OCR Interpretation


The Seattle star. [volume] (Seattle, Wash.) 1899-1947, October 12, 1916, Image 8

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87093407/1916-10-12/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

DIRECTORY
v. V v > <VV%A^-WWW
Mils rtI«»NF.
hK\TTI.« «<i4£&fc» UA I2L
♦TAH ''
Imr M EATES
CtHf r»>nl > wor.l J»'| tn»#rlJol»
M* fur til** |»rl«f «•« five
(button -On* Imntlr.-d ilnaa
to l>«» u*r»l HI daalrtnl 9 0,4
ll* lp ind mutation ad* on# Half
Kwnrral Noll* **
« h.rir \«|*rr«lalaa
IVr Una prr ln#»rtlon
Sl* Intfrlloua for the |»rlv*' "f
)It u<>t it>tu iliimlint I' l*llt lt»
within lt» .!a>a aflar flral It 'Ulttti
niwui: IN AMMii; > •'
gt« al • uhl l»«* tur« it it«l ictv* « «'»r old
a-v **|| «j» m«lr naw a-lUi
Al l* Tlpciona m*i»t !>• *tHit«*»l
front *»«!• lh« »«l»actipllon >• r"
rti\«<.l Utitk nunib«ra cannot i.a
•uppi'J
tlAlUnl f H Ml 1.l KN
t.y«_ tl ,X r-. -'' - -
Attorneys-«t-Law
I Al.t:\ VM'l-ll II i •« • •
iMMhanJ «t..l »tf<>. a«»<«ll« > !•>"■•
?[:, d*n*l'»l pr« tic COH«|H*I »"
fr»» CK-.tn in *»iii»if
Huu K|ii"M 31••
|o'"i«Ki I, it r»i;«Kt.l ' * v ' '' '
!««• ' '
m «If - I .in«ull Jil»n lr»>>' • * *
|r»'ii'i?P i< i*™ l "
«,• o>v*ruTATl»»N HtK': ' 0 ""
dtnllal In • * ht>»i'tn.< >»'! »lt*.
• 1 |wa« (k-«. l'<» _ mmm
rr bai.i. -ri*i-iH»»i• >«** ">kn
'•»»l l«rj.ll • H.|>W- HnllJln*. Ml «<
Attorneys Patent
PrkTH'. (.OKIN - sr,
•Mind ur :•> < »»"*•
111,1* \| i: II J»* l'_» I"** »«'»"'«
chmVk ~m *rii» N > r vrKNT at"V'>ii
_!!!'* Hl '"
a|s« ' —x
Bark»
«" v ''' *Nfl Vs K >•»'>"> M►' lt> I
— IIH>I Offl. » r«W»l l'«tv»d« I Ji»
Vnn, fc r . Ir rtr • U,n "*'
teank-.n* |«|ar*at ||M*< 4 «>*
tartni* ai>4 lima Je|>wU»
talll. nt<».■!. M- V
BiUm- i ' 1
KTit SaTk HII.UI *Rt> rvm »:t>
fcr*r>.! n»* c»iom >*b4 »l'h
<n>n>rt«t« <iiilii H:■ m*v* '»
M*. »l l>rl-« »l'»y
»npi>ii« **ir l"l*»» •««•
•franc dlllniltwii att'l * f>*«»nlala
Hi* |lrui*ia»*"k • lUlka-t%»»la»*
4* r C» > *'. r * l -"-« r - -S-i.i-.rn.r
Bicycle Supplies
Wr. •• ' K ' y:
Carpenters
MSltcrV\ v Jobbing ani r»paira. Mala
Chattel Loans
Hi • oil FTNT NKW ItVTK" NK V\
Mr. < X«>|ts !!• M l" 9*4 "t
ma<l» mwfrlnljr and coa*fkltntWljr «• f»»-
dituif i>lan« a>
tiertMAN-AMKHICAM U>XS CO
Cloth Signs
£ahi> ar vTisi»ow r»i*ru%v
f*r»«>«t liwx «"»». :»M limpr«aa Tlaaa
_ «r» _V»_ L^rirvWvv . v v % -
Chinese Medicine
I »'*.»• Il"n
; iwtrtrini Mllh»«ti K-"
PJk I i i ■
r*t»*«llS«
Th# mo*» nlffnml*
§?iiISS a**® *f aathm* ***«••■•
■ -Mam and n»
t *"* "9t
m v "V 9 :.*t» pa •' «m .'■»'■» H,■
*» / #
.
Ah
Ikon. Mr
fr*.
v < ihnrak KRMrnv #o
IIS )Ml»r War. Hi.#*- Main I »•«
Collateral Loans
a nr. ■■ - ■
monrr nn [HAIIONM »nd JBWfUIT
!<•»••» rai*a: n*»nfld<»«tlaf
jkwki nr «*<» • »>? »d |
finfiTT i.»7.rvet>"ON am. ahf i'*i.K •
r»f Th' Ws>ll* , 'f- v«: Third *->»
Cameras and Supplies
LOW MAN& II ANF< >Rl>'Co.
X«dak» an 4 Plmuifrairfik lluppllas
r>C VEf.OPI NO « / \s>
Ant *iia roll
rir»' At# and fh»rrx T#l *faln 7l«!
Junk
SSSit Junh i'o, 112? Flrat a«t * Rlttott I
PaSy' !
HtFFAt '»J I N K |7«9 Ist « Kll *.t«3 j
Opticians
gijpmwna* rvtMr-PatmoH Co. ! HBlem? '
| JW«tw 31 y 4
Phrenologists
' MADAM KIRL
EGYPTIAN
Kyi-/\1 PHRENOLOGIST
w¥'*Sz"/4i »•■■■•■'• 1
7*" • PAv
* y 7 I' ' ' *i
•• W* y • r«< f't
KfT: > »»i '•- irrv. •»«.
'>*• nnd nxplains tor« affair* an«! fam- |
f'v *roul»!»a rnuntt*a th# wp«ral«4. •«<?.!
Kiplalria p#rman*Rl h«* 'th ruins 1
*»>»t lsf.jrtion ftiaranirrd r no rhan*
So ..nf in iroubla iarn#4 aaray. monay
W *r r„> m<m»Y IVrnriaitrntly J..<a'##l at
ffiysicians and Surgeons
1b ik kat if r*Vn ih ai c u t&j v--»ei hixtm ;
" 6—Autos for Sale
bfir viKKVHf>or htohaok waiif,- !
hnnso Catiiral Mtorasn Co.. 19ft Whim 1
Store Fixtures and Showcases
wT.ift".'AdK* "AN r> STI IH K FIXTI.'HICK
Ra* »nl a«rnn4-hand, all Vlnds K'l
atf4 I#, tiomoll, I*l4', Third av*. t n#ar
IMn#
HOTELS AND
APARTMENTS
Fi/a. f-/ MT j
-4*harla« Hallard avr htllfird :
e *tr#9|r furnished. room*.
Bll.St I# >1 «• j»#r
if MT ANt)A H |7 M' >Ti£T7 """ I
» foretr Plrat Av#» and Fln« Ht
Jarf bw4*mi, out»lrf» r'K»fni fl«vitf»r j
a*r . >' » :r. Mil r'-f.tr. m . first • < Itfaa
In »v«»rv r#ap*-<-t. 60c up. with prlvata
ba«h t!
IKMPE'-TfOW COftDfAM.T INVITKD |
M Alt • f.
Pnrnl»h*'t >r'»om apart rn*-nta. I' 3 :,1
Up lU".rr,m with «-f w|lh»»H» pfi«ata
l>aih. 112 !»• up H'»!#•! tfr \ night
»n't da* Muln 7 4 fft j
«—Furniture Wanted.
