OCR Interpretation


The Seattle star. (Seattle, Wash.) 1899-1947, September 04, 1899, Image 3

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87093407/1899-09-04/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

STABBED AT
A DANCE
... —: ■ — .
An Asotln Man Rocaivo. a
Sarlous Cuttin|.
AN ATOM K. Waah. «*pt, 4 —At a
-i.tnt -■ tMturitay *wiitnn. i > m torvl**
Vi.ii.- th# romplptlun of thr InUml
Tplp|'honp ri>rnp«ny'a Un* la thi*
I>lar* from Aaottn, a •llMu.lwmv* or-'
rurml bi>iwr*n Ouy l'nrk".. of \*o
tin, and Prva* MontKumrry, ot Wal
lo«a. Or*. I'uk. i r<r*|vis| i.\.m
bad *Üb* In th* fi*»hy |wrt of tn.
l*M lr( ii. ir ih* urn ii. and on* »• v.
111 Hi' l.i. kof th. n«. k. ll* <> ,n un
eonaolou* for awhll* ll* «na rar
-11.-.I In.i ih.. holol, and *rord «as
a-at to r>r. j. n, Morrison, ot i.p«-i«
ton. n-hii arrived n f»« hours i«ipi
«iil ■• ■•->,- I ••!■• wound*, w ii- 1. on*
if th* wound* la irry bad. th* doctor
mtini'it,. I that, with ptrfact •!'■' ■ •
ami i ivp*r nuralns. i-. .-i-:i■:.-.• \> , ir
(iv.iiii.;, fur th» patient t>ullln«
thrmiKh Vll rlirht. Hhrnff Worm.-JI
wnrt i.. lh» tvmne of Ihv troublp. but
Uontsvimrry had —t- - ii- •■ -1 out.
WHEAT PRICES
not affected
COHVALUB. Or#, rtrpt. <— Th.r»
have I--, n wvrral «.: • of irhinl thni
wa* ripttard t» th* rotnt ralu*. to
th* mill* In thla ill>. t'p t« .- > n
<li> rvr-nUiK tho OorTalUa nnurlna:
mtlia bad i v: • !> i-r.l about t ■' bM«h.
r!a of thl* whc«i »c<*»t»ttnt II da
flrtt-riaaa mllllna' «h*«t. Top pr\c*
paul w-a« n rrnti i- - bu*h*t*. anil
thii flKtirp I* nuw .j ;-.«-.I by tb* mill
far a!l wh*al In Rood Condition. 0o
far, iv> luta have brt>n r. !•■ i^.| or
il'ik'l In pric» on «r<M»unt of Jamas*
by It rain. Thia «to*« not npr**.
tartly m*an that all th* wh-.tt la
flral-rla**. a* but lO.noo bu«h*la of
th* toa i>.o i..;.t:-:. that probably will
b* «t.n.tl In ihia >iiy havp b*rn dr
llvrr»d. •
CROPS IN ~
KLICKITAT
OB^'rvi'Al.i. Wmii.. »*pt. i .-
Kav >rabl* rrpurt* ar* b*lß> t»> • Iv. .1
of th» Kllflrttat wh*at Ton. T. J.
Iturf.>rd'a crop, n*ar O*nt*rvlll*.
IKrtahi-l S: !■■<•!■•■■ a p*r .in- Frank
*Il>'T<!. of <i.r.i.« rr»»k. r*fwr»a
bavin* thrf*h9tl U bu*hcl* ; ■■- ajrr*
L*«l fail h* and ■;-.«.- Darland ami
Aarun Dullork. *t rtprtna; . r.- S» Im
port. ■ frxm Walli \v» v i!.-! Itua.
•tan wbeat. Mi It kaa i-r. I -.! ■ r»
markable (rowvr for Kllrkltat. Mr.
VV|nt*r*trln »a> • ihat wbra whrai la
rh»i:|r,l froro on* varl'ty to anothrr
n»n Iww or thr**t r*ar*. b»ttrr r*
• utta ntajr tM .|iiain»-l
CHANGE !N~
MAIL ROUTE
Aa effort t* to b* irta't* la ■ hans*
tn* null rout* to !t*publlc from
th» BpafeaaM Falla * N«rth*rn via
lkM*t>«irir. and to aa hay» it that th*
ma.II will b* rarrlp.l on th« iVntral
Waablnfton. an<) th n up th* .-< in
I'oll rtv*r *ta*v r -it.- and w. ' tn rU
Wilbur and K-ll.r Th# Northern
!•— i* tr> run at dalljr paamngrw
tr«'n aoon on th* Crntral tVaahlnf
t.»n tti tiinim-! wltb thr atac* tin*
runran* »hf.-u-h K.lUr to luputille.
yjv.'SA'.ws.'s.v.'.:::'.'.'.:
\ "ALL SORTS" \
A Wanhlntton -1 j anapa at anjr
en« who r»JI» I' "n|p# .rsrt* "
'^■n funoton'f mall I* probably n p
Iarg:»«( In the Philippine*.
Blrtha and d*ath* aaam all th*
world ov«r mor* fr*iju»ntly at ni»h«
than In tb* day time.
It la «ia«»..t that th»re ar* \lf).t*ro
chorrhp« In th» t'ril«*d Btatra, and
a.'-ii- 241.0 M llc*n*«d aaloom.
TTi» ftr»t aut.>mi»hil* rlub >f ' S*r
inany hat J;iat l.»<-n .rir»n «• I and
«h- r-ik- „r lU<i la tb* pre*ld*nt.
A prl»on*r about 1.. t- «xr*ut«d In
rranre <|. - • not know th* day. ll*
1» inf»rr»a<i Jnet II mlnutr* b*for*
the at falla , *
Th* paraarraphvr hH»f-n» to antl
«''.»•■ th* r*at of Ma tr.b* I th*
r*mark that th* rnr**>t truat h>•
com* '.. »tay.
Jon*«—That'* funny. Mmlth— \V>iii
I* funn*? Jotira—Th* parx-r •,\ •
that ih. pohr*. mjurlatrat* ny» tho
man II" f..r b*lna? <lrunk
'Th* ajrtrVty of th* lll(c Kn" la
th* r.am* of an oath-bound aoriPtjr
In '"hi; i r-irin- 1 far th« purpoa* of
■ i'nullrn all for*lfn*r*.
A •icrarn' truat la rrportrd In V»w
Yi.rk. On* man control* forty m*n
diranta. fe*d*. ri'ithp* and rare* for
th.-m. and handlra their dully col>
I- rif.i. -
Th* d*ath ru* In Cyracuap . N. T .
fir fly* jr*arn lurc«»<laa th* apcur-
Inir of a »■«■ I wet*r *U[>ply b«a '.. ■ n
11.0. For th* fly* yoara prf^rtotM
th«r*f.. It wa* 1« «9.
A ' NIM wa* Inst In thf Dltl* iti<!r»
mountain* and ihr».. month* l.ii-r
it* d id body and i!im "f th* doa*
who vru with It w»r» found, lioth
I ' Ftsirvrd tn d*ath.
Mararonl and v*rm|pp|ll nr" *lmp
ly a mlitur* of whpatrn flour and
wat*r. [.-.»...1 'hi.iuirh rti'il.|» ami
drl«d. They ar* produt*d l«r«<ly In
Italy. «h*'«- ih*y ar* fav*rlt.» artl
f Im< of food.
Th<. athl*t<a of nr»*r* In nri'icnl
tlm*« wh»n training- for p!iy»ji«l
ror«l*wta, tv*r<> f*-'! -.n n*w rU»*w,
fl«» and bollad (rain. Thdr drink
waa warm wat*r nnd th*y wpr» not
ajle*r«4 to cat it., .i
Hartforl uml*rtalkpra nrp In hot
port..:* of pom* - .I. . n. .''*.; witrht
who i* th^rn by Ip^ph^nf to
hoiia** which hay* no ni'r I for th«lr
a*rvlr*». Hijr of !hprn r"<ently kit*
iul.«-i| nt B-Mniri.i to .i h-.ii"'. In
whlrh no one Iny d*nd.
■ 11..X do you »ay 'th» <lu<l wna
f..'.i*ht to a fal flulah' Ii Kn-nfli?"
Inquired th" novtl wrll*r. Ami the
mftn wh'i \* p*|^Tt nt ronrPfilinr hla
lirnor.inc* r('pil"l inl'kly: "Thnt lan't
1. reaannatilp qu»»tlon. I ilnn't 1.<.
