OCR Interpretation


The Seattle star. (Seattle, Wash.) 1899-1947, September 15, 1909, Home Edition, Image 6

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87093407/1909-09-15/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

c
4%th The Star's Classified Columns gfcg? 5
THE SEATTLE STAR
»:itin«..i at Its* Sr»Ji:a po»i sffka aa
**V«n.t run matt»f
l)aa rant par c»»». tit tWBtl per wook,
•r lacnty-ftv* rani* »»r im'nth I'fiir
•rad by mall or rarrl*r N« (r*a r.'tur*
TO .VI UI HI It*i-|II|IKH»—The d*ia j
whaa Tt.ui *«b*ctHitl>>n »»pltr» la on Ih* j
1.1,1 r.. lattal «t .«. h pat>»r. Whr-n that 1
data arrltra. If yotir aub»crlptl»a hat noi ,
iltla b**a iwl.l In Bdianr*. jour ntm*
I* lakrn tr«m Ilia Hat. A ttianae of a«ia
• n the »'■!..-.. tabai la a i» •■',■<■ I* •'■
per >*«r; It »• f«r »i» muntka
NOTIC'K Tt» M'ltsrmilKatf*-" •rteuid
yaur ropy of 1!" Mar (all lv r**ch you
by « .......t, any aranltx. pieaae 4«■ ua
Ika favor to (all »p our m«in nfflia
a a n*.t. Main t»H; lad. «11. o»t«a*a «
and t,*» o'ctoik. and •< »»l •*»'} >'"« •
«*py al on.-* If you «ht»il4 KIM tl I****
Ikan vm-». plaaa* ttiaphoaa v* at«ry lima
**f»Tiui way «a *«a be rerttln of ••''"J
asr Mba«Hbar« a aertast •«*Ue—and
II l» ma only war. _____________________
I Rates for Clas?*ified '
Advertisements
Ti* >tar *•*■«• *•>■•"■•*•"*• '
—m»| H'aHMI r#a|H*a»BlHlllr ,
far rrr..r. *t •»» klaal »rrmrtt»m
la ltlrl»U»ard ad t »rllaP»'«-at*.
-«ITI*TIO\a, WANTIin,"
-Sltuatlona Wanltd" •«•*•*• .1
llj.nirr.l. li.'th mate »u< feitiale,
halt • C-, a word.
! -nKtr WA.sTerr*
Aar»rtla«m«rl». holh Mala »nd
; »ira!».
; (■■# trail ■ %Vatd.
Minimum Chun, for ABjr Ad. S»c i
Ada «a4ar ail atbar baadlaiia
I c»nta |-«r Una. 8U *pi«»
counted «o each Una. w han
cttar«r.l to a'count, a i vial oum
trr of l!r,« a» a»t wtlJ b» «ount- : I
»d. S'vrn loaerUotiß m»(J« for
lha prlra of »t». whan c«»n 1» ,
paid. All cap lino til bo couut- j I
o«l aa lug Unra
TO Af>Vi:itTl»CU9. :
CalWlflialliil cannot t>« Ctv*n [
*.tur 11 o'ritH'h tUIHr.
'i t * t..\!U' AOEN'CT —pIL j
Multr-n. Ht* lUlUrtl ar.. opp.
City llall. rhoo*. n»ll»rd S««. '
MAIN OFKlCK—B«t»f!th «\
brtwven t'r.lon and Unlvtraltj.
I'honaa. M»lt« tOI*. in.l «11.
BIRTH NOTICES.
Itowß—Ta tho .11. af i'ltoaaa, IMI
»tiii*r. »»ci. la. ...
l>l«».m-~Tiv tha Wlta of J |vm.a f
»1111 ballatrw. ■•»•.''. W. ■ K"».
nUtldarf—To Ih* »if» uf v Ot*44art.
Ml W Tit*.. »>H «. • •»■.
■ JaaM'tr--To tha ni> ot If. Jettaan, etty,
' S»|>l.**l.*»'. •*■> EV • ■*•" '» , . .».
foo.lno- Tt Ih* wtfa rj C.»tw.
'.•eatti* «l*a»r\l k«>»pll»t. »»iit. t a *»r.
ritiKa-To th* •tfft.af A, Bautyiwi.
i'aatsio U«i>tal fcanpltal. »"i'» 5. a w»
-- • Jauarlk—To. in* wtfo »I b Jmri-. %Si*
It* W.. Peep*, t, a aanl", •;••■• ■■
» rrtm—To .th* wtf» ■■.*■!. A, tWn, ITM
'Wth. X . »*„ aa dale-' ti»»n.'. • ; •**,* ."
, Thawte*—T*> Ih* wlta of 1 T»n*»»»*.
tVattl* U*a*rat knapltat. **i>t ». a a..»
Inhfsw«raan~T# Ih* wit* ot A. l'w«w»«.
rlty, il*pt. l», a daughlr-r.
Bfharff—T* tha wife of t. l»thjlrfr. "I»
•Ih N . *»pt I*, a ttatiihtrr.
Mrlmnai4~Te t the wtt* 0f N. Mr !
Uoaald. rtty, Aai. S». a daughter. ■«
IvuKi-Tii Ih* wife ef f l>os<Saa,
It W. ilaxl. aWpt..*, a d*o«ht*r.
{-Toanoe— T*j ■»« wire af t>,-CHtan*».
Itlttttk S . »M ti. a a..n
llrrrnn -To th* wlfa of W. li'ir> -'. I'lne j
•ad lUr»*r.l f»»t. 11. a aim.
- \-*\ DEATH NOTICES. _
tJtUn — Cmma l.lltai. tl, H.i t;.
rtll X •Tarrry. —
• Jordan—A. Jordan. 11. l»p*- I*. Pra»l-1
•taoca beapilal.
. Knapp—Miratm Knapp. 1. *»• H.
> in: • n*r»lß«laa. C«»rt.
• Jla**r»—V«ra»t» R*c««. *. tt«i>i >'• :
PntMtif* keeptta!. >
, i 'Waiteairr**—A vniwinin. 13. (*»«■
■ 13. PrwUd'ar* h»»pltal
t.l>yaarl-— «*. Uyaarl. H. In
tb'la rtiy. «•"■• ■■-■■» ■ -- .-■■,.•" - . ■
Uountoith.— Moottta Mnuat*lih. I
*t*«.lb*. Hrpt. 11. «1J I ith V.
: v t^jFUHERAL DIWECTORS.
"BUTTKnWOBTIi * «>». IW«t!ilil
Dtrxctera ana) 1.i'»r..0,i |-mbalm*ra l»ll
la*. apa-Maere Tkeatra tioth phoitea »t»
Jnhinn • M.roill.n un^.M.a-r. lltl
nrat a». rboaa*. Main 414 •>. lad. llu
■|tenn»y-W»t»vn Co, PaMral Dtraetari
Tklrd ar, aa-1 Ual<r*ratt)t Both phanea II
SPECIAL NOTICES. ,
Kt-w rail umifwrr—atra. Rtrandr wm
op«rt near mtitlar-rv parlera at «;i1 14ih
'- ay K. W» Orttnr work ami rara<xl*llac
a Bpeclalry. li*a*Anabla pri<•• p\one
Bailard [SI End ot Pr«moGt.fiallar4
•.♦-.; rar. • •■ —I*-17
' Orand rt.-nir at Fortuna r>ark on I.a a •
CTaahlbirton. etr*n hy Att»trlen-Amorl^an
lt«.rMirol*nra »ort*fy, Punday. H»pt#mt»*r
It - Iloat lean a* l,o«: hi park atory hour,
rtrat boat I » m . la at boat 1] p. m.
■ ... ■- . . —IS-II
Iji'lr.. If yon no.d any a«tta. coal*
or air* ilroa.oa made, taka Ikem ta
- Mra Ryan, who will be toro to pioaa*
you. .«o»k»r ar. t three block* aa*l of
H R. K*at. —I>|
fia44taf'* DaactAC Aea£*my. 14th and
. Jarkann; vaoation <(«•■«• uhM, |t«p(amb«r
la' aaaembUaa Thnr*da>-> art 4 Itaturdaya
Prhrata .aaoaa Eaii I'll
KOTIfK TO ft' ni.K- 1
- Ixni il- kott .■;..,•. :<»| to !*«• will not
be honored at Vutoh*ra' - barbewa el
WlMwood park no«l Hunday. —11-ln
Kotl«a la h«r*by glvan that I wlil nnt
be r*#Btnttlbl« In any manner for rr*4!f
•it*r.d*d to Mia J. It. Khrawibnry
—14-It J If. HllltKwxriiiiY
IJttla'a Rtttool of 'Marine. CTaiaa* and
priiat* lir**on«. Cottlna Bl'lc/Jtecend *nl
la.!>n. . K. ft**. —If
Vop ro'lannanla. up.ti-riat* hat* (O to
|at Kropta'a Hank Bide; alas r»n,>..|oi-
Int and '■r*l*r work. - —14"H
I AM TUB MAN. No ftle* la your
hosae with my aereena. I.an lall lam
aarpenlar. both phonea
. """ PEKOOHAL6.
Osteopathy .
pit. «ni,T ovraoPATHic PIIT
(ICIAK AND OHOMHTIIIsr, aim ualnf
electricity, vlbraltoa. llchl cur*, dry and
itttm balha !■".>»• Irtatad. fia«H« fit
lad, fourih y*ar In Vaattla TRBAT
: MKMTK II no. Talsphona Main 2«CI
4*l Paopla'a Bank lildc. Second and
Pike.
.;;- -?.>-.,.- ■■ '.-■■ ■ ' ;-: ■■■.'■ ' ■■; :. ■ : •
• ■ • .
tor*, a»>a'y. In aii*llln(. ruld, clunn.r
and burnlnc f**l. 1 '.i> . Compound
remo»»a tha cauia. Th* tx>*"li.r«d for
poultlrca • Maya bad. Uqutd. plain a/
Mrfumrd, wh*r« It ta Intuntenlont or
in. aallfla to u*a lha poulll.-o. lot mi*
by all <irumitia and ilitmUt *h«pt in
the world.