TTjT"" 7v« « t- u» '
B—For Sale—Miscellaneous
iMU 11« i mi i in i Ai
pllad on purchaaa Majrar-Tonar, >14
t'nlan
lo buy r»r rant aaw
tlT Pin# Main IfO#.
pic F'Hr*~ot;ri «pf.«:ialty""" 1
W# Irada, hwr. rani, rapalr.
hf .«i'«l Ra«<<rd
Hit tflallilM Elliott 2*71
< i parish nor*p
Pne M»«lral |ntt'urri*nll
Ps"«' MrKflf I MP PI 1.1 KM
«*f >i .rilinir |wa»r and •i«-# i only |;f "
r*»n«f»iai» Mm pwiltna dallt (Hlumplriif
tf •»«!»• fia It m i #4J I „'th a»•• C . Haattla.
H*"",!. #1*
i ~'
« f rkilhlrif }a»»#lrjr. raiuait al Inalru* I
r #ata g • a<ilt« aa*a, trunka air for
aata c»*ai fi«r#aln Mtoia and I.«*an
«>ff| # W« Klrat a»a t I
j» • • • rtn«M I
lo a pit j
A— For Sal*—MitctiUnfout
*. .1 . ». i . » «
*»M |( 9ar*<»Mr <N«»'I f**« •*'
mitt 1* •• » tt« a*** •«#» aaatabara «M
ki ihh aafa 4*h»aar «' 4aaHaat»-*
Ow Kt| fmn plata tata'agaaa tl
rnaiM ft*# i—mm p«*4 * raid
• I I | f Hf Mk« la >«•<• **»• MX* ft
f aaa af *>Mf prWM
I r* « -1 . • | I '1
•a ' I • t » a- «* —St *
'•»lt * Mgbt *•«•'»»«•• Mad ...» 88
•*' I bre*«*4»t M«k
i f J ll«l| al~#..aa ... I tl
'»« bal H*d a«*»< t # l
\ • t «»4 #aai ra* I
f |«l* !•• •#» !■••<••« M»tr« f««"» **H
K»i»fl 4««N •IR4 >V I ••
• • 1-9 ifm Hm «• ••
• to * f.*.M r»> lug tfc ,mol MM
) « m 4 I fmM flatting and «#9»ia#
II M
on wit.t t**Ba cn
Tai Wain tiff |tt> * ••• •
I 82.60 #182.60
! KT&IUMW a9»PTr*TAfI r<a r ITT IIP
•Hh iph-k,! !#»•#« r*aa«giata |) •
aa• »wI««•!••««* «*(►
IT K|>t«r Hlwl
j >•(<%*• .tupll CIM
MAN I UMBFR CHI \P
| All hlnda Hr» JaUr fatal f >«Mi «>
an 4 »•< IS#* II B a»a 4
Main *&•&
•* B## rmmr «»r •<»%!» m * vi» i « m
h#r, tint «#'» ft »»«*• |» fiMR mp e»#»»
tblug If t « «r* t>* marb#t far lam
Mr. fill «i it?? fiftt a* a J
I I** Man*
9—Wanted Mtscellaneoua
I wastki> viArVui. »> r
f«rrra t«» lakr iIUN NUL. It ruraa
t»r\ig C»
!\\ %NTICt> T<> 98»9t 91 ntir |M» ii' Tit
htntia \v#«i f |»«" rant »«
I r(tßi«nt#|i>n A«M»»a* Mint X t Mat
! i.Vi. i mi' t • >ii « - ► i • »i ir<
■ caia mara. 13# Kirai at* # Mala
'o—For Sale Livestock
~<Tt iih>>kV Tii i>?iiva AM hii>k
WM| rtrhtflt* f«f «*• ar balfar
Kit ara-itjra »e|i*r bttnflag 4 »| and pm-a
J monlht n)4 f«w «at« 4##t «*«»ra«Mi at#
I'hitft* Mldnay ?§•
19—Male Help Wanted
M<>i>> n* iiAKnrn . 011 t..a
18 T WatMnfion 91%
T#a<-baa Iba lati>ar trada lbara«fbtr
undrr our ttslam, ray* >«tt aaafva
aa«'\<raa (Mitlana
n i\ri;i>"iVTii: *»'n;->i"
Ta«* tha b.*» a •#»'* I bataiaaia a|*a «f
tl and I* yaava la «arrv *»ar rawita
A gmat « ban. a far right Btn4 af ba» a
In >na#a mnnay afirr a* b«w>i. Art»*>
t'irialalloi Nptrimtnl, Tba Ntar. *+ •
«*ntb an<t t*nt«>n
rKKDKUh'IC A NRMt»V HKQt'lftK
tba W« *t an a»»arlan»»d far
rullar anal fiaicbar App'r •
mani bora##
vASc'is hkhAKO KTWTi Wistm*
boma br bla paranta Mr and Mra (tar
• * King. 41 IT:* 88lb at It K Part
t#n4 <*r
iIY DOIMI ' N 9but " r r- WTAI99«t
Trarla iall« *l«n a |: • aa'ta and a%ar
, rnata t'*t 91' Tradr a l'i*a«#lr# , Hall
Hhop l»m Tblrsl ava
ffii.ii'iftili <mk>6 rff ?9»vi'i
f«»r ad* anrtnirnt tl# I.lMrlt ftldg
n(>fMi«fa tanaMofflra
iMnv. r? » * # i! rr it fTEB rriuVlN*
ad Ital'A* aafa"» Mad*a Initra alt
anra <»tr aharpanad daran ahaala
raltr«Nt K*o f«|rp Ihap t*#S
|T5» VAi.ca TRoi'itm roa ti u
t.an«l«|uta' I.|llt ufaataira rb»lbaa
Oraan Kbtg. fatrtlt and I'lha
oinui.VAt. Xotr.r<~ MARiiKit~iOTiooL
JJ» (V.lilralal AT*
IT# trark «ba barbar irada th*r*nighlr.
aarvra aagaa abUa taaralag
a n#<-1 •' lag rg f a
WAKT Kt>—A If AT "|Tki»- TllftA
tra ;ai Or«i4raul ita fridif
K* v* •« )>••• i»»i :.i
21 FEMALE HELP WANTED
w antk7» mix i k s r r. o
eh ornf *arfiln«
fIS p»r isnak on * |»t»«*a ««rh
pmpoattW>n af*adr ritploi in»nt AM*
• ••■r imrandl»i«!» «!•'»>« »i{>«rl*iK«
a« » I««r f»4M< m nf mr nf>. 'fm'Rf n44r*M
r ? «»
\\* vvt r r ii •• ■ -<V: kr.r: it n in wrrT
«IN» *«•«! tnbtr •nrblnf man nidhlnf
g •«„••• * .•». . *»n»a'
»»W«H f»«* o*#f U Mind* llfM hair
Im*l o*#r llf |w«n<ti «•># who »it«l4
*ppr*> t*l« tfu# )<»«• «n4 * |i<»| living |
Ofcjxi mjtr[m<n»T A44f—l X X mar I
fftRt>KRK*K * SftlJOt VlKQlinr
lh* »#f kl'M "f an "1 * ■
rwlltr and f|ni«h*r A|»»i? ri*p • .
m*>nt bureau.