--li*v* th»>* *v*r n.ivi. oceulon to »iy
any aurh thina; ai thai In Trim"-."
Th* ni"Nf valuable natural brt4#a
In the world la ta be found In Arl
aona, Iflnf acroaa 1 de*p cfraam 40
fp*t wlda, It i- i (wninr-il Irn about
tout 1 t.-.i In tllnniftt-r mnl ulxiiil UKi
(■■•l In li'tisth It la purr .milt' all
through, m.l th.-irf.trr. In nun h m.irr
vihi.il.l. mi i.Kii'l-. mil. tl • I than
any brt.la>* of marttla or Krnnltn rnn
1.,
In ICn«lan.l Cecil RhodM may !«• „
1.1. ii mat* tun ill.!. ar# pnipl* mlih
i i\. not h. .i.l of hl« faini*. CHia uf
tti. -■• In .i i m> ill-: now in t'lili ik".
who »» »imi,i; an Inttrvlm in i
rrportfr r<i mtly. Th» i-h.-i >i It
from AuMtrnll.i. m-l hn» tiitv*.lr.l In
Houih AfrltHi, to th. trporttr Mktd
him If hr Imd m. I CWcll Rhodea.
"Hli.Hti-*." r*pll*d II). Auntmllun.
' \\ li.v » hl» wi>l(ht?"
In ihi mi i-i of a —-Mii-.ii hi* nun
ttrllvrrlnic at IVrlh Amboy c'lnulv,
til- \W\, «ti-|h#n mlnow»hi Inok
>h| Ihraugh »n iii'<.n window of Ihr
i hnrt'h ■(. I UtM ■>imu> h>>'M milling
nnr of h'« npplf tri«-» In <h» r"rtnry
j >'i*r*l Mr aloH'l'*! lh< 4 tai'tflon IQ Ihp
j •-i>n«n*Kailoii an.l d*llV>P*d MM W tha
hoyn In lh* ti<»». N'ol »..iit*. how*»vi»r.
of Hit rnV.'t. be an-iir*'.l n«-\t it:iy a
"..■-..in for th« ii—l of Up mar
audi*ra.
That «par«- not tiwavn urr-oily
i i«ff.M i<ml by ihp nsiiirp of our pnvlr
! .Uinii-Rt rtiml'l nrflll t.i lip -'i-:; by
I Ihp > -.»• of an oM |irlittrr naimM IlO
win Thjnmpnn. wh.» latrly dltd In a
Uliaourl town In hi* «-arly IIN In
art t v j-.- from id original iii.iiih
■crlpU »f Pntiitnion Cooper, tiaw
ti."iT..' !• I othars. Hut (of thp U*t
forty \^-.i" li>- ha* w.uki*.! at n .thlna
but ilifffr»-Bt edition* >.f th* H.bip.
ami ypt h* >IU4 «n tnftdpt
l*ol!ip4wMrtCpa«prKchrii la a word
I that ■■' '.-• i to diacctba thr lataat
Liffena* f.ir nhlrh a |i«raoti may Iw
|^arrt'*t#4 In Auatila It l» v-- 1■ ■ r»*
trr to any act that imvia wllh thp
idlMpprOTal of i iv |mlii-#, \.l It la
j it«it fiirM.ltirn by ihp muulripal i»ri|
' Inantp* of itatlohal at»tut«-a. "1 j«• -
Auatrtan !■■'..• i, .■.- th* auib"nty
to »rtr>l trt O'i" jrultljr nf an art
"hlih ii > m»y ill>ap|i|nvp. If iho
I pplliT i:t«i..ii . h ■»■ • Ih* latter
m«y ImprHon th* offvinlpr wlih-uit
ir.-ir..'ii - . iii. i ;-.i». or Jury.
Th^ | v' .it!.- ■'-'<■ In TVv** .ii>- tw<
Init -!.--i- •>■-! by nwarta of a tip*
<l*vlr# for cati'hlna 1 Ihnn. ■ Ii •'i I i«
' •—i l, i-i , ■• I by a hu:«- numbrr of
I I s■*• ranrhmrn and farntvra. '*n ■ '■.<
I I itk* I •'•» ■> otrr !.■•»-' »rt- ■ .:| I i- ■ il
and k. ..-1 law ••■<■« T*w trat> i«
I'lii-M u*rr Iba animal'a mound, and
mskr* it a. prtaon'r whrii It .imit ■
from th* h«lr. Thla r*-«t haa h-m
|.-«ti'i»it.» o«r»r tO i• r r.-nl . f l':.
growtnir rropa and xraaa In "lYxaa
annually.
lTi.«l'rjit l>i«i >T Mrjlm, la «t,
athtrte of no n- in attllltr, W t !.
con<lurtlr« • parly of vliltnra fr«>m
Cblrasn Ihrn'ish tho military oil
vmr In tho fltjr of «i-v •■ th«- other
day h* f '.in ' a . i !■; rltmlilne b>
hi* hamia on ' >■■ r i- • ■■■■in »• »•■
(....«••.I to a ring In ''j- rrlllnc. Whrn
th* ratlrt had •!■••.. n 1-1 |-|.-;!. i.(
t>tai advanrrd, •■'*■• I th* »•■!•• with
•n airllltr •' ' atrrncth nlmuat in.
■--».iii.> tn a man uf hi* advan<*vd
as*. ralMd htma*!f arlth.lltti* ap*
I .u-n! #ffrtrt tn th» "In. ant th^n
•lowly ir~ .-!■!•■ I to ib* «r»und.
A alary i« brlnir t»ld of a rountry
doctor »h • tat k m* hi* mun<)« m
morntnir with a a*un *n hi* (houtdar,
ll* ••■ a k-" n •|-i-l«!i in and w«a
louklns f■" -r I tn !-■".»■■ r* off a
lifll* lurnf w-h»n hi pn>f#«*i»nal
duttra wrr* of*r. A frtui I. mp»tln«
, him. and •.-inn dim wllh a »v- •»•
'ui'ti'-il. "Whrr» ar» you ».m» doc
tor. ' • varty in Ilk* .1«r. »Itk) thai
doa<ll)T «M|-.n on your ahouldrr?"
"I'm hurrylnc aT I > I • a patlrnt.";
h" rpflli-d "Well, aald hi* '• ■r. 1
I .... you ari> '■• ;-rr;. r.-- ...
I mill I'.rn "'
E A n«»% *>icl t>f monument la tn '-*■
|#rwtpd on tb» OHtybara lMt«|pfl«ld
lhl» month t>v ihp »urT|vor» of ih»
' Thlrtr»nlh Vermont r»-»;trr»>nt. Th*
I •luliir <r(!l abow lh» l.r.i.i.- de-ii.. Df
an "P.- -r h!« n#hi hand ..|.u -^1
holding a batrhrt. Th* «fory aa to
th* d*ala >n nf th* #t«.tu* t* told i* fol
low*: !"lr»l Ll*ut. »l>.|.h»n K. Itrown
of Cvirnpany K. Thl«*pnth V-rm«il
rolurrt<»r«. wa* th* nv»*pl f.ir Ih*
•talu#. Juil b*for* ih* battl* I ■ wn*
!■! t.-.-l orxl-r arr*pt an-l wan rrll*v<rd
lof hla aword fof havlns fi>ri-*«l a
nit'l from a w»ll tn ord*r i» i-'i a
( drink nf wat*r »hii«. <m th* mirrh
|o n*ttyaburc. Imrit.r Ptckttt'l
rhanrc !.:• 'ii llrown. not havina* mr
awonl. «-ii.-1 a hatrhri and ' -tiirhl
with It throu«h th* .h»r«*. Aft»r
thla h»rr»lc rondu^l l.l*ut. llr>»wn'*
•word waa I'luii.nl to Mm wiihiiiii a
trial. ll* wa* aft*rward promoted
to b* captain.
OFFERED A ~
i BUILDING FREE
OE.VTRAMA. Will H^pt. «.— ll
th* mat trr of purrh-iatnir a n- -•
unl h',ii»«- for I^irli rounty, to
which th* ati*n(lnn of thp county
romml«*lnn*ra ha» >>• en rfenity (hll
p*l. (VntraJla off*r* to donat* fnr ihl«
pnrpoa*. fr»* of all <h*n.p. llot»l
''• n'"ill i Tbla hullil nx •1-■ rk- .m I
: w*ll rr/nafriK-tPd. mil wou;'l mak* an
**.p!|pnt '-'Hirthoua* Th* h"lp| mi
t>ullt durtni lh« b'»"m. and I; i« n*>v*r
brrn OorHptvd. If • wrll lornti^J.