• LBAIIY'B AUaOrtHENT COMPOUND
Hoatflo, v,.iad. _, f
Don't be lono«fim*. IntorfUt* |r,iro
cu<lr.« aofUty; only reliable matrlmjnlil
€•;• M«ncy; many Wealthy rntmhora: p«r'
•oaal Introduction. Uoura-I momUfi
'• * •T"l'n«": Bunday i...i,i,i.,i Aii«ii.i
p*|ior, 10c. Bm 2.1. B»«tti*. Offlc* 41
Vandorn* llotal. |||1 pi,,, »,, * "
Kiigllah Inrtriiftlon. roarhtng In all
branihea. ir.. i.,,i:,,« lii.r.iur* and ti...l>.a
af th« day. by «»|.«r1..n.-«d woman a4
--dr«»» 1.-ta. *'t cfflf*. Ij." 4
Mr*. Hit in n.i.lnir-. ii >>ara' a>
porlonrr, ronftnirrr.ant horn*, consulta*
lion and namlnatlnn fro*. 1314 Ifawoll
at., K.,«i ■«. rar, rial A.
MIIIK llaydl. nmnh'urlnK acalp rr,«».
k »*«e. Rouni I, Hold naijlam, Kourth
I I »B4 Ilk*. ---11-io
|irtn« acali> tnaa
• a«r
I** U i»
{ »ll«a Hnmmor», Blartrl'- Vll,rul»,r, fara
f and »<-« ip tiiaMa**, manicuring, iloom
r I, 111': Columbia „j(
PERSONAL* -Conlinuad.
KUYI'TIAN (^AI.MIIIT.
Hha !• i....n».(f.i a* lha mt>»l wt*i»»lar«
| ful i.»!ihi.i In ilia wuild On >•'• <>>U to
• r».».n«- aha aata laa.tinK* that a«tmiiiih*it
i tha i..-.»t anllahttnctt anil akepttrai i .-.i 1 *•
•f I vi. i-< i.i rlll» il" wonflntul l.«>r
I Uaa rhailrnt«> «n> palmlal In lit* wvrld
| m .......i-nr with hat; «ha >I«a> not Oil
tiling* la |>tea«a a t-.-i..-!. aut rra«la tha
! hand iuat at it lu*li*'at*a from lU* rradl*
jlo lha km., tall* 'i... |.«i»-« Ilia
!'<'... i>ii--. tn so i...-ii i.H.'n . ii-ou lutky
■> "■> vi.'m. v > lUini «.< i what ai S|. In
life t,• laka to haltar thrmarlv**. what
pail *»f lha . .uuti v t* b«at for tham. Alao
• tplaln* thtni* whlih time alviav* i....
a m>atari: what tiuunua >■« ara >-■--'
• Ul.iei! fur; whan an.l *hi>n« ynu all)
!.«■>., aattlra an.l a>i<ulna ■• •. affalia
and !«i-.|l> 1.--.11 !.», irlii.ll.l Ih* >'|.U<|.
o.t ale,
win nil •'■• ttir »-«••! - II ■■•-.* no
1.1-1.- KaiKUrllun •ua-«iilr».l All im I
Ilifa .in. li> rt.t« mi*'
i.T... 1.,., a trial 1..'.'..- yov rtllUtaa. "
i:tm-riAN camp.
i:nil«.*<>ml station, UraiMlown
. ::■• „ -» . — »■»•
H'« ....... urn. l.#-.i».| wairhaaj
and IMmon.il al !)•• i..<t..t..n Jawalry
C». U» In 4 ay, nail Utiy'a t»r>i« ilnra
Thai MaMMB. hl«*a anvl H.h ot yattr*
caa I' r»r*d t"{ ualni l.aary'a. i"ym
pottnd, For »al* by all ■<r«i««l»'» —>.|«
LCQAU NOTICt*.
| | , _ m _ , M||| , | -|| |- |,| —|| --- M^M
In th* *„i,><-ri.'« •■•■ mi at tha »••!• »t
Waatiiaaian, tor ih* r*«u<i>y tt Kinf.
IN mi'iuu:
In th* rn»ll*r af tha aalata af i',n't.!»
Ann Nay, >'* ■•<•»•' "r!«t la ahtiai > *u»*
why diairlbutlon «!...u!.( u»t t>* n.«J» N«.
\:im VI Nay. admlnlatrator af tha *a*
tata »f Cynthia Ann Nil. da>-«a*»it. bat
lu< fila>» hi* i>*tttt<in i'in"< f»rth tt»«i
•*l<l <•!*>• >• "•""• *n a romlltian la fee
r!<>**4. and I* toady for 4i*irtt>yili>n «f
Ih* rvaiilu* th*r*^if •"• "•« lh# t*****"*
»rnit!»J It 1*« th»i»ti> ami It •[■•■•••ii.f
la th* I'iin thai ••!-! pattlloß •*!• font)
fa i. (ufftcUnt ta authorl** a dlatrltxc
tun at tha raaidaa of m! 4 aalal*!
|l |* tharafor* ararrad by tka . w«rt
(ii»i alt part^ri* ttitar**i*il In th* ••■•.•
of tha aald Cyathla A»« Nay. dar-a»««.
to and *viM-*r t.»f..r. th* aald *«p*rl«r
.uuM «f itlat roonlv. *tala ..! Waah|na>
tan. al Ih* tontl r*«a«t of lha prabata 4a.
partmcal «f aald >■""' la 16* rtiy af
aaattl*. aa tb* Klb, 4a' *f H*pl*ntWr,
lit* at th* h«ui ■! I '* n'ctaxk i> tn
at aald Aar. th*a «n4 lh*r» |» atiow
t»a*a If ant lh*y fca*a, wky aa ar4«r
of dlairlhulii'n «ti->uM Bet !■• tnad* af
tha toatdo* •>' **'J ••'•'• «•'•( 'h«
halta and p*r*«M>a la aal4 patitlun itta«».
tlaaad. a«»r4IB« ta »•■•
It la tilth. 01.W1.1 that a ™>'V (if
Ibta ar4ar K» poWl*h*d aura a w»ak far
tour aitccaaaita wa«k* b*f»r* Ih* aal4
It'.n day at n«.Ma-«h»r !»»• la Tha •>*•
attl* *i*r, a K***p«p*r frtntxl and piib
tith»d la aaid Klo« ttraaty an4 af »*a
aral clrti.)»llan Iharatn. • •
lino in -;>«n <"urt iMa *ih day «t
t •
(Hat*' t
HOTD J- TtUMtX. ■>*')««
PHOBATM T|.'«
In th» Kaparlor Caort at Ih* H*f of
WaaMmton. for lha Cmiat| it Kiat
Ktala »f W«»hl»«t»i< Cui.tr af
Kin, i aa matt*r »f tha aatata af C»*lhla
•«>•■•
Ann Nay. 4a««aa*4 — Xwtra »f avltla
mvai af «•!■•! amount No lilt
Notre* i* «•'•»> iltaa ikat !.<<* it
S», aa adntlatxralar af tfc* a«tal* of
Cyatkta.Aßß Nay. «a«aaaa«J. kaa rra
•lrf».( io.- .t-,4 f>**J l» a«l4 r«»«rt, hla
flaal • ■- ».ni aa iwl a4mtal*tr*tar. a»4
thai Thararfay. l«a Hlh day af tttpftn
bar. !>•>. at : 1* *>»<M>k tr.in.al the
court r.-i n of Ik* i.i»»«'f 4«t-«ftin*".| af
our aahl *iti *ri»r rtntrt. la tba rllf »t
*.*!: i». la •»>•) K!a« vevatr ha* baaa
da>y •»>«•'"'••! by aald roan tor lha a«
tlatnani of •■••'! •"•"«•'. at whUrk mm
and- alar* any p*>t*en iri...♦;♦ I la *a! 4
»•!»!. a>*r appaar and t i« hi* ••<••>•
tlooa IB writlai ta aald arcvoni. *r I ion
u.f tha aaime. »
Wttaoa* Ih* It-- n n«r<t J Tallman,
N'ti* ot *«I 4 aiftMiri^r raart. and tha
aaal af *al4 •«■-'> h«r«l« aftliad Ihl*
tth 4a> wf Aui ."< I> »> ■
t>*ali U.K HieKBIA rtark."
H, r, rr is; i:n« t>*»«iir ctatk.
Itr.fwitnr W. MKTKU*, Atloraay. .
N«>TH'B TO CDXTUACrT'>R*
a«al»d ar*.ena>)a wiil a* r»,...-l until
rVttanttr :* at t ...:.•• r a. t-» r *
»!»r >..»r,l «r.M1«.l f« Ih* *f«rtl»n «if I
Ikraa a^ttaolhoavr* la ■•• 111. Kln«
roHiaty, Waahlniitvft *
l'i»r» aad •?«Miration* *a 4 aft ta
.riued lnfsrri»*tl»» ran b» obt»in»4 of i
lha *t. hn»-t at Ika raaiar »fh*«>th>»«*«
tty order of lha i.«l of dlr*rtora
r 11. rTAIIDArtO. Anhttart.
. , -~l» U
LOST AND rOUNO.
t*»t. chanrwM* i»«al t.a», «««tal«lri«
•n» 4iant»n<l crtwraal and two 4i**»a>ail
rtaa-a; >•»< m or about Ih* «*atll* rwtaf
i• v* r-«» .1 a:-.| no <jit**tl»n* »«*o.| If
r«t^fr:»-l t« lb* aiaaa**f ef ih« hnt*l
t.f.i- «.n •«!•..<m.™ i".m<l' »*attla
rf«y. la.lr * t ..-I watth. m..n-«t»i.t it »:
K. Itxitrn lltJ Alaaka bwidinf: if
ward —>«•»«
|j»« —A black and whlla ■ «ar» with
bmi t-irn'-i J..«0 ('astral l«t.' ftprm*
Hill dalr», Waal »<-atlia. —1.-lt
HELP WANTED—FEMALE.
