arfompasntwi by th« hu t rt*Hf ']
Till llUlt) .' !)!. '\- ir :i!-!il 1 r.«l
tnrht, i"tr< N-.l tv tha •llvi*:<>n c^i-l-1
111. *fKI Ihi tl'-.i 11 "I'wi «tr i»r••'.
wh*r*.th« body w»* Irt-Tir |, >ir>,
L**Ur Kelly waa born In in ', \n<»|><
oil*. If I, In l-'^l l!t» <lim l-t «;
Hi"iirvt [y 111 rurv JrWmlil !.'*
is- ft an »(♦•! rniVf an4 tithfrf.
ll* »rr*r4 int. r Jroam «t V.S(io««>
»»r, fnU >e» **ll kiMVik^. I I
i* * « j ""™"—l"*" "a»^ a»««a*i>«Miar - 1
JAS. HAMILTON LEWjS
May Morn to -, ChicsfO , Afte;
,: M!i th i Denials. . \
rA"tv**M ir ii - Cbksfn ffhr«n'i'
from 'v. nV'.rlort tiy»:. C«J. Jai»*>
l-'-iu l»-»i l«.«ia. who «<|>t«».iti IV
K*ir • t \Vnn^ir.tl."n !■» IN» pfitr-f
ii'n;rvv. a-ll ntirft li CM« I*o 4
UK rv:>lrati«a fl hla tern, an4 6<i
■rot* I 'm»:!f to th.' prattle* cf Ii *
rr-1 tht r-ir»*ilt ef a.tU'«. I
: Col. I.- »Ij ran fur two o!flTc.:»•'
fall, ant «m .1 ■'.»t .1 for N-ih r: i
Itaie i«jrvtnti-.i i nil 1.i 1 I tin f>.'
ri>.i !ml|.-ii l»s th« li-'ti".'. »•*■! tii- lif
fnir.o ■ • -ir..1l I:< - f.-r I,'nltpd fltatrt
••:n!'T en f.T. mn b» 4i. I>4 '•■"•
t■».»•■ n for rapr«««stmltv», alth-JUitS
h« r*d SOM nit* »''•••'■ of Mi> tlrli't-
He iw*lv«sl ta* ««".ia »cw of hi'
party for Knalor, but aa th* l«r>«
--laturi «aa ovcrnb*lnilr.Kty lin :'j-
Hran. *•<• U i I no ■ h.t;-.. - «f t>r;:..j
• "■l L*wla I* a |i. iur< »)«■* flcur*.
rlther In -.j-.j-ri-p" or out of II Ji>
I* a man of real ability, and abort
ih» avrraee c* an oralvr. !fU *rr*n
trtftt!" In dr««a jt! th* |.-ci"n.
--•• ->> he h,u of tutrtinc hla whl>Sirr«
i.il 'Oftlttg UU" M« hnlr il'i»>» a>
|tra«-t atlrntlnn. H«tr« |.-« •»!»<.- r»imrd
him ft* » fr. .k. but lh« li<|-iu.l-an
• ron«r*»fmen who h»ve coat»nl«-l
)«Un htm In <VI ■!!•• have reaaon to
jknow.tt*t hr Ihinka qulcftlir un hi*
f.-« i. »n<l I* i.'»r»'.-.n>-.l of a v«»t and
varlc I amount ot knowlt^c*. . Co*.
U*li ouchi t-> b- a wtlrom* ml li
tlon tn th* Chkftjto mo<rMf.
ANOTHER
The Quay. Will Not Be Trlod
Until April.
r-Mf!.M» '."lltA K«b. *T - Th«
trial nf tvnnt r Quay and kll aon
IlkUsrd.-for alle«<^ «on»f*rary to
ml«ui»« publln r.in i». »^i fir tixlay,
hai been pottpenod until .*.| r!l I9lti.
-THE GATES AJAR.
Novelist Kipling In the Shadow
of Death. ♦
•KEW roita reb. N t% enn
dttlOC of nnvclUt" ttuilynrd Ktplinj:
lii miiH >""l "i» t'jfl.iy. Urn vi' n|>pr»<
h*n«lnn» are fplt l>;( ilii , hj ill l.wii"
111 i liiirtf.
Arquitted.
■ Voltaire, Wrh'tt onhli r»'n'» nt
I JVrwjr, Wi>» fond trf uMumlnf lh«
»lr of notilllty >iii<l ilixphiv r .| a m ,,,i
! phllimnhMlrol Ipm'k-.J nf |»':Klirn,
"» I ti* It i* *<f« f.lr.A- no* rauirhi nn-1
>brnuc!it hefom h in. Vnltalre <I''i<r
! ml.iiui to try him nwoMlnir to l«w,
1 itiiil took hi* m»t ii.i lii'lk''-, illi«< I
liik hla )<■■• r- tnty to nit «■ i niitnt.-i;
for t! • |.tin.in..|. Tn.> »<lv.M-«t<. iiM.,lr
a i.iii'i »|irfrh m favor of th« Culprit
.nn«l n'"ii »m)ili'tily. .'"