. ami at i vi-ry amall *«i»n«* Ooold Ik>
put In « flr«t-<ln»« rnndttlon. Th"
iiffi-r includr-a a l.ir(c« i"t adjoining.
AN Immense"
salmon pack
I. A. Nadrau hsi r»turn"d from a
' trip to Whati"(n and K»lrh«v*n. An
roMirie tn .Mr. Kadnm, liu-ln-f-n la
jp«tr>Tn*ly livoly In thoi"l two tqwna
I Th* run of th« «<m k •■>••• aalmon la
. Jiml oVT, anil Hi allvrr a|«|< nr.
Juki 1.. ..'nintiir Thp p«fk. mi far.
hi» bc#n uniiaunlly l«r«» It l« aatl*
j mnl'd that G75,0"0 <«ava of <-inn->t
• Mlmon h«v» nlr*ndy b<-*n turned mil
from th* I'uk'! a-iund i inn.'
Thla ill bo iiui'.lv In. M :.••..I brfori
thp y.ir la over.
THE A. M. E.
| conference
PI'.iKANH, H«-pt. <—At th* Afil
nvn Mplhoillirt Kjilpeopnl ronfi rrnc«
y#.p|ppfl.'iy th™ following Hppninr.
m- nla wpr* in.Tt»-:
Hey. n. A. Uall<y. pTMldlnß pI.Ii-p
[of wtrti m 41* tr lot I Her, ». .T. i-..i
linn. I'nalillni: eldcf of nmlfrn rtl»
--' trl«-l: Rev. ■;. A. liulli-y. imrtor nt
iS'iaiyn: ic-v. n. D.-Kartifteld, i ..■ •
tor nt T«i-.im«; It*v. W. 11. VVlltun,
! i^iator «t H»lem; Hpv. 11. F. Hm
i brrK>k*. pmatoi at Portland; H«v. H.
j.l Colllna, p litOl at ikMK and
J Hr\. C. C. Jfolfurd, p*atur at Heattl*.
TO SECURE 7
UNITED ACTION
Roform Forcas Moot to Dis*
cuss the Outlook.
Th« Initial ilep in lit* r»-nr*«nlt»"
lion i>f (In I if.il 111 forCM of I Ilia Mlnlf
w.i* lukeit ypalrrday at » iii»m-llhk of
iiii- |*npullal s1 i!.- iYhiinl commit'
i.r- 1\..|.l in tin- omvp of .1.i!..- H, |l
!M. I.•■until in in ih* Man - HiiV'l
blllMlnV. Tlloan |irP«Prlt Hi'l'o .It|itß«
N t> Mi'l.»UKhlan. ill i i 111 'i . I. I.
t "nl limm, i>f t'luh iil», uritfUry; sinio
I Kl«h <'.iinml,i»| l .iiiT ,\. t*. l.lttlp, oj
T»ruiii-i: It*[Milor HlKh, at Vummiv
<r. iM.t Ahihihiil M.< rilury of rtiiiJi-
I Mil",-., nr Olympla.
Th» principal nrtton mk.-n «•»
HlHl 1 "i..m- in an hniiu^llnlc rror.
ICrttilt t! I mi <>r ihx i- fi'riu foritu of i:i"
i*l.Up tin ii Unnim l«» *p* un UOlt*4 »•'■
tint In the i.iiiiliik nnptln. In
furtherani** of ibi* i<lrj«. i ii i 1" mm i;.
> I* Mi-l.itiiKhln warn InMrtirlfl in inn-
I f*r uiih lh*J ' !..<n H in of li"i' ii.
!lh iniM railc «nd BtlVM 1 Ilipiililiinn
jemtp icniiul VOmmßtMt nnd arrange
ifor -i rt'iifrrrni-.' mpptln« of 111* ihrr«
U'niiiinlt!*•■•■ nl a-un* i 'ii.- In !•" t.p.ir
ifllturr Al Ililr mi-Plllla; Mi- |H>t|llrit|
• IIMHII.III fur Hi." Ml.- Will 1.. ■)!••
I i-UMiil.
CAUGHT BY
AN OLD TRICK
It M. 11 ■.k -r. a I. .in:-- - i. • .In ►•
at Ml. Ml.-h.iol. km hu*iro«>d ftui uf
111 ' at in- Arlington dork Katurtlar
n.nht Two in-ii BpprOMhod him,<>ii«
• lalmlnc (•• b* a buatnriui tn«n and
th* other a ■:■••>» "Tho !..!».■,. -.
> BMMI told ItwluT that hr ha I a
frrlshl bill to \ •■ ami d.i I n» i.-.i-li
<■*•»>. hut !-. 1.1 -i rhtk f«.r !**> In
[abort. It »v ii.- oiirn-nut >..,•■>
bill awlndla, ml ll*i *rr ataa an
■•say iiiim II- i in- ! "I'll Ha
•i •■!.•» ami '.■■• k tin- i. .- i» cback aa
»p«urtty. 11. r>|Mirlri| th* mnlirr to
■I . i- ... •-. nil ii.-v am •i. ; ii. i -;■..
--t>» loeata th* runflitrnt-r m»n.
FELL 1,000 FEET
WITH AN ENCINE
TAUPICO. M.i Hrpt. |.-A»oth<
•r fatal .i . I !■ m haa o,rurr«-<l on th*
imli.-. itivmlun of th# "• i ••
iVritral llaJlway. A mountain tn<
«lnr «■• romin* down th* «:•■;
(rail** !.-'■« C'artlrnaa w hr-n It « »*
thrown fit»m th* ira k-.in I Ml ovrr
a iti-i l(.lir- 'i,i. .■ muunuln *•■>.•
■ i,«*o frrt |. I .-.» Th* »n*ln«'r. wrn
na an Aniprl>»n. tb« rlrrman. a
M. »•-.:•! m ! ton Mrxli-an >• --I
1.,-.-« «. ir i ar la I .:»ir i ■ -i.ii.
SOME FASHION DOTS.
Wlka with !■ 'ii i. I 'r*la-n* a" |-.>ni.
t>ln*«l with aom* m.l hu*. uauatly
i-i. i nn l>t tan iM.n m ur llnlm
rufllra
Veil* of whit* »n-t rrr. ■ rolornl
in [i iin lull* mttmut data lake im.
Inl
r.r»».'» narrow Iwfcwl fr^m th»
"tIT to th* fi<<*. " th* crratr*!
nnvrlijr . If t. ! In anjr on> line »f
• ii:.«*n !•■• Ibia jrrar.
Thrr*» i* a frf#h r*t* t**t »hlt*
Cl -\ . • T 1 * j. | -i\*- 't ..' Ihla mr%i
, ■!<• haa .:i-iiii .•:■•.I ■•■ very Hill* that
I.'.- •ii!l-n iltrnanil I* xancly DO"
>11 .•«(..<•
| The Housewife. |
WV.W.VWKV.V.V
W»i tin |ilat«« an<S ■! •'.■ • arc
v»ry <llrtjr. W l» a itxxl |<lan in boll
'th»m In a Xrunc • -I* M 4 MtHt«
I for* arouiinc an.l poliahlnc.
Hot w«)t-r •hKUid n^vrr l>» u«»«l for
(!««• ••< any kind ■•hi ■ (■■ hai) h-M
milk mi 1:; thr Uiit hU b»' ri th. r
.»'.*!fi'. I.:.?- I In ■ ■■' 1 wiitrr. Thf
r»-»n>n f^r thia la >i >• 'h hMI <!rlv«-a
«h- milk i > th* Kli>>'. ■ i"""j a
rlnmly app*aran>-r, which tannnt l>^
irm.nl Milk rana rh'.ulil ■'■»)■•
hu. ■ rifi«i>(f with ■ '-I watrr tw.
forr wanhlnn wlih hot.