Hoi)*a«t*aßlaf by "Sanl*r air a»ctl»a
Carpata. farnltara. atc^ cl*aa*4 >• ymr
t.omr. fatltfacltan auaraataad. I'han**,
A till ar Ra*t Ktl taaia Vacvura
Ctaaaar Co l«l» ll»nrard- —if
r>rorattn« r«mp*ny w»nta ladla*.
alaady or >»ninii, hmna work al«me:na
n»«*iira*: aai Ivaraad: < M S'.a»« up
war 4. Daaay ntdt-. ;nl ■•"•ad ar.
r«*jn ll*. i —
rr»d»Titk * Nrtwn h«»a pnattlona for
»a*h »lri« and *rran«l boya who 4» nm
Inland to enl«f *(rh'»nl Ihla fall. Call
•tnplvymanl bureau bafor* I* a ra. —it
v»r.'».l —Yoait woman, alnila. ta l*»m
lalophon* oparatin«; paid whlir laarnlng;
pcrmanunt poatilona aft#r l»»rntnt. - Ap
r.ir In paraon tn Viaa \v.. i<- r»-I"t,-
Talanhoea * Tatacrapti Co,. I*:* i;ih *»
Wantiid—»'our *>m for factory wotk;
only thnMt wantlnt • •• iv r,mplorm*ni
n-r-l apply- I'ottlattd "'. r U«o I'o, ||lh
W. ami Atlantic. — »•-!»
Wantr-d~K«porl#nr*«l *hlrt oporalor r.n
powr-r ri.a. l,li.««. a:« , prr-a*«ia A; ;.: .
ClamlaMnß. Aiifltn Co, til Uectd*ntaf.
'. —U-iil
Toting slri lo aaaut In hott*«anrk; ,
jil#«a hsma; rnma al 9 a. m. Iloth phun*a
. lira. A. V Km
Fradrrtak * N«lann tiara po*ltloni far
ra*h Kin* and errand bota who do not
Inland '» *nt*r •■ i...vi im* fall. —if
Wantad. alrl ■-. l«»rn foalhar work
Paid irlill" iaarnlnf. 11l I'anpl*-* imi*
Hillldlnf. —11*1*
V.ant*d —one mattraa* rn-»'«»r ami up.
boian tar Kdwardi Co.. Portland Ora(on
—»-!7
Want*d—^'ompotmi ' I'iak and ault
priairr*. Call *mploym*nl bureau Fred
erick * Nalaon li*far* I* a. tn.
Want girl for vonoral houaowork *l|
I M«!d«n ay, Capllol lv. 1) fhurt* Ka*t
»»»£ *__ ~n-n
W*n|od —1» xjt'rloncod .-1 1..1- oip.
P.* ri i..AW ly ""I"''o' Cntkt Ml Candy
f'o. l» Main. —.|»-lt
Oood Orrman girl fnr (rnaral homo
work: «o'id horn* to rt«hl part/, Hi.
l«»t!*fc» ar , 1 ..i nor fllalna Hl',
Ki|>*rlriirr4 v.iv prawer and m
"'"■"■> Pantnrlum liya Worka. M«
li-l.r. y way. _|4.|«
ITounf «ii lo rtara for baby; «n..l
horn», amnll family, fbon* JCaat !(i»»
— H-lt
J'.'iiniad--Waman for c-h-shl hOBM'
werli 1411 i.'ml tl Ph»n« Whit* <I 4
—————————_____ — 11-li
Wanlod— 24 n,.,r. ajlrla orar IC *i.|.l ■
■ uprrlor i.'rackrr * t;and)' t;», nr, Main
I —18-IT
SITUATION WANTED—FEMALE.
Cap.ililo, n*al iiouavlopor wl*h*a M.
•Itlon 10 rare for lioma wh*r* <..-. ui.»m.
err Ipatlne; for unma montlia. tutor.
onrea. rb./n* X ll?.« —11.11
flood poalilon npon for lady or t»ntie
man u> manic* a l>ranrh of real • ai/.n
lor a «•».!.1. rollnbln firm. a M | a rlto>a I
to • p. in . 11l I.urn),. r |:«, i.huko |i|,jg
f'rtrpliail'iii and 111 ndora l.nary'i
Abiorhont Compound rrmovaa tha rau*a
Al all 'lr«|!i!> _ tr
TWKI.VH pmno IMhm tor 11. I'hon*
nilnita. Mam 3111. _ ( f
Wanltd— Pnaiu , .-.« hotKckornt-r for
moil. Aildn:.. X-12, fflar.
HELP WANTED—MALE—
Toting man ll*lna at hem*' ta leant
hrrttr-n^i h'lailiO"* Ho. »r>i) r# |« | ;«.
r.l A •"■'■! (..••itl"« In tha flllil i>n»
C»ll HI >!.■« 8*t«lllh •». .1"!. t.r1.r...
I »ikl I u't'lwk I. ... —It
*
T*« young m»n i» attaw and a*!l i-"i
• rIV; r,|..||.H.» 1r..l „., -„,,. !..,.,..I |r
inj g.'.-.t atj «-»i «i,, * in-" • *»**ttt|el
.1,1.1 '<!'•!. lug U •»• H.l W» lr». I. »■ II
tb* l-n.i..-.. end « i«'*'ii»" )uu fit A i»i
»...->it!t YtfU rail I..Ar |[ j.i. 1191 In I6«*
1-1 month Tou ran Item lit* be»t i ■■•
ii.... on ..mi Tik» IWnton i»i"w'-"«
1.. l.'A.lir |1.-H lisi.mii* (at Mr, ll»i|.l»f
| . -i. ur iv.i
««nii-.i - M man le wotk on MCW
AUDITION.-tl*ar ilinli. Uy ald«»»lk
• "■I wnt*rtYia!n» and liutla !.<...■-• Call
Uoem t. Tim** M.t,
<»1.r.«U1!N.-r«»r f..r etat* of Waali-
Inaian i.. handle nt:«n,iu rIIIMMT
AOCOfVT HTHTKJI; m«M b» ef nn.tttaa.
ii-*»:».t . n«]Miit.(, r*faren<*a and band •'
<|V... I I* •>.'ul> IOl!Ii«l| »(><l <•■' -(>*>■!
wkktkii.v mist km cd, et>if«, e»i
Tw« »i>b«« m*n t« ah»w and a»tt pr»»
arty! **r»iian«t n»i »e***aaiyt h«r.«ty
• ti.i «n«tt »pp*«(»«n» >uy»» »»*»ntl»t ju»t
..ponlnt II »>J ». t»« we t««. i: •■•-• In*
kuunraa •>. I guarantee i ."■ Ill* !■»•
m»»<h. Y«m *«n •"•»• »!•••!» ll»# '■> »l »
pan month Tt»o ran taarr* ih* b«i Wu»i.
>.•■• en ».n>> Tilt* llentiin lr.i«tuii.«n
la i:*n!» in-'i li.-iuit* tat Mr. tun |ri ■
a^M «r l'a*t.
j « ui:s WAKTKD T.i aiiow ■•» mm
I**4l tan man* III* f« |<*» pmt month
. *nj learn t-eai bualaaaa e» «artß. *#•
liulmant Ur.,l uiaaaitr. nmm >. «• •'•'
riM la Tim., M«cf today an4 «*t
nifft —tf
Choep. Oi»aa>— Vt<r* art** «....r..l wf.
l*r tr.tnl. ■.•.!» IU«. limn 111 <lii"i» l>
E»r m.-mli t ••! lu> aa thie •:!• ar
<w»r.4 «•• Nutter «« eteamar V*»ts*
l*l»r f. f*»t ef Vimaiattjr »l. baf»re l#
• m. _____^
tnl«rt>alltrn«) 1 ■-- r:i»t>l->» n.aut OffH*
All kt»d» Mip r*rklalt*4. cur or <wuauir
A.-T.-l*. Ito.i*. M<tt l»v t>«' ouni Wai'
tar «• 1 ll«>aj»r<>. litJ HIT. —«t
U.M..1 '1.1...1 Ka>r*. aaUr* tr—H t*
«« II; »••!,!., •haft heat*. »*»«• •
Vl«.(r. n ii;.)i. r^»-..» Thtfd •»■» Ma4l
»'Mfc ■ "*"
dloir.l- Cipiruurl lr»B»r«, «>»4
• «... rt X rr»e»-h MaoJ Ij»»«*»*.
Jilt E !-.r,*- .», I'hoa.a Kaal^lJlt
<..~J '.»>> T"f r«»« HBr.(»4 !• »«»l|>
ma ikaw a«4 aall mr U««. >'« ••«••
•<-»■!» •-..« r«. vi< !-••< ai Kariiaa
la« «*• .:,.r», ■* ntw 11.1.1 -.. «it»»i car
Una. HwUr '
r.it«. r«««m... »t»#»«. «l»aa««*. <!!>»*•
• ■.I. tflmmad i.««..n»i.r« KUi« '••' Wk*.
I t*ra«f Ftix »*4 Ca>«a, ______
• •>•>■ le v»rk tmt m* »« mt *«*\ *M
faM; ».^,t ••«••. i>j-»t..i.< |>«r. if rw
*•• | »,r.i la . .-» .... r.««l Ka4 «•'.!