?2—Female Situation
Mii>i».r A«iWi> wiiiTv w**t»
f*»4 potliton •> knuwh*«|>*r foy r*
t*b?« Wl4ow#r or h«rh«l -r •«
St»wift »t or t»hort* Main tin I
ti Kl.lAftl.K I. AI > T W IHI IK* <*A M K Of
bahr >!*«>
23—PERSONALS
tiff
>4or» if n»|.
n a a a natural
h • feH ho m •
r*m*4|flfl • r •
a u e a a a iafully
Iraallnff ttnm
arh «nd kldnay
Imubla. rhau<
ma»isrr Mood d'aord*ra and many
allmar.ta by ualnf tha natura
b»rba Call nr aartta
W HRKWOCIIINKftK. NKDir ilfKrO
!•» Jamna Pt . |i«t ?nd and Ird A»aa
o#attla Wash Katabllahad 1991
i Vi t - t \\ \ I K
l*a*'-na prlvata > «t|« y.rtr *
and man t*« •■>< no dir
jHH If > ha »nt dan *d
sK STFVF : \S '*• J Fourth av
iSm Main Itll
Sfc< MKHCHANTf 1.l N« l( WILIURD
1 »'• ' *rith and t'nlon
nn izr* r,R "Minn
I ' «Tlraa av*ry and
I Oil • ! 0° »tati*f
I 111 11
, „ f lf»« *>f d*t*ntlon
n " II Tfi.l mi, K.r
' li « il'.i.i Mim,
■ 'I'f'" «i"i tm< i M*«ttlr.
f ■ -- \ '-i AND
rnP| F.diaon fl»« ord Vt*palrlnff
*Tll I nio: '>'• It A I'll M'PH.Y MOUSE
1 J B I '• ' W*atlaka fhona Main 4»7t
AD El IN ELLOYD"
Oth*ra coma ar.d go. nut for ?• ?aara
Ada'lna Lloyd haa haan H*attla a phran
aloglat and b>i*tri*a«i advla*r In all af
fair* of llf* II t nlon. Apt K Kl-
Hot I 1171 Wparlal thla waak. (10,
Dl AMo N l»H AND PAWN TICKOTIV
bought. Iloura J to ft p. m IIS
J'»*hua Hid*
LA i>i hH TxiS'T WOIIHT" WIIKN r»E
lay*d or lrr*guUr la* Ladv Klitin lm-
P*' * I Tahlata Fly rrnall, |l y*r 1.-.t
i • a drdrgth II.M Irary . a
taarantaad Crown Ai»n>y. 111! Math
KODAK KRM "IN AT I. AT "• TMKY'ItK
don* 10 r*ni* M roll. Jaroha P 1
Hid a
v v »:r> TO C'OMMI Nil ATK WITH
h*lra nf Wllllarn I'.llloc < arprntar. foi
mar M-aldanr* H*attl*. W A. Ka«-na.
74T, Naw York HFork
W ri>' - W f.h WIHH*K« TO MF.KT It P.
fln*d Amatlian a* houa*k**r4o f«»
4% yaara matrimony if t«|Jt*d. Ho*
X-21. Mi a i
W ANTKIi \V \ M TO II»M M l\f
*ata with fath*r at onra; Important
ItKKINKh. .lOLLIf W i |T( K Hll IK H
to rn**' a**nt Icfpa n. good atnndlne.
« i*an hablta. r» f# r*n« » n #•*. hantf*d : no
tiifl*ra ohpf-t in a 111 mo nv. Addr**a
X •. Mtar
iiI. * I'LRM AN »•~V KV MM OF AOB.
with aom* rn*Hna, would Ilk* to mart,
m raflnad a ft•*< t lonn i»• aompanlonabla ]
la/i .. -.aI « huni. .. . to 4 . v.-nra nf
»«* •• ladj <»f maai.a praf*rrad K*r
aranraa *>• hanff*d Objar t matrluion.s
Addr*** II Ku(mHl. p O || og
at t la. Waah
w WM 11
, ;j—PKRSONALS
nmv» i» t.Ms , «M nv \\ MM
ait * * ««hi« aa kituaakaapr
f»*♦ a g****|r»*• t»t, **aat a arhmtl, entail
l««d , »fi> <*>4 r «#»»rt»n«nn«t rail
t ban a *$*>• I it at and «>4ar
! «»*.>• » 1». If I |.»«t Nil
. Licit * -» \ i»» »ia« »s M, .. IT« I "• f
i « a*'* a> -t auta **wra f ll 4elar*«l
»*»|«-a 9 Mon«f raftin4»«l »f
lam Mli faita aft ar fair tftal Matinnn4
9t •'*•••)« i uaf I Nalal Antlata. lavrih
I aa4 I aVati
t • ' ►• ■ v j s tt limH W »vm To
j «*• t a Ira »ra< a I • ab«ut !•
Miftata ft»». | matttmuar 9b«%
M '• r -- v '
r
tl »\ r*fv t» . til * t»* "V n« «»*T
aa • a*av M auk a* la> «••»*braa« a
•it s ft ruts « < « "N «ii t ts % n i t:
*»aaa* «a|at»a# ta maat raflnad adu
Ataaa t 99 4«a*
| tiTtiol ftixiim riT iiri:i .*7»s"!
I fallal «»m|Mani»« übfaft malrtmaar
j • ".iMs tf I ifXTi t r«W\T I|T>UK ' ti« M 'I»
I t|a.t«Ma mmut ar *>.!»« rrotaataat.
agitata ag*. abf*»t mairmtoni lias
I. 99 Hi'
t i ■» • 'at> i » t a tti »♦»?'«*, M* s \% 11
aaar, I* anh Km a aa«M Itlia ta
j maat a«tS R| •»mi" aawia aga »»bja« t
ma«fla»nt V II Atar
j «««e ra. vj' aln rri' »«». ti: a Ml r.r
--t fbunMar ataalM|t 181% 99'ghik
• • 4M P
, I!«• <t»yrtrr»: btaakfaat H ilHarti
| «*af» a-.#at?» aik4 tab>a
{rt lit fir I ' i~%f 11. ui r ► yr • w ITT.
I latliaan rait |9ili N W Itinna Hal
j lar4 M 8?
I i %I• 11 - \t rriiti-if* i • »r i \ i V
fua'an<»*4 aa fa an 4 aura latma a«tll
• > - 9Caat Ma4l—tl
I ror
KT'T'imt rr >Vim. r ii rnrrrrwrti
t#aa«M ivaiaataal 881 888
9'a»«aa»*» 9t»«ta
If.A I• t l"a if* «»»a' a«*« »aafui ram*4r.
(MMnHvatf guaraataa4 M»4im Oana
I III} IMb a»a
UIMI.I i", fftMi itt » «i*r rtMf. "*M"'
«at<>rtary by r-atl'ng H?l % ltr.<a<iaa>
UHt ' INIkjI la r !'raiaa4 aaraa t%aat
88TW
I HifflN 8:St» i"Tfe«Tv MaSwit i' i frr
Ara *'*«i ir»aai» T J>*ta aaatt a flat la Ma
B*rlandatt.rt Oul laitta fraa A-la 9*
9C« atta 111 t H«a Ap> H
|A\ I I IMS I %I 9a I trV9r«a M.4
ThA
/l
%•' 7 i %H9tOl | a » -ih . 1 p
< b
11. IIWI H aiiMiiiihf dlatiaa Wn»iar4
('»(» aa»aatb aa4 I'alaa
i.r miinirt HKBt m\fntm«»ni\i.