M.l !■ v. and oih< r utalna ran Im> f-
BIOTtd rr -in lirii 'i by M.ltlnK It with
i thli k 1 i'h-r . f !•■'•■ 1 auft »*■..;. ii. I
wnif*r \**y *tM lin*^n thua weti«-«|
ii|-in th' Knm» m t!i< inn, ci>vit th»
•UtlM with »*.t and frOM tlmr to
time .i" II drlM ■' i'-i It llchlly, A
r«iup|p of ! iv« •Ii" I. I I'l* ■uffi''t(<nt
iin r^mriv* •■'t.- »'orii Main*
N!r« tikra IH«h —llrown a a!li •• I
. onion in two ta\blaiipouilfUtl of ba-
U-on fnt, a-ld MM l«r«». < up of finely
1 ftlcvd "kra, nnc KMWttMM I'lnt -»f
pe«|f.i| nnd nll»r"l lcmjiti*ii nti-l <>n#
■mart uf wnii-r; «<-i««fin wllh n !<•»•
... mlt, »nlt»poon of |"'iit»T,
I and «:n -i'i-i xl.iwly for two hours.
Merv»' with bnlli-d rlcp.
Or»|.» <":iii"ii|> -Tnko flv<> pound« "f
irrapMj Ikill thi-m. thru rub thnmith
n colandtr nix »nd §»lv» »fiir, add
2'i poundi uf putenr. one pint ot vln
rgiir, «.n»- talil»-*|Mi.inful «-ni- ll l>f
trriMin'l * lovph, rlnairmn. allii|it>-f* it
. - {.|..-r. i.ni**-hnlf i- ' i lotiful i>f a.ilt,
iioii ." minute*. DotUt.
YOUNG CIRL IN TROUBLE
Annlr> Rvtljrn, « ynung Kirl, w»a
:i> r .••!■•.i ii Unohomlab Satnrday ■>n a
. har«< of Urnnjr. Sn.- Ii mtu'rd of
• ti-alinK a.'Virul nrtlilc* Ol wear-;
Ini ni'imrcl from tha Villa lo.lxlnv
hnuMi whi rp aha form< rijr worked.
The Cigarette Smoknr.
\ Ttlf flrnr rnjaad* atiU't tihnrro
clgirPlU'K In l^'ii'l'in htia dctralopvd
ir- ip» fix i r.-t ■■ . v. iii. h in particu
larly |uilriiiilz*-'l l»y tt'imrn.
Tra (iisiiirlli'H ■"'■ n;.i.|.. Nt a urn
trrniln i.f Krii i. tea, whleb him bul
llttlr" dint. i'i'l I" t'liinpnurd uf un-
I broken l>nf. Thla In dampunrd aoj
lhnt III"" Iphvi'H miiy b* (tuffi I Inl i
ii,. paper cyllndaTPi but not «ur»l
rlinl li> »ffwt thr. |i«i«>r. Tin- timip
i« Mid t>, I,' fllKfiKrc-iitilri nt tint,
Hi.' i ITiml on iii k.iiii'i 4 being n MlMa
df opprvsalon in I It* h*td .in I • ,|*.
[sir* to i.ili- ii.. .1 if HoinrihlnK.
ROBBED OF $45.
Allr* Pobmnn wh» irrMtld ilnr
{day nlKht on n rhurti' 1 •«/ lobblnir <*.
lc, I ii".li >if l«r, in • bea In Quandt'i
concert hall. Thr-v wrrr ImiUi taken
to li' ,!.|i|iii.i i. m. and »h« (tavi> i..-i-ilr-
Ity on thi "'mi Of HOO for li•■ up- .
I i.ii.ii.» In oaurl Turidaj- fur trial. l
111 I BEAI 111 NT S It.
The Thief Wat* Intano.
i-1.1 ■■• .1 11 11 • 11 1 ■ «
1
1.1
..
ANOTHCR PIONEER CONE
I' J I'llnir.mf. iii-i-.l 71. .11^1 Hnliir.
day «> I'm* |.|.M< .■ li.wplinl. Mr.
Prlmroaa had b*#n ■ rml'lMii "f I'mt
M .-I i f.r 4'J VPillH. «fi| «a» ullf lif
i 'it. i H"Mh.r* oldrai I'i^n.'.Mm.
CLAIM THEY
ARE INDIANS
I.i:\VIMTiiN, Idaho, Hcpl. 4—Thrca
turn an- about la ■*>■ Into th« I'niici
.■".'.■. i-uiiri to attumpt in prof*
thrir Indian oridn, It > • Mid timt
..•in. ('i.li.iilal I ■ ,ii,. . ami KniiKh
trra of lh«- llrvi.luti.in In «-rT«-i«- Hoi
ton n.-.-k t.i pruvr thrlr Indian an
i.-atiy iia a Mirl >.f «.n Inl f ..1 Th^rc
la li.> fail about ■'''■':■ hi 1.,- IJic (.-. m.
- ''■ ti. nl ti.-r tv |ii4h.i. Mi- it i
th^ i f!rrtl-**.i\ frnl niiMintntf.a, |o Im»
.in ftiitlait U tv •«•< upy tb*> pr-wkcnl
am box at the lh**t»r, *u-\ th« fronl
• ■it at th" rlrrua. It ■!•« Inriudn
tlif rlvhl In alt In id- mUldla of Ibr
al.lf*Katk ami fnrt'r th»- nhltr ?t i-li
In a>t «*t»t a Irntl Ihr.i.tKb th«* muddy
■ Itrr! tt niPPOrtl I'll! I. . U.hi,
, of aplrll "Mill la part >>f tbrl
:i .i ■■ ■' ■irt>|i>, alt.l i. i .. • ■ thitt
•-. s.i.fc diumiy ■>:.■■. i-»w» atrl hu
:.;.■■■« thn u1 f •'t .. ii . I .v \ '. ti. ill
!'.. rnjuy nil tlir.i. |irl\ i:.-K.« la -■!' h
a Ihm.ii tbal thi> i-*'i of Ida juill-|
rUry la lall.-.l Upon I" e»l»bllah ili»
line of i.niaaruiuliiliy.
fimmabaiiaiik nftJ w *»n»r • t«nd at
WaaitiM i.ii. i-i>ii!'<i laataM.
f-'l '. l«l f*al»—r*ln» nut* I'M •r. In
!>.»■■ 1•' "in '' "r> ■ IC • , Ttt lit •■■ •
■n Oi»ii
Olamond Ring Free.
W<> r ■-- away fr»a at ,>ur t 10 p m
aurtl.m alia av»ry day a valuabir
tilamund Il'.n« and I* ithcr *I«-Bant
pr»»»nta. In i.rli-r In "run a lar(»
ill. ti )..•.■' at il " «> of Ih* Naw
Tork J*«»l*ry Co.'l atock or Dla.
mon.la, Watrhra. J««rlry anl Hllvfc
war* Hl*> •»' •••" °f lt<>**ra' Kllvar
\ w«r» «i ■p. m. rarh day. Th» fol
lowing |»raoo» i-. i\.-i j.-,, „,.
rln«a frr« latl *»*k: Mr». Martin
' 714 Maynard avvnur; Mr». Young.
Itattl York; Mr» Jaroba. M |. , fl4 i ,
b'~-»t: J H WHaOB, , lard, Mra
Jorklln. nil riflh »v»n.i- Aurtlon
■i" II I Mil 7: ■ daily. M. ,•,
r«wrv».l fur ladl*a at ilm Kraponum,
(IT rW«»nd avvrtu*.
MARKET QUOTATIONS |
Morwlay Unnni M 'k- •- o;>er.«d '•
• ••> ntjM ttli moraine aa it .« i,.
Iwr day No rhjujfi of Irtifwirlan. »'
opr«rr».l In pr!r»a. and in«*i run-1
I • • ; I • . i •. I «t ajooaj.
' ' T) - fallaatnc | ■•! •• ar* b*ln( of
'■•■• I t'i th» predscar by thu loral j
dral'ra for i. i.tv in r.iund lota us I
Urn t . v nr in th» far at f«attl*s
■:• i i. •■••• HUH ! it -..'. liaon
■>'...>:■ h »'n ;••-.!. IIIH. hran, 114.
ahnria, •;.'■'
Hay — l*iifl found, p*r Inn. X'.ilWe
raai»rn Waahtnrten t:moth>. lll.to
OUI alfalfi. I- -i •'
Kens-S'rlriiy ?■.-'. ran-h, Jir
liiitur — Frr.h ranch, teioc; Nr«l |
f'miltry — rh'.ki-na. li v », i:Oll<;|
ilu^ka, IJej turki-ya, lir; «<-«-a». 10c.