•a» H«ll>r. r««ma*. 111 Übil»< K>
'M>lt ki|( ■ . Mtfltli
»'llo«rK'-Ti>lt» <«b l*«r* t!.>*p.«""»
■M a«aafin« la *n* asowib— §•'*. •)!••'.
atallmtin. I»a4. lln a»4 cof^af. a.*4 •••<*
I- r m*«<i»n .r. j r*4i«n>: at <>•• !>**•»■
•f» aff,.-» fiwl •( liailur W_ —<t
Ki-t kar* (our tr,.« la ••.-.» «f ••;•
laM, na ..;,.,...,.. r...!.-l. M* •••««
•'•• tr «arK a.. llUlmaa • !•.•.■! "••»•
• «»i. at l!«.m I aa aacxtkd »:■—« '» ">•
T1to«« Mack -
T»» vb"! wan I* •!>•• a»4 »*>' »»•»"
at 1»: •«p.n«».. m* ■■■■ ' - 'r. h*«»«r
• •■1 i>..| .pi»«<.n e » IBM* acwatlkt
J»r.l np.cif, i; *>« •.->•• Wa i««» >*<•
\». ».]•;•..•• aa4 aoa'aala* >■»« IH* !•'
■axmtk Ta« <•» «•••• r>»nt I** •■> '*;>
tmt msnik log . »r. !•«<» tka l»«< »<«>■
n*w on ..nh Taka ln»i»« i»l»">»J»a»
I* KarH*«lo«. In^oira IM Mr. <l"" ■-'■
aan ar r*»«
Waft»«<l~T*« fonii* m»n i» «*** a.l
-l#r arnoal In •*fk»Bfa t»t »ajlth*» »«
b~»k.. l ir ( ». | rtfllfti-.l M»« h««»
(nod KmllaD •U'BtK.i. »IP » •' '**
llr«lt-r»w»«a ». h.i»l att*f * «r»«k

V" - m.-> w«m«.l le ••'» aa ni»
II •*• ACHK* I am «.'•• «wi»« ■» «•
Ilita •;!• »f •.•v.i-.-l «*a Mr Halt*r vr
ftaikav »» «i»aiaar V«a«a, n*r *. f"*'. »f
I »h.ii:ii at.. »at*ra It oTciach (ora
unoaa. tli« **»w VUI.
tl m*n aanial la otr-atr Tt *a4a
»:i.Tji>.ln« saw, >!•.-• tk**t taa i«»
»l«hl. IIH EOT »*»k. 11l flka —It
rear man «»r.iM I* •*•>» »»4 aatt
tai»4; W« wat** •»••<!» ««k »•• fm
• «.« an !"■•> v»ru«. li«r *. I» > si V'al'
m«i.»t »t.. Ixtara U a-. m
• ••Ill* Aatomafclia Cahenl, ils» «ni
niahl *;«•••• frarllral laarh'ra ISnaij
1 ;»«..«• '-n upu. ««!» i ilft** ll*
Hrt«-i»»r. naar V«<x Malr t>;» —il
nr.vnitJtl. lil.N »«oi«.l far all klnJ> af
«a>k. lUMf Jab. aawl «••»• Am «|»l>
in» >n«>l i»ii».|f*<l arraa •! l<>4 *•«
ll«rn«». Ih* fvranatt. .i l:«r!lr,«t. n. «a
r»» Raoisa Una. ar illilman* caahiar. la
Tlmaa klork. V*m» luUh — U
r*»r aal»—Aofally r»i»«t> II arrat »I'h
It* ia<i»i ha«a. h'.r.. aad I>««(T ««4
I «■>.--! fl#trv rowa. j!«r!i g". .1 |iaatar»
for Mnrk Plara h«* '•>- « ••! •t>rln<«.
(a iv--*ir.| on <* "I e*>un*r f-.-t ontr (Eta
mlnut*** maik fr-.in «iatioa: ff.no4 markaf
prtraa r)aa4r> all «■• «• fur 11:1. an lorma
of ft* .v.»n katanr* II j-.r m4n(h. Talt*
Tb"<->.» Inlararbaa l« P • ir... ctijr. # • j
Mr nw.
llu*in»*ii male** ma «■!! nr baauttfal
•urtimar Korn* if tltf#* laraa timmwii I- -r>
valaiw on vtraal rar Una; ftea *ha 4*
Iraaa. laa>n anil rt-.,*.ii ft** Mr lUn.
iloks ai Biiiinrm. on naw IKnion
InlwrurtMtn. • _j
A Q iT'.f Hiairana. Ka» Malho«1 of
Jnf^k T. »t tsit>« (>nr»r[rj« O»araotaa4
ffjgt •" ' l11*a»* I.•••.:.• Coprrlahiad
(■ l*»a*n* 'lar »n1 f>v*nin«
ft M <■!•••»• ana awambli**. aik «n 1
Plna —it
Onlranart «anl*4 le lurnUH plais*
and aatlmat^* on *tara ar.i ).^t«i Kurd
lac; al*9 aavaral oilafta ai>4 bunfalawa
Airs want man to taka contract of crad
i'l »tr*«l 4wl t*#t to f'fii Us. 5t!.« antl
Hack an mi na.tr tewnttta. r*u\li|<r
I'AHK. ai NAVr VADD f:.-r -•■ r.f
•/ark al fm\ w«i*a in (hit vlrlnltr I
''an uaa a nurnbar at ma^hanle* afl4 ta*
bor*ra on my propany. &•* mf avuaral
n>»n*«rr. Mr IKnnatl. at th* Ililiman
otriea oft ttharf at flramftrton. Taka
Navy Tar 4 t>nal> from Cslmin dock. Ma
ailla.
uts wasted tar all kIK4« of work
on mr n# aitdltlna «t If.oot •■.'••.
till «»«•• H*a Mailrr ot 111. • en boat
Vanna on aaaih nda pl*r *, baft'ta 10 a
m.. Irml ot t'nu«r«uy »l. - -
Thr*a toant man lo thtHt' and* Mil,
propartr: aiprrtvnea not nftcaniMry; will
<*m ■ h >au iria lt«! i..i«!i.»«i en aartb
Hon«aty and « <0.l appaaranc*. ability fo
l»»plra cnntldanrt In what tou lay, ara
'••-mini qitalltlaa Wi |uaranl*a ynu
111.4 par month. • Tou can maka |>l* lo
1140 |" rnnnih, ani r>* your own Imas.
Taka Nary Yard boat* to ttrarnartitn.
tnqulr* for Wr Rannatt at •».' 'in-i trull
• HMi on oh.rt
Want 10 man at onra in mi bruati and
w0.,,1. |t.|* ilar Alan ttn»lll««iit man
lo ahew land. IIM ■<■■!• Want ona
•nlMinau «pa«kln« all mi'ltiiavlan lan
in.ia>i |<** iicnnatl al wharf al Or*m>
•rlon todair. — "
Wanl'.l. <hlMran to Uiard. Ihraa ytara
and undar. X UK -III!
Wanlad—Ptirlv with fi lltlla mon«y lo
buy niovlna piotura butln*u P\»r i.niil.-
ulara call al it« 7 Wail »lrd nt . Dallard.
I —1-15
KalMmfD lo tak* rharia, of rral <■■
tata "ffil aood r>panln(, asparfvnoa not
nacaiaary A»u fur Mr. riiclnla, Iloom t,
Tlmra bulldlntr.
Wantad— A tint claia lallnr for a p«r.
inunr.nl poßltion. •I'Xnl whin. M ft.
lliiiiiiliis.il. Co., cornar, Haunnd and
l.nlon St.
Two muti wanlod to ihnw and »Mi land;
(nod *»i(» itaaily work Kra Illllman'a
cainlar In Tlmni Old*, today.
Wanlr-d—Oomp«|nnt cloak and lull
pr*ta«ra. Call amploymant huraau Vred
arlrk h Kalaon btrura IS a. m. ,
Hoy *rant*< 3 Murrka Can Co., lit
I Ir't'l IV H —11-U
Thr*a flrrt rlaaa torn, v.-.i and panta
n,ak<ri ill Columbia at. Mala 1003.
- -II 16
Tl Hi STAR V PTKMBKR 15,1909.
MCLP WANTLD-ConllnutJ. "
I In. m.M* t'Uttneat than I ra« t.an
•lie. an |, need a giH>d man to »»i|- till
our fn.ii tnd riv« • i< n>. it wi tt* I i.i
putting en tht mafktti huatltr* tan cat.
ii' make lies ar tlo* ft ruvnlh' All *«•
i.n,.«. «||| b* I'ald i > ut, and alll tie
primal.ll.t |...>lllen •«|>lrl*n< >* l.'rt I.c, ft.
tary, Tak* Tae.iftta liii*it.ti.a,. In l*a>
.in. my, ii«« Mr. lv. c «i uin.».)...i
•aal of etatlun
i't.r«r i.i ftw day* Arre* al prla*.
of tmall i-.it. cent* nu.'rh. a* lit* |*>l«*
will doubt* toon an e>>**.n.i of i- -til.
a.! i'Mui* |m|irrt«etttetite i.> * tielng
.i.H.-i ri.NKjiT iii vii r«r CAiiriNOi
I'l.tUK. lii:iil\it;« ii.m |.\.i. r-liilll>i<l
and IIISIIMI; near tiara and |tu«<if.
fire; t« inMtiit*** fluin M*«)tlt; com
llrkttt lie; hourly tw*t*. Take i»>»
yard twatt. Caiman !'•..• - ■»• Mr. ••••■
neii, al Q !' Itlilmana «(fl«* un whirl
al Uramtnen
Hii«i.riiu*n wanted at l'aat«rlum !■ •
Wi.it. »>« lieitny *>a« —H l«
h.i.i«ri dentm wanted. H 10. Hut
offlie.
fo* —HOU6EB. "
For Rent ]
Modern eta lert* r«««>t and f««r l*>ga
i-.i. «f euttndld call, with awd »•»<> *nd
■ I.ner.i hoatf, toll ttf l,»m*l. Will l*at*
i.-t en* ut i• ■• year* Iv auiriy Ibal wltl
tak* goad rar* or i>lar«. tetr r*at»na«l*
Call l«il H tin a*» for Mia ntnlib
ftilt HUNT 1W rtUUtOfT.
4m* l-rnvn n... l#t»» voltage,, ( „,,,1 11 tt
• »nr • »..iti modern rwttag*. ....«*. II M
<>n« T fvi ft. ni. l.ni CAllag*. .«••*.. II M
On* > f.i.m flat with *l*k an4
1..1H1 * ••
Oh i ......i. fial wll» tii.h a>. 1
toll'l It*
• •!>• i ii..,m flat »n'i t.kk *i»l
t -ilrl .......... ...,.,.,..,.... lit*
Call Korth >1S avettlßga.
—lt-14
Kutftltned 1 f.'^.n. mi..4*m» i»H«#e Vmit
ii«..i... ». i...vii. Alki. i*ebtial i;>i
— nit
%»* livrt*--< Mtingal^w, fine f -».• ji*..|
era. Mi.ui'l *;• llti e» • n
~ fO* rent— ru«NI»MtD
HOUSES. ._.'_.