Hl*" taab-'iaha4 Ma»-.| fraa V >>a
t?»f raafMMMßaaai T«la4« Q, j
1 t.AlillCjl 81V H9^l?l r tii"F3i ' \kv ill
fall t'sil ii lljl'a fir—4fa>
I VI PAT <*A4#4 Klk fit ■
n*a at Cfcoaa Natl 18##
K< »V TROT *** mh *<
rVA 1 1 4anai 99tf»fMH8»aana <
Ftfih aa4 Oaaa l«aa a*
fraa I t-% I f *»* '•alf
9C A VA* ArOWPff W ||#f 1988 la< • »
MNVW ttH imT|
l*rt%a»«» |f » t .ty* >■
Manicuring-MasuKinc
MISS MAKION ■ A ™* "**•!
at#* laiak ar
lag Ra-irtl ? Ill# bar«»r»4 |ta,
w \ss \( ii 11 ~A »"*-
•' v • x ,l * • Blt 9*l#a. a|- i
flra || llr»tat
DOLLY aynl f • ' r
Qraaa |9afat f»>artl aM I*l Ii a
MI>S-I»I kn> r;:/
KUMI 9ta«#l. Viral an 4 I'lha la
la la |k m I
fit7f STkTXT" * *»ima>iK AN^AM
Mntrl 1119 Ha<«a4 ita 4wlia ; »:
ti ,»t 5" . :
ffTnKf mrai» av(> it t.M ►"■>»<i> '
Miaaact n# an 4 m ats* nr ■* a
Tb»r»t t«r Umprraa |l"|rl t— m }tt
MfM.u 'riirt Ma' Tlfoft>it VaiMT l athi
an 4 maaaaf* t!9}]| IVopiaa Mir.a
ni4*
24—Business Personals
in"--, ir;>xn>~ vv n ktTf sT) ITTi h
T»IH ntnrm l(
MRHII RA'ta kIrAIRKD Ul lift. I
25— SPIRITUAL r^EDIUMS
EGYPTIAN
PHRENOI (XiIST
j UHint Nf--a haa t'tmt trriiH in »»atO*
I Miff ••• k«r* «Atl ah* >•* tall
fMCN III* fa In to. rM M*to |«« tw
hu•(***• affaita family affa fa aa<t »«•«•
affair* I*ll i >ta vmi «||i mam
! |M tha inllll l «f tha ..*• r w i
I marrt, Imv in roniW mmmimi
and »toli| all tf oMa aM K« haw
talta v«i If ra.ard t* ywwr a
! frtaada. *»lla yow what *• **
f»>r an<t h«.* i» lk* av '•«' .
(»I|f T"u «h|< iMWlllMt It nMI I' hr
for »o« T». tn* !••• al « .
I r ,r.7E:
of Iff* • iiriM r» r• Th* rwada**'
M»(»i
KOVAI. EGYPTIAN
QUEEN
• Stft*d f«rpM»n llfMlkfllll !!••• ywwf I
paim th*if«u|M|r r*«d an 4 atpiair>*d •» *
A «*milna Egyptian t>« r*. ta« and < lair
Vfifani. an* nalurallF ilfiad will* ikt !
powar t-» t»j| manf rnminf >«*Nta of)
you t llfa Mta (alia wna* »-»•«! r,,t j
i amx - f frla* da at.» ii(m ii •»- • a*ia |
•ur'Ma In t>ua|n*aa h*a *h *■ urtaMp. !
mirflai*. <Jl*nrt« «p*rulaiiAM and j
IraMarMnna mt Kl \«i rnattar
what may to yamr amhMto hi«|M m ]
faar. aha ffuarmi'** " >* . ■ A'«
vn'i In front*l* * I»■• >mi find tha j
y*H» hit* l>*aln«*<t i our tm*« and af !
I I f»* *>1 I 'Ini 1 In ?♦. -
ant toward you? f• • a<l>ia*i ■ a at
Important a'falra of llf* H|>*< u; thta
***h, ffaitlrifa II rant* 171 I nliar
ally. forn»r H»«th »t
M~\UAMTIONOR
I drla Egypt Pba la rarngntaad •• thai
moat wondarftil phrannloflat In tha
world ll»r raadlnga will aatonlah yo« 1
aa wall «* dallght you Kha t* a i»aat
pr***nt and futur* ~orra*ti» along y*«*a |
valuahla Information on all affair* r
Ufa n*ir and d*ar to tha human haart
If In trouhl**. aha ran h*l|> you Mar ad !
ftw la good Try h*r 'tuarantaad aat• 1
l«fa«tlon Room 17 Aail*ra llotal.
Fourth iva and f*nlon at
MADAM MlilTlTK j
World'a graafaat clairvoyant an«l phran i
ologlat guar mt**a to raad your *Mir* '
llf" paaf. pr*aant »nd future g|v*a tr«aa
gdvlra on hualnaaa lova, haalth and •
fumllf affair* tall* t' a r.n - if ut
futura huahand or wif* and what to do
to ha aun-aaaful In llf* Hha haa fuat
arrlvad In thla Hfy, navar hara h*f»r*
Ona vlalt will pay you for your many
dinappr.intm*nta In othara Mha will r* j
mova all ohatflclaa and tall vnu how to!
win and hold tha ona you d*alra Hi.a 1
ffvaa advlca on all Important affalra >>f
llf* Hp*> la I r*adlnga ?o. llotal fll la.
room ' 1"• 11 ftarond n**r pin*
MM!:'. VICTORIA
Th* ral*hrat*d phranologlat rtalr%oya«il .
and inlmlal Klvaa arl*fitlflr r* iMlng*
on ill af'i n ' f llf* f. .«t pr***nt ..r
futur* Vou hava a**n tha othara. now
a** th* li*«t. If In trouhl* All r*ndlrtga
f uara ut**<l «at|afa< tory or i f**a ar
«*pt«-d Kcadlma 60» Isolation ovar
Owl drug atora, llfi I'lha at . room 12. j
MADAM BO
Ifunffarlnn clairvoyant and rard raadar,
will f*ll 'our paat. praa*nt and futur*
No <harira If aha not t* 11 you tha
truth. lioom S, Klllott llotal, lOt'4
f'lka
ClfU'liKM TltfßMflAT AND KHIDAT
*i*nlnira. raadlnv dally, li-'-tur* Hunday
avanlfiff, follow r.l Third.
oppoalta poatofflr* Ifor * I ||yh**
Wf1.1."" KANoiiMK TIM MTIlf MKKT
ln*a Hundav and Thuradav *v*nlh*«.
photo* by npprlntmant (111 A llarij i
ROII Mt
iIAIIAM PflANlil A 111 VOT A NT.M AHli !
l«>i'l«W. P'llnilM t}i**n ||o( * I M
Plha
VI 1.1. <'A III> iIKAIM Ntl " i KNTH j
Al.iaUan Motal. H*»id Mtid Vlrjftnlu .
Hoom ft Main 171
o 1.1»IKK HfPY MTTVKIT rnLTK T«»"
night. 1410 Klfth l(*adlnaa dallv
It Pi f, I A hY,K f" aI, I • f!i \I»K | ( I -fu
Third av*
STAR—THURSDAY, OCT. 12. 1916. FAGK K
if Soil
Could TalK
WHAT 1:1 OQUIiNT I ANCiIJAGt: OUU
riItIRSTON COUNTY FARM IAN!)
\\< »i 11) USE i<» II I I Mil £ rOR\ (»l
IIS WHAI.TH.
Il wimld 101 l nf ilr«.|. nml Invtlmoitlliln >«•() nliiil flny
mill tilu<'l> Hilly loam of wlilrh ii |> itiinpoiiiul
Il woultl txll of llirlfty nlilrr nml maple tree* Il liaa
produced, and llie liumlredn of crop* of rlrli green lr«vea
whleli ha«e fallen and rolled on lla aurfare.