IJv* aim k-l'hoUa b~r> raltl». !
roira. SOUic: ■!■■•" 'Sk^.m-'I
h t> llv», JOiSf. ho«», dr»a«*d 7c,;
r*|vta, dr»aaol, larc. •<•: amall. tf,|
i-iilv^a. larrr, llva, it-; amatl. 4^.
llt'lr-a. l'»!t« and Wool— llaavj
aoiimi. aalt'd »i»cr«. OY«f «") Iba, IHe;|
m^lluni *uuni|, prr Ib, (r; ll(btl
a>iiiml. un'ler -i- Iba. 7Hc; powa, aound, j
[ A.I wlirhta. ''-,• •• io butla ml ..». n
j 4CSr; •alt»'l kli>a, "Ho; cofvra, f*r lb,
j IS*": *i»'n hM", k !»w than aaltrd;'
| try hl-1»a. |rr Ib. !?••; BTJ Ull'. nn». |
| third l^ac mmm'r df»r. p»r Ib. tJO'
j Stc: ■ lnt»- dr»r. Jry. I4OI«*'; paprry
d<-«r, »3l!r; dry *!ka. »«inp; irtrn
tik, 4O'*; »h»ep prlta. IS««c; -'.mt-1
Unya. \'-' f :■• . T..t«l'-rn Waahlncton <
irool, HHr; WVilrrn Waahlr.«t<in «fKl'
I ItVtOi dirty or timber burnrd. lOHc;!
1 tallow, IHO3o.
Vagataklat.
rolaln»a (Jobhlnit)—Natlv* fotn-;
[tpaa, I6IV P*r lb; California. pota-|
toaa, ti»©l\'- l»r Ib; tx-ua. Ji ■"
; p»r faik: eamta, rwr aark. 7.VOVV;!
I< »ft4<- p»r Ib; atrlnfi Ix^ina. to par lb; 1
; II MCfl «S yr aark: p«*«. :03o: ;;r<-*n!
rorn. U<i J"r l"*r do*; rurumbi-ra, Jnj» !
3V: lumnlwi, f/>r; Callfnrnla a»«H-ti
potntiwa. |; 'jn prr l«o Ibtj hall P*p*|
para. li;r.Vl"^; natlv* nnlnna, ILTIj]
rallfnrnla onlnna. lUOOt.Mj artlc, j
'■ Ho Ih; ilrrman prun"*. *»• fitl On. rrnh,
A[i|>l..a. '■■-*> . I ":|: if -I Irl.l ltartl.»t |"-ur«
II o«iul "1.
Fruit*.
" Orwn Fruit CJnl.b!nir>-(-Allfnrnlß';
inii> Valencia, ivoo a ma*; lamona,]
13.10C4H0; uri'l'-a. 7.'m«ll_^j pfr bi«;l
bnniin.i". II W»fi.Von iM'r bun. h; awiwf'
applf illir. Mr |jt (tnlinn: peachta,]
nranc* rllnita. «:.«HO«- . b..x: f ru\.n
ailma. Il.TIi blackbafDaa, IIJOOI-Wsi
raaplH-rrl**. 12.25 p«-r eaaal furranta,]
Ltl.OOOl.tt! wnlT incl'ina, |I.oo|t].od;|
niu»k mi'Unia. II.Mi; i hrrrlf a, tOOTSe;
f'allf'irnln (trni'i-a. 7f>rCll I!."; pfnra. ,
Ilin, California piwma, <>:<iion<-; na-'
llva pluma. Ue; Cnllfnrnln Him (
mtlona, ll.W; Italian prun<>«, t;,.
Butler. Chaata, E(f* «nd Poultry
llultar—ltnnch. lOi^lSp; fane] dal- i
r\ In aqimri-a, IJOMei Wnahlnirtnn'
rrrnmrrli-a. pound prlnta. !«|f ;0c;!
r;n«trrn town niui niitln. 21(I2:p.
Ch«*M (Inbblnit)- Nalh Wash
incinn, llOUHo; Eaat'rn, tlwiir.
I".FK« (Jubbltijt)—Htrirtly fr»ah
nnrbi Ma
Ilnn»y--Whlt» romb. HfJUe; lUht
amlxr, ia«Ur; amber, JlffllJc;
alr.iln*il. "H'i*'"
-roullrr—«prln« rhlrkrna, $2.!5Jf5;
Ifryera, 11.T501.Mi llva turkrya, lie;
rtii'k*. 12c-; ftett. IOr; llvt •lfhl
I'millry^-Hprlnii Chlckana, ii. ltv*
lurktya, IBCI itucka, '-'' I >aaaa, 10c; >
i llvt •»'■!■.: hi
Iky, Oraln «nd rood.
Hay (Jobbing)—Pucr-t a.him.l, I" '
lon. |7«l!»; C.ialirn aehli (ton tim
othy. ll».00OH-00i alfalfa lift.notffii.oo
(inia (Jobbing)— Per ton, 127011,
Barl —Btcam rolled, |20; wholp,
111
, Corn— wh'.ii. 122.50; cracked, 123;
! f«*d i..ii. »ar ton, 123.00.
' K«r<l—Wheil, 121; nit eakt, maal,
IS2.00; mlddllnft, Ill.ove2a.ooi bi«n,
I A ffi[ SlliD- j
• mcnt ol Feather Dusters *
i 1 just received. ■;
i — I
\ Denny-Corye!! Company %
* rntiitt I'M I ::.':■':'!) Dni. $
/ l.'ll Htil «» I ;i. lir.i »»•• <>
c v\ w^\ *■%. wv* vw* vw\
111,00; ahnrta, II« wife 17 00, rhoppad
foil. 120 00(J 23.00; dairy ■■>!•<: (■•• I ?•■•■!.
118 00.
("•at Prleat
l"i-f)i Mnl «J. - J.»■ him f".i«r In i-r,
7o |icr ll>. Mrer h»rf, 7'ir p<r lb;
mutton, wrtlirr, »c |i»r 'b; pork. 7Hc
prr |b| vtal, 1..1K.-, k.- [:, r lb; amall,
10**.
I'rovlaton* (Jobbing)— ii imi l«re*.
|ll,r; l-.iu,. ■mull. !(• ; tin ik'iM >..«
r»n. ll'y: ■'• v • .it.- 1 «: !. 1. ?V . itrx,
»v-.
l»»iril <|.'bblnc> —llnmn mud*. p»r
Hi. 7%.- Wlilla «l»r, »<•; Calfl ipactal,
»',<-; lii -I compuiind. U'-i. > i, fc; Kri,
14.P.
l-'ri-nh I'!.'. <i ' • -t. r i H■■!.!•'.».
Ill*-■; imlmon. ««:<•; n«urilcr». 3W4<\
•slm, '-lit r.x k cvi. tQtei thrimpi,
tei ami.lt, SO*''; nyatpra, Oltrapla, 13 -
M |..r »4< k. ll.ka j. i rnil"n, iliini,
It titi prr Mack; t •:■' i; i.- ■" i raba, llv*.
II I"; r.^-k^.l. II ;o. tin* rod, CO*'-:
I.' i. k •<><). Ct("c; bnaa, ' -.'.-.
Mutt
Nuta-Wnlnula, i.r-r lb M.k«. 13c;
I*l mii wntnuli, 1"!' p**<*.inn. !■'■ . is!m-
•it- fancy, , .'• arn-11. r i:». . aim
ond*, «*•« J, I!***: (icanti*.*, 7c: |!rie.
10r; roro.imita. i -t <loSf*n, *' <j •' ■
lunti' and Bulldlnt Malarial-
Lot*—Superior , .■■>.: ' i •'■' No.
1 fir. l«©7; mtrrli>>nul>li> 6f, pr-r M.
n :.i.i '.. N ■ I irj»r, Il.U': riiinriion.
V'T M. Itu >|>iu'c lu(>. Hit, reJar
•hlfiic, |j..||», i;:i ; 75.
Kir Lumber—t'.nuch. l»; thl'k fin
i-'..l miliirl on* or two aidra. >.
10 •ml II it.. |„« %»U., 1;:., i :■/. ;. «.»• > • '
13 tv It f»fl; •;■.•>■ IrtirtM. to ■ l»r
XI tZtrrn) . -t.r 1... !i !ii.;-!.. »:-'j.». all
virtual «raln. 14 prr >l fUra; .1 H.r
--ln«. drru«-4 and i-■.*<• ».■ I Ji-o-l
■tack baardt, l-tnch. I'jiv 10-imh.