Tk* rent y*« ear *>• f*r*ltttr« la • !•'•
ktthod tiuute If applied *>• gttOdt Hl
tl-aecd »r »>ar*t!f ai.,l 9*\% f*f »T la*
■Hk Of »»«!» **«ld tm.d en»l.lt f«l I*
«n|i »..!..»! n.!ll W*v4l>e«tt *
run rurav C*. Ml I'tk* •>
#"u<r.i...«,| .»- I -, m 1,,r«<|..» *ery"do<
•trabt*, taig* Ittlug r***m., tbambe-r and
kllrhea. (••mix. |w« • »»«b.|*«- ■If
• tie* a»<| »"~l Ml *tl*f* •»- «-•••
I ■*>..«. I..II!) ..! f««l •>! nilW-ta* I*l .
aear »'*». tUHUka • *i; 111. — i*.»a<t
T«j. a^i |.^»» *m pti i«l*«ty fi«nn**hed
■ rinit.mi i*<»«. Mini* >.»•"■•. ttivci
.n»ie«..e Mala til* »«.i» i«
l'«i t\«p.i • r if*. i«T.«.I % t.^-.'n „ »>.. v*«.
It* J-.1.n fl.v., III! |,if 4«» «•-*(•
taeei rt>in»ei tar la Hft •— »—».
1-1 llMKltuli CtrrtAOH .»...•
t rwiH «a Waileoa CisM KaM tin
—It.>it
■'' » I'"! ' i-™ (<<>-;«.,*.| ,i<imi.
r--» .M!'..n t>l|«a* lad til. o»l«l(*j
For hknt— plats.'**
»•»»•• t»«a» r*f far •••«. lit, |w>iwir»
til Hlb INKHH .. ,>■ < .ft
—«S
U ...m ta r**i rt*i M. R»i*»*f««*
IIMg , »»v«M tk-t 1 r.< -n "I If
ro« RE.HI-H00M1......
tun rrAit norsu CUMWUt r«'
.■• . I r. r,. Ill* i<. *)*«*t a*l «?,
a ... ha***k»*»l<« ri-om* . »»ltS »*"•'
»»,;.... '„ .- .. ■:. "If
T« *!Bgl* f*ri>tt>to4 kotieekcettag
rMtmtj tteam i •*< *••* »»•! «■«■■■! vtler.
fcal*. «•• t*««e I, •»<* ver •»*».,,!•*,
III*. Main tl«« ..-.».!!
Urn tittle »■»•)*«*•««**«. II l» *»
t!•» Mlktn; utitlki di»laa«». .. t*lh«
t:»; »ut» »» ... if
KM* f»«ll fm» t» t«t«, either tw»
ladle* «f lad ge*.tle*neai till •>** a*
M. 1 »lo»,«* ttmm tw Warn —I».><■
T«>" »-•-.. weatly farwleked. f.r*
rmunt riot* 1*), |.U «UI« till, faM
ttlt Terry. ■ «-|l-l»
Two or throe k«i......i«i roetn*,
.!•«». waiklftg .1.•<••».-* . l-haeo <.#*•»»
awi-ihi ' , -I'H
i" ."•.(..»••■ la room with rwngealal
rovfl*. modern. t»«».n«!.;«. cegtlrat, »:*»i
tl»«. IUI Itilt «—««' it
r»r »e«l. o»» fam'.i^d r'«<» w«b
.■lo.-- II |»t »«»■»»- I*l* ... U»o
htoffc ft«»n» Madlton. fcael ~.n:—Ul'
Twa ra«rita ***ly fvralthed Ni bouto.
?••• tr*. modern; r«t><i.i I1|!> Ka.i
111 -II U
nt* 1,....™. tle*t and !•■-• •!.•'. caa't Ni
».««'; 1i.r... 1 it. li. .■■!■• rteet . Hti.
— U-SI
nnUrWBEO r»»«n. a«l»ai* family,
with or wlthvnt *••*>■> !"••' i:>*
r»r reel, three i»w>4«t« h-»»i»»te»eMiig
rnoma, lake «l*w, ■ ft' *<■ • •*'.<•• * *"••'
mi, ~u.»
M« cUan furmthed n«mn It •«» »J»
Alder. A »»T*. — 1 «-t I
K*wi» rarnUhed tonmi} taairali
fettaonahla tnd. lltt. —I*l
BUSINESS CHANCES ~
.-i -i ..-»■ .w i I
"""rioAii'iT'ANn fx>wr»"TioNß«»
Floe lorallon. ««»» Iowb: lergeet
Irnnefer |»»ini In Hly; tike rlean en~-k
and *»*rythfn« in fifte chat». aniiahl*
for ladyj mwet *aerin« for I"* t«ll
«■>'. Oriental Mark. ■
riiKM'~<i«M'<l *t»;am tu». r«« ••
II t*«i wltl **il »«r |I.I9«: hat Inng »«b.
«ra«! run mak* It* per day, »»• Hill'
man* ra*hl»r In Time* llldg
t»rtl»J fnen wanted tn wor* on my IJ,'
nit Ai'HRH I am now opening »» on thlt
tia* of B>mnd He* Mr. Huller or •"•»«.•»■
on neamer %'*n«*. P»r «. f«»t of i nl-
Ttralty *t . B*for* It €»"cl»t» forenoon*
Illg wage* paid _____—— ——
i<i>ar>>rri. r: ci.kkk« ani> <ai«.
Kirn.* WAMTKU Btamlnaiwn will b*
h-M In Heejile and many other elMtt In
! November) fwtrtfuiart fre* tViU&iag
■•n nrll »t»r-»l<-» Hthool. Ue|>t. t»». «*•«•
Inginn, 0 <■■ -
Mutt rv.ll-tiarg-.ln. " "•■ 5» <l|*5 I ,'JX lh
In five dara B 1( , r * ef II.OM lMtlpjft,
dork and a»e,ryt'ill'« eompteta. d<""« Jf'-I
butinet* t will g»»* o*«r l*rm* Tilt.
liitmer Whldtrf, 11 noon. !• Bejratoga.
fee Mr Maul* "f
' • _ ■—' ■
HKrr*i'B»MT pon hai.i«.»»>
Will "'•' al half price,: good bmtlm^e:
«t regular snardert: If Ilk. qul< k very
eaay Itrmt: 1 hour* rid* from-«>*uie
a** MrKlbhen. rharletton. ««•». Wett
tide navy yard gale. n~w.it
Comultle *team laundry, doing • *«el- I
nr.t of lif.ii a week: 11.100 tafctt It and
will Ittrh you Ihe Imelneti. AlUrret
Wilbur Steam ,nlr>' Wilbur, .fi***
faihcllr men. women; llfhl oultld*
• indloyinenl; reference*. llea««leUnt
l're.«t. vie Angel, ')li-a;r.n —>*.;»
WANTED—MISCBLLANRQUaw.
juiii>....imi...n* ii •*-1 i—i ..i'".- •"<. ji_^i.,^i.^.n._ ui^i-i'i "* "ii J~n J~r^"~~* J"
Wuiil>"l Twenty teamt. It per day,
>il«ni furnlthed. 11. W. llawl*y, Ima*
eun bill re»*rvolr. A >l»t. — I'll
FARMS AND ACREAQE.
_„, „ | >|M „ - |, ,n „| | || ' | | | - ~ — -
My friend «tln •■■ (a go lo Ajttka
wai.tt in' lo tell hit flve-nrt* rhl'k«n
ranch, ntar ttealtla, on •I*etfl« Una; all
cleared. 111 fruit, garden and berrlet;
houtt, farm, outl.iillillng*: „ |„i of chick
ena, row, h-.i«", til furnltura. Worth
twice what he n-U, tor 11. |7r.fl, |5»
' (Jnwn IH per ttinnth on balance, pee my
frlond. Mr. Htittnr. or Ih* laptaln, tt*am
*r Vtnua. Tier t, hefnra lo » in ,
V- H. fIOVKHNMKKT I.ANI)
OPKNINd irNUKIt CAHKY ACT.
Conrad-Valler |,i..|,.i Montana. 70.
--ii'i'i «. !•■ of fine, gratty pmlrle. umler
Irrigation. Drawing Octubtr 7, I'liin.
tfutt regltler for drawing befora October
7, Ton may regltler l.\ power of at
torney. For Information and blank*
1 wrlta W M. WAVMAN, V_lli Mont, or
ll«t Hruurlly Hank |l|,l( , Mlnnrapiillt,
Mill
<n acret, lim|.i..vp,i naltle, limit, or
chard, food rnadt, tchool, near Neatlle;
ll.ifco 40 acre*, ttnlmfiroved, tain* I., v
11..ii. Itlt : all ■snd land; eUar terma.
n A. Young, 74 Hlarr lli.jil Illdt , riinl
avsnu*. ~14-ll
FARM* ANO ACHII.
Conllnur.l
jr.-..»r,_ .m_ i-i -, .r i ' -ii.Mhl. »_ . ■>_...... - „ " - -,i-,i~>r
45 Minutes From City
With I train* and 4 Imai* dally **• ••
way. >>.-t ran buy a l»arr* ra««h. with
a gfMHI new ft... M.i tiouf*. J.arti and,
laig* «...■.!•!.>.i I ihltkm i....i-« itltnty
nf •■•■ l ••in, all fMired and IfMt
finredj .i." a. i* f«n<ed In ihlrkeii
i-*i>. on* « '- tira*b«rle»: I.M* rhnli*
Iraea, mnttly iwn at>|>le*; I arr** ••(
Und rl*ar*t| and la ham.. «.l .« , tial* ;
«»■» In «•■ "1 tarn* p*mur*l t good row*
I h*t'*r* !•» »«»r* aids »»• B*« M«.l«*n
waa-un. Ml ham***, an* dr*», on* |>low,
on* . .nin.i.i and all other Hull. • ■■• '>
aa «• «aw, rnalion, *i"ad». tlm*el, /■»•!<.
I, - and all hmiaahultt g>~>lt I'rlre
l» m- Can arram* lerina. or will Ink*
at |<att Marment »>wd un»nruml>««*d 10l i
In ...... I loraluy, >bn> *<i»i t..iit...i
ii.n... ar« in and i.: i It lni«ra*t*d
run ran mak* a..ai «. ...»i.i» wllh »•»*«•
1.. ••« MM toy railing •■•> Mlt Wmlllt.
tnd II «»t«. t Mr. Hwlllt. H«it*.« Main
"" ""
Tuiii»ff»« I* Ih* big day far-Hl'l. .