It noulil tell of tlie rlrh humiia that thinn leave* have add
ed and of the nitrogen (tai lieruiK lia< tei la on alder root*
It would tell of the many enpetien> er| farmer* mid »*ll
Informed men *ho have pronominal thl* "The beat aoll In
Weatern Waahltilton.*'
It would lel I of the Mae with whleh alder and maple land
can t>e cleared, and that there I* no Kravnl with which to >on
tend
Ii would tell of the hi* crop* of rlovnr that can he grown
even without any clearing, and the plga which will grow fat
nn thl* rlover and at the *atne time, help with the land break
ing
It would alao tell of the generoua crop* of mealy polatoea,
mtatiaga*. earrola. cow heet*. pen*, onia, hay. puinpklna,
aqua*h. atii»wt>errtei pear*, apple*, grapes and other thing*
which II will produce for your profit and hatlafactlon
lO Acres for
$770
$20 Ca.*h
$10 Per Month
All vou have 10 do lo prove I big market* of Tuomi, Heat
tl at thl* I* the lH<»t land In It* and other elite*
Weatern Washington I* to The Olympla cannery al
join one of our dally evcur ready In o|>eratlon and ready
atone free to putcha*era lo buy your cropa -I* only
go d<>*n and aee for your- neven mile* away,
ae f (let on lha pro*pern > mad
Two line* of railway pa*« lo Independence by paying
through ihla laud, with |jn oo now and aiartlng a
twelve paaaenger tralna Thuraton County farm toiuor
dally, all o( which atop at row.
«'' the elation right Warranty Dead, fraa Ab
t«n the ground, il.uk furnlah atract and a perfect Title
Ing quirk and sure Irnn»[>or Hee »amplea of aoll at this
tatlon of farm pr«>dui!la to the office.
SIGN, CI IP WU MAII THIS
INK )KM \ 11()N CCUJPON
*, II lleld * I'M
Third Unor. New York Work. Seattle
I* a i Sir* I'teaae **nd me. free, comp ete Information
regarding your Thuraton County Ten Acre Karma
Name
Addrea* «...
Occupation
riuri* 11-ia
A. H. Reid <0. Co.
Il l NliW YORK BLOCK
Office Open Kvenings Till *> o'Clock.
Iflliott V>2B
free: list
of what t« h»v» In TnitM Karri)*. Un«!. in<)
mr)th«r«, For Kirhihi" or h«l«. on
trrmt nil- r»n'
f*rr»|»artjr owntr, 11 • t Willi ue
NO CONHIIJION
Public Realty Bureau
JIB UHHHTT MI.IkJ ni'PrtWTK fHWToKKIOK
I'S— SPIRITUAL MEDIUMS
I ;-rw. fii! \f»rvn ti# AI • s
ft >»*t IHr HB< a* d rnniß 3ft.
Iff
*>_For Rent furnished
M7M Tkst Ni(ti«T ri HNI*MRO
I « root* heUM! ii<« and f uw*r*
f»r»*e 11 ? A44>M* till Mill
M n *<• V-rth tMC _
I rriir»sTi«"T« »«"si«llif* «'■'»tt ah* At
Alk i ararat- fre* • »»»»d *h*eicle Hgnte.
I _jߣf .y**
# * «»»"•• m » it *• i« mr i » m • - >
tntttf ufi I" ft nape rl T N r«f
28—Furnished Apt*.
*** «hi«"» * • *»
m«nl iwfMiWr U»«M erhowl die
• r|r* 4Mttr T VI l*a*nl»ll ICII
| j-u-truxr>^njxnj-i_ru^
1 29 —Unfurnished Apartment!
tiiK yt ivt Hoi»r.HN i AM. i
rwmi Kml, l«* r#»l fit lltb
Baal IMI
*r I »u nrs« r I AS|. * M'li.Kßs
• mii • * • rit' •»» •»•
31—Housekeeping Koomi I
two m'. i•i »T v Ht »i «•? k i IFTso j
til«*ljr f«'niel**4. •• |»er
'
WANTED ROOMS
flfrf "wokktVi» wi»iiK- r<» pITa mk
• par'nivnl "f luila of rwimi m»et l« J
*n*n. walking Hnmw rrtirum «•«
rh«ti>*d Ad«lr»w X 21. >llf
WA N TKI» ROO* M'TI.T Vt HM*|| j
r'l 'lean airatri *|lllll>| 41*
' Rentals
lH g C|
lle.idquartere f*»r M»ettle
rrop«rt|f
Celt at «»ffi<« and Hmm i.in
37—Business Chances
.. rit V hi. .hk i i ... • i
huelneee. « heap rjni Soro. 07
40—Exchanges
I'HKK AND Cl.fvVlt
Karm for hone* and lot 110-m r« l**a< •
ern Washington WliMl fum Nil I
f*nr*d. i« a* tea cultivated ■mall!
hc.ii**, writ land 1 1 •» |*«*|; % mlifi f«» j
railroad and town Want hnuar and lot '
In Seattle. and will aeeume up in ll.noo 1
If thla dwin't null. t»< hate other)
irrxul trade-
Ml M.IN nitOH I. KSU t"O
Main 7*77 *1 : 1 Northern Hank llldi j
HKATTKK I'KOPKKTY \\ \NTKI»
Hiv* ecvera! fwmia to trad* fin H»ailli
properly from 11.000 up to lloo.tiao:
a*v*ral apartment* wanted, wantaj
W rat la U * proper!) . want" hnuea and
hit mi Wnlllnifnol hill. R#n u*
Ml I.LIN llliOM I,A N|» ro *
Main 7077. 003-0 Northern liauk Milt*
40—Exchanges
TIMBKH TO THAI IK
II 111 N* fin* iimtwf rMlar, fir and
K»«rii'« k I't mil** la railroad land
l<** * I fn* llmlar W • hat e **en
II *«al<f h»ci*d I'lllnf and poi»a
i i« t*a> for 11. All to trad* for
*•**•!• pr~p*r*r
Ml I I.ln linrva I.ANP CO
M * • » »rj flank Hide
IIOt'RRa wanted
W* want * a«tnM»r of houMa to trad*
W» »*a** a*«*ral |<mml farm* and arr*
af* la trad* kul n**d lo matrh
ih*o> a!** a client who haa torn*
• •. 1 e '• f •*»
• «aa If that at* raadjr lo h* far*cloa*d
Mi IIS riHoa LAND fO
Ua > ?*7T 0
41 ACREAGE FOR SALE
* ♦
I*lll.l IN II I Sin Hill «K
«ii nitm ii ami ir.Mm
T«-i ran llta h*ra and work In
th* • l«| aa It la rtoaa In tlood
# rwom howa* «lt> water, alar
Irir light* larg* rhlrk*n houaa
holding *#t*ral hundred hlrd*
•ha land itaa l*v*l and «arr good
aoii g*M»d flaw, lota of nrigh-
I "»• i liar to high arhool and |
at»r*a no fiting «»*r, place in
good *hap» V«»u ran hat* p»»
leaaio-i at nn« e I'rh-e II 174.
letma line < a*h 111 munthlr 1
'•all at II N>* V- rk nim k for
Information and dlr*cilona
♦- ■ »
rami IIH4 II \HH IIIHMIN INh IN
I •< rr« fa« mg main countv road
IIM \ I'M; I.MI I %-ll IM) *10 I'll*
MO Ml ii
II II MINI) A %A\ IKMlll l Inc.
|ll» Third Ave. 11l H'aahln>ton Ml
II Ai'MM IS7I
t • «a*h and amall inm monthly Th*
Ml ia g»<»d. can rale# anything from
iarri»« • poiat"** One man who
bought to acrea of thl* land la puttlna
I* a* re* In ori hard i'om* and aer me
for full Information
IOMKPII THOU K KLSON
Kllloit Jill 711 < 'antral llulldlng
«»M M 111 % I I %a.I I II \IIHill;
« fiMI
ll * high an>l eighth and Im* fine aoll
I II RM« II \IH \% I*4l|
tlll Illicit a \ \N \ICM»\I>. Inc.
till Third Av* loi WaihlngloK Si
ll» " Imi*leti\ I It
ttne a<T* holiom l>alan«e rich upland
all r|*ared good eprlng. email h ue*.
ham and ehlckcn hmi*ri
I'HH I SAOO; fKKMa
*>'|n a k>.\tiin to.