»■■ :"-i iv ll.fnrh. l!«.«il»; f*nclr.«. No
4or «.inch ■,•■!■. J. t». V <>r
channel ruatlr of .trot. »H!fß, wlfhl
S.«o ll.». Iligii. nr ilm»»r. >«Uli unii
■ -antlln«ii. rouxh. l« ■'^■•l. R I X I I..
l» '*in I (I, lIIQM. box baiitda,
ll'lnrh and up. I'
Waahlnirmn lir ! f*»d«r l,iimh*r—
n»u(h, i». band «<Jine. wjifh 1 7<*
11.- Ilr.il'. !.... r»lt:nr. v'lrfht*. Hot
1. i. Ml I 1-l-lnfh. l.*<» Ib": Sam.
I. I mn-% 1 Vln<-h. 70S Iba. 11-'O:?;
• alnaonllne. li''»u. ru>lSr. i::wr«;
•A' uhliifti^i. II ». »liin«ard »hlr..
rl.->. Ii nnuh. U U -ml l<
rwt, 1.".i- ii. thick nr.ua. l.mi '„ r<>
■Ur >i|ui •■•■--, and 10 <•*(. !-•«•.»
«>: pirk^i*. us.
Klin drl'd. II In advarra at (rr<>n.
drar*C>. Me.
Jooaiftf. Quot*tion«
T!.. jobtilni •!'. -:..l i I '■•!•> «'re
aa ' ! „.. ■ ;
Bu«ar (Jobbing)— OoMon C, In hh'a.
t. f«; »Hr» C. In lib!*, II *°; p<>«<!*r
o<l tl*i; dry ef»'iMUt"-'J. til tub.
1.1 *V »p<il ■ «;i pr.r«*. f*
Kir.»r. ele (Jol«b'ngl —ra!»nt K«
--■ '•■!.•_ P *>. N,-t«!'> A. I'll; Slut
11.^t.1. |J »5; rfslfnnial,»l »: O>l-
Hoc)!. tllS. fa Ifornla bran'U. It'
Nn neat. >-.;.!■. II CS ; '- 199 Iba ir.
10-lb •••>» r* 1 '■ •'. "'•■'• narka,
foru m»al. tMlt. tl 71 p»r I»S lti» In
i 11. aarka, I ■'• liltl In W-lb MCkJ
lnick*h>ii !■.•:•. pur', USA i-.
W .1-. in K-!i •.■ »-. era. k*4
*h«at, I? IJ ,r- 104 Iba In ].•
ti» rirka. farlni. IJ .»• P't \»
pOQBda in 10-lb aarka, •'"! cut
oatmoal. I* > ;-r !"> tba In l'«-lb
■arki; cr*h*m flour. II TS |»r IPO 11»
In 10-lh aarka, nh<>l» «."•.' fleur, 11.
--»1 |.»r Ino Iba In 10-'b aai-ka; rv»
li.'.il. |: 10 p*T If Iba In Iii ...■••■
D» n«.nr. tlli prt l-f) lb» In I^-H)
aarka; uplll i ■ .■ 190-lb **rka. %1M;
aj.lil t-ra«. JIW pn' 1«0 lb« In :Slb
!.■«•■.. i-^arl l««rl»r. l« !^ p»r 190 l!.a
In »..- i- .. i .-I 1-- 1 1-lt.rV. t'tO".
arawal Rakaa, 73-lb I. n" II »i«l
I 10: wh»nt f .I--" 11. 14 r»r rasr ol
'.4 I-lb pk*». fanci rot>4 oal», I! U
it bal*. id t-lb aaolu rom ni.'Al.
jriltov, i.' »o j-f l-t.i Ii 10-lb a.ik«.
rtirn tt'iil. » hiJ#». 12 90 j'. r bbl In W>-
Ib Mfksj burkvrhrjt Hiar, pure, j;
JO r-r bbl In •/■■!•, mki; cr*rk''l
r>>;' .1 14 prr bbl In .".'■!!. aarka:
• •••-I rui oatmral. t« '» per bbl In W-
Ib rarka; (rabam C -if. I! SO per bb!
In Mil) aarka; wbola wl rnt flour, I"
It bbl In .V I. lack*) " v !■■«'.. 13.71
p<<r I>bl In '■ ' I*, a^tka: ry<* flour, $'
pot bbl, fanry rolt*l oala. IW lb» nrt
In bl.Sa. I. V famr rolled oata, • i-:t.
aaik«. ISM; fancy r»ll»d oat». pn
ruar. 12 75: eh"p. 10-lb a»rk«, l:t00.
dl.iry cow 'hop, Will MekJ, |!aon.
Ci.rfm- (JoW.lna>— ilrrm — Jl.ichj.
per Ih. 2»Qllr, Java, p^r Ih, WiZ*c;
Coain Itlra. eheict, prr Ih. ir.alJc;
n<>n»t»<l—Arbiick!»'a. In 100-lb caaoa.
p»r IM Iba. IU.H; «0-lb taw, prr io-
Iba, lltlli *«-n> fiiara. per li>o ll.a,
11241; J»v«. M-lb Una. p«f Ib, Ue;
aark. S4<-; Ad»n M.K-ba. S"H<-; Cam-
SJ**: Qnftlomalav, Jli . irrouml
(orft-. l««I?Or: t.lon, 100 a, 111 £5, «ia.
lIUSI ■"•■•■. lit 4S.
Hani litUK c<>.. I Iflli ami rik»
]■■ . rlpllon »p>clall»ta. T»l Vk» IS.
I ij aS. aora trnrt. Mooro Inv. Oar
r
MM.. A H-»*>< H«» mtnf-1 1., ih» N*w T-Tfc
Mtvl ha« is-- : . .^ „r attorn^} *
..tnr. in ih»i kaUdlat.
PIGOTT a I RENCH CO.
1 ( •/, Waibmaton Hj Bar* tka on'.r
Linofype Job Printing Machine
,t tka >*ofthw<Mt i k'«l"| iIM '-■II I
*#'•. »l" .ai ipKlallf law l>rl>*« l)AV«
KkV kr •liuia Uiaut auupyoiliuulr
uacuia.
,
I Till: HTATi: OT WASHINGTON, |<
KINU ■INTV *F.
In thr Ju"tl"" C"urt liiivvumlnti Vre- I
I ctnct, tMfora Honry • 'nri'nn JuitlCC. j
Tit thf Junriui Trading company, n
rorporatton, and i" <'■• w. v, Jonn
ion nml m r Johnann, hl» wife, Uc- i
fendanta.
In lh(> nam* of lh<* Rtalt of \v.i"h
iliiKl"" >*'»• lir'' ' «Trl>y nolldi-J ihii
tha Qlotj* Wall Pap»r oompinr, ii
| eorporaOnn, baa fli""*' » complaint
■gainst you '» **W court which win ;
i romr on tl* '"' hoard ut my tifllcp In
[M.-allli- In King I'minty. Wnihlnnton, '
| ot> Hi. JO'.h da) of Hl'l temliiT, A. l> . ;
I IHUO, at thi houi ol I O'clock n. m., J
i ,'ti.i unUi ■ )"< Mi" ii" Ihi n and
thera «»«»■", the mime -w til bi> |
tiiki'n «« ronrt'Bscil, t»n-l demand ol
pi i-.nilii munliii Th> ob]«cl and ili>- >
in url of Kiilil t-otiiiilnlnt t ■ to rr- i
ccivrr fiiim ymi ncvrnty-flve 'liar* I
,i nit 4ii •■ill". «lth lnt»fl I from July'
! llth, U:i6, for mods, wiiri-a nml mcr- I
chiinillax lold and delivered you at
your requem.
Complaint ftl»d July titl . 189(.
lIAHIIY CAH3ON, J. P.
Pacific Cosst Stßamsblp Co.
lor .Mil ran ■ ■ n
Li-aye SUATTLC 0 a. m.
H. i,i |, r,, ii, in. 11, It, Oct. i. «. Iti
111, 11, .'«, It, N>'» ■ '■•• '"''l '»>!> Drill
l|j> llll'M'Ullrl.
Lnu B:ii Fin3c,s;o lur fe.ile II a. at
«.|,i. 1, «, 11, I*, W, X <"i- ». ». '*■
! i*. it. Ji, n»v. :, mil rvtry nnii <i.iy
ihrri-iifn-r.
KOFI ALASKA
Love Btittlo 9 t. m.- ■
CnUuft <My. B«pt, 12, 27. Oel, 13, 17.