Mil i: I.A Mi i. •■ nmius t» Itlrmlng. ,
ham. an I hi* atd* i■ v I T*k* b»«. U»l
•i«a.n»r V«nua, Pl.r 4. at !• a •»•••'
turn .< >»■ m WO TK'KKTU M-.BJ>KI>
tun oi'K\i«u or t ••• *<•»•!* •" »•
arr» Iraria ■ Oat fr»* »*l»* I" <?- l»- '•'"•
■.•n> »m« iii •n«** »■'«•».. *«*• it*
upi i aim* l» r**l« a a«r U*r ■■»• -<
i.»>«i '
"mark M»NKf hai»is<» i»r;niurj«
M*«r lam I «'• IL.Ka ...-!• tital
m ..-.> a«»h f..i •*» «f i •««• •» •»»«■
twrrte* laan |-"| • da I* <v* •"*•< •tf
cf l«* arf«* »** oof ♦-*'*«« Tr»A(m»
at t.'.lia lha gfaalxl Mrrr ralatttg *a^
lion vn Hugtl .-.....< *ald i»» l«o>* *:f
lit •*•'• •■•■' fl* I"' rnanlh
a a i» xtiwr.i.f. n» »i>nn» »»»■'
In, Aiuosr dlwM awa*.
Mr I* •■>»• veil •!«. a«.| Ihr** l»u»
--ham nlik *»«*. ».»••• *<■•! ►«««». (arm*
Ing imptementi. l-nf gr**aj aaeHir*, IH
l.ai.i.. lariag b*»». »» l««Ui**) War**.
tuM.ii.g >i«l»i wat«i pl.t* Iwalad "»
(IMul .«■ ir.n T«Wd l'*'-l» g»lng *•!«.
wwat ».<tli.» lii.-« ....i, !«:» Ttrm*
lit c«*h at.-t lit* a m««th. Tak* v«»
lea lm*r»rV*i> >•> lUiltnglun, **• uwiwr
al H«»win not* __^^^
jtrrr 111 l i.watiow
r'.H V.i! It
II A.V.'II UN >.AII<I S
f.. Vt*« It allotted on th* »<wM. I*.
l».«i n»*i;i» and K»n" It M !••••<
ii.c iwan-m for »i«> ranch *r garden,
a* »uu f»i» !*• maikrtt rlgM al 1 ••>'
laetead of uke Huh •!»*■•> • ■>> Halt
r««d •'•(i». f(e* achwl. |i«*|nttir»,
*i"«*« »«.' , ; uir r«n>**tl*Hl Vi.*i
mot* c«.«l.l rta *»« fnrf ««•» fi»* •• ■'
•ratrt* «t U— fm ar* a«tllB« HI from
i...i TO III*.
Tan w«H'l find aattMng rtt*«B«r a»>v
• »,... *..^i»4 »..H;e We t !>• «■-•
•••..»! k.nl of iMm*
»i:h * vv MKVI-l.'l.
i.t «»«*• ItiKk.
IMrH'>vcli tntTTOM I.ANH
«• •■ "* •■■•■•« la utalla i..««»«n «»»••'n»
and T*ro«a >« «"•• lht> Ixxluai l*i>4
S •«-» <!...«! Kf*. nr.ef felling
• !>:■ i" if.» »!.>■« iratl can >■• iiti«.i«.i
tom«t: »....,.• •>«!.:• >t.l<>ei> '■•■■j»». •«
Old wrll.lJl Tt. • «-.•■• tntltl I-" »«! I*l
«.i.i. I! l»i. It** . «.t. l>a »! '. I* ««lt
r-«ft.e»«r The Uftd a.i'al' ■'« «•'■■* M
fcOd al lit* !•> •'!• •"■ >'■:• »*••■»*
• fa«-l
A H NKUKI.I. l!l «t-f)f.« »ire»l.
«t'«tvi«rHtt».|i» ntl.B
(If .■(!•( ,f i«>»m for <mt* i«;« >•
M*w l»nr«!i « <«it*ge. iw» Ikiaek* lr«n
••r««t ttr ••.) kith «.(,rv,,i. in., tare*
irftrt* »f f.'.yf.i f m» arratig" itt
Icrnit 4«>|>*4 *n ii.it >.<oc«ti? a* in
aa !'•• •*•!, anl |t a m»tii> T«*» Inn.
tuft »ir.«. rar al Occidental aad V*«.er
He* Mf I '■< ••i.«t>. a I »*• afw*.
Two and One-Half
Acres
rOh.VKMIXO WITH THK BBAtTirt'l.
r»MiMpVT ADPtTIOM: CKMRXT
«ai k»> to rrniEßT . car, rnicit
II.tM: TCttMH s CASK. Till* i* A
»,VAP,
jixiv II WtltTC COMPANT.
«»» •mil.-.TAi. BLOCK.
M*tX tlt» ,*•« |!«p |»J|
! -
tlir.*.r. Wll>OW-» ■>!• iiinw I
!»4<l>. *i|* J,l»*. ,1 i*n4 <)»*• I* lti*rl
<»r. ar.l tt»r»ti <«!t Ittt r«tail. 11l
*»•«. It aaoAih Kr*a wood and •«»
fe« »ii 1,.i.<r..» lf l|.».'"i n. al I
*-''• eior*. *>n m* H*«io*> ■ .>• ar
Hl.'imv»» t»tt,«r. la Time* t.to«k —<f
I a<i<*. 1111. |t rath. It month. Wi->
C ll!»l*. ill K. f, Bl«*. —«f
IUI-Itnvtl> i«trn
tt *rrf« f-.r IS !♦* It,*** faun; all
r!*»f* | a nd f*ne*d. «.i^..«t fiou#* f targ*
I>*»m and aib*r wi.n> ail i«Uii'i
• i.il «n *icm* f ■ .i>'.jh r-. thre* well*, IT*
rt.tt«-n« f«-.,» r»«*. all furnltan and.
taola On r«rn*r. rminty ruad. and
ak-»ul • l»l!« fn>m A— k T acrva* th*
Hound
■ ■«.!»> tilU> * VAN A11.1.A1.U.
»ll Ttilrd A*.
Who Wants a
Homestead
V.nl'.Tll ISO l-rtl ACRBT atll mile*
aqua** Jotl aliened far lorallon; land I*
l*i*t, **g* i.m"'. aftd liunrh grave; you
can gel ll* arrea, dnn't hat* lolly*
•m Hi Ik* it: .1 raleet fr«m I* In it
w.ii.ii .f wrrttt lo ih* acre nnw wlihnut
Irritation. I «i>.| •■> *<f*ry tld* under
raltiotlon. Com* i.-.iai llovin I, ;n
M».i,..., at. Main «»<•. In) 11(1.
Acres—Acres
Investment
P'oryou, ii'.iih nf rlly nni Ini«rurl>«n
and <'«untry ilui. >u.| Jtilnlni ih« twn
new n v«.\.mii-.l i..a.!. ni»w. under con.
ttrurilnn ay Hate.
I lit . r-. mi qualitr taitil will b«
placed on mark*! In IH. 1 •-..! lo ».,
tract*, at lit* *« r ««.r», on Imm of 119
r-atit and ll* monthly.
Thle I* an lnv*ttm*nt of MF.IIIT. and
th«uld appeal I* *«»ry Inrntor. aurrnand
ad a* II I* by land telling at double thlt
{trie* now. for location and protpeftv
tall a> our offlca. Haletmau win actum
i-illV you.
MICnrtlTT lIEAI.TV CO.,
al».(l N. ¥. Uth., /*
$800
" Flra arm overlooking l.*k» Wathlng
ton. •ull) cleared. Thl* ran \— delivered
on eaty l»tm«nn down |r v,n, hava any
■l*ra Mil v., rtcommen.i tl-ia
$1,500
Ki«ir arret, Kllaap rounty, rlota i,
w»|*r front. Th« limber on ihla la worth
more money. If you look ii,i. up, you will
fii,.l ..Hi. r".." r* •mil,i tlmllar land for
ir.ii on t6 ITI u.i per aura.
MMA iiii E. , KCrUMOB,
Hoam «, 110 i'li.m, Nt. i
, —10-«.ll
10-Acre Tracts
On eaty term*
i 1> MCI t. «•(»,
, tit Lumber Birhant*
640 Acres of
Fine Timber
II per arr*. Tltla la on ii good atream,
n«jtr tide »al*t He* Ncwlon, at IHI
American Hank Illdg. —11-14
m
rARMH AND ACliriACf!.
Continued.
I —»-~ -—-»«—-—-_—-.-— -*■- - .—_..—■<»-.-
:
Snap .
mi i'i:n a rim. it a< hi or
VKMV M'.'i. hull, !•■.ll. Ill'Hl
larid ati>l !•■!'■ hi *.i=l, eueair* «-f
waler; m.li .|i:,.,« Hue »C<i|'KTlf
rtdAU and JOiAII TO UTOIIKM
AMI IIH hi 111 - AT 111.1.1.1..
111. AflltlK* LAKE WAKIIINU
TON.
MUM.
t»«t — rive a. in •>• up ii
I.KVKI. KOri., VICW llf ftfAT
-111: HAllfioii ANII TMK M/VSU;
At#n VIKW UKATTI-K. MAI."
I.Alii, s.-.1. 1 ..IU I.AUl'rt; ).«»•
Mi. I i .M WIIAIir, AMI (iNI.T
•» MIM'TCr ltll-i. r i-.-m COii
•MAM fMtTK. I.'MXkTIuK AT
I"M i.i- ■» lur. m.aii I'llt-MTHV
ct.t'ii, >i •■• hUAit r.Aai.i; UAH*
> /i"l< (I HUr llf.o CAMH AM>
In i.«r.f f. »iii>>iiii.» mi TO
triT hi'ri.n iim.hi 1 or
TRAMMMItTATION.
'liA-.r I'KTTIT t HOK,
ill • nil...ii Hid*.
1
.'■■■■' T ■
nr.kvrirvi. r.xni.ts'iroH oah
lir>N* 111-, II I ON niHI.KT ('All: i">
tluml'l (v» »(-'r-**, All clear «d! ■lift
graded; •lrt««««il(» e*.<l *«t«ft !«!■■ l»,'«
for 1:1 » !■■' anil up; II • montli; •• "••
•eliing an* ii*.t« a;t < uarrd for It*
•i. fn ani ik M • «•«»<» ■»•«»•
»l'.ti War.-I»ir I ah* Itontoß lal«inun
•I <><> !•)■•.i.i •>,•! r**i*r t« r.»ii:i «"m
1280 Acres
of
Fruit Land
IIT it ..... -i.i). • milt* r— H.