"Why #• you i, irtiiir ii.k.i
Volialrc. . ■ • T
"I »l«h In r.-'..| yt I'lUMim frntn
* vniunin In your library,"
MR* prnrurmt ihn Mrwik •■■! ntlrntly
Hirm>(l It* lfB»w. lVoltalri< »wr»m«
Impnii-rt nml iluijrtruli-il llin « iiiaa
of hl« "ili'ti'*. /
Wrll «niw«Tf-p 'h» ninry, "I
hay» been Inoklt.ji for tho «or.| "liu
in.ifill, »nd 1 i»4« ."I h«v» omiltM
It.'- V'\ /
v.iiinir.. ■iii-l-i ii.. nrif'lrni nl »o
fori Ibli Ihi •"■ ' th« ponrher fren.
Ilfiwirter—\\f« rhttr«Mi iK'tiitor,
Itl.ll you .11. Wn»ii by th« trunta."
Hnnnlor ntoxV-""'tiHn«d l ,pU(un, M
JUS J. HILL
And His Party Are:
Guests of City. ■
HE IS ,\CT FEELUC WELL
*tthoßutlor Ko»«l anl Rofu'»l to
1«* Anyan* for tk* fr« an
0* Nero So<er*l D«;l
IMH J, Hill, pr*<t(]*nt of th*
Ormi <ii»rn ro».1 and A.!. Jlnh- :
t*r, pr**tdtnt or th* O. ft. * N. Co..
ar* both Is Ih* rlty. Mr Hill irriv ,
"I tii'in Hi I «-• *i,l Mi, .Vniil'i
from (he toiilh. MalMT.<a< •vcnlnt.
ami Ih* publl* Ii «nnd*rln3 «h#th*r
th*)- ii «i by appointment, or m*r«l>
by arildenl. A f«w < lain, thai Illlt :
tn4 Mihi.r hay* b*cn° talhina r *n* |
| frninr th* bulidins .if . a r«'»'l t»
Ut« ii" mining* ran 1 of ftrpublli*,
I'll kh*a there fr* other* «ho aa>
that Illlt baa m*r«ly b»an dt*eui>«in«
varlou* t rurt-T f*altir*a •of Ini'r
hi cor <-*rnlr.r hla ttafl*.' arrant* ■ I
m*nt »Uh Mr \'..hl'r • rond., It l»
i;lun .■•!■ ilii V.r Hill ajrta bo her*
Mvrrnl <'«r«
Mr Ulll and hla prtvat* »*rr»Ury J
Mi Cl«rk«, ar* (utat* at Ih* nut>t i
Ntt*t. f-**i-ral partu* w*r* at the |
ti"»l Ihlt morrlni t« a*« Ih* Or*at
Northern maenal*. Mil h* «•• n«l
•ir roil'liton IMta^. At I* o'clock.
wh*n tine man •n" ha rar-l up. th*
Bimti. MUM ' bark by DM bet 2 j
boy.
•Mr. Itill'a n-nm»nt* and hr !
•3V* that th' r*M'»nan wilt r*r
Mr. CT»rn.
Th*n th* b*:i b-r turr.vil ta ih* :
•^"••l ''»r» #n' a^td
I "flay, h» l»n"t - v** -»t Il» ray*
h*'« nlfk #n4 C.Jtw'l w»m rci-i tr
«-nl i« ai>r mor* nr(« from no-
Wt!"
Mr. lilt! I* m«r* ilim«0» I" aai i
then fi**r*tiry et •'»»• Alr*r wh*n J
lh»r*'* . n*w f>-»'"-»i, In „ ih* . *r»f
•Uu»|lAr). l«u> lnarmu«h «■ Mr ISIM
mafe'» f'wu'.mi <r>~~ m ftatile. ih<- .
rh#A'vii *r* twi i>m i.- ihh*i
Ylrlt I* no »w» l!-i*»ri«nt tS*n M»
PHVV»«« m««. AwtK th* f)»n «rSn
••tf*'wtrt; rtlt .*(r. irti". Is hl
-•rt*»i« n't w*r* A. Ti, tV*>l»»n, of
rHJ('rt:.»rl''*-pr»»l4»n* V. VI'W. «f
!►• C»mi Kml^fi ». *v."P|»bl <».
nho l» •• *irt**\ V". U rm*!' I*l •«
jfrnf*' *r»«f«ra 'inf* r»«n****i ,
;Tr»r* Mnn*»*r r. r. nar*-*. n«n
--(•rtl I>r**r.r*r Arept ;* I* t*.*hi»B*r.
l"fß»nt |tisp*rint*^;*n{ r. F,n'»;A,
f<»#"i".«a'j "••**»»!i'-*«p*rm»"sd*«»
•ht?!'*.i{ fr*"^"*!-P. P n«««ti.