City <>( Tnp*ka. M»pl. 7, %2, Oct. 7,]
AI-KI. Hrpt. 2, 17. ftct. I. 17. »n<l
every unit ilsy HiTiafi-r.
r»r fuiii.-r Infentialkm t.t.<ain foUUf.
Th» rirfiiiwny rtWFVi It'" t '' ■ rhur-.aa |
■villt'nil ptwtooa (f^t)'«. •<■■'■■'■. aiilitm
flal* . ■ i i. ." uf i i! . r
.1 t TP-OWTIHIIKifci,
f'uywl f^.tifti Hu|-I , <>*#!," I***. !'!'•*
IV town n«»ri <.m™. 111 Kit.i Dvmua,
Rnttl*! <l-«jl»ll, i'aiklna •. Co., ll".n- i
'" ftf*nt« lien Fli—lMifc
| Washington & Alaska
STEAMSHIP COMPANY'S
| Lightning Exprsss
BTEAMOMIP
CityofScattle
r. „ from rnlw Wharf al 10 » .->.
Thureday, Aug. 31
for Skagway, via Vancouver
ondJunca, inGs Hours.
Steamship Farallon
Fat -»•.,■*•; ■■< i t>-< *, mil me M J'f ■'
TtrWtlM tl I (T?l»r tlffM Khkrll, \.« Wif'.afc,
V«f:r*>titrr, k*u ti!b«ri M*-ltn rt»y, Wrtugri,
fMHH ... > from Uikr >» i * f
I Monday, Sept. 11, at 10 P. M.
• • •
DOUWIII 4. CO.. LIJ .
n#r*r»( *t-'i» 11l Jmmrt ■* . Fhcn»
Mai -
STEAMSHIP
LA URMIA
....»*t!ji ron ...
ST. MICHAEL
On cr About Scit. I.
(anotrtuif •> nt UicDml «iii mm Mri
■• .1 .» K« i. 4«><tU J>a a Irntti* .'•o i lor
. D2W3QS. Rampart and Way Ports
STEAMER DOVERT
....tun....
Cape Nor an§ Gtioiiii Bay
. . i • * •.. ;««fl |*' ;tHi I D** i *■*
! Scxittlc Steamship G>. ,
! '.<.«, t»u» *.ia ■ MNM tl«l ooc« I
- ■
Alaska Flyer
' &ktQ«ty vlt Vinceavir. rtetchikan :
tnj Junrjj
1 IN SIXTY-FIVE HOURS :
S. S. KUMBOLOT
wj i .... ■«!»
TUiSOAY, SEPT. 12, AT 8 P. M.
| III) t'Sra. '•• T.nl >Tra<M: MmMm '
i •lull*- *l.ili«:u.i l>.l: I !'■■•■■>• HIIUI
.. »- I llv., «(•■!
UiiR r"w / '"" Arri"
n*" v *> »iiimm
< i. v. a (v*"'" •*■■■■ •■' ■ ■j*A ■*
•>!- J >Ui. ClilCattt »li I (■«•!.
■ ri;4>ii lit.
Seattle. E£d.db& ail E?ere!L
STEAMER
GREYHOUND
i *^ I
TiriJ E6KI Trip D.Ur-Oc;); tuba
TIME Cft«O
l^av* ?•>•• •■ ? • m, IJm anil I p, it j
l 0*9» ■.1 M!•t8 a Dt., 13U p. m , and
Tilt P m
PpwiwU at laMttl* Vltk ilnmtr Kiytr |
; *r*R*»— IS*»rrt« W«. r-nM trip It £»; CJ.
1 i ■ «
«■-..• f**\ r-tiiNl irit* ;*c.
l.rnJ'til i:..1,,.«n |k>k. f-^if»
!•-»! I ■ ii» feWattl*. !■ 1 131.
»- li Mull', mmmm
: Vancouver Line. ;
At »
lower -won i «n4 tiulf of Ueor^U I
* i«t-ii. »l Mi'lin.4 uU| btitti IU U) i
i world il taken un I
J STCAMCR J
North Pacific!
J Lmtw \*<l-r Wh*rt il II :»i t« m. *
| Mmilar. Wofinewlny anil V rKUy i->r *
* \ innxirrr. M Q vU Mt>.-. ru \ *
* 1 Hit rtn nnl Whi .-in. t
For (r«t| or linn**** •I'l'lf " '
; V«»:< ' wi.mi or , •':■■■■• ul Urn ,iii«, ■
j Mutual LJlf i!uU '"' brown wui J
FINEST
In Seattle
SanDiepMtCo.
11!S Pike Street
i m i ill r >'.
ifAMir miiii,.ii ».,wi t ,r.»i. paoka ani
w«ll.r», ,'i,.:.ii"i«, flr«n»n (urn, ■•!■!•
II li "K/i r.f il K. aiij *f, I' H H.'a:
r,p** i«m c<t ('fi.-jiV furtn^l ' <*f%w
fii.n lln v: 'l.ir. al 1-1 link II7»
iiiiintil' i>»- ill.)
< Hutu if ?>i: Ttjt.Mi-1 nfi i-ii, tnr -.. "i« «H
I anrl rrltitlil* Nltalf n< t , *>tr,]'or*r *tiaMl»h
--1 ».| |H1 V> nis »••* Kiumnr ■ '• ' '" ■■'
; f l'»'«i; ;l«lrM« |]4 r'i.frry »*r»i-l
I .iKA'ITI X <!;- fll.»i-T O . «l!t N V >ik.
' AiinniM in.
I:, U*. IfIM'OIITOS Atrtnm,!, 414, 41.1 41*1
nt, ! 41] r ( ,t;tftK Mm k
ArillllM.H\|.|,,lH,
I". I", i Alirt il,/, u*)«r, |.r>> tar lv «/lia>
r«lli mrl M.licllur <il „!.'■ ,\u. .:H
H-.MI. Sail, nil It.nk MuIMIM
'•H/.»< v. i:.M.r. „,...,,» Mir, n^i^r mi,
41 ( IKI'<I I UK.
iii.i;i;iit<i.v s lievitt, «Ti^ri^'h»«r~r'»*|
«r«Ui« antj Kt«t«4T«J *a(h for »#•-. M (»,,4
t.f iturr i'.r.* n,.i ft r« t^i j. iK , mi,
HIMIM J - <mi r.<.Kt>
IMI wi\ h jiu.in.^l (i.Mi'i*. T-l •!. )■.,;.
I- : ■ . .. _ -rz
: bHiui.i iuilmmi *«d COnIKaCIORI.
DBATTU: hHll <iii~rnT<H^Xm of'Jri'lt
*«, •>h»r*a*. rtfftl i. .- ... »ii., ).!!» till*"
ing afM '"ur* Ulioiu, J«*l*ra Ul |*il«*. ; ,-a
l>Vill Mlra. „
l.i - i U bf.rr.o i- :■ Ipiaiil . .... a, 1
I (...UK; !».[ 1,, it,. ,n, | M ln | fl| „.,
HMU
THit« riR«Ti: MATinwAk u*T.'ic or
n.A'ITI.K.
I'al.l up latilal |i'<"-
.r(,)«a H I, (1.4!^. )r „ .fr*ai<t*nt
; H*mrim ■' :■:-.■ ,»^V|M l*r«lrt»fil
I^*'»f T«.,n*r ... „, r,«ri*r
II I. )'>i>hur>l ..,,••. Cackln
i BtfH »m$ \-,.0i. ji. ■ , „- ;«..,'.,»■
lin all ».- i • „; raw-, irf ll» l'nit.4
! tiik pihi:t i»irxii satiomaL uamc
'»■ m:atii.i;.
'■«|,il»l m., k |*M in »■.»•««
furi.ma ,V. i««
j Jarul, I uitli ,-,„,...
»! I' V.,jfi»l|,r Vim P.«il«i,t
II V. .\,» „ CttsMar
• un-«>,f,.|,.i1» m all | tl . -,■■.,» clli«a
in tb» I'ntf^'l . -; - an<] Koro^*,
WA.SMNAVUN'-AMCIIH'AN lIAKK Or
■RATTLB.
i .m»r rm.i »j, ai.l Pir»l A«>im.
i*|lt»l.. , (." i.«,
Andrvw Chtlb*r^| . ■ ■ .l'r**i(l#nt
it. I*. J • i, rirai Vis* I -»i .- 1
•'. I. " •■!■>..,, i *..tii Vli« fn-aLimt
AlVa-«'*i'a"''" « l«»hl»r
"'Ml.li I r,i:- AN 11 hi II |>KBl
IHHNIW. IM.l>f»« c mil, conlrat-ttra mi
l/».irt.r.. Him Wratrra An. T.i. Hull M.J
lIAM.AI.I. «>n>ral lohWrr T«l Orr»n »<a
t.um'i.M. t»."»tj4.
run HAt.K »r r»nl-T»ma all »It»a. -I
• r s.m
—————————.»—^_^_
_ I I ill llfc«H I.KA l->i.