I'aklm*
1i- awn** Ml'aT ralw m»B*y. t-*i..l
■II arcued IMa i. et'.Ui.t f-r lit I* ll*
l«i ». <• To «•! l>•!• l«yul.«» yul- « *<••
<!..••» ••»• Kewli.n. al l»»t «MH.«
lUt.K 1)1.1, ~lll«
-- :',■- • *■
ALBERTA DISTRICT
tit «•!»• la Ihe Hed Dot* I'letriii.
•to** I* 1.1.-.J .!■-•• la I'll I !».»
t »•■ l«imlr,( land I* Ilk* Ailex* imt
Iry; It* t" •■•♦. *11l • • «,•! ■(•r •«■»• •*■
■ III* ii.|»ll» In il.ldif lt.li Ur.fl
I* i -.i.j eely a thoii -ii»t»t.»» fi< rr.
li-l I«rr aa* Hl| «M anile from rail
road aiaiK-n mi a bow ll»* thai I* now
under i«»i» of ««nu». ii-nj l»ei dl
• •■I with «,«h>f, «l (.»» Mtrloa Wdg ,
***llt* — 11-l-lt
Mrit urru notia—OKl a«"Hb.
«.a* t.!f-ifc li«a air**! *ai, »♦*•! laftd
g«KMI *o*l, lt»r*ro»*4, f*!*« *4. email
»...».*rd |.-..j welt, lit" w« I.'-"
thicken **vw and y«»di I!.*••■ Thl* M
• ki.M'IM: i«>.«ii.
U..M.1.1 MAUTBT.
Ii:«T mai iiviidlac
—11.1 l
H|-.AItU! 1. _AfU-lN>JT<>* f)AR
f'Ks« iiljut ■*•; uriirrr •■m. ...
•Ivntts*, »« •!.■!•,«. > i .;..r.<) •mil
f»«.!>-1. »iJr.»:n. ana ••«»!. U>t* )«•
o# ISA a i"i an4 vi*. It a m»ftlh; • •
«ri Misfit* *'»b iractn. all «'**tr-t far
11* •» mi aa4 op. II • maaOi I'i-ui.
MM ■n»«»i Tan* ft*«iion fnf*rurNiM
■I IJreldttktal •»■! >*•!»! to r*iii'i''i>
~~™ ACRKADB
l"i*» a-tr. -«•»* of id* rftr. »'■'' land.
Him i^-i»(i ♦> i*i»# l?i>, irtm*
A it si:«l:il. It* *?ri*.« rr.l
$20,000
To !•■•« In «'« • amount «r •-.»'! amsiißK
tJMBHOjTINVI^TMKNT CO.,
til •■»»•••! Htack. [
_~ n*i\' Til i>»" <"ITT
i« «..-• •■■•-!> cf «■<<». »'•<-' •■'>>- »•••
lioiii f»«i of nmtor: rii>» <arm u«J
• »•> ilmlxr la r »<>-..■> >.l I il«» It* »-»f
acra Tom*
A H NKwni.U 1?» «l»rti>« Htr»M
ri»» •"• in'U i;»»; *»»d •H; **ll
ihii-I. II d«» ». II • »»«» l!«ti »tt S
ft I*' H' h« .■rmll Illack. lit Ch»»r» il
fc«» Ml J«hBao«. -
CONKtXT »ib».i rtollr*r. tit |i«l!»r
nalldlnc itaal l»im» irv.il lanili atr»-
YVaai*4 I* but arr*a n«rth*rn rllf on
tatlrf-a«t ir (WtrtwTi a» A'l.li'ra» D<l* raf*
Kl»r. — It-IJ
TALK WITH fOI.B
Ai-.'it hln i> •■ t« ranch nailer lanitt;
»»-i I r--m heua*. tare* un. «n4
«li.-k»"i» hm>**« and jravd*; ()»• b«*rinc
e>rrhar«l. Inrlurilaa latsa and amall
fruit* II la l»rat*4 :'♦ n.|i.» from
Aufcttrn on a cond rouniv road. Tot a
«i«ii. h aal* II I* in. "I m**y *!'■« n tl *.«*-,
» in. *<wd i«ii:ia rull i-»iti.-uiain at lha
ftffl*-*
ct)i,K t.Avn co..
Iwl uti til T1.1..1 Main UK
llux ••> at on- • Mi MBlhtr** !■' r»«
•■f ■•Ixrronl homa, naar Boailla, 1 t .ih
•r l.i« i.••!.•. «oad h«u««: >(• f**l »ai*r
from; (r*duai «; ( .(.« to »ih. All th*
rurAltut* .All «'.-• tor lit* ds«n. i«l
ll* i-t mama. Mr ana. Mr Ruttrr.
.i»«ir.rr Vi-nu*. n»r «. «ikX «t V»l'«r*ll]r
•I , b*for* It i m
A«rn. fiiKAi"
Mr ■• ■. !!■ » in, ;•;» laylnti h*n*. four
BO«d ■**•*. row*. IT .!uih> lnt>«. #r««n
l**»tura. running aprlnv water; [!•■*> la
< i'-i'nl on macadamuM tnad: Iteatttii
market, fur anly i:....• in . ..i •..<) is
a month. T..k.- Itvnivn Intirurttan tw
jKarllnaion Inquire al lUiwg'i m-n
•tnr* for oitn*r. 1
Kor •*!»— AwfuUr rh-an. I* arr»*.
»lth it* i»<!i.« 1,..;, hart* and huirr
and I cftf>d dairy ntii, f>l»My aood n**>
lur* for alork. I'lac* ha* two (nod
■l>rlnic*, I* t<H*alnd on *■»<>-! rounty remd.
only fir* mlnutaa' «r*ih from *(atlnn;
■•vnt inarkut mi.'i handy All «..»• far
I z.z.l en i«im nf |i* doan. balanr* II
W month. Tali* Taroma lot«rurhan to
l-arldc City • **a Mr. Itlr*.
I h**n *w»d#. not lon« frvm old roun
iij- and I will »*ll n>f chlrk»n and l.<-r.
t» ranch. r".'-l haiw* and thlck*n l\.«w»».
Un Mr* r<iad for r*-univ I hara lota
««'»1 ni.li-hi..!• and KhiMtl; awful (nod
; Ivwn trjr m*: all 1 win *«|l for lira duwn
and IJ» «rv*ry yaar. Tou wltl •»• tn»,
r*l*r Kedvrborn nr Kutlar. «ir.m.r Vr
nut. ri«r t. t>«f«r* 10 a. m
,
Truck Garden
White River Valley
T*n inn ii. i.. blark anil, rlihl 1,, ii,
heart of Hi- brrry dltlrlrl. No n*lt*r
land nn earth llandi lo H-atu<> and Ta
coma. 11.000; *at)r trrtti*.
11. i- BomoK « CO., -
(It Marlon Mi.
• arr«* on rood i cHid with hout*. barn
and ttuthulldlnat. • •'" hor*« and larit*
nock of rhlrkenai all farmlnn impi^
ment*, fruit and rrlti iriind water, free
wnod md iiattur*; near *chool and raraj
|.H" |l««: Krtnl It* itnwa and ir. n*r
in.'hiii Km llr*naman, 111 l,uml>*r ei
chang*. ,
r :— °'c- z
O , 11.i.h.. Improvtiii and in,|, ii
I Itroved. aatt "f tha rnnttnt«lna 1
0 for aal», nr will orliang* for i.i.ni- »;
1 *rly In Hoattl* <>r I'ortland. I
■ OnKOUN INVIiMTMKN'T CO.. ' I
! »7l Oriental Klock. " |
|| till- ,
HI'KCIAI,' 1(> Al'ltKH on lok.. full of
Until , I'iMti.ii >|m.i „i, earth; an |, M*l:
tarm* 116 down. II month; all kind*
of l.mii.. on Ihll land; IrlOM to «-ara
and arhnal. He* Illilntan't *aleim*n In
In* Tlmea blink, the lameat luh,i uwn
ii" In tits ttale.
CAN 118 iftlliriATKD
10 ,i.i.. Nt Olalla, between s»'»tti<. and
r». .'ii.il rich land, rurtnltig waler, vatlly
itn»ni..i |i "(hi very eauy trim*
A II NKU 1C1.1.. HO ■print Htreet.
Kor t>al« at Hltarlon—One-hair air*
land, three-room hnute, fruit treea, ber»
rle* of all klndt. kooil water, rlrh toll.
A bargain for II.000; part rath, l>.n»iu c
eaty lerina. K-«0, c»r* Hlar. —»•!«•■
Tried All Three
The Star the Best |
, , t- naral , %
i:«p<-rl»nc«<i *\t\ tnr ftvnxral „',
houaawnrk; adult family; no *..:.- :
i-.t 1:.. 11«r 1 l»« —14-;«
I _ 1
' Thlf ad wat iun In all thr*« Seattle paper*. '
fit «n ordctad in Tha Star by Mri. Adame, living;
•t 2^2 Waal Mrd at.
NOT A SINGLE ANSWER came to Mr.. Adami >
from tha ada in tht other two pap««
Amwtfi wara quita numaroua from The Star ad.
• And • giH wae anoagad.
"I am wall plaaaad with The Star* retultt," aaldl '
Mr*. Adama
"And when I again uaa any paper for advartiaing
purpoaaa. THAT PAPER WILL BE THE »TAR."
It'a the *ame way with moat all thoae who urn
thaaa column*.
Hera are two thing* you ahould con»lder:
Price
and
Results
Tha prke la right.
And the reeuite are the beet.
Call M at Main 1010 or Ind. 441.
Your Opportunity
Sixty Rooms |
U--ATri> IN "IIEAKT OF CUT." ' ~-r.
rt-iuciTLBB ro*r mm . .