U s p «.,.-, r f • •-.». tnA A. W.
I'HirS. "r. J*!ll> pr^Jit* r»^r«t»ry.
iPIH ill
Salmon Syndicate
: Act Like Kings
I . •.
kITCEO.T.aitWIIISTOMI
Tt!l» th* ri|ur*t p.-.-i it-iit
jj f jakcrt hi.* Ba*n Cared
Tor ii*ir. I 1 'l»
(l*firr* T Mynri. th* Rrtt man
that -l.v lii.l eann«4 **lman on
I'iic»i Hotind, (am* twtntv y**r*
»ti. U In I ->rtland fr-.m H-otti«. Ta.
com* .-.n' Olrrapli, «hrrt ha ha*
lf*rt tooklnt 6v*r hla li»hin« Intrr
«■• "■ I'uir! I wii'l ll* ■mi a»k*d
»h*tli»r h* wii In UM combln* r«
rxtrtoi ta liav* tak*n i>lac* ' th*r*
b*t«r**n th* trarnt*n. cann*r« and
a arrtdtcat* of fjpttalltti el Chlrag*,
nn\ •■'i iha' h* wa» not in th*
cnmhlfl* f.T- nail] altnouch h» »m
atartlat* at th» «pt!rn» that ha>l
lif'n l.iVfti M Irnna. an'l two can
n>-'ii">. Th* prlcta w»r« fabuloua.
iin'l "w bnin»'« m»n i'> fj7*r any
cich rrl<-«ii W9i »-im»l)iln« tnrnn
c*lrabl«, a* th* aim* pror*rtl*a
could li# v* b«*n bmicht nn> y*»r nt
•t on«-ffih th* |>r*a*nl prlcca bond
ed for ' lay. an<l y»t al>nut |Tt,tM
to r.ono^eo haa lx>«n mad* on th***
Ofitlora until th* Itat n( Mar. h
Tho av«rai* cann*r on t''i«"
Bound,' tald Mr My*r* In th* ">•
r.ninfi "la mjr(tlf)*d by th* maanl
tun* of th* i rlien paid hy lh» C.'hlc.
' »«n 4\n4icat«, a* th*y n.iaht hay*
11 urrlii>, il far oon*lil>rably Its*. Th*
araeui I c f money paid l*«da mo»t nf
th* «nnn*r* to li'iiiMi. th* Kyndlcat*
will cimplet* th* bargain. Th* pro.
motri* of.th* rornbln* ar* r*atd*nt»
of Kftlrhavan Homo thr** month*
aj;a i Mr. (<t»rl.. of Ih* Falrh«v*n
can«ry company, and Dr. Monot, Ml
th* IVanciVAmerican packlnc Com*
l«ny. «*nt na*t and it" with In
.llff. i autrieea, vlalllmc N*w Tork,
i'..«t. ii » >4 oth*r monetary centarr.
on tl'ir r*tum <*aplaln Onffrny,*lt
la ri.V liit» of th* French «rmy, at
*t>rit llm* « promoter In t'f Da i»a
nrp* pchi-me of flnatlnir th* Panama
rflnnl •tcii-u, mii at prtarnt oi» Ml
ih* prnprl*tora of th* Franco-Ameri
can -MiniTv H'V the way, th* aame
cannery la now In th* hnnda of. a
rai'tlvcr), went to Chlcato, nnd It
II anil aucce*d*d In Intereitlna; th*
a*r*at ptogula of rapltal In th* IMMH
ol iii" I'liDlnit all th* prornrln« aal
mnn on I'uret Hound. at th* aam*
tlm* i linnlim aalmon ■ rann>"r\
plantx that ( iv*ri> pmrltabl* In
op*rat<>,
lii.i« far no orerturM hay* been
IM4I to the Alnaka rack*ra' aaao
'latlor. which i« a v*rv Important
fitctnr on Huset K.'iitid It la aald
thl* nynrtlcMe lnt»n>l« to erect It"
mnn ■ cnnnerleo In mt-111 to 11i..«'
optlont tehen, capabl* of parklnt
1 kimi i ii >«f per .|nv, with thi> excep-
I in
UN >t two ranntrl** bon<l*4 at j
falryllka l»rlce». ■> Th» rrm c,l ih«
.mi mm on Fuc«t Round art won
d*rln/i ni-*»<« they «r* «t
"Would t atll my riant and flih>
Ins i-kf If th* fyndlcata «ant*4 ItT
v*», lndt«d, at much Irtt ratca than
Ih* tyndlrat* ha* I'imnad th*
oth*r« M> nlant hat a r*puta(lqn
if havlna made tha »ira'.»r.t park nt
any ainal* calmon itwi.rv In "'■•
«orM hffer* or ■>•■•■ 1 I Am taklim
very lutlt interctt In th* intn.t af
miiiiii mr plant.«l tktirtt tn b* rt
th* \\i atiiirl and patk »*lm Hi In
IMJ. p« mattir what thi i.tw po«
--pie do. , V ' „; «
■ "It vta r»allv nrmuinr t" me h»n
1 m»l •■■in- "f ih* imrmni tnd th*
can*n»» *li |Hll flvtn option* on
th«lr plants. Tli w*ra a roi»rl* of t
rapKalltit, Th«y had ih» ftnt pay
menl<i mad*, and It nn m«r* fame, j
th*y w*r* li«T'py 1 ! rtal *n]cy*<i
tn •*• th«m rnii.vitiß tlio r; 'lon* of
'Inllarp that had fallen (round th*m.