**I*ATTI.K •!■■»-. ),..it« «"•. k**l> rum
..•■.. ia ..,,,, f,» || to nw .1»»ii».
tc«*..it;. r»|.air.f-t I loft a.t. T»l Puff •-.
li.ll'. .SI ill INI
ATI A>« I«a WorkaTm' Üblmi »ll»«t. t«^
|livo ' - IWI. !>• unljr I >.t.-t> i/>a
11, j.. ,n la. nl».
II rt r)Kt-»;W, «t*U*tJ a»»rtall»f .» rrowi
»ni bri4«r w?»fit. 414 ll<r»« bu:lii»
' UAMVIHii' AVAUJtMV,
KBft fcifci orlr '^ i i^'i (tanrirm Kbool IN
■ ■') It.ft. haii. filiK «j|< !•.»..
IMAN<MI, noun lit IDAS,
ijjSlTsTrnOw'lJtS. ra*l riuia. auaaa uxt
ill'.'Cl r;|;i|," f ;0 U , J,* r«i»i, an
r<? > !*{.■. mi»n?^ lamiatipd without daUy.
honin 1. 1 ll> »irr llonan »ai,>.
X.I .li.
'' ' '■ rW |4av* to hjr »»i»»aa. film.
lv.r*. lav«U4 ctialrs. cn<"li^rr. rtllowa.
I *- ; - »•• i^-'t chair*, mlrrora. pianoa,
• ■■-'< r-. ■ . .. '»'IM»UI* »n I tnr-
Ih.njT L ■!,.,.«• wrr.Jl.iiil iton, fcii
, •- ! '.il Itti* ilrv«t.
■ Kill I. |Mi UHM'IIII' KIHIVK
IT Tot' «!»«t a iwn or »*■;■ n»i. a « t.\t f •
l*T IK# '•.■►■-, immwl. *"ia* »nt *«<*« d:
S'^-i :*--.. ii ,^r *»#^«: nic#ir lut,lU»4
; . ■ '■ ;- • . < .. I.i Innalrßta j&t au4
Uk . (,»• iHtlk*. »i#.«r,, l.fcul*
KOTrt. VOIIK rir»i avnut .r nk>: ttr#«
. '-.» » . r>.« and I. mt \ al IK i^r «r«*k.
JlfiTrl. <T)L«T-J"ar "Tk]ri~iii>i~S>»rrTi
:.i «Uaa mo mi toud. M •«■ • 1 i p.
t rjI.KSW<V»r» Itnt'KK—llo Aoulh >irik.- l:a
--> «l» t f-r II |l £# and 12 jtr «.r»
! U'VTM. «<V"T-fl»m«l m.. W. Fir«l.
Jf>>t.
. ntai mait.i: Junk C«>. .... * •-■ kricta
I ! .'. « v.t- bu*ln«*a. 110 ttaliraad i*,i.,.
r»JL '■ - I till.
I ai.a'Ka Jink Co. Mfl li.ft pnofi
rr^fn.l „• . n:. Ko. Mil W . ,-rr» A»».
i-i t.i,« u»
U>A>l .INII "l SM-R X> I'E.
lAMK* IK>l IIWF:I.Lr-M'Tia>fT~t<Miia. tn
ma- < mntr t«4i. .- IK«tnii t!.. •
"~M I i.1.1 Kl> V.
I Mltr*. HANkKN. rar. 4tb an4 line. >|»clal
! .".-.<• i laU an4 viotrr ffot^li.
j HI 1> II K>; _^
i MIX )A*CHETaVir«fl»llUll»l milwlta ,n\
BMgaa. »'■'■.-r ifth »t1 Madlatfa atra^ta.
c«l ><<v iLtcixiC IM»T»m.
Una UK. -->.'■•• r,,r> «h a»i B-«.:i»«'«.t
batatt; itiiwui Vfahri*f: i tir r i.- '!'•-•••
** furwl. ni.lirm f4»r: '■2* P»r.r*.p bllf.
fKIMTINO a1»0 gINOIKO. '
ilTTlloW-CITAN PtiMlMt * II ..lit« Co..
11l Tr.l.r «v. Thou* blu* «(il.
I. * HKAI'I.KV, lioi.k. i..!, «m : i«nira*rrl*l
prlir.m ill Ihli.lX Hio.r VnnH
JlAfcitM * >KA>«£ :«-7i>iuirr-B<«ViJ bill
ItIKIKII. '
I Folt MLX- Uood, l» riKint Inn>t «n,l I loHj
I en nr lln»i high *-I #4fuiljr; 111"
I 11 Tit rU. iMt' 111- 1. kTFUI!*.
j sN>: IlKfison '-f i» m.ii 'i-iri ■ »*wlnf
m«i I'ii* A I* • • * ~ ' n-n
--! , r '-» far (m 1» i »■ n«M*. Itftl * ..inn. «
•I: - ■
. ! »IVTni-T« t.iiv iil.l I .Id (nil "ilvm. 11.
I!. ■■ .: mfr. s*«*tpr. 3A li.n '" ■■■ b!orii.
! 1.1 I'll nt-kriALlnr."
1 ' ltt'l'l VUK ftirr-l v!(t»ut knlfa, pa!n "V \<*m
1 i -
HK;N«* AM* 1111 l M-: MMIUR
| ' IttTtVßKti l^p*. •M.m.num «n<S •nnni*! Id
llMion. m<> T«l« *•> Ttl um.k iu'.
> KI.IIIMI him*
i NCIV tlfiMU s«>wln« n • ■■!»■« lt-»l an<i
rhi".ip«"»l machnt* m« I*. Sol.t i>n *•«» l-«r
--l-.-i :- lißlefl 111 4Oof tO . •!■ M' »•
1 WIIITK IS KIMI t,( ill vtlii marhinfm.
I' Hi i«! lv II It. \iitu, IUUH S*.'» n4 ay; plo*
i pi-^r ilMtrr In •*winn m«rhin*f and »w*
tn« n ■ h i r aupallaa. T»l. Ituft —I.
l —•- ■—- "»■ ■'-■-" ■■ ii.
I >Mir CMAJIOLIIIJ;
1 ■UNDH * KiII.AND. 'i *- >r whArf. ■«'■<
1 | nidkf'rs. rl«»»r» ah.l whip <h«r.ll«r«; marv*
Ufa turn* r tfi.ts. '. i. -^l.it ■, mtu'.i«
h,-f, r»nva» •■< "II wLilln,
' HT«>KAtIK AM> VI iIujUU'WK.
: RARRR * UOIIOAS. 408-410 OrrlJ»nt«rii»j
M .>t 140. «-n I -1n.... 4li»tnbullnc hnu.*»
nrgillwhli rvoipli n.ctrt* 1.! ti« ciillalrraL
"TIN AM> sin i i ; HISTAI.' WOltK. «
,oV XXV ilcirrlpiUsli ; mfa. aiul rt-pairln<
| i..in it- ■< i.ti i llaal inntl tin roonnii r.K
; i l»rl in; W, Mn.l'-.iti m. VlwuoMvlnt'if
f.t >II.UH».
i TIIK I'ACirir T«l!orln« «"-.— B»«l »l». *1»
r .ii-i ».'n mum nm.l» in ihr cliy. l'»<-n «.
ilt nnliig, r*i>>*lrlnii. Tl.'t Thtru irrnui.
|; ,
j Notice of Stockholders' Meeting
Notlea l« hi nby Rlv?n Mi >t th*
; rrKular annunl turning of (hi si.', k
j hiililrr* "f thr Seattle «nj North
| WMt*rn M.uin^ tnd Btook Kxchans*
j will be hilil Rt lha comptny'i oilier,
10 a. m. Thtirmlay. 6cv>t»mber v.
next, for thr flection of trustee*.
JOHN ISIIKK, Jr., Seo.
Dated Seattle. Wnsh.,
j Aug. 21. U»», _j- ' ' S
i

xml | txt