HIB rir.l Av» Klllntt H47
M I'. \ I RN( )\ I )LSTRH I
The he*t In the elate 10 aire* for |«uo
|r,o i a*h and |.. per month of
*"rh for our «eitleiN (*lr«ular fr»»o
M. (' riCTBfIW. ill roiumhla Hi
i VuT i»»: r\Vi.M on Vim
Handv In our mill* and ramp*.
Write or *«■♦• V. II MKI K I I'.Jt Ml \
Mrr land L»*pl 1701 | r Siullh llnlg
HKATTI.R WASH
"To,, deal with ue direct "
THRU: I.AKKH I.l' MItK It f'O
JOO Afltr.VntiK A Nil WIIKAT I-AIIM
Oregon; ull Improved Will erll on I
ilo»e If you hava money lo run th«*
farm. HI Third a«* I
r 41. ACKEAOE FOR SAL!
lit « m <11 >ii u nii ti l
i •• immin fount v handy to
•> lt«Nii fin# »'u|
l 111 l K OM \ • M • "»o < %*ll. ■ I«•
n i« »ion i ii
1111 l OIIM A • s|» %l t . In*
• Third A>«
si ik < i»i mu\ «11 ii
t'i or It air**, vert imrft. rl' ti, laval
land. vl>«; nam lirii k lil|H»ar. on
main milo iii|« II n* l*rl«'» $3'»»»
«n r*. Irriia Ailloliiliif land hald
for j»*r ■< ra Mini up
% %-l \ A *1 MON I M
131 'i Klrat Ai f Klllott ft 447
UO Ai'Hl' I'AKM M.l* I"*KN<'KI» !•
im* «!»•*» » «l, |i»ml Noun mid biiii,
|»l«*nly |iKid ttilrr. on It K D. and
nil lit rtiu<i*, f <>i ! :'/« |»«r yaar H»i
X 13. Iff
i 4HM i "It *•' AfVtM* TSool)
land win» aim k mid f«nn Imi'laniarit■
Knmt M< hrnldt. ICt h»>i Wash
f-A I. W I'oil HP! NT
19 a* raa I'Nid land, with alork arid
faun ltni»lamai»la Kriud H« limldl.
jCHi>l Wjmih _ ri __
43—I f OT FOR SALE
I ITT I I. I %It M *•
land naar tha d<> k. Irri|>rn%ad,
lixuar. trail and < liirk'ii houaa.
lar'trn, flotvara. all liotlom
•'»ll IUHII llid « aah. Ik
monthly 14* a on Ihla pla<-a
and work in loan ;e hoau
lUID »«• far* r»k» Klrkl*n4
|»oal« |< mia I lia lata" •<» Murk*
A I arrar a off) * In Kirklai.-t
iWo «'< h»• • r iVi f l Ai'is'. » -i
vitally > airti ua Ajiarimeni ill* llalf
arte* »*«j»lt»l 91 i
44—lIouifR for Sale
m Kaunrifi.itik™\
M<»d'in i union flr«pla'< fma *!•».
nim iiim 1 fioio •ar A r*al l>aiv«ln.
! Ida Mmllh. i>}«6 i'«llf<»rnia, r •rwr
tMiaraon
1 <Mi BUYS '"" rAW: -
1 Ntw i-fHim rn»idaan
riiiai* ha)An<a lika rani. I'liona
49 LEGAL NOTICES
. i •"fihis«i o» n»:«ii.<Ti<A
riOM r • •«» k*•
OS A Nl* AKTKH mTOHKIi IT 1914
tha »*«tal»atl«»n Ifrnka of t )•»
|ir#i Incii >>f Kmc *H»unl» M"a»l>lii|'«»»i,
ovialda »f Iha lararporalH < lti»« and
inaii* will t*a aii'l r»maln • loa*d for
• »*fi»<ratton «»f *•'»»• ur.ni afi«"r
lha general ala« tlon to ha held Noram
ba ?th 1911
AM n#r*«iua daalrlnff tn vnla ai iha
a'i iM thi ha f t**»t rr k)«t* r*d aln< »
January 1»« I*l* will l»a rmuirnl to
r*|l«|er |»rl«r In I |i Ni Ortohef |?th.
l !♦!*
't*m*d at at I la. Waahington. Ih luWr
»Ih. 1914
iai|ne4i nrttow I'llKl.l*#
i Audn«» •
51—PUBLIC NOTICES
f(<>t mn mv *irr«
hi It aflat (Ma -la" M' W <' « »>*a
THREE TO SPEAK ON
REFERENDUM BILLS
Knr the puriM'ae of railing public
attention to the need of defeating
the 10 propoaltlotia Mibiull'ed to
the prapli 'a *r>te Noveuilier a
meeting will l«< held Thursday
night at the V MCA auditorium
It will l>e addre»*ed b> Itoljert
I Idge*. Pr« old*-nl of the |H>rt com
tnlaiiion. Ci.uncllmin Krlckaon. and
Former Congreaaman J. W. liryan
Nearly 70.000.000 anlmata art
killed auntially for their fur
PUGET SOUND
STEAMERS
ALL LOCAL ROUTtS
•rriMrim i r*\ r. ikom coimav
dock. rooT or
I # « • •
a'oattia n«attl* j
°lwf«rta H i r«n (*«I '•
I 4ac#l«a
'» *lMimrr *«l l»«ir ' r • * r<-n
ml d- Taarpaond Kllliami «S« it jr
dat'y Ant* »• \»« tori*
*f*oaa n ,>i rail •'
fYMtrIA I«ft4tyv I I
T»i»m IMmrt
«. Tar«ma .