Th* prnmcurt, with ar a**nt i"ai.
tain imffmy brourht from Chloaco
Alih him. hay* r*iurn«l to Chlcato
to f' " la ialds"mor* mud" to
compttt* th* bartaln. Mayb* th*
frilnwa that *wn "th* mvii" hay*
h«ard of th* pr|e*a biln« |i»ld.:«n1
want mor* partlcuSara- • AM carmtr*
ar* nnii...i»iv ' wuKimi ;nn I'uj't
Bound for furth«r a»\oio|.m»ni»
Chicago Markfits.
nurAoo.. r*i», f — ''iil!» — :
H"-"-». ll,?ie>U! •t-^k>i. Te tin".
ur.<-!in:i!!'"1: row*, lI.TKJt Tl. j
Hft*«-.il«hi, N<M*>l roiijh. lIM
at.th; tr.Urii. II ',M 1«; heavy, •' ;■>
tllii rt.ia. t!« lowtr.
nh'i — Nail**.' %yii »J w*»'.»rn.
V W>fjl ItflilM «0« W.
"or Charity in Pcrt^nd.
POI.TLA»O.. rtb ::-m -- IJsib
a *co»w «f rn'Wb?i« ef ,th*il*4l»a"
n«ll»f ksrl*i." h«', «emrn«nf*<l A
»r»t"ritlr ranvat fßf tunAs to MVI
Ih* Q idrfn'a hnirit which *•• •»•
übllih*4ttn l»f»i-i'inJ t >•• «h* Ua
ait*' l»»*f MdHfinwi Itiiil lw*n
iy-flv» )-f»r» agft-^ |
•REriEMBCRTHEMAIMC."
Mnrrlß J CHtrr'* fT«»t •••HI
lar piar "l!«tn*mb«r ih* Jlaifi*." >»
•t t^* Thlr4 »<#nu- th»at»r, n<-: ■» ll'
•opllrvf l<« hrld th* b->»r th* ri-5t
»f «^7 ■«!;.
, , :. ,
WEAVING THE VVE3. I
Slayer of Cornish In Vary
.Close St ' '■ i. .
?TT tosk. Mri ft— m»«-» tn«
•4»ir« lrqs*tt thl* ■(i*fo<«">n Vk»
%Ua IT*'>!■■>■ • *•' '»-•• f'lvt*
•M'f *•"«<•*. j»«ltl"l)r H»nMf*l Ho
isn't MI'MIMM -• iJi« fin «rbi> rent- ■
•4 » ?#!»♦» b*t fr#?n hin 9SS,H **•* j
i»'«- B -f h c. Otr*>*« t 1*" J-hp-?-}
-■wHrii •i-vttu t««i -■ 'l fcj»t *TU«i
'«•• ii.'.M.rwll'*" '•"' Twl*ll
'«« P»rn»t ••!<• '!|'l'<*"'«t'-«. ~N| >
•♦itL-n'B* ct«»i»J a mit fonsiMoa.
ncklnloy Bra!nif.!!» Tr •■. . j
Th-» ! rrf*li*n' ,In hli »-•*<••! I
.... «f«n »h« -..,>.- *♦ 1
ih* »i. .f--.. f"f ipr r»«»t •*•*" rt J
••«» / —•-!••• n r»r»-|#, I* r-ik» •!«»• j
ri* *m 1 inii.-i'ii'vM* truth, Mill -i» i
»p«k« H *Hh /^!1»* and f""-«« |
Wli'i h».»il1" tH>«wr c»ntr>»l «f f
IIM rttnirpta**, ''-■ • rio l"4Ci j
%a ■l» a tru»t I • h*v* not •a <«itht;l
II 111 tru»t ftiif «hl'ii -» »' ! «*"«* i
•lt»«-h h* rul th* li'l» '■»•• In .»j
«»ni*3r». an4 DM *hlrh tno*t her*
*^H<»"> li:.« » t^Slp upo 1 »«••• <!f i"'»
I;n<-hin« N*w rn|l>n4*r« »hi
"■••r<l U—l.iii!; i!'» f'ojrtfr-J.rjr
nal , -•;. ' . ; :,/
WILL MCET TONIC:iT.