Earned $1,200 a Month Net AJI Summer
in Font teaim Tin.- iiocm: has nkvch kbtted lcm tiujt^w
a MOXTH. ' «,'","'' .' I
TOU CAN TAKK CIIAROB UKl'dti; UAKIN'I PIKAI. Kt. .IJHI3R
TO PnoVE rTATKMKNT*
OWXBR LKAVtXO ITT
Price $6,000; All Cash
wmri: p. o. Box ttt. vratti^c
FARMS AND ACREAGE.
Cor.t.nued.
W« HAVE
- ,
Waterfront to Trade
For an Automobile
ui'i>i.fi:i.!.<i\v linos.,
111 ii»si.> nidc
5 Acres $250
T*rt»« ll* down and II m«mMy \\>
j ar* Ofwnlnc 12« rr# n*ar th« navr r»rl.
wb*r« lara* pr*fiu in rvrlatn. Th* t
b*>( of aoll *n«l anybody ran maka a '.
lt%lnt '■" ona of th»a* Iraria >fV'« pay .
alt fipanaa lo *h«w Ihlt land.
vTTI.K iiip\ii:-|-i:kkiis co,
IN Ch*rtry n
rloaa to i*Tit« dtj arhool and ti*igh»-'i« :
n««r Hmiii'. on mainland; fin* rl«w; In
c tu>liriir row and rhlracna. furnltur*. and
•I! mv' co for tit*. •(• down and lit
1•' *«r on Ii«l t*-* aalaaman In whlta
uniform <>n i{«mn v™»« IMtr t. fool
•f Unlvaralljr at., bafor* 10 • m
!'tii.»t wat»rfrnnt arr*aca on aarth;
prlc** ti«i» from 121 p«r m up. on
irimi of II i-rr month. H««« official
aalvamvn In whlta uniform* on *i«am*r
Vmm at I'lcr *. mornln«> b«fnro 10 a m
$2,000
F"'»r to arrm 0oo«l fruit and farm land 1
.-),.•<• to l*ort «>reh»n». fo™l• n><T»mn
hnti««. flva «. t*» ' tntprftvad. !# * a>rrva
•laahxl and t>urn*d. *<—
OMB<1O!>! IXVfWTMKNT CO.,
tit OlloMOl IllOCk.
ni imii , 811 ,, , m]H
BAltflAlN— n *<rt», parllallj- Im
l't.rtctl. .hi. k. i,» and niifn; pn 1100;
term* 160. 119 par taonth. Take steam*
ar Wiil.iiiy. Oalbralih l>ork, at II noon,
•'. to Varatoia, >c* Mr. Maulf. owner.
WAUEK 1110 p*r munlh up to *t*acr
m*n to help ma **U land. Be* Ui.-<- or
Hutlar on *m<-T Vrnua. t»«*fure .0 lit.
m. for*fioon« at I'l^r t,
XIIAII NAVr YARt»H
t-Arur. TliAi-is uoiiti of navr y«r^>.
r«.■.■Hint location: goud *oll; tlio for I
acre*| 111 . »•>. |l per tnoTith.
A. H. NUWEI.L i:C »prlnir Slroet.
KOn OKK-IIAI.F WHAT IT Irt WORTH
I drew claim No. It tn Ih* Flathead |
Indian reservation, I null poll my 10
--arr* ranch. itnn<t hout*. 1 rhirken houae*,
barn, concrete hrotmer*. crerk run* j
ihr.Migh place; on i"«fl i.niiit\ road. H
mite from car ami oepot.' tftc round trip
to Hvaltle -html, iiootufrire and etoren.
I offer thl* foi KM) on |«rmi to null |>tit
chawr If you want thf best *vt>r of
fered for money com* <iutrk. 100 chick
: en*, duck*, seeae, m«i ittni horaea all
for Ml* and must n>» Tak* Uenton ttreet
car al Occidental and Ye*l*r to Karllnt
ton. Hrc HenUereon, owner.
20 Acres
On Voii.in Uland for tala or eirhant*
for .n\ iin.peny; - imlv ->.|ir mllo io
wharl and un« hour*, rld"
ft p, r*t^o*^
Main (0 111) ThlrdiA.v. Ind. 4«.
-1411
rive arre* on county, ■ li.l. X.1..1 hsu**|
526 chicken*, one Ji ip#y oow. flva mln
; utea' »iin tn atatlnn. l*rlo* 1100; term*
IfiO •-•mil. luilulii't' )l pn- iii'iiilh f-'i-.. W.
(lllgen, Vulluy «"ltr, • Wa*n., on Beattle-
Taroma lnl»-iuilmn ■ fr n i
Will traila fina f.n.llj luum-li, i»-f.i<H
top, Hll In good -!i>li. fill k».».i ir.il
MlUli'. VAl.l. I'.ou im ,
W. 8. MANNU CO.;. .
luu; Lowiaau .UuUUIn«.
FARMS AND LANiM.
_ -|. - L - L -_-,_ -i.. - v ■_- - -_ ■i_m..-i.i->.» i . ni'^V
i(IIM HAIidAIX-Snr X'!- «
■ Or*. »ir! land. ROod 81l «l 9tf
proved, orchard. .iiH-nwn n*iM
hou», bath, hot and reM «1 ft »►<
Inni barn i«d« w»nl «aiMUW
rloe* to vrhool and neighbor*. It r —
and telephone r»-'.;;!.r» nii'k a-i*s»
from n»«mfr> rail dally. Prfe* lltM
wfcw-h in'UMSrp two horara. «ig?rx i««
nt^ thr*»e nelfer*. |.<>uJt*y. v. ,MWI |
*t> Wilt • «*r>»!.irr «&chanfe '.r f*itt» i
properly.
nonnnT MAI.TIIT. .3?
»i» ♦:<>■>.. .vn.ti. l<utMir*.
' i F *• ■™""fW| v '
OOINO A WAT; mr 1* ACRES *•*•
from, rite maple etiad* tree*. ft».e t*»*
• nti- l«"l ;t.rmt 111 down, IS p»r «r»4
Fee r.if# or Sutler on (mat Vtwn, M
• . b»ffr. 10 a. m foranoooa ' "at*.-* ■
A RAIUSAIN " ■ ■■».-" ixvemo*.*
ISO—Ten arre*. BETWEEN' MUTJtf
AND TACOMA. level land. *»cer.e»l ►•
partially Improved, sli-rocm fee*«. •*»
«uti<uii,iin«>. orchard, ecc**»il»l* »y lw
urban «r boat, alao ir-ir few t«H fr'm
new Weattie-Tarotna Short Ur.» n*
• !,•••. We ■•■■-.mrti,j tbl* fer * »•*
wr an Investment. ' „ ■"
linilKflT MAI.TnT,
Jl».».•»»:! Alaska Hullditi ' ( ".|
CHEAP— MY 810 CHICKEN «sl •*
laach. rlchi on ln« •■mnil: ort'T >n
Ten... lit ,i,iun II I»r mcnih. SM, I**1 **
tain on bt>ai \*cnua baf«r« 11 a. nw I*"
complete rnn.mT »»*J|
««i v! i- J-^--! #t.>. kr.l. rlc, no» lWj
o*n*r nlr» yraflia; IS atrM, '•™.'!*s
'■>.• iivi.i (Oil, all Improved, '•"•^Cfil
<r. .»r.n. -.1 amall orrHar*. »«IJ™?
of amall frutla. nr»-n>Mii hwi**^.**?
II iK.uHry hou»»a. lar»»'<»roo««t.Jf*
rum. imtnary. i i<*iony ha*i»M •** 2?S
in. iil.nicr hI>UM .-(.- ; h«r..lr '° W^J:!,
I'rtoa II :«u. whlrh Ini-man Mtw. W^
»aC'M- two i-.w* u?..'lit IP9 llj't*'* •■.
•Bd »!• jtoube pull»u «»»rt»'*M22.
«tnn*rt>. !»< i i"ii. •>. bro«s»r*. •"f.'Tiii
mrnia. »vn'Hi.t »»••; l«nnai"« »"j
waot a pouiiry farm, «hli l» H" ",
l>rr<anil». . ,V
miBKRT MAI-TBT. ~
»lt-»:o.«21 AUlkl M"*l*"^,,.))
' city~reaT estate^^
Snap—Good Tract
Valley Land;
New House, ; .
On*-qimrlrr ir.ll* from •V'*?j«Si
tl« aaw «n,l (Mml* mill. •<>«»• »5|
thaw>r ran mcurs amlporm**'l,^ wf
ii-ii tirmi i. ra.h. HI«KJ I': 1'")
month; an Mml gardto. **n» - It
rl.li-kKn ranch. Com* «' ••*,,liTt
; 1i,,,,gr I . - ■ ..n hW'^'J.^
; coma Inururban.
VtKW I'norEHTT, • ;
ON .■-•.' •-■•*.< "■■
I arre. rl B t.i In th» t\if •»l*.*V,"v««» I
will makf «D fin* bult4i*l' "•J.,"
from 1400 lo |M »»i'l», IMI C»"
Illf I urfi for M,CC». ' v:ir«*l ■
A 1! «■•■-"■'■■■ T '♦" Sl'l.llt Btr w '->
N»w fivr-rooni mooani" """f.'ht ftu
cr»la baartii.-ni; fln» »■•" • '£!!;«<»
quiok hli. Ai.r wnr-W'fT ,
•t. l'hona n».> lit. "'"■ "" —
For uli by owurr. »"r"'"1 "™ h , »i
---biinin IJ.:OP: »:S» l» »'• 'eV.| v*
«iti..- innnitaco "f »S0» Ml«,«*-»:JJ(»
munih. Cull TJ4 N.,Ml h> 1 -•"■"jTit
in aii«» «f fi'- Und for '•'•/,"w
luit on Whldny lilan^ c .'..il-lt
Wfntern iv. ; '.p. —-^
'"'"in U""*'"
P.opl^ ..vviiinj PWPJrtT' 'JiiJTifiJit
who wl.h lo M.ll '"".T"? Jttn »«
Mr.. MrXMH. M>4 ,ll»V ™™* "V-
Mil MtMalli. lfmi.lj>lp. »■»■ *-^-r
N»« <lv. ro..iii hou»». I \-",TJL*BouIk
runnln, ■iicami »l« "•'»lk" I lt2S, * S-V
rar lo Suavtlo. |I.4»U>l»'«' «*"_»-»
mar. -. . ■■...! vf« ..:

xml | txt