• »»«fn I»d law spot I S It" T a }• IHm
II M»m mm* dlrM fMaamar 1* laprn
I ••pm ovary t»« hmira «a ? ?(pm
I tapm iififl* trip. I»f r««n<] 4 tepm
I tapm Irtp Corir>»'l|nnt ■( • >®pm
t »»p« Ta<-oma with mftk.tr> • Itpm
t llpm «r* f»*f Olrmplt and 10 lopm
4»"r PhtHnn | iillT
r«n t«««*#n«l *p#v kal
• ttam Hir aioui. for Pnrt 1 ttpm
I *tpm Tn«n»»t 1 dlf •r t ]• Jtpm
dallf <*onna*ta gf Towrnaand' dall) I
with rail )|f»n t-'T all
poina on Olympk*
peninsula I
•Port lu«n»rnt| *ntrnfif»
MUlflMia I
• OlMinfr W hatrnm,
dally f»r Pnrt To«n«»n4.l dally
Ana<-"ftM and Hal ;
ling ham
r.KMI 11. mi.,, 1,...,
Port Tn«»a«a4
• pan * •» *Hol«h«a, ' «
dalif Rv•r ait Anamnai dally
land Hi 111 n| h a m
(Palla at Port Town '
mm! aAfiihbnund en <
ly I>oaa not rail at'
Rvaratt Paturdaya
•»*n In.n lalanda Kallltt|ham
-»tr lUaalk, '
•• Idn'ht Tnwnaend and T%*l ' Tuaad'r
Sunday nngham. \la aU Htn! Thura'y i
Tvaad f Juan laland point* Patur >
Thura'y 1 j j
*«••» .1 iwan laland* lt*lllngbam
s< r I'lly of Ant
Tuead'y for flalllngham *la Monday
Thura'f Han Juan Island W»dnaa
r foiatl I Friday I
Port fnwawnd Port 4ngHea Nmli
Hat aad Way Pnrfa
I) M Htaamar I topla. for 4 6»pm
mldn'ht'port Tnanantd Port Tuead y
Punday'Angelea Neah liar Thnra'v '
Tuaad'y and wav porta | Patur')
Thurs tl 1 j
Port Tnwn»*-nit Pnrt Angela* anil
Ua* Porta
Wal *lr«lr, «
j mldn'b? Port Tnwnaand. Pnrt; Pindav
Mondar AngrlM Clallam and Wadn#R
Wadnai'tay porta | Frlda .
Friday! I
port <»amhlo I Ntflaa I laglar
(tflpm Hlaamrr Pngat. fot •* ;tatn
d»11 r Kingston. Gambia |||||
aa < apt I. wdl n * *'Kf lon ai< fpt
Patiir y Flaf lar, Townaand Sunday
11 an a v 111 a Imndalai
land Madlork
| Hatnrdar Only
: OApm'Htoamor PHftl, for 9 OOptn j
Kingston, l.udlow and'
way polnta
Sunday Only I
t rtftam Utaamar PuiH, for < SOpni
Kingston t.i.dlow and'
a«Y pnlnta |
11. <1 Canal 4«amhlo -l.udlow
« AAam 'Ntr Potlateh.
dally l.udlnw Port Gamble dally
aarapt •Mlangor and all! aicapt
Kundav polnta on llood "'anal' Monday
•Ptaamer Kulahan will call at Port
Townaand. northbound Saturdays
only leaving Haattla at 10 p ni
Polnta msrkad •• ar« 1 .at landlnga
Passengers for these polnta and for
I other boat landing points must make
J their own arrangamants fo? landing
1 «nd assume all risk and liability In
making stich landing Ptaamer'a paa
' aanger rate does not Inrluda boat land
lnf fhargaa
llaagaga liability Is limited in wr>at
ng apparel nor to ex read 1100 f..,
whole ticket 1 !» ft pound* allow ad free
Pt earner* and schedules auhlert to
rliange without nntlre Freight ra
ra|\ed dalh for aI! points < excepting
famma) lumad In aho » a> hedule
Tlrkata must ha pur- at ticket
nffh a ((pan from * .Tft a in to 1? no
midnight
I'li.rT Mill NO NAVIOATION (O.
Tlrket Office I olman Dark.
Phono. Main 3P921.
PUBLIC MARKETS
( OIIM l(
Mtall 4, you H0 aaalmoii, I 1 *#: and i'*'
ii4l h mmlmon |r«*ut. li»< H> I ll«
halibut. 2 i I>m . cmbnvlM, I" t>' .
I I |li« gj* op»ii rlama Ik' ,!'• .
<|I Miall lit*, Mulrujia <*n'l glifi'.nda
.'Or n, , golden dm"* * |b* „'*• .
I epplag lilhi Con* <i(| «t i|»»* -'»*
| Htall io.', !»•»' fraah i i»«rn»4
ll.Uttai, 4tn ll# . fancy lAuahlngton |#utt»-r
j. Hi X Iba |l tU. frafth |»uHet *gg».
]■< dun 7 dot J6c, guaianteed 4*orag*
PH(i <t«< . laig" ' *f>4 mil It 4' ,
full < r«-«m * heaae ft 41 It* Miallt Z, 1, I.
7, alrloln and found aleak H' It*
burial «n'l auoaag* l*» It' »ui*' <«'•<!
ateah lid It* , f»eati ilrMa"! I#' I'■
filr-ni* haftia II S< lb Htalla I* 26. 4
taiga bnirn whit* aoa|< |6« . li^w
i.uney i6<
»%M r %ki
Hiail IS*. Kliman baddla 1"' >'»
h«U. I6c r»i*l. # 2 for ;!•<, arnei'a. Igc ll*
fiil«t of aolr x Iba llr ■ naimort. 2 Iba
hljiiwcd h«rrl«i - IN Htall
MfN ||i |ag , luttmlofa. 4 ll»a Jf,<
iij«-urtilf ra 1 for I i'v leitu** i,*..0»
Alaaka turnli»a S Iha |»< pa»i'l»l««, -o
it Htall It I 7. fteah i»eanut butter |o.
ll* dill*. qt. hominy, l»« qi « how
• hoar, f'«4 i*t ll* qt hfall I hki)
liurftr, J Iba. ?6* . T bone aleak. IJ»< i ? » .
pot roaaf, a* \o !•* Ih . leaf la»d 'v
It. Hiail IS apple* II bo*, |N>ill«»«,
11 La rat dallvarad, i*r«< ii#a, •*» <iate
Htall a. b*at fraa branch * *g» !•' do* .
frtiii pullet *■**• 40* dog »'!•. t atorage
eggi* - dot t.eef freafi butter 46*
It, . Mm It' , fancy frtah J»ra* > butter,
4*>i* If. 7 It#* Ur, « l«..mafgarlne, 2 Ii»»
lin . full (rraHi mild and aharp rliww
lb, 2 Jl*a 4ta, Naw York aharp.
3«c ||».
« II IT I.
At Monf'a ' **' baking po*d»r.
4 . an » *»ff* • ■ ahrlmpa
MN 4 10* pkge •***«. fiakea. |A« 4 Iba
far** y head r•* «•. I - 4 pkga «orn
or |I>»M *tar<h. !fc« glnfmhi|»« lb
I lha ift«*-n aplll pe*a 26* . Jl<r •»»»!•
«atau|*. I«« . If* |'kr l>akli>| t* . Z
11■ |*kg« |>an<ah» flour, ll.' . 4 ll*a t> <m
prunr* Jl* Llr Jar <vu*-*n ol|%aa. XL* ;
• 'lb »•' k corn m*>al. Il» . lit can «ho««.
lata, ?s* I larga »<*|l* toilet pal"*'. {#• .