- .-— - '-. 'j
Th" <-ny fimrll *11l m**l lonlnht
in r»«ular f»*»l»n, T'i^ main laau*
"ill b" tha C*4ar ii<tr walrr *>t*n
•mr r'°r*»ltlon. ■•"';
Uf*nf4 "I" m»rrv — tfJin tl'itlitm
nu»enrk..art4 O. tn Marcurtt flan
tm«. «r»1 VI. both »f Statil*; Tho«.
Armour, nt B»atlJ*."a»»4 >l. tit K*t)
Mart* Dut)l(, of V»n<-O'nfr, n C,
»c« it, ' • ', •
THEYfIAI
More Money and Gomez
Is Troubled, v-
MR Will visit w.wnr;w«
Oaka*. O«ntr«r* Nagatlatlana With
Oan*r«l lr*ak*» *l Havana H*»
Pr«ctlo»llj •tiapana'aaV
!
• t
HAVANA, Feb. - Th* neeetlii
tlnna i»n\»»n <I*neral firook* and
O»n»ri| 'lnm*a h«v* prartii ally been
MMBJMMM tlcmei will !*»»■• for
Waahingtnn In a f»*«- ili>vii td ron*
f*r with I'll attlttorttlaa An iii- »
iipci» I nppoatttnn to (h» m'r*ptan«*»
M th# tt,6M,o<M ''■"' ,df\ > •■'"■' In
lh» i'nh«n aaa*>mhly. »n<l ilmwi prn
l>r>»t>« to vlitt \V«Bhli'.«lim. ' It Ik bo
ll*v*d 1*1" th* m»mK»ri of th» h*
»mlilv th»' th* a' inunl of th* loan
can b» lnerea**d. ■■".*• • '
Ann*xatlnn «*ntlm*.nt onion* Ih*
CllbtM h«a h«-*n f-rr»»IIv atrenjthen
*d *.> a r**ult nf Onm*l'a vialt to
Havana. ' '
"O*orfle Wa«hln|rtnn," aald - tin-
Konllf'ruii wllli the «f»<"n wlilnkrm.
"wa» hurl*d at/indlnn " " "
"Anil for wh . waa Oeorir* \Va»h-
Initton burUd ar.indlnf?" »•],■ d ihi>
jentlemnn In 'th* bald wlj. <
• "i!»e«uii»," ai.id ;' Ih^ B«ntl*mnn
with th* " «r«'n * *hl»k»r», • "they
kn»ir not h«W'ii>>maka,hltn-ll*."
( m Hi.- Mt.li.nlpa: "I'ni i1.1.1v
linn, iim-niin — Indlanopolla
'ournat.
A* rOBTI I VVliiA lAiSli.
I ov Frying Pans
Kimhlcs u4 to i>(|,.i th< i ipl«ftdld bargains fur
(»•■,!. \\ t !• liX, cnUlnjj Saturday.
Jin. n, *n if*, now Te No. 1, »a» I.V, now *c No. Z, w«t IS, nuw fio
.No. 3, «>t '!<-, m.>» ](■■■ Xo. 4, >. i» '.*'<-. ii.« l> Ni>. 6, Kan 2.V*, tiuw I.A.
:.'•>. It, trai 27c, i>"• Ik!
.SPEL GER& HURLBUT
WIS-IZI7 Second AVIRW*
ESCtt IPTIONS" ;:
--'-na§fe"n»*-^ h We-Prepare/I'hcm
f^ We RESCRIPTIONS All Nig Jit"
■^t|*r-M—^. Wo I'iLpiirc Then
•-*ll%>;iPl*-' i Oar fetsiti
Wt Hi i Pul( : I All NiKlif
A/I lA, V ' ' Vny
A(.CUHACY C wh-rrim^City.
KKUABILITY "ft »,'i»« M
Stewart a Holmes Drug Co
KiKiT OK CuVrBY HTKEKT
flffij STRIKE
Is Ropprted Near
! Leavenv/orth,
TiorxTjmHKiMrrLfe
i
Ot- 1 Down on th J Tr»ln 'te*. Pj-s
'_: Th rivE th»Cf'jr on Tit ->\r ij to
l:»»ni — itiklni' 'rteory.

■*i'J.'P.'fii»tll. ff J-»av«i*forth. i>
tn Itiu cltr. ai:<t f«j» thtt n-.r-nj
I !>r hcrjt «f *'• 'iv. n llu«» |»ms.
pp'-tm fct*» pi)<!*t cold fifxi Ui»l
,-'» (itiv.'i*- !■»•■• than orttitarp in
'•li «h*r* ih*tr Cn«i ii lo*-itc4. bm
■ 'Vy rom« in nn lh| pi-n-- train with
Mr CQt**il r«! lire now In i^«*
it • in ihitr tanipUm.
, '•Th^'r ■. Jmrptrt! «r» vtry rich
'r»» ■ r«t4 '•rr-wsrtPß in" •>• white
1 !•*»
t»n p>*r Ihit »lw r>6Jt I#J2*.'which
« ntvu* |«r*rt»»»l!>r»« Iflvhes wW».
#r <■•*:•« «f nnf»vft»il, it Ml of tb*
tint* "Hr'rur." ■'
- "V Hit ar» mri," Mr Ci»well w»»
„«..j, - .-,.-_.-.. . . ...
' ■*~ of thrn li .it f-irti#r »>m»
I 1 -vf ' f l«|« Or»« Nanhtrn r«Jl
rst'l rv t/»«-enw©r;h null*-' Ji-n-
V«n» «viKI« « laltor fi>m Ta
*•>»<». »i»-i »'•• «Mfi U » fiin '"run
*'«"\ r'uml^r nait!«4 OotUett." "■■ •
Ur. C.i"-'ll»iil<» (h*r h*4 about |(«
n»i<-rt* nf ntf. *V\ t'-rm. an^i ihf-r
«•►• aw «vir way in Tari»ma.
"J»nS*^f . "i!:i-t | | «>.l iinl,
ibi • nnnri«iin« »fan *ni«t»\jr
TMla*'.*:." »»lil Ur. « "i« 'I! "llr
'wll»v»< l*»l ':i« colrt st l>ai»«on »n<l
In t!i* Allln rmiiur la fo'ni in a
•wuri'.il.i-n »f Illf irnlii hell of tjl<
?«»?■'*'' ♦•!!»■•. wMi-h #tt<>i«la n«rth»
■>■• -"ih HrlUth rolumbU lnU»
n«rt!f»f« itrtltorr awl Alaska. Xl*
vrr Uiat ih» th««orr a<l*»nt*-i by
WHll>»n Cjllvle, prf" • ' Tuton c«jm>{
, fairM»n<»r. thai ih< D»"»»cn fo!4 i«,
• r«si!ntu!lcn nf th« itnld b«H *m«
bratei *•» t^# cnurae of ih* Jlority
•MMtMti r<n«p. la «rr^nena», J«n«
*ir- <rHf nn r'i«-t In tho theory
that ih* CtmH lt)i«-t rr-1.-n I* i iitt
•»f tna <"!>i.-n l<- ratio*. 1t« b.Mi-vi-n
that .rh-h roM : rtf "> '>f a ||t«r
fnrmntlon HI' 1 t>9 ■ HM In ih" Oa»
--■Ml i,in(f, Mhi'» hla f*llh In tha
<)uar'l romihilHlHi la Infinite. Ilia
f»lth It Ih- <-unrl« pOMllillltlva In
! •■•II fnisn''"i If hla prraant find la
mk»r *r a frlterian."
Mr nMfM »»pn>«««l ih» »wllrf
th»« *• • »>n of d*f!nlt» >rmi
i tlon. r»«»rdlnf the tjravsnworth
•trlk* l» l.nor, n. (h»r^ will bt a runh
to lh<> TPsion. •,
ROOSEVELT'S TURN.
TO Tell What Hs Know* About
Thatßoof.
VAf ■t'V'lT* N. r. h tl — T.
SI1I*« court of Ir.mulry r*a*iicmbl<><l
l*l'» tnornlnc to tcU^ t»«tlmnny 'Tl
r«rnl t^e-»tnb<ilnnM. t>f*f, Oov
*rnor rmni*v*lt tut* bc»n n*k*d to
I»MI1V to.liv. ; •'
WHERE GAMING REINS
Somnthinf; Concerning tha
Littla Monaco.
I ■■•» v Fob. 1».-Ono reala In
Ilii' Fr*nch rtrfim th*, aolrmn ■ an
nnunrrmrnt th«» "h»r »r*m hl«h
n»aa th* prlncca* Of Man nnlvrl
y«»trril;i v In Ihi prin lilt) Bho
w»n ri>..-i'lvi>.l o(R.-Iftlly nt tl)O pl.n
tlnn iv tjM fcivptimr nn>l th* mi
thorlttca, ■• i ll« nillltary Imnoia anJ
rnivnn nf artillery w»i* ti-ronlod hr.%
Tin- tonn «■•» <I*forated, md In t:i.»
wcr.'nit • contort wa» ulvcn before
I 111 ii.ilnr* by I'm mtulcal toclctlca
f f Monaco." When on* remember*
that th* domali t>t the princcaa iir.i,
jimi. «bi»i't ■Mini In «xt*nt-to an!