4 10- |«kg* tn««a"*ni *>r k|a|(i»ltl. l-« ,
lie lM*ttl*i * id* T %lri*-gar. !•* , 4 10- rai*«
•••»»• oratrra, ?lc, J>4c |»wr«« «||ir oil, 34* :
II *0 ran nlhc "11. II t%. nc» * omb
hnnc> .1 tr Mult 2. la }ba gcufcl bon*
. fan* y r*«a»t I**' It*
MM I II » M»
f»ll« «»d t«»' «»r> 'J»« lb . boiling I%c
lb ho la •«< k flour 4-< . aucar,
II lb» |l ft®. wb|t« a'*ap, 7 bar■ . '**
Mpanlah oulom. 2 l!«# lie, filur ftlbl.ou
trf lb Ik I lb, 44* . brat Jrrm»yr
butter I |li» 11. |m*«i ran* h ***• l#*'
d«> . b*at ran* h f|gi ipullrin, 4a» dox |
• aaaba f*»« lb dougtmuta. ItN *1*»« .
hard'a> V 1 Iba ?L* . full * ream
ric Ih rit*« ..|l*»-a f.t dill f*|* kl*«
H< do* •mail* la* |h hrrrtng. 2 Iba
|t . * rlrri Italh g'ap** J l»-a 1 fcr-
I'lkl I I %« I
Mlgll IT. * Iba film grauulatrd »ugar,
!>h Hiail *4. |*urr |»a«t rnllk. h
pl . «i' Alalia *4 fraah i»«af<ut but
«*■ I#C lb new dill !•' qt
kiall 14 »hote Mimon Ih' and ll*
ea*h l.ia'k and ling od J )t»a }"r
1611. new fat ma* korel, Jfcr a«i h
fat Ataak* h*>rrtng. < for Ik. Mtalla I ?
l»itat'*aa II )i |»* r »•* k delivered , Jong*
Iha n ag»|*lea II II |x>l «lel|«er*d, a* eat
poiaioea. S Ibe Ktgll Ij. freah r*ma«
teurlaed batter. 2>«- lb -tall 1621 freal
»g*d egga t|* dot Hiail I 111 California
Ja-i * lieaga « J'. Htall 111 t Treal
gr«>«ind l>i»fie « ll,a »i Htgfl lit* |M»ta
l«» Muaage. ISlfctl lb . fan<-> btmt. \l<
1% Htall 16 J7 air loin ateak. llr lb .
T-bonr »ie«k I** Ih . veal rh«t»a. 16»* Ih
fanr > baian. *h- Ih Hoaton butt a.
Ih ntall J; 1 % I'kg railed *»a«B,
tic |M»tiia e*icaci lie; J tana clam ne* 1
tar lie Hiail 1111. J cana f»'»rlg and
beana, 16c,
CALDWELL ATTACKS
"NECESSITY" BILL
hVKRK'I'T. Oct. 11' Corporation
Couu»el CaidwHl of Seattle th!i
mornlns ulrodiu < d resolution* oji
i«o*lriK the 'certificate of n«K-enhl
!>'" lueantire, now under referen
dum. before the meeting of tbr
l.r**ue of Washington Municipal!
tic* In M>»»|«ii her*.
Thf resolution |«inti-d out thai
the prn|x<»ed meaaure. pamed by
the lSlt i«rl*latur-. would take the
j jwiwer of tel.' government from
cltie* In regulating their utility de
velopment. and put the iTKulatlon
In Ihi* h>inlK of tlio three.non-real
-leni |>übllc «e?v|(e cotnmi*iiloner*.
It i>oln<<Ml oct that munlrlpally
owned u 111 It leu. already operating
and expanding. would bo robbed ol
■ nelr power to « xtend without ob
taining "•rrtlf rsu*s of n©ce?Mty' #
from the conimlrfeion.
BULL BROS.]
Just Printers
1011 THIRD MAIN 10*1 I
——■ il ———J
TO
CHICAGO
ST. PAUL
MINNEAPOLIS
ST. LOUIS
DIRECT
THRU TRAINS
Vi.
>gClfo(
CAur time
•JAVI« MONEY
Hy utiinir t; N I' s s Co
Kaat litiMln front Portland
TO CALIFORNIA
and Mrnh on Boat—
Hut 26 llourt at Sea
Thru Hlveper to Ship * Hide
Tl'krta. Information
frmltb llldf.. < or. '2nd Aee.
Phone Klllott r»4%M>
J. O. MrMnllrn. C, P. A
A. Ilnll ng. A. U. F. A P. A.
A. I>. € harlton. A. U, p. a.
Portland. (Ire.
LOST VITALITY RESTORED
Itemed)- IMaen.ered hy „ l orly-Wnr IImO and \rr<r UpwUIIM
M»n wln> have wuat»d th» Vitality at Vouni Manhood. Men
W,H * th« pare; Mrii whim* r\*s art* ritillt ri. nlioi*
Drama are muddled. whoa* Nervoua Eiergy u exhausted from
r.&i««8, 1 Hanlputlon. Worry or Overwork.
HELP FOR WEAK MEN v
. «•" ;r ,u : h * v r. ,r> ". t u,,> '"""raKe. tsrlt and Vitality ao nifcea.
t 'J.l CI " i M " nh 2 <Hl ', M r n wh " "«••> Tired. Keatleas. Da-
Ifh' 1.71 ii f -~?"1 W .V" 1,11 "• "fa Mrn
Uiui ahou'd Try"' %<-uk ' » rrn.atuiely eld. mid liava loat Ambl-
DR. PIERCE'S SEXOID PILLS
Sent I v mall to ati\ addrrna In plain wrapper Pr|« e tl nar
.o» ... als 1.0 v.., for fixdollHi-a Six l.onea u|. la. Via "
i f, I I, I If medicine fall* to benefit after
o«.'. or«iV.i.Vv',w.ii'; l 'r-.v.'
RAYMOND REMEDY CO.
HOTEL ANTLERS, FOURTH AND UNION
NOTICE!
CHANGE OF DATE
Pine St. Market
Opening
Owing to d»-l»y In thft In
itMllktloii of our
plant. lb« oj»-nli)K of our •
NEW PINE ST.
MARKET
Will be ori«>
*nd tin- <iar will now
ln> October 21*t, of
OctoliAr Mth, ■» previously
sin no un ced.
PINE STREET
PUBLIC MARKET
Corner of Seventh Are xnd j
I'jik- St.. VVaiiiijnj-'on i
eVEREADy
§ 3 0 m
Three thousand
great big grown
up dollars
looking for a good home.
And that's just what this
EVEREADY offer is—we
can prove it to you—come
in aiid ask us—it costs you
nothing.
REARDON T
ELECTRIC CO.
1525 FOURTH AVE.
The Safest and Quickest
Way to Get Well
W* •ollctt tllll »
• her# other method*
Investigate and
you b* pleaaed
m - about
\atlnna. Hkramallaai,
Mrxnrhltta. Tonallitla,
Dropay, Appendlrltla.
liyapepala. Bktn I Ma- HWV
e**ea. t'leer*. Tumor*, 1
S»rvoiiinm, Paralyala
tjulrk curat fur Pelvte V-i
Dlaeaaea and Other Vawßi
Ailment*. Why tak* ML '
rhancea with unnart).
aary aurflnl opera.
tlonaT Price* to autt
, you.
UK. MACT
Bl< r K»ler H14«.. HIH 1H Aw.
1 «K »T*K\T_rRF.E
<)n« H«M-k of trial
treatment for rhfumitlmn
Ju»t to convince you.
Consult me about nsthm«.
* dropay, *11 pelvic illiifiifs,
/ paralysis »ti.i other atU
inents Twelfth vi-aitM
DR MACT
20* Kpler Hldr
>13 Second A\e.
Doctor Lindsay
Tract Ire Uml ted to
la. i ▼ A of
™ ; MEN
ix JV, •»* KM
Admlnlat«red.
Conaultat lon Kre*.
110 Orelrimiail At*.
RELIABLE DENTISTRY
Wo guarantee teeth with which
>on r*n «■»! com off the rob.
We aheolutely make platen fit
tl*ht
If your plat* doea not at ay In.
do not deapalr; come to u«.
Gold Crown* mm
Natural Crown*
Brldgework, par Tooth ..^fy
Pl » ,e « *S to *15.00
Protective Guarantee With All
Work m
National Painless Dentists
Fourth and Plka
Open Sunday*, 9:30 to 1 P. M.
A NUMBER of Seattle rtty of
fice holders will speak Thursday
at :h» VVtithlDKion NMinU'lpilltie*
tenK>i*' convention at Kverett.

xml | txt