n\i>rai:r i wfiiini American ; ivlicat
field and'that til* aubj*rta of Urn
prlnc*«a «■■!■!»-!■ it > In number tlm
papnlatlon n fan 'i'li-\nr< American
country vlllaf* on* ui't* tho r.i"-:
n»f"rjn»iii>F» of ihla ■hTu:i!in et
royalty,
Nothtnir mor* ot»ra hotiffe" I Ut
b» iiMtiKliifil lhai i ■■• ■) funrtlcina
In th* principality nf Mnnnco. Ni>th-
Imr I* ntlnj ricrrpt pcrhapn thnt
th* peasant «lrl« lack t!i* rrg-ulatlon
ballet coatume. TIW intliiß Ih I.li-mI
In Ha plcturciqu»nMa—a principality
**t upnti a imui-i'liii; ni.:. lonklnu !
ov»r thf bluo wiift-r of ihe Mi»illlit
ran»an, n imlv mnitntrirri t palaro,
it ri '.I. oj.i.-h I |ir«funlon of ll.>. ■ «
' art'l vfLitn'.l.ni, tho blvie «Ky «t th«
. ■- j , -■
I Ti!lU|il>ont Sutntilptis;ii It '£'
I'KM R ON X < i.N'l'
;««nn" isajtb. th» ftfrlliaz eourtUrr,
las I a .crarlmi* {r;ii"f3. Ard fitij
jtl ■• #»<T f^ru'i-H n»vf*r for-*.
!»«_: «k»* ii*sr %r* i*h\ prlnc< ly folk,
Jt'vtuaU miMy'ti \,t\-iKn« nt irnmiaj
|l.lll!"«. ■ Jli_u>. • ■••.( ■■».,•_ If -li tf fIUV
tr In Us h_l<?*t **,*«t |}>t r:«_J »lan
jl' 1*- t:;iir n»r»B^ -'a)_!m<-_»: >a - ar*
CUM tftat their fsyaltjr" rrsta Uponj
»n "fiDutiim lor followlr. s vhivit
t,.-m in &ia«rlc* art cunt to Jan.
The prUietftMtr «f Hißtro > «1n«
■ M fil< with »r.Tililli:r. V.t-'.tr an4
to-jrtliir*, I'lju--., nxiy. rhurch—;
♦vtrryihlns !« f«tlo f.w Iroai th« prt»-'t
f.ls of th» (frca«r«t i^iMbllnt htl! on
p«rlh.' T*t «h~ rctt ti »«•:<•
Mti\»<4t!ltrtnr» In th» twistlea iifi
I lh» r«vrtt !r»»a It ih- cnrti of Ca»|
r«c". 11.« it n<- an4 prlMt** vuis
lh<> Con'.incwi,.. iniirus an<] ;>r« rr
cplr«.<l, at l*s»t outward!/.; oa, tfco ;
r.-.!*-• foe'.lrs •■ iin* prln'f a wtd in
la '—tor «M!or<. Ou'*n Vittsrta'dU
, at mic ttm« rcfi'a<! lo jv«-!v» th*m,
«mt I- h*,y?*l aa iU' the i csamplo ■
v.-.-iul-> raunr tbf Monaro vWUotf llm
|t> l«p f,i! .;..v. r; ft 1111.4 . Tl.. n y>r.i r
"iT.f lilfhn«»<» tav* It to '■ on
il""!nt(l thil !>>i> KimMlnr conc««
-»l<jj« ' wou!d r#ir'l'» In » few jreara,
--< and It w»i» puljli-l/ *aauunr«d tfiit
.%« won aa tt<- frracnt l:Jf wt th*
tahtra to.M.-ms-je had «xplnwl,!t
«miM not fc*> rw.*t*#<t. Oo thl» un
6er*tan<!tne Vri«irMv r» F» «h»m «
rflraf Wt^ilr»".iM^ta ■.«o»tli,?aM
mail* them u<>«UeftUy rnmrrw *II
f»uUI N» ■^•o'irhii'J thJ» b«m dom>,;.
h<»«rrTtr, tli*c/'h» ( *e«« of ,tb« t»bl»n I
«g> r«i«»"l./n «l tb 1- prince rxa^tri
a Usn««r «"J>r«nt»iJon,th«n ever tprj:
lh»'.'' parobll*X '; In. Wa * flemtatwui
Ik ptaTttfil^iir"»► KM|»«) lna«d!,;
!Ai « ' »fiat i trtsWd • Left M<> of A th«
IprJr.** »»«1 IfcriJnßy ami th«> prt»»t«
!«n4 lh» p*l»'«|- "' th« »hol« prtnc«»-:
*|y *ut% In\fcf--lf i«'tr« iro n>l for
ihos* srecaiMt*"' «»l*»? s , .
ALOKC ?H&vWKr.RVES.! '
- •-- —THyjßpp^
Chl«f Oacttr" VtUTtvm, \ti . tb«
*t»am*r*eh«rti>a J»el»on. *rti» w talHJ>
<-iT>m«a«l of th« iUamtr Cleveland
on her next trip.'*;* *!
Tho aehpon^r W. 3. ,n**-lra.
ih.u- tft b« I"«C U •»'•. . Rb» wa»
h^ar I frrnn r»c»*«t!» at f«i<nta Crur.
C. r> Itlnliffr « «*o.. an-nu of" ••>«
rh*l!m at Fan I Vranfif-o. I p»f»l»*i
» twltT fromC*!Hal« r«t«t»a," nt
t!•.<-•». s.-r.mr. written at Siinta Crua,
auttrc that he'had cat Into that,
port; ?nf wat*r an'l anil
} that li#''wmi!rt aail ■ ahort! f ; fcr' fan
, rraw loco, fN» t«rtl»;marn nf " tho
, to) n», »r Rl«t ocrs'<l->noS, Iti <1» ;
lay, w«re rontalnpd In th« l*U*r.
j Wram «j|»»r t ,■•. im nrrlvMt
iur<lay ntsbt from, San PraftrtiwA
' !*(••■ In l-i»'Hiic a n-turn < at >:■< ><i roal
I■t th« MStk b«tik«i for that t""rt
| Bhlp OrtwitaJ. Cnl»h«1. takln.i. en
h. i- fo«l ehrim at the raoxtk imnkir*.
i and haulM Into th»> atrMro • th!a
i morning.' She tcot* to Ban Kranclocn. i
' Bhlp Bpartin. Car>(«ln Polity •?-!
Hatu r*» t ttl«tt fr«.m 8a a' Frs*ne!*<M». 1
flif ln»i> ro«i at i'ie aoutit niwri \
! for that I •it. r. •
Htmi Pt WlllanttU. Captain Hui
imt. .iirH-Ki thta tnomlnß * from, Bafl
Krnntl;e«., Sho rought up IJO« r»ic»
of powitr, which «fc« difhiritwl at
th» o<-esn dorx. i Tfti" TMillam«tt»i
I«m1» tt>al for ?»n Prair-k*-©.
■ . _",*"■- (i ■■■' v* ■ "t ■- - ''j *' : ■'""**
J't^a'nthlp, OutMi-n.. Arr.vn) thl«
jinornlnr from VcneovTer ami Bounl
jr«rt». "Bho »all* tomorrow for Si\".
Kranrl»ro, Th« Wnlla Wa!la ta dut
j tomorrow from th« aam» port.
DEFEATED
—.—
Motion to Elovate Whcoler
to Office of MaJor.Gencral.."
wafhincwx. Fob.. r. — vnm*
th» diwiiMlin of the military «l>pro
,-i l'>n hill «-•■ rroiltitcA IMb mom- j
In*. Sillier, «f New York, Intro.^
•In. »n ■mi in<lro»nl to Incnras:' '!<*•
numhtr of major. ctWrals to' four.
Thi' rt"ld#(J ■ lltlw vra»' Intfhtlml ', for
WlicPler,' Tsj« onipnUmJiH was ruleil
out of order. .
A.Polnlod Rftnarlb
!(,..- ink points! Temarh from the
rrrnldcnt'* n^lilresn "ut ITji»to'i: t
"Mtm Wfco welt? inifßtlcnt for th«
conflict » }e»r »bu, orp«r*ntljr hwl-
Imis at Itn larcrr iv»ulm, ■ wfrfetha
ih hi to err out a«tfinst ths r«r. t "I'll
lnc coni>«inenc«» of th»lr Mm net.".'
i.ut-kiiy rar Hi- rnuntry (hl« <Ui««."
though |H>rnlclou»ly nrllv.-. l» 11"!
lnri(» rnouvb in »|wll th« victory.— 1
it. l.nuln UlclM'-IHinoi-mt. '
' «'!•• i "Frnl r»ji« thut I was mnl«
to kl«»." ' '*: -!
•N*lll*—"A di>llc»t» woy, my <l«ar,> ; i
of refcrrinit tn >uiir turned-up no»«. M t
—JTrUth. I. -,?',l ' .11 ■:
-" Thl* Kvntn** unit Tnnmrrew * ' ."»'
A r. .il li> vrrporml for ''" 1ov»r« "' ' '
iiii> hmutlful.-., \,n v h. lrvlti>« all ■
to tlin [ip»nln« of ' hi* *tu<)dlo, !lh«n
flneit in tin- norOiwuM" Cemc from
10 m. m to 10 n. t».' -'.v /. ■ •-«
t '
>t■ , -

xml